AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE"

Átírás

1 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

2 Az Amnesty International egy nemzetközi mozgalom, mely a világ több, mint 150 országában és territóriumán 2,8 millió támogatót, tagot és aktivistát számlál, akik a súlyos emberi jogi visszaélések megszűntetéséért küzdenek. Egy olyan világot szeretnénk, ahol minden egyes ember számára valósággá válnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más nemzetközi emberi jogi dokumentumokban lefektetett jogok. Az Amnesty International kormányoktól, politikai ideológiáktól, gazdasági érdekektől vagy vallásoktól független szervezet és működését túlnyomórészt tagdíjakból és adományokból fedezi. Amnesty International 2011 Amnesty International European Institutions Office rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Magyarország Rózsa u Budapest Magyarország Amnesty International International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom Minden jog fennrartva. Ez a kiadvány szerzői jogvédelem alatt áll, de érdekképviseleti, kampány és oktatási célokra, de nem viszonteladásra, bármilyen módszerrel történő sokszorosítása díjmentesen engedélyezett. A szerzői jogok tulajdonosai kérik, hogy minden fent említett felhasználást számukra jelezzek nyilvántartásba vételre hatásvizsgálat céljából. Minden más a fentiektől eltérő sokszorosítás vagy újra publikálás más kiadványokban vagy fordítás vagy adaptáció a szerzői jogok tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyéhez és esetleges jogdíjak megfizetéséhez kötött. borítókép: Stiller Ákos, hvg.hu Kunhegyesi Ferenc: Bódvalenke balladája/ ballad of Bódvalenke TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 6 Romák 6 Antidiszkriminációs irányelv 8 NŐK ELLENI ERŐSZAK 9 BEVÁNDORLÁS ÉS MENEKÜLTÜGY 10 Bevándorlás 10 Menekültügy 12 EU CSATLAKOZÁS AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNYHEZ (EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, ECHR) 13 AZ EU GLOBÁLIS SZEREPE 15 Emberi jogi politika 15 Európai Külügyi Szolgálat 16 Kétoldalú EU kapcsolatok 17 Az EU és szomszédai 18 EU-ENSZ KAPCSOLATOK 20 Emberi Jogi Tanács 20 Fegyverzetellenőrzés 21 VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 22 NEMZETKÖZI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 24 FÜGGELÉK: TÍZ EGYÉNI ESET A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉG IDEJÉRE

3 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE 2011 JANUÁR-JúLIUS

4 4 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ BEVEZETŐ A Lisszaboni Egyezmény életbe lépésével létrejött változtatások radikálisan átalakították az Európai Unió (EU) soros elnökségének feladatait. Az elnökségnek most sokkal inkább belső feladatokra kell összpontosítania. Ezért az egyik legfőbb kihívás a soros magyar elnökség számára az Unión belüli emberi jogi helyzet kérdése lesz, amelyet a korábbi elnökségek igyekeztek figyelmen kívül hagyni az Unión kívüli eredményes emberi jogi munka látszata mögé bújva. Az utóbbi időkben az európai emberi jogi helyzet is jelentősen megváltozott. A kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, valamint a büntetés végrehajtásban és a büntetőjog gyakorlati alkalmazásában a faji megkülönböztetés oly mértékben megnövekedett, hogy ezek orvoslása pusztán tagállami szinten túlságosan nehéz feladat lenne. A Roma kisebbségek helyzete és az ellenük Európa szerte elkövetett súlyos jogsértések miatt túllendítették a kérdést azon a túlságosan is kényelmes holtponton, melyet korábbi soros EU elnökségek hangoztattak, annak érdekében, hogy ne kelljen őszintén szembenézniük az Unióban uralkodó emberi jogi problémákkal. Senki nem kerülheti azon ellentmondás felismerésének és feloldásának égető szükségességét, hogy miközben az EU szigorúan megköveteli az Unión kívüli országoktól az emberi jogok tiszteletben tartását, addig saját tagállamai felelősségre vonásában kudarcot vall. Az EU-nak mihamarabb meg kell szüntetnie az ellentmondást, amely az emberi jogok Unión kívüli és belüli védelmével kapcsolatos elvárásai között feszül. Első ízben a leköszönő belga elnökség tűzte napirendjére ezt a kérdést, megzavarva ezzel a korábbi évek mozdulatlanságát. Ezért most azt várjuk a magyar elnökségtől, hogy építsen erre a nem túl látványos, de annál jelentősebb kezdeményezésre. Amennyiben az EU nem képes kidolgozni egy következetes emberi jogi stratégiát, csorbát szenved az Unión kívüli befolyása és nevetség tárgyává válik azáltal, hogy szemet huny a saját tagállamai által elkövetett durva emberi jogi jogsértések felett. Azonban ugyanolyan fontos, és a jelenlegi emberi jogi helyzet is azt kívánja, hogy ne csupán az EU külső megítélése, hanem a visszaélések súlyossága miatt is nagy lendülettel lépjen fel a jogsértésekkel szemben. A soros magyar elnökségnek akkor lesz jó esélye a helyzet javítására, ha párbeszédet indít a lehető legmagasabb, igazságügyi, bel - és külügyminiszteri szinteken, helyet biztosítva a civil társadalom szakértőinek is, továbbá ha kiszélesíti az Alapjogok, Állampolgári Jogok és a Személyek Szabad Mozgásával foglalkozó Munkacsoport (Working Party on Fundamental Rights, Citizen s Rights and Free Movement of Persons, FREMP) mandátumát. Habár 2011-től kezdődően az Unión kívüli emberi jogi kérdésekért az új Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) lesz felelős, a soros magyar elnökség mégis fontos kihívásokkal néz szembe e téren is. Folyamatos nyomást kell gyakorolnia annak érdekében, hogy az EKSZ valóban elérje a szükséges hatást az emberi jogok területén. Ha az EU valóban hasznos szerepet akar játszani az emberi jogok Unión kívüli támogatásában, szükséges, hogy megfelelő helyi erővel rendelkezzen az adott országon belül. Ez azt jelenti, hogy elegendő emberi jogi szakembert kell alkalmaznia minden EU küldöttségen, illetve a tagállamok külképviseletein. Az Amnesty International aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatosan, hogy az EKSZ akár harmadára is csökkentheti az EU emberi jogi szakembereinek jelenlegi számát Brüsszelben és helyi szinten is. Fennáll annak a veszélye, hogy egy ilyen drasztikus létszámcsökkentés eredményeképpen az EU képtelen lesz fenntartani az emberi jogi munkajának jelenlegi minőségét vagy nem lesz elegendő kapacitása arra, hogy segítséget nyújtson azok számára, akiknek a

5 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 5 túlélése a helyi demokráciák és emberi jogi mozgalmak fenntartásának előfeltétele. Elvárjuk, hogy a soros elnökség gyakoroljon nyomást az EU intézményeire és tagállamaira, hogy időben cselekedjen, mielőtt az Unió külföldi emberi jogi szerepvállalása teljesen jelképessé válik. Számítunk továbbá az új soros elnökség teljes támogatására egy új vállalati felelősségvállalási keretstratégia kidolgozására Uniós székhellyel rendelkező, külföldi piacokon működő cégek vonatkozásában. Túlságosan gyakran előfordul, hogy az EU szemet huny európai vállalatok külföldön elkövetett emberi jogi jogsértései felett, amelyekért elmarad a felelősségre vonás és az áldozatok kárpótlása. Ez közvetlenül veszélyezteti azoknak a több millió eurós segélyeknek a hatékonyságát, amelyeket az Unió a helyes kormányzással és igazságszolgáltatással kapcsolatos projektekre fordít. Elvárjuk az új elnökségtől, hogy szorgalmazzon legalább egy jogilag kötelező érvényű ne okozz kárt alapelvet, a külföldön működő európai vállalatok számára. Az EU csak abban az esetben lehet hatékony a számonkérhetőség ösztönzésében, ha saját vállalatait a helyi lakosság emberi jogainak tiszteletben tartására kötelezi. Az intézményekkel kapcsolatos kihívásokon túl a soros magyar elnökségnek nem szabad elfelejtenie, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása végső soron az egyes emberek védelméről szól. Az EU-nak kötelessége, hogy tegyen azokért, akik akár az EU-ban, akár azon kívül emberi jogi visszaélések áldozataivá váltak vagy jelenleg is jogsértéseket szenvednek el. Ezért a soros magyar elnökség figyelmébe ajánlunk tíz olyan személyt, akiket emberi jogi jogsértések értek. Azt várjuk az EU-tól, hogy emelje fel szavát és érjen el kézzelfogható eredményeket érdekükben. A soros magyar elnökség emberi jogi sikereinek legékesebb bizonyítéka e tíz áldozat helyzetének javítása lenne. Dr. Nicolas J. Beger Igazgató Amnesty International Európai Intézmények Irodája Jeney Orsolya Igazgató Amnesty International Magyarország

6 6 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az elmúlt hónapok tömérdek bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy Európában egyre növekszik a diszkrimináció mértéke. Az Amnesty International súlyos emberi jogi jogsértésekről számolt be, többek között roma telepesek Franciaországból való kiutasításáról, az igazságszolgáltatási és büntetőjogi rendszerekben előforduló faji megkülönböztetésről, a bevándorlók egyre növekvő sebezhetőségéről és a nemi alapú erőszak továbbra is fennálló problémájáról. Uniós szintű fellépésre lenne szükség, ám mind az EU, mind az egyes tagállamok elégtelen fejlődést mutatnak és kiábrándító kudarcokat szenvednek el emberi jogi vállalásaik megvalósításában. Több mint tíz évvel a két legjelentősebb antidiszkriminációs uniós irányelv elfogadása és egy évvel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után, újraéledt a remény egy szélesebb körű és következetesebb Uniós emberi jogi politika elfogadására. A soros magyar elnökség kötelessége megújítani a diszkrimináció elleni küzdelmet, a bevándorlók védelme és a nemi alapú erőszak megszűntetése melletti elkötelezettséget az EU-n belül, és az Unió területén kívül is. ROMÁK A 2010-es események is bizonyították, hogy a roma közösségek nagymértékű és folytonos diszkriminációnak vannak kitéve, ami megnyilvánult többek között az Unió más területeiről érkező roma telepesek elleni intézkedésekben is, legfőképpen Franciaország, illetve Olaszország részéről. Az Amnesty International Európaszerte dokumentált romák ellen elkövetett emberi jogi jogsértéseket, mint például a szegregált oktatás eseteit Csehországban és Szlovákiában, az erőszakos kilakoltatásokat Olaszországban és a roma személyek ellen irányuló és egyre növekvő számú rasszista indítékkal elkövetett erőszakos cselekedetek nem megfelelő felderítését. Hasonlóan, az Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által közzétett statisztikai adatok is megerősítették a romákkal szembeni intézményi diszkrimináció jelenlétét Európában. A soros elnökségnek népszerűsítenie kell az európai és nemzetközi jogot, és be kell tartania ahhoz kapcsolódó kötelezettségeit, az Unió országaiban, s köztük Magyarországon élő roma népesség elleni ellenséges légkör enyhítésének céljából. A spanyol és belga elnökségek politikai vállalásait hatékony tettekre kell váltani. Ideje, hogy hatékony intézkedések szülessenek a cigányellenesség megfékezésére.

7 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 7 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Vállaljon vezető szerepet abban, hogy az Unió országai megszüntessék a nemzetiségi alapon történő hátrányos megkülönbözetést és segítsék a roma lakosság társadalmi beilleszkedését, követelve az erőszakos kilakoltatások és a szegregált oktatás megszűntetését, és a romák ellen rasszista indítékkal elkövetett erőszakos cselekmények hatékony, gyors és alapos felderítését. Biztosítsa, hogy az EU Roma Integrációs Keretstratégia összhangban legyen a különböző nemzeti törekvésekkel, pontos célokat tűzzön ki uniós és tagállami szinten, és megfelelő ellenőrző és kiértékelő rendszereket hozzon létre. Továbbá, biztosítsa a civil társadalom, különösen roma szervezetek aktív részvételét ezek kialakításában. Biztosítsa az uniós támogatású pályázatok esetében a hatásvizsgálatok végrehajtását a szegregáció és más emberi jogi visszaélések elkerülése érdekében. Hozzon létre a cigányellenesség leküzdésére irányuló kezdeményezéseket és támogassa a romák részvételét a döntéshozatalban. MÉRFÖLDKÖVEK A soros elnökség vezető szerepet vállal a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése terén, a már létező és a tervezett programokon/ kezdeményezéseken keresztül, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében. Ezen belül: Függetlenül előfordulásuk helyétől, késlekedés nélkül elítéli az erőszakos kilakoltatásokat, a szegregált oktatást és a romák elleni diszkrimináció minden más formáját. Kidolgoz egy EU Roma Integrációs Keretstratégiát, amely pontos célokat jelöl meg az uniós államok számára, létrehoz egy ellenőrző és kiértékelő rendszert, világos kormányzati mechanizmusokat dolgoz ki (uniós és nemzeti szinten) a társadalmi beilleszkedés előmozdítására, valamint szabályzatokat alakít ki a rasszista indíttatású erőszakos bűncselekmények felderítésére. Már futó programok, mint például az EU 2020 stratégia, figyelembe veszik a romák érdekeit is. Útjára indít egy, a romákkal szembeni előítéletesség ellen fellépő európai kampányt, amely elítéli közéleti személyiségek diszkriminatív megjegyzéseit és a rasszista indíttatással elkövetett bűncselekményeket. Ellenőrzi és kiértékeli ezen intézkedéseket és azok hatásait, a vonatkozó szempontok szerint lebontott adatok felhasználásával. Amnesty International Amnesty International csoporttagok virrasztást tartanak követelve, hogy a szlovák kormány vessen véget a roma gyermekek elkülönített oktatásának a szlovákiai iskolákban. Szlovák Nagykövetség, London, Egyesült Királyság, november 11.

8 8 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS IRÁNYELV Magyarország erős antidiszkriminációs törvényekkel rendelkező tagállam, amely az európai államok közül elsőként iktatta törvénybe a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt, ezért megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy sürgesse az Antidiszkriminációs irányelv elfogadását. A soros elnökségnek nyomást kell gyakorolnia Németországra, amely indokolatlanul és hevesen ellenzi az irányelvet. A Bizottság által 2008 júliusában indítványozott irányelv elfogadása egy olyan jogi hézagot szüntetne meg, amely lehetővé tenné, hogy az uniós jog tételesen tartalmazzon minden lehetséges okot, amely a hátrányos megkülönböztetés alapjául szolgálhat. Ezáltal az uniós törvények jelentős változást hoznának Európa-szerte a diszkrimináció minden formájával szembeni fellépésben és megerősítené az Unió egységes elkötelezettségét a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén. E joghézag betöltése különösen a közelmúlt olyan eseményei fényében vált szükségessé, mint a litván homofób törvénykezés. Korábbi, az Unió által mélyen elítélt homofób kezdeményezések után a legutolsó törvénytervezet a homoszexualitás népszerűsítése elleni szankciók bevezetésével módosítaná a litván közigazgatási törvényt (tárgyalás alatt ezen dokumentum írásának idején). A szexuális irányultság alapján való diszkrimináció ilyenfajta intézményesítése ellentmond a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós egyezményekben és törvényekben foglalt joggal, amely rávilágít a további uniós intézkedések szükségességére. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Küzdjön a diszkrimináció ellen, az Antidiszkriminációs irányelv elfogadását a trió elnökség vállalásaival összhangban kiemelt célként kezelje, s azt az Európai Tanácsban érdemben tárgyalva, határozott fellépéssel elősegítse a politikai megegyezést. MÉRFÖLDKŐ: Az Európa Unió Tanácsán belül a soros elnökség létrehoz egy erős tagállami koalíciót, amely határozottan támogatja az irányelv elfogadását a jelenlegi politikai holtpontról való elmozdulás érdekében. A poszter az AI Magyarország március 8-ai nők elleni erőszak megszűntetéséért szervezett tüntetésére készült. Craig Hull

9 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 9 NŐK ELLENI ERŐSZAK A nemi alapú és a nők elleni erőszak terén folyamatban lévő uniós kezdeményezések kiemelkedő lehetőséget jelentenek a soros magyar elnökség számára, hogy folytassa a trió elnökség programjának keretében vállalt kötelezettségeit. Döntő fontosságú, hogy a soros elnökség folytassa a spanyol és belga elnökségek által megkezdett munkát az uniós és az EU-n kivüli politikai következetesség biztosítása érdekében. A nemi alapú erőszak felszámolását továbbra is kiemelt fontosságú ügyként kell kezelni. Az Amnesty International javasolja a soros magyar elnökségnek, hogy népszerűsítse a nők elleni erőszak felszámolásáért, a Bizottság által létre hozott kezdeményezéseket. Ide tartozik például az egész EU-ra érvényes stratégia a nőket érő erőszak (többek között a nőinemiszerv-csonkítás, female genital mutilation, FGM) elleni küzdelemről, amely a közeljövőben várhatóan elfogadásra kerül; vagy a hamarosan elinduló európai, nemi alapú erőszakkal kapcsolatos figyelemfelkeltő kampány; illetve az FGM Unión belüli felszámolására irányuló, előterjesztés előtt álló törvényjavaslatok. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Biztosítsa, hogy az EU Stratégia a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésére figyelembe veszi az erőszak összes formáját és garantálja a legmagasabb szintű emberi jogi védelmet. Indítson egy, a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban lévő figyelemfelkeltő kampányt, amely bevonja a jogalanyokat is, illetve biztosítja a tevékeny részvétel lehetőségét. Biztosítsa, hogy bármely, köztük az áldozatok jogait érintő büntetőjogi törvényjavaslat összhangban legyen a nemzetközi normákkal. MÉRFÖLDKÖVEK: Civil szervezetek együttműködésével és a jogalanyok aktív részvételével olyan irányelvek kerülnek kidolgozásra, amelyek tükrözik a legmagasabb szintű emberi jogi normákat. Az EU Stratégia a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésére tükrözi a nemzetközi jog által biztosított legmagasabb szintű emberi jogi normákat, különösen a nemi alapú és a családon belüli erőszakkal, valamint az FGM eseteivel kapcsolatban. Az erőszak ezen formáira a tájékoztató kampányokban felhívják a figyelmet. Minden a megelőzésre és védelemre irányuló intézkedéssel kapcsolatos törvényjavaslat emberi jogiközpontú megközelítésen alapul anélkül, hogy megbélyegezné a migráns közösséget.

10 10 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ BEVÁNDORLÁS ÉS MENEKÜLTÜGY BEVÁNDORLÁS Az Unió szüntelen törekvése az irreguláris migráció szabályozására olyan gyakorlatot eredményezett, amely komoly aggodalomra ad okot, mivel nem tartja tiszteletben az alapvető emberi jogokat, úgy mint a menedék igényléséhez és az abból származó védelemhez való jog, illetve a minden embert, a menekültstátusz meglététől függetlenül megillető, emberséges bánásmódhoz való jog. Ezen belül is külön aggasztó, hogy nagy erőkkel lépnek fel a bevándorlók belépésének megakadályozása érdekében. A különböző határőrségi akciók, beleértve a Frontex, az Unió külső határainak biztosításáért felelős hatóság akcióit, valamint a bevándorlók kitoloncolására és visszatelepítésére harmadik országokkal kötött egyezményeket, olyan országokkal, mint például Líbia, amelyek lesújtó emberi jogi bizonyítvánnyal rendelkeznek, veszélyeztetik a migránsok alapvető jogainak érvényesülését. Ezért nagyon fontos, hogy az EU bevándorlási politikája alapvetően az egyének védelmére épüljön, és ebből kifolyólag magában foglalja a nemzetközi és uniós emberi jogok, a menekültügyi törvények és normák egyidejű tiszteletben tartását. Az Unión kívüli országokkal folytatott menedékügyi párbeszédet és együttműködést emberi jogi alapokra kell helyezni. Hasonlóan fontos, hogy bármely, az EU és harmadik ország közötti, bevándorlást vagy visszatelepítést szabályozó együttműködés átlátható legyen, biztosítsa a teljes felelősségre vonhatóságot és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását. Az irreguláris migránsok széles körben alkalmazott őrizetbe vétele mint bevándorlást szabályozó eszköz, jól szemlélteti azt az ellentmondást, amely az EU gyakorlata és az egyes tagállamok emberi jogi kötelezettségei között feszül. Az idegenrendészeti fogva tartást kizárólag végső lehetőségként, az emberi jogi normák betartásával lenne szabad alkalmazni, és csupán akkor, ha alternatív intézkedések elégtelennek bizonyulnak. A soros magyar elnökségnek vezető szerepet kell vállalnia egy olyan megközelítés kidolgozásában, amely összhangban áll a nemzetközi emberi és menekültjogi normákkal. Ezen normák megkövetelik az őrizetbe vétel szükségességének egyéni alapon történő elbírálását azon személyek esetében, akiknél a kiutasítás lehetősége fennáll. Az őrizetbe vétel csak abban az esetben indokolt, amennyiben az adott esetben a kevésbé erőteljes intézkedések elégtelennek bizonyultak.

11 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 11 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Biztosítsa, hogy adminisztratív fogvatartás intézménye teljes mértékben megfelel nemzetközi emberi jogi és uniós normáknak. Biztosítsa, hogy a Frontex akciók átláthatóak és összhangban legyenek az emberi jogi keretrendelettel, ahogy azt a módosított jogszabály világosan előírja. Biztosítsa egy olyan emberi jogi központú megközelítés elfogadását, mely minden bevándorlás menedzsment -tel kapcsolatos harmadik országgal való együttműködés magját képezi különösen, amelyek az irreguláris migránsok belépésének illetve visszaküldésének szabályozására irányulnak. MÉRFÖLDKÖVEK Kezdeményezi olyan alternatív intézkedések bevezetésének véglegesítését a Tanácsban, melyek helyettesítik az Unióban a fogvatartást. Népszerűsíti a független ellenőrzés, fokozott számonkérhetőség és az uniós törvények és emberi jogi normák hatékony érvényesítését a Frontex akciókkal kapcsolatos új jogi keretszabályozások területén. Szigorú emberi jogi garanciákat alkalmaz a visszafogadás és migráció szabályozása terén harmadik országokkal történő együttműködési tárgyalások során. Szudáni menedékkérő kezében letelepedési engedéllyel. Törökörszág, 2008 március. Amnesty International

12 12 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGY Az elmúlt évben folytatódott az Európa szintű gyakorlati együttműködés hangsúlyozása a menekültügy területén, melynek eredményeként létrejött az Európai Menekültügyi Támogató Iroda (European Asylum Support Office, EASO). A soros elnökség kulcsszerepet játszik az EASO ezen kezdeti időszakában, abban, hogy biztosítsa az EASO hatékony, átlátható működését a tagállamoktól érkező szükséges segítség és a civil szervezetek hatékony közreműködésének biztosításával. A gyakorlati együttműködésbe fektetett erőfeszítéseknek párosulniuk kell a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (Common European Asylum System, CEAS) második fázisának megteremtésére irányuló folyamattal azért, hogy a menedék kérelmek elbírálása terén tapasztalható jelenlegi különbségeket megszűntessék és a menedékkérők védelmével kapcsolatos kritikus hiányosságokat orvosolják. A trió elnökség során vállalt kötelezettségekkel összhangban, a soros magyar elnökségnek célul kell kitűznie a tagállamok törvényeinek és gyakorlati intézkedéseinek összehangolását, hogy egy valóban közös menekültügyi teret teremtsen, mely magas szintű védelmet biztosít az arra rászorulóknak. E tekintetben fontos, hogy a CEAS egyik kulcsfontosságú szempontja legyen a védelemnyújtás területén biztosított kölcsön támogatás mind az Unión belül, mind pedig azon kívül is. Ennek érdekében véghez kell vinni a Dublini Rendszer átfogó reformjának megvalósítását, és a tagállamok Európán kívüli országokból érkező menekültek letelepítésével kapcsolatos elkötelezettségének megerősítését. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Tegyen lépéseket a már folyamatban lévő menekültügyi törvénytervezetek ügyében, és biztosítsa a menekültügyi törvények és gyakorlat további harmonizálását a nemzetközi személyvédelmi normákkal. Kezelje a dublini rendszer által előidézett méltánytalanságokat és hiányosságokat ezáltal biztosítva a megfelelő védelmet minden rászorulónak. Építsen a már működő Európai Letelepítési Programra a nem uniós országokból érkező letelepedni vágyó emberek számának gyarapítása érdekében. Támogassa az EMTH-t és minden területen működjön együtt civil szervezetekkel az átláthatóság biztosítása érdekében, többek között különböző EMTH tevékenységek során, valamint a származási országokkal kapcsolatos információ- és más adatgyűjtés közben. MÉRFÖLDKÖVEK Megoldja a menekültügyi szabályozással kapcsolatos, még függőben lévő fontosabb kérdéseket, különös tekintettel a fogva tartással kapcsolatos jogi biztosítékokra. Elősegíti a nagyobb fokú felelősség-megosztást azzal, hogy engedélyezi a Dublini Rendszerhez kapcsolódó áthelyezések felfüggesztését. Elkötelezi magát a nem EU-s országból érkező személyek lehető legnagyobb számban való letelepítésére az EU Letelepítési Program keretén belül. Bitosítja a megfelelő források elkülönítését az EMTH számára és a hivatallal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.

13 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 13 EU CSATLAKOZÁS AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNYHEZ (EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, ECHR) A belga elnökség alatt folytatódtak az ECHR-hez való uniós csatlakozással kapcsolatos tárgyalások, többek között az Európa Tanács ezzel foglalkozó, Emberi Jogi Informális Munkacsoportja (CDDH-UE) és az Európai Bizottság közötti egyeztetések formájában. A csoport amelyben uniós tagállamok is képviseltetik magukat feladata, hogy 2011 júniusáig kidolgozza azokat a jogi eszközöket, amelyek megteremtik az EU ECHR-hez való csatlakozásának feltételeit, valamint az egyezmény rendszerében való részvételét. Mivel az EU ECHR-hez való csatlakozásának legfőbb célja, hogy növelje és erősítse az egyének emberi jogainak hatékony védelmét, az Amnesty International üdvözli a jelenlegi tárgyalásokat, amelyek jelentős lépésként értékelhetők az emberi jogi védelemmel kapcsolatos hiányosság megszüntetésére. Az Amnesty International szerint azonban aggodalomra ad okot a civil szervezetek részvételének és a tárgyalások demokratikus ellenőrzésének hiánya, mivel árnyékot vet a folyamat egészére és hiányosságokat eredményez az emberi jogi védelem területén, nem utolsósorban a társ-alperesi mechanizmussal kapcsolatban. Ez utóbbi lehetővé tenné, hogy az EU és/vagy egyes tagállamai társ-alperesként csatlakozzanak az eljáráshoz, a kérelmező által megjelölt eredeti alperes mellett, legyen az akár egy állam, vagy az Unió. Nagyon fontos szavatolni, hogy ez a mechanizmus tiszteletben tartsa az egyéni kérelmező jogait és ne jelentsen túlságosan indokolatlan mértékű nyomást számára.

14 14 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Szorgalmazza az ECHR-csatlakozás ügyében folyó tárgyalások átláthatóságát az emberi jogok védelemével kapcsolatosan, és biztosítsa a civil szervezetek teljes körű bevonását az egyeztetésekbe, helyi és regionális szinten egyaránt. Biztosítsa az egyéni kérelmezők jogait, és a felek egyenlőségének elvének érvényesülését az EU ECHR-hez való csatlakozásának szabályaiban, beleértve a társ-alperesi mechanizmust is. MÉRFÖLDKÖVEK Biztosítja az EU ECHR-hez való csatlakozásával kapcsolatos tárgyalások átláthatóságát. Szakértők, köztük civil szervezetek képviselői, időben meghívást kapnak, hogy véleményükkel hozzájáruljanak, részt vegyenek a csatlakozással kapcsolatos eszmecseréken. A csatlakozási szerződésbe és annak végrehajtási szabályaiba belefoglalják a kérelmezők jogainak védelmét és tiszteletben tartását. Amnesty International AI Magyarország szervezte Irán-tüntetés.

15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 15 AZ EU GLOBÁLIS SZEREPE EMBERI JOGI POLITIKA Az EU emberi jogi politikájának a belga elnökség által indított felülvizsgálata fontos lépés abba az irányba, hogy az Európai Külügyi Szolgálat erős alapokra építkezzen, és hogy az EU következetes maradjon tevékenységei során. A felülvizsgálat befejezése után az EU-nak fel kell ismernie annak szükségességét, hogy még befogadóbbá kell válnia, és hogy az emberi jogok egyetemes alapelve által vezérelve világosan ki kell jelölnie az emberi jogok helyét az EU külpolitikájának középpontjában. A felülvizsgálat eredményeként egy még átfogóbb emberi jogokon alapuló megközelítést kell létre hozni, amely hozzásegíthet az emberi jogi helyzet teljesebb megértéséhez és megfontolt kezeléséhez. Az Unió kiterjedt emberi jogi mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül kívánnak további bővítést. Azonban túlságosan gyakran fordul elő, hogy ezeket az eszközöket nem alkalmazzák elég hatékonyan, és gyakran a külpolitikai tevékenységtől elszigetelten kezelik. Ez különösen igaz az EU emberi jogi iránymutatásaira és külpolitikai párbeszédére. Gyakran előfordul, hogy az EU delegációk tagjainak és a tagállami nagykövetségek munkatársainak nincs tudomásuk az emberi jogi iránymutatók által megszabott elkötelezettségekről, és ezáltal az átfogó emberi jogi stratégiát legtöbbször a puszta párbeszéddel igyekeznek helyettesíteni. A rendelkezésre álló eszközök bárminemű felülvizsgálata során ezért először a végrehajtás nehézségeit kell orvosolni, és szavatolni kell az eszközök általános elismerését az Uniós fővárosokon kívül élő, az emberi jogi kérdésekben járatlan személyek által is. Egy széleskörű, országokra lebontott emberi jogi stratégia várható elfogadása erősítheti az EU tevékenységét. A maximális hatás érdekében az EU-nak széles körű egyeztetéseket kell folytatnia helyi emberi jogi aktivistákkal és szervezetekkel, beleértve azokat, akiknek csak korlátozott anyagi lehetőségeik vannak. Ez lényeges a sajátságos szükségletek felismeréséhez és azok legoptimálisabb kielégítéséhez. Minél szélesebb körben kell terjeszteni az országos stratégiákat, hogy a megfelelő uniós tisztviselők megismerjék tartalmukat, és hogy tevékenységük összhangban legyen egymással.

16 16 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) hivatalosan megkezdte munkáját, és az elkövetkezendő hat hónapban eléri teljes működési kapacitását. Annak érdekében, hogy kitűzött feladatát teljesíteni tudja (egységesebb és következetesebb uniós külpolitika, beleértve az EU emberi jogi politikáját is), minden uniós országnak kötelessége, hogy elkötelezett és kezdeményező legyen egy erős emberi jogi program kialakításában. Ennek megvalósításában kulcsszerepe van egy készségesen együttműködő elnökségnek, különösen az új hatóság működésének korai szakaszában. A hatóság erőteljesen korlátozott forrásai megkívánják az uniós országok fokozott együttműködését és kezdeményezőkészségét az EKSZ támogatásában, annak érdekében, hogy a hatóság érdemi munkát végezhessen azokon a területeken, amelyeket a különböző Uniós Iránymutatások tartalmaznak, többek között a halálbüntetés, a nők elleni erőszak, a kínzás és az emberi jogi aktivisták védelmének kérdésében. Az Uniós küldöttségeknek és a tagállamok külképviseleteinek különösen nagy szerepet kell vállalnia ebben a munkában, amely ugyancsak megköveteli a veszélyeztetett személyek védelmét. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A FŐKÉPVISELŐT, AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLATOT, A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET ÉS MINDEN UNIÓS TAGÁLLAMOT, HOGY: Biztosítsák az emberi jog központi szerepét az EU külpolitikájában és az EKSZ megfelelő támogatását az uniós országok részéről, különösen a kezdeti időkben. Biztosítsák, hogy az emberi jogi stratégia felülvizsgálatának tanulságai nem vesznek el, és végezzenek szigorú szempontok szerinti kiértékelést az emberi jogi eszközök alkalmazásának hatékonyságát illetően. Hajtsák végre hatékonyan az EU Iránymutatásokat az előző elnökségek munkájára építve, hogy megerősítsék az emberi jogok támogatását és védelmét harmadik országok vonatkozásában. Fogadjanak el országokra lebontott emberi jogi stratégiát a megfelelő szervezetekkel és más szereplőkkel való egyeztetés alapján, és széles körben terjesszék e stratégiát az érintett uniós intézményeken belül, annak érdekében, hogy biztosítsák az EU irányelvek egységességét az emberi jogi központú megközelítés alkalmazásával, harmadik országok vonatkozásában is. MÉRFÖLDKÖVEK Az Európai Tanács folyamatosan napirenden tartja az emberi jogi kérdéseket, azok helyet kapnak minden tanácsi határozatban, nyilatkozatban és egyéb uniós iratban. Az Unió emberi jogi politikájának felülvizsgálatát külön napirendi pontként tárgyalják a külügyminiszterek a Külügyminiszterek Tanácsa ülésén, amelynek eredményeként átfogó tanácsi határozat vagy bizottsági közlemény kerül elfogadásra. Széles körű egyeztetéseket kezdeményez ország-specifikus stratégiák kidolgozására, különös tekintettel az EU Iránymutatások végrehajtására. Beszámolókat tart az érintett uniós szereplők számára, többek között a Kereskedelmi Főigazgatóság, az Európai Bizottság Humanitárius Segítségnyújtás és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) és a Fejlesztési Együttműködési Bizottság számára, amelyek szintén alkalmazzák a stratégiát munkájuk során.

17 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 17 KÉTOLDALú EU KAPCSOLATOK Most, hogy az EKSZ elkezdte működését, az EU még kedvezőbb helyzetben került annak az elkötelezettségnek a bizonyítására, hogy világvezető szerepet vállaljon stratégia partnerei élén az emberi jogokért való egyértelmű kiállásban. Az Uniónak biztosítania kell, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása minden külpolitikai döntés középpontjában álljon és mércéül szolgáljon az EU egységes külpolitikája számára. Ahogy a biztonságpolitikai kérdések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, az Amerikai Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak újra bizonyítaniuk kell, hogy tiszteletben tartják a nemzetközi jogot, azáltal hogy vállalják a felelősséget a terrorizmus elleni harc során elkövetett emberi jogi jogsértésekért. Az EU-Kína kapcsolatok terén az Uniónak koncentrált és eredményközpontú tevékenységre van szüksége (pl. az emberi jogok és a jogállamiság területén), hogy teljesíteni tudja azt a kötelességét, hogy a Kínával kapcsolatos emberi jogi kérdések a figyelem középpontjában maradjanak, és a gazdasági érdekekkel szemben ne kapjanak alárendelt szerepet. Az EU-nak kötelessége, hogy nyomást gyakoroljon Kínára annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményeket érjen el az emberi jogokkal kapcsolatban, különös tekintettel az emberi jogi aktivistákkal való bánásmód, a véleménynyilvánítás szabadsága, a halálbüntetés és a vallásszabadság terén. Kapuőr a Guantánamo öbölben lévő tengerészeti támaszponton. Cuba, november 19. US DoD

18 18 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ AZ EU ÉS SZOMSZÉDAI Horvátország csatlakozási tárgyalásainak befejezése és a csatlakozási egyezmény megkötésének közeledtével, a soros magyar elnökség egyik legfontosabb feladatává az EU-bővítés kérdése válik. Az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló fejezet megnyitásával, az Uniónak határozottan ki kell nyilvánítania azon elvárását, hogy a horvát hatóságok tegyenek a háborús bűnök elkövetői eddigi büntetlenségének felszámolására. A horvát hatóságok még mindig nem biztosították az ös háború alatt elkövetett háborús bűnök áldozatai és azok családtagjai számára az igazság felderítését, az igazságszolgáltatási elégtételt és a kártérítést. A Horvátországgal szemben alkalmazott felelősségteljes uniós eljárás fontos példa lesz az EU-hoz csatlakozni kívánó más nyugat-balkáni országok számára. A Törökországgal folytatott csatlakozási és kétoldalú tárgyalásokat pedig fel kell használni a törvénykezési reformok előmozdítására. Törökország a mai napig nem rendelkezik olyan egységes jogszabállyal, amely az ország menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos kötelezettségeit törvénybe foglalja, és még mindig érvényben vannak az Emberi Jogok Európai Bírósága által törvénytelennek ítélt, a külföldi állampolgárok fogva tartását szabályozó jogszabályok is. Az európai szomszédsági politika stratégiai felülvizsgálata a tervek szerint a soros magyar elnökség ideje alatt fejeződik be. E felülvizsgálatnak szorosan kellene kapcsolódnia az Unió teljes emberi jogi politikájának felülvizsgálatához, és foglalkoznia kell olyan súlyos problémákkal, mint a déli és keleti országokkal folytatott közösségi politikában tapasztalható következetlenség. Mivel az Uniónak viszonylag nagy befolyása van szomszédaira, az EU-nak sokkal határozottabbnak és világosabbnak kell lennie a partnerei felé támasztott elvárásaiban, és egységes emberi jogi stratégiákat kell kidolgoznia szomszédaival, amely nem korlátozódik kizárólag egy emberi jogi párbeszéd elindítására. Bár hivatalosan nem része a szomszédsági politikának, az EU és a Belarusz Köztársaság egyre erősödő kapcsolata kritikus kérdés marad, különösen azért, mert a Belarusz Köztársaság az egyetlen olyan európai ország, ahol még mindig hajtanak végre kivégzéseket. A halálbüntetés elleni harc egyértelműen kiemelt pontja a trió elnökség programjának, habár az elmúlt egy évben az egyes országok helyzetével kapcsolatos stratégiai munkák szüneteltek. A harmadik, egyre nagyobb nemzetközi támogatottságot élvező, halálbüntetéssel kapcsolatos ENSZ határozat elfogadása után, az Uniónak fel kell újítania a halálbüntetés eltörléséért folytatott munkáját a fordulóponton lévő országokkal, köztük a Belarusz Köztársasággal is.

19 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 19 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A FŐKÉPVISELŐT, AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLATOT, A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET ÉS MINDEN UNIÓS TAGÁLLAMOT, HOGY: Törekedjenek az emberi jogok hangsúlyozására az EU kétoldalú kapcsolataiban, különös tekintettel stratégiai partnereikre. Biztosítsák, hogy az emberi jogok központi szerepet kapjanak az EU külpolitikájában és, hogy elegendő EKSZ forrást különítsenek el ezekre a célokra. Biztosítsák az emberi jogok központi szerepét az EU és stratégiai partnerei, például Kína, Oroszország, India, Brazília és az USA közötti kétoldalú kapcsolatokban. Erősítsék meg elkötelezettségüket a szomszédos országokkal kapcsolatos emberi jogi problémák megoldása érdekében, a nyugat-balkáni és török bővítési folyamat során, a szomszédsági politika felülvizsgálata és más kétoldalú kapcsolatokat érintő intézkedéseken keresztül. Ismételten erősítsék meg a kivégzések gyakorlatának az egész világra kiterjedő megszüntetését, mint az egyik legfontosabb külpolitikai célt, követelve a kivégzések azonnali moratóriumát a Belarusz Köztársaságban. MÉRFÖLDKÖVEK Az emberi jogok védelme szerepel a kétoldalú csúcstalálkozók napirendjén és a kapcsolódó közleményekben, különösen stratégiai partnerek esetében. Felhasználják a Horvátországgal az igazságszolgáltatás és alapvető jogok fejezetről folytatott tárgyalásokat arra, hogy garanciákat kapjanak a hatóságoktól, hogy a hatályos nemzetközi jog alapján eljárást indítanak minden olyan bűntény esetében, amelyet az ös háború alatt követtek el, biztosítják az áldozatok és családjaik számára a jóvátétel lehetőségét, beleértve a kárpótlást, kártérítést, rehabilitációt, és kezességet vállalnak a mulasztások megismétlése ellen. Felhasználják a csatlakozási tárgyalásokat és kétoldalú kapcsolatokat arra, hogy nyomást gyakoroljanak Törökországra egy olyan menekültügyi törvény megalkotása érdekében, amely megfelel a nemzetközi befogadási és személyvédelmi normáknak, és hogy az létrehozzon egy, a párizsi irányelvekkel összhangban lévő független hazai emberi jogi intézményt, ahogy azt az uniós országok javasolták Törökország Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) során. Elindítják egy következetesebb és átfogóbb emberi jogi stratégia kidolgozását a szomszédos országok tekintetében, minden lehetséges eszköz felhasználásával; alkalmazva a politikai párbeszédet és az új cselekvési terveket a szomszédos országokkal szemben támasztott hangsúlyosabb és egyértelműbb elvárások kommunikálására, és a teljesítések mérföldköveinek és időkereteinek pontos meghatározásával. Kidolgoznak és bevezetnek egy világos stratégiát a halálbüntetés eltörlése szempontjából fordulóponton lévő országokkal, hogy a moratóriumra felszólító, a halálbüntetés eltörlésére vonatkozó ENSZ határozatokat megfelelően alkalmazzák. Határozottan felhívják a Belarusz Köztársaság figyelmét a kivégzésekre vonatkozó azonnali moratórium bevezetésének szükségességére, és azt minden szinten támogatja. Amnesty International Utcai akció a halálbüntetés megszűn- tetésért a Belarusz Köztársaságban, a Belarusz Nagykövetség közelében, Moszkva, Oroszország.

20 20 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ EU-ENSZ KAPCSOLATOK EMBERI JOGI TANÁCS Az Emberi Jogi Tanács (EJT) felülvizsgálatának mostani kritikus pontján, Magyarországnak, mint EJT tagnak, valamint a Főképviselőnek, magas szintű politikai figyelmet kell szentelnie, és megfelelő forrásokat kell biztosítania a Tanács mindennapi munkájához és a felülvizsgálati eljárás támogatására. Az EJT mandátum teljesebb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, és különös tekintettel az emberi jogi jogsértések elleni hatékony fellépésére, az Uniónak nyomást kell gyakorolnia külkapcsolatai és régió-közi szövetségei révén. Az EU beavatkozása mellett az egyes uniós országoktól érkező hozzájárulások járulékos értéket jelentenének. Minden javaslat politikai következményeit át kell gondolni, hiszen az ezekből származó előnyök világos feltérképezése különösen hasznos lehet olyan érzékeny témákkal kapcsolatban, mint a faji megkülönböztetés vagy a vallás kérdésében. Az Uniónak javaslatokat kell kérnie olyan csoportok delegációitól, akik támogatásra szorulnak. Feltétlenül szükséges és kulcsfontosságú a felülvizsgálat során a folyamatos egyeztetés nem-kormányzati szervezetekkel és nemzeti emberi jogi intézményekkel, az olyan kezdeményezések felismerésében és megakadályozásában, amelyek, még ha nem is szándékosan, de korlátoznák részvételüket az EJT munkájában. Központi szerepet játszik az EJT működésében az ENSZ különleges eljárási rendszere, ezért az EU-nak még kezdeményezőbbnek kell lennie e rendszer megerősítése és fejlesztése érdekében. A rendszer működésének hatékonysága és minősége nagyban függ a magasan képzett, független emberi jogi szakértők kiválasztásától. Nagyon fontos, hogy az alkalmas jelöltek nyilvános listája kiterjedt legyen és képviseljen minden régiót, mindkét nemet és minden szakterületet. Az egyéni jelöltek kinevezésével kapcsolatban fontos, hogy az EU biztosítsa, hogy a szakértők végső kiválasztásának hatásköre és felelőssége az EJT Elnökénél maradjon (és azt ne ruházzák át az Egyeztető Csoportra). A panaszeljárással kapcsolatban gyökeres változásokra vonatkozó javaslatokra van szükség, hogy még hatékonyabb és átláthatóbb mechanizmusokkal lehessen elejét venni az emberi jogi jogsértéseknek. A soros magyar elnökségnek továbbra is meg kell erősítenie az EU elkötelezettségét az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) mellett, különösen a hatékony civil részvétel biztosításával, és az UPR ajánlásainak véghezvitelére való összpontosítással, a kétoldalú kapcsolatokon belül is. Összhangba kell hozni és meg kell erősíteni az UPR ajánlásokat véghezvivő intézkedéseket azokkal az ajánlásokkal, amelyek más ENSZ testületek javaslatait hajtják végre, többek között az egyezmények által létrehozott bizottságok és különleges eljárások révén. Mivel Magyarország UPR felülvizsgálata épp elnöksége idejére esik, példát kell mutatnia azáltal, hogy az ajánlásokra késedelem nélkül válaszol és tájékoztatja a EJT-t a javaslatok megvalósításának menetéről.

AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE Az Amnesty International egy nemzetközi mozgalom, mely a világ több, mint 150 országában és territóriumán 2,8 millió támogatót,

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata Valletta, 2017. február 3. (OR. en) Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése 1. Üdvözöljük és támogatjuk

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára 2011. január 1-jétől Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Riccarda Nissen és Angelika Dahlin, német állampolgárok által a Netzwerk Rafael e.v. és a Terre des Femmes

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 18. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. 18. (OR. en) 13453/16 ADD 3 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. 18. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató ASIM 137 ACP

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában P7_TA(2011)0427 A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Az Európai Parlament 2011. szeptember 28-i állásfoglalása az emberi jogok, a szexuális irányultság és a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK I. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 816 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/2030(INI)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/2030(INI) Európai Parlament 2014-2019 Külügyi Bizottság 2016/2030(INI) 2.5.2016 JELENTÉSTERVEZET a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról

Részletesebben

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében

Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Civil szervezetek jogi eszközei, lehetőségei a környezet védelmében Reflex Környezetvédő Egyesület A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A társadalmi részvétel előnyei több szakmai-társadalmi

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 23.10.2013 2013/2152(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Az emberi jogok helyzete

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

A pozsonyi nyilatkozat

A pozsonyi nyilatkozat Pozsony (Bratislava), 2016. szeptember 16. A pozsonyi nyilatkozat Az európai projekt szempontjából kritikus időszakban találkozunk ma Pozsonyban (Bratislavában). A 27 tagállam pozsonyi csúcstalálkozójának

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához

Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához Iránymutatás az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országok felé irányuló politikájához I. BEVEZETÉS (i) Az Egyesült Nemzetek, többek között a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten

P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten P7_TA-PROV(2011)0155 A nemi erőszak konfliktusokban való használata Észak-Afrikában és a Közel-Keleten Az Európai Parlament 2011. április 7-i állásfoglalása a nemi erőszaknak az észak-afrikai és közel-keleti

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben