J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távol maradt: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 5 képviselő-testületi tag: Dávid István Bukovenszki Józsefné képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Kiss András képviselő Suga László képviselő Mertusné Varga Katalin al Csorba Tibor Zoltán képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - az 1. napirendi ponthoz: Dr. Toldi Tóth Gábor Bácsik Sándor Tóth Szabolcs Ferenc kapitányságvezető mb. őrsparancsnok mb.kmb Jegyzőkönyvvezető: Pollákné Nagy Beáta ügykezelő Dávid István köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára. Dávid István Dávid István Dávid István Dávid István Előterjesztés módja írásban írásban írásban írásban 5. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dávid István írásban Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatalára: 1. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás társulási megállapodásának módosítására. 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába képviselő delegálására, a delegált tag helyettesítésére. 3.Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyására. 4. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási kötelező feladat-ellátás elmaradása miatti törvényességi felhívásáról. A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások részletes elszámolása. Beszámoló a évi Start-munkaprogram végrehajtásáról. 1. A évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolása. 2. Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek évi fenntartási költséginek kimutatása évben a startmunka keretében foglalkoztatottak üzembalesetet szenvedők kimutatása, a balesetet okozók kivizsgálása- zárt ülés. Dávid István Dávid István Dávid István írásban írásban írásban 9. Indítványok, javaslatok

3 I. N A P I R E N D Tárgy: A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Dávid István A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Toldi Tóth Gábor rendőrkapitány ismertette a képviselő-testülettel a rendőrség szervezeti rendszerében bekövetkezett változásokat, valamint az egységes segélyhívó-rendszer bevezetésének lényegét, működésének kezdeti tapasztalatit. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a helyi tagiskola vezetőjeként szinte napi kapcsolatban állt a körzeti megbízottal. Bármilyen legyen az a legkisebb gond, probléma esetén a körzeti megbízott segítségükre, rendelkezésükre állt, a megoldást, annak a lehetőségét keresi. Köszönte ezt a tevékenységet, hozzáállást illetve ezen keresztül a Sajókazai Rendőrőrs, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság munkáját. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy átfogó, részletes tájékoztatást kaptak. Értékes, tartalmas és nehéz munkát végeznek, az őket érő különböző hatások mellett, ellenére. Dávid István megköszönte a rendőrkapitánynak, hogy lehetőségeik határain belül, illetve azok ellenére át tudták szervezni a körzeti megbízotti rendszert úgy, hogy az kifejezetten jól és hatékonyan működik. Elmondta, hogy nagyon jó volt a polgárőrséggel is, a község lakosságával is a kapcsolata a körzeti megbízottnak. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójának vitáját Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 15/2014.(III.20.) H ATÁROZAT A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad. Felelős. Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolója az Egyesület évi tevékenységéről. Előterjesztő: Dávid István

4 A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az előterjesztésben a mobiltelefonok használata 94 ezer Ft-os összegben szerepel, míg az elnök beszámolójában, csak 72 E Ft ez az összeg. Kérdezte, hogy mi lehet a különbség oka? Véleménye szerint, össze kellene hangolni a beszámolót és az előterjesztést. Dávid István válaszában elmondta, hogy szerinte az előfizetési díj változása lehet az ok, a telefonok csak annyi ideig vannak használva, amíg bejelentkeznek rajta a polgárőrök. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy valószínűleg a 2012 évi előfizetési díjjal, a Ft/hó/előfizetés összeggel számolhatott polgárőr egyesület elnöke szeptember 30-ig Ft/hó volt az előfizetési díj, októbertől pedig Ft-ra növekedett ez az összeg. Suga László képviselő kérdezte, hogy szükség van-e mind a két telefonkészülékre. Javasolta, hogy amikor letelik a hűségidő, egy olcsóbb szolgáltatást kellene igénybe venniük. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy amikor a Vodafone Nyrt-vel szerződést kötött az önkormányzat ben, a piacon az egyik legelőnyösebb szolgáltatást nyújtotta a távközlési cég. Ahogyan azt, minden érintettel írásban közölte, a távközlési szektort érintő külön adó miatt, a szolgáltató lényegesen emelte a szolgáltatás díját 2012-ben, melynek elkerülése érdekében plusz két éves hűségidőt kellett vállalni. Múlt év októberében újabb díjemelést hajtottak végre, amit csak újabb két éves hűségidőszak vállalásával lehetett volna elkerülni, de ezt a két éves hűségidőt már nem vállalták az önkormányzat részéről. Ez év június vagy júliusban fog a hűségidő letelni. Tekintettel az elmúlt hónapokban az önkormányzati intézményeknél alkalmazottak közül egyesek megnyilvánulásaira, a hűségidőszak leteltét követően azt javasolja, hogy mindenki oldja meg a telefonálását úgy, ahogy akarja. Nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell biztosítania ezek után, akár az alkalmazottak és családtagjaik részére is ennek a szolgáltatásnak az igénybevehetőségét, azt hogy az önkormányzaton belüli flottában telefonáljanak. Jelenleg 51 előfizetés van az önkormányzatnál. Valószínűleg minden érintettnek ki fog küldeni egy nyilatkozatot arról, hogy mi a szándéka a jövőre tekintettel, kívánja-e továbbra is igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ha igen, akkor az azzal jár, hogy újabb hűségidőt kell vállalni a kedvezményes díjfizetés érdekében. Ugyanakkor, ha jelentős mértékben fog csökkeni az előfizetők száma, akkor a kondíciók is romlani fognak, más lesz pl. a percdíj, más lesz a lebeszélhetőség aránya. Úgy gondolja, hogy az lesz a leghelyesebb megoldás, ha második félévétől mindenki úgy oldja meg a telefonálását saját magának, ahogyan szimpatikusnak tartja. A Polgárőr Egyesület elnökének beszámolójának vitáját az Egyesület évi tevékenységéről a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 16/2014.(III.20.) H ATÁROZAT A Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szuhakállói Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által év során biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolót.

5 A Képviselő-testület mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Dávid István A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma, a választójogra jogosultak 20%-a a rendelet-tervezetben. Az előterjesztés szerint 815 fő választásra jogosult van Szuhakállóban, így soknak tűnik a 20%-os határ. Javasolta a 15%-os mértékű szabályozást. Suga László képviselő véleménye szerint, maradjon a 20 %. Ugyanakkor a képviselőtestület negyede, ami 2 főt jelent is kezdeményezhet népszavazást. Ha olyan népi kezdeményezés van, ahol bármely kettő képviselőt nem sikerül meggyőzni, akkor kelljen a 160 aláírás. Maradjon a 20%, hiszen így van értelme megtartani a népszavazást. Ahhoz, hogy össze tudjanak szedni 160 aláírást, meg kell szólítani legalább 300 embert. Kiss András képviselő véleménye szerint sem sok a 20%, ha még volna is igény a népszavazásra, akkor legyen valamilyen súlya. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy neki jó a 20% és a 15% is. Nem tudja, hogy volt-e Szuhakállóban népszavazás kezdeményezés valamikor. A hulladék-elhelyezés kérdésében volt 450 fő körüli aláírásuk, de nem akartak népszavazást kezdeményezni. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy a törvény szerint 10% és 25% közötti határban kell megállapítani a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választójoggal rendelkezők számát. A rendelet-tervezet szerint, ahhoz, hogy helyi népszavazást lehessen kezdeményezni, 20%, vagyis jelenleg minimum 160 érvényes aláírást leadni. A képviselőtestületnek kettő vagy három szempontot kell szem előtt tartania a rendeletalkotás során. Az egyik szempont az, hogy a népszavazás a választópolgárok részéről a hatalomgyakorlás közvetlen formája, kellő súllyal és felelősséggel kell rendelkeznie, ezért 10% (80 fő) közelében nem érdemes meghatározni a kezdeményezők számát. Minden kérdésben, ami képviselő-testületi hatáskörbe tartozik, és törvény nem zárja ki a népszavazási kezdeményezést, lehet népszavazást kezdeményezni. A népszavazás minden költsége az önkormányzatot terheli, arra nem kap költségvetési támogatást. Másik szempont pedig az, hogy olyan számban érdemes meghatározni a kezdeményezők számát, hogy azzal indokolatlanul ne akadályozza a képviselő-testületet, ha van ilyen lakossági szándék. Ebből a szemszögből lehet, hogy a (160 fő) 20% magasnak tűnik, értelemszerűen ezt a képviselőtestületi tagoknak kell mérlegelniük. Információként annyit elmondott, hogy a 800 fő körüli választópolgárból, általában 500 fő körüli az a választópolgár, akik meg szoktak jelenni a különböző választási eljárásokon. Elmondta, hogy amióta a településen dolgozik, formális népszavazás nem volt. Aláírásgyűjtés igen, amely nem ment el a népszavazás irányába. Akár a gázvagyon értékesítése során a vételár

6 visszaosztásnál, akár a hulladékgazdálkodással kapcsolatban fő körüli aláírások gyűltek össze. Dávid István elmondta, hogy ő nem igazán látja soknak a 20%-ot, pontosan azért, hogy az egyik szempontból, nagyon egyszerűen össze tudják szedni a 80 aláírást, míg a másik szempont pedig az, hogy nagy igény nincs is települési szinten a népszavazásra, így nem sok a 160 fő. A népszavazásnak a költsége az önkormányzatot terheli. Szerinte fontos, hogy minél nyomatékosabb ügyben lehessen népszavazást kezdeményezni. A helyi népszavazásról szóló rendelet-tervezet vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet tárgyában 3 igen és 2 nem szavazattal döntött. Dr. Herczeg Tibor jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a rendeletalkotáshoz minősített többség, vagyis a megválasztott képviselők több mint felének azonos szavazat szükséges. Dávid István a döntéshozatal érdekében, ismételten szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet tárgyában 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról Szuhakálló Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló évi CCXXXVIII. törvény 92. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 3. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) VIII. Fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép: A lakossági fórumok rendje. 4. (1) Hatályát veszti Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 10/2001. (IV.10.) önkormányzati rendelete. (2) Hatályát veszti a R. VIII. Fejezetének alcímében a Helyi népszavazás" szövegrész. (3) Hatályát veszti a R. 20. (2) bekezdésében a népi kezdeményezés" szövegrész.

7 (4) Hatályát veszti a R a. Dávid István Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára. Előterjesztő: Dávid István A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a 2014-es évben szereplő árak, a 27%-os áfával vannak-e csak növelve. A start-munkaprogramban megtermelt konyhakerti növényekből volt-e a nyáron többlettermés és az eladásra kerülte-e. Kérdezte továbbá, hogy ebből mennyi lett a bevétel és ez az összeg hová lett felhasználva. Az uborka egy része is értékesítésre került és ennek mennyi volt az összege. Szerinte, ha a közeljövőben lesz ilyen értékesítés, akkor a lakosok számára is lehetővé kellene tenni a vásárlást. A befolyó bevételt pedig vissza lehetne forgatni a konyhai működésbe. Dávid István elmondta, hogy uborkából csak egy pár kiló került értékesítésre. Az élelmezésvezető 1 Ft 70 fillérért számolta el a zöldbabot, ez az összeg befizetésre került a pénzügyesnek. 700 ezer Ft összegre emlékszik, hogy annyi volt a betermelt zöldség mennyiség, ez került átadásra a konyha részére. Az értékesítésből pár száz forint bevétele származott az önkormányzatnak. Töktermésből lehetett volna értékesíteni, de nem vásárolta meg senki. Az uborka, annyi volt, amennyi kellett az óvodának. Ami eladásra került az be lett fizetve a pénzügyesnek. Számla nélkül nem tud értékesíteni az önkormányzat. A lakosság részére szeretett volna több mindent értékesíteni, de nem tudja, hogyan lehetne ezt törvényesen megoldani. Vállalkozási tevékenységet kellene folytatni, de nem biztos, hogy a befolyt összeg annyit fedezne, hogy megérné-e ezt a tevékenységet végezni. Hogyha készen lesz a fóliasátor, akkor talán több bevétele származhatna az önkormányzatnak, de meg kellene találni azt a formát, ami valamilyen szinten hivatalos. Kurityánban is több tonna paradicsomot eladtak a piacon, nem hiszi, hogy ott is állítottak ki számlát. Ahhoz, hogy kettős könyvvitelt vezessen az önkormányzat, egy plusz embert kellene, hogy felvegyenek, az úgy nem éri meg. Az sem törvényszerű, hogy a lakosok az alapítvány számlájára fizessenek. Nem találtak megfelelő formát, hogy ez megvalósuljon. A jegyző megkérte az állásfoglalásokat ezekre a dolgokra, és azt mondja, hogy ez így nem jogszerű. Nem tudja, hogy milyen formában lehetne megvalósítani az eladást. Szerinte biztos, hogy a többi önkormányzat sem a szabályok betartásával értékesíti a megtermelt, előállított termékeket. Erre a legjobb példa a Múcsonyi Startmunka Kiállítás és Vásár volt, ahol árult mindenki, mindent nyugta, számla nélkül, úgy hogy a Munkaügyi Hivatal vezetői is ott voltak. Nem érti, ha ott lehet, akkor itt miért nem.

8 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a részéről visszatérő kérdés ez a problémafelvetés. Lehet hivatkozni arra, hogy más településeken mit, hogyan csinálnak, de az nem ad felmentést szabálytalan, a jogszabályoknak meg nem felelő eljárásokra. Ezeknek a településeknek a ei tudatosan, vagy anélkül felvállalták ezt az értékesítési módot, az azzal járó felelősséget. Ha a azt követendő példának tartja amellett, hogy több alkalommal szóban és írásban is közölte vele, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási helyettes Államtitkára állásfoglalásában is rögzítette az értékesítés szabályait hozza meg a döntést, és azt vállalja fel. Dávid István elmondta, hogy ő ezt nem vállalja fel. Suga László képviselő elmondta, hogy az állásfoglalás végén az szerepel, hogy nem lehet rá hivatkozni, így az semmit nem ér. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy ebben a kérdésben első perctől kezdve rossz volt a megközelítés. A mezőgazdasági közfoglalkoztatásban is meghatározott célokra adta, adja be a pályázatot az önkormányzat. Nem az volt a cél, hogy lakossági értékesítésre és haszonszerzés céljából állítson elő az önkormányzat mezőgazdasági termékeket, hanem a cél az, hogy az óvodai konyha és közétkeztetés alapanyagát pótolják. A múlt évben a munkaügyi központ vezetője megküldte azt az egyértelmű tájékoztatást az önkormányzatok számára, hogy a többletterméket hogyan lehet értékesíteni, a számviteli szabályok betartásával. Minden állásfoglalásban, ami felsőbb szervtől érkezik, az Alkotmánybíróság 60/1992.(XI.17.) határozata értelmében feltüntetik, hogy az szakmai vélemény, kötelező jogi erővel nem bír, nem tekinthető a jogalkalmazók számára kötelező jogi iránymutatásnak, vagy állásfoglalásnak, arra bíróság előtt, vagy más eljárásban érvényesen hivatkozni nem lehet. Az állásfoglalások célja egy tisztázatlan, nem egyértelmű - vagy mint jelen esetben kétségbe vont - jogi helyzet, jogszabály-értelmezés eldöntése. Véleménye szerint, valamennyi önkormányzatnak, önkormányzati vezetőnek saját érdeke, hogy egy a Kormányhivatal vagy egy a Belügyminisztérium által kiadott szakmai állásfoglalást elfogadjon, az abban foglaltakat betartsa. Dávid István elmondta, hogy meg kell nézni a tavaly Munkaügyi Központ által kiküldött állásfoglalást. Következő ülésen tájékoztatja a képviselőket ennek a tartalmáról. A fennmaradt termékeket a startmunkások között lehetett szétosztani 2013-ban. Elmondta, hogy annyi mennyiséget termeltek tavaly, ami az óvodának elegendő volt. Az, hogy hogyan sikerül az idei termelés nem tudni, mivel a mezőgazdaság az időjárás függvénye. Előre nem tudják, hogy mennyit fognak betakarítani. Túltermelés biztosan nem lesz, majd esetleg akkor, ha beindul a 200 tojóállomány. Települések között a barter üzlettel lehetne talán elindulni. Javasolta az előterjesztés elfogadását. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előterjesztés táblázatában, a 2013 évi térítési díj került feltüntetésre, 2014 évnél pedig az a norma, amit a képviselő-testület decemberben az élelmezésvezető a kimutatása alapján elfogadott. Akkor az volt az álláspont, hogy a magasabb norma biztosítása mellett nem emeli a képviselő-testület a gyermekétkeztetés térítési díját. A rendelet-tervezetben azért nem írt összegeket, hogy a testület javasolja a díjak mértékét. A norma és térítési díj között eltérésre azért nyílhat lehetőség, mert a startmunkában megtermelendő alapanyagok biztosíthatják a kettő közötti különbözetet. Dávid István elmondta, hogy az óvodai gyermekétkeztetésre 265 Ft, a menzára 233 Ft, illetve a napközis ellátásnál 388 Ft a térítési díj javaslat. A start-munkaprogramban már az idén is azt kellett volna eszközölni, hogy a tavaly megtermelt javak ellenértékét, vissza kellett volna fordítani a mezőgazdasági startmunkába.

9 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy kerekítve kell az intézményi térítési díjat megállapítani az 1 és 2 forintosok kivezetése miatt, ahogyan azt az előterjesztésben is jelezte. Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/1999. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/1999. (VIII.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 14.. (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések intézményi térítési díja: a.) Napközi otthonos óvodában: 265.-Ft/nap;; b.) Iskolai napközi otthonos étkeztetés: 390.-Ft/nap;; c.) Iskolai menzai étkeztetés 235-Ft/nap (2) A rendelet április 1-jével lép hatályba. Dávid István Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Dávid István A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el:

10 Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a szociális étkezésben részesülők között, van-e olyan, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Dr. Herczeg Tibor jegyző válaszában elmondta, hogy nincs olyan személy, aki eleve ingyenesen étkezne, de ha jövedelemmel nem rendelkező ellátott lenne, akkor a törvény erejénél fogva az önkormányzat köteles lenne ingyenesen biztosítani részére az ellátást. Dávid István kiegészítésképpen elmondta, hogy egy megbeszélésen vett részt Sajókazán, ott hoztak egy olyan döntést, hogy akik ilyen ellátást igényelnek, azoknak térítésmentes lesz az ellátása. Ha több ember étkezne, a normatívával tudnák fedezni a nappali szociális segítségnyújtást, akkor az Ft körüli térítési díjat nem kellene fizetni. A gondozók fel fogják mérni azokat az igényeket, amik településszinten előfordulnak. Megkérdezte a település gondozóját, Szuhakállóban 2 fő van, aki gondolkodik rajta, hogy igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást, de minimális az ellátás. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő hozzászólásában elmondta, hogy mivel minimális a szociális étkezés iránti igény, lehet, hogy azt a magas a térítési díj összege az 500-Ft is befolyásolja. Javasolta a díj 100-Ft-tal való csökkentést, mivel a 100-Ft-os csökkentés az önkormányzat számára nem jelentős bevétel kiesését jelentene, de az ellátásban részesülőknek viszont nagy segítséget. Dávid István válaszában elmondta, hogy teljes mértékben a képviselő-testülettől függ ez a döntés. Ha csökkenteni szeretné a testület a térítési díjat, talán még többen is igénybe vennék ezt a szolgáltatást. Bukovenszki Józsefné képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az ő véleménye szerint is csökkenteni lehetne a díjat, hiszen akkor az ellátásban részesülők is részesülhetnének a startmunkaprogramban megtermelt javakból, mint ahogyan az intézmények gyermekei is. A szociális étkezés térítési díja felülvizsgálatának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 17/2014.(III.20.) H ATÁROZAT Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 62. (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, évre érvényes, szolgáltatási önköltségét Ft/ételadag összegben állapítja meg. A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: Ft. Felelős:, jegyző élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

11 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdésének, 115. (3) bekezdésének és a 132 (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 12. (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 12. (10) Az étkeztetés térítési díja: 400 Ft/nap. (2) A R. 12. (12) bekezdésével megállapított 7. melléklete helyébe, a rendelet 1. melléklete lép. 2. Hatályát veszti a R. 3. (7) és (8) bekezdésében az ügyintézője szövegrész. 3. A rendelet április 1-jén lép hatályba. Dávid István Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás működésével kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Dávid István 1. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás társulási megállapodásának módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István hozzászólásában elmondta, hogy a települések helyesbítését tartalmazza ez a napirendi pont. Dr. Herczeg Tibor jegyző kiegészítésképpen tájékoztatta a képviselőket, hogy társulási megállapodásban, a vastag, fekete, dőlt betűs szöveg a Kormányhivatal törvényességi észrevételére átvezetett korrekciót tartalmazza. Suga László képviselő változik. hozzászólásában elmondta, hogy akkor csak a három településnév

12 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a társulási megállapodás melyet az előterjesztés melléklete szerint megismerhettek a képviselők jóval több helyen módosul és tartalmi kérdésekben is, mint a három település adatai. Ahhoz, hogy a társulási megállapodás módosítása hatályba lépjen, a társulás valamennyi képviselő-testületének minősített többséggel el kell azt fogadnia. Bukovenszki Józsefné képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a társult önkormányzatok ei előzőleg már úgy is elfogadták, megtárgyalták a megállapodást. Dávid István elmondta, hogy el kell fogadni a napirendi pontot, hogy a Zöld Völgy Nonprofit Kft. az engedélyeket be tudja szerezni, hogy az üzemeltetése működhessen. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás társulási megállapodás módosításának vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 18/2014.(III.20.) Határozat A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által, napján, a 8/2014. (II.19) számú határozatával elfogadott a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába képviselő delegálására, a delegált tag helyettesítésére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő hozzászólásában elmondta, hogy akiket delegál az önkormányzat, azok képviselik a községek lakosait, bízik benne, hogy jó irányban. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy erre a döntésre azért van szükség, mert július 1-től az új önkormányzati törvény, új alapokra helyezte a társulások működésének a rendjét július 1-től nem él az az automatizmus, hogy a társulási tanácsokban az adott települések ei képviselik az önkormányzatokat. Erről a kérdésről az önkormányzatok képviselőtestületeinek kell döntenie, mint ahogy ilyen döntést hozott a testület a Nappali Szociális Központ intézményfenntartó társulása kapcsán, Sajókazán. Erre a kérdésre a Sajó-Bódva Völgye Társulás munkaszervezete nem helyezett elég hangsúlyt, a Kormányhivatal hívhatta fel a figyelmüket arra, hogy jelenleg nem jogszerű a társulási tanács működése. Az önkormányzatok 100 %-ban a t delegálják a társulási tanácsba, de erről a képviselő-testületnek döntést kell hoznia, illetve ha a akadályoztatva van, a

13 helyettesítésére egy másik személyt kell meghatározni, de nem előírás, hogy az a személy az al legyen, lehet bármelyik képviselő-testületi tag. Dávid István elmondta, hogy a helyettesítésre nem minden alkalommal kell külön határozatot hozni, hanem az visszavonásig érvényes. Bukovenszki Józsefné képviselő hozzászólásában elmondta, hogy mindenhol a eket delegálják, de akadályoztatása során az alt, vagy valaki mást válasszanak helyettesnek. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az előterjesztés szerinti javaslat az al személyére vonatkozik, ha nincs más személyre javaslat, akkor eszerint döntsön a testület. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába képviselő delegálásának, a delegált tag helyettesítésének vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 19/2014.(III.20.) Határozat A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Dávid István t. 2. A Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált Dávid István akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Mertusné Varga Katalin al helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen 3.Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István tájékoztatásképpen elmondta, hogy a Zöld Völgy Nonprofit kft. Sajókaza külterületéhez tartozik. A Kft-nél még nincs senki munkavállalóként alkalmazva, az ügyvezető igazgató úr nem intézte a postánál, hogy a neki címzett leveleket hová postázzák. Két olyan levél volt, amit nem tudtak kézbesíteni, visszaküldték, hogy a címzett ismeretlen. A cégbíróság kezdeményezte az adószám visszavonását, közben ezt lerendezték, a cégbíróság a határozatát visszavonta, így a Zöld Völgy Nonprofit Kft. újra visszakapta az adószámát, ezután hozzákezdett az engedélyek beszerzéséhez. Bukovenszki Józsefné képviselő észrevétele szerint, három szám van, ami eltér az előterjesztésben: a társult önkormányzatok száma 125, a kiszolgált telephelyek száma 127 és az

14 ellátási körzet 119. Kérdezte, hogy mi az oka az eltérésnek. Kérdezte, hogy a 6 település hogyan fogja megoldani az ellátást. Dávid István a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Sajó-Bódva Társulás 125 tagból áll, az ellátást pedig 119 település veszi igénybe. A 6 település kivált a Sajó-Bódva Társulásból, ezek a települések másképpen fogják megoldani ezt az ellátást. A múltkori testületiülésen már elmondta, hogy az a lényeg, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön elhelyezésre a lerakóban. A Sajó-Bódva Völgye Társulás foglalkoztatott egy tanácsadó testületet, akik vizsgálják a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne csökkenteni a szemét mennyiségét. Cecén volt egy bemutatón ahol bemutatásra került egy magyar találmány, ami a kommunális hulladék 100 %-át dolgozza fel, a kijövő termékből pedig bevételre is szert tehet az a település, aki él ezzel a lehetőséggel. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a zsákos szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatás fog-e működni a 2000 fő alatti településeken, vagy csak a hulladékgyűjtő sziget. Szuhakállóban csak egy hulladékgyűjtő sziget van, véleménye szerint a településen érdemes lenne máshol is elhelyezni legalább még egy szigetet. A lomtalanításról csak egy alkalommal van szó a tervezetben, kérdezte, hogy erre ősszel, vagy tavasszal kerül-e sor. Az előző testületi ülésen azt mondta a, hogy a szemétszállítási díj egyforma lesz a településeken, mindenhol Ft. De többen azt mondják a lakosok közül, hogy ez nem így van. A települések ei döntötték el, hogy mennyi szemétszállítási díjat kell fizetni. Úgy kellene megállapítani a szemétszállítási díjat, hogy az minden településen egyforma legyen. Dávid István elmondta, hogy a zsákos hulladékgyűjtés nagyon jól működött, a lakosság is nagyon szerette ezt a szolgáltatást. Mivel ez a szolgáltatás megszűnt, kérte két hulladékgyűjtő sziget elhelyezését, de ehhez pályázni kellene az önkormányzatnak, vagy a saját költségvetése terhére kellene megoldani ezt a szolgáltatást. 4 db konténert kellene elhelyezni egy hulladékgyűjtő szigetre, melynek nagy lenne a költsége. A lomtalanítást sok település egyáltalán nem is veszi igénybe, de úgy gondolja, hogy az kivitelezhető lesz. Elmondta, hogy a jelenlegi szemétszállítási díjról van szó amikor egyezőségről beszélnek, a kijelölt szolgáltatónak kell Ft-ot fizetnie a lakosságnak. Szeretettek volna Múcsony ével egy tájékoztatót tartani a lakosság számára, ahová meghívásra került 4-5 település e, az ÉHG Zrt., a Katasztrófavédelem illetékesei, de senki nem jött el a meghívásra. Szerették volna elkészíteni a TV felvételt, hogy tájékoztatni tudták volna a lakosságot, hogy a szemétszállítási díj minden településen egyformán Ft összegben van megállapítva. Az ÉHG Zrt. dolgozott egy bizonyos összeggel, ennek megfelelően számolta ki a tanácsadó cég az anyagban a szolgáltatás önköltségét, amelynek település leosztása főre van feltüntetve, nem ingatlanra. Többször kérte már, hogy mondják el neki, hogy lesz ebből díjfizetés, de nem kapott olyan választ, ami érthetően elmagyarázta volna hogy ebből hogyan lesz lakás utáni fizetés, így azt ő sem tudja. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Társulási Tanács a novemberi ülésén fogadta el a közszolgáltatás díjpolitikájának elvi meghatározását. Az abban foglaltak szerint a közszolgáltató részletes díjkalkulációt készített a Társulás számára, a közszolgáltatás ellátása önköltségi árának meghatározása érdekében, a évre várható költségek vonatkozásában. A évi önköltségi ár meghatározása során a közszolgáltató figyelembe vette a vonatkozó jogszabály által meghatározott szükséges műszaki tartalmat, illetve a hatályos rendelkezések alapján figyelembe vette az adott tagönkormányzat települési szilárdhulladék kezelési

15 közszolgáltatás ellátását fedező, rendeletben vagy a közszolgáltatási szerződésben meghatározott a rezsicsökkentést is figyelembe vevő maximális díját. A közszolgáltató számítása alapján meghatározásra került a Társulás területén az egy ingatlantulajdonosra eső átlagos éves közszolgáltatási díj. Emlékei szerint az önköltség a Társulás területen Mrd Ft, mely a Társulás területén élő összlakosság figyelembe vételével került a települések között szétosztásra. Ez 7 E Ft/lakos/év körüli fajlagos önköltséget jelent, mely alapján Szuhakálló esetében 7.5 M Ft körüli fizetési kötelezettséget keletkezik év folyamán. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj azonban nem ennek alapján kerül meghatározásra. A rezsicsökkentési rendelkezések alapján a év áprilisi díjhoz képest kell meghatározni a közszolgáltatás díját, egészen ig. Ez a díj ingatlanokra vonatkozik, nem a településeken élő lakosok számára. Mivel a közszolgáltató által kimutatott, a Társulási Tanács által jóváhagyott, rezsicsökkentett lakos által fizetett díj nem fedezi a hulladékgazdálkodás területén jelentkező költségeket, így az önkormányzatoknak kompenzációt kell biztosítania a feladat ellátásához a közszolgáltató részére. A kompenzáció lényege, hogy az adott településre eső éves önköltségi közszolgáltatási díjhoz képest vizsgálják a rezsicsökkentett díjat. Amennyiben az önköltségi ár kisebb, mint a rezsicsökkentett díj, úgy az adott önkormányzat megtéríti a Társulás számára a különbözetet. Amennyiben az éves díj meghaladja az önköltségi árat, úgy a Társulás az adott önkormányzat számára elszámolja a különbözetet. Az önköltség teljes összegének a szolgáltató felé be kell folynia. Ez Szuhakálló esetében a jelenlegi rezsicsökkentett díjon - azt feltételezi, hogy 323 háztartásnak kellene, rendszeresen, hátralékmentesen fizetni 12 hónapon keresztül, melynek teljesülése kizárt. A különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. Kiss András képviselő kérdezte, hogy a nem lakott ingatlanok szemétszállítási díját is az önkormányzatnak kell-e megfizetnie. Dr. Herczeg Tibor jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat képviselőtestülete decemberében elfogadta a hulladékgazdálkodási rendeletét, abban van lehetőség arra, hogy a nem lakott ingatlanokra bizonyos idő elteltével mentességet kérhetnek az ott lakók. A nem lakott ingatlanok után, és azok után, akik nem fizetik a szemétszállítási díjat viszont csökken a bevétel, a településre megállapított szolgáltatási költség azonban fix, így ezt a különbözetet az önkormányzatnak kell pótolnia. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy az idősebbek panaszkodtak neki, hogy kevés mennyiségű hulladék gyűlik nekik össze, kérdezték, hogy nem-e tudna számukra biztosítani az önkormányzat valamilyen kedvezményt. Elmondta az idősebbeknek, hogy sajnos az önkormányzatnak sincs pénze arra, hogy a különbözetet kifizesse, ezt meg kellene érteniük. Dávid István elmondta, hogy sok településen élnek egyedülállóak illetve, ahol egy háztartásban kettő fő lakik és kéthetente csak fél kuka hulladék gyűlik össze, ezeknek az embereknek biztosítani kellene, hogy 120 l-es hulladékgyűjtő edény helyett csak 60 l es hulladékgyűjtő edényt kapnának. Bonyodalmat jelentene a településen belül, hogy egy páran megkapnák, mások pedig nem. Suga László képviselő elmondta, hogy a kommunális adó, ami jelenleg van, fedezi a különbözetet, de majd ha meglátják, hogy hogyan alakul a költségvetés, vagy a jövő évi, akkor a csökkentése felmerülhet, mivel ez az összeg most kicsit sok. Dávid István válaszában elmondta, hogy jelenleg a kommunális adó fedezi a különbözetet. A jövő év attól függ, hogy hogyan áll majd fel a Zöld Völgy Nonprofit Kft. Az ő véleménye szerint nem az adó csökkentésben kell gondolkodni, hiszen jövőre 12 E Ft lesz a

16 lerakási adó. Meg kell oldani, hogy minél kevesebb szemét kerüljön lerakásra, és minél többet tudjanak hasznosítani, vagy értékesíteni. A nagy problémát az fogja jelenteni, ha nem lesz elég a kommunális adó összege és a plusz pénzt is ki kell fizetnie az önkormányzatnak. Olyan megoldást kell keresni, hogy minél nagyobb részben feldolgozásra kerüljön a hulladék, ezáltal kevesebb adót kelljem befizetni negyedévente, ha nem fizet az önkormányzat a NAV inkasszóval leemeli a számláról. Dr. Herczeg Tibor jegyző hozzászólásában elmondta, hogy amikor a szemétszállítási díj és a kommunális adó összefüggéséről beszélnek, akkor tisztában kell lenni azzal, hogy azok akik rendesen kifizetik a kommunális adót és az Ft/hó szemétszállítási díjat, egy évben pontosan Ft-tal fizetnek többet, mint amennyibe a szemétszállítás kerül. Szuhakálló községben, a lakosság január 1-jétől december 31-éig szemétszállítási díjat nem fizetett, annak megfizetése alól a képviselő-testület teljes mentességet biztosított. Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója bevétel terhére jelentős önkormányzati forrás kiegészítéssel fizette meg a közszolgáltató felé, a szemétszállítás teljes településre eső díját. A magánszemélyek kommunális adójának alapja az építmény, beépítetlen földterület tulajdonjoga illetve használata. Az adóbevétel nemcsak a szemétszállítás költségeit hivatott fedezni, hanem általános településüzemeltetési feladatokat, illetve önkormányzati fejlesztések, beruházások önrészeként is funkcionálnia kellene december 31-ig - de még 2013 évben - sem volt azonban így. Az adóbevétel nem fedezte még a szemétszállítás költségeit sem. A képviselő-testület ezt a körülményt mérlegelve döntött a február 14-i ülésén a díjfizetés alóli mentesség részleges megszüntetéséről. A megváltozott jogszabályi előírásoknak eleget téve, a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII.10.) önkormányzati rendeletével állapította meg a közszolgáltatás helyi szabályait. A megváltozó feladat-ellátási módra tekintettel a lakosság díjkedvezményt a képviselő-testület december 31-ével megszüntette ig a kommunális adóból fedezte az önkormányzat a hulladékszállítás költségeit, vállalva az önkormányzatot terhelő a különbözetet. Ennek a pótlására szüntette meg a testület 2013-ban a díjmentességet és szedte az Ft-os havi összegű díjat, a kommunális adó mellett. A díjhoz mentesség, kedvezmény január 1-jétől nem társul, tehát aki rendesen kifizeti az Ft-os havi hulladékgazdálkodási díjat, az a kommunális adó formájában, a hulladékgazdálkodási díjon túlmenően is fizet az önkormányzatnak. A jelenlegi formában a hátralékosok, nem fizetők helyett tulajdonképpen a rendesen fizetők állják a szolgáltatás költségeit, jelentős többletterhet viselve. Dávid István elmondta, hogy törvény alapján a kijelölt szolgáltatónak a kintlévőséget az állam vissza tudná téríteni, viszont a szolgáltató nem hajlandó ezzel foglalkozni, attól tart, hogy a lakosságtól nem tud pénzt beszedni, viszont az önkormányzattól be tudja hajtani az összeget, így az a lehetőség elvész, hogy a kintlévőség beszedhető legyen. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terve jóváhagyásának vitáját a képviselőtestület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

17 20/2014.(III.20.) Határozat A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat Képviselőtestülete a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv című előterjesztést megtárgyalta, megismerte és az annak részét képező a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási tervét elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 4. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási kötelező feladat-ellátás elmaradása miatti törvényességi felhívásáról. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István elmondta, hogy a Társulás elnökétől kapott tájékoztatás alapján, bízik benne, hogy a kötelező feladat-ellátás megvalósítását a ZV Zöld Völgy Kft hamarosan megkezdi, mellyel megszűnik az önkormányzati törvénysértés. Elmondta, hogy a hulladékszállítás az ideiglenes szolgáltató által, akadálytalanul, problémamentesen megvalósul, azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hetente, a helyszínen ellenőrzi. Jelenleg a díjfizetés módja körül vannak még tisztázatlan kérdések, anomáliák. Elmondta, hogy Boros Béla két héttel ezelőtt volt a hivatalban, tárgyaltak, egyeztettek, de megállapodás nem jött létre köztük. Ha az önkormányzatnak kellene számláznia, az óriási befektetést jelentene, és a számlát jogszerűen az önkormányzat más nevére nem állíthatja ki. Törvényességi felhívást kaptak az önkormányzatok a Kormányhivataltól, azért, hogy nehogy kényszerszolgáltatót jelöljenek ki a településeken. Ha B.-A.-Z. megyében kényszerszolgáltató lenne kijelölve, akkor az adott településen is megszűnne a és a képviselői tisztség. A hulladékszállítás kötelező feladatellátás, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás működjön. Ez a Szuhakálló részéről már megtörtént, hiszen aláírásra került az ideiglenes szerződés aláírása. Eddig nyugtával szedte az önkormányzat a szemétszállítási díjat a lakosságtól, mivel számlát nem állíthat ki, jobb lenne, ha az ÉHG Zrt. számlázna. Az önkormányzat egy összegben előlegszámlára fizeti az ÉHG Zrt.-nek a szemétszállítási díjat. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a törvényességi felhívás nem a díjfizetési problémákról szól, hanem arról, hogy az önkormányzatnak január 1-től állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság keretein belül kellene gondoskodnia a közszolgáltatásról. Az önkormányzat, illetve a társulás, amelyhez az önkormányzat is tartozik nem gondoskodott a feladat-ellátásról időben, a Zöld Völgy Nonprofit Kft. nem tudta időben megszerezni az engedélyeket, melyeket alapján a tevékenységét el tudta volna végezni, ezért jelölt ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ideiglenes szolgáltatót. Minden önkormányzat - ahol ideiglenes szolgáltató működik - nem tett eleget a kötelező feladatellátásának, éppen ezért került az ideiglenes szolgáltató kijelölésére;; mely miatt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezte a Kormányhivatalnál, hogy próbálja a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel melynek első formája a törvényességi felhívás az

18 önkormányzatoknál elérni, hogy a lehető leghamarabb lássák el a feladatukat. Ráadásul nem lehet arra hivatkozni, hogy nem volt rá idő annak a megvalósítására, hiszen, az ország más részein már működik az új típusú közszolgáltatási forma, B-A-Z. megyében is a zempléni térségben. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy miért csak 30 nappal hosszabbították meg, több időt nem lehetett volna kérni. Kérdezte, hogy egyik községben sem ismerik-e a számlakiállítás módját. Izsófalván hulladékgyűjtő edény után kell a szemétszállítási díjat fizetni, 5 hétre Ft-ot fizettek, de nem kérdezte meg, hogy milyen formában történt a kifizetés. Dr. Herczeg Tibor jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat kérte a határidő hosszabbítást a Kormányhivataltól, tekintettel a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokra. Mindezek mellett is nem valószínű, a Zöld Völgy Nonprofit Kft. ezalatt is meg tudja kezdeni a működését. Ez nem csak Szuhakálló problémája, hanem a többi településé is. Az önkormányzat egyfajta kényszerből fizet az egész településre vonatkozóan, az ÉHG Zrt-nek szemétszállítási díjat, de mind a mai napig nem tudja senki, hogy az önkormányzatok hogyan fognak a lakosságnak számlázni. Az ideiglenes szolgáltató kijelölése óta (Cirkont Zrt.) az önkormányzat saját nevére nem is állíthat ki számlát, nem végezhet ilyen közszolgáltatást. Ezeket a számlákat milyen tartalommal kell kiállítani, nem tudja megmondani senki. A gond az, hogy az önkormányzatnak hónapról-hónapra ki kell fizetnie az ÉGH. Zrt-nek az E Ft-ot. Szuhakállóban is hulladékgyűjtő edény után fizeti a lakosság a díjat, az egy heti díj került felszorozásra az évi 52 héttel és az így megkapott összeg került visszaosztásra 12 hónappal, így mindenki minden hónapban az Ft-ot fizeti, nem hetenkénti szállítással van számolva. Dávid István elmondta, hogy nincsen hajlandóság a szolgáltató részéről, hogy bármilyen kedvezményt biztosítani az önkormányzatok számára. A hulladékgazdálkodási kötelező feladat-ellátás elmaradása miatti törvényességi felhívás vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 21/2014.(III.20.) Határozat Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya február 24-ei keltezésű, BO/13/2160-1/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását megismerte. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 33. (1) bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében, a törvény által előírt kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz eleget. A kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében a Társuláson belül számos tevékenység, ügyintézés folyamatban van. A képviselő-testület minderre tekintettel érdemi álláspontja kialakíthatósága érdekében - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályánál, a határidő 30 nappal történő meghosszabbítását kezdeményezi. Felelős: Határidő: 2014.március 31-ig

19 VII. N A P I R E N D Tárgy: A évben pályázati úton elnyert forrásokból megvalósításra került beruházások részletes elszámolása. Előterjesztő: Dávid István A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő véleménye szerint, nagy összegű pályázati pénzt vesznek fel egyes emberek, cégek, kérdezte, hogy ennek így kell-e lennie, ez-e a szokás. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő a Bajcsy-Zsilinszky úti járda és az Állomás út beruházásnál a reklám és Pr tevékenységről, annak tartalmáról kérdezett. Dávid István a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezek az összegek a pályázati költségvetésben szerepelnek és el is számolhatóak. Elmondta, hogy ez a tevékenység is a pályázat része. A reklám és Pr tevékenységnél meg van határozva, hogy milyen beruházások után mennyi %-ot lehet reklám és Pr tevékenységre elszámolni. Ez a pályázatnál egy kicsit megcsúszott, senki nem vállalta el ezt a tevékenységet, végül a pályázat író hozta azt a céget, aki elkészítette a táblákat és megjelentette az újságcikket. Ő is rákérdezett, mert mindenhol azt látta, hogy ahol ilyen beruházás van, óriásplakát méretű táblákat helyeznek ki, De itt azt a választ kapta, hogy ennél a beruházásnál, csak azok a méretű táblák a kötelezőek, amelyek kihelyezésre kerültek az Állomás és a Bajcsy-Zsilinszky úton. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő kérdezte, hogy a 3-4 db, 50x80 cm-es tábla és az újságcikk elkészítése került akkor 500 E Ft-ba, és ezért a díjért ne, történt semmilyen más tevékenység, szolgáltatás. Dávid István elmondta, hogy ezért az összegért ez a teljesítés történt, ennyi van benne a pályázatban elszámolható költségként. Suga László képviselő elmondta, hogy fizettek az újságcikkért. Dávid István elmondta, hogy így történt. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy félmillió forintért nem 4 db olyan táblát kellene kihelyezni, melyeknek az összköltsége az Ft-ot sem haladja meg, egy újságcikk megjelentetése pedig Ft. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a műszaki ellenőr is nagy összeget vett fel a munkájáért, amit valójában nem végzett el. Úgy gondolja, hogy egy műszaki ellenőrnek az a feladata, hogy még a kivitelezés alatt ellenőriznie kellett volna a járda beruházásnál, hogy minden jó minőségű-e, nem utólag kellett volna visszabontani többször a már elkészült szakaszokat, a munkájáért vállalnia kell a felelősséget. Dávid István elmondta, hogy a képviselő olyan dologról beszél, ami a pályázatnak része volt, és a pályázatban elszámolható volt. Műszaki ellenőrnek lennie kell, ez kötelező feladat;; megfelelő végzettséggel rendelkező személy végezheti el ezt a feladatot. 3 ajánlatot bírált el a képviselő-testület, azok közül választotta ki a műszaki ellenőrt. A képviselő valószínűleg nem jól emlékszik a dolgokra, vagy félreértelmezi azokat. Jegyzőkönyv készült a hiányosságokról. A kivitelező annak ellenére tovább folytatta a munkát, de amit nem jól csinált meg, utána helyre kellett hoznia. Ezért kellett kétszer visszabontani egy-egy szakaszt. Ezek

20 szerint nem kellett volna, úgy kellett volna hagyni, ahogy volt. Mivel nem volt jó a minőség, épp a műszaki ellenőr ráhatására bontották vissza. Elmondta, hogy nem tudja, hogy mi a baja a képviselőnek a műszaki ellenőrrel, hiszen valamikor épp a képviselő mondta, hogy lehetőleg minden munkát helyi vállalkozónak, lakosnak kell adni. A műszaki ellenőr nem helyi már, de innen, erről a településről származik. A képviselő ennek ellenére a kezdet kezdetétől a műszaki ellenőrbe köt bele. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy amikor azt tette szóvá, hogy helyi vállalkozásoktól kell vásárolni, árut beszerezni, az nem erről szólt. Olyan vállalkozásokról, akik itt működnek, akik ide fizetik az adójukat, ami az önkormányzatnak is jó. A műszaki ellenőrzés más. Nincs baja a műszaki ellenőr személyével, ha elvégzi rendesen a munkáját, de az egész folyamatot végig kellett volna ellenőriznie. Dávid István elmondta, hogy a kivitelezés során jelen volt a műszaki ellenőr, hetente hétfőnként voltak a megbeszélések, de az nem várható el, hogy ennyi pénzért naprólnapra itt legyen. Úgy véli, hogy mindez meddő vita a képviselővel. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy épp ez a felháborító, hogy ezért a pénzért nem volt a kivitelezés folyamata rendesen felügyelve, azért kellett többször is visszabontani, ami így elkészült annak a minőségéről is lehetne beszélni. Dr. Herczeg Tibor jegyző jelezte, hogy már a legutóbbi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvezése is nehéz feladat elé állította őt és kollégáit. Kérte, hogy a testületi ülésen, legalább az ülés vezetésének a minimális szabályit tartsák be a képviselői hozzászólások és az azokra adott válaszok során, hiszen párbeszédeket jegyzőkönyvezni nem lehet. Az így elhangzottakból a lényeget kiszűrni és azt jegyzőkönyvezni, ráadásul úgy, hogy az a hozzászólók elvárásainak is megfeleljen, szinte lehetetlen. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy számára aránytalanul soknak tűnik a nyilvánosság tájékoztatására kifizetett összeg. Szeretne egy tájékoztatást kérni arról, hogy egy tábla, abban a minőségben, ahogyan ki van helyezve, mennyibe kerül ténylegesen. Meg kellene nézni a szerződést, az abban vállaltakat és azt, hogy a kifizetések nagysága a pályázatban megfogalmazott feltételeknek megfelel-e. Dávid István elmondta, hogy mindenről van számla, a NORDA részéről is megtörtént a lezárás, mindent tételesen átnéztek és rendben találtak. A pályáztatással az elvégzett munkákért nagyságrendekkel több pénzt kérnek el, mint anélkül. A Pr tevékenységnek sok értelme nincs, de lennie kell, ennek ez az ára. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy mindezt megérti, tudomásul veszi. De azt nem tudja elfogadni, hogy egy el nem végzett tevékenységért fizetnek, vagy aránytalanul sokat fizetnek, a pályázatban elismert költségektől függetlenül. Ezért a felelősséget valakinek vállalnia kell, vagy le kell vonni a következtetést, hogy ha egy cég ilyen módon dolgozik, akkor az a jövőben nem kap megrendelést. Dávid István elmondta, hogy lehet ezt így is értelmezni, de a soron következő beruházásnál majd egy másik cég sem fog többet csinálni. Lehet, hogy beruházás volumene nagyobb lesz, ezért nagyobb táblát rak ki. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy mindezt így is fel lehet fogni, de azért legalább az ellenértéknek közelíteni kellene a valósághoz. A kivitelezés többi területe eleve ellenőrizhetetlen, itt viszont szembe tűnő az eltérés. Dávid István elmondta, hogy elmondta, hogy a NORDA részéről is megtörtént a lezárás, mindent tételesen átnéztek és rendben találtak.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 18-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 08-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 08-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 08-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, február 25.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg:

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a közmeghallgatás napirendjét egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbiak szerint határozta meg: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22-én, 17:00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradt:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Mihályháza község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Mihályháza község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 1 Mihályháza község Önkormányzata 8513 Mihályháza, Jókai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu Szám: 2-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-én 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. március 28-ei Képviselő-testületi ülésre Tárgy: A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Gáli Péter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t. az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2015. november 25. Előzmények A korábbi időszakban Ózd város területén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 19-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-103/2015. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET)

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete. az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (...) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról (RENDELET-TERVEZET) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésére 6. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1140-3/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben