NNCL v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC"

Átírás

1 NNCL v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC Fordította Dr. Rába Előd Szerkesztő Mentes Endre INTERCOM Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest 1997 ISBN X - 1 -

2 Első fejezet Sean Archer cipője sarkát gyengéden Pegazus oldalába nyomta, úgy ösztökélte sebesebb repülésre a paripát. A halhatatlan teremtmény szárnyai csattogva szelték a szikrázóan kék eget; szorosan a nyomában pedig ott száguldott egy unikornis, hátán Michaellel, Sean fiával. Ló és ifjú lovasa most épp eltűntek egy felhőből épült habkastélyban. A ködfátyol mögül felszűrődött a gyermek ezüstösen csilingelő kacagása. Sean letekintett az alant elterülő horizontra, és megpillantotta a kisfiú meggypiros léggömbjének tetejét. Pegazus láthatatlan lépcsőfokokon ereszkedett le oda, ahol Michael és egyszarvúja megpihentek. - Gyere, Mikey! A végén még lekéssük őket. - szólt Archer mosolyogva. - Látod, hogy éhes a lovam - ellenkezett Michael, és az unikornisra mutatott. A csodaszép táltos egy hatalmas tejszínkupacot majszolt, aranyos fogai csakúgy harsogtak, mikor harapott egyetegyet a finom csemegéből. - Majd eszik, ha odaérünk. Gyere, kisfiam, induljunk! Apa és fia egy vattacukor-szorosban haladtak úti céljuk felé, mikor megpillantották a repülő rókát üldöző csapatot. Élénkpiros ruhában és fekete cilinderben feszítő fiúk és lányok érkeztek szárnyas malacon, repülő oroszlánon, kétfejű sárkányon, sőt volt köztük olyan is, aki egy rózsaszín elefántot lovagolt meg, amelyik hatalmas füleivel csapkodta a csípős levegőt. - Hahó! - kiáltotta Michael, mikor a vadászcsapat elsuhant mellettük. A két lovas tekintetével a repülő rókát kereste, de ehelyett egy közeledő helikopter rotorjait pillantották meg. Archer megborzongott. A piros ruhás vadászok eltakarták előle a pilótát, a férfi arcát furcsamód mégis ki tudta venni. Ez az arc eleinte az övére hasonlított, de aztán vonásai különös átalakuláson mentek keresztül. Archert pokoli düh öntötte el, szinte úgy érezte, elemészti az égő gyűlölet. A pilóta rideg és kifejezéstelen arccal felemelte fegyverét, és megcélozta Michaelt. - Michael! - üvöltött fel Archer. Egy ugrással a fiú unikornisán termett, és megragadta a gyeplőt, hogy félrerántsa a lovat a gyilkos golyó útjából. A lövedék keresztülrobbant a piros léggömbön, és átfúrta Archer mellkasát. A férfi levegő után kapkodott, de átkarolta fiát, és testével fedezte őt, miközben újabb lövedék süvített el mellettük. Archer sarkát keményen az egyszarvú vékonyába vágta, s az állat kissé imbolyogva, ám villámsebesen menekítette ki őket a veszélyből. Nemsokára meglátták otthonukat, és ereszkedni kezdtek. Az unikornis patái végül földet értek a kertben, és Archer a ház biztonságot nyújtó falai közé cipelte kisfiát. Óvatosan kikémlelt az ablakon, de sehol nem látta a helikoptert. Michael még mindig ott csimpaszkodott a nyakában, lélegzete a meggyszörp édes illatát árasztotta. - Apa, te vérzel - szipogta a kisfiú. - Az a fontos, hogy neked nem történt semmi bajod - csitította Archer, és végigsimított a gyerek borzas haján. Egyszerre úgy érezte, hogy a csöpp kis test hűlni kezd. Kisfia a kezei között foszlott köddé... Archer csuromvizesen riadt föl rémálmából. Visszatérő álom volt, mely ezer meg ezer alkalommal gyötörte, kínozta, s nem hagyta nyugodni soha, még akkor sem, mikor ébren volt. Fel-ült az ágyban, arcát a kezébe temette, s várta, hogy teljesen felébredjen. Az álom lassan szertefoszlott, s helyére betolakodott a valóság. A valódi élet, amelyben nyolc éve gyászolta kisfiát. Fia halála valódi pillanatának emléke kísértette, üldözte, hajszolta. A Grifith Park datolyapálmái között körhintáztak. A faragott, festett falovakat nemrég restauráltatta a városvédő egyesület, s a nosztalgikus hangulatot egy rekedten csengő-bongó gőzorgona muzsikája tette teljessé. Michael egy rózsaszín egyszarvún ült, apja pedig Pegazuson, a szárnyas paripán. Egyszerre egy széllökés kifújta Mike kezéből a lufit. A kisfiú a léggömb madzagja után kapott, és majdnem lecsúszott az unikornisról. Archer elkapta és az ölébe ültette fiát. Ekkor hirtelen lövés dörrent a vásári zsivaj

3 ban, és a piros léggömb kipukkadt. Archer először csak enyhe szúrást érzett a lapockája mellett, de egy pillanattal később már gyilkos fájdalom mart belé. Szeme előtt minden ködössé vált, az ingét áztató vért is csak elmosódott piros foltként érzékelte. Egyetlen gondolata az volt, hogy mentse a fiát, de mikor a gyerek után nyúlt, érezte, hogy fejéből kiszáll a vér. Leugrott az egyre forgó körhinta rámpájára, de egyszerre fojtogató émelygést érzett, és végül elájult. Az agyára boruló szurokfekete éjszakában elkeseredetten kapaszkodott öntudatának roncsaiba, hogy újra magához térjen. Sebzett, nyomorult csúszómászóként, de végül sikerült elvergődnie Michaelhez. A körhinta imbolygó deszkáin végignyúlva megfogta a gyermek parányi kezét - és összeborzadt. Elég volt egy érintés, hogy felfogja a szörnyű valóságot: a gyilkos golyó keresztülfúródott az ő testén, és Michael szívében állt meg. A kisfiú pólója csupa vér volt, szemei mozdulatlanul meredtek a messzeségbe. Már nem hallhatta apja kétségbeesett kiáltozását. Archer a vértócsába rogyott, s mielőtt végképp elvesztette volna az eszméletét, még látta a pálmák között a hollywoodi hegyek felé kúszó gyilkost. Most, nyolc évvel később Archer hideg verejtékben úszva ült az ágy szélén, és próbálta nem felébreszteni feleségét. De Eve nem aludt, az iménti álomtól még ólmos szemhéjait résnyire nyitva aggódón figyelte férjét. Pontosan tudta, hogy Sean miről álmodott, s azt is, hogy most mi megy végbe benne. Azt még csak-csak el tudta viselni, hogy nem egyszer férje kiáltására ébredt éjnek éjjelén, azt viszont nem volt képes megszokni, amit ilyen alkalmakkor mindahányszor látott: a férfi arcára kiülő fagyos rémületet, a torokszorító fájdalmat. Sean - mondta neki akárhányszor -, nem kínozhatod ezzel magad örökké. Ez nem hozhatja vissza. Még ha a nap minden órájában erre gondolsz is, ő már nem lesz köztünk. Rá fogsz menni, ha nem nyugodsz bele abba, amin már nem lehet változtatni. Archer azonban pontosan tudta, hogy amíg a fia gyilkosa szabadon van, néki nem lehet nyugta. A képek körbe-körbe járnak az agyában, és épp olyan élesen élnek benne, mint amilyen tisztán azon a napon látta őket. És mindannyiszor, mikor végigéli ezeket a képeket, elviselhetetlen bűntudat nehezedik rá. Ha nem került volna a szövetségiekhez, ha nem vált volna ügynökké, Mikey most is élne. Sean felállt, és kinézett az ablakon a felhőtlen égbolton pirkadó hajnali nap első vörös sugaraira. Ez a nap is perzselően száraz, tikkasztó kaliforniai napnak ígérkezett, ami kiégeti a füvet, s az életet állatból, emberből egyaránt. Az El Nino ideje volt ez, a forró száraz déli szél és az émelyítő fejgörcsök időszaka. Nem kellett felöltöznie, úgy látszik ruhástul aludt, pedig csak le akart dőlni egy kicsit, mielőtt lefürdik és alszik egy rövidet. Magában átkozódva, hogy ilyen sok időt elpazarolt, sietősen gyűrött zakója zsebébe rakta FBI jelvényét. Sürgette az idő. Kiterjedt besúgóhálózatának egyik téglájától azt a fülest kapta, hogy fiának gyilkosa végre a bukott angyalok városában tartózkodik. A fiatal szoprán szólista úgy tizenhét körüli bájos leányzó volt, s még az egyházi kórus egyenruhaként viselt klepetusa sem tudta a szem elöl elrejteni csinos, gömbölyded formáit. A szökőkút felé tartott, és természetesen nagyon is jól látta azt a papi reverendába öltözött férfit, aki észrevehetően nem is próbálta titkolni elégedettségét a lány szív alakú arca, és hasonlóan szabályos formákat sejtető, árulkodón sustorgó ruhája láttán. A papnak öltözött férfi nyilvánvalóan nem volt tisztában azzal, hogy álcája nem éppen a legtökéletesebb. Első pillantásra katolikus papnak tűnt, de leleplezte a nyakán lévő fehér gallér. Ilyet viseltek többek között a mormon gyülekezet lelkészei, de katolikus papok soha. A szoprán baptista volt, és nem ismerte más egyházak szokásait, de annyit komolyabb teológiai előtanulmányok nélkül is meg tudott mondani, hogy meglehetősen különös és furcsa dolog Isten szerény szolgájától, hogy úgy megbámulja. Mikor a lány elhaladt mellette, a férfi sarkon fordult, és utána indult a szökőkút irányába. A lány azt aztán végképp megbotránkoztatónak találta, hogy mikor lehajol, hogy a mindenfelé szikrázó vízcseppekben felfrissítse az arcát, a pap, mintegy véletlenül, az övének nyomja a testét. - Hogy képzeli! - csattant föl a lány. A férfi egyenesen a szemébe nézett. A lány felháborodása semmiféle reakciót nem váltott ki belőle. Cseppet sem bocsánatkérőn elmosolyodott, tekintete végigsiklott a lány formás alakján, majd visszatért a szemeihez. - Ezer bocsánat

4 A szopránnak el kellett ismernie magában, hogy fogva tartja a férfi szeméből sugárzó nyers erő. Nem lehetett egy percig sem kérdéses, hogy ilyen egyházfival eddig még aligha találkozott. Olyan könnyed természetességgel adta a lány tudtára legönzőbb, már-már állati vágyait, hogy az valósággal karizmatikus zsarnoki hatalommal ruházta fel a férfit. A lánynak végtére sikerült kivonnia magát a csábító bűvköréből, és visszament a kórushoz. A több mint kétszáz fős kórus ma reggel Handel Messiását énekelte a Nemzetközi Kórustalálkozó keretében megrendezett versenyen. És ő szólót fog énekelni. Castor Troynak eszébe jutott ugyan, hogy kövesse a lányt, eléggé izgalmas feladatnak látszott megszerezni, de a kezében tartott táska emlékeztette a férfit, hogy egészen más természetű ügyben jött a Kongresszusi Központba. Beszállt a személyzeti liftbe, megnyomta az alagsor gombját, és elindult a központi elektromos vezérlőterem felé. Sean Archer nagyon sietett a munkahelyére, de nem lépte át a megengedett sebességhatárt a hivatalba menet. Beállt a kijelölt parkolóba, s csak ekkor figyelt fel az állandósult alhasi fájdalomra, ami figyelmeztette, hogy elfelejtett WC-re menni. Pedig már két órával ezelőtt is későn lett volna. Miközben a kezét mosta, belepillantott a tükörbe, és döbbenten nézett arra a koravén, űzött férfira, aki most visszatekintett rá. Hideg vizet fröcskölt arcára, táskás szemeibe megpróbált valami életet dörzsölni, aztán korholni kezdte magát saját hiuságáért. Úristen, Sean - gondolta magában -, erre aztán tényleg nincs időd. Beviharzott az előadóterembe, de olyan lendülettel, hogy a kezében tartott kávéból egy kevés ráfröccsent utolsó tiszta ingének mandzsettájára. Archer érkezésével tapintható lett a feszültség a helyiségben. Az emberek most idegesen fészkelődni kezdtek. Az újonc Loomis szinte rátapadt az előtte vibráló képernyőre. Castor Troy fényképe világított a jobb felső sarokban, miközben a bűnöző dossziéja végeláthatatlan sorokban kígyózott felfelé a monitoron. Loomist elképesztette a bűnlajstrom, amit a Troy testvérek összehoztak eddigi karrierjük során. Pályafutásuk kezdetén, apró gyermekként, a szomszédok macskáinak és kutyáinak kínzásával és kivégzésével is beérték, hamarosan azonban egy szerelmi vetélytárs következett a sorban, akit, miután kissé meglocsolták benzinnel, alaposan összeégettek. Végül ellopták az iskolabuszt, és Malibu kies szikláiról a szakadékba vezették. Ezzel ünnepelték meg tizenkettedik életévüket. Tizenhárom évesen Castor megerőszakolta a földrajztanárnőjét, és megkísérelte meggyilkolni az igazgatót, aki aztán elkövette a hibát, hogy az esetet jelentse a rendőrségnek. A hatóságok tanúk hiányában semmit sem tudtak rábizonyítani a fiatalkorúak bírósága elé citált Troy testvérekre. Castor csúfneve már ekkoriban Ganxta Szappan volt, merthogy mindannyiszor kicsúszott az illetékesek kezei közül. Fent jelzett igazgató néhány évvel később tragikus körülmények között lelte halálát: autószerencsétlenség áldozata lett... Minden újabb év múltával egyre látványosabbak és nagyobb szabásúak voltak Castor bűntettei, de kitűnő diák volt, aki már tizenöt évesen túl volt az érettségin. Az egyetemi felvételije előtt nevet változtatott, és ezzel gyakorlatilag lekerült a rendőrség. listájáról. Mielőtt lediplomázott volna, jelentkezett a CIA akadémiájára, ahova a remek képességekkel rendelkező fiatalembert azonnal föl is vették. Castor mindent elsajátított, amit az ügynökségen csak meg lehetett tanulni, így hamarosan kilépett, és ahol utcakölyökként abbahagyta, ott most első osztályú zsoldosként folytatta tovább. Ha jól megfizették, nem volt válogatós. A CIA szolgálatában eltöltött idő alatt kiépített kapcsolatai lehetővé tették számára, hogy a bombamerényletektől az emberrabláson és a terrorizmuson keresztül egészen a politikai merényletekig bármit elvállaljon, amire csak a világ valamelyik pontján szükség lehet. Az iraki-iráni háború alatt mindkét félnek tett szolgálatokat. Őt fizette a Palesztin Felszabadítási Szervezet, Muammar Kadhafi, az IRA és ezenkívül megszámlálhatatlan orosz, olasz, örmény, hongkongi maffia. Szinte bizonyos volt, hogy ő a felelős annak a mormon püspöknek is a haláláért, akit egy poligám szekta végeztetett ki nemrégiben. Archer az asztalára tette kávéját. - Jött valami hír az SIS vagy az LAPD titkosszolgálatától? - Egyelőre semmi, uram - felelte Buzz Williams anélkül, hogy egy pillanatra is levette volna szemét számítógépe monitoráról. Már húsz perce várta, hogy letölthesse a hálózaton érkező információt, és még mindig semmi. A jókötésű, rövidre nyírt hajú Buzz most úgy nézett ki, mint egy ugrásra kész, ragadozó hajlamú programozó matematikus

5 - Akkor hívd fel őket! - kiabálta magából kikelve Archer. - Hívd fel őket hússzor, vagy ahányszor csak kell! És mi a fene van a repülőterekre meg a buszpályaudvarokra kiküldött emberekkel? Wanda Tan előtt az asztalon már három telefonkagyló várta, hogy végre folytassa a megszakított beszélgetéseket, de most félretette a negyediket is, hogy jelenthessen a főnökének. Elvált aszszony volt, aki egyedül nevelte gyermekét, és pontosan tudta, hogy milyen reakciókra számíthat, ha Sean Archer Castor Troy után nyomoz. - Uram - kezdte, de hangjában volt valami, ami inkább az apának szólt, mint a főnöknek -, mindent és mindenkit ráállítottunk Troyra, a műholdaktól a kifutófiúig. Mostanra rég felszívódott, már ha egyáltalán tényleg itt volt. - Azt mondtam; hogy itt van! - kiáltotta Archer, és öklével a tenyerébe csapott. - Ne kérdezze, honnan tudom, de biztos vagyok benne. És addig fogjuk keresni, amíg meg nem találjuk! Wanda reménytelenül sóhajtott fel. Ő legalább megértette a főnöke makacssága mögött rejlő indítékokat, a többi ügynök viszont már kevésbé. Archer dühösen nézett végig a magukban füstölgő ügynökökön, és végül Tito Biondin állapodott meg a tekintete. A fekete ügynök lecsapta a kezében tartott kagylót, székén ellökte magát asztalától, felállt, és kifelé tolta Archert. - Gyere ki egy kicsit, Sean - szólt, és a folyosóig tuszkolta a kényszeredetten hátráló Archert. - Mi az istent csinálsz, Tito!? - dühöngött Archer, mikor kiértek. - Te mi az istent csinálsz!? - intett fejével Tito a többiek felé. - Nézz már rá az embereidre egy pillanatra! Itt dolgoznak látástól vakulásig egy pillanatnyi pihenő nélkül. Mondd, mégis mi a fenét képzelsz te!? - Majd pihennek akkor, amikor én is. Archer becsapta maga mögött az iroda ajtaját, és dühösen végigvágtatott a folyosón. Tito utánaeredt, hogy beérje. Karjánál fogva megragadta Archert, és visszarántotta. A két férfi ugrásra készen állt egymással szemben. Tito beleszagolt a levegőbe, és elfacsarodott az orra. - Szűzanyám, mikor fürödtél utoljára, Sean!? Pálinkát lehetne főzni a szagodból. Archer felemelte a karját, és beleszagolt a hónaljába. Aztán nagyon gyorsan visszaeresztette a kezét. Tito nem túlzott. - Mi lenne, ha elküldenénk a zakódat kitisztíttatni? - mondta Tito, és már vette is le a zakót Archerről. - Van egy tiszta ingem az irodámban. Gyere! Sean legjobb barátjának szeméből aggodalmat olvasott ki. Szó nélkül követte Titót. Castor óvatosan felvitte a ragasztót a porcelánburkolat szélére, majd finoman ráhelyezte a tetőrészt a bonyolult áramkörökkel komplikált robbanószerkezet peremére. A ragasztó gyorsan megkötött. Castor elnyomta a Gitane-t, és épp egy újabbra akart rágyújtani, mikor lépteket hallott. Az idős, hajlott hátú gondnok közeledett. A cigarettafüst eredetét kutatva jutott el Castorhoz. Nem mintha az illetéktelen dohányzás miatt kívánt volna tiltakozni, inkább maga is szívesen elszívott volna egy staubot, ha megkínálja valaki. Majd leesett az álla, mikor a biztonsági zóna egyik ajtaja mögül egy papot látott előbukkanni. - Mit csinál maga itt, padre? - kérdezte erős spanyol akcentussal. Castor spanyolul felelt. Mulattatta a gondolat, hogy most papként azokat a nyelvleckéket hasznosíthatja, amiket egy szerelmes asszony ölelő karjai között vett annak idején. - Hála Istennek, hogy rám talált. Úgy érzem magam ebben a labirintusban, mintha csak Theseusként bolyonganék itt. - Padre, ide senki nem léphet be, ez biztonsági terület - felelte válasz helyett a gondnok. - Egyáltalán, hogy jutott be abba a szobába? Ami tiszteletet a reverenda kiváltott a gondnokból, annak már nyoma sem volt benne. Castor mérlegelte még egy pillanatig azt a lehetőséget, hogy megtört szívvel meggyónja a gondnoknak titkos szenvedélyét, és kérje, el ne árulja senkinek, hogy idejár pöfékelni. De érezte, hogy az öreg már túlságosan is gyanakszik. Atyailag a gondnok vállára tette a kezét, és a lépcső felé sétált vele. - Tudja, általában úgy áll a dolog, hogy én vagyok az, akinek gyónnak az emberek, nem megfordítva. De most mégis kivételt kell tennem. Képzelje, bombát helyeztem el az épületben... - Bombát? - 5 -

6 - Azt, azt. Tudja, pokolgépnek is nevezik az ilyesmit. A gondnok hitetlenkedve meredt Castorra. - Bummm. Egy hatalmas detonáció, amit tűz, pusztulás meg áldozatok követnek... De igazán nem szabad aggasztania magát emiatt. Castor könyökét az idős férfi lapockái közé nyomta, és óriásit taszított rajta. A gondnok végigzuhant a lépcsősoron, és leérve a hátára esett, miközben fejét beverte az utolsó lépcsőfokba. Castor elolvasta a felmosó vödörbe durva betűkkel rányomtatott nevet: az öreget Felixnek hívták. Belerúgott a vödörbe, ami végigbucskázott a fokokon, az elhasznált, mosószeres víz pedig kiömlött a fokokra. Leballagott Felixhez, rálépett a tehetetlenül fekvő, félig eszméletlen gondnok homlokára, és teljes testsúlyát beleadva hirtelen oldalra rúgta a fejet. A csigolyák élesen roppanva törtek darabokra. Castor elégedetten nézett végig a hibátlanul megrendezett baleset áldozatán. Ekkor távolról felcsendült Handel Messiásának egy részlete, enyhén gospelszerű előadásban. Troy Atya keresztülnyomakodott-a főbejáratnál összetömörült tömegen, de egy pillanatra megállt, amint ráismert a kórus első sorában éneklő ifjú és szemrevaló szopránra. Az énekes épp készült belépni, hogy elénekelhesse az áhítva várt szólót. Azonban még fel sem nézett a kottából, már érezte magán a férfi átható, szúrós pillantását. Mikor tekintetük összekapcsolódott, a lány zavarában leejtette a kottát, a lapok széles ívben, jobbra-balra libbenve hullottak a színpad szélén lévő függöny elé. A lány oldalazva a függönyhöz ment, hogy felszedje a papírokat, de mire lehajolt értük, már ott találta a férfit is. Troy lassan lehajolt, felvette és - szemét a lányra szegezve - átadta a lapokat. Csak férfiak énekeltek ebben a pillanatban. - Sohasem rajongtam a Messiásért. Egy kissé hivalkodó mű, azt hiszem. Agyoncicomázott, mégis tagadhatatlanul jellegtelen dallammenetek. A te hangod azonban még egy ilyen másodrendű komponistát, mint Handel is géniusszá avat. Castor elmosolyodott, néhány ütemen keresztül még tette a szépet, aztán eltűnt a kijárat irányába. A lány visszalépett a helyére, de még mindig tele volt izgalommal, mikor a mellette álló kórista megbökte a könyökével, hogy rajta a sor. Először csak egy erőtlen sóhajtás jött ki kiszáradt torkán, aztán végre megtalálta a hangot. Eve lehúzta kezéről a latexből készült sebészkesztyűt, s csak ekkor vette észre, hogy felkarjára is rászáradt a jókora tumor felvágásakor előspriccelő vér és faggyús váladék. Lezuhanyozott, s közben azt találgatta, vajon hány évig nőhetett észrevétlenül a daganat abban az asszonyban. Pusztán annyi volt a panasza, hogy az utolsó öt kilót - akármit csinál - már sehogy sem tudja leadni. Ennyit az apró győzelmekről - gondolta magában Eve, ahogy felvillant előtte az ágy szélén rázkódó Sean képe. Megpróbált telefonálni neki, mielőtt a műtőbe ment volna, de persze semmi. Ahogy elővette táskájából a mobil készülékét, nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy most majd sikerül elérnie a férjét. Tudta, hogy Sean megint Castor Troy nyomában van, de ezt is csak onnan, hogy Tito felhívta az irodából. Eve beütötte a szám felét, aztán a benne kavargó düh és reménytelenség megállította kezét egy pillanatra, mint mindig, ha belefogott ebbe a többnyire eleve kudarcra ítélt foglalatosságba. Aztán, mint mindig, mégis megpróbálta. Sean titkára vette fel a kagylót. Archer épp egy vitaminokból és aszpirinből álló koktélt vett be abban a reményben, hogy a gyógyszerek majd elmulasztják az állandó kávézástól kialakult hasogató fejfájását, mikor a belső telefon kicsöngött. - Mr. Archer, ismét a felesége keresi. Archer leküldte a tablettákat, és a kagylóért nyúlt, ám ekkor Tito viharzott be a szobába. - Sean, Ethan Goddard névre kibéreltek egy kis személyszállító gépet az Anderson Airfielden. Találd ki, hogy ki fizette a számlát!? Pollux Troy! Nem csak a feleségéről feledkezett meg ebben a pillanatban Archer, de arról is, hogy egyáltalán levegőt vegyen. Érezte, ahogy az adrenalin elönti az egész testét, a fejfájása pedig egy szempillantás alatt elmúlik. Ahogy felugrott ültéből, a görgős irodaszék nagyot csattanva gurult neki a falnak. - Azonnal szedd össze az embereket, Tito! Indulunk! És az egyik emberünket rakd fel arra a gépre. - Rendben. De Castornak egyelőre pora-nyoma

7 - Ahol az egyik testvér feltűnik, ott a másik sem várathat soká magára - felelte Archer. A szíve úgy vert, mint egy reménytelenül szerelmes udvarlóé, akinek végre igent rebegtek. Valósággal kirobbant az irodából. Második fejezet Castor már-már zavartalan nyugalommal élvezte a repülőtérre vezető utat a Lexus bőrülésébe süppedve. A kocsit Dietrich Hassler vezette, akinek tükörsimára borotvált koponyáján szinte elcsúszott az utat övező lámpák kék jelzőfénye. A fények a komor, fekete hegy irányába vezettek, melynek ormait az éjszakai félhomályban is kivehető szürke fellegek borították. Castor maradéktalan nyugalmát csak Dietrich ízléstelenül megválasztott, középszerűen divatos, de méregdrága ruházata zavarta. Ha az ízlésellenes bűntettnek beillő zakó még nem lett volna elég, vagy a szembántó látvány elől menekülve Castor behunyt szemmel utazta volna végig az utat, akkor is számolnia kellett még a valószínűleg valamilyen egészen vad állat nevéről elkeresztelt arcszesz émelyítő terrorjával. De nem volt az a laboratórium a világon, ami felvehette volna a versenyt Dietrich saját fejlesztésű illatkombinációjával, ami egyaránt tartalmazta a rothadó hús, valamint a konzerv savanyú káposzta jellegzetes illataromáit. A mustársárga nyakkendő pedig valójában csupán Dietrich utolsó elkeseredett kísérlete lehetett aznap reggel, hogy megpróbálja oldani a megjelenéséből szünet nélkül áradó céltalan agresszivitást. A Lexus beállt egy Rover mellé, s most, hogy végre megérkeztek, Castor alaposan körülnézett. Miután meggyőződött róla, hogy senki nem láthatja őket, egy vastag kötetnyi százdollárost csúsztatott Dietrich ocsmány zakójának zsebébe. Dietrich igen elégedettnek, de még ennél is kíváncsibbnak mutatkozott. - Ennyi lé egy detonátor-kapcsolóért meg egy fuvarért, Caz? Ki a célpont? Tudod, hogy tartom a számat. - Egy faszkalap, aki túl sok kérdést tett föl - köpött ki Castor. Nagyon tudta gyűlölni az ilyen Dietrich-féléket. Már kint volt a kocsiból, amikor megenyhült annyira, hogy tudott valami kedvesebbet is mondani annál, hogy kapd be. - Add át az üdvözletem a húgodnak. - Naná. Aztán mit mondjak, ki küldi? Nem marhultam meg. Na, jó utat, bárhova is mész! - állt ki a kocsival Dietrich. Most, hogy már egyedül volt, megkönnyebbülten ült a volán mögött. Mindig is értékelte Castor Troy stílusát, de annál, hogy megkapja a szolgálataiért járó dohányt, csak arra vágyott jobban, hogy mielőbb el is tűnhessen vele. Castornak találkozni kellett az öccsével. Látnia kellett azt az egyetlen emberi lényt, akit szeretett, s aki nélkül csak félembernek tartotta magát. Ennek a találkozásnak az útjában pusztán csak egy három mázsa összsúlyú, északi húsból épített ikertorony állt: Lars és Lunt Lindstrom, két jeges tekintetű egypetéjű iker, akik valószínűleg vagy telepatikusan kommunikálhattak egymással, vagy egyáltalán sehogy. A két állig felfegyverzett izomtorony most félreállt, hogy árnyékukból előtűnhessen Pollux Troy. Mintha csak egy ember és egy kolibri keresztezéséből született volna, Pollux egy pillanatra sem volt nyugalmi állapotban, valamijének állandóan izegnie-mozognia kellett. Teljes ellentéte volt kimért, fegyelmezett testvérének. Még a hangjában is volt valami, ami egy örökösen pörgő, pici elektromos motor zümmögésére emlékeztetett. Castor észrevette, hogy testvérének cipőfűzője ki van kötve. Önkéntelenül is lehajolt, hogy bekösse, ahogy ezt már ezer más alkalommal is ugyanígy megtette. - Késtél huszonhat percet - mondta vakaródzva Pollux. - Tudtam, hogy gondod lesz a deutérium beépítésével. Veled kellett volna mennem. Castor már épp végzett a cipőfűzővel, de erre szemei tágra nyíltak, kétségbeesetten kapott a fejéhez. - Úristen... -, suttogta maga elé. - Mi van? - El... én elfelejtettem bekapcsolni azt a szart! - Pollux sóbálvánnyá vált, az örökös ficergés egyszeriben abbamaradt, ahogy vér tolult az arcába. - Te most csak szórakozol velem, ugye!? - csattant fel, majd a Lindstrom testvérek felé fordulva folytatta. - Szerintetek is viccel, nem!? Pollux Castorhoz ugrott, és két kézzel megragadta a torkát, úgy üvöltötte az arcába. - Mondd már, hogy csak viccelsz, a fenébe!!! - 7 -

8 Castor kényelmesen lefejtette magáról testvére kezeit, és arcán a döbbent ijedtség széles, pajkos mosolynak adta át helyét. - Naná, hogy viccelek, tesó! Minden rendben ment. Pollux visszatért megszokott ideges rángatózásához, és ezzel a dolog el is volt intézve. Mikor azonban Castor köszönésféleképpen szeretettel magához ölelte testvérét, úgy húzódozott, mint egy agyonbabusgatott kisgyerek, aki már túl lenne az egészen, de mégsem ellenkezhet a kórházszagú nagynénivel. Pollux kiszabadította magát, és elfordult, de Castor visszarántotta, hogy a másik oldalról is megszorongassa egy kicsit. Pollux tudta, hogy ezen úgyis túl kell esnie, úgyhogy viszonozta az ölelést. A Lindstromöket annyira zavarba ejtette a jelenet családias atmoszférája, hogy nem néztek se a fivérekre, sem egymásra. Ilyen rituális köszöntésre az ő esetükben soha nem került sor. És soha nem is fog. Mikor Pollux végre végleg letudta a családi kötelmeket, elindult a gép felé. - Utálom, mikor tesónak hívsz - köpött ki. Castor elbűvölőnek találta testvére tartózkodását, és ismét elmosolyodott. Aztán visszament a Lindstrom fivérekhez. - Remek kézilányok vagytok, fiúk, kösz a gyermekőrzést - ezzel átnyújtott nekik egy-egy köteg százdollárost. Castor már értette kettejük titkos jelrendszerét, és megtanulta, hogy az ikrek nem szeretik, ha mindenben egy kalap alá veszik őket. Mindegyik megkapta külön-külön a saját részét, de ennyi év után még Pollux sem volt képes megmondani, hogy melyikük lehet Lars, és melyikük Lunt. - Szüksége van még ránk, főnök? - kérdezte Lars vagy Lunt. - Csak húzzátok meg magatokat néhány napig, más dolgotok nincs semmi. Ja, és majdnem elfelejtettem - tette hozzá egy sokat sejtető mosoly kíséretében -, kerüljétek el a belvárost. A szmog különösen sűrűnek ígérkezik úgy tizennyolcadika körül. Az ikrek szinte egyszerre bólintottak, aztán zsebre vágták a pénzt, és távoztak. Castor felkászálódott a gépre, és elfoglalta helyét a pilótafülkében. - Gyerünk, indulás! - sürgette a pilótát. A pilóta legszívesebben megkérte volna a klienst, hogy ugyan foglalja már el a helyét az utastérben, de mivel kisebb vagyont fizettek neki ezért a fuvarért, hát inkább befogta a száját. A turbinák felsivítottak, és ráálltak a kifutópályára. Castor hátrament, és beült az egyik tágas utasülésbe. Már épp kényelembe akarta magát helyezni, az utazáshoz bizonyos meszkállal teli poharak kíséretében, amikor vanília és gardénia illata csapta meg érzékeny szaglószervét. És érzékeny szaglószerve most azt mondta Castornak, hogy itt valaki igen finom ízléssel válogatott rendkívül drága parfümök közül. A légikísérő bokájára tévedt tekintete egyre feljebb siklott, egészen a világ valószínűleg legformásabb, és leghosszabb combjáig. Tekintete az ígéretes kezdeten felbátorodva így továbbsiklott, kíváncsian várva, hogy mindez hova vezet. Sejtette, hogy fenékhez, de a szorosan simuló miniszoknya alá alig bújtatott feszes popsi még túlzó elvárásait is felülmúlta. Tekintete most már mohón követelte a folytatást, és nem kellett csalódnia. A dekoltázs két kemény, telt és teljességgel eredeti mellet mutatott. Castor Troy a szilikonnak még a szagát is mérföldekről megérezte, ez óvta meg attól, hogy zselatinos zacskókon tapicskáljon, mikor eredendően csak szeretkezni akart egy kiadósat. Nem kérem szépen: Ez a két halom itt maga volt az élő bizonyítéka annak, hogy Isten nem egy férfi oldalbordájából teremtette Évát. A nő leült, és teletöltötte a férfi poharát meszkállal. Castor tapasztalatból értette a célzást, és azonnal ki is ürítette poharát. - Isten hozta a fedélzeten - köszöntötte Castort a stewardess. - Szolgálhatok még valamivel? - a nő szájából előbújó szavak olvatagon és bódítón vették körül a férfit. Castor megbűvölten nézett fel, és a nő szemeiben saját vágyainak tükörképét látta. Így megnyugodva szentelhette idejét a pillantását fogva tartó puha, érzéki ajkaknak. - Hát persze - vonta ölébe a gyönyörű nőt. - Szárnyalni csakis így lehet. - A stewardess csengőn felkacagott, és cseppet sem botránkozott meg azon, hogy a férfi tenyere tér és idő korlátait meghazudtolva simogatta egyszerre a combját, és a fenekét. Pollux figyelmét is felkeltette az incidens, és elégedetten konstatálta, hogy a mai éjszaka sem az unalom jegyében fog eltelni. Némi idő elteltével átballag majd a turbékoló párhoz. Miután levetkőzött, Castor egyenesen követelni fogja, hogy a hölgy halmozza el kegyeivel Caz testvérét is

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ

MARTHA TAILOR: VÍZIÓ MARTHA TAILOR: VÍZIÓ Mi a fene történik vele mostanában? Lehet, hogy nem volt okos dolog kifejleszteni magában ezt a képességet? Jobb lett volna, ha soha nem foglalkozott volna a vízióval való gyógyítással,

Részletesebben

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI

Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI 1 2 Nemere István NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Egy légtornásznô életregénye Atlantic Press Kiadó Budapest, 2008 3 NAPONTA FOGSZ MEGHALNI Nemere István, 2008 Szerkesztette

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER. Sikoly

KARIN SLAUGHTER. Sikoly KARIN SLAUGHTER Sikoly Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: A Faint Cold Fear A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent Nadragulya Sebek Előkészületben:

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED

V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED V I L Á G S I K E R E K LEE CHILD NINCS MIT VESZÍTENED Rae Helmsworthnek és Janine Wilsonnak. Ők tudják, miért 1. fejezet Korábban átélt már melegebb napokat is, de azért még most is elég forrón tűzött

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

ROBERTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ

ROBERTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ ROBERTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ Kígyós karkötõ ELBESZÉLÉSEK Z-füzetek/108 ROBERTO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ Kígyós karkötõ ELBESZÉLÉSEK BUDAPEST Z-füzetek/108 Készült a Magyar-Kubai Baráti Társaság támogatásával Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

telep néhány pillanattal késõbb életre kelt, hogy aztán lakói a rájuk jellemzõ vidám nyugalommal töltsék mindennapjaik.

telep néhány pillanattal késõbb életre kelt, hogy aztán lakói a rájuk jellemzõ vidám nyugalommal töltsék mindennapjaik. I. Jeffrey Holland az Orchard Roadon nézelõdött a szingapúri piac ezerszín kavargásában, és újfent megállapította, hogy a kikötõ a lehetõ legjobb választás volt kényszerszabadsága eltöltéséhez. A százféle

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

Egy haláli szingli meséi

Egy haláli szingli meséi MARYJANICE DAVIDSON MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. 1 MaryJanice Davidson Egy haláli szingli meséi Betsy királynó sorozat 1. Könyvmolyképző Kiadó, 3 Szeged, 2011

Részletesebben

Christopher Moore. Mocskos meló

Christopher Moore. Mocskos meló Christopher Moore Mocskos meló Ezt a könyvet Patricia Mossnak ajánlom, aki halálát is olyan nagylelkűen osztotta meg, mint életét, valamint hospice dolgozóknak és önkénteseknek szerte a világon. ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 1 A női test illata bizonyára isteni eredetű. Ezúttal is, mint mindig, még mielőtt teljesen felébredtem volna, tudtam, hogy egy nő fekszik mellettem. A mennyei eredetű illat

Részletesebben