SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!"

Átírás

1 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati IT helpdesk ügyfélkapcsolati Távközlési ügyfélkapcsolati Üzleti kommunikációs Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens T 1/8

2 Olvassa el figyelmesen és a cég nevében, a levél után közölt háttérinformációk felhasználásával válaszolja meg a PROSPER BIZTOSÍTÓ ZRT. (1212 Budapest, Napkelte utca 12.) egyik ügyfelétől beérkezett panaszos levelet. Az ügyfél panaszos levele: Tisztelt Szolgáltató! Még mindig remegek az idegességtől, ha meggondolom, hogy Önök miatt Ft-ra megbüntettek, s még örülhetek, hogy a forgalmi engedélyemet vagy a jogosítványomat nem vették el. Továbbá első felindulásomban a főnökömre majdnem ráborítottam az asztalt. Negyedik éve van céges autóm, mint sok más kollégámnak, a cégünknél összesen 28 db. A céggel az a megállapodásunk, hogy a hivatalos ügyeket (vizsgáztatás, biztosítás) központilag ők intézik, az egyebeket (tankolás, mosatás, szervizelés, parkolás, büntetés) pedig mi, akik kizárólagosan használjuk a járműveket. Eddig ment is minden rendben, időben megkaptuk a cégtől a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás befizetéséről szóló negyedéves igazolást, általában néhány nappal korábban, mint az adott időszak megkezdődött. Ha visszanézik az előző évek befizetéseit (Barnabás Ajtó-Ablak Kft.), Önök is láthatják, hogy sosem volt elmaradásunk, és mindig tisztességesen fizettünk. Most már március 12-e, de még most sincs a kezemben a 2009 első negyedévére szóló igazolás. Bevallom, észre se vettem volna, ha ma reggel az Erzsébet híd előtt meg nem állít a rendőr, szokványos közúti ellenőrzésre. Persze, szokás szerint minden rendben volt a kocsival, nem úgy a papírokkal. Kérte a kötelezőről szóló igazolást, nyúltam is érte a szokásos helyre, a kesztyűtartóba, de csak a tavalyikat találtam Hímeztem-hámoztam, hogy itt kell annak lenni, de aztán eszembe jutott, hogy nem is kaptam meg a Julikától, Varga Gábornétól, ő nálunk az, aki a gépkocsikkal kapcsolatos ügyeket intézi. Fel akartam hívni, de a rendőrök nem engedték. Majdnem elvették a forgalmimat meg a jogsimat. Végül megkegyelmeztek, s csak megbüntettek: Ft-ra. Azt hittem, menten elájulok. Ezután mentem be a céghez, vettem elő Julikát, hogy hol az igazolás. Ő mondta, hogy még nincs, nem jött meg a biztosítótól, vagyis Önöktől. Oda akartam neki adni a büntetéscsekket, de nem fogadta el, a főnökhöz küldött. Be is mentem hozzá, meséltem is a sztorit. De a csekket ő se vette el tőlem, azt mondta, megállapodás szerint a büntetés az én saram, nekem kell kifizetni. Gondolhatják, milyen mérges vagyok. Julika adta meg az Önök címét, kötvényszámot, ezért is írok. T 2/8

3 Tekintettel arra, hogy nincs időm személyesen eljárni, így gondoltam, a levélírás a legmegfelelőbb kapcsolatfelvétel. Telefonon, gondolom, nem adnak tájékoztatást, s ott a csekket se tudtam volna átadni. Kérdéseim tehát: 1. Miért nem küldték ki időben az igazolást? 2. Önök fizetik ki a bírságot a rendőrségnek (a csekket csatolom)? 3. Mikor kapom meg végre az igazolást, hogy holnap ne járjak újra így (vagy szegény kollégák bármelyike)? Kérem a gyors kivizsgálását, valamint szíves intézkedésüket. Fentiekkel kapcsolatban várom megnyugtató válaszukat írásban március 12. Tisztelettel: Beregh Tamás Barnabás Ajtó-Ablak Kft. 98 Budapest, Vajda János u A gépkocsi rendszáma: IFB-617 T 3/8

4 A levél megválaszolásához felhasználható háttérinformációk: Az ügyféltörténetben a következő feljegyzések szerepelnek évre vonatkozóan: Az ügyfél adatai: - Barnabás Ajtó-Ablak Kft. - Címe: 98 Budapest, Vajda János u Ügyfél-azonosító Biztosítási kategória: Flotta KFB Nyilvántartott rendszámok: IFB-602 IFB 629-ig (28 db gépjármű) - Éves díj: Ft - Fizetési mód: átutalás, negyedévente - Hátralék: nincs - Utolsó befizetés: december Utolsó igazolás kiküldve: szeptember 24-én - Megjegyzés: december között a cégnél a számítógépes nyilvántartási rendszer komplex felújításra került. A verzióváltás során egyes funkciók korlátozottan működtek. A Szolgáltató Üzletszabályzatából kivonatok: - A kötelező biztosítás szolgáltatása: Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. A kötelező felelősségbiztosítás célja az, hogy a gépjárművel okozott károk a károkozó fizetőképességétől függetlenül megtérüljenek. A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében. A korábbi szabályok alapján a biztosító helytállási kötelezettsége korlátlan volt. A kormányrendelet 2001-től korlátozta a biztosítók kötelező helytállási kötelezettségét. Az egy káreseményből (az azonos időpontban és okból bekövetkező több kár is egy eseménynek számít) eredő dologi károkért a biztosítók 500 millió Ft maximális térítést fizetnek, míg az egy káreseményből eredő személyi sérülések esetén személyenként 300 millió Ft a maximális térítés. T 4/8

5 - A kormányrendelet értelmében szerződéskötésre kötelezett: a gépjármű tulajdonosa, illetve a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó. A bérlet, haszonbérlet vagy kölcsönszerződés ugyanis nem eredményez az üzemben tartó személyében bekövetkező változást. Ennek megfelelően a hivatkozott bérleti, használati szerződések olyan jellegű kikötései, amelyek a biztosításkötési kötelezettséget meghatározzák, a biztosítóval szemben nem hatályosak. - Szerződő a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (lásd: ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal. - Magánszemélyekkel, gazdálkodó szervezetekkel, illetve vállalkozókkal abban az esetben köthető keretszerződés (flotta), ha a biztosítani kívánt gépjárműveik száma legalább 5 db. A szerződés kötésének feltétele, hogy a keret-megállapodásban biztosított gépjárműveknél egyazon (magán vagy jogi) személy legyen a forgalmi engedélybe üzemben tartóként bejegyezve. - Az ügyfél-reklamációkat, panaszügyeket a biztosító köteles kivizsgálni. A szolgáltató vagy megbízottja a reklamáció, illetve a panasz kézhezvételétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 15 napon belül a bejelentést elbírálja, és a vizsgálat eredményéről az ügyfelet írásban tájékoztatja. Indokolt esetben kompenzáció alkalmazható, mértéke: max Ft értékű díjkedvezmény vagy üdülési csekk. - Az esedékes díjak befizetéséről a biztosító 8 napon belül igazolást állít ki, melyet megküld a Szerződő félnek. Az ügy kivizsgálását segítő jogi háttér: - A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet októberi módosítása bevezette, hogy a járművezető a közúti ellenőrzés során köteles a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállását tanúsító külön jogszabályban meghatározott okiratot átadni az ellenőrzésre jogosult hatóságnak. T 5/8

6 - A biztosítási szerződés megkötését a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap tanúsítja. A biztosítási szerződés díjfizetéssel történő folyamatos hatályban tartását az adott díjfizetési időszakra vonatkozó, a befizetést igazoló készpénz-átutalási megbízás feladóvevénye (csekk) vagy a biztosító által kiállított bizonylat tanúsítja. A fedezet igazolása az alábbi iratok bemutatásával történhet: o biztosítási kötvény és a kötvényen szereplő fedezeti időszak leteltét követően az adott díjfizetési időszakra vonatkozó csekk vagy bizonylat, vagy o a biztosító által a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kiállított igazolólap, vagy o a biztosító által a jogszabályban foglaltaknak megfelelően - kiállított előzetes fedezetigazolás. - Amennyiben a közúti ellenőrzés során a gépjármű vezetője a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás fedezetének fennállását nem tudja igazolni és az a járműnyilvántartásból sem állapítható meg, az intézkedésről készült jelentés (feljelentés) egy példányát a rendőrhatóság három munkanapon belül megküldi az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. Az eljáró hatóság értesítése alapján az üzemben tartó lakóhelye (székhelye) szerinti közlekedési igazgatási hatóság haladéktalanul felhívja az üzemben tartót a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállásának igazolására. - Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 51. (1) értelmében az üzemben tartó, akinek gépjárműve érvényes kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha az elkövető vagy a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni, és az eljárás alá volt személynek lehetősége lesz igazolni, ha van érvényes felelősségbiztosítása. T 6/8

7 - Ugyanezen jogszabály 53. (1) alapján, aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. Tekintettel arra, hogy közúti közlekedési igazgatási szabály írja elő a gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének igazolását közúti ellenőrzés során, önmagában az igazolás hiánya megvalósítja ezt a szabálysértést. - Biztosítási díj megfizetését a biztosító által kiállított igazolással tudja igazolni. A jogszabály nem ír elő határidőt, amelyen belül a biztosító köteles volna megküldeni az igazolást. A felek között létrejött szerződés azonban tartalmazhat erre vonatkozó rendelkezést, melyre tekintettel javasolom a szerződés áttanulmányozását. Általánosságban elmondható, hogy az üzemben tartónak célszerű utánajárnia, hogy az igazolást mihamarabb megküldjék neki, hiszen a befizetés igazolása saját érdekében áll. - Ha a biztosító szerződéses kötelezettsége ellenére nem küld igazolást a díj befizetéséről, akkor mulasztásáért felelősség terheli, ami vele szemben érvényesíthető. A bíróság az adott eset összes körülményeinek mérlegelésével dönt. A bíróság a mérlegelés során a biztosító mulasztása mellett figyelemmel lesz arra is, hogy a gépkocsivezetőnek tudomással kellett bírnia arról, hogy nem megfelelő igazolással vesz részt a közlekedésben, ezért szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség, azaz itt a vezető részéről is felmerül a felróhatóság, amelynek súlyát valamennyi körülmény ismeretében lehet eldönteni. Információtartalom vázlata A rendelkezésre álló információk elemzése A reklamáció tárgyának azonosítása Megoldási alternatíva kidolgozása Megoldás Az ügyfél elégedettségének ellenőrzése Megértést, segítőkészséget tanúsít, megnyugtatja az ügyfelet Ügyfélközpontúság, lojális cégképviselet A hivatalos levél formai, stilisztikai követelményeinek betartása Az ügyfél azonosítása Mérlegeli a kompenzáció alkalmazásának szükségességét T 7/8

8 Típus A B B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmények szerint A panaszügyek hatékony kezelésének módjai Az ügyfél-kommunikációs stratégia, alapelvek Az ügyfél, az ügyfélérték fogalma Az információtartalom vázlata alapján A rendelkezésre álló információk elemzése (a válaszlevél tartalmazza a kulcsinformációkat) A reklamáció tárgyának azonosítása (adekvát válasz, minden olyan kérdést érint, amire az ügyfél rákérdezett) Megoldási alternatíva kidolgozása (több alternatívát ajánl fel) Megoldás (logikusan felépített, érvekkel alátámasztott) Az ügyfél elégedettségének ellenőrzése (van a levélben utalás rá) Megértést, segítőkészséget tanúsít, megnyugtatja az ügyfelet (szerepel a levélben) Ügyfélközpontúság, lojális cégképviselet (a levél stílusa, udvariassági formulák használata) A hivatalos levél formai, stilisztikai követelményeinek betartása (levél szerkesztése, tagolása, mondatszerkesztés, szóhasználat) Az ügyfél azonosítása (levélen szerepel min. 3 azonosító adat) Mérlegeli a kompenzáció alkalmazásának szükségességét (igen, nem számít fel felszólítási díjat, késedelmi pótlékot) Max. Elért pontszámok Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmények szerint Információforrások kezelése Feladatnak megfelelő elemzés Olvasott szakmai szöveg megértése Szituációnak megfelelő használata - - Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmények szerint - - Személyes Felelősségtudat - - Udvariasság - - Társas Konfliktusmegoldó készség - - Körültekintés, elővigyázatosság - - Probléma-elemzés, -feltárás - - Mindösszesen dátum aláírás Összesen: 0 pont 0% = 0 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%. T 8/8

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

I. Általános Ügyféltájékoztató

I. Általános Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe megtiszteltetésnek veszi, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult. I. Általános Ügyféltájékoztató

Részletesebben

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel Önrész Casco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 3. oldal GENERTEL ÖNRÉSZ CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 6. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei

A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei A gépjármű-felelősségbiztosítás általános feltételei Érvényes: 2014. január 1-jei vagy azt követő aláírás kezdetű szerződésekre A gépjármû-felelôsségbiztosítás általános feltételei a gépjármûfelelôsségbiztosításról

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató. feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek E-lakás - Lakásbiztosítás - általános feltételek 3. oldal Genertel e-lakásbiztosítás különös és kiegészítő feltételek 27. oldal kiegészítő biztosítások

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403

PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403 PostaCasco gépjármű-biztosítás (termékkód: 13503) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 135031 01 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása Miről szól ez az összefoglaló?

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ K&H Lízingcsoport 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a telefon: (36 1) 236 8900 fax: (36 1) 236 8200, (36 1) 236 8116 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.khlizing.hu lizing@kh.hu ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben