H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E"

Átírás

1 A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János 13:35

2 É v i J e l i g e De nekem olyan jó Isten közelsége! Zsoltár 73,28/a. E g y h á z u n k É v i J e l i g é j e : 2 Ha világosságban járunk, közösségünk van egymással! I. János 1:17 Te r v e z e t t m á r c i u s i p r o g r a m j a i n k : Március 2.-án, vasárnap az Ökumenikus Világimanap Hidason a Metodista kápolnában 15 órakor lesz Az imanap mottója: Éltető forrás a pusztában Március 7.-én, pénteken az Ökumenikus Világimanap Pécsett a Görög katolikus templomban lesz Március 9.-én Női gyülekezeti vasárnap lesz úrvacsorával. Igét hirdet Dr. Thalyné Kurdi Éva Március ig Tavaszi ifjúsági konferencia Szegeden. R e n d s z e r e s p r o g r a m j a i n k : Hétfőn Ifjúsági óra Kedden 17 órakor bibliaórát tartunk Hidason Csütörtökön Bicsérden 18 órakor házi istentisztelet lesz Pénteken 17 órakor házicsoport lesz (változó helyszínnel) Vasárnap 9 30 imaóra, és órakor istentisztelet van Pécsett, órakor Hidason. Első vasárnapokon Úrvacsorai istentisztelet van. Minden harmadik vasárnap Siklóson órakor istentiszteletünk van az evangélikus imaházban. Az esetenkénti időpontváltozásokról lelkészünknél lehet érdeklődni. M é d i a h í r e k Március 21.-én 5 óra 20 perckor az MTV-n metodista testvérünk gondolatait hallhatjuk a Hajnali gondolatok műsorban A média műsoraink honlapunkon utólag is megnézhetők!

3 S z ü l e t é s n a p j u k a t e b b e n a h ó n a p b a n ü n n e p l i k : Siptár Miklósné én Ritter Zsombor án Paplauer János én dr.thalyné Kurdi Éva én Dergez Ferencné én Mühl Henrik én Kívánjuk, hogy Isten áldja meg minden születésnapos életét! V a s á r n a p i i s t e n t i s z t e l e t e k t e x t u s a i : Március 2.-án 2.Korintus 3:1-6 Március 16.-án Róma 4: Március 23.-án Róma 15:7 Március 30.-án Efézus 2:1-10 I n f o r m á c i ó Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet szeretnénk mondani az elmúlt év elején az állam felé fizetett adójának felajánlható 1-1%-ért, mellyel a Magyarországi Metodista Egyház javára rendelkezett: 1292 személy (267 fővel több, mint tavaly) ,-Ft-tal (985 ezer Ft-tal több az idei). A Márta-Mária Alapítvány javára ,-Ft-ot kaptunk az alapítványi 1% után. Nagy szükségünk van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszönjük! Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerősei figyelmét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel! Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073 Az egyházunk öregek otthonát támogató Márta-Mária Alapítvány adószáma:

4 M á r c i u s. Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13,35.) Jézus Krisztus mondja: Tudjuk-e ki ez a Jézus Krisztus? Buta kérdésnek látszik, ugye? Gondoljuk végig, hogy Jézus is megkérdezte a tanítványait, akik vele voltak már több mint egy éve: Kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek tartotok engem? Lehet Jézus tanítványának nevezni magamat úgy, hogy Ő nem ismer engem, mert én nem ismerem Őt! Olvashatjuk a példázatban. (Máté 7:20.) Én vajon ismerem Jézust úgy, ahogyan kell? Miért fontos erre a kérdésre őszintén válaszolni? A válaszunk meghatározza a neki való engedelmességünket, és azt, hogy ő kicsoda a mi számunkra. Válaszunk akadálytalanná teszi az Ő szeretetének munkáját bennünk. Csak az Ő megismerése által kap helyett bennünk az Ő szeretete, amely képessé tesz bennünket úgy szeretni a másikat, ahogyan Ő szeretett minket! Jézus megismerése csak az Ő szeretetének befogadása által veszi kezdetét, amelynek vége az örök élet! Az ének író fogalmazza így: Megismerni Téged ez az örökélet, ez az igaz örök boldogság Azért is fontos megismerni Jézus Krisztust, mert benne és vele együtt mindent megkaptunk. Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? (Róma 8:32) Világosan üzeni az Ige: Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kolossé.2:3) Szenvedünk attól, hogy nem tudunk szeretni mindenkit személyválogatás nélkül? Ahhoz egészen őszintének kell lenni önmagunkhoz, hogy ezt bűnbánatban képesek legyünk bevallani! Erre az őszinteségre csak az őbenne való hit által munkálkodó szeretet tesz képessé bennünket. Törődnünk azzal, hogy mit mondanak az emberek a közösségünkről? Vagy nem? Csak az a fontos, hogy mi jól érezzük magunkat? Hogy mit mondanak, vagy mit nem mondanak a gyülekezetről az lényegtelen? Pedig nagyon is fontos! Figyelnünk kell arra, hogy látványosságai vagyunk, nagyító alatt tartanak bennünket az emberek, embereknek és angyaloknak ahogyan ige mondja! Jézus azt mondja: - szabadon fordítva - ha az én tanítványaim vagytok, akkor mindenki azt keresi bennetek, ami nem a tietek, hanem az 4

5 enyém. Az én szeretetemet, ahogyan Én szeretem az embert, még téged is. Mert ez a kincse minden embernek, még ha nem is tudja. Azt kérdik az emberek tőletek, akik egy közösségbe jártok, vagy az én tanítványaim vagytok: Hol vagy Jézus, látni akarjuk? Ha úgy szeretitek egymást, ahogyan Én szeretettelek titeket, akkor meglátnak majd Engem bennetek és köztetek! Rám van szüksége ennek a világnak, és nem rátok, de Én döntöttem úgy, hogy vállalom azt a rizikót, hogy rátok bízom azt, hogy az Én szeretetem által mutassátok mindenkinek, minden utánam vágyónak és az engem nem keresőknek, hogy Én ebben a világban vagyok! Nem hagytam magára ezt az embervilágot! Én azokban lakozom, akik szeretnek engem. Én ismerem őket, mert követnek engem, és az Én parancsaim szerint élnek - több, kevesebb sikerrel! Én választottam ki magamnak őket, és az Enyémek! Jézus ma sem mond mást, mint akkor ott a tizenkettőnek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ha ez számunkra nehéz és lehetetlen, jó ezt őszintén kimondani Jézusnak. Aki ezt a bátor lépést megteszi, az ajtót nyit a szívében Jézus szeretete számára. Valljuk meg együtt: Uram az én szeretettemmel képtelen vagyok úgy szeretni, ahogyan te szerettél minden embert. Kérlek hadd adjam oda az én szeretetemet neked, és te ad nekem a te szeretetedet. Köszönöm, hogy ez által képes lehetek minden embert úgy szeretni, ahogyan te szerettél minden embert. Köszönöm, hogy ez által lehetek a te tanítványod, és mindenki látja és tapasztalja majd, hogy Te itt vagy, és én a Tiéd vagyok. Ámen. G y u r k ó J ó z s e f A z Ö k u m e n i k u s V i l á g i m a n a p o t e r r e a z é v r e a k o p t k e r e s z t y é n n ő k k é s z í t e t t é k e l ő. Ökumenikus női bizottság Egyiptomban 5

6 E g y i p t o m b a n n e m c s a k m u s z l i m o k é l n e k R i p o r t e g y k o p t k e r e s z t é n n y e l. Az egyiptomi hallatán mindenkinek elsőre a fáraók, majd a muszlim emberek jutnak az eszükbe, ám elfelejtik, hogy Egyiptom népe a fáraók idejének lejárta után a keresztény vallás híve lett, és mind a mai napig élnek az országban szép számban keresztények; pontosan a lakosság 10-15%-át teszik ki, ami közel 4-8 millió embert jelent. Ők a koptok, mely felekezet a keleti, ortodox egyházhoz tartozik. Őszintén bevallom, hiába élek Kairóban már lassan három éve, nem túl sokat tudtam a kopt emberekről, szokásaikról, hogyan élnek, mit gondolnak a muszlimokról, mennyiben másak muszlim szomszédjaiktól ez idáig! Egy véletlen folytán (nem hiszek a véletlenben), mikor eldöntöttem magamban, hogy itt az ideje bővíteni a tudásomat e téren, és jól meginterjúvolni egy kopt keresztényt, a sors Andit sodorta elém az interneten. Andi egy tündéri fiatal lány, aki Budapesten él és dolgozik, apukája egyiptomi kopt keresztény, anyukája magyar katolikus, ám barátai között a legtöbben az iszlámvallás hívei. Egy forró tea mellett - legalábbis forrón hozták ki, ami végül igencsak meghűlt, mire a hosszú beszélgetés alatt odáig jutottunk, hogy akkor hörpintsünk is egyet belőle - beavatott egy kicsit a koptok vallásos, néha kissé misztikusnak tűnő, ám felettébb érdekes világába. Így most Andi közreműködésével ti is bepillantást nyerhettek, hogyan is élnek a koptok Egyiptomban. Van-e a kopt, mint névnek valamilyen sajátos jelentése? A kopt szó görög eredetű, konkrétan azt jelenti, hogy egyiptomi. A kopt keresztényeknek van egyébként saját, külön nyelvük is, mely a koptok által a késő ókortól beszélt nyelv, hangzása a görög, illetve latin nyelvhez hasonlít, és írását is javarészt görög betűk alkotják. Ma már csak alkalmanként használják egyházi szertartásokkor, ám használatát az elmúlt évtizedekben visszaszorította az arab nyelvű liturgia. Csak Egyiptomban élnek koptok? A legtöbbjük Egyiptomban, de sokan élnek még Etiópia környékén is. Miben hisznek a kopt keresztények? Jézusra Isten fiaként tekintenek, és hisznek a szentháromság egységében. Istent, mivel ők is az arab nyelvet beszélik, és ma már az istentisztelet 6

7 is arab nyelven zajlik, Allahnak hívják, vagy használják még a Rabbená kifejezést, ami annyit jelent: a mi Urunk. Rengeteg szentjük van, és mélyen tisztelik is őket. Olyannyira, hogy szinte mindegyiknek tartanak külön ünnepnapot. Milyen egy kopt mise? Hogyan zajlik? A szertartást a pap végig énekli, cintányérozik közben, füstölnek, de nem mond történetet, tanmesét a hívőknek, mint pl. itthon egy katolikus templomban. Egyetlen pap tartja a szertartást sok ministránssal együtt, akik közül az egyik minden alkalommal felolvas egy részletet az Evangéliumokból. Nálunk is van ugyanúgy áldozás, kenyértörés és közös ima, közös énekek. A templom belül három részre oszlik: középen van az oltár, jobb és baloldalt egy-egy szoba külön a nők, külön a férfiak számára. Belépve le kell venni a cipőt, a nőknek még külön egy zsebkendőméretű kis kendőt kell a fejük közepére tenni belépéskor, és úgy mennek be, ki-ki a maga helyére. Szigorúan csak olyan ruhában lehet bemenni, amiből nincs kint sem a térded, sem a vállad. A kopt templom egyébként visszafogottan díszített; a márvány dominál inkább az arany helyett, és belülről Jézus és Mária festményekkel, szobrokkal találkozhatunk. Érdekességképpen még elmondanám a papok kapcsán, hogy a kopt hívőknek kötelező kezet csókolni nekik találkozáskor. Vagy ha nem is a kezét, legalább a kezében lévő fából készült keresztet kell megcsókolni, melyet mindig a markában szorongat. Van valami jelentősége, szimbóluma annak, hogy a kopt papok fekete ruhában járnak? A fekete szín a szomorúság jelképe még abból az időből, mikor a muszlimok meghódították Egyiptomot és nagyon sok keresztényt öltek meg. 7

8 (Jómagam: Rákerestem az interneten, hogy pontosan mi is történt, mikor a muszlimok elfoglalták Egyiptomot. Az islamstory.com internetes oldal ekképpen foglalja össze röviden Egyiptom meghódításának történetét. Cyrus, Alexandria parancsnoka látta, hogy a Bizánci Birodalom - akik uralmuk alatt tartották Egyiptomot, és népét arra kötelezték, hogy áttérjen az ő vallásukra - nem lesz képes sikeresen szembeszállni a közelgő muszlim sereggel. (Miért közeledtek? Mert előzőleg a Bizánci Birodalom rátört a muszlimok életére, azzal a szándékkal, hogy megakadályozzák az iszlám vallás rohamos terjedését.) Cyrus úgy vélte, a legbölcsebb, amit e helyzetben tehetnek, ha békét kötnek velük. Ám a Bizánci császárnak nem tetszett az ötlet, és arra utasította a parancsnokot, hogy az utolsó vérig harcoljon a muszlimokkal. 641-ben a muszlimoknak sikerült bevenniük a Babiloni Erődöt, mellyel a bizánci uralom végleg megszűnt Egyiptomban: Amr ibn As elfoglalta Alexandria városát. Cyrus parancsnokkal békeszerződést kötött, ami tartalmazta az iszlám birodalom teljes szuverenitásának elismerését Egyiptom felett, és ezzel egy időben sok egyiptomi tért át az iszlám vallásra. Ám nem kötelezték őket az áttérésre; aki nem akart, annak a szerződés szerint dzsizját, vagyis egyféle adót kellett fizetnie az államnak helyette. Ennek fejében teljes vallásszabadságot élvezhettek, védelmet külső támadás ellen, stb.) Forrás: islamstory.com/en/node/ Hogyan lesz valakiből kopt keresztény? Át is térhet valaki, vagy csak beleszületni lehet? Nem, ezt is mint szinte minden vallást ugyanúgy bárki felveheti. A keresztelőt nálunk szintén pici babaként tartják meg, a lényeg, hogy a csecsemőt meztelenre vetkőztetik és háromszor teljesen a feje búbjáig belemerítik a szentelt vízbe. Nálunk nincsenek keresztszülők, a szertartás közben csak a pap meg az édesanya között folyik a beszélgetés. 8

9 Sokszor láttam, hogy a keresztények csuklóján egy apró kereszttetoválás van. Ez minden kereszténynek kötelező dolog? Nem, nem kötelező, de mivel a legtöbben mélyen vallásosak, ezért a legtöbb koptnak ott van a csuklóján, vagy néha a hüvelykujj tövébe tetováltatják. Bizonyos templomokban van egy férfi, aki tetováló géppel percek alatt megcsinálja, vagy ünnepek alkalmából szokták még. Milyen ünnepeket tart egy kopt család, és milyen sajátosságai vannak az egyes ünnepeknek? A koptoknál nagyon sok, több száz ünnep létezik, mivel nagyon tisztelik a szentjeiket, és mindegyiknek tartanak külön ünnepnapot. De nyilván, mint minden kereszténynél, nálunk is a legnagyobb ünnep a Karácsony. A Karácsony a koptoknál Január 6-7.-re esik, ami a többi keresztény felekezetnél a Vízkereszt ünnepe. Mi nem ajándékozunk ilyenkor, illetve mivel most már ugye máshol is divatba jött, nálunk is vannak családok, akik átvették ezt a szokást, de csak is valami apróságot, vagy magát az ünnepi új ruhát veszik meg a másiknak ajándék gyanánt. Ugyanis általában ilyenkor mindenki felújítja a ruhatárát; új cipőt, nadrágot, szoknyát vesz, talán még új alsóneműt is, abban megy a misére. Illetve Betlehemet állítanak még sokszor, és utána természetesen együtt van a család. A fenyőfa állítása is csak mostanság jött szokásba szintén hasonló okok miatt, előtte abszolút nem volt (nem is igazán lehet kapni egyébként rendes, szép fenyőfát kint Egyiptomban). (A riport folytatódik a következő linken: wordpress.com/2013/06/22/egyiptomban-nem-csak-muszlimok-elnekriport-egy-kopt-keresztennyel-2-resz/) I n t e r n e t B o c s á n a t k é r é s Keresztyén életünkben a bocsánatkérés nem arra való, hogy igazságot szolgáltasson a megbántott félnek, hanem arra, hogy helyreállítsa a szeretet légkörét. Ebből a szempontból tehát érdektelen, hogy ki kéri a másik bocsánatát: a megbántó fél, vagy pedig az, akit megbántottak. Így a bocsánatkérés nem lehet többé presztízs kérdés, hanem csakis a Jézusi béke eszköze. 9

10 A jogállástól - a valós, vagy vélt igazságtól - függetlenül mindig az kér előbb bocsánatot a másiktól, akiben a rövidlátó büszkeségnél nagyobb a békesség és a Szeretet szeretete. S i m o n A n d r á s S z e r e t e t k ö z e l b e n c í m ű k ö n y v é b ő l M i n d e n t k ö s z ö n ö k Szeretem a napfényt Patak csobogását, Kis méh zümmögését, Madár dalolását, Lágy szellőt, virágot, Sok apró örömöt, Minden szépet és jót Istennek köszönök. Va r g a E r z s é b e t H é t j ó t a n á c s h á z a s p á r o k n a k a l e l k i é l e t r ő l A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: Nem szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk. Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá. 1. Ne várjunk gyökeres fordulatot! A közös lelkiélet kialakulásához apró lépések vezetnek. Ritka, hogy egy házasságban, ahol egyáltalán nem beszélnek egymással hitbeli dolgokról, egyik napról a másikra erős, mély közös lelkiélet bontakozzék ki. A növényeket türelmesen kell gondozni ahhoz, hogy szép legyen a kert; ugyanilyen türelmes, gondos igyekezet szükséges a lelkiéletben történő közeledéshez. Az első lépés az, hogy elültetjük a lelki fejlődés magvait. 10

11 2. Imádkozzunk a hitvesünkért! Egyszerű dolog, könnyű elkezdeni, mégis sokan megfeledkeznek róla. Nem órákig tartó imádságról van szó, csupán arról: naponta szánjunk időt rá, hogy házastársunkért és a kapcsolatunkért imádkozzunk. Gyakorold magad az istenfélelemben tanácsolta Pál Timóteusnak (1Tim 4,7). Ha megtanuljuk Isten kezébe tenni a kapcsolatunkat és naponta imádkozunk egymásért, szokásunkká válik. Imádkozzunk mindazért, amire társunknak szüksége van, és keressük, mit kíván tőlünk, ez az egyszerű napi ima is sokat jelent. 3. Imádkozzunk közösen! Ha házastársunk szívesen teszi, imádkozzunk vele együtt naponta! Ha nem annyira nyitott, elég egy rövid fohász, például étkezésnél vagy más olyan pillanatban, amikor nem érzi annyira ijesztőnek. Egy házaspár úgy kezdte a napi közös imát, hogy a feleség mindössze ennyit mondott: Uram, köszönöm, hogy táplálsz minket. Köszönöm a gyerekeket. Köszönöm a férjemet. Add, hogy mindig tiszteljünk téged! Amen. Ez hónapokon át így ment, mígnem egyszer a férj is megszólalt: Hadd imádkozzam én is! Uram, nem vagyok egy nagy imádkozó, de egyetértek a feleségemmel, és köszönöm, hogy így szeret téged. Amen. Később a gyerekek is bekapcsolódtak. Egy év múlva már sokkal könnyebben ment a közös ima. Nagy igazság, hogy az együtt imádkozó házaspár együtt is marad. 4. Járjunk együtt templomba! A közös lelkiélethez hozzátartozik a közös templombajárás. Sajnos akadnak házaspárok, akiknek ez nem jut osztályrészül: például valamelyikük dolgozik, vagy nem hajlandó templomba menni. Érdemes imádkozni érte, és megragadni a kínálkozó lehetőséget. Egy férj például kikötötte, hogy havonta egyszer hajlandó elmenni a feleségével templomba. A feleség nem nyaggatta a többi három vasárnappal, viszont a havi egy alkalmat - különlegesen finom ebéddel - emlékezetes eseménnyé varázsolta. Nem telt bele egy év, s a férj majdnem minden vasárnap ott volt a templomban; ma pedig már a közösség aktív tagja. 5. Szánjunk rendszeresen időt a közös lelki elmélyülésre! Ez egyetlen házaspár számára sem könnyű. Sok mindennel lehet próbálkozni közösen: lelki témájú beszélgetéssel, könyvvel, hanganyaggal, filmmel, videóval. Hosszú távon is működőképes lehet, ha kitűzzük, hogy hetente meghatározott időt ilyen céllal együtt töltünk. A lényeg, hogy 11

12 egyezzünk meg valamiben, ami mindkettőnk számára megfelelő. Nem biztos, hogy rögtön megtaláljuk, mi az; ne keseredjünk el, és ne adjuk fel a kísérletezést! 6. Alakítsunk ki megerősítő, baráti kapcsolatokat más házaspárokkal! Egy fiatal pár egyetlen olyan házaspárt ismert, akiknek a példáját szívesen követték volna házasságukban: egy háromgyermekes, idősebb házaspárt a templomból. Lelki irányításukat, vezetésüket akarták kérni, de - hogy alázatból el ne utasítsák a kérést - először csupán annyit kérdeztek, elmehetnének-e hozzájuk, és feltehetnének-e néhány kérdést az Isten terve szerinti házasságról. A beszélgetés olyan jól sikerült, hogy a végén újabb alkalmat kértek... Így vált valóban lelki vezetőjükké az idősebb házaspár. De a kortárs kapcsolatok is nagyon fontosak. Aki házaspárokból álló közösséghez csatlakozik, megtapasztalja, hogy ha nem is minden alkalommal a házasságról beszélgetnek, előbb-utóbb minden téma előkerül a saját családjában. Sokat lehet tanulni abból is, ahogyan más házaspárok megélik a kapcsolatukat. 7. Tegyünk közös elhatározásokat! Jó, ha vannak közös terveink, elhatározásaink. Vannak házaspárok, akik bizonyos időközönként külön töltenek egy fél napot pihenéssel, imádsággal, olvasással, vagy kirándulással, majd összejönnek, és megbeszélik az eltelt órák élményeit. Mások évente egyszer közösen részt vesznek egy házasságról szóló lelkigyakorlaton, vagy előadássorozaton. Azt is megtehetjük, hogy évente elolvasunk egy lelki - vagy házasságról szóló - könyvet, azután megbeszéljük. A lehetőségek korlátlanok. A lelki fejlődéshez és közeledéshez - mint mindenhez - idő és elszánt kitartás szükséges. Amint az Írás mondja: Amit az ember vet, azt is aratja (Galácia 6, 8). Ne rövidítsük meg se magunkat, se egymást azzal, hogy elhanyagoljuk a lelki közeledést! Életünk végén nem az lesz a fontos, melyik nyugdíjpénztárhoz tartozunk, milyen a házunk, mennyi pénzünk van a bankban. Akkor csak az számít majd, milyen a kapcsolatunk Istennel és a szeretteinkkel. Miért ne kezdjünk hát mihamarabb az igazán fontos dolgokkal foglalkozni? F o r r á s : c b n. c o m M a g y a r K u r í r

13 B é k e c s ó k Úgy adódott, hogy azt a szentmisét - rendhagyó módon - nem a templomban, hanem egy szobában tartottuk. A liturgikus öltözetet és a szükséges eszközöket a miséző fiatal pap hozta magával, a szobában talált asztal lett az oltár, melyet úgy ültünk körül, mint annak idején, az utolsó vacsorán az apostolok. Bensőséges, családias volt a légkör, hiszen mind a tízenöten jól ismertük, és nagyon szerettük egymást. Ez a szentmise akkor is emlékezetes maradt volna mindnyájunk számára, ha nem történt volna közben semmi különös. De történt. Amikor a kiengesztelődési rítushoz érkeztünk, Gábor Atya két mondatot szúrt bele a megszokott liturgikus szövegbe. Azt mondta: Még egy ilyen jó közösségben is előfordulhatnak összezörrenések. Itt az alkalom, hogy bocsánatot kérjetek azoktól, akiket megbántottatok. És csak ezután következett a hivatalos felszólítás: Engesztelődjetek ki szívből egymással! Egy jót mosolyogtunk ezen a testre szabott szövegen, egy pillanatig mindenki magába szállt, majd nagy jövés-menés kezdődött, mivel - úgy látszik - valamennyiünknek akadt némi elintézni valója. Csupán egy valaki nem mozdult. Ült magába roskadtan, kifejezéstelen arccal, megközelíthetetlenül. Edit egy idő óta súlyos depresszióban szenvedett. Közénk tartozott, hívő testvérünk volt, részt vett a közösség programjaiban, de alig beszélt, betegsége egyre jobban elszigetelte tőlünk. Ha kérdezgettük, néhány semmit mondó szóval válaszolt, és kényszeredetten mosolygott hozzá. Ezzel a keserű mosollyal próbálta elrejteni belső baját, talán azért is, hogy ne terheljen vele bennünket. Ahogy most szoborrá merevedett alakjára pillantottam, egy belső hang azt súgta, hogy menjek oda hozzá. Odamentem, átöleltem, békecsókot adtam neki, és elmondtam, amit ilyenkor szokás: Editkém, békesség veled! Erre egész testében megremegett, majd zokogni kezdett. Gábor Atya, mivel látta, hogy a misét most úgysem folytathatja, odalépett hozzánk. Erre aztán sorra odajöttek a többiek is. Körülálltuk a zokogó testvért, és imádkoztunk érte. Kértük az Urat, hogy gyógyítsa meg. Talán negyed óra is eltelt így, aztán a sírás lassan elcsitult. Edit felnézett ránk, és... mosolygott. Nem a szokásos kényszeredett, magára erőltetett mosollyal, hanem igazán. Úgy, mint régen. Örömteli szívvel folytattuk a szentmisét, amely ezúttal különösen hosszúra nyúlt. Nem csak az a ne- 13

14 gyed óra nyújtotta meg, amíg Editért imádkoztunk. Sokkal inkább az a dicsőítés és hálaima, melyet gyógyulásáért mondtunk. Nem gondolom, hogy ez a gyógyulás csoda volt. (A csoda szót egyébként is nagyon-nagyon óvatosan használom...) Sőt, ha egy tudós pszichológus megmagyarázná nekem, hogy a lezajlott események mely mozzanatai váltották ki spontán, anélkül, hogy tudtuk volna a váratlan gyógyulást, bizonyára nem vitatkoznék vele. Három dolgot azonban biztosan állíthatok. Az egyik, hogy testvérünk valóban beteg volt. A másik, hogy nagy buzgalommal és őszinte hittel imádkoztunk érte. A harmadik, hogy meggyógyult. Méghozzá tökéletesen, mert Edit azóta kiegyensúlyozott, derűs. És gyógyulása tartósnak is bizonyult. Az idén nyáron volt 25 esztendeje annak, hogy ezek a dolgok történtek. D o b o s L á s z l ó L ó a t e m p l o m b a n c í m ű k ö n y v é b ő l Veszélyben ne tépelődj, ne idegeskedj. Ezzel semmire sem lehet menni. Vesd minden terhedet az Úrra. H u d s o n T a y l o r T é g y e n g e m b é k é d e s z k ö z é v é Uram, tégy a béke eszközévé. hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van, hogy megbocsássak, ahol bűn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van, hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van, hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van. 14

15 Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem, hogy vigasztaljak; nem azért, hogy megértsenek, hanem, hogy megértsek, nem azért, hogy szeressenek, hanem, hogy szeressek; csak ez a fontos, mert amikor adunk - kapunk, amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk, amikor meghalunk - új életre kelünk. A s s i s i S z e n t F e r e n c E g y c é d u l a, a m e l y m e g v á l t o z t a t o t t e g y é l e t e t Amikor Raul lehajolt, hogy felvegyen egy koszos kis papír fecnit, Isten valami hasonlót tett: Ő Raulért hajolt le. Raul kb. 50 éves. Valóságos csoda, hogy újra tud nevetni, és visszatért az életkedve. Azt, ami történt vele, a legjobban ő maga foglalta össze néhány szóban: - Amikor teljes reménytelenségbe süllyedtem, Isten újra elkezdett velem foglalkozni. Megvalósult álmok Az elején minden olyan rózsaszínűnek látszott: jó házasság, két gyerek, aktív gyülekezeti szolgálat, és a maga területén országos hírű üzleti sikerek. Raul életének történéseit magas hozammal jegyezték volna hoszszú időn át az élettőzsdén. Kívánhat-e az ember többet annál, hogy keresztyén, boldog családi életet él, eredményes a munkájában, és ráadásul igen jómódú? A jólét és a sikeresség nem csak nálunk, Ecuadorban áll a legtöbb ember kívánságlistájának az élén. Nem kevés azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek sokszor túlhangsúlyozzák a sikerességet, mint annak a mutatóját, hogy Isten megáldotta-e valakinek az életét vagy nem. Ezen a hamis tanításon már sok emberi élet tört ketté, és nem kevés azoknak a száma, akik csalódottan fordultak el Istentől és a hittől. Pedig a Bibliában Isten világosan felhívja figyelmünket a gazdagság veszélyeire: Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést (Máté 13,22). 15

16 A teljes összeomlás Raul akkor indult el a lejtőn, amikor egyre több időt töltött üzleti ügyekkel, és egyre kevesebbet törődött a családjával és Isten dolgaival. A munkája miatt elkezdte hanyagolni a vasárnapi istentiszteleteket is. Mivel egyre több pénzt keresett, egyre nehezebb szívvel adott tizedet a bevételeiből. Aztán a felesége tudtán kívül, mielőtt összeszedték volna az adományokat az istentiszteleten, titokban mindig visszavett valamennyit a borítékban lévő összegből. Raul szép lassan teljesen eltávolodott Istentől. A gazdagság úgy kísért minket, hogy azt képzeljük, kézben tudjuk tartani életünket, és nincs már szükségünk Istenre. Azok, akik bővölködnek anyagi javakban, gyakran felszínessé válnak, és egyre többet foglalkoznak önmagukkal. Raul ma már világosan látja a siker buktatóit, és tudja, mitől ment lassan és észrevétlenül tönkre minden körülötte. Egyszer csak a pénz lett az istene. A bajok néhány évvel ezelőtt kezdődtek, amikor Raulnál vérrákot diagnosztizáltak. A szükséges kezelések fölemésztették egész vagyonát. Az egyik fiával Spanyolországba utazott csontvelő-átültetésre. Csak az az egy beavatkozás dollárjába került. Koldusszegényen tért vissza Ecuadorba. Családjával egy ibarrai ismerősénél húzta meg magát, amiért nem kellett fizetnie. Kis idő múlva Raulnak újabb kezelésekre kórházba kellett vonulnia. Teljesen lesoványodott, és annyira legyengült, hogy már csak vonszolta magát. Mire kijött a kórházból, a felesége elment a ház tulajdonosával, aki már az elején szemet vetett az asszonyra. Raul azóta semmit sem hallott a feleségéről. A két gyermekével sincs semmilyen kapcsolata. Azt sem tudja, élnek-e még. Raul hajléktalanná vált. Teljesen elmagányosodott, egyedül és nincstelenül bolyongott Ibarrában. Arról az állapotáról úgy számol be, ahogyan Isten Igéje is leírja: Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat, és hogy nem félsz engem! - így szól az Úr, a Seregek Ura (Jeremiás 2,19). Az újrakezdés A keresztyén hitben az a legcsodálatosabb, hogy Isten könyörülő szívű Isten. Hosszan tűr, és kibeszélhetetlenül nagy a jósága (vö.: Zsolt 103). Ezt Raul is megtapasztalhatta. Miközben Ibarra utcáin bolyongott egyedül és reménytelenül, élete váratlan fordulatot vett. Tekintete hirtelen egy kis cédulára esett, amely ott hevert előtte az utcán. A cédulán egy kis keresz- 16

17 tet látott. Gépiesen lehajolt, és felvette a kis papírt: a mi gyülekezetünk, a Puente de Amor (A szeretet hídja) hírlevelét tartotta a kezében. Hirtelen reménység töltötte el, és azonnal elment a megadott címre. Ott találkozott Enrique [enrike] lelkipásztorral, és ezzel valami új kezdődött az életében. Raul kiöntötte a szívét, meglátta a saját életét Isten szemszögéből, bocsánatot, bátorítást kapott, és újra tagja lett egy élõ gyülekezetnek. Már majdnem egy éve annak, hogy ez történt. Azóta teljesen Istennel jár. Minden héten elmegy egy házikörbe, ahol szeretettel veszik körül, és élvezheti a közösséget. Minden vasárnap részt vesz az istentiszteleten, és amikor köszöntöm, arca felragyog. Szívesen jön vasárnap délutánonként is segíteni nekünk. Egészen gyakorlati segítséget is kapott: amikor elfogyott a pénze, és nem tudta az orvosi számlákat kiegyenlíteni, összeadták neki a hiányzó összeget. Egy ideje ingyen lakik az egyik keresztyén testvérnél. Egészségileg is felerősödött. Jelenleg a gyülekezet építkezésén dolgozik; egy 200 négyzetméteres termet építünk a már meglévő épülethez. Igen, Isten valóban csodát tett Raúl életében, bátorságot és reményt adott az újrakezdéshez. A családjával még mindig nincs kapcsolata, és tudja, hogy ez engedetlenségének a következménye. Ennek ellenére mégis tud Isten jóságáról, elnézéséről és türelmének gazdagságáról énekelni, és soha többé nem akarja azt megvetni (vö. Róma 2,4). R a i n e r é s K a t h a r i n a K r ö g e r E c u a d o r b a n s z o l g á l n a k m i s s z i o n á r i u s k é n t K ü l m i s s z i ó i h í r a d ó / 5. A m i s o h a n e m t é r v i s s z a Egy fiatal nő várakozott egy nagy repülőtér várójában gépe indulására. Mivel úgy alakult, hogy hosszú órákon át kell várnia, úgy döntött, hogy vesz egy könyvet olvasni, és egy csomag süteményt is vett. Leült egy fotelbe a repülőtér VIP várójában, és olvasni kezdett. A hölgy fotelje mellett, - ahol a csomag sütemény hevert - egy férfi foglalt helyet egy másik fotelben, majd elővett egy magazint és olvasni kezdett. A nő vett egy süteményt a zacskóból, mire a férfi is vett egyet. A nőt zavarta ez, de nem szólt egy szót sem, csak ezt gondolta: Micsoda egy fráter! Hogy merészeli ezt! Legszívesebben lekevernék neki egy pofont! Valahányszor a nő vett 17

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb 1 IV. évfolyam, 10. szám, 2010. Szeptember Isten mindig azt teszi, ami a legjobb A korábbiakban már többször is szó volt arról, hogy Isten hatalma milyen nagy. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben