KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE"

Átírás

1 KOLpIng krónika KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola 4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. Tel/Fax: 06/42/ Web: Az iskola fenntartója: a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Felelős kiadó: Buczkó Ágnes igazgató (II. évfolyam 1. szám) március A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE A németországi Kerpenben látta meg a napvilágot december 8-án született. Szülei egyszerű, szegény emberek voltak. Az elemi iskolában tanítója és plébánosa is észrevette a gyermek tehetségét, de hiába, ugyanis a szülők nem tudták vállalni a magas gimnáziumi tandíjat. Az elemi iskola elvégzése után szülőhelyén cipésznek tanult. 17 éves korától 7 éven át vándorolt, mert szerette volna szakmájában tökéletesíteni magát. Nyitott szemmel járt a világban, és elborzasztotta, amit látott: erkölcstelenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség. Egyre jobban érezte, hogy tennie kell ez ellen. Elhatározta, hogy pap lesz. Végre talált pártfogókat, és 23 évesen elkezdte a gimnáziumot ben a kölni papnevelő intézet hallgatója lett, és egy év múlva, ápr. 13-án pappá szentelték. Első állomása Elberfeld, ahol nincstelenséggel, erkölcsi sivársággal, kallódó fiatalokkal találkozott. Óriási erővel vetette bele magát a munkába: egy jóakaratú tanító, Breuer legényegyletének lett a segítője. Ingyenes oktatásban részesítették a fiatalokat, elbeszélgettek velük. Megfogalmazódott benne a gondolat, hogy az egész országban el kell terjeszteni a legényegyleteket, mert ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója ben Kölnbe ment, ahol legényegyletet alapított. Kidolgozta a katolikus legényegylet működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit. Az egylet fiataljainak a következő célokat fogalmazta meg: - legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja, - váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek, és készek az önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat. - váljanak igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a néphez kötik őket. Természetesen e célokat áthatják a vallásososság, a tiszta keresztényi élet és a szeretet eszméi. A mozgalom túllépett Németország határán, és egész Európában kedvező fogadtatásra talált. Eredményeit maga IX. Pius pápa is nagyra értékelte. A rengeteg munka, az utazások felőrölték amúgy is beteg szervezetét / ifjúkora óta tüdőbajjal küszködött/ dec. 4-én halt meg Kölnben. II. János Pál pápa okt. 27-én boldoggá avatta. Adolf Kolping 1856 májusában látogatott Magyarországra, és még abban az évben megalakult a fővárosi legényegylet, amely mozgalommá bővülve 1945-ig virágzott ben alakult újjá a mozgalom, majd létrejött a Magyar Kolping Szövetség. Az egyházi és civil szervezetek között manapság a Kolping az egyik legeredményesebb, legaktívabb egyesület hazánkban ben a Magyar Püspöki Kar a Kolpingot egyházi iskolafenntartónak ismerte el. Ezekben az iskolákban /Szekszárdon, Budapesten, Esztergomban, Pétfürdőn, Gyöngyösön, Pócspetriben stb./ több ezer általános és középiskolás korú diák tanul szeptembere óta a mi iskolánk, a Szent István Gimnázium és Szakközépiskola is a Kolping intézmények családjába tartozik. Hit és munka: ez a nemzet aranyfedezete - mondta Adolf Kolping. Ennek szellemében mi is arra törekszünk, hogy diákjainknak legyen vallásos, szilárd meggyőződésük, hiszen maga Kolping is azt vallotta: Az egész erkölcsi világrend a vallás alappillérein nyugszik. A Kolping-zászló: fekete narancssárga, melyben a fekete a komolyság, a narancssárga pedig az öröm színe. E két tulajdonság jellemzi a jó keresztény egyesületet. A K betű az alapító monogramja. Roskóné Mohácsi Piroska

2 KEDVES OLVASÓK! Egy iskolát sokféle módon lehet jellemezni: lehet az alapján, hogy milyen képzéseket kínál az adott intézmény; vagy mennyire korszerű, rendezett az épülete; és úgy is, kik és milyenek az ott dolgozó pedagógusok. Örömmel közölhetem, hogy a mi kedves iskolánk mind a három területen rendben van. Képzéseinket mindig az igényekhez és a munkaerőpiac elvárásaihoz igazítjuk, természetesen a szakképzés szabályainak is megfelelve. Az épület teljesen felújított, ezért a megyei önkormányzatnak tartozunk köszönettel a közel 100 milliós beruházásért, valamint a KOSZISZ-nak, a további majd 20 milliós fejlesztésért. Mindkét fenntartó tudta, hogy a városnak szüksége van egyetlen középiskolájára, helyben kell megoldani, a sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatását. A tantestület pedig jól képzett, tapasztalt, összeszokott és nagyon színes egyéniségekből áll, akik egyformán elkötelezett hivatástudattal rendelkeznek. Kérem, ismerkedjenek meg velünk. Továbbra is várunk minden jó szándékú érdeklődőt megszépült iskolánkba, egy jó beszélgetésre - a kollégákkal. A múlt és a jelen A i kar Buczkó Ágnes tanító- történelem-magyar-teológia Barnáné Véber Szilvia történelem-magyar Herczku János földrajz-testnevelés Kapásiné Biró Teodóra történelem-orosz-német Muskóczki-Tóth Edina infomatika Nagy Edina földrajz-környezettan Novák Erzsébet matematika-angol Pálfi Antal matematika-fizika Pálfi Antalné matematika-fizika Patai Gizella történelem-orosz-német Ráthy Tibor informatika Roskóné Mohácsi Piroska magyar-orosz Rozgonyi Marianna angol Hitokatók: Kerekes László iskolalelkész Juhász Imre plébános Virág László görkat. lelkész Technikai dolgozók: Baracsi István ref. lelkész Dancs Lajosné Szücs László Bakó László ref. lelkész Mohácsi Lászlóné Szücs Lászlóné 2

3 ZARÁNDOKLATOK Iskolánk szeptemberétől tartozik a Római Katolikus Egyház irányítása alá. Akkor a hozzánk jelentkező diákoknak és a dolgozóknak is nyilatkozniuk kellett arról, hogy tudnak-e, és akarnak-e majd az egyház elvárásainak megfelelően tanulni és dolgozni. A döntést mindenki meghozta, de nem mindenkinek volt ez egyszerű. Úgy éreztem, hogy segítenem kell a kollégák és a tanulók hitbeli megerősítését, és azt is, hogy a pedagógusok minél hamarabb tudjanak követendő példát mutatni tanítványainknak. Zarándokutakat szerveztem és szervezek tehát olyan helyekre, amelyek hitünk és történelmünk szempontjából egyaránt fontosak. Kérem, kedves Olvasók, gondolatban utazzunk most együtt! A következő helyeken jártunk az elmúlt két és fél tanévben: 2012: December: - Advent idején Debrecenben volt a tantestület, ahol Bosák Nándor püspök atyával találkoztunk, aki kiemelte, hogy jól választottunk nevet az iskolánknak, hiszen Szent István egyaránt kiemelkedő alakja hazánk történelmének és a katolikus egyháznak. 2013: Január: - A Magyar Kultúra Napján Szatmárcsekére látogattunk el, ahol megemlékeztünk az országos rendezvényen Kölcsey Ferencről és nemzeti imánkról, a Himnuszról. - Nagyaron koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor fájánál, amely alatt A Tisza című versét is írta. Arad A Mátyás-mozdony érkezése - 64 évet késett! 1944-ben járt Erdélyben utoljára magyar vonat. Nagyböjt: - Máriapócson voltunk lelkigyakorlaton, a Könnyező Kegykép előtt imádkoztunk. - Megtekintettük az egyházi múzeum kiállítását. Pünkösd: - Részt vettünk Csíksomlyón a búcsúban, bejártuk az Ezeréves Határ településeit. - Koszorút helyeztünk el Farkaslakán, Tamási Áron sírján, és Nyergestetőn, a hősi halottak emlékére. - Találkoztunk testvériskolánk aival és csángó diákjaival is Gyimesbükkön. - Köszönetet mondtunk Babba Máriának életünk és iskolánk sok örömteli eseményéért. - Hazafias izgalommal vártuk a Mátyás-vonat érkezését. - Bejártuk a segesvári csata színhelyeit Petőfi Sándor nyomán. Október: - Fejet hajtottunk Aradon a Vértanúk emlékműve előtt, a Vesztőhelyen és az Emlékezés terén. Ó én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem. Vándorfecske sebes szárnyát, vándorlegény vándorbotját, vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély földjét. Vándorfecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária. Babba Mária A csíksomlyói Szűzanya 3

4 Wadowice Bécs Máriapócs Nemzeti Kegyhely December: - Székesfehérváron megtekintettük azt a kiállítást, amely védőszentünk, Szent István ereklyéit mutatta be. Az utazást és a programot Juhász Imre plébános atya szervezte meg. - Koszorút helyeztünk el Szent István szarkofágjánál. - Megismertük a város nevezetességeit. - Advent idején Bécsbe utaztunk, ahol imát mondtunk az első Könnyező Kegykép előtt, amelyet Lipót császár vitetett oda Máriapócsról, 1697-ben. - Részt vettünk azon a szentmisén, amelyen átvettük a Betlehemi Békelángot, több mint 20 ország képviselőivel együtt. - Koszorút helyeztünk el Erzsébet királyné szarkofágjánál, a Habsburgok ősi temetkezési helyén, a kapucinusok sírboltjában. - Megismerkedtünk Bécs nevezetességeivel, és gyönyörködtünk az adventi forgatagban. 2014: Március: - Megtekintettük a Magyar Nemzeti Cirkusz színvonalas előadását Nyíregyházán. Április. - Nagyböjtben ismét lelkigyakorlaton vettünk részt Máriapócson. - Debrecenben megnéztük Az Isten Fia című filmet. Május: - Budapesten a Madách Színház előadásában megtekintettük Az Operaház Fantomja című világhírű darabot. Június: - Zarándokúton vettünk részt Lengyelországban, ahol közösen imádkoztunk Csęstochowában, a Fekete Madonna előtt, valamint megemlékeztünk Szent II. János Pál pápáról szülővárosában, Wadowicében. Krakkóban megtekintettük a várat és II. Ulászló sírját. Szlovákiában, Késmárkon koszorút helyeztünk el Thököly Imre nyughelyén. Lőcsén, a fekete városban, a nevezetes épületekkel ismerkedtünk. Auschwitzban megemlékeztünk a Holokauszt áldozatairól. Augusztus: - Tanévnyitó értekezleten voltunk Nagykőrösön. Hitünkben és szakmailag is megerősödve tértünk haza Arany János kedves városából. Szeptember: Erdélyben tettünk egy rövidebb körutat: - Koltón Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrán helyeztünk el koszorút. - Érmindszenten Ady Endre szülőházát tekintettük meg. - Sződemeteren, Kölcsey Ferencre szülőhelyén, közösen szavaltuk el a Himnuszt. 4

5 December: - Adventi kirándulást tettünk Lengyelországban, Zakopánéban, ahol a Tátra hatalmas hegycsúcsaiban gyönyörködtünk. Január: - Megtekintettük Nyíregyházán a Kivonulás /Exodus/ című filmet, amely tovább mélyítette bibliai ismereteinket. Zarándoklatok voltak ezek az utak, hiszen általuk lélekben megerősödve végeztük tovább a munkánkat. A nyugalom, derű, vidámság alapvonás tantestületünkben. Névnapozás, Mikulás-ajándékozás, közös főzések az iskola gyönyörű kertjében, agapék mind tükrözik egy igazi jó csapat, jó hangulatát. Természetesen zarándokolunk tovább: márciusban Mátraverebély-Szentkút, júliusban pedig az ókori Róma mellett a keresztény templomok, négy nagy bazilika, valamint Péter apostol sírjának meglátogatása a cél. Buczkó Ágnes igazgató DON- KANYAR: JANUÁR esztendeje annak, hogy a Don-menti harcmezőkön, a szovjetek ellentámadása következtében, az oda kivezényelt 2. Magyar Hadsereg, csaknem teljesen odaveszett. A 207 ezer főből álló hadtestet, augusztusáig vonattal Kurszk környékére szállították, ahonnan sok esetben 1200 km gyalogmenet után érték el a Dont. A magyar hadseregnek Voronyezs körzetében, 200 km-es arcvonalon kellett felsorakoznia. Előbb az orosz tél szedte áldozatait decemberéig több mint katona fagyott meg. Az igazi pokol azonban ezután következett január 12-én, déli 12 óra tájban, amikor a Vörös Hadsereg, a magyarok arcvonalát szemelte ki az áttörésre. A második magyar hadsereg arcvonala, Uriv térségben, minden hősies ellenállás dacára, 40 km szélességben és 20 km mélyen, kettészakadt. Ettől kezdve sorsuk megpecsételődött. A borzalom óráiban 20 ezren haltak hősi halált, s eltűnt 80 ezer katona. Fogságba estek 28 ezren, akik közül néhány nap múltán, mindössze 4 ezren maradtak életben. A veszteség 120 ezer magyar katona, újabb kutatások szerint 150 ezer, akiknek vére tavaszig, az olvadás beálltáig festette A legszentebb áldozat vörösre a vakítóan fehér hómezőt. Örök nyughelyük az ezernyi tömegsír lett. Iskolánk lelki nap keretében emlékezett meg a Don-kanyar áldozatairól. Az elesett hősökért gyászmisét mutatott be Juhász Imre igazgató atya és Farkas István, piarista szerzetes. Az Újfehértóról bevonult Tóth Sándor honvéd emlékét lánya, Puhola Józsefné, született Tóth Julianna, egykori hadi árva idézte fel, szívszorító módon. Juliska néni beszélt az átélt megaláztatásokról, a gyermekkor fájdalmairól és a soha nem látott édesapjáról, akinek örökös nyughelye egy tömegsír, valahol az orosz mezőkön. Hogy a későbbiekben intézményünk és Újfehértó városa is méltó módon kifejezhesse tiszteletét a haza hősei előtt, az atyák emléktáblát szenteltek a Nemzeti Emlékparkban. A nap folyamán a hazaszeretetről tartott előadást diákoknak és pedagógusoknak, valamint a KOSZISZ vezetőségének és testvériskoláink képviselőinek, Farkas atya, akinek édesapja annak idején hazatért a Don-kanyarból. Buczkó Ágnes 5

6 HIMNUSZ - A MAGYAR NÉP ZIVATAROS SZÁZADAIBÓL január 22: hideg, borongós, téli este, egy fáradt fiatalember az apró gyertyaláng mellett hátradől karosszékében, a félszeméről lecsúszott kötést visszaigazítja, és merengve néz ki a hideg éjszakába. Az elkészült műre gondol, szomorú sorban lévő hazájára, az elmúlt évszázadok tragédiáira. Emberi segítségben már nem bízik, tudja, már csak a Teremtő Istentől remélhető az áldás, a kegyelem. A fiatalember, Kölcsey Ferenc, krisztusi korban van, ekkor 33 éves. Talán érzi, hogy a vers, aminek a tisztázását ezen a napon fejezte be, rendkívüli lesz a magyar nép életében. Közös nemzeti imánk, buzdító énekünk századokon keresztül nincs, a Boldogasszony anyánk kezdetű egyházi ének tölti be a Himnusz szerepét. Kölcsey verse 1828-ban, az Auróra című lapban jelenik meg először, tiltakozásul a Monarchia azon törekvése ellen, amely a császárhimnuszt akarta a magyarságra erőltetni. A vers népszerűségét fokozta a megzenésítésére kiírt pályázat 1844-ben. A hagyomány szerint Erkel Ferencet, aki egyébként zsűritag lett volna, úgy kellett rábeszélni a részvételre. Majd be is zárták szobájába, és Erkel Ferenc naplójából tudjuk, hogy csupán néhány óra alatt komponálta meg a zenét, azonban nem egyedül: hanem isteni sugallatra. Jeligéje a következő volt: Itt az írás, forgassátok, Érett ésszel, józanon. (Kölcsey) A mű diadalútja innen hosszú ideig már töretlen. A szabadságharc alatt érte el népszerűsége a tetőfokát. A bukás után azonban betiltották, május 13-án, Szatmárcsekén, a Kölcsey-síremlék avatásakor hangzott fel újra. A Kiegyezést követően a megtűrt kategóriába került. A Rákosi- korszakban szerették volna végképp eltűntetni. Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát kérték fel, hogy írjanak újat. Kodály Zoltán azonban, nagy bátorságról téve tanúbizonyságot, így válaszolt: Jó a régi! Így maradt a régi, bár sokáig szöveg nélkül, majd az Internacionáléval együtt engedélyezték előadását. A Himnusz zivataros másfél évszázada a rendszerváltáskor ért véget, 1990-ben hivatalosan is beiktatták az Alkotmányba Kölcsey versét, Erkel zenéjével. Éppen 25 éve. Néphimnusszá, saját akaratából, maga a magyar nép tette. Szintén a rendszerváltásnak köszönhető, hogy 1989-ben a Himnusz befejezésének a napját nevezték el a Magyar Kultúra Napjának. Miért? Mert a kultúra és a hit megtartó erő, ezek nélkül, valamint hagyományaink nélkül, nincs jelen és jövő sincs. A dátum kiválasztása a nemzet összetartó erejének a növelését, erősítését tűzte ki célul. Ez a mű törvényesen a Kárpát-medence és a nagyvilág összes magyarjának a Himnusza. Ünnepeljünk és örüljünk tehát a többszörös évfordulóknak: éve született Kölcsey Ferenc, 1790-ben Sződemeteren, éve született Erkel Ferenc, 1810-ben Gyulán, - 26 éve, hogy a Himnusz befejezésének a napja a Magyar Kultúra Napja is egyben, - és idén 25 éve része hivatalosan is az Alkotmánynak a Himnusz! Iskolánk is megünnepli minden évben nemzeti imánk születésnapját ben emléktáblát készítettünk a méltó tiszteletadáshoz. A tábláról Kölcsey Ferenc tekint az intézménybe belépőkre, és int mindenkit hitre és töretlen hazaszeretetre. Buczkó Ágnes GIMI-GÁLA Az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola immár negyedik alkalommal rendezte meg gálaműsorát november 28-án, a Zajti Ferenc Kulturális Központban. A színháztermet megtöltötték a KOSZISZ egykori és jelenlegi tanulói és a szülők, vendégek sokasága. A diákok mint eddig mindig most is lelkesen és nagy-nagy izgalommal készültek a jeles eseményre. Juhász Imre igazgató atya beszéde és Buczkó Ágnes igazgatónő köszöntője és szavalata nyitotta meg a derűs percekkel teli, remekül sikerült gálát. Fellépett a középiskola minden tanulója és több volt diákja is: táncoltak, énekeltek, parodizáltak, tornabemutatót tartottak, és bibliai jeleneteket adtak elő nagy sikerrel. A tantestület nagy gondot fordított a Gála szervezésére, hiszen az igazi tehetséget leginkább az ilyen alkalmakkor lehet felfedezni. A műsorszámok között tombolasorsolás is volt, az értékes tombolatárgyakat az iskola támogatói, az önkormányzat, a szülők, az osztályok és a ok ajánlották fel, amelyeket ezúton is köszönünk. A befolyt összeget, illetve a jó szándékú adományokat, a tanulók jutalmazására fordítjuk. Reméljük, hogy hasonlóan varázslatos estét egy év múlva ismét rendezhetünk! Barnáné Véber Szilvia 6

7 SZAKTÁRGYI VERSENYEK INTÉZMÉNYÜNKBEN Iskolánk a 2014/2015-ös tanév első félévében sem szűkölködött tanulmányi versenyekben, melyek mindig jó alkalmat adnak arra, hogy saját diákjaink, illetve a még általános iskolába járók összemérhessék tudásukat mind iskolán belül, mind pedig más iskolák tanulóival. A matematika versenyt minden évben megrendezzük, idén november 18-án került rá sor. Ezen a megmérettetésen a helyi általános iskolák tanulói, valamint a szomszédos települések általános iskoláiba járó diákjai vettek részt. Az amerikai típusú matematikai teszt megoldására egy óra állt a rendelkezésre. A 7. osztályosok közül első helyezett lett Bodnár Dorina, az újfehértói Református Általános Iskola tanulója, második helyezést ért el Barkaszi Barbara, a Vasvári Pál tagintézményből, harmadik pedig Zsíros Barbara lett, aki szintén a helyi Református Általános Iskolába jár. A 8. osztályosok megmérettetésében első lett Brutóczki József, a helyi Erkel Ferenc tagintézményből és Czégény Kristóf, a téglási II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola diákja, a második helyezett Mészáros Zita, a helyi Erkel Ferenc tagintézmény tanulója és Ködöböcz Réka, aki Bökönyben tanul, a harmadik helyezést pedig Hartman Csenge, a helyi Erkel Ferenc tagintézmény tanulója tudhatta magáénak. November 20-án a humán területé volt a főszerep, ugyanis magyar nyelvi versenyen bizonyíthatták műveltségüket a tanulók. A megoldandó feladatok között helyesírási teszt és tollbamondás is szerepelt. Ez a megmérettetés iskolánk tanulóinak szólt, az első helyezett a 11.A. osztályos Tamási Zoltán lett, a dobogó második fokán a szintén 11.A. osztályos Szemán Melinda állhatott, míg a harmadik helyet a 10.B osztályos Lácza Roland foglalta el. December 10-én angol versenyt rendeztünk szintén iskolán belül, melyen kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig háromfős csoportokban vehettek részt az osztályok. A versenyfeladatok nagyon változatosak voltak, nyelvtani teszttől kezdve a hallás utáni szöveg-kiegészítésen át, az egészen játékos feladatokig tesztelhették diákjaink idegennyelv-tudásukat. Az első helyezett a 11.A. osztály csoportja lett, Sztányi Ágnes, Papp Ákos, Szabó Gergő, a második a 10.B. osztály, Lácza Roland, Osikóczki Dávid, Szabó György, míg a dobogó harmadik fokán a 11.B. osztály csapata, Fintor Fanni, Lakatos Lívia, Rencskovszki Alexandra, állhatott. Rozgonyi Marianna TANTERMEK SZÉPSÉGVERSENYE Iskolánkban hagyomány a tantermek dekorációjának versenye. Minden osztály nagy lelkesedéssel díszíti a termét a kitűzött időpontra, amikor zsűri értékeli az elvégzett munkát. A dekoráció egységes része a Kereszt, a Himnusz és a Szózat, a magyar címer, a nemzeti zászló és Nagy-Magyarország térképe. Továbbá az iskola és az osztályok védőszentjeinek a bemutatása, Szent István és Kolping Adolf életútja és a lelket is erősítő szép idézet. Az osztályok ötletesebbnél-ötletesebb megoldásokkal teszik számukra otthonosabbá saját kis környezetüket, ízléses fotókat, naptárakat, festményeket, a tanulást segítő tablókat helyeznek el a falakon. A szakmai zsűri döntése alapján a 9. A osztály érdemelte ki az első helyet, nagyon finom csokitortát kaptak munkájukért. Mivel minden tanterem dekorációja ízléses és egyben hasznos is volt, ezért süteményt kapott minden tanuló a lelkes és szorgalmas munkáért. A teljesen felújított iskolában, a szép tantermekben még a tanulás is könnyebben megy, és minden diák jól érzi magát az igényes környezetben. A győztes osztály választott idézete: A jövő ma kezdődik, nem holnap. (Szent II. János Pál pápa) ADVENTI AJÁNDÉK - A TÁTRA ÉKSZERDOBOZA: ZAKOPANE Nagy Edina December 6-án, szombaton, az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete és diákjainak egy része igazgatónő vezetésével Lengyelországba, Zakopánéba utazott. Karácsonyra készülődve lelkileg feltöltődtünk az ottani adventi légkörben. A városból induló siklóvasút felvitt minket a Gubalówka hegyre (1123 m), melyről csodálatos panoráma nyílt a Magas-Tátra hegycsúcsaira. Ebben a gyönyörű környezetben sikerült egy kicsit magunk mögött hagyni a rohanó világ mindennapjait, problémáit. A város adventi forgatagába belevetve magunkat, többször örömmel tapasztaltuk meg a " lengyel-magyar két jó barát" mondás igazát. A városi piac bővelkedett a bőr és szőrme árukban, a kötött sapkákban, és a finom házi készítésű sajtokban. A sétáló utca karácsonyi fényei angyalokat, fenyőfákat, csillagokat ábrázoltak, fokozva így is az ünnepi hangulatot. Áhitattal tértünk be az 1877-ben épült Szent Család Templomba, ahol egy ima erejéig megpihentünk. Szent Miklós püspökre emlékezve, ajándékokkal megrakodva, elfáradva, de boldogan tértünk haza. Ráthy Tibor 7

8 VERÉBAVATÓ Amint mondják, az iskola a diákok második otthona, ez pedig azt jelenti, hogy bár a tanulásé a főszerep, a ok és gyerekek egyaránt az oktatási-nevelési munkán kívül sok egyéb programmal igyekeznek színesebbé tenni az együtt töltött napokat. Ezt a célt szolgálja a minden tanév első hónapjaiban megrendezett verébavató is. Van hol így nevezik, máshol szöcske-, vagy gólyaavató, de a lényeg ugyanaz: az újonnan érkezett diákok bemutatkozása és bevezetése a középiskolai életbe november 19-én délután rendeztük meg iskolánkban eme jeles eseményt, melyre a 9. évfolyam hetek óta nagy izgalommal készült, és melyet egész napos vidám ráhangolódás előzött meg: vicces ruhákban érkezve vettek részt a napközbeni órákon. Az előzetes készülődés kemény munkával és nem kevés fejtöréssel járt, hiszen az avató az ő műsorszámukkal kezdődött: vidám táncösszeállításukat egy kis dalcsokor követte, melyet Kovács Mihály gitárral kísért, szólóban Tóth Mirjam és Tóth Fruzsina mutathatta meg énektudását. Ezután jött számukra a megmérettetés második lépcsőfoka, amikor szórakoztató ügyességi feladatokban kellett megmutatni talpraesettségüket két csapatban. A feladványok között szerepelt, többek között, rögtönzött versírás meghatározott szavak segítségével, kukoricapehely ragasztó verseny, lufi pukkasztás. Természetesen nem maradhatott el a verébeskü letétele, melynek humoros szövegét a végzős diákok írták, ahogyan a leleményes feladatok összeállításában is az övék volt a főszerep. Mivel a két kilencedikes csapat a vetélkedőn egyformán ügyesen szerepelt, meg is kapták érte méltó jutalmukat, az iskola vendégei lehettek egy pizzára és üdítőre. A verébavató izgalmakkal teli napja sikeresen zárult, a kilencedikesek bebizonyíthatták, hogy nem esnek kétségbe szokatlan helyzetekben, feltalálják magukat. A tanév hátralévő része sok alkalmat ad még számukra, hogy a tanulás terén is számot adhassanak rátermettségükről; valamint az előttük álló évek során sok dolgot kell még elsajátítaniuk, amíg az érettségi kihívásait is hasonló sikerekkel teljesítik. Novák Erzsébet osztályfőnök: 9. A SPORTÉLET AZ ISKOLÁBAN december 1 -jén rendeztük meg az immár hagyományos Kolping-Labdarúgó Kupát. A rendezvényt iskolánk igazgatója nyitotta meg. Beszédében köszöntötte a tornán résztvevő vendégeket, sportolókat, diákokat, okat, jó sportolást, fegyelmezett, balesetmentes játékot kívánva. Ezt követően, Kerekes László atya imájával és áldásával megkezdődtek a mérkőzések. A KOSZISZ-napok keretében történő rendezvényűnkön több mint kettőszáz gyereket láttunk vendégül. Helyszínül a város H2O Szabadidő Csarnokát választottuk. Iskolánk e neves vetélkedőre a hozzánk közel lévő katolikus gimnáziumok labdarúgó csapatait hívta meg. Nevezetesen, a Szent Imre Gimnázium, a Szent József Gimnázium, és a Szent Bazil Gimnázium labdarúgóit. Így a négy középiskola fiai csatázhattak a gólokért, a pontokért. Körmérkőzések formájában, bonyolítottuk le ezt a tornát. A mérkőzések vezetésére, minősített játékvezetőket kértünk fel: Siroki József és Aranyos Imre személyében, akik kifogástalanul vezényelték le ezt a sportrendezvényt. Míg a csapatok a pályán küzdöttek, játszottak, addig a pihenőben lévő iskolák diákjai ismerkedtek, szorosabbá téve így a kapcsolatokat az intézmények között. Közben frissítették magukat teával, üdítővel, szendvicsekkel. Rendkívül jó hangulat jellemezte ezt a délutánt. A mérkőzések végén a díjátadások következtek. Az első három csapat érem és oklevél, míg a negyedik csapat oklevéldíjazásban részesült. Különdíjat adtunk a legjobb kapusnak, a legeredményesebb góllövőnek, és a legjobb játékosnak. A torna második és harmadik helyezéséért, a Szent József Gimnázium, és a KOSZISZ Szent István Gimnázium, csapatai büntetőket rúgtak. A szerencse most a Szent József középiskola csapatának kedvezett. Első helyen a Szent Bazil Gimnázium csapata végzett. Míg a Szent Imre Gimnázium csapata lett a negyedik helyezett. A díjakat, László atya, Pálfi Antal úr, valamint a két közreműködő bíró adta át. Ez a délután békés karácsonyi hangulatot árasztó légkörben telt el. Köszönetet mondunk támogatóinknak, Nagy Sándor polgármester úrnak, a DUSSMAN- étteremnek, és mindazoknak, akik segítették sporteseményünk létrejöttét. Herczku János 8

9 MEGÉRKEZETT A MIKULÁS! Hó nélkül, görgős szánnal érkezett a Mikulás iskolánkba. Minden osztályban ajándékkal lepték meg egymást a diákok, ahol az osztályfőnökök is újra átélhették a gyermeki ajándékozás és kíváncsiság élményét. Az iskola Diákönkormányzatának tagjai Mikulásoknak és krampuszoknak öltözve finomabbnál-finomabb szaloncukrokat osztogattak a diáktársaknak, aiknak és az iskola dolgozóinak. A diákok mellett újra gyerekek lehettek a ok is, akik megajándékozták egymást vidám versekkel, ötletes ajándékokkal és Mikulás-csomaggal is. Iskolánk nagy örömmel élte át a Mikulás- várás varázsát, így emlékezve Szent Miklósra, Myra városának 4. században élt püspökére. Nagy Edina ADVENT AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN A 10. A és 10. B osztály tanulói Karácsony közeledtével betlehemi műsorral kedveskedtek a nagymamáknak és nagypapáknak az Idősek Otthonában és az Idősek Klubjában. Nagy készülődés előzte meg az előadást. Az iskola tanulói egyedi készítésű képeslapokat rajzoltak, festettek, amelyekre kedves idézeteket írtak. A szeretet ünnepére hangolódva a római katolikus egyház plébániáján a gyerekek megtanulták a mézes puszedli készítésének fortélyait is. A képeslapokat és a mézes süteményeket az előadás után a diákok átadták az időseknek, ezzel is még nagyobb örömet szerezve Karácsony ünnepére. A műsor és az ajándékozás után a gyerekek, az idősek és a kedves gondozók együtt énekeltek karácsonyi énekeket. Mind a két helyszínen nagy meglepetés fogadott bennünket, pogácsával és diós, mákos bejglivel kedveskedtek az otthon és a klub dolgozói a szereplő diákságnak. A látogatás utáni napokban a tanulók otthonukban keresték fel azokat a néniket és bácsikat, akik nem tudtak eljönni az előadásra. Reméljük, nagy örömet tudtak szerezni a középiskola diákjai a nagymamáknak és nagypapáknak, és még szebbé tették az adventi készülődést. Nagy Edina A SZERETET ÜNNEPE november 30-án elkezdődött az advent: a várakozás időszaka, ezzel együtt a lelki felkészülés ideje arra, hogy Jézus születését, a karácsonyt méltóképpen tudjuk megünnepelni. A KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola mindennapjait is a készülődés öröme, izgalma járta át. Advent első vasárnapjára az iskola épületét is ebben a szellemben öltöztettük fel, első lépésként a bejárati ajtó fölé helyeztük ki a Jézus születését ábrázoló képet. A diákok maguk díszíthették fel az iskola karácsonyfáját, és persze az ünnepi fényfüzérek sem hiányozhattak a folyosókról. Minden osztály saját adventi koszorúval ékesítette tantermét, és a földszinti aulában is elhelyeztünk egyet, mely szemet gyönyörködtető megjelenésével azonnal felhívta magára mind az idelátogatók és az itt tanulók, valamint a dolgozók figyelmét. A koszorú éppen aktuális gyertyáját minden advent vasárnapot követő hétfőn meggyújtotta egy diák Kerekes László atya kérésére, a közös imádság alatt. A diákok és a pedagógusok lelki felkészülésére is nagy hangsúlyt fordítottunk ebben a néhány hétben. December 2-án, lelki nap keretében, kedves vendégek érkeztek hozzánk, hogy a Római Katolikus Egyház lelkiségeiről, kis közösségeiről tartsanak előadásokat. Diákok és ok egyaránt csoportos foglalkozásokon vettek részt, és megismerkedtek többek között a KALOT, a KOLPING, a Fokoláre Mozgalom, a CURSILLO, a családi élet, az egyház kommunikációja és a szentségi házasság fontos tulajdonságaival. A rendkívüli színes és tartalmas lelki napot a tornateremben bemutatott szentmise zárta. A hónap folyamán az osztályok, osztályfőnökük kíséretében, reggelente roratén vettek részt, melyet advent első vasárnapjától karácsony első napjáig megtehettek Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére tartott hajnali szentmiséken. Mise után az osztálytermekben elköltött közös reggelivel folytatták, vagyis kezdték a tanítási napot: egy-egy pohár forró tea és egy kis harapnivaló adta meg a szükséges energiát a tanuláshoz. December első hetében Szent Miklós követe is ellátogatott mindenkihez: okhoz és gyerekekhez egyaránt, hogy egy szép énekért cserébe édességgel jutalmazza meg őket. 9

10 Az iskolások számára a várakozás kettős jelentéssel bírt, hiszen nem csak Jézus születésének ünnepe, hanem a téli szünet kezdete is természetes örömmel tölti el őket. December 19-én érkezett el az év utolsó tanítási napja, amely az előzményekhez hasonlóan nem telhetett el eseménytelenül. A 11 órakor kezdődő ünnepi liturgiát az osztályok lelki ráhangolódása előzte meg, és együtt vonultak át a római katolikus templomba, ahol Juhász Imre atya tartott szentmisét. Ezután a 9.A osztály tanulói betlehemes játékot adtak elő, melyre szívvel-lélekkel készültek hetek óta: a szereptanuláson kívül egy-egy jelmez is az ő kezük munkáját dicsérte. Az ünnepség zárásaként Buczkó Ágnes igazgatónő köszöntőjében beszélt a betlehemi csillag jelentéséről és a megtestesült szeretetről, elköszönt a diákoktól a szünet idejére, és ismertette, kik azok a tanulók, akik lelki életükért, buzgó templomba járásukért fenyőfát kapnak ajándékba. Természetesen nem maradhatott el idén sem a már hagyománynak számító agapé, melyen az iskola dolgozói vehettek részt a Dussman-étteremben. Az ízletes ebéd előtt mindenki felolvasott egy karácsonyi verset, mely megalapozta az ünnepi étkezés meghitt hangulatát. A nap zárásaként a ok és technikai dolgozók átvehették az iskolavezetés megható ajándékait, melyek mind Karácsonyt idézték, és fenyőfát is vihetett mindenki haza, hogy az egész éves munka után, már családi körben készülhessünk a legszebb ünnepre. Novák Erzsébet APÁCÁK TÁRSASÁGÁBAN A Szerzetesek évének köszönhetően február 25-én a debreceni Szent László Domonkos Plébánián egy élményekben gazdag előadáson vehettünk részt iskolánk néhány tanulójával és a római katolikus közösség híveivel. Az interaktív beszélgetést domonkos rendi nővérek tartották, akik Budakesziről érkeztek a megyeszékhelyre. A hallgatósság megismerkedhetett a hivatásuk sokszínű világával (tanulás és tanítás szeretete és szépsége), a domonkosokkal és összetartó közösségükkel. Az estét izgalmas kvíz játékkal színesítették, és a legjobb eredményt elérők meghívást kaptak a budakeszi rendházba. Nagy Edina APÁK NAPJA - MÁRCIUS 19. Amikor József Máriát eljegyezte, még nem tudhatta, hogy milyen kivételes sors vár rá: Isten Fiának lesz a nevelőapja. Küldetését angyal tudatta: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg a népet a bűntől. (Mt.1,20) Józsefnek a Megváltóról való gondoskodását határtalan szeretet jellemezte, ezért is lehet példa minden édesapa számára. A Római Katolikus Egyházban Szent József ünnepe (márc. 19.) az édesapák napja. Mondjunk tehát Szent József nevében köszönetet az apáknak, nagyapáknak, keresztapáknak ezen a napon, és adjunk hálát gondoskodó szeretetükért. Ahol pedig már nem érezhető áldásos jelenlétük, ott imádkozzunk kegyelettel, és keressük fel nyughelyüket. Buczkó Ágnes Móra Ferenc: Apám Kis temetőnkben tudok egy zugot: az öreg remekes szűcs nyugszik ott. Híres, amit varrt, ködmön és suba, neve sokáig él a faluba. Magam is sokat emlegetem, számon mosollyal, könnyel lelkemen, s deres fejemmel sok-sok hajnalon, ölében alszom a műhelypadon. Sírhatnékom van, ha eszembe jut a borongós nap, melyen elaludt, s amikor halkan sírdogál a szél, mindig azt gondolom, hogy ő beszél. Az öreg műhelyt sírja vissza tán, fáj a sötétség néki s a magány; a hideg ellen hallat tán panasztmi fáj a holtnak, Isten tudja azt. Ám megjött a tél tegnap délelőtt, beszitálta hóval a temetőt, s az öreg szűcs már nem panaszkodik, az öreg szűcs már szépet álmodik. A hó fehér, selymes, sűrű, puha, úgy takarja be, mint meleg suba, s a téli zöld, mely hegyig belevész, az rajta zöld irhábul a szegés. 10

11 KIT BOCSÁSSAK SZABADON NEKTEK? Tette fel a kérdést a zsidó népnek Pilátus: Barabást vagy Jézust, kit Krisztusnak mondanak? Mint tudjuk, a tömeg Barabást választotta, Jézusra pedig kereszthalált követelt. Immár ebben az esztendőben is elkezdődött a nagyböjti szent idő, amely egyrészt meghívás. Meghív bennünket az egyház, hogy Jézus negyvennapos böjtjére emlékezve vállaljuk mi is a böjtölést, mint a megszentelődés egyik módját. Ma már nem kell szégyenkeznie a vallásos embereknek sem, ha bizonyos napokon nem esznek húst, vagy más egyébről lemondanak, mert mind a divat, a sport és más életterületeken is, mind többet hangoztatják ennek a visszafogottabb étkezésnek pozitív élettani hatását. Amikor egy felnőtt vagy egy fiatal el kezd böjtölni, akkor válaszol a meghívásra. Vállalja, hogy igyekszik megvalósítani a böjt szellemét, amely nem csupán a hús evésében, vagy nem evésében kell, hogy kimerüljön, hanem a böjt szellemében. Vagyis visszafogottság ételben-italban, szórakozásban, élvezetekben. Lemondás a megengedett élvezetekről, visszafogottság a hétvégi szórakozással és a virtuális világ által nyújtott lehetőségekkel szemben. Összességében mindezt önként, szabadon vállalva, Jézus iránti szeretetünkből igyekszünk megtenni. A bűnbánattartás (húsvéti gyónás) elvégzése, az erények (irgalmasság testi és lelki cselekedeteinkben) gyakorlása mellett, az imádságos lelkület (fájdalmas rózsafüzér, keresztúti ájtatosság, Izajás és az evangéliumok passió részei) elmélyítése segíthet bennünket közelebb kerülni az értünk böjtölő, szenvedést, megaláztatást és kereszthalált vállaló Jézushoz. Ha belegondolunk, mi a földnek azon szerencsés helyén élünk, ahol így, ezen szempontok alapján készülhetünk a kereszténység legnagyobb ünnepére: a húsvétra. A híradásokból ugyanakkor elborzadva látjuk, hogy sok keresztény testvérünknek nem ilyen konszolidált, hanem sokkal inkább drámai, sőt tragikus válaszadási lehetőségei vannak Jézus mellett tanúságot tenni. Keresztények tízezrei kénytelek elmenekülni otthonaikból, szülőföldjükről, azért, mert más vallású szélsőséges fegyveresek elüldözik őket, vagy megkínozzák, megerőszakolják, rabszolgaságba vetik őket. Csak azért, mert Krisztus követői. Néhány hete ország-világ láthatta azt a videofelvételt, amely a 21 egyiptomi kopt keresztény férfi lefejezését mutatta be. Őket is csak azért ölték meg, mert ragaszkodtak a keresztény vallásukhoz, mert Jézus nevében imádkoztak. Az egyház legújabb vértanúi ők, akik nem szavukkal, nem ilyen-olyan jócselekedettel, vallásgyakorlással, hanem vérük ontásával tettek tanúságot arról, hogy ők Jézust választották, s nem pedig Barabást. Vajon hány diákunk fogja pótolni ebben az évben azt, ami eddigi életéből kimaradt: keresztelés, áldozás, bérmálás/konfirmálás? Hányan fogják elvégezni évek óta halogatott szentgyónásukat? Hányan fogják városunkban a hűség, józanság, becsület útját járva, a családi életet templomi esküvővel megszentelni? Hányan fogják a vasárnapot munkaszünettel, templomi imádsággal megszentelni? Vajon lesznek-e, akik örömmel vállalják, hogy a szentmisén felolvasnak, ministrálnak, passiót énekelnek? Mindezt szabadon, Jézust választva, a vértanúkkal szolidaritást vállalva. Pilátus kérdése nekünk is szól! Ha Jézust választod a nagyböjtben, akkor Húsvétkor benned is föl fog támadni, hogy életed legyen és bőségben legyen. Juhász Imre igazgató atya Szeretettel hívjuk és várjuk iskolánk tanulóit, szüleit és barátait a Városi Keresztútra, amely idén március 28-án, szombaton, du. 2 órakor indul a Római Katolikus Templomtól és a Köztemetőig tart. Legyen közös hitvallás az értünk keresztet hordozó Krisztus mellett. Szent-Gály Kata: Keresztúton Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? Reszketni, remegni az Olajfa-kertben? Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel? Szemben a Halállal, szemben a közönnyel? Adnád-e kezedet szorító kötélnek? Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek? Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben? Az ostorozásnál eltakarnál engem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek? Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet? Roskadva, remegve, föl, egész a célig? Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik? Tudod-e karodat szélesre kitárni? Az egész világért áldozattá válni? És tudsz-e pihenni úgy a kereszten, hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem? Tudsz-e mellém hágni? A helyembe lépni? Magadat feledve életemet élni? Egészen eltűnni, elmerülni bennem? Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem? 11

12 1848. MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEP AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLVE, ISKOLÁNK HOMLOKZATÁRA MINDEN ÉVBEN KITESSZÜK AZT A KOKÁRDÁT, AMELLYEL MAGYAR REKORDOT ÁLLÍTOTT FEL INTÉZMÉNYÜNK. A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKET FÁKLYÁS FELVONULÁSSAL, ÉS IRODALMI MŰSORRAL IDÉZZÜK FEL A 48-AS EMLÉKPARKBAN. IDŐPONT: MÁRCIUS :00 ÓRA AA MAAGYYAARROK IISSTTEENNÉÉRREE EESSK ÜÜSS ZZÜÜNNK,,, EESSK ÜÜSS ZZÜÜNNK,,, HOGYY RRAABBOK TTO VVÁÁBB BB NNEEM LLEESS ZZÜÜNNK!! /PETŐFI SÁNDOR/ Iskolánk kodárdája Nyergestető Hős székelyek nyughelye Héjjasfalva itt tűnt el Petőfi Sándor Segesvár 12

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ

ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0494. számú Tanulj nyelveket és közlekedj okosan! projekt ANGOL NYELVI VETÉLKEDŐ Az angol nyelvi vetélkedőt a témahét utolsó napján

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének decemberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben