CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március"

Átírás

1 CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám március

2 NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a ; Róm 8,31b-34; Mk 9,1-9 Elmélkedj! Az egyháznak és a világnak szüksége van az Isten szeretetéről és irgalmáról szóló tanúságtételre. A szerzetesek és szerzetesnők arról tesznek tanúságot, hogy Isten jó és irgalmas. Ezért hálásan becsüljük meg a megszentelt élet tapasztalatait és ismerjük meg egyre mélyebben a különféle karizmákat, lelkiségeket. Ma igyekszem jobban megismerni egy (számomra kevésbé ismert) szerzetesrend lelkiségét. március 2. hétfő Dán 9,4b-10; Lk 6,36-38 Elmélkedj! Az egyház értékét alapvetően az evangélium megélése és hitünk tanúságtétele adja. Az egyház feladata, hogy jelenvalóvá tegye a társadalomban Isten országának kovászát, mindenekelőtt a testvéri szeretetről, a szolidaritásról és az osztozásról szóló tanúságtételével. március 3. kedd Támogatok egy rászorulót. Iz 1, ; Mt 23,1-12 Elmélkedj! Egy olyan társadalomban, amely hivalkodóan az eredményesség kultuszát ápolja, egészségmániás és a siker a mindene, emellett pedig elnyomja a szegényeket és kirekeszti a lúzereket, életünk által mi tanúságot tudunk tenni a Szentírás szavainak igazságáról: Amikor gyengének bizonyulok, akkor vagyok erős. Ma nem akarok mindenben győzni. március 4. szerda Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 Elmélkedj! Ezért mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy szívünkben Krisztust imádjuk, hogy megérintsen bennünket az ige magvában lévő kegyelem, amelynek növekednie kell bennünk és a felebarát konkrét szolgálatává kell válnia. Betérek egy templomba, 15 perc csendes Szentségimádásra. március 5. csütörtök Jer 17,5-10; Lk 16,19-31 Elmélkedj! Egy olyan társadalomban, amelyben összetűzések vannak, az egymástól eltérő kultúrák nehezen férnek meg egymás mellett, a gyengébbeket elnyomják, igazságtalanság és egyenlőtlenség uralkodik, nekünk egy konkrét közösségmodellt kell felkínálnunk, mégpedig azáltal, hogy elismerjük minden személy méltóságát és lehetővé tesszük, hogy testvéri kapcsolatokat ápoljunk egymással. Ma erősítem környezetemben a bizalmat, a testvéri kapcsolatokat. március 6. péntek Ter 37, a.17b-28; Mt 21, Elmélkedj! Időnként miként Illéssel és Jónással megesett elfoghat minket a kísértés, hogy elmeneküljünk, felhagyjunk a prófétai megbízatással, mert túlságosan is megerőltető, mert belefáradtunk és csalódottak vagyunk. A próféta azonban sosincs egyedül! Jeremiáshoz hasonlóan az Úr minket is biztosít: Ne félj, mert veled vagyok!. Böjtölök azokért a szerzetesekért, papokért, akik meginogtak hivatásukban. március 7. szombat Mik 7, ; Lk 15, Elmélkedj! Atyám, vétkeztem, ezt tettem, azt tettem mondjatok el mindent. És az Úr átölel, megcsókol! Menj, és többé ne vétkezz! És ha visszatérsz, akkor újra ugyanezt mondja. Imádkozom, hogy hitemben hűséges maradhassak. március 8. Nagyböjt 3. vasárnapja Kiv 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 Elmélkedj! A szívekbe vetett jó magot, Isten igéjét, a gonosz gyakran elrabolja, mert a szorongatás, a világi gondok s a csalóka gazdagság elfojtják a tanítást. A nehézségek elbátortalaníthatnak minket, és arra indíthatnak, hogy magunkba zárkózzunk. Az igazi öröm abban a hitben és megtapasztalásban áll, hogy ő, az Úr, hűséges, vele előre tudunk haladni és ki tudjuk tárni szívünket nagy eszmék, nagy dolgok előtt. Ma imádkozom a jegyesekért és a házasságban élőkért, hogy Isten szeretetének jelei legyenek a világban. március 9. hétfő 2 Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30 Elmélkedj! Egyszer hallottam egy megszentelt személyről, egy nővérről, hogy megígérte az Úrnak, soha nem mond rosszat senkiről. Ez egy nagyon szép út az életszentséghez. Az, hogy nem mondunk roszszat másokról. március 10. kedd Ma mindenkiről csak jót mondok. Dán 3, ; Mt 18,21-35 Elmélkedj! Bocsássatok meg egymásnak, viseljétek el egymást! A sátán mindent felhasznál, hogy megosszon benneteket. Ha valaki azt mondja: Nem akarok megszólni senkit, de, ezzel már el is kezdődött a közösség megosztása. Ez sehová sem visz, csak megoszt, elválaszt. Ápoljátok a szeretetet egymás között, éljetek családiasan. Nem hagyom, hogy a gonosz megossza környezetemet, közösségeimet. március 11. szerda Mtörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 Elmélkedj! Alázattal, ugyanakkor a Szeretet- Istenre való nagy ráhagyatkozással valljuk meg és az Úr irgalmas szeretetének megtapasztalásaként éljük meg törékenységünket. Megteszek valamit, amit már régóta halogatok. március 12. csütörtök Jer 7,23-28; Lk 11,14-23 Elmélkedj! Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót tesz, mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el anélkül, hogy bármit is eltitkolnátok, szépítés nélkül, mert Jézussal beszéltek a gyóntató személyében, és Jézus tudja az igazságot. Csak ő az, aki mindig megbocsát. Egészen őszintén szembenézek bűneimmel és Istenre bízom magam. március 13. péntek Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 Elmélkedj! A megszentelt személyek Isten jelei az élet különböző területein, élesztők, melyek egy igazságosabb és testvériesebb társadalom növekedését szolgálják, és a kicsinyekkel és a szegényekkel való osztozás prófétai tanúságtevői. Így értve és élve, a megszentelt élet Isten ajándéka, Isten ajándéka az egyháznak, Isten ajándéka az ő népének. 2 3

3 Böjtölök a magyar szerzetesekért, bárhol élnek a világban. március 14. szombat Elmélkedj! Tőlünk, akik már nem vagyunk olyan fiatalok, ne tanuljátok meg azt a sportot, amelyet mi, öregek gyakran űzünk, a panaszkodás sportját. Legyetek inkább pozitívak! március 20. péntek Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7, március 23. hétfő Dán 13, ; Jn 8,12-20 Oz 6,1-6; Lk 18,9-14 Elmélkedj! Assisi Szent Ferenc mondta: Hirdessétek mindig az evangéliumot, és ha szükséges, akkor szavakkal is. Mit akar ez jelenteni? Az evangéliumot az életünk hitelességével, koherenciájával kell hirdetni. Megvizsgálom életemet: mennyire hitelesek tetteim és szavaim? március 15. Nagyböjt 4. vasárnapja Nemzeti ünnep 2Krón 36, ; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 Elmélkedj! Ne engedjetek a számok és a hatékonyság kísértésének, még kevésbé annak, hogy saját erőtökre hagyatkozzatok. Fürkésszétek életetek távlatait virrasztó éberséggel. Folytassuk és mindig az Úrba vetett bizalommal kezdjük újra utunkat! Megkeresem hol, mit kell újrakezdenem az Úrral? március 16. hétfő Iz 65,17-21 Jn 4,43-54 Elmélkedj! Áldom az Urat, amiért a megszentelt élet éve éppen egybeesik a családról szó szinódussal. A család és a megszentelt élet mindenkit gazdagító és mindenkinek kegyelmet közvetítő hivatások, az emberi kapcsolatok építésének humanizáló terei, az evangelizálás helyei, ahol igazán segíthetjük egymást. Imádkozom a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért és az idősekért. március 17. kedd március 18. szerda Iz 49,8-15; Jn 5,17-30 Ma nem panaszkodom. Elmélkedj! Legyetek vidámak! Mutassátok meg mindenkinek, hogy Krisztus követése és evangéliumának tettekre váltása boldogsággal tölti el szíveteket. Fertőzzétek meg ezzel az örömmel a hozzátok közeledőket, és akkor sokan fogják kérdezni tőletek örömetek okát, és felébred bennük a vágy, hogy osztozzanak ragyogó és lelkesítő evangéliumi kalandotokban. Ma örömmel fertőzöm meg a környezetemet. március 19. csütörtök Szent József, Szűz Mária jegyese 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 4, ; Mt 1, a Elmélkedj! Legyetek bátrak! Aki érzi, hogy az Úr szereti őt, az teljesen belé tudja vetni bizalmát. A benneteket kísérő Szentlélek erejével menjetek el a világ útjaira és mutassátok meg az evangélium megújító erejét, amely ha tettekre váltják, ma is csodákat visz végbe, és az ember minden kérdésére választ tud adni. Szentmisére megyek, szentáldozáshoz járulok, imádkozom az édesapákért. Elmélkedj! Minden megszentelt személy ajándék Isten úton lévő népe számára. Nagy szükség van jelenlétük minden formájára, amelyek megerősítik és megújítják az elkötelezettséget az evangélium hirdetése, a keresztény nevelés, a szükséget szenvedők megsegítése és a szemlélődő ima mellett, a fiatalok, a családok, az igazságosság és a béke szolgálata mellett. Böjtölök, hogy szerzetesi közösségeink az evangélium hiteles tanúi legyenek a magyar egyház javára. március 21. szombat Jer 11,18-20; Jn 7,40-53 Elmélkedj! Egymás megszólása, a pletyka, az irigység, a féltékenység, a veszekedés mind olyan magatartásforma, amely nem kaphat helyt házainkban. A szeretet előttünk megnyíló útja valósággal végtelen, ha elfogadjuk és befogadjuk egymást, figyeljünk egymásra, megosztjuk anyagi és lelki javainkat, gyakoroljuk a testvéri figyelmeztetést, különleges tisztelettel bánunk a leggyengébbekkel Ma kerülöm a pletykát, nem halogatom szentgyónásom. március 22. vasárnap Nagyböjt 5. vasárnapja Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33 Elmélkedj! Arra szeretnélek bátorítani, hogy lépjetek ki magatokból. Két kijárat van: az egyik a Jézussal való találkozás felé, a transzcendencia felé, a másik pedig a másokkal való találkozás felé, hogy nekik Jézust hirdessük. És ennek a kettőnek együtt kell lennie. Elmélkedj! Az egyház nem prozelitizmussal [térítéssel], hanem vonzással növekszik. Életeteknek kell beszélnie, olyan életet kell élnetek, amelyen átsugárzik az evangélium megélésének öröme és Krisztus követésének szépsége! Ma úgy élek, hogy Krisztushoz vonzzam az embereket. március 24. kedd Szám 21,4-9; Jn 8,21-30 Elmélkedj! Nem kell félnünk attól, hogy korlátaink vannak, mert az Úr ismeri ezeket a korlátokat hanem nagylelkűen hagynunk kell, hogy ő cselekedjen bennünk. Az Úrra bízom korlátaimat. március 25. szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony Iz 7,10-14;8,10 Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38 Elmélkedj! Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk, elismétli nekünk is: Tegyetek meg mindent, amit mond!. Jót fog tenni mindnyájatoknak, ha bizalommal jártok egy olyan közösségi úton, amely a legjobb energiákat tudja felszabadítani bennetek és körülöttetek. Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 Ma imádkozom az üldözött kereszté- nyekért. Imádkozom az édesanyákért, nagy- mamákért. 4 5

4 március 26. csütörtök Ter 17,3-9; Jn 8,51-59 születéséért. március 28. szombat Böjtölök új szerzetesi és papi hivatások Mit tehetek ma az egységért, a közösségért, egyházamért? április 3. Nagypéntek Elmélkedj! Most azokhoz fordulok, akik saját hivatásuk megértéséhez készségesen szeretnék meghallani Krisztus hangját, amely ma újra szól az egyházban. Arra hívlak titeket, hogy hallgassátok és kövessétek Jézust, hagyjátok, hogy szavai melyek lélek és élet átformálják bensőtöket. Imádkozom a hivatásukat keresőkért, hogy bátran válaszoljanak az Úrnak. március 27. péntek Jer 20,10-13; Jn 10,31-42 Elmélkedj! A hivatás egy gyümölcs, amely olyan földön érlelődik, amelyet az egymás szolgálatában kifejeződő szeretet művel meg. Egyetlen hivatás sem önmagától születik, és nem is önmagáért él. A hivatás Isten szívéből ered, és a hű nép jó földjében, a testvéri szeretetben hajt ki. Ez 37,21-28; Jn 11,45-57 Elmélkedj! Minket, keresztényeket az Úr nem kicsiny dolgokra választott ki, menjetek mindig tovább a nagy dolgok felé. Nagy eszmékre tegyétek fel életeteket! Milyen nagy dolog felé hív az Úr életemben? március 29. Virágvasárnap Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47 Elmélkedj! Közöttünk ne legyenek szomorú arcok, örömtelen és elégedetlen emberek. Mindenki máshoz hasonlóan nekünk is vannak nehézségeink, ránk tör a lélek sötét éjszakája, csalódás tölt el, betegség dönt ágyba, korunk előrehaladtával erőink is megfogyatkoznak. Éppen ekkor kellene rátalálnunk a tökéletes boldogságra, meg kellene tanulnunk felismerni Krisztus arcát, aki mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és aki irántunk való szeretetből nem utasította el a kereszt szenvedését. Ma igyekszem felismerni Krisztus arcát mindenben, imádkozom a betegekért, szenvedőkért, haldoklókért. március 30. Nagyhétfő Iz 42,1-7; Jn 12,1-11 Elmélkedj! Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásból, a másokkal való kapcsolatból születik, abból az élményből, hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, és mi magunk is elfogadunk, megértünk, szeretünk másokat. Ma különösen igyekszem elfogadni, megérteni, szeretni a másikat. március 31. Nagykedd Iz 49,1-6; Jn 13, Elmélkedj! Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja. Ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Őszintén kimondom: Fontos vagy nekem! Köszönöm! április 1. Nagyszerda Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25 Elmélkedj! Fontos vagy nekem! Ezt hallani és megérteni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív. vagyok neki. április 2. Nagycsütörtök Megköszönöm Istennek, hogy fontos Kiv 12, ; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 Elmélkedj! Legyetek közösségi emberek! Mély személyes közösségben Istennel fáradhatatlanul építsétek a testvériséget, mindenekelőtt a kölcsönös szeretet evangéliumi törvényét megtartva magatok között, azután pedig mindenkivel. Mutassátok meg, hogy az egyetemes testvériség nem utópia, hanem magának Jézusnak az álma az egész emberiségről. Iz 52,13-53,12; Zsid 4, ,7-9; Jn 18,1-19,42 Elmélkedj! Ferenc az élő Jézust szemlélte, akinek nyitva van a szeme, nyílt sebeiből pedig vér folyik. Nektek is ezt kell szemlélnetek: a valóságot. Jézus Krisztus valóságát. Nem elvont gondolatokat, melyek szárazzá teszik a szívet. Szemlélődésetek Jézus sebeire irányuljon! Magával vitte az égbe e sebeket, és ma is megvannak. A mai szigorú böjtöt a ferences család minden tagjáért ajánlom fel. április 4. Nagyszombat Elmélkedj! Jézus Krisztus a sírban nyugodott. De a harmadik napon feltámadt, alleluja, alleluja! Meglátogatom a templomot, a Szentsírt, és imádkozom szeretteimért. (Az elmélkedésekben Ferenc pápa gondolatait olvashatjuk.) 6 7

5 Egyiptomi keresztényeket fejeztek le Líbiában Huszonegy egyiptomi kopt keresztény lefejezéséről tett közzé videót vasárnap este az Iszlám Állam líbiai szárnya tájékoztat az MTI. Az ötperces felvételen az látható, ahogy a tenger partjára vezetik, térdre kényszerítik, és lefejezik őket, mint a kereszt népét, az ellenséges egyiptomi egyház követőit. Az Iszlám Állam líbiai ága január elején jelentette be, hogy foglyul ejtett egyiptomi keresztényeket, akik az építőiparban dolgoztak Líbiában. A Szíriában és Irakban hatalmas területeket uraló Iszlám Állam önjelölt kalifájának hűséget fogadott fegyveresek Vilájat Tarábulusz, azaz Tripoli Tartomány néven működnek, jelezve ezzel, hogy a líbiai fővárost magában foglaló régiót az Iszlám Állam által létrehozott kalifátus részének tekintik. Ferenc pápa a február 16 i audiencián úgy fogalmazott: Veszem magamnak a bátorságot, hogy anyanyelvemen fejezzem ki mély és szomorú érzéseimet. Ma olvastam a huszonegy vagy huszonkét kopt keresztény kivégzéséről. Csak azt mondták: Jézus, segíts meg engem! Meggyilkolták őket pusztán csak azért, mert keresztények. Ön, testvérem, a beszédében utalást tett arra, ami Jézus földjén történik. A mi keresztény testvéreink vére egy tanúságtétel, mely kiált. Legyenek katolikusok, ortodoxok, koptok, lutheránusok, nem számít: keresztények! A vér ugyanaz. A vér megvallja Krisztust. Ezekre a testvérekre emlékezve, akik megvallották Krisztust, kérem, hogy bátorítsuk egymást, haladjunk előre ezzel az ökumenizmussal, ami megerősít minket, a vér ökumenizmusa. A vértanúk mind keresztények. Imádkozzunk egymásért, és továbbra is járjunk együtt a bölcsesség, a jóakarat, az erősség és a béke útján! idézte Ferenc pápa szavait a Vatikáni Rádió. Ibrahim Iszák Szidrak alexandriai kopt pátriárka részvétét fejezte ki a huszonegy meggyilkolt kopt keresztény családjának, és nyilatkozatában kéri, hogy a hit fényével tekintsünk halálukra tájékoztat a Vatikáni Rádió. Egyiptomi keresztény férfi tiltakozik a koptok líbiai lemészárlása miatt Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet líbiai szárnya által elkövetett vérengzést látva több muzulmán szervezet fölemelte szavát, többek között a Hamász is. Az alexandriai kopt katolikus pátriárka, Ibrahim Iszák Szidrak részvétét fejezte ki a lefejezett vértanúk családjának. A pátriárka köszönetet mond az egyiptomi elnöknek és a kormányhivataloknak a terrorcselekményre adott gyors válaszért. A mészárlásra válaszul hétfőn egyiptomi harci gépek támadták az Iszlám Állam állásait Líbiában. Kedden pedig Abdel Fattáh esz Szíszi egyiptomi elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazását sürgette a líbiai nemzetközi beavatkozáshoz. Mahmúd Abbász palesztin elnök a koptok lefejezése miatt háromnapos gyászt rendelt el hétfőn Ciszjordániában, és telefonon részvétét nyilvánította Abdel Fattáh esz Szíszi egyiptomi elnöknek. A Fides hírügynökségnek eljuttatott nyilatkozatában Szidrak pátriárka azt kéri, hogy kopt ortodox testvéreinek halálára a hit fényében tekintsünk. Jelentősnek nevezte azt a tényt, hogy egész Egyiptomban humanitárius reakciót indított el a dzsihadisták barbár vérengzése. Ez a tragikus esemény egyesíti az egész országot, keresztényeket és muzulmánokat egyaránt mondta a Fides hírügynökségnek Hani Bakhoum Kiroulosz atya, a kopt katolikus patriarkátus titkára. Ha az volt a céljuk, hogy megosszanak minket, kudarcot vallott a tervük. Keményen elítélte a történteket az Azhar Egyetem is (a szunnita iszlám legfőbb teológiai központja): Barbár cselekedet, amelynek semmi köze egy valláshoz vagy emberi értékhez sem. Az egyiptomi légierő azonnali beavatkozása az Iszlám Állam líbiai bázisai ellen szintén azt mutatja, hogy a kormány számára minden egyiptomi állampolgár egyforma, és hogy Egyiptom nemzeti mivoltában érzi sértve magát a terroristák véres őrjöngése miatt. Egyiptomban hétnapos gyászt rendeltek el a huszonegy kopt keresztény lemészárlása miatt. (Magyar Kurír) Ingyen nyírják és borotválják a Szent Péter téren a hajléktalanokat Nagy sikerrel indult meg február 16 án a Ferenc pápa kezdeményezésére a Szent Péter tér oldalsó részén megnyitott fodrászat munkája, ahol a római hajléktalanok önkéntes fodrászok s borbélyok szolgáltatásait ingyen vehetik igénybe tájékoztat az MTI. Minden hétfőn reggel kilenctől délután háromig várja a borotválkozni és hajat vágni akaró hajléktalanokat a Szent Péter teret övező barokk oszlopsorral szomszédos fodrászat. A vendégeket az ugyanitt felállított zuhanykabinok mellett fogadták, és az ügyfelek egymás után érkeztek: a délelőtti órákban hosszú sorban álltak az ingyenes fodrászatnál. A hétfői nyitónapon két professzionális fodrász, Arianna és Daniele dolgozott a Szent Péter téri fodrászatban. Mindketten az Unitalsi olasz katolikus jótékonysági szervezet önkéntesei. Arianna elmondta, hogy minőségi fodrászszolgáltatást kínálnak: A hajléktalanok ugyanolyan vendégek, mint bárki más, egyiküket sem borotváljuk kopaszra. Mindig megkérdezzük tőlük, milyen frizurát szeretnének, hogy ezzel is érezzék, emberként kezeljük őket. A fodrásznő hangsúlyozta, hogy ezért nem használ műanyagkesztyűt sem, mert nem fél attól, hogy a hajléktalanok piszkosak vagy betegek lehetnek. A Szent Péter téri fodrászat hétfőnként lesz nyitva, az olaszországi fodrászüzletek heti zárónapján. Minden hétfőn más római fodrász látja majd el a hajléktalanokat és csatlakoznak a római fodrásziskolák tanulói is. A sampont, borotvát, törölközőket és minden más felszerelést ismert kozmetikai cégek ajánlották fel ingyenesen. Ferenc pápa kezdeményezése volt, hogy a Vatikán szívében segítsenek az olasz főváros utcáin élőknek. A Rómában levő mintegy nyolcezer hajléktalannak eddig egyetlen köztéri helyszínen, a Termini pályaudvaron volt lehetősége tisztálkodásra, de itt egy zuhanyzás 9 euróba (mintegy 3 ezer forintba) kerül. A menhelyeken sincsen elég zuhanyzó. A Szent Péter tér oldalában felállított zuhanykabinok ingyenesek. Egész héten nyitva tartanak, kivéve a Szent Péter téren szerda délelőttönként tartott általános audiencia idejét. (Magyar Kurír) Avilai Szent Teréz vándorbotja bejárja a világot Avilai Nagy Szent Teréz eredeti vándorbotja hónapok óta a világot járja. Az ereklyeként tisztelt bot öt kontinensen zarándokol át a Camino de Luz (A fény útja) keretében, a sarutlan kármeliták számára jelentős színhelyeken halad át vándorútja során tájékoztat a Camino de Luz és az STJ 500 portál. 8 9

6 Jézusról nevezett Teréz híres volt vándorló kedvéről, vállalkozó szelleméről és kreativitásáról. Szüntelenül a hitet és az igazságot kereste. A Camino de Luz, az ereklye zarándokútja arra tanít bennünket, hogy az életre, mint útra, mint zarándoklatra, mint küldetésre gondoljunk. Avilai Teréz, aki nyughatatlan lélek hírében állt, egész életében járta az országot, újabb és újabb kolostorok alapításán fáradozva ennek köszönhető, hogy az utókor számára olyan erősen kötődik személyéhez és emlékezetéhez az élet vándorlásként, zarándoklatként, küldetésként való szemlélése. Ez a vándorló kedv, vállalkozó, hitet és igazságot kereső szellem szétterjedt az egész világon, öt kontinensen születtek hivatások. A karmelita misszionáriusok első csoportja már Szent Teréz életében elindult Kongóba; 1588 ban pedig már Mexikóban is önálló rendtartomány jött létre. A Közel Keleten is újra megjelent a Karmel: 1631 ben kezdték építeni az első Karmel hegyi kolostortól pár kilométerre a mai Stella Maris kolostor elődjét. A Terézi Karmelre jellemző missziós lelkület a 20. században érte el tetőpontját: kolostorok és rendtartományok sora jött létre szerte a világon. A fény útja elnevezésű zarándoklat a Szent Terézre jellemző vállalkozó szellem, missziós lelkület előtti tiszteletadás, egyben az Avilai Szent Teréz emlékév egyik nagy jelentőségű eseménye. Ferenc pápa a 2015 ös évet Nagy Szent Teréz emlékévének nyilvánította, mely október 15 étől október 15 éig tart. Október 15. Szent Teréz liturgikus emléknapja. A szent születésének ötszázadik évfordulóját március 28 án ünnepli az egyház, ezen a napon Alba de Tormesben, halálának helyén mutatnak be ünnepi szentmisét. Ferenc pápa március 11 én fogadja a Camino de Luz zarándokcsoportját jelentette be januárban a sarutlan karmelita rend általános helynöke, Emilio José Martínez, március 28 ára, Avilai Szent Teréz születése napjára pedig a békéért való közös imádságot hirdetett meg, melyben részt vehet minden keresztény, más vallású vagy jóakaratú ember. Jégtemplom a Fogarasi havasokban Különböző felekezetek papjai áldották meg január 29 én a teljes egészében jégből készült templomot, amelyet kilencedik alkalommal építettek fel a Szeben megyei Bâlea tó mellett. A templom nemcsak építészeti kuriózum, hanem azért is különleges, mivel teret ad a vallások közötti párbeszédnek. A kétezer méter magasban fekvő jégtemplom kizárólag felvonóval közelíthető meg. Az építmény, amely egy régi erdélyi templom másolata, formára vágott jégtömbökből áll, melyeket víz és hó tart össze. Ortodox, katolikus és protestáns liturgiát is bemutatnak a telente újból felépített és megáldott jégtemplomban. NAGYBÖJTI LELKISÉG Enzsöl Ellák: NAGYBÖJT Egy hölgy, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság középpontja legyen s volt annyira szép, hogy butaságát megbocsáthattuk éppen a második szendvicshez nyúlt, amikor szót kért tőlünk. Ünnepélyesen bejelentette, hogy ez az utolsó szendvicse húsvétig, örült a böjt közeledtének, úgyis fogyózni szeretett volna. A bejelentést tevő hölgy körülnézett a szobában és várta a hatást. Ez esetben nem volt szerencséje azt mondtam neki: a böjtnek semmi köze a fogyókúrához, a böjt nem szépségszalonok ajánlatlistáján szerepel, ha te csak azért böjtölsz, hogy szebb legyél, akkor kár elkezdeni. Mire való a böjt? Miért beszélünk negyven napon át önmegtagadásról, lemondásról? Annyi bajjal jár az életünk, minek még külön keresztet keresni a nyakunkba? Olvasom a nagyböjti könyörgéseket. Mindegyik arra buzdít, hogy az áldott nagyböjti időt használjam fel lelkem erősítésére, tisztítására, s vegyek át valamit Jézus szenvedéséből. Miért kell az út? Mi az értelme? Miért kívánja Jézus, hogy kereszttel a vállamon menjek utána? Miért nem mehetek csomag nélkül? Miért kell elvesztenem az életemet, hogy megnyerjem azt? Lassan megvilágosul az agyam. Mit megtesz egy birkózó azért, hogy helytálljon a versenyen. Mennyi áldozatot hoz egy színésznő, hogy a színpadon jól szerepeljen. De sorolhatnám tovább a példákat, de Szent Pál megállít, s azt kérdezi tőlem, komolyan veszed te az örök életet, vagy csak beszélsz róla?... Pirul az arcom. Mennyi áldozatot tudunk hozni véges célokért, de ha a VÉGTELENÉRT kell áldozat, azonnal reklamálunk. A nagyböjti idő: edzés, s ennek az edzéstervnek lényege: közelebb Jézushoz. Máté evangélistától ismerős a jelenet: egy beteg gyermek apja Jézustól kéri fiának gyógyítását (Mt, 17,14 21) Jézus meggyógyítja a fiút, s a tanítványok ezt ámulva nézik. Kíváncsiak arra, ők miért nem tudták végbevinni a csodát. Jézus a tanítványok gyönge hitét okolja. Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal, böjttel mondja nekik. Tehát Jézushoz tartozni nem olcsó lelkesedést jelent. Nem szavainak, mozdulatainak, gesztusainak, utánzását jelenti, hanem azt kell tenni, amit ő tesz, imával és böjttel együtt. Nagyböjt napjai ezt a ragyogó esélyt kínálják nekünk, hogy komolyan vegyük Jézus követelését, komolyabban, mint azelőtt. A Jézushoz közeledés legfőbb jele a másik emberen látható. Azon az emberen, akiben Jézust valóban szeretjük. A nagyböjti idő komolyan vételének másik bizonysága: közelebb a másikhoz. Jézust nem lehet külön szeretni. Nem zárkózhatunk be egy vallásos toronyba, ahonnan lelkesen ostromoljuk az eget, anélkül, hogy tennénk valamit azért, hogy megszűnjön környezetünkben a nyomor, kevesebb legyen a keserűség, és élni tudjon az élet! Minden böjtölés azt juttatja eszünkbe, hogy nem élünk egyedül a világban. Vannak mások is. Vannak emberek akiknek nem olyan magától értetődő esemény a táplálkozás, a vásárlás, az új bútor beszerzése, mint nekünk. Vannak szegények! Vannak emberek, akikhez képest mi még nagyon jól állunk. Vegyük észre a másikat, különben nem tartozunk Jézushoz. Egyedül senki sem mehet a mennyországba. Vinnünk kell valakit, valakit akin könyörültünk! Valakit, akinek mi voltunk a Jézus! Nagyböjt idején lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz, s általa közelebb kerüljünk egymáshoz is. ÖREGEK KERESZTÚTJA Ha Akarják, ha nem vállukon a kereszt van. Hordozzák. Urunk, adj neki erőt! I. Pilátus halálra ítéli Jézust Az öregeket is ítélet éri. Nem értesz hozzá. Te ezt már nem tudod csinálni. Ne szólj bele! Nincs jogod hozzá Mi tartunk el. Minden mondat ítélet. Kegyetlen Szívtelen. Uram, adj nekik erőt! II. Jézus vállára veszi a keresztet Az öregek sem térnek ki előle. Betegség miatt görnyedeznek. Megroppant erejük nyomasztó teher. Hordozzák az öregedés naponta nehezebb keresztjét. Uram, segíts, hogy a kereszt kínjai az életre készítsék őket. III. Jézus először esik el a kereszttel. Régi botlásaik földre nyomják az öreget. Fiatalkori eleséseik. Múltjuk tényei. Hogy jobban csinálhatták volna. Uram, segíts, hogy gyónással letegyék múltjukat! Akkor fölemelkedhetnek

7 IV. Jézus szent Anyjával találkozik Az öregeknek is fáj az övéikkel való találkozás. Fáj nekik az elesettségük. Az, hogy kíméletre és irgalomra szorulnak. Kiszolgáltatottak, megalázottak. Uram, add, hogy övéik irgalmas szeretettel közeledjenek feléjük! V. Cirenei Simon segít Jézusnak Az öregeknek legnehezebb elfogadni a kényszerű segítséget. Arcot vágnak unokáik, ha segíteni kell. Lányaik nem érnek rá. Fiaiktól kérni kell az anyagi segítséget. Tehernek tartják őket, ezt mutatja minden. Uram, mozdítsd meg a hozzátartozóik szívét! VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak Azt mondják az öregek: csak valaki megértene És nem találnak megértő emberre aki meghallgatná őket, megértő szívvel nézne rájuk. Kendőnyi gyöngédséggel lenne hozzájuk. uram, add, hogy nekik is akadjon gyengéd, megértő emberük! VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel Az öregeket földre taszítják jelen életük bűnei. Ők is emberek, gyarlók, bűnösök. Önzők. Féltékenyek. Irigyek. Kapzsik Konokok. Kevélyek. A föld húzza őket, s ők keseredetten mondják, érzik: nem voltam soha ilyen Uram, szabadítsd meg őket a földtől! VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Az öregeket is bántja, ha fájdalmat okoz másoknak a sorsuk. Ezért hallgatnak bánatukról. Eltitkolják bajaikat. Egyedül hordozzák keresztjüket. Magukba fordulnak. És még ők vigasztalnak másokat. Uram, segítsd őket, mert oly hasonlók Hozzád! IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel Az öregeket a tehetetlenség nyomja a földre. Nem tudnak gondoskodni magukról. Már imádkozni sem képesek. Összezavarodnak az emlékeik,. Még hitükben is kísértést szenvednek. Elkeserednek. Uram, csak a Te segítségeddel tudnak felkelni. X. Jézust megfosztják ruháitól Az öregekről a becsület köntösét veszik le. Törtetéssel magyarázzák ifjúságuk munkakedvét. Önzéssel tehetős életüket. Csapodársággal, ha nincs semmijük. Hiúsággal jótetteiket. Uram, segíts, hogy csak az számítson nekik: Te mire tartod őket. XI. Jézus keresztre szegezik Az öregség a keresztre szegezés. Az öregedés, a betegség, az elhagyatottság a szegek. Küzdeni lehet ellene, de kitérni nem. Végül mozdulni sem tudnak sajgó fájdalom nélkül. Uram, segíts nekik, hogy a Te példádon erősödjenek. XII. Jézus meghal a kereszten A halál elkerülhetetlen. A hozzátartozók mégis tagadják. Az orvosok az életért dolgoznak. Az öreg kezéből kiveszik a jó készület utolsó lehetőségét. Könnyű vigasztalás ecetes szivacsát nyújtják helyette nekik. Pedig a halál biztos. Uram, könyörülj rajtuk! XIII. Jézus testét leveszik a keresztről S a halál helyett az öregek fiatalabb szeretteik koporsója elé kerülnek, akik megelőzték őket a halálban. Szívesen cserélnének. Nem lehet. Egyedül maradnak fájdalmukkal. Nem tudnak megnyugodni. Nem tudnak felejteni. Szűzanyánk, te könyörögj értük! XIV. Jézus holttestét sírba teszik. Az öregek végül sírba kerülnek. De sírjukat lassan felveri a gaz. Elkorhad felettük a kereszt. Eső, fagy rongálja a követ. S oly kevés fohász száll értük az ég felé. Az élő öregek tűnődnek: így lesz velem is? Uram, ne engedd, hogy megfeledkezzünk elhunyt szeretteinkről! Urunk! Te légy erőforrása és segítsége az öregeknek. Adj nekünk érzékeny szívet, hogy irgalmas szívvel segítsük őket keresztútjukon, mely majdan a mi utunk is lesz. Darvas László: Elmélkedés E nagyböjti elmélkedést egyenként végigolvasva, végiggondolva mélyedjünk el a húsvéti előkészület titkában, ráérzünk Isten irántunk való szeretetére. Válasszá válik a már tettekké érett gondolat, s életem tükörré válva visszatükrözi a kapott égi fényt. Megadod hívő népednek, hogy évről évre, a megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét; most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. Testi böjtölésükkel a bűnt fékezed, fölemeled a lelket. Szent erőt és jutalmat bőven adsz Krisztus a mi Urunk által. Fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk neked? A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Már közeledik Üdvözítőnk szenvedésének és dicsőséges feltámadásának ünnepe, amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, és újra átéljük megváltásunk szent titkát. Mentes Mihály: Mint Péter Ott állok a kegyetlen udvaron; Diadalt ül a durva szolgahad. Isten temploma bennem csupa rom És én nyögök a bús romok alatt. Szentséges Isten, hogy is lehetett?! Hogyan, hogyan tagadhattam meg Őt?! A szolgáló, látom, hogy közeleg S látom magam, a gyáva remegőt. Kukorékol az átkozott kakas: Ki is röhög, vádol is engemet. Mind engem néznek. Jaj, ez a magas Fal mindjárt rám omlik és eltemet. A tornácon most, most, most megjelen Szomorúan fehér arccal az Úr Szeme éles tőrként lelkembe szúr. Kegyelem, Uram, kegyelem, kegyelem! Elment. Hány éjjelt sírtam azóta át! Tudom, hogy megbocsátott, hogy szeret. Tudom, hogy amit egyszer megbocsát. Az nincs. Az Isten egészen feled. Tudom. De mikor lelkem elpihen: Az a nézés, az a nézés, Uram, Reám hull s fölkavarodik szívem, Mint tó, amelybe roppant kő zuhan. Sima tó, nyugodt lelkiismeret Ki láthatja a tónak fenekét? Múlt bűnt feledni az ember is szeret, Ha egyszer kéken derül rá az ég. Én olykor szörnyűt, szörnyűt álmodom! Azt álmodom, hogy gyilkos tó vagyok, A meggyilkoltat vaskarral fogom Lelkem mélyén, míg fönn a nap ragyog. Fölébredek. Tudom, hogy nem igaz. De valóságból él az álom is. Ha magja nem volt, nem nő bármi gaz. Hátha a lelkem tükre rossz, hamis! Az Úr panaszos, vádoló szemét Mindig, mindig magamon érezem. És bár szívem szeretet tűzben ég. Nem szűnök félni és sírni sohasem. Mint Péter 12 13

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 15 15. ÉVESEK LETTÜNK Lukáts Istvánné: A lap 15 éves születésnapjára 15 évvel ezelőtt, 1999 szeptemberében jelent

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét. A sír üres. Amikor a keresztre nézek... Tél és tavasz közt SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Amikor a keresztre nézek... Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben