Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba"

Átírás

1 Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba Oktatók: Schmidt Andrea, Glied Viktor 1. A nemzetközi kapcsolatok megközelítése, a tudományág rövid története, nemzetközi kapcsolatok a mindennapi életben ( ) 2. A nemzetközi kapcsolatok története röviden klasszikus nemzetközi rendszer, hosszú 19. század, rövid 20. század, hidegháborúk utáni világ (09.18.) 3. A nemzetközi rendszer megközelítések (09.25.) 4. Állam, nemzet, nemzeti érdek, államhatalom gyakorlása, a diplomácia jelentősége, külpolitikai döntéshozatal ( ) 5. Külpolitika eszközei diplomácia és gazdasági nyomás (10.09.) 6. A nyílt erőszak háborúk (intervenció) és a terrorizmus (10.16.) 7. Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 8. A nemzetközi szervezetek, globális civil társadalom, államközi szervezetek, nem legális szereplők a globalizáció intézményrendszere (11.06.) 9. Globális problémák I., az Észak Dél szakadék (11.13.) 10. Globális problémák II., Globalizációs modellek (káoszelmélet, kauzalitás modell stb.) (11.27.) 11. Huntington Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban; Civilizációk összehasonlítása. (12.04.) Irodalom: Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2011 Mingst, Karen A.: A nemzetköz kapcsolatok alapjai, Napvilág Kiadó, Budapest, 2011 Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, Kurzus tejesítésének feltétele: a TVSz szerinti hiányzás, illetve félév végén zárthelyi dolgozat

2 Nemzetközi kapcsolatok elmélete Dr. Glied Viktor PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

3 Nyílt erőszak: A háború 1. Carl von Clausewitz értelmezése (19. század első fele): A háború a politika folytatása más eszközökkel van kiindulópontja, költsége és várható haszna. 1. Lélektani tényezők (ellenszenv) és a véletlen fontossága. 2. A hadászatnak három fő célpontra kell irányulnia: 1. az ellenség erői, 2. az ellenség erőforrásai, 3. az ellenfél harcolni akarása. A védekező hadviselés mind katonai, mind politikai szempontból az erősebbik pozíció, de ha támadni kell, akkor meglepetésszerűen! Eszközök a nyílt háború elkerülésére: Alkudozás Fenyegetés Szankcionálás A háború megítélése eltérő (megszállás, vagy felszabadítás; jogos, vagy jogtalan)

4 Nyílt erőszak: A háború 1/2. Katonai erő alkalmazása 1. A diplomácia megerősítéseként 2. Az ellenfél nyílt fenyegetése (üzenet, vagy a katonai készenléti szint megemelése) 3. Katonai erő demonstratív alkalmazása (pl. díszszemle, hadgyakorlat) 4. Közvetlen katonai akció (korlátozott, vagy teljes; kis-közepes-nagy intenzitású) 5. Teljes, nagy intenzitású katonai akció: háború

5 Nyílt erőszak: A háború 1/3. A hadba lépés 6 feltétele: 1. Régóta fennálló, jól körülhatárolható elkötelezettség áll fenn 2. Erős elkötelezettség a győzelemre 3. Katonai erővel katonai erő ellen kell fellépni úgy, hogy az megváltoztassa az erőviszonyokat és az ellenfél politikáját 4. A katonai fellépés gyors és határozott legyen, mintsem lassú és habozó 5. A célokat világosan meg kell jelölni 6. A katonai akció széles támogatottságot élvezzen

6 Nyílt erőszak: A háború 2. A 20. század közepéig a háború általános rendezési elvnek számított (ágyúdiplomácia) Konvencionális háborúk: fenyegetés, hadüzenet, háború, fegyverszünet, békekötés ENSZ létrejötte > fegyveres konfliktusok elkerülése (közgyűlési, BT határozatok, békefenntartó műveletek) Hidegháború ( ) megváltozik a háborúk jellege (atomfegyverek kora) A nyílt háború helyett gerilla-, kiber(cyber) hadviselés és információs háború zajlik A média közvetíti a háborút

7 Nyílt erőszak: A háborúk okai 1. Individuális értelmezés emberi természet (gyarlóság, önzés, stressz, frusztráció megaláztatás, agresszió) Léteznek harciasabb népek / politikai rendszerek? A háború nem egyéni agresszió, hanem tömeges, társadalmipolitikai jelenség 2. Állami szintű értelmezés Belső konfliktusok externalizálása Figyelemelterelés a belső problémákról (pl. gyarmatosítás) Védelmi okok (határ, terület, nép, erőforrás) Preventív okok (megelőző csapás elmélete; a védelmet szolgálja, vagy rejtett agresszió?) Agresszorok: területszerzés, erőforrás biztosítás, megfélemlítés, bosszú, fenyegetés

8 Nyílt erőszak: A háborúk okai Rendszerszintű értelmezés A nemzetközi rendszer anarchiára épül (káoszelmélet) > egyensúlyt kell teremteni és azt betartani különböző eszközökkel (nemzetközi rezsimek, háborúk) Ha megbomlik az egyensúly > helyre kell állítani (stabilitás, kiszámíthatóság) Erőre erővel kell válaszolni (Morgenthau) Domináns fél (nagyhatalom ) + szövetségesek (neorealista iskola) > kizárólagosan manapság már nem irányíthatnak

9 Nyílt erőszak: A háborúk típusai A 16. sz-tól egyre nagyobb létszámú hadseregek csaptak össze Nemzettudat kialakulása > népek, nemzetek háborúznak Technikai fejlődés > gépek és erőforrások szerepe növekszik 1. Hagyományos / konvencionális háború Hagyományos háborúk, katonai célpontok ellen a polgári lakosság védelme, méltányosság elve a békekötésnél 2. Totális háború I. és II. világháború mindenki érintett benne, nincsenek védett célpontok A másik fél totális megsemmisítése a cél Tömegpusztító fegyverek: ABC (atom, biológiai és kémiai) Népirtás, genocídium (Dél-Afrika, Kongó, örmények, holokauszt, Bosznia, Ruanda, Sierra Leone, Szudán)

10 Nyílt erőszak: A háborúk típusai 2. A nukleáris fegyverek és az elrettentés Légicsapások + interkontinentális rakéták megjelenése elveszik a területi sérthetetlenség eszméje Nukleáris fegyverek elpusztítható minden > megváltozik a nemzetközi kapcsolatok iránya (atomhatalmak & mások), de patthelyzetet is eredményez! Elrettentés eszköze: katonai erő + atomfegyver Proliferáció Aggodalom: Észak-Korea és Irán stb. Űrfegyverkezés (Reagan) Leszerelési és non-proliferációs egyezmények (védelem növelése és a konfliktusok elkerülése)

11 Beavatkozás (penetráció) 1. Beavatkozás: egy adott ország politikájának, belső rendjének megváltoztatása Hogyan? Titkosszolgálati eszközök: kémkedés, lehallgatás, megfélemlítés és gyilkosság Belső konfliktusok, felkelések, polgárháború, puccsok kirobbantása > zűrzavar előidézése; lojalitás biztosítása Miért? Ideológiai (hidegháború), gazdasági, politikai, katonai-hadászati okokból

12 Beavatkozás (penetráció) 2. Típusai: Passzív penetráció: információ-gyűjtés; nyilvános adatok monitoringja; informátorok jelentései Lehallgatás > legális és illegális Meghatározott politikai, vallási csoport támogatása Civil szervezetek előkészítik a terepet a beavatkozásra (gazdasági elsősorban) Propaganda tevékenység (valami mellett / ellen)

13 Beavatkozás: propaganda Tömegkommunikáció fejlődésével kerül előtérbe Tömegek meggyőzése, manipulálása a célja Híres beszédek, amik üzenetek is egyben (Hitler, Kennedy, Reagan, Castro, Ahmadinezsád stb.) A propaganda érzelmekre ható, logikus érvelésekre és tényekre építő kommunikációs mechanizmus, melynek céljai lehetnek vmit támogató, illetve valami ellen megfogalmazottak Véleményformáló, attitűd és magatartásformáló szerep, szimbólumrendszer A propaganda eszközeinek összehangolása (TV, rádió, nyomtatott sajtó, internet stb.)

14 Beavatkozás: intervenció Típusai: 1. Gazdasági szankciók kiszabása (embargó, különböző import-export tilalmak, listák) pl. Irán 2. Politikai intervenció (bábkormány felállítása, az ellenzék korlátozása és betiltása) 3. Korlátozott katonai beavatkozás (1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia) 4. Teljes intervenció, egy ország teljes körű katonai megszállása (Afganisztán)

15 A terrorizmus 1. Egységes meghatározása nincs Eleinte helyi akciók (szabotázs, pokolgépes merénylet, politikusok elleni akciók) Az 1970-es évektől megjelent a nemzetközi terrorizmus > a megfélemlítés a célja A terrorizmus az erőszak szándékos alkalmazása, vagy az azzal való fenyegetés (az erőszak öncélú is lehet) Céljai nagyon változatosak és keverednek: 1. Szabadságharc (palesztinok, baszkok) 2. Idegenek, megszállók elleni harc (Afganisztán, Irak) 3. Vallási, etnikai okok (IRA, muszlim szervezetek) 4. Lakosság elleni erőszak > egy adott ország megzsarolása, vagy megbüntetése (London, Madrid, 9/11)

16 A terrorizmus 2. A tevékenység lényege: Megváltoztassa a biztonság percepciót, félelmet keltsen és tárgyalásra kényszerítse az érintettet Maximális hatékonyság és publicitás, minimális kockázattal > véletlenszerű célpontok (pl. öngyilkos merényletek) Szimbolikus célpontok támadása (katonai, energetikai, politikai létesítmények) Egy adott politikai rendszer megdöntése (pl. Peru)

17 A terrorizmus 3. A terrorizmus tipológiája: 1. Egyéni terrorizmus (pl. Breivik) 2. Szervezeti terrorizmus (hálózatok, sejtek IRA, ETA, al- Kaida, Hezbollah, Hamasz stb.) 3. Általános politikai, ideológiai célok miatt elkövetett akciók: 1. Baloldali szervezetek, anarchista (Vörös Hadsereg Frakció; Vörös Brigádok, Baader-Meinhof csoport) 2. Jobboldali szélsőséges, neonáci csoportok (árják, Ku- Klux Klán, 3. Vallási fundamentalista szervezetek: Iszlám Dzsihád stb. 4. Nacionalista, szeparatista szervezetek: ETA, kurdok stb. 4. Single issue akciók (ökoterrorizmus fajtái) 5. Indirekt terrorizmus (környezeti, biológiai, narko stb.)

18 A terrorizmus 4. Szintjei: Helyi, regionális és globális terrorizmus szeptember 11. megváltoztat mindent > globális lesz a terrorizmus és a terrorizmus elleni harc is Hagyományos terrorizmus (robbantás, lövöldözés, túszejtés, gépeltérítés, emberrablás, merénylet) Újfajta terrorizmus: 1. információs terrorizmus kiberterrorizmus (internethálózatok, informatikai rendszerek blokkolása) 2. ökoterrorizmus (környezet- és állatvédő szervezetek) 3. biológiai terrorizmus, agrárterrorizmus (magvak, föld, gyógyszerek megfertőzése) 4. környezeti terrorizmus: környezeti javak és környezeti infrastruktúra elleni akciók (pl. vízművek) 5. narkoterrorizmus kábítószer eladással és narkotikumok használatával elért eredmények (pl. FARC, ELN) 6. Megaterrorizmus tömegpusztító fegyverek és sugárzó anyag használata

19

20 A terrorizmus 5. Terrorizmus elleni fellépés Megelőzés (multikulturalizmus felszámolása, terroristagyanús csoportok ellenőrzése) védekezés; bűnüldözés; válaszadás A személyi szabadságjogok és a nemzetbiztonság egymással ütköző szempontjai > USA Homeland Security Act (megfigyelés, kínzás, fogva tartás és likvidálás) Szervezett bűnözés elleni harc > fegyver-, ember-, kábítószerkereskedelem Finanszírozás és a csempészútvonalak felszámolása (közös fellépés, NATO, EU, Interpol)

21 Ökoterrorizmus Figyelemfelkeltés, károkozás Nem engedményekre, publicitásra törekszik Szimbolikus célpontok (fakitermelők, építőipar, multik, kutatóintézetek, erőművek, turisztikai célpontok, gyógyszertárak, bankok) Nem az élet elvétele a célja Single issue akciók (politikai, gazdasági)

22 Akcióformák Lobbitevékenység, aláírásgyűjtés, ismeretterjesztés, kampány Demonstráció, polgári engedetlenség Bojkott, rémhírkeltés Közvetlen akciók (direct actions) Közvetlen erőszak (gyújtogatás, rongálás, levélbomba) Fenyegetés, zaklatás, megfélemlítés

23 Mérsékelt és radikális szárny Egyesült Államok, Ausztrália Hippik, radikális zöld csoportok, feministák, pacifisták, vegák (ideológiamentesség) Nincs törvényhozási lehetőségük Európa Egyéb terrorista csoportok Szélsőbaloldali, anarchista ideológiai töltet Parlamenti képviselet lehetősége Mélyökológia, vadonkultusz Aldo Leopold, Arne Naess > ökocentrikus megközelítés

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Jog és etika a nemzetközi Mi a nemzetközi jog? kapcsolatokban 1. Államközi kapcsolatok, magatartási formák, szabályozások és tilalmak összessége Államközi kapcsolatok alanyai: szuverén államok (magánemberek nem!) Betartatása nehézkes > ki tartatja be és hogyan, mivel szankcionálható a be nem tartása? Külső és belső jogrend: jogharmonizáció és a külső jogrend átültetése szükséges (a külső jog a belső felett áll, ha elfogadják) Parafálás és ratifikáció > életbe lépés és végrehajtás + betartatás

37 Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 2. Nincs világkormány, globális rezsimek viszont igen Pl. Kiotói Jegyzőkönyv; tengerjogi egyezmények; Aarhusi Egyezmény; Espoo-i egyezmény; CITES stb. WTO/IMF/Világbank egyezmények, szerződések ENSZ szerepe ENSZ és szakosított szervei + programjai EU szerződések: Római Szerződés (1957) EGK, SEA, Maastricht, Amszterdam, Nizza, Lisszaboni szerződések (2009-) Katonai egyezmények: NATO, SEATO, ANZUS Gazdasági egyezmények: NAFTA, EFTA, ECOWAS

38 Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 3. A nemzetközi jog érvényesítésének problémája: Ki teszi ezt meg és hogyan? Bi-, tri- és multilaterális egyezmények; Bíróságok szerepe: nemzeti (adott ország) és nemzetközi (Hágai Nemzetközi Bíróság 1946); Fegyveres összecsapások joga: humanitárius szempontok, népirtás, vegyi és biológiai fegyverek bevetésének tilalma, taposóaknák Morális elvek: erőszak szerepe, emberi jogok, gazdasági erőforrások igazságtalan elosztása; erkölcsi rendszer Morális elvek elleni érvek: a morális elvet használó hátrányba kerülhet; az hogy mi a jó és a rossz, ki dönti el? Pl. civilizációs küldetés a gyarmatosítás során

39 Jog és etika a nemzetközi Emberi jogok kapcsolatokban 4. ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Élet és méltóság védelme (szabadság, egyenlőség) Nők védelme (diszkrimináció tilalma, 1981.) Gyermekek védelme Kulturális, gazdasági, szociális jogok (2. generációs jogok) Egészséges környezethez való jog, önrendelkezés, jövő generáció joga (3. generációs jogok) Kérdés: mi a helyzet Kínával? (miért lenne univerzális az emberi jog? Civilizációs fejlődések különbsége)

40 A nemzetközi szervezetek állami szereplő (ENSZ) + megfigyelő státuszok: Vatikán, Máltai Lovagrend, Palesztin Hatóság + tisztázatlan hátterű területek: Nyugat-Szahara, Koszovó 2. Transznacionális vállalatok (kb. 60 ezer) 3. Nem-kormányzati szervek (NGO) nemzetközi nem-kormányzati szervek (INGO) pl. Nemzetközi Vöröskereszt, FIFA, UEFA, Greenpeace, 4. Államközi-kormányközi szervezetek (kb. 300) NATO, EU, AU, ENSZ

41 A nemzetközi szervezetek 2. Funkciójuk: 1. Átfogó kérdésekkel foglalkoznak (arénák, fórumok) 2. Egy kérdéskörrel foglalkoznak (pl. UNESCO, OPEC, NOB) Földrajzi elhelyezkedés: 1. Globális szervezetek (ENSZ, NATO) 2. Regionális szervezetek (EU, AU, ASEAN, Arab Liga stb.)

42 A nemzetközi szervezetek 3. Nem legális nemzetközi szereplők Bűnözői és gerillacsoportok Fegyver-, ember-, kábítószer-, gyémánt és szervkereskedelem Terrorista szervezetek Nemzeti felszabadítási szervezetek (IRA, PFSZ)

43 A nemzetközi szervezetek 4. NGO-k Mi a globalizáció? Nemzetköziesedés Uniformalizálódás Egységesedés Kooperáció Hálózat Csökkenő távolságok Hatalom (döntéshozatal) területének elkülönülése Szabadság fogalmának átértékelődése Információs többlet Átterhelés

44

45

46

47

48

49 Globális civil szervezetek Államtól független hálózatok Politikai nyilvánosság fontossága Valamivel szemben, vagy valaminek a védelmében jönnek létre, rendszerkritikát fogalmaznak meg Értékeket közvetítenek Önkifejezés lehetősége és terepe; posztmateriális értékek elterjedése Ellenőrzés lehetőségének megteremtése (kormányok, vállalatok) Innovatív és cselekvő közeg Ideológiai típusai: Globalizációt támogató szervezetek Globalizációt elutasító szervezetek Globalizációkritikus szervezetek, reformerek Alternatívok

50 Mozgatórugója: a káoszelmélet Többközpontú világ kialakulása (hegemónok és követők) Ismert és ismeretlen bizonytalanságok a nemzetközi rendszerben Érdekek és morális kényszer megjelenése Poszt-environmentalizmus megjelenése (megszűnik az ellenideológia jellege)

51 Politikai aktivitás 1. Információs politika Tiltakozás, alternatív tudások megléte pl. Bázeli Egyezmény (1989) Greenpeace; brazil esőerdőkampány WWF, Sierra Club, FoE 2. Szimbolikus politika Dávid és Góliát harca (ez erős képi világgal párosul) 3. Számonkérés és befolyásolás (hitelesség megteremtése) Politikai befolyás/befolyásolás típusai 1. Agenda meghatározása 2. Tárgyalási alapok meghatározása 3. Intézményi eljárások és politikák megváltoztatása 4. Állami/intézményi magatartás megváltoztatása

52

53

54 Közpolitikai befolyásolás Lobbitevékenység: nemzetközi szervezeteken keresztül (EU, ENSZ, WTO) Erőforrások biztosítása: kormánydelegációk fizetése, adósságfelvásárlás és adósságcsere Betartatják a szabályokat és standardokat alkotnak (magatartási kódexek) CITES-egyezmény (1975. Washington) Name and shame elv (Monsanto, Shell, BP) ISO szabályozások kidolgozása (ISO14001) Fair Trade (méltányos kereskedelem) (kb. 500 millió dollár/év) Etikus kereskedelem (egyenlő szabályok vonatkozzanak mindenkire)

55 Típusai Jogvédő csoportok Humanitárius csoportok Környezetvédők Feministák Kisebbségi csoportok Pacifisták (Békejel) Ifjúsági csoportok Vallási szervezetek Politikai csoportok Média (alternatív híradások) Szakszervezetek Foglaltház mozgalom Ökoterroristák, hackerek Adósságelengedésért küzdő csoportok

56 Történet Párizs NGO-k világtalálkozója Rio de Janeiro (Föld-csúcs) II. WTO-csúcs Seattle-i WTO gyűlés szétválás (mérsékelt és radikális szárny) (a radikális Black Block megjelenése); Prága; Genova; Heiligendamm; Koppenhága; Róma Társadalmi/Szociális Világfórumok (ATTAC) Porto Alegre, Mumbai Nairobi

57 A világgazdaság a globalizáció korában századi gyarmatosítás > áruk és tőke mozgatása > közlekedés fejlődése (kőolaj mint energiaforrás) (szabad piac) (nemzeti piacok, gazdasági válság, New Deal, fasizmus kommunizmus megjelenése) (Nyugat-Európában Marshall-terv és irányított fejlődés; szovjet tömb: KGST tervgazdaság) olajárrobbanások > vége a korlátlan energia időszakának (energiaszűkösség) neoliberális kapitalizmus időszaka 2008 gazdasági válság és vegyes rendszer (állami irányítás erősödése > bankmentő csomagok)

58 A világgazdaság a globalizáció korában újjáépítés időszaka + hidegháború Montánunió Európai Gazdasági Közösség OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Tudományos és technikai forradalom (techno-intenzív gazdaságok létrejötte) A világkereskedelem megtízszereződik EGK bővítése: több lépcsőben, többsebességes EU Maastrichti szerződés: Az Európai Unió létrejötte

59 Neoliberális kapitalizmus Atyja: Milton Friedman Kínálati gazdaságpolitika (Reagan, Thatcher és az as évek) Hármas jelszó (dereguláció, privatizáció, liberalizáció) Restriktív költségvetés az USA letér az aranyalapról > infláció, bankjegykibocsátás és hitelezés élénkítése A jóléti államok vége (kiadáscsökkentés, a szociális kiadások visszavágása) A gazdaság globalizációja > termelés áthelyezése Ázsiába (Kína, Vietnam, India) + környezeti átterhelés: Afrika, Ázsia

60 A globalizáció visszásságai Növekvő egyenlőtlenségek (80-szoros eltérés a leggazdagabb és legszegényebb országok között), a világ népességének 40%-a napi 2 dollárnál kevesebből élt Közjavak problémája: hozzáférés nem biztosított (közjavak beárazása nem végtelen a hozzáférhetőség), kisajátítások Kulturális különbözőségek elmosása: univerzális értékek (főként a fogyasztás) Konzumtársadalom kialakulása (az egyén megítélése a fogyasztás függvénye hitelfelvétel eladósodás), fenntarthatatlan fogyasztási modellek Természeti javak degradációja biztonságpolitikai tényezők(környezeti szűkösség: víz, talaj), mezőgazdaság (monokulturális növénytermesztés vetőmagok és növényvédőszerek) Fedezetlen hitelek és felmérhetetlen adósságállomány válságból válságba sodródás (a válságba jutott rendszer talpra állítása 3100 milliárdos segélycsomag USA) (adósságspirál) Város és vidék viszonyának végleges megváltozása a vidék a város kiszolgálójává válik

61 A globalizáció intézményrendszere 1. Gazdasági intézmények: neoliberális gazdaságpolitika megalapozói (Breton Woods 1944): 1959-től működnek globális szinten, amikor az európai valuták konvertibilissé váltak; a 80-as évektől összefonódva működnek A, IMF (Nemzetközi Valutaalap) B, GATT/WTO (Kereskedelmi Világszervezet) Uruguay C, Világbank (IBRD) Feladatuk: Nemzetközi kereskedelmi korlátok lebontása (egyezmények sora, pl. Lomé (1975), Cotonou (2000), Doha (2001) fejlődő világot érintik) Kollektív gazdasági cselekvések elősegítése Globális gazdasági válság megelőzése; gazdasági segítségnyújtás és újjáépítés (IMF) Strukturális kiigazítások egy adott ország gazdaságpolitikájában (adóemelés, deficitcsökkentés) (IMF) Munkaerőpiac, pénzügyi intézményrendszer és kereskedelempolitika (Világbank) Globális keresletélénkítés (WTO) Áruk és szolgáltatások szabad áramlásának ösztönzése, a kereskedelem liberalizálása (WTO) Vámok eltörlése, protekcionista gazdaságpolitika lebontása, liberalizált piacnyitás (torz struktúrák jönnek létre) Válságból válságba: Tőzsdekrach, Ázsiai kistigrisek, Oroszország, Argentína Globális pénzügyi és gazdasági válság

62 A globalizáció intézményrendszere Transz/ multinacionális vállalatok Áru, tőke, munkaerő és technológia szabad mozgatása Kulturális és gazdasági egységesítésre törekszenek (ez a nézet napjainkban fellazulóban van Mc szürkemarhaburger) Termelékenység növelése (olcsó munkaerő, vagy gépesítés és csúcstechnológia használata) Horizontális és vertikális cégek (egy adott termék, vagy szolgáltatás pl. mobiltelefonpiac) Globális Klíma Koalíció nagy olajcégek ( ) Profitmaximalizálásra törekszik 3. Globális civil társadalom (NGO-k) Határokon átnyúló együttműködések (emberi jogok, környezetvédelem, szegénység elleni harc stb.) Jubilee mozgalom, Greenpeace, WWF, FoE, Vöröskereszt Méltányos kereskedelem (Fair Trade) Transzparencia (átláthatóság) és elszámoltathatóság

63 Megoldási lehetőségek Milyen modellt tekintsünk megoldásnak? Bonyolult és komplex rendszer közpolitikai rendszerszemlélet Újraelosztás rendszerének átgondolása: A, Vállalatok szociális/társadalmi felelősségvállalása B, extraprofit, kamatok, nemzetközi átutalások kis mértékű megadóztatása (pl. Tobin adó) megelőzni a spekulációs pénzmozgást és az extraprofitok kialakulását C, Támogatások átstrukturálása a megelőzésre fektetni a hangsúlyt D, politikai legitimitás, és/vagy hatékonyság technokrata megközelítés (dilemma) Üzleti alapon, a piacra bízva kell megoldani a problémákat, azaz a gazdasági szereplőket érdekeltté kell tenni (fosszilis energiatermelők piaci részesedésének növekedése a megújulók piacán) A, Igényt teremteni B, A társadalom igényeinek megfelelni (pl Seattle után) zöld marketing és zöld piac felívelése; közjavak beárazása és a fogyasztás visszafogása Társadalmi részvétel és konszenzus: szélesíteni a döntéshozatalba bevontak körét és növelni a globális felelősségvállalás szintjét; méltányos kereskedelem; Környezetvédelmi Világszervezet létrehozása Glokalizációs elképzelések: szűkíteni a távolságokat; a termelést, a fogyasztást és a kereskedelmi csatornákat helyi szintekre korlátozni; helyi pénzrendszerek bevezetése;

64 Kauzalitás modell (ok-okozati) 19. század népességnövekedés, higiénés viszonyok lassú javulása, csökken a gyermekhalandóság Ipari forradalom: belépés a szénkorszakba (károsanyag-kibocsátás ugrásszerű növekedése) Iparosítás és modernizáció + a szociális igények megjelenése (biztosítások, gyermekmunka, rabszolgaság felszámolása) Urbanizációs folyamat (nagyvárosok növekedése a centrum területeken) Gyarmatbirodalmak (piacok kiterjesztése) Közlekedés fejlődése (vasút és hajózás, majd légiközlekedés) 20. század Rohamos technikai fejlődés 20-as évtized: belépés az olajkorszakba (kiemelt energiaforrás) Globális stratégiai lépések Tőke allokáció gazdasági és bankszektor összefonódása Természeti erőforrások felértékelődése (globális versenyfutás az energiahordozókért) 2 pólusú világ: eltérő pályák, egységesülő világ Nukleáris energia 1973/1979 olajárrobbanás, reform és tétova fordulat Neoliberális gazdaságpolitika: liberalizáció, dereguláció, privatizáció Szabadpiaci verseny és intézményrendszerének kialakítása Fukuyama: a történelem vége: az örök béke és jólét korszaka?

65 Kauzalitás modell Népességrobbanás (80% a fejlődő világban realizálódik) 2. Víz és élelmiszerkrízis 3. Urbanizáció (megapoliszok és nyomornegyedek létrejötte) 4. Ificsúcs (a lakosság fele 18 évnél fiatalabb) 5. Környezeti degradáció, klímaváltozás 6. Migrációs folyamatok, konfliktusforrás 7. Új gyarmatosítás: környezeti átterhelés, nyugati modell és kínai modell kizsákmányolás (energiahordozók és természeti javak) 8. Az iszlám válasza (modernizációs átmenet demokrácia, vagy irányított modernizáció) 9. Globális tőke érdekei érvényesülnek a regionális érdekek felett, a tőke a kisebb ellenállás felé mozdul el kiszolgáltatottság és szegénység újratermelése

66

67

68

69 A globalizáció és fejlődés Realista iskola (Keohane, Stiglitz): a nemzetközi tér szereplői az államok érdekek, költségek és haszon mozgatják (anarchikus folyamatok, kapcsolódik a hegemón elmélethez); nagy szerepet kap a biztonságpolitikai megközelítés Interdependencia elmélet: szereplők kölcsönhatása függőségi helyzetből fakad Határhaszon elmélet (Kuznets, Daly): igények csökkentése, összfogyasztás növekedése, versenyképesség növelése (paradigmaváltás szükségessége) ellentmondás a reálfolyamatokkal! Fejlettségi szintek eltérősége és felzárkóztatás (Vogel) a fejlett országok szigorú szabályozása megoldja a környezeti problémákat, ezért ezt el kell várni a fejlődőktől is ellentmondás a reálfolyamatokkal! A hegemón modell: Globális vezető szerep kialakítása (USA?) Rezsim modellek (Rosenau, Young): globális döntéshozatali rendszerek létrehozása tudományos konszenzus szükségessége, elvek, normák, szabályozások elfogadása; nem feltétlenül formális aktus

70

71

72 Népsűrűség (fő/km2)

73 Az Észak-Dél szakadék Globális Észak <> globális Dél (fejlett és fejlődő országok) Függőségi helyzet (nyersanyagok, olcsó munkaerő) (interdependencia) Afrika, Ázsia, Dél-Amerika > fenntartásai szükségszerű az Északnak Centrum periféria félperiféria (minden fejlődés a centrumból indul) Modernizáció vs. fejlődés: sajátos kettősség > agrárország marad, de iparosodik (tradíciók szerepe) Segélyezés, vagy fejlesztés? Klímaváltozás, természeti erőforrások romlása, katasztrófák Adósságcsapda és adósságelengedés > cserébe vmi? USA, Kína, vagy valaki más?

74 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 1. Hidegháború > ideológiai szembenállás (elnyomja a kulturális és vallási különbségeket) Globalizáció > elmossa a kulturális különbségeket (mi az egyházak válasza, mi a nemzetállamok válasza? Anti- és alterglob válaszok (tiltakozó mozgalmak > kivonulás és/vagy lázadás) Szekták és új egyházak létrejötte (újkeresztény mozgalmak, szcientológia, Hit Gyülekezete stb.) Az iszlám válasza radikális (új iszlám mozgalmak, bevándorlók Európában és az USA-ban)

75 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/1. Huntington-féle világkép: A civilizációk összecsapása Fukuyama: A történelem vége (a liberalizmus győzelme > hamis tézis) Huntington: a törésvonalak a kulturális különbségek mentén alakulnak ki > civilizációk: kulturális közösségek egysége, vallás, gondolkodásmódok, magatartásformák, érzések, identitások összessége Nagy vallások: római katolikus, ortodox, protestáns, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, animista/természeti vallások Civilizációk: nyugati, iszlám, indiai, kínai, japán + ortodox, latin-amerikai, afrikai (?)

76

77 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/2. Civilizációk önmeghatározása Felsőbb/alsóbbrendűség Félelem / bizalomhiány Nyelvi különbségek és kommunikációs félreértések, problémák > mi a közvetítő nyelv Tájékozatlanság, helyi protokoll ismeretének hiánya, tárgyalási módszer nem ismerete Szövetséges / versenytárs / ellenfél / ellenség problematika Létezik civilizációs átjárás? NATO / EU > Töröko.

78 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/3. Civilizációs konfliktusok alapjai Globális fejlődésre való hatás (ENSZ, IMF stb.) Relatív katonai erő és beavatkozási képesség Relatív gazdasági hatalom, kereskedelem, befektetések Kisebbségvédelem, emberi jogok, csoportok védelme Értékek és kultúra érvényesítése Területi törésvonal konfliktusok (határterületek)

79

80

81

82

83

84

85 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 3. Nyugat Nyugati kereszténység (zsidó-keresztény kultúrkör) Észak-atlanti érdekcsoport (katonai, gazdasági) Fő fogyasztók (Kína zárkózik); bankrendszer központjai Két központ: London-Párizs-Berlin & Washington A jog uralma, szekularizáció, emberi jogok védelme, képviseleti demokráciák, individualizmus Élen járnak: K+F, űrkutatás, repülés, kommunikáció, hadiipar, hajózás

86 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 4. Kína Konfucianizmus eszmerendszere: helyes viselkedés és erkölcsi kódex > magasabb rendű mint a Nyugat, de kapitalizmus és a tervezés közösen vezet eredményre > állami dotáció és korlátozott piacgazdaság Békére törekvés, de a katonaság fejlesztése A közösség fontossága, az egyén alávetettsége, de az egyéni fejlődés erkölcsi kívánalom A társadalom számára fontos a fejedelem irányítása (császárok, pártfőtitkár) > fenntartás nélkül Modernitás keveredése a tradíciókkal (ősök tisztelete, de modern átalakulás)

87 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 5. Ázsia és Japán A munka elsődlegessége Ázsiai kistigrisek előretörése > fejlesztések, munkamánia, a bizalom erős Kulturális és erkölcsi felsőbbrendűség érzete > 20. sz. végére el kell szakadni az USA-tól és közeledni Ázsiához (identitás zavar, devianciák, aszexuális attitűd kialakulása) Ázsiai belső piac erősítése > Korea, Szingapúr, Vietnam, Japán, Thaiföld (lojalitás, szorgalom, fegyelem) nyugati minták, de ázsiai forma

88 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 6. Iszlám Fiatalabb a többi vallásnál (6-7. század) Több ágra oszlik: arab, siíta, szunnita, afrikai, indonéz iszlám Nyugat és az iszlám összecsapása már a 11. sz.-tól Nyugat dominanciája a 20. sz. közepéig > dekolonizációs folyamat (Afrika, Közel-Kelet, India) + a Szu. széthullása (iszlám köztárs-ok) Iszlám periféria országai: harc a globalizáció ellen, a Nyugati dominancia ellen, a kereszténység ellen (saját fejlődési út, de térítő vallás), sária áll a demokrácia felett; az iszlám határai mindig véresek (Afrika, Közel-Kelet, Bosznia) Hanyatló Nyugattal szemben foglal állást > vallási reneszánsz, Európában is (migránsok, együttélés) Modernizált iszlám (Kemal atatürk) <> fundamentalista iszlám Egyiptom, Pakisztán, Irán (muszlim megújulás) > arab tavasz?

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Az Európai Unió eszközrendszere az Afrikai kontinens válságkezelésére A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának.ellenőrzése

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA

K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 4 K L Í M A V Á N D O R L Á S K L Í M A I G A Z S Á G O S S Á G ÉS A GLOBÁLIS NGO-K AFRIKÁBAN GLIED VIKTOR BUMBERÁK MAJA 5 A klímaváltozásról A globális klímaváltozás, vagy ahogy a sajtó nyomán a közvélemény

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus

Póczik Szilveszter. Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus 1 Póczik Szilveszter AZ ISZLÁM FORRADALOM - Problémavázlat a politikai iszlám felemelkedésének és hatásainak megértéséhez - Nemzetközi rendszer, terrorizmus, totalitarizmus A nemzetközi terrorizmus fogalma

Részletesebben

A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TÜKRÉBEN

A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TÜKRÉBEN A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TÜKRÉBEN TUKA ÁGNES Amennyiben az európai nemzetek a globális gazdaság újraszabályozásában érdekeltek, és annak nemkívánt gazdasági, kulturális

Részletesebben

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4-09/1-C-2009-0001 Képzésfejlesztés az összetartozásért projektje keretében készült Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ 2 I. SZOCIÁLPOLITIKA

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája

A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája A terrorizmus elleni küzdelem, avagy a 22-es csapdája Rada Mátyás Vajda Viktor A terrorizmus napjaink legégetőbb biztonságpolitikai kérdésévé vált. A közelmúltban a New York-i, londoni és madridi események,

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

Milyen lesz az európai védelem?

Milyen lesz az európai védelem? 40 Milyen lesz az európai védelem? Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának megalapozásakor (1992) kevesen gondolták, hogy az új integrációs terület legsikeresebb ága a válságkezelés, illetve

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI Deák Péter A huszadik század második felében az emberek tudatában a nukleáris háborúkép jelentette a fő veszélyt, amelynek félelemérzete a kölcsönös elrettentés, az atomháború

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben