19. szám 122. évfolyam május 25. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM"

Átírás

1 19. szám 122. évfolyam május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát képező, vagy használatában lévő közúti járművek üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról... 12/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás az Utazások a Gasztronómia Világába a MÁV Lokomotív Hotels ZRt. és a MÁV ZRt Személyszállítási Üzletág közös ajánlatáról... 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Neo-Phone hívókártyák értékesítésének beszüntetéséről... Oldal Közlemények A MÁV ZRt Munkabaleset-, életbiztosítás és Munkáltatói felelősségbiztosítási Keretszerződésének 1.sz. módosítása Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát képező, vagy használatában lévő közúti járművek üzemeltetéséről és a közúti járműgazdálkodásról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A költséghatékonyság érdekében szabályozni a MÁV ZRt. (továbbiakban MÁV) tulajdonában és használatban lévő közúti járműpark irányítási rendszerét és üzemeltetését a MÁV által történő üzemeltetés, illetve külső szolgáltató által végzett flottaüzemeltetés esetén. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya az alábbi közúti járművekkel összefüggő valamennyi MÁV-on belüli tevékenységre kiterjed: személygépkocsik tehergépkocsik autóbuszok pótkocsik motorkerékpárok segédmotoros kerékpárok lassú járművek.

2 498 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám Nem terjed ki az utasítás a mezőgazdasági vontatókra, munkagépekre. Ezen járművek üzemeltetése az üzemi technológiához való kapcsolása miatt az üzletágak hatáskörébe tartozik Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A Társasági Szolgáltatás Főigazgató, az utasítás pontjában foglaltak esetében a Számviteli Főosztály főosztályvezetője FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 A fent felsorolt közúti járművek alatt a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM- BM együttes rendelet (KRESZ) szerinti járműveket értjük Személyi használatú személygépkocsi: a MÁV használatában lévő azon személygépkocsi, amely meghatározott munkaköröket betöltő munkavállalók kinevezésük vagy megbízásuk időtartamához kötött igénybevételi jogosultság alapján hivatalos, illetve magáncélú igényeinek korlátlan kielégítésére szolgál. A jelen utasításban rögzített általános szabályokon túli, a használatra vonatkozó egyéb részleteket az adott munkavállaló munkaszerződése tartalmazza Személyi használatra korlátozott, hivatalos célra korlátozás nélküli személygépkocsi: azon személygépkocsik, amelyek meghatározott munkaköröket betöltő munkavállalók kinevezésük vagy megbízásuk időtartamához kötött igénybevételi jogosultsággal használnak, az engedélyezett személyi használat mértékéig (km/hó) korlátozott, illetve hivatalos célra korlátlan Kizárólagosan hivatali célokra használható személygépkocsi: a MÁV használatában lévő azon személygépkocsik, amelyek kizárólag a hivatali igények kielégítését szolgálják Felelősség elve Minden járművet vezető és a járművezető szolgálati szervezete anyagilag és erkölcsileg felelős az általa használt MÁV használatában lévő járműért. A járművet használó szervezet köteles jó gazda módjára kezelni a rábízott járműveket AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A MÁV tulajdonában vagy használatában lévő járművek kategóriái A jelen utasítás a hivatalos és magáncélra használt valamennyi a pontban felsorolt járművek üzemeltetését, juttatási és jogosultsági rendjét szabályozza. A MÁV tulajdonában vagy használatában lévő járművek kategóriák szerinti besorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza. Általános szabályok A MÁV a szervezeti egységek operatív és irányítási feladatainak hatékony ellátásához a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály koordinálásával flottaüzemeltetési (tartós bérlet) rendszer formájában: az üzletágak-, funkcionális- és szolgáltató egységek vezetői által kezdeményezett és a jelen utasításban meghatározott módon engedélyezett személygépkocsit, tehergépkocsit, autóbuszt, pótkocsit, kapcsolható összkerék meghajtású terepjárót és tehergépkocsit biztosít, a felsővezetők, illetve a menedzserek részére a társaság kompenzációs juttatásként hivatalos és magáncélú használatra személygépkocsit biztosít, munkaköri feladatok ellátásához szükséges személygépkocsi használatot engedélyez, amelyet: munkakörhöz rendelt, illetve kulcsos személygépkocsikkal kell megoldani. A kulcsos személygépkocsi kizárólag hivatali célra használható, nem rendszeresen gépkocsivezetői munkakört betöltő személy által vezetett, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges személygépkocsi, amelyet több szolgálati hely munkavállalói is használhatnak, költségeit a használó szolgálati helyek megosztva, a használat szerint viselik. Jelen utasításban foglaltak be nem tartása a munkáltatói rendelkezés megszegésének minősül A közúti járművek tulajdonjog, illetve üzemeltetési mód szerint csoportosítása A MÁV által használt közúti járműpark üzemeltetésével kapcsolatos feladatok és eljárási rendek eltérőek annak függvényében, hogy az adott jármű milyen tulajdonjoggal és üzemeltetési kötelezettséggel rendelkezik. E szerint a közúti járművek az alábbiak szerint csoportosíthatók: flottaüzemeltetési rendszerbe bevont bérelt járművek, saját tulajdonú járművek, egyéb bérelt vagy lízingelt (ezen szerződések lejárta után azonnal megszüntetendők) járművek. A társaság tulajdonában lévő közúti járművek minden költsége a társaságot terheli, azon belül azt a szervezetet, amely a járművet használja. Az egyéb bérelt vagy lízingelt járművek esetén a flottaüzemeltetés szolgáltatásra vonatkozó kitételeket az adott jármű egyedi bérleti szerződése tartalmazza. A bérleti díjon felül az üzemeltetési költség viselésének feltételeit is a bérleti szerződés tartalmazza.

3 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 499 A közúti járműparkhoz kapcsolódó valamennyi szerződés megkötésére a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály szervezete jogosult. Flottaüzemeltetési rendszerbe bevont járművek Ezen csoportba tartozó járművek nem a társaság tulajdona. A járműveket bérleti díj ellenében használja a MÁV. A bérleti díj tartalmazza a közúti jármű rendeltetésszerű használata esetén felmerülő valamennyi költséget. A bérleti díjban foglalt flottaüzemeltetési szolgáltatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A flottaüzemeltetésbe nem tartozó költségek üzemanyag költség, járműápolási költség, autópályadíj, kompdíj, parkolási díj, bármilyen okból kirótt büntetés, kiegészítő tartozékok költsége (pl.: tetőcsomagtartó, mobiltelefon kihangosító), utólagosan beszerelt fűtés, légkondicionáló berendezések saját hibás baleset esetén az önrész, külföldi biztosítások, és segélyszolgáltatások díjai (kivéve az I-II járműkategóriákba tartozó járműveket), nem rendeltetésszerű használat miatt felmerülő meghibásodások, rongálódások költsége. Az I. III. kategóriákba tartozó gépkocsik esetén, az adott szervezet írásbeli költségvállalási nyilatkozata mellett a MÁV standardtól eltérő extra gépkocsi tartozékok beszereltetésére van lehetőség a vételár max. 10%-ának összegéig. A MÁV a 10%-on felüli extrák finanszírozását általános alapelvként semmilyen formában nem vállalja. Ezen elvtől csak az egyedi munkaszerződéshez kapcsolódó esetben lehet eltérni, illetve a meghatározott típusoktól és felszereltségtől való eltérést a vezérigazgató engedélyezheti. A VI-X. kategóriákba tartozó gépkocsik kiegészítő tartozékokkal történő felszerelésére engedélyt az adott szervezet írásbeli költségátvállalási nyilatkozata és a kiszolgált technológia igazolása alapján a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály ad. A standardtól eltérő és költségtérítés ellenében beszerelésre kerülő extrákat, illetve pénzbeli ellentételezésüket a gépkocsit használó sem a gépkocsi leadásakor, sem a bérleti futamidő / km futásteljesítmény elérésekor nem igényelheti vissza A járművek üzemeltetésével összefüggő hatáskörök Az üzletágak-, funkcionális és szolgáltató egység szintű hatáskörök: közúti járművek igénylése, közúti járművek üzletágon belüli átcsoportosítása, feleslegessé váló közúti járművek felkínálása társasági hasznosításra, selejtezésre, értékesítésre javasolt közúti járművek jelzése a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály részére, szükség szerint a közúti járművekhez kapcsolódó elszámolási, statisztikai, adatszolgáltatási, ellenőrzési és saját tulajdonú jármű műszaki feladatainak ellátására az irányítása alá tartozó munkavállalókat megbízni. ellenőrizni a közúti járművek használatával kapcsolatos mindenkor érvényben lévő törvények és utasítok betartását az adott szervezeti egységen belül. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály hatásköre irányítja és koordinálja az társaság közúti járműveinek szükség szerinti átcsoportosítását, társasági szinten kezeli és nyilvántartja a MÁV vezetői engedélyeket, társasági szinten kezeli és nyilvántartja a MÁV nemzetközi vezetői engedélyeket, társasági szinten kezeli és nyilvántartja a személygépjármű használati megállapodásokat, társasági szinten kezeli és nyilvántartja a saját tulajdonú gépjármű hivatalos célra történő használatára vonatkozó megállapodásokat, kielégíti az engedélyezett közúti járműigényeket, társasági szinten nyilvántartja a közúti járműflotta adatait, és társaságon belüli üzemeltetési hely változásait, intézkedik az üzletág által felkínált feleslegesség vált közúti járművek társaságon belüli továbbhasznosítása iránt, értékesíti a saját tulajdonú, értékesítésre kijelölt járműveket, társasági szinten biztosítja és nyilvántartja a közúti járművek üzemanyagkártyáit, társasági szinten elszámolja a bérelt és lízingelt járművek bérleti és lízingdíjait, társasági szinten elszámolja a közúti járművek kártyás üzemanyag költségét, közúti járművekkel kapcsolatos belső adatszolgáltatás megszervezése, és végrehajtása, önkormányzatok, hatóságok részére történő adatszolgáltatás, közúti járművekkel összefüggő biztosítások kezelése, valamint a kötelező biztosítás meglétét igazoló okmányok megküldése valamennyi jármű részére, kapcsolattartás, a MÁV érdekképviselete a bérbe és lízingbe adókkal a bérelt, lízingelt járművek esetén, kezeli és nyilvántartja a bérelt és lízingelt járművek bérleti, lízingszerződéseit. jogosult ellenőrizni a közúti járművek használatával kapcsolatos mindenkor érvényben lévő törvények és utasítok betartását MÁV ZRt. szinten.

4 500 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 4.4. Közúti járművek igénybevételi jogosultsága, illetve a költségviselés elve Használatra vonatkozó előírások Valamennyi gépjármű használata esetén a 3.sz. melléklet szerinti gépjármű használati megállapodást kell kötnie a munkáltató jogkört gyakorlónak a gépjárművet vezető munkavállalóval. A megállapodást kettő eredeti példányban és kettő másolati példányban kell elkészíteni. A példányok elosztása a következő: 1 db eredeti példány a munkavállalónál marad 1 db eredeti példány a munkáltatói jogkört gyakorló szervezetnél marad egy másolati példányt meg kell küldeni a gépjármű költségeit elszámoló szervezeti egységnek egy másolati példányt meg kell küldeni a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály részére, aki nyilvántartást vezet a megállapodásokról. A I-IV. kategóriába sorolt személygépkocsi korlátozás nélkül vehető igénybe hivatalos célra mind belföldi, mind országhatáron kívüli viszonylatban. A magánhasználat terjedelme- ideértve a vezetői jogosultság átengedését is korlátlan. Az V. kategória esetén külön a 3.sz. melléklet szerinti gépjármű használati megállapodásban foglaltak szerint kell meghatározni a magánhasználatra vonatkozó feltételeket, kötelező elemként az éves, illetve havi km limitet, amelynek mértéke legfeljebb éves átlagban számított havi km lehet. A VI-XV. kategóriába sorolt járművek kizárólagosan hivatalos célra használhatók Költségelosztás elve A járművek bérlésével, esetleges beszerzésével, felelősség-biztosításával, üzemanyag ellátással (kivéve a készpénzre történő tankolást), gépjárműadóval összefüggő valamennyi költségét a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya egyenlíti ki, amelyek elsődleges költségként kerülnek elszámolásra az igénybevevő önálló elszámolású szervezeti egységek részére. A még MÁV tulajdonában lévő járművek használata során felmerülő egyéb költséget (pl.: karbantartási költségek, valamint a bérleti szerződésben nem felsorolt egyéb költségek így a kompdíj, a parkolási díj, az autópályadíj és matrica) az adott szervezeti egység költségeként kell elszámolni. Általános elvként a közúti jármű minden költségét az a szervezet viseli, amely a járművet használja. Amennyiben a járművet használó szervezet nem a költségviselő szervezet, abban az esetben a két szervezetnek külön megállapodásban kell rögzítenie a költségviselőt, amelyről tájékoztatni kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályt. Amennyiben a jármű az üzletágon belül átcsoportosításra kerül, az üzletágnak az átcsoportosításról értesítenie kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályát jármű új szolgálati helyéről és a járművezetők adatairól. Az átadást követő hónap 1 napjától viseli az átcsoportosított jármű költségeit az új költségviselő. Visszamenőleg más költséghelyre történő költségátkönyvelést BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály nem végez Közúti járművek igénylési rendje Az I-IV. kategóriákba tartozó gépkocsik igénylése Az ebbe a kategóriába tartozó gépkocsik igénylését a Személyügyi Főosztály kezdeményezi a megkötött munkaszerződés alapján. Az V-XV. kategóriákba tartozó gépkocsik igénylése Az ebbe a kategóriába tartozó járműveket, az azt használni szándékozó szervezetek a 4. sz. melléklet szerinti jármű igénylőlap kitöltésével kell igényelhetik. Az egyes kategóriákhoz tartozó aktuális járműtípusokról és bérleti díjakról a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya ad információt. Az igénylés előtt az igénylő szervezetnek meg kell vizsgálnia a felmerülő igény indokoltságát a társaság gazdálkodási szabályainak, a szervezetre és a társaságra vonatkozó közúti járműkoncepciójának figyelembe vételével. A kitöltött igénylőlapot üzletágvezetői aláírás után a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályra kell megküldeni. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály köteles, a hozzá érkezett járműigények felülvizsgálatát/jóváhagyását kezdeményezni a társaság gazdálkodására való tekintettel a Szolgáltatási Főigazgatónál, aki jogosult a használat módjára előírásokat megfogalmazni (pl.: eseti kulcsos autó igénybevételét rendeli el vagy szervezethez rendelt gépkocsit engedélyez, stb.) A jóváhagyott járműigények kielégítését a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya végzi Közúti járművek üzemeltetésre történő átadásátvétele Átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben: új jármű átvételekor, a szervezeti egységek között történő járműáthelyezésekor a jármű selejtezése és továbbértékesítése esetén, a jármű leltárfelelősséget is érintő átadásakor (pl. a jármű jegyzőkönyvi átvevője megváltozik), a jármű javításba történő adásakor. A közúti járművek használatra történő átadás-átvételekor meg kell vizsgálni a jármű műszaki állapotát. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően a kárveszély az átvevő használót a jármű visszaadásáig terheli. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni (5. sz. melléklet). A jegyzőkönyvet 3 példányban

5 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 501 kell kiállítani. Az egyes példányok megosztása a következő: 1 példány a járművet átadó szervezeti egységé, 1 példány a járművet átvevő szervezeti egységé, vagy a flottaüzemeltető, javító cég képviselőjéé, 1 példány a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályé, kivéve a jármű javításba adása miatt felvett átadásátvételi jegyzőkönyvet Új jármű átadásakor, valamint a selejtezés, továbbértékesítés miatt történő járműleadások esetén az átadás-átvételi eljárást a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya folytatja le. A saját tulajdonú járművek selejtezését és továbbértékesítését a társaságnál hatályos utasítások szerint kell elvégezni. A saját tulajdonú járművek selejtezését azon szolgálati helynek kell elvégeznie, amelynek pénzügyi nyilvántartásában a jármű szerepel. A selejtezést a szolgálati helynek engedélyeztetni kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztállyal. A selejtezésről a szolgálati hely szolgáltat adatot a pénzügyi nyilvántartás részére. A selejtezés után a járművek továbbértékesítését a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya végzi. A továbbértékesítés esetén a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya szolgáltat adatot a pénzügyi nyilvántartás és a járművet üzemeltető szolgálati hely felé. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály a gépjárműadóról szóló 2/2006. (I.13. MÁV Ért..) PVH utasítás pontja szerint intézkedik az adókötelezettség megszüntetésének bejelentéséről, valamint a kötelező felelősségbiztosítás és a Casco biztosítás megszűntetéséről Felelősség A közúti jármű tulajdonosa vagy üzembentartója felelős azért, hogy a munkavállaló által használt jármű minden tekintetben megfeleljen a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) járművekre vonatkozó törvényi előírásainak. Jelen utasítás hatálya alá tartozó valamennyi járműkategóriában a használat során valamennyi munkavállaló felelősséggel tartozik a közlekedési szabályok betartásáért. A járműhasználati jogosultság felülvizsgálatával jár együtt: a KRESZ szabályok szándékos vagy ismétlődően kirívóan gondatlan megszegése, az egy éven belül 3-nál több alkalommal a munkavállaló hibájára visszavezethető káresemény esetén. Az előző pontban foglaltakon túlmenően köteles a kárt okozó munkavállaló megtéríteni a munkáltató más formában meg nem térülő és a jármű használatából eredő kárait, amennyiben azért szándékos vagy gondatlan magatartásával felelőssé tehető. A kártérítés alapja a káreseménnyel kapcsolatos valamennyi, igazoltan a MÁV-ot terhelő költség. A káreseményről és a kárral összefüggő költségekről a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. A munkáltatói jogkör gyakorlójának hatásköre eljárni a felelősségre vonás tekintetében. A felelősségre vonás módjának tekintetében a Munka Törvénykönyve és a Kollektív Szerződés szerint kell eljárni A MÁV használatában lévő közúti járművek vezetési feltételei Azon munkavállalók, akik nem gépjárművezetői munkakörben dolgoznak, a MÁV használatában lévő közúti járművet a munkáltató engedélyével vezethetik. Az engedélyt a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell megadni. Az engedélyt a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya adja ki amikor részére megküldésre kerül a kitöltött 3. sz. melléklet pont szerinti másolata, valamint a munkavállaló közúti járművezetői engedélyének másolata. A kiadott engedélyekről köteles a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályának nyilvántartást vezetni, melynek tartalmaznia kell: az engedély sorszámát, az engedélyezett nevét, beosztását, az engedélyezett járművezetői jogosítvány számát érvényességét, az engedély érvényességét, a kiadás időpontját, a jármű használat jogcímét (személyi használatú, hivatalos célú eseti, stb.), a jármű adatait (típus, forgalmi rendszámát). Bérelt járművek esetében a jármű használati engedélyét a bérbeadó állítja ki a MÁV mint szervezet részére. Ezen engedélyt a jármű forgalmi okmányaival együtt kell kezelni, és kérésre a hatóságok részére bemutatni. A MÁV mint szervezet az előzőekben leírt engedéllyel engedélyezi a munkavállalónak, hogy az általa bérbevett járművet az adott munkavállaló vagy az I IV kategória esetén az általa bejelentett további személy vezetheti. A kiadott engedélyek visszavonása esetén a szervezetnek értesítenie kell a Gépjárműgazdálkodási osztályt visszavonás tényéről, valamint a kiadott munkáltatói vezetési engedélyt annak érvénytelenítése után vissza kell küldeni a Gépjárműgazdálkodási osztály részére A járművek külföldön történő használata A gépjárművek hivatalos célú külföldön történő igénybevételéhez az I-IV. kategóriába tartozó gépjárművek kivételével az igénybe vevő munkáltatói jogkör gyakorlójának írásos engedélye szükséges. Az engedély alapján a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály adja ki a 7. számú melléklet szerinti ENGE- DÉLY -t a külföldön tartózkodás időtartamára, a gépjárművet vezető személy részére kiállítva, valamint minden

6 502 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám egyéb okmányt, amely szükséges a gépjármű külföldi tartózkodásához. A külföldön történő használatáról BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak nyilvántartást kell vezetnie. Bérelt gépjárművek esetén a bérbeadó írásos engedélyének megléte minden esetben szükséges A járművek tárolása A közúti járművet lehetőleg zárt, biztonságos helyen kell tárolni. Ettől eltérő tárolásra az igénybevevő szervezet vezetője adhat eseti engedélyt, amelyet a menetokmányba föl kell vezetni. Az V. kategória esetén a korlátozott személyi használatú személygépkocsik esetén a munkaadónak és a munkavállalónak meg kell állapodnia abban, hogy a használatra átadott és átvett személygépkocsi munkaidő vége és munkaidő kezdete közötti tárolása hol történjen, figyelembe véve bérelt személygépkocsi esetén a szerződésben foglalt feltételeket: MÁV ingatlanon, zárt udvaron (lakáson), saját garázsban (teremgarázsban), bérelt közterületen, ezek hiányában biztosítók által elfogadott járművédelmi eszköz beépítésével közterületen. Az I-IV., illetve a V. kategóriájú korlátozott vagy korlátlan személyi használatú személygépkocsikon kívüli járművel tilos a járművet használó lakhelyén tárolni. Ez alól kivételt jelentenek: a munkaidőn túli ügyeleti, készenléti szolgálat ellátásával megbízott munkavállalók, a szervezet vezetője által kiadott eseti, lakhelyen történő parkolási engedély. Az szerinti személygépkocsik magánhasználata estében adókötelezettség keletkezik. Mindkét esetben az engedélyt a menetokmányban fel kell vezetni. Tilos a parkoló járművekben a jármű forgalmi engedélyét és üzemanyag kártyáját tárolni Saját tulajdonú gépjármű hivatalos célra történő használata A saját tulajdonú gépjármű alatt a gépjármű forgalmi engedély szerinti magánszemély, a munkavállaló vagy házastársa tulajdonát képező járművet kell érteni, egyéb hozzátartozó vagy rokon tulajdonában lévő járműre költségtérítés nem számolható el. A tulajdonjogot a jármű forgalmi engedélyével és a kötelező biztosítás befizetési szelvényeivel kell igazolni, amely igazoló szelvényeket az elévülési idő lejártáig (5 év) meg kell őrizni. Az elévülést mindig attól az időponttól kell számolni, amikor az adómegállapítási kötelezettségre előírt határidő lejárt. Saját tulajdonú gépjármű hivatalos célú használatát csak abban az esetben lehet engedélyezni, ha az adott feladat jellege, munkavégzés feltételei azt indokolttá teszik, a gépjármű rendelkezik érvényes forgalmi engedélylyel, kötelező felelősségbiztosítással. Saját tulajdonú gépjármű hivatalos célra történő állandó használatára a szervezeti egység vezetője adhat engedélyt az alábbi munkakörökben és keretek között: 6000 km/év keret erejéig a munkáltatói jogkör gyakorlója, 6000 km/év felett a vezérigazgató, a 20-as és ettől magasabb referenciaszintre beosztott munkavállalók részére az egyéni munkaszerződésben meghatározottak alapján, amennyiben a munkáltató nem biztosít vállalati gépjárművet, vagy a vállalati gépjármű magáncélú használatát. A munkáltatói jogkör gyakorlója indokolt esetben saját tulajdonú gépjármű eseti hivatalos célra történő használatát engedélyezheti a fent felsoroltakon kívüli munkakört betöltő munkavállalóknak is. A saját tulajdonú gépjármű hivatalos célra történő használatáról a 8. számú melléklet szerinti megállapodást kell kötni. A megállapodást a fenti engedély alapján a munkáltató jogkört gyakorlója írja alá, és 1 példányt megküld a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály részére. Amennyiben a megállapodás bármilyen ok miatt megszűnik, abban az esetben a munkáltató jogkört gyakorlójának értesítenie kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályát a megállapodás megszűnéséről. A saját tulajdonú gépjármű hivatalos célra történő használatáról és a 9. számú melléklet szerinti nyomtatványt kell vezetni. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály a használatról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az engedélyezés sorszámát, az engedély kiadásának időpontját, a dolgozó nevét, a munkakörét, a személygépkocsi forgalmi rendszámát, a személygépkocsi forgalmi engedély érvényességének idejét, a vezetői engedély lejártának idejét, a gépjármű kötelező felelősségbiztosítási azonosítóját. Amennyiben a saját tulajdonú gépjármű hivatalos célú használata során személyi, vagy dologi kár keletkezik, a munkáltató a dolgozó kárigényét egyedi kérelem alapján, az Mt. munkáltató kártérítési felelősségére előírt szabályok szerint bírálja el.

7 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Munkába járás saját tulajdonú gépjárművel Saját tulajdonú gépjárművet költségtérítés melletti munkába járáshoz, kérelemre a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli engedélyével lehet igénybe venni. A saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járással kapcsolatban az erről szóló mindenkor érvényben lévő MÁV utasítások szerint kell eljárni A biztosítással összefüggő hatáskörök Az ország területén jármű közúti forgalomban csak érvényes gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel vehet részt. A MÁV tulajdonát képező, illetve azon egyéb bérelt vagy lízingelt járművekre, amelyek bérleti vagy lízingszerződése szerint a jármű biztosítása a MÁV feladata, a vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéseket, a Casco biztosítást a Pénzügyi Irányítási Biztosítási Koordinációs és Szakértői Osztály a szakterület bevonásával köti. A biztosítási tevékenységgel összefüggő szerződések jogi szempontú felülvizsgálata a Jogi Igazgatóság feladata. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály kezeli a fenti biztosítási szerződéseket, valamint biztosítja a saját tulajdonú jármű külföldön történő használatához szükséges Nemzetközi Gépjármű Biztosítási Kártyát (ún. Zöldkártyát) is. A biztosítási szerződések megkötése során szerződéskötésekre vonatkozó általános szabályoknak érvényesülniük kell. A flottaüzemeltetési rendszerbe bevont járművek esetében az előző pontban leírtakat a flottaüzemeltető biztosítja. Ezen járművek külföldi használata esetén szükséges a nemzetközi Casco biztosítás megkötése. A nemzetközi Casco biztosítás megkötését az engedély kiadásával egy időben a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály végzi. Az I-II. kategóriájú gépkocsik esetén a nemzetközi biztosítás folyamatos, míg a többi kategóriába tartozó gépjárművek esetén a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály felé kell jelezni a biztosítási igényt az utazás megkezdése előtt legalább 72 órával. Az egyéb bérelt vagy lízingelt járművek esetében a bérleti vagy lízingszerződés szerinti fél teljesíti a járműbiztosítási kötelezettségét Közúti járművekkel okozott személyi és dologi károkkal összefüggő eljárás A közúti járművekkel okozott balesetek következtében keletkezett személyi és dologi károkat harmadik személy felé a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell rendezni. Munkaviszonnyal összefüggő kártérítési felelősség szabályait az Munka Törvénykönyve, valamint a Kollektív Szerződés tartalmazza Személygépkocsi használati nyilvántartás Személyi használatú személygépkocsi igénybevétele estén, a havi teljesítmény-elszámolás érdekében a 10. sz. melléklet szerinti személygépkocsi használati nyilvántartást kell vezetni. Személyi használatra korlátozott, hivatalos célra korlátozás nélküli személygépkocsi igénybevétele esetén a 11. sz. melléklet szerinti személygépkocsi használati nyilvántartást kell vezetni. A személygépkocsi használati nyilvántartás a menetlevélhez hasonlóan szigorú számadású bizonylatnak minősül. Kezelése, nyilvántartása a menetlevelekkel kapcsolatos előírásoknak megfelelően történik. Azok leadása tárgyhót követő negyedik munkanap kötelező, ennek ellenében kell a nyilvántartási lapot havonta a felhasználó részére kiadni, és sorszám szerint kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartásban dokumentálni kell a havi kezdő (hó első napján) és a havi záró kilométer-óra állását, a megtett km. teljesítményt, az üzemanyag felhasználás megállapításához. Amikor a korlátozott vagy korlátlan személyi használatú személygépkocsik vezetését bármely oknál fogva gépjárművezető vagy munkakörükből eredően a személygépkocsit vezethető személyek veszik át, ebben az esetben a használatról menetlevelet kell vezetni. A személygépkocsi-vezetés átengedésekor és visszavételekor a személygépkocsit tele tankkal kell átadni. A tárgy hó végén összegezni kell a megtett km. teljesítményeket. Ennek alapján fel kell vezetni a hó végi záró km. óra állást, csatolni kell az idegen-vezetői menetleveleket, valamint a havi összes üzemanyag tankolásokat tanúsító számlákat, nyugtákat. A csatolt menetlevelek, és számlák darabszámát a vonatkozó rovatokban fel kell tüntetni. A megkülönböztető jelzésekkel történő igénybevétel km teljesítményét a vonatkozó rovatban fel kell tüntetni, az üzemanyag felhasználás elszámolásához szükséges korrekciós tényező alkalmazhatósága érdekében. A megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járműveket kizárólag PÁV I. vizsgával rendelkező személyek vezethetik Menetlevél A MÁV használatában lévő valamennyi további közúti jármű igénybevételével kapcsolatban menetlevelet kell vezetni. Ez alól kivételt képeznek a XI-XII. kategóriába tartozó járművek. A menetlevéltípus használatának alapja az adott jármű forgalmi engedélyében, vagy származási lapjában a jármű fajtájára vonatkozó adatok. Az 1.sz. mellékletben foglalt jármű kategóriákhoz használható menetlevéltípusok a következők: a VI-VII. kategóriák esetében és a pontban foglaltak esetén személygépjármű menetlevelet kell használni (12. sz.melléklet).

8 504 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám a VIII-IX. kategóriák esetében tehergépjármű menetlevelet kell használni (13.sz. melléklet). Ez alól kivételt képez az ezen kategóriákba sorolt, de a forgalmi engedélyben más járműfajtaként (pl. személygépkocsi) bejegyzett járművek. Ezen járművek esetében a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett járműkategóriának megfelelő menetlevelet kell vezetni. a X. kategória esetében autóbusz menetlevelet kell használni (14.sz.melléklet). Autóbusz használat, igénybevétel során 15. számú melléklet szerinti utas listát is csatolni kell a menetlevélhez. Azokban az esetekben, amikor a jármű naponta más utasokat szállít, az okmányt minden alkalommal ki kell tölteni és a menetlevél csatolt okmányaként kell kezelni. Azonos utasok ismétlődő szállítása esetén az utas listát év hó megjelöléssel hosszabb távon is, de legfeljebb egy hónapig lehet használni. a XI-XII. kategóriák használata esetében külön menetlevelet nem kell vezetni, viszont a vonójármű menetlevelén fel kell tüntetni a vontatott jármű forgalmi rendszámát vagy egyedi azonosítóját, valamint a vontatott kilométert is. a XIII-XIV. kategóriák használata esetén a 16.sz. mellékletben szereplő menetlevelet kell használni. a XV. kategóriába tartozó járművek esetén az üzemeltetési adatokat a járműhöz rendszeresített üzemi naplóban kell szerepeltetni. A menetlevél szigorú számadású, elszámolású bizonylatnak minősül és ennek megfelelően sorszám szerint, hiánytalanul (rontott menetleveleket is) a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell vezetni és megőrizni. Az elrontott, fel nem használt, de kiállított menetlevelet áthúzva, az ügyintéző kézjegyével ellátva a többi menetlevéllel együtt lefűzve kell tárolni. A felhasznált menetleveleket járművenként (a rontottakat is) külön-külön időrendi sorrendben kell lefűzni, és havonta a Havi üzemanyag és km. teljesítmény összesítő-lap (17. sz. melléklet) kitöltött példányával lezárni. A menetlevelet a jármű vezetője köteles az út folyamán magánál tartani, rovatait folyamatosan eseményszerűen vezetni, az út befejeztével az igénybevételt az igénybevevővel vagy az utat elrendelő szolgálati felettesével az okmányt leadás előtt igazoltatni, és az okmányt aláírva leadni A közúti járművek egyéb menetokmányai Megkülönböztető jelzések használata esetén a napi menetlevélen kívül, külön menetlevelet, vagy útnyilvántartást is vezetni kell 33/2000. (XI. 29.) BM. rendelet előírása szerint. Ehhez a 18. sz. melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell alkalmazni, melyet folyamatosan kell vezetni, az utazás alkalmával a személygépkocsiban kell tartani és hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni. Kizárólag baleseti-helyszínelési jelleggel használt személygépkocsiknál menetlevelet kell használni. Hasznos terheléssel közlekedő tehergépjármű vezetőjét el kell látni olyan igazolással (szállítójegyzék, kísérőjegyzék, anyag-kivételezési jegy, számla másolat, szállítólevél, fuvarlevél, áru veszélyes jellegére utaló okmány, stb.) amelyből a rakomány származása és rendeltetési helye megállapítható. A kísérő okmány vagy a szállítmány azonosítását biztosító dokumentumok számát a menetlevélre minden esetben fel kell vezetni A menetlevelek kiadása, vezetése A menetlevelek kiadását az egy jármű egy menetlevéltömb alapján kell megkezdeni, és biztosítani kell a folyamatos sorszám szerinti felhasználást. A menetlevelek kiadása, visszavétele minden esetben kimutatható módon (átadás-átvételi könyvben forgalmi naplóban stb.) történhet. A menetlevél űrlapokat a szolgálati hely köteles zárt helyen tartani úgy, hogy azokhoz illetéktelen személy hozzá ne férhessen. Egy menetlevelet legfeljebb három napra szabad érvényesíteni. Három napon túl történő használat esetén további menetlevelet kell kiállítani. Menetlevéltömböt a jármű vezetőjének kiadni kizárólag menetlevéltömb helyes kezelésre történt kioktatás után lehet. Az elveszett menetlevélről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A menetlevelek vezetését végző személy induláskor az alábbi rovatokat köteles kitölteni: dátum, foglalkoztató neve, címe, gépjárművezetőnek jelentkeznie kell, üzembentartó neve, címe (bélyegző lenyomata), munkahely, gépjárművezető (segédvezető) neve, munkára jelentkezés, távozás és szolgálati (teljesítmény) óra (érkezés után), jármű rendszáma, típusa, vontatás esetén a vontatmány forgalmi rendszáma vagy egyéb azonosítója tehergépkocsi esetén a jármű összteher bírását. A jármű napi ellenőrzését a járművezetője aláírásával köteles igazolni. A szolgálati vezető eseti ellenőrzését ugyancsak aláírással kell igazolni. A járművezetőnek a menetlevélen folyamatosan vezetnie kell: szállított utasok nevét (vidéki, helyközi használat során) fuvarviszonylatonként, melyhez felhasználható a menetlevél hátoldala, az üzemanyag felvétel rovatban bizonylat sorába az adott igazoló okmány (számla, nyugta stb.) sorszámát kell bejegyezni, a kútkezelői (vagy üres) rovatba a betankolt üzemanyag. liter/forint értéket kell bejegyezni, az igazoló okmányokat pedig a menetlevélhez csatolni, a jármű használattal és teljesítmény(üzemanyag.) elszámolásával, összefüggő korrekciós tényezők alkalmazásához a megfelelő km. értékeket kell bejegyezni (Pl. Budapest 35 km, földút 12 km. stb.),

9 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 505 üzemanyag felvételnél a tankolási km óra állását, vontatás esetén a vontatmány össztömegét. A km értékeknek meg kell egyeznie a menetlevél futásteljesítményt rögzítő tételesen vezetett igénybevételekkel. A menetlevél tételes vezetésénél városon vagy településen belül km. összevonást alkalmazni tilos (pl.: Budapest területén 60 km). Helyközi forgalom esetén a korrekciós tényezők közül meghatározott időszakokban és feltételek mellett csak a téli-, valamint a klímaberendezés üzemeltetéséhez kapcsolódó korrekciós tényezők alkalmazhatók. Átmenő forgalomban Budapest kivételével az elindulási hely és a város határát jelző tábla közötti útszakaszra korrekciós tényező nem alkalmazható. Budapesten az átmenő forgalomban maximum 30 km a rendeletben meghatározott értékű korrekciós tényező alkalmazható. A teljesítmény igazolása rovatot, az igénybevevővel minden esetben alá kell íratni (dátum és idő megjelölésével), tartós (pl. egész napos) igénybevétel esetén az igénybevevő bélyegző lenyomatával is. A szolgálati főnök (vezető) teljesítmény igazolását az általa vezetett jármű menetlevelein a felettes irányító szerv igazolja. Ha a felettes irányító szerv igazolása az elszámolásban aránytalan késedelmet jelentene, abban az esetben a szolgálati főnök teljesítmény igazolását a vezető helyettes igazolhatja. Az üzemanyag felhasználás és ahhoz kapcsolódó tételek elszámolásának alapbizonylata a szakszerűen kitöltött, minden szükséges adatot, információt tartalmazó, teljesítmény-igazolással és az igénybevevő bélyegző lenyomatával ellátott menetlevél, illetve az útnyilvántartás Menetíró berendezés használata Azon gépjárműbe, amelybe bármilyen ok miatt menetíró berendezés került beépítésre a berendezést mindig használni kell. A menetíró berendezéshez használható lapot a járművet üzemeltető helynek kell beszereznie. A gépjárművekbe épített menetíró készülékek használatát részletesen a készülékekhez mellékelt Kezelési Utasítás tartalmazza, amelyet a gépjármű tartozékaként kell kezelni. A zárjelek megléte és azoknak épsége a gépkocsi átadás-átvételének tárgyát kell képeznie. A gépjármű vezetőjének a szolgálatba lépés időpontjától kezdve köteles minden olyan napon, amelyen járművet vezet egy darab kézzel kitöltött menetíró korongot a menetíró készülékbe helyeznie. A menetíró korongot 24 órás ciklusban kell cserélni abban az esetben, ha a járművet használják. A menetíró korongra használat előtt minimálisan a következő adatokat kell felvezetni: a gépjármű forgalmi rendszáma vagy egyéb azonosítója, az esetlegesen vontatott vontatmány rendszáma vagy egyéb azonosítója, a menetlevél száma, a gépjárművezető (k) neve (i), a korong használat kezdetének helyét, dátumát, időpontját, a korong használat befejezésének helyét, dátumát, időpontját, induló kilométeróra állás, záró kilométeróra állás, megtett kilométer. Sérült, szennyezet menetíró korongot nem szabad felhasználni. Amennyiben a bejegyzéseket tartalmazó korong megsérül az a pótlásként használt tartalék koronghoz kell csatolni. Az adatrögzítő korongot a napi munkaidő előtt nem szabad kivenni a menetíró készülékből kivéve, ha adott munkaidőn belül más személy használja a gépjárművet. Erre az időszakra új korongot kell felhasználni. Az adatrögzítő korongot az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzésre át kell adni. A menetlevél forgalmi adatainak meg kell egyeznie a menetíró által rögzített adatokkal. A gépjárművel való közlekedés során a hatóság kérésére a menetlevélen kívül a menetíró korongot, valamint a menetíró hitelesítési okmányt is ellenőrzés céljára át kell adni. A gépjármű vezetőjének magánál kell tartania, és esetleges ellenőrzés esetén be kell mutatnia az utolsó 5 vezetéssel eltöltött napjára vonatkozó adatrögzítő korongokat. A menetíró korong felhasználás után szigorú számadású nyomtatványnak minősül, tárolására ugyanazon szabályok érvényesek, mint a menetlevél tárolására Digitális menetíró berendezés használata május 1.-től az EU szabványoknak megfelelően a menetíró berendezéssel ellátott járműveket kizárólag digitális menetíró berendezéssel lehet forgalomba helyezni. A digitális menetíró berendezés működési elve megegyezik a hagyományos menetíró berendezéssel, de a jármű menetének adatait nem korongra, hanem papírszalagra rögzíti, valamint minden járművet vezető személynek külön azonosító kártya szükséges a berendezés használatához. A digitális menetíró hosszabb időszak menetadatait képes tárolni, melyet számítógépes rendszerben is lehetséges archiválni. A menet adatokat rögzítő papírszalagot 5 vezetéssel eltöltött nap után kell kinyomtatni szigorú számadású bizonylatként tárolni. A menetlevél forgalmi adatainak meg kell egyeznie a menetíró által rögzített adatokkal. A gépjárművel való közlekedés során a hatóság kérésére a menetlevélen kívül a napi menetadatokat ki kell nyomtatni, valamint a menetíró hitelesítési okmányt is ellenőrzés céljára át kell adni. Minden kitöltött és felhasznált adatrögzítő lapokat a munkáltatói jogkört gyakorló szervezetnek ki kell értékelnie az alábbiak szerint:

10 506 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám az 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 61 (1) bekezdése alapján a szolgálati helyeknek meg kell vizsgálni és sebességtúllépés esetén a gépkocsit vezetővel szemben el kell járni, a 2001.IX. törvény a nemzetközi közúri fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) alapján vizsgálni kell a gépjárművet vezető személy vezetéssel, pihenéssel eltöltött idejét, illetve a vezetési idő megszakításokkal kapcsolatos előírások betartását Az adatrögzítő lapok visszavétele, kiértékelése Az adatrögzítő lapok visszavételére, a kiértékelés megállapításainak rögzítésére gépjárművenként nyilvántartást kell vezetni a következő rovatokkal: Dátum, Forgalmi rendszám, Menetlevélszám, Gépkocsivezető neve, Megállapítás, Intézkedés Ellenőrzést végezte. A kiértékelt adatrögzítő lapokat a hozzátartozó menetlevélhez kell csatolni. Az adatrögzítési lapokat ellenőrzés, illetve eljárásra jogosult hatóság rendelkezésére kell bocsátani, baleset esetén annak jogerős lezárásáig meg kell őrizni. Az adatrögzítő lapokat selejtezni a hozzátartozó menetlevéllel együtt lehet Feladatok a menetíró berendezés meghibásodása esetén A menetíró berendezések beszerelését, szükség szerinti javítását csak az arra feljogosított szakműhelyekben lehet elvégeztetni. A menetíró berendezés esetleges meghibásodása vagy a menetíró készülék és a gépjármű közötti kapcsolat hitelesítését biztosítani hivatott zárjegyek sérülése, feltörése esetén annak okát és körülményeit a szolgálati helynek vizsgálnia kell. A vizsgálati iratokat legalább a vizsgálat lezárásától 6 hónapig, vagy az esetleges felelősségre vonás lezárultáig meg kell őrizni. A meghibásodott menetíró készülék megjavításáról haladéktalanul intézkedni kell A menetíró berendezések időszakos felülvizsgálata A járművekre felszerelt menetíró készülék felülvizsgálatát legalább kettő évente-kimutatható módon-kell elvégeztetni szakműhelyben. A mérésügyről szóló évi XLV törvény értelmében a menetíró készüléket 6 évenként kell hitelesíteni, és illesztését a futóműhöz kétévenként kell végrehajtani Üzemanyag vételezés szabályai Az üzemanyag vételezése a következő módon lehetséges: üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál) tankolási hitelkártyára, üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál) készpénzért, kizárólag a XV. kategóriába tartozó járművek számára MÁV készletből AK-jeggyel főnökségi raktárból. Az üzemanyag ellátásra a MOL Rt.-vel kötött szerződés alapján igényelt tankolási hitelkártya használandó. Az üzemanyagkártyákat a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya biztosítja, nyilvántartja és kezeli. Az üzemanyagkártyák kiadását illetve a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálya részére történő visszaadását, valamint a kártyák szervezeti egységeken belüli átadását minden szervezeti egységnek a kimutathatóan kell elvégeznie, valamint az üzemanyagkártya használójának a B.24. sz. Utasítás szerinti Felelősségvállalási nyilatkozattal kell rendelkeznie. Amennyiben a MOL kártya más személy részére átadásra kerül az átadás-átvételről nyilvántartást kell vezetni, melyet mind az átadó mind az átvevő aláírásával igazol. Az üzemanyagkártya átadásátvételéről szóló bizonylatokat a felhasználástól számított 5 évig kell megőrizni. A járművekbe mindig a típusbizonyítványban, illetve az adott járműre szóló üzemanyagkártyán szereplő üzemanyagot szabad betölteni ennek ellenőrzéséért a kapott számlák és bizonylatok feldolgozása kapcsán a gépjárművezető köteles ellenőrizni a számlán szereplő érték és a kútfejen kijelzett értékek azonosságát. (minőség, menynyiség, Ft.) Üzemanyag vételezése készpénzért Készpénzért való üzemanyag beszerzés csak kivételes esetekben engedélyezett az alábbi esetekben: külföldön való tankolás, új jármű esetén a kártya megrendelés utáni kézhezvételéig, a jármű javítási ideje alatt biztosított csere jármű tankolására, a XIV. járműkategóriába tartozó járművek üzemanyag vétlezésére. Gépkocsivezető üzemanyagot csak a felvett előleg mértékéig tankolhat és az üzemanyag-előleg elszámolásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Készpénzzel történő tankoláskor minden esetben készpénzfizetési számlát kell kérni. A számlán vevőként a MÁV az adott szervezeti egység megnevezését és a jármű rendszámát vagy ennek hiányában egyéb azonosítóját kell feltüntetni. Készpénzzel történő tankolás esetén az készpénzfizetési számla másolatát a menetlevél illetve az útnyilvántartás mellé kell csatolni és az elszámolást végző helyre leadni.

11 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Az üzemanyag kártyákkal igénybe vehető anyagok és szolgáltatások A MOL által biztosított árucsoportok és szolgáltatások közül a következők vehetők igénybe: a jármű típusának és üzemanyagkártyáján feltüntetett megfelelő üzemanyag. téli-nyári szélvédő mosófolyadék, jégkaparó, jégoldó, ablaklehúzó termékek motorolaj, külső mosás, porszívó, illetve kárpittisztító használata. Téli-nyári szélvédő mosófolyadék: az I-VIII. kategóriákba tartozó gépjárművek esetében őszi,tavaszi,téli évszakokban gépjárművenként és havonta 5 liter, nyári évszakban gépjárművenként és havonta 2 liter, a IX, X és XV. járműkategóriákba sorolt járművek esetében esetében őszi, tavaszi,téli évszakokban gépjárművenként és havonta 10 liter, nyári évszakban gépjárművenként és havonta 5 liter Jégoldó Valamennyi gépjármű esetében a téli évszakban gépjárművenként és havonta 1 db. Jégkaparó, ablaklehúzó termékek Valamennyi gépjármű esetében a gépjárművenként és évente 1 db. Külső mosás, porszívó, illetve kárpittisztító használata. Valamennyi gépjármű esetében az őszi, tavaszi és a téli évszakban gépjárművenként és havonta 4 alkalom, nyári évszakban gépjárművenként és havonta 2 alkalom. Motorolaj Valamennyi jármű esetében motorolajt kizárólag utántöltésre szabad üzemanyagkártyára vételezni. A FELSOROLTAKON TÚL BÁRMELY ÁRUCSO- PORT NYÚJTOTTA LEHETŐSÉG IGÉNYBE VÉTE- LE TILOS Az üzemanyag-vételezés menete tankolási hitelkártya használata esetén A járművezetőnek a MOL Rt. üzemanyagtöltő állomásán előre kell jeleznie a kútkezelőnek, hogy kártyára akar üzemanyagot vételezni. A kútkezelő az üzemanyag kiszolgálás során ellenőrizi a kártyán szereplő és a jármű rendszámának azonosságát, a kártya érvényességét. Ha a kártya lejárt, sérült vagy szerepel a tiltólistán, a kútkezelő jegyzőkönyvet vesz fel és bevonja a kártyát. Amennyiben a jármű rendszáma nem egyezik meg a kártyán feltüntetett rendszámmal, a kútkezelő a kártyára történő kiszolgálást jogkövetkezmények nélkül megtagadja. A kannába történő tankolás tilos. Amennyiben kannába történik az üzemanyag vételezése a kútkezelő jegyzőkönyvet vesz fel és bevonja a kártyát. A kútkezelő a kártyát áthúzza a POS terminálon, majd rögzíti a vételezett mennyiséget. A POS terminál rögzítés során a jármű vezetője köteles a tankolási aktuális kilométeróra állást ráíratni a kútkezelővel a POS bizonylatra. A PIN kóddal rendelkező üzemanyagkártyák használata esetén a rögzítéskor a járművezetőnek kell a 4 jegyű PIN kódot rögzíteni a terminálba. Amennyiben a PIN kódot 3 alkalommal hibásan adja meg a jármű vezetője a kártya automatikusan letiltásra kerül. Ebben az esetben értesíteni kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályt aki gondoskodik a letiltott kártya újra aktiválásáról. A terminál a szükséges műveletek után 2 (kettő) példányos, az áru átvételét igazoló bizonylatot készít (POS bizonylat), amit a kútkezelő aláír és lebélyegez, majd aláírat a gépkocsivezetővel is, aki ezzel igazolja az áru átvételét. A pénztárgépes nyugtát a kútkezelő hozzátűzi a POS bizonylathoz. (Tehát a gépkocsivezető kettő bizonylatot kap: POS bizonylat és pénztárgépes nyugta a POS bizonylaton szereplő időpontban történt a tankolás.) A POS bizonylatot és a pénztárgépes nyugtát a jármű vezetőjének a tankolás időpontjában vezetett menetlevélhez illetve az útnyilvántartáshoz kell csatolni és leadni az elszámolási helyre. Az üzemanyagkártya a vezető személyének változása esetén átadás tárgyát képezi. Az átadásokról a szervezeti egységeknek folyamatos nyilvántartást kell vezetni. Az üzemanyagkártya használójának a B.24. sz. Utasítás szerinti Felelősségvállalási nyilatkozattal kell rendelkeznie. Eljárás üzemanyagkártya elvesztése esetén A szolgálati hely az elveszett kártyát haladéktalanul köteles a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak bejelenteni, és ezzel egy időben köteles a MOL Rt.-nél a kártya letiltását kezdeményezni a 06/40/ ingyenesen hívható telefonszámon. A telefon-bejelentést minden esetben írásban (telefax vagy levél) meg kell erősíteni. A MOL Rt.-t nem terheli felelősség a letiltás következményeiért akkor sem, ha a bejelentés nem a MÁV-től származik, de ebben az esetben a MOL Rt. a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály írásos hozzájárulását köteles kérni a kártya letiltásához, melyet minden esetben azonnal kötelező megválaszolni. Az elveszett, ellopott kártya tiltólistára történő felkerüléséig a jogtalan használatból eredő kár a kimutathatóan a kártyát birtokló dolgozót terheli. A gépkocsivezető felel a kártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés és jogszerű használatáért. Tilos a kártyát zálogba adni, vagy óvadékként harmadik személynél elhelyezni. A kártya a MOL Rt. tulajdonát képezi, melyet visszavon annak sérülése, azonosíthatatlansága miatt, vagy ha lenyomat készítésére alkalmatlan. Amennyiben a gépko-

12 508 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám csivezető illetve akinél a kártya kimutathatóan volt hibájából rongálódott meg a kártya, köteles megtéríteni a kártyadíjat MÁV készletből AK jeggyel saját főnökségi raktárból A XV. kategóriába tartozó közúti járművek üzemeltetéséhez szükséges gázolaj raktárból történő vételezése során a mindenkor érvényes, a jövedéki törvény hatálya alá eső gázolaj szállításának, tárolásának, nyilvántartásának, kiszolgálásának, visszaadásának és elszámolásának szabályozásáról szóló utasítás szabályai szerint kell eljárni. Tilos a közúti gépjárművekbe hordós kiszerelésű üzemanyagot tankolni. Üzemanyag vételezésére bizonylatot az a szolgálati hely állíthat ki, amelyik az adott szervezeti egység ügyrendje szerint arra jogosult. Az üzemanyag vételezés az alábbiak szerint történik: az üzemanyagot vételező dolgozó az igénylő nyomtatvánnyal (AK jegy) megjelenik a raktárban, a raktári dolgozó kiadja az üzemanyagot, a kiadott mennyiségről berögzíti az anyamozgatási tranzakciót a GIR készletgazdálkodási moduljába, a tranzakcióról kinyomtatásra kerül egy két példányos bizonylat, amelynek egyik példánya a raktár, a másik példány a vételező bizonylata (ezen elismerésre kerül az igényelt anyag kiadása, illetve átvétele), az átvételi bizonylaton szerepelni kell a jármű rendszámának vagy egyéb azonosítójának, A raktári bizonylatot a jármű menetokmányával együtt kell kezelni, mely egyben a jármű üzemanyag elszámolási bizonylata. A menetlevélre fel kell vezetni a bizonylat sorszámát és a kiadott üzemanyag mennyiségét, amelyet a kútkezelő vagy a kiadó aláírásával érvényesít. Az elszámolási alapnorma meghatározása liter/100 km vagy liter/üzemóra járműtípustól függően. A XV. kategóriába sorolt járművek elszámolási alapnormáinak tekintetében a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet 2. (2) bekezdése az irányadó. Az AK jegyre az üzemanyag 15 C fokra számított mennyiségét literben kell feltüntetni. Azokon a szolgálati helyeken, ahol a fajsúly mérése nem megoldott, vagy átszámítás szükséges, ott benzin esetében a 0,73 kg/l, gázolaj esetében 0,83 kg/l fajsúlynak megfelelően szükséges a kilogrammot literre alakítani: benzin=1,37 l/kg, gázolaj=1,2 l/kg. Az AK jegyen MÁV elszámoló ár kerül alkalmazásra, míg az üzemanyag költség el elszámolása a tárgyhónapra vonatkozó APEH árral történik Az üzemanyag elszámolás szabályai Üzemanyag elszámolás általános elvei A tevékenység koordinálásért és ellenőrzéséért a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály a felelős. Az üzemanyag elszámolás során az alapbizonylatok alapján meg kell határozni, illetőleg dokumentálni szükséges az alábbi adatokat: a jármű tényleges üzemanyag felhasználás, a jármű által illetőleg gépkocsivezetőnként megtett kilométer mennyisége, a jármű norma szerinti üzemanyag felhasználható mértéke, a jármű, illetőleg gépkocsivezetőnkénti havi megtakarítás, vagy túlfogyasztás, mennyiségi és forint értéke, a jármű, gépkocsivezetőnkénti üzemanyag felhasználásokról, egyéb célú adatszolgáltatások, a számviteli elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatások. Az üzemanyag elszámolás időszaka normál körülmények között az adott hónap 1-je és 31-e közötti napok. A gépkocsivezetőt indokolt esetben bármely időszakban el lehet számoltatni. Üzemanyag elszámolást egy hónapban egyszer kell végezni. Minden hónap utolsó járműhasználata végén, illetve szolgálatváltáskor kötelező a járművet teletankolni. Abban az esetben, ha egy járművet több gépkocsivezető vezet és szolgálatváltásnál nem biztosítható a tele tankos átadás, az üzemanyag-elszámolást súlyozott kilométer arányában kell felosztani. A járművek üzemanyag, adó és egyéb elszámolásához illetve a különböző adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok számítógépes program segítségével is megoldhatók. A program üzleti tulajdonosa felelősséggel tartozik azért, hogy a felhasználni kívánt program a belső és a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatását megbízhatóan biztosítsa (figyelembe véve az esetleges évközi, illetve év eleji változásokat is). A számítógépes program vezetése esetén a havi üzem-, és kilométer teljesítményösszesítő nyomtatványt nem kell használni. A járművek üzemanyag elszámolása a menetlevél illetve az útnyilvántartás és a hozzájuk tartozó tankolási bizonylatok alapján történik, az egyes járművek üzemanyag fogyasztási normájának figyelembe vételével. Az üzemanyag elszámolást a saját tulajdonú, bérelt és lízingelt járművek esetén a szolgálati hely végzi. A flottaüzemeltetéssel bérelt, lízingelt járművek esetében az üzemanyag elszámolást a flottaüzemeltető végzi Üzemanyag elszámolás saját tulajdonú, bérelt és lízingelt járművek esetén Az üzletágak szolgálati hely feladata a MOL részletező listán szereplő adatok tételes felülvizsgálata, vagyis a

13 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 509 számla mellékletét képező adatok és a gépkocsivezető által vezetet menetlevelein és a bizonylatain szereplő adatok egyezőségének kontrollálása. A szolgálati hely az adatok kontrolálása után készíti el az adott jármű elszámolását. Nyilvántartás egységesítése érdekében minden egyes jármű minden rávonatkozó adatát a RENDSZÁM és ÉV felirattal egyetlen dossziéban kell gyűjteni és az üzemanyag elszámolónál mindig elérhető módon kell tartani Saját tulajdonú járművek üzemanyag első kiszerelése Saját tulajdonú járművek beszerzése esetén amennyiben a jármű üres tankkal vagy kenőanyag nélkül kerül átvételre, az első üzem és kenőanyag feltöltést első kiszerelésként kell kezelni. A saját tulajdonú járművekre első kiszerelésként feladható üzem és kenőanyagok elszámolását az 52/2004. (XI.19. MÁV Ért 47.) PVH sz. utasítás szabályozza Üzemanyag elszámolás flottaüzemeltetéssel üzemelő járművek esetén A felhasznált menetleveleket, útnyilvántartásokat, tankolási bizonylatokat a használó szervezeti egység a felhasználás után azonnal, de legkésőbb 10 napos ciklusokban megküldi az alábbi választható módok valamelyikén: szkennelve elektronikus úton a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak, belső postával, az ÜDSZSZ levelezőjáratain keresztül. Ebben az esetben a menetleveleket és a bizonylatokat tartalmazó lezárt borítékra a címzettnek a BKSZE- LeasePlan Budapest Keleti Pu megjelölést kell írni. A borítékra a feladónak a szervezet mellé fel kell tüntetni a következőket: a feladó szervezet neve, a feladó szervezet üzletágának neve, a borítékban lévő menetlevelek időszaka MENETLEVÉL felirat. A tárgyhavi utolsó bizonylatokat a tárgyhót követő 5. munkanapig kell a fentiek szerint eljuttatni a LeasePlan Rt. részére. Az elszámolást végző cég a rendelkezésére álló bizonylatok alapján elvégzi a gépjárművek üzemanyag elszámolását jelen utasítás alapján. Az elszámolást végző cég az egyes gépjárművek üzemanyag elszámolását a tárgyhót követő 10. napig elvégzi. Az elszámolásokat az elszámolást végző cég üzletáganként interneten kódolt hozzáféréssel vagy -ben küldi meg a járművet használó üzletág és a Központi Kontrolling Főosztály Központi Egységek Kontrolling Osztálya részére. Az elszámolt bizonylatokat a belső postával az elszámolást végző cég visszaküldi a szervezeti egységek részére Üzemanyag megtakarítás-túlfogyasztás A járművek megtakarítását illetve túlfogyasztását havi ciklusban kell vizsgálni. Az üzemanyag megtakarítás kifizetése nem engedélyezett. Amennyiben a járművet vezető a motor túlfogyasztását tapasztalja, köteles azt azonnal a menetlevél megfelelő rovatába felvezetni és egyúttal kérni a szervezeti egységtől a jármű szervizbe küldését. Amennyiben a járművet vezető a fentieknek megfelelően járt el az esetleges normán felüli túlfogyasztásnak nincs jogalapja. Amennyiben az üzemanyag túlfogyasztás megszűntetésére a gépkocsivezető nem kezdeményez intézkedést, abban az esetben a túlfogyasztás ellenértékét meg kell térítenie. A túlfogyasztás ellenértékét az APEH által közzétett aktuális üzemanyagárral kell kiszámolni. Amennyiben a túlfogyasztó jármű szervizelése után is túlfogyasztás tapasztalható, akkor a járművet használó szervezeti egységnek értesítenie kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályt egyedi üzemanyag normakorrekció miatt Üzemanyag fogyasztási norma Valamennyi társasági használatban lévő közúti jármű üzemanyag fogyasztási normáját egyedileg a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály állapítja meg a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet (A közúti gépjárművek és az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag--fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről) alapján. Az üzemanyag fogyasztási norma elszámolása korrekciós tényezőkkel módosított alapnormával vagy alapnorma átalány elszámolással történhet. Minden gépkocsit vezető munkavállalónak pontban leírt 3. sz. mellékletben kell nyilatkoznia a 60/1992. (IV.1) sz. Kormányrendeletben meghatározott üzemanyag elszámolás módjáról az adott gépjármű tekintetében. A nyilatkozat egy adóévre szól, azon adóév közben módosítani nem lehet. Amennyiben az adott járművet több személy is vezeti, abban az esetben valamennyi járművet vezetőnek nyilatkozni kell az elszámolási üzemanyagnorma típusáról lehetőleg úgy, hogy egy adott jármű egyféle választott fogyasztási normával rendelkezzen A korrekciós tényezőkkel módosított alapnormával történő elszámolás Az elszámolás szabályszerűsége érdekében az elszámolásokat rendszámonként és gépkocsivezetőnként kell elvégezni, a jármű típusának megfelelő minőségű üzemanyag és az előírt alapnorma, valamint a korrekciós tényezők figyelembevételével.

14 510 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A korrekciós tényezők alkalmazása a menetlevélre felvezetett adatok szerint történik a 60/1992. számú Kormányrendelet szerint Külön erőforrással hajtott segédberendezések üzemanyag elszámolása Azon járművek esetében, amelyekbe külön erőforrással hajtott segédberendezés került beépítésre (a jármű motorjától független fűtő és klímaberendezés, daru, csörlő, billenő plató stb.) a berendezés által felhasználható üzemanyag üzemóránkénti mennyiségét a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály határozza meg a berendezés gyártó adatai alapján. A jármű motorjától független fűtő és klímaberendezés üzemanyag felhasználást az alábbi időszakokban lehet elszámolni: a jármű motorjától független fűtőberendezés: október 15-április 15-ig, a jármű motorjától független klímaberendezés: június 01-szeptember 01-ig, illetve az MVSZ pontja szerint. A segédberendezések üzemeltetési óráját a menetlevélen fel kell tüntetni Az alapnorma átalány elszámolás Az alapnorma átalány elszámolásánál az adott gépjárműre a motor hengerűrtartalom és hajtóanyag szerint megadott üzemanyag fogyasztási norma átalányt kell üzemanyag fogyasztási normaként értelmezni. Ezen elszámolási módnál normakorrekciós tényezők nem alkalmazhatóak. Motor és hajtóműolaj felhasználás Motor és hajtómű olaj csere csak szakszervizben végezhető. Motorolajok utántöltéséhez szükséges motorolaj beszerzése az üzemanyagkártyával történik. Az utántöltéshez vásárolt motorolajok típusának meg kell egyeznie a gyártó utasításában szereplő motorolaj típussal vagy a szakszervizben betöltött motorolaj típussal. Az utántöltés mértéke nem haladhatja meg a felhasznált üzemanyag 4-7 ezrelékét, ezt meghaladóan a jármű motorjának javításáról gondoskodni kell. Az olajutántöltésre szánt motorolaj vásárlására a járművezetők részére készpénz kifizetése tilos. A motorolaj elszámolása az üzemanyaggal együttesen történik. A motorolaj megtakarítás ellenértéke nem fizethető ki Az üzemanyag költség elszámolása Üzemanyag költség elszámolása készpénzes vásárlás esetén A kifizetés engedélyezését követően a készpénzfizetési számlákat a többi kézipénztáras tétellel együtt a vonatkozó utasítások szerint kell elszámolni. Könyvelésük az számla terhére történik a főnökség által megadott ötjegyű szervezeti kód, illetve Tevékenységi kód megosztás alapján. Az elszámolásnál a mindenkori általános forgalmi adóra vonatkozó törvényt kell figyelembe venni. Üzemanyag költség elszámolása tankolási hitelkártya használata esetén A tankolási hitelkártyával történt üzemanyagról szóló számlák elismerését a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály végzi. A tárgyhónapot követő hó 8-12-e között a MOL Rt. számlát és a számlán szereplő összeg részletezését tartalmazó tételes (rendszámonként, tankoláson-ként) számítógépen feldolgozott kimutatást küld a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály részére. A számlán kerül jóváírásra a tankolási hitelkártyával történt üzemanyag vásárlás után járó vételár kedvezmény. A költség elszámolás az engedménnyel csökkentett öszszegben történik. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály a járművet használó szervezet részére kérésre biztosítja az elektronikus kimutatáshoz való hozzáférési lehetőséget. A számlát egyeztetés, felülvizsgálat után soron kívül a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály számviteli-pénzügyi elszámolást végző szolgáltató egysége elsődleges költségként számolja el, könyveli és a központi pénzgazdálkodás szabályai szerint felterjeszti kifizetésre. A számla keltétől számított 20 napon belül át kell utalni a számla ellenértékét, ugyanis ellenkező esetben a kártyák letiltásra kerülnek, tehát a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak számla keltétől számítva maximum 10 nap áll rendelkezésre a szükséges feladatok elvégzéséhez. A költség elszámolása megegyezik a készpénzfizetési számlánál leírtakkal. Ha a számla felülvizsgálata során helyesbítő számla kiállítását igénylő eltérés kerül megállapításra, ettől függetlenül a számlát a pénzügyi rendszerben rögzíteni szükséges és átutalásáról határidőn belül gondoskodni kell. Az esetlegesen felmerülő reklamációk lebonyolítása a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály feladata. A reklamáció elfogadása esetén haladéktalanul gondoskodnia kell továbbá a helyesbítő számla könyveléséről. A Központi Főkönyvelőség az elismert számla kézhezvételét követően azonnal köteles könyvelni és kifizetésre jóváhagyni, valamint kifizetésre felterjeszteni a KPG rendszer útján Tankolási kártyák (11) kifizetési prioritással, mint kifizetendő tételt Az üzemanyag elszámolás egyéb szabályai A tankolási hitelkártyára vonatkozó egyéb szabályok A tankolási hitelkártya érvényessége 24 hónap. A kártya lejárta előtt a MOL Rt. kizárólag a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály közreműködésével gondosko-

15 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 511 dik az új kártya elkészítéséről, amennyiben a lejáratot legalább 30 (harminc) nappal megelőzően ellenkező írásbeli utasítást nem kap a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálytól. A lejárt tankolási hitelkártyákat haladéktalanul, kimutatható formában vissza kell juttatni a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak, aki gondoskodik a MOL Rt. részére történő megküldésről Ellenőrzés Azon járművek esetében, amelyeknél az üzemanyag elszámolást a szolgálati hely végzi, az elszámolási munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében a jármű elszámolást végző dolgozó köteles a benyújtott menetleveleket a kártya átadást-átvételt igazoló kimutatással valamint a számla mellett szereplő részletező kimutatást tételesen a menetlevelek mellékletét képező nyugtákkal illetve POS bizonylatokkal összevetni. Különös tekintettel az időadatok (menetlevél és POS bizonylat) egyezőségére és a tankolás mennyiségére. A szolgálati hely vezetője vagy annak megbízottja illetve alkalmanként a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály munkatársai kötelesek a tele tankot szúrópróbaszerűen havonta és az év végi leltározás során ellenőrizni és annak tényét a havi üzemanyag elszámoló lapon dokumentálni kell. Az év végi leltározásnál a jármű üzemanyagtartályában lévő mennyiséget tényleges mennyiségi leltárral kell megállapítani. A vezetői ellenőrzés keretében az elszámolást végző dolgozó szolgálati főnöke vagy annak megbízottja köteles a fent említett munkafolyamatba épített ellenőrzések elvégzéséről szúrópróbaszerűen meggyőződni Járművek közlekedésben való részvételének feltételei, karbantartása A közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, melynek: jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van, jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, az utat valamint tartozékait nem rongálja és nem szennyezi. A jármű vezetője telephelyéről történő elindulás előtt köteles ellenőrizni kormánymű, fékberendezés, gumiabroncsok, világító és fényjelző berendezés állapotát, járművel kapcsolatos okmányok meglétét, legalább 1 db fényvisszaverő mellény megléte. A felsoroltak hibás állapota esetén a jármű nem vehet részt közúti közlekedésben. Napi ellenőrzés, karbantartás A járműveket a jogszabályokban előírtakon túl, naponta ellenőrizni kell és hiány esetén pótlásáról gondoskodni kell: olaj szint meglétét hűtőfolyadék szint meglétét (hideg időszak előtt a hűtőfolyadék fagyálló képességét), fékolaj szint meglétét, légfék esetén kondenz víz leeresztése, ékszíjak feszessége, állapota, a jármű külső-belső tisztasági állapota. A járművek napi ellenőrzése és szükséges karbantartása a jármű vezetőjének feladata, melyet próbaszerűen a szolgálati vezetőnek ellenőrizni kell. Ennek megtörténtét a menetlevél megfelelő rovatában aláírással dokumentálni kell. Időszakos vizsgálatok Azon járműveknél, amelyeknél a gyártó, illetve a forgalmazó elő ír kilométer-vagy életkor teljesítménytől függő karbantartási utasítást, az előírtak betartása kötelező. Karbantartási utasítással nem rendelkező típusok esetén betartandó szemle periódus: személygépjármű: km tehergépjármű: km autóbusz: km Motorkerékpár: km Segédmotor kerékpár: km Pótkocsi: km A járműveknél előírt esedékes időszakos vizsgálatok kilométer-vagy életkor határainak figyelése a járművet használók feladata. A műszaki szemlének ki kell terjednie a jármű minden fődarabjára, villamos és fékberendezésére. Személygépkocsi, autóbusz, teherautó, és pótkocsi esetén minden második műszaki szemlének igazolt fékpadi vizsgálattal kell zárulnia, melyet dokumentálni kell. Karbantartási tevékenységek elvégzése Saját tulajdonú járművek karbantartása A saját tulajdonú járművek karbantartásáért és a karbantartás dokumentálásáért a járművet használó szervezet felelős. Amennyiben a jármű üzemeltetése gazdaságtalan, a szervezet köteles értesíteni a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályát. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályának intézkednie kell az érintett jármű további sorsa iránt a gazdaságosság elve szerint. Bérelt, lízingelt járművek karbantartása A társaság által bérelt, lízingelt járművekre vonatkozó karbantartási kötelezettségét az adott járműre vonatkozó bérleti illetve lízingszerződés tartalmazza.

16 512 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A flottaüzemeltetéssel bérelt vagy lízingelt járművek valamennyi karbantartási tevékenysége a flottaüzemeltető cég feladata. Az ebben a konstrukcióban üzemeltett járművek bármilyen meghibásodása esetében a flottaüzemeltető céggel kell felvenni a járművet használó szervezetnek a kapcsolatot. A flottaüzemeltető cégnek azonnal meg kell kezdeni a bejelentett meghibásodás kijavítását. Amennyiben a szervezet által bejelentett meghibásodás elhárítását 1 napon belül nem kezdi meg a flottaüzemeltető, illetve a meghibásodás kijavítása után a jármű továbbra is műszaki hibás vagy közúti közlekedésre alkalmatlan abban az esetben a hibát bejelentő szervezetnek értesítenie kell a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályt, aki azonnal intézkedik a flottaüzemeltető felé az adott jármű karbantartása, illetve a megfelelő csereautó biztosítása ügyében. A bérlet, lízingelt és a flottaüzemeltetéssel bérelt vagy lízingelt járművekbe kiegészítő tartozékot (pl. mobiltelefon kihangosító, URH rádió tartó) beszerelni kizárólag a bérbeadó, lízingbeadó vagy flottaüzemeltető cég engedélyével lehet. A beszerelési engedély kérelmeket a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály részére kell megküldeni, aki intézkedik a beszerelés engedélyezése ügyében. Az üzemeltetés során be kell tartani a vonatkozó törvények, azok végrehajtási utasításai, valamint a MÁV által kiadott Tűzvédelmi Utasítás Munkavédelmi Szabályzat ide vonatkozó előírásokat Teendők baleset esetén Közúti jármű használata során bekövetkezett baleset esetén az alábbiak szerint kell eljárni: a jármű elhagyása (amennyiben ez önerőből lehetséges), sérültek számának, állapotának felmérése, szükség esetén elsősegélynyújtás, szükség esetén hatóságok értesítése (mentők, rendőrség, tűzoltóság), személyi sérülés esetén a MÁV fő üzemirányító értesítése baleseti bejelentőlap kitöltése, szolgálati hely értesítése, BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály értesítése, bérbeadó, lízingbeadó értesítése. A rendőrhatóság értesítése Baleset esetén az alábbi esetekben kötelező a rendőrhatóságot értesíteni: személyi sérüléssel járó baleset esetén, ha a balesetben résztvevő jármű(vek) külföldi hatósági jelzésű (ek), amennyiben a balesetben résztvevők a felelősség tekintetében eltérő álláspontot képviselnek, ha a baleset következtében veszélyes anyag került a környezetbe, ha a baleset következtében a járműveken kívül egyéb tárgy is károsodott, szándékos rongálás gyanúja esetén, ha a járművet ellopták A baleseti bejelentőlap kitöltése A 2 példányos baleseti bejelentőlapot a balesetben résztvevő feleknek együttesen kell kitöltenie és aláírnia. Amennyiben a balesetnek 2-nél több résztvevő jármű volt részese, további bejelentőlapok is használhatók. A bejelentőlap 1-1 példányát a résztvevő felek kapják. A balesetet szenvedett gépkocsi vezetőjének vagy utasának kötelező értesítenie a szolgálati helyet. A szolgálati hely intézkedik amennyiben az szükséges a saját tulajdonú jármű elszállításáról. BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály értesítése Baleset estén a szolgálati helynek kötelező értesítenie BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztályt. A szolgálati helynek amennyiben a balesetről vett fel jegyzőkönyvet az általa felvett jegyzőkönyvet és a baleseti bejelentőlap másolatát meg kell küldenie a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztálynak. Bérelt vagy lízingelt járművel történt baleset esetén a jármű vezetőjének vagy a szolgálati helynek értesíteni kell a bérbe vagy lízingbe adót, aki intézkedik a jármű elszállításáról, kárrendezéséről. A fenti eljárási mód vonatkozik az olyan káresemény bekövetkezés esetére is, amikor a káreseményben nem másik jármű a résztvevő (pl. gázolás, szélvédőrepedés, idegen tárggyal való ütközés) Veszélyes áruk szállítása Veszélyes áruk közúti szállítása során az ADR A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás előírásait kell alkalmazni. Ettől eltérni csak az országos hatáskörrel rendelkező veszélyes áruk irodája által kiadott egyedi szabályozásnak megfelelően lehet. A szabályozást a helyi adottságok figyelembevételével az érintett szervezeteknek saját hatáskörben kell elkészíteni és folyamatosan karbantartani. Azon szállításokra, melyek a MÁV fő tevékenységeivel kapcsolatos javítással karbantartással van összefüggésben, küldeménydarabonként legfeljebb 450 liter menynyiségben és a szélzet számban meghatározott mennyiségi határokon belül nem kell alkalmazni az ADR előírásait. Bérelt, lízingelt járművekkel csak akkor lehet az ADR kategóriába eső veszélyes árukat szállítani, ha ezt a bérbeadó, lízingbeadó a jármű bérleti illetve lízingszerződésében engedélyezi Közúti közlekedési szolgáltatás A MÁV alapító okirata lehetőséget biztosít a társaság részére, hogy a tulajdonában, vagy használatában lévő közúti járművekkel közúti szolgáltatást végezzen, a köz-

17 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője 513 úti szolgáltatásról szóló 89/1988.(XII. 20.) MT. rendeletben foglaltak szerint. Az egyes szervezetek ez irányú tevékenységet a fenti rendelet betartásával végezhetnek az illetékes vezérigazgató helyettes engedélyével. Ennek koordinációját a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály végzi. Bérelt, lízingelt járművekkel csak akkor lehet közúti közlekedési szolgáltatást végezni ha ezt a bérbeadó, lízingbeadó a jármű bérleti illetve lízingszerződésében engedélyezi Oktatás, továbbképzés A MÁV tulajdonát képező, vagy jogszerű használatában lévő járművet vezető személyeknek, valamint magán tulajdonban lévő személygépkocsi hivatalos célra használó munkavállalónak rendszeres szakirányú oktatás részleteit az O.1. Oktatási utasítás tartalmazza. Új felvételes, járművet használó dolgozó részére a szolgálati helynek rendkívüli oktatást kell biztosítania a MÁV által használt járművek használati szabályairól Statisztika A járműveket használó szervezeti egységeknek havonta a 19.sz. mellékletben szereplő adattáblázatot kitöltve kell lehetőleg elektronikus úton megküldenie a BKSZE Gépjárműgazdálkodási osztály és a felügyeletet gyakorló szervezet részére a tárgyhót követő 10. napig A személygépkocsik magáncélú használatához fűződő adózás (továbbiakban cégautóadó) rendje Adófizetésre kötelezett: a személygépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos kifizető, amennyiben pedig a forgalmi engedély a tulajdonos mellett az üzemeltetőt, üzembentartót is tartalmazza, az adó fizetésére kizárólag az utóbbi kifizető A MÁV használatában (bérbevétel, lízing, kölcsönzés stb.) lévő személygépkocsi esetén a szerződésben rendezni kell, hogy az adófizetésre mely szerződő fél a kötelezett. A cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli az adókötelezettség A személygépkocsi: A négy, illetve három gumiabroncs kerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy ide tartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor Magáncélú használat Ha bármely körülmény vagy dokumentum (így különösen a tárolás helye, illetve az irányadó belső szabályzat, szerződés, útnyilvántartás,menetlevél) alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély(ek) akár állandó, akár eseti jelleggel, a cégautó egyéb használatától függetlenül személyes célra (is) használja (használják), vagy használhatja (használhatják). Személyes használatnak minősül különösen a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás, kivéve, ha az említett útvonalon történő használat kiküldetés (kirendelés), külföldi kiküldetés, külszolgálat keretében történik. (Szja tv. 70. (1) Az adófizetési kötelezettség akkor is megvalósul, ha a cégautó magáncélú használatának akár csak a lehetősége is fennáll, vagyis nem tiltották meg azt. A tiltására nem elég belső szabályzatot készíteni, a menetlevéllel azt alá is kell tudni támasztani. A cégautóadó alóli mentesség tehát a tiltó rendelkezés és a menetlevelek együttes megléte esetén áll fenn Beszerzési ár: A személygépkocsinak az üzembe helyezése időpontjára a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapított bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke; vagy a magáncélú használat első napjára megállapított szokásos piaci értéke, ha a cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető bármely okból nem ismeri a személygépkocsi beszerzési árát. Ha a cégautóadó fizetésére nem az a kifizető kötelezett, aki (amely) a személygépkocsit a magáncélú használatot megelőzően üzembe helyezte, akkor e kifizető nyilatkozhat a cégautóadó fizetésére kötelezett kifizetőnek a gépkocsi beszerzési áráról. A szokásos piaci értéket a cégautónak megfelelő személygépkocsi forgalmazását üzletszerűen végző vállalkozás a beszerzésének időpontját figyelembe vevő, a valóságnak megfelelő írásba foglalt nyilatkozata alapján is meg lehet állapítani. Valamennyi esetben része a beszerzési árnak a beszerzéssel kapcsolatos általános forgalmi adó is.

18 514 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám A beszerzés éve: a tulajdonjog megszerzésének éve, ha az üzemben tartó az adó fizetésére kötelezett, akkora forgalmi engedélybe az erről szóló bejegyzés éve, a lízingelt, bérelt személygépkocsi esetén a szerződés megkötésének éve Adófizetési kötelezettség A MÁV tulajdonában lévő, vagy általa bármilyen más jogcímen (bérlet, lízing) használt személygépkocsik magáncélú használatára tekintettel cégautó adót kell fizetni. A cégautó adót havonta kell megállapítani, könyvelni, bevallani és megfizetni az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint. Az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető bármely rövid időtartamra magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. Nem kell az adót megfizetni azon személygépkocsik után a. Melyek esetében kétséget kizáróan (menetlevéllel, útnyilvántartással alátámasztottan) igazolható, hogy nem valósul meg magánhasználat. b. Amelyet a MÁV. magánszemélynek adott lízingbe vagy bérbe, feltéve, hogy a havi lízing (bérleti)díj nem kevesebb a havi adótételnél és a személygépkocsi üzemeltetésnek összes költségét és közterheit egészében a személygépkocsit lízingbe, bérbe vevő magánszemély viseli. c. Amelyről egyértelműen megállapítható, hogy legalább egy hónapig nem üzemelt. Ilyennek tekintendő a tartalékban tartott, üzemképtelen, nem üzemelő személygépkocsi mindaddig, ameddig nem kerül forgalomba. d. Az Szja tv. 70. (9) bekezdésében felsorolt esetekben. e. Ha a használatra jogosult magánszemély legalább az Szja törvényben előírt üzemeltetési és fenntartási költségeket megtéríti: a magáncélú használat során futott kilométer alapulvételével az üzemanyag fogyasztási norma és az APEH által közzétett üzemanyagárral számított üzemanyagköltség, vagy a számlák alapján számított üzemanyagköltség, vagy ha a magánszemély a magáncélú használatra jutó üzemanyagot saját maga vásárolja meg; és a 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséggel számított összeg Adókötelezettség: Személyi jövedelemadó A fizetendő adó havi összegét gépkocsinként kell meghatározni a személygépkocsi beszerzési ára és a gépjármű kora szerinti, az Szja tv. 70. (3) bekezdése szerinti, jelen utasítás 20. sz. mellékleteként megadott táblázatban szereplő adótételek alapján Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény 4. (2) bekezdése értelmében az Szja törvény 70. -a szerinti természetbeni juttatás után a fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a fizetendő cégautó személyi jövedelemadójának 25 százaléka Munkaadói járulék A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. -a értelmében a munkáltató a munkaviszony keretében biztosított cégautó személyi jövedelemadójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni Az adó megállapítása BKSZE Gépjárműgazdálkodási Osztályának feladata, hogy a rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások alapján: Vállalati tulajdonú és használatú személygépjárművek nyilvántartása Személyi használatú személygépkocsikra vonatkozó engedélyek Személygépkocsi használati nyilvántartás (korlátozottan és korlátlanul igénybe vehető személygépkocsik esetén) a cégautó adókötelezettséget megállapítsa, kiszámítása. A BKSZE Gépjárműgazdálkodási Osztály gépkocsi ügyintézőjének a felülvizsgált menetokmányok alapján az adóköteles személygépkocsik adatairól a 21. melléklet szerint kimutatást és számítást kell elkészítenie és a tárgyhót követő hó 3. munkanapjáig továbbítani a Központi Könyvelés részére Az adó könyvelése A Központi Könyvelés feladata a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig a kimutatások felülvizsgálata és összesítése, majd a személygépkocsi használat utáni személyi jövedelemadót a Cégautóadó, százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a Cégautó utáni 25%-os egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulékot a Magánszemélyhez nem köthető munkaadói járulék kötelezettség (pl. cégautó után) főkönyvi számlákon történő elszámolása. Téves adatközlés vagy elszámolás miatt felmerülő adókülönbözet (adóhiány vagy adótöbblet) feltárása esetén az egységeknek az önrevíziót szabályozó utasítás szerint kell eljárni.

19 19. szám A MÁV ZRt. Értesítője Az adó bevallása A Költségvetési Kapcsolatok Osztályának feladata a: MÁV szinten összesíti az adófizetési kötelezettség öszszegét (tárgyidőszaki, áprilist követő időszakokra vonatkozó önrevíziós), adónemenként kiszámolja az önellenőrzési pótlék összegét (2006. április hónapot követő időszakokra). Átadja az adatokat az IHIR részére az ellenőrzött, APEH felé küldhető bevallás összeállítása, ellenőrzése céljából. A komplett havi bevallást megküldi az adóhatóság részére. Elkészíti a kapott adatok alapján a március hónapot vagy azt megelőző időszakokra vonatkozó önellenőrzési bevallásokat Az adó átvállalása A MÁV tulajdonát képző vagy használatában lévő közúti gépjárművek üzemeltetéséről és a MÁV gépjármű-gazdálkodásáról szóló utasítása 3. sz. melléklete szerint kiállított, illetve aláírással hitelesített Gépjármű használati nyilatkozatokban foglaltak értelmében a munkavállaló a nyilatkozatban megjelölt mértékben viseli a cégautóadót. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti : a 14/2000. (MÁV Ért. 7.) PHM.Ig. sz utasítás, a 31/2004. (MÁV Ért. 21.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás, a 20/2001. (MÁV Ért. 9.) Pg.F.Sz. sz. utasítás, a 87/2001. (MÁV Ért. 35.) Pg.Sz.F. sz. utasítás, az 51/2003 (MÁV Ért 14.) SZ.F. sz. utasítás Az utasítás végrehajtása az alábbi jogszabályokat figyelembe véve kell, hogy történjen: a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 60/1992 (IV.1) Kormányrendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 4/2000. (II.16) KHVM rendelet a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja) évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról (Eho) évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt) évi I. törvény a közúti közlekedésről 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A MÁV ZRt. tulajdonában vagy használatában lévő járművek kategóriák szerinti besorolása 2. sz. melléklet: A teljes körű flottaüzemeltetéssel bérelt, lízingelt járművek bérleti díjban foglalt szolgáltatási elemei 3. sz. melléklet: Gépjármű használati nyilatkozat 4. sz. melléklet: Jármű igénylési lap 5. sz. melléklet: Gépkocsi átadás-átvételi jegyzőkönyv 6. sz. melléklet: Munkáltató engedélye a MÁV ZRt. használatában levő járművek használatához 7. sz. melléklet: Munkáltató engedélye a MÁV ZRt. használatában levő járművek külföldi használatához 8. sz. melléklet: Megállapodás a munkavállaló tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos célra történő használatáról 9. sz. melléklet: Kiküldetési rendelvény a munkavállaló tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos célra történő használatának elszámolásához 10. sz. melléklet: Személygépkocsi használati nyilvántartás hivatalos és személyi használatra korlátozás nélkül igénybe vehető személygépkocsikra 11. sz. melléklet: Személygépkocsi használati nyilvántartás hivatalos használatra korlátozás nélkül, személyi használatra korlátozottan igénybe vehető személygépkocsikra 12. sz. melléklet: Személygépkocsi menetlevél 13. sz. melléklet: Tehergépjármű menetlevél 14. sz. melléklet: Autóbusz menetlevél 15. sz. melléklet: Utaslista 16. sz. melléklet: Motorkerékpár menetlevél 17. sz. melléklet: Havi üzemanyag és kilométer teljesítményösszesítő 18. sz. melléklet: Üzemeltetési napló megkülönböztető jelzés használatára 19. sz. melléklet: Gépjármű havi statisztika 20. sz. melléklet: Személygépkocsi SZJA adótételek táblázata 21. sz. melléklet: Kimutatás a cégautó adó köteles gépjárművekről Heinczinger István s. k. vezérigazgató

20 516 A MÁV ZRt. Értesítője 19. szám 1. sz. melléklet A MÁV ZRT.- tulajdonában vagy használatában lévő járművek kategóriák szerinti besorolása Jármű besorolás Beosztás I. MÁV Rt. Igazgatósága elnöke, vezérigazgatója, miniszteri biztosa II. a munkakör értékelés alapján a 25,24, 23-as szintre besorolt vezetők III. a munkakör értékelés alapján a 22-es szintre besorolt vezetők III/1. a munkakör értékelés alapján a 22-es szintre besorolt vezetők IV. a munkakör értékelés alapján a 20-as és 21-es referenciaszintre beosztott vezetők IV/1. a munkakör értékelés alapján a 20-as és 21-es referenciaszintre beosztott vezetők V. további munkaválalók a velük kötött külön megállapodás alapján VI. üzletágak, főosztályok, vezérigazgatóság alatt működő szolgáltató szervezetek, üzletágakhoz tartozó területi központok Járműkategóriák Járműfajta Gyártmány Típus Felszereltség I személygépkocsi Utasítás.. pontja szerint Utasítás pontja szerint II személygépkocsi Opel Vectra 2,2 16V GTS III személygépkocsi Opel Vectra 1,8 16V GTS III/1. személygépkocsi Opel Zafira 1,6 1,6 IV személygépkocsi Opel Astra 1,6 16 V III/1. személygépkocsi Opel Zafira 1,6 1,6 V személygépkocsi Opel Astra 1,4 16 V VI személygépkocsi Opel Astra 1,4 16 V VII. Végrehajtási egységek VII. személygépkocsi Opel Astra 1,4 16 V VIII. Végrehajtási egységek VIII. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek IX. Végrehajtási egységek IX. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg haladó tehergépjárművek X. Végrehajtási egységek X autóbuszok Opel, Fiat, Ford Tulajdonos döntése alapján 2,2 L. 1,8 L. 1,6 L. Comfort 1,4 L. Comfort 1,4 L. Comfort 1,4 L. Comfort

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat

Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat 1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Szolgálati Gépjármű Használati Szabályzat Hatályos: 2014. április 1. 2 I. BEVEZETŐ A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. használatában lévô összes gépjármûvet vezetô személyekre.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. használatában lévô összes gépjármûvet vezetô személyekre. 12. szám 130. évfolyam 2015. július 24. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 31/2015. (VII. 24. MÁV Ért. 12.) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. tulajdonát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának Gépjármű-üzemeltetési

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Szőc Község Önkormányzata 8452, Szőc, Kossuth L.u. 41. Tel./Fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu TERVEZET Ügyiratszám: /2014 GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat a Szőc Község Önkormányzatának tulajdonában,

Részletesebben

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata

ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT. A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata ELTE PEDAGOGIKUM KÖZPONT A Pedagogikum Központ saját tulajdonú személygépkocsi, valamint taxi igénybevételének szabályzata Budapest, 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A Pedagogikum Központ gépjárművei igénybevételének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Tolmács Község Önkormányzata GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. augusztus 1-től I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Tolmács Község

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016

SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2016 Szervezet neve: Magyar Birkózó Szövetség Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószáma: 18158335-2-42 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Németh Szilárd

Részletesebben

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása

Gépjármű és eszközhasználat szabályozása Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Gépjármű és eszközhasználat szabályozása (B-11) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2014 I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOSSZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2012. június 22-étől hatályos változat) Tartalomjegyzék: I. A szabályzat célja, hatálya ------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

2013/11. SZÁM TARTALOM

2013/11. SZÁM TARTALOM 213/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 14/213. (III. 29. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tulajdonát képző és flottaszerződés keretében használatban lévő közúti járművek

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya... 2 II. Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali célú használata...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Kozármisleny Város Önkormányzata megállapodás alapján - végleges használatra átvette Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47109/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza

Részletesebben

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től.

GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2014. január 1-től. GÉPJÁRMŰÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. január 1-től. I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok 1. A szabályzat hatálya kiterjed Füzesgyarmat Város Önkormányzat továbbá alkalmazottai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata

Segesd Község Önkormányzata Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Gépjármű

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT . SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Sajóvámos Község Képviselőtestület jóváhagyta a 3/2015. (I.13.) önkormányzati határozatával. Készítette: Molnárné Cseh Mária jegyző Tartalom

Részletesebben

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata

Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata Galgaguta Község Önkormányzatának gépjármű üzemeltetési szabályzata 97/2016.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete Tartalom 1. Az üzemeltetett gépjármű és a gépjármű rendeltetése... 3 2.

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 47. számú előterjesztés Egyszerűsített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati és Hivatali gépjárműhasználat szabályozása

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT SÖJTÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. Tel.: 92/569 008 Fax: 92/569 009 E-mail: polgarmester@sojtor.eu www.sojtor.eu KÖZÖSSÉGI KISBUSZ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN. Vezetői engedély Forgalomba helyezés Rendszámtábla Vezetői engedély GÖDÖLLŐ - 2011. MÁRCIUS 24. A JÁRMŰVEK FORGALOMBA HELYEZÉSE ÉS IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSA Járművel - kivéve a trolibuszt, villamost, kerékpárt, a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE GÁPJÁRMŰKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2008. szeptember 13. Aktualizálva:: 2012. január 02. Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálat vezető Jóváhagyta: Bukta László

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben