CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDŰRSÉ( I I AI)()K"

Átírás

1 V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ Az eulo n Lród \J(!hN y r1 \ 1mT1111H11 nrkn A/ n n rng\rn qh\\ k«r jurhrn rn 1\ 10n\OHg (\rüj Hvrnrnf n yoncn RchjjWHok urn0r) r(hr\1 \Ok f1j p:y 08fUg /n UHnROM M\UM d Ujj 1\J:Y J!)1P\ nwlh huyznh\ \ U URr nd\y\ru uju vd nm huy(?\k H y vrh& hor) nj Mdu; ru du hnpdn jhc j:{r rorn \(; r nrm müvul VÚR RYmú \U\11 Rumhh h r\rn úüokboz hrov MurnpL61 z1\yh\h rhv W d ndú okoh vrrnhajo b( ! 111 )UJvwk Dn Hun1111 UÚ WwH Hf1 ru!{jn n 11um!MZ \rcndnn hu 1Rudí frlhb fhh 1uzznnnh\ VHHódd U{ HJ1Wrnmn A po wzdod ORv mrdyo \ronk Moro rbj k 11U Jd\Hzo u K nupjn (1khnn m PH koödí Hv;nun\khnn n uj!(udd hnjnh OfVorő új(\knv;ócnh y1rj A Joyru N p p (rnl ö\ö ohuh\(oh JnP JÚHkum hom\ ) Ofu n\ru 11ddv1 \ rdk H nv!1 nrjo Cröb HZ\fuoH 170 j11b hó 1\n Hn J(mwz v OH wrnhn1 \dvhv1cmu LyjM H KV rwvhw ovn1 111 RoO ormy1u nym hmu M\r MydrmokuThJ!\J1k kó H11(1H\O Johh w1y mg\b1jkóol Hmr{oH rur\k H rh rúndoó rnhkrof vo JrwnJdOv m zwdv H (1H MOHufH nh!jn mího HyorU1<HHMúM 1!hnn nw Jn11n k(h /y\1j(od/( r\hh L nyroj Hon vm\yohhg nppj(ol H) úvbo mn u hy OK) \rjrr r11 U o bo honn11 n:6 H!HJ j\vm mn rmdnnju HU hud8ro\vún / buro p\rjl U rurooj 1u c eöl A r/thwn1!borum kv\ó 11v\\u)HíR (j 1LL vunhu oj1 ü<hwjj vol níhv1 H ncíj{yhwr m fo Huh( h\horb11 HuyoH nn\1 HH oyuym RY fly b\111 rup fd H\Mo1 n h1 1d4P ÖV 11111j vnh huro Hd\\U nw nhru rndky1 1\11 R\W! k rnj HO 1\111 o) n11 n wrnoy uj ( nd RJyb Mof hnhur11 R\nu f 111ku ÜHj Ro dwfm\r JMon1 n Ö) rl YK:(K :\ J h /y \\ 1\ WoU\MJ Kru Ou1U1 1ÜrOH 11/1 nnn j(omd T\ rujhn! r1!d ywnnu rfu1d\ü jú udv M\(\1) 11 hrjy! u rjoc hu Rn nró\ofo vo OHnH(J! H U MMr11 UH nnunn n\1n \n hnj) HJd1kn 1111 rn \ jh H\( UMR húrmfn :ynr 11\f\ro 1(\ HH H ú-d 1\ nyvum nj( hn1 1111)1111\ hum nn hjn \ K111\ \JHL\ m Unko n KP\rL A U R honrh( L U hn\h1)\ M\ PffV\hO/ \HH\r\ 1Yw MM1ö o V\H Mn u fo 11)/\ Hor J /rh{nk ) HU\j)\\M Juhnv Uuk JMhnj njno (d /o (R) 11111/01 (o1mn nuú \W H/1111h\w w/(no fí \;1r k U11 1f(jf(HH k 1M /unn hg / f\!rj1 111\ dj{y V mm OwJ mn\ 1 {njnk111 Wr!p NOn c nfy (1)\1111 rj(írh ! Uy f m J\HM wrj foj{vn 1U1H \ 1\ Vhu (1jn11no\ 11rMhf 11\U HzOuuH fy H/ vnnkuf!j1 Mn k) )jö r Hk r VO!or(J j\\khúj 1JJ h nv Ko m ru hífn ym h\j1rxm vun k 11(1Jn W ( H um \j hurhm M ov\ h :b nkb 10 n1\1 hn1fh\ h(\f{u pwo 1h\bn mmr n{wk \p)!\111 11)\! rf Mf ::! nr Vf hnf{j n6vj KYUJ M udo! 11 rnkf4 (-n 1111\1) oő J(M11 (\nh1 fnrfw\11j1111 L1 h n WH HCdo uokú\d ójm nr R 1Jf((v1 ny f fh1 rkk1 Ky/\Lhn C11 hr JWJnH jm\u 1\ HurHn H!Uyj\v1 royo J/\h hj{v ujd1 \p k\p vrn1 KMP M

2 \ reof!d S Dek pj vgys ez \11 o k 8 óbhí fjmvd k C ráj \ís=zsüve (robed százdosdk Aenenb \ú?n (SE DrRSÉG LAPOK 11n : doueru SbrJn ídőponjboz fsbeyezeéenf:k JE;Ck őrngy DjéDfr zemdy6ve fogkozjun: Fz z 8fZODy z n en vo beyörbeg egeegá09fbh 8 egj!:ezobb bohrre koz roz() A rhfkr ef:o* áubf1d voozro odo gykoron A koú:permeü krcsu í!báyo urczn gy bng s száp hrejezb-s* ejes 8zemö DO mozdu &1b D küonö!red árg!;* hd rendkvüj bj nyvánu Kubó ujdonságv s feépfs\(:d szne vkío ndezen köhó 11jdon*!ágok Df::e zonbn ném vo benne myp;jb erkocs rék:; ero GröbeD fzázdos egy jemezbáon smerkede mg eőször Scbönebeckn6vnJ smerees vo e öe bogy z qszony nem örvend jó brnvnek s Y ezér vmn bogyekke szemben rózkodó ermézeéné fúgv eene rózkodón vsekede )fnán 9z ársdm szokások megkoveeuék nem keröbee 9zonbn k bogy z óffgyná áogá; ne egyen Br szem eő ro bogy Dcböneheckné mnden méyebb zeem 8 erköcs éréke néküöz q&nkén meg Bem kerühee k Bzemeyének VUf zsá Ábr8ndozó etmészew ks dgokbn vee be z pde m-rge Beböneeckné ére bozzá hogy 8zerenc86Uen em* ber míndnkbb hójb keríse ÖRzönszereg meg* & BzUzdo8 jeemének ryenge odá Szeren* cséen s férje á gyonknzo sszony szerepé j Bzo m á nnk sjnáá s ré8zv6é bzúso mgánk Bjá s eöjáró nése s fgyemezeése dczár épéstő16pésre jobbn eh jobbn beeboondu z géző nőbe mg vgre szereóje e s mdőn egy kom * m&1 z 86Szonyon perverz ovgás k(pzeödése megv16gjb djes rbjv h: Ezr:n pcf\erz kvné gnk ejesíése v8!:y vs8znsülb áv\ kínoz ngeree gy bodogío ö z ODy ej en boze: n\ros becgc kvánság szern Grób/o zázd08 knek e1ená1óképmeége z ászen ede mr vmn nem kcpodgá á múgy :- B emesen csökken ejesen f hszerkuh 8 már 8 or ne rend eméj 8BZony b(jfoyá á ker ó z:rew)enek e1emvonás s gyengesége ksmere unk foyon férjének cgyeenked6et61 8 dnrvbá gáró köö meséke regé meyeke z b bo 81ok beke; emfj s degzeü sszony zér : eő bogy Kzereöjé ngereje zgss 8 féék : ogye Az öoz bdgykor\ok mu beá b él B (1 _ o enyny OBsz8 svo- u n r ro )n BZ!ZdoB 8zereöjéve ák oz v f VJBZonJéáe örömében 8 zm b D e őször éeé* 1910 márczu5 :!O ben rendb!n ef!gíbee k Dem ösóné 8 gy 3k eves korbn (:Ze z +ó szereem bodogságá Az z ee meye zen urom ukuzehn számn szor koczkár e 09 érd:e h eőe gy érheő 8Z frggo vszon ) meyhe Sjböoebecknéve szemben kerü meyben J krn éttényesésérő ejesen emondo Egyrész!) főképen zer mer szeree nő foyonos pd36z8ídk b dv nnk ferjében vóságos ke:gype:d j-rmus ho s gy már :[ne jószívű ségjne fog z sszony megszb d n kr másrész pedg hogy z:reh; nó brokáb jusson 3- J:zereems :mbr rej gondoáv eoásdk kezde fogkozn A fer \ áás gondob rdegen vsszusío: z sszony k ferje eávon sobsem kr hnem z e brgyu pnbzv B kéréseve beeges ennezee m ck szereőjé kr zgn Gröben százdos á mnden még egeemíbb 6\o5ság meóze:se mee s beszerzd mérge ferjének nem d be gy eb 8Z erv bogy ferje yen uon eszk fére vegrebjbó nem vo Ebben z dőben m erü fe egy nuk nékü párbj romnkus gondo E szern z őrngy eőször fegyveres kézze egy v áe beeegyezés 1árásár vgy pedg egy nuk né* kö párbjr e von ké nyszerendő Az Z ráoyn készeres ksére egy hrmdk szeméy jeenee m meghusu Erre z sszony Gröben szádos gyávságg vá* dov z mndnkább feüzee A sze remesek zon ehározsr juok bogy nu nékü párbj mnden körümények közö végrehjják Gröbennek z vo erve hogy z órngygy - éee koczkáz* Báv v11nyny vágo ebédóben fegyveres kezze szembeszá f z párbjr kényszer Deczember 25*dke jeöee meg kve npjáu A esé Gröben százdos Sebönebeck örngyekná oöe honnn 9 órkor gen zgo áfjolbu bzérkeze Eőzőeg zon hn Sobönbeokné udáv Scbönebeckek kásábn _ hogy od bejubsson - ké bko> knyro egy b&rmdkná pedg 7 bk osukvráár szogáó zsnege eág Éj[é;j Gröben zázdoo ozvbe áöözködö s eg) egyoveu pfzoy mgához VeV B eének kereszü* veébez rog Uköz-ben egy k o őrre ákozo k őe megkérdeze hogy hány z ór 8cbönebeckék há eő Gröben százdos egy őrjar ákozo mre más rány ve Mmán eksmeree báno egy deg ezé nékü kóboro városbn J 1 reszuve16bez fogo ) ör u} zonbn eének ke* hfum z á knyío bkok közü keó cruk\n BRAUSWETTER J OS mfóruná 8zeéden Jvfások év JóAb ArJegyZ-ék ugyen meue

3 1910 márczíub 20 CSENDÖRsÉG LAPoK Já1 zon mászo kásb meynek ró zsnórjá z őrngynf ndán kü ávág Knyáskor z bk hngosn cspódo s khsbn egy jó később nykorgo s mnek kövekezeben Sehönebeck orngy feébredhee mer Gröben száz dos- z ebédőbe jöve már Schönebeek őrngy háó szobjá k\ágv á Mdőn háószob jj feé épe szemben á mgá z őrngygy k egy forgópszoy fogo rá mközben z (Mszóg ebön kr Ezen pnbn ehá nem vou m enne mn Scbönebeck örngyo egy övésse eeren A bur háborubn szerze psz pján Grö ben sz&zdos zonn á bogy eenfeje megh Csk z báno bogy doog nem skerü úgy hogyn ő kr bogy nem párbjr kernu SOT Nem udn hogy bán vgy féeem gondo nem szá-e meg csk z z egy megnyugó erzés fog e hogy z sszony vegre szbd! Arr nem s gondo hogy gyno őreá ereódhek gy nem s -e semm sem hogy gynu mgáró ehárs pszoyok nem cseré e k vágíás nem oo e hujnk nem do oy heye e hogy z z öngykosság ászá kese A gynuokok összeákozás foyán Gröben erózo R muán heekg ró megfgyeés uán ép eméjünek áo -ejcsen feszbdu z sszony vrázs 61 s így szörnyü eenek udr ébred és beá z s bogy büneés eheeen esz kkerü ne Egy óvn pnbn öngykos e Ékezés közben egy omp evőkésse fevág nyköőere s e\ érze SJ mng fee ákezel s büné há pr kodou kengeszen A mgzehjás d: Nénehy FTN ccn6rszáz1\do8 (Vége) MgyrorRzágon csk kevés mgzehjás íu nyvánosságr g 6-7 eseben kerö évene sor éebozr Ez mndenesere kedvező jeenség h ekn Lebe vesszük n öbb euópí ámok sszkájá mer Angoországbn évene ág 35 PorosJorszÍgbn 21 Frnncz- és Bjororsz!Ígbnn 20 Sp8ooyoorzágbn eseben e mgzebjás énye megápív nem s beszéve Amerkáró ho New York ámbn egyedü re becsük o mgzebjáo BEmá meyekbő csbk mnccn ezredk képez hvos jrás árgy A müveség fejődéséve drágság fok z? s eme kedébéve é ebbő k foyóg megébeés! vszonyok rosszbbr forcuásívo Z rányszám náunk s eme kedn {og zer nem ár egy ks eővgyz hogy bünények ezen neme e ne hnrpódzék FRveemhe ke vennünk z s hogy mgsbb ársdmí körókhöz rozó nök öbbnyre küfödön \égezenek müée mgukon mn meggyeek en Angoországbn ho z pszk hogy sokn Párb uznk S hjják e mgzok A mgzehj ás nkzeekben \gy z zz üzeszereg fogko zók kásán ezközöek [gín szwónézeek ngyobb \8rosokbn gy p Pársbn vnnk és küön ügynökök gondoskodnk bogy egyen z nézenek kój s MgyrországoD bábák jssszonyok sb dnk menheye z kr eenére eherbe ese nőknek és gykoroják mgzehjás Ez \árocjokbn és vdéken egyrán szokásos Mgm s emrem egy jvssszony knek mgzebjás jó jöndemeze bbó vgyon szerze és sen udj bny seben múködö közre eredményésen Egy ány b krő meg e ápv8 hogy eveéu vezee gonoszévö nyomár és eepezésére Czgánynök és kérdemesü kejnők részn fekeresk f eherbe ese nőke és knáják szereke vgy öke keresk fe Hvsos mgzehjók mndenü nnk pórnép köz s h-ák A meserség néh nemze débö1 nemzedékre örökődk kárcsk f kuruzsás A szerek öbbnyre egyszerűek küsőeg vgy besőeg hók Jó összeáo coecó drezd bünü mnzumbn m brém kevésbé nuságos Hsznábn nnk: rrgor 8rnymshCecskendö száro növenyekl61 készü kvonok beák ncnrák Cürdóberendezések sb Megbzhó ügyes eksmerees és becsüe es mngzo\ehjó oy rk mn febér hoó A egöbb ud n nun kuruzsó szkéreem mnden hjáv knek más ozéj nncs mn z ádozo meg kopszn Még jó h ármn szerek er csj k pénz de vnnk megrögzö gonoszevők szfeen besk kk nemcsk fejődő éee puszjfk e kö nyöreenü hnem mgá z nyáv sem örődnek Bábk beegápoók kk meserségük gykorás közben z ember szenvedésekke közveen szeméebő megsmerkednek fájdom rán közönyössé esznek érzé kük eompu könyörüe smereen fogomm vák ezek ehá nem gen csnánk eksmere kérd ss f mgzehjsbó sem Nem mondom hog} nncs k könyörüebő ne se segene kvheesen mgzehjsná Vnnk sszonyok kknek megesk szvük hv erhes nő pn sz 65 nem rják búonek z eherő megszb dn zon éves ferogásbó knduv: Ho nncs óje oh büno nem ehel A egöbbe zonbn f pénzvágy vsz bünös um Ezek se evszerre kerünek R ejóre A eherbe ese nő eóször kér rmánkodk fü-{á ger e h z esó ese skerü kkor öbb már mgáó megy A ko mndenk megórz Z ne éüán_k hnoom f feje bszná)on ozonnn mo y poroz 10 egmkcsb mgrd BeefJf S-11oíSfá o J b (ojfáj s omnuzj \rn 1< Kpbó mmdon gyóhfbn 1 K4sz Be (> ás Tnu gyogys%or s - { H Orvosok jánv HArdm dobonp1 ngy pos sd

4 H!/ O márezu (J CRNVOpfG TAPOK jqv rjjrrj(;c n} f E hck UH V-nj k? zek Jd /J80y {JrV fz ru mjó h Jf h z L k rb fz k \Zf)J 8 o o n J & wvf!/j e-dk sr rjjjoj; fv JWJJár }JáJ) \(:((re}mj 8 m8vz!} j m VUÖ rve vy b n:8 mgvj;pájh f Jg 10 dok _ J :JLju nyo wohh kuóno8 b1fjw y D kf : d6vvb18w rnj J A hr d r:or:á; n j(z A b : R s gynu v múy--!u m-l & urj beemu d úmf!whj nn Je n(jz(mfyr J Jk nd kuj mf:vhun(j LJro vf MZJ JfJ k rfj A mg11:jlj KJWJj rj1:fkt ráráujhnó 1)ZVO n J f fo J f n J (J1:df) oh: nde mrjdfíh (JL j :J J rnd Az jy (1 jh n:fcfjk1 éj hj r 71k\ h :1 ( RPndcj Jd fr mndg 1:rúzkJdúf kdj ogdn s nem fddg fdj : pn? mg (!#!k k7zdfogó bjznymkk nk \gy JJo! j(-y8nujwrum/;oyekn k n em JuJf b okúbá!f ke f hú odu nd{ nr:kjq muú J pn j \ Lőm H fz hoj(j vo ( pohn m)(pzjr: bs erhes voj Jozue (H Df:n ge rwu!ív ádo áju gy e(:jen mík:p Vzf:h - gyermek? A fej/jf! wnd k;rd/8r gm ne b éz A rle!;f! ugyns DUJ mnden o őné velj;; jezf(! Némdy 06 :Jkd{ o y n Ogy g üní k (:1 bofo JJuJ á ) JfJhn vc ;znf!ü (UZéH ér (>z 18zerü oüz köd! á! d kurhu) vá o z o áupofá oynnyru bogy rnr:v F körjyez/h j! 6v désbe e jb e Másk D6 küj(jjögeo knek obh gy«rrneke: vo ;erbcf: jfjujdy j:eíj küjn:j mujj pdg nncr Az ön vmr ::m Jr:hfj Hok dn H ehed/en nj:r ( őf ordu b)y egy RfZ(Joy kj mgá fbr:rjfd }r;vőnck bí és :1z mlok (őu }JÍr(!zk!e R (K! czányfufzonyó bjjrz(:r khpo ;1! vd hr mő rmghj oo (;zo áná 87CJnbrJ kf/rüh ápjhs b }Jf)1Q 1ő nem vo frjoh JgysnH: He mj(jdó gy GVúR fsrbz(my ná k efry á;ok ÁJ b8hzná r6n po rrá -ő rve pá ínkábn y be h)fy fdfgzuá 1Jhju de hej(bu JjoDc7oáJDJ j rhjhé nyqm 1ew vok me g á pj &ók PM;k pédák gyrí7u Jk Uh jhá öbbú mondn k mn bsfáho DU nej vf:joz:o 1J J pof hv{jbfj JkArw kko f Jűn{w /!km?ny (/:nn( orpírk VQ(JfZj(U6 má! 4ren kedj ket(:münk f QY0!DfJZ(UnÍJ rydj f(j J vrf! A m6bujf:vz b{n1yí uvm vj renoj{moh ávo J/uf mn oz MyAJkbfm m r p u J f J mn y re J( kő:g fj(fjj6 ;Zf:fk J(v;!h! (j öőnk emn Hzreknk f fowbbj! m(re(rrnu éh mor mjrj kuok nm í8n(:jk á n Bzuk sbuj s v gzqrhk rn8dpu:z(j f)bbnyrp hj md háok rín HJr(]en vvy gymus h ár;eh; ujo & nk meg dg 8 h) Í!W hoh?;rjs z On)1 u domán y zv z nm J HZ mu dínbjdou / b m mehfef J BZ(Jn krdé8re vjjon W!bo f 8zköz déz{f; md(zr J}Jsjh}JfJz h nú bz/!r vg} ( hj b MJ? J y en kor JJofJú kj(; rj( dnf! UJugzdJHj ;ny e ovojojjg nye meg jj:díg rr k:!j c endírff/:g Dyomozákunk k vo n mw-ejbjúhdh közv eve vgy k(jz V(!J (D ÍJ k()zfmíjkódó bűnsegéd vgy hünr6hzc? /J n gyou körümények köz beged4 kk pnqs módoo [dűné n<!küj k kjj p uh vjn nem-e o Hzerek 31 k m z áfj8 foyán e b fg :e 8 V!8Zr1(! (J mgzá? A n/!h((yümőjch 8 hbznú szúr fejjáás& m n den c8dbo fhóngu köveméd y _ e nuk vom dóvígyz!1 k1 A \erb (o gdn u n k f8 nnk rmké mérege J nü n k m r & ny/) MJreveze8ére r ányu ó mozó kz(gek kísérjeek gy k odu k JJ)fordJ ugyní s hogy gy mgzdhjábss vádoh fwj Jfjány é e mond m6uyej cfjendírség 6 Jö Jesrnerő vjomás e fj \e vógrbj;nk kkdeu A hróság rnáhí vsszvon vü1j(j mer körü H1 ejő oendő rségnéj e vo/o é: (z zz cspndjrók z módjá éh hogy 8zvbhcőségében 8nkj ugy ndoko hogy mondák orvos!erbeség már megáp! g< á Míu án ő z be bogy nek uír JJogy11- bíábe vó bá m chndőrók nek m o nd án k vj6 R bemerc mg z euj j áb f ő! megovez z pá íh mer hr esz!jmk hogy nek zz vo e ho rhen hj o 11 bog y mások vbzonyo vo A n ő nem HZ egész mes é koho F(p másk gyár án y kj zejejm v s zony á v dc kedn oko boo \e rbeség ász á [ekj ken dők kjö 181< A án y gény on knzóű vo H Jráo(jj f7z b08z n oák hogy nem kp zerecj J<4yBzerro (:fk kmurd mun k áb6 8zÜJeDfk d hzud bogygyárbd f munk n 1 ;zuán ny ooz gyn y j ábo z uuzo npg Uú Mdőn ny(jcz np muv V H Bz Mr smé krrchu vo A poyk mjgnd1 frj(!dl végr á h61g üobe H e ju o megndu ny0nqz(j8 my vég ü úny e J fogáh vu végződd A eíny v1orn(h U rnrdyc vzgá J 6 r 6 k ásőbb b [ur J!ö Vís8zQvon besmrú Az orvo! njmhgmj or ed m énynyo végződ ö A fzü J ók [](yqdy H fnuk!!orom gynuso nem éfzjowk OKuk bohbzu dő muv Hkorü z ojfrl ndok 1 r/!grmgyorázn A árjy kh DérkboD JOye voj A mf{dhqjáesü1 kufjc8ojbun mah bűncoekro6 ny(k H (]óphdnok yjzmf! JJO

5 JJ10 rn8rczju!(j CBENVÓREÉG LAPOK \118Ud 1/ \ huchc yjuoh \0 J 11111:onu061

6 gy m:- n D n J: b (s r ;y D g H dtjr D mqr um1) k Jf) D \1 ] ro un r LD o mg ;3 blokou 80D O g uh )u ez r J J LOg)n u m DJfD A gu u v zuj fed Orp OJO J Y r cd z gl segd kejk nud e eyj1 Logy mgu1h1 egyu Z ny f poz 1u1 UJ ezér ke 8 nyfjdqu50 p Wdyfr dudj -nn K fo U UM! M&gZdbuJ 1 kopcon Db!rQu O( \:ok Jnúf)j fhjjk kk modo8l knke :n:kn á C ozo::j k Keru <:{< ju ny H T::k mer níno!dgm z ádoz! :rbf:w okokhó hnlf!u ErfrmJuJ hogy egy y köul rmu k ojfghrd-r k\en no\-d)!!zerf:k ojn1o y+ vo o1 101 ezr korun Z!8ro k zon fenyege e ;e1 ok D;! {Dnk cek m ÓD enh bu 8 6enek Dem nők veuk (1;Je f7<r( m vbzony foyo módosbb férfnk zf!! rojuk U uu uorrr YEon) kövkezm:oyekép eheb ;ge 81nh: hresee f:!oyf:gdöznek bogy ruozulok k A kózdmuln Dud&fJeen Jepezk Je egy JLb nő bő áó bud>zön:bégo uk y m6don pdzbz krk jun Egy knk-márkok Bk e 9 Qk ( pmg Q p:nd ru áó cbsjsdsk doog mr zbdujdsk frrfk bogy rnghurczq1n mpg(zeu6k n kövee ór8zgekcl EzeD (;eh:kben egyk nő má-k udo k &(!!ben egy szá b úmob Drj egyszerre keő rcjbdoj o kk mgsuhb körökböz roz6 jómór u nüh mbenk vok e8 egész vgyon kjönk mgcbuk f:y n) een mí8 gybö khoyó megnd o >Jjúró 8zdbám08kOdÚJ3ánsk v!ge nm ve ÁALÁNOS m jo; ukzo o E kf>po Lk \ f 1 \ wz \ rok unruj pjl 4 o kh\! H\Jmj óku61 sgjuk n fk\-h n k r JJ\ ZáWf mujg: O b D u dlbj Ln \ rosuk ho nuu\k pu u e U oe \ z r n;- \ D gq Jupo me mj ODf;) k JEr n:1 (nu U (r osao Dp mu! p u Bv Hme 8 -h Cbu}M co:súu Lú o= \ U O b Uh ud D r u -O b b uuk J J\Lz Zo o Dyk LUnd f ho 1 w U m huu h nk b u nk CUí:doujuk \ u H dnk A k k fu k b u kobo u unm h8jk f b \U)! 1 11 k nz usj:u \ k u \ J Lv u((/ (c kr hh (k gh n)s zd: 11bJoJk r jo ; Juu hszk0 Ok ( 1f:; j M 111 uk fo r6uyüd H rvphujk DonrjuJ u oz U jusxsu f hrouo ru!orjuou MkoU 1 sbb!:! ( P A \g W ruhr m U U UOU\J oczd A r n Sou! Curpomnn \Hy ü m WJHU z)w:; \1 U : 6 k h/o dohro!o ; j N AU ro z : ág 1-:-Uf)oh \ujun -\ y Tuk D U PUnuuk h- h urmudn jzo:uj Jf2:rn!z Z Tw ejuk k gyhrwd m n sú ZOJ!WUjk r>:! f zh\ k EJ V SUfLddo Zdf u bn nz q;u/ k(u(8s6p: U píd ouno mz-! rm:! 1yJó \DD!-yJ\ -nmrn -:1 1 onu juo 1: Luu O UDO \o z g_ {zéum)- s ;:;O- h 8 u bb Ooo onuáná Akkor rohomonn rudk ü uryoklnn k uz: -ut/sud f-keu(k k- obb oz R HULkff! U r mgthdhd \8gyon UC rőhz! H úo bogy uz mnr 1 8 mú ouon U1ó urm! 111m n \ o n -romz! J!> Logy uz; ucz U ro!oz uugy8gru fuum uko hmunk : fforujjuk zon ndnokn JnJ!ynk m nd)1 1 f(dyhbbun gojk hoy 1fQ oynj horrjhf H u z D (Ozö rjsz JDuJywz h UJo O ó huj\ hnuk fúdon Z A4 1(zHn:umk nny nknmnwlj nn (oh huny HZ8\UZÓ pogír HD MUJfJ Ú ffk Az uúbb ;Vfkb D U u ú<l róu oyn LH1onm doguzo o (OupnJ] HúoHf&8ru v(m> b Asz u n nwhud u N \\ York \ rohn uk (g RZ 1 jöv{dm{1 A r DH }k roy órí fájdun \m brok ábun mn MHMuBw V ermon (:10 Hhod Mno(1 áudok jmy u! von AkuD 8zoUmD uk HdD O 01r kknok munk b1r r kjn :!H mj6 dour 1»1 DyuhJ mn Z0D OHHZfg muy<! 1\7 EyH -AnJn uk korm mf hndhfroj:( 6s md( ng1rhzo rmblrah (n f új hud Ujó k rjahrj ron AMn vumvounu k hopz mujy f rőrz hrok/ bn von N(w York Ó (Júrn! ux u g ugy J rh ú J (ouh Lnf órü;u Hu poyjk A? pfyun 700 mufnny robog únnd6 \u H v/hu kork 1(mu :UJ 1171\r uhz hrfhkr>rhrn k k ö / j Úpíh rdj! rjhz V ;gysü Á Mno hm ujn f HÚ o mhz(d b Jwjrjjo vn Jjjbb j1 Y(Z órcwyusz16 kohój VJJ muyk (ncm kn 111nyk közö r\jj(; J - n P d m 1n kfbnj 1 BJ A rőh znhk ÓhOh bányáj vn mj(hzk A f k u foy k rnunk H nmfjy hloy{ bn1 cvn\ RMERETEK ; n:k B U TO R kézp6oe-rl v reuzér6 1Jgj QLQ0bb rc/d EHRENTREU ÉS FUCHS TESTVÉRE KNÉL BUDA PEST V TERZ-KÖRUT K4p rj6jfyyk JUKycm - h>j m már 1) (\ 1 HUU H r! n)zh o k f közírfmfs:!1 &1 H zéf\r1h;m1n rn: öfn z 8cz:pf :: 8 fobon 1Sj SZ ru: B U TO R

7 OK \ uuhk mú Uun f bn\\ unk nduk Hd ro11 b\n)\bn A YhR OM U k í )!) Jmod znhkl A!: u\h röh! Hbh NU VrT\! J rnm uk\r U \(h A1 ukár d gf\h N fwurruu\: Az \ Jrfz 1\ rj 11\Jkn 10 /H UUm kőh)1h 11 m1ó \Hmm kojo 11 J r rohv (1 hú) kubk áb hnoh1<h Ú ); huh wn\ k11111 M/1rc}: ((wy 1\ hj!khwhb 1 6g1 ko W11h 1\ okg 11 ;áu kwhkáo 1\ rh6kumwúk ur! \\ü Jo UKYhrU) W hfhlkg muhh k): : nz orh \dnn nw) 1\\n Hf\: mhu ur rhh \MÍ! W1!Ő!u ku((d phjkuu ; h hh\j4\ n! 11y U \ unukuuk 11y! uddd nmhh 11 \ kn (( A 11:gyN4\U \huuh Hpnr Mdj\N uu11 uu bd n mu\!omu urunur Ju - rn1 k 7 :1 huh 1Y 1({)\r!4U\H 11111:11 H HR 11S1r 7V Un V ; : A):n ;:1 :r dun nu 1UL1 nruwu Nvnm Ú\!;Whh H)n P Anwrkn uyar11y n/r jó\d (duk uny H:o()r\g w Jfyr\nyn Vngyo 1;YH ÁnJOk /(H\/H!H\ U ó O:J \r e7 H o AUo(ú pdg u d1 UOn gj /11 A\Hfv(A vnnuh 7 UH/ü omh nn H46Jb vnyn n \r J:J!)( \ rnok L fjfh/ 1 W U Z\1 H Um ;!H 1 1Y NUM4 kuowh hd k 10 n:;b KyfrnLd: OU \Ó pfhduj \\ U111Mhur: h 111) MwhuUU >1ü r O1f\ U1 um\hk ny!o m (oh\r1) kur Av :RYH ÁUU UJJ fk khwóh1uuy Y11j4U fmdrumuk r( 1\ J\uU mh nnry (H Ry\nyr HM\pH hw O Ud{ (uh6kr oók Hh 1yk 1\1\ \ 1/ 1111 n\j\rh KY\mbó (ur1k d U1hhu brmch h furruh (njy!jm WJk fd j1 Mm u uy 1 1{111111ruw\ u knuh Wh)uk fv): ohh h! H k \M (J16b1 1 ú kó UkU\ r k nu íh-uh u k(k uuul kj1 \ huhs 1\ 1)1 Ü Uhhh 1kUf1u r) \f; u\11 < E 1 ü \ u U/k uj(puru J\ é {\ r kuk dhő Vr n UJHrJHhwL U) ru1 Kd \ U ho-:) 111 k\w uo1k h h UH \ (zro); Or U!{O 1\ uh\ö :\\\1 huuj hhk jo rj n í w uh cík1 J - AJ :\h1111 1hÜU JmU:huU ouhlu 1-(1 ) H 111\ \r!j) r\puu U Juf) U H) ímn \ ru;/-:hj U h njnuuk U )!) ru U/LU Jpp\k hduu (1111 )1 U Ő -:\ qu)huu U nnjkhh UÜJ J:uuk u!y Jo (1 \qd \ U! W y 101;1\ PA nhk \h\:1uh 11K \udr\\ hh k nw1 11/ jhér JCuu Eknh H1HU HNU 1\ WL\H U U 1\ umu\ KAU); : 111 HH{\ -o\\ubo MJ!U \P C U 41 ; oh e JM f1 \ U 1111 U 1111k hg Uy 1{\wm 1111\ U\ J \411 \!\h»ub 11 1)f M MJn h\ h 1\ 11f>: Uu J\ r\mm4h)\ f /u nj J{11vuhb { h1oknh/j J d!u \ h(n1 \ n (sfuj:h\ 1 hh(hn WU hú A j k um/\nj nhhnuk rnu )O wy 1111uu!4h JO h h 1J:1\ Nr Uhh\H k\d hfuuhó UUHm k1k Hu n!k1m db 111 <v \ / Hd /o{v1jou: 111 bö/hf() j 1UUUbu A J/ 1/UUkb CU Hf11 J U11 1 hj{ 11j:\ \hj L ruj\ \ 1:ő ;)(u r111md un h1 n

8 W CSENDŐRSÉG! H O mározn 20 LAPOK - ár vssz zonbn má sn p Rem Rúrr men JO nn nn u nduk é s d űro v kere8é J Jozzá hrozó rorrz k dö 10 r ben go JOD egy ko\u hárbo /u o d e 1 uun n csó k v h o >r (JB - n ojv yk m enn ZronCBO JJe OS J áó 8 G [ U őr o J C8U kov OB n ur e Az esefj cr y á o oz j umnn m o y n y USU me e bevezee mecr ro :k fj JOSZ k J VUSum - u meo y bon o p ng r Ó OB 40 J r d f: u nn vó6úrró ron semm He D v ; be y án m fs éh LBe mon S cz ynm n közö Mer ) n) kobokk1 egyu ero UZ uofh J kó peromá J k mos em e mnny (eé \\ozo BOBúká ká hoz vó ]j(j/;z o & J vcn zok u kkérdeze \ ror U!:! d ku ug ák kod k zúsu? ou kkf H begzo csjko erdsve d n k nczá m R ezze! bünösségüke meg eg uke gz oó ek kk een buno orz f r á vée b8 ormc8er J JoB L bünjeek uán Í nyomozás Gú ()ccdogívn veze )c Megéveyede c ndőr: Foy P : Dok rueg órn gg c 4 -én 8 rez or csend?? gudoros örsbe er () évű kor örpordcrnoku Pád Mb y cz ormes R zogá uán ozés Jeánygyermekén e kövee megfer Jőe n mug : uo r e egys és mle r fegyveréve egysze f 8zeneB e f 8eré Buyos dőr cen yedl megóv A kórházb do bo három Dp kdódá B uján? / múrczus 7-én megh Megámdo csendőr rbn N mromorá k örbbe Neyedk kp A budnjnu 1:) ujüjogclz uj böröng] J mzeuojá bój zedében hoznó kbzó áhó Ugyno h érben fekvő gerendák znén kbzófák vok ; rjuk fekszk egy v8srud é8 egy fhusáng Eőbbve perov rbók posádá örék r uóbb v Zsuberer ebendőr őrme8er üöék e A m88ock képen Brssó váro ujdonábn Jevö LüvcJykszoró máso áhó me ehe z szon egy béjyegzó-üevs meynek nyom keö kzóá ábrázo ; háérben egy reke ko porfó & meyheo Rád korszkbn kvégze embo rje véj k emwhe A bormdk képen küönée knzó czközök vfrnnk cboporosv u m Korá nykk (vékony fonrhzö ks szegecbcs V8sgom hok) ; Spéke nyu (hegyes szögekke kver VRS henger) meye n vo egyén esén végíggörgokj( ; Pozsony váro ujdoná képező és kerékbeörésné hszná kerék móso ; B :íneger8zeg és kss fej V8Zó 8z6kek ; munkác8 pobókerék mnáj s vé gu ugo :J-hó vó ngy ábkod néy ember umár A negyed k képen küönée nykóknodák csoporj j z ejöérben Páp váro á njáddk o o dere mee cg őrü rb á ökmngokb61 össze h o emberk bó Mndezek áár eünk eöunk 8 még nc!m B rógmu és jeed bűnügy nyomozás éh gzmágzo}gújár köz küön bség Ak kor - yer eő (j rrfábbná- rffnáb J!hzÓ eszközokke vó ne á1 kínzáf és es bünoés me Dem vok képesek közbzod fágo rendezeé mg hu1í nu8 ejír{ mee) 6zám oevő közbzonság zvr S csk rkán fordu (Jö csendőr múrczu8 <1 én z o szogáon kjvu] megá mdó Puszku J6cz mrmorák Jkos een krdo hsz ná é8 z sujyoen mcgeebesee KÜLÖNFÉ LÉK Rég ágyúk A z eső ágyúsznrű övog me]yrö f öréndom mogemjékzjk mórokná fordu e ő :: H -ben Acne és J boo Agezrász osrománá mórok ugyn Wporr ó űzze kő- é vgoy6k Bz6rJk z e enségre meynek BOábn Dgy kár okozk Az 0 áób nzonbn hogy Szuejmán On-bn ágyábó övee NádorCejórvárn é ves Európ észk részéjc:n Bokk kébőbben körbeü B55-ben jö dvb z ágyú meynek kkorbn bombrdó vo f Devo A m gyr bqdá8zhd z öregágyú koránydok nevozék A koő-korány Bzá on v DZ egóbz korány negy vennyocz (on08 v osgojyók 8zór ez uóbb jz hb hosszú 6R hevunke mázs rmyu vou h uszonegy fon fnom őpor koo oz ebüé8éhez (Egy rég móz = őlvon kogrm egy Con = övenh dokgrmm ) A háromnegyed korány huszonnégy (On vs szór : boshzu kjonczcd(ój áb Buy negyvenhárom mó vo!juonnógy on őpor őö<>k heéj A nogyed korány znké on nyoezd-korány ö on VOB ő CBkgyó voj vód és rövd Az eőlöz ro zo f Bárkány mey zenh huszonnégy Ó8 negyven [ono vsgoyók röpíe k ; röpűíj-hárkány moy b rmcz foo goyók szór ; n közönhógfskgyó ; ZJ rón ; f fo-kgyó ; f pshovoe (ez h uszonö mő zráoy vo éh hrmdfá fonos vsk szór) kü HóJyom (rhdo(um) A rövd vgy korch kgyók kőzó rozo hzuzkubz vgy keős kgyó (suy1 Rzáz R R BK huhz? nkó m(zs8 ós nogyvonnyoz fon0 8 goyb k ő) kúzod fwgh hovonö mázsás kofc!bkgyó (buhzoddógy HOdz k rrojk pero mány kos f noh go6v) negyven mázh márczub on ngw: fo Koron D m gáb ás umk k 68 z onoó oz véve Pe kh bb pek m Ksebb öbü yó km z :j :román övog ávo ;:;;;;;=g ; -:--: _kvőcáko án _ ro! v - JSpf O brdo fcodc: 8b J 62G-bck vo k mágvdd _ : un Vurm brnnd 8 nd 8 Rógyo8ág F 1({ rj dd u ey <C _ (J )A - U CZ { { E { EL r N O J }» knnyve mgyon L6rncz! és Tár (7(> _ s r) ne Skem -- -J n_ :: _ k r n: o g vo o : J

9 mrozu 20 -== er6dee engye bdborúbn kmz egeőbzör ( Lőrágyu ; ez négy fono goyó W kenezven fon Ruyu vo ö vonny vng réz16 ezbő ÍUo moy vf-nbroncokk vo megerősíve erre szurkos köoe góngyö \e\\ek s végü z egé?z1 bőrre vonak be A börágyubó csnk krácso őek egy őporr do m m ro o mogn v8e6gyúr árok vej ngyon á A frnczák könnyu zbó ágyújó z mu Bee-o hééves bboní cgesz Európábn eerjeszee küönö6n Az ógyupz könnyebb vo m :óelybouokbn z úgyneveze b1kágyú vo bu8znú bun meybő kó-h\romcono8 köveke Jöek Ez z ágyú eső része kerék beye [hbokon AJo czézó CS7 yjbí ped csgrzbrkczeej gzoák A kunbb ágyubzerkezeekhez rozo z orgon öveg Hzámn egymás mce fekvő csőve o knoe övg án(zos oyó robbnókő kgyós fzék de vhrnenny mh f zennyoczdk százd eejón kmen busznn bó Küönös hngszerek Mdőn CSENDÖRSJ!JG LAPOK 1 24D ben Füöp pnyo krmy yjánk V KAroy c6sarnk Mogá sár Brüsszebe érkeze sreoéro egküönösebb á ványos8ágok rendezák 11&ín vmonny közö egérdekesebh vo egy nne Eő hms bk h od üze szórv szrvv Fején egy ks ördög ü KözveeUenü bk e16 medvebörbe buj fú ovgo Cékörben ovánk Crk é:! füe e vo vgv Azuán kövekeze Szen MMy rkngy rgyogó pompábn Mjd egy szekér jö meyen egy medve jíszo orgo nn Az orgon spj husz keskeny fskuy heye!eshee meyek mndegyke egy mcská reje mgá bn Frkuk kógo éh znegge L kvur ben yűhez vo erősve úgy bogy mdőn vmeyk b enyü enyomk ez á z egyk mcsko frká erősen meghuzák mre szegény áu keserves on nyávo go Jun Cbrsor Bovee spnyo krónkás megjegyz bogy o mcskák sk hngjnk egym Ísuánj sze rn vok erendezve E poko DBrumcnumo egy 8Dpd kövee meyen mjmok frksok és mns vd áok ánczok mocskoorgon bongjrn Oy ngyon esze e muzsk bogy XV százdbn s CÖjí ják gy 1 7ú3bn Sn Germn-ben és 1 77:1-bon Prá gábn Nem evsbbé érdekes zongorá ószf De Bgue bbé XV Ljo pmncsr Egye- mn1 e ményes fnázáv megzerkesze zongoráró Bouohe mond cl A: órdemes bbé bársonyny bevon sáorb egy comó kűönböz)koru dsznó gygj ö öse A á or uő fese fsz vo orgonpedáokk A készü ék úgy vo megs?erkeszv hogy mnden pcdányo mí8r egy ű ho be ugy-ogy dsznó osébe A dsz nó{ oy kouzonáns1n ord1ok hogy kráynok es kséroének ngy győnyörufóge e benno A bordux gyerekek krékkönyve Bordoux VnrOH ehoáron hogy jnuár - 61 kezdve mn erondö gyermek nevére egy k don Bordeuxbn zí áw k 8 krékpénzár könyve rókpén7ár könyvre egy bzonyos ösfjzege beyez e f! meggon dojuk bogy Bordeux 8 ;;Crnczí váro8ok s?rábn negyedk b1ye [ogj e eképzebeo bogy myen hr ngyszbású píásró Vn RZÓ Mv1 nzonbn ónye á J(r n így F nk vnóhág oj esen mogceje en o k6ógbe nem vonboó f h1ny rn?sfoj OBokop BÍpog\m mdden város (\ ke mondnunk hogy mír oh pvány fejenkn nem budjo meg & Hz Cnnko A z Crnko cfhlk e knek ne vre 1\ korkpénrjír könyv szó ék CH k buhzonnégy évf korábn vehe fö Az njnpáh czéj váro népe8:1é g& (okróko8gr 8zokn Az rfívány ndyo nyozój r omborhég jó Hmerűju k jól udjo ogy z cl!ó óprs u(hézbégej és h6m1nhége u krók pánzár köny\ dá ús{dfk körüm 6nyesHége és z 61 járn körü ájékoznsúg myn Hokk r VS8Z11 ó hogy fuesegűke krókj(nzúrb VgY/k A v8ros á dol kúkp:ozr könyvecske kez de nehézségenek Leküzdesére gon km H únodú fgyomezeófjü Ő8 Hrkonéü fog fj zo gú n o krékos ÚJ!r A gykosok prdcsom \be z Egyeü A mok vo bern nngykövc HSZJóréJB ó n mo rk bünügy ssz1ká ee bjbó numány fár gyáv1 EgynfSCD eremő m mond z m(rk v szonyokr61 Mó számío 0gy óv ír egy foyó rbn ez év jnuár 30-án 111 Egyc8üAmokbn egább s öezer ember fognk meggykoní mr r Amerkábn Hzne rokonórzósbe vseonek gyjkosok ráo ső egy smer nev ű udós egyeneen n \Vdorf Asorí-hoeben krj öke j(í14on 8 ddg ohjn ök mndenfée nyánkngg11 mg köbzv6nyőj meg Dem hnk Whe buguyozzo zuán hogy gykosságok szám s sokku ngyobb mos még rány g s mer mg pédáu 30 vvb ezeő z; Un6bn ezernyoczhzáz gykossng vo évene mos ág nyocz ez<:1 gykosság örénk egy óv A gyko8ságok nk ez > ngy fjzímá nuk ujdonjn bogy Amo dkébun gy kobok ngyon nnybén bünek men pédáu hvenö gykos közü óng csk egy hű nek h/dá Az mcggyözödésom - mondo végü Whe - bogy z Egy ü Ámokbn könnyebb egy ember m{ggykon mn egy vdáo megön mer o gy kosfágok rány kose6g fzímáboz vszo nyuv háromrzor kkor mn Knndábnn és nyorz zor kkor mn Begumbm Áok posbéyegeken Egy nóme ujsg órd ks ndokn közö rr nézv! hogy n ovéb8yfg(kn nmcsk oz urkodók nroz:épe hnem gen gykrn áuok képmásb s megszoknk örökon így pédáu n ó képé ábj uk Mexkó Bmz Görögország Queensnd 8S z Egesü-Ánmok némojy béyegén z öszvéró z Egyo8ü-AUoffOk é Moxkó báyegen Now Wes bóyegen CL keoguru Oruguy béyegén n brk KpCöd béyogón köszóí kocjko Dornvo beyegjegyén pedg z árgue\ezáu óboó A mdork közü még nnnrkú mdár vnn New-Wes béyegén mcgörökv Az ndní posojcgyek oroszán grh elefáno ábrn zonk Guor 1M-Ázsu kr mn reen3e> kobrn kgyó k(1pmn hoyozn pornbúy6gón Szorkosző üzonoek A ZQrke1M( név e eu eveek ro 10U vawzo ké: v4zn nou d evébon ed g cnk Kon kvéojom oy e KowkhoJ v(lnmzo U n v41fjz k6nyc1hógóuó o/:\n no- nyhauo\ moj( 110m ndnó [{órjc ovusó cn hogy ovoekko bóycgo O Szo-An M erk ur k ere k p ro k kn CMO\oH kórd60kre c uc cuófoffvo kchuonek z csc)0n Jogfnobh p-y(rm6oy gyönyön k 1!\ rondkvj oc6 CwJd;\ JW \M1Jh nye(-n-e - OJUJ< n cnré7o{ ro e! k v U ocó \ron 6rnk ojojch{{! moou kor br611kb&1 ( j{nnkbm O % bj!odm r nk d őg k\mzonk kr6krarnkbb o D C Z J< ( - koréhjat rh vrrógóp ;o DYTJó E J ko J d J1j}7 6 bfnnc\o C D jn1(n D Y E D

10 vófh7ounk h 1{6rd( f{mo éh fono f\bh jehm# hjég :rogf Ufryc 6rn nkkor M feho é f JLrJY ényegének megfee őeo HZ(}vegczcU k \rr é eörebom{láv hojo S? ndo VfL_Z rundeukj M megbrheő een f ky n eehcgca kétf6ú;mknd( Rknk eeje véeh61( Uy ruódon djuk meg Z (LJáoM m ej-wje Qmozf ó v{m:zok H S ö\ Bgmér A bnd8 J od D kr kjpqn Vnmhú á18mpőn:fmá Vo rroruj-?nín Düm { 1 C Tord Szog j:(y CSBNDÓRRÉG LAPOK _ o p Ü A mu óvj obkony\ho ko7uvc \1D JLh oku 1180 boy hányábn mózhul S 1 S1O]AR űgy óreer Jo Nr vev/nyf1 njúnql evében fj rf] hogy ví kő{fjznr:6nfjk ogyen of ftn O em 11uá jrdoo1!o fo Y Szonok ) ovo korg J gon ;1 Az ám 110m 4 11:0n (rdködö OhOSS8 H npnnk 1!JnR r 1:-: r:;zúmaj Sz B őnnodcr H Kzím{bn F ( ez üff\ \ mn ( v 1:- jzúmúbon A T J ko:zöokc JoJn Nom oho gon n Vonkozó rondeo WnT kj \00 dv F B ez /rav Tusnád eókom zrnyprnesnokfg zú moj ej Vkoz6 NcK m \ko1n roj ; (fok újy01! ef 116rfArö ehe uó Bon CHeodr HoyesoD ro1woz T r Nem vohok (8o{ zo r r Jo1 pod) 2 Még Dom he feum bzo8 udn Rz cz örv Torzu Mndg odo bovo bünou cu vnno jeonend Agg-6d6 Uóbb dőkben oz y kóromok - mjdnom kváe nőkf - kofvozo ÁroemhoD {<znok onf:zve Az On frvoó nzoojn eín HJJO Anny enye von!z géyjogouságí gzovíny ny {16pe oszoek ogy nyugdj(jpbn fzeondő j(nuék n beügy úrcz erhe 8 gy ÖU8 ez évo OfCCgOR nyugdj!zínáj fgyeembo véen ok 2 Az üro6déő függ ; egkorábbn zonbn z ápbő szfuuou h b6ffp muv 3 V(g egcsn fogymkb vóek knov{z1 npjáv 4- gen 5 Som w mcr h 11 novo 20 óve korhnár 6opo meg Kv(nCM n J Ck kráy kegyefd uj6n r uújd(j oen khágflf 3 Vsobo cek fkó egyen J(()r{z OJvn8 e opunk 190K év 11 zám(bo K J :r8 190::1 v ÍJ u6munkjjo M C8 ez őrsvezeő és G szánd)n Drnhon eörég közöoko gen 3 N em N K Egy hrmd no ozo e meg 10 mórezu 20 HVATALOS RÉSZ Cur dnvényok 1 A Bk ánuk! bekezdé remenő vgy emenő ágbe rkod ok vgy házsársk erős fedduásbn ekövee megöéé z e ó 2 bekezdéében fog áh ódo8 rondekezések u kvee és m ro kon mrme házoá köeóknek Jgyeem bevéeáve 8uJY8bh bünoóe ée á heyeze Amdőn vádo z pjá öe meg erő fenduábn : Bk g - bekezdésénok kmzhás k vn zárv J Ugynzon körümény mey enybébb büneé ée kmuzísír pu szogá- még enyhíő körüményü B be nem udhó (Cur n09 junus 30 4sG/90 z n V BL) Hvn koron éréke meg nem Ld6 gzdság erménynek mezőrő v6 eopá Bk 337 -ábn megjeö körúmény fenrorgís eseében nem mező gzdágr61 é mezörendörégrő : X ez n -ánk ) ponj á eő é cenk kár fé ndványár üdözheő mezörcodőr khágó-snk hnem mk 333 é 337 -nb üköző opás büneének ényándéká ápj meg (Hároz jogegyég érdekében) (Cur 1909 ok 12 (1734/1 900 z ) 1 Lopá káreé ápj meg vdonk z ee hogy empom gyüjőpereybe egy hozukás k bun őzehnjogo végén rgeékk eáo p prozeee dugo végbő hogy perseyben vo dományok ODnn khuzz és eujdonso - Az o körümény bogy eeb be- vgy kürödőn vo-c ké zben eőzöeg büneve mk 338_ kmzhrsánk szemponjábó közömbös (Cur 1909 epembe /1909 ez m) Vágyó 1 rhbeeg dndó eo J K6rbáz n1 odo fen vuunk önn!k e 1Z61 AfZfoMD k6u engedmy {<f nem Johh Vkozó csen(jjrjk Bünr ondo coekmónyrő] nnof z6; poár erur rozk J{vánc Nom J ö Z8;íz 1 Még ne -udn bz08 2 MAr fl mjh {<\bod kozo ve o 2 Jcsz Jn Z! v fjyrn ( 4 Nom F J KrdozU! mg örprncokú A müvesóg nebony fok onyb1 körümény ü ek oy bűneeekménybknó vebeő fgyeembe myekné b nnük megnyván16 drvbígo f műveség e vonb hvv fékezn zonbn z orgzdság oem yen bu cseekmény «(Jur E 09 Bzepembr 5986/1000 ez V B) JQfr7-é1 örs Mg nom (rkezou bo 1 { 27 Anny e16képzehőbro ud nfo) mo ovőo nom ohe JJo fohjve hog n j y Z eryjvo önk6ne8 jofo 8Z ó reg 117&rfZJ1 VJbogy rnofn&k 1 Jny gos Jro kj({vr e 6kÓpzohóg bfmyo m 110m esz A 11 Z mpa :romuychő wor ámo Om vm h 16 p(dy6jrm jobbnd bodogu CUZ kös7vény reum - ogyod 10 va Q wog förokvófq! Nncs oyn örvényes szbáy meyekné rogv nem urn doog á6j áér e f meg oogdnk ujdonos vgy hóság rósz ére vom áh eve bezogááóór á doog óróónek v moy hányndrébze úve vmey juom ná (Cur 1909 ok 6 4(;59 ) Ar á é 46 r os/knjé:: bkuéje umn V;Y uán véf\1 kjdv :: 8zenhe Ljos gyógysz Budpes DnmJonh-uc!8 2

11 Ofrezu8 USENJ OHSCG LAPOK :: H A Bk nhn mcghrozo z8ros b(:r6jezéh hez DeD szükuge8 hogy eer küzö vu gyon hoszno ényeg w?<;ég( 1\ eére egycn czéu zen véség bef!jezésewz cgendő b o ees mgá n r gmzó vgy hecsü( H6rS á hsnnk nyomháoy ujn vó közzééeéve vó fenyegeés vgyon h szon czéjábó énjg b88znín vk een (Cur ( or) Jun B1 \ H ) Vdonk fz 1\ e hogy n unjdon képező 8z od három vendégezobrj:hd k függeszve vo s rendőr kpány8fíg ómozüáv e o 1 : drb szobrjy zéke kkén hm8ío bogy z Ágyn8 zob m ( 1 K 20 f-rö 20 (-re s zon foü z egyk ozo!j árjegyzék ben :! ágyn 8zob ár :! K-ró : TH v oz Bk 31 -f f\n eső közokrobmsá K összes smrrve feöe (Our!Jon márczu8 ;\ :! /oz) Vádonnk z ee Logy z z uevee mdy yej vódoár Amerkóbn kézü de mey öe mu án büneendő seekmény ekövecseve gynusuo f közég jegyzö á ejkobozvn ennek z vo község jegyző nsznfókjúbó no K eenében z uue\) őn zee kvee er ujdonosánk y8rzbad büneendő ceekmony ényá1dékó meg oem Ípj (Our )f}1 májczus ::! 1:11 f Sz nh1o< álhe]yezée A m kr \ 8Zumu creodőrkerüe rd szárnyú ok 2 sznksz O mrezu8 - eve A rd r Ge j en dre nngyvó rd 8úrnynnk 3 szksz ugynzon npp Ngy vrdró Székeybdrn és nyreg)búz szírnyunk : szkorzn ugynkkor Nyresvbáznr61-K3- vrdr beyezee á SZLMELY ÜGYEK O kr g Uegdc8éreek : A mgyr szen koron orrzágboz rozó CRendőr eég (Bügyeőj_ : JárÁR Be:;k Ferencz Y szmu csendörkerueblh meg éve 26 őrmeser közbzodhbg 8zo)á n erén ényes ev(keny hdó dőn n kfejo buzgó és redm Bógór \nynbcm : kr sz!ímu csondórkerüe om n m kr begy J)(1nc Mbáy czmzecs örsvczeö 4-én 4S19JY n ez o mn sze r urnnk rebrubr bó Deú k -r vo ke engodóyo pján vezeéknevá ff : ( S f Qendór80g szog L eöés e QfD Az ö óv A m kr 8Z eg(:odórkene áományáb u év márczus hó -ve : Se An é8 F1)e György ; ovbl A m kr VL számu c!endörkerüe ománybld Tnrok Sndor csendőr eve cscndörök f Rór r:mue1 oweuő/é ázskág épek: A m kr 1 szmu cscndőrkerűe omnyho :!wú erencz cz örme8er VMc >ocúv rchrur G /n 1ordo U sz csendörkerüe áományábn : Musf es öu\(>zeó (zms Ter\návn február :! én Tornyon A m \ r A m kr V 8zÍmu csendórkerüe ombdybo /)ew Háncor cz örsvozeö Mészáros \nnn (ebrunr : no Abúo J 1 f A m kr Y sz c88ndórkorüe áománybo : Br/ók sv8n cs ez örsve zeó Föp \hrúv 1 9 H1 fbrur 8 án Szenkooán fúj-ód sván cz örsvezeö mec! er zze jnuór H-n Tusoádon!J) J PA LYAZAT OK T)bb erdöon eu Hog erd6ogény ü! n pp kr f6rd6h\1n1 kerdea ben Fze p6ókk 71x) -UOO eófj{ fo on kor rormb2obon nk811 U n gy on(nyner okb f rr űy(uégn woskeuujnyok :\ngjr njoh zóbun é Jrbu Kórn\Dyok ppa m kr f6onőhvnhoz!110 rnárcu :J1 g Egy üáe írnok WO koron R rbbn nyok ró:shogy Lkpénz 400 koron :\oryr nyo\ Fué f/bn M nye h Dereo Nég) középko od! ) Kné oron) f6ugyéezbez pr h R Egy bvzog áás prvye kr jar ú bróágná }ou é pófkk joo koron Lkp[nz 1 60 koron Huhomény 100 koron :\:)r nyv óbn é rábn ó n) e\ uneree K r\\oysk LJ ny r kr órv?nya:k enökébez 1!1/J h r Egy hvej8zo1g Wáe nékeykore6r kr jírúbróeág nu F7088 óékk!joo koron kpónr: o mény U) koron :\Jgyr oyo\- uóbn nyk f rékeyudvrhoy kr hó jg Egy byjzog á\e HD koron Huh é r&b1n K<rvé onnyzék onökéhez 1910 ápr bndupe kr magyr udomány cgyeouó r ( 700 koron ő évonkén On korona1 31J1) koronflg emkod5 uméy póék Lk pénz QO koron Ruh e mé ny 100 koron MTor nye uóbn é rju Kno\ e NÓv\nozr8 : 1 EJ6épeek hó O K A - e z{ doguuo mn6gbun örónk ogyoulj rodor hvnban 61 H Jű Krvényok óv Apr f/( Egy :r!rkr 4ú ukofehérvár kr f udowny oru jm ón<ze né r:o kk OO krodr Teruuuebo okh S uemíhre éve ó\endk éedo:é V68Y ounok np 5:! 61Mr ejcvfu Ar M ogyu r nyov u61uu é rhbn }(nónyek dk8foorvr kr orr: jvón?ze J;:1RófRm 1910 h Apr!)jg

12 V évfo ym Budpes 1910 máczus 27 én 13 szm CSENDŰRSÉG LAPOK Szerkesz és kdj M kr CsendírsP Zsebkönyv szerkeszó-bzoúg ELŐFZETÉS ÁBA: Féévre 6 koron Megjenk SZERKESZTŐSÉG ÉS KADÓHVATAL Egész évre 12 koron Negyedévre 3 koron mnden \ÍrDp Budpes V Egyeem-uoz 4 z A bánmzásró SzÍmnn pofbz hngzo már e búnmozóhó de e p hnenbjn mág Dom fogkozk vee Szükségé áom e doogg fogkozn mer ez oz m n hóság eb bróság eő csendőregónységünk megbjz b6ságnnk és szvhheőségének ovb-ír esk O kepzeem mgm z esküdszék árgyáson mn z enök fggj f vádon bogy bá nyn kozzék vídbe cseekményre nézve m cs8ndőr jeenésben s erhére vn rvn A vádo végü kbök bogy nem ö [ ees s cs!k zér d eő úgy dogo cgeddőrök eő mnh z ö kövee von e hogy megmeneküjön L bánmzás6 Az esküdek összenéznek f védő syeme fecsn s! főárgynnk f vége z hogy z esküdek oem búnösnek nyván ják VcUon A csendőr hobznkodík ugyn de evégre czójá ejére mer z őrsön úgy ogják e oz esee mnh z k nne dervej mennyben f vádo járó eö besmere cseekményé Bjársm! fz yen nyomozrss nem érlünk ozé ső ároun( vee oz nézmónynek mer kár gz bánmnz\s kár nem bánmzásnk már pusz gynjáv s önkre eük csen dör és megbzhóságí jeenés ééké M már oc1juounk egyes heyeken hogy egyéb bzonyékk bjnn z mondják z oynn besmerósre mey osendőr jeenésben vn eírvj hogy nncs z ogésznek semm éréke mer smerjük már z efée bemerések oka Néhány évve ezeő megszüncék ogdjn cskhogy n csenc111r kpzssígbó ne foymodjék bán_ mmnsboz bogy ezen uon brj bejsmersre gyn\1so (Frncznorszngbn épen mos hozá be fogdj nmunk meg sjnos ezze s szegényebb e n csendőr) A bánmzs nem á nnybn m\ kor efogesrvn M n büd)errendnrís oy szeemben e megrv hogy nbbó k ehe ovsn z z eve hogy nkább meneküjön!n gnz mnsem hogy :!gy gnz árnu bűnhődjék A csendörnok upés ke ronn korr B ezen \Or szeomébn ke oseekedne nkább mussunk k pnpron kevesebb eredmény de m o jeenünk z vnó és szen glz eyn bbn Bonk emberf nc kekedjók mer h kéekedk nekünk pr1nnk ke mer ríne1e vee becsüeünke f(\nvumnkkor e eskünk szenségé Annyr k ken rn bánmzís nn bjmnnk még yökeró s hogy 8 hóságok és brósogok jeenesenke ovsv nnk szenü bp;yjenek és pedg zér mer hükben még nem esuódk s bgyjék mer 1Z mondj 8 ej esésére eskü e k hvásbe köeme nek ejksm!rees Az mndnyájn udják hogy oy besmerésnek n mey bzonyékkn nncs ámogdv semm éréke sncs brósng eö A besmerés csk kkor fogdhó o bzonyéknk h oy réezueb bogy részeek mguk szog\ojk bzonyéko Teszem (c Ks Péer besmer bogy S feszee e (e f bz joj s ő op pónz ; b n feszíővs ényeg n mn besmere szobáj mesergerendájáb vo dgv f opo pénz pedg o n besmerés bzonyíék s ho megjeöe kerje végében vo eásv Oy besmerésnek zonbn mejy csk nny mond hogy ón vom eles de reszof;<ke nom smere bzonyó ereje nnes s (Z ée pj! nem képez OJvsnm már Z újságbn s hogy egyk másk p cbodákozósánok d kfejezcs hogy besmersben evő vádo nem e eéve pedg n doog perrendrásszerü mer bzonyéko n nem részees besmerés nem kepe? Ho bzonyék von z s kdn k úgy váunná f büneés mís heye vgy csk \1ér bogy ogbzbn evöve nyomorusngos éeé kjcseróje Ezek uán nem egy öreg csendőr hszen úgy mógs csfk vn h88zon \Z kérdezhené hogy oyon bánm 11- zsbó f meyne-k npján f gynnuso r:szees bjsmerór esz? H z hszonnk rj z eő csendőr hogy n b{mumuzsér hndörvenyszék ejáns zudnak nyn kbn kkor kérdésre genne fehoünk A k vnás cójabó bánmz!z Ln egyes e!okbon oó z bzonyn oredmény hogy n STOASSER OS d 71 dv f c Ó kjr közo hdore«m kr Oondr Zn6döU W 6 j \ Ó 8 Lndovm Aknd6DL1n ba honr:rón6jo -;;b;;;;mu Rókóo U-OfÓ ou61ójn Bu d p O Ln:nohdDon 6 Oó ÖnébAJ-oom Rj & :;:rárabu k68z11u ÖU8 Tonó 6 fuvó hnguoo é hr6ueko Hnnonk6k er e P!=;: TJUuHhnUn bngokkl A bue bsorok na 0106n euoro!nok Árjogyzék mjndon buszorr61 ku6n deuk - Mr vodh é u VÓ wo

13 1\6 CSENDÖRSÉG! LAPOK 110 mrezu8 7 gydoso- eíék d egyuu hódes!;: s me\ semmesere!ern DUB!o üneése-ve ho eöd:z!=já böd á ránybn f gy- vádou néhánj npr de DH r ese bo bánmzó csen or OD d- h pok eu eh eve d boo csen or e o Számo]nunk ke zz JS o *U e besmeres gydubo bróság eő meg 88? vonhj 8 ngy ker es m b d rd hogy vjjon f e8me ö bzonyékok eegendoek eszne -e res r(véd obbzegyuj d k k Az h vádo bűnösnek mon bboz Dg} y en ejmás ngyon koczkázos A bn&mzás bínen ke már zér 18 mer z be ese szen és sérbeeen Nézzuk csk bun :és oemeke vn-e zok köz es fenyíék? Bony nncs Pénzbüneés s szbdsógveszés zok mjkke f bróság büne O vn ugyn bbüne:s s de s knzás nékü enne végrehj ndó 8 modern mok ssn kezdk e s örün_ os már én kérdem hogy h bró k ó feee kráy nevében é vdo eséek bánm sboz nem nyuh m jogon -ehemp z csendor örvény őre kí csk eszköz z jgzság kkuásíbn s nncs hvv kás közben bünen s HBzen h egy megákodo gonoszevő közönség meg kr ncben z een s o:omb ke venn csendőrnek z eö nná kevésbé szbd ebá önmgánk bánmzásr veemedne Csk udn csendőr bánmz mer z okos ügyes csendőr ezé ud Írn enékü s s hgyjék e hogy sokk hásosbbk zok bzonyékok mke csendőr eszéve gyúj össze mn f- bemerése megzerzeuck A m crmnísk íegyvere nnyr ökéeesedek hogy zokk egesz bárn fevehejük hrczo gonoszevőkke szemben Ujj bnyom hárhgyo b6njeek beyzebó von kövekezeések bő hey éj szeméy smere besng6 munkáj sb sokk kmsbb eszközök z gzság kuboz mn bánmzás Csk z yen erzközökke ebe z nézmény éréké emen Mennyre mgszj ík brák B sjó z oy heyeken cendör b y bzonyékokk ér e eredmény bodog yenkor ngm csk (!8endr de öröme rczcz mcsék 1\ dogo z öjár6k s Egy komm vo részem y örömb cn Kezeme szvemre évf: mondhom hogy én 80hsem bánmz k ez kvn ok ére eredmém- e s ére ; z esküdek megp :\111yen rczcz e e föárgyás erme o vádo eenem or hj k von zonbn o VOD nom b n h b b ) óznn eszem cs(>r en D so b á C d O h Jus pos n mz SB szégyen S feer vo n zon Vdov Bzonny mg - kerüe fogbzbn vr von pr honpp u reám ó k k Czkkemben zonbn egy pár JÓ n CB ro m bj rmn8 JS k kjk eseeg csendote szemben e ójáró vszonybn ánk Ne kényszersük járőröke rr ogy o 0 18 ered k Ce ho mnden 19yekezeuk kárb meny mu ssn vesze mer ezze bzugságb kergejuk es bnmz8r kényszer jük öke T oyn ötsprncsnoko kj zer kersmer <-m m gee vssz egyk járóré mer z egy ope ese knyomozsár6 eredmény nékü vonu be Oyko v ugy seg dogon járór hogy vgy e se Jeen dogo b k Dem deree vgy z Jeen b0b:! bejeene opás kohomny mer káros enze eh s ohon (éve bázsros feeségéő z á ho bogy megopák Vo zonbn rr s ese bogy z egyk gynub ve czgány posn megverék Persze járör z örsön ngy grr jeenee hogy 8 czgány bejsm re opás z örsprncsnok pedg bodog rczcz kden e ese& jegyze be Bzkájáb Ugyn kedves örsprncsnok éved h z hsz bogy ényeg gz z bogy mu éven 95 -o deríe k egénysége z eő (ordu eseek közü Az yen sszk kmuásnk még z eenkezője sem gz Nem mer sokk öbb ese fordu eő mn menny árgyv e s zér nem mer kmuo fj5 % fee hesmerés ]pjíd véee kderenek H kéekedk benne (árdjon bróságboz s érdekődjék rán hogy kderem eseek közü hnyhn hozo z mrszó hározno Mndezekbő csk z vonom e hogy kár hjszon sszk kedvéér járöröke z erőszkk kcs kr eredmfnynye öbbe árunk z nézménynek mn f menny hsznáunk Egy eseben án eájuk z gz ees s z eredmény rérzees besmerésdsk köszönheö de ehe bogy ugynkkor szegény cbendőr feje föö B ehngzk z ée bánmzás m s ugynkkor z z ügyész vgy bró k eddg h rrób Bázs csendő jeenésónek m már z mondj hogy 11 mos mr Bbben sem hzk meg öbbé m s ugy Z ább eseben fem RbógykoR vádom gdo de z besmere hogy nem bánouk B mdőn z enök feee fókérdé meye röárgyo Ne mocskojjuk be kezünke bánmzág szenuyéve hszen konák vgyunk f fegyverenk köz nem szerepe vrgncs bkcsök áskor üő káryánk rogo R mey egfőhb bzonyíékm egyké rmz vádo egy een kérdéssej kr kérn feee eő A zárszó reám vár és Tnujunk 8 dogozzunk z ész fegyvereve mer mé g verés s e ehe gdn d{; z bogy 2 X q = 4- z nem \ f 7 fe7 e n eovk hnem B Wy 10 pere & egmkncrbb m : n j : : J!: J o : o nn 1 1 ea e vus-ps e mu S81 JS r r: O K 6 K ú n r vú Tunu y/gy8zor8z KpCH o k 1 - p md QU gy f{y r < rv080 uo BJánv Három dobozn ugy pos 87:nAs o d 6 bsu

14 go mrczu8 27 CSENDŐRSÉG! LAPo 147 Chopn MnpS8!1\n Vrno Gyu WuOH PAr!!!1 8zook

15 148 CSENDŐRSÉG! LAPOK MO m rcu! n Ez ÉRDEKES NYOMOZÁSOK - mr D o A Jó brá r&: :MábA MkMs óneődeser éu borzszó! - fkd k bobszuv L ecép ve es féeemő remegve BrBn fdez BZ1 df nzáro8 mkor muu ev kóbe hó ed ee z zn&p beszed eu dó ősbzeszdovn )J8bomoz v szern kmnbo összegbő kerekszámhn bányzo\ r ŐS8zed újbó és újbó hosszu Bor 5zmO J mj ké--három részre ozv d össze bn bbenj bogy gy Ján jobbn sík ern 6ved ek ru z eredmény ugynz vo ; h1ányzo z o szeg gy B Mjd fekére egédjegyzó bo segsen JBr? D éee fókönyvve összeegyezem de z 400 K gy S8 kerü e]ó Megovs pénzérádéko újbó küönküön CBO mgb rkván köönfée penznemeke un ugy d össze z egyee csoporok; áku z sz és pénz ár mnden f6kjá rkv z szon e vő ös!jzes k ák ápozgh kforg zok de bjz? DY csk o vo mn mkor kezde hogy nem pénz Már ejesen kmerü kízzd z e ḳ encz órág ró keresésben kuásbn és 8 rendkvuh zgombn mg végre ehároz b0 8! znp feh gy? m!ab8 mjd másnp oyj bggdbb ejje e ebvj z ké dófzeö s kkc ngyobb összege és ezres bnkók ve be mer éppen egy ezres bnkó s hányzo hogy hób zoknk évedésbő vsszd pénd és így keekeze hány De n em hoz meg remé eredmény kövekező np se A ké dófzó fórró férre gzo bogy myen pénz do be és mye kpo vssz B f pénzárosnk e kee hnn áásk mer mnd kehc5 jórvó beesüees ember vo úgy emékébe dézék z do és kpou pénznemeke és összegeke hogy késége nem ebee áák v6dság rnn Már zz hozkodo eő fl jegyzőnek hogy m gáébó fogj megéren; z összege mkor ez z 1ácso d nek bogy jeense be z esee Csb Ákos C őrmeser ökö örprncnoknk háb yen módon skem pénz vhonnn eőkeren A pénzáro ugyn eő z ejáráeó se remé ered mény de bá mn vízben hódó bogy mndenbe kpszkodk mégs megpróbákozo vee s jeenms o Csb őrmeser Bognár Ljos próbcscndőrre bee s fogo nyo?ozásb es ké np mndzok k kérde e kk pénz eünés6 dejében pénzáros szobájábn megrord k vgy kkor dó fzeek En nek zonbn semm eredménye nem e Tgd mn dnk hogy pénz eve von vgy kár éves vsszdás foy An hozzájuo von Eme eredményeen nyomozás uán szób kerű Csb őrmeser és pénzáros közö boov kö é k PJ zs s seg( Jegyz 1 ezooon öhbszor megfordu pénzáros ezobá)bn nem gynushó-e f penz eujdoníásá v mre pénzáros kozo ez een és kjcene hogy bár nem Tgó vn neveze községné k: mzvq de becsuees éh megbzhó embernek rj S éppen Ő vo sz k 8 könyvek egyezeésében és pénz keresésében egobbe segédkeze és jó brlj s Az őrmeser mndezek d z un p b o Bf: gédjegyző eemódjánk fzeesenek kozseg Jegyzőné 8 gy ud meg hogy neveznek 30 koron b fzeése vn 6 bbó rr s honpr mr 26 kor oná kve b A puhoás során megod m g Z S ogy seged jegyző z eme pánzösbzeg eun?s un e fo koron érékű szvrká ve és egy kss smerosenek f K 37 fér dósságo küdö meg Ezek pján kss rendőrhóságboz ordu Csb órmeer és neveze Hgovszky Gez eobb o djdo koskod6 segédjogyzö eóéeéró és on mgvseejé rő evágosás kér Így derü k hogy seg?djegyz een k ss kr bneó örvényszékné op és 8kkBzw m bún vád ejárás vn (oymd meyhen egu-óbb árgyás s éppen neveze Smereen rózkodás m nem vo megrb6 Eme gynus körüményeke közöe Csb ormeser község jegyzóve k vszon zz gyuv1 ou eó bogy pár bée eőbb z z fókbn ro hvos pénzbő smere}pd módon 20 koron eün de mve z be bogy vknek évedésbó efee hgo z eserő de közöek uán gynuj vn hogy 8z s segédjegyző oph e mer &Zon npon véeenü nyv feejee sz fókjá és rövd deg vó ávoée 1 ck egédjegyzö dogozo! bbn szobábn Ezekné fogvo kkérdezés á vee Csb ómeser Hogovszky gedjegyzö Neveze eene gd mnd ké opás eköe: De mkor eébe ár z őrmeser már bezezu d ok besmere hogy cskugyn ő veé k főnöke ró BZ fókjábó 20 koroná Besmere ovábhá z 1400 koron eujdonásá s é eód bogy mn z dózedé közben egy hv os könyvér pénzáros szobájáb bemen s eszre vee z szon z eme összege pénzáros e ogágá febsznáv egy könyve e pénzre 1 kor pedg ebéden nduk sürgee Q pénzros és zz együ jöek k szobából Ő zonbn kjövee uán mnh vm o feeje von hreen vssz ér éb könyv 11 á pénz mgáboz vee A pénzuzár pedg csk ese évén pénzáos csb: kkor jöhee ré hányr Besmerés uán eőd z 1400 koronábó veemé nyes kerben ereje 1330 koroná mg Q hányzó 70 orodá D á1o és o fedó vevénynye gzo S bogy J áno evében egy kss rokonánk küdöe e k eme összegnek kézhezvéeé be s smere A jegyöö eopo 20 koroná már Jodn nod ud mer mn áo csekéy 6zeés mee á D dón pénzzvrbn évén ez összege sjá czéjr bszná e Mnhogy pedg eéeezbeő vo nevzr3 bog) ándó rózkodás hey hányábn kvonbj moga 8 eh éeés ó z őrmeser Jenróznn és pes : dék kr gysz8égnek d jeezvén hogy kb!! sr bu e örvényszéknó opás és skkszs muu muby S Vzsgá vn eene foymbn A egjobb 6rác gzojhnbb ékmzerek DKY8zerö! A d b bg ugy 1éM7;p(mz mn rosze7-eéjre: 1ogóv jóá mo kpbók *** BRAUSWETTER JÁNos mfórhna Szegeden J3véSOk 5 év JóááA mee - A rjcgyzék ngyen!

16 1910 márcu8 ::7 CSENDŐRSÉG LAPOK Aoger r- fjbb DumB SAudor dösb Dums Sándor PArs szobrok

17 US 27 m_rcz; = O= 9 K-=_1_ O P; A == OBENDÓRSÉG1-T 15O====== Eredmény r Jhj18r Jáno c bá bn Dd6r6rwf!>er s kszínój febmr bo f-én Rozsnyó váro no ev CD mn szeebe g bá rendeze meyre s hvos vom k próbcsendór mjd Mn f örsvezeönek kábn ööem város e s dóme szogá őr csend eebó Bokszor k beyz ho rendórsége szorongo ére ok ár ere8és eg nyssg!:pá és ;D segíeem eeg szep 8em e e s feeje - búnesee kder on eh npok ző megeő b \ ou; 8Bdm áuásom m nehogy mnden eheségeme összeszedve munkákod vgy bá npjr vm hárékbn mrd egy járás B K ecsüu ngyrb ám z m ügy más őrmeser örsprncsnokom már ÁZsn fár mu ágó vsszrson A bá eséjén korán dszruhá ööem mgmr B ksznób medve öbb ám smer nrember szsjá hoz keröem s mnegy 10 órág veük érsogm 8 közbe közbe pedg Anczom s 10 ór ájbn b\1 közönség közü vk (enn hngon ké ízben AsBder nevé Bz6o En ez neve hv gondokozób esem fnb y neve képpe usdráv - z znp ese beköés á ren deze vmey renddr közönyben ovm eve áum von& Hogy szómo név vseője kéé megudjm z szná üő közveen szomszédomhoz : G E jrás br6ság kóhoz fordum k csodákozv hogy nem smerem z em név vsedjé megmond bogy nz város nyomd és pkdó hv üzevezeöje s uód jeöje d:ereszneve Dezső s hogy D G jómód u keres kedd eányánk vőegmye Tovább kérdezósködésemre s megmond hogy z eő nyocz hónp ó kk vá :osbn gzdg ember hrében á s hogy ársdm éeben vezeő szerepe kezd vnn Szomszédom fevágosss uán ndm és éreem csk meg ogy z ö ér nem smerem O ugyns z do ko o ó városb mg én 81 sz Skoáb mjd pedg dobsn jégbrng küöd1ményere vom vezényeve M me1 -bb e gondokozm z eő föö nná Jobbn ere?do gynum hogy eme smereen egyén és rendőn kozönyben ovso név közö összefü ggésnek ke enn Bzonyságo szerzendő z e J fé szu ne & rs bz menem 8 már becsomgo rendór kozonyoke febonv Ashder h keresem s rövd keresés uán rá s ám Mohón nézem meg ké e s ovfs!m e rá vonkozó dok Ngy bú bee 1903 év )unus hvábn másodsáv! ö H B pozsony ékszerész üze é Társ e6kerü z o bn eué Pe h Könös smereőjee s vo Á h k é forrdás A sznób v8szórve fee em mgm bs n h bá 11X uon - gynu keés nékü de köze fér r közóny ben fog dok össze gy Jpos vgy pn voav száb J J v J ek r ; _ : J : 8Ö!:!;GY _ re féórv megérkezéscm uán egyk smerő ko megudm hog y_ vee b ráságbnn vn - bemum mgm s így kmm nek ny ő szemügyre ven n s vee bzédb e ep;ec1n mközben z á U forrdásokbó S egybk én S h- d6 m mgmbd h ogy Ö k örö rozood kodsh zö egyén kezd e hozz m end s e n - De (odoróo nyáj BS még jó br omn k nevezze hogy vk kesöbb féreesó 8zobbo mene kün eöe egy m vo kényeen hz rövd pben é8 un már : Hjnbn menem Doko mnk Z c8z1eekrő je rnncs örsp pod vom B or ez orsvezecsv! r c8en enés éve mgm S b vezenyeem gá 8zo1 r gáe efo eze nev u évén benne kkor meg z A város rendezeu nács 18pjáD?sk rend rdde r mnsz! örs - egy rkod8 ej 8e mér őrsége ámogó ejjeh eyo nc\u rendorkpányáboz G S város s só sorb D A készsges beeegyezésé esee z hv k menünk egyben rendc5rőrmes1er1 d ervbe ve hmcóhoz segédkezésre meénk rendee f nyomd áb Juounk ho ó nékü s feűne Mnden n mdőn mnke szogá feszereesbe mg (eé köze S végem vd dű fnk 8 v en áou espd szvk suog Muán efogás knyvínom rendörsegre mjd később sjá kéremére zr1 kocsn z örsre onnn pedg beyben székeő járásbróágboz kserük ; onnn brmdnpr csendör fedeze néhány f beörés ügyre vonkozó bünjee együ f pozsony kr ügyészség fogházb szío e Czészerünek rom ezen esebö kfoyóg rámun z ományjeekes kerűené nzó éebe épee m specs nézkedés üdvős vohr mey z önök köreeben eeepede degenek eenőrzésére s kéük pnosn eszközendő megpásár vonkozk meynek köeessegbü ejeése me1e k zárnk r om bogy egy emenekü s degen örskőreben eee p büneer hónpokon á fesmereenü évezze bünee gyümöcse vgy eseeg örőkre s büneenü mrdjon ÁLTALÁN O S SMERETEK Az szerek Az emb erek dsdök ó Dgyon kedvek z 6zcre ke és pedg f gyöngéd fnom s 81 erős bódíó oknk egyrán vok es vnnak kedveö A rrerme szeudomlny K őzöny eguóbb sznmábn Krusz Mór érdekes dogok mond 1 róuk A ré g egypomk órbs mennységb en hszn áá n?onfée bzsmok ; bár ro emékek nem bzo nyják Mrn feehejük hogy z ó kor egkeebb nepe : f khn és hndu s ádozak e fenyüzesnek mnd mgánéeben mnd vásos szerr ásokná! A bbbá n Mó es könyvében áun k eószőr em ; és o OJ enro Ez Cösö1Sszer s rég zsdók vá szerrábn nob) szerepe v HU Ren een véó cseekedenek mndsíeék h vk (üsöőszereke ág ozeokr hszná De nem ke vsez mennünk z ó-krb óm khokus egyház még m s hsznáj omjén osszes 8zerrás ná Kee örök é rb örzse nm mrd k mögöe z okor népenek Erdekes mód on noroák D1 8!s<u> z r ők s ő osz k ez k roós H m egykmeg nomá nepörzsné A sáor k ö zepen o zzó k 18 ré zus f 1 eok meg és m rékny os gykcre Rz fü venek n prnzs rn M!Z Aos / 7: m(;j&r kü71 odndö mrool y bnn v:: 8fr ombd kuoép :!e: 6r hu or ::n 1 -! kor hok: mh!kk o r 6dron dmul OUk b 9 : í8 oe: br:r! J :: Jf6 ::krdjf1 \!4 UO:;K omh kn rbb - pmoro ws n nudpb emuu 100 Uu) S e rjfjb rndbo( U hhbo J606 ml rbjf :kjo o : h 4rbLJC)U o kor buj 8Kkor ojrrdk1 Mnd ;dr:j - - Brucker G yőző Nándor és J S és möö8 Kznczy-u 15 S mgyr múó!\s Győr :

18 == 1910 márczu 27 CSENDŐRSÉG! LAPOK 151 gözök feszánk széerjesze ruház z us föe guggonk hogy z os párák vsursák A me eg kövekezében es zzndn kezd bőr feüe-óo L- gőzök megsúrúsőrnek és z egész bőr(eüeébe 8Z orős o mnegy bej\k A görög nép fejel dese smerve nem csodákozhunk hogy muuk 810 Bzerek készíése mgs fokon áo Ök főeg z boygyökere f mjoránn hsznáák egnkább Ső nnyrs úágbs vék ez s reny zes bogy végre Soon z bán férfknk mego 8Z os ojok CB kenócbök váárás Ez om nőke nem érnee A rómk még meserüke : görögöke s hszbrnyák Náuk 8Z JfLszerkészíés önáó prággá fej ódö s z úgyneveze ungnen9r-k kenóeskészók fogkozk vee kk czéhekbe egyesüve áuósg CnpuábD egy egész uczá kk Nero császár kedvencz nejének Poppc csószárnóoek emeésen öbb fö söó égee e mn menny Aráb egy évben erme Az mfernmokbn áodón órás nrnákbn zzo mrrh es ömjéd sugnkk beöö mnden és eúze frss vérbzgo fmyo borív Nero kegyeen jáékr A népvándorás brbér örzse eöröék róm mvesége és vee együ z szerek hszná s eún egydöre A purhán középkor fejödö kereszénység böcsője csk szenvedésnek á e föd éee meye nem enek hvságos gyönyörök A kereszes háborúk smereék meg újr f kereszény ovgok Kee buj szópségeve és gyönyöreve Az rbok kém udomány ngymesere már ngybn készeek foyékony szereke A vcenn rb orvos készíee álóg z eső yen jószgú vze X szá zdbn Az Rzerekke vó kereskedeem ssnkén smé föendü Oszország mey o közveó kereskedeme áb e Arábáv és o Levnév vezee e éreo Vm FrngpBn nevű róm nemes készíee z eső por mosusz czbe és boygyökér keverekébő ; unokáj Frogpn Merouo pedg ekészee ennek kohoos kvoná es beme z koho epárás uán z eső szorosbb éreemben ve 1szer (prfume-ö) meye m s ngybn készíenek mennyben ngyon rós keemes vd A frenze Medc Kn és o veencze prczusn6k n büvös Kee mnden nszeréve úzék pzt kedveéseke nd és Amerk föfedezése új erm6pnczo nyo Európánk és ezenú z szerek eöáásábo? szükséges oyersrmenyek R ngyobb mennysógben áonk rendekezésre A XV százdbn Erzsébe ngo kráyné és XV Ljos froncz kráy udvrbn fejeek k órás fényúzés z szerekke\ sd z uóbb koszáyn mndennnp mm szerre UosH npjnkbn mennyre feje ez fényüzes czkk eég fen6en bzonyíják vrágó szer gyárk ós Rver drága vrágosker je Annk bzonyásár hogy myen knuk egyesek z Uszerek hsznáábn muj hogy ogyk bres frnczb 8:nésznő rás heye csk vráguokk be\o pprosokk foyo smerőse ve eveezés Az 1nzerek növeny cs á eredeúek hnhogy 81 eőbbek únyornók főeg veök kfnnok nkább fogkozn Mnden égj má növény más vrágo erm A dé rópus vdékek 8z1npoDpós ngyságr jrjodemes áhoón bódíó ú vrgok hoznk ére mg f\ mérséke égj bár gényeen do fnom gyönge 1ó vrágokk gyönyörköde nkó Kee nd Peru és PArs zobrok GoJDod Mexkó sok nyersermény szájl Európáb meyek z szerek eöáóséboz szükségesek mndzoná Rver es Oszorszg dják egöbb os oj A rózsermeés Bugár es Kee-RumH üzk ngybn zonbn újbbb dőben pcse Sebmme W eég Némeországbn MWzben ngy rózsejepe éesíe és z égj nuyr kedvező rózsáknk bogy beöük készíe oj künó mnőségü ső áíóg bogár rózssojjs veekeruk Hzánknk s bzonyár vd számos oy vdéke bo kerjed rózsermeés megbááná B rársdbgo Sjnos náunk y csekey scgekke nem bbeődnek z emberek pedg ngy jövedeemme járó fogkozás von_ A frncz Rver némey város mn pédáu Gr8sc jázmn- boy- rózseepebó1 5-6 mó frnko vesz be éfene és 34 gyárbn dogozz fe 1\ nyerserményeke A vrágok keemes á z úgyneveze nó ojok okozzák meyek vrágos vgy vrágn nöfény egcüönbözóbb részeben fordunk eő Az boyá nk gyökere czédru8dk s Bnrunk örzse osk A Pogosemon Pchony nk és kkukfúnek evee szogáják z áhó dó o A egöbb növeny nek vrágábn fn z nyg de f mgkéreg s ebe o pódáu on kb b e rhéj Érdekes urucsf mey háromfée -nygnk hordozój Leveébő kész pegrnoj vrágjábó nerooj gyümöcsének bájábó porugoj Az os ojok vgy beyeenü Uóknk neveze ojok ks cseppe k kjábn sejnedvben es proopz mábn us2jkánk egyes növények né p!c1g vrág!!ás keekeznek és éük csk ámene Az os ojok ömény ápobn erős szguk szguk néh keuemeuen s ehe és erős fejfájás! okozh A kövekezö zámok bzonyíják hogy egyes szrekbő menny gyárnk f rver vrgvírosok : Cnn n8s Nzz ó GrMse

19 1910 mórczus 27 LAPOK CSENDÓRRÉG 152 néze és Grosser ké vé B csendő r An v hos&? zb eo B9 d re o D á ö Vés 1 O r kb<::n k KorO od más zb ore o szá hubzór 1\ kozkorb oon e k bj OOOJOO :!OOOOOO egsebebe m f)oj m egh NrDC8\ rg [)Ü()OOO gy Ajk község áb kőzbd V!Zprémme A Róz s dé UOOO reke z on Korcsm ve wnfjo fj án e8e mn Jázmn OOOO mnrczu8 1 3 vo n edes 00 jáb verek 11)00 Dó B Az sm noy korc UJOOO véres korc CZ r8ve ek JseneUek r DUCS 8VnO AkAcz\ TAg orso OOOO ns edb megg áo j6r6r TuJrús ór8 f verek 1\ cse ndorbő S!;:OfHO 3 3OOOO ncz Fere b á es OS!)Zosen Z érve ze és Ho rv8 o korcsmáb po e k Járőr mee és OBZ Dye mm e gr Bendr vez ko 6 GOOOOO verek dő öme készenek még : ménye z vo rágvze még mndg epcsenek ered E rgokbó er?rnr fe TOr UOO A j 10oo fe nczó hv zc 8zéoB ( s es9z6 o ásr ) : v ou CBU mmé\ és Be reng OO g rozsoj verckedé rózsbvíze S k vere eb öme g f gy kbn er ro y o h gyár 000 Ken 100 znk knbó bzner ember fogko nem nge p\n z Ame r sen áooo ményezoje vo kezde pen nkó do \Z nj Jeen ozásár Dnnk vu s u gond k m kedé hne eke írágok szer fehvás ánk gbn eőforduo gnk ; erk de f jurór ős z!sz pr osv dem gd ezen A növényvá v öz mns 8zogá cgye üvegeke {ödb ődk o eőben s 7 s készen do mjd pedg ává Zc beőben képz M ovább grázdáko mbr z gv mey CUU8 fefor (MOB jlrörnek ug ok z ékozó ö gy mb :U szánd pézsm meye be és megbíncsen meg rgd v z ö ehogn vábbá mosusz yí ron zu B eö gn shnn cz örbvcz uédncs úgy és mosrhüerub) f!zo ro közbe n brójáó eke ermészces szer oos szdmnzs\ 1\ e járőr foyo A egye8zek z 81keru jjó me é erve znok mközben nyo mkén uáno gyekeze hések S enn Dozn örekszenek fog v öre ev e áás bogy ó YÓ8zínű ugro ho ámd mészees fesékoke Ker z udv rr fejéje kö z boyá heye és mey mz onon 6zd b bref! ovb skerün fognk A járör ujb61 eve mnduáv mjd ez örsvezeö szu o mey keserü közü njbó Dnce gj rscges ör mese jár esí n robenz ő zeed dőbe jöven y (egyv ecsö B ron bírnöke k kezéve f 8zu nem zonor íú g ronyá e \e egy f néáná e sj e me g y m6 don BDygokn\ ö n orko rgd sz gfo me sve zeö fegyveréő áb sokk gyöngébb őr fegyver brok r Ké ogy neb rekede mközben k {e nn egy en e ndőr Kér kerse Horváh cse ekezében me od mozgás köv de o nyz rá ok br r krj?{ujs szo döf és Kén 8z y me szuronydö fe s n éze én ér ncz Fr JLrör sér s z Pár oko ü köz Bá b város \ nnk rögöd á Európ m ngyobb n e v em ks!zo dg z e18ők közöl ország fővárosá mn een mrd e r kö szerepe jászk Szobr eő vez n Lbe ne ek u Murány {ároy sm en sől sok sek hre Ongyko8 közárm ere gsz Mkós vá g ped Bod éke n 1 öcröd ör8be és egyéb pszk em ármu márczu8 1 :-á á s érdekesebbek é8 né árör j ezek még de áo ; bö sek és emékezee és Frk8 svín osendör s ő épe eze ben örsv yek me í egye br o ésm >ksz kmá bék jeemzőbbek ksebb em ene vezoe nyomozás nkbb meg eg ben án e n ny k e E z kj r rozó veresegyhá k kózere\ és p Öcsö közspg br6boz ros pedg közfmer ny dékk köze Róm z örök v öng ykosság szán v y szo óp forg é r o szob á sjá y mg nnn s snc n sáb váro h bogy vág egyeen száüs közben meg meg\őe es űcsödre vó meynek ny vános művész emék mn Rómábn okbn sznhzbn heyen közern fü rdőhen csrn káknk - már krón ehe nn b b és kuj ín bírdee város zobor : 8;!rczs Jusnánus dejében n [rncúr nem ho 8 bdn párs ez szepségé 19) VDn hón p közup A megmenekü hjóörö A mú szobrá meg e ze nugyj mjdnem mndegykének rru n rbmc íróknk mú ájun f: v 6g összes pj meg e1ók>zd he \ád A kuur ngyságnk híre8 Gener Cbenz)f emékjee födköz enger bjóöré8rő meynek vészjknek zenszeröknek és udósoknk enge r huamo ko\sok nv frncz hjó e z ád oz A c:zek s mo muvcsz okoebcn s kváó es vmen y 8zobr közou ee h6 6 z egész egény8ég ngbn emehk Párs prkj 8zepég6 Pár s eme ére h ó nknk u s A szerencsoenség oyn várnu kozu (en 8zárounkbun közö kepeken ovsó p\ny és kváó éremes k 1\ meye n gyn uságú nehny bemuunk zok orsá ják 8zomorú e z e bogy bnmuv hg gyeen E ék mege kk ez z u már gen 8okszor o RK csodás szn ember menekü meg n huhámsrh61 neve z Uode mgánk 8 érheeen módon M rc Pórujór konszökevény Bnázs An és 8zog6 nnk 8 Z ebrnek ámsz 6s Agírbn áu u\monosor örsbe U o csc>dóröbbó Gyu oczky be ezeke hen: Csuörökon regge érkezb Párb és Járőr mrczjur 1}S n rcgc 8 órnkor fl m kr 4 ZY ChR Gener szé 8z[gny sz?ren rséuenh jár h O_ved huzár ezrrdö smécu n mcgszökö GroRer 10 R s scrö M rs ebö Kzózohenn yo cz u e merué G) orgy buzár bámonosor hárbn {ekvö s r k hjó dunk A gr foé Dé gy ór1or fuo k yusz án ehog GrosRer huszár mcgbíncsceéo z_ k ün n ő kkoölo eh márn p ke u von Agrb n kk árór eő merfumodoh k\ 8 Ür CgYÚg sed )en J o r b ercdmnjedü üdözöh 8 m{m e f J e ásr ro )e o 11á\H\ árk beonnkj Móg csk DO n umu nyrc nz e- Juo odn nnk n recnő zercncréenségnek nyu 18mée fe\hv sem vezee _ pe KÉPENK HEZ 1 _ KÜLÖNF ÉL ÉK B U TO R : képénér éuebeé6 egjoádyopbb on EBBENTEU ÉS rucbs TESTÉBEKNÉL BUDAPST V TERZ-KöÚT 8 SZ Kp JeRdk Dgyen :: Teefon 8 D 5U B U TO R

20 1910 mározu 27 CSENDŐRSÉG LAPOK 153 = 1y6 csk pénk r gge udm meg Mgm Bem udom még megmondom hogyn fordum bee huá mokb de meg kevésbbé érem hogyn udm megküzden f bősz bbokkn es mn érem od z órás szkák k?zé e ho hor fáudrm ețen szomjn B h1\08 romueben muk z órák h kor Bnnyr megphenem hogy szkák eején bzossngbn rezem mgm kkor derenge rö bennem f rmény hogy bb ed g 01 oem p?um nján megs meg fogok msnckum Egy or61g vodszonm fárd es kmerü eseme 8zárz ödön mkor egy ks ny vágos ság rgyogo feem O z emberek fófrsseek es eksérok egkö ḷebb ks városg Cuddeá C f hová én nem 11ru o szerencséuensége A város hráj jóságosn fogdo és nemsokár R konzuáus egy && gondoskodo rró hogy orvos hívjnk hozzom meeg ruháv ássnk e és óee n erössenek de m egrúmebebb vo z áé szenvedes reenő ggodmaó ök sem udk megbzbdíd A szerencséensg í f yj Bo rez oyn mnö hjók krsz ro(nk orene beṇ p dánu á U órkor regg ros éb hv s 10 e8 rqszo (ö bennünke Oy hreen vo o okes es oyn eemenárs er6ve hogy em ee bee ké perez és ẓ eész egényseg z ORszes usok (onn áok hjó (bdézeén A hjó mnh csk pehey e vou úgykp fö forgószé dobó1 Jobbr es hr A rémüe án mndenk eszé evee de o kpány böcs nyugomm és rbeeen hámegveésse oszo prncs és génység vekon engedemeskede Ez még m és erre vágosn emékszem Bruno Cyo voj ho<íogon ember neve o k sok udáss és bámuos vkmerő nyugomm noze szembe n há de m őr mnden pszás és udás mkor szembe áo vee Cékezheem orkán \ vk söéség és késégbeesc emberek skoáh és knj A Beárok szgecsoporjn 8 enger nngy f1ógó orny gen gyéren vnnk ojejybzve és mnh mnden egyszerre esküdö von össze eenünk még RZ egyeen fényjá pon s hreen kud rózos robj mnb kzán repü von ezer drbr széjje es öbbre nem udok vsszemókez n A vzben vom Az éeöszön uosó (öobbnósávj próbám meg úszn mndg künó uszó vo) m es beckpszkodv egy fndrbbn v ek 6r sebeșságge o buámok és od vetek z Endero8s 8y szkcsoporhoz Ugynbbn z d6ben ndu o AJgr ó Mrsoe feó Mr n es ez n hjó nom ub gzás d z esüyed gözös sorsáró Ok már csöndesebb vbr kpk A Be r szgecsopor körü mndg szonjú szóvíbr du A enger eo 8zknkk ábn oenségge küzd kpány de szerencsoen árs ez épen oy jó ud mn ő Mrsn kpány Ezze mnden kpány szábn vn on engerkuáa posn smer és érképrő uc \ Jékozódn És eőször éeáben örén meg vee s mos mu bé 8zomor npjbn hogy megfordu ojosen n Rzoko Unpo Az ószk szé kerguo hjq z Öyó s os sodor oem erőve szk\k köze Ok már csuk n vhr uójáéká kpák ők még meg udk menekün de kk e16o járnk zoknk e k e puszunok Mjorkn S Mnork szgeek köẓöj rósz f engerésu\k rome os haos ves:redem Sjnos zuo szomorú vór vd f födrnjzj megffzyeés Az egyeen megmenekü us Pársbn )bcne k z áe borzamq ejsk knj b ugyan ez vh eeben ehejbe vgy kphenbe ember szerveze jo6 ápék Yoejkof orosz udós k gen k áu zne feö nó munkák ír rru bogy z egbj \ 18zonyok my örvenyszerüsgge osznk e fo don mor párs födrjz ársághoz erdek>s n ny nyujo he z ember hpaékkcszh ek forrnsr L Szerme ngyon vó8znüen bogy növpnv ápcko póó mesrséges ápszerek e ebf!ssed f:fd!znj ovblá egyn oyn ápszer sncs mey z embm eehez okvecnu szükséges -n ne Kok éemsz:r H myek egyes népek ez dö szorn z éefernsjuz edgedeeneknek rnk hoo nem s oy reg meg ejességge nem sm!rék őke Az orosz udó numányánk z végso kövekezecse bogy hus nemsokr oy drág er!: bogy áhnos eemszernek nem {o ák eknen 8 bogy z emberség eöjh uóhh vegeáránus esz m:r kényeen Vd> KUJönös porekedés ok AmrkJhn z Hnos á me Egn közég ejermeö szövekezee bepöröe nmos fsuárssago AUíá szern ugyns u rmíjóú vezeekck zugábáó f :-benek degesek eek éh v!szí\eék :jrmő képességüke A kkusz mn húsp6ék Az merk éemszerdrgsng s hus-bojko kö\kezében z merkk mos spóó ocsó ápáék uhn kunk Burbnk szanrrnczszkb ur ján Eo gy: A üskeen kkusz mey ngyon ocsó s ngyon puó úmszer s Me xkóbn KíCormábn és!ordábn roppn meny yégben erem Egyes merk vndégökben mr evek ó fogysz ják (ö zelekek é suk A vág T6oermése Brmnghnmbn vnnk ngy ngol ogyárk A np ermeós ezekben gyárklhlu körube ö mó drüb Az yen órás meny nysógü o ekészésehez mdegy busz onn s eze hsznánk e Az egyk ngyobb gyár árjegyzeke öezer mná rmz és mve rnjcnm mnden íróougyárnk vn 1) küönbözo mnj (eheo bogy \ágp nczon mnegy Sz\ze7r küönf<e mnü kerü edásr A ok eőáá gen gyorsn örénk Az czéemezek kmos ekeszrs uán egy-egy (j okezíö géppe egyeen muks negyvenöezer o o á eó nponkn Az fzéo zér nem udo ér hódín mer nyg nd oyn ágyn bjékony mn ösonk udoszmbó késze róo Az od kmzo bedgsokk zonbn ezed bjon s S!!J;í hm Jheo és kkor 8zun rövdesen kszodo rég mód hbo Az róogyárás egujbb ág z rny ezüs- pn- umnum- es bronu gynrás A egöbb Rrnyon Amerkbnn íjk eő f ho z Egyesü-ALmok egyk ngy ogydró czge oenkn öbb százezer öőo hoz pnczru Az \oyok eöáudb hosszbb :deg r mer mnden gys o mnegy negynmö küönböző munkns kezén mogy kerorzü mg ejesen e készü Szerkesző üzeneek A zrk<- zó;- (>vceu h enkrc fc \AJuzO k6r rno \J!7U HCU d ev61ben eug cnk KC kvéee oycoockjof v\jnzo Jn f vj\jnsz kh)c gé n 61 fo(:\\ 1 )h\hon og ne dhó 1(6rJk efu6fog\ M k ke kp rok egfnomabb nnrmhy gyöoyör káh rendkv o06 er ur re Ar ejfj6há mee C kó) uu JÖze7céÖre - OHUk u knrészek rcdkvu ocó 6ron- Oendrdg BhmroAk orékpb61 o kor krujkb61 gumwkb61 Q \1 rengedm HSeeUnek kj nn D E H Y E D E korkp 0 ó p S Z ) G E D 6 WrW&nho küd ngyrnká r

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL!

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL! ó n 05 nom Inpo mmoj MGYRORSZÁGO IGZI MÁRKÁKKL ÉS REMEK JÁNLOKKL Mnn uh pő ő ón Bmn uh pő ő o mn oun Önn m H uh qumx Po 33 mmnn nhőn ó mn ő; h o ; K hóoó; oó ; hő pun; N őomo 8000 m ón 83 83 Mnn uh pő

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 015. november 6. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA www.kockakobak.hu A válaszlapról másold ide az azonosítódat az eredmény

Részletesebben

Oázis Alan R. Moon és Aaron Weissblum játéka

Oázis Alan R. Moon és Aaron Weissblum játéka O An R. Moon Aon Wbum k 3-5 Jkonk 10 v koó A Gób v Monó 30%-, honí Shho. A Gób vbn onbn h mk, nm úy, mn Shbn nncnk p. homokvhok, h mbk m nhbb yn. Von vnnk m hyk, ok, vn Sypp, mo O ok vdon ő, őkpp v ó.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály 014. november 7. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R'

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R' [] Hő: é > u > dás > á, hoy ész ª d sb hőésé: Rø jésó..fo:6, Fhh H:jé fo:3, Ruu és Csusjé..fo: yíőd > o > hő < szsé > u és hő yééű: 4,8 íz: C ~48 od:. zí és xzí áojző, fudás y.dudsd, dsz áoy. R. zbás:.

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ORIGÓ középfok. Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre. Önálló témakifejtés (képek alapján; két kép/összeállít ás/ közül választható)

ORIGÓ középfok. Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre. Önálló témakifejtés (képek alapján; két kép/összeállít ás/ közül választható) ORIGÓ köépfok Í F nyn : (nyn é xk mk mééé) 30 pc ( nékü) 50 kédéő. H d k, mn ud ndn gondokodn, kko nkd. Inyío égé ( gyk g no émk) Mgy ög fodí dgn ny Bédkéég: Fodí dgn nyő mgy: (göö újgckk) Inyío fogm:

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

Funkenschlag. Szerző: Friedemanne Friese 2-6 Játékos részére A játékidő kb. 150 perc

Funkenschlag. Szerző: Friedemanne Friese 2-6 Játékos részére A játékidő kb. 150 perc Funknh Ső: Fdmnn F 2-6 Jko A kdő kb. 150 p Tom: 1 k ( kp, ponoó v, fo p) 132 fh (22 mnd 6 ínbő öd,, po, kk,, fk) 84 f ő (22 n (bn), 24 O (fk), 24m (), 12 unum(po)) Pn (Eko) 5 öő k (k f nfomókk) 43 Eőmű

Részletesebben