PUBLIKÁCIÓS LISTA. Rugási Gyula. 10 kiemelt publikáció:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS LISTA. Rugási Gyula. 10 kiemelt publikáció:"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS LISTA Rugási Gyula 10 kiemelt publikáció: a. 1. Rugási Gyula: A historizmus fantomja, Jószöveg Műhely, Budapest, 2012, ISBN , 222 p. 2. Rugási Gyula: Messiási követelmény, Holmi, 2011/11., Budapest, 2011, ISSN , pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány 3. Rugási Gyula: A láthatatlan képmás, Jószöveg Könyvműhely, Budapest, 2011, ISBN , in: Örök képmás, Szerkesztő: Rugási Gyula, pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben 4. Rugási Gyula: Messianizmus és történetfilozófia, Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 2010, ISBN , 426 p. 5. Rugási Gyula: Destructor legis?, Jószöveg könyvműhely, Budapest, 2008, ISBN , in: Elváló utak : rabbinikus és ókeresztény exegézis, szerk: Dr. Rugási Gyula, pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben b. 6. Rugási Gyula: Korszakok párbeszéde (A zsidóság, mint szellemi hovatartozás), Józsöveg Műhely, Budapest, 2006, ISBN , 144 p. független idéző közlemények száma: 4 7. Rugási Gyula: Az ókori zsidó-kereszténység, Jószöveg Műhely, Budapest, 2006, ISBN in: A zsidóság és Európa : új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről, pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben 8. Rugási Gyula: Eszkhatológia és történet-teológia, Jelenkor, Pécs, 2004, ISBN , 253 p. független idéző közlemények száma: 4 9. Rugási Gyula: A pillanat foglya, Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, Budapest, 2002, ISBN X, 268 p.

2 független idéző közlemények száma: Rugási Gyula: Költészet és apokalipszis : hebraisztikai tanulmányok, Universitas : Orsz. Főrabbi Hiv., Budapest, 2000, ISBN : X, megjelent a Mórija könyvek sorozat tagjaként: ISSN , 212 p. független idéző közlemények száma: 7 I. KÖNYVEK 1. - Szent Orpheus arcképe. /Monográfia Szentkuthy Miklósról. JAK - Pesti Szalon, pp.143./ 2. - Örök romok. /Biblia-filológiai és patrisztikai tanulmányok. Latin betűk, 1997 pp.364./ 3. - Epheszoszi történet. /Ókereszténység és gnózis. monográfia Latin Betűk, 1998 pp. 212./ 4. XX. Századi freskó. /Határ Győzőről/ /Széphalom, Bp., pp.161./ 5. - Költészet és apokalipszis /Hebraisztikai tanulmányok. Universitas Kiadó-Országos Főrabbi Hivatal, Bp., pp A pillanat foglya /Guttenberg tér Palatinus, 2002 pp.269./ 7. Eszkhatológia és történet-teológia /Jelenkor, pp.255./ 8. Korszakok párbeszéde (A zsidóság, mint szellemi hovatartozás) /Jószöveg-Könyvműhely, pp.144./ 9. Messianizmus és történetfilozófia Gond-Cura Alapítvány Budapest 2010, 423 p. II. KÖNYVFEJEZETEK 1. - Tavaly Marienbadban. in. Kortársunk a film. /Szerk. Dániel Ferenc, Bp / 2. - Szellemtörténet és történetfilozófia. in. A tudománytól a tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok. / Szerk. Lackó Miklós. MTA Történettudományi Intézetének Kiadványai, 1994./ 3. - Areopagoszi beszéd. in. Majdnem nem lehet másként. Emlékkiadvány Vajda Mihály 60. születésnapjára./ Szerk. Kardos András- Radnóti Sándor. Cserépfalvi, 1995./ 4. Jehuda Halévi. in. Diotima. /Heller Ágnes-emlékkönyv. Cserépfalvi, 1999./ 5. - Teológia és filozófia Magyarországon a XX. század elején. /Filozófia és kultúra./ /MTA Történelemtudományi Intézet Kiadványai. szerk. Lackó Miklós, 2001./ 6. Irenaeus és a történet-teológia in. A történelem árnya /Ludassy-Festchrift, szerk. Gábor György, Jószöveg, Bp., 2004./ 7. Az ókori zsidó-kereszténység in. A zsidóság és Európa /szerk. Grüll Tibor Répás László/, Jószöveg, Bp Leatrice görög arca - Szentkuthy Miklós: Prae, in. A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig (szerk.szegedy-maszák Mihály Veres András), Gondolat Kiadó, Bp., 2007.

3 8. Német rekviem in. Grádicsok éneke - Tanulmányok Tatár György 60. születésnapjára, /szerk. Rugási Gyula Somlyó Bálint, Jószöveg, Bp., 2007./ 9. Destructor legis? In: Elváló utak : rabbinikus és ókeresztény exegézis, szerk: Dr. Rugási Gyula, Jószöveg könyvműhely, Budapest, 2008, ISBN III. TANULMÁNYOK 1. - Hölderlin, Shelley, Vörösmarty. /társszerzőségben/. Literatura, 1977/ Racine és Euripidész. in. Eötvös-Füzetek,1980. I Zsidók a hellénisztikus Egyiptomban. in. Eötvös -Füzetek, II Psyché: Az élet és a mű. Mozgó Világ, 1981/ Metamorfózisok. /Szentkuthy Miklós/. Literatura, 1984/ Örök Róma. Irodalomtörténet, 1983/ Teremtés és megváltás a művészetben. /Popper Leó/. Jelenkor, 1985/ Elveszett klasszicizmus. Jelenkor, 1986/ Etre et langage dans En attendant Godot. Acta Univ. de Rolando Eötvös Sectio Phil Apokrif történet. /Nádas Péter/ Vigilia, 1987/ Az ősök és a sors. /Ferdinandy Mihály/. Literatura, 1988/ Attisz, a pásztor. /Határ Győző/. Kortárs,1989/ Vezeklő tudomány. BUKSZ, 1989/ Incipit tragoedia. Holmi, 1989/ Szent Orpheus arcképe. Jelenkor, 1989/ Ezoterikus író. /Szenthkuty-Hamvas-Határ Győző/. Jelenkor, 1989/ Az ég csarnokai. /Határ Győző/. Holmi, 1990/ Szélárnyékban. Holmi, 1990/ A figura teste és lelke. Jelenkor, 1990/ Zsidó-keresztény apokrif evangéliumok. fordítás, in. Jézus rejtett szavai,holnap /Bp.1990./ Clemens Alexandrinus: Levél Theodoroshoz. / A titkos Márk evangélium/. fordítás.u.o Rhodón és Apellész. Beszélgetés az egyetlen Istenről. Holmi, 1991/ Archaikus bábjáték, Nappali Ház, 1991/ A tér hasonmásai. /A Budapest Galéria kiadványa, 1991./ A megváltás fénye. /Franz Rosenzweig/. Holmi, 1991/ XX.századi freskó. / Határ Győző fiatalkori írásai /. Jelenkor, 1992/ Martin Buber. Magyar Napló, 1992/május Zsidó könyvek. Holmi, 1992/ A Démiurgosz képmása. A mitológia-filozófia sötét arca. Apollón, 1993/ Déli tájfantázia. /Szentkuthy Miklós/. Orpheus, 1993/ Extra Muros. /Határ Győző filozófiai írásai/. Jelenkor, 1993/ A részletek összeesküvése. /Krasznahorkay László - Márton László/. Új Forrás, 1993/ Alkalmi történelem. /Komoróczy Géza/. Holmi, 1994/ Kant és az egér. /Szentkuthy és a filozófia/. Orpheus, 1994/ A bölcsesség kertje. BUKSZ, 1994/ Középkori apóriák. u.o Örök romok. /Ókereszténység és gnózis/. Határ, 1994/ Húsaj és Ahitófel. Hitinfo, 1994/4.

4 39. - Egy magyar úr és a végzet. /Ferdinandy Mihály/, Határ, 1994/ Zsoltár. Jelenkor, 1994/ Qumrán és az Újszövetség 1-2. Hitinfo, 1994/ A választott nép és a birodalom. in. Ne menj tovább barátom / Emlékkiadvány a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulójára. TEDISZ, Bp / Derrida. Holmi, 1994/ Jad va-sém. Átváltozások, 1995/ A Noúsz kora. /Umberto Eco/. BUKSZ, 1995/ Bálák és Bilám. Hitinfo, 1995/ Isten városa. /Szent Ágoston/. Holmi, 1995/ Ászáf, a költő. Átváltozások 1996/ Eszkhatológia és túlvilághit az újszövetségi apokrifekben. Holmi, 1996/ A Biblia és a történeti szkepszis. BUKSZ, 1996/ Új athropológia. /Máté, 8-9/. Világosság, 1996/ Hajnali eső. Nappali ház, 1997/ Egyiptomi ajándék./a philosophia christianá-ról / Filozófiai Szemle, 1997/ Babilóni fények és árnyak. /Kommentár a Zakariás könyve fordításához/ Világosság, 1997/ Móse Maimuni és a középkori zsidó filozófia. BUKSZ, 1997/ A festészet kő-korszaka. /Cézanne/. Balkon, 1997/ Sacrificium intellectus. /R.Bultmann demithologizációs programjáról/. Holmi, 1997/ Paul Celan. Jelenkor, 1997/ I. Korinthoszi levél. / Fordítás és kommentár /. Holmi.1997/ Új napfelkelte? Gnosztikus hagyomány és New Age. Világosság, 1998./ Simon Mágus. Télem, 1998./ Orpheusz, Eurüdiké, Hermész. Télem, 1998./ Vita Victoris. Alföld 1998 augusztus 64. Szövetségük összetört. /Az óegyház antijudaizmusáról/. Világosság, 1999/ A pergula hűvösében. /Határ Győző/ Kortárs, 2000/ Ha megfordul a Jordán. / Zsoltár/ Világosság, 2000/ Szellemképek. Holmi, 2000./ Gnózis és exisztencializmus. Jelenkor, 2ool/ A pillanat foglya. /Kierkegaard megváltásfilozófiája/. Vulgo, 2ool/ o. - Az Intelmek és a nemzeti teológia. Naput, 2ool/5. 7l. - Vallásos költészet és neoplatónikus filozfia Slómó ibn Gabirolnál. Passim, 2ool/l Jihje be-széder. Holmi, 2ool/ Korszakok párbeszéde. Holmi, 2ool/ Ágoston lés a páli szabadság fogalom. Világosság, 2ool/ Sziget és külvilág. Világosság, 2ool/ Nikodémosz, Izrael tanitója. Jelenkor, 2ool/ll A rabbi és a filozófia. Világosság, 2001/ Az ezeréves királyság. /Hierapolisi Papias eszkhatológiai töredékei/ Filozófiai Szemle 2003/1 79. Egy kései szadducceus Holmi 2003/3 80. János napjai. (Kommentár a Máté 11,12-13-hoz) Holmi 2003/6 81. Széfer Józséf Holmi, 2003/10

5 82. Ireneus és a történet-teológia születése (Részlet) in. A történelem árnya. (Ludassy- Festschrift. Jószöveg) 83. Apokrif világ. Holmi, 2005/ A prehistória születése, Vallástudományi Szemle, 2006/ Határ Győző Holmi, 2007/ Zsidóság és filozófia. Holmi 2007/ Alexandria Kr.u in: Holmi 2009/8 Hivatkozásokjegyzék - Márton László: A személyiség kicsiny szigetei. Holmi", 1993/8. pp = Szent Orpheus arcképe. /Pesti Szalon, Bp. 1992/ - Szántó István: Egy kulturhistóriai revüsztár. Magyar Napló", 1993/10. pp = Szent Orpheus arcképe. - Heller Ágnes: Történelem, üdvtörténet, avagy léteznek-e örök romok? Holmi", 1998/2. pp = Örök romok. /Latin Betűk, Debrecen, 1997/. - Somos Róbert: Megperzselt betűk. Jelenkor", 1998/12. pp = Epheszoszi történet. /Latin Betűk, Debrecen, 1998/. - Vattamány Gyula: Hittem, azért szóltam..." Holmi", 1999/6. pp S7 - Vajda Mihály: Ex Libris". Élet és Irodalom", szeptember 10. p.13. _ Epheszoszi történet. - Márton László: Ex Libris". Élet és Irodalom", július 14. p.17. = Huszadik századi freskó. /Széphalom, Bp. 2000/. - Vattamány Gyula: Határvonalak könyve. Vulgo", 2002/február-március. 1p _ Költészet és apokalipszis. /Universitas - Országos Főrabbi Hivatal, Bp. 2000/..? s,1,,

6 - Hévizi Ottó: Dialógus a művészetről. in. Popper Leó írásai. P.L. és Lukács György levelezése. /szerk. Tímár Árpád - Hévizi Ottó, MTA Lukács Archívum - T-Twins, Bp. 1993/. P.17. = Teremtés és megváltás a művészetben. - Ötvös Csaba: Ahogy szemünk a napkeltét várja". Újplatónikus elemek a kopt gnosztikus kódexekben. Világosság", 2001/ pp.59;60. _ Epheszoszi történet. - Kósa Gábor: Szinkretizmus vagy szintézis? A manicheizmus eredete és más vallásokhoz fűződő viszonya. Világosság", 2001/ p.29. =Areopagoszi beszéd. in. Örök romok. - Miskolczy Ambrus: Szellem, nemzet, metapolitika. Világosság", 2001/4-5. p.3. _ Szellemtörténet és történetfilozófia. in. A tudománytól a tömegkultúráig. Művelődéstörténeti tanulmányok. /szerk. Lackó Miklós, MTA Történettudományi Intézetének Kiadványai, 1994./ - Zsadányi Edit: Krasznahorkai László. /Kalligram, Pozsony, 1999/. pp _ Kihátrálás az irodalomból. Magyar Napló", 1993/ Radnóti Sándor: Hamisítás. /Magvető, Bp. 1995/. Y.225. = Areopagoszi beszéd. - Radnóti Sándor: Az üvegalmárium. Esettanulmány a magyar korona helyéről. r Beszélő", 2001/november. Y jegyz. =Szellemképek. Holmi", 2000/11. - Hubai Péter: Simon mágus- keresztyén, eretnek, gnosztikus? Theológiai Szemle", fúj folyam/, 2000/4. p.218. = Simon mágus. in. Epheszoszi történet. - Geréby György: Egy atya és két fia. in. A kereszténység és az európai tradíció. /szerk. Tallár Ferenc, Osiris, Bp /.133. = Szövetségük összetört". - Vajda Mihály: A modernitás igazsága/i/. in. Tükörben. / Alföld könyvek", 9.Csokonai, Debrecen, 2001/ pp.64;72. = Epheszoszi történet. / - Szántó István: Hagyomány és önértelmezés. - - pp.36;62;65. - Heller Ágnes: Auschwitz a gnózis árnyékában. Múlt és Jövő", 1997/3. p.27. _ Örök romok. - Hévizi Ottó: Félreértés és tágasság. Popper Leó. Nappali Ház", 1989/1. p.58. =Teremtés és megváltás a művészetben. Jelenkor", 1985/2. Í in. Költészet - Perefcz László: Filozófiai irányzatok és viták a két világháború között. in. Filozófia és

7 - Grüll Tibor: A szentély és a próféciák. Világosság", 2001/ p.77. = Egy X. századi Sir-hassirim targum. in. Költészet és apokalipszis. - Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás. Keletkezés és kutatás története. Introductio Generalis. I. /JATE Press, Szeged, 1998/. pp.92; ; 122. = Titkos Márkevangélium", Zsidó-keresztény apokrif evangéliumok". in. Jézus rejtett szavai. (Holnap, Bp. 1991/. - Fekete J. József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz. /JMMT, újvidék, 1998/. Pp. 125; 129; 138. = Szent Orpheus Arcképe Rákóczi István: A portugál költészet fejedelme. in. Luís de Camőes: A lusiadák. /Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Bp. 1997/. P.36. = Areopagoszi beszéd Kontler László: Alapításmítoszok és történeti reflexió - milleneumi számvetés. Holmi", 2001/3. p.274~ = Szellemképek. y - Pető Zsolt: Bábel árnya. / Doktori Mestermunkák", Osiris, Megjelenés alatt; / Kézirat: p.90. = Új anthropológia. in. Örök romok. ; p.93. = A Démiurgosz képmása. in. Örök romok. Balassa Péter: Nádas Péter. /K amm, Pozsony, 1997./ pp. 121; 127; 129; _

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke ANTOLÓGIÁK A magyar esszé antológiája III. (Osiris) kb. 1000 oldal, 5500 Az év esszéi 2007 (Magyar Napló) kb. 250 oldal, kb. 2730 Berlin

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM

MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE, ÚJ FOLYAM, 5. SZÁM MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE Új folyam 5. szám Szerkeszti LICHTMANN TAMÁS Budapest 2009 MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE Új folyam 5. szám Szerkeszti LICHTMANN TAMÁS Budapest 2009 Kiadja

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU

Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 294 FT WWW.KONYV7.HU KÖNYVES HAVILAP XI. ÉVFOLYAM 19 20. SZÁM 2007. OKTÓBER 29 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Az irodalmat veszem leginkább komolyan Lovas Ildikó HAMAROSAN MEGJELENIK Fritz Hennenberg...IGAZÁN A ZENÉBEN

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő KÖNYVEK 1. A zavarbaejtő elbeszélés. Budapest: Móra/Kozmosz 1984, p. 130. 2. Műalkotás szöveg hatás. Budapest: Magvető 1986, p. 580. 3. A magyar irodalom

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkásság:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkásság: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Vári Csaba Születési hely, év: Románia, Székelykeresztúr, 1977 Lakhely: Malom utca 20. szám, Kolozs megye, Kolozsvár, Románia E-mail: varitsaba@yahoo.com Telefonszám: 040 0748 924

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini

Kínai agyagkatonák. Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával. Kertész Ákos Mi fán terem a forgatókönyvíró? Tarján Tamás Anno Domini KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 008. ÁPRILIS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Az úrnô érintése Interjú Kiss Annával Kertész Ákos Mi fán terem

Részletesebben