AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE"

Átírás

1 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

2 Az Amnesty International egy nemzetközi mozgalom, mely a világ több, mint 150 országában és territóriumán 2,8 millió támogatót, tagot és aktivistát számlál, akik a súlyos emberi jogi visszaélések megszűntetéséért küzdenek. Egy olyan világot szeretnénk, ahol minden egyes ember számára valósággá válnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más nemzetközi emberi jogi dokumentumokban lefektetett jogok. Az Amnesty International kormányoktól, politikai ideológiáktól, gazdasági érdekektől vagy vallásoktól független szervezet és működését túlnyomórészt tagdíjakból és adományokból fedezi. Amnesty International 2011 Amnesty International European Institutions Office rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Magyarország Rózsa u Budapest Magyarország Amnesty International International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom Minden jog fennrartva. Ez a kiadvány szerzői jogvédelem alatt áll, de érdekképviseleti, kampány és oktatási célokra, de nem viszonteladásra, bármilyen módszerrel történő sokszorosítása díjmentesen engedélyezett. A szerzői jogok tulajdonosai kérik, hogy minden fent említett felhasználást számukra jelezzek nyilvántartásba vételre hatásvizsgálat céljából. Minden más a fentiektől eltérő sokszorosítás vagy újra publikálás más kiadványokban vagy fordítás vagy adaptáció a szerzői jogok tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyéhez és esetleges jogdíjak megfizetéséhez kötött. borítókép: Stiller Ákos, hvg.hu Kunhegyesi Ferenc: Bódvalenke balladája/ ballad of Bódvalenke TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4 HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 6 Romák 6 Antidiszkriminációs irányelv 8 NŐK ELLENI ERŐSZAK 9 BEVÁNDORLÁS ÉS MENEKÜLTÜGY 10 Bevándorlás 10 Menekültügy 12 EU CSATLAKOZÁS AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNYHEZ (EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, ECHR) 13 AZ EU GLOBÁLIS SZEREPE 15 Emberi jogi politika 15 Európai Külügyi Szolgálat 16 Kétoldalú EU kapcsolatok 17 Az EU és szomszédai 18 EU-ENSZ KAPCSOLATOK 20 Emberi Jogi Tanács 20 Fegyverzetellenőrzés 21 VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 22 NEMZETKÖZI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 24 FÜGGELÉK: TÍZ EGYÉNI ESET A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉG IDEJÉRE

3 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE 2011 JANUÁR-JúLIUS

4 4 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ BEVEZETŐ A Lisszaboni Egyezmény életbe lépésével létrejött változtatások radikálisan átalakították az Európai Unió (EU) soros elnökségének feladatait. Az elnökségnek most sokkal inkább belső feladatokra kell összpontosítania. Ezért az egyik legfőbb kihívás a soros magyar elnökség számára az Unión belüli emberi jogi helyzet kérdése lesz, amelyet a korábbi elnökségek igyekeztek figyelmen kívül hagyni az Unión kívüli eredményes emberi jogi munka látszata mögé bújva. Az utóbbi időkben az európai emberi jogi helyzet is jelentősen megváltozott. A kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, valamint a büntetés végrehajtásban és a büntetőjog gyakorlati alkalmazásában a faji megkülönböztetés oly mértékben megnövekedett, hogy ezek orvoslása pusztán tagállami szinten túlságosan nehéz feladat lenne. A Roma kisebbségek helyzete és az ellenük Európa szerte elkövetett súlyos jogsértések miatt túllendítették a kérdést azon a túlságosan is kényelmes holtponton, melyet korábbi soros EU elnökségek hangoztattak, annak érdekében, hogy ne kelljen őszintén szembenézniük az Unióban uralkodó emberi jogi problémákkal. Senki nem kerülheti azon ellentmondás felismerésének és feloldásának égető szükségességét, hogy miközben az EU szigorúan megköveteli az Unión kívüli országoktól az emberi jogok tiszteletben tartását, addig saját tagállamai felelősségre vonásában kudarcot vall. Az EU-nak mihamarabb meg kell szüntetnie az ellentmondást, amely az emberi jogok Unión kívüli és belüli védelmével kapcsolatos elvárásai között feszül. Első ízben a leköszönő belga elnökség tűzte napirendjére ezt a kérdést, megzavarva ezzel a korábbi évek mozdulatlanságát. Ezért most azt várjuk a magyar elnökségtől, hogy építsen erre a nem túl látványos, de annál jelentősebb kezdeményezésre. Amennyiben az EU nem képes kidolgozni egy következetes emberi jogi stratégiát, csorbát szenved az Unión kívüli befolyása és nevetség tárgyává válik azáltal, hogy szemet huny a saját tagállamai által elkövetett durva emberi jogi jogsértések felett. Azonban ugyanolyan fontos, és a jelenlegi emberi jogi helyzet is azt kívánja, hogy ne csupán az EU külső megítélése, hanem a visszaélések súlyossága miatt is nagy lendülettel lépjen fel a jogsértésekkel szemben. A soros magyar elnökségnek akkor lesz jó esélye a helyzet javítására, ha párbeszédet indít a lehető legmagasabb, igazságügyi, bel - és külügyminiszteri szinteken, helyet biztosítva a civil társadalom szakértőinek is, továbbá ha kiszélesíti az Alapjogok, Állampolgári Jogok és a Személyek Szabad Mozgásával foglalkozó Munkacsoport (Working Party on Fundamental Rights, Citizen s Rights and Free Movement of Persons, FREMP) mandátumát. Habár 2011-től kezdődően az Unión kívüli emberi jogi kérdésekért az új Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) lesz felelős, a soros magyar elnökség mégis fontos kihívásokkal néz szembe e téren is. Folyamatos nyomást kell gyakorolnia annak érdekében, hogy az EKSZ valóban elérje a szükséges hatást az emberi jogok területén. Ha az EU valóban hasznos szerepet akar játszani az emberi jogok Unión kívüli támogatásában, szükséges, hogy megfelelő helyi erővel rendelkezzen az adott országon belül. Ez azt jelenti, hogy elegendő emberi jogi szakembert kell alkalmaznia minden EU küldöttségen, illetve a tagállamok külképviseletein. Az Amnesty International aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatosan, hogy az EKSZ akár harmadára is csökkentheti az EU emberi jogi szakembereinek jelenlegi számát Brüsszelben és helyi szinten is. Fennáll annak a veszélye, hogy egy ilyen drasztikus létszámcsökkentés eredményeképpen az EU képtelen lesz fenntartani az emberi jogi munkajának jelenlegi minőségét vagy nem lesz elegendő kapacitása arra, hogy segítséget nyújtson azok számára, akiknek a

5 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 5 túlélése a helyi demokráciák és emberi jogi mozgalmak fenntartásának előfeltétele. Elvárjuk, hogy a soros elnökség gyakoroljon nyomást az EU intézményeire és tagállamaira, hogy időben cselekedjen, mielőtt az Unió külföldi emberi jogi szerepvállalása teljesen jelképessé válik. Számítunk továbbá az új soros elnökség teljes támogatására egy új vállalati felelősségvállalási keretstratégia kidolgozására Uniós székhellyel rendelkező, külföldi piacokon működő cégek vonatkozásában. Túlságosan gyakran előfordul, hogy az EU szemet huny európai vállalatok külföldön elkövetett emberi jogi jogsértései felett, amelyekért elmarad a felelősségre vonás és az áldozatok kárpótlása. Ez közvetlenül veszélyezteti azoknak a több millió eurós segélyeknek a hatékonyságát, amelyeket az Unió a helyes kormányzással és igazságszolgáltatással kapcsolatos projektekre fordít. Elvárjuk az új elnökségtől, hogy szorgalmazzon legalább egy jogilag kötelező érvényű ne okozz kárt alapelvet, a külföldön működő európai vállalatok számára. Az EU csak abban az esetben lehet hatékony a számonkérhetőség ösztönzésében, ha saját vállalatait a helyi lakosság emberi jogainak tiszteletben tartására kötelezi. Az intézményekkel kapcsolatos kihívásokon túl a soros magyar elnökségnek nem szabad elfelejtenie, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása végső soron az egyes emberek védelméről szól. Az EU-nak kötelessége, hogy tegyen azokért, akik akár az EU-ban, akár azon kívül emberi jogi visszaélések áldozataivá váltak vagy jelenleg is jogsértéseket szenvednek el. Ezért a soros magyar elnökség figyelmébe ajánlunk tíz olyan személyt, akiket emberi jogi jogsértések értek. Azt várjuk az EU-tól, hogy emelje fel szavát és érjen el kézzelfogható eredményeket érdekükben. A soros magyar elnökség emberi jogi sikereinek legékesebb bizonyítéka e tíz áldozat helyzetének javítása lenne. Dr. Nicolas J. Beger Igazgató Amnesty International Európai Intézmények Irodája Jeney Orsolya Igazgató Amnesty International Magyarország

6 6 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Az elmúlt hónapok tömérdek bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy Európában egyre növekszik a diszkrimináció mértéke. Az Amnesty International súlyos emberi jogi jogsértésekről számolt be, többek között roma telepesek Franciaországból való kiutasításáról, az igazságszolgáltatási és büntetőjogi rendszerekben előforduló faji megkülönböztetésről, a bevándorlók egyre növekvő sebezhetőségéről és a nemi alapú erőszak továbbra is fennálló problémájáról. Uniós szintű fellépésre lenne szükség, ám mind az EU, mind az egyes tagállamok elégtelen fejlődést mutatnak és kiábrándító kudarcokat szenvednek el emberi jogi vállalásaik megvalósításában. Több mint tíz évvel a két legjelentősebb antidiszkriminációs uniós irányelv elfogadása és egy évvel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után, újraéledt a remény egy szélesebb körű és következetesebb Uniós emberi jogi politika elfogadására. A soros magyar elnökség kötelessége megújítani a diszkrimináció elleni küzdelmet, a bevándorlók védelme és a nemi alapú erőszak megszűntetése melletti elkötelezettséget az EU-n belül, és az Unió területén kívül is. ROMÁK A 2010-es események is bizonyították, hogy a roma közösségek nagymértékű és folytonos diszkriminációnak vannak kitéve, ami megnyilvánult többek között az Unió más területeiről érkező roma telepesek elleni intézkedésekben is, legfőképpen Franciaország, illetve Olaszország részéről. Az Amnesty International Európaszerte dokumentált romák ellen elkövetett emberi jogi jogsértéseket, mint például a szegregált oktatás eseteit Csehországban és Szlovákiában, az erőszakos kilakoltatásokat Olaszországban és a roma személyek ellen irányuló és egyre növekvő számú rasszista indítékkal elkövetett erőszakos cselekedetek nem megfelelő felderítését. Hasonlóan, az Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által közzétett statisztikai adatok is megerősítették a romákkal szembeni intézményi diszkrimináció jelenlétét Európában. A soros elnökségnek népszerűsítenie kell az európai és nemzetközi jogot, és be kell tartania ahhoz kapcsolódó kötelezettségeit, az Unió országaiban, s köztük Magyarországon élő roma népesség elleni ellenséges légkör enyhítésének céljából. A spanyol és belga elnökségek politikai vállalásait hatékony tettekre kell váltani. Ideje, hogy hatékony intézkedések szülessenek a cigányellenesség megfékezésére.

7 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 7 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Vállaljon vezető szerepet abban, hogy az Unió országai megszüntessék a nemzetiségi alapon történő hátrányos megkülönbözetést és segítsék a roma lakosság társadalmi beilleszkedését, követelve az erőszakos kilakoltatások és a szegregált oktatás megszűntetését, és a romák ellen rasszista indítékkal elkövetett erőszakos cselekmények hatékony, gyors és alapos felderítését. Biztosítsa, hogy az EU Roma Integrációs Keretstratégia összhangban legyen a különböző nemzeti törekvésekkel, pontos célokat tűzzön ki uniós és tagállami szinten, és megfelelő ellenőrző és kiértékelő rendszereket hozzon létre. Továbbá, biztosítsa a civil társadalom, különösen roma szervezetek aktív részvételét ezek kialakításában. Biztosítsa az uniós támogatású pályázatok esetében a hatásvizsgálatok végrehajtását a szegregáció és más emberi jogi visszaélések elkerülése érdekében. Hozzon létre a cigányellenesség leküzdésére irányuló kezdeményezéseket és támogassa a romák részvételét a döntéshozatalban. MÉRFÖLDKÖVEK A soros elnökség vezető szerepet vállal a romák társadalmi beilleszkedésének elősegítése terén, a már létező és a tervezett programokon/ kezdeményezéseken keresztül, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében. Ezen belül: Függetlenül előfordulásuk helyétől, késlekedés nélkül elítéli az erőszakos kilakoltatásokat, a szegregált oktatást és a romák elleni diszkrimináció minden más formáját. Kidolgoz egy EU Roma Integrációs Keretstratégiát, amely pontos célokat jelöl meg az uniós államok számára, létrehoz egy ellenőrző és kiértékelő rendszert, világos kormányzati mechanizmusokat dolgoz ki (uniós és nemzeti szinten) a társadalmi beilleszkedés előmozdítására, valamint szabályzatokat alakít ki a rasszista indíttatású erőszakos bűncselekmények felderítésére. Már futó programok, mint például az EU 2020 stratégia, figyelembe veszik a romák érdekeit is. Útjára indít egy, a romákkal szembeni előítéletesség ellen fellépő európai kampányt, amely elítéli közéleti személyiségek diszkriminatív megjegyzéseit és a rasszista indíttatással elkövetett bűncselekményeket. Ellenőrzi és kiértékeli ezen intézkedéseket és azok hatásait, a vonatkozó szempontok szerint lebontott adatok felhasználásával. Amnesty International Amnesty International csoporttagok virrasztást tartanak követelve, hogy a szlovák kormány vessen véget a roma gyermekek elkülönített oktatásának a szlovákiai iskolákban. Szlovák Nagykövetség, London, Egyesült Királyság, november 11.

8 8 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS IRÁNYELV Magyarország erős antidiszkriminációs törvényekkel rendelkező tagállam, amely az európai államok közül elsőként iktatta törvénybe a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt, ezért megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy sürgesse az Antidiszkriminációs irányelv elfogadását. A soros elnökségnek nyomást kell gyakorolnia Németországra, amely indokolatlanul és hevesen ellenzi az irányelvet. A Bizottság által 2008 júliusában indítványozott irányelv elfogadása egy olyan jogi hézagot szüntetne meg, amely lehetővé tenné, hogy az uniós jog tételesen tartalmazzon minden lehetséges okot, amely a hátrányos megkülönböztetés alapjául szolgálhat. Ezáltal az uniós törvények jelentős változást hoznának Európa-szerte a diszkrimináció minden formájával szembeni fellépésben és megerősítené az Unió egységes elkötelezettségét a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén. E joghézag betöltése különösen a közelmúlt olyan eseményei fényében vált szükségessé, mint a litván homofób törvénykezés. Korábbi, az Unió által mélyen elítélt homofób kezdeményezések után a legutolsó törvénytervezet a homoszexualitás népszerűsítése elleni szankciók bevezetésével módosítaná a litván közigazgatási törvényt (tárgyalás alatt ezen dokumentum írásának idején). A szexuális irányultság alapján való diszkrimináció ilyenfajta intézményesítése ellentmond a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós egyezményekben és törvényekben foglalt joggal, amely rávilágít a további uniós intézkedések szükségességére. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Küzdjön a diszkrimináció ellen, az Antidiszkriminációs irányelv elfogadását a trió elnökség vállalásaival összhangban kiemelt célként kezelje, s azt az Európai Tanácsban érdemben tárgyalva, határozott fellépéssel elősegítse a politikai megegyezést. MÉRFÖLDKŐ: Az Európa Unió Tanácsán belül a soros elnökség létrehoz egy erős tagállami koalíciót, amely határozottan támogatja az irányelv elfogadását a jelenlegi politikai holtpontról való elmozdulás érdekében. A poszter az AI Magyarország március 8-ai nők elleni erőszak megszűntetéséért szervezett tüntetésére készült. Craig Hull

9 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 9 NŐK ELLENI ERŐSZAK A nemi alapú és a nők elleni erőszak terén folyamatban lévő uniós kezdeményezések kiemelkedő lehetőséget jelentenek a soros magyar elnökség számára, hogy folytassa a trió elnökség programjának keretében vállalt kötelezettségeit. Döntő fontosságú, hogy a soros elnökség folytassa a spanyol és belga elnökségek által megkezdett munkát az uniós és az EU-n kivüli politikai következetesség biztosítása érdekében. A nemi alapú erőszak felszámolását továbbra is kiemelt fontosságú ügyként kell kezelni. Az Amnesty International javasolja a soros magyar elnökségnek, hogy népszerűsítse a nők elleni erőszak felszámolásáért, a Bizottság által létre hozott kezdeményezéseket. Ide tartozik például az egész EU-ra érvényes stratégia a nőket érő erőszak (többek között a nőinemiszerv-csonkítás, female genital mutilation, FGM) elleni küzdelemről, amely a közeljövőben várhatóan elfogadásra kerül; vagy a hamarosan elinduló európai, nemi alapú erőszakkal kapcsolatos figyelemfelkeltő kampány; illetve az FGM Unión belüli felszámolására irányuló, előterjesztés előtt álló törvényjavaslatok. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Biztosítsa, hogy az EU Stratégia a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésére figyelembe veszi az erőszak összes formáját és garantálja a legmagasabb szintű emberi jogi védelmet. Indítson egy, a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban lévő figyelemfelkeltő kampányt, amely bevonja a jogalanyokat is, illetve biztosítja a tevékeny részvétel lehetőségét. Biztosítsa, hogy bármely, köztük az áldozatok jogait érintő büntetőjogi törvényjavaslat összhangban legyen a nemzetközi normákkal. MÉRFÖLDKÖVEK: Civil szervezetek együttműködésével és a jogalanyok aktív részvételével olyan irányelvek kerülnek kidolgozásra, amelyek tükrözik a legmagasabb szintű emberi jogi normákat. Az EU Stratégia a Nők Elleni Erőszak Megszüntetésére tükrözi a nemzetközi jog által biztosított legmagasabb szintű emberi jogi normákat, különösen a nemi alapú és a családon belüli erőszakkal, valamint az FGM eseteivel kapcsolatban. Az erőszak ezen formáira a tájékoztató kampányokban felhívják a figyelmet. Minden a megelőzésre és védelemre irányuló intézkedéssel kapcsolatos törvényjavaslat emberi jogiközpontú megközelítésen alapul anélkül, hogy megbélyegezné a migráns közösséget.

10 10 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ BEVÁNDORLÁS ÉS MENEKÜLTÜGY BEVÁNDORLÁS Az Unió szüntelen törekvése az irreguláris migráció szabályozására olyan gyakorlatot eredményezett, amely komoly aggodalomra ad okot, mivel nem tartja tiszteletben az alapvető emberi jogokat, úgy mint a menedék igényléséhez és az abból származó védelemhez való jog, illetve a minden embert, a menekültstátusz meglététől függetlenül megillető, emberséges bánásmódhoz való jog. Ezen belül is külön aggasztó, hogy nagy erőkkel lépnek fel a bevándorlók belépésének megakadályozása érdekében. A különböző határőrségi akciók, beleértve a Frontex, az Unió külső határainak biztosításáért felelős hatóság akcióit, valamint a bevándorlók kitoloncolására és visszatelepítésére harmadik országokkal kötött egyezményeket, olyan országokkal, mint például Líbia, amelyek lesújtó emberi jogi bizonyítvánnyal rendelkeznek, veszélyeztetik a migránsok alapvető jogainak érvényesülését. Ezért nagyon fontos, hogy az EU bevándorlási politikája alapvetően az egyének védelmére épüljön, és ebből kifolyólag magában foglalja a nemzetközi és uniós emberi jogok, a menekültügyi törvények és normák egyidejű tiszteletben tartását. Az Unión kívüli országokkal folytatott menedékügyi párbeszédet és együttműködést emberi jogi alapokra kell helyezni. Hasonlóan fontos, hogy bármely, az EU és harmadik ország közötti, bevándorlást vagy visszatelepítést szabályozó együttműködés átlátható legyen, biztosítsa a teljes felelősségre vonhatóságot és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását. Az irreguláris migránsok széles körben alkalmazott őrizetbe vétele mint bevándorlást szabályozó eszköz, jól szemlélteti azt az ellentmondást, amely az EU gyakorlata és az egyes tagállamok emberi jogi kötelezettségei között feszül. Az idegenrendészeti fogva tartást kizárólag végső lehetőségként, az emberi jogi normák betartásával lenne szabad alkalmazni, és csupán akkor, ha alternatív intézkedések elégtelennek bizonyulnak. A soros magyar elnökségnek vezető szerepet kell vállalnia egy olyan megközelítés kidolgozásában, amely összhangban áll a nemzetközi emberi és menekültjogi normákkal. Ezen normák megkövetelik az őrizetbe vétel szükségességének egyéni alapon történő elbírálását azon személyek esetében, akiknél a kiutasítás lehetősége fennáll. Az őrizetbe vétel csak abban az esetben indokolt, amennyiben az adott esetben a kevésbé erőteljes intézkedések elégtelennek bizonyultak.

11 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 11 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Biztosítsa, hogy adminisztratív fogvatartás intézménye teljes mértékben megfelel nemzetközi emberi jogi és uniós normáknak. Biztosítsa, hogy a Frontex akciók átláthatóak és összhangban legyenek az emberi jogi keretrendelettel, ahogy azt a módosított jogszabály világosan előírja. Biztosítsa egy olyan emberi jogi központú megközelítés elfogadását, mely minden bevándorlás menedzsment -tel kapcsolatos harmadik országgal való együttműködés magját képezi különösen, amelyek az irreguláris migránsok belépésének illetve visszaküldésének szabályozására irányulnak. MÉRFÖLDKÖVEK Kezdeményezi olyan alternatív intézkedések bevezetésének véglegesítését a Tanácsban, melyek helyettesítik az Unióban a fogvatartást. Népszerűsíti a független ellenőrzés, fokozott számonkérhetőség és az uniós törvények és emberi jogi normák hatékony érvényesítését a Frontex akciókkal kapcsolatos új jogi keretszabályozások területén. Szigorú emberi jogi garanciákat alkalmaz a visszafogadás és migráció szabályozása terén harmadik országokkal történő együttműködési tárgyalások során. Szudáni menedékkérő kezében letelepedési engedéllyel. Törökörszág, 2008 március. Amnesty International

12 12 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGY Az elmúlt évben folytatódott az Európa szintű gyakorlati együttműködés hangsúlyozása a menekültügy területén, melynek eredményeként létrejött az Európai Menekültügyi Támogató Iroda (European Asylum Support Office, EASO). A soros elnökség kulcsszerepet játszik az EASO ezen kezdeti időszakában, abban, hogy biztosítsa az EASO hatékony, átlátható működését a tagállamoktól érkező szükséges segítség és a civil szervezetek hatékony közreműködésének biztosításával. A gyakorlati együttműködésbe fektetett erőfeszítéseknek párosulniuk kell a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (Common European Asylum System, CEAS) második fázisának megteremtésére irányuló folyamattal azért, hogy a menedék kérelmek elbírálása terén tapasztalható jelenlegi különbségeket megszűntessék és a menedékkérők védelmével kapcsolatos kritikus hiányosságokat orvosolják. A trió elnökség során vállalt kötelezettségekkel összhangban, a soros magyar elnökségnek célul kell kitűznie a tagállamok törvényeinek és gyakorlati intézkedéseinek összehangolását, hogy egy valóban közös menekültügyi teret teremtsen, mely magas szintű védelmet biztosít az arra rászorulóknak. E tekintetben fontos, hogy a CEAS egyik kulcsfontosságú szempontja legyen a védelemnyújtás területén biztosított kölcsön támogatás mind az Unión belül, mind pedig azon kívül is. Ennek érdekében véghez kell vinni a Dublini Rendszer átfogó reformjának megvalósítását, és a tagállamok Európán kívüli országokból érkező menekültek letelepítésével kapcsolatos elkötelezettségének megerősítését. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Tegyen lépéseket a már folyamatban lévő menekültügyi törvénytervezetek ügyében, és biztosítsa a menekültügyi törvények és gyakorlat további harmonizálását a nemzetközi személyvédelmi normákkal. Kezelje a dublini rendszer által előidézett méltánytalanságokat és hiányosságokat ezáltal biztosítva a megfelelő védelmet minden rászorulónak. Építsen a már működő Európai Letelepítési Programra a nem uniós országokból érkező letelepedni vágyó emberek számának gyarapítása érdekében. Támogassa az EMTH-t és minden területen működjön együtt civil szervezetekkel az átláthatóság biztosítása érdekében, többek között különböző EMTH tevékenységek során, valamint a származási országokkal kapcsolatos információ- és más adatgyűjtés közben. MÉRFÖLDKÖVEK Megoldja a menekültügyi szabályozással kapcsolatos, még függőben lévő fontosabb kérdéseket, különös tekintettel a fogva tartással kapcsolatos jogi biztosítékokra. Elősegíti a nagyobb fokú felelősség-megosztást azzal, hogy engedélyezi a Dublini Rendszerhez kapcsolódó áthelyezések felfüggesztését. Elkötelezi magát a nem EU-s országból érkező személyek lehető legnagyobb számban való letelepítésére az EU Letelepítési Program keretén belül. Bitosítja a megfelelő források elkülönítését az EMTH számára és a hivatallal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.

13 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 13 EU CSATLAKOZÁS AZ EMBERI JOGOK ÉS ALAPVETŐ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EURÓPAI EGYEZMÉNYHEZ (EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, ECHR) A belga elnökség alatt folytatódtak az ECHR-hez való uniós csatlakozással kapcsolatos tárgyalások, többek között az Európa Tanács ezzel foglalkozó, Emberi Jogi Informális Munkacsoportja (CDDH-UE) és az Európai Bizottság közötti egyeztetések formájában. A csoport amelyben uniós tagállamok is képviseltetik magukat feladata, hogy 2011 júniusáig kidolgozza azokat a jogi eszközöket, amelyek megteremtik az EU ECHR-hez való csatlakozásának feltételeit, valamint az egyezmény rendszerében való részvételét. Mivel az EU ECHR-hez való csatlakozásának legfőbb célja, hogy növelje és erősítse az egyének emberi jogainak hatékony védelmét, az Amnesty International üdvözli a jelenlegi tárgyalásokat, amelyek jelentős lépésként értékelhetők az emberi jogi védelemmel kapcsolatos hiányosság megszüntetésére. Az Amnesty International szerint azonban aggodalomra ad okot a civil szervezetek részvételének és a tárgyalások demokratikus ellenőrzésének hiánya, mivel árnyékot vet a folyamat egészére és hiányosságokat eredményez az emberi jogi védelem területén, nem utolsósorban a társ-alperesi mechanizmussal kapcsolatban. Ez utóbbi lehetővé tenné, hogy az EU és/vagy egyes tagállamai társ-alperesként csatlakozzanak az eljáráshoz, a kérelmező által megjelölt eredeti alperes mellett, legyen az akár egy állam, vagy az Unió. Nagyon fontos szavatolni, hogy ez a mechanizmus tiszteletben tartsa az egyéni kérelmező jogait és ne jelentsen túlságosan indokolatlan mértékű nyomást számára.

14 14 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET, HOGY: Szorgalmazza az ECHR-csatlakozás ügyében folyó tárgyalások átláthatóságát az emberi jogok védelemével kapcsolatosan, és biztosítsa a civil szervezetek teljes körű bevonását az egyeztetésekbe, helyi és regionális szinten egyaránt. Biztosítsa az egyéni kérelmezők jogait, és a felek egyenlőségének elvének érvényesülését az EU ECHR-hez való csatlakozásának szabályaiban, beleértve a társ-alperesi mechanizmust is. MÉRFÖLDKÖVEK Biztosítja az EU ECHR-hez való csatlakozásával kapcsolatos tárgyalások átláthatóságát. Szakértők, köztük civil szervezetek képviselői, időben meghívást kapnak, hogy véleményükkel hozzájáruljanak, részt vegyenek a csatlakozással kapcsolatos eszmecseréken. A csatlakozási szerződésbe és annak végrehajtási szabályaiba belefoglalják a kérelmezők jogainak védelmét és tiszteletben tartását. Amnesty International AI Magyarország szervezte Irán-tüntetés.

15 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 15 AZ EU GLOBÁLIS SZEREPE EMBERI JOGI POLITIKA Az EU emberi jogi politikájának a belga elnökség által indított felülvizsgálata fontos lépés abba az irányba, hogy az Európai Külügyi Szolgálat erős alapokra építkezzen, és hogy az EU következetes maradjon tevékenységei során. A felülvizsgálat befejezése után az EU-nak fel kell ismernie annak szükségességét, hogy még befogadóbbá kell válnia, és hogy az emberi jogok egyetemes alapelve által vezérelve világosan ki kell jelölnie az emberi jogok helyét az EU külpolitikájának középpontjában. A felülvizsgálat eredményeként egy még átfogóbb emberi jogokon alapuló megközelítést kell létre hozni, amely hozzásegíthet az emberi jogi helyzet teljesebb megértéséhez és megfontolt kezeléséhez. Az Unió kiterjedt emberi jogi mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek nem feltétlenül kívánnak további bővítést. Azonban túlságosan gyakran fordul elő, hogy ezeket az eszközöket nem alkalmazzák elég hatékonyan, és gyakran a külpolitikai tevékenységtől elszigetelten kezelik. Ez különösen igaz az EU emberi jogi iránymutatásaira és külpolitikai párbeszédére. Gyakran előfordul, hogy az EU delegációk tagjainak és a tagállami nagykövetségek munkatársainak nincs tudomásuk az emberi jogi iránymutatók által megszabott elkötelezettségekről, és ezáltal az átfogó emberi jogi stratégiát legtöbbször a puszta párbeszéddel igyekeznek helyettesíteni. A rendelkezésre álló eszközök bárminemű felülvizsgálata során ezért először a végrehajtás nehézségeit kell orvosolni, és szavatolni kell az eszközök általános elismerését az Uniós fővárosokon kívül élő, az emberi jogi kérdésekben járatlan személyek által is. Egy széleskörű, országokra lebontott emberi jogi stratégia várható elfogadása erősítheti az EU tevékenységét. A maximális hatás érdekében az EU-nak széles körű egyeztetéseket kell folytatnia helyi emberi jogi aktivistákkal és szervezetekkel, beleértve azokat, akiknek csak korlátozott anyagi lehetőségeik vannak. Ez lényeges a sajátságos szükségletek felismeréséhez és azok legoptimálisabb kielégítéséhez. Minél szélesebb körben kell terjeszteni az országos stratégiákat, hogy a megfelelő uniós tisztviselők megismerjék tartalmukat, és hogy tevékenységük összhangban legyen egymással.

16 16 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) hivatalosan megkezdte munkáját, és az elkövetkezendő hat hónapban eléri teljes működési kapacitását. Annak érdekében, hogy kitűzött feladatát teljesíteni tudja (egységesebb és következetesebb uniós külpolitika, beleértve az EU emberi jogi politikáját is), minden uniós országnak kötelessége, hogy elkötelezett és kezdeményező legyen egy erős emberi jogi program kialakításában. Ennek megvalósításában kulcsszerepe van egy készségesen együttműködő elnökségnek, különösen az új hatóság működésének korai szakaszában. A hatóság erőteljesen korlátozott forrásai megkívánják az uniós országok fokozott együttműködését és kezdeményezőkészségét az EKSZ támogatásában, annak érdekében, hogy a hatóság érdemi munkát végezhessen azokon a területeken, amelyeket a különböző Uniós Iránymutatások tartalmaznak, többek között a halálbüntetés, a nők elleni erőszak, a kínzás és az emberi jogi aktivisták védelmének kérdésében. Az Uniós küldöttségeknek és a tagállamok külképviseleteinek különösen nagy szerepet kell vállalnia ebben a munkában, amely ugyancsak megköveteli a veszélyeztetett személyek védelmét. AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A FŐKÉPVISELŐT, AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLATOT, A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET ÉS MINDEN UNIÓS TAGÁLLAMOT, HOGY: Biztosítsák az emberi jog központi szerepét az EU külpolitikájában és az EKSZ megfelelő támogatását az uniós országok részéről, különösen a kezdeti időkben. Biztosítsák, hogy az emberi jogi stratégia felülvizsgálatának tanulságai nem vesznek el, és végezzenek szigorú szempontok szerinti kiértékelést az emberi jogi eszközök alkalmazásának hatékonyságát illetően. Hajtsák végre hatékonyan az EU Iránymutatásokat az előző elnökségek munkájára építve, hogy megerősítsék az emberi jogok támogatását és védelmét harmadik országok vonatkozásában. Fogadjanak el országokra lebontott emberi jogi stratégiát a megfelelő szervezetekkel és más szereplőkkel való egyeztetés alapján, és széles körben terjesszék e stratégiát az érintett uniós intézményeken belül, annak érdekében, hogy biztosítsák az EU irányelvek egységességét az emberi jogi központú megközelítés alkalmazásával, harmadik országok vonatkozásában is. MÉRFÖLDKÖVEK Az Európai Tanács folyamatosan napirenden tartja az emberi jogi kérdéseket, azok helyet kapnak minden tanácsi határozatban, nyilatkozatban és egyéb uniós iratban. Az Unió emberi jogi politikájának felülvizsgálatát külön napirendi pontként tárgyalják a külügyminiszterek a Külügyminiszterek Tanácsa ülésén, amelynek eredményeként átfogó tanácsi határozat vagy bizottsági közlemény kerül elfogadásra. Széles körű egyeztetéseket kezdeményez ország-specifikus stratégiák kidolgozására, különös tekintettel az EU Iránymutatások végrehajtására. Beszámolókat tart az érintett uniós szereplők számára, többek között a Kereskedelmi Főigazgatóság, az Európai Bizottság Humanitárius Segítségnyújtás és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) és a Fejlesztési Együttműködési Bizottság számára, amelyek szintén alkalmazzák a stratégiát munkájuk során.

17 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 17 KÉTOLDALú EU KAPCSOLATOK Most, hogy az EKSZ elkezdte működését, az EU még kedvezőbb helyzetben került annak az elkötelezettségnek a bizonyítására, hogy világvezető szerepet vállaljon stratégia partnerei élén az emberi jogokért való egyértelmű kiállásban. Az Uniónak biztosítania kell, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása minden külpolitikai döntés középpontjában álljon és mércéül szolgáljon az EU egységes külpolitikája számára. Ahogy a biztonságpolitikai kérdések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, az Amerikai Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak újra bizonyítaniuk kell, hogy tiszteletben tartják a nemzetközi jogot, azáltal hogy vállalják a felelősséget a terrorizmus elleni harc során elkövetett emberi jogi jogsértésekért. Az EU-Kína kapcsolatok terén az Uniónak koncentrált és eredményközpontú tevékenységre van szüksége (pl. az emberi jogok és a jogállamiság területén), hogy teljesíteni tudja azt a kötelességét, hogy a Kínával kapcsolatos emberi jogi kérdések a figyelem középpontjában maradjanak, és a gazdasági érdekekkel szemben ne kapjanak alárendelt szerepet. Az EU-nak kötelessége, hogy nyomást gyakoroljon Kínára annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményeket érjen el az emberi jogokkal kapcsolatban, különös tekintettel az emberi jogi aktivistákkal való bánásmód, a véleménynyilvánítás szabadsága, a halálbüntetés és a vallásszabadság terén. Kapuőr a Guantánamo öbölben lévő tengerészeti támaszponton. Cuba, november 19. US DoD

18 18 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ AZ EU ÉS SZOMSZÉDAI Horvátország csatlakozási tárgyalásainak befejezése és a csatlakozási egyezmény megkötésének közeledtével, a soros magyar elnökség egyik legfontosabb feladatává az EU-bővítés kérdése válik. Az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló fejezet megnyitásával, az Uniónak határozottan ki kell nyilvánítania azon elvárását, hogy a horvát hatóságok tegyenek a háborús bűnök elkövetői eddigi büntetlenségének felszámolására. A horvát hatóságok még mindig nem biztosították az ös háború alatt elkövetett háborús bűnök áldozatai és azok családtagjai számára az igazság felderítését, az igazságszolgáltatási elégtételt és a kártérítést. A Horvátországgal szemben alkalmazott felelősségteljes uniós eljárás fontos példa lesz az EU-hoz csatlakozni kívánó más nyugat-balkáni országok számára. A Törökországgal folytatott csatlakozási és kétoldalú tárgyalásokat pedig fel kell használni a törvénykezési reformok előmozdítására. Törökország a mai napig nem rendelkezik olyan egységes jogszabállyal, amely az ország menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos kötelezettségeit törvénybe foglalja, és még mindig érvényben vannak az Emberi Jogok Európai Bírósága által törvénytelennek ítélt, a külföldi állampolgárok fogva tartását szabályozó jogszabályok is. Az európai szomszédsági politika stratégiai felülvizsgálata a tervek szerint a soros magyar elnökség ideje alatt fejeződik be. E felülvizsgálatnak szorosan kellene kapcsolódnia az Unió teljes emberi jogi politikájának felülvizsgálatához, és foglalkoznia kell olyan súlyos problémákkal, mint a déli és keleti országokkal folytatott közösségi politikában tapasztalható következetlenség. Mivel az Uniónak viszonylag nagy befolyása van szomszédaira, az EU-nak sokkal határozottabbnak és világosabbnak kell lennie a partnerei felé támasztott elvárásaiban, és egységes emberi jogi stratégiákat kell kidolgoznia szomszédaival, amely nem korlátozódik kizárólag egy emberi jogi párbeszéd elindítására. Bár hivatalosan nem része a szomszédsági politikának, az EU és a Belarusz Köztársaság egyre erősödő kapcsolata kritikus kérdés marad, különösen azért, mert a Belarusz Köztársaság az egyetlen olyan európai ország, ahol még mindig hajtanak végre kivégzéseket. A halálbüntetés elleni harc egyértelműen kiemelt pontja a trió elnökség programjának, habár az elmúlt egy évben az egyes országok helyzetével kapcsolatos stratégiai munkák szüneteltek. A harmadik, egyre nagyobb nemzetközi támogatottságot élvező, halálbüntetéssel kapcsolatos ENSZ határozat elfogadása után, az Uniónak fel kell újítania a halálbüntetés eltörléséért folytatott munkáját a fordulóponton lévő országokkal, köztük a Belarusz Köztársasággal is.

19 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ 19 AZ AMNESTY INTERNATIONAL FELSZÓLÍTJA A FŐKÉPVISELŐT, AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLATOT, A SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGET ÉS MINDEN UNIÓS TAGÁLLAMOT, HOGY: Törekedjenek az emberi jogok hangsúlyozására az EU kétoldalú kapcsolataiban, különös tekintettel stratégiai partnereikre. Biztosítsák, hogy az emberi jogok központi szerepet kapjanak az EU külpolitikájában és, hogy elegendő EKSZ forrást különítsenek el ezekre a célokra. Biztosítsák az emberi jogok központi szerepét az EU és stratégiai partnerei, például Kína, Oroszország, India, Brazília és az USA közötti kétoldalú kapcsolatokban. Erősítsék meg elkötelezettségüket a szomszédos országokkal kapcsolatos emberi jogi problémák megoldása érdekében, a nyugat-balkáni és török bővítési folyamat során, a szomszédsági politika felülvizsgálata és más kétoldalú kapcsolatokat érintő intézkedéseken keresztül. Ismételten erősítsék meg a kivégzések gyakorlatának az egész világra kiterjedő megszüntetését, mint az egyik legfontosabb külpolitikai célt, követelve a kivégzések azonnali moratóriumát a Belarusz Köztársaságban. MÉRFÖLDKÖVEK Az emberi jogok védelme szerepel a kétoldalú csúcstalálkozók napirendjén és a kapcsolódó közleményekben, különösen stratégiai partnerek esetében. Felhasználják a Horvátországgal az igazságszolgáltatás és alapvető jogok fejezetről folytatott tárgyalásokat arra, hogy garanciákat kapjanak a hatóságoktól, hogy a hatályos nemzetközi jog alapján eljárást indítanak minden olyan bűntény esetében, amelyet az ös háború alatt követtek el, biztosítják az áldozatok és családjaik számára a jóvátétel lehetőségét, beleértve a kárpótlást, kártérítést, rehabilitációt, és kezességet vállalnak a mulasztások megismétlése ellen. Felhasználják a csatlakozási tárgyalásokat és kétoldalú kapcsolatokat arra, hogy nyomást gyakoroljanak Törökországra egy olyan menekültügyi törvény megalkotása érdekében, amely megfelel a nemzetközi befogadási és személyvédelmi normáknak, és hogy az létrehozzon egy, a párizsi irányelvekkel összhangban lévő független hazai emberi jogi intézményt, ahogy azt az uniós országok javasolták Törökország Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) során. Elindítják egy következetesebb és átfogóbb emberi jogi stratégia kidolgozását a szomszédos országok tekintetében, minden lehetséges eszköz felhasználásával; alkalmazva a politikai párbeszédet és az új cselekvési terveket a szomszédos országokkal szemben támasztott hangsúlyosabb és egyértelműbb elvárások kommunikálására, és a teljesítések mérföldköveinek és időkereteinek pontos meghatározásával. Kidolgoznak és bevezetnek egy világos stratégiát a halálbüntetés eltörlése szempontjából fordulóponton lévő országokkal, hogy a moratóriumra felszólító, a halálbüntetés eltörlésére vonatkozó ENSZ határozatokat megfelelően alkalmazzák. Határozottan felhívják a Belarusz Köztársaság figyelmét a kivégzésekre vonatkozó azonnali moratórium bevezetésének szükségességére, és azt minden szinten támogatja. Amnesty International Utcai akció a halálbüntetés megszűn- tetésért a Belarusz Köztársaságban, a Belarusz Nagykövetség közelében, Moszkva, Oroszország.

20 20 AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ EU-ENSZ KAPCSOLATOK EMBERI JOGI TANÁCS Az Emberi Jogi Tanács (EJT) felülvizsgálatának mostani kritikus pontján, Magyarországnak, mint EJT tagnak, valamint a Főképviselőnek, magas szintű politikai figyelmet kell szentelnie, és megfelelő forrásokat kell biztosítania a Tanács mindennapi munkájához és a felülvizsgálati eljárás támogatására. Az EJT mandátum teljesebb és hatékonyabb megvalósítása érdekében, és különös tekintettel az emberi jogi jogsértések elleni hatékony fellépésére, az Uniónak nyomást kell gyakorolnia külkapcsolatai és régió-közi szövetségei révén. Az EU beavatkozása mellett az egyes uniós országoktól érkező hozzájárulások járulékos értéket jelentenének. Minden javaslat politikai következményeit át kell gondolni, hiszen az ezekből származó előnyök világos feltérképezése különösen hasznos lehet olyan érzékeny témákkal kapcsolatban, mint a faji megkülönböztetés vagy a vallás kérdésében. Az Uniónak javaslatokat kell kérnie olyan csoportok delegációitól, akik támogatásra szorulnak. Feltétlenül szükséges és kulcsfontosságú a felülvizsgálat során a folyamatos egyeztetés nem-kormányzati szervezetekkel és nemzeti emberi jogi intézményekkel, az olyan kezdeményezések felismerésében és megakadályozásában, amelyek, még ha nem is szándékosan, de korlátoznák részvételüket az EJT munkájában. Központi szerepet játszik az EJT működésében az ENSZ különleges eljárási rendszere, ezért az EU-nak még kezdeményezőbbnek kell lennie e rendszer megerősítése és fejlesztése érdekében. A rendszer működésének hatékonysága és minősége nagyban függ a magasan képzett, független emberi jogi szakértők kiválasztásától. Nagyon fontos, hogy az alkalmas jelöltek nyilvános listája kiterjedt legyen és képviseljen minden régiót, mindkét nemet és minden szakterületet. Az egyéni jelöltek kinevezésével kapcsolatban fontos, hogy az EU biztosítsa, hogy a szakértők végső kiválasztásának hatásköre és felelőssége az EJT Elnökénél maradjon (és azt ne ruházzák át az Egyeztető Csoportra). A panaszeljárással kapcsolatban gyökeres változásokra vonatkozó javaslatokra van szükség, hogy még hatékonyabb és átláthatóbb mechanizmusokkal lehessen elejét venni az emberi jogi jogsértéseknek. A soros magyar elnökségnek továbbra is meg kell erősítenie az EU elkötelezettségét az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) mellett, különösen a hatékony civil részvétel biztosításával, és az UPR ajánlásainak véghezvitelére való összpontosítással, a kétoldalú kapcsolatokon belül is. Összhangba kell hozni és meg kell erősíteni az UPR ajánlásokat véghezvivő intézkedéseket azokkal az ajánlásokkal, amelyek más ENSZ testületek javaslatait hajtják végre, többek között az egyezmények által létrehozott bizottságok és különleges eljárások révén. Mivel Magyarország UPR felülvizsgálata épp elnöksége idejére esik, példát kell mutatnia azáltal, hogy az ajánlásokra késedelem nélkül válaszol és tájékoztatja a EJT-t a javaslatok megvalósításának menetéről.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája HU Az Európai Unió belső biztonsági stratégiája Az európai biztonsági modell felé 2010. MÁRCIUS Figyelmeztetés A Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. február 25 26-i ülésén elfogadott szöveget a 2010. március

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára Nyitóbeszéd az

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ

KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ KÉZIKÖNYV A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZEGREGÁCIÓS ÜGYEK DOKUMENTÁLÁSÁHOZ ÉS MONITOROZÁSÁHOZ A Romani CRISS, a Harvardi Egyetem FXB Center for Health and Human Rights, az ANTIGONE, az Európai Roma Jogok Központja,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben