KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE"

Átírás

1 KOLpIng krónika KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola 4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. Tel/Fax: 06/42/ Web: Az iskola fenntartója: a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Felelős kiadó: Buczkó Ágnes igazgató (II. évfolyam 1. szám) március A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE A németországi Kerpenben látta meg a napvilágot december 8-án született. Szülei egyszerű, szegény emberek voltak. Az elemi iskolában tanítója és plébánosa is észrevette a gyermek tehetségét, de hiába, ugyanis a szülők nem tudták vállalni a magas gimnáziumi tandíjat. Az elemi iskola elvégzése után szülőhelyén cipésznek tanult. 17 éves korától 7 éven át vándorolt, mert szerette volna szakmájában tökéletesíteni magát. Nyitott szemmel járt a világban, és elborzasztotta, amit látott: erkölcstelenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség. Egyre jobban érezte, hogy tennie kell ez ellen. Elhatározta, hogy pap lesz. Végre talált pártfogókat, és 23 évesen elkezdte a gimnáziumot ben a kölni papnevelő intézet hallgatója lett, és egy év múlva, ápr. 13-án pappá szentelték. Első állomása Elberfeld, ahol nincstelenséggel, erkölcsi sivársággal, kallódó fiatalokkal találkozott. Óriási erővel vetette bele magát a munkába: egy jóakaratú tanító, Breuer legényegyletének lett a segítője. Ingyenes oktatásban részesítették a fiatalokat, elbeszélgettek velük. Megfogalmazódott benne a gondolat, hogy az egész országban el kell terjeszteni a legényegyleteket, mert ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója ben Kölnbe ment, ahol legényegyletet alapított. Kidolgozta a katolikus legényegylet működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit. Az egylet fiataljainak a következő célokat fogalmazta meg: - legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja, - váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek, és készek az önképzésre. Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat. - váljanak igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a néphez kötik őket. Természetesen e célokat áthatják a vallásososság, a tiszta keresztényi élet és a szeretet eszméi. A mozgalom túllépett Németország határán, és egész Európában kedvező fogadtatásra talált. Eredményeit maga IX. Pius pápa is nagyra értékelte. A rengeteg munka, az utazások felőrölték amúgy is beteg szervezetét / ifjúkora óta tüdőbajjal küszködött/ dec. 4-én halt meg Kölnben. II. János Pál pápa okt. 27-én boldoggá avatta. Adolf Kolping 1856 májusában látogatott Magyarországra, és még abban az évben megalakult a fővárosi legényegylet, amely mozgalommá bővülve 1945-ig virágzott ben alakult újjá a mozgalom, majd létrejött a Magyar Kolping Szövetség. Az egyházi és civil szervezetek között manapság a Kolping az egyik legeredményesebb, legaktívabb egyesület hazánkban ben a Magyar Püspöki Kar a Kolpingot egyházi iskolafenntartónak ismerte el. Ezekben az iskolákban /Szekszárdon, Budapesten, Esztergomban, Pétfürdőn, Gyöngyösön, Pócspetriben stb./ több ezer általános és középiskolás korú diák tanul szeptembere óta a mi iskolánk, a Szent István Gimnázium és Szakközépiskola is a Kolping intézmények családjába tartozik. Hit és munka: ez a nemzet aranyfedezete - mondta Adolf Kolping. Ennek szellemében mi is arra törekszünk, hogy diákjainknak legyen vallásos, szilárd meggyőződésük, hiszen maga Kolping is azt vallotta: Az egész erkölcsi világrend a vallás alappillérein nyugszik. A Kolping-zászló: fekete narancssárga, melyben a fekete a komolyság, a narancssárga pedig az öröm színe. E két tulajdonság jellemzi a jó keresztény egyesületet. A K betű az alapító monogramja. Roskóné Mohácsi Piroska

2 KEDVES OLVASÓK! Egy iskolát sokféle módon lehet jellemezni: lehet az alapján, hogy milyen képzéseket kínál az adott intézmény; vagy mennyire korszerű, rendezett az épülete; és úgy is, kik és milyenek az ott dolgozó pedagógusok. Örömmel közölhetem, hogy a mi kedves iskolánk mind a három területen rendben van. Képzéseinket mindig az igényekhez és a munkaerőpiac elvárásaihoz igazítjuk, természetesen a szakképzés szabályainak is megfelelve. Az épület teljesen felújított, ezért a megyei önkormányzatnak tartozunk köszönettel a közel 100 milliós beruházásért, valamint a KOSZISZ-nak, a további majd 20 milliós fejlesztésért. Mindkét fenntartó tudta, hogy a városnak szüksége van egyetlen középiskolájára, helyben kell megoldani, a sok esetben hátrányos helyzetű gyerekek iskoláztatását. A tantestület pedig jól képzett, tapasztalt, összeszokott és nagyon színes egyéniségekből áll, akik egyformán elkötelezett hivatástudattal rendelkeznek. Kérem, ismerkedjenek meg velünk. Továbbra is várunk minden jó szándékú érdeklődőt megszépült iskolánkba, egy jó beszélgetésre - a kollégákkal. A múlt és a jelen A i kar Buczkó Ágnes tanító- történelem-magyar-teológia Barnáné Véber Szilvia történelem-magyar Herczku János földrajz-testnevelés Kapásiné Biró Teodóra történelem-orosz-német Muskóczki-Tóth Edina infomatika Nagy Edina földrajz-környezettan Novák Erzsébet matematika-angol Pálfi Antal matematika-fizika Pálfi Antalné matematika-fizika Patai Gizella történelem-orosz-német Ráthy Tibor informatika Roskóné Mohácsi Piroska magyar-orosz Rozgonyi Marianna angol Hitokatók: Kerekes László iskolalelkész Juhász Imre plébános Virág László görkat. lelkész Technikai dolgozók: Baracsi István ref. lelkész Dancs Lajosné Szücs László Bakó László ref. lelkész Mohácsi Lászlóné Szücs Lászlóné 2

3 ZARÁNDOKLATOK Iskolánk szeptemberétől tartozik a Római Katolikus Egyház irányítása alá. Akkor a hozzánk jelentkező diákoknak és a dolgozóknak is nyilatkozniuk kellett arról, hogy tudnak-e, és akarnak-e majd az egyház elvárásainak megfelelően tanulni és dolgozni. A döntést mindenki meghozta, de nem mindenkinek volt ez egyszerű. Úgy éreztem, hogy segítenem kell a kollégák és a tanulók hitbeli megerősítését, és azt is, hogy a pedagógusok minél hamarabb tudjanak követendő példát mutatni tanítványainknak. Zarándokutakat szerveztem és szervezek tehát olyan helyekre, amelyek hitünk és történelmünk szempontjából egyaránt fontosak. Kérem, kedves Olvasók, gondolatban utazzunk most együtt! A következő helyeken jártunk az elmúlt két és fél tanévben: 2012: December: - Advent idején Debrecenben volt a tantestület, ahol Bosák Nándor püspök atyával találkoztunk, aki kiemelte, hogy jól választottunk nevet az iskolánknak, hiszen Szent István egyaránt kiemelkedő alakja hazánk történelmének és a katolikus egyháznak. 2013: Január: - A Magyar Kultúra Napján Szatmárcsekére látogattunk el, ahol megemlékeztünk az országos rendezvényen Kölcsey Ferencről és nemzeti imánkról, a Himnuszról. - Nagyaron koszorút helyeztünk el Petőfi Sándor fájánál, amely alatt A Tisza című versét is írta. Arad A Mátyás-mozdony érkezése - 64 évet késett! 1944-ben járt Erdélyben utoljára magyar vonat. Nagyböjt: - Máriapócson voltunk lelkigyakorlaton, a Könnyező Kegykép előtt imádkoztunk. - Megtekintettük az egyházi múzeum kiállítását. Pünkösd: - Részt vettünk Csíksomlyón a búcsúban, bejártuk az Ezeréves Határ településeit. - Koszorút helyeztünk el Farkaslakán, Tamási Áron sírján, és Nyergestetőn, a hősi halottak emlékére. - Találkoztunk testvériskolánk aival és csángó diákjaival is Gyimesbükkön. - Köszönetet mondtunk Babba Máriának életünk és iskolánk sok örömteli eseményéért. - Hazafias izgalommal vártuk a Mátyás-vonat érkezését. - Bejártuk a segesvári csata színhelyeit Petőfi Sándor nyomán. Október: - Fejet hajtottunk Aradon a Vértanúk emlékműve előtt, a Vesztőhelyen és az Emlékezés terén. Ó én édes jó Istenem, oltalmazóm, segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben lágy kenyerem. Vándorfecske sebes szárnyát, vándorlegény vándorbotját, vándor székely reménységét, Jézus áldd meg Erdély földjét. Vándorfecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária. Babba Mária A csíksomlyói Szűzanya 3

4 Wadowice Bécs Máriapócs Nemzeti Kegyhely December: - Székesfehérváron megtekintettük azt a kiállítást, amely védőszentünk, Szent István ereklyéit mutatta be. Az utazást és a programot Juhász Imre plébános atya szervezte meg. - Koszorút helyeztünk el Szent István szarkofágjánál. - Megismertük a város nevezetességeit. - Advent idején Bécsbe utaztunk, ahol imát mondtunk az első Könnyező Kegykép előtt, amelyet Lipót császár vitetett oda Máriapócsról, 1697-ben. - Részt vettünk azon a szentmisén, amelyen átvettük a Betlehemi Békelángot, több mint 20 ország képviselőivel együtt. - Koszorút helyeztünk el Erzsébet királyné szarkofágjánál, a Habsburgok ősi temetkezési helyén, a kapucinusok sírboltjában. - Megismerkedtünk Bécs nevezetességeivel, és gyönyörködtünk az adventi forgatagban. 2014: Március: - Megtekintettük a Magyar Nemzeti Cirkusz színvonalas előadását Nyíregyházán. Április. - Nagyböjtben ismét lelkigyakorlaton vettünk részt Máriapócson. - Debrecenben megnéztük Az Isten Fia című filmet. Május: - Budapesten a Madách Színház előadásában megtekintettük Az Operaház Fantomja című világhírű darabot. Június: - Zarándokúton vettünk részt Lengyelországban, ahol közösen imádkoztunk Csęstochowában, a Fekete Madonna előtt, valamint megemlékeztünk Szent II. János Pál pápáról szülővárosában, Wadowicében. Krakkóban megtekintettük a várat és II. Ulászló sírját. Szlovákiában, Késmárkon koszorút helyeztünk el Thököly Imre nyughelyén. Lőcsén, a fekete városban, a nevezetes épületekkel ismerkedtünk. Auschwitzban megemlékeztünk a Holokauszt áldozatairól. Augusztus: - Tanévnyitó értekezleten voltunk Nagykőrösön. Hitünkben és szakmailag is megerősödve tértünk haza Arany János kedves városából. Szeptember: Erdélyben tettünk egy rövidebb körutat: - Koltón Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrán helyeztünk el koszorút. - Érmindszenten Ady Endre szülőházát tekintettük meg. - Sződemeteren, Kölcsey Ferencre szülőhelyén, közösen szavaltuk el a Himnuszt. 4

5 December: - Adventi kirándulást tettünk Lengyelországban, Zakopánéban, ahol a Tátra hatalmas hegycsúcsaiban gyönyörködtünk. Január: - Megtekintettük Nyíregyházán a Kivonulás /Exodus/ című filmet, amely tovább mélyítette bibliai ismereteinket. Zarándoklatok voltak ezek az utak, hiszen általuk lélekben megerősödve végeztük tovább a munkánkat. A nyugalom, derű, vidámság alapvonás tantestületünkben. Névnapozás, Mikulás-ajándékozás, közös főzések az iskola gyönyörű kertjében, agapék mind tükrözik egy igazi jó csapat, jó hangulatát. Természetesen zarándokolunk tovább: márciusban Mátraverebély-Szentkút, júliusban pedig az ókori Róma mellett a keresztény templomok, négy nagy bazilika, valamint Péter apostol sírjának meglátogatása a cél. Buczkó Ágnes igazgató DON- KANYAR: JANUÁR esztendeje annak, hogy a Don-menti harcmezőkön, a szovjetek ellentámadása következtében, az oda kivezényelt 2. Magyar Hadsereg, csaknem teljesen odaveszett. A 207 ezer főből álló hadtestet, augusztusáig vonattal Kurszk környékére szállították, ahonnan sok esetben 1200 km gyalogmenet után érték el a Dont. A magyar hadseregnek Voronyezs körzetében, 200 km-es arcvonalon kellett felsorakoznia. Előbb az orosz tél szedte áldozatait decemberéig több mint katona fagyott meg. Az igazi pokol azonban ezután következett január 12-én, déli 12 óra tájban, amikor a Vörös Hadsereg, a magyarok arcvonalát szemelte ki az áttörésre. A második magyar hadsereg arcvonala, Uriv térségben, minden hősies ellenállás dacára, 40 km szélességben és 20 km mélyen, kettészakadt. Ettől kezdve sorsuk megpecsételődött. A borzalom óráiban 20 ezren haltak hősi halált, s eltűnt 80 ezer katona. Fogságba estek 28 ezren, akik közül néhány nap múltán, mindössze 4 ezren maradtak életben. A veszteség 120 ezer magyar katona, újabb kutatások szerint 150 ezer, akiknek vére tavaszig, az olvadás beálltáig festette A legszentebb áldozat vörösre a vakítóan fehér hómezőt. Örök nyughelyük az ezernyi tömegsír lett. Iskolánk lelki nap keretében emlékezett meg a Don-kanyar áldozatairól. Az elesett hősökért gyászmisét mutatott be Juhász Imre igazgató atya és Farkas István, piarista szerzetes. Az Újfehértóról bevonult Tóth Sándor honvéd emlékét lánya, Puhola Józsefné, született Tóth Julianna, egykori hadi árva idézte fel, szívszorító módon. Juliska néni beszélt az átélt megaláztatásokról, a gyermekkor fájdalmairól és a soha nem látott édesapjáról, akinek örökös nyughelye egy tömegsír, valahol az orosz mezőkön. Hogy a későbbiekben intézményünk és Újfehértó városa is méltó módon kifejezhesse tiszteletét a haza hősei előtt, az atyák emléktáblát szenteltek a Nemzeti Emlékparkban. A nap folyamán a hazaszeretetről tartott előadást diákoknak és pedagógusoknak, valamint a KOSZISZ vezetőségének és testvériskoláink képviselőinek, Farkas atya, akinek édesapja annak idején hazatért a Don-kanyarból. Buczkó Ágnes 5

6 HIMNUSZ - A MAGYAR NÉP ZIVATAROS SZÁZADAIBÓL január 22: hideg, borongós, téli este, egy fáradt fiatalember az apró gyertyaláng mellett hátradől karosszékében, a félszeméről lecsúszott kötést visszaigazítja, és merengve néz ki a hideg éjszakába. Az elkészült műre gondol, szomorú sorban lévő hazájára, az elmúlt évszázadok tragédiáira. Emberi segítségben már nem bízik, tudja, már csak a Teremtő Istentől remélhető az áldás, a kegyelem. A fiatalember, Kölcsey Ferenc, krisztusi korban van, ekkor 33 éves. Talán érzi, hogy a vers, aminek a tisztázását ezen a napon fejezte be, rendkívüli lesz a magyar nép életében. Közös nemzeti imánk, buzdító énekünk századokon keresztül nincs, a Boldogasszony anyánk kezdetű egyházi ének tölti be a Himnusz szerepét. Kölcsey verse 1828-ban, az Auróra című lapban jelenik meg először, tiltakozásul a Monarchia azon törekvése ellen, amely a császárhimnuszt akarta a magyarságra erőltetni. A vers népszerűségét fokozta a megzenésítésére kiírt pályázat 1844-ben. A hagyomány szerint Erkel Ferencet, aki egyébként zsűritag lett volna, úgy kellett rábeszélni a részvételre. Majd be is zárták szobájába, és Erkel Ferenc naplójából tudjuk, hogy csupán néhány óra alatt komponálta meg a zenét, azonban nem egyedül: hanem isteni sugallatra. Jeligéje a következő volt: Itt az írás, forgassátok, Érett ésszel, józanon. (Kölcsey) A mű diadalútja innen hosszú ideig már töretlen. A szabadságharc alatt érte el népszerűsége a tetőfokát. A bukás után azonban betiltották, május 13-án, Szatmárcsekén, a Kölcsey-síremlék avatásakor hangzott fel újra. A Kiegyezést követően a megtűrt kategóriába került. A Rákosi- korszakban szerették volna végképp eltűntetni. Kodály Zoltánt és Illyés Gyulát kérték fel, hogy írjanak újat. Kodály Zoltán azonban, nagy bátorságról téve tanúbizonyságot, így válaszolt: Jó a régi! Így maradt a régi, bár sokáig szöveg nélkül, majd az Internacionáléval együtt engedélyezték előadását. A Himnusz zivataros másfél évszázada a rendszerváltáskor ért véget, 1990-ben hivatalosan is beiktatták az Alkotmányba Kölcsey versét, Erkel zenéjével. Éppen 25 éve. Néphimnusszá, saját akaratából, maga a magyar nép tette. Szintén a rendszerváltásnak köszönhető, hogy 1989-ben a Himnusz befejezésének a napját nevezték el a Magyar Kultúra Napjának. Miért? Mert a kultúra és a hit megtartó erő, ezek nélkül, valamint hagyományaink nélkül, nincs jelen és jövő sincs. A dátum kiválasztása a nemzet összetartó erejének a növelését, erősítését tűzte ki célul. Ez a mű törvényesen a Kárpát-medence és a nagyvilág összes magyarjának a Himnusza. Ünnepeljünk és örüljünk tehát a többszörös évfordulóknak: éve született Kölcsey Ferenc, 1790-ben Sződemeteren, éve született Erkel Ferenc, 1810-ben Gyulán, - 26 éve, hogy a Himnusz befejezésének a napja a Magyar Kultúra Napja is egyben, - és idén 25 éve része hivatalosan is az Alkotmánynak a Himnusz! Iskolánk is megünnepli minden évben nemzeti imánk születésnapját ben emléktáblát készítettünk a méltó tiszteletadáshoz. A tábláról Kölcsey Ferenc tekint az intézménybe belépőkre, és int mindenkit hitre és töretlen hazaszeretetre. Buczkó Ágnes GIMI-GÁLA Az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola immár negyedik alkalommal rendezte meg gálaműsorát november 28-án, a Zajti Ferenc Kulturális Központban. A színháztermet megtöltötték a KOSZISZ egykori és jelenlegi tanulói és a szülők, vendégek sokasága. A diákok mint eddig mindig most is lelkesen és nagy-nagy izgalommal készültek a jeles eseményre. Juhász Imre igazgató atya beszéde és Buczkó Ágnes igazgatónő köszöntője és szavalata nyitotta meg a derűs percekkel teli, remekül sikerült gálát. Fellépett a középiskola minden tanulója és több volt diákja is: táncoltak, énekeltek, parodizáltak, tornabemutatót tartottak, és bibliai jeleneteket adtak elő nagy sikerrel. A tantestület nagy gondot fordított a Gála szervezésére, hiszen az igazi tehetséget leginkább az ilyen alkalmakkor lehet felfedezni. A műsorszámok között tombolasorsolás is volt, az értékes tombolatárgyakat az iskola támogatói, az önkormányzat, a szülők, az osztályok és a ok ajánlották fel, amelyeket ezúton is köszönünk. A befolyt összeget, illetve a jó szándékú adományokat, a tanulók jutalmazására fordítjuk. Reméljük, hogy hasonlóan varázslatos estét egy év múlva ismét rendezhetünk! Barnáné Véber Szilvia 6

7 SZAKTÁRGYI VERSENYEK INTÉZMÉNYÜNKBEN Iskolánk a 2014/2015-ös tanév első félévében sem szűkölködött tanulmányi versenyekben, melyek mindig jó alkalmat adnak arra, hogy saját diákjaink, illetve a még általános iskolába járók összemérhessék tudásukat mind iskolán belül, mind pedig más iskolák tanulóival. A matematika versenyt minden évben megrendezzük, idén november 18-án került rá sor. Ezen a megmérettetésen a helyi általános iskolák tanulói, valamint a szomszédos települések általános iskoláiba járó diákjai vettek részt. Az amerikai típusú matematikai teszt megoldására egy óra állt a rendelkezésre. A 7. osztályosok közül első helyezett lett Bodnár Dorina, az újfehértói Református Általános Iskola tanulója, második helyezést ért el Barkaszi Barbara, a Vasvári Pál tagintézményből, harmadik pedig Zsíros Barbara lett, aki szintén a helyi Református Általános Iskolába jár. A 8. osztályosok megmérettetésében első lett Brutóczki József, a helyi Erkel Ferenc tagintézményből és Czégény Kristóf, a téglási II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola diákja, a második helyezett Mészáros Zita, a helyi Erkel Ferenc tagintézmény tanulója és Ködöböcz Réka, aki Bökönyben tanul, a harmadik helyezést pedig Hartman Csenge, a helyi Erkel Ferenc tagintézmény tanulója tudhatta magáénak. November 20-án a humán területé volt a főszerep, ugyanis magyar nyelvi versenyen bizonyíthatták műveltségüket a tanulók. A megoldandó feladatok között helyesírási teszt és tollbamondás is szerepelt. Ez a megmérettetés iskolánk tanulóinak szólt, az első helyezett a 11.A. osztályos Tamási Zoltán lett, a dobogó második fokán a szintén 11.A. osztályos Szemán Melinda állhatott, míg a harmadik helyet a 10.B osztályos Lácza Roland foglalta el. December 10-én angol versenyt rendeztünk szintén iskolán belül, melyen kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig háromfős csoportokban vehettek részt az osztályok. A versenyfeladatok nagyon változatosak voltak, nyelvtani teszttől kezdve a hallás utáni szöveg-kiegészítésen át, az egészen játékos feladatokig tesztelhették diákjaink idegennyelv-tudásukat. Az első helyezett a 11.A. osztály csoportja lett, Sztányi Ágnes, Papp Ákos, Szabó Gergő, a második a 10.B. osztály, Lácza Roland, Osikóczki Dávid, Szabó György, míg a dobogó harmadik fokán a 11.B. osztály csapata, Fintor Fanni, Lakatos Lívia, Rencskovszki Alexandra, állhatott. Rozgonyi Marianna TANTERMEK SZÉPSÉGVERSENYE Iskolánkban hagyomány a tantermek dekorációjának versenye. Minden osztály nagy lelkesedéssel díszíti a termét a kitűzött időpontra, amikor zsűri értékeli az elvégzett munkát. A dekoráció egységes része a Kereszt, a Himnusz és a Szózat, a magyar címer, a nemzeti zászló és Nagy-Magyarország térképe. Továbbá az iskola és az osztályok védőszentjeinek a bemutatása, Szent István és Kolping Adolf életútja és a lelket is erősítő szép idézet. Az osztályok ötletesebbnél-ötletesebb megoldásokkal teszik számukra otthonosabbá saját kis környezetüket, ízléses fotókat, naptárakat, festményeket, a tanulást segítő tablókat helyeznek el a falakon. A szakmai zsűri döntése alapján a 9. A osztály érdemelte ki az első helyet, nagyon finom csokitortát kaptak munkájukért. Mivel minden tanterem dekorációja ízléses és egyben hasznos is volt, ezért süteményt kapott minden tanuló a lelkes és szorgalmas munkáért. A teljesen felújított iskolában, a szép tantermekben még a tanulás is könnyebben megy, és minden diák jól érzi magát az igényes környezetben. A győztes osztály választott idézete: A jövő ma kezdődik, nem holnap. (Szent II. János Pál pápa) ADVENTI AJÁNDÉK - A TÁTRA ÉKSZERDOBOZA: ZAKOPANE Nagy Edina December 6-án, szombaton, az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete és diákjainak egy része igazgatónő vezetésével Lengyelországba, Zakopánéba utazott. Karácsonyra készülődve lelkileg feltöltődtünk az ottani adventi légkörben. A városból induló siklóvasút felvitt minket a Gubalówka hegyre (1123 m), melyről csodálatos panoráma nyílt a Magas-Tátra hegycsúcsaira. Ebben a gyönyörű környezetben sikerült egy kicsit magunk mögött hagyni a rohanó világ mindennapjait, problémáit. A város adventi forgatagába belevetve magunkat, többször örömmel tapasztaltuk meg a " lengyel-magyar két jó barát" mondás igazát. A városi piac bővelkedett a bőr és szőrme árukban, a kötött sapkákban, és a finom házi készítésű sajtokban. A sétáló utca karácsonyi fényei angyalokat, fenyőfákat, csillagokat ábrázoltak, fokozva így is az ünnepi hangulatot. Áhitattal tértünk be az 1877-ben épült Szent Család Templomba, ahol egy ima erejéig megpihentünk. Szent Miklós püspökre emlékezve, ajándékokkal megrakodva, elfáradva, de boldogan tértünk haza. Ráthy Tibor 7

8 VERÉBAVATÓ Amint mondják, az iskola a diákok második otthona, ez pedig azt jelenti, hogy bár a tanulásé a főszerep, a ok és gyerekek egyaránt az oktatási-nevelési munkán kívül sok egyéb programmal igyekeznek színesebbé tenni az együtt töltött napokat. Ezt a célt szolgálja a minden tanév első hónapjaiban megrendezett verébavató is. Van hol így nevezik, máshol szöcske-, vagy gólyaavató, de a lényeg ugyanaz: az újonnan érkezett diákok bemutatkozása és bevezetése a középiskolai életbe november 19-én délután rendeztük meg iskolánkban eme jeles eseményt, melyre a 9. évfolyam hetek óta nagy izgalommal készült, és melyet egész napos vidám ráhangolódás előzött meg: vicces ruhákban érkezve vettek részt a napközbeni órákon. Az előzetes készülődés kemény munkával és nem kevés fejtöréssel járt, hiszen az avató az ő műsorszámukkal kezdődött: vidám táncösszeállításukat egy kis dalcsokor követte, melyet Kovács Mihály gitárral kísért, szólóban Tóth Mirjam és Tóth Fruzsina mutathatta meg énektudását. Ezután jött számukra a megmérettetés második lépcsőfoka, amikor szórakoztató ügyességi feladatokban kellett megmutatni talpraesettségüket két csapatban. A feladványok között szerepelt, többek között, rögtönzött versírás meghatározott szavak segítségével, kukoricapehely ragasztó verseny, lufi pukkasztás. Természetesen nem maradhatott el a verébeskü letétele, melynek humoros szövegét a végzős diákok írták, ahogyan a leleményes feladatok összeállításában is az övék volt a főszerep. Mivel a két kilencedikes csapat a vetélkedőn egyformán ügyesen szerepelt, meg is kapták érte méltó jutalmukat, az iskola vendégei lehettek egy pizzára és üdítőre. A verébavató izgalmakkal teli napja sikeresen zárult, a kilencedikesek bebizonyíthatták, hogy nem esnek kétségbe szokatlan helyzetekben, feltalálják magukat. A tanév hátralévő része sok alkalmat ad még számukra, hogy a tanulás terén is számot adhassanak rátermettségükről; valamint az előttük álló évek során sok dolgot kell még elsajátítaniuk, amíg az érettségi kihívásait is hasonló sikerekkel teljesítik. Novák Erzsébet osztályfőnök: 9. A SPORTÉLET AZ ISKOLÁBAN december 1 -jén rendeztük meg az immár hagyományos Kolping-Labdarúgó Kupát. A rendezvényt iskolánk igazgatója nyitotta meg. Beszédében köszöntötte a tornán résztvevő vendégeket, sportolókat, diákokat, okat, jó sportolást, fegyelmezett, balesetmentes játékot kívánva. Ezt követően, Kerekes László atya imájával és áldásával megkezdődtek a mérkőzések. A KOSZISZ-napok keretében történő rendezvényűnkön több mint kettőszáz gyereket láttunk vendégül. Helyszínül a város H2O Szabadidő Csarnokát választottuk. Iskolánk e neves vetélkedőre a hozzánk közel lévő katolikus gimnáziumok labdarúgó csapatait hívta meg. Nevezetesen, a Szent Imre Gimnázium, a Szent József Gimnázium, és a Szent Bazil Gimnázium labdarúgóit. Így a négy középiskola fiai csatázhattak a gólokért, a pontokért. Körmérkőzések formájában, bonyolítottuk le ezt a tornát. A mérkőzések vezetésére, minősített játékvezetőket kértünk fel: Siroki József és Aranyos Imre személyében, akik kifogástalanul vezényelték le ezt a sportrendezvényt. Míg a csapatok a pályán küzdöttek, játszottak, addig a pihenőben lévő iskolák diákjai ismerkedtek, szorosabbá téve így a kapcsolatokat az intézmények között. Közben frissítették magukat teával, üdítővel, szendvicsekkel. Rendkívül jó hangulat jellemezte ezt a délutánt. A mérkőzések végén a díjátadások következtek. Az első három csapat érem és oklevél, míg a negyedik csapat oklevéldíjazásban részesült. Különdíjat adtunk a legjobb kapusnak, a legeredményesebb góllövőnek, és a legjobb játékosnak. A torna második és harmadik helyezéséért, a Szent József Gimnázium, és a KOSZISZ Szent István Gimnázium, csapatai büntetőket rúgtak. A szerencse most a Szent József középiskola csapatának kedvezett. Első helyen a Szent Bazil Gimnázium csapata végzett. Míg a Szent Imre Gimnázium csapata lett a negyedik helyezett. A díjakat, László atya, Pálfi Antal úr, valamint a két közreműködő bíró adta át. Ez a délután békés karácsonyi hangulatot árasztó légkörben telt el. Köszönetet mondunk támogatóinknak, Nagy Sándor polgármester úrnak, a DUSSMAN- étteremnek, és mindazoknak, akik segítették sporteseményünk létrejöttét. Herczku János 8

9 MEGÉRKEZETT A MIKULÁS! Hó nélkül, görgős szánnal érkezett a Mikulás iskolánkba. Minden osztályban ajándékkal lepték meg egymást a diákok, ahol az osztályfőnökök is újra átélhették a gyermeki ajándékozás és kíváncsiság élményét. Az iskola Diákönkormányzatának tagjai Mikulásoknak és krampuszoknak öltözve finomabbnál-finomabb szaloncukrokat osztogattak a diáktársaknak, aiknak és az iskola dolgozóinak. A diákok mellett újra gyerekek lehettek a ok is, akik megajándékozták egymást vidám versekkel, ötletes ajándékokkal és Mikulás-csomaggal is. Iskolánk nagy örömmel élte át a Mikulás- várás varázsát, így emlékezve Szent Miklósra, Myra városának 4. században élt püspökére. Nagy Edina ADVENT AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN A 10. A és 10. B osztály tanulói Karácsony közeledtével betlehemi műsorral kedveskedtek a nagymamáknak és nagypapáknak az Idősek Otthonában és az Idősek Klubjában. Nagy készülődés előzte meg az előadást. Az iskola tanulói egyedi készítésű képeslapokat rajzoltak, festettek, amelyekre kedves idézeteket írtak. A szeretet ünnepére hangolódva a római katolikus egyház plébániáján a gyerekek megtanulták a mézes puszedli készítésének fortélyait is. A képeslapokat és a mézes süteményeket az előadás után a diákok átadták az időseknek, ezzel is még nagyobb örömet szerezve Karácsony ünnepére. A műsor és az ajándékozás után a gyerekek, az idősek és a kedves gondozók együtt énekeltek karácsonyi énekeket. Mind a két helyszínen nagy meglepetés fogadott bennünket, pogácsával és diós, mákos bejglivel kedveskedtek az otthon és a klub dolgozói a szereplő diákságnak. A látogatás utáni napokban a tanulók otthonukban keresték fel azokat a néniket és bácsikat, akik nem tudtak eljönni az előadásra. Reméljük, nagy örömet tudtak szerezni a középiskola diákjai a nagymamáknak és nagypapáknak, és még szebbé tették az adventi készülődést. Nagy Edina A SZERETET ÜNNEPE november 30-án elkezdődött az advent: a várakozás időszaka, ezzel együtt a lelki felkészülés ideje arra, hogy Jézus születését, a karácsonyt méltóképpen tudjuk megünnepelni. A KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola mindennapjait is a készülődés öröme, izgalma járta át. Advent első vasárnapjára az iskola épületét is ebben a szellemben öltöztettük fel, első lépésként a bejárati ajtó fölé helyeztük ki a Jézus születését ábrázoló képet. A diákok maguk díszíthették fel az iskola karácsonyfáját, és persze az ünnepi fényfüzérek sem hiányozhattak a folyosókról. Minden osztály saját adventi koszorúval ékesítette tantermét, és a földszinti aulában is elhelyeztünk egyet, mely szemet gyönyörködtető megjelenésével azonnal felhívta magára mind az idelátogatók és az itt tanulók, valamint a dolgozók figyelmét. A koszorú éppen aktuális gyertyáját minden advent vasárnapot követő hétfőn meggyújtotta egy diák Kerekes László atya kérésére, a közös imádság alatt. A diákok és a pedagógusok lelki felkészülésére is nagy hangsúlyt fordítottunk ebben a néhány hétben. December 2-án, lelki nap keretében, kedves vendégek érkeztek hozzánk, hogy a Római Katolikus Egyház lelkiségeiről, kis közösségeiről tartsanak előadásokat. Diákok és ok egyaránt csoportos foglalkozásokon vettek részt, és megismerkedtek többek között a KALOT, a KOLPING, a Fokoláre Mozgalom, a CURSILLO, a családi élet, az egyház kommunikációja és a szentségi házasság fontos tulajdonságaival. A rendkívüli színes és tartalmas lelki napot a tornateremben bemutatott szentmise zárta. A hónap folyamán az osztályok, osztályfőnökük kíséretében, reggelente roratén vettek részt, melyet advent első vasárnapjától karácsony első napjáig megtehettek Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére tartott hajnali szentmiséken. Mise után az osztálytermekben elköltött közös reggelivel folytatták, vagyis kezdték a tanítási napot: egy-egy pohár forró tea és egy kis harapnivaló adta meg a szükséges energiát a tanuláshoz. December első hetében Szent Miklós követe is ellátogatott mindenkihez: okhoz és gyerekekhez egyaránt, hogy egy szép énekért cserébe édességgel jutalmazza meg őket. 9

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013 2 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2013. január A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium havilapja 2012/2013: A TUDÁS ÉVE IX. évfolyam 1. szám Áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden tanítványunknak, családjaiknak,

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent

Fasori Hírmondó. Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán, hogy mi az? Nem éppen ádvent Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2013/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádventi csendben téged várunk... Ádventi csend. Tudjuk egyáltalán,

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben