Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF"

Átírás

1 Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 14463/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Ócsa Város Önkormányzata Teljesítés helye: Ócsa város közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy-Zs. utca 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bukodi Károly Zoltán Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 17 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Ócsa város közigazgatási területe NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 3

4 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén tárgyú vállalkozási szerződés II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Ócsa város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben: INTÉZMÉNY / ÉTKEZÉS / NAPI ADAGSZÁM (DB) ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje 2364 Ócsa, Baross utca 14. 4

5 Reggeli, Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 24 db Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 150 db Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája 2364 Ócsa, Baross utca 14. Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 153 db ÓCSAI HALÁSZY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (alsó és felső tagozat): Tízórai 340 db, Ebéd, 461 db, Uzsonna 340 db ÓCSAI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.: Diák étkeztetés ebéd: 150 db FELNŐTT ÉTKEZŐK AZ INTÉZMÉNYEKBEN: - Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje: ebéd 0 db - Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely): ebéd 4 db - Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája: ebéd 10 db - Ócsa Halászy Károly Általános Iskola: 44 db - Egyéb ebéd: 13 db SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: ebéd 47 DB Meghatározott maximálisan várható mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges. INTÉZMÉNYEK ELLÁTÁSA: Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje 2364 Ócsa, Baross utca 14. Ellátása: 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról (Bölcsődében tálalókonyha üzemel) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Ellátása: 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról. (Helyszínen meglévő főzőkonyha nyertes pályázat esetén tálaló konyhává kelül átalakításra.) Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, 2364 Ócsa, Baross utca 14. Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról. Ócsa Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Szakmai ajánlás szerinti korcsoport bontásban) Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. sz. alatti főzőkonyháról. Ócsai Bolyai János Gimnázium 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. alatti főzőkonyháról. Szociális étkezők Ellátása: Vállalkozó valamelyik főzőkonyhán lefőzi az ételadagokat, elvégzi az adagkiosztást ételhordóba. A kiszállításról Vállalkozó gondoskodik. A nyertes ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy vegetáriánus, liszt érzékeny, tej érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. Az adagkiosztás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre bérbevett - főzőkonyhákban készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell! A szállító edényzetet Vállalkozó biztosítja. Megrendelő a dokumentációban található eszközlista szerint meglévő eszközöket (ideértve a meglévő tálaló és étkészleteket is) a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek, ill. Megrendelő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a Vállalkozó biztosítja. Tálaló és étkészletek, szállító 5

6 edényzet mosogatása minden esetben és helyszínen a Vállalkozó feladata. Vállalkozó és Megrendelő a főző- és tálalókonyhák vonatkozásában külön bérleti szerződést kötnek. Vállalkozó Ft + ÁFA / év bérleti díjat fizet havi konyhánkénti megosztásban. A főző- és tálalókonyhák rezsi díjai (így különösen: víz, csatorna, hulladékszállítás, villamos energia, földgáz energia díjai) Vállalkozót terhelik. Megrendelő által a teljesítéshez rendelkezésre bocsátott eszközök Megrendelő tulajdonában maradnak. A Megrendelő által átadott eszközökön kívül a teljesítéshez szükséges további eszközök biztosítása Vállalkozó feladata azzal, hogy azok Vállalkozó tulajdonában maradnak. A Vállalkozó saját költségén valamennyi konyha vonatkozásában köteles almérőket kiépíteni a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, melyért az ételek előállítási egységárán túl külön ellenszolgáltatást nem kérhet. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződésben késedelmi és hibás teljesítési kötbér kerül kikötésre, az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér: A Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a Megrendelő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább egy órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve napi 20 % kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximálismértéke a jelen szerződés nettó értékének 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér: 6

7 Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10 %-a. Helyben lakók foglalkoztatásának vállalásával kapcsolatos kötbér Amennyiben Vállalkozó tárgyhónapban nem teljesíti az ajánlatában vállalt létszámban a helyben lakók foglalkoztatását, úgy a vállalástól elmaradó létszámra vetítve Ft / fő kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámlázás havonta biztosított. A számlát a tárgyhónapot követő hónap 5. napijáig a Megrendelő teljesítés igazolása alapján, a Vállalkozó által szabályszerűen, Megrendelő címére kiállított és eljuttatott számla ellenében átutalással egyenlíti ki Megrendelő, figyelemmel a Kbt (1) bekezdésére is. Fizetési határidő 30 nap, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1) bekezdésére. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. -ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. -ában foglaltak az irányadóak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról - 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről - 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről. - 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről - 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről - 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)- f) 7

8 pontjának hatálya alá tartozik. Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) és az 57. (1) bekezdés a)- f) pontjának bekezdéseinek hatálya alá, illetve nyilatkoznia kell a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 12. -a szerint). Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni - a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint - arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és 57. (1) bekezdés a)- f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) és 57. (1) bekezdés a)- f) szerinti kizáró okok hatálya alá. (Igazolási mód: a Kbt (1) bekezdése szerint.) A kizáró okokról szóló nyilatkozat(ok)nak az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésűnek kell lennie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A Kr. 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő saját, vagy jogelődje az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának a benyújtása egyszerű másolatban, amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához szükséges irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.) P2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához szükséges irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P1. Mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti évben bármelyikében negatív volt. (Ha az ajánlattevő az Eljárást megindító felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 100 millió Ft értéket.) P2: Az ajánlattételt megelőző két lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó nettó árbevétele nem éri el évente a 100 millió Ft-ot. (Ha az ajánlattevő az Eljárást megindító felhívás P2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 8

9 ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 100 millió Ft értéket.) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1 Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 hónapban teljesített legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásairól vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolások a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja és a 16. (5) bekezdései szerint. M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) és i.) pontja alapján, figyelemmel a 17. (2), (3) bekezdésére is csatolandó a vonatkozó: - MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása; - MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű élelmiszer biztonsági intézkedések leírása; - MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírása; - MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírása; M.3 Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük ismertetése szükséges, akiket a teljesítésbe be kívánnak vonni. Ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira is támaszkodhat, mely esetben alkalmazni kell a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban rendelkezik 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített (ide nem értve a tanéven kívüli szünetidőszakot) legalább egy db, legalább nettó 100 millió Ft/ év értékű közétkeztetési szolgáltatási referenciával, ahol a szolgáltatás elérte a napi 1000 adag ebédet. Referenciaként folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha legalább rendelkezik már 24 hónap teljesítési időszakkal. M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes: - MSZ EN ISO 9001:2009, és - MSZ EN ISO 22000:2005, és - MSZ EN ISO 14001: MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal, illetve nem csatolja a minőségbiztosítás, és/vagy élelmiszer biztonság és/vagy a 9

10 környezetvédelmi követelmények, és/vagy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását. M.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább - 2 fő szakács képzettségű legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel, és - 1 fő 5 éves szakmai tapasztalattal (élelmezésvezetői feladatkörben végzett tevékenység) rendelkező élelmezésvezetővel. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 10

11 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva, a dokumentációban 50 foglaltak szerint) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, 40 minősége Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása 20 Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül 10 (Igen/ Nem) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 11

12 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ( Ft + 27 % ÁFA) kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, banki átutalással Ócsa Város Önkormányzata bankszámlájára (Költségvetési elszámolási számla: ) Közbeszerzési dokumentáció - Közétkeztetés szöveget feltüntetve a közleményben. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklő bármely érdekelt gazdasági szereplő számára engedélyezi a dokumentációba való betekintést és a dokumentációt átadja (elérhetővé teszi) a Kbt. 52. (2) bekezdése szerint térítésmentesen, kizárólag a következő időintervallumban és helyszínen: az ajánlatételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig az A.II mellékletben meghatározott címen, munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától 14:00 óráig. A dokumentáció elektronikusan is megkérhető az A.II mellékletben meghatározott elérhetőségeken. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Hely: Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.), tárgyalóterem Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek, szervezetek külön meghívás nélkül. 12

13 V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: hó, kivéve szerződés hosszabbítás esetén, mely esetben hó V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig az A.II mellékletben meghatározott címen, munkanapokon 09:00-14:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 08:00 órától 14:00 óráig személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhető be. A dokumentáció a re küldött megkeresésben ben történő megküldéssel is megkérhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. bírálati részszempont: Nettó ajánlati ár / nap Értékarányosítás: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. P= Alegjobb / Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 13

14 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2. bírálati részszempont: A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként az alábbi normál konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani: Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a dokumentáció 1. táblázatában feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével az alábbiak szerint naponta biztosítandó. Az ajánlattevő köteles: - napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy fő- és két kisétkeztetéssel, - napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy ebéddel biztosítani. 20 napos mintaétlap nyár, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap ősz, tél időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap nyári, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára. A 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján egymást követő 2 x 10 napnak kell lenni. Ez teljesíthető akként, hogy az adott korcsoport esetén az első 10 napra a nyári étkeztetési időszak utolsó két hetét teszik be, majd a második 10 napra az őszi étkeztetési időszak első két hetét. A többi évszak esetén is kérjük, ennek analógiájára járjanak el. A mintaétlapokhoz tartozó minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, cukorés sótartalmát csatolni kell. A számítások alapját a csatolt nyersanyag-kiszabások képezik. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat étkezésenkénti bontásban, és a teljes időszakra összesítve. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatásokat. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 10 napra számított összesített sótartalmat grammban kifejezve, valamint energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő Ajánlattevő által elkészített és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. A MINTAÉTRENDEK ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTRENDSZER SZERINT TÖRTÉNIK: Az étrend jellege megfeleljen az étkeztetett korcsoportoknak. Az étrend az idénynek megfelelő legyen. (pl. nyáron ne tartalmazzon olyan zöldség vagy gyümölcsfélét az étrend, melyet befőtt vagy konzerv felhasználásával biztosít.) Komplett legyen az elkészített és az ajánlatba becsatolt étlap minden főétkezés, az óvodás és az iskolás korosztály számára a főétkezésen kívül komplettált tízórait is. Az italként kínált tej cukrozása nem megengedett. Az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett. A 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tej 14

15 biztosítandó. A mintaétrenden belül ugyanaz az ételsor csak egyszer szerepelhet. Zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál, felnőtteknél és időseknél ötnaponta minimum 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként valamennyi korosztály étlapjában. Baromfihús ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Hal ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Az étrend tükrözze az egészséges táplálkozás irányelveit és a korszerű konyhatechnológia alkalmazását. A kiszabott mennyiségeknek adagolhatónak kell lenniük (pl. fél zsemle, vagy 1,5 dkg vaj elfogadható; az olyan mértékek, mint pl. két vagy három tizedes mértékek, nem felelnek meg az adagolhatóságnak). Ajánlatkérő egytizedes mértékig fogadja el a mintaétrendben a mértékegységeket, ami két vagy három tizedes jegyű, az hibának számít (a receptekben szereplő ízesítőanyagok például só, fűszerek elfogadhatóak nem csak egy tizedes jegy számértékig írva). A fenti szempontrendszer alapján az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt mintaétlapokat, nyersanyag-kiszabatokat. A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról előírásban foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. 1. Az Ajánlatkérő minden egyes dokumentumot - dietetikus közreműködésével - megvizsgál. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő nyersanyag-kiszabások képezik. Amennyiben a nyersanyag-kiszabás és az egyéb becsatolt kimutatások között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyersanyag-kiszabást tekinti Ajánlatkérő az irányadónak. 2. Az Ajánlatkérő minden egyes mintaétlap, nyersanyag-kiszabat és 10 napra számított összesített sótartalom, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében leírja az esetleges nem megfeleléseket, azaz, amikor az nem teljesíti valamely kritériumot. A nem megfeleléseket az ajánlatkérő összesíti valamennyi, az étlapok megfelelősségét hivatott dokumentum (mintaétlapok, nyersanyag-kiszabatok és 10 napra számított összesített sótartalmat, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltűntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében. 3. A hibapontok a dokumentáció 27./2.) pontban meghatározott szempontrendszer előírásaitól való eltérés alapján kerülnek megállapításra, minden egyes eltérés egy hibapontot eredményez. 4. Érvénytelen az az ajánlat, amely eltér a mintaétrendek energia- és tápanyagtartalmára, valamint a felhasználásra kerülő élelmiszerek, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásaitól, tehát: a) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 2. táblázat (Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő) értékektől, vagyis az abban meghatározott minimum és maximum tartományon kívül esik; b) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 3. táblázat (Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy főre számítva) értékeitől, c) A dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 1. táblázatban foglaltaknak (A korcsoportonkénti energiatartalomra vonatkozó előírás) nem felel meg; d) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 4. táblázat (Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel (g/fő) értékeitől. A legjobb, azaz a legkevesebb hibát tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma a hibapontok számainak fordított arányosításával kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet alapján: Alegjobb 15

16 P= --- (Pmax - Pmin) + Pmin Avizsgált ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3. bírálati részszempont: Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása A pontszám kiosztása a dokumentációban található hasznossági függvény szerint történik. Ajánlatkérő az ócsai állandó lakcímmel rendelkező személyeket tekinti helyben lakónak. 4. bírálati részszempont: Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül (Igen/ Nem) Ajánlatkérő az ajánlatban megnevezett rendelkezésre álló vis maior konyha meglétét értékeli. Amennyiben ajánlattevő rendelkezésére áll az alább megadott útvonal számítási módszer alapján ajánlatkérő székhelyétől számítottan legfeljebb 30,00 km távolságon belül egy konyha vis major helyzet esetére, úgy ajánlattevő 100 pontot kap, ha nem áll rendelkezésre 1 pontot. Ajánlatkérő székhelyétől (2367 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.) mért távolsága. A távolság számítása: ajánlattevő a weboldalon található útvonaltervező program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti távolságot kilométerben egy tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb útvonal, fizetős útszakaszok használata. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1., P2., M1., M2., M3. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az eljárásban való részvétel feltétele HUF ajánlati biztosíték nyújtása, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő számú számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 59. (2) bekezdésében foglaltak szerint. Pénzösszeg átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az ajánlatban, egyéb esetben a bank vagy biztosító által kiállított garancia biztosításról szóló iratot, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni az ajánlatban. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 16

17 1. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő 30 napon belül, a Kbt (6) bekezdése szerinti korlátozás alkalmazásával. 3. A határidőknél az interneten elérhető budapesti pontos idő adatok az irányadók. 4. Az ajánlatkérő a Kbt a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. Az ajánlatot CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani lehetőleg PDF formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes terjedelemben beszkennelni, lehetőleg nem laponként, hanem legalább oldalanként egy fájlba szerkesztve, amennyiben ez technikailag megoldható. A dokumetációban meghatározott dokumentumokat szerkeszthető formában is fel kell írni az adathordozóra. 6. Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 7. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén tárgyú közbeszerzés. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!. 8. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-14:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 09:00-14:00 óráig az I.1. pontjában meghatározott címre. 9. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az I.1. pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 10. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak az ajánlatba csatolni kell az aláírási címpéldányát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. 11. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében, a 60. (3), (5) bekezdésében foglaltakra (kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges). 12. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazott ajánlattevőt. A szerződésszerű teljesítésért a közös ajánlattevőknek írásban egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalnia. 13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba becsatolandó dokumentumok - az ajánlati biztosíték kivételével - egyszerű másolatban is benyújthatóak. 14. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 15. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni. 16. További információ az ajánlati felhívás A.II mellékletében meghatározott címen, kizárólag faxon vagy útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon szerez be az ajánlattevő. 17. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 17

18 meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 18. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 20. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá válik. 21. Ajánlattevő köteles ajánlatához nyilatkozatot csatolni a teljesítésbe adott esetben bevonni kívánt - működési engedélyekkel rendelkező - vis maior főző konyha (amennyiben több ilyet jelöl meg) pontos címéről, használatának jogcíméről (pl. bérleti szerződés, saját tulajdon), ill. a jogcím legalább ig történő fenn állását igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdoni lap). A működési engedélyt az ajánlatban csatolni kell. 22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. 23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az üzemeltetendő konyhák vonatkozásában. Találkozási helyszín: Ócsai Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., időpont: :00 óra. 24. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/12 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bukodi Károly polgármester Telefon: 18

19 és Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Polgármesteri és Jegyzői Titkárság Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk 19

20 Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére közfoglalkoztatási programhoz kullancs elleni védőoltás (FSME-IMMUN felnőtteknek szuszpenziós injekció) 320 db beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről.

Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésének kivitelezése Szada Nagyközségben tárgyú közbeszerzés eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele TEE- SZE Diákmunka igénybevétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012.

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye:

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye: Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása című továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító

Részletesebben

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: EH - A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "C" és "D" épület tetőfelületének déli oldalán 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

SZEI mammográfia eredmény

SZEI mammográfia eredmény SZEI mammográfia eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - gyermekétkeztetés 2.

Tájékoztatás az eljárás eredményéről - gyermekétkeztetés 2. Tájékoztatás az eljárás eredményéről - gyermekétkeztetés 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

"1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány"

1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány "1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 16535/2014 CPV Kód: VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Ajánlatkérő:

Közzététel dátuma: Iktatószám: 16535/2014 CPV Kód: VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Ajánlatkérő: VM DASzK Szakképző Iskola - VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye - kollégium meglévő épület átalakításához, rekonstrukciójához építési kivitelezési és szakipari munkák. Közbeszerzési

Részletesebben

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben