A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet."

Átírás

1 >> BEVEZETŐ A munkaegészség és -biztonság a bútoriparban mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók számára a főbb ügyek egyike. Ez az, amiért az Európai Bútoripari Társadalmi Párbeszéd Bizottság szociális partnerei úgy döntöttek, hogy akciót indítanak az adott téma népszerűsítésére. A tervezett akciók egyike a bútoripari ágazat munkaadói és munkavállalói érdekképviseletei számára szervezett eseménysorozat, amely bemutatja a munkahelyi balesetek csökkentésének legjobb gyakorlatait. Az EU-tagállamaiban az összes nemzeti munkaadói és munkavállalói szervezet igényelte a jelenlegi és a már elmúlt sikeres kampányokról szóló tájékoztatást. Ugyanakkor egy a balesetek gyakoriságára irányuló vizsgálat eredményeit vetették össze Magyarországon elérhető statisztikai adatokkal. Az előkészítő munka folyamán a project partnerek már néhány érdekes megfigyelésre jutottak. Először is le kell vonni a következtetést, hogy valójában igen kevés ágazati munkabiztonsági kampány létezik, annak ellenére, hogy az EU bútoripara mintegy embert foglalkoztat. Egy második, nagyon kijózanító megfigyelés volt, hogy míg egy olyan ágazatban, mint a bútoripar, amelynek nincsenek nagyon veszélyes termelési folyamatai, évenként számos könnyebb sülést kivéve, sajnálatosan több tucat halálos baleset történik. A harmadik fontos következtetés volt, hogy az ágazatban a gazdasági költség jóval meghaladja az egymilliárd eurós szintet. A balesetek számának csökkentésére indított kezdeményezés, megcélozva a nemzeti szociális partnereket, már nagyon időszerű. Ebben a brossúrában a felismert legjobb gyakorlatok kerülnek bemutatásra. A projekt partnerek reménye szerint a fokozott tudatosság újabb és újabb biztonsági programokat eredményez majd a magyar bútoriparban. Bart De Turck FAR2 projekt manager UEA főtitkár Sam Hagglund EFBWW főtitkár Tóth Eszter Bútorszövetség főtitkár 3

2 >> BALESETEK AZ EU BÚTORIPARÁBAN 1. Balesetek száma és gyakorisága Az EU bútoripara munkaerő-igényes ipar. Az EU 27 országában több mint kis- és közepes méretű vállalkozás (u.n. SME magyarul KKV) 1,2 millió főt foglalkoztat (ebből az új tagállamokban). Ennek az iparnak termelési értéke közel 100 milliárd Euró volt 2006-ban. A becslések szerint, több mint dolgozó sérül meg bútorgyárakban Európa-szerte, vezetve ezzel a távolmaradást ill. a kieső termelőnapokat is. A balesetek súlyossága változó, de közel a mulasztott munkanapok 1%-át teszik ki. Ez költségeket ró a bútorgyártókra, továbbá a társadalomra is. Az Eurostat menedzselésében az Európai Munkahelyi Baleseti Statisztikák (ESAW) keretében összegyűjtötték a munkahelyi balesetekre vonatkozó adatokat. A munkahelyi balesetekre hivatkozó adatok a 3 napnál hosszabb munkahelyi távollétre (súlyos sérülések esetén) és halálos balesetekre vonatkoznak. Az alkalmazott mutatószámok a munkahelyi súlyos és végzetes balesetekre illetve megbetegedésekre vonatkoznak. A súlyos balesetek gyakoriságát a munkavállalók főre vetített értékében jegyzik. A halálos munkahelyi balesetek gyakoriságát szintén a fő munkavállalóra vonatkoztatva tartják nyilván. A nemzeti munkahelyi baleseti statisztikák számon tartják a munkahelyi baleseteket, míg a közösségi (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) vagy a magánbiztosítók baleseti statisztikái vagy más nemzeti hatóságok (vizsgáló laboratórium, stb.) az országok számára biztosítják a nemzeti egészségbiztosítási rendszert. Egységesített baleseti ráta - termelő ágazatok összesen Az Eurostat adatai alapján, munkahelyi baleset történt a termelő ágazatokban az EU15 tagországaiban 2006-ben (ez volt az utolsó elérhető összesített adat). Az egységesített baleseti gyakoriság (angol rövidítése SIRA = balesetek száma dolgozónként) volt az ipari termelő ágazatokban ben a SIRA értéke volt: ez közel 22%-os csökkenést jelent. Az EU15 tagországok mindegyikében csökkenő értéket mutat a SIRA. balesetek/ dolgozó 4 UEA

3 Egységesített baleseti ráta - egyéb feldolgozó-ipar balesetek/ dolgozó Az Egyéb feldolgozó-ipar (beleértve a NACE 36 kóddal jelölt bútorgyártást is) súlyos balesetet mutatott 2006-ben. Következésképpen a SIRA értéke volt, vagyis 20%-al magasabb volt az Ipar összesített értékénél. Ellentétben az összesített adatokkal, az Egyéb feldolgozó-ipar csak jelentéktelen mértékű csökkenést mutatott 2006-ban, ráadásul azt megelőzően sorozatosan évről-évre növekvő értéket mutatott. Balesetek száma - egyéb feldolgzóipar Az Egyéb feldolgozó-ipar legfőbb ágazata a bútorgyártás, mintegy 75%-os részarányt képviselve a munkavállalói létszám tekintetében (Egyéb feldolgozó-iparon belül). Ezzel arányban áll az a tény, hogy az EU15 országainak bútoriparában munkahelyi baleset történt 2006-ban. A lineáris becslés (bár a bútoripari baleseti adatok összevontan jelennek meg az ékszergyártás, hangszergyártás és játékgyártás balesetek száma adatival) nem tartalmazza a nem súlyos - vagyis kevesebb, mint 4 nap hiányzást eredményező baleseteket és a 12 azóta csatlakozott új tagállam adatait. Ha az EU értékű SIRA adatát a belépő új tagállamok bútoripari munkavállalójára vetítjük, az új tagállamokban a munkahelyi balesetek száma több mint re tehető. Mindent összevetve, több mint súlyos baleset történt a bútoriparban 2006-ban, az EU27 tagállamában. Átlagosan és évente, a 2006-ot megelőző tíz évben 41 halálos kimenetelű baleset történt a bútorgyártás során. >> BALESETEK AZ EU BÚTORIPARÁBAN UEA 5

4 2. Balesetek fajtái, típusai Számos kis és közepes bútoripari vállalkozás forrásai korlátozottak, ismeretei, a foglalkozás egészségügy és védelem terén, hiányosak, különösen az új tagállamokban. A kockázat mértéke a szektor dolgozóinál meglehetősen magas. A balesetek leggyakoribb típusai: Mozgó gépekkel való érintkezés: fűrészelő, hajlító, vágó, csiszoló, felületkezelő elektronikus eszközök használata Anyagmozgatás, beleértve a repülő/zuhanó tárgyakat Mozgó járművek Rögzített vagy álló tárgyhoz csapódás Sérülés kezelés, emelés vagy szállítás közben Szintbeli elcsúszás, megbotlás, vagy esés Zuhanás magasból, alcsoportjai: - 2 méter alatti magasságból - 2 méter feletti magasságból - nem meghatározott magasságból Berendezés eldőlése/szétesése miatti beszorulás, sérülés Fulladás, vagy füstmérgezés Káros anyag észlelése vagy azzal történő érintkezés esetén Tűz észlelés Robbanás észlelésénél Kapcsolat elektromossággal vagy elektromos kisüléssel Állat által okozott sérülés Erőszakos cselekedetek Egyéb balesetek Nem minősített sérülések 3. Költségek A balesetek összköltségeit nehéz megbecsülni a bútoripari szektorban. A költségek magukban foglalják a személyi költségeket, a szociális juttatások költségeit, valamint az adóterheket és a járulékokat. Az Európai Munkaegészségügyi és Védelmi Ügynökség (OSHA-ben) szerint mintegy 4,5 millió balesetet regisztrálnak évente, ami 146 millió nap mulasztás, vagy átlagban 32,5 nap balesetenként. A balesetek éves összköltségét 20 milliárd Euróra azaz 137 Euró/mulasztott nap összegre becsülik ban a bútoriparban több, mint 2,2 millió nap mulasztás történt, ami közel 2 nap alkalmazottanként. 6 UEA

5 >> SEGUR-MAD: A LEGJOBB SPANYOL GYAKORLAT A GÉPBIZTONSÁGRA A famegmunkáló gépekkel kapcsolatos balesetek képviselik a balesetek többségét a bútorgyárakban. Segur-Mad (Seguridad para Maquinas del sector de transformados de madera, vagyis gépbiztonság a faiparban) egy olyan projekt, amelyet két spanyol szövetség fejlesztett ki (AIDIMA - fa- és bútoripari kutatási intézet, AIMME - technikai intézet, mely a fémmegmunkálásra szakosodott), valamint az Union de Mutuas. A projekt célja egy ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre bocsátása a fa- és bútoriparban dolgozó műszaki személyzet részére. A kézikönyv lehetőséget ad a cégek számára a különböző termelésben használatos gépek ellenőrzésére valamint összeszerelési lehetőségeket mutat be - referenciával - az alapvető biztonsági követelményeknek eleget téve. A jegyzék akkor alkalmaz rendszabályokat ha szükséges a biztonsági szint növelése, vagyis a balesetek számának csökkentése érdekében, a géphasználat közben. A Segur-Mad megnevezi azokat a gépeket és berendezéseket, amelyek széles körben használatosak a bútorgyártás gyakorlatában. Mindezekre a Segur-Mad meghatározza a minimális biztonsági követelményeket. Ezek a követelmények egyrészt azokban a jogszabályokban kerültek meghatározásra, amelyek a termelő-berendezések egészségre és munkabiztonságra vonatkozó követelményeit írják elő, másrészt a gépek kezelési útmutatóiban. 1. Az Ön-értékelési eszköz A különböző géptípusokhoz készült kérdőív elérhető és használható az ön-értékelés eszközeként. Az ágazat érintett vállalkozásai számba vehetik az általuk használt termelő-eszközök paramétereit, azok technikai színvonalát és kihasználtsági szintjét egyaránt. A kérdőív két fő részből áll: az egyik a minimális biztonsági követelményekkel kapcsolatos, melyek csökkentik, illetve kiküszöbölik a kockázatok 17 típusát; a másik része a kezelő-személyzetre vonatkozó kérdéseket tartalmazza Kérdőív a minimális biztonsági követelményekről Ön-értékelési kérdőív A szabványos kérdőív minden berendezésre alkalmazható. A kérdőív két fő részből épül fel. Az első szakasz lefedi a 17 különböző kockázati tényezőt. A bekapcsolás előírásai A kikapcsolás (leállítás) szabályai Elszívó berendezések és felszerelések rögzítése Stabilitás Mozgó szerkezetekkel történő érintkezés kockázatai Nyomás alatt lévő rendszerek (hidraulikus, pneumatikus) robbanása, sérülése Világítás Magas hőmérsékleten üzemelő berendezések előírásai Energiaforrások azonosítása és elkülönítése Jelzésrendszerek Tüzek és robbanások Elektromossági kockázatok UEA 7

6 Erős zajok, rezgések, sugárzások Kéziszerszámok, eszközök Kéziszerszámok törése, törött szerszámok sérülésveszélyes meghibásodásai Faanyagok és fatermékek kezelése >> SEGUR-MAD: A LEGJOBB SPANYOL PRAKTIKÁK A GÉPBIZTONSÁGRA Minden típusú kockázatnál egyszerű eldöntendő kérdések szerepelnek: igen vagy nem válaszadási lehetőséggel. A megválaszolandó kérdések száma egytől-nyolcig terjed az adott kockázati elemtől függően. Kérdőív minta 8 UEA

7 A kettős megközelítés javasolt. a. Kockázat elemzés A vállalkozás előnyben részesítheti bizonyos típusú kockázatok összesítését. Ez választ adhat az adott kockázatokkal összefüggő kérdésekre (pl. elektronikus kockázatok) Mindegyik válasz, mely tulajdonképpen egy eredmény, súlyozott (2-től 10-ig), nagyobb súlyt kapnak a pozitív válaszok, amelyek jelentősen csökkentik a kockázatot. Ideális esetben, egy vállalatnak el kellene érnie 100%-os teljesítési arányt mindegyik típusú kockázatra (max. kumulált pozitívan súlyozott válaszok osztva az összes válasz kumulált súlyával) Negatív válaszok esetén (az érték = 0), a végső teljesítési arány nagyon alacsony lehet, így a cégnek különböző speciális tevékenységeket kell végezni a kockázat(ok) csökkentésére. Elsőbbséget kell, hogy kapjon a pozitív válasz / a legfontosabb kulcskérdések betartása. b. Elemzés gépről gépre A Segur-Mad 22 a bútorgyártásban alkalmazott - különböző géptípus-csoportot különített el. A javaslat szerint, a gyárban használt összes gépnél fel kell mérni a kockázatok 17 típusát. A súlyozás 2-től 10-ig adott, pozitív válaszok esetén, valamint 0 a negatív eredményeknél. Ezután az adott gép teljesítési szintjét számítják ki: az adott pozitív eredmények súlyát osztják az összes eredmény súlyának összegével. Ha a teljesítési arányszám nem éri el a 100%-ot, akkor a vállalat különféle akciókat végezhet annak elérésére. Elsőbbséget kell élveznie a magasabb súlyú válaszokat igénylő kérdéseknek Útmutató az ön-értékelő kérdőív összeállításához A kérdésekre adott válaszok, a Segur-Mad javaslatával, lépésről-lépésre elvezetnek egyértelmű, tiszta utasításokkal, a berendezéssel szemben támasztott minimális biztonsági követelményekkel. Pontos útmutatót ad a vonatkozó törvényi előírásokról és kéri a vállalkozást, hasonlítsa össze a valós helyzetet a szabályokban előírtakkal Kérdőív a dolgozók által működtetett, használt gépek és védőeszközök használatáról Ez a kérdőív felsorolja azt a 16 különböző eseményt, amely a berendezés használata során alkalmazható. Összeszerelés / Telepítés / Üzembe helyezés Megközelíthetőség Stabilitás Rendeltetésszerű használat Kezdeti hitelesítési eljárásrend Védőeszközök, védőfelszerelések használati szabályai A berendezés megengedett tűréshatárai Védelem a kiszögellések és a sugárzásokkal szemben A berendezés mozgathatósága Speciális munkakörnyezetek Tisztítási és karbantartási eljárásrend Működést szabályzó berendezések Üzemképtelen (nem működő) berendezések Kézigépek, kézi szerszámok használata Érintkezés (kézi kapcsolat) a termelőeszközzel Faanyagok és fatermékek kezelése Minden kérdés kapcsán, a segédlet tanácsokat nyújt arra vonatkozóan, hogy mi a teendő pozitív vagy negatív válasz esetén. Ha a válasz negatív, a segédlet hozzásegíti az ön-elemző vállalkozást a legjobb gyakorlathoz (best practices) a pozitív válasz elérése érdekében. >> SEGUR-MAD: A LEGJOBB SPANYOL PRAKTIKÁK A GÉPBIZTONSÁGRA UEA 9

8 >> SEGUR-MAD: A LEGJOBB SPANYOL PRAKTIKÁK A GÉPBIZTONSÁGRA 2. A tájékoztató (munkabiztonsági előírások tára) Minden géptípushoz rendelkezésre áll egy biztonságtechnikai lap. Ennek a lapnak a legfőbb célja, hogy összegyűjtve tartalmazza a konkrét eszközre, gépre vonatkozó speciális munkabiztonsági ismereteket, szabályokat, beleértve a javaslatokat, megjegyzéseket is. Minden lap tisztán és egyszerűen fogalmaz, ezáltal az ágazatban dolgozó munkavállalók probléma nélkül tudják azt alkalmazni. A figyelembe vett legfőbb szempontok: A berendezés használatára engedélyezettek köre A berendezés képe Védőfelszerelések Rögzítő és elszívó berendezések, felszerelések Áram ki/be kapcsolása Használati korlátozás A berendezéssel együtt használt felszerelések Speciális kockázatok Személyi (gépkezelői) védőfelszerelések Ellenőrzések, felülvizsgálatok Kötöttségek, előírások Tiltások, tilalmak Kezelési irányelvek, utasítások Minta a tájékoztatásra 10 UEA

9 >> BFM LTD A BRIT MUNKAEGÉSZSÉG ÉS -BIZTONSÁG LEGJOBB GYAKORLATA KEZDEMÉNYEZÉS 1. Szakmai továbbképzés A British Furniture Manufacturers Federation (BFM Ltd), vagyis a Brit Bútorgyártók Szövetsége évek óta rendez munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szakmai továbbképzéseket tagjai, illetve azok dolgozói számára. Kezdetben általános képzési programok gyakorlati alkalmazásával, majd később a szervezet fejlődésével független szervezet által akkreditált és az ágazat speciális igényeihez igazított képzések szervezésével gondoskodtak az ágazat szereplőinek gyakorlati felkészítéséről. BFM Egészségügyi- és munkabiztonsági képzései, melyeket a City and Guilds szervezet akkreditált: C&G (City and Guilds) Kézikönyv az oktatók képzésére Ez az egyetlen országosan elfogadott oktatóképzés, a termelő- és a szolgáltató ágazatban. A résztvevők felkészítést kapnak arra vonatkozóan, hogyan vezessenek le egy rövid, házon belüli oktatást (pl. 1-3 óra időtartam) és felkészítést kapnak arra vonatkozóan is, miként végezzenek el egy részletes kockázat-elemzést. Az érintett tárgy-körök a következőket tartalmazzák: A problémák listába szedése Anatómia a gerinc és a csigolyák szerepe és a sérüléseik típusai A biztonságos emelés alapelvei Útmutató kézikönyv a jogszabályi háttérről és a kockázatértékelésről Képzési technikák, módszertan A képzési idő végére a résztvevők képessé válnak a gyakorlati útmutató kézikönyv tervezésére, összeállítására és a gyakorlati útmutató kézikönyvben szereplő ismeretanyag képzéseken történő átadására, valamint az eseti részletes kockázatelemzés elvégzésére. 2. Kétnapos Képzés: az Egészségügyi- és Biztonsági Rendszer Tanúsítása A bútorgyártó-ipar és a szélesebb értelemben vett fafeldolgozó-ipar szereplőinek lépést kell tartania a jogalkotás folyamatával, amely a legjobb gyakorlatot írja elő az egészség- és munkabiztonsági kérdésekre vonatkozóan. Ez a kurzus gyakorlati áttekintést ad a fontosabb területekhez kapcsolódó előírások kezeléséhez, mint: Törvényi előírások Hogyan kezeljük a lényegesnek ítélt kockázatokat Mit kell figyelembe venni a legjobb ipari gyakorlathoz 1 nap Zajkibocsátás kezelése a bútoriparban Ezt a kurzust arra tervezték, hogy a bútorgyártás üzemvezetői számára alapvető tanácsokat adjon a zajártalom csökkentésével kapcsolatban. Ismereteket szereznek a zajmérő eszközökről, a törvényi előírásokról, a zajártalom meghatározási eljárásrendjéről, az ellenőrzési rendszerről és a személyi hallásvédő eszközök használatáról. A kurzus felkészíti a cégvezetőket, üzemvezetőket a zajvizsgálati jelentések jobb megértésére és a számukra elérhető zajártalom-csökkentő lehetőségekre. 3. Egynapos Képzés: a legfontosabb egészségügyi kockázati tényezők ellenőrzése A fapor és az oldószerek gyakori kockázati tényezők a faiparban. A Munkavédelmi Felügyelő munkája megmutatta, az egy vagy több alkalmazottat foglalkoztató faipari vállalkozások kereken 2/3-ánál a törvényben előírt határértéknél magasabb értéket mértek, továbbá a cégeknek csak 1/3-a rendelkezik a szükséges kockázatbecsléssel. Ezt az egy napos tréninget arra tervezték, hogy a vezetőket felkészítse a különböző veszélyes anyagokkal kapcsolatos tudnivalókra, mint a fapor és az oldószerek felismerése, kiértékelése, megszűntetése kapcsán szükséges alapismeretek. UEA 11

10 >> BFM LTD A BRIT EGÉSZSÉG- ÉS MUNKABIZTONSÁG LEGJOBB GYAKORLATA KEZDEMÉNYEZÉS 4. Egyéb kezdeményezések: Egy munkaegészségügyi-munkavédelmi hitelesítési rendszer kifejlesztését hagyta jóvá a Brit Biztosítók Szövetsége. A vállalatoknak számos kritériummal kell szembenézniük saját munkaegészségügyi-munkavédelmi rendszerük kapcsán; szükséges a haladás mértékével szemben a törvényhozás kulcsfontosságú részeinek kiértékelése. Azok, akik őszinte elkötelezettséget mutatnak a folyamatos fejlesztésre, tanúsítványt kapnak. Minden cég kézhez kap egy kiinduló áttekintőt és egy kimutatást arról, hogy az elkövetkező években milyen követelményekkel vagy javaslatokkal kell számolnia az akció során. Monitoring (megfigyelés): A BFM beszerezte saját ellenőrző berendezését zajártalom szemlék ill., egyéni kár-, illetve kockázatveszély felmérésére, a helyi fapor és légszennyezettség vizsgálatok elvégzéséhez. A BFM munkaegészségügyi-munkavédelmi szakértője alkalmazza ezt a berendezést, míg a tagok által a vizsgálatért fizetett díj, a normál piaci ár töredéke. A BFM jelenleg is tárgyal egy gyakorlati kézikönyv kidolgozásáról a bútoriparban működő helyi légkeringető rendszerek témájában. Ez lesz a Munkaegészségügyi és Munkavédelmi Felügyelettel egyetértve - az Egyesült Királyság Munkaegészségügyi és Munkavédelmi szabályzója. Faipari tájékoztató füzetek: felelős kiadó az Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Felügyelet; ez a 40 oldal iránymutatást ad a fontos faipari kibocsátási értékekről - elérhető a weboldalon. A BFM több útmutatót közölt az oldószer-kibocsátás csökkentésére. Mialatt ezek az akciók főként a környezet javítására irányultak - a munkaegészségügy és a munkavédelem is eredményesen profitált belőlük. előtte utána előtte utána 12 UEA

11 >> LEGJOBB GYAKORLATOK VÁLLALATI SZINTEN: A FOURNIER CSOPORT ESETE Fournier egy francia cégcsoport, amely a konyha-, fürdőszoba és tárolóberendezések gyártására és értékesítésére szakosodott. A csoport több mint főt foglalkoztat, megosztva különböző telephelyeken, üzleti teljesítménye pedig meghaladja az évi 200 millió Eurót (50 mrd Ft). 1. Összefüggés A Fournier megállapította, hogy a termelés során előforduló balesetek többsége a szerszámok és kellékek kezelésével függ össze, elsősorban az üzemekben történő összeszerelés és szállítás során. A cégcsoport vezetése ekkor elhatározta, hogy megvalósítja a legjobb gyakorlati példákat (Best practices) az üzemegységekben, ahol ezek a kockázatok a legmagasabbak. 2. Feladatok A megvalósított akciók céljai: 1. Megtalálni a karbantartási veszélyhelyzetnek megfelelő megelőző intézkedést. 2. Kifejleszteni egy biztonsági kommunikációt, különösen a baleseteket követően, valamint javítani a betanítást az üzemekben. 3. A management biztonsági kultúrájának fejlesztése, azért, hogy vezetői legyenek ennek a területnek. 3. A gyakorlatok típusai Négy gyakorlatot kell adoptálni és megvalósítani: Karbantartási kockázatok: - Kisegítő berendezések telepítése az üzemekben a karbantartási és emelési feladatokhoz. - Fenti gondok beillesztése az üzemi tervbe. - Szakértőkből álló szervezet létrehozása különféle projektekre, a jövőbeni munkaállomások meghatározására. - Az üzembe helyezés bemutató gyakorlatai a feltételezett munkaállomásokon, két workshop megvalósítása. 4. Kommunikáció - Biztonsági jelzések tervezése súlyos balesetek vagy események kapcsán. A jelzések továbbítása az összes egység vezetőihez, akik értesítik saját munkacsoportjaikat. - Célkitűzések: minden munkavállalóban tudatosítani kell az összes baleseti kockázati tényezőt, még akkor is, ha az ő munkacsoportjukban kevés baleset történik,valamint a megelőző eszközök megfelelő helyre nem kizárólag a baleseti helyszínekre való telepítése. UEA 13

12 5. Begyakorlás - Új tájékoztató készítése és a különböző tevékenységek kombinálása az átmeneti intézkedésekkel és az ideiglenes hivatali szervekkel. - Elektronikus biztonságtechnikai-oktatási modul beiktatása az összes közreműködő szervezet és a vállalat dolgozói számára. - Egy napos biztonságtechnikai oktatás beállítása az összes vállalati dolgozó számára, különös tekintettel a számukra kötelező jelleggel betartandó szabályozás tudatosítására, a biztonsági előírásokra vonatkozó tárgykörben. 6. MENEDZSMENT Ez az anyag a vállalatirányítás bevonására és a termelőegységek ideiglenes irányítói számára készült, annak érdekében, hogy eredményesen terjeszthessék a biztonsági üzenetet: - Baleseti eseménnyel kapcsolatos kötelező jelentés megszerkesztése, az azonnali intézkedések és javító-helyreállító beavatkozások felsorolását beleértve. - A munkacsoport tagjainak rendszerezett integrálása az általuk használt munkaeszközök balesetikockázati helyzetmegítélése érdekében. - A PRAPE képzési modul megvalósítása (PRAPE: betűszó a Prévention des Risques liés à l Activité Physique en Entreprise kifejezésből = a fizikai munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése a vállalkozáson belül) azzal a szándékkal, hogy a munkahelyi ellenőröket felkészítse (érzékenyebbé tegye) géphasználattal és karbantartásukkal kapcsolatos baleseti-kockázati tényezőkre és a TMS-re (TMS: izom- és csontrendszeri problémák angol rövidítése). Biztonssági jelzés Baleseti jelentés 14 UEA

13 >> LEGJOBB GYAKORLATOK VÁLLALATI SZINTEN: A FOURNIER CSOPORT ESETE A fizikai munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése a vállalkozáson belül (PRAPE) PRAPE vezetőség képzése: MOZDULATOKON ÉS TESTHELYZETEKEN TÚL Összefüggés A Fournier vállalat 5 évre kiterjedő ipari tervet készített, bevonva ebbe számos projektet és beruházást termelő eszközei megújítására vonatkozóan. A szervezet egy célprojekt csoportot hozott létre ezen beruházások megfelelő szervezése, lebonyolítása érdekében. Erős hajlandóság mutatkozott arra vonatkozóan, hogy a projektcsoport tagjai közé a megelőzés különböző szereplőit vonják be. Ráadásul, különböző csoportok eltérő érzékenységű problémáit kellett összhangba hozni. PRAPE Modul Úgy döntöttek, hogy a jelen képzés elnevezése a Prévention des Risques liés à l Activité Physique en Enterprise (a fizikai munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok megelőzése a vállalaton belül) szövegből rövidített betűszó legyen, vagyis PRAPE, ebbe természetesen bevonják a termelő egységek munkafelügyelőit, a projekt-vezetőket és az egység tényleges szerelőmunkásait. Képzési folyamat 70 dolgozót oktattak kétszer fél-nap időtartamban. A dolgozók képzése elméleti modulon alapult oktatófilmekkel és azok szakmai megvitatásával együtt (vagyis: problémát okozó tényezők feltárása) annak érdekében, hogy ráébredjenek arra, hogy munkájukat közösen, egy nagyon fontos alapelv szerint kell végezniük. A KÉPZÉS ALATTI FŐ TÉMAKÖRÖK A KÖVETKEZŐK VOLTAK: Munkabalesetek (AT) és enyhe lefolyású balesetek Dinamikus és statikus munkavégzés Izom- és csontrendszeri problémák (TMS) Foglalkozási ártalmak (MP) a FOURNIER vállalatnál A kézi karbantartással kapcsolatos kockázatok megelőzése. Mozdulatok és testhelyzetek adoptálása. Érzékenység (kockázatbecslő) -tréning eredményei Ez egy a lényegét tekintve tudatosság-növelő tréning a projektvezetők és egység-vezetők részére az AT, TMS és MP problémákat illetően. Hatékonyabb tudomásulvételt és megértést tesz lehetővé a bonyolult ergonómiai ismeretekkel kapcsolatban, a különböző ipari üzem-egységekre vonatkozó projektekre specializálódva. Egyéb tanulmányok ismertetése a létező célzott-munkahelyekre vonatkozóan, amelyek a TMS problémakörhöz kötődnek (például: csiszolás). Szervezeti példák: előkészítési terület újra-szervezése Alkatrészek szelektált előkészítési területe az összeszerelésig Ezt a területet szintén újra kell szervezni az összeszerelési terv átdolgozása keretében. Többoldalú-felügyelő testület létrehozása olyan személyek bevonásával, akik az emberi tényező munkavetületének szakértői, hogy megvizsgálják az aktuális területet és meghatározzák a létesítmény jövőbeli kialakítását. Különféle megoldási lehetőség felállítása és tesztelése a felhasználók (munkások) közreműködésével. Ezt a PRAPE modult kellett áttekinteni és elterjeszteni a munkavállalók körében. - A felállított biztonsági igazgató bizottság minden második hónapban ülésezik, az üléseket a termelési vezető és a munkabiztonsági vezető közösen készítik elő. Biztonsági Igazgató Bizottság a FOURNIER vállalatnál 1 A biztonsági bizottság céljai A biztonsági bizottság célja nem merül ki abban, hogy a következő tanácskozását előkészítése. A biztonsági bizottságnak nem szándéka helyettesíteni a Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági Bizottságot (CHSCT) vagy a CHSCT és a biztonsági csoport havi találkozóit. A feladata, hogy a cégvezetés tagjait és vezetőit, a biztonsági kérdésekről tájékoztassa. A biztonsági bizottság legfontosabb feladata, hogy EGYÜTT hozza őket döntési helyzetbe, bevonva őket a belső biztonságpolitikai megelőző munka folyamatába. Végül, a bizottság hagyja jóvá az irányítási folyamatokat üzemi szinten az elrendelt célfeladatok megvalósítása érdekében. 2 Szervezet és működési rend A biztonsági igazgató bizottságot a biztonsági vezető és a termelési vezető közösen vezetik, és szervezik a találkozókat. Minden második hónapban üléseznek. Egy-egy bizottsági ülés időtartama nem több mint két óra. A biztonsági menedzsment hagyja jóvá a vállalatcsoport biztonsági előírásainak üzemszintű adoptálását. 3 A biztonsági bizottság tagjai A következő személyeket delegálták a biztonsági bizottságba: A biztonsági vezető A termelési vezető A kijelölt elsősegélynyújtó A karbantartási vezető A műszaki vezető Az üzemegység vezetője 4 Ügyrendi Minta Jelzőszámok/célfeladatok áttekintése. Balesetek (leállással, vagy leállás nélkül) elemzése. Enyhe lefolyású munkabalesetek (AT) elemzése. Döntés a szükséges azonnali beavatkozásokról és megvalósítandó megelőzési teendőkről. Biztonsági ellenőrzési jelentés készítése. Az üzemvezető beszámolójának előkészítése a jelentős biztonsági tárgyú eseményekről. A munkavégzés helyszíneinek felülvizsgálata (a cselekvési terv előírásainak megfelelően az izom- és csontrendszeri problémák, valamint a foglalkozási ártalmak csökkentése érdekében). 5 Biztonsági Információs Hírlevél A biztonsági bizottság szándékai szerint kifejezetten a biztonsági kérdésekről híranyagot készít. Az ülések jegyzőkönyvét a biztonsági vezető készíti, Biztonsági Információs Hírlevél néven. Minden második hónapban egy-egy fő téma kerül kiválasztásra, erről szól az irat. UEA 15

14 >> AZ ÜZEMI BALESETEK MEGELŐZÉSE BELGA IPARBAN Főszerepben: I. a Kormány: szervező, felügyelő és oktató II. a szociális partnerek, együttes fellépéseik által I. KORMÁNY 1. A törvényhozó számos fizetési kötelezettséget szab ki a munkáltatóra. A munkáltató kötelessége például: - Kötelező biztosítás megkötése, mely teljesebb, mint a kötelező egészségügyi biztosítás, azzal, hogy fedezi az orvosi költségeket, valamint az üzemi baleset miatti jövedelem kiesést; - Egy külső egészségügyi szolgáltatóhoz való csatlakozás; - A cégen belül biztonsági felelős kinevezése; - A cégen belüli tanácsadó testület felállítása; - Évente kockázatelemzés lefolytatása; - Éves jelentés készítése; - A hatóságok értesítése, valamint részletes jelentés benyújtása a súlyos üzemi balesetekről Mi számít a törvény szerint üzemi balesetnek? Üzemi baleset minden baleset, amely a munkavégzés ideje alatt, vagy annak okán következik be, és személyi sérülést okoz. Egy baleset munkába menet, vagy onnan jövet (azaz a szokásos út otthonról a munkahelyre és fordítva) azonos értékűnek számít az üzemi balesettel. Az ilyen típusú baleseteket nem vizsgálja az adott projekt. Egy üzemi baleset a következőket feltételezi: a) Egy váratlan esemény; b) Egy vagy több külső ok (baleseti forrás); c) Egy meglévő sérülés, amely nem feltétlen okoz munkaképtelenséget; de felmerülnek orvosi költségek. A protézisben vagy ortopéd segédeszközben történt károsodás üzemi balesetnek számít, akkor is, ha személyi sérülés nélkül következett be; d) Ok és okozati kapcsolat fennállása az esemény és a sérülés között; e) A sérülés a munkaszerződés teljesítése során következik be Jogszabályi kötelezettség - Biztosítás Minden belga munkáltató köteles munkahelyi biztosítás megkötésére. Ez fedezi a privát szektor biztosítását a szociális biztosításon felül. A biztosítási díj összege a cég tevékenységétől, valamint az üzem 5 évenkénti baleseti statisztikájától függ. A törvény nemrég módosult, mely szerint a biztosítási díjat 30%-kal csökkentette azoknál a cégeknél, ahol kevés az üzemi baleset és megnövelte a biztosítási díjat 15-ről 30%-ra, ahol rosszak a statisztikák. A biztosító vállalja a balesettel kapcsolatban felmerülő orvosi költségeket (a protézist és ortopéd eszközöket is), (jobban támogat, mint az egészségbiztosító) és 90%-ig támogatja a dolgozók kiesett jövedelmeit. 16 UEA

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt

Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás A hibák oka a jobb nem ismerése /Demokrítosz/ Kapás Zsolt 2007. O RSZÁGOS E GÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I NTÉZET Tartalomjegyzék

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

munkavállaló az egészséges munkahelyeken

munkavállaló az egészséges munkahelyeken E g é s z s é g e s munkavállaló az egészséges munkahelyeken A munkahelyi egészségfejlesztés jelene és jövõje Országos Egészségfejlesztési Intézet Beköszöntõ Az elsõ Európai Környezet és Egészség Konferencián,

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára 1 Dél-zalai Civil Fórum Egyesület GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára Készült az OMMF-II-10-P-0292 számú pályázat támogatásával 2012 2 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A MUNKAVÉDELEMBEN

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek

A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek [Skriv tekst] A betegbiztonsági eseményekhez kapcsolódó európai jelentéstételi és tanulási rendszerek főbb megállapítások és ajánlások Az Európai Bizottság betegbiztonsággal és az ellátás minőségével foglalkozó

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20.

EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. EMLÉKEZTETŐ Seveso Szakértői Csoport 2009. év II. félévi Értekezlete Göd, 2009. november 19-20. I. ÉRTEKEZLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGRENDEZÉSE Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szervezésében

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben