A Biblia története és a fordítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Biblia története és a fordítások"

Átírás

1 A Biblia története és a fordítások Hogyan és kik állították össze a Zsidó kánont (Ó testamentum), és ez az összeállítás megbízható? Hogyan és kik állították össze a Görög kánont (Új testamentum), és ez az összeállítás megbízható? Különböző nyelvekre való fordítási technikák és ezek hatása Melyik a hiteles Biblia? Hogyan és kik állították össze a Zsidó kánont (Ó testamentum), és ez az összeállítás megbízható? Tanakh vagy Tanach a Júdaizmus szent könyve tartalmazza a Tórát (Mózes 5 könyvét), a Prófétákat és az Írásokat. Ez a héber irat amelyből az Ó testamentum származik. A testamentum szó hagyatékot vagy szerződést is jelent. Isten egy szerződést kötött velünk. A Tanakot más néven Héber Kánonnak nevezik. A Kánon szó mérőpálcát jelent jelezve hogy az összes Héber irat közül ezek azok amelyeket Isten isnpirált. TaNaK egy mozaik szó amely a következő szavakból áll össze: Torah (Mózes 5 könyve) N'vi-im (Próféták) K'tuvim (Írások) A héber kánon 24 tekercset (könyvet) tartalmaz amelyeket kb 1000 év át írtak. Három fő részre osztható: A törvény Tóra- Mózes 5 könyve. Tartalmazza az élet eredetét, célját, az élet értelmét és a döntéseink fontosságát jó és rossz alapján. A Próféták korai és későbbi próféták Nagy próféták : Józsué, Bírák, Sámuel, Királyok könyve. Késői próféták : Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel Kis próféták a tizenkettők könyve : Hóseás, Jóel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás Az Írások: Zsoltárok, Példabeszédek, Jób, Énekek éneke, Ruth, Prédikátor, Jeremiás siralmai, Eszter, Dániel, Ezsdrás-Nehemiás, Krónika

2 Magyar megn. Héber Fonetikus Fordítás Írás ideje Tóra תּוֹר ה torah Utasítások Mózes I ב ר אש ית b re-shit Kezdet Kr.e Mózes II שמות sh mot Nevek Kr.e Mózes III ויקרא vajikra Ő hívott Kr.e Mózes IV במדבר b midbar Pusztaság Kr.e Mózes V דברים d varim Szavak Kr.e Próféták נביאים n vi-im Korai próféták Józsué יהושע Y hoshua Szabadító Kr.e Bírák שופטים shofetim bírók Kr.e I/II Sámuel שמואל sh muel hallotta Istent Kr.e I/II Királyok מלכים mal-khim Királyok Kr.e Ésaiás ישעיה y sha yah(u) Isten megmentett Kr.e Jeremiás ירמיה yirmyah(u) Isten felemel Kr.e Ezékiel יחזקאל y chez kiel Isten megerősít Kr.e Kis próféták נביאים n vi-im Késői próféták Hóseás הושע Hoshea Szabadító Kr.e. 750 Jóel יואל yoel Yahweh az Isten Kr.e Ámos עמוס amos Hordozni/nehéz/ Kr.e Abdiás עובדיה ovad ya Isten szolgája Kr.e. 586 Jónás יונה yonah galamb Kr.e. 760 Mikeás מיכה michah Aki olyan mint Isten Kr.e Náhum נחום nachum Vigasztaló Kr.e. 612 Habakuk חבקוק chavakuk Megölel, magába foglal Kr.e. 600 Sofóniás צפניה ts fanyah Isten elrejtett Kr.e. 630 Aggeus חגי chagai Ünnepi, vidám Kr.e. 520 Zakariás זכריה z char ya Isten megemlékezett Kr.e Malakiás מלאכי malachi Az én küldöttem Kr.e. 450 Írások כתובים kituvim Írások Zsoltárok תהלים tehilim Imádságok Példabeszédek משלי mishlei Példázatok Kr.e Jób איוב iyov Üldözött, utált Kb Kr.e * Énekek éneke השירים שיר Shir hashirim Énekek éneke Kr.e Ruth רות rut Barát, társ Kr.e Jeremiás siralm. איכה eichah Hogyan Kr.e. 587 Prédikátor קהלת kohelet gyülekezés Kr.e. 931 Eszter אסתר esther perzsa csillag szó Kr.e. 456 * Kalkuláció Jób könyve alapján

3 Dániel דניאל dan yiel Isten bírója Kr.e Ezsdrás ezra segítség Kr.e ונחמיה עזרא Nehémiás n chem yah Isten vigasztaltja Kr.e. 423 Krónika הימים דברי dabri hayamim mindennapi dolgok Kr.e Maradt fenn eredeti kézirat (az író saját kezű irása) a Bibliából? Nem. Sajnos nincsen az eredeti írótól származó írás csak kézi másolat. Ez az oka hogy a jelenlegi szövegek eltérnek egymástól. Szerencsére ez az eltérés a legtöbb esetben minimális és az elsődleges doktrinák nem ezeken az eltéréseken alapulnak. Mi a Zsidó kánon? A hiteles tekercsek összessége ami a Zsidó bibliát (Ó szövetséget) alkotja. Kánon jelentése mérőpálca. Mérőpálca kiválasztani a hiteles könyveket (tekercseket) amiről az embereknek tudniuk kell hogy azok Isten írott szavai. Az első zsidó kánon kb Kr.e került összeállításra, és a zsidó rabbik fordították a Kánon-t és más tradicionális irásokat Görög-re. Ezt a fordítás Septuagint-nek nevezték. (Kr.e. 258) A kánon utolsó könyve a Malakiás volt kb Kr.e. 430-ban iródott. A Törvény - Kr.e volt a Kánon, a mérőpálca amit mindenben követni kelett. A Próféták - Kr.e. 200 lett kanonizálva, az irások összeszerkesztve Az írások Kr.u. 90 Az Ószövetség Írások kanonizálva lettek a Rabbi tanács által Jamniában és a már kanonizált Törvény és Prófétákhoz lett adva. Ma ez a szöveg összeállítás Mazoréta szövegként ismert. A Bilia Ószövetség része 39 könyvet tartalmaz mert a Krónika, Sámuel, a Királyok és Ezrás-Nehémiás könyvek kétfelé lettek választva (pl I.Sámuel II Sámuel ) és a kispróféták mindegyike külön könyvbe lett sorolva, szemben az eredeti felosztással ahol egy könyvben szerepeltek mindannyian. Így elmondható hogy a Zsidó Kánon és a Biblia Ószövetségi része teljesen megegyezik. A Kánon nagy része Héber nyelven lett írva néhány kisebb rész Arámul. Jézus is az arámi nyelvet beszélte. A 3000 éves múlttal rendelkező Sémita nyelv egyik ága az arámi. Az Arámi volt az Asszír diplomácia hivatalos nyelve, amit nem illik összekeverni az Amharic nyelvvel ami Etiópiának volt a hivatalos nyelve. Arámi előfordulások találhatók a Gen 3:14-ben (2 szó), 2 Kir 18:26, Ésaiás 36:11, Jer 10:11, Dániel 2:4-7:28, Ezr 4:8-6:18 and in Ezr 7: Milyen feltételeket adott Isten az Ő embereinek amelyekkel összeállíthatták a Zsidó Kánont? Isten kinyilatkoztatta a Tórát Mózesen keresztül. Ez volt az első mérőpálca a többi Írás értékelésekor. Ennek a feltételnek a bizonyítéka nyílvánvaló amikor a véglegesített szent iratokat összehasonlítjuk azokkal az írásokkal amelyek nem estek bele az előző kategóriába.

4 1. A tekercset próféta vagy Isten embere írta? Volt-e megerősítés Isten részéről (act of God), vagy más jele egy dolognak amiről előre megmondták hogy meg fog történni (kinyilatkoztatás vagy prófécia), vagy a múltba történő betekintés? 2. Megerősitette-e Isten emberének vagy prófétának az írását más próféta vagy Isten embere? 3. Támogatja e az írás tartalmát a Tóra? Ha nem, akkor nem lehet része a kánonnak. 4. Egybeesik-e az írást a Tóra fő mondanivalójával; Isten megváltói tervével? Az írás üzenete átfolmálja-e az életeket visszavezetvén őket Istenhez? Ha nem, akkor a szöveg nem lehet kanonikus. Jézus azt mondta: És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felõlem. (Luk 24:44) Csak néhány Próféta és Írás töltötte be ezeket a szigorú feltételeket, így ezek a Zsidó Kánon részeivé lettek, és ezt tartjuk a Szentírásnak ezek azok amelyek Isten által lettek inspirálva. A Zsidó Kánon még Jézus Krisztus eljövetele előtt más nyelvekre lett lefordítva. Ősi szöveg fordítások A Szeptuaginta (285BC) A teljes Héber nyelvű Ószövetség Görög fordítása. Nagy valószinűséggel Alexandriában készült (első összeállítás). A Szamáriai Pentateuch ~100BC) A Héber nyelvű Tóra átirata Szamáriai betűkkel. A Szamáriai Pentateuch II Kir 17:24 Szamária beliek (betelepített nép) és a zsidók elkülönültek egymástól. és ekkor a Pentateuch egy második Zsidó reviziója jelent meg, Szamáriai Pentateuch néven. Mózes 5 könyvét tartalmazza paleo-héber nyelven. A maszoréta szöveghez képest eltérések találhatók benne. A legöregebb keziratok Kr.u. 11 sz-ra datálódnak. A Peshitta Ószövetség (~150AD) A Héber szöveg Arámi fordítása (nem a Szeptuaginta-ból készült) a Maszoréta szöveghez hasonló, és régebbi keletű mint a napjainkban elérhető Maszoréta szöveg. Holt tengeri tekercsek az eredeti Héber és Arámi nyelveken ( Kr.e. 150 Kr.u. 70) Ezek a legrégebbi ismert kéziratok, amelyek az OT (Ó Testamentum) minden könyvéből tartalmaznak részeket Eszter könyvét kivéve (a legújabb kutatási eredmények azonosítottak töredékeket, amelyek nagy valószinűség szerint az Eszter könyv egyik variánsához tartoznak) valamint a majdnem teljes Ézsaiás könyvet. Nyelv : Héber Arámi. Keletkezés ideje: Kr.e. 150 Kr.u. 68 A Héber nyelvű szöveg nem tartalmazza a maganhangzók jelölését, ami nem vagy csak kis gondot okozott a a Héber anyanyelvű olvasok számára, mivel ők ismerték a kifejezéseket, szófordulatokat és a használt szövegkörnyezetet. Késöbb kb Kr.u. a 6. sz-ban a Maszoréták jelölni kezdték a magánhangzókat is a szövegben.

5 Holt Tengeri tekercsek 1947 Márciusában, a Holt tenger közelében Qumran barlangjaiban egy fiatal Arab fiú olyan cserépedényeket talalált amelyek állati bőrökre 1rt kéziratokat tartalmaztak Jézus idejéből. Ezek az iratok feltehetőleg az Esssénusok közösségéhez tartoztak akik abban az időben ezen a helyen éltek. A következő 10 évben újabb kéziratokat fedeztek fel. Az Észaiás könyv 2 másolatát és rengeteg töredéket az egész Ó testamentumból Eszter könyvét kivéve. A holt tenger tekercsek Izrael nemzetének a tulajdonában vannak. Szeptuaginta az egyik legnagyobb hatású fordítás( Kr.e ) A Szeptuaginta vagy más néven a LXX (római 70) A LXX verzió legelső fordítása az Ó szövetségnek. Kb. Kr.e. 300 ban keletkezett, akkor amikor Nagy Sándor meghódította keletet, és a görögök érdeklőni kezdtek a zsidó Isten felől. Az egyiptomi uralkodó Ptolemy Philadelphus 72 héber fodítót rendelt hogy lefordítsák számára a Héber Kánon-t ( BC) Ptolemy rajongott a könyvekért és Alexandriai gyűjteményét szándékozott gazdagítani ezeel a fordítással. A korai egyháznak az LXX volt a Bibliája. Az Ó Szövetségi könyvek sorrendje a LXX-ből ered a Jeromos féle Vulgátán keresztül. 35 az eredetiben nem szereplő könyvet adtak így összesen 53 könyvet tartalmazott. Az extra könyveket Apokrifoknak nevezik. Ezek a könyvek is Héberül voltak írva, de a zsidók nem tartották Isten által inspirált könyveknek így nem is lehetett része a Zsidó Ó Szövetségnek. A legrégebbi ma is létező kézirat Kr.u. 350-re datálható. Jézus Krisztus eljövetele előtt már megjelentek a Héber Kánon fordításai, úgymint Szíriai, Szamaritánus, vagy az un. Szeptuaginta (Görög) fordítások. Ahol az eredeti Héber szöveg nem egyértelmű, ezek az ősi fordítások segítik a most élő fordítók munkáját. Történelmileg a legfontosabb ezek közül a Szeptuaginta amit széleskörben használtak a Hellenisztikus (görög) zsidók (lásd Apcsel 6:1) akik már nem ismerték a Bibliai Héber nyelvet mert idegen földön éltek. Amikor a fordítás elég pontos volt, az Újszövetségi írók a Szeptuaginta-ból vett kifejezéseket használták az Ó Szövetségi igék idézéséhez, máskor az eredeti Héberből vett kifejezéseket fordították görögre és ezt használtak. (http://www.amen.org.uk/studies/rhj/) A Héber szöveg eredete

6 A különféle hébernyelvű kéziratok (http://www.ancient-hebrew.org/8_manuscripts.html) Kézirat Dátum Tartalom Megjegyzés Abisha tekercs Holt tengeri tekercsek Kairo Geniza töredékek Kr.e Kr.e.150- Kr.u.70 Kr.u Torah Torah, Próféták, az Írások, egyéb A szamáriai pentateuch Az Eszter könyvét kivéve az Ó szövetség minden könyvéből találtak kéziratot vagy kézirat részletet. Más irásokat is találtak amelyek nem részei az Ószövetségnek. Kairo Kodex Kr.u.895 Próféták,Írások Leningrad Kodex Aleppo Kodex Kr.u.930 British Museum Codex Leningrad Kodex Kr.u.916 Próféták Az egyik ben Asher Maszoréta kézirat Kr.u.950 Torah, Próféták, az Írások Torah (nem teljes) Kr.u.1008 Torah, Próféták,Írások Kitag Gi-Hulaf Kr.u 1050 Torah, Próféták,Írások Reuchlin Kodex Szamáriai Pentateuch First Rabbinic Bible Biblia Hebraica Stuttgartensia Kr.u.1105 Próféták Kr.u.1211 Torah Kr.u.1516 Torah, Próféták,Írások Kr.u.1906 Torah, Próféták,Írások Az egyik ben Asher Maszoréta kézirat, A Héber University Biblia és a Maimonides Torah tekercsek forrás; A codex egy része tüzben semmisült meg 1948-ban. Az egyik ben Asher Maszoréta kézirat. A legtöbb modern kézirat forrása. A legelső kisérlet ahol a ben Asher és ben Naphtali Maszoréta szövegek közötti különbségeket vizsgálják.mishael ben Uzziel munkája Daniel Bomberg összeállítása; A második kiadást a kikeresztelkedett Rabbi Abraham ben Chayyim szerkesztette; A King James Verzió forrása ez a kézirat. Rudolph Kittel összeállitása és revizionálva ben; Forrása a ben Chayyim kézirat. Ismételten felülvizsgálva 1937-ben de ekkor Leningradi Kodex (Ben Asher) alapján; ismételt revizió 1966-ban.

7 Kik és hogy másolták a Maszoréta szöveget az évszázadokon keresztül? Csak írnokok számára volt engedélyezve a szöveg másolat készítése, és nagyon szigorú szabályok kötelezték őket ebben a tevékenységben. 1. Teljesen egyedül kellett dolgozniuk. 2. Kötelező rituális fürdőt kellett venniük a munka megkezdése előtt. 3. Be kellett tartani Isten rendeléseit (áldozatok és az ünnepek megtartása); 4. A felhasznált anyagok pontossan meg voltak határozva, a bőr amire írtak tiszta állatból származzon a tinta cask fekete lehetett stb. 5. Az oldalon szereplő oszlopok száma, az oszlopok hossza (>48 de < 60), az egyes oszlopok szélessége (30 betű) 6. Nem dolgozhattak emlékezetből és hangosan kellett kimondaniuk a szöveget mielőtt leírták volna; 7. Az másolandó szövegnek eredetinek kellett lennie és jó álloptban lévőnek. 8. Minden alkalommal mielött leírták Isten nevét a tollat be kellett mártaniuk ; 9. A tekercs befejezésekor meg kellett számlálniuk a betűket és a szavakat ezzel ellenőrizve a másolás pontosságát.. Ez a számolási rendszer volt a Massorah. A Massorah-t a Szent tekercsek margójára írták más fontos információkkal együtt. A Masszoréta technikai a mai számítogépeknél használatos checksum-hoz hasonló. A maszoréták mindent megszámoltak ami cask lehetséges volt. Minden mondatnak, szónak, és betűnek minden könyben volt száma. Minden egyes betűnek még az előfordulási értéke is nyilván volt tartva. Ezzel a módszerrel ellenőrizni lehetett a másolat pontosságát é ha csak a legkisebb eltérés is előfordult, az új tekercset nem javították, hanem megsemmisítették és a másolást újra kezdték. Ez a rendszer Isten által volt isnpirálva, így biztosítva hogy a szent szöveg hiba nélkül fentmaradhasson. Minden másolatnak tökéletesnek kellett lennie, ahogy ezt a későbbi összehasonlítások is kimutatták. A Holt Tengeri tekercsek és a legkorábbi Héber kéziratok között évezredek teltek el és különbséget csak a tollvonás módjában valamint a magánhangzók használatában találtak. A Maszoréta szöveg a Héber nyelvű Tóra (Tanak) az elfogadott szöveg a Judaizmusban, és szintén széleskörben használt forrása az Ószövetségi Keresztény Bibliáknak. Az írástudok a 6. században (Maszoréták) még 500 éven keresztül folyamatosan megőrizték a Szent Szöveget, amit Maszoréta szövegnek neveznek. Babilonia, Palestina and Tibérás voltak a főbb Maszoréta központok, de a Kr.U. 10 sz-tól a a Ben Asher család a Tiberiás központ vezetője (Aaron ben Moses ben Asher 960-ban halt meg) egyre nagyobb befolyásra tett szert. Az ő apjának Moses ben Asher-nek tulajdonítják a Kairo Kodex Prófétikus irásait (Kr. U. 895) ami a legősibb ma is létező kézirat. A Héber Biblia nagy részét tartalmazza. Egy másik hiteles Maszoréta szöveg az Aleppo Codex (Kr.u.900), amelyről azt tartják hog a Leningrádi Kodex-nél is öregebb Aleppoi Kodex (Kr.u. ~900) Az Aleppoi kodexet Shelomo ben Baya a írta, de a szöveghez csatolt feljegyzés szerint a agánhangzók jelölését Moses ben Asher készítette Kr.u. 930 körül. Sokáig tilva volt a másolása és egy 1948-ban történt tűzeset után megsemmisültnek jelentették de azután kiderült hogy csak Tóra semmisult meg a többi könyet megtalálták, később a Kodexet Szíriából Izráelbe csempészték. Itt lefotózták és ez lett az alapja az Új Héber Bibliának, amit a Héber Egyetem a ben Asher család felügyelete alatt publikált.

8 Aaron ben Asher saját maga készítette a magánhangzó és a kántálási (http://en.wikipedia.org/wiki/cantillation ) jelöléseket pl Leningrádi szöveg. Aaron ben Asher Tiberias városában élt és dolgozott a Galileai Tó nyugati partján. A 12. sz.ban számos kiadást követően a ben Asher szöveg lett az egyedüli hitelesnek elfogadott Héber irat. Kru.u Daniel Bomber nyomtatta az első Rabinikus könyvet amit 1526-ban a Jacob ben Chayim által készített második kiadás követett. Ez a második kiadás a ben Chayim szöveg. Ennek a kiadásnak a forrása az adott időszakban a legmegbízhatóbb szöveg volt. Jacob ben Chayyim egy zsidó menekült volt, aki később Kereszténnyé is vált. A zsidók hitehagyottként tekintenek rá a kikeresztelkedése miatt, és a legtöbb Rabi el is utasítja. Mindezek ellenére ez a szöveg volt használatos egészen a 20. századik. Ezen a második kiadáson alapul a legtöbb Héber biblia, ezenkívül a King James is fordításakor is ezt a szöveget vették alapul valamint Rudolph Kittel féle Biblia Hebraica-nak az első kiadásánál ( ) ben Paul Kahle publikálta a Biblia Hebraica harmadik kiadását aminek az alapja az akkor legöregebnek datált ben Asher féle Leningrádi Kézirat (Kr.u.1008) lett. Kahle úgy gondolta hogy a ben Asher féle szöveg magasabb rendű a ben Chayim szövegnél, mert régebbi. A Stutgarti kiadású Biblia Herbraica (Kr.u ) volt a következő kiadás, amelyet a modern fordítók használnak. Melyik Héber szöveget használják a jelenkori Angol nyelvű fordításoknál? A fordítók 2 verzió közül választanak : ben Asher féle Leningrádi szöveg (Kr.u. 1008) ben Chayim féle szöveg (Kr.u. 1525) Melyik a pontosabb szöveg? A ben Asher féle Leningrádi szöveg (Kr.u. 1008) vagy a ben Chayim féle szöveg (Kr.u. 1525) Ben Chayim A ben Asher szövegről nem lehet elmondani hogy megegyezik a Maszoréta eljárással készült szövegekkel, de ez a legrégebbi és ez áll időben legközelebb a Maszoréták korához. A ben Ahser család ugyan hitelesítette, de nem egyezik a szöveg más Héber verziókkal. Tény hogy csak néhány kissebségben lévő kézirat támogatja a ben Asher féle szöveget, és hozzávetőleg szó kihagyás vagy változtatás található ebben az Ó szövetségben. Néhány példa: o A ben Chayyim Héber szövegben két eltérő leirása van a Tetragammaton-nak "YHWH", a ben Asher szövegben 7 féle. A ben Chayyim következetessebb. o Ben Chayyim és a ben Asher szöveg 9 helyen eltér egymástól, ami hatással van a fordításokra: 1 Kir 20:38; Péld 8:16; Ézs 10:16, 27:2, 38:14; Jer 34:1; Ezék 30:18; Sofóniás 3:15; and Malakiás 1:12. o Jó tudni Józsué 21:36-37 hiányzik mind a ben Chayyim mind a ben Asher féle szövegből, de pl a King James verzió tartalmazza ezeket mert a Szeptuaginta, a Vulgáta, és a Szíriai verziókban benne van. Ben Chayyim szöveget használták a fordítók több mint 400 éven keresztül és csak mostanában váltottak a ben Asher féle változatra ( Kr.u ). A ben Asher szöveget legfeljebb az 1526-os időszakok előtt használhatták mint Héber szöveget, de erre nincs bizonyíték. Ben Chayyim jobban eggyezik a Holt Tengeri tekercsekkel mint a ben Asher. A ben Asher/Leningrad Kodex/Kittel verziók csak azokon a helyeken egyeznek meg a Holt

9 Tengeri tekercsekkel ahol a Ben Chayyimal is egyeznek.. Itt van példaként két összehasonlítás: o o Zsolt 22:16: "They have pierced my hands and my feet" a King James verzióban Zsolt 22:17 Károli verzióban : átlyukasztották kezeimet és lábaimat. írják a A bibliák amelyek a ben Chayyim szövegen alapunak, ezzel szemben a ben Asher féle szövegen alapulók :"like a lion are my hands and feet"- mint egy oroszlán a kezeim és a lábaim. A második szövegvariáns találhatóak meg pl a Complett Zsidó Bibliában (CJB) Ez az igevers egy messiási prófécia Jézus Krisztusról és az átlyukasztották a helyes szöveg. I Móz 27:39 o o o o o o Károli verzió: Imé kövér földön lesz lakásod, és részed lesz az ég harmatjából onnan felûl; King James verzió: Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above; Contemporary English verzió : "Your home will be far from that fertile land, where dew comes down from the heavens. English Standard Verzió (ESV) : "Behold, away from the fatness of the earth shall New International Verzió (NIV - Nearly Ispired Version): will be away from the earth's richness, Easy to Read Version (ERV) You will not live on good land. You will not have much rain. Látható hogy a ben Chayyim verzióban Izsák a föld kövérségével áldja meg Ézsaut a ben Asher-on alapuló Contemporary English biblia (CEV) vagy az English Standard Verzió (ESV)(ERV) pedig az ellenkezőjét állítja. Isten igéje igaz ennél fogva az egyik verzió nem lehet Isten igéje. Apokrif iratok A kifejezés Apokrif a görög apokryphos szóból ered, amelynek a jelentése elrejtett és ez a kifejezés bizonyos írásokat mint a szentírás részét hivatott bemutatni. Semmi sincs távolabb az igazságtól. Az apokrif könyvek teljesen kívűl esnek a Kánonon. Ezek a kiegészítő könyvek nem Isten által isnpirált szövegek, mégis, vallásos emberek olvassák, sokszor egyenrangúnak tekintve a tényleges szentírással. Ismerünk Ószövetségi és Újszövetségi apokrif iratokat is. A Szeptaguinta tartalmazz néhány Ószövetségi könyvet mint kiegészitést. Mivel a Szeptaguinta kiemelt jelentőségű fordítás, érdemes kicsit alapossabban elmélyülni benne. Kezdetben a Szeptaguinta Héber és Arám nyelvekből lett Görögre fordítva 72 Rabbi által, akik izrael 6 törzséből származtak. Ez a fordítás Kr.u. 285 ben készült, és csak a Tórát (Mózes 5 könyvét) valamint a zsoltárokat tartalmazta. Az ezt követő 40 évben készültek el a Szentirás többi könyvének a fordításai. Ezek szerint a Szeptaguinta Kr.u. 246-ban teljesen készen volt, de a következő 250 év alatt további nem kanonizált könyveket adtak hozzá. Ezek a hozzá adott könyvek nem a Rabbik által fodított Görög szöveg volt, hanem a Holt tengeri tekercsek szerint is - már eredetileg is görög nyelven írodtak, és nem keültek a szent iratok közelébe még amikor az eredeti könyveket fordították.

10 Ezek az Apokrif könyvek amelyek a Szeptaguinta részei lettek: Tóbiás köny (Kr.e ) Jeremiás levele/ Baruk 6(Kr.e.200) Azáriás imája 3 Szent gyemek éneke (Kr.e ) Dániel 3: Ezsdrás (Kr.e ) Manasseh imája (Kr.e.150) Judit könyve (Kr.e.150) Bél és a sárkány (Dániel 14 Kr.e ) Eszter könyve kiegészítés (Kr.e.130) Zsuzsanna és a vének (Dániel 13 Kr.e.100) 1 Makabeusok könyv (Kr.e.90-70) 2 Makabeusok könyv (Kr.u ) Báruk könyve (Kr.u ) 2 Ezsdrás (Kr.u. 100) Jézus, Sirák fia könyve (Ecclesiasticus) (Kr.e 32 Kr.u. 180) Bölcsesség Könyve (Salamon bölcsessége) (Kr.e. 30- Kr.u. 40) Megjegyzés: A Pseudepigrapha könyvek azok az írások amelyeknek a szerzőit alaptalanul mint Isten csodálatos emberinek állítanak be, de ezek az állítások nem igazoltak. Pl Énok könyvét Énok által írt íratnak tartják, mások Mózest feltételezik mint szerzőt. Ezek a könyvek sem részei a kánonnak. További info: Miért nem tartalmazza a kánon ezeket a könyveket 8 alapvető okból. Zsidó criteria 1. Az Apokrifek nem voltak az Istentől ihletett könyvek közé sorolva egészen Kr.300-ig. Ekkor is csak néhány könyv került hozzáadásra. Kr.u. 90-ben a Jamniai tanács ahol a Zsidó iratokat kanonizálták elutasította az Apokrif iratokat mint inspirált irásokat, és még napjainkban sem használják a zsidó emberek ezeket a könyveket. 2. Jozefus (Kr.u ) Zsidó történet író, egyértelműen kizárta az Apokrifeket, amikor meghatározta a Ószövetségi könyvek számát (22), és nem is tett említést róluk mint a Szentirás részei. 3. Egyetlen apokrif irás sem állitja az inspiált voltát, de pl Makabeusok könyve állítja hogy nem volt sem próféta, sem Isteni kijelentés. (2Makabeus 2:24-32, 1 Makabeus 4:6, 9:27,14:41) 4. Több apokrif irat eretnekségeket tartalmaz, ellentmondást a Tórával, vagy nem igaz állítások vannak benne. Nemcsak más könyvekkel de még önmagával is. Pl Makabeusok két könyve szerint, Antokus Epiphanes 3 különbözű halállal, külömböző szinhelyeken halt meg. A biblia alapvető doktrináival sem fér össze pl a halottakért való ima vagy a bűntelen tökéletesség (2 Makabeus 12:39-46). Összeférhetetlenség a törvénnyel miszerint mindannyian vétkeztük, és elsősorban a nőket vádolja. (Jézus, Sirák fia könyve 25:19 Minden bűn (gonoszság) elenyésző egy feleség bűneihez (gonoszságához) hasonlítva ) Sirák fia 25:24 Egy asszony miatt keletkezett a bűn és Ő miatta halunk meg mindannyian. Sirák fia 22:3 Szégyene a neveletlen gyermek az apjának és a lány gyermek születése veszteség. Az Apokrifek erkölcstelen gyakorlatot tanítanak a Tórával szemben, mint a hazugság, öngyilkosság, gyilkosság, és varázsigék használatát. 5. Jézus és az Újszövetség egyetlen egyszer sem idéz az apokrif iratokból, amikor az Ó szövetségi szentírás szövegeiből százas nagyságrendben idéz vagy hivatkozik. Pl Ezrász, Nehemiás, Eszter, Siralmak, Éneke éneke. Az Apcsel 7-ben, amely vázolja a

11 Zsidó történelmet, nem találunk igazolást apokrif eseményre. Az apokrif iratok nem voltak egyenrangúak a szentirással ezért István nem használta őket. 6. Sok régi keresztény vezető kifejezte ellenvéleményét az apokrifokkal szemben. Pl: Origen, Jeruzsálemi Cyril és Athanasius. Annak ellenére hogy néha idéztek apokrifból a kora egyházi irásokban sehol sem volt elfogadva a kánonban. Melito (Kr.u. 170) and Origen elutasította az apokrifeket. (Eccl.Hist VI.25, Eusebius) 7. Damasus Pápa (Kr.u ) megbízta Jeromos-t (Kr.u ) hogy fordítsa a Latin Vulgata-t, elutasítva az apokrifeket mint a Kánon részeit. Így csak néhány apokrif került bele és miután befolyásolták a maradék is hozzáadásra került. Jeromos volt az első aki az extra 7 Ószövetségi apokrifról kijelentette eredetiségük kétséges. Mondani sem kell hogy Jeromos Latin Vulgátája nem tartalmazta az apokrif iratokat kezdetben, bár késöbb néhány köny hozzáadásra került a Latin Vulgata Kr.u. 400 verzióba. (Judit könyve, Tóbiás könyv, Eszter kiegészítés, Dániel kiegészítés) Az öszes többi apokrif könyvet Jeromos után adták a Volgátához. 8. A felekezeti doktrinák különbségei miatt, az egység érdekében elfogadták az apokrifeket és a Vulgáta részeivé tették. Ez hibás motívum volt. A apokrif iratok teljes kánoni státuszt a Trent-i zsinaton (Kr.u ) kaptak, ezt megelőzően nem. Az apokrifok támogatják a Katolikus doktrinákat mint a tisztító tűz, halotakárt való ima, üdvösség érdem szerint. Történt mindez pont miután Luther felhivta a Katolikus egyház figyelmét a problémákra Kik és hogyan állították össze a Görög Kánon-t (Újszövetség)? Az Újszövetséget Isten kötötte az emberiséggel Jézus Krisztuson keresztül Az Újszövetség a Meesiáson, Názáreti Jézuson alapul. Görög kánonnak is nevezik mert az eredeti szerzők a Szent Szellem által inspirált szöveget Görögül írták. Néhányan feltételezik hogy a Máté evangélium eredeti szövege Arám volt. Abban az időben a Görög volt az univerzális nyelv, mint az Angol napjainkban. A görögöt beszélték Izraeltől Oroszországig és a környezetben mindenütt. Az Úsz.-ben található pár görögre módosult Arám kifejezés. Jézus az arámi nyelvet beszélte és néhány szava változatlanul fentmaradt : Talitha Kumi kisáleány kellj fel. (Márk 5:41) Egészen a 10.századig a Görög szöveg csupán nagy betővel volt írva, (Uncials vagy nagy kéz) de a 9.sz-tól a 15.századig megjelent a kisbetűs irásmód is (Minuscules vagy Cursive) és fokozatosan kiszorította a nagybetűs írásmódot. A Görög Kánon 27 hiteles tekercset/kódexet tartalmaz, a következőképpen felosztva: Evagéliumok: (Négy hiteles leírása Jézus Krisztus szolgálatának, különböző nézőpontból) Gyakorlatilag és elméletileg is az Újszövetség Jézus feltámadásával kezdődött. Apostolok cselekedetei : (A korai egyház kialakulása) Apostoli levelek : Levelek személyek vagy gyülekezetek számára Jelenések : Isten megváltási terve és annak végső következmémyei Fentmaradt eredeti Görög kézirat? Nem A sokféle Újszövetségi könyet egyenként írtál és másolták és cserélgették az akkori gyülekezetekben. Sok kéziratot találtak az Ősi görög nyelvű területeken és kevesebbet, kevésbé megbízhatóbb kéziratot Alexandriában és Egyiptomban. Kevésbé megbízhatóbb mert a gnoszticizmus és az eretnekség hátására ellentmondásokat tartalmaznak.

12 Kik gyüjtötték össze a Görög Kánont? A gyüjteményt a korai gyülekezeti-egyházi tanács állította össze Kr.u között. Ezek az írások kb. 55 éven át keletkeztek Kr között és a Kr.u időtartamot dolgozzák fel, kifejtik és megmagyaráznak proféciákat, üzeneteket, amelyek a kezdetektől az örökkévalóságig szólnak. Milyen feltételeket állított Isten a Görög szöveg felismerésekor? 1. Az irás szerzője Jézus tanítványa vagy testvérei voltak? 2. Felismertek/elismertek-e első gyülekezet vezetői (Jakab, Péter, János) Isten által ihletett más írókat és használták-e az irásaikat? Igen Jézus beszélt Pállal a Damaszkuszi úton, és Péter a Szentszellem vezetése alatt felismerte az üzenetet amit Jézus adott Pálnak hogy Péter felszólította az embereke hogy figyeljenek rá (Pálra). Ezért Pál levelei bekerultek a szentírásba. Egy másik szerző volt Márk (1 Péter 5:13) aki Péternek és Pálnak is segítője volt. Ő a szerzője a Márk evangéliumnak. Annak ellenére hogy sok kezirat létezett az elsőtől a harmadik századig, kellett valaki aki összegyüjti és ősszeállítja őket. Az egyik ilyen szerkesztő volt Lucian (Kr.u ). Az ősszegyűjtés után az Egyházi tanács kiválogatta megszűrte ezeket és csak a hiteles anyagokat tartották meg. (feltételeket lásd késöbb). A legtöbb Újszövetségi irat cirkulált a korai gyülekezetek között, a teljes Görög kánon csak késöbb valamikor a Kr.u. 130 és Kr.u. 325 között került hitelesítésre. Kr.u. 367 ben a TELJES Újszövetség anyaga ismert volt a gyülekezetek körében és gyülekezetről gyülekezetre vándoroltak az írások, ahogyan ezt a korai egyházi levelezések is mutatjak. Az alábbi tartalmazza a különféle tanácsokat amelyek hitelesítették az Újszövetségi szentírás tartalmát. Lyoni Ireneus Muratori kánon Özsébius 39. Athanáziusz Jelenlegi Kánon Kr.u Kr.u Kr.u Pascal levél Kr.u. 637 Máté Máté Máté Máté Máté Márk Márk Márk Márk Márk Lukács Lukács Lukács Lukács Lukács János János János János János Apcsel Apcsel Apcsel Apcsel Apcsel Róma Róma Róma Róma Róma 1 Korinthus 1 Korinthus 1 Korinthus 1 Korinthus 1 Korinthus 2 Korinthus 2 Korinthus 2 Korinthus 2 Korinthus 2 Korinthus Galátzia Galátzia Galátzia Galátzia Galátzia Efézus Efézus Efézus Efézus Efézus Filippi Filippi Filippi Filippi Filippi Kolosse Kolosse Kolosse Kolosse Kolosse 1 Thessalonika 1 Thessalonika 1 Thessalonika 1 Thessalonika 1 Thessalonika 2 Thessalonika 2 Thessalonika 2 Thessalonika 2 Thessalonika 2 Thessalonika 1 Timótheus 1 Timótheus 1 Timótheus 1 Timótheus 1 Timótheus 2 Timótheus 2 Timótheus 2 Timótheus 2 Timótheus 2 Timótheus Titus Titus Titus Titus Titus Filemon Filemon Filemon Filemon Filemon Kihagyva Kihagyva Zsidókhoz Zsidókhoz Zsidókhoz Jakab Kihagyva Vitatott Jakab Jakab 1 Péter Kihagyva 1 Péter 1 Péter 1 Péter Kihagyva Kihagyva Vitatott 2. Péter 2. Péter 1 János 1 János 1 János 1 János 1 János 2 János 2 János Vitatott 2 János 2 János Kihagyva Kihagyva Vitatott 3 János 3 János Júdás Júdás Vitatott Júdás Júdás

13 Jelenések Jelenések Jelenések Jelenések Jelenések Apokrif könyvek Apokrif könyvek Apokrif könyvek Apokrif könyvek Apokrif könyvek kihagyva Salamon kihagyva Salamon kihagyva bölcsessége bölcsessége kihagyva Péter Apocalipsis Péter Apocalipsis kihagyva kihagyva kihagyva Hermas pásztora Hermas pásztora Hermas pásztora kihagyva kihagyva kihagyva Pál cselekedetei kihagyva kihagyva kihagyva kihagyva Barnabás levele kihagyva kihagyva kihagyva kihagyva Didache Didache kihagyva kihagyva kihagyva Zsidókeresztények evangéliumai kihagyva kihagyva Lehetséges hogy az evangélium írói, oly sok év után is ilyen pontosan emlékeztek minden apró részletre? 1. Jézus szavai meghökkentették az embereket és nagy hatással volt az emberek életére. Jézus szavait tanításának stílusát nehéz elfelejteni. A zsidó emberek terjedelmes szövegeket memorizáltak, nem úgy mint napjainkban, mert a tekercsek nagyon drágák voltak. 2. A koncentrációs táborokban néhány fogoly memorizálta a teljes újszövetséget. Több fogoly memorizálta a négy evangéliumot. Napjainkban több ember is szóról szóra tudja idézni pl az evangéliumokat. A szinészek hatalmas szöveget tudnak idézni fejből 3. Máté vámszedő volt is ismerte a görög gyorsírást a stenography-t 4. A Szent szellem emlékeztette a tanítványokat ahogyan az Jézus megígérte. Ami még ennél is csodálatossab hogy a négy evangélium 100%-ban megfelel egymásnak. Ha a bíroságon 2 tanú tesz vallomást, és miután a kérdésekre is válaszoltak,megegyező vallomás esetén az igaznak tekinthető, mennyivel inkább 4 egybehangzó írás amelyet időben és térben is egymástól függetlenül írtak. Ez csodálatos. A Tóra, az Írások, a Zsoltárok és a Próféták is támogatják az Evangéliumok tartalmát, ellentmondás nélkül. Ez csak Isteni beavatkozás hatására lehetséges, bizonyítva hogy az írások valóban Isten által insirált üzenetek. Mivel az eredeti kéziratok nem maradtak fenn Mi az amit birtokolunk és lehet-e Isten beszédének tartani azt ami fennmaradt? A nyomtatás használata előtt (15sz. közepe) rengeteg kézirat volt hozzáférhető. Az ezt követő évek alatt számtalan gyűjtő gyűjtötte, rendezte és hasonlította össze a kéziratokat, hogy legyen egy kinyomtatható Görög újszövetségi szöveg. Az egyik legkoraibb szöveg a Textus Receptus angolul a Received Text. Továbbiakban mint RT hivatkozunk rá. Ez a munka ma sem állt le. Napjaink tudósai, kutatói folytatják a kéziratok gyűjtését hogy ahogyan ők hiszik -még jobb Görög szöveget állíthassanak össze. A legujjab munkák a kevésbé megbízható szövegen alapulnak, amit a United Bible Societies publikált. Ez a szöveg a Critical Text Kritikai szöveg a továbbiakban mint CT hivatkozunk rá. Az összes Újszövetségi kézirat több mint 5300 Görög MSS, Latin Vulgáta, 9300 a többi pedig másolat. Kurt and Barbara Aland által végzett kutatások szerint 230 kézirat részlet a Kr.u. 600 időszakra datálhatók. Ezek 192 Görög újszövetségi kéziratot, 5 Görög and 33 Görög fordítást tartalmaznak. (Aland 1987:82-83). A több mint 5300 kézirat amelyek között találhatók egészen kis töredékek( 2-3 vers) és olyan iratok is amelyek majdnem a teljes bibliát tartalmazzák. Ezek keletkezése a 2.sz és a 16. sz közé esik, mivel a kéziratok készítése

14 megszünt a nyomtatás bevezetésével. A korai egyháznak a kéziratok másolásakor nem volt annyira aprólékos rendszere mint az Ószövetségi iratok maszoréta rendszere. Bárki aki akart magának egy másolatot, ekészíthette saját maga vagy felfogadott egy írástudót. Ez természetesen egy nehéz feladat így aztán nem meglepő hogy hibák jelentkeztek a másolás során. A legtöbb eltérés nyelvi eredetű, a szavak különféle leiratából vagy egyes szavak elhagyásából ujjab szavak hozzáadásából keletkeztek. Több kéziratot használva és ezeket összehasonlítva egyre jobban rekonstruálni lehet az eredeti szöveget. Ez az eljárás hasonlítható ahhoz amikor egy vagy több tanu vallomása alapján rekonstruálnak egy múltbeli esemény. Ha csak egy tanunk van akkor lehetséges hogy a tanu emlékezete vagy esetleges túlzásai miatt nem lehet rekonstruálni a teljes igazságot, de több tanu esetén kicsi a valószinűsége hogy egyformán rosszul emlékeznek. Az eretnekség mint probléma már az apostoli szerzők élete folyamán is megjelent az egyházban, és János apostol halála után mégjobban kiteljesedett. Nagy volt a kisértés hogy az eredeti szöveget a saját vagy munkaadóik eretnek felfogásaikhoz igazítsák a másolatot végzők. A kézzel írt másolatokat normális esetben addig használták amig a használat során szét nem estek, el nem koptak. Azokat az írásokat azonban amelyeket már a megjelenésükkor megbízhatatlannak minősítettek, és kivonták a használatból vagy eldobták még amikor jó állpotban voltak. Ezért nagyobb a valószinűsége hogy complett szövegek közül a nem hitelesek maradtak fent, amelyeket aztán évszázadok később megtaláltak, mig a hiteles szövegekből csak töredékeket találunk. Az 1880-as évektől kezdve a legtöbb kortárs Újszövetségi fordítás a viszonylag kis számú kézirat alapján készült, leginkább a 19 sz végi és a korai 20 sz-i leletek alapján. Ezek a forditások leginkább két kézirattból származnak (a legteljesebb anyagok) a Vatikáni Kódex (Codex Vaticanus) és a Sinai Kódex (Codex Sinaiticus). Ezek kb a 4sz-ból származnak és koruk miatt tekintik őket hitelesnek. A görög szövege öszzeállításánál ezeket a forrásokat illetve az ide vonatkozó papirusztekercseket (a legősibb kézirat az Alexandriai szöveg) vették alapul bár néhány kutató megkérdőjelezi a Vaticáni és a Sinai kódexek hitelességét, mert ezek több helyen ellentmondanak egymásnak, és a Sinai szövegben sok kihagyást lehet felismerni. Ezek nem a legrégebbi keletű szövegek csak a legrégebbi majdnem teljes szövegek amiket jelenleg birtokolunk. A legrégebbi gögörg szövegek és a Biblia A régebbi keletű kéziratok verstöredékek és/vagy Biblilai könyvek fejezetei. Néhánynak neve is van de a legtöbbnek száma. P1 (Papirusz 1)-től egészen P5300 ig és Quamran Barlang 7 (7Q). A következő lista a legrégebbi szövegeket tartalmazza. <50 < Máté P64 P67 P45 Márk 7Q5 P45 Lukács P4,45,75 János P52 P66 P45,75 Apcsel P45 Rom- 7Q4 P46 Hebrew Jakab- P72 Judás Jelenések P47

15 Magdalai Papirusz (P64) (Kr.u.30-70) A papirusz töredék éveken keresztül a Magdalai könyvtárban feküdt több mint 90 éven át, mint Charles Huleatt tiszteletes Angol Káplán ajándéka aki azt Luxorban (Egypt) az antikvitás piacon vásárolta.. Újabb eszközöket felhasználva mint pl laser mikroszkóp és a kézírás analzis Carsten Peter Thiede újra dátumozta az előzőleg közép-késő második századbeli keletkezési időt és Kr.u közötti értéket állapított meg. A Magdalai papiruszban három helyen, Jézus neve rövidítve KS olvasható a görög Kyrios Lord szóból származtatva. Máté 26 7Q O'Callaghan (Kr.u ) (7Q jelentése Qumran 7. barlangja) 1972-ben Quamran 7. barlangjában papirusz tekercsek százait fedezte fel a Jezsuita papirusz szakértő Jose O'Callaghan. Ezek között Újszövetségi idézeteket és töredékeket is találtak. Márk 6:52-53 keletkezési idő Kr.u AD (Kép 7Q5). "Mert magától terem a föld " (Márk 4:28). "És látá õket, a mint veszõdnek az evezéssel;;..." (Márk 6:48). " És felelvén Jézus, monda nékik: Adjátok meg a mi a Császáré.." (Márk 12:17) "Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala.." (Apcs 27:38). " Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által,..." (Rom 5:11-12). "És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: " (1 Timotheus 3:16). 7Q4 "Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója[megcselekvője],.." (Jakab 1:23-24). John Rylands féle töredék (Kr.u AD) P52 datálva Kr.u. 125 Papirus kódex kb 6x9 cm, amelynek mind a két oldalára írtak. A papirusz János 18:31-33 és részek összesen 5 versét tartalmazza. A töredéket Egyiptomban találták meg távol a készítés helyétől (Asia Minor), ami szintén a levelek az egyes gyülekezetek közötti circulálását bizonyítja A töredék John Rylands könyvtához tartozik. Bodmer Papirusz(Kr.u.200), (P66, P72-75) A Bodmer papirusz tartalmaz 104 levelet: P.66 John 1:1-6:11, 6:35-14:26, P.72 a legrégibb ismert Zsidó levélmásolatot valamint I Péter és 2 Péter valamint további kanonikus szöveget és apokrif könyveket is tartalmaz mérete 6 x 5.75 inch azaz kb: 15,24 X 14,605 cm P oldal mérete 26,03 X 13,5 cm. Tartalmazza Lukács János evangélium nagy részét, valamikor a Kr.u. 175 és 225 között keletkezett. Ez a legrégebbi Lukács kézirat Kivétel a Papirus. VIII (tartalmazza 1 & 2 Pétert), 1969-ben ajándékba kapta VI. Pál Pápa, jelenleg a Vaticáni könyvtárban van. A documentumokat Egyiptomban találták meg, kódexek és tekercsek formájában. A legtöbb papirus, de 3 közülük pergament. (Papirus. XVI, XIX, and XXII). Azt állítják hogy az szöveg egyezik az Alexandriai változattal.

16 Chester Beatty Papirusz(Kr.u ). (P.45, P.46, P.47) Ez a fontos papirusz 3 kódexet tartalmaz (220 oldalt )és az Újszövetség nagy részét. (P.45, P.46,P.47). Az első kódex (P.45) 30 oldal papirusz kódexből áll: 2 Máté, 2 János, 6 Márk, 7 Lukács és 13 oldal az Apcselből. Mérete 20,32 x 25,4 cm. (P.46) A második kódex 86 lapbóll áll és 104 oldal Pál leveleiből. Mérete:27,94 x 16,51 cm P lapot tartalmaz a Jelenések könyvéből mérete 24,13 x 13,97 cm. (pl. p Mát. 20:24-32; 21:13-19; 25:41 26:39; Márk 4:36 66; 9:31; 11:27 12:28; Lukács 6:31 7:7; 9:26 14:33; János 4:51 5:2, 21-25; 10:7-25; 10:30 11:10, 18-36, 42-57; Apcsel 4:27 17:17). További Újszövetségi Papirus töredékek P 1 Máté 1:1-9,12, század. Megtalálták 1896 Oxyrhynchus ban, jelenleg a Pennsylvániai egyetemen van P 2 John 12:12-15 Görög nyelvű Lukács 7:18 részlet Kopt nyelven a hátoldalon. 5. vagy 6. századból P3 Lukács 7:36-43é 10: századból. könyv forma. Rainer Collection Bécs P4 Lukács 1:74-80é 5:3-8,30-6:4. 4.századból könyv forma. Megtalálták Egyiptomban a Philo kézirathoz csatolva. Jelenleg Párizsban a Bibliotheque Nationale-ban található P5 János 1:23-31, 33-41; 20:11-17; századból. Lelőhely: Oxyrhynchus jelenleg a British Múzeumban van P6 János 11:45 Strassburg Egyetem P7 Lukács 4:1,2. Archaeological Múzeum, Kijev P8 Apcsel 4:31-37; 5:2-9; 6^1-6, századból. Berlin Múzeum P9 1 János levél 4:11-13; vagy 5. század Lelőhely: Oxyrhynchus jelenleg Harvard Egyetem könyvtárában van P10 Rom 1: század. Lelőhely: Oxyrhynchus jelenleg Harvard Egyetem könyvtárában van P11 1 Korintus 1:17-20; 6:13-18; 7:3,4, Század. Imperial könyvtár, Petersburg P12 Zsidó 1:1 3. vagy 4. század, Amherst könyvtár P13 Zsidó 2:14-5:5; 10:8-11:13; 11:28-12: vagy 4. század Lelőhely: Oxyrhynchus. P14 1 Korintus 1:25-27; 2:3-8; 3:8-10, század, Könyv forma, Catherine monostor, Sinai hegy. P15 1 Korintus 7: 18-8:4; Filippi 3:9-17; 4: század. Lelőhely: Oxyrhynchus P16 Rom 12: vagy 7. század Ryland könyvtár, Manchester. P17 Titus 1:11-15; 2: századból Ryland könyvtár, Manchester. P18 Zsidó 9: századból, Lelőhely Oxyrhynchus P19 Jelenések 1: vagy 4. századból, Lelőhely Oxyrhynchus

17 A következő felsorolás a legrégebbi teljes (majdnem teljes) verziókat mutatja be (Kr.u ) Peshitta (Kr.e.150), és a Cureton szíriai kézirat a legősibb ma is létező görög Újszövetségi kéziratok. A Peshitta szó arámul egyenest jelent vagyis az Újszüvetsége eredeti, tiszta fordítása. A Peshitta az egyetlen hiteles kézirat amely tartalmazza az Őjszövetség könyveit mégpedig Mshikha azaz a Messiás és az Ő tanítványai nyelvén. A Peshitta (Keleti) és a Peshitto (nyugati) kézirat között van néhány eltérés de azért nagyon hasonlóak. A Peshitta nem tartalmazza 2 Péter. 2 János, 3 János, Judás leveleket valamint a Jelenések könyvét, de a Peshitto igen. Azt tartják hogy a Peshitto a Peshittához lett hozzá szerkesztve és ezek az egyetlen könyvek amelyek Görögből Arámira lett forditva. Mind kettő Kr.u körül keletkezett. Görög A Sínai Kódex (Kr.u. 331) A görög biblia kézirata ban A British Múzeum vásárolta meg Oroszországtól. Jelenleg is a British Műzeumban van. A vatikáni kódex (Kr.u.331) A kézirat jelenleg Vatikán könyvtárában van. Eredetileg a teljes Bibliát és más könyveket is tartalmazott, de ezek egy része elveszett. Gót verzió (Kr.u. 350) Egyiptomi verzió a Memphitic (vagy alsó Egyiptomi, vagy más néven Kopt) 4. vagy 5. század; Thebaic ( vagy felső Egyiptomi vagy más néven Sahidic) a 3. századból Latin Vulgáta (Kr.u. 382) Egy római katolikus irástudó Betlehemben, név szerint Jeromos az egesz Bibliát Latinra fordította. Ez a Biblia lett a Római katolikus egyház hivatalos bibliája több mint 1000 éven keresztül. Görög Alexandriai Kódex (Kr.u. 425) Jelenleg a British múzeumban van, 40 lap híján teljes Biblia. Síriai Arám a Philoxeniai és Jeruzsálemi írat, mindkettő az 5. századból. Forrás Peshitta és Peshittó Örmény (5 század) Etiópiai (4-7. század) Gregorián (6. század) A Vatikáni Kódex 331 AD (A teljes Ó és Újszövetség, de csak az Újszövetség használt a Kritikai szövegben (Critical Text - CT) A Vatikáni Kódex A vatikáni kódex görögül a 4 században íródott. Tartalmazza a LXX verzió nagyrészét. Állati bőrökre írták és nagyon jó állpotban maradt fenn. A Vatikán könyvtárban találták meg Kr.u ben. Hiányzik belőle az I Móz 1:1-46:28, 2 Kir 2; Zsolt , Máté 16:2-3; 1 Tim & 2 Tim, Zsid 9:14, Titus és a teljes Jelenések könyve. Valószinűleg direkt hagyták ki ezeket a részeket. Mindemellett csak az evangéliumokból hiányzik 237 szó, 452 mondatrész, és 748 teljes mondat, pedig több száz késöbbi kézirat megeggyezően tartalmazza ezeket. Itt valami nem stimmel!! Vannak törekvések amelyek a Bibliából ki karják venni a jelenések könyvét és egy Apokriffal Hermas pasztorával akarják helyettesíteni. Keresztények figyelem!! Kiakarnak bennünket árusítani a Sátánnak!! A vatikáni kódex hozzáférhető volt a King James Biblia fordítói számára de ők ezt elvetették tudván hogy nem megbízható. A vatikáni kódex tartalmazza az apokrif iratokat is, amelyek nincsenek benne a zsidó ószövetségben. A római katolikus egyház tulajdona jelenleg a Vatikán könyvtárban található.

18 A Sinai kódex Kr.u. 331 (Teljes Biblia) de csak az Újszövetség használt a Kritikai szövegben (Critical Text - CT) Sínai Kódex - Codex Sinaticus A katolikusos és az amerikai Bibliai intézmény szerint az Újszövetségi rész az egyik legfontossabb görög kézirat a 4. századból. A kéziratot 1844-ben a Sínai hegy lábánál fekvő St. Katalin monostorban Constantin von Tischendorf találta meg, és az Orosz Cár-hoz került. Tartalmazza az Ószövetség felét, és a teljes Újszövetséget (Márk 16:9-20 és János 7:53-8:11 részeket kivéve). Tartalmazza az Ószövetségi apokrifeket és a Hermészi Pásztor valamint a Barnabás levelei úsz. Apokrifeket is. 364,5 oldalt tartalmaz, antilop bőrre lett írva. Javitások és revíziók találhatóak majdnem minden lapon, amelyeket 10 különböző ember készített. Néhány javítás a másolással egyidőben készült (4.század) de a legtöbb csak késöbb a 6-7. században az Angol kormány 500,000$-t vásárolta meg. Sem a Sínai sem a Vatikáni Kódex nem tartalmazza Márk evangéliumának az utolsó tizenkét versét, (Márk 16:9-20) annak ellenére hogy ezek a versek mind szerepeltek már néhány korábbi töredékeken, a korai egyházi atyák írásaiban is, sőt az egyik irástudó idezett is belőle még a II. Században. A létező 620 kéziratból (amelyek tartalmazzák a Márk evangéliumot) csak ez a kettő az amelyek nem tartalmazzák az előbb említett verseket. Az Alexandriai szöveg = Kritikai szöveg (Critical Text) 4.századbeli szöveg amely alapja a Kritikai vagy Kisebbségi szövegnek (Critical Text or Minority Text - CT). CT az alapja az angol NASB-nak NIV-nak és más jelenkori angol fordításoknak. Az Alexandriai szöveg két fő kéziraton alapul ( Vatikáni ún. B és a Sínai ún Aleph ) valamint az Alexandrinus-on. (Alexandriai kódex A vagy 02 ) Az elnevezés kritikai szöveg (Critical Text) az őt létrehozó eljárásról (szöveg kritika) kapta a nevét. Ezen kézirat a többségi kéziratok (Majority Text) szövegével csak 85%-ban egyezik meg, és a CT forrás szövegei még egymással is ellentmondásban vannak. A görög szöveg amely ezeket a forrásokat valamint a vonatkozó papiruszokat tartalmazza Alexandriai szöveg néven vált ismerté, és valójában a szöveg eredetére nem pedig megtalálási helyére utal. Alexandria Egyiptomban északi részén fekszik, ahonnan az elhíresült eretnek Arianizmus is származik. Arius (AD ca. 250 or ) az Arianizmus tanítások szerzője: Jézust nem tekintette az Atya Istennel egylényegünek hanem csak egy Atya által teremtett személynek. Az észak Afrikai kereszténységet később az Iszlám teljesen kiirtotta, ezért az Afrikai szöveg ismeretlen volt a biblia fordítói előtt egészen a 19.századig amikor is egy régész egy ásatás alkalmával megtalálta. Az Alexandriai szöveg felfedezése nagy felfordulást okozott a 19. században, és jó anyagot szolgáltatott a liberális elvű teológusok körében, akik bizonyítani szándékozták hogy az addigi Őjszövetség szövege késöbb készült és hibákkal és túlzásokkal teljes. These include the oldest near-complette manuscripts of the NT Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus???? Ebben a szövegben a forrás alapjául szolgáló görög szövegek nagyon változóak még egymáshoz képest is, ezért a kifejezés eklektikus szöveg széles körben használatos. Eklektikus jelentése választható a legmegfelelőbbnek tünő stílus vagy gondolatmenet amennyben az nem egy doktrina alpjául szolgál. Mindez azt jelenti hogy az alapot jelentő különféle kéziratokból a fordító kedve szerint választhat, elkerülve bármilyen formális vagy szisztematikus módszert.

19 Bizánci szöveg - Received Text / Textus Receptus (RT) RT 16.századi szöveg amelynek alapja a századi Bizáncy szöveg, amelyet az eredeti 4-5. századi Bizáncy szövegről másoltak. Ez az alapja az angol King James verzió van és a Szó szerinti fordításnak is. (LTV Literal Translation). Ez az az újszövetségi görög szöveg amelyet a görögnyelvű egyházak évszázadokon át használtak, és mint kapott szöveg = Received Text vagy textus receptus ként említik. A bizánci szövegnek is nevezett íratot Európából és kis Ázsiából származtatják ahol a legortodoxabb theologia volt uralkodó. Sokan azt tartják hogy a Római császár Konstantin (uralkodott ) volt az első Bizánci császár is. Ahogyan az várható is a Bizánci szöveg nagyobb nyomatékot ad Jézus Krisztus Isteni mívoltának mint az Alexandriai szöveg. A korai szövegmaradványok mind azt mutatják hogy a Bizánci szöveg sokkal pontosabban adja vissza az eredeti szöveget, mert egymással nagymértékben megegyezőek, konzisztensek. Az egyik legkorábbi egyház atya John Chrysostom (Kr.u ) az Újszövetség idézésekor a Bizánci szöveg tipust használta. A legkorábbi fordítás amely a Bizénci szövegre épült a Sziriai Peshitta (Kr.u. 150). Más iratok amelyek ezzel a szöveggel egyeznek meg az Ősi Latin Vulgáta (Old Latin Vulgate Kr.u. 157) és az Italic Biblia (Kr.u. 157) amelyek 200 évvel körábban keletkeztek mint a kisebbségi szövegek (Vatikáni és Sinai kódexek) A több mint 5300 görög kéziratból a nagytöbbség jól megegyezik az RT-vel, bár nem 100%-ban hanem kb >90% -ban. Összehasonlítás képpen a CT >85% egyezik csak meg. Erasmus,Stephanus,Beza és Elzevir testvérek formálták a szöveget ahogy ma ismerjük kapott szöveg -ként (Textus Receptus). A legfigyelemre méltóbb szerkesztő Desiderius Erasmus ( ) volt. Napjainkban a kifejezés-t Textus Receptus általában az összes görög újszövetségre használják, amelyek Dasiderius Erasmus nyomtatott kiadását követik. Erasmus dühös volt a Vulgátában előforduló hibák miatt amelyek az évek alatt a másolási hibákból vagy az emberi értelmezésből eredő hibás fordítás miatt jelentek meg. Mivel ő egy római katolikus írástudó volt, ujraforditotta Latinra az Újszövetséget és nyomtatásra előkészített egy Görög kiadást is a Latin mellett, hogy bemutassa a szöveget amelyből a Latinfordítás előállt. Ezt a munkát ban adták ki. A több ezer ma ismert kisebb kéziratból az első és második kiadásnál 4-et használt és a késöbbi kiadásoknál még egy párat a megbízható források közül. Ime a 4 első: Egy 11 századbeli Baseli Kódex 12. századbeli Mayhingen, Bayaria. Ez az egyetlen kézirat amelyet Erasmus a Jelenésekhez használt, amelynek vége 22:16-21 sérült volt. Erasmus a hiányzó görög részt Latinból fordította vissza. Általánosan elmondtható hogy kiválló minőségű kézirat. 15. századbeli kézirat Baselből. Az első kiadásnál ez volt az elődleges forrás, Jó minőségű kézirat Néhány 12 századbeli kézirat, amelyek lehet hogy későbbiek. Ezeket Erasmus az Apcsel és az apostoli leveleknél használta Erasmus első kiadása 1516-ban jelent meg és a harmadik 1522-ben. Az összes akkor Angol forditásnál ezeket használták. Luther a második késöbb a harmadik kiadást használta. A különbség a korai és késöbbi kiadások között az 1 János 5:7 volt (Comma Johanneum) ami hiányzott az első kiadásból.

20 A Többségi Szöveg (Majority Text - MT) Az Újszövetségi tudósók egy csoportja arra a meggyőződésre jutott, hogy a legjobb megoldás az eredeti görög szöveg megismerésére, a görög nyelven fentamaradt majority (többségi) kéziratok szoros együttmüködésben való vizsgálata. Ez azt jelenti hogy az ősi kéziratok azon részeit amelyek egyeznek a majoryti szöveggel, azokat elfogadják, a szövegben a megfelelő helyre teszik. Az igy kapott szöveget Majority Text-nak azaz Többségi szövegnek nevezik. Annak ellenére hogy az így kapott szöveg nem teljes a Received Text (RT)-vel jobb egyezőséget mutat mint a Kritikai szöveggel (CT). A kifejezés MT (Majority Text Többségi szöveg) valójában csak 414 kéziraton alapul a létező több mint 5300-ból ami nyilvánvalóan nem jelent többséget. Ez a 414 kézirat a Von Soden gyüjtemény. Amikor tehát a többséget említik akkor az csak ez a 414 kéziratot (a számok egyre növekszik), nem pedig az 5300-at jelenti. A következő táblázat az eltérések számát mutatja az RT (Received Text Textus Receptus) hoz képest. Hodges-Farstad (MT) 1,005 Tregelles (CT) 3,095 Nestle-Aland (CT) 3,323 Tischendorf (CT) 3,498 Westcott-Hort(CT) 3,618 Egyedül a jelenések könyvében egyezik az MT a CT-vel mint az RT-vel. A három fő szöveg közül melyiket érdemes használni? 1. Többségi szöveg = Majority Text (MT) 2. Kapott szöveg = Textus Receptus (TR) = Received Text (RT) 3. Kritikai szöveg = Critical Text (CT) A Textus Receptust (TR/RT) a következő okok miatt: A CT a 4.században jelent meg és téli álmot aludt egészen as megtalálásáig Vajon Isten vakon hagyta volna az egyházát több mint 1500 éven keresztül? Ez a nézet azon a tévhiedelemen alapul hogy Isten helyileg őrízte meg az Ő beszédét, amely széles körben elterjedt és elfogadott volt a korai századokban. Ezzel a felfogással szemben a logikus következtetés hogy az Írás azért nem volt használatban mert nem volt pontos és a fordítók tisztában voltak ezzel a ténnyel. Az RT alapja a meglévő 5309 görög kéziraton túlnyomó része Az RT nem tartalmaz törléseket, hozzáadásokat, ajánlásokat ahogyan ezeket a CT teszi. Ahol a CT-ben valamilyen adat hiányzott a szerkesztő saját belátása alapján az RT-ből vagy az MT-ből kölcsönözte a megfelelő részt. Ezt a pótlást általában a személyes nézőpont vagy doktrinális pozició alapján végezték. Az RT egyezik a legősibb Biblia fordításokkal: 1. Szíriai Peshitta (Kr.u. 150) 2. Ősi Latin Vulgáta (Kr.u. 157) 3. Italic Biblia (Kr.u. 157) amelyek 200 évvel korábbi keletűek mint a Minority Text (Vatikáni és Sínai Kódexek) Az RT egyezést mutat a korai egyház több mint 86,000 újszövetségi idézetével. (Magyarázat késöbb) Az RT volt használatos a korai református biblia forditóknál 1881-ig. (A reformáció vitte vissza az embereket Isten igéjéhez) Az RT elveti a Gnosztikusok és más eretnekek által készített korrupt kéziratokat miközben a CT és MT nem.

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08.

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08. A héber Biblia margójára 1 Suhai György 2012.03.08. Ha kinyitjuk a héber Bibliát, 2 egy hihetetlenül érdekes, izgalmas világ tárul elénk. A nyugati ember számára teljesen idegen ősi írásjelek (a Szent

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

M ISK O L C I KERESZT Y É N TESTVÉRGYÜLEK E Z E T 2010. O K T Ó B E R 29-31. M ISK O L C I IFJ Ú S Á G I KONFERENCIA R O G E R BRIN D

M ISK O L C I KERESZT Y É N TESTVÉRGYÜLEK E Z E T 2010. O K T Ó B E R 29-31. M ISK O L C I IFJ Ú S Á G I KONFERENCIA R O G E R BRIN D M ISK O L C I KERESZT Y É N TESTVÉRGYÜLEK E Z E T 2010. O K T Ó B E R 29-31. M ISK O L C I IFJ Ú S Á G I KONFERENCIA R O G E R BRIN D V Á L A S Z A I A F E L T E T T K É R D É S E K R E A Z Ú J S Z Ö V

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95

ISTEN Miért mond nemzetségtáblázata ellent egymásnak? Máté és Lukács evangéliumában is megtalálható. A kettő nem 102 95 Nem BIBLIA olyan különleges könyv TARTALOMJEGYZÉK Miért Mit Krisztus jelent változott-e tartják hiheti halála Q? egyesek el meg után valaki az Márk írták? Újszövetség, a Jézus evangéliumát a Biblia? életéről

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Megváltoztatták-e Jézus Bibliáját?

Megváltoztatták-e Jézus Bibliáját? Ennek a dokumentumnak nem az a célja, hogy felolvasd. Azért készítettük, hogy segítségével és a hozzá tartozó diasorozat levetítésével saját előadást állíthass össze. A kapcsos zárójelbe tett számok az

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A "Biblia" szó 2. Szöveghordozók

1. A Biblia, mint könyv Hogyan jött létre és maradt fenn? 1. A Biblia szó 2. Szöveghordozók A Biblia Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

A szöveghitelesség kérdése

A szöveghitelesség kérdése A szöveghitelesség kérdése A könyvnyomtatás feltalálásáig (XV. század) a bibliai iratok kéziratos másolatokban terjedtek. A legrégibb ószövetségi iratok az i. e. XV. században keletkeztek. Tehát közel

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

bibliai felfedező A12 Ajánlott további olvasásra: 1. Timóteus 1:15 Zsidók 1:1-3 1 János 4:14 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A Megváltó születése Az angyal üzenete

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A SZENTÍRÁSI KÁNON ÉS A SUGALMAZÁS

A SZENTÍRÁSI KÁNON ÉS A SUGALMAZÁS A SZENTÍRÁSI KÁNON ÉS A SUGALMAZÁS I. A Biblia szó etimológiája A Biblia görög eredetű szó, ami a latin közvetítésével került át a magyarba. - to, bibli,on [BiBlion] könyv, tekercs (esz.) tav bibli,a [BiBlia]

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

BENNE MARADJANAK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN? A JÁNOS 7,53-8,11 ÉS A MÁRK 16,9-20 SZÖVEGKRITIKAI ELEMZÉSE

BENNE MARADJANAK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN? A JÁNOS 7,53-8,11 ÉS A MÁRK 16,9-20 SZÖVEGKRITIKAI ELEMZÉSE BENNE MARADJANAK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN? A JÁNOS 7,53-8,11 ÉS A MÁRK 16,9-20 SZÖVEGKRITIKAI ELEMZÉSE SZABADOS ÁDÁM Sokan azért szeretik a Károli fordítást, mert az újabb fordításokban nincsen benne néhány mondat,

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Írásbeli beadandó

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben