A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia"

Átírás

1 Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben segítettek abban, hogy az olvasóközönséghez közvetlenül juthassanak el az információk. Mint látható, új arculattal és témakörrel érkeztünk. Ez az irányvonal a következõkben sem fog változni. Mottónk: A Tudás a Hatalom Egyetlen Forrása. Kérjük adományaival támogassa ingyenes spirituális kiadványunkat. Számlaszámunk: lapigazgató A sámán Égi hozományunk Asztrografológia Bevezetés a számok rejtett jelentõségébe Emberbarát grafológia A duál párkapcsolatok Gyógytea receptek Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába Csillagmitológia, csillaghit Amit a jóslásról tudni kell A testbõl való kilépés technikája Meditació és kontempláció Avatárok és az avatára Õsiségünk nyomában: ZEND-AVESZTA Az Õsök Jussa Az anyagi természet és annak elõállása A mágus és APU Kiadja az Ezoterikus Tanok Egyháza, 1063 Budapest, VI. kerület, Kmety György utca 17, Lapigazgató, fõszerkesztõ:, Grafika, tördelés: Sudolský Gábor, Lapterv: Úrhegyi Alexandra, Rovatszerkesztõk: Utasi Ilona, Jármerné Baka Erzsébet, Szakács Tibor, Lõrincz Ibolya, Kovács Tibor, Nyomda: Strateg s r.o., Felvidék, Tótmegyer, Štefánikova 80, Hirdetésfelvétel és megrendelés telefonon: , vagy ben:

2 A SÁMÁN Egy két lábon járó csodalény. Mégpedig egy olyan csodalény, ami a mienk, magyaroké. Sajnos csak volt. Miért is? Nem másért, mert megölték, meggyilkolták õket. Most pedig joggal merül fel a kérdés. Ki volt a tettes. Ha gyilkosság van, akkor tettes is van. A tettes pedig nem más, mint az az egyház, amely ma magát kereszténynek nevezi. Igaz, akkor is annak hívta magát. Ez a gyilkolási szokásuk már jó régóta létezik. Mégpedig nem is csak III. Ottó korától, mikor is II. Szilveszter volt a pápa, hanem annál több száz évvel korábbról. Ez a pápa volt III. Ottó nevelõje, kit 996. június 21-én németrómai császárrá koronáztak. Uralkodása rövid lett.1002-ben már meg is halt. Tanítóját, Gerbertet, vagyis II. Szilvesztert 999. április 2-án választották pápává. Egyébként Bencés-rendi szerzetes volt. Késõbb Bobbio apátja lett. Természetesen III. Ottó nyomására ráhatására lett pápává. Most pedig egy másik érdekesség, amit általában nem tudnak az emberek, a nemzetisége, a hova tartozása. Ez a pápa francia volt. Franciaország elsõ pápája. Megjegyzem Gerbert d Aurillach okos ember volt. Mint pápa, azonban nem sokáig volt a trónon május 12-én már meg is halt. Szinte épp csak annyi ideje maradt, hogy Magyarországot I. Istvánon keresztül bekösse a római egyházba. Holtteste Rómában a Lateráni bazilikában van elhelyezve. Kora kiemelkedõ matematikusa és asztrológusa volt. Tehát õ biztos tudta mit akart I. Istvánnal. Innen kezdõdik a judeokrisztianizmus felvétele a magyarság részérõl. Helyesebben szólva ráerõltetése. I. István, akinek egyébként nincs meg a Vatikánban a szentté nyilvánítási okirata, megkezdte a Magyarok Istenének lecseréltetését. Ennek egyik része volt sámánjaink és táltosaink kipusztítása. Na azért ennél ezért pontosabb leszek. Azt már tudjuk, hogy van és volt is. Azt azonban nem, hogy sámán nem terem minden bokorban. Még a legjobb parapszichológiai és természetgyógyász akadémián sem. Most pedig joggal merülhet fel a kérdés, miért nem. Nos a válasz igen egyszerû. Ugyanis a sámán nem attól sámán, hogy jól viselkedik és tanul, hanem attól, hogy annak születik. Sokan és sokszor vitatkoztak már azon, hogy nálunk, magyaroknál voltak-e sámánok. Hasonlóan ahhoz, hogy a magyarok és a finnek között milyen nyelvi kapcsolat volt. Mindenki tudta, hogy nem igaz a finn-ugor elmélet, ennek ellenére mégis foglalkoztak és foglalkoznak vele. Kutatóink kiderítették, hogy a mongoloknál és a burjátoknál, na meg a finneknél voltak sámánok, de nálunk nagyon kétséges. Az azonban sokak figyelmét elkerüli, hogy a Hun népnek bizony voltak írásos dokumentumai is. Természetesen nem latin betûkkel írva. Ezt viszont az akkori,,fejlett Európa nem fogadta el. Az írás, mint olyan csak a latin betûre vonatkozik? Természetesen nem. Gondolom akkoriban a kínaiak és a japánok sem jártak volna jól itt Európában. Biztos megpróbálták volna az õ írásukat is megsemmisíteni. Na meg majd elfelejtettem a vallásukat is elvenni. Ugyanúgy, ahogy az elõbb írt két nép írása is fenn maradt, ugyanúgy a mienk is megvan. A rovásírás kipusztíthatatlan. Régiségére vonatkozóan megemlítem a tatárlaki amulettet, ami több mint 6000 éves. Valamint, hogy idõszerû is legyek, a most megtalált boszniai piramisoknál is megtalálták. Aki pedig nem hiszi, menjen oda és nézze meg a saját szemével. Azokról pedig már biztosan tudják, hogy régebbi, mint az egyiptomi nagypiramis. Most pedig felmerül egy teljesen jogos kérdés. Mióta is élünk mi itt, ezen a szent helyen? Arvisura is megvan, bár csak részletekben. Itt aztán leírnak olyan dolgokat és tényeket, amitõl az ember csak úgy kapkodja a fejét. De az viszont egész biztos, hogy ezt az amúgy eredetileg rovásírással lejegyzett történéseket rovó sámánok írták. Ez pedig azt jelenti, hogy a sámánsággal az írástudás is vele jár. Itt pedig az is le van írva, gyógyít. Akkor pedig most jelentsük ki, hogy a sámán egy olyan ember, aki hivatott arra is, hogy gyógyítson. Tudását pedig nem az iskolapadban és nem a különbözõ tanfolyamokon szerezte. Hasonlóan a táltoshoz. Hanem egyszerûen születik. A régi korokban az emberek tudták, hogy a sámánságnak k ü l s õ, azaz a fizikai testen jól látható jelei vannak. Ezek közül a legismertebb az eggyel több ujj. Vagy a kézen vagy a lábon. Esetleg foggal születik. Abban a korban az emberek ezzel a,,problémával nem szaladtak az orvoshoz, hogy gyorsan vágják le a gyerekrõl ezt a felesleges dolgot, mert így nem fogják befogadni a többiek és még az óvodába is csúfolni fogják. Hanem nagyon is örültek és büszkék voltak, hogy egy ilyen gyerekkel áldotta meg õket a Teremtõ. Ezeket az embereket a szellemvilág már születésük elõtt kiválasztotta. Ez tehát már predesztináció (küldetés) a javából. Állítólag jó páran nem akartak tudomást venni sámánságukról és minden megtettek, mondják, hogy eldobják és megszabaduljanak a,,tehertõl. A sámánok kisgyerekkoruktól kezdve fokozatosan fejlõdtek. Megismerték az erdõk, mezõk növényeit, közben pedig kiváló gyógyítókká váltak. Kapcsolatot tudtak teremteni a szellemvilággal. Képességeik között volt az ártó és rontó szellemek elûzése is. Azonban tudni kell, hogy ahhoz, hogy mindezt képesek legyenek megcselekedni, szükség volt arra a szellemlényre, aki kiválasztotta õt a sámánságra.. Minél inkább érettebbé váltak, annál inkább tudtak az emberek segítségére lenni. Ez a segítség a gyógyítást is magába foglalta. Ugyanakkor ez bizonyos spirituális vezetés is az õ feladatkörébe tartozott. Szinte természetes volt számukra, hogy meglátták a jövõben való történéseket és azokról tájékoztatták az arra illetékeseket. Amikor a szellemvilág lényeivel kommunikáltak, akkor ehhez egy módosult tudatállapotba hozták önmagukat. Erre mondták azt, hogy révületbe estek. Ennek az elõsegítéséhez használta a saját készítésû dobját. Mindezek természetesen nem töltötték el örömmel a magyarok ellenségeit. 2 3

3 ÉGI HOZOMÁNYUNK Asztrografológia 2. rész Természetesen a Napjegynek megfelelõ tulajdonságokon kívül lehetnek más, a karaktert alapvetõen meghatározó jellemzõk is egy szülött horoszkópjában, mert az egyéni bolygóállások minden embernél másképp jelentkezhetnek. Ezért a személyiségmodellek a maguk tiszta formájában ritkán fordulnak elõ, de mindenki magán viseli a Napjegyére jellemzõ tulajdonságok többségét. Pld. egy Iker napjegyû ember mindig jobban fogja kedvelni a változásokat, ügyesebben kommunikál, mint egy Bak jegyû, ám ha a stabilitást keresi valaki, egy Bak, vagy Szûz jegyû szülöttben inkább megtalálja, mint egy Kosban. A vízöntõ kor ajándéka az emberiség számára, hogy számtalan lehetõséget kínál az egyénnek személyisége mélyebb megismeréséhez, belsõ utjainak járására. A vizuális típusú, a képi világot könnyebben befogadók számára a grafológia fiatal tudománya ad lehetõséget az ismeretszerzésre. Az írásvizsgálat a pillanat mûvészete, mert befolyásolja az egyéni, megszokott kézírást az adott idõszak hangulata, a fizikai állapot, az aktuális érzelmi helyzet. Mégis a kézírás az, amely a személyiség apró rezdüléseit, az eddig megtett életút örömeit és buktatóit képes közvetíteni, de azt is, ha a szülött a tudatalattijába próbálja értékes kincseit elásni, felhasználatlanul hagyni. Fõképp a jellemet tárja fel a kézíráselemzés és a vállalt sorsfeladathoz szükséges eszközöket úgymint a temperamentumot, a vitalitást, a teljesítõ képességet, az emberi kapcsolatok megélésének módját, a párkapcsolatban való részvétel milyenségét. Vizsgálhatjuk a személyiség lehetõségeit, esetleg hiábavaló törekvéseit is a kézírásban. Az élet lehetséges eseményeit, a vállalást, a vállalt sorsot nem láthatjuk. Mindezeket csak kellõ távlatból lehet áttekinteni egyszerre, egy adott i d õ p i l l a - n a t b a n, m e l y n e k eszköze a Radix-horoszkóp, a születési képlet. Ez ad térképet arról, hogy a szülött milyen eszköztárral, tulajdonságokkal indul Földi életének vállalásait teljesíteni. Ehhez kell az idõsebb, 6000 éves tudás, az asztrológia. Születésünk pillanatában megkapjuk, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk, hol és milyen módon kaphatunk segítséget a küzdelemhez. Láthatjuk, hogy honnan jövünk, mi van a bõröndünkben és merre haladunk. A grafológia pedig feltárja, hogy a szülött elérte-e fejlõdésének azt a fokát, mely vállalt sorsának beteljesítéséhez szükséges. Ahhoz, hogy egy életutat teljes egészében át tudjunk tekinteni szükség van az asztrografológia nyújtotta globális szemléletre térben és idõben, mely új ága, és egy másik m i n õ s é g e a két kor á b b a n e m l í t e t t klasszikus tudásnak. Mindkét tudás ö n á l l ó a n is mély önmegismerést tesz lehetõvé, azonban az asztrografológus kezében már minden eszköz megvan ahhoz, hogy az egyént segítse rátalálni a legrövidebb és legalkalmasabb útra, ami jelen földi életének céljához vezeti és ezáltal harmóniában cselekedhet adottságaival és magával hozott képességeivel elkerülve a kríziseket, vagy azt, hogy karmikus feladatait ne tudja maradéktalanul teljesíteni. Az asztrografológiai vizsgálódások a fent elmondottak alapján arra irányulnak, hogy a kérdés feltevésekor a szülött megélte-e mindazokat az életprogramokat, melyekkel a Földre leérkezett és a születési (radix) horoszkópja rögzített. Ennek megállapításához szükséges a születés pontos ideje, helye és egy kb. 15 soros kézírás a Kérdezõtõl és még néhány adat, mely mindezekbõl nem deríthetõ ki. Mint arról már esett szó, a szabad akarat jelentõsége nagy, mert bármit is állapit meg az asztrografológus, a lehetõség a fejlõdésre nyitva van; elõre is és visszafelé is. Ám ennek a nagyon fiatal tudománynak a jelentõsége abban áll, hogy képes túl-mutatni a pillanatnyi helyzeten és javaslatot tud tenni az esetleges korrekciókra a tökéletesebb, harmonikusabb életút elérése érdekében. Mi emberek is a kozmikus rend részei vagyunk, ezért annál sikeresebb egy életút, minél jobban megismeri önmagát, égi hozományát a szülött, ugyanis így válik lénye egyre tudatosabbá, és képessé válik kézbe venni sorsának irányítását. A továbbiakban az érdeklõdõ Kedves Olvasót végigvezetjük a Napjegyekhez kapcsolódó jellegzetes írástipusokon, ismertetjük a bolygóhatások megjelenését a kézírásban és bemutatjuk az õselemek, illetve a grafoszimbolikák elveit az asztrogramban. 4 Utasi Ilona 5

4 Bevezetés a számok rejtett jelentõségébe 2. rész Eljött azonban az ûrhajózás gyakorlati megvalósítása, és megkezdõdött a világûr kozmikus sugárzásainak behatóbb tanulmányozása, ami meglepõ eredményekre vezetett Kiderült például, hogy a hosszú távú rádióközvetítéseket nem annyira a Föld atmoszférikus zavarai akadályozzak mint ahogyan azt régebben feltételezték hanem inkább a naprendszerünk bolygóiból jövõ elektro-mágneses sugárzások. Úgy találtak, hogy a Szaturnusz okozza a legtöbb ilyen nehézséget a rádiózásban. A következõ felfedezés az volt, hogy az égitestek hatással vannak az irányítható rakétalövegek elektronikus berendezéseire, sõt még az emberi agymûködésre is, mivel az utóbbi is sok tekintetben egy elektronikus elektrokémiai berendezéshez hasonlítható. Az idegspecialisták is hasonló következtetésekre jutottak. Az 1960-AS évek elején Dr. Leonard J. Ravitz ideggyógyász megállapította, hogy minden élõlénynek vannak bio-mágneses erõterei, és hogy az emberben megnyilvánuló elektromos ritmusok összefüggésben vannak a Hold fázisaival, növekvés, holdtölte, fogyás, újhold és amellett még naprendszerünk nagyobb bolygóinak az állásával is. Ugyanazok az elektro-mágneses erõk hatnak a tõlünk végtelen távolságban lévõ óriás tömegû égitestekre, mint a Földön élõ emberre. Az elektromágnesség keletkezésének a modern tudományos magyarázata is alátámasztja a fenti következtetéseket a naprendszerünk elektro-mágneses természetére vonatkozóan. Megállapították ugyanis; hogy bármiféle anyagban az okozza a benne lévõ mágnességet, hogy az illetõ anyag atomjaiban a pozitív elektromos töltésû atommag körül, annak gravitációs és elektromos erõterében negatív töltésû elektronok kétféle mozgást végeznek egyidejûleg: a) Keringenek az atommag körül. b) Pörögnek a saját (képzeletbeli) tengelyük körül. Fõleg az elektronoknak ez a pörgõ mozgása okozza azt, hogy az egész atom mágnesessé válik. Az elektronoknak az atommag körüli keringõ mozgása is termel ugyan mágnesességet, de csak nagyon kis mennyiségben. Viszont ha ez így van egy-egy atomon belül, akkor analógia alapján így kell lennie a naprendszerünkön belül is. Mert a rendszer központja a Nap, pozitív elektromos töltésû, a bolygók pedig általában negatív töltéssel bírnak, és ugyanezt a kétféle mozgást végzik a Nap körül egyidejûleg, mint az elektronok az atommag körül, tehát a naprendszerünk égitestjeinek megvan a saját külön elektro-mágneses erõterük, amelyet az égitestek mozgása és állandóan változó, majd vissza-visszatérõ egymáshoz való pozíciója és hatószöge alakít ki. Ezeknek az égitesteknek mindegyike vonzza, ûzi és taszítja egymást elektro-mágneses és gravitációs erõterével szinte szóról-szóra úgy, ahogy azt Madách Imre megírta az Ember Tragédiájában, de ugyanakkor a földi ember sem vonhatja ki magát naprendszerünk égitestjeinek mágneses hatásai, rezgés-sugárzásai alól. Mindezeket a nagyjelentõségû összefüggéseket az égitesteknek a Földre és az emberi agymûködésre gyakorolt hatását és ezen keresztül az ember jellemének és sorsának kialakításában játszott szerepét már évezredekkel ezelõtt észrevette a modern tudomány mûszerei nélkül is egy mélyen gondolkodó, lényeglátó keleti nép. Egy õsrégi nép volt a mezopotámiai síkságon, ahol a föld lapos volt és a kilátást, s az égbolt megfigyelését nem zavarta semmiféle akadály akárcsak a Nagy Magyar Alföldön. Vajon milyenfajta nép lehetett az ott a Tigris és az Euphrates folyók táján, amelyiknek elõször jutott eszében, hogy az égbolt titkait kutassa? A fennmaradt leírásokból az tûnik ki, hogy a szumérek, vagy szumírok, sumérek mert róluk van szó alacsony termetû nép volt, erõstestû, széles-vállú, mongolos szemû. Kinézésre nem sokban különbözhettek a honfoglaló magyarságtól. Miféle nyelvet beszélhetett ez az õsi nép, amelyik feltalálta az írást, a számrendszereket, a naptárit, az órát, a kocsikereket, többemeletes házakat épített már évezredekkel ezelõtt és felfedezte a csillagok titkait? M.E.I.MAL- LOWAN-nak az Early Mesopotamia and Iran címû mûve ad erre vonatkozólag néhány fennmaradt földrajzi nevet, ami bizonyára nem hangzik idegenül magyarok fülének amint itt következik. Nílus-folyó: ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez az õsi nép amelyrõl szó van a szumérok vagy egy még régebbi nép nemcsak a tigris és az Euphrates folyó mentén lakott hanem a mai Egyiptom, Törökország és Irán területén is. Továbbá figyelembe kell vennünk azt is, hogy az -us végzõdés, ami egy latin melléknévképzõ, csak akkor adódott ehhez a folyónévhez, amikor Egyiptom római uralom alá került, nem sokkal Jézus születése elõtt. Addig az csak NÍL-folyó volt, vagyis NYÍL-folyó, minden valószínûség szerint. Úr városa: az Úristennek szentelt városa volt ennek az õsi népnek. A helységnév nem szorul magyarázatra. Níppur: (Nép-úr?) ez afféle koronázási hely, vagy szent város volt, Mallowan szerint, mert ettõl a várostól kapta a király a felhatalmazást az ország feletti uralomra. Kish városa: itt is volt egy királyi palota. Az itteni ásatások hoztak jelszínre az eddig talált legrégibb képírásos agyagtáblákat. A helységnév még angolos átírásban is eléggé érthetõ a magyarok számára Kültepe városa: a Bibliában is említett Kappadóciában volt. Boghazköv városa: Kisázsia középsõ részén volt a Hittilakorszakban. Zab-folyó: két ilyen folyó volt Mallowan szerint Mezopotámiában a szumér idõkben. Az Alsó Zab és a Felsõ Zab. Az Alsó Zab Mallowan könyvében: Lower Zab képezte annakidején a határ egyik szakaszát Szuméria (a késõbbi Babilon) és Akkád között. A szumérek fõ terményei között volt a zab, az árpa és a datolya, s a Zab-folyó bizonyára innen kapta a nevét. Egyébként Mallowan a következõket írja a fenti helységnevekkel kapcsolatban: Mivel az õsi városnevek némelyike nem mutat sem szumér, sem szemita eredetre, lehetséges, hogy a szumérek elõdei más nyelven beszélõ népekkel együtt már ott éltek a kezdet kezdetétõl.. Tekintve, hogy cikkünk nem a szumér-magyar nyelvi azonosság problémájával foglalkozik, hanem a számok rejtett jelentõségével, térjünk vissza ezután a kis kitérõ után tárgyunkhoz és ismerkedjünk meg a numerológia alapfogalmaival. A numerológia nem olyan un. egzakt tudomány, mint például a fizika, kémia vagy matematika, ahol minden jelenség kísérletekkel bizonyítható, megismételhetõ és minden mennyiség pontosan lemérhetõ. Ilyesmit nem várhatunk sem a numerológiától, sem egyéb szellemtudománytól. A politika, történelem, filozófia vagy egyéb szellemtudomány területén sohasem állíthatunk fel olyan merev tételeket, mint például a matematikában vagy a kémiában. A lélektanban már nem dolgozhatunk ilyen konkrét mennyiségekkel, és nem várhatunk IOO %-os eredményt, mivel ez a terület a legkényesebb, legkomplikáltabb dologgal, az emberi lélekkel foglalkozik. Ugyanez vonatkozik a numerológiára is. A numerológia tárgya az égitesteknek az emberi lélek, jellem és a sors alakulására vonatkozó hatásainak a tanulmányozása a számok szimbolizmusán keresztül. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az ember sorsának részletes alakulása az égitestek elektromágneses rezgés-sugárzásain kívül sokféle egyéb tényezõtõl is függ: örökléstani tényezõk, környezet és nevelés, iskolázottság, és legfõképpen az egyén szabad akarata és annak ereje. Mert sem a numerológus sem az asztrológus nem áll a fatalizmus alapján, nem állítja azt, hogy a csillagokban minden meg van írva tehát hogy nem érdemes bármit is tennünk sorsunk megjavítása ériekében, mivel úgysem tehetünk semmit a végzet ellen. Ilyesmit a numerológia nem tanít. Sõt, ellenkezõleg kiinduló pontunk az, hogy az égitestek sugárzásai csak bizonyos feltételeket idéznek elõ számunkra, bizonyos hajlamokat, és viselkedésmódokat sugalmaznak, de nem köteleznek, nem kényszerítenek minket semmiféle akcióra saját szabad akaratunkkal ellentétben. Viszont ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy a naprendszerünk égitestjeirõl jövõ kozmikus sugárzások és elektro-mágneses hatások milyen befolyással lehetnek ránk, akkor valószínûbb, hogy nagyobb mértékben fogunk ezeknek a befolyásoknak a hatása alá kerülni. A kedvezõtlen hatások ellen nem fogunk tudatosan védekezni, a számunkra kedvezõ hatásokat, idõciklusokat és áramlatokat pedig nem tudjuk kellõképpen kihasználni. Az is elõfordul, hogy valaki a numerológia ismerete nélkül is jól felhasználja a számára kedvezõ feltételeket és idõciklusokat. Ösztönszerûen vagy talán a hatodik érzékével valahogyan megérzi, hogy mikor mit kell, és mit nem kell tennie ahhoz, hogy boldoguljon az életben. Ezekre joggal mondhatják azt, hogy szerencsések. Viszont a numerológiának az a célja, hogy ebben a vonatkozásban tájékoztatási nyújtson azoknak, akik kevésbé szerencsések. Akik úgy érzik, hogy tehetségük, szorgalmuk és becsületes, kemény munkájuk alapján többet kellene kapniuk az élettõl, mint amennyit esetleg elértek. Csodákat azonban nem szabad várnunk. Nem remélhetjük azt, hogy a numerológia ismereteinek a birtokában most már mindannyian gazdagok, egészségesek és boldogok lehetünk máról-holnapra munka és erõfeszítés nélkül. Ezt nem teszi lehetõvé a számok szimbolikus rejtett jelentõségének az ismerete. Csak arról lehet szó, hogy jobban megismerjük önmagunkat és embertársainkat, képesek legyünk sikeresebben alkalmazkodni feleségünkhöz, férjünkhöz, gyerekeinkhez, munkatársainkhoz, feletteseinkhez és barátainkhoz. Képesek leszünk kiszámítani a sors által részünkre felkínált érvényesülési lehetõségek valószínû alakulását és a bennünk rejlõ adottságokat sikeresebben tudjuk a megfelelõ idõben kamatoztatni céljaink elérésére. A numerológíától IOO %-os eredményt nem remélhetünk ilyen tekintetben sem, hanem csak 65-7O%-os megbízhatóságot, és ezt is csak akkor fogjuk elérni, ha jól megértettük és kellõen begyakoroltuk a numerológiával kapcsolatos számítási mûveleteket, és ha alaposan magunkévá tettük az egyes számok vibrálás-értékének a sajátságait. Ezt a mélyebb tudást nem lehet megszerezni egy numerológia könyv egyszeri elolvasásával. Aki valóban hasznosítani kívánja a számok szimbolikus jelentõségének ismeretét mindennapi életében az itt megjelenõ anyagokat újra és újra olvassa el, gondolkodjon el tartalmukon, az esetleges számításokat jól gyakorolja be. A számítások különben nagyon egyszerûek, s nem igényelnek semmiféle matematikai tudást az elemi iskolás számtanon kívül, csak figyelmes munkát. Mert ha számolási hibát követünk el, akkor már eleve nem várhatunk jó eredményt. Ha megtanuljuk helyesen alkalmazni a numerológia iránymutatásait mindennapi életünkben, akkor annak ellenére, hogy azt csak 65-7O%-ig tekinthetjük megbízhatónak egy értékes segédeszközhöz juthatunk, amelynek felhasználásával életünket könnyebbé, szebbé és tartalmasabbá tehetjük. Közben a numerológia mûvelése állandó, nívós szórakozást, tartalmas idõtöltést is jelent, mert az ember számára nincs érdekesebb téma, mint saját maga, a saját egyénisége, képességei és lehetõségei, saját életének és sorsának alakulása. A numerológia módszere, a számok szimbolikus jelentõségének az ismerete, ehhez az érdekfeszítõ örök témához nyújt tájékoztatást. Jármerné Baka Erzsébet 6 7

5 Tetszik a maszkom? Csupaszin festék. Belátsz-e mögé, hol vagyok én? (N.Horváth Péter: Látsz-e?) A témával kapcsolatos cikksorozatunkból láthatóvá válik, hogy e tudomány nagy segítség lehet annak a kezében, aki azt alaposan megtanulja és képes alkalmazni a mindennapokban. A már meglévõ hivatáshoz (pedagógusok, humánpolitikai szakemberek, cégvezetõk) is nyújthat egy kiegészitõ tudást, amely az adott alapfelkészültséghez hozzátesz még egy pluszt, plasztikusabbá és mélyebbé téve ezzel a személyiség megismerését. Amikor valakiben felmerül az igény, hogy e területet megismerje, két eset lehetséges. Az egyik, hogy olyan helyen dolgozik, ahol érzése szerint, jól tudná alkalmazni a mindennapi tevékenységében, mintegy kiegészitve azt és így még pontosabb képet tud kapni a személyiség strukturáiról. A másik eset, amikor ugy általában a grafológia iránti érdeklõdés viszi az egyént valamelyik iskolába, vagy szellemi mûhelybe. Amikor az alkalmazási területeket megismeri jön rá, hogy némelyik hasznosan illeszkedik tevékenységéhez. Például egy nagy család esetében a gyermek nevelését megkönnyítheti az Anya vagy az Apa grafológiai képzettsége, vagy ismerete. Ha tehát a családban van egy hozzáértõ Édesanya vagy Édesapa tudja követni gyermekeinek harmónikus, az életkornak megfelelõ személyiség fejlõdését. Észreveheti a problémás helyzeteket, de még azt is, ha valamelyik tantárgy, esetleg környezet szorongást vált ki a gyermekébõl. Ahogy a gyermeki lélek fejlõdik, alakul, úgy ezek a változások megjelennek a papíron és még a beszélgetéseknél is pontosabb képet adnak az értõ szem számára. A szülõ gyermeke kézírása által hamarabb értesülhet a pubertáskor érkezésérõl és felkészülhet a viharokra, mint ahogyan az valójában bekövetkezik. De gyermeke túlterheltségérõl, vagy szabadidejének bõséges voltáról is tájékoztat a kézirás. Most lépjünk ki a családi keretek közül, de még maradjunk a gyermekkornál: A grafológiai ismeretekkel is rendelkezõ Pedagógusok már kora gyermekkorban, egészen az irás tanulás kezdetén fel tudják mérni, hogy milyen a gyermek munkához való viszonya. Ugyanis amikor még éretlen az irás akkor még, mint a munkatevékenység tárgyát vizsgáljuk. Ilyenkor még nem jellemrajz készül a gyermekrõl, de vizsgálható a korosztálynak megfelelõ feladathoz való hozzáállás, fáradtsági jelek, monotónia tûrés, igényesség, megoldási színvonal, a hibázások és ezek javitási módja, stb. A Tanár a kézíráson keresztül, többek között, a tanuló viselkedésének hátterére kaphat útmutatást, mert nem egyszer a gyenge teljesitmény mögött családi problémák állhatnak, melyet megfogalmazni sem képes még a gyermek. A Pályaválasztás idõszakában válik igazi kinccsé ez a tudás az értõ kezekben, ugyanis a képességek és adottságok jó feltérképezése megmentheti a továbbtanulásra jelentkezõt attól, hogy hibás döntések eredményeképpen végállomás helyett zsákutcába kerüljön. Minél korábban tud a választott hivatáshoz kötõdni az ifjú ember, annál eredményesebb lehet a felvételi, mert érdeklõdését már idejében tudja fókuszálni az adott területre. A Személyügyi grafológia is egy olyan alkalmazási terület, ahol a gyakorlat egyre jobban igazolja az iráselemzés létjogosultságát. Mindazoknak tehát, akik munkájukból adódóan, pl. mint munkaerõgazdálkodók, a hozzájuk kerülõ jelöltek pályázatainak elbirálásával, illetve felvételével foglalkoznak fontos lehet, hogy gyors és pontos képet kapjanak, még a döntõ beszélgetés elõtt a leendõ munkatársról. Természetesen ma már nemcsak a személyzeti munkával foglalkozó szakemberek számára fontos ez a tudás, hanem mindazoknak is, akik cégük részére munkatársat választanak ki a jelentkezõk közül. Ez lehet éppen a cégvezetõ is, vagy egy gyakorlott, jószemû vezetõ munkatárs. De gondoljunk az egészen kis vállalkozásokra is, ahol munkatárs felvétele válik szükségessé, vagy a társulásokra, amikor egy közös cél megvalósitására fognak össze a felek, pl. mint üzlettársak. Mennyire nem mindegy, hogy a szekér egy irányba halad, vagy hol erre, hol arra aszerint, hogy egy felé huzzák vagy nem. Lényeges tehát idejében megismerni azokat a személyiség vonásokat, melyek segítik, vagy nehezítik az együttmûködést. A felvételi beszélgetéskor fellépõ izgalmat, feszültséget is el lehet kerülni egy iráselemzéssel és elõnye még, hogy a kliens igényei és kérdésfeltevései szerint készülhet el az analízis. Az üzleti életben az is fontos lehet, hogy milyen tárgyalási stratégiát dolgozzunk ki ahhoz, hogy számunkra kedvezõ eredményeket érjünk el. Az irás ismerete ehhez is hozzásegíthet. Párkapcsolatok vizsgálatakor gondolhatunk a társközvetitõ irodák jelentkezõire, miszerint a grafológus szakember bevonásával megelõzhetõ több hiábavaló próbálkozás. Ugyanis szerencsés lehet, ha a kapcsolat elmélyülése elõtt már tisztában vannak a felek azzal, hogy mire is számíthatnak A már kialakult párkapcsolatoknál is fõleg döntéshelyzet elõtt eredményes lehet az irásvizsgálat, mert hasznos útmutatót kaphatnak a partnerek, lerövidítve a megismerés keserves, vagy örömteli utját. A mindennapi élet gyakorlatán kívül még számos olyan területe van az írásvizsgálatnak, mely alkalmazások nagy segítséget jelentenek abban, hogy megfelelõ diagnózis, vagy szakember, vagy ítélet szülessen illetve kerüljön a megfelelõ helyre. Pl. a fegyveres testületekbe való felvételkor, a kriminalisztika területein, a mentálhygiénében (lelki egészség), klinikumban, grafoterápiában, stb. A grafológus számára soha szem elõl nem téveszthetõ körülmény az, hogy csak annak az embernek az írását szabad vizsgálni, aki ahhoz hozzájárulását adta, vagy tud róla. A grafológusi titoktartás kötelezettsége védi a vizsgált személyt. Az etikai felelõsségtudat lényege az is, hogy semmi olyat nem tárhat fel, vagy közölhet a szakember megbizójának, ami nem a tárgyhoz tartozó, vagy árthat a vizsgált személynek. Gyakran nehéz élethelyzetben lévõ, nehéz döntések elõtt álló ember kéri a tanácsot az iráselemzést végzõtõl, ezért mindig tiszteletben kell tartani a lélek sérülékenységét, a személyiségi jogokat, éppen ezért a szakembert soha nem vezethetik hatásvadász momentumok. Utasi Ilona 8 9

6 A duál párkapcsolatok Egy elgondolkodtató kérdés. A duál az egy egészen érthetõ dolog. Minden valószínûség szerint a dualitásra utal. Ez a szó latin eredetû. Jelentése kettõs, illetve valamibõl kettõ van. Amennyiben az ezoterikus dualitásról van szó, akkor is kettõst jelent. Amikor pedig hozzá, illetve mellé tesszük a párkapcsolatot, egy nagyon zavaros valamivé válik. Mondhatnám erre azt is, hogy ez nem probléma, mivel csak keveseket érint. Azonban ez így nem igaz. Mégpedig azért, mert minden ember számít. Na meg még jobb az elején felhívni a figyelmet arra, hogy valami na gyon zavaros. Hiába vannak írások, különösen egy olyan könyv, amelybõl ezt az egészet szedték, bár szinte meg sem említik. Ennek a könyvnek a címe a Szellem Élete írója pedig Domokos Pál. Mûve elõször 1928-ban került kiadásra. Ennek a könyvnek van egy alapvetõen nagy problémája. Mégpedig az, hogy Domokos Pál nem egy független ember. Nem független, mert egy egyház elkötelezett papja. Ez természetesen önmagában nem baj. Az viszont igen, hogy a katolikus egyház tanításaira alapozza mûvét. Egyébként írásának címéhez hozzá teszi, hogy ez nem más, mint evangéliumi tanítás a XX. századi világosságában. Az Õ részérõl teljesen korrekt. Hol van hát a hiba? Na meg persze kiben? Természetesen abban, aki ezt ma tanítja. Joggal merül fel a kérdés. Miért? Többek között azért, mert nem mondja meg az embereknek, hogy hittan órát tart és a labilis embereket belerángatja egy keresztény egyházba. Esetleg annak érdekében, hogy sok embert maga mellé állítson, netán a katolikus egyház megbízásából? Napjainkban az egyik legrosszabb dolog a spiritualitás, és az ezotéria területén, amikor valaki, mindent egy egyház tanításain keresztül értelmez. Már már beteges kényszert érez arra, hogy annak alárendelje, megfeleltesse. Legyen ez akár a keresztény egyházak Bibliájának való megfeleltetés esetleg a Talmudból kivett információ. Az emberek számára egyik sem jó. A spiritualitás nem egyenlõ sem a Biblia, sem a Talmud tanításaival. Érdekes módon az utóbbi idõben senki sem veszi elõ azokat az írásokat, amelyekben le van írva a magyar nép õsi vallása és azt kezdené el tanítani. Gondolok most itt a Zend Avesztára. Nem más ez, mint a zoroaszteriánizmus könyve. Ha tetszik, Bibliája. Ez teljesen magyar. Ha tetszik, a Hun Nemzet Könyve. Fordította Zajti Ferenc. Visszatérve a duál párkapcsolat megvilágosításához, el kell mondanom, hogy abban a formában, ahogy ezt elõadják, egyszerûen hamis és tévedésbe ejtõ. Jómagam is nem egyszer találkoztam olyan emberekkel, akik azt állították, hogy õk csak akkor nõsülnek meg, illetve mennek férjhez, ha megtalálják a duáljukat. Szép, szép, de végül is mi az? A,,tanítás szerint, amikor a lélek az anyagi világokba kerül, akkor egyszerûen kettészakad. Mondja Domokos Pál. Nevezetesen az egybõl kettõ lesz, mégpedig úgy, hogy mindkettõnek más lesz a polaritása. Az emberi lelkeknek pedig az a feladata, hogy megtalálják elveszett részüket, hisz csak így élhetnek boldog életet mehetnek a menyországba. Õ, mármint az író hozzáteszi még azt is, hogy az elszakadás oly erõvel történt, hogy az egyiket az egyik csillagvilágba, míg a másikat egy másik csillagvilágba repítette. De ez nem igaz. Mégpedig azért, mert pontosan tudjuk azt, hogy a Léleknek nincs polaritása. Nem beszélve arról, hogy nehogy már valaki azt gondolja, hogy az anyagi világ egy fikarcnyit is hatni bír a transzcendens lélekre. Túl azon, hogy nincs polaritása, lévén transzcendens úgymond neme sincs. Ha meg nincs neme, akkor igazából nincs se férfi, se nõ. A nemiség, mármint a férfi és nõi testek pusztán azért vanak, hogy egy testetöltõ léleknek legyen egy jármûve, amolyan autója. Ezek után aztán végképp érthetetlen, miért butítják az embert. Csak, hogy a tanítójuknak jó legyen? Bármennyire is fájó dolog ez egyeseknek, nem lenne baj ha feladnák a duál párkapcsolatok hajszolását. Persze a nagy keresgélés sem mindig rossz. Ma te vagy a duálom holnap netán más. Elvégre csak keresem a párom. Nem igaz? Igaz ebbe jó néhányan belerokkantak már és rokkannak is még. Tehát bátran levonhatjuk azt a következtetést, hogy dualitás csak ott van, ahol anyag van. Ezt minden spirituális tanítónak ismernie kell. Amennyiben pedig nem ismeri, az ne tanítson, mert csak kárt okoz. Jelen esetben is ezt teszi

7 Gyógytea receptek 1. rész 1. TOROKGYULLADÁS Három napon keresztül naponta ötször étkezés után öblögetni kell a torkot, holt vízzel gargalizálni, utána minden alkalommal 2,5 dl élõ vizet kell meginni. Általában az elsõ nap elmúlik a láz, a harmadik napra teljesen megszûnik a betegség. 2. GYULLADÁSOK - általában Belsõ gyulladás esetén 2 napon keresztül holt vizes borogatást alkalmazunk. 3. IZÜLETI FÁJDALMAK A) 1 púpozott evõkanál rizst 2 dl hideg vízbe beletesszük, felforraljuk, leszûrjük, lemossuk hideg vízzel, majd ugyanezt az eljárást még 6 x megismételjük. Kb. 3 evõkanálnyi mennyiség lesz belõle, reggel, délben, este 1-1 evõkanállal együnk meg belõle. Minden nap újat kell fõzni. 3 napon keresztül alkalmazzuk. Mellette fûszermentesen étkezzünk. B) Fürdõvízbe tegyünk zsurlóteát és tengeri sót. C) almaecet és méz 4. MÁJ BETEGSÉGEI Négy napon keresztül naponta 4 x 1 dl vizet kell inni, az elsõ nap csak holt vizet, a 2, 3, 4. nap élõ vizet. 5. MAGAS VÉRNYOMÁS Naponta 2 x 1 dl holt vizet kell meginni egészen addig, míg a vérnyomás be nem áll a megfelelõ szintre. Ha már beállt, tovább nem kell inni. Ha késõbb újból magas a vérnyomás, újra lehet kezdeni. 6. ALACSONY VÉRNYOMÁS Naponta 2 x 1 dl élõ vizet fogyasztunk közvetlenül evés elõtt. 7. SEBEK A sebet holt vízzel kell megmosni, majd 3-5 perc után rácseppenteni az élõ vizet. Utána naponta 5-6-szor csak élõ vízzel kell öblögetni. Nem szabad, hogy a víz egyfolytában rajta legyen! 8. ARANYÉR A) 1-2 napon keresztül reggel holt vízzel kell a sebet (aranyeret) megmosni, utána élõ vizes borogatást (tampont) kell tenni rá. B) Jó avas szalonnából egy darabot levágunk, a külsõ sós részét levágjuk, ideális hidegen kúp alakúra formálni, és kúp-szerûen használjuk. Ez felszívódik a szervezetbe, és rövid idõ alatt hatásosan gyógyít. Avas zsír is jó. 9. BÕRBETEGSÉGEK Pattanásos, mitesszeres bõrre hatásos pakolások: A) A pattanások elmúlhatnak, ha a bõrre nyers reszelt burgonyából és nyers, apróra vágott (vagy reszelt) fehérkáposztából pépet készítünk, az arcra kenjük maszkként, 20 percig rajta hagyjuk, utána langyos kamillateával mossuk le a bõrt. Naponta legalább egyszer alkalmazzuk. B) A tisztátalan bõrt gyógyítani lehet, ha reggel és este az alábbi gyógymódot alkalmazzuk: meleg vízzel benedvesített helyre ecetes tormát teszünk, 10 percig hatni hagyjuk, utána langyos vízzel leöblítjük. (A házilag frissen készített ecetes tormát 10 napon keresztül szobahõmérsékleten táruljuk, csak ezután használjuk fel.) C) Ha az arcbõr mitesszeres, akkor az egész arcot olívaolajjal bekenjük egészen a hajig, fél óráig hagyjuk hatni amíg feloldja a faggyúmirigyeket, majd fehér mosószappannal jól lemossuk, és durva törölközõvel megdörzsöljük. Naponta kétszer, reggel és este alkalmazzuk. Fontos: Akinek pattanásos, mitesszeres a bõre, lehetõleg kerülje az alkoholt, kávét, kakaót, csokoládét, nikotint, sajtot, disznóhúst és a füstölt ételeket. Fûszer és zsírszegény étrend ajánlott, pl. gyümölcsök, zöldségek, joghurtok, túró, korpás termékek. Ajánlott naponta néhány szem mandulát a belsõ héjával együtt megenni. Életerõ felélesztéséhez hatásos italok: A) Reggel éhgyomorra 1 kávéskanál sört vagy szeszélesztõt kevés vízzel lenyelünk. B) Célszerû néhány héten át reggel és este az alábbi teakeverékbõl 2-3 csészével meginni: - nyírfalevél vagy csalántea - bodzalevéltea (fekete bodza) - martilapu vagy kamillatea - gyermekláncfûgyökér - cickafarktea - kökényvirágtea A teákat lehet váltogatva fogyasztani. Az árvácskateából azonban nem szabad naponta 1 csészénél többet inni. C) Aki sok uborkalevet vagy tejet iszik, hozzásegíti bõrét a tisztuláshoz. D) Segíthetjük a pattanások elmúlását, ha naponta az alábbi keverékbõl 1 púpozott teáskanálnyit 1 pohár tejbe keverve fogyasztunk: 30 g élesztõ, 10 g kamilla és 10 g lenmag. E) Ha naponta 1 dl sárgarépalevet vagy 2 nyers reszelt sárgarépát fogyasztunk, ez kedvezõen hat tisztátalan bõrünkre. 10. BÕRBETEGSÉGEK - szemölcs A szemölcs házilagos kezelése csak akkor ajánlott, ha már bõrgyógyász látta, és nem ellenzi a kezelést! A) Ha a szemölcsöt naponta az alábbi szerekkel bekenjük, néhány hét alatt elmulaszthatjuk: - méz és tojásfehérje (vagy tojásfehérje helyett fügés tej) - kréta és körömvirágkenõcs (vagy körömvirágkenõcs helyett ricinusolaj) B) A nehezen múló szemölcs a következõ kezelésre megszûnik: Tegyünk a szemölcsre egy kis darab banánhéjat úgy, hogy a banánhéj belsõ része kerüljön a szemölcsre, és kössük be. Ugyanilyen hatású, ha a kezelést friss kerti bab belsõ héjával vagy egy darabka ecetbe mártott citromhéjjal végezzük. A kötést mosdás vagy fürdés után kell cserélni. Kovács Tibor 12 13

8 Bevezetés a rituális mágia gyakorlatába 1. rész Elõszó Rituális mágia már az õskorban létezett, azonban csak a szûkebb környezetre hatottak a kezdetleges praktikák sikerrel. A nagyobb erõk felett az elsõ mágusoknak semmiféle befolyásuk nem volt, és ezeket a számukra oly pusztító hatalmakat csupán egyféle módszerrel lehetett megfékezni: áldozatok felajánlásával, azaz engesztelõ mágiával. Ez a szertartásforma késõbb kivált a mágikus gyakorlatokból és az alakulófélben lévõ vallások praktikái közé került. Mivel a kialakuló papság egyedüli feladata az istenekkel kapcsolatos különféle tennivalók elvégzése, lassan a termeléstõl, a mindennapok rohanó világától elkülönül. A külvilágtól való elszakadás és csakis az istenekkel való foglalkozás, az elmélkedés automatikusan a belsõ világ figyelése felé terelte a papokat. Olyannyira erõssé vált ez a szemlélõdés, hogy egyes vallási tanítók szerint az istenek közé emelkedés már csakis belsõ utakon érhetõ el, azaz misztikus formában. A technikai fejlõdés, az anyagi javak felhalmozódása és az ezekbõl megteremtõdött földi jólét és biztonság idõvel egyre jobban elfordította az ókori társadalmak egyes rétegeinek figyelmét az istenekrõl. Természetesen ez hatással volt a papi életre is. A tökéletességhez vezetõ belsõ szertartásokból, misztériumokból külsõ rituálék váltak. Az egyes vallások nagy prófétái, szentjei anyag felett alkotott gyõzelmét, misztikus élményeit elmondó tanító célzatú történetek (eposzok, mítoszok és késõbb ezekbõl kialakuló legendák és népmesék) egyre több külsõségben is helyet kapnak, mígnem bizonyos szent napokon (ünnepeken) elõ is adták õket. Így válik a nagy történetek tanító célzata jellegtelen külsõséggé. Azonban a külvilág felé fordulás nem minden esetben végzõdött eredménytelenül. Sok belsõ papi rituáléból hatásos külsõ szertartás keletkezett. A mágikus szertartásokkal szemben, amelyeket legmagasabb szinten még ekkor szintén egyes papi csoportok gyakoroltak, ezen szertartások lényegesen hatékonyabbak, hiszen nem mágikus, hanem misztikus erõkkel dolgoznak. A papok között egyre többen voltak olyanok, akik megszerzett tudásukat hatalmi törekvéseik elérésére kívánták felhasználni. Megindult a misztikus erõk, az univerzális energiák, mint például az elemi erõk mágikus felhasználása. Innentõl kezdve a rituális mágia három formájáról, ha úgy jobban tetszik, fokozatáról lehet beszélni, ám ezek nem választhatóak el élesen egymástól. Az elsõ formánál a mûveletek hatásosságát a mágikus eszközök (kard, pálca, kehely, lámpás, kör stb.) valós, ma még tudományos megközelítésbõl abszolút ismeretlen mûködése váltja ki. Az eszközök mûködésére vonatkozó okkult ismeretek mára már teljesen elvesztek vagy csupán töredékesen ismertek. Míg a pálca néhány konstrukciójának mágikus hatásmechanizmusáról viszonylag sokat tudunk, így például az úgynevezett kristályerõrudak mûködésére nézve vannak feltételezéseink, addig a kard mûködésérõl ismereteink igen hiányosak és csupán használatára vonatkozó adatok ismertek. Második fokon a rituális mágia körében alkalmazott eszközöknek az õket használóra nézve k ö z v e t l e n pszichikai hatása is van. H a r m a d i k fokon az eszközök csupán gondolati szinten vannak jelen, használatuk imaginatív úton létrehozott belsõ mûhelyekben történik. Ezen a szinten már nem beszélhetünk tisztán rituális mágiáról, hiszen az eszközök és a hozzá tartozó ceremóniák már nem fizikai, hanem szellemi szinten nyernek alkalmazást. A harmadik fokozat után már nincs is értelme rituális mágiáról beszélni, a mágusnak nincs többé szüksége eszközökre és ceremóniákra, hiszen a létrehozni kívánt hatásokat ezen mankók nélkül is meg tudja már valósítani. Jelen írás nem kívánja a rituális mágia egész területét bemutatni, a máig létrehozott szertartások óriási száma, fajtája és variációja mellett ez amúgy is lehetetlen próbálkozás volna. Nem tárgyalja külön-külön az elõbb ismertetett fokozatokat sem, egyrészt a meglévõ hiányosságok miatt (mint például az elsõ fokon), másrészt a fokozatonkénti tárgyalás a rituális mágia taglalásának értelmi szétesését eredményezné. Viszont tárgyal néhány könnyen megérthetõ és gyakorlati szinten hamar elsaj á t í t h a t ó d o l g o t, melyek a r i t u á l i s m á g i a alapjait képezik és elsõdleges feladatuk a közvetlen k ö r n y e z e t feletti mágikus uralom megszerzése. Mindemellett megvilágításba kerül a rituális mágia eszközhasználata és a misztika közötti kapcsolat is. A mágia ugyanis néha sokkal többet nyújthat, mint egyszerû hatalmi törekvések kielégítését. Mûveleteit megfelelõ módon alkalmazva a tökéletesség elérésének alapzatát szolgáltatják. (folytatás következik) 14 Szakács Tibor 15

9 CSILLAGMITOLÓGIA, CSILLAGHIT 2. rész Magának a Napút téridõ-rendszerének a kialakulása viszont csak szinkronidõben, vagyis a Kos világhavában tételezhetõ fel, amikor a Kos havában a Kos csillagképben van a napfelkelte-pont. Ugyanis több ezer évvel ezelõtt nem onnan tudták meg az emberek, mikor van a tavaszi napéjegyenlõség, hogy fellapozták az azévi asztali vagy falinaptárukat, hanem az égitestek állásából. Ha feltételezzük, hogy a Napúton lévõ csillagképek elnevezései kapcsolatban vannak adott idõegységek elnevezéseivel (Kos csillagkép, Kos hava, Bika csillagkép, Bika hava stb.), akkor igen valószínûtlennek tûnik, hogy mondjuk az Oroszlán vagy a Bak világhónapban a tavaszi napéjegyenlõséggel induló 30 napos idõegységet Kosnak nevezzék el. Vagy mi indokolta volna, hogy a Kos havában a napfelkelte-pont hátterében lévõ csillagképet ne Kosnak, hanem Oroszlánnak, Baknak vagy bármi másnak nevezzék el. Ez csak akkor történhet meg, ha a csillagképek elnevezéseit már emberöltõk során megörökli egy népcsoport, miközben tanúja lesz a csillagképek folyamatos elmozdulásának. Ne felejtsük el, hogy a precessziós elmozdulás igen lassú, a napfelkelte-pont 72 év alatt tesz meg 1 -ot az égbolton. Ez egy emberi élet idõhossza. A világegyetemnek ez a mozgása csak emberöltõkön keresztül továbbadott, átmentett, megöröklött tapasztalat, tudás birtokában vehetõ észre, rögzíthetõ és kristályosítható rendszerré. Ez után a kitérõ után visszakanyarodva a kérdésünkhöz, hogy milyen idõs lehet maga a csillagászat, az asztrológia tudománya, az a válasz a legkézenfekvõbb, hogy legalább éves. Ugyanis szinkronidõ utoljára kb évvel ezelõtt volt, de a Napútról és egyéb csillagászati ismeretekrõl több mint 7000 éves adataink vannak, így logikusan következik, hogy egy éves világévet már megjárt a rendszer. Csak így magyarázható, hogy Mezopotámiában már ilyen magas szinten mûvelték ezt a tudományt. Eddigi tudásom szerint nincs még egy olyan tudomány, amelyik ilyen nagy múlttal rendelkezne, melynek gyökerei ilyen messzire nyúlnának az idõben, s eredményei ennyi ideig megállnák helyüket a tudományos világban, mint a csillagászat, vagy nevezzük inkább csillagvizsgálatnak. Ez az elnevezés azért jobb, mert a modern természettudományok megjelenéséig az asztronómia és az asztrológia egyetlen tudománynak számított. Hiszen mind a kettõ a csillagokat, bolygókat vizsgálja, csak az egyik a fizikai vonatkozásukat, tömegüket, helyüket az égbolton, mozgásukat, pályájukat stb., a másik szempont pedig a földi életre irányuló hatásukat. A két vizsgálati szempontot egymástól elválasztani s egymással szembefordítani a modern tudományos felfogás nagy ballépése volt. Ugyanis csillagászati ismeretek nélkül nem lehet horoszkópot sem felállítani, sem értelmezni, de a csillagászati tények ok és cél nélkül való megfigyelése, összegyûjtése adatolása értelmetlen lenne. Az, hogy a Napnak, Holdnak hatása van a földi életre, tagadhatatlan, hiszen nap mint nap bõrünkön érezzük, szemünkkel láthatjuk, a tengerek mozgásán megtapasztalhatjuk. Ma már holdnaptárokat is kiadnak, mert bizonyos tevékenységeknél, fõleg a mezõgazdaságban vagy étkezési szokásaink egészségesebbé tételében, a gyógyításban segítséget nyújthat, ha felhasználjuk a Hold nedveket megmozgató hatását. Ugyanígy a többi bolygónak és a csillagoknak is van hatása Földünkre és ránk is, csak talán még mûszer nincs, ami ki tudná mutatni, mérni tudná ezeket a hatásokat. Ha pedig az egyénre szabott horoszkópokat vesszük, akkor meg kell állapítani, hogy a pszichológia által megadott személyiségtípusoknál jóval többrétû, árnyaltabb, pontosabb osztályozási rendszert ad, és nem személyiségzavaros, beteg embereken alapul a megfigyelési és osztályozási rendszere, hanem évezredek alatt csiszolódott, formálódott a tapasztalatok által. Úgyhogy mindennapi életünk során segítséget adhat különbözõ emberi kapcsolataink kialakításában, formálásában, elbírálásában. Segít a másik ember tulajdonságait megismerve elfogadni, megérteni õt. Azt azonban már ne higgyük el, amikor a magazinok rovataiban pl. az áll, hogy a Mérleg e heti szerencseszámai a 17, 25, 44, 48, 72, s ne rohanjunk gyorsan megtenni a lottón, mert ha bejönne is, számoljuk ki gyorsan, hány felé kellene a nyereményt elosztani, ha minden Mérleg jegyû ember megjátszaná ezeket a számokat. Az ókorban még csak a kóklereket, magukat asztrológusnak kiadó csalókat tiltották ki a városokból. A középkori egyház már tiltotta, üldözte magát az asztrológiát és hasonló sorsa volt a kézés íriszvizsgálatoknak, a füvek, gyógynövények s a belõlük készült fõzetek ismeretét. Az inkvizíció számtalan tudóst és gyógyítót küldött máglyára vagy kínzott halálra ilyen és hasonló tudásért, amivel ezek a nagy tudású mágusok a közösséget szolgálták. Ezen felül könyvtárak, feljegyzések sokasága lett a tûz martaléka az üldözések során. Ma újra virágzásukat élik ezek az õsi gyökerû tudományok, mert az emberek rájöttek, hogy a technika vívmányai nem pótolják az emberi tulajdonságokkal, az emberi lélekkel, a személyiséggel, képességekkel és tehetségekkel foglalkozó tudásanyagot. Munkahelyek gyakran kérnek a számítógép világában is kézzel írott jelentkezéseket ilyenkor szinte biztosra vehetjük, hogy grafológust alkalmaznak, és nem azért, hogy az emberek hibájára rávilágítsanak, hanem azért, hogy az adott munkára a megfelelõ képességû egyént találják meg. Az asztrológiai elemzések eligazíthatnának bennünket abban is, hogy milyen ember lenne jó az ország élére, avagy különbözõ egyéb hivatalokba, azáltal, hogy az egyén tulajdonságait, képességeit feltárva kiderülne, alkalmase az illetõ a feladatra, a megbízatásra. Iskolákban, pályaválasztási tanácsadókban alkalmazva segítséget adna a diákoknak, hogy milyen irányba induljanak el kiteljesíteni a tehetségüket, mert azon a területen esetleg hamarabb és könnyebben érnének el sikereket, mint ott, ahová esetleg csak a szülõ álmodja és tereli jó szándékúan gyermekét. Mivel az õsi feljegyzések és tudás igen tetemes hányada elpusztult, elfelejtõdött az idõk folyamán, ezért akik ezek iránt a tudományok iránt érdeklõdnek, igen alaposan meg kell szûrniük a kapható könyveket, mert sok bennük a tapogatózás, ellentmondás. Sokszor egymástól átvesznek állításokat, melyeknek nincs magyarázata, holott az õsi tudás egyik jellegzetessége, hogy mindennek megvan benne az oka. Napjainkban azonban nemcsak az asztrológia gyakorlata virágzik, hanem a lejáratása is. Az ma már nem célravezetõ, mint a középkorban, hogy az ördög mûvének, a sátán praktikájának kiáltsák ki, de lehet tudománytalannak, hiteltelennek minõsíteni, kóklerségnek, becsapásnak tartani, és a bulvársajtóban heti gyakorisággal paródiaszerû horoszkópokat gyártani, amit mindenki elolvas, de senki nem hisz el, mert senkinek nem jön be. Hogy is jöhetne be, mikor két Ikrek vagy két Rák jegyû ember sem azonos. Hogy miért nem, arról majd legközelebb szólunk. (folytatás következik) Lõrincz Ibolya 16 17

10 Amit a jóslásról tudni kell 2. Rész Jóslás cigány kártyából Kirakjuk a kártyát és megnézzük a lapok jelentését. Ehhez engedjük el magunkat és nézzük meg mit mond nekünk a kártya. Csak a spontán megérzésedre hallgass, ne gondolkozz!! Nagyon fontos, hogy ne a lap jelentésén merengjünk hanem, hogy milyen kép,,ugrik be. Ez jöhet képi illetve, más információ formájában is. Ezt nevezzük intuíciónak. Engedd át magad az érzékek világának, zárd ki a külvilágot! Teremtsd meg saját lelki békédet! Ha ez mûködik, nincs többé akadály számodra. Higgy önmagadban. Ne légy ingatag. A magabiztosság az egyik legfontosabb dolog az érzékek kibontakoztatásában. Ezáltal a harmadik szemed is mûködésbe léphet, ami segíthet, problémáid és a világ mûködésének megértésében. Vagyis ha magabiztos, kitartó, szorgalmas diák vagy elsajátíthatod az érzékek birodalmának használatát. Vissza az õsi tudáshoz. Remélem e kis írás sokatok számára segítségetekre lesz. Kirakási módok Múlt: 1,2,3,4 4,13,8,14,12 4,3,15,5,8,13 Jelen: 5,6,7,8 1,3,5,7,9,11 13,5,6,7,14,8 Jövõ: 9,10,11,12 2,15,6,16,10 8,7,16,9,12,14 A kirakás elõtt, mint mindig feltesszük a kérdésünket, hogy mit szeretnénk megtudni. Bármivel is jósolunk egyszerûen programot adunk a dolgoknak, és erre meg jön a válasz. Ebbõl a kirakási módból megtudhatjuk a múltat, jelent, jövõt. Mint ahogyan, az látható háromféle képen nézhetjük meg a múltat, jelent, jövõt, amik összefüggnek egymással. Tehát minden egyes esemény 16 lapból olvasható ki. Úrhegyi Alexandra Szerelmes nõ Személy jelölõ, jelentheti önmagát ha kérdezõ nõ, illetve ha férfi a kérdezõ a párját a nagy õt. Lehet fiatalabb nõ. Szeretõ Férfinél jelenti a kérdezõt magát vagy ha nõ az illetõ, annak párját. Vagy fiatalabb férfit. Özvegyasszony Idõsebb nõt jelent. Lehet családtag, jelenti az édesanyát, anyóst. Özvegyférfi Kérdezõnél idõsebb férfit jelent. Apát, apóst, idõsebb férfi rokont jelenthet. Katonatiszt Hivatalos személyt jelent, illetve hivatalos ügyet. Gondolat Elméleti gondolkodású, intellektuális típus, kapcsolatban instabil jelleg. Halál Önmagában nem jelent halált. Erõsítõ lap, valaminek a lezárását is jelenti. Örvendezés Ünneplés, boldogság, harmónia, valamilyen összejövetelt mutat. Hûség Megbízhatóság, ragaszkodó, kitartó személyt jelöl. Szerelem Érzelmek, szeretet. Pénz Gazdagság, bõség, anyagi javak. Váratlan öröm Váratlan pénz nyeremény, váratlan öröm. Vágy Vágyait, érzéseit elfedi. Stabilitásra, szabadságra vágyik. Szexualitása korlátozott, amennyiben más mellette álló lapok nem mutatják. Szomorúság Bizonytalanság, érzelmi döntésképtelenség. Ajándék Sors szerû ajándék, lehet anyagi, illetve lelki. Szerencse Optimizmust jelent, terveink megvalósulnak, álmaink beteljesednek. Lelkész Papot, lelki tanítót, spiritualitást, mély belsõ gondolatiérzelmi állapotot jelenthet. Megbízhatóságot, kérdéskor jelenthet lelki problémát. Remény Tengeren túli utazást jelenthet, ha az utazás lap mellett jön ki

11 A testbõl való kilépés technikája Elõször is azzal kezdeném, hogy minek, miért? Nem mondom,hogy nem jó, de azért nem annyira. Na meg aztán már annyi dolgot hallott az ember errõl, hogy nem is igazán hisz benne. Vagy mégis? Egy dolog azonban biztos. Meg lehet csinálni. Tudom. Én már megcsináltam. Nem mástól hallottam. Ezért aztán elmesélem, elmondom, hogy hogyan történik. Na meg a veszélyeit is, mert hogy van neki. Errõl úgy tudom nem igen beszélnek. Pedig kell. Kell, hogy az ember tudja minek milyen következményei lehetnek. Ja és hogy ne feledjem elmondom azt is, hogy mi a helyzet az idõvel, mármint azzal, hogy mennyi ideig gyakoroljon valaki. Amikor nekem elõször elmesélték ezt az egészet, 1985-öt írtunk. Ekkor hallottam, hogy hogyan kell megvalósítani a testbõl való kilépésnek azt a formáját, amikor amúgy a fizikai test érintetlenül és mozdulatlanul marad egy bizonyos helyzetben. Elmagyarázták szépen lassan, hogy mi kell tennem. Teljes mértékben megértettem mindent. Késõbb azonban rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van. Miért is? Azért, mert akkor még nem tudtam, hogy amikor a fizikai testemet elhagyom, akkor ott kint mi vár rám. Látszólag ugye tudod, hogy mi történik, hova mész. Azonban ez még mind kevés. Kevés, mert nem mondták el azt az igen egyszerû dolgot, hogy a testelhagyás után mit fogsz látni. Ámbár nekem akkor elmondták, hogy amikor kint vagy, akkor teljesen ugyanúgy nézel ki, mint egyébként. Szóval, ha fekvõ helyzetbõl indítod a kilépést, akkor teljes mértékben megõrzöd az emberi alakod. Ez így nagyon jól hangzik, de egyáltalán nem biztos, sõt mondhatni semmi garancia sincs arra, hogy ez mindenkinél így is zajlik le. Hogy ez miért fontos? Azért, mert ha már sikerül elhagynod a fizikai testet, jó lenne, ha azt az akkor keletkezõ új élményedet nem úgy kellene megõrizned, hogy nem azt kaptad, amit vártál. Mire gondo-lok? Például arra, hogy amikor kintrõl vissza nézel, ne az legyen a gondolatod, jaj de csúnya vagy menj innen. Ez a kijelentésem nem arra vonatkozik, hogy ténylegesen csúnya az, aki kilép, hanem arra, hogy mivel nem korrekt a felvilágosítás meglepõdsz. Ezt így elég nehéz leírni de le kell, hogy a gyakorlókat minél kevesebb meglepetés érje. Maga a kilépés gyorsan zajlik le. Minden testi fájdalom nélkül. Amikor sikerül kilépned, akkor egy igen érdekes dolog történik. Mármint ha visszanézel az otthagyott fizikai testre. Rádöbbensz arra, hogy ami ott fekszik, az nem Te vagy. Hiszen Te kint vagy. Igen, szabad vagy. Ekkor pedig majd szép lassan rájössz arra, hogy tudsz mozogni is. Változtathatod a helyzetedet. Azonban ez a helyváltoztatás nem olyan, mint a fizikai. Itt ugyanis nincsenek korlátok. A tested, amit amúgy normális körülmények között magaddal cipelsz, ott van, ahol hagytad. Ahol levetetted. A formád, pedig olyan, amilyen. Lehet, hogy megõrzöd az emberi formád, lehet, hogy nem. Lehetsz olyan, mint a bárányfelhõ de lehetsz gömb formájú is. Tehát soha semmilyen körülmények között se várd el, hogy ilyen vagy olyan leszel mégpedig azért, mert ha a történések nem válnak valóra, nagyon megnehezíted a késõbbi testelhagyást. Amikor kint vagy, nagyon érzékeny leszel. Tehát bármit látsz is csak a szeretet legyen benned felé. Onnan kintrõl minden teljesen más. Sokfelé hallottam, hogy a formákat összehozzák a lelki fejlettség szintjével. Mindenkit óvok tõle hogy ezekbõl bármilyen következtetést is levonjon. Az az ember, akinek sikerül a kilépés, már gyõztesnek számít abban az értelemben, hogy õ már pontosan tudja, nem tartozik ehhez az anyagi világhoz. Tehát az anyagi világ nem képes rá semmilyen formában sem hatni. Ezért aztán olyan erõt kap, melyet úgymond normális halandó sosem. Mégpedig azért, mert Õ már nem a hallomásokból táplálkozik, hanem neki konkrét megtapasztalása volt. Amikor a testelhagyást megkezded, tudnod kell, hogy most épp mit csinálsz. Például tudni kell, hogy csak akkor kezdj neki ha szívedben nincs félelem. Gondolataid legyenek tiszták. Ne azzal foglalkozz, milyen védelmi rendszereket építs magadnak. Ha ezekkel bíbelõdsz, hagyd abba az egészet. Nézzük csak szép sorjában mi az, ami biztos a testelhagyásból. 1. meg lehet csinálni. 2. Megtapasztalod a szabadságot. 3. Rá kell jöjj arra, hogy szabad vagy. 4. Tudni fogod, hogy sok minden nem úgy van, ahogy azt tanították Neked. 5. Megtapasztalod, hogy olyan mint ajtó, ablak, falak, teljesen értelmetlenek. Amikor pedig visszatérsz elõfordul, hogy nehezen történik meg. Olyan, mint ha egy sûrû tömör közegbe kellene magad belepréselni. Ez egyáltalán nem jó érzés. Utána érezni fogod, hogy a tested mekkora korlát. Egyszerûen zavar. Persze az is elõfordul, hogy szinte észre sem veszed, amikor megtörténik. Amivel pedig nem kell foglalkozni, az az, hogy itt-ott, amott, ennél vagy annál a csakránál lépj ki. Úgy is ott fogsz kilépni, ahol számodra az adott pillanatban a legkedvezõbb. Azonban van még egy nagyon lényeges kérdés a technikai kivitelezésen kívül. Mégpedig az, hogy mennyi ideig tartó gyakorlás után lehet végrehajtani a kilépést. Meddig gyakorolja valaki. Erre csak azt a választ tudom adni,hogy teljesen bizonytalan. Az egyiknek 1 nap, a másiknak 2 hét, 1 év, bármennyi lehet. Az általam végzett és bevált gyakorlatok. 1. Fekszem a hátamon és a talpamnál gondolatban húzok egy függõleges vonalat, majd pedig a koponyatetõmnél szintén. Tehát nem a koponyámból engedem ki, hanem konkrétan a fejem tetejénél. A két vonal között, amit összekötök legyen kb foknyi eltérés. Amikor ez megvan, akkor belülrõl elkezdek tudatosan mozogni, hangsúlyozom, nem a fizikai testet mozgatom, hanem önmagam. Amikor belül mozgom, akkor azt érzem is. Úgy kell elképzelni, hogy erre a talpam és fejem között levõ vonalra akarok kijönni. Itt semmi esetre sem szabad sietni. Tehát hagyjunk rá bõven idõt. Ez nem 5-10 perc! Ha nincs legalább egy óránk, hozzá se kezdjünk. Ennél a gyakorlatnál a szem legyen csukva. 2. Nyitott szemmel fixálom a plafon egy bizonyos pontját. Közben arra gondolok, hogy ott vagyok és onnan nézem a fizikai testet. 3. Az egyik legfurább, amikor a velem szembe levõ falra oda vizualizálok egy kampót, a testembe pedig egy horgot és mintegy csörlõvel, elkezdem magam kihúzni. Szépen lassan

12 Meditáció és Kontempláció 2. rész A megvilágosodás A meditációs folyamat egyik lépcsõfoka, ezért az elme gondos ellenõrzését és a téma tudományos megközelítését igényli. Olyan igazi kontempláció és lélekkapcsolat eredménye, mely arra mutat, hogy mûködésbe lépett az elme második tevékenysége is a maga egymást követõ fázisaival. A megvilágosodás közvetlenül a kontempláció után következik be. Ekkor, ebben a fázisban a tudás, amit kapunk, nem tapasztalati úton jön létre. A lélek fénye az elmén keresztül beáramlik az agyba, oly mértékben, hogy elmondhatjuk, abban a fényben mi is meglátjuk a fényt. A misztikus behatol a külsõ forma mögé és ott rátalál a jóra és csodálatosra. Rudolf Otto mûvében azt mondja, hogy a divináció vagy megérzés az a képesség, amellyel felismerhetjük a minden forma mögött ott rejlõ, lényegi szentséget és szépséget. A misztikus tehát ráérez arra a valóságra, melyet az anyag burka csak elrejt. Ez tehát az érzékek útja. Most vizsgáljuk meg az értelem útját, vagyis az elme intenzív egy problémára vagy formaaspektusra való összpontosítását, melynek célja a létezés okának megismerése. A koncentráció és meditáció révén nagyfokú uralomra teszünk szert az elménk fölött és megtanuljuk, hogyan tartsuk elménket szilárdan a fénybe. A tudatosság azután kilép az ún. alacsony én-bõl (az agy és elme birodalmából), s átlépünk a kontempláció állapotába, ahol már lélekként mûködik, s önmagára Tudóként tekint. Ebben az állapotban az elme szilárdan rögzül és visszautasít minden más tudatszintrõl (például az érzelmi és fizikai világból) érkezõ. Semmit nem lát és semmit nem hall csak azt, amelyben jelenleg tartózkodik. Ebben a világban azonban hall lát és tud és felismeri az Igazságot, amely itt most felszabadul az anyagi struktúra homálya alól. Ez alatt a transzcendentális folyamat alatt pedig az elme végig szilárdan áll a fénybe. A valódi megvilágosodás az intellektusra, az értelemre vonatkozik, melyet tökéletesen el kell választanunk az érzéstõl. A Tudó és a misztikus között az a differencia, hogy a Tudó az értelmét irányítja a kutatás tárgyára, ezért útja az elme útja. A valóban megvilágosodott ember a misztikus és a Tudó kivételes kombinációja. A lélek fényt gyújtva az elmében, tudást és bölcsességet csepegtetve a várakozó és figyelmes elmeanyagba ami csak a lélek kiváltsága olyan hatást gyakorol a valóban eggyé vált emberre, amilyen az elméjének a minõsége. A megvilágosodás hatására az elme fogékonnyá válik a telepatikus kapcsolatokra. Ez nem összekeverendõ az asztrál síkon történõ kommunikációra de nem egy a két agy között történõ kommunikációval sem. Az intiúció és a legtisztább formájában megvalósuló telepátia azért a megvilágosodás két eredményének tekintendõ. Az intiúció meghatározható úgy, mint az igazság közvetlen megértése, amely teljesen független a gondolkodóképességtõl és mindennemû értelmen alapuló folyamattól. Ez az állapot teljes mértékben a megfoghatatlannal foglalkozik. A megvilágosodás kihat a mentális, az asztrális és a fizikai testre. Az irányítást a magasabb szinteken a lélek veszi át, amikor az elmét az intiúció révén befolyásolja. A lélek kapcsolódási pontja a magasabb agyban van. Az emberi lényben, mondja Dibble, az oxfordi egyetem professzora két különálló szervet kell elfogadnom az intelligencia szerveként: a thalamust, mely az ösztön székhelye és az agykérget, mely az intellektus és az intiúció közös székhelye. A lélek megvilágosítja az elmét. Kitartó kontempláció révén az Egyetemes Elme tolmácsai lehetünk. Az ezen a szinten levõ telepatikus kapcsolatoknak semmi közük a médiumitáshoz és ahhoz a sok könyvhöz, amit ma,,inspirált írásnak neveznek. Ezeknek 98%-a a tudattalanból merít, illetve kiváló mentális képességek birtoklásáról tanúskodik, Azt tanúsítják, hogy az ember sokra vitte és egyre koordináltabb személyiséggé válik. Arra azonban nem, hogy az intuíció vagy spirituális telepátia mûködni kezdett volna. A fejben látható fény különféle formákat ölthet és gyakran csak lépésrõl lépésre fejlõdik ki. Tehát mondhatjuk és mondjuk is ki, hogy a mentális megvilágosodásnak szoros fizikai összefüggése is van. Az inspiráció a meditáció legmagasabb foka. Gyakorlás Mindenki számára hasznos e a meditáció? El kell e vonulni az erdõbe? A meditáció elsõ eredménye rendszerint a hatékonyság növekedése a mindennapi életben. Az élet dolgaiban való komoly elmélyedés már önmagában is koncentrációs gyakorlat és jelentõs eredményeket hoz. Tehát mindenkinek megéri. Mikor? A,,nincs idõm rá, dõre kifogás csupán az érdeklõdés hiányát jelenti. Ha valamit akarunk, azt meg is tudjuk csinálni. Törekedni kell arra, hogy reggel végezzük a gyakorlásokat. Milyen helyen gyakoroljunk? Milyen testtartásba végezzük? Zárjuk az áramkört. Légzõgyakorlat. Ne! Egyenlõre. Egyébként sincs semmi köze a spirituális fejlõdéshez. Leginkább az asztrálsíkhoz hasznosítható médiumi képességek kifejlõdéséhez vezet. Mindenféleképp tárgya kell, hogy legyen a meditációnak. Az elme nem hajlandó idomulni a gondolathoz, amelyre gondolni szeretnénk és összevissza rohangál. Mindig a maggondolatra kell koncentrálni. Az elme mindig aktív módon az ideával foglalkozzon és ne az összpontosításra irányuló saját erõfeszítésével. Ez a tevékenység kizár minden külsõ gondolatot. Ha nem nagyon megy, képzeld el, hogy elõadást kell tartanod. A szórványos erõfeszítés sehova sem vezet. Sõt kifejezetten káros, mert állandó kudarcélményt eredményez

13 Avatárok és az avatára Ki az Avatár és egyáltalán mit is jelent ez a szó? Nem másra, mint a Legfelsõbb Személyre, azaz Istenre utal. Tehát akkor, amikor önállóan áll ez a szó, akkor tudnunk kell, hogy Róla van szó. Amikor pedig az avatára nevet halljuk, akkor rögtön tudnunk kell, hogy itt egyszerûen sima átverésrõl van szó. Mégpedig azért, mert ilyen nem létezik. Most mindjárt rá is mutatok, miért. Egész egyszerûen azért, mert az avatár, aki nem más, mint Isten, férfi potenciál. Függetlenül attól, hogy az Õ esetében semmi körülmények között sem beszélhetünk olyan dolgokról, mint pozitív és negatív töltés. Tehát nem osztható férfi és nõi oldalra. Márpedig az avatára szóval épp ezt akarják elhitetni. Gondolom, ez nem egy tiszteletre méltó cselekedet. Az ilyen embertõl leghelyesebb ha azonnal elhatárolódunk, hisz aki erre vetemedik, az mindenre képes. Magáról Istenrõl tudnunk kell, hogy Õ egy olyan lény, akire semmi körülmények között sem hat az anyagi világ. Függetlenül attól, hogy itt van-e vagy esetleg más anyagi világokban. Mert, hogy senki se gondolja, hogy a Legfelsõbb Személy csak 1-2 alkalommal volt jelen a Földön. Az ilyen állítást semmi esetre se vegyük komolyan, bármelyik egyház is állítja és bizonyítja. Mindez csak azt bizonyítja, hogy tudása csak az õ egyházának tanításaira korlátozódik. Ezért aztán ha nem akarunk egy dogmatikus irányvonalat magunkénak vallani, akkor tekintsünk szét más irányba is. A függõ helyzetek sosem tesznek jót egy embernek. Az viszont igen ha folyamatosan tanul és képzi magát. Az Avatár-ról tudni kell, hogy lévén magáról Istenrõl beszélünk, jelenjen meg bárhol is a világban és legyen annak bármilyen bõrszíne, tudnunk kell, az Õ teste semmi esetre sem anyagi test. Ha nem milyen? Megmondom. Lelkitest. Valószínûnek tartom nem túl sokan ismerik ezt a szó összetételt. Abban viszont majdnem biztos vagyok, hogy akik olvassák ezt a magazint, azok tudják, hogy az ember nem más, mint egy olyan lélek, aki kénytelen volt egy fizikai testet felvenni. Tehát ebbõl már rögtön világossá válik egy pár dolog. Hogy mik ezek? 1. Az ember nem tartozik a fizikai világhoz. Annál sokkal több. Õ maga a Lélek. Na meg rögtön rá kellene jönni arra, hogy ha valami nem az anyagi világ része, akkor az arra nem is képes hatni. Ezek után pedig azt is megmondom, hogy az emberben akkor kezd el kialakulni a halálfélelem amikor önmagát az anyagi testtel azonosítja. 2. A léleknek, mint olyannak, függetlenül attól, hogy az anyagi világok valamelyikében van-e vagy sem, egy bizonyos mérettel rendelkezik. A védikus tanítások (jelentése vidya, azaz tudás) pontosan tudtunkra adják annak méretét. Ezek szerint tehát a hajszál keresztmetszetének ed része. Tehát ekkora méret mellet képesek vagyunk irányítani a fizikai testünket. Gondolom szembeötlõ a méretdiferencia. Ugyanakkor azonban azt is látni kell, hogy igazából melyik is képviseli az értéket. Tehát ezek vagyunk mi. Namármost az Avatár pedig bármekkorának is látjuk, tudnunk kell, hogy Õ teljes egészében Lélek. Tehát földiesen szólva tömény lélek. Mi pedig nem mások vagyunk, mint ennek az Avatárnak, Istennek a gyerekei. Igen. Gyerekei. Én pedig, mivel pontosan tudom, hogy az Õ gyereke vagyok, mint gyerek, egyszerûen csak Apunak nevezem. Azt hiszem ezek után nem lenne baj, ha erre az emberek is rájönnének. Mégpedig azért, mert akkor nem vetemednének arra, hogy Isten nevében gyilkolják a valóban testvéreiket. Lévén egy Apától származunk. Ugyanakkor persze az sem lenne baj, ha képesek lennének valóban kiszûrni azt, hogy ki lehet Isten és ki nem. Van egy-két olyan dolog, aminek ismeretében biztosak lehetünk ki is nem az. Isten sem nem személy sem nem fajválogató. Ez egy alap. természetesen van még egy pár de ezeket most nem mondom el. Majd késõbb. Annyit azonban még elmondok, hogy Isten nemcsak alkalommal volt jelen a Föld bolygón. Ez egyszerûen nem igaz. Bármely egyház is állítsa, bármely könyvében. Õ állandóan jelen van de nehogy valaki azt gondolja, hogy csak itt, a mi bolygónkon. Amikor nem tudjuk, nem tudatja, hogy itt van, akkor rejtett inkarnációként van jelen. Nem beszélve arról, hogy mint Felsõ lélek, ez egy másik minõsége, mindenkiben, kivétel nélkül jelen van. Most pedig, hogy ennek a cikknek a végére értem, elmondom mégegyszer, hogy olyan, mint avatára, Isten nõi minõsége sosem volt jelen a Földön. Most sincs. Aki pedig magáról ilyent állít, az közönséges hazudozó és szélhámos. Egy ilyen embertestben levõ lény biztos, hogy csak önös érdekek miatt vetemedik arra, hogy magát Isten nõi formájaként imádtassa és bizonyos információkat adjon át a ki tudja mirõl. (folytatás következik) 24 25

14 Õsiségünk nyomában Mondhatnám, kis Magyar Történelem. Most amolyan oknyomozó történeti írást teszek le az olvasó elé. Nem másról lesz most szó, mint arról a vallásról, amit szintén tûzzel vassal irtottak ki ellenségeink. ennek a vallásnak is az lett a vége, hogy a vallásháborúk során majdnem elveszett. Azonban ez nem történt meg. Hála a Hun népnek. Mégpedig azért, mert az oda való beáramláskor azt magukkal vitték. Indiába mind a mai napig megmaradt. Ezzel a kis írással emlékeztetni fogom a Kárpát-Medence lakosait. Nézze és lássa mindenki, milyen vallást vettek el népünktõl. Szép lassan, folyamatosan. A késõbbiekben pedig pontosan levezetem, hogy milyen parapszichológiai folyamatok indultak be ennek az áttérésnek az eredményeként. Az természetesen, hogy miért történt az, ami történt, sem az Õsöket, sem A Legfelsõbb Személyt nem érdekli. Jelen írásban a Hun néppel foglalkozunk, annak is egyik eredeti vallásával. Nevezetesen a zoroaszterianizmussal. Azért mondom, hogy egyik, mert idõben ez csak mintegy 3000 évvel ezelõtti. Mi mondhatjuk azt, hogy csak ennyi, mert mi ennél sokkal régebbi nép és nemzet vagyunk. Ezek után nézzük Zoroaster vallásának szent könyvét, a Zend Avesztát Zajti Ferenc tolmácsolásában. Elõtte azonban olvassuk el egy részletet az elõszóból. Még eddig nem volt próféta, aki oly tiszta érzéssel s bensõséges szívbeli vágyakozással tudott volna felemelkedni Ura Istenéhez, mint ahogy Zarathustra tette, a tisztaságos törvényeknek igaz-nagy mestere, az Istennek kedves dalnoka és bizalmasa is egyben.,,mindazon próféták között, akik valami küldetéssel a világra jöttek, akik e föld számára törvényeket hoztak, egy sem volt eddig, aki úgy, mint Zarathustra, feltárta volna elõttünk a múltat, s jövendõt. Õ megcselekedte ezt, kinyilatkoztatva szent könyvében, a Zend-Avesztában, ami történni fog, a jónak és rossznak a titkát és mindazt, a mi a világteremtésétõl a feltámadásig, volt és lenni fog. Általa ismertük meg a szellemek világát, Õ tanított meg az igazságra és tõle származik tudásunk, mi a jó és mi a rossz cselekedet Így írja ezt Iránnak egy régi könyve. És ehhez ma sem tudunk mit hozzá tenni. Az a háromezer esztendõ immár, mely eltelt azóta, mióta Zarathustra fohászai elsõ ízben hangzottak volt el, nem törölhette le hímporát, és nem halványíthatta el sem szépségét sem mélységét e gyönyörû fohászo k - nak. Azért k ü l d ö t t engem az Isten erre a világra, hogy szentséges akaratát a nemzettségeknek kinyilatkoztassam Mondta Zarathustra. ZEND-AVESZTA I. Jasna, ÁHITATTAL, szent buzgósággal emelem fel hozzád kezeimet, óh,én Istenem! De mégis, mégis, - szent szellemed fuvalma töltse be elõbb valómat egészen, te örök igazság! hogy magam is aztán jóvá lehessek, és velem itt ez a hûséges föld is. 2. Vágyódó lelkünket töltsd be jóságoddal én Uram, Istenem, s tégy méltókká minket mostan és minden idõkre... Óh mert csak a jóságban lakozhat az igazi, a valódi béke. 3. Énekem folyton csak Te rólad szóljon, Te rólad zengjen, mint soha azelõtt: hogy mi vagy Te nékem, hogy ki, vagy énnékem és hogy Te csak boldogságot árasztasz mindenfelé széjjel. Szent erõddel öleljél át engem, a te õs erõddel, mely mindeneket tart és magába fogad. Óh halld meg kiáltásomat, én édes Istenem! 4. Mint az áldozat gyenge füstje, ugy szállok én is el feléd, felajánlva lelkem igaz törekvését, hogy magam cselekedetivel másokat is jóra segitsek. Csak erõddel támogass majd, kérlek. Életemet im neked szentelem, s mennyországod szent szolgálatjára meghajtom lelkem! 5. Tudom Uram, hogy kérésemre Te sohasem mondanál nem-et. Óh édes Istenem, úgy szeretnék mindig Te nálad lakozni, - de nem csak vágyakozással, csüggeni rajtad, megsemmisülni szeretnék Benned, hogy valómat magadban rejtve - hordozzál titkon, egy örökkévalón át. 6. Setét még az én világom, de hiszem és tudom, hogy egykoron majdan fényt derítesz rája. Gondolataimat, cselekvésimet, fogd föl magadhoz kérlek, én jó Istenem! Te magadhoz mindent, s Te nálad, Benned majd, lelkem igaz otthonra talál. Szép ez az Aveszta ugye? Mit mondjak, nekem is tetszik. Persze ezzel nem vagyunk egyedül. Tetszett ez az akkori idõkben élt irániaknak is, kikkel igen régi kapcsolatunk volt már abban az idõben. Az iráni vallás Zarathustra ideje elõtt, mint Mazdayaznán volt ismeretes. Ugyanígy az abban az idõszakban élt Hun testvéreinknek is ez a Mazdazyanán volt a vallása

15 Az Õsök Jussa Valamikor réges régen a történelem elõtti idõktõl lakja a Földet egy csodálatos nép, ki a távoli transzcendens világból jött el, hogy szolgálja a Földet és a rajta illetve benne élõ lényeket. Ezek a csodálatos lények, az Aranykor óta élnek és léteznek bolygónk felszínen. Sokan közülük már rég elhagyták az anyagi világokat és oda soha többé nem térnek vissza. Ennek a népnek olyan csodálatos tulajdonságai voltak, hogy a teremtett világmindenségek minden lénye õket utánozta. A világmindenségek lényei szinte mind, kivétel nélkül szerették Õket. Volt is miért. Leginkább azért, mert szívükben még ugyanúgy égett a szeretet lángja, mint mikor elhagyták az Õsi Hazát. Abban az idõszakban még rendkívül hosszú ideig éltek az emberi lények. Nem volt betegség, mely pusztított volna közöttük. Gondolataik mindig otthon jártak, Édesapjuknál, Istennél és egyre csak azzal foglalkoztak, hogy hogyan tudják Õt elégedetté tenni. Tudom, ma ez szinte elképzelhetetlen. Példát mutattak a késõbbi idõkben utánuk jövõ társaiknak. A jó példa mindig hatásos volt az érkezõknek. Ezáltal látták a példát és cselekedték is. Ezzel pedig õk is egyre magasabb és magasabb fokra jutottak. Olyan volt ez, mint mikor valaki egyre magasabbra és magasabbra halad az égig érõ lajtorján. Ennek a népnek a világciklus utolsó elõtti korszakában, mely már nekünk, egyszerû földi halandóknak is belátható távolságába és látóterébe került. Azonban nekünk földi embereknek a régmúlt idõkrõl szinte semmi tudomásunk sincs. Azonban mintha véletlenül történt volna, elõbukkantak olyan csodálatos számítások, szövegtöredékek, melyek tényszerûen közlik a régi történések hiteles dokumentációját. Ezen szövegek ismeretének birtokában rá kellett jönnünk, hogy van lehetõségünk arra, hogy a fantázia birodalmából vissza tudjunk térni a valóban õsi hagyományokhoz. Ehhez, egy olyan nép számításait veszem elõ, melyet a többi testvérünkhöz és õseinkhez hasonlóan szintén eltagadtak tõlünk. Számomra szinte felfoghatatlan, miért teszik ezt azok az ugyanazon emberiséghez tartozók, kik ezt mindig folyamatosan megcselekszik velünk. Meg nem bírom érteni miért, hisz a tudás közös, annak kisajátítás lehetetlen. Oly annyira lehetetlen, mint Istent, az Öreg Istent eltagadni és azt egy másik, helyettes, kinevezett istenre felcserélni. Most is ennek a tarthatatlanságát mutatom meg. Még pedig azért, m e r t Nekünk erre óriási szükségünk van. Szükségünk van azért, mert rá kell világítanom arra, hogy az elhallgatás a mai idõszakban élõ emberiség végsõ pusztulásához gyorsabban fog elvezetni, mintha a tudást oly tisztán adhatnánk át, mint ahogy van. A gátló tényezõk maximális kizárásával. Amin keresztül a pontos matematikai számítások készültek, nem más, mint a Káldeus nép világkorszakokra építkezõ számításai. Õk, akik a mi testvéreink, kiszámítottak egy éves, periódusosan ismétlõdõ ciklust. Tehát nem rokonról, hanem Testvérrõl beszélek. Gondolom sokunk elõtt ismert, hogy õk voltak az asztrológia és a matematika nagymesterei. Mindenki tõlük tanult. Azonban egy idõ múlva kezdtek rájuk irigyek lenni. Õk már akkor tudták, hogy a fizikai testben valami olyan önfenntartó és kimeríthetetlen erõ van, mely nem igényel külön energia utánpótlást. Hamarosan rájöttek arra is, hogy bár eljöttek otthonról, a transzcendens hazából mégsincsenek egyedül. Azonban arra is hamarosan rájöttek, hogy õk valahogy függetlenek a fizikai testüktõl. Na meg a magas fokú mágiai ismeretek miatt azt is tudták, hogy kell a fizikai testet úgy elhagyni, hogy oda vissza is lehessen térni. Tudták, a bennük l e v õ energia és forrása nem tartozik ahhoz a világhoz, ahol, amiben éltek. Mármint a Föld nevû bolygóhoz. Ugyanakkor képesek voltak azt használni. Az élet nem a Földön született és nem is lesz vége. Nem máshol, hanem Egyáltalán sehol és soha. Tetszik az egyházaknak vagy sem, mi hallhatatlanok vagyunk és Apánk a Legfelsõbb Személy, kit Istennek mondunk. Õseink mindennek tudatában voltak. Jogos lehet a kérdés. Vajon miért? Nem másért, mert szívükben nem volt hely a negatív érzelmeknek és elméjüket nem szennyezték be az anyagi világ kiszolgálásának és annak való megfelelésének kényszerképzetei. Ahhoz, hogy õseink valóban megkaphassák jussukat, elõször is emlékeznünk kell rájuk, ragaszkodnunk hozzájuk és az õ értékítéletük szerint kellene élnünk mindennapjainkat. Tudnunk kell, hogy nem azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy az érzékeket, és annak urát, a hamisegót szolgáljuk, miközben valójában sokan közülünk azt sem tudják, miért élünk egy ilyen szûk fizikai testben, valamint, hogy hogy kell megoldani azt a látszólag megoldhatatlan feladatot, hogy végre szabadok lehessenek. Ezt és még sok minden mást azonban megtanulhat a keresõ az ÓD Parapszichológiai Akadémián

16 Az anyagi természet és annak elõállása Az Úr csodálatos teremtõ energiája láttán még az oly kiváló tudósok, is mint Brahma, Siva, Indra és még sok más félisten is megzavarodnak néha, nem is szólva a mai kor tudósairól. Az Úr mondja: az ostobák kigúnyolnak, amikor emberi formában szállok alá. Nem ismerik transzcendentális természetemet és minden létezõ feletti legfelsõbb hatalmamat. A Legfelsõbb Úrnál nincs különbség a teste és lelke között. Õ egyszerre a hatalmas és a hatalom. Egy átlagos embernek, aki az anyagi világban él elõször az Úr külsõ energiájáról kell, hogy ismereteket szerezzen. A világiaknak nevezett emberek közül legtöbben Durga Devi-t, az Úr külsõ energiáját imádják, ám azt nem tudják, hogy Õ nem más, mint az Úr árnyék-energiája. Ugyanakkor azt sem tudják, hogy a hatalmas Durga-sakti is az Úr irányítása alatt áll és az Õ jóváhagyása nélkül még egy fûszálat sem tud megmozdítani. Minden élõlényrõl felszabadult és feltételekhez kötött helyzetükben egyaránt a Legfelsõbb Úr gondoskodik, különféle kiterjedésein és három fõ energiáján keresztül. (külsõ, belsõ és határenergia) Közülük néhányat, akiket bizalmába fogadott, az Úr a teremtés munkájával is megbíz például Brahmát, Maricit és másokat -, és fel is hatalmazza, hogy teremthessenek. A külsõ energia (maya) szintén jivákkal, feltételekhez kötött lelkekkel van teli. A feltételekhez nem kötött határenergia a lelki birodalomban cselekszik, ahol az Úr a különféle kiterjedései révén gondoskodik az élõlényekrõl, a lelki világban megnyilvánuló különféle transzcendentális kapcsolatokon keresztül. Az Egyetlen Istenség Legfelsõbb Személyisége tehát sokként jelenik meg, ám így bár minden változatos megnyilvánulás Benne van, s Õ benne van minden változás megnyilvánulásában, mégis különbözik tõlük. Ilyen az Úr elképzelhetetlen misztikus hatalma. Felfoghatatlan energiái révén minden egyidejûleg egy Vele és különbözik Tõle. Számtalan univerzum van, s összességük a teremtett anyagi világ. A teremtésnek ez a része a tel-jes teremtésnek csupán töredéke: az anyagi világ csak egy rész. Ha az anyagi világ a Legfelsõbb Úr energiájának egynegyedének megnyilvánulása, akkor a fennmaradó háromnegyed rész a vaikuntajagat, vagyis a lelki világ. Az Úr teremt, azután újra visszavonja a teremtést. Ez azonban csak az anyagi világra vonatkozik, mert teremtésének másik része a nagyobb, nem semmisül meg, másképp nem lehetne öröknek hívni. Az Urat Anadinak hívják, akinek nincs teremtõje, és Ádinak, minden létezõ eredetének. Az Úr külsõ energiáinak mûködése Karanodakasayi Visnu, Garbodakasayi Visnu és Ksirodakasayi Visnu aspektusában irányítja. Ez az anyagi világ a három kötõerõ, a jóság a szenvedély és a tudatlanság megnyilvánulása. A Legfelsõbb Úr az anyagi világ teremtése, fenntartása és elpusztítása érdekében elfogad három uralkodó formát: Brahmáét, Visnuét és Sankaráét (Siváét). Visnuként behatol minden egyes teremtett anyagi testbe, Garbodakasayi Visnuként behatol minden univerzumba és Ksirodakasayi Visnuként behatol minden élõlény testébe. Az ún. bhakti-yoga az egyetlen folyamat, amelyet követve az ember képessé válhat arra, hogy megismerje Õt. A materialista emberek nem rendelkeznek kellõ ismerettel még az anyagi égrõl sem, hogyan tudnák hát elképzelni a lelki eget? Számukra az Úr hajléka örök legenda és rejtély marad, ám akik valóban szeretik, mindig társként fordulhatnak az Úrhoz. Az imperszonalistákhoz azonban kegyes és megengedi, hogy vágyuknak megfelelõen a brahmajyoti egy lélekszikrájaként a létébe olvadjanak. Mivel azonban nem méltók arra, hogy az Úr társaivá váljanak ez csak egy idõszakos folyamat, amelynek természetesen vége szakad. Akit elkápráztat a személytelen brahmajoyti ragyogása, nem ismerheti meg a személyes transzcendenst, így az Isopanisad (15) A bhakta azonban így szól. Kérlek, távolítsd el a brahmajyoti sugarai alkotta fátylad, hogy láthassam örök, gyönyörrel és tudással teli formádat. Az Úr ezt kéri: add fel a vallás minden más útját és hódolj meg egyedül Nekem, s higgy benne, hogy megvédelek minden bûnös tettedtõl és felszabadítlak! Ne aggódj többé! Az Úr odaadó szolgálata mindig az Iránta érzett szereteten alapszik

17 32 A mágus és APU A mágus képes akár tehénné is válni, mégsem tehén, ám ezzel egy idõben a tehén amelyet varázsolt, nem különbözik Tõle. Hasonló módon az anyagi energia sem különbözik magától. Hiszen ez egyik kiáradása. Ugyanakkor azonban ez az energia-megnyilvánulás nem a Legfelsõbb Úr. Apu saját belsõ energiáján keresztül nyilvánul meg a Földön, az viszont nem képes rá hatni. Apu és az egyéni lélek között az a különbség, hogy a Felsõ lélek a kozmikus megnyilvánulás megteremtése során különféle energiái révén cselekszik, ez a megnyilvánulás pedig megtéveszti az élõlényeket. Apu az energiák Ura, míg az élõlényeket az energiák a hatalmukban tartják. Az Úr, Apu teljes mértékben lelki azaz CIN-MÁTRA. Korlátlan energiákkal rendelkezik, melyekkel számtalan csodás dolgot ideiglenest és maradandót teremt és nyilvánít meg. Az anyagi világ Apu külsõ energiájának teremtése, ideiglenesnek tûnik. A megsemmisülésben az Úr saját energiájában létezik tovább. A Belsõ energiájának teremtése, a lelki világ, a Transzcendens Világ nem ideiglenes megnyilvánulás, mint a fizikai. Apu Belsõ energiájának e megnyilvánulásai Örökkévalóak. NIRGUNÁ-nak nevezik õket. Reá nem hatnak az anyagi kötõerõk még az anyagi jóság kötõereje sem! Ezt az anyagi Univerzumot Apu azoknak az élõlényeknek teremtette, akiket az az illúzió kerített hatalmába, hogy Õt utánozva, Vele eggyé váljanak. A kötõerõk feladata az, hogy a feltételekhez kötött lelkeket a továbbiakban is megtévessze. Ez az anyagi világ tehát a feltételekhez kötött lelkek miatt lett teremtve, hogy hadd élvezzék azt. A Feltételekhez kötött lelkek cselekedetei az anyagi energián keresztül nyilvánulnak meg, ezért eltorzult formában jelennek meg. Tiszta Lélek = Tiszta Tudat sohasem veszti el tudatosságát sem a körülmények, sem az idõ sem az álmok hatása miatt. Az élõlény tiszta szellemi lélek. Hogyan tudja hát magát mégis elhülyíteni? Úgy hogy az avidja energia befolyásolja. Mivel az élõlény könnyen az avidja energia hatása alá kerül, sohasem lehet egyenlõ a Legfelsõbb Személlyel. Hogy lehetséges, hogy az élõlényt legyõzi a tudatlanság és hatása alá kerül miért van oly sok szenvedésnek kitéve? Nem kellene így lenni de a valóságban mindenütt ez van. Az Elme zavarodottsága az oka. Szerencsére csak néhány élõlényre jellemzõ. Különben nem lenne lehetõség arra, hogy a fejlettebb szinten álló személyiségek megoldják a problémát. Az odaadószolgálat az igazi odaadó szolgálat az, ha minden a transzcendens Változatosságban végzi tevékenységét. Hold és víz -remegés. Az élõlények az Úr Tatastha energiájából származnak, így mindig Apu energiái, nem pedig az energiaforrás. Olyanok, mint a napsugarak. Nincs különbség a Nap és annak sugarai közt, így az alacsonyabb energia befolyása alá kerülhetnek. Lélekszikrák ha kirepülnek az eredeti tûzbõl, egy eltérõ atmoszféra befolyása alá kerülnek. Gyógyítanunk kell az érzékeket, hogy megszabaduljanak az anyagi fertõzéstõl. Fel kell adnunk azt a téves képzetet, hogy a lélek szenved az anyagi fájdalmaktól. Aput különféle módon lehet szolgálni. Semleges, aktív, baráti, szülõi és szerelmi kapcsolatban. Amikor aztán ezeken keresztül megszereti, ragaszkodása az anyagi világhoz megszûnik. A felszabadulás útja a mahatma transzcendentális szolgálata. Mahatmák azok a tiszta bhakták, akik úton vannak Isten királysága felé. A jótékonyság legtökéletesebb formája: megszabadítani az embereket az anyagi lét gyötrelmeitõl. Apu tiszta szeretõje sosem gondolja, hogy õ a tulajdonosa otthonának. Mindenét az Úr Legfelsõbb személyiségére bízza, s így nem kell aggódnia családja eltartása vagy a családi érdekek megvédelmezése miatt. Mivel mindent az Úr szolgálatának szellemében fogad el, ezzel kihúzza a vagyongyûjtés méregfogát. Csakis az Aput szeretõk az emberi lények, akik méltók a felszabadulásra, míg mások hiábavalóan csak valódi haszon nélküli létükért küzdenek. Az ember csakis a Lelki tudat segítségével szabadulhat meg az anyagi ragaszkodás szennyezõdésétõl és kaphatja meg az Úr áldását.

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2014/ TAVASZ - ÓRAREND 02.10. 02.11. 02.12. 02.13. 02.15. TANÉVNYITÓ JÓGA -HALADÓ 15.00 16.20 -II.-III A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek!

Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! ! Létezik egy nyelv melyet a világon mindenhol egyformán beszélnek! Bár Jó estét kívánok! helyett nem mondhatjuk azt, hogy százhuszonhárom ettől függetlenül számokkal bármit kifejezhetünk, beleértve az

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében. Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail. Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.com Vázlat Számolás és olvasás Szöveges feladatok Az olvasási

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga

A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga A kvantum impulzus és a téridő mátrix hétköznapjaink a kvantum fizika nyelvén A 2015 október 8-i könyv bemutató előadás teljes anyaga Kiss Zoltán J Azoknak, akik nem tudtak eljönni és azoknak is szeretettel

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika

Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Játék a végtelennel MAGYAR TUDÓSOK Marx György: Gyorsuló idő Rényi Alfréd: Ars Mathematica Székely Gábor: Paradoxonok Tusnády Gábor: Sztochasztika Péter Rózsa Játék a végtelennel Matematika kívülállóknak

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2013/ TAVASZ - ÓRAREND 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.12. 18.00 19.30 10.00 14.00 JÓGA Barna Gáborral GYÓGYÁSZAT- ÉLETTAN (nyílt óra, bárki csatlakozhat) Feng shui tanfolyam Feng shui és lakberendezés 01.19. Lakásunk helyszíni

Részletesebben

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges:

Személyes évek. A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: Személyes évek A Személyes Év kiszámításához három adat szükséges: 1. A születés hónapja 2. A születés napja 3. Az adott év naptári száma Nagyon fontos: a Személyes Évünk mindig a születés napjától, a

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona

Szakmai Program. Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Szakmai Program Baptista Szeretetszolgálat Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Székhely: 2483 Gárdony, Móricz Zs. u 33. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Telephely: 2483 Gárdony, Móricz

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben