KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT"

Átírás

1 KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT 4. SZÁM FEBRUÁR Mert rész szerint van bennünk az ismeret A keresztény könyvek használatáról Köreinkben eléggé elterjedt a keresztény könyvek olvasása. Azt hiszem, általában elmondhatjuk, hogy akik ilyet olvastunk, kaptunk belőle használható ismereteket, buzdítást, építette a hitünket, reménységünket. Ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy egy-egy jó könyvben is vannak olyan gondolatok, amelyekkel nem tudunk teljesen egyetérteni. Más keresztény könyvekről pedig lehetett akár egyenesen rossz véleményünk is. Az Istennel való kapcsolat helyreállítása az üdvkorszakok tartalma Az ősatyák korának kezdete: Ez a korszak az emberek nyelvét összezavaró ítélet után kezdődik (I.M:11,10). Az ítélet célja, mint mindig, most is pedagógiai volt: rákényszerítette az embert, hogy betöltse Isten tervét. A nyelvek összezavarása által keletkezett új csoportok nemzetekké váltak, és ami a legfontosabb: szétszéledtek a Föld színén. Ezzel betöltötték Isten parancsát: szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a Föld színét. Az egyházügyi törvény alakulása: Február 3-ig eldől, melyik egyház egyház A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke várhatóan február 3-ig tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát arról, hogy az egyházként való elismerésre kérelmet beadó 32 felekezet közül melyik felel meg az egyházügyi törvény feltételeinek - közölte az MTA. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté 11:28 TARTALOM: -A keresztény könyvek használatáról: Orosz Tamás írása - Az üdvkorszakok tartalma 4. rész - Az egyházügyi törvény alakulása - Csak Te vagy az egyetlen ÚT bemutatjuk Simon Mihályt - Szösszenet - Vers - Humorzsa - Ajánló Folytatás

2 A k eres ztény k önyvek h asználatáról Köreinkben eléggé elterjedt a keresztény könyvek olvasása. Azt hiszem, általában elmondhatjuk, hogy akik ilyet olvastunk, kaptunk belőle használható ismereteket, buzdítást, építette a hitünket, reménységünket. Ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy egy-egy jó könyvben is vannak olyan gondolatok, amelyekkel nem tudunk teljesen egyetérteni. Más keresztény könyvekről pedig lehetett akár egyenesen rossz véleményünk is. A keresztény irodalom igen elterjedt a világon. Különösen termékenyek az angolszász keresztények (amerikaiak, angolok, ausztrálok stb.), de sok könyv származik német, vagy németalföldi hívőktől, és a világ más tájairól (pl. Dél-Amerika) is. Talán kevesebbet tudunk magyar alkotásokról,, pedig vannak, és különösen a magyar protestáns irodalomnak vannak igen jeles alkotói is. (pl. Csia Lajos, ) akiknek munkáiban sok biblikus érték fedezhető fel. A mi keresztény kultúránkban (teljes evangéliumi-karizmatikus) általában az angolszász könyvek a legismertebbek. Ki ne ismerné a szerzők közül Derek Prince, Kenneth E. Hagin, Oral Roberts, Marilyn Hickey, Dr. James Dobson nevét? A német alkotók közül pedig Werner Gitt materializmust leleplező könyvei a legismertebbek. Ennyi keresztény irodalom olvasásával eltöltött év után azonban értékelni is kell, hogy ezek mennyiben segítettek hívő életünkben, milyen könyvek hiányoztak esetleg hitünk további épüléséhez? Meggyőződésem, hogy mindannyiunknak volt olyan olvasás-élménye, amely során egy-egy könyv egy-egy gondolata teljesen emlékezetünkbe vésődött. Ezek egy része tanítás, más része prédikált kijelentés, ismeret, vagy jó bizonyság volt. Számomra elsősorban Derek Prince, mások számára esetleg más szerző adott segítséget valamilyen fontos dolog megértéséhez, feldolgozásához. Ezen a ponton érzem azt, hogy reálisan tudjuk értékelni az általunk olvasott keresztény irodalmak helyét, szerepét az életünkben. Nyilvánvaló, hogy Szentírás csak egy van. Elsősorban és rendszeresen ezt kell olvasnunk. Maga a Szentírás mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre (tanító felvilágosításra), megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2 Tim:3,16-17) Az Isten megismerésére, és a helyes életmód kialakítására tehát elég a Szentírás. Ugyanakkor a Szentírás szükségesnek tartja a tanítói, igehirdetői szolgálat végzését is, ami elsősorban a Szentírás mélyebb megismeréséhez járul hozzá. A keresztény könyvek tehát önmagukban nem szentírások, hanem tanítások, prédikációk, bizonyságok, esetleg prófétai írások. Utóbbiból kevesebb van, és véleményem szerint kevés köztük az igazán tiszta üzenet. Mindezek miatt nagyon fontos megértenünk, hogy nem viszonyulhatunk úgy ezekhez a könyvekhez, mint az emberek sokasága a televízióhoz, vagyis hogy mindent elhiggyünk, ami abban van. A keresztény szerzők is rendelkeznek látásmóddal, illetve élettapasztalattal. Ráadásul látásmódjukban, és a megtapasztalásban is különbözhetnek egymástól, mint ahogy elhívásban, ajándékban és hatásában is. Mindez megjelenik a szerző könyvében, amelyet tehát meg kell vizsgálni (mint ahogy a gyülekezetben elhangzó tanításokat, prédikációkat is). A Biblia tanácsa az, hogy ami jó azt meg kell tartani, ami nem, azt el kell vetni (I. Thess. 5,21-22.). Vannak igazán nagy hatású keresztény könyvek, vannak részben elfogadhatóak, és vannak siralmas, sőt nevetséges alkotások is. Ennek megfelelően kell viszonyulni hozzájuk. Mindenképpen biztató, hogy tanítás viszont nagyon sok jó áll rendelkezésre. Ezek kiválogatásában szívesen nyújtanak segítséget a tapasztalt szolgálók. Orosz Tamás

3 AZ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNY ALAKULÁSA Február 3-ig eldől, melyik egyház egyház A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke várhatóan február 3-ig tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát arról, hogy az egyházként való elismerésre kérelmet beadó 32 felekezet közül melyik felel meg az egyházügyi törvény feltételeinek - közölte az MTA. Pálinkás József, az MTA elnöke az általa kezdeményezett egyháztörténeti és vallástudományi elnöki bizottság tagjainak véleményére alapozva foglal majd állást, s ezt közli az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságával. Az MTA a közleményben arról is beszámolt, hogy Lukács Tamás (KDNP), a parlamenti bizottság elnöke átadta Pálinkás Józsefnek, annak a 32 szervezetnek a nevét tartalmazó listát, amelyek kérelmei az Országgyűlés vallásügyekért felelős bizottsága szerint megfeleltek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben foglalt formai követelményeknek. A január 1-jén hatályba lépett egyházügyi törvény úgy rendelkezik, hogy egyesületek egyházként történő elismertetésére az Országgyűlés vallásügyekkel foglalkozó bizottsága jogosult törvényjavaslatot előterjeszteni - írták. Utaltak arra is, hogy az Országgyűlés bizottsága az eljárásrend részeként kéri az MTA elnökének állásfoglalását bizonyos, az egyházügyi törvényben meghatározott feltételek fennállásáról. Fotó: Horváth Szabolcs A december 30-án megszavazott jogszabállyal tizennégy egyházat ismert el a parlament, ugyanazokat, amelyeket a nyáron elfogadott, ám az Alkotmánybíróság (Ab) által közjogi érvénytelenség miatt megsemmisített egyházügyi törvényben. Azok a vallási közösségek, amelyek nem kerültek be ebbe a listába, de tavaly december 20-ig kezdeményezték a szakminiszternél jogállásuk fenntartását, január 1-jével nem veszítik el egyházi státuszukat, arról február végéig dönt a parlament. A többi, korábban egyházként működő, de újbóli nyilvántartásba vételét nem kezdeményező vallási közösség egyesületként működik az év elejétől. Ugyanakkor e szervezeteknek regisztrációs kötelezettséget ír elő a törvény, amely alapján február végéig kezdeményezniük kell az egyesületként történő nyilvántartásba vételüket. Amennyiben ezt elmulasztják, március 1-jén jogutód nélkül megszűnnek. Forrás: Folytatás

4 AZ EGYHÁZÜGYI TÖRVÉNY ALAKULÁSA Még 17 felekezet lehet elismert egyház Tizenhét további felekezetet javasolhat egyházi elismerésre az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a parlamentnek a tavaly elfogadott egyházügyi törvény mellékletének módosításával az MTI értesülése szerint. A bizottság a tervek szerint pénteken dönt az országgyűlési előterjesztésről. A Magyarországon elismert egyházak száma - ha a bizottság jóváhagyja az erről szóló javaslatot, és az Országgyűlés is elfogadja a jogszabály-módosítást - így 14-ről 31-re nő március 1-jével. A Magyar Tudományos Akadémia a bizottság elnökének küldött állásfoglalásában konkrétan nem tett javaslatot egyetlen felekezettel kapcsolatban sem. Ha a bizottság előterjesztésére az Országgyűlés módosítja a törvényt, úgy egyházként ismerik el a következő felekezeteket: Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház, Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház, Erdélyi Gyülekezet, Hetednapi Adventista Egyház, Magyarországi Kopt Ortodox Egyház, Magyarországi Iszlám Közösség, illetve a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek. Az egyházként való elismerést rajtuk kívül még: A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, Magyarországi Jehova Tanúi Egyház, Öt buddhistavallási közösség (egy sorban): a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség, a Magyarországi Karma - Kagyüpa Buddhista Közösség, a Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház és a Gyémánt Út Buddhista Közösség kaphatja meg. Forrás: február 10., péntek, 11:52 Szerző: MTI

5 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 4. szakasz: az ősatyák kora (I. Mózes 11,10-II. Mózes 1,7) OROSZ TAMÁS TOLLÁBÓL Az ősatyák korának kezdete: Ez a korszak az emberek nyelvét összezavaró ítélet után kezdődik (I.M:11,10). Az ítélet célja, mint mindig, most is pedagógiai volt: rákényszerítette az embert, hogy betöltse Isten tervét. A nyelvek összezavarása által keletkezett új csoportok nemzetekké váltak, és ami a legfontosabb: szétszéledtek a Föld színén. Ezzel betöltötték Isten parancsát: szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a Föld színét. Itt új lélegzetet vesz a szerző, s egy kiemelkedően jelentős nemzetségi táblázattal fog bele az újabb helyreállítási időszak leírásába (I. Mózes 11,10). Sémmel kezdi, őrá épül a felsorolás. Ez azért igen fontos, mert Isten a terveit mindig kiválasztottakon keresztülhajtja végre. Ez esetben a kiválasztott Sém volt. Nevének jelentése: név, hírnév, dicsőség, tekintély. Noé egyik fia volt, tőle származtak a sémita törzsek. A sémita törzsek egyike lett Izrael, aki később, mint Isten kiválasztott nemzete (híres és dicsőséges) töltötte be hivatását az emberiség számára. Sém jelentése azonban Az Egyetlen Név megjelenését is beharangozta: Isten terve szerint őtőle fog származni majd az a NÉV, aki egyszeri áldozatával örökre tökéletesekké teszi az elhívottakat. A hit atyja, Ábrahám Ezután jelenik meg hosszabban Ábrahám története (I. Mózes 12,1-25,11). Mózes első könyve mellett a Biblia számos fejezete foglalkozik Ábrahám személyes jelentőségével. Természetesen ő Sém leszármazottja a kiválasztás eme vonalán. Kimagasló jelentőséget azonban nem a származása, hanem a hite adott neki. Sokan származnak tőle test szerint is, azonban különösen az Újszövetség fedi fel azt, hogy őt elsősorban a hit atyjának kell tekintenünk. Isten megígérte neki, hogy annyian származnak majd tőle, mint égen a csillag. (I. Mózes:13,16) Ezt megelőzően engedelmeskedett Istennek abban, hogy elhagyta egész rokonságát és nemzetét, hogy az Isten által kijelölt helyen alapítsa meg saját nemzetét. Ez még a sémita törzsek körén belül is egy teljesen új és szűk csoportot jelentett. Ezt kezdetben csak ő és a családja alkotta, később a fia, Izsák, majd ennek fia, Jákób, majd az ő fiai által nemzett új nép (Izrael fiai) által már milliós nagyságú népet jelentett. Ábrahám hite A kulcskérdés Ábrahám hite, vagyis a HIT. Olyan nem látott dolgokról győződött meg, amit Isten mondott neki. Sőt azon túlmenően olyan következtetéseket tudott levonni, ami a maga hitéből származott, és tiszta, pontos volt. Ennek első legkifejezőbb- példája az volt, amikor elhitte Istennek, hogy öreg kora ellenére gyermeke fog születni. Hite természetét a Róma levél 4. része ig. Később ugyanennek a hitének köszönhetően Isten parancsára hajlandó volt feláldozni a fiát (I. Mózes 22. rész). A Zsidó levél szerzője szerint ezt azért tette, mert úgy gondolkodott, hogy Isten fel is tudja majd a fiát támasztani (11,19). Ezt erősíti meg Jakab apostol a 2,23-ban. Olyan atyát nyert tehát az emberiség, akitől a hitet lehet elsősorban megtanulni. Mivel Isten pontosan ezért választotta őt, és nem a test szerinti atyaság kedvéért, meg kell értenünk Ábrahám atyaságának elsődleges

6 jelentőségét. Ez pedig az, hogy ő minden hívőnek az atyja! (Róma 4 és 5. rész) Az ige szerint senkit nem ismerünk már test szerint, még az Urat sem. Szellem szerinti az elsődleges viszonyulás. Így eléggé fontosnak látszik, hogy olyan részletességgel ismerjük meg ősatyánkat, hogy hozzá a lehető legközelebb érezzük magunkat. Ennek logikája alapján az várható, hogy ő így fog fogadni a mennyben minket: Üdvözöllek, FIAM! További atyáink Ábrahámtól származott szellem szerint is Izsák. Test szerint előbb született ugyan Izmáel, de vele csak a gondok szaporodtak meg, a hitre nem volt fogékony. Izsák azonban kiállt még fenyegetésekkel szemben is az apjától örökölt hit mellett a kutak ásásánál. (I. Mózes 26, 12-23) Tőle származott a szellem vonalán is Jákób. (Ézsau csak test szerint, mert szellem szerint a gonosztól volt ő is, mint Kain. Isten elutasította emiatt: Róma 9,13) Megküzdött az Istennel és emberekkel, ezért hitének elismeréséül az Isten harcosa (Izraél) nevet kapta (I. Mózes 32, 24-32). Tőle származott további 12 fiú, akik közül a Mózes első könyve Józsefet emeli ki. A jól ismert történet azért teszi őt igen közkedveltté, mert hitéről óriási nehézségek közepette tett tanúbizonyságot. Testvérei jó ideig a testi természetüket feszítették József szellemi természete (vagyis a hit) ellen, ő azonban győztesen jött ki ebből a megpróbáltatásból. A hit atyjának, Ábrahámnak a vonala tehát hatalmas próbák után továbbra is él, és példát ad arra, hogy aki a hitet választja, annak sok nyomorúságon kell keresztülmennie (ApCsel 14, 22). Az Ábrahámtól való származást viszont csak így lehet igazolni! A hit atyjának feledésbe merülése-ítélet Az itt nem részletezett József-történet (I. Mózes: 37-51) után következett egy nagy belső változás Izráel fiainak életében. A hit egyik legnagyobb ellensége (a kényelem) Egyiptomban megtalálta őket. Még József telepítette őket oda a kánaáni éhínség miatt, azonban az itteni áldás (jólét) csak a testi szaporasághoz vezetett, a hit feledésbe merült. Ennek következménye volt aztán Isten hitgyakorlásra ébresztő ítélete Ábrahám leszármazottjaira: az egyiptomi fogság. Összefoglalás Isten úgy látta tehát a teljes felelősség korának (3.korszak) lezárása után, hogy az embernek a hit, és annak örökölhetősége a legfontosabb. elhívott egy embert, Ábrahámot, hogy a nem látható dolgok szerint rendezze be életét, és azt örökségként továbbadja. Ez részben sikerült is, de mind fiánál, Izsáknál, mind unokájánál, Jákóbnál is jelentkeztek már válságtünetek (vakság-becsaphatóság Izsáknál (I.Mózes 27), önálló törekvések-áldás akarása Jákóbnál (ugyanott), a tizenkét ősatya jellemi problémái), amik előrevetítették az újabb hanyatlást. Ez be is következett Izráel fogságba kerülésével. (folytatjuk)

7 Csak Te vagy az egyetlen út! Új cikksorozatot szeretnénk indítani amiben, bemutatjuk közösségünk tagjait pár mondatban. A mostani számunkban Simon Mihályt /SM/ és életútját ismerhetjük meg. Simon Mihály 63 éves nyugdíjas vagyok, házas. Feleségemmel, Zsuzsikával Cegléd Szűcstelep elnevezésű városrészében élünk. Három felnőtt gyermekünk, és négy unokánk van. Nyugdíjunk mellett dolgozunk a saját vállalkozásunk által alapított élelmiszerboltban. 1. Elmondanád, kérlek pár szóban mikor és miért tértél meg? SM: Évente húsvéti-karácsonykor templomba járó katolikus családban nevelkedtem Tápiógyörgyén, hittanra jártam,, voltam első áldozó, minisztrás, bérmálkozó,igyekeztem a formaságnak, és a tisztelendő atyának megfelelni. Majd ahogy kamaszodtam egyre jobban a materialista világi nevelés felé fordultam. Az akkori időben a társadalmi rendszer igyekezett mindenkit elfordítani a keresztény erkölcsiségből, engem is sikerült. Mindent csináltam, amit az akkori fiatalok elkövettek. Akkor nem hittem az Istent! A rendszerváltás előtt jó anyagiakkal és egzisztenciával rendelkező, de romlott erkölcsi éltet élő ember voltam! Első feleségemtől huszonegy évi házasság után elváltam. Majd jelenlegi feleségemmel 1993-ban költöztünk össze kivel sokat beszéltünk az Úrról. Sokáig kételkedtem, majd 95.húsvétján meghívást kaptunk egy színi előadással egybe kötött Istentiszteletre a Közgazdasági Iskola tornatermébe. Már ott és akkor megérintett a megtérés szele, de nem mertem kimenni a hívó szóra. Egy hét múlva is elmentünk, de akkor már alig vártuk, hogy hívják azokat, akik elfogadják szívükbe Jézust! Mai napig sem tudom elmondani azt a szabadság és boldog érzést, mint amit akkor éreztem, amikor elmondtuk a megtérő imát és megáldottak minket. A föld felett jártunk! Mindenki örült a megtérésünknek, Takácsné Magdika volt, aki először gratulált, kivel az óta is jó testvéri kapcsolatot ápolunk! 2. Miben és hogyan változott az életetek a megtérésetek óta? SM: Nagyon sokat kellett tanulnom, olvasni a szent írást, értelmezni az ottani tanításokat, de a régebbi keresztények is nagyon sokat segítettek. Igyekeztem a Tíz parancsolatban leírtaknak megfelelni. A következő évben a BS-ben egy rendezvény alkalmával szervezett bemerítkezésen szabadultam meg régi énemtől. Feleségemmel mindketten már túl a negyvenen, szinte a 0-ról kezdtük életünket építeni. Ő özvegy, én elvált. Jó formán semmink sem volt. Albérletből albérletbe költöztünk, négy év alatt 13 alkalommal! Kértük az Urat adjon megnyugvást, és ne kelljen annyiszor lakhelyet változtatni! 97 januárban kaptunk egy ajánlatot, hogy nagyon kedvező feltételekkel és kedvező áron tudjuk megvenni azt a házat, amiben ma is lakunk. Kevés kp. előleg lefizetése után már februárban ide költöztünk, és a részleteket augusztusra ki is fizettük. December 19.-én összeházasodtunk, és az óta is az Úr áldása van az életünkön! 3. Megosztanád velünk kedvenc igehelyedet? SM: A Máté az ima erejéről tanít, mely kiválóan működik az életünkben! Sokat dolgozunk, imádkozunk és kérjük a Fiú közbenjárását, de hiányt semmiben nem szenvedünk! Mai napig áldjuk a napot mikor megtértünk, mert tudjuk, hogy örök életet nyertünk! Kívánom, hogy minél több ember ismerje meg JÉZUST és szabaduljon meg a lelki sivárságtól, és nyerjen örök életet! Köszönjük Misi bácsi!

8 VERSEK Isten kezében Felvett az Isten az út porából, s a kezére tett félénk ázott bús kis verebet, Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Lassan Ó de lassan! minden csepp véremet, átjárta melege, kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete. Kezéből etetett. Igéjéből itatott. Csipogni, repülni, hordani tanított. Mindez sokáig ó, de sokáig tartott. Kezében vagyok. Kezéből élek Bár szédít sokféle veszély, Ujjai közt, ha kinézek, de nem félek! Tudom, - vihar is megtépáz, Héja is kerülget, Kétség, bú gond, nyomor, szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet! S így lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Kezében csupán eszköznek lenni, Ugyan-e kezekbe lelkeket vezetni, Megtanít az Isten! (Túrmezei Erzsébet) Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged Ézsaiás 49:15-16

9 Szösszenet Mint a hópihék Ahogy gyönyörködtem a hóesésben-, mert én szeretem a havat. Olyan tiszta, fénylő. Amikor havas a táj az éjszaka sem olyan sötét. Igaz idővel nagyrészük bemocskolódik a sártól a vegyszerektől, amivel leszórják. Ahogy néztem a hópihéket elgondolkodtam azon, milyen hasonló az emberekhez. Minden pihe egyedi és megismételhetetlen. Lehetnek hasonlóságok egyik és a másik között, de nem egyformák, pedig az alkotóelemei ugyanazok. A hópihe magában kicsi, törékeny, múlandó. Ha viszont a havat tömörítjük hógolyóvá, akkor szilárdabb, erősebb, maradandóbb lesz. A hógolyó is magán viseli a pihék alapvető jellemzőit, de az összegyúrás hatására megindul benne egy folyamat, összeolvadnak, így erősebbé válnak. Ha eldobjuk, akkor egyfelé tartanak, egy céljuk van. Amikor esik a hó némelyik földet érése után azonnal elolvad,de amelyik a többire hull, megmarad. Nem azonos viszonyok közé érkeznek. A terület sem ugyanaz ahová esnek, de mindnek célja van. Az emberek hasonlóak a hóhoz. Amikor megérkezünk mi is egyedi és megismételhetetlenek vagyunk Isten alkotásai. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. 139 Zsoltár 13 Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből,.. 22 Zsoltár 10 Van, akinek pár óra van, akinek több évtized adatik, de céllal érkeztünk. Kicsik, törékenyek, múlandóak vagyunk. Körülményeink,viszonyaink mások. A bűneink bemocskolnak minket. Van azonban egy személy Jézus Krisztus, aki megtisztít, és összegyúr bennünket gyülekezetté. Ahol megmaradnak az egyedi vonásaink, de Istentől kapott szeretetünk és Jézusba vetett hit által összeolvadunk. Egy úton megyünk tovább, egy cél vezérel minket: Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Számíthatunk egymásra, megvédjük a másikat, összetartunk, mint a hógolyó. Farkasné Brigi

10 HUMOR Esti imája után a kis Lali megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima. Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek. - Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb? Melyik az a hely ahol nincsenek ateisták?...a zuhanó repülőgép. A tudós megszólítja Istent: Mi, tudósok úgy döntöttünk, hogy nincs már szükségünk önre. Tudunk embereket klónozni, szívet ültetünk át, képesek vagyunk bármire, ami annak idején csodának számított. Isten türelmesen végig hallgatta, majd így szól: Rendben van. Ahhoz, hogy kiderüljön, valóban nincs rám szükség, rendezzünk emberteremtő versenyt. Remek! Válaszol a tudós, és lehajol egy marék porért. Ejnye! - szólt rá Isten a fejét csóválva. Lassan a testtel uram! Mindegyikünk csak a saját porát használhatja! Könyv: Hit által lehetséges AJÁNLÓ A hit hatalma, ígérete, ereje és növekedése - ezt mind felfedezhetjük ebben a ragyogó könyvben. A bibliai hit erőteljes összefoglalását, mintegy esszenciáját gyűjtötte össze és elemzi Derek Prince, miközben olyan hittel kapcsolatos kérdéseket válaszol meg, mint például: - Mi a hit? Hogyan juthatsz hozzá? - Hogyan erősödhet a hited? Hogyan lehetséges hit által megélni a mindennapokat? Hogyan hat ez az Istennel való személyes kapcsolatodra, a közösségedre, a szolgálatodra, az étkezésedre, vagy épp a pénzkezelésedre? - Hogyan visz át próbákon, és hogyan tart meg a kísértésekben? Film: A bátorság emberei HITÉLETÜNK LAPJAI Felelős kiadó: Ceglédi Gyülekezet Felelős szerkesztő: Orosz Tamás, Senkei Csaba A férfi élete a felelősségről szól Négy ember, egy elhívás: szolgálni és védeni. Mindannyian tudják, hogy Isten arra vágyik, hogy ezek a férfiak, apák a gyermekeikkel is törődjenek. Képesek lesznek megtalálni a módját annak, hogy szolgálják és védjék azokat, akik a leginkább kedvesek nekik? A film szerzője és rendezője ugyanaz az Alex Kendrick akitől a Fireproof (Tűzálló) Facing the giant (Óriásokkal szemben), Flywheel (Lendkerék) filmek is származnak. Sikeres keresztény filmek, amelyek sok ember életét változtatták meg a bennük hordozott üzenet által.

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám

A TARTALOMBÓL. Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám Baptista lelkészi szakfolyóirat Szolgatárs 2013. második negyedév XXII. évfolyam 2. szám A TARTALOMBÓL Kortárs igehirdetők: Boncz Zoltán: Kritika és bátorítás Igehirdetések: Isten kegyelmének működése

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben