Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF"

Átírás

1 Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 14463/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Ócsa Város Önkormányzata Teljesítés helye: Ócsa város közigazgatási területe Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy-Zs. utca 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bukodi Károly Zoltán Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2

3 Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 17 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Ócsa város közigazgatási területe NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 3

4 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén tárgyú vállalkozási szerződés II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Ócsa város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően, az alábbi intézményekben: INTÉZMÉNY / ÉTKEZÉS / NAPI ADAGSZÁM (DB) ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje 2364 Ócsa, Baross utca 14. 4

5 Reggeli, Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 24 db Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 150 db Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája 2364 Ócsa, Baross utca 14. Tízórai, Ebéd, Uzsonna: 153 db ÓCSAI HALÁSZY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (alsó és felső tagozat): Tízórai 340 db, Ebéd, 461 db, Uzsonna 340 db ÓCSAI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM, 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35.: Diák étkeztetés ebéd: 150 db FELNŐTT ÉTKEZŐK AZ INTÉZMÉNYEKBEN: - Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje: ebéd 0 db - Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely): ebéd 4 db - Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája: ebéd 10 db - Ócsa Halászy Károly Általános Iskola: 44 db - Egyéb ebéd: 13 db SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: ebéd 47 DB Meghatározott maximálisan várható mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges. INTÉZMÉNYEK ELLÁTÁSA: Ócsai Óvoda és Bölcsőde Manóvár Bölcsődéje 2364 Ócsa, Baross utca 14. Ellátása: 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról (Bölcsődében tálalókonyha üzemel) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda (székhely) 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1. Ellátása: 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról. (Helyszínen meglévő főzőkonyha nyertes pályázat esetén tálaló konyhává kelül átalakításra.) Ócsai Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodája, 2364 Ócsa, Baross utca 14. Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Baross utca 14. sz. alatti főzőkonyháról. Ócsa Halászy Károly Általános Iskola 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. (Szakmai ajánlás szerinti korcsoport bontásban) Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 52. sz. alatti főzőkonyháról. Ócsai Bolyai János Gimnázium 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. Ellátása: A helyszínen lévő 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 35. alatti főzőkonyháról. Szociális étkezők Ellátása: Vállalkozó valamelyik főzőkonyhán lefőzi az ételadagokat, elvégzi az adagkiosztást ételhordóba. A kiszállításról Vállalkozó gondoskodik. A nyertes ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy vegetáriánus, liszt érzékeny, tej érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell. Az adagkiosztás a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre bérbevett - főzőkonyhákban készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások) biztosítani kell! A szállító edényzetet Vállalkozó biztosítja. Megrendelő a dokumentációban található eszközlista szerint meglévő eszközöket (ideértve a meglévő tálaló és étkészleteket is) a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek, ill. Megrendelő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a Vállalkozó biztosítja. Tálaló és étkészletek, szállító 5

6 edényzet mosogatása minden esetben és helyszínen a Vállalkozó feladata. Vállalkozó és Megrendelő a főző- és tálalókonyhák vonatkozásában külön bérleti szerződést kötnek. Vállalkozó Ft + ÁFA / év bérleti díjat fizet havi konyhánkénti megosztásban. A főző- és tálalókonyhák rezsi díjai (így különösen: víz, csatorna, hulladékszállítás, villamos energia, földgáz energia díjai) Vállalkozót terhelik. Megrendelő által a teljesítéshez rendelkezésre bocsátott eszközök Megrendelő tulajdonában maradnak. A Megrendelő által átadott eszközökön kívül a teljesítéshez szükséges további eszközök biztosítása Vállalkozó feladata azzal, hogy azok Vállalkozó tulajdonában maradnak. A Vállalkozó saját költségén valamennyi konyha vonatkozásában köteles almérőket kiépíteni a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, melyért az ételek előállítási egységárán túl külön ellenszolgáltatást nem kérhet. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződésben késedelmi és hibás teljesítési kötbér kerül kikötésre, az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér: A Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a Megrendelő által meghatározott (dátumban és órában megadott) időponthoz képest legalább egy órával késik a szállítással. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékére vetítve napi 20 % kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximálismértéke a jelen szerződés nettó értékének 10 %-a. Hibás teljesítési kötbér: 6

7 Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jogszabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben szolgáltat. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10 %-a. Helyben lakók foglalkoztatásának vállalásával kapcsolatos kötbér Amennyiben Vállalkozó tárgyhónapban nem teljesíti az ajánlatában vállalt létszámban a helyben lakók foglalkoztatását, úgy a vállalástól elmaradó létszámra vetítve Ft / fő kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámlázás havonta biztosított. A számlát a tárgyhónapot követő hónap 5. napijáig a Megrendelő teljesítés igazolása alapján, a Vállalkozó által szabályszerűen, Megrendelő címére kiállított és eljuttatott számla ellenében átutalással egyenlíti ki Megrendelő, figyelemmel a Kbt (1) bekezdésére is. Fizetési határidő 30 nap, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1) bekezdésére. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. -ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. -ában foglaltak az irányadóak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről - 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról - 62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről - 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről. - 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről - 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről - 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. (1) bekezdés a)- f) 7

8 pontjának hatálya alá tartozik. Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolás módja: Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) és az 57. (1) bekezdés a)- f) pontjának bekezdéseinek hatálya alá, illetve nyilatkoznia kell a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 12. -a szerint). Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni - a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint - arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és 57. (1) bekezdés a)- f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) és 57. (1) bekezdés a)- f) szerinti kizáró okok hatálya alá. (Igazolási mód: a Kbt (1) bekezdése szerint.) A kizáró okokról szóló nyilatkozat(ok)nak az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi keltezésűnek kell lennie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A Kr. 14. (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő saját, vagy jogelődje az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának a benyújtása egyszerű másolatban, amennyiben a beszámoló(k) a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető(k), úgy csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot. Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához szükséges irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.) P2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához szükséges irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P1. Mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző utolsó két lezárt üzleti évben bármelyikében negatív volt. (Ha az ajánlattevő az Eljárást megindító felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 100 millió Ft értéket.) P2: Az ajánlattételt megelőző két lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó nettó árbevétele nem éri el évente a 100 millió Ft-ot. (Ha az ajánlattevő az Eljárást megindító felhívás P2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 8

9 ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 100 millió Ft értéket.) III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1 Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata a felhívás feladásának napjától számított elmúlt 36 hónapban teljesített legjelentősebb közétkeztetési szolgáltatásairól vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolások a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja és a 16. (5) bekezdései szerint. M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés f) és i.) pontja alapján, figyelemmel a 17. (2), (3) bekezdésére is csatolandó a vonatkozó: - MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása; - MSZ EN ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű élelmiszer biztonsági intézkedések leírása; - MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírása; - MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírása; M.3 Azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük ismertetése szükséges, akiket a teljesítésbe be kívánnak vonni. Ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira is támaszkodhat, mely esetben alkalmazni kell a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban rendelkezik 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített (ide nem értve a tanéven kívüli szünetidőszakot) legalább egy db, legalább nettó 100 millió Ft/ év értékű közétkeztetési szolgáltatási referenciával, ahol a szolgáltatás elérte a napi 1000 adag ebédet. Referenciaként folyamatban lévő szolgáltatás is elfogadható, ha legalább rendelkezik már 24 hónap teljesítési időszakkal. M.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes: - MSZ EN ISO 9001:2009, és - MSZ EN ISO 22000:2005, és - MSZ EN ISO 14001: MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal, illetve nem csatolja a minőségbiztosítás, és/vagy élelmiszer biztonság és/vagy a 9

10 környezetvédelmi követelmények, és/vagy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását. M.3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább - 2 fő szakács képzettségű legalább 3 éves gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel, és - 1 fő 5 éves szakmai tapasztalattal (élelmezésvezetői feladatkörben végzett tevékenység) rendelkező élelmezésvezetővel. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 10

11 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva, a dokumentációban 50 foglaltak szerint) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, 40 minősége Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása 20 Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül 10 (Igen/ Nem) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) 11

12 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell igen (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét ( Ft + 27 % ÁFA) kizárólag a 124. (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, banki átutalással Ócsa Város Önkormányzata bankszámlájára (Költségvetési elszámolási számla: ) Közbeszerzési dokumentáció - Közétkeztetés szöveget feltüntetve a közleményben. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklő bármely érdekelt gazdasági szereplő számára engedélyezi a dokumentációba való betekintést és a dokumentációt átadja (elérhetővé teszi) a Kbt. 52. (2) bekezdése szerint térítésmentesen, kizárólag a következő időintervallumban és helyszínen: az ajánlatételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig az A.II mellékletben meghatározott címen, munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától 14:00 óráig. A dokumentáció elektronikusan is megkérhető az A.II mellékletben meghatározott elérhetőségeken. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/09/01 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Hely: Ócsai Polgármesteri Hivatal (2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.), tárgyalóterem Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdés szerinti személyek, szervezetek külön meghívás nélkül. 12

13 V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: hó, kivéve szerződés hosszabbítás esetén, mely esetben hó V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártának napjáig az A.II mellékletben meghatározott címen, munkanapokon 09:00-14:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 08:00 órától 14:00 óráig személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhető be. A dokumentáció a re küldött megkeresésben ben történő megküldéssel is megkérhető. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: pont V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. bírálati részszempont: Nettó ajánlati ár / nap Értékarányosítás: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével. P= Alegjobb / Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 13

14 Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2. bírálati részszempont: A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukban, a szakmai ajánlat részeként az alábbi normál konyhatechnológiával készülő mintaétlapokat benyújtani: Az ajánlattevő által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a dokumentáció 1. táblázatában feltüntetett energiaszükségleti értékek figyelembevételével az alábbiak szerint naponta biztosítandó. Az ajánlattevő köteles: - napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy fő- és két kisétkeztetéssel, - napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy ebéddel biztosítani. 20 napos mintaétlap nyár, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), óvodás (4-6 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap ősz, tél időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), alsó tagozatos (7-10 éves) korcsoport számára, 20 napos mintaétlap nyári, őszi időszakra napi háromszori étkezésre (tízórai, ebéd, uzsonna), felső tagozatos (11-14 éves) korcsoport számára. A 37/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján egymást követő 2 x 10 napnak kell lenni. Ez teljesíthető akként, hogy az adott korcsoport esetén az első 10 napra a nyári étkeztetési időszak utolsó két hetét teszik be, majd a második 10 napra az őszi étkeztetési időszak első két hetét. A többi évszak esetén is kérjük, ennek analógiájára járjanak el. A mintaétlapokhoz tartozó minden étkezés számított energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, cukorés sótartalmát csatolni kell. A számítások alapját a csatolt nyersanyag-kiszabások képezik. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat étkezésenkénti bontásban, és a teljes időszakra összesítve. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatásokat. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a mintaétlapok által biztosított étrend 10 napra számított összesített sótartalmat grammban kifejezve, valamint energiaszázalékban kifejezett zsírtartalmat és hozzáadott cukortartalmat tartalmazó kimutatást. Minden étlaphoz külön-külön szükséges elkészíteni és becsatolni. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő Ajánlattevő által elkészített és az ajánlatba becsatolt nyersanyag-kiszabások képezik. A MINTAÉTRENDEK ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTRENDSZER SZERINT TÖRTÉNIK: Az étrend jellege megfeleljen az étkeztetett korcsoportoknak. Az étrend az idénynek megfelelő legyen. (pl. nyáron ne tartalmazzon olyan zöldség vagy gyümölcsfélét az étrend, melyet befőtt vagy konzerv felhasználásával biztosít.) Komplett legyen az elkészített és az ajánlatba becsatolt étlap minden főétkezés, az óvodás és az iskolás korosztály számára a főétkezésen kívül komplettált tízórait is. Az italként kínált tej cukrozása nem megengedett. Az ízesített tejkészítmények további cukrozása nem megengedett. A 3 év feletti korcsoport részére 1,5 % vagy ez alatti zsírtartalmú tej 14

15 biztosítandó. A mintaétrenden belül ugyanaz az ételsor csak egyszer szerepelhet. Zöldségköret vagy főzelék óvodásoknál ötnaponta minimum 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Zöldségköret vagy főzelék iskolásoknál, felnőtteknél és időseknél ötnaponta minimum 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként. Gyümölcs ötnaponta 3 alkalommal kell, hogy szerepeljen ebéd részeként valamennyi korosztály étlapjában. Baromfihús ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Hal ötnaponta 2 alkalommal kell, hogy szerepeljen az étrendben valamennyi korosztály étlapjában. Az étrend tükrözze az egészséges táplálkozás irányelveit és a korszerű konyhatechnológia alkalmazását. A kiszabott mennyiségeknek adagolhatónak kell lenniük (pl. fél zsemle, vagy 1,5 dkg vaj elfogadható; az olyan mértékek, mint pl. két vagy három tizedes mértékek, nem felelnek meg az adagolhatóságnak). Ajánlatkérő egytizedes mértékig fogadja el a mintaétrendben a mértékegységeket, ami két vagy három tizedes jegyű, az hibának számít (a receptekben szereplő ízesítőanyagok például só, fűszerek elfogadhatóak nem csak egy tizedes jegy számértékig írva). A fenti szempontrendszer alapján az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatba becsatolt mintaétlapokat, nyersanyag-kiszabatokat. A 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról előírásban foglaltak szerint készítsék el a mintaétlapokat. 1. Az Ajánlatkérő minden egyes dokumentumot - dietetikus közreműködésével - megvizsgál. A számításokat bemutató kimutatások alapját mindenkor az annak megfelelő nyersanyag-kiszabások képezik. Amennyiben a nyersanyag-kiszabás és az egyéb becsatolt kimutatások között tartalmi eltérés van, minden esetben a nyersanyag-kiszabást tekinti Ajánlatkérő az irányadónak. 2. Az Ajánlatkérő minden egyes mintaétlap, nyersanyag-kiszabat és 10 napra számított összesített sótartalom, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltüntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében leírja az esetleges nem megfeleléseket, azaz, amikor az nem teljesíti valamely kritériumot. A nem megfeleléseket az ajánlatkérő összesíti valamennyi, az étlapok megfelelősségét hivatott dokumentum (mintaétlapok, nyersanyag-kiszabatok és 10 napra számított összesített sótartalmat, mintaétlapok által biztosított étrend napi bontásban feltűntetett energiaértékeket tartalmazó kimutatások tekintetében. 3. A hibapontok a dokumentáció 27./2.) pontban meghatározott szempontrendszer előírásaitól való eltérés alapján kerülnek megállapításra, minden egyes eltérés egy hibapontot eredményez. 4. Érvénytelen az az ajánlat, amely eltér a mintaétrendek energia- és tápanyagtartalmára, valamint a felhasználásra kerülő élelmiszerek, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásaitól, tehát: a) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 2. táblázat (Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő) értékektől, vagyis az abban meghatározott minimum és maximum tartományon kívül esik; b) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 3. táblázat (Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy főre számítva) értékeitől, c) A dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 1. táblázatban foglaltaknak (A korcsoportonkénti energiatartalomra vonatkozó előírás) nem felel meg; d) Eltér a dokumentáció 27./2.) pont 1. sz. Melléklet 4. táblázat (Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel (g/fő) értékeitől. A legjobb, azaz a legkevesebb hibát tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma a hibapontok számainak fordított arányosításával kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet alapján: Alegjobb 15

16 P= --- (Pmax - Pmin) + Pmin Avizsgált ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 3. bírálati részszempont: Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása A pontszám kiosztása a dokumentációban található hasznossági függvény szerint történik. Ajánlatkérő az ócsai állandó lakcímmel rendelkező személyeket tekinti helyben lakónak. 4. bírálati részszempont: Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül (Igen/ Nem) Ajánlatkérő az ajánlatban megnevezett rendelkezésre álló vis maior konyha meglétét értékeli. Amennyiben ajánlattevő rendelkezésére áll az alább megadott útvonal számítási módszer alapján ajánlatkérő székhelyétől számítottan legfeljebb 30,00 km távolságon belül egy konyha vis major helyzet esetére, úgy ajánlattevő 100 pontot kap, ha nem áll rendelkezésre 1 pontot. Ajánlatkérő székhelyétől (2367 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2.) mért távolsága. A távolság számítása: ajánlattevő a weboldalon található útvonaltervező program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti távolságot kilométerben egy tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb útvonal, fizetős útszakaszok használata. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P1., P2., M1., M2., M3. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az eljárásban való részvétel feltétele HUF ajánlati biztosíték nyújtása, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő számú számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 59. (2) bekezdésében foglaltak szerint. Pénzösszeg átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az ajánlatban, egyéb esetben a bank vagy biztosító által kiállított garancia biztosításról szóló iratot, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni az ajánlatban. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 16

17 1. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő 30 napon belül, a Kbt (6) bekezdése szerinti korlátozás alkalmazásával. 3. A határidőknél az interneten elérhető budapesti pontos idő adatok az irányadók. 4. Az ajánlatkérő a Kbt a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 5. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. Az ajánlatot CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani lehetőleg PDF formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes terjedelemben beszkennelni, lehetőleg nem laponként, hanem legalább oldalanként egy fájlba szerkesztve, amennyiben ez technikailag megoldható. A dokumetációban meghatározott dokumentumokat szerkeszthető formában is fel kell írni az adathordozóra. 6. Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 7. Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén tárgyú közbeszerzés. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!. 8. Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-14:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 09:00-14:00 óráig az I.1. pontjában meghatározott címre. 9. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül az I.1. pontban megjelölt címen. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 10. Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak az ajánlatba csatolni kell az aláírási címpéldányát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. 11. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében, a 60. (3), (5) bekezdésében foglaltakra (kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges). 12. Közös ajánlattevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazott ajánlattevőt. A szerződésszerű teljesítésért a közös ajánlattevőknek írásban egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalnia. 13. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba becsatolandó dokumentumok - az ajánlati biztosíték kivételével - egyszerű másolatban is benyújthatóak. 14. Az ajánlat elkészítésének a költsége ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 15. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni. 16. További információ az ajánlati felhívás A.II mellékletében meghatározott címen, kizárólag faxon vagy útján feltett írásbeli kérdés alapján szerezhető be. Az ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon szerez be az ajánlattevő. 17. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 17

18 meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 18. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 20. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani fogja az ételszállításra alkalmas és a szükséges engedélyekkel rendelkező szállítójárművet, továbbá elfogadja azt, hogy amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az ajánlatkérő a szerződés felmondására jogosulttá válik. 21. Ajánlattevő köteles ajánlatához nyilatkozatot csatolni a teljesítésbe adott esetben bevonni kívánt - működési engedélyekkel rendelkező - vis maior főző konyha (amennyiben több ilyet jelöl meg) pontos címéről, használatának jogcíméről (pl. bérleti szerződés, saját tulajdon), ill. a jogcím legalább ig történő fenn állását igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdoni lap). A működési engedélyt az ajánlatban csatolni kell. 22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek a megajánlott árak mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. 23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít az üzemeltetendő konyhák vonatkozásában. Találkozási helyszín: Ócsai Nefelejcs Napköziotthonos Központi Óvoda, 2364 Ócsa, Dózsa György tér 1., időpont: :00 óra. 24. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/12 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bukodi Károly polgármester Telefon: 18

19 és Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata Postai cím: Bajcsy Zs. u. 2. Város/Község: Ócsa Postai irányítószám: 2364 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Polgármesteri és Jegyzői Titkárság Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk 19

20 Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Volvo 7700 típusú használt szóló autóbusz utastéri klimatizálása (Klíma és kapcsolódó szol-gáltatások beszerzése)-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/129 Beszerzés

Részletesebben

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről

Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Mosonszolnok, Dózsa György utca útépítés kivitelezési munkái, Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása

Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Az OEP központi épülete géptermének tűz-, és behatolás elleni védelmének megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9

Közzététel dátuma: 2014.05.21. Iktatószám: 9467/2014 CPV Kód: 75112100-5;73220000-0;79414000-9;80511000-9 Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 számú pályázat Projektmenedzsment feladatainak ellátása, nyilvánosság biztosítása, rendezvényszervezési feladatok ellátása és Szervezetfejlesztés megvalósítása Budapest Főváros

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Szintetikus földgáz előállító (SNG-ellátó) rendszer és propángáz ellátó rendszer kiépítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

SMART CITY - Nyári Egyetem

SMART CITY - Nyári Egyetem SMART CITY - Nyári Egyetem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye

Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Szeghalom Kossuth utca 5. sz. alatti Bölcsőde és Újtelep III. u. 15. sz. alatti Óvoda előtti parkoló építése - eljárás eredménye Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Társasház integrált felújítása a Magdolna Negyed Program III. keretében) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

1 db rakodó-árokásó beszerzése TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

1 db rakodó-árokásó beszerzése TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 1 db rakodó-árokásó beszerzése TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Kisléptékű településfejlesztés Onga Nagyközségben

Kisléptékű településfejlesztés Onga Nagyközségben Kisléptékű településfejlesztés Onga Nagyközségben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató a "KEOP-2012-4.10.0/A, Napelemes rendszer kiépítése a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolában tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/35 Beszerzés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013)

Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013) Gépjármű felelősség- és casco biztosítási szolgáltatás nyújtása az Országgyűlés Hivatala részére (528/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (A Vendéget látni, vendégnek lenni című vendéglátás- és idegenforgalom-történeti állandó kiállítás kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oracle licenckövetés/2012.

Oracle licenckövetés/2012. Oracle licenckövetés/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tajek_HC_tudaskozpont

Tajek_HC_tudaskozpont Tajek_HC_tudaskozpont Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 14 Ajánlatkérő: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyertes ajánlattevő: Sodexo Pass Hungária Kft. Teljesítés helye: 3530

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzata egyes intézményei részére gázellátás biztosítása_2 - tájékoztató az eljárás eredményéről.

Szeghalom Város Önkormányzata egyes intézményei részére gázellátás biztosítása_2 - tájékoztató az eljárás eredményéről. Szeghalom Város Önkormányzata egyes intézményei részére gázellátás biztosítása_2 - tájékoztató az eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása

A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása A Püspökladányi és Kőrishegyi radarállomás napkollektroso rendszerű HMV előállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/93 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

"Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés"

Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés "Digitális kompetenciafejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása - eszközbeszerzés" Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013.

Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013. Riasztó és kamera rendszer beszerzése [ED]/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 95

Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 95 1 Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2011 / 95 Országos Tisztifőorvosi Hivatal V.M. komm Kommunikációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Csengerújfalu Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth u. 102. Város/Község:

Részletesebben

Symantec support beszerzése/2013.

Symantec support beszerzése/2013. Symantec support beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adás-vétel keretében 3 db új kistehergépjármű beszerzése a BKK-Közút Zrt. részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adás-vétel keretében 3 db új kistehergépjármű beszerzése a BKK-Közút Zrt. részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - Adás-vétel keretében 3 db új kistehergépjármű beszerzése a BKK-Közút Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 90 Ajánlatkérő: Corvin János Múzeum Nyertes ajánlattevő: E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 68 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága;Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: ALPINPÓKOK Szolgáltató

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Tájékoztató az eljárás eredményéről - Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 program keretében képzések tartása a Szigetvári Kórház dolgozói

Részletesebben

TVVN Zrt. - Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése

TVVN Zrt. - Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése TVVN Zrt. - Őrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben