CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március"

Átírás

1 CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám március

2 NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a ; Róm 8,31b-34; Mk 9,1-9 Elmélkedj! Az egyháznak és a világnak szüksége van az Isten szeretetéről és irgalmáról szóló tanúságtételre. A szerzetesek és szerzetesnők arról tesznek tanúságot, hogy Isten jó és irgalmas. Ezért hálásan becsüljük meg a megszentelt élet tapasztalatait és ismerjük meg egyre mélyebben a különféle karizmákat, lelkiségeket. Ma igyekszem jobban megismerni egy (számomra kevésbé ismert) szerzetesrend lelkiségét. március 2. hétfő Dán 9,4b-10; Lk 6,36-38 Elmélkedj! Az egyház értékét alapvetően az evangélium megélése és hitünk tanúságtétele adja. Az egyház feladata, hogy jelenvalóvá tegye a társadalomban Isten országának kovászát, mindenekelőtt a testvéri szeretetről, a szolidaritásról és az osztozásról szóló tanúságtételével. március 3. kedd Támogatok egy rászorulót. Iz 1, ; Mt 23,1-12 Elmélkedj! Egy olyan társadalomban, amely hivalkodóan az eredményesség kultuszát ápolja, egészségmániás és a siker a mindene, emellett pedig elnyomja a szegényeket és kirekeszti a lúzereket, életünk által mi tanúságot tudunk tenni a Szentírás szavainak igazságáról: Amikor gyengének bizonyulok, akkor vagyok erős. Ma nem akarok mindenben győzni. március 4. szerda Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 Elmélkedj! Ezért mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy szívünkben Krisztust imádjuk, hogy megérintsen bennünket az ige magvában lévő kegyelem, amelynek növekednie kell bennünk és a felebarát konkrét szolgálatává kell válnia. Betérek egy templomba, 15 perc csendes Szentségimádásra. március 5. csütörtök Jer 17,5-10; Lk 16,19-31 Elmélkedj! Egy olyan társadalomban, amelyben összetűzések vannak, az egymástól eltérő kultúrák nehezen férnek meg egymás mellett, a gyengébbeket elnyomják, igazságtalanság és egyenlőtlenség uralkodik, nekünk egy konkrét közösségmodellt kell felkínálnunk, mégpedig azáltal, hogy elismerjük minden személy méltóságát és lehetővé tesszük, hogy testvéri kapcsolatokat ápoljunk egymással. Ma erősítem környezetemben a bizalmat, a testvéri kapcsolatokat. március 6. péntek Ter 37, a.17b-28; Mt 21, Elmélkedj! Időnként miként Illéssel és Jónással megesett elfoghat minket a kísértés, hogy elmeneküljünk, felhagyjunk a prófétai megbízatással, mert túlságosan is megerőltető, mert belefáradtunk és csalódottak vagyunk. A próféta azonban sosincs egyedül! Jeremiáshoz hasonlóan az Úr minket is biztosít: Ne félj, mert veled vagyok!. Böjtölök azokért a szerzetesekért, papokért, akik meginogtak hivatásukban. március 7. szombat Mik 7, ; Lk 15, Elmélkedj! Atyám, vétkeztem, ezt tettem, azt tettem mondjatok el mindent. És az Úr átölel, megcsókol! Menj, és többé ne vétkezz! És ha visszatérsz, akkor újra ugyanezt mondja. Imádkozom, hogy hitemben hűséges maradhassak. március 8. Nagyböjt 3. vasárnapja Kiv 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 Elmélkedj! A szívekbe vetett jó magot, Isten igéjét, a gonosz gyakran elrabolja, mert a szorongatás, a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtják a tanítást. A nehézségek elbátortalaníthatnak minket, és arra indíthatnak, hogy magunkba zárkózzunk. Az igazi öröm abban a hitben és megtapasztalásban áll, hogy ő, az Úr, hűséges, vele előre tudunk haladni és ki tudjuk tárni szívünket nagy eszmék, nagy dolgok előtt. Ma imádkozom a jegyesekért és a házasságban élőkért, hogy Isten szeretetének jelei legyenek a világban. március 9. hétfő 2 Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30 Elmélkedj! Egyszer hallottam egy megszentelt személyről, egy nővérről, hogy megígérte az Úrnak, soha nem mond rosszat senkiről. Ez egy nagyon szép út az életszentséghez. Az, hogy nem mondunk roszszat másokról. március 10. kedd Ma mindenkiről csak jót mondok. Dán 3, ; Mt 18,21-35 Elmélkedj! Bocsássatok meg egymásnak, viseljétek el egymást! A sátán mindent felhasznál, hogy megosszon benneteket. Ha valaki azt mondja: Nem akarok megszólni senkit, de, ezzel már el is kezdődött a közösség megosztása. Ez sehová sem visz, csak megoszt, elválaszt. Ápoljátok a szeretetet egymás között, éljetek családiasan. Nem hagyom, hogy a gonosz megossza környezetemet, közösségeimet. március 11. szerda Mtörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 Elmélkedj! Alázattal, ugyanakkor a Szeretet- Istenre való nagy ráhagyatkozással valljuk meg és az Úr irgalmas szeretetének megtapasztalásaként éljük meg törékenységünket. Megteszek valamit, amit már régóta halogatok. március 12. csütörtök Jer 7,23-28; Lk 11,14-23 Elmélkedj! Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót tesz, mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el anélkül, hogy bármit is eltitkolnátok, szépítés nélkül, mert Jézussal beszéltek a gyóntató személyében, és Jézus tudja az igazságot. Csak ő az, aki mindig megbocsát. Egészen őszintén szembenézek bűneimmel és Istenre bízom magam. március 13. péntek Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 Elmélkedj! A megszentelt személyek Isten jelei az élet különböző területein, élesztők, melyek egy igazságosabb és testvériesebb társadalom növekedését szolgálják, és a kicsinyekkel és a szegényekkel való osztozás prófétai tanúságtevői. Így értve és élve, a megszentelt élet Isten ajándéka, Isten ajándéka az egyháznak, Isten ajándéka az ő népének. 2 3

3 Böjtölök a magyar szerzetesekért, bárhol élnek a világban. március 14. szombat Elmélkedj! Tőlünk, akik már nem vagyunk olyan fiatalok, ne tanuljátok meg azt a sportot, amelyet mi, öregek gyakran űzünk, a panaszkodás sportját. Legyetek inkább pozitívak! március 20. péntek Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7, március 23. hétfő Dán 13, ; Jn 8,12-20 Oz 6,1-6; Lk 18,9-14 Elmélkedj! Assisi Szent Ferenc mondta: Hirdessétek mindig az evangéliumot, és ha szükséges, akkor szavakkal is. Mit akar ez jelenteni? Az evangéliumot az életünk hitelességével, koherenciájával kell hirdetni. Megvizsgálom életemet: mennyire hitelesek tetteim és szavaim? március 15. Nagyböjt 4. vasárnapja Nemzeti ünnep 2Krón 36, ; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 Elmélkedj! Ne engedjetek a számok és a hatékonyság kísértésének, még kevésbé annak, hogy saját erőtökre hagyatkozzatok. Fürkésszétek életetek távlatait virrasztó éberséggel. Folytassuk és mindig az Úrba vetett bizalommal kezdjük újra utunkat! Megkeresem hol, mit kell újrakezdenem az Úrral? március 16. hétfő Iz 65,17-21 Jn 4,43-54 Elmélkedj! Áldom az Urat, amiért a megszentelt élet éve éppen egybeesik a családról szó szinódussal. A család és a megszentelt élet mindenkit gazdagító és mindenkinek kegyelmet közvetítő hivatások, az emberi kapcsolatok építésének humanizáló terei, az evangelizálás helyei, ahol igazán segíthetjük egymást. Imádkozom a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért és az idősekért. március 17. kedd március 18. szerda Iz 49,8-15; Jn 5,17-30 Ma nem panaszkodom. Elmélkedj! Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, hogy Krisztus követése és evangéliumának tettekre váltása boldogsággal tölti el szíveteket. Fertőzzétek meg ezzel az örömmel a hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömetek okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban. Ma örömmel fertőzöm meg a környezetemet. március 19. csütörtök Szent József, Szűz Mária jegyese 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4, ; Mt 1, a Elmélkedj! Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az teljesen belé tudja vetni bizalmát. A benneteket kísérő Szentlélek erejével menjetek el a világ útjaira és mutassátok meg az evangélium megújító erejét, amely ha tettekre váltják, ma is csodákat visz végbe, és az ember minden kérdésére választ tud adni. Szentmisére megyek, szentáldozáshoz járulok, imádkozom az édesapákért. Elmélkedj! Minden megszentelt személy ajándék Isten úton lévő népe számára. Nagy szükség van jelenlétük minden formájára, amelyek megerősítik és megújítják az elkötelezettséget az evangélium hirdetése, a keresztény nevelés, a szükséget szenvedők megsegítése és a szemlélődő ima mellett, a fiatalok, a családok, az igazságosság és a béke szolgálata mellett. Böjtölök, hogy szerzetesi közösségeink az evangélium hiteles tanúi legyenek a magyar egyház javára. március 21. szombat Jer 11,18-20; Jn 7,40-53 Elmélkedj! Egymás megszólása, a pletyka, az irigység, a féltékenység, a veszekedés mind olyan magatartásforma, amely nem kaphat helyt házainkban. A szeretet előttünk megnyíló útja valósággal végtelen, ha elfogadjuk és befogadjuk egymást, figyeljünk egymásra, megosztjuk anyagi és lelki javainkat, gyakoroljuk a testvéri figyelmeztetést, különleges tisztelettel bánunk a leggyengébbekkel Ma kerülöm a pletykát, nem halogatom szentgyónásom. március 22. vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33 Elmélkedj! Arra szeretnélek bátorítani, hogy lépjetek ki magatokból. Két kijárat van: az egyik a Jézussal való találkozás felé, a transzcendencia felé, a másik pedig a másokkal való találkozás felé, hogy nekik Jézust hirdessük. És ennek a kettőnek együtt kell lennie. Elmélkedj! Az egyház nem prozelitizmussal [térítéssel], hanem vonzással növekszik. Életeteknek kell beszélnie, olyan életet kell élnetek, amelyen átsugárzik az evangélium megélésének öröme és Krisztus követésének szépsége! Ma úgy élek, hogy Krisztushoz vonzzam az embereket. március 24. kedd Szám 21,4-9; Jn 8,21-30 Elmélkedj! Nem kell félnünk attól, hogy korlátaink vannak, mert az Úr ismeri ezeket a korlátokat hanem nagylelkűen hagynunk kell, hogy ő cselekedjen bennünk. Az Úrra bízom korlátaimat. március 25. szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony Iz 7,10-14;8,10 Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38 Elmélkedj! Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk, elismétli nekünk is: Tegyetek meg mindent, amit mond!. Jót fog tenni mindnyájatoknak, ha bizalommal jártok egy olyan közösségi úton, amely a legjobb energiákat tudja felszabadítani bennetek és körülöttetek. Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 Ma imádkozom az üldözött kereszté- nyekért. Imádkozom az édesanyákért, nagy- mamákért. 4 5

4 március 26. csütörtök Ter 17,3-9; Jn 8,51-59 születéséért. március 28. szombat Böjtölök új szerzetesi és papi hivatások Mit tehetek ma az egységért, a közösségért, egyházamért? április 3. Nagypéntek Elmélkedj! Most azokhoz fordulok, akik saját hivatásuk megértéséhez készségesen szeretnék meghallani Krisztus hangját, amely ma újra szól az egyházban. Arra hívlak titeket, hogy hallgassátok és kövessétek Jézust, hagyjátok, hogy szavai melyek lélek és élet átformálják bensőtöket. Imádkozom a hivatásukat keresőkért, hogy bátran válaszoljanak az Úrnak. március 27. péntek Jer 20,10-13; Jn 10,31-42 Elmélkedj! A hivatás egy gyümölcs, amely olyan földön érlelődik, amelyet az egymás szolgálatában kifejeződő szeretet művel meg. Egyetlen hivatás sem önmagától születik, és nem is önmagáért él. A hivatás Isten szívéből ered, és a hű nép jó földjében, a testvéri szeretetben hajt ki. Ez 37,21-28; Jn 11,45-57 Elmélkedj! Minket, keresztényeket az Úr nem kicsiny dolgokra választott ki, menjetek mindig tovább a nagy dolgok felé. Nagy eszmékre tegyétek fel életeteket! Milyen nagy dolog felé hív az Úr életemben? március 29. Virágvasárnap Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47 Elmélkedj! Közöttünk ne legyenek szomorú arcok, örömtelen és elégedetlen emberek. Mindenki máshoz hasonlóan nekünk is vannak nehézségeink, ránk tör a lélek sötét éjszakája, csalódás tölt el, betegség dönt ágyba, korunk előrehaladtával erőink is megfogyatkoznak. Éppen ekkor kellene rátalálnunk a tökéletes boldogságra, meg kellene tanulnunk felismerni Krisztus arcát, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és aki irántunk való szeretetből nem utasította el a kereszt szenvedését. Ma igyekszem felismerni Krisztus arcát mindenben, imádkozom a betegekért, szenvedőkért, haldoklókért. március 30. Nagyhétfő Iz 42,1-7; Jn 12,1-11 Elmélkedj! Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásból, a másokkal való kapcsolatból születik, abból az élményből, hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, és mi magunk is elfogadunk, megértünk, szeretünk másokat. Ma különösen igyekszem elfogadni, megérteni, szeretni a másikat. március 31. Nagykedd Iz 49,1-6; Jn 13, Elmélkedj! Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja. Ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Őszintén kimondom: Fontos vagy nekem! Köszönöm! április 1. Nagyszerda Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25 Elmélkedj! Fontos vagy nekem! Ezt hallani és megérteni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív. vagyok neki. április 2. Nagycsütörtök Megköszönöm Istennek, hogy fontos Kiv 12, ; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 Elmélkedj! Legyetek közösségi emberek! Mély személyes közösségben Istennel fáradhatatlanul építsétek a testvériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evangéliumi törvényét megtartva magatok között, azután pedig mindenkivel. Mutassátok meg, hogy az egyetemes testvériség nem utópia, hanem magának Jézusnak az álma az egész emberiségről. Iz 52,13-53,12; Zsid 4, ,7-9; Jn 18,1-19,42 Elmélkedj! Ferenc az élő Jézust szemlélte, akinek nyitva van a szeme, nyílt sebeiből pedig vér folyik. Nektek is ezt kell szemlélnetek: a valóságot. Jézus Krisztus valóságát. Nem elvont gondolatokat, melyek szárazzá teszik a szívet. Szemlélődésetek Jézus sebeire irányuljon! Magával vitte az égbe e sebeket, és ma is megvannak. A mai szigorú böjtöt a ferences család minden tagjáért ajánlom fel. április 4. Nagyszombat Elmélkedj! Jézus Krisztus a sírban nyugodott. De a harmadik napon feltámadt, alleluja, alleluja! Meglátogatom a templomot, a Szentsírt, és imádkozom szeretteimért. (Az elmélkedésekben Ferenc pápa gondolatait olvashatjuk.) 6 7

5 Egyiptomi keresztényeket fejeztek le Líbiában Huszonegy egyiptomi kopt keresztény lefejezéséről tett közzé videót vasárnap este az Iszlám Állam líbiai szárnya tájékoztat az MTI. Az ötperces felvételen az látható, ahogy a tenger partjára vezetik, térdre kényszerítik, és lefejezik őket, mint a kereszt népét, az ellenséges egyiptomi egyház követőit. Az Iszlám Állam líbiai ága január elején jelentette be, hogy foglyul ejtett egyiptomi keresztényeket, akik az építőiparban dolgoztak Líbiában. A Szíriában és Irakban hatalmas területeket uraló Iszlám Állam önjelölt kalifájának hűséget fogadott fegyveresek Vilájat Tarábulusz, azaz Tripoli Tartomány néven működnek, jelezve ezzel, hogy a líbiai fővárost magában foglaló régiót az Iszlám Állam által létrehozott kalifátus részének tekintik. Ferenc pápa a február 16 i audiencián úgy fogalmazott: Veszem magamnak a bátorságot, hogy anyanyelvemen fejezzem ki mély és szomorú érzéseimet. Ma olvastam a huszonegy vagy huszonkét kopt keresztény kivégzéséről. Csak azt mondták: Jézus, segíts meg engem! Meggyilkolták őket pusztán csak azért, mert keresztények. Ön, testvérem, a beszédében utalást tett arra, ami Jézus földjén történik. A mi keresztény testvéreink vére egy tanúságtétel, mely kiált. Legyenek katolikusok, ortodoxok, koptok, lutheránusok, nem számít: keresztények! A vér ugyanaz. A vér megvallja Krisztust. Ezekre a testvérekre emlékezve, akik megvallották Krisztust, kérem, hogy bátorítsuk egymást, haladjunk előre ezzel az ökumenizmussal, ami megerősít minket, a vér ökumenizmusa. A vértanúk mind keresztények. Imádkozzunk egymásért, és továbbra is járjunk együtt a bölcsesség, a jóakarat, az erősség és a béke útján! idézte Ferenc pápa szavait a Vatikáni Rádió. Ibrahim Iszák Szidrak alexandriai kopt pátriárka részvétét fejezte ki a huszonegy meggyilkolt kopt keresztény családjának, és nyilatkozatában kéri, hogy a hit fényével tekintsünk halálukra tájékoztat a Vatikáni Rádió. Egyiptomi keresztény férfi tiltakozik a koptok líbiai lemészárlása miatt Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet líbiai szárnya által elkövetett vérengzést látva több muzulmán szervezet fölemelte szavát, többek között a Hamász is. Az alexandriai kopt katolikus pátriárka, Ibrahim Iszák Szidrak részvétét fejezte ki a lefejezett vértanúk családjának. A pátriárka köszönetet mond az egyiptomi elnöknek és a kormányhivataloknak a terrorcselekményre adott gyors válaszért. A mészárlásra válaszul hétfőn egyiptomi harci gépek támadták az Iszlám Állam állásait Líbiában. Kedden pedig Abdel Fattáh esz Szíszi egyiptomi elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazását sürgette a líbiai nemzetközi beavatkozáshoz. Mahmúd Abbász palesztin elnök a koptok lefejezése miatt háromnapos gyászt rendelt el hétfőn Ciszjordániában, és telefonon részvétét nyilvánította Abdel Fattáh esz Szíszi egyiptomi elnöknek. A Fides hírügynökségnek eljuttatott nyilatkozatában Szidrak pátriárka azt kéri, hogy kopt ortodox testvéreinek halálára a hit fényében tekintsünk. Jelentősnek nevezte azt a tényt, hogy egész Egyiptomban humanitárius reakciót indított el a dzsihadisták barbár vérengzése. Ez a tragikus esemény egyesíti az egész országot, keresztényeket és muzulmánokat egyaránt mondta a Fides hírügynökségnek Hani Bakhoum Kiroulosz atya, a kopt katolikus patriarkátus titkára. Ha az volt a céljuk, hogy megosszanak minket, kudarcot vallott a tervük. Keményen elítélte a történteket az Azhar Egyetem is (a szunnita iszlám legfőbb teológiai központja): Barbár cselekedet, amelynek semmi köze egy valláshoz vagy emberi értékhez sem. Az egyiptomi légierő azonnali beavatkozása az Iszlám Állam líbiai bázisai ellen szintén azt mutatja, hogy a kormány számára minden egyiptomi állampolgár egyforma, és hogy Egyiptom nemzeti mivoltában érzi sértve magát a terroristák véres őrjöngése miatt. Egyiptomban hétnapos gyászt rendeltek el a huszonegy kopt keresztény lemészárlása miatt. (Magyar Kurír) Ingyen nyírják és borotválják a Szent Péter téren a hajléktalanokat Nagy sikerrel indult meg február 16 án a Ferenc pápa kezdeményezésére a Szent Péter tér oldalsó részén megnyitott fodrászat munkája, ahol a római hajléktalanok önkéntes fodrászok s borbélyok szolgáltatásait ingyen vehetik igénybe tájékoztat az MTI. Minden hétfőn reggel kilenctől délután háromig várja a borotválkozni és hajat vágni akaró hajléktalanokat a Szent Péter teret övező barokk oszlopsorral szomszédos fodrászat. A vendégeket az ugyanitt felállított zuhanykabinok mellett fogadták, és az ügyfelek egymás után érkeztek: a délelőtti órákban hosszú sorban álltak az ingyenes fodrászatnál. A hétfői nyitónapon két professzionális fodrász, Arianna és Daniele dolgozott a Szent Péter téri fodrászatban. Mindketten az Unitalsi olasz katolikus jótékonysági szervezet önkéntesei. Arianna elmondta, hogy minőségi fodrászszolgáltatást kínálnak: A hajléktalanok ugyanolyan vendégek, mint bárki más, egyiküket sem borotváljuk kopaszra. Mindig megkérdezzük tőlük, milyen frizurát szeretnének, hogy ezzel is érezzék, emberként kezeljük őket. A fodrásznő hangsúlyozta, hogy ezért nem használ műanyagkesztyűt sem, mert nem fél attól, hogy a hajléktalanok piszkosak vagy betegek lehetnek. A Szent Péter téri fodrászat hétfőnként lesz nyitva, az olaszországi fodrászüzletek heti zárónapján. Minden hétfőn más római fodrász látja majd el a hajléktalanokat és csatlakoznak a római fodrásziskolák tanulói is. A sampont, borotvát, törölközőket és minden más felszerelést ismert kozmetikai cégek ajánlották fel ingyenesen. Ferenc pápa kezdeményezése volt, hogy a Vatikán szívében segítsenek az olasz főváros utcáin élőknek. A Rómában levő mintegy nyolcezer hajléktalannak eddig egyetlen köztéri helyszínen, a Termini pályaudvaron volt lehetősége tisztálkodásra, de itt egy zuhanyzás 9 euróba (mintegy 3 ezer forintba) kerül. A menhelyeken sincsen elég zuhanyzó. A Szent Péter tér oldalában felállított zuhanykabinok ingyenesek. Egész héten nyitva tartanak, kivéve a Szent Péter téren szerda délelőttönként tartott általános audiencia idejét. (Magyar Kurír) Avilai Szent Teréz vándorbotja bejárja a világot Avilai Nagy Szent Teréz eredeti vándorbotja hónapok óta a világot járja. Az ereklyeként tisztelt bot öt kontinensen zarándokol át a Camino de Luz (A fény útja) keretében, a sarutlan kármeliták számára jelentős színhelyeken halad át vándorútja során tájékoztat a Camino de Luz és az STJ 500 portál. 8 9

6 Jézusról nevezett Teréz híres volt vándorló kedvéről, vállalkozó szelleméről és kreativitásáról. Szüntelenül a hitet és az igazságot kereste. A Camino de Luz, az ereklye zarándokútja arra tanít bennünket, hogy az életre, mint útra, mint zarándoklatra, mint küldetésre gondoljunk. Avilai Teréz, aki nyughatatlan lélek hírében állt, egész életében járta az országot, újabb és újabb kolostorok alapításán fáradozva ennek köszönhető, hogy az utókor számára olyan erősen kötődik személyéhez és emlékezetéhez az élet vándorlásként, zarándoklatként, küldetésként való szemlélése. Ez a vándorló kedv, vállalkozó, hitet és igazságot kereső szellem szétterjedt az egész világon, öt kontinensen születtek hivatások. A karmelita misszionáriusok első csoportja már Szent Teréz életében elindult Kongóba; 1588 ban pedig már Mexikóban is önálló rendtartomány jött létre. A Közel Keleten is újra megjelent a Karmel: 1631 ben kezdték építeni az első Karmel hegyi kolostortól pár kilométerre a mai Stella Maris kolostor elődjét. A Terézi Karmelre jellemző missziós lelkület a 20. században érte el tetőpontját: kolostorok és rendtartományok sora jött létre szerte a világon. A fény útja elnevezésű zarándoklat a Szent Terézre jellemző vállalkozó szellem, missziós lelkület előtti tiszteletadás, egyben az Avilai Szent Teréz emlékév egyik nagy jelentőségű eseménye. Ferenc pápa a 2015 ös évet Nagy Szent Teréz emlékévének nyilvánította, mely október 15 étől október 15 éig tart. Október 15. Szent Teréz liturgikus emléknapja. A szent születésének ötszázadik évfordulóját március 28 án ünnepli az egyház, ezen a napon Alba de Tormesben, halálának helyén mutatnak be ünnepi szentmisét. Ferenc pápa március 11 én fogadja a Camino de Luz zarándokcsoportját jelentette be januárban a sarutlan karmelita rend általános helynöke, Emilio José Martínez, március 28 ára, Avilai Szent Teréz születése napjára pedig a békéért való közös imádságot hirdetett meg, melyben részt vehet minden keresztény, más vallású vagy jóakaratú ember. Jégtemplom a Fogarasi havasokban Különböző felekezetek papjai áldották meg január 29 én a teljes egészében jégből készült templomot, amelyet kilencedik alkalommal építettek fel a Szeben megyei Bâlea tó mellett. A templom nemcsak építészeti kuriózum, hanem azért is különleges, mivel teret ad a vallások közötti párbeszédnek. A kétezer méter magasban fekvő jégtemplom kizárólag felvonóval közelíthető meg. Az építmény, amely egy régi erdélyi templom másolata, formára vágott jégtömbökből áll, melyeket víz és hó tart össze. Ortodox, katolikus és protestáns liturgiát is bemutatnak a telente újból felépített és megáldott jégtemplomban. NAGYBÖJTI LELKISÉG Enzsöl Ellák: NAGYBÖJT Egy hölgy, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság középpontja legyen s volt annyira szép, hogy butaságát megbocsáthattuk éppen a második szendvicshez nyúlt, amikor szót kért tőlünk. Ünnepélyesen bejelentette, hogy ez az utolsó szendvicse húsvétig, örült a böjt közeledtének, úgyis fogyózni szeretett volna. A bejelentést tevő hölgy körülnézett a szobában és várta a hatást. Ez esetben nem volt szerencséje azt mondtam neki: a böjtnek semmi köze a fogyókúrához, a böjt nem szépségszalonok ajánlatlistáján szerepel, ha te csak azért böjtölsz, hogy szebb legyél, akkor kár elkezdeni. Mire való a böjt? Miért beszélünk negyven napon át önmegtagadásról, lemondásról? Annyi bajjal jár az életünk, minek még külön keresztet keresni a nyakunkba? Olvasom a nagyböjti könyörgéseket. Mindegyik arra buzdít, hogy az áldott nagyböjti időt használjam fel lelkem erősítésére, tisztítására, s vegyek át valamit Jézus szenvedéséből. Miért kell az út? Mi az értelme? Miért kívánja Jézus, hogy kereszttel a vállamon menjek utána? Miért nem mehetek csomag nélkül? Miért kell elvesztenem az életemet, hogy megnyerjem azt? Lassan megvilágosul az agyam. Mit megtesz egy birkózó azért, hogy helytálljon a versenyen. Mennyi áldozatot hoz egy színésznő, hogy a színpadon jól szerepeljen. De sorolhatnám tovább a példákat, de Szent Pál megállít, s azt kérdezi tőlem, komolyan veszed te az örök életet, vagy csak beszélsz róla?... Pirul az arcom. Mennyi áldozatot tudunk hozni véges célokért, de ha a VÉGTELENÉRT kell áldozat, azonnal reklamálunk. A nagyböjti idő: edzés, s ennek az edzéstervnek lényege: közelebb Jézushoz. Máté evangélistától ismerős a jelenet: egy beteg gyermek apja Jézustól kéri fiának gyógyítását (Mt, 17,14 21) Jézus meggyógyítja a fiút, s a tanítványok ezt ámulva nézik. Kíváncsiak arra, ők miért nem tudták végbevinni a csodát. Jézus a tanítványok gyönge hitét okolja. Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal, böjttel mondja nekik. Tehát Jézushoz tartozni nem olcsó lelkesedést jelent. Nem szavainak, mozdulatainak, gesztusainak, utánzását jelenti, hanem azt kell tenni, amit ő tesz, imával és böjttel együtt. Nagyböjt napjai ezt a ragyogó esélyt kínálják nekünk, hogy komolyan vegyük Jézus követelését, komolyabban, mint azelőtt. A Jézushoz közeledés legfőbb jele a másik emberen látható. Azon az emberen, akiben Jézust valóban szeretjük. A nagyböjti idő komolyan vételének másik bizonysága: közelebb a másikhoz. Jézust nem lehet külön szeretni. Nem zárkózhatunk be egy vallásos toronyba, ahonnan lelkesen ostromoljuk az eget, anélkül, hogy tennénk valamit azért, hogy megszűnjön környezetünkben a nyomor, kevesebb legyen a keserűség, és élni tudjon az élet! Minden böjtölés azt juttatja eszünkbe, hogy nem élünk egyedül a világban. Vannak mások is. Vannak emberek akiknek nem olyan magától értetődő esemény a táplálkozás, a vásárlás, az új bútor beszerzése, mint nekünk. Vannak szegények! Vannak emberek, akikhez képest mi még nagyon jól állunk. Vegyük észre a másikat, különben nem tartozunk Jézushoz. Egyedül senki sem mehet a mennyországba. Vinnünk kell valakit, valakit akin könyörültünk! Valakit, akinek mi voltunk a Jézus! Nagyböjt idején lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz, s általa közelebb kerüljünk egymáshoz is. ÖREGEK KERESZTÚTJA Ha Akarják, ha nem vállukon a kereszt van. Hordozzák. Urunk, adj neki erőt! I. Pilátus halálra ítéli Jézust Az öregeket is ítélet éri. Nem értesz hozzá. Te ezt már nem tudod csinálni. Ne szólj bele! Nincs jogod hozzá Mi tartunk el. Minden mondat ítélet. Kegyetlen Szívtelen. Uram, adj nekik erőt! II. Jézus vállára veszi a keresztet Az öregek sem térnek ki előle. Betegség miatt görnyedeznek. Megroppant erejük nyomasztó teher. Hordozzák az öregedés naponta nehezebb keresztjét. Uram, segíts, hogy a kereszt kínjai az életre készítsék őket. III. Jézus először esik el a kereszttel. Régi botlásaik földre nyomják az öreget. Fiatalkori eleséseik. Múltjuk tényei. Hogy jobban csinálhatták volna. Uram, segíts, hogy gyónással letegyék múltjukat! Akkor fölemelkedhetnek

7 IV. Jézus szent Anyjával találkozik Az öregeknek is fáj az övéikkel való találkozás. Fáj nekik az elesettségük. Az, hogy kíméletre és irgalomra szorulnak. Kiszolgáltatottak, megalázottak. Uram, add, hogy övéik irgalmas szeretettel közeledjenek feléjük! V. Cirenei Simon segít Jézusnak Az öregeknek legnehezebb elfogadni a kényszerű segítséget. Arcot vágnak unokáik, ha segíteni kell. Lányaik nem érnek rá. Fiaiktól kérni kell az anyagi segítséget. Tehernek tartják őket, ezt mutatja minden. Uram, mozdítsd meg a hozzátartozóik szívét! VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Azt mondják az öregek: csak valaki megértene És nem találnak megértő emberre aki meghallgatná őket, megértő szívvel nézne rájuk. Kendőnyi gyöngédséggel lenne hozzájuk. uram, add, hogy nekik is akadjon gyengéd, megértő emberük! VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel Az öregeket földre taszítják jelen életük bűnei. Ők is emberek, gyarlók, bűnösök. Önzők. Féltékenyek. Irigyek. Kapzsik Konokok. Kevélyek. A föld húzza őket, s ők keseredetten mondják, érzik: nem voltam soha ilyen Uram, szabadítsd meg őket a földtől! VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Az öregeket is bántja, ha fájdalmat okoz másoknak a sorsuk. Ezért hallgatnak bánatukról. Eltitkolják bajaikat. Egyedül hordozzák keresztjüket. Magukba fordulnak. És még ők vigasztalnak másokat. Uram, segítsd őket, mert oly hasonlók Hozzád! IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel Az öregeket a tehetetlenség nyomja a földre. Nem tudnak gondoskodni magukról. Már imádkozni sem képesek. Összezavarodnak az emlékeik,. Még hitükben is kísértést szenvednek. Elkeserednek. Uram, csak a Te segítségeddel tudnak felkelni. X. Jézust megfosztják ruháitól Az öregekről a becsület köntösét veszik le. Törtetéssel magyarázzák ifjúságuk munkakedvét. Önzéssel tehetős életüket. Csapodársággal, ha nincs semmijük. Hiúsággal jótetteiket. Uram, segíts, hogy csak az számítson nekik: Te mire tartod őket. XI. Jézus keresztre szegezik Az öregség a keresztre szegezés. Az öregedés, a betegség, az elhagyatottság a szegek. Küzdeni lehet ellene, de kitérni nem. Végül mozdulni sem tudnak sajgó fájdalom nélkül. Uram, segíts nekik, hogy a Te példádon erősödjenek. XII. Jézus meghal a kereszten A halál elkerülhetetlen. A hozzátartozók mégis tagadják. Az orvosok az életért dolgoznak. Az öreg kezéből kiveszik a jó készület utolsó lehetőségét. Könnyű vigasztalás ecetes szivacsát nyújtják helyette nekik. Pedig a halál biztos. Uram, könyörülj rajtuk! XIII. Jézus testét leveszik a keresztről S a halál helyett az öregek fiatalabb szeretteik koporsója elé kerülnek, akik megelőzték őket a halálban. Szívesen cserélnének. Nem lehet. Egyedül maradnak fájdalmukkal. Nem tudnak megnyugodni. Nem tudnak felejteni. Szűzanyánk, te könyörögj értük! XIV. Jézus holttestét sírba teszik. Az öregek végül sírba kerülnek. De sírjukat lassan felveri a gaz. Elkorhad felettük a kereszt. Eső, fagy rongálja a követ. S oly kevés fohász száll értük az ég felé. Az élő öregek tűnődnek: így lesz velem is? Uram, ne engedd, hogy megfeledkezzünk elhunyt szeretteinkről! Urunk! Te légy erőforrása és segítsége az öregeknek. Adj nekünk érzékeny szívet, hogy irgalmas szívvel segítsük őket keresztútjukon, mely majdan a mi utunk is lesz. Darvas László: Elmélkedés E nagyböjti elmélkedést egyenként végigolvasva, végiggondolva mélyedjünk el a húsvéti előkészület titkában, ráérzünk Isten irántunk való szeretetére. Válasszá válik a már tettekké érett gondolat, s életem tükörré válva visszatükrözi a kapott égi fényt. Megadod hívő népednek, hogy évről évre, a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét; most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. Testi böjtölésükkel a bűnt fékezed, fölemeled a lelket. Szent erőt és jutalmat bőven adsz Krisztus a mi Urunk által. Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked? A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Már közeledik Üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. Mentes Mihály: Mint Péter Ott állok a kegyetlen udvaron; Diadalt ül a durva szolgahad. Isten temploma bennem csupa rom És én nyögök a bús romok alatt. Szentséges Isten, hogy is lehetett?! Hogyan, hogyan tagadhattam meg Őt?! A szolgáló, látom, hogy közeleg S látom magam, a gyáva remegőt. Kukorékol az átkozott kakas: Ki is röhög, vádol is engemet. Mind engem néznek. Jaj, ez a magas Fal mindjárt rám omlik és eltemet. A tornácon most, most, most megjelen Szomorúan fehér arccal az Úr Szeme éles tőrként lelkembe szúr. Kegyelem, Uram, kegyelem, kegyelem! Elment. Hány éjjelt sírtam azóta át! Tudom, hogy megbocsátott, hogy szeret. Tudom, hogy amit egyszer megbocsát. Az nincs. Az Isten egészen feled. Tudom. De mikor lelkem elpihen: Az a nézés, az a nézés, Uram, Reám hull s fölkavarodik szívem, Mint tó, amelybe roppant kő zuhan. Sima tó, nyugodt lelkiismeret Ki láthatja a tónak fenekét? Múlt bűnt feledni az ember is szeret, Ha egyszer kéken derül rá az ég. Én olykor szörnyűt, szörnyűt álmodom! Azt álmodom, hogy gyilkos tó vagyok, A meggyilkoltat vaskarral fogom Lelkem mélyén, míg fönn a nap ragyog. Fölébredek. Tudom, hogy nem igaz. De valóságból él az álom is. Ha magja nem volt, nem nő bármi gaz. Hátha a lelkem tükre rossz, hamis! Az Úr panaszos, vádoló szemét Mindig, mindig magamon érezem. És bár szívem szeretet tűzben ég. Nem szűnök félni és sírni sohasem. Mint Péter 12 13

8 FEDEZZÜK FEL NÁZÁRETI SZENT JÓZSEF PÉLDÁJÁT KORUNKBAN Szent József példája és a mai világ Milyen nehezen indulunk el azon az úton, amelyez az úr Isten mutatott meg nekünk! Tekintsünk tehát Szent József életére. József, menj vissza Máriához! József, zarándokolj Betlehembe! József, vedd a kisgyermeket és indulj Egyiptomba! József, kelj föl és menj vissza hazádba! József, hol van a 12 éves fiad, József menj, József jöjj, József indulj! és József megy, jön és indul, szó nélkül! A Szűzanya megengedi magának a kérdést a 12 éves Jézushoz: Fiam, miért tetted ezt velünk (Lk.49) de József hallgat. Már egyszer hallgatott, mikor az idős Simeon karjaiba vette a kisded Jézust és anyjának azt jövendölte, hogy a fájdalom tőre járja majd át szívét, József tudomásul veszi és még jobban vigyáz a rábízottakra. Amikor az angyal figyelmeztetésére Egyiptomba indul, nem zokog, szemrehányás nem hagyja el ajkát: Úr Isten, miért nem pusztítod el inkább a véreskezű Heródest, miért kell nekünk menekülni? Ebben áll Szent József nagysága: ő egy szóra elindul! Az ő nagyságát szerényégében, az Úr Isten akaratának teljesítésében kereshetjük. Szent József első és legfőbb mondanivalója, üzenete a mai világnak ebben áll: A mai ember látni, tapasztalni, mindent megérteni akar, magyarázatot keres, belelátást, megvizsgálhatóságot. Mivel a mai világot senki sem tudja már teljes egészében átlátni, nagyon gyorsan kezdünk hinni a felületességnek, időszerűségnek; teszünk valamit, mert mások is így teszik Szent József példája mást mutat. Szent József gondoskodó apa Jézus élete misztérium, titok. Magát a megtestesülést ki állíthatná magáról, hogy felfogta? Szent József megértette, nem a misztériumot, hanem saját megbízatását a misztériumon belül, és ő ezt komolyan veszi. Az evangélista így beszél róla (Mt1,24): És József úgy cselekedett, amint az angyal mondta neki! Véletlenségek nem léteznek nála. Az Úr Isten ehhez a családhoz kötötte sorsát, és ő ezt szolgálja. A házasságban nincs véletlenség. Első és legfőbb támasza a házasságnak az Isten akaratának hűséges teljesítése. Ennek adja ragyogó példáját Szent József, emiatt lett a családok védőszentje. Életéből kiolvashatjuk a keresztény család három nagy kötelékét: az engedelmességet, a gondoskodást és a hűséget. Ezt merem mondani egy olyan világban, amelyben a családi hűséget liberális szexizmussal próbálják kicserélni. Minél jobban ellenzik egyes keresztényellenes erők a családi hűséget, annál jobban kell azt nekünk hirdetni. Tudnunk kell: ha már nincs családi hűség szétesik a társadalom. Ebbe pusztult bele a diadalmas római birodalom! A szétomlás előtti időkben az éveket már nem a naptár, hanem a házassági válások szerint számolták. ha nincs gondoskodás összetörik az elhagyott árvák lelke. Aki ismeri a válás miatti árvák rettentő lelki szenvedését olyan szülők miatt, akik csak saját maguk véleménye körül keringenek, az megérti az ilyen gyermekek szomorú sorsát, összetört életútját. ha nincs többé engedelmesség ezért jutott szakadásba a reformáció Isten és egyház elleni lázadásával. Krisztus egyházában az igazi reformáció csak a kebelén belül lehetséges, és nem azzal, hogy eltávolodunk, elszakadunk tőle, engedetlenek vagyunk vele szemben! Assisi Szent Ferenc, Lisieux Szent Teréz, Sziénai Szent Katalin, Edith Stein, Maximilien Kolbe, Kaniziusi Szent Péter, Loyolai Szent Ignác ők mind igazi reformátorok voltak, de az egyházon belül. Igazi apai feladat: hirdetni családjának az evangéliumot. Szent József nem úgy hirdette, mint pap, mint püspök, de megóvta létének minden erejével azt, akit minden jövendő nemzedék hirdetni fog. Nem volt ő mártír sem, de a Krisztus melletti kitartó hűsége, Istenbe vetett bizalma fölülmúlta minden vértanú hűségét, mert igaz és kitartó volt mindvégig. Józsefet az Úr Isten különleges kegyelme a Szent család fejévé tette, hogy apa helyett az egyszülött Istenembert őrizze, aki a Szentlélek ereje által fogant a szent és szeplőtelen Szűz méhében Ő ezt az apaságot a világ végéig megtartja minden hívővel szemben. (ismeretlen szerző) Herceg Kornélia: Uram! Bűntől szennyes a lelkem, hiszen megint elestem. Bocsáss meg nekem Istenem tisztogasd az én életem! Gondolataim vezéreld Uram, Hogy tenni mindig a jót akarjam! Add, hogy igaz legyen beszédem és minden cselekedetem! Bíztass irgalmas Uram, Hogy Veled járjam utam! E földi léthez ad erőt, Segíts engem: a küszködőt! Kitárom egészen a szívem, foglald le Istenem, Mindenem! Uram! Te tudod nyughatatlan lélek vagyok, Mindig és mindenhol tenni vágyom, Nincs nálam szertelenebb a világon. Mégis meghívtál: világító lámpásod legyek; minden dolgot a Te akaratod szerint tegyek. Add uram, a bölcsességedet nekem, hogy az akadályokat könnyen vegyem! Kívánok sok lelket elvezetni Hozzád; hogy ők is megláthassák Szentséges Orcád! Majdan együtt örvendhessünk Neked, Istenünk és egy örökkévalóságon át dicsőíthessünk. Ámen Horváth Józsefné Annuska: Üdvözlégy Mária Istennek szent Anyja! Gyümölcsoltó Boldogasszony, áldott Szűz Mária! Téged választott anyjául az Ég és Föld Ura. Ó! Te Szent Szűz, szeplőtelen, mentes minden bűntől, Angyal szállott le Tehozzád a magas mennyekből, Aki hírül adta néked, hogy Fiat fogsz szülni, Ki a földi halandókat meg fogja menteni. Ő váltja meg a Világot drága vére árán, Érettünk hal kereszthalált az ártatlan Bárány. Az angyalnak igent mondtál (a) szenvedést vállaltad. Kis szobácskád térdeplőjén imádat folytattad. Hisz Te azért imádkoztál a világ Urához, (Hogy) küldje el már a Messiást földi haladókhoz! Imád meghallgatásra lelt, s lám, Te lettél méltó, Hogy méhedbe költözzék be, a rég várt Megváltó. Téged dicsérünk Mária, Boldogságos Anya Üdvözölt légy százezerszer Szentlélek Mátkája! Horváth István Sándor: Urunk születésének hírül adása Gyümölcsoltó boldogasszony Az angyal hírt hoz. Máriának. Gyermeke, Jézus születéséről. Bár kezdetben kissé zavarban van, s nem érti, hogyan valósulhat meg mindez, de Mária vállalja különleges küldetését. Ahhoz, hogy elkezdődhessen a megváltás művének megvalósulása és emberré lehessen a második isteni személy, a mindenható Isten egy embernek, Máriának a beleegyezését kéri. Történjék velem szavaid szerint (Lk,1,38) mondja a názáreti lány, s ezzel igent mond Isten akaratára. Az angyal kegyelemmel teljesnek szólítja Máriát, majd pedig az állítja, hogy a názáreti fiatal lány kegyelmet talált Istennél. A kegyelem mindig egy különleges ajándékot jelent, amelynek forrása Isten. Isten kiválaszt valakit, akinek sajátos küldetést szán, s alkalmassá teszi őt arra, hogy teljesítse a küldetést. Az isteni kegyelem ösztönzi a kiválasztottat arra, hogy szentté legyen, s mindenben megfeleljen Isten akaratának. A kegyelem teszi Máriát engedelmessé. Isten ugyanakkor nem csak kegyelmét adja Máriának, hanem önmagát is, hiszen ez a megtestesülés pillanata. Önmagát adja Máriának, akinek méhében megfogant a Fiúisten a Szentlélek közreműködése által, és önmagát adja a világnak, a megváltásra váró emberiségnek. Mondhatjuk tehát hogy többszörös értelemben kegyelmi pillanatról, kegyelmi eseményről van szó, hiszen Isten legnagyobb ajándéka az, hogy önmagát adja nekünk. IMA: Hittel és alázattal Mindenható Istenünk! Te Mária személyében nem csak Fiadnak, Jézusnak adtál anyát, hanem nekünk is. Ő hittel elfogadta szavadat és mindenben engedelmeskedett neked. Beleegyezett abba a küldetésbe, amit neki szántál és elindult az általad kijelölt úton, hogy üdvösségünk szolgálóleánya legyen. Segíts minket, hogy hittel és alázattal bízzuk életünket rád! Segíts minket, hogy reménnyel tekintsünk a jövő felé. Segíts minket, hogy a szeretet által újjászülessünk! 14 15

9 Petőfi Sándor: A Magyar Nemzet Járjatok be minden földet, Melyet Isten megteremtett, S nem akadtok bizonyára A magyar nemzet párjára. Vajon mit kell véle tenni: Szánni kell e vagy megvetni? Ha a föld isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta! Oly szép ország, oly virító, Szemet lelket andalító, És oly gazdag!... aranysárgán Ringatózik rónaságán A kalászok óceánja; S hegyeiben mennyi bánya! És ezekben annyi kincs van, Mennyit nem látsz álmaidban. S ilyen áldások dacára Ez a nemzet mégis árva, Mégis rongyos, mégis éhes, Közel áll az elveszéshez. S szellemének országában Hány rejtett gyöngy és gyémánt van! S mindezek maradnak ott lenn. Vagy ha éppen a véletlen Föltalálja hozni őket, Porban, sárban érnek véget, Vagy az ínség zivatarja Őket messze elsodorja, Messze tőlünk a világba, Idegen nép kincstárába, És ha ott ragyogni látjuk, Szánk szemünket rájok tátjuk, S áldicsőséggel lakunk jól, Hogy ez innen van honunkból. Ez hát nemes büszkeségünk, Melyről annyiszor mesélünk? Azzal dicsekedni váltig, Ami szégyenünkre válik!... Csak a magyar büszkeséget, Csak ezt ne emlegessétek! Ezer éve, hogy e nemzet Itt magának hazát szerzett, És ha jőne most halála, A jövendő mit találna, Mindenki arról beszélne, Hogy itt hajdan magyar éle? S a világtörténet könyve? Ott sem lennénk följegyezve! És ha lennénk, jaj minékünk, Ezt olvasnák csak felőlünk: Élt egy nép a Tisza táján, Századokig, lomhán, gyáván. Óh hazám, mikor fogsz ismét Tenni egy sugárt, egy kis fényt Megrozsdásodott nevedre? Mikor ébredsz önérzetre? Gyermekeknek Grimm testvérek: A kakaska és a tyúkocska Volt egyszer egy kakaska meg egy tyúkocska. Azt mondta a kakaska a tyúkocskának: Hallod e, tyúkocska, érik már a dió s a mogyoró, gyerünk ki a diós mogyorós hegyre s lakjunk jól isten igazában, míg a mókuska elenné előlünk. Biz a jó lesz, mondotta a tyúkocska, gyerünk. Nem sokat gondolkoztak, mentek ki a hegyre, ott tanyáztak egész nap s ettek annyi diót s mogyorót, amennyi csak beléjük fért. Azt már nem t om, hogy azért e, mert erősen teleszedték magukat, nagy kedvük kerekedett a bolondozásra, elég az, hogy elhatározták: ők bizony nem mennek haza gyalog, dióhéjból, mogyoróhéjból szekeret csinálnak, s úgy mennek haza, mint valami nagy urak. Hát hamarosan össze is ütötték a szekerecskét, éppen bele is akartak ülni nagy kényesen, de no lám, most jutott eszükbe, hogy a szekerecske nem megy haza magától. Tudod mit, kakaskám, mondta a tyúkocska, fogózz a szekér elé, én meg beleülök. Ejnye, de okos vagy! Gúnyolódott a kakaska. Már hogy én húzzam a szekeret. Inkább megyek gyalog. Kocsis az lennék szívesen, felülnék a bakra, de hogy a szekeret húzzam, olyan nincs! Amint ezen veszekedtek, osztozkodtak odalibbent egy kácsa s rájok ripakodik: Ejnye, tolvaj népe, hogy mertetek idejönni? Tudjátok e, hogy ez a diós mogyorós hegy az enyém? No, csak várjatok, hívom a bírót s jaj lesz nektek! Majd adok én neked bírót, pezderkedett a kakaska s nagy hirtelen úgy odalbavágta a sarkantyújával, hogy a kácsa elkezdett rimánkodni: csak kegyelmezzen az életének, inkább befogódzik a szekérbe s hazaviszi őket. Ez már más, mondotta a kakaska, s abban a pillanatban felkapott a bakra, a tyúkocska meg a hátsó ülésben terpeszkedett el, mint valami nagyságos asszony. Pitt, patt, pattogtatott a kakaska s bíztatta a kácsát: szaladj, kácsa, szaladj, a hogy csak bírja a lábad! Szaladt a szegény kácsa, gurult, zörgött utána a szekerecske, de egyszerre csak este lett, alig láttak s csak lassan baktathattak előre. Amint így baktattak elébb, elébb, szembejő velök két utas: varrótű volt az egyik, gombostű a másik. Hó, megálljatok, hó! kiáltott a varrótű meg a gombostű, vegyetek fel a szekeretekre s bizony megháláljuk. Hát ti hogy kerültök ide? kérdi a kakaska. Mi bizony úgy, hogy a szabók nem messze innét mulatnak egy korcsmában, de mi otthagytuk őket, mert este minden becsületes ember hazaigyekezik. No, jó, mondotta a kakaska, üljetek fel, de nehogy az én tyúkocskám lábára lépjetek, mert akkor, jaj nektek. Felült a szekérbe a gombostű meg a varrótű, újra elindult a szekér, de bizony csak lassan haladtak. Szegény kácsa már szinte kiállott a fáradtságtól, jobbra balra dülöngélt, mint a részeg ember. Késő este egy korcsmához értek s ott elhatározták, hogy meghálnak. Bemennek a korcsmába, de a korcsmáros, mikor látta, hogy milyen fura vendégek ezek, nem akart szállást adni. Bizony egy krajcárt sem nézett ki belőlük. De a kakaska olyan szépen beszélt s annyi jót ígért, hogy a korcsmáros beadta a derekát. Isten neki, hát maradjatok itt. Szerencsére, a tyúkocska tojt egy tojást útközben, azt mindjárt odaadták a korcsmárosnak, s a kakaska azzal bíztatta, hogy reggelre még tojik egyet a tyúkocska, talán kettőt is, de még a kácsa is, ki tudja, hányat. No jó, itt maradtak, a korcsmáros még pompás vacsorát is adott nekik, aztán lefeküdtek s aludtak, mint a bunda. De a kakaska, még alig pitymallott, már talpon volt, felköltötte a tyúkocskát; a tojást, mit a tyúkocska meg a kácsa éjjel tojt, felvágta a csőrével, megette, a tojás héját pedig a tűzhely szélére dobta. Aztán a gombos meg a varrótűhöz léptek lábujjhegyen, azok még aludtak javában, szépen felvették fektükből, az egyiket a törülközőkendőbe szúrták, a másikat meg a korcsmáros karosszékébe. Azzal, mint akik jól végezték a dolgukat, ill a berek, nádak, erek! elszeleltek. A kácsa, ki a szabad ég alatt hált, jól hallotta, mikor elmentek, de meg sem moccant, hadd menjenek. Volt a korcsma mellett egy patak, leszállott abba s nagy vígan elúszott. Na, fölkel reggel a korcsmáros, felöltözik, megmosdik, veszi a törülközőt, végighúzza az arcán, a tű beleakad, végighasítja az arcát, nagyot ordít, szedtevettézik. Alig tér magához, kimegy a konyhára, hogy pipára gyújtson, de amint a tűzhely fölé hajlik, hogy parazsat vegyen, szeme közé pattantak a tojáshéjak. Hej, még csak most ordított igazán a korcsmáros. No, ez a nap szépen kezdődik! szedtevettézett az öreg s nagy bosszúsan beleült az ő kedves karosszékébe. Az ám, csak beleült, de egyszeribe fel is ugrott, mintha puskából lőtték volna ki. Most már tudta, hogy azok a jött ment népek tréfálták meg, senki más. Szaladt egyik szobából a másikba, fel a padlásra, ki az udvarba, be az istállóba, még a kútba is belenézett, nem bújtak e oda, de nézhetett, árkon bokron túl voltak már azok. No, de meg is fogadta, hogy többet efféle jött ment népséget be nem ereszt a korcsmájába. Micsoda népség! Csak eszik, s nem fizet s a tetejébe még ilyen cudarul meg is tréfálják az embert. No, csak jertek még egyszer erre! Hiszen várhatta! Rejtvény Segítsetek Jézusnak Jeruzsálem utcáin eljutni a templomba! 16 17

10 A meghatározások által próbáld megoldani a rejtvényt. Megoldásként a nagyböjti idő másik elnevezését fogod megtalálni. Helytörténet Marics József (Berzence): Nagybajomi plébánia káplánjai 3. ÁDÁM ÁRPÁD ( ) 1. Jézus megkísértésének helye. 2. Ide is elvitte Jézust az ördög. 3. Ha...Fia vagy. 4. Jan. 6-tól hamvazószerdáig terjed. 5. Jézusnak is része volt benne. 6. Uradat,... imádd és csak neki szolgálj! 7. hogy... ne üssed lábadat. 8. Isten küldötte. 9. Húsvét előtti készületi időszak. 10. Az is...van. 11. Nemcsak kenyérrel él az Ami sérti Istent. 13. Amivel kiengesztelhetjük Istent. 14. Hamvazószerdán szórja a pap fejünkre. 15. Emlékezz ember:...lettél. Osztermann István elhelyezése után az egyházmegyei hatóság Ádám Árpád atyát diszponálta Nagybajomba. Az új segédlelkész Kassán született február 8 án Ádám János asztalosmester és Dluhos Janka szülőktől. Felvidéki magyar családból származik, de az édesanyja a neve alapján szlovák származásúnak látszik. Ádám atya is kisgyermek korában Kassán naponta találkozott a szlovák nyelvvel. Teológus koromtól kezdve ismertem Ádám Árpádot. Soha sem volt papi körökben a társaság szóvivője, vagy közkedvelt egyénisége. Eléggé szótlan, nehezen megnyíló és barátkozó ember hírében állott. Igaz, ennek megvoltak az igen komoly okai. Az édesapja és a testvére erőszakos halál áldozata lett. A bal és a jobb oldal is lecsapott az Ádám család férfi tagjaira. Még alig 5 éves, amikor a trianoni kegyetlen és igazságtalan békediktátum széttépte az országunkat. A kisgyermek szülei áttelepültek az óhazába. A középiskolai tanulmányait a hírneves piarista gimnáziumban végezte ben, a sikeres érettségi után a veszprémi egyházmegye kispapja lett. A teológia befejezése után Budapesten, az egyetemi templomban szentelte pappá a végzős évfolyamot Angelo Rotta c. érsek, pápai nuncius június 18 án. Ma már történelmi kuriózum, hogy június 12 én meghalt az egyházmegye szentéletű segédpüspöke, a jóságos Kránicz Kálmán atya. Tóth László veszprémi segédpüspökhöz hasonló karakter volt. Tóth Tihamér megyéspüspökünk, az országos hírű író, az ifjúság lelkiatyja május 5 én költözött a súlyos betegség következtében az Örök Hazába. Országos részvét mellett helyezték örök nyugalomra a Kerepesi úti temetőben júniusában Veszprémnek nem volt püspöke. A káptalan ezért fordult a nunciushoz. Igaz, könnyebb lett volna, ha az érsek úr utazott volna Veszprémbe a szentelésre. Nem így történt. Az évfolyamnak, az előjáróknak, a szentelendőkhöz kötődő atyáknak, kispapoknak, szülőknek, rokonoknak és az ismerősöknek kellett vállalniuk az utazást. Elgondolkodtató eset. A papszentelés után az újmisés atya egy rövid szabadságot kapott, de augusztus első napján már Felsőiszkázba helyezték káplánnak között működött a plébánián januárjában került Nagybajomba. Télvíz idején érkezett hozzánk. Magas termetű, jó kiállású, olvasott, csendes, visszahúzódó, de a lelkipásztori munkát szívvel és hozzáértő alapossággal végezte. Ő már 11 évvel volt fiatalabb a plébánosánál. Bacza esperes úr és a hívek is hamar megszerették. Nagy örömmel foglalkozott a diáksággal és az ifjúsággal. Egy színdarabot is betanított az amatőr színészekkel. Sajnos, a darab címét nem tudtam kinyomozni, de arra a szemtanuk kimondottan emlékeztek, hogy a színdarabnak nagy sikere volt a településünkön. Atyai szívének szeretetével törődött a tanyasi és a pusztai hívekkel. Szívesen járt a filiákba, ami abban az időben nem volt egy kimondottan könnyű feladat. Parasztkocsin, néha hintón utazott, de a rossz idő esetén, amikor a gazdák nem fogták be a lovukat, gyalog mentek a káplánok Kakra, vagy Újvárfalvára. Az elhelyezése mindenkit váratlanul ért. A főpásztori leírat Siófokra küldte. Siófokon csak néhány hónapig teljesített szolgálatot, majd 1942 ben Várpalotára helyezték. A veszprém megyei városban között működött. Szeretett ott lenni ben a II. Világháború vérzivataros idején Lengyeltótiba diszponálták. Itt vészelte át a háborús éveket. Új állomáshelyén is szépen működött. A színdarabokkal és az ünnepi játékokkal sok örömet szerzett a híveknek és az ifjúságnak. Jutalom és kitüntetésként 1946 ban Pápára, a Szent István plébániára helyezték át. Plébánosa és a hívek nagy megelégedésére végezte mindvégig a lelkipásztori szolgálatot. Már nem fiatal pap, amikor negyedszer kerül Somogyországba. A kaposvári Nagyboldogasszony Főplébánia káplánja lett. Meglepő, de Ádám Árpád atya egyelőre még nem akart plébános lenni. Sohasem pályázott, vagy kért volna a püspökétől plébániát. Nagyon tetszett neki a kápláni élet. Nincs gond, felelősség, nem nyomja a vállát a plébánosi teher. Igaz, ekkor már mutatkoztak rajta az öregkáplán tüneti jelei: kényelmesség, a másokat idegesítő nyugalom, a gondtalan élet, a város szeretete, a hívekkel való jó kapcsolat precíz ápolása, az előkelő elithez fűződő barátság. A paptestvéreihez egy kicsit kimérten, a kaposvári öreg káplán öntudatával, az ezüstmiséhez közeledő lelkipásztor lelkületével kötődött. Az életben egyszer minden véget ér. Ádám Árpád atya életében is befejeződött a hosszú, boldog kápláni élet. Dr. Klempa Sándor apostoli kormányzó Lengyeltótiba nevezte ki plébánosnak. Ekkor már 43 éves volt és 19 éve szolgálta az egyházat és a híveket. Lengyeltóti nem volt idegen számára, hiszen a kétévi káplánkodás után elég jól megismerte és megszerette a jelentős somogyi települést. Az életében is változás következett be. Kezdte még jobban megismerni és lassan megszeretni a paptestvéreit, akiket látogatott, és nagyon örült, ha Őt is meglátogatták. Többször találkoztam Vele. Mindig a legnagyobb szeretettel fogadott és beszélgetett velem. Gyakran emlegette a Nagybajomban eltöltött éveket. Örültem, hogy emlékezett a szüleimre és a nagybátyámra, aki örömmel játszott az általa rendezett színdarabban. A találkozások révén rájöttem, hogy Árpád atya jó társalgó lett, sőt már a humorérzéke is kezd kibontakozni. Érdekes ember volt. Nyári időszakban leginkább a plébánia udvarán elkülönülten álló káplánházban tartózkodott. Télen pedig a hatalmas plébánia legkisebb szobájában húzta meg magát. Feltűnően spórolt a fűtéssel és a világítással. A világ dolgairól a rádió, majd a tévé által értesült, de a híveivel nagyon őszintén, szeretettel és jóízűen tudott elbeszélgetni. Plébánossága alatt kezdődött el a műemlék plébániatemplom kutatása, feltárása és a műemlék elvárásának megfelelő templomi szentély kialakítása. Lelkipásztori munkássága elismeréseként a főpásztora 1973 ban c. esperessé nevezte ki ban, 71 éves korában már olyan rosszul látott és ápolásra szorult, hogy lemondott a plébánosi hivataláról. Ott maradt Lengyeltótiban. A káplánszoba lakója lett. Lelkipásztori szeretetben élt az új plébánossal, Gyuriga Károly atyával. A szenvedések közepette, de szépen és jó körülmények között teltek a nyugalmi évei január 21 én, 82 éves korában, papságának 58. évében költözött az Örök Hazába. A lengyeltóti temetőben, a hívei körében várja a boldog feltámadást. Sajnálatomra, a havazás és a zord idő miatt nem mertem elmenni a temetésére. Nagyböjti szent idő van. A buzgóbb imádságainkban emlékezzünk az egykori nagybajomi káplánra, a városunkat és a híveket mindvégig tisztelő és szerető Ádám Árpád esperes atyára. Anyakönyvi adatok a plébánián: Halottaink: január 30.: id. Orsós Ferenc. Élt 57 évet. Gyászolják: felesége, Mária, 7 gyermeke, 11 unokája, 11 testvére és azok családjai. február 3.: özv. Orsós Jánosné. Élt 78 évet. Gyászolják: leányai: Margit és Mária, fia József. unokái: László ás Veronika, Linda, János és Bence. Veje: László és János február 6.: özv. Moldován Sándorné. Élt 83 évet. Gyászolják: leányai: Zsuzsa, Gyöngyi és Erika, Fia József. 19 unoka és 9 dédunoka. 2 testvére és azok családjai február 17.: özv. Fehér Józsefné. Élt 81 évet. Gyászolják: fia, József, és testvére családja. február 25.: özv. Dudás Lajosné. Élt 98 évet. Gyászolják: gondozói: Ferenc és Irénke, a Nyugdíjas Klub, a nagybajomi egyházközség. CREDO 167. Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) címünk: Honlapunk: Alapító kiadó és 8 éven át szerkesztő: Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános. Nyomdai előkészítő: Farkas Balázs Munkatársak: Lukáts Istvánné és Lempach Gabriella. Fotók: Lempach Gabriella, Internet Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: ZPress, 7516 Berzence, Szabadság tér 16. Újságunk havonta jelenik meg. Következő számunk április elején jelenik meg. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! 18 19

11

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Az örökölt búzaszem Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben