A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Helyi Médiaszolgáltató Kft.-vel (2092 Budakeszi, Reviczky u. 88.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Budakeszi, Törökbálint, Páty, Telki, Budajenő, Budaörs, Biatorbágy, Herceghalom, Zsámbék, Tök, Perbál, Nagykovácsi, Remeteszőlős) január 1 7. közötti működése során megsértette a napi műsoridőre, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, amely jogsértések következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január 1 7. között közreadott műsorát, amely során felmerült a napi műsoridőre, valamint a helyi közélettel

2 foglalkozó, a helyi életet műsorszámok műsoridejére vonatkozó kötelezettségek, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l), ba) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében április 4-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 589/2013. (IV.4.) számú, MN/3992-6/2013. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács egyúttal végzésében nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót a tekintetben, hogy mi volt az oka a vizsgált adáshéten regisztrált összesen 1285 percnyi adásszünetnek. A Médiaszolgáltató a végzést a tértivevény tanúsága szerint április 17-én vette át, nyilatkozata április 26-án, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában szűkös anyagi lehetőségeire és elavult technikai felszereltségére hivatkozott, továbbá előadta, hogy az adáskimaradás pontos okát megjelölni tudja, azonban azt az annak észlelésétől számított lehető leggyorsabban elhárította. Ennek eredményeként a heti adásidő kb. 8%-a veszett el, a hajnali órákban. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok alulteljesítésével kapcsolatban előadta továbbá, hogy az adáskimaradás nélkül ezen vállalása teljesült volna, ugyanis a hiányzó adásidő mindössze 1%-a, azaz kicsivel több, mint egy óra hiányzott a heti vállalásból. Előadta azt is, hogy tevékenysége során eddig több mint 200 filmet készített a helyiekről, a helyieknek. Egy általa készített ilyen jellegű műsorszám amely még volt adásban a vizsgált időszakban DVD lemezre rögzített felvételét tájékoztatás céljából nyilatkozatához mellékelte. A burkolt kereskedelmi közlemény közzététele tárgyában akképpen nyilatkozott, hogy a jogsértéshez tapasztalatlansága vezethetett. A rendezvény a Budakeszi Önkormányzat által felújított és frissen üzemeltetésbe adott üzlethelyiségben zajlott, üzleti titok. A műsorszámok korhatár kategóriába sorolásával kapcsolatban előadta, hogy nagyon fontosnak tartja a fiatal korosztály védelmét, így a jövőben igyekszik elkerülni a korosztályos filmek keveredését, és oda fog figyelni a megjelölésükre is. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács az 1397/2012. (Vll. 25.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: - a médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap (1440 perc), [Határozat o) pont]; - a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 16 óra/nap (960 perc) és 112 óra/hét (6720 perc), [Határozat s) pont]. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató: január 1-jén, 2-án, 3-án és 4-én megsértette a Határozat o) pontjában, a napi 24 óra (1440 perc) időtartamú műsoridőre vonatkozó vállalását, ugyanis ezeken a napokon vállalását perccel alulteljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint. Az összesen 1285 percnyi adásszünet okáról a Médiaszolgáltató tudott ázatot adni. 2

3 január 1-jén, 2-án, 4-én és 5-én megsértette a Határozat s) pontjában, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok napi 960 perc időtartamú műsoridejére vonatkozó vállalását, mivel ezeken a napokon csak percet teljesített, továbbá a vizsgált adáshét egészét tekintve is csak 6643 percet teljesített a 6720 perc időtartamú vállalása helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint. 3. A Médiaszolgáltató a január 1-jén, 2-án és 4-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint közreadott Borvacsora Személyes adat című műsorszám közzététele során három alkalommal burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, azaz megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak szerint (a január 2-án közreadott műsorszám ismertetése): A Borvacsora Személyes adat című műsorszám helyszíne a Veritas Budakeszi Rathauskeller, az In Vino Veritas Borkereskedés Budakeszi üzlete volt 1. A 11 óra 30 perc 52 másodperckor kezdődő műsor felvezető képsorain az üzlet bejárata volt látható, teljes egészében megjelenítve az In Vino Veritas Borkereskedés feliratot, illetve részben megjelenítve a Veritas Budakeszi Rathauskeller feliratot. Ezután a vendéglátóhely belső része volt látható, majd 11 óra 31 perc 48 másodperckor egy plakát, rajta Villány és Személyes adat feliratokkal. 11 óra 31 perc 51 másodperckor Személyes adat tulajdonos köszöntötte Személyes adat borászt. A bevezetőben elhangzott információk szerint: Egyszer már itt jártál nálunk, néhány héttel ezelőtt, és volt egy szenzációs borvacsoránk, és akkora volt ennek a visszhangja, hogy vissza kellett tapsolnunk ide. Ez egy olyan borvacsora, ahol a nagyközönség megkóstolhatja ételekhez az új, 2009-es Kopar-t. Személyes adat elmondta, hogy ez az időszak az előjegyzési időszak, majd hozzátette: ( ) megyek is, mert ugye a Kopar-t népszerűsíteni kell egyszer, meg ugye jön az új évjárat, be kell mutatnunk a borszeretőknek, és remélem, a bizalom továbbra is töretlen a Személyes adat borok iránt. A tulajdonos kérdésére, miszerint az ilyen jó hírű bort kell-e még népszerűsíteni, a borász elmondta: A bizalom, azt mondom, valóban megvan a Személyes adat borok iránt, hála istennek, de mindig menni kell. Ezt a bizalmat, ezt fönn kell tartani ( ). 11 óra 34 perc 20 másodperces kezdettel Személyes adat és Személyes adat a Személyes adat Pincészet különböző évjáratú borairól beszélgetett, közben közelképeken a pincészet termékei voltak láthatóak, köztük az említett Kopar. 11 óra 35 perc 44 másodperckor Személyes adat tulajdonos egy törzsvendéggel, Személyes adat készített interjút. A tulajdonos kérdésére, mit szeret igazából ebben a helyben, miért szeret ide járni?, a törzsvendég így válaszolt: Először is, kiemelném a helynek a különlegességét, a hangulatát,( ) amikor az ember belép, és jön lefele a lépcsőn, akkor nagyon hangulatos díszekkel és hangulatos kirakattal találkozik ( ). Majd ezekkel a szavakkal folytatta: ( ) ezenkívül ilyen fantasztikus választékot, azt hiszem, itt közel s távol itt Budakeszi környékén tudunk találni, pláne úgy, hogy ennek a jelentős része megkóstolható, és azt hiszem, hogy az az ételválaszték, ami önmagában sok, de mivel minden héten változik, és minden héten különlegesebbnél különlegesebb falatokat tudunk megkóstolni, amihez nagyon jól passzolnak a borok, ez is egy olyan kuriózum, amivel Budakeszin és környékén nagyon ritkán találkozik az ember. 11 óra 36 perc 47 másodperckor Személyes adat köszöntötte a borvacsora vendégeit és kellemes estét kívánt. Majd Személyes adat ismét Személyes adat törzsvendéggel beszélgetett, aki azt ecsetelte, mennyire szereti ezeket a borvacsorákat. 11:38:00 órakor a tulajdonos Személyes adat borásznak a következő kérdést tette fel: Itt jártál néhány héttel ezelőtt, volt-e akkor kedvenced abból a menüsorból? Személyes adat általánosságban elmondta, hogy melyek a kedvenc ételfajtái, illetve elmondta, hogy ( ) szeretem a jó pecsenyés jellegű húsokat, ha már jól el van készítve, olyan jó omlós húsa van, az lehet más, csak jó ( ), ezt pedig megtaláltam a múltkor. A beszélgetés alatt a képernyőn különböző menüket mutattak. Ezt követően a borász a vendégeknek a borokról tartott 1 3

4 előadást, a vágóképen a tulajdonos kezében a Személyes adat pincészet egyik terméke volt (11 óra 40 perc 25 másodperckor). 11 óra 40 perc 41 másodperckor ismét a borász és a tulajdonos volt látható, Személyes adat a kezében látható termékről beszélt, a képernyőn pedig a következő felirat volt olvasható: Bővebb információ: személyes adat. Személyes adat elmondta: A szőlőmag, mint őrlemény, kicsit utánanéztünk különböző irodalmakban, meg a Pécsi Tudományegyetemmel összeszűrtem a levet, másfél éves ( ), amit végül is megcsináltak, az egy analízis volt, egy sejtkísérlet és egy állatkísérlet, ami nagyon sok pozitívumot hozott, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedések, a diabétesszel kapcsolatosan ( ), szépen, egy idő után, nyilván lehet azonnal elhagyni ezeket a gyógyszereket, ( ) párhuzamosan megy a kettő, aztán szépen lassan lehet csökkenteni ( ). Elsősorba jellege a preventivitás, de amikor baj van, akkor is segít. Ezután a borász egy internetes cikket említett: ( ) amerikai professzor asszonynak a cikkét, és azt írta, hogy a szőlőmag, hát ő kivonatot említett, a leukémiás sejteknek a hetvenöt százalékát huszonnégy óra alatt elpusztítja. Ezt az internetről szedte le máma az egyik kollégám, na mondom, ezt most gyorsan fénymásolnunk kell majd, és csatolni a szőlőmag liszt mellé, hogy a bizalom, mert ugye ezt mi mondtuk, ha egy amerikai tudós ( ). Személyes adat megkérdezte: Úgy képzeljem el a terméket, ( ) az ember egy kiskanállal meg kéne, hogy egyen naponta, vagy ezt lehet akár a konyhában is használni, a főzéshez bármilyen ételhez beletenni? Az interjú alatt a vágóképeken láthattuk, amint a borász Balczó Kornélia főszerkesztővel egy asztalnál ült, és egy kanálka szőlőmag őrleményt egy csésze tejbe tett. Személyes adat válasza: Mi legalábbis otthon úgy esszük, hogy egy teáskanálnyi szőlőmag lisztet belekeverünk kefirbe vagy tejfölbe, valamilyen vivőanyag kell, ( ) egyébként jó íze van, ( ) viszont azzal, hogy ilyen alacsony, mikronnyi a mérete, ezért gyakorlatilag, mire végigmegy a szervezeten, fölszívódik, tehát nagyon gyorsan kifejti a hatását, és természetes, minden mellékhatás nélkül. 11:43:12 órakor Személyes adat így zárta a témát: Nagyon szépen köszönjük ennek a bemutatását, ki fogjuk próbálni! 11:43:15-11:46:25 óra között a borász előadásából hallhattunk egy részletet, majd a műsorszám zárásaként ismét képeket láthattunk a Személyes adat pincészet borairól illetve a borkereskedésről. Az Smtv pontja és az Mttv pontja szerint: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Smtv pontja, valamint az Mttv pontja szerint kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Smtv pontja és az Mttv pontja határozza meg: reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. A Médiaszolgáltató a tárgyi műsorszámban a kereskedelmi közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklám céljait szolgáló információkat tett közzé. A Médiaszolgáltató ugyanis egyrészt a borvacsorának 4

5 helyet adó vendéglőt, másrészt a Személyes adat pincészetet, illetve az ott készült borokat, harmadrészt egy szintén Személyes adat féle szőlőmag őrleményt népszerűsített. A vendéglő egyértelmű azonosításra alkalmas módon történő megjelenítésével (bejárat, illetve az a fölötti felirat mutatása), a belső környezet ismertetésével, továbbá a kínálat gazdagságának, különlegességének bemutatásával a Médiaszolgáltató előmozdíthatta a vendéglő látogatottságát, valamint szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá a Személyes adat féle borok különösen a 2009-es Kopar - bemutatásával, és a szintén Személyes adat nevével fémjelzett szőlőmag őrlemény jellemzőinek ecsetelésével előmozdíthatta azok vásárlását. A kereskedelmi tartalmú információk közzététele során azonban a Médiaszolgáltató a népszerűsítési szándékot nyíltan vállalta, a közönség számára is azonosítható módon jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon járt el, pedig az Smtv pontjában és az Mttv pontjában definiált reklám útján tájékoztatta a nézőket. Megtévesztő a kereskedelmi közlemény azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. A vizsgált műsorszám tehát kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott, mivel abban reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtéveszthette a közönséget, hiszen a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra figyelemmel a Médiatanács megállapította továbbá, hogy nincs jelentősége annak, hogy a Médiaszolgáltató részesült ellenszolgáltatásban, hiszen burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. A műsorszámban elhangzott információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy ellátogassanak a bemutatott vendéglőbe, illetve megvásárolják az ismertetett termékeket. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására vonatkozó, az Mttv. 9. (3) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, ugyanis egyes műsorszámokat sorolt a megfelelő korhatári kategóriába, illetve azok közreadása során (42 esetben, a részletes közzétételi időpontokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza) tüntette fel a korhatári besorolásnak megfelelő jelzést, továbbá 6 esetben megsértette a közzétételre vonatkozó, az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezéseket is, az alábbiak szerint: Az Mttv. 9. (1) bekezdése szerint: A lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a hírműsorszám, a politikai tájékoztató műsorszám, a sportműsorszám, a műsorelőzetes, valamint a reklám, a politikai reklám, a televíziós vásárlás, a társadalmi célú reklám és a közérdekű közlemény kivételével - valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően a (2)-(7) bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe sorolja. A.) Az Mttv. 9. (3) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely hat éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: hat éven aluliak számára ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak az alábbi műsorszámokat II. kategóriába kellett volna sorolnia, és 6 éven aluliaknak ajánlott minősítéssel ellátnia: 5

6 Prevenció című megelőzési magazinban vetített animációs kisfilmek: A fehér juh, Eltitkolt barát, Gyapjú nélkül, Ne táncolj a farkassal. Prevenció című megelőzési magazin rövidfilmje: Besurranás oktatási intézménybe Hüje Robinson című animációs film Képtelen természetrajz című animációs rövidfilmsorozat A Prevenció című megelőzési magazinban közreadott rövid animációs filmek - a Sheeplive project 2 munkái - kifejezetten a gyermekek, illetve a serdülő korosztály számára készültek. A felvilágosító műsorok kapcsán különös körültekintéssel kell eljárni A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai című ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) szerint. A bemutatott témák az internet veszélyeire hívják fel a figyelmet (pl.: chatelés, problémás tartalmak, visszaélések stb.). A népmesékre jellemző képi világ (bölcs juhász, együgyű inas) ellenére az animációk üzenetét a hat éven aluli gyermekek még érthetik meg. A filmek zavart, feloldatlan frusztrációt válthatnak ki, ezért megtekintésük az idősebb korosztály számára ajánlott. Az iskolai lopásokról szóló prevenciós rövidfilm (Besurranás oktatási intézménybe) egy Szegeden indított projekt eredménye (KOMP 3 ), melynek célja különböző fórumokon felhívni a figyelmet azokra az óvintézkedésekre, mellyel elkerülhető, hogy valaki bűncselekmény áldozatává váljon. Jelen rész az iskolai lopásokat helyezi előtérbe, ebből fakadóan kifejezetten hat éven felettieknek szól. A besurranást és lopást baljós zene kíséri, ami félelmet válthat ki a kisebbekből, az üzenetet (óvintézkedések fontossága) még érthetik meg. A történet realitása, a magas valóságtartalom is frusztrációt okozhat, mivel a védendő korosztály még tudja megkülönböztetni a valóságot a fikciótól. A Hüje Robinson című műsorszám egy 3 perces animáció, amelynek tartalmi elemei meghaladják a hat év alatti gyermekek számára még elfogadhatókat. A hős egy kis szigetre sodródik, ahol pusztításba kezd (kivágja a fákat, hatalmas házat épít), hogy régi életszínvonalát megteremtse. A sziget azonban bírja a felépített terheket, mindent elnyel az óceán. A film mondanivalójának megértése, a negatív, utópisztikus befejezés, illetve a címválasztás is indokolja a magasabb korhatári besorolást. Személyes adat művének (Képtelen természetrajz) animációs adaptációja az egyes állatfajokat humorral, karikatúraszerűen mutatja be. A hat éven aluliak ezt az ironikus nyelvezetet még érthetik meg, egyes jelenetek félelmet kelthetnek bennük (pl. az állatok levadászásának részletezése), mivel a látottakat a valóságra vonatkoztatják. Az Ajánlás szerint körültekintéssel kell eljárni az olyan témák kapcsán, amelyek a 6 év alatti gyermekek biztonságérzetét veszélyeztethetik, például { } állatok sebesülése vagy halála mivel csak később fejlődik ki a gyermekekben az a képesség, hogy a látottakat kitalált történetként értelmezzék. A Médiatanács megállapította, hogy a fenti műsorszámokban megjelenő témák, valamint azok feldolgozási módja felelt meg az I. korhatári szempontjainak, mivel azokat a hat éven aluli gyermekek érthetik, félreérthetik, illetve félelmet kelthet bennük. Az óvodás korosztály a televízióban látottakat - ül attól, hogy az animáció vagy élőszereplős történet - valóságként éli meg. A gyermek hat éves koráig egyáltalán tud különbséget tenni a fikció és a realitás között, következésképpen az óvodás korú gyermekek védelme különös körültekintést igényel. Az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontja szerint: Lineáris médiaszolgáltatásban a II. kategóriába sorolt műsorszám hat éven aluliaknak szánt műsorszámok között tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető. A Médiaszolgáltató a következő műsorszámok közzétételével megsértette az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel ezeket hat éven aluliaknak szánt 2 3 Korszerű Megelőzési Program: 6

7 műsorszámok között tette közzé (a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint, pirossal jelölve): (19:19:46-19:22:53) Ne táncolj a farkassal (19:19:48-19:22:56) Ne táncolj a farkassal (19:19:48-19:22:54) Ne táncolj a farkassal (19:19:41-19:22:48) Ne táncolj a farkassal Az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontja értelmében az I. (korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető) és II. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzététele tekintetében nincs időbeli korlátozás, viszont a kifejezetten 6 éven aluliaknak szánt műsorszámok tekintetében műsorkörnyezeti korlátozás áll fenn. A kiskorúakat védő rendelkezések összességéből levezethetően az Mttv. 10. (1) bekezdés a) pontjában rögzített szabály bevezetésével a jogalkotó szándéka ugyanis az volt, hogy az I. kategóriába sorolt, ám azon belül is kifejezetten gyermekeket célzó vagyis az óvodás korosztálynak szánt programok között a médiaszolgáltatók ne tegyenek közzé 6 éven aluliaknak ajánlott azaz számukra érthetetlen vagy félelemkeltő műsorszámokat. Így tehát célszerű az adott korosztályi védelem alá eső műsorszámok egy tömbben történő közreadása. B.) Az Mttv. 9. (4) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak az alábbi műsorszámokat a III. kategóriába kellett volna sorolnia, és 12 éven aluliaknak ajánlott minősítéssel ellátnia: Prevenció bűnmegelőzési magazin kisfilmjei: Családon belüli erőszak, Esélyegyenlőség biztosítása, Bajnok vagy elkövető?, Autóban hagyott értékek, Kerékpárlopás, Krízis, Alkalmi lopás piacon, Alkalmi lopás strandon, Trükkös lopás, Szélhámosok, Haverok buli, Bolti lopás Üvegváros táncfilm Személyes adat : Foszfor kisfilm Személyes adat : Tour kisfilm Defibrillátor készülék alkalmazása (Személyes adat nyugalmazott főorvos előadása) A Prevenció című műsorszámban közreadott fikciós kisfilmek (mini bűnügyi történetek) az adott témához kapcsolódó szituációkat mutattak be (a szegedi Korszerű Megelőzési Program részeként). A konfliktusos jelenetek, a drámai fordulatok, az erőszakos tartalmak és a komor hangulatú aláfestő zenék, amelyeket a film készítői alkalmaztak egy-egy bűneset felvázolásakor, a 12 éven aluliakban félelmet kelthettek, illetve azokat félreérthették, ezért indokolt a III. kategóriába sorolásuk. Az Ajánlás szerint az úgynevezett felnőtt témák, mint a bűnözés, halál, komoly betegségek, házassági problémák stb. a 6-12 éves korosztálynak még ajánlottak. A családon belüli erőszakról szóló kisfilm például egy bántalmazott anyát mutat be, ahol a gyerek is rettegve bújik a takarója alá, amikor a férj részegen hazaérkezik. Egy másik kisfilmben (Bajnok vagy elkövető?) kamaszok kisebbeket zaklatnak, isznak, vandál módon viselkednek. Ezen tartalmak a védett korosztályban még erős frusztrációt kelthetnek. A látottak valóságra vonatkoztathatósága magas, a szereplők erős azonosulást váltanak ki a fiatalokból, ami szintén feszültséget indukál. Az Ajánlás kimondja: Csak 9 éves kor környékére tehető, amikor nagyobb biztonsággal képesek a valóságot a fikciótól megkülönböztetni, 6 évesen azonban még ismerik fel, hogy a médiatartalmak realitása műfajonként eltérő lehet. Általánosságban elmondható, hogy minél valószerűbbnek érzékelik a látottakat, azok annál jelentősebb hatást gyakorolhatnak a viselkedésükre és a gondolkodásukra, valamint befolyásolhatják a kiváltott érzelem természetét, erősségét is. Az Üvegváros című táncfilm sötét, elvont hangulata miatt okozhat frusztrációt a védendő korosztályban. Gyors vágásokat alkalmaz, látszólag összefüggéstelen képekkel. Néhány jelenet emiatt kifejezetten félelemkeltő (pl.: nő jelenik meg egy tükör előtt, majd eltűnik és helyette egy másik alak sejlik fel). A 6-10 éves gyerekek gondolkodását még az egyszerű ellentétpárok uralják, ezért a bonyolult, művészi látásmód még távol áll a számukra egyértelmű, érthető tartalmaktól. 7

8 Személyes adat kisfilmje (Foszfor) a kerekesszékben ülő apa és értelmi fogyatékos fia ellentmondásokkal teli kapcsolatáról, a reményvesztettségről, kirekesztettségről és a kiszolgáltatottságról szól. A film bővelkedik vulgáris kifejezésekben (Pl.: Ne szopassál már, baszd meg, Mi a fasz van, hülye gyerek? ), illetve félelemkeltő tartalmakban (pl.: az egyik jelenetben a fiú petárdával felgyújtja a kabátját), melyek oldódnak fel a műsorszám végére sem. Az adott korosztálynak semmiképpen sem ajánlott az agresszív nyelvezet. A nyomasztó képek, illetve az egyértelmű, pozitív befejezés hiánya is indokolja a magasabb korhatári besorolást. Személyes adat Tour című kisjátékfilmje egy földmérő szürke hétköznapját mutatja be. A férfi példaképe Lance Armstrong kerékpározó, és arról álmodozik, hogy egyszer ő is sikeres szereplője lehet a Tour de France futamainak, amint letekeri a bűvös 183 kilométert. A történet közepén részegen ül a kerékpárjára, és balesetet szenved. A műsorszám üzenete, illetve a főszereplő példaértékűnek nevezhető magatartása is aggályosnak tekinthető a védendő korosztály szempontjából. A defibrillátor alkalmazását tárgyaló előadáson (Defibrillátor készülék alkalmazása) egy rövid interjút követően, kivetítőn és szemléltető eszközökön keresztül a beteg újraélesztésének módjairól tájékozódhattak a nézők. Az eszméletlen állapot, a klinikai halál, az oxigénhiányos állapot stb. taglalását a téma indokolja, azonban a 12 éven aluliakban félelmet kelthet, megértésükhöz és feldolgozásukhoz érettebb személyiség szükséges. A komoly betegségeket is érintő felnőtt témákat ebben a korban még ajánlott elkerülni. A Médiatanács megállapította, hogy a fenti műsorszámokban megjelenő témák, valamint azok feldolgozási módja felelt meg az I. és II. korhatári szempontjainak, mivel azokat a tizenkét éven aluli gyermekek érthetik, félreérthetik, illetve félelmet kelthet bennük. Egy adott műsorszám lehetséges negatív hatásának megítélése kapcsán központi szerepet játszik a fikció és a valóság elkülönítésének képessége. A kisiskolások ugyan kezdik egyre jobban megérteni a médiatartalmak ábrázolási konvencióit, fokozatosan kialakul bennük a párhuzamos feldolgozás képessége, kezdik átlátni a rész-egész viszonyokat, gondolkodásuk élményközelisége azonban még sokáig fennmarad. Minél inkább valósághűnek érzékelik tehát a látottakat, azok annál jelentősebb hatást gyakorolhatnak a viselkedésükre és a gondolkodásukra. Reálisnak ítélt tartalom esetén a védendő korosztály tagjai sokkal könnyebben képzelhetik magukat a szereplők helyébe, mintha a látottakat fiktív, kitalált eseményekként értelmezik. A animációs műsorok jó részét ebben az életkorban tehát valóságosnak gondolják a gyermekek. Az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontja szerint: Lineáris médiaszolgáltatásban a III. kategóriába sorolt műsorszám tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámok között tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető. A Médiaszolgáltató a következő műsorszámok közzétételével megsértette az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel ezeket tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámok között tette közzé (a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint, pirossal jelölve): (06:24:05-06:59:54) Prevenció- bűnmegelőzési magazin (06:24:05-06:59:55) Prevenció- bűnmegelőzési magazin Az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a II. és III. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzététele tekintetében szintén nincs időbeli korlátozás, ellenben műsorkörnyezeti korlátozás áll fenn annyiban, hogy tizenkét éven aluliaknak szánt gyermekműsorok között III. kategóriába tartozó (tizenkét éven aluliaknak ajánlott) műsorszám tehető közzé. Így tehát célszerű az adott korosztályi védelem alá eső műsorszámok egy tömbben történő közreadása. A jogsértéseket alátámasztó mérési eredményeket, és az egyes műsorszámok közzétételi időpontjait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a 8

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben

I. rész. Az ajánlás célja

I. rész. Az ajánlás célja A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási

Részletesebben

4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk

4-> sir«titti s: ám : 1 f  : / ozk Orsi, 6 _ yü!és Hivatal a 4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk Étk4e 201 DEC Z 3. 2010. ÉVI... TÖRVÉNY A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL * Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság m é d i a t a n á c s á n a k t e v é k e n y s é g é r ő l 2013 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési

Részletesebben

A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében

A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében Dránovits Tímea PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya

Részletesebben

A média szabályozása Romániában

A média szabályozása Romániában Polyák Gábor A média szabályozása Romániában Budapest, 2010. július, 50. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-615-5020-04-9 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi út 95.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2286/2006. (X. 11.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3395/2012. számú ügyben Előadó: Dr. Szajbély Katalin Az eljárás megindítása 2012 márciusában a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos-helyettes

Részletesebben

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai Információs anyag kis- és középvállalkozások számára A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1 A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai 1

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28.

O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről. 2006. február 28. O RSZÁGOS R ÁDIÓ ÉS T ELEVÍZIÓ T ESTÜLET J/19322 BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi tevékenységéről 2006. február 28. 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 7 I. A VÉLEMÉNYSZABADSÁG,

Részletesebben

A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme

A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme 67 Kóczián Sándor A magyar médiaszabályozás és az információforrások védelme Az újságírók információforrásainak védelme, a forrásvédelemhez való jog a sajtószabadság egyik legfontosabb eleme. Biztosítása

Részletesebben

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában A tényállás A Médiatanács 1043/2011. (VII.19.) számú határozatának kivonata 1. A Médiatanács általános

Részletesebben