A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: I. és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Helyi Médiaszolgáltató Kft.-vel (2092 Budakeszi, Reviczky u. 88.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás (vételkörzet: Budakeszi, Törökbálint, Páty, Telki, Budajenő, Budaörs, Biatorbágy, Herceghalom, Zsámbék, Tök, Perbál, Nagykovácsi, Remeteszőlős) január 1 7. közötti működése során megsértette a napi műsoridőre, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok műsoridejére vonatkozó kötelezettségeit, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezéseket, amely jogsértések következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Buda Környéki Televízió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január 1 7. között közreadott műsorát, amely során felmerült a napi műsoridőre, valamint a helyi közélettel

2 foglalkozó, a helyi életet műsorszámok műsoridejére vonatkozó kötelezettségek, továbbá a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó, illetve a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására és közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l), ba) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében április 4-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 589/2013. (IV.4.) számú, MN/3992-6/2013. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács egyúttal végzésében nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte a Médiaszolgáltatót a tekintetben, hogy mi volt az oka a vizsgált adáshéten regisztrált összesen 1285 percnyi adásszünetnek. A Médiaszolgáltató a végzést a tértivevény tanúsága szerint április 17-én vette át, nyilatkozata április 26-án, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában szűkös anyagi lehetőségeire és elavult technikai felszereltségére hivatkozott, továbbá előadta, hogy az adáskimaradás pontos okát megjelölni tudja, azonban azt az annak észlelésétől számított lehető leggyorsabban elhárította. Ennek eredményeként a heti adásidő kb. 8%-a veszett el, a hajnali órákban. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok alulteljesítésével kapcsolatban előadta továbbá, hogy az adáskimaradás nélkül ezen vállalása teljesült volna, ugyanis a hiányzó adásidő mindössze 1%-a, azaz kicsivel több, mint egy óra hiányzott a heti vállalásból. Előadta azt is, hogy tevékenysége során eddig több mint 200 filmet készített a helyiekről, a helyieknek. Egy általa készített ilyen jellegű műsorszám amely még volt adásban a vizsgált időszakban DVD lemezre rögzített felvételét tájékoztatás céljából nyilatkozatához mellékelte. A burkolt kereskedelmi közlemény közzététele tárgyában akképpen nyilatkozott, hogy a jogsértéshez tapasztalatlansága vezethetett. A rendezvény a Budakeszi Önkormányzat által felújított és frissen üzemeltetésbe adott üzlethelyiségben zajlott, üzleti titok. A műsorszámok korhatár kategóriába sorolásával kapcsolatban előadta, hogy nagyon fontosnak tartja a fiatal korosztály védelmét, így a jövőben igyekszik elkerülni a korosztályos filmek keveredését, és oda fog figyelni a megjelölésükre is. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács az 1397/2012. (Vll. 25.) számú határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. A Határozatban a műsoridőre vonatkozóan meghatározott egyes követelmények az alábbiak: - a médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra/nap (1440 perc), [Határozat o) pont]; - a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 16 óra/nap (960 perc) és 112 óra/hét (6720 perc), [Határozat s) pont]. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató: január 1-jén, 2-án, 3-án és 4-én megsértette a Határozat o) pontjában, a napi 24 óra (1440 perc) időtartamú műsoridőre vonatkozó vállalását, ugyanis ezeken a napokon vállalását perccel alulteljesítette, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint. Az összesen 1285 percnyi adásszünet okáról a Médiaszolgáltató tudott ázatot adni. 2

3 január 1-jén, 2-án, 4-én és 5-én megsértette a Határozat s) pontjában, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok napi 960 perc időtartamú műsoridejére vonatkozó vállalását, mivel ezeken a napokon csak percet teljesített, továbbá a vizsgált adáshét egészét tekintve is csak 6643 percet teljesített a 6720 perc időtartamú vállalása helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint. 3. A Médiaszolgáltató a január 1-jén, 2-án és 4-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet szerint közreadott Borvacsora Személyes adat című műsorszám közzététele során három alkalommal burkolt kereskedelmi közleményt tett közzé, azaz megsértette a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak szerint (a január 2-án közreadott műsorszám ismertetése): A Borvacsora Személyes adat című műsorszám helyszíne a Veritas Budakeszi Rathauskeller, az In Vino Veritas Borkereskedés Budakeszi üzlete volt 1. A 11 óra 30 perc 52 másodperckor kezdődő műsor felvezető képsorain az üzlet bejárata volt látható, teljes egészében megjelenítve az In Vino Veritas Borkereskedés feliratot, illetve részben megjelenítve a Veritas Budakeszi Rathauskeller feliratot. Ezután a vendéglátóhely belső része volt látható, majd 11 óra 31 perc 48 másodperckor egy plakát, rajta Villány és Személyes adat feliratokkal. 11 óra 31 perc 51 másodperckor Személyes adat tulajdonos köszöntötte Személyes adat borászt. A bevezetőben elhangzott információk szerint: Egyszer már itt jártál nálunk, néhány héttel ezelőtt, és volt egy szenzációs borvacsoránk, és akkora volt ennek a visszhangja, hogy vissza kellett tapsolnunk ide. Ez egy olyan borvacsora, ahol a nagyközönség megkóstolhatja ételekhez az új, 2009-es Kopar-t. Személyes adat elmondta, hogy ez az időszak az előjegyzési időszak, majd hozzátette: ( ) megyek is, mert ugye a Kopar-t népszerűsíteni kell egyszer, meg ugye jön az új évjárat, be kell mutatnunk a borszeretőknek, és remélem, a bizalom továbbra is töretlen a Személyes adat borok iránt. A tulajdonos kérdésére, miszerint az ilyen jó hírű bort kell-e még népszerűsíteni, a borász elmondta: A bizalom, azt mondom, valóban megvan a Személyes adat borok iránt, hála istennek, de mindig menni kell. Ezt a bizalmat, ezt fönn kell tartani ( ). 11 óra 34 perc 20 másodperces kezdettel Személyes adat és Személyes adat a Személyes adat Pincészet különböző évjáratú borairól beszélgetett, közben közelképeken a pincészet termékei voltak láthatóak, köztük az említett Kopar. 11 óra 35 perc 44 másodperckor Személyes adat tulajdonos egy törzsvendéggel, Személyes adat készített interjút. A tulajdonos kérdésére, mit szeret igazából ebben a helyben, miért szeret ide járni?, a törzsvendég így válaszolt: Először is, kiemelném a helynek a különlegességét, a hangulatát,( ) amikor az ember belép, és jön lefele a lépcsőn, akkor nagyon hangulatos díszekkel és hangulatos kirakattal találkozik ( ). Majd ezekkel a szavakkal folytatta: ( ) ezenkívül ilyen fantasztikus választékot, azt hiszem, itt közel s távol itt Budakeszi környékén tudunk találni, pláne úgy, hogy ennek a jelentős része megkóstolható, és azt hiszem, hogy az az ételválaszték, ami önmagában sok, de mivel minden héten változik, és minden héten különlegesebbnél különlegesebb falatokat tudunk megkóstolni, amihez nagyon jól passzolnak a borok, ez is egy olyan kuriózum, amivel Budakeszin és környékén nagyon ritkán találkozik az ember. 11 óra 36 perc 47 másodperckor Személyes adat köszöntötte a borvacsora vendégeit és kellemes estét kívánt. Majd Személyes adat ismét Személyes adat törzsvendéggel beszélgetett, aki azt ecsetelte, mennyire szereti ezeket a borvacsorákat. 11:38:00 órakor a tulajdonos Személyes adat borásznak a következő kérdést tette fel: Itt jártál néhány héttel ezelőtt, volt-e akkor kedvenced abból a menüsorból? Személyes adat általánosságban elmondta, hogy melyek a kedvenc ételfajtái, illetve elmondta, hogy ( ) szeretem a jó pecsenyés jellegű húsokat, ha már jól el van készítve, olyan jó omlós húsa van, az lehet más, csak jó ( ), ezt pedig megtaláltam a múltkor. A beszélgetés alatt a képernyőn különböző menüket mutattak. Ezt követően a borász a vendégeknek a borokról tartott 1 3

4 előadást, a vágóképen a tulajdonos kezében a Személyes adat pincészet egyik terméke volt (11 óra 40 perc 25 másodperckor). 11 óra 40 perc 41 másodperckor ismét a borász és a tulajdonos volt látható, Személyes adat a kezében látható termékről beszélt, a képernyőn pedig a következő felirat volt olvasható: Bővebb információ: személyes adat. Személyes adat elmondta: A szőlőmag, mint őrlemény, kicsit utánanéztünk különböző irodalmakban, meg a Pécsi Tudományegyetemmel összeszűrtem a levet, másfél éves ( ), amit végül is megcsináltak, az egy analízis volt, egy sejtkísérlet és egy állatkísérlet, ami nagyon sok pozitívumot hozott, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedések, a diabétesszel kapcsolatosan ( ), szépen, egy idő után, nyilván lehet azonnal elhagyni ezeket a gyógyszereket, ( ) párhuzamosan megy a kettő, aztán szépen lassan lehet csökkenteni ( ). Elsősorba jellege a preventivitás, de amikor baj van, akkor is segít. Ezután a borász egy internetes cikket említett: ( ) amerikai professzor asszonynak a cikkét, és azt írta, hogy a szőlőmag, hát ő kivonatot említett, a leukémiás sejteknek a hetvenöt százalékát huszonnégy óra alatt elpusztítja. Ezt az internetről szedte le máma az egyik kollégám, na mondom, ezt most gyorsan fénymásolnunk kell majd, és csatolni a szőlőmag liszt mellé, hogy a bizalom, mert ugye ezt mi mondtuk, ha egy amerikai tudós ( ). Személyes adat megkérdezte: Úgy képzeljem el a terméket, ( ) az ember egy kiskanállal meg kéne, hogy egyen naponta, vagy ezt lehet akár a konyhában is használni, a főzéshez bármilyen ételhez beletenni? Az interjú alatt a vágóképeken láthattuk, amint a borász Balczó Kornélia főszerkesztővel egy asztalnál ült, és egy kanálka szőlőmag őrleményt egy csésze tejbe tett. Személyes adat válasza: Mi legalábbis otthon úgy esszük, hogy egy teáskanálnyi szőlőmag lisztet belekeverünk kefirbe vagy tejfölbe, valamilyen vivőanyag kell, ( ) egyébként jó íze van, ( ) viszont azzal, hogy ilyen alacsony, mikronnyi a mérete, ezért gyakorlatilag, mire végigmegy a szervezeten, fölszívódik, tehát nagyon gyorsan kifejti a hatását, és természetes, minden mellékhatás nélkül. 11:43:12 órakor Személyes adat így zárta a témát: Nagyon szépen köszönjük ennek a bemutatását, ki fogjuk próbálni! 11:43:15-11:46:25 óra között a borász előadásából hallhattunk egy részletet, majd a műsorszám zárásaként ismét képeket láthattunk a Személyes adat pincészet borairól illetve a borkereskedésről. Az Smtv pontja és az Mttv pontja szerint: Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Smtv pontja, valamint az Mttv pontja szerint kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Smtv pontja és az Mttv pontja határozza meg: reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint: A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. A Médiaszolgáltató a tárgyi műsorszámban a kereskedelmi közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklám céljait szolgáló információkat tett közzé. A Médiaszolgáltató ugyanis egyrészt a borvacsorának 4

5 helyet adó vendéglőt, másrészt a Személyes adat pincészetet, illetve az ott készült borokat, harmadrészt egy szintén Személyes adat féle szőlőmag őrleményt népszerűsített. A vendéglő egyértelmű azonosításra alkalmas módon történő megjelenítésével (bejárat, illetve az a fölötti felirat mutatása), a belső környezet ismertetésével, továbbá a kínálat gazdagságának, különlegességének bemutatásával a Médiaszolgáltató előmozdíthatta a vendéglő látogatottságát, valamint szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá a Személyes adat féle borok különösen a 2009-es Kopar - bemutatásával, és a szintén Személyes adat nevével fémjelzett szőlőmag őrlemény jellemzőinek ecsetelésével előmozdíthatta azok vásárlását. A kereskedelmi tartalmú információk közzététele során azonban a Médiaszolgáltató a népszerűsítési szándékot nyíltan vállalta, a közönség számára is azonosítható módon jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon járt el, pedig az Smtv pontjában és az Mttv pontjában definiált reklám útján tájékoztatta a nézőket. Megtévesztő a kereskedelmi közlemény azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. A vizsgált műsorszám tehát kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott, mivel abban reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtéveszthette a közönséget, hiszen a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra figyelemmel a Médiatanács megállapította továbbá, hogy nincs jelentősége annak, hogy a Médiaszolgáltató részesült ellenszolgáltatásban, hiszen burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. A műsorszámban elhangzott információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy ellátogassanak a bemutatott vendéglőbe, illetve megvásárolják az ismertetett termékeket. A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, ugyanis az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. 4. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a műsorszámok korhatár kategóriába sorolására vonatkozó, az Mttv. 9. (3) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, ugyanis egyes műsorszámokat sorolt a megfelelő korhatári kategóriába, illetve azok közreadása során (42 esetben, a részletes közzétételi időpontokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza) tüntette fel a korhatári besorolásnak megfelelő jelzést, továbbá 6 esetben megsértette a közzétételre vonatkozó, az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezéseket is, az alábbiak szerint: Az Mttv. 9. (1) bekezdése szerint: A lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a hírműsorszám, a politikai tájékoztató műsorszám, a sportműsorszám, a műsorelőzetes, valamint a reklám, a politikai reklám, a televíziós vásárlás, a társadalmi célú reklám és a közérdekű közlemény kivételével - valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően a (2)-(7) bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe sorolja. A.) Az Mttv. 9. (3) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely hat éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: hat éven aluliak számára ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak az alábbi műsorszámokat II. kategóriába kellett volna sorolnia, és 6 éven aluliaknak ajánlott minősítéssel ellátnia: 5

6 Prevenció című megelőzési magazinban vetített animációs kisfilmek: A fehér juh, Eltitkolt barát, Gyapjú nélkül, Ne táncolj a farkassal. Prevenció című megelőzési magazin rövidfilmje: Besurranás oktatási intézménybe Hüje Robinson című animációs film Képtelen természetrajz című animációs rövidfilmsorozat A Prevenció című megelőzési magazinban közreadott rövid animációs filmek - a Sheeplive project 2 munkái - kifejezetten a gyermekek, illetve a serdülő korosztály számára készültek. A felvilágosító műsorok kapcsán különös körültekintéssel kell eljárni A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai című ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) szerint. A bemutatott témák az internet veszélyeire hívják fel a figyelmet (pl.: chatelés, problémás tartalmak, visszaélések stb.). A népmesékre jellemző képi világ (bölcs juhász, együgyű inas) ellenére az animációk üzenetét a hat éven aluli gyermekek még érthetik meg. A filmek zavart, feloldatlan frusztrációt válthatnak ki, ezért megtekintésük az idősebb korosztály számára ajánlott. Az iskolai lopásokról szóló prevenciós rövidfilm (Besurranás oktatási intézménybe) egy Szegeden indított projekt eredménye (KOMP 3 ), melynek célja különböző fórumokon felhívni a figyelmet azokra az óvintézkedésekre, mellyel elkerülhető, hogy valaki bűncselekmény áldozatává váljon. Jelen rész az iskolai lopásokat helyezi előtérbe, ebből fakadóan kifejezetten hat éven felettieknek szól. A besurranást és lopást baljós zene kíséri, ami félelmet válthat ki a kisebbekből, az üzenetet (óvintézkedések fontossága) még érthetik meg. A történet realitása, a magas valóságtartalom is frusztrációt okozhat, mivel a védendő korosztály még tudja megkülönböztetni a valóságot a fikciótól. A Hüje Robinson című műsorszám egy 3 perces animáció, amelynek tartalmi elemei meghaladják a hat év alatti gyermekek számára még elfogadhatókat. A hős egy kis szigetre sodródik, ahol pusztításba kezd (kivágja a fákat, hatalmas házat épít), hogy régi életszínvonalát megteremtse. A sziget azonban bírja a felépített terheket, mindent elnyel az óceán. A film mondanivalójának megértése, a negatív, utópisztikus befejezés, illetve a címválasztás is indokolja a magasabb korhatári besorolást. Személyes adat művének (Képtelen természetrajz) animációs adaptációja az egyes állatfajokat humorral, karikatúraszerűen mutatja be. A hat éven aluliak ezt az ironikus nyelvezetet még érthetik meg, egyes jelenetek félelmet kelthetnek bennük (pl. az állatok levadászásának részletezése), mivel a látottakat a valóságra vonatkoztatják. Az Ajánlás szerint körültekintéssel kell eljárni az olyan témák kapcsán, amelyek a 6 év alatti gyermekek biztonságérzetét veszélyeztethetik, például { } állatok sebesülése vagy halála mivel csak később fejlődik ki a gyermekekben az a képesség, hogy a látottakat kitalált történetként értelmezzék. A Médiatanács megállapította, hogy a fenti műsorszámokban megjelenő témák, valamint azok feldolgozási módja felelt meg az I. korhatári szempontjainak, mivel azokat a hat éven aluli gyermekek érthetik, félreérthetik, illetve félelmet kelthet bennük. Az óvodás korosztály a televízióban látottakat - ül attól, hogy az animáció vagy élőszereplős történet - valóságként éli meg. A gyermek hat éves koráig egyáltalán tud különbséget tenni a fikció és a realitás között, következésképpen az óvodás korú gyermekek védelme különös körültekintést igényel. Az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontja szerint: Lineáris médiaszolgáltatásban a II. kategóriába sorolt műsorszám hat éven aluliaknak szánt műsorszámok között tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető. A Médiaszolgáltató a következő műsorszámok közzétételével megsértette az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel ezeket hat éven aluliaknak szánt 2 3 Korszerű Megelőzési Program: 6

7 műsorszámok között tette közzé (a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint, pirossal jelölve): (19:19:46-19:22:53) Ne táncolj a farkassal (19:19:48-19:22:56) Ne táncolj a farkassal (19:19:48-19:22:54) Ne táncolj a farkassal (19:19:41-19:22:48) Ne táncolj a farkassal Az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) pontja értelmében az I. (korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető) és II. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzététele tekintetében nincs időbeli korlátozás, viszont a kifejezetten 6 éven aluliaknak szánt műsorszámok tekintetében műsorkörnyezeti korlátozás áll fenn. A kiskorúakat védő rendelkezések összességéből levezethetően az Mttv. 10. (1) bekezdés a) pontjában rögzített szabály bevezetésével a jogalkotó szándéka ugyanis az volt, hogy az I. kategóriába sorolt, ám azon belül is kifejezetten gyermekeket célzó vagyis az óvodás korosztálynak szánt programok között a médiaszolgáltatók ne tegyenek közzé 6 éven aluliaknak ajánlott azaz számukra érthetetlen vagy félelemkeltő műsorszámokat. Így tehát célszerű az adott korosztályi védelem alá eső műsorszámok egy tömbben történő közreadása. B.) Az Mttv. 9. (4) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak az alábbi műsorszámokat a III. kategóriába kellett volna sorolnia, és 12 éven aluliaknak ajánlott minősítéssel ellátnia: Prevenció bűnmegelőzési magazin kisfilmjei: Családon belüli erőszak, Esélyegyenlőség biztosítása, Bajnok vagy elkövető?, Autóban hagyott értékek, Kerékpárlopás, Krízis, Alkalmi lopás piacon, Alkalmi lopás strandon, Trükkös lopás, Szélhámosok, Haverok buli, Bolti lopás Üvegváros táncfilm Személyes adat : Foszfor kisfilm Személyes adat : Tour kisfilm Defibrillátor készülék alkalmazása (Személyes adat nyugalmazott főorvos előadása) A Prevenció című műsorszámban közreadott fikciós kisfilmek (mini bűnügyi történetek) az adott témához kapcsolódó szituációkat mutattak be (a szegedi Korszerű Megelőzési Program részeként). A konfliktusos jelenetek, a drámai fordulatok, az erőszakos tartalmak és a komor hangulatú aláfestő zenék, amelyeket a film készítői alkalmaztak egy-egy bűneset felvázolásakor, a 12 éven aluliakban félelmet kelthettek, illetve azokat félreérthették, ezért indokolt a III. kategóriába sorolásuk. Az Ajánlás szerint az úgynevezett felnőtt témák, mint a bűnözés, halál, komoly betegségek, házassági problémák stb. a 6-12 éves korosztálynak még ajánlottak. A családon belüli erőszakról szóló kisfilm például egy bántalmazott anyát mutat be, ahol a gyerek is rettegve bújik a takarója alá, amikor a férj részegen hazaérkezik. Egy másik kisfilmben (Bajnok vagy elkövető?) kamaszok kisebbeket zaklatnak, isznak, vandál módon viselkednek. Ezen tartalmak a védett korosztályban még erős frusztrációt kelthetnek. A látottak valóságra vonatkoztathatósága magas, a szereplők erős azonosulást váltanak ki a fiatalokból, ami szintén feszültséget indukál. Az Ajánlás kimondja: Csak 9 éves kor környékére tehető, amikor nagyobb biztonsággal képesek a valóságot a fikciótól megkülönböztetni, 6 évesen azonban még ismerik fel, hogy a médiatartalmak realitása műfajonként eltérő lehet. Általánosságban elmondható, hogy minél valószerűbbnek érzékelik a látottakat, azok annál jelentősebb hatást gyakorolhatnak a viselkedésükre és a gondolkodásukra, valamint befolyásolhatják a kiváltott érzelem természetét, erősségét is. Az Üvegváros című táncfilm sötét, elvont hangulata miatt okozhat frusztrációt a védendő korosztályban. Gyors vágásokat alkalmaz, látszólag összefüggéstelen képekkel. Néhány jelenet emiatt kifejezetten félelemkeltő (pl.: nő jelenik meg egy tükör előtt, majd eltűnik és helyette egy másik alak sejlik fel). A 6-10 éves gyerekek gondolkodását még az egyszerű ellentétpárok uralják, ezért a bonyolult, művészi látásmód még távol áll a számukra egyértelmű, érthető tartalmaktól. 7

8 Személyes adat kisfilmje (Foszfor) a kerekesszékben ülő apa és értelmi fogyatékos fia ellentmondásokkal teli kapcsolatáról, a reményvesztettségről, kirekesztettségről és a kiszolgáltatottságról szól. A film bővelkedik vulgáris kifejezésekben (Pl.: Ne szopassál már, baszd meg, Mi a fasz van, hülye gyerek? ), illetve félelemkeltő tartalmakban (pl.: az egyik jelenetben a fiú petárdával felgyújtja a kabátját), melyek oldódnak fel a műsorszám végére sem. Az adott korosztálynak semmiképpen sem ajánlott az agresszív nyelvezet. A nyomasztó képek, illetve az egyértelmű, pozitív befejezés hiánya is indokolja a magasabb korhatári besorolást. Személyes adat Tour című kisjátékfilmje egy földmérő szürke hétköznapját mutatja be. A férfi példaképe Lance Armstrong kerékpározó, és arról álmodozik, hogy egyszer ő is sikeres szereplője lehet a Tour de France futamainak, amint letekeri a bűvös 183 kilométert. A történet közepén részegen ül a kerékpárjára, és balesetet szenved. A műsorszám üzenete, illetve a főszereplő példaértékűnek nevezhető magatartása is aggályosnak tekinthető a védendő korosztály szempontjából. A defibrillátor alkalmazását tárgyaló előadáson (Defibrillátor készülék alkalmazása) egy rövid interjút követően, kivetítőn és szemléltető eszközökön keresztül a beteg újraélesztésének módjairól tájékozódhattak a nézők. Az eszméletlen állapot, a klinikai halál, az oxigénhiányos állapot stb. taglalását a téma indokolja, azonban a 12 éven aluliakban félelmet kelthet, megértésükhöz és feldolgozásukhoz érettebb személyiség szükséges. A komoly betegségeket is érintő felnőtt témákat ebben a korban még ajánlott elkerülni. A Médiatanács megállapította, hogy a fenti műsorszámokban megjelenő témák, valamint azok feldolgozási módja felelt meg az I. és II. korhatári szempontjainak, mivel azokat a tizenkét éven aluli gyermekek érthetik, félreérthetik, illetve félelmet kelthet bennük. Egy adott műsorszám lehetséges negatív hatásának megítélése kapcsán központi szerepet játszik a fikció és a valóság elkülönítésének képessége. A kisiskolások ugyan kezdik egyre jobban megérteni a médiatartalmak ábrázolási konvencióit, fokozatosan kialakul bennük a párhuzamos feldolgozás képessége, kezdik átlátni a rész-egész viszonyokat, gondolkodásuk élményközelisége azonban még sokáig fennmarad. Minél inkább valósághűnek érzékelik tehát a látottakat, azok annál jelentősebb hatást gyakorolhatnak a viselkedésükre és a gondolkodásukra. Reálisnak ítélt tartalom esetén a védendő korosztály tagjai sokkal könnyebben képzelhetik magukat a szereplők helyébe, mintha a látottakat fiktív, kitalált eseményekként értelmezik. A animációs műsorok jó részét ebben az életkorban tehát valóságosnak gondolják a gyermekek. Az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontja szerint: Lineáris médiaszolgáltatásban a III. kategóriába sorolt műsorszám tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámok között tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető. A Médiaszolgáltató a következő műsorszámok közzétételével megsértette az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezést is, mivel ezeket tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámok között tette közzé (a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet szerint, pirossal jelölve): (06:24:05-06:59:54) Prevenció- bűnmegelőzési magazin (06:24:05-06:59:55) Prevenció- bűnmegelőzési magazin Az Mttv. 10. (1) bekezdésének b) pontja értelmében a II. és III. korhatári kategóriába sorolt műsorszámok közzététele tekintetében szintén nincs időbeli korlátozás, ellenben műsorkörnyezeti korlátozás áll fenn annyiban, hogy tizenkét éven aluliaknak szánt gyermekműsorok között III. kategóriába tartozó (tizenkét éven aluliaknak ajánlott) műsorszám tehető közzé. Így tehát célszerű az adott korosztályi védelem alá eső műsorszámok egy tömbben történő közreadása. A jogsértéseket alátámasztó mérési eredményeket, és az egyes műsorszámok közzétételi időpontjait a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a 8

9 II. számú melléklet (a január 1-7. közötti műsor részletező táblázata) rögzítik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A.) A Médiatanács a Határozat o) és s) pontjaiban foglaltak megsértése kapcsán megállapította, hogy a jogsértések csekély súlyúak, mivel a műsoridő alulteljesítését eredményező adásszünet a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, az érintett napok hajnali óráiban (4 és 5 óra között) következett be, tehát viszonylag kevés néző lehetett érintett e jogsértéssel. 9

10 A Médiatanács elfogadta a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakat a tekintetben is, hogy a helyi közélettel foglalkozó, a helyi életet műsorszámok alulteljesítését a már említett adásszünet okozhatta (mivel az alulteljesítés túlnyomórészt az adásszünettel érintett napokon történt, a vizsgált adáshét többi napján ugyanakkor a napi vállalás túlteljesítése volt regisztrálható). B.) A Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése kapcsán megállapította, hogy a hivatkozott rendelkezés megsértését megvalósító jogsértések ugyancsak csekély súlyúak, tekintettel arra, hogy a Borvacsora Személyes adat című műsorszám alapvetően hordozott erőteljes, közvetlen kereskedelmi üzenetet, mivel a műsorszám jellegét tekintve sokkal inkább gasztrokulturális, a hazai borfogyasztást általános értelemben népszerűsítő, valamint egészségmegőrzési célzatú volt. C.) A Médiatanács az Mttv. 9. (3) és (4) bekezdéseiben, illetve az Mttv. 10. (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése kapcsán szintén azt állapította meg, hogy ezen jogsértések csekély súlyúak, hiszen társadalomra veszélyességük csupán kismértékű volt, tekintettel arra, hogy az érintett műsorszámok zömében olyan preventív jellegű filmek voltak, amelyekben a kifogásolt képi megjelenítést az áldozattá válást, illetve a bűnelkövetést megelőző cél szükségszerűen indokolta, továbbá még ha ez minden esetben sikerült is tetten érhető volt a Médiaszolgáltató azon törekvése, hogy a megelőzési célú kisfilmeket egy tömbben adja közre. A Médiatanács a fenti jogsértéseket korábban még állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben, ezért erre, valamint a jogsértések csekély súlyára tekintettel az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 29. A Médiatanács nevében dr. Auer János soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 10

11 I. számú melléklet a Médiatanács 925/2013. (V.29.) számú határozatához 1.) A hatósági ellenőrzés során készült mérések eredményei Buda Környéki Televízió, január 1 7. január január Időtartam/arány január 3. január 4. január 5. január 6. január 7. Összesen (óra) Vállalás kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő nap hét 1. Műsoridő (perc) Adásszünet Közszolgálati tartalom időtartama összesen (perc) 3. Helyi közélettel foglalkozó, a életet tartalom időtartama 4. A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi min. műsoridő időtartama (perc:mp) 5. Napi rendszeres híradás időtartama (perc) 6. Saját gyártású, elsőként bemutatott, képújság nélkül számított műsorok időtartama (óra:perc:mp) :06:18-6 óra/hét 2.) A Borvacsora Személyes adat című műsorszám közzétételi időpontjai: Dátum január január január 4. Közzététel időpontja 11:49:12-12:00:06 11:30:52-11:47:11 20:15:02-20:31:21 Időtartam 00:10:54 00:16:19 00:16:19 3.) A korhatár kategóriába sorolandó műsorszámok, illetve azok közzétételi időpontjai: Dátum Műsor címe kezdés vége hossz (animáció: Tánc a 19:19:53 19:22:43 00:02:50 farkassal) (animáció: Tánc a 19:25:58 19:28:48 00:02:50 farkassal) (animáció: Tánc a 19:19:54 19:22:44 00:02:50 farkassal) (animáció: Tánc a 19:19:58 19:28:48 00:02:50 farkassal) (animáció: A fehér juh - 05:59:55 06:03:15 00:03:20 kell mindent elhinni, amit az interneten hallotok) (kisfilm: Besurranás 06:03:15 06:09:52 00:06:37 oktatási intézménybe 1.) (animáció: Eltitkolt barát) 06:09:52 06:13:02 00:03:10 11

12 (kisfilm: Besurranás 06:13:02 06:20:59 00:07:57 oktatási intézménybe 2.) (animáció: Gyapjú nélkül 06:20:59 06:24:05 00:03:06 - internet veszélyei) (kisfilm: Családon belüli 06:24:05 06:59:54 00:35:49 erőszak / Esélyegyenlőség biztosítása / Bajnok vagy elkövető? / Autóban hagyott értékek / Kerékpárlopás / Krízis Hüje Robinson 06:59:55 07:03:05 00:02:50 Képtelen természetrajz 07:03:16 07:09:00 00:05:44 Képtelen természetrajz 07:09:45 07:14:55 00:05:10 Képtelen természetrajz 07:18:22 07:22:40 00:04:18 Képtelen természetrajz 07:23:16 07:27:56 00:04:40 (animáció: Tánc a 19:25:44 19:28:34 00:02:50 farkassal) (kisfilmek: A fehér juh - 05:59:54 06:03:16 00:03:22 kell mindent elhinni, amit az interneten hallotok) (kisfilm: Besurranás 06:03:16 06:09:53 00:06:37 oktatási intézménybe 1.) (animáció: Eltitkolt barát) 06:09:53 06:13:01 00:03:08 (kisfilm: Besurranás 06:13:01 06:20:59 00:07:58 oktatási intézménybe 2.) (animáció: Gyapjú nélkül 06:20:59 06:24:05 00:03:06 - internet veszélyei) (kisfilm: Családon belüli 06:24:05 06:59:55 00:35:50 erőszak / Esélyegyenlőség biztosítása / Bajnok vagy elkövető? / Autóban hagyott értékek / Kerékpárlopás / Krízis Hüje Robinson 06:59:55 07:03:05 00:02:50 Képtelen természetrajz 07:03:16 07:09:00 00:05:44 Képtelen természetrajz 07:09:45 07:14:55 00:05:10 Képtelen természetrajz 07:18:22 07:22:40 00:04:18 Képtelen természetrajz 07:23:16 07:27:56 00:04:40 Üvegváros (kisfilm) 14:02:54 14:14:08 00:11:14 Személyes adat : Foszfor (kisfilm) 14:14:08 14:28:53 00:14:45 Személyes adat : Tour (kisfilm) 14:28:53 14:41:13 00:12:20 (animáció: Tánc a 19:20:30 19:23:10 00:02:40 farkassal) Képtelen természetrajz 19:23:38 19:29:00 00:05:12 (kisfilm: Esélyegyenlőség biztosítása / Családon belüli erőszak) 05:59:55 06:12:49 00:12:54 12

13 (kisfilm: Alkalmi lopás 06:12:49 06:17:59 00:05:10 piacon) (kisfilm: Besurranás 06:17:59 06:24:38 00:06:39 oktatási intézménybe 1.) (kisfilm: Alkalmi lopás 06:24:38 06:34:03 00:09:25 strandon / Trükkös lopás) (kisfilm: Bajnok vagy 06:34:03 06:39:27 00:05:24 elkövető?) (kisfilm: Szélhámosok) 06:39:27 06:45:03 00:05:36 (kisfilm: Kerékpárlopás) 06:45:03 06:51:20 00:06:17 (kisfilm: Trükkös lopások) 06:51:20 06:58:03 00:06:43 Defibrillátor készülék alkalmazása (Személyes adat nyugalmazott főorvos előadása) Defibrillátor készülék alkalmazása (Személyes adat nyugalmazott főorvos előadása) 08:59:55 09:55:02 00:55:07 10:56:35 10:59:55 00:03:20 Budapest, május 29. A Médiatanács nevében dr. Auer János soros elnöki tisztséget ellátó tag Dr. Koltay András hitelesítő tag 13

14 II. számú melléklet a Médiatanács 925/2013. (V.29.) számú határozatához Buda Környéki Televízió (Budakeszi) A január 1 7. közötti műsor részletező táblázata Dátum Műsor címe kezdés vége hossz közszolg. cél Harangjáték a Himnusz-szobornál 00:00:07 00:02:10 00:02:03 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 00:02:10 00:03:07 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás (1.) 00:03:07 00:03:55 00:00:48 saját gyártás 14 produkció eredete Személyes adat (zenei műsor) 00:03:55 00:31:04 00:27:09 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 00:31:04 00:31:44 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Latrock - zenei műsor (2007. dec. 27) 00:31:44 01:40:55 01:09:11 helyi kulturális saját gyártás (2.) 01:40:55 01:45:42 00:04:47 saját gyártás Nemcsak Személyes adat koncert (Pecsa 2006) 01:45:42 02:56:40 01:10:58 helyi kulturális Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 02:56:40 02:57:38 00:00:58 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat - Tavaszi koncert a Zeneakadémián 1. rész( ) 02:57:38 04:46:50 01:49:12 helyi kulturális (adás szünet) 04:46:50 11:48:55 07:02:05 monoszkóp 11:48:55 11:49:12 00:00:17 Borvacsora Személyes adat (beszélgetés a neves borásszal) 11:49:12 12:00:06 00:10:54 közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 12:00:06 12:00:45 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Budakeszi képviselő-testületi ülés :00:45 13:47:50 01:47:05 helyi közéleti saját gyártás Közös hivatal Budajenőn - Budajenő, Remeteszőlős és Tök létrehozta a közös önkormányzati hivatalt ( ) 13:47:50 13:52:39 00:04:49 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat külgazdasági államtitkár és a keleti nyitás (felszólalás és riport a térséget érintő kérdésekről) (2012. dec. 11) 13:52:39 14:29:14 00:36:35 helyi közéleti saját gyártás Állami adósságátvállalás a Zsámbékimedencében (Személyes adat országgyűlési képviselő tájékoztatója; dec. 20.) 14:29:14 14:43:15 00:14:01 helyi közéleti saját gyártás Vigyázzunk értékeinkre! (riport Személyes adat rendőr parancsnokkal; 2012) 14:43:15 14:49:28 00:06:13 helyi közéleti saját gyártás Villáminterjú Személyes adat, Pusztazámor polgármesterével (2012) 14:49:28 15:05:46 00:16:18 helyi közéleti saját gyártás Jótékonysági est a Polgári sörözőben (gyűjtési akció a rászoruló családoknak; 2012)) 15:05:46 15:09:51 00:04:05 helyi közéleti saját gyártás Falukarácsony Budajenőn (iskola karácsony, riport Budajenő polgármesterével; 2012) 15:09:51 15:14:47 00:04:56 helyi kulturális saját gyártás Nyugdíjas karácsony Budakeszin (műsor részlet, polgármesteri köszöntő; 2012) 15:14:47 15:56:40 00:41:53 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 15:56:40 15:57:19 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Regionális magazin 15:57:19 19:10:15 Szent Cecília Kórus megalakulása (koncert; nov. 25.) 15:57:19 16:18:45 00:21:26 helyi kulturális saját gyártás

15 (1.) 16:18:45 16:19:31 00:00:46 saját gyártás helyi Betlehemi jászol a templom mellett (Budakeszi, 2012) 16:19:31 16:26:27 00:06:56 kulturális, zetiségi saját gyártás (2.) 16:26:27 16:31:15 00:04:48 saját gyártás Beérett, angyalosodik - Személyes adat István festőművész kiállítása (2012) 16:31:15 16:59:08 00:27:53 helyi kulturális saját gyártás (1.) 16:59:08 16:59:55 00:00:47 saját gyártás Megyenap 2012 (Pest-megyei ünnepi közgyűlés) 16:59:55 17:43:31 00:43:36 helyi közéleti saját gyártás (1.) 17:43:31 17:44:17 00:00:46 saját gyártás Állami adósságátvállalás - Telki (riport Személyes adat polgármesterrel; 2012) 17:44:17 17:51:09 00:06:52 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 17:51:09 17:52:06 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat országgyűlési képviselő köszöntője 17:52:06 17:52:53 00:00:47 helyi közéleti saját gyártás Ozy a legerősebb (riport Személyes adat fekve-nyomó világbajnokkal; 2012) 17:52:53 18:12:52 00:19:59 helyi közéleti saját gyártás (1.) 18:12:52 18:13:39 00:00:47 saját gyártás 300 ezer Ft sporteszközt nyert a Széchenyi István általános iskola (2012) 18:13:39 18:16:57 00:03:18 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 18:16:57 18:17:36 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Telki főút átadása (2012. nov. 23.) 18:17:36 18:25:46 00:08:10 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat állandó, életműkiállítása (megnyitó ünnepség a keresztény templomban; 2012) 18:25:46 19:10:15 00:44:29 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 19:10:15 19:10:54 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Téli mese - előadják a Pitypang Sport Óvoda dolgozói 19:10:54 19:30:01 00:19:07 15 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 19:30:01 19:30:31 00:00:30 Polgármesteri jókívánság (2) 19:30:31 19:31:10 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Regionális Híradó ( ) 19:31:10 20:10:44 00:39:34 helyi hírműsor saját gyártás rövid előzetes 19:31:21 Megnyílt Személyes adat állandó, életmű-kiállítása 19:32:22 Felavatták a megújult főutcát Telkiben 19:42:00 Aláírták a telki önkormányzati hitel átvállalásával kapcsolatos megállapodást 19:44:38 Elismerés a legjobbaknak - Pestmegyei kitüntető díjak 19:48: ezer Ft sporteszközt nyert a Széchenyi István általános iskola (2012) 19:57:56 Már a Tesco-ig jár a 22-es busz 20:01:36 Rendőrségi hírek 20:07:04 Polgármesteri jókívánság (2) 20:10:44 20:11:24 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás (1.) 20:11:24 20:12:10 00:00:46 saját gyártás Test és Lélek (beszélgetés Kis Zoltán Zéróval a számmisztikáról Sorsunk a számok c. könyvének megjelenése kapcsán) 20:12:10 21:12:06 00:59:56 közéleti saját gyártás

16 Polgármesteri jókívánság (2) 21:12:06 21:12:46 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás A Szivárvány Óvoda bálja ( ) 21:12:46 21:35:21 00:22:35 helyi közéleti saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 21:35:21 21:35:51 00:00:30 Az Indóház bemutatja Székely gyors 2008 (úti film a csíksomlyói búcsúba) 21:35:51 22:00:44 00:24:53 16 tő wish 22:00:44 22:01:07 00:00:23 Polgármesteri jókívánság (2) 22:01:07 22:01:44 00:00:37 helyi közéleti saját gyártás Késő esti Híradó ( ) 22:01:44 22:29:19 00:27:35 helyi hírműsor saját gyártás rövid előzetes 22:01:54 Hajdu Gyula atya gyémánt miséje 22:02:20 Hofher József jezsuita atya előadása a boldogságról 22:04:44 Metodista templomot avattak Budakeszin 22:08:20 Megalakult a Szent Cecília kórus 22:14:16 Prima Primissima díjátadó gála est 22:16:37 Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 22:29:19 22:29:50 00:00:31 (2.) 22:29:50 22:34:39 00:04:49 saját gyártás Rossini: Stabat Mater (hangverseny, 2009) 22:34:39 23:35:14 01:00:35 helyi kulturális saját gyártás (1.) 23:35:14 23:36:03 00:00:49 saját gyártás Személyes adat : Foszfor (kisfilm) 23:36:03 23:50:36 00:14:33 kulturális Polgármesteri jókívánság (2) 23:50:36 23:51:16 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat : Tour (kisfilm) 23:51:16 00:00:00 00:08:44 kulturális Harangjáték a Himnusz-szobornál 00:00:07 00:02:10 00:02:03 kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 00:02:10 00:03:07 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás (1.) 00:03:07 00:03:54 00:00:47 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 00:03:54 00:04:25 00:00:31 Személyes adat (zenei műsor) 00:04:25 00:31:34 00:27:09 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 00:31:34 00:32:14 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Latrock - zenei műsor (2007. dec. 27) 00:32:14 01:41:26 01:09:12 helyi kulturális saját gyártás (1.) 01:41:26 01:42:13 00:00:47 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 01:42:13 01:42:44 00:00:31 Nemcsak Személyes adat koncert (Pecsa 2006) 01:42:44 02:39:19 00:56:35 helyi kulturális Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 02:39:19 02:40:16 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat - Tavaszi koncert a Zeneakadémián 1. rész( ) 02:40:16 04:29:29 01:49:13 helyi kulturális (adás szünet) 04:29:29 10:03:17 05:33:48 monoszkóp 10:03:17 10:03:53 00:00:36

17 Zöld kommandó (Személyes adat környezettudatos megoldásai Nyíregyházán) 10:03:53 10:33:47 00:29:54 Zöld kommandó (Spigiboy környezettudatos megoldásai Kecskeméten) 10:33:47 11:00:05 00:26:18 Vegasztár (Személyes adat főz és 17 környezetvéd elmi, közéleti környezetvéd elmi, közéleti egészséges életmód mesél vegetáriánus életmódjáról) 11:00:05 11:30:52 00:30:47 Borvacsora Személyes adat (beszélgetés a neves borásszal) 11:30:52 11:47:11 00:16:19 közéleti saját gyártás Made in Hungary 05. (hordó készítés; szabolcsi alma és belga csoki) 11:47:11 11:59:56 00:12:45 tő Társadalmi célú hirdetés (csak szignál!) 11:59:56 12:00:06 00:00:10 Polgármesteri jókívánság (2) 12:00:06 12:00:45 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Budakeszi képviselő-testületi ülés :00:45 13:47:51 01:47:06 helyi közéleti saját gyártás Polgármesterek Tanácsa - Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése :47:51 14:07:21 00:19:30 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 14:07:21 14:08:01 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Nyugdíjas karácsony Budakeszin (műsor részlet, polgármesteri köszöntő; 2012) 14:08:01 14:49:53 00:41:52 helyi kulturális saját gyártás Borostyán Nyugdíjas Klub karácsonya (műsor részlet, polgármesteri köszöntő; 2012) 14:49:53 15:18:14 00:28:21 helyi kulturális saját gyártás Budakeszi Hagyományőrző Kör helyi kulturális, karácsonya 15:18:14 15:54:00 00:35:46 zetiségi saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 15:54:00 15:54:39 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Város karácsony - Életképek 15:54:39 16:00:04 00:05:25 saját gyártás Regionális Magazin 16:00:04 18:54:46 Betlehemi jászol a templom mellett helyi kulturális, (Budakeszi, 2012) 16:00:04 16:07:14 00:07:10 zetiségi saját gyártás (2.) 16:07:14 16:12:01 00:04:47 saját gyártás Beérett, angyalosodik - Személyes adat festőművész kiállítása (2012) 16:12:01 16:39:54 00:27:53 helyi kulturális saját gyártás (1.) 16:39:54 16:40:41 00:00:47 saját gyártás Megyenap 2012 (Pest-megyei ünnepi közgyűlés) 16:40:41 17:24:17 00:43:36 helyi közéleti saját gyártás (1.) 17:24:17 17:25:04 00:00:47 saját gyártás Állami adósságátvállalás - Telki (riport Személyes adat polgármesterrel; 2012) 17:25:04 17:31:54 00:06:50 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 17:31:54 17:32:51 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat országgyűlési képviselő köszöntője 17:32:51 17:33:39 00:00:48 helyi közéleti saját gyártás Ozy a legerősebb (riport Személyes adat fekve-nyomó világbajnokkal; 2012) 17:33:39 17:53:38 00:19:59 helyi közéleti saját gyártás (2.) 17:53:38 17:58:25 00:04:47 saját gyártás 300 ezer Ft sporteszközt nyert a Széchenyi István általános iskola (2012) 17:58:25 18:01:43 00:03:18 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 18:01:43 18:02:23 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Telki főút átadása (2012. nov. 23.) 18:02:23 18:10:32 00:08:09 helyi közéleti saját gyártás

18 Személyes adat állandó, életműkiállítása (megnyitó ünnepség a keresztény templomban; 2012) 18:10:32 18:54:46 00:44:14 helyi kulturális saját gyártás (2.) 18:54:46 18:59:34 00:04:48 saját gyártás Város karácsony - Életképek 18:59:34 19:00:11 00:00:37 saját gyártás Téli mese - előadják a Pitypang Sport Óvoda dolgozói 19:00:11 19:19:46 00:19:35 Ne táncolj a farkassal (rajzfilm) 19:19:46 19:22:53 00:03:07 MarCselló horgászik (rajzfilm) 19:22:53 19:23:53 00:01:00 Marcselló és a villanykörte (rajzfilm) 19:23:53 19:24:53 00:01:00 18 saját gyártás EU MarCselló és a Hold (rajzfilm) 19:24:53 19:25:48 00:00:55 Ne táncolj a farkassal (rajzfilm) 19:25:48 19:28:56 00:03:08 EU Város karácsony - Életképek 19:28:56 19:30:02 00:01:06 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 19:30:02 19:30:32 00:00:30 B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 19:30:32 19:34:36 00:04:04 saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 19:34:36 19:35:16 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás (1.) 19:35:16 19:36:03 00:00:47 saját gyártás Regionális Híradó ( ) 19:36:03 20:15:36 00:39:33 helyi hírműsor saját gyártás Villáminterjú Személyes adat Pusztazámor polgármesterével (2012) 20:15:36 20:31:59 00:16:23 helyi közéleti saját gyártás (2.) 20:31:59 20:36:47 00:04:48 saját gyártás Személyes adat külgazdasági államtitkár és a keleti nyitás (felszólalás és riport a térséget érintő kérdésekről) (2012. dec. 11) 20:36:47 21:13:20 00:36:33 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 21:13:20 21:14:00 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Késő esti Híradó ( ) 21:14:00 21:41:36 00:27:36 helyi hírműsor saját gyártás Polgármesterek Tanácsa - Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése :41:36 22:01:06 00:19:30 helyi közéleti saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 22:01:06 22:05:10 00:04:04 saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 22:05:10 22:05:50 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Múzsák (nyitó wish) 22:05:50 22:06:14 00:00:24 Személyes adat : Tour (kisfilm) 22:06:14 22:18:33 00:12:19 kulturális Személyes adat : Foszfor (kisfilm) 22:18:33 22:33:17 00:14:44 kulturális (2.) 22:33:17 22:38:05 00:04:48 saját gyártás Személyes adat : You shall not leave the way! (animációs film) 22:38:05 22:45:30 00:07:25 kulturális EU Skeletone 02 (kisfilm) 22:45:30 23:00:09 00:14:39 kulturális Skeletone 04 (kisfilm) 23:00:09 23:11:17 00:11:08 kulturális Üvegváros (kisfilm) 23:11:17 23:22:33 00:11:16 kulturális Múzsák (záró wish) 23:22:33 23:22:56 00:00:23 I. II. I.

19 B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 23:22:56 23:27:02 00:04:06 saját gyártás Agyagedény díszítés (riport) 23:27:02 23:38:41 00:11:39 tő (fekete képernyő) 23:38:41 23:39:01 00:00:20 Emberi jog (kisfilm) 23:39:01 23:44:01 00:05:00 kulturális EU/EU-n kívüli Made in Hungary 06. (hajlított bútor; gyapjú szőnyeg készítés) 23:44:01 23:57:09 00:13:08 tő Made in Hungary 07. (mediterrán svéd padló; tortacsoda) 23:57:09 00:00:00 00:02:51 tő Harangjáték a Himnusz-szobornál 00:00:00 00:01:55 00:01:55 kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 00:01:55 00:02:52 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 00:02:52 00:06:56 00:04:04 saját gyártás (1.) 00:06:56 00:07:44 00:00:48 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 00:07:44 00:08:13 00:00:29 Személyes adat (zenei műsor) 00:08:13 00:35:23 00:27:10 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 00:35:23 00:36:03 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Latrock - zenei műsor (2007. dec. 27) 00:36:03 01:45:16 01:09:13 helyi kulturális saját gyártás (1.) 01:45:16 01:46:03 00:00:47 saját gyártás Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket...az Ön Kábelszolgáltatója... 01:46:03 01:46:33 00:00:30 B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 01:46:33 01:50:36 00:04:03 saját gyártás Nemcsak Személyes adat koncert (Pecsa 2006) 01:50:36 03:01:34 01:10:58 helyi kulturális Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 03:01:34 03:02:31 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat - Tavaszi koncert a Zeneakadémián 1. rész( ) 03:02:31 04:51:45 01:49:14 helyi kulturális (adás szünet) 04:51:45 09:04:33 04:12:48 19 monoszkóp - hiba - megint monoszkóp 09:04:33 09:06:10 00:01:37 Fórum (környezetvédelem; beszélgetés Személyes adat, a Zsábéki medence Tájvédelmi Egyesület elnökével és személyes adat, az Enviro Invest Kft. környezetvéd elmi, helyi ügyvezetőjével) 09:06:10 09:55:02 00:48:52 információs saját gyártás Személyes adat sajtótájékoztató a kormány és az IMF tárgyalásáról 09:55:02 10:35:44 00:40:42 helyi közéleti saját gyártás Villáminterjú Személyes adat, Pusztazámor polgármesterével (2012) 10:35:44 10:52:05 00:16:21 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat országgyűlési képviselő köszöntője 10:52:05 10:52:53 00:00:48 helyi közéleti saját gyártás Állami adósságátvállalás a Zsámbékimedencében (Személyes adat országgyűlési képviselő tájékoztatója; dec. 20.) 10:52:53 10:59:52 00:06:59 helyi közéleti saját gyártás Vegasztár (Személyes adat főz és mesél vegetáriánus életmódjáról) 10:59:52 11:30:14 00:30:22 egészséges életmód Zöld kommandó (Személyes adat Kiki környezettudatos megoldásai Hajdúszoboszlón) 11:30:14 11:59:52 00:29:38 környezetvéd elmi, közéleti Polgármesteri jókívánság (2) 11:59:52 12:00:41 00:00:49 helyi közéleti saját gyártás Képviselő-testületi ülés Budajenő :00:41 13:41:11 01:40:30 helyi közéleti saját gyártás Polgármesterek Tanácsa - Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás 13:41:11 14:00:42 00:19:31 helyi közéleti saját gyártás

20 megszűnése Polgármesteri jókívánság (2) 14:00:42 14:01:21 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Nyugdíjas karácsony Budakeszin (műsor részlet, polgármesteri köszöntő; 2012) 14:01:21 14:43:14 00:41:53 helyi kulturális saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 14:43:14 14:47:17 00:04:03 saját gyártás Borostyán Nyugdíjas Klub karácsonya (műsor részlet, polgármesteri köszöntő; 2012) 14:47:17 15:15:44 00:28:27 helyi kulturális saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 15:15:44 15:16:24 00:00:40 helyi közéleti saját gyártás Budakeszi Hagyományőrző Kör karácsonya 15:16:24 15:52:09 00:35:45 helyi kulturális saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 15:52:09 15:56:14 00:04:05 saját gyártás Város karácsony - Életképek 15:56:14 16:00:06 00:03:52 helyi közéleti saját gyártás Regionális Magazin 16:00:06 18:54:05 Betlehemi jászol a templom mellett helyi kulturális, (Budakeszi, 2012) 16:00:06 16:07:15 00:07:09 zetiségi saját gyártás (2.) 16:07:15 16:12:03 00:04:48 saját gyártás Beérett, angyalosodik - Személyes adat István festőművész kiállítása (2012) 16:12:03 16:39:57 00:27:54 helyi kulturális saját gyártás (1.) 16:39:57 16:40:43 00:00:46 saját gyártás Megyenap 2012 (Pest-megyei ünnepi közgyűlés) 16:40:43 17:24:19 00:43:36 helyi közéleti saját gyártás (1.) 17:24:19 17:25:06 00:00:47 saját gyártás Állami adósságátvállalás - Telki (riport Személyes adat polgármesterrel; 2012) 17:25:06 17:31:57 00:06:51 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (1) (Arany János vers) 17:31:57 17:32:54 00:00:57 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat országgyűlési képviselő köszöntője 17:32:54 17:33:41 00:00:47 helyi közéleti saját gyártás Ozy a legerősebb (riport Személyes adat fekve-nyomó világbajnokkal; 2012) 17:33:41 17:53:40 00:19:59 helyi közéleti saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 17:53:40 17:57:45 00:04:05 helyi közéleti saját gyártás 300 ezer Ft sporteszközt nyert a Széchenyi István általános iskola (2012) 17:57:45 18:01:02 00:03:17 helyi közéleti saját gyártás Polgármesteri jókívánság (2) 18:01:02 18:01:41 00:00:39 helyi közéleti saját gyártás Telki főút átadása (2012. nov. 23.) 18:01:41 18:09:51 00:08:10 helyi közéleti saját gyártás Személyes adat állandó, életműkiállítása (megnyitó ünnepség a keresztény templomban; 2012) 18:09:51 18:54:05 00:44:14 helyi közéleti saját gyártás B.U.É.K. - jókívánságok (3.) 18:54:05 18:58:09 00:04:04 helyi közéleti saját gyártás Város karácsony - Életképek 18:58:09 19:00:13 00:02:04 helyi közéleti saját gyártás Téli mese - előadják a Pitypang Sport Óvoda dolgozói 19:00:13 19:19:48 00:19:35 Ne táncolj a farkassal (rajzfilm) 19:19:48 19:22:56 00:03:08 MarCselló horgászik (rajzfilm) 19:22:56 19:23:54 00:00:58 Marcselló és a villanykörte (rajzfilm) 19:23:54 19:24:54 00:01:00 MarCselló és a Hold (rajzfilm) 19:24:54 19:25:50 00:00:56 Ne táncolj a farkassal (rajzfilm) 19:25:50 19:28:55 00:03:05 20 saját gyártás I. EU II. I. EU

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18052-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a 2013.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 744/2011. (VI.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 744/2011. (VI.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/3052-10/2011. Tárgy: megismételt eljárás lefolytatása Ügyintéző: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 744/2011. (VI.1.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 794/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 677/2013. (IV. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 677/2013. (IV. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/3987-7/2013. Ügyintéző: személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1004/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1004/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8113-11/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a kereskedelmi közlemények közzétételének módjára, valamint a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1354/2009. (VI.30.) VÉGZÉSE

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1354/2009. (VI.30.) VÉGZÉSE AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1354/2009. (VI.30.) VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2108/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben