Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba"

Átírás

1 Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba Oktatók: Schmidt Andrea, Glied Viktor 1. A nemzetközi kapcsolatok megközelítése, a tudományág rövid története, nemzetközi kapcsolatok a mindennapi életben ( ) 2. A nemzetközi kapcsolatok története röviden klasszikus nemzetközi rendszer, hosszú 19. század, rövid 20. század, hidegháborúk utáni világ (09.18.) 3. A nemzetközi rendszer megközelítések (09.25.) 4. Állam, nemzet, nemzeti érdek, államhatalom gyakorlása, a diplomácia jelentősége, külpolitikai döntéshozatal ( ) 5. Külpolitika eszközei diplomácia és gazdasági nyomás (10.09.) 6. A nyílt erőszak háborúk (intervenció) és a terrorizmus (10.16.) 7. Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 8. A nemzetközi szervezetek, globális civil társadalom, államközi szervezetek, nem legális szereplők a globalizáció intézményrendszere (11.06.) 9. Globális problémák I., az Észak Dél szakadék (11.13.) 10. Globális problémák II., Globalizációs modellek (káoszelmélet, kauzalitás modell stb.) (11.27.) 11. Huntington Kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban; Civilizációk összehasonlítása. (12.04.) Irodalom: Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2011 Mingst, Karen A.: A nemzetköz kapcsolatok alapjai, Napvilág Kiadó, Budapest, 2011 Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, Kurzus tejesítésének feltétele: a TVSz szerinti hiányzás, illetve félév végén zárthelyi dolgozat

2 Nemzetközi kapcsolatok elmélete Dr. Glied Viktor PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

3 Nyílt erőszak: A háború 1. Carl von Clausewitz értelmezése (19. század első fele): A háború a politika folytatása más eszközökkel van kiindulópontja, költsége és várható haszna. 1. Lélektani tényezők (ellenszenv) és a véletlen fontossága. 2. A hadászatnak három fő célpontra kell irányulnia: 1. az ellenség erői, 2. az ellenség erőforrásai, 3. az ellenfél harcolni akarása. A védekező hadviselés mind katonai, mind politikai szempontból az erősebbik pozíció, de ha támadni kell, akkor meglepetésszerűen! Eszközök a nyílt háború elkerülésére: Alkudozás Fenyegetés Szankcionálás A háború megítélése eltérő (megszállás, vagy felszabadítás; jogos, vagy jogtalan)

4 Nyílt erőszak: A háború 1/2. Katonai erő alkalmazása 1. A diplomácia megerősítéseként 2. Az ellenfél nyílt fenyegetése (üzenet, vagy a katonai készenléti szint megemelése) 3. Katonai erő demonstratív alkalmazása (pl. díszszemle, hadgyakorlat) 4. Közvetlen katonai akció (korlátozott, vagy teljes; kis-közepes-nagy intenzitású) 5. Teljes, nagy intenzitású katonai akció: háború

5 Nyílt erőszak: A háború 1/3. A hadba lépés 6 feltétele: 1. Régóta fennálló, jól körülhatárolható elkötelezettség áll fenn 2. Erős elkötelezettség a győzelemre 3. Katonai erővel katonai erő ellen kell fellépni úgy, hogy az megváltoztassa az erőviszonyokat és az ellenfél politikáját 4. A katonai fellépés gyors és határozott legyen, mintsem lassú és habozó 5. A célokat világosan meg kell jelölni 6. A katonai akció széles támogatottságot élvezzen

6 Nyílt erőszak: A háború 2. A 20. század közepéig a háború általános rendezési elvnek számított (ágyúdiplomácia) Konvencionális háborúk: fenyegetés, hadüzenet, háború, fegyverszünet, békekötés ENSZ létrejötte > fegyveres konfliktusok elkerülése (közgyűlési, BT határozatok, békefenntartó műveletek) Hidegháború ( ) megváltozik a háborúk jellege (atomfegyverek kora) A nyílt háború helyett gerilla-, kiber(cyber) hadviselés és információs háború zajlik A média közvetíti a háborút

7 Nyílt erőszak: A háborúk okai 1. Individuális értelmezés emberi természet (gyarlóság, önzés, stressz, frusztráció megaláztatás, agresszió) Léteznek harciasabb népek / politikai rendszerek? A háború nem egyéni agresszió, hanem tömeges, társadalmipolitikai jelenség 2. Állami szintű értelmezés Belső konfliktusok externalizálása Figyelemelterelés a belső problémákról (pl. gyarmatosítás) Védelmi okok (határ, terület, nép, erőforrás) Preventív okok (megelőző csapás elmélete; a védelmet szolgálja, vagy rejtett agresszió?) Agresszorok: területszerzés, erőforrás biztosítás, megfélemlítés, bosszú, fenyegetés

8 Nyílt erőszak: A háborúk okai Rendszerszintű értelmezés A nemzetközi rendszer anarchiára épül (káoszelmélet) > egyensúlyt kell teremteni és azt betartani különböző eszközökkel (nemzetközi rezsimek, háborúk) Ha megbomlik az egyensúly > helyre kell állítani (stabilitás, kiszámíthatóság) Erőre erővel kell válaszolni (Morgenthau) Domináns fél (nagyhatalom ) + szövetségesek (neorealista iskola) > kizárólagosan manapság már nem irányíthatnak

9 Nyílt erőszak: A háborúk típusai A 16. sz-tól egyre nagyobb létszámú hadseregek csaptak össze Nemzettudat kialakulása > népek, nemzetek háborúznak Technikai fejlődés > gépek és erőforrások szerepe növekszik 1. Hagyományos / konvencionális háború Hagyományos háborúk, katonai célpontok ellen a polgári lakosság védelme, méltányosság elve a békekötésnél 2. Totális háború I. és II. világháború mindenki érintett benne, nincsenek védett célpontok A másik fél totális megsemmisítése a cél Tömegpusztító fegyverek: ABC (atom, biológiai és kémiai) Népirtás, genocídium (Dél-Afrika, Kongó, örmények, holokauszt, Bosznia, Ruanda, Sierra Leone, Szudán)

10 Nyílt erőszak: A háborúk típusai 2. A nukleáris fegyverek és az elrettentés Légicsapások + interkontinentális rakéták megjelenése elveszik a területi sérthetetlenség eszméje Nukleáris fegyverek elpusztítható minden > megváltozik a nemzetközi kapcsolatok iránya (atomhatalmak & mások), de patthelyzetet is eredményez! Elrettentés eszköze: katonai erő + atomfegyver Proliferáció Aggodalom: Észak-Korea és Irán stb. Űrfegyverkezés (Reagan) Leszerelési és non-proliferációs egyezmények (védelem növelése és a konfliktusok elkerülése)

11 Beavatkozás (penetráció) 1. Beavatkozás: egy adott ország politikájának, belső rendjének megváltoztatása Hogyan? Titkosszolgálati eszközök: kémkedés, lehallgatás, megfélemlítés és gyilkosság Belső konfliktusok, felkelések, polgárháború, puccsok kirobbantása > zűrzavar előidézése; lojalitás biztosítása Miért? Ideológiai (hidegháború), gazdasági, politikai, katonai-hadászati okokból

12 Beavatkozás (penetráció) 2. Típusai: Passzív penetráció: információ-gyűjtés; nyilvános adatok monitoringja; informátorok jelentései Lehallgatás > legális és illegális Meghatározott politikai, vallási csoport támogatása Civil szervezetek előkészítik a terepet a beavatkozásra (gazdasági elsősorban) Propaganda tevékenység (valami mellett / ellen)

13 Beavatkozás: propaganda Tömegkommunikáció fejlődésével kerül előtérbe Tömegek meggyőzése, manipulálása a célja Híres beszédek, amik üzenetek is egyben (Hitler, Kennedy, Reagan, Castro, Ahmadinezsád stb.) A propaganda érzelmekre ható, logikus érvelésekre és tényekre építő kommunikációs mechanizmus, melynek céljai lehetnek vmit támogató, illetve valami ellen megfogalmazottak Véleményformáló, attitűd és magatartásformáló szerep, szimbólumrendszer A propaganda eszközeinek összehangolása (TV, rádió, nyomtatott sajtó, internet stb.)

14 Beavatkozás: intervenció Típusai: 1. Gazdasági szankciók kiszabása (embargó, különböző import-export tilalmak, listák) pl. Irán 2. Politikai intervenció (bábkormány felállítása, az ellenzék korlátozása és betiltása) 3. Korlátozott katonai beavatkozás (1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia) 4. Teljes intervenció, egy ország teljes körű katonai megszállása (Afganisztán)

15 A terrorizmus 1. Egységes meghatározása nincs Eleinte helyi akciók (szabotázs, pokolgépes merénylet, politikusok elleni akciók) Az 1970-es évektől megjelent a nemzetközi terrorizmus > a megfélemlítés a célja A terrorizmus az erőszak szándékos alkalmazása, vagy az azzal való fenyegetés (az erőszak öncélú is lehet) Céljai nagyon változatosak és keverednek: 1. Szabadságharc (palesztinok, baszkok) 2. Idegenek, megszállók elleni harc (Afganisztán, Irak) 3. Vallási, etnikai okok (IRA, muszlim szervezetek) 4. Lakosság elleni erőszak > egy adott ország megzsarolása, vagy megbüntetése (London, Madrid, 9/11)

16 A terrorizmus 2. A tevékenység lényege: Megváltoztassa a biztonság percepciót, félelmet keltsen és tárgyalásra kényszerítse az érintettet Maximális hatékonyság és publicitás, minimális kockázattal > véletlenszerű célpontok (pl. öngyilkos merényletek) Szimbolikus célpontok támadása (katonai, energetikai, politikai létesítmények) Egy adott politikai rendszer megdöntése (pl. Peru)

17 A terrorizmus 3. A terrorizmus tipológiája: 1. Egyéni terrorizmus (pl. Breivik) 2. Szervezeti terrorizmus (hálózatok, sejtek IRA, ETA, al- Kaida, Hezbollah, Hamasz stb.) 3. Általános politikai, ideológiai célok miatt elkövetett akciók: 1. Baloldali szervezetek, anarchista (Vörös Hadsereg Frakció; Vörös Brigádok, Baader-Meinhof csoport) 2. Jobboldali szélsőséges, neonáci csoportok (árják, Ku- Klux Klán, 3. Vallási fundamentalista szervezetek: Iszlám Dzsihád stb. 4. Nacionalista, szeparatista szervezetek: ETA, kurdok stb. 4. Single issue akciók (ökoterrorizmus fajtái) 5. Indirekt terrorizmus (környezeti, biológiai, narko stb.)

18 A terrorizmus 4. Szintjei: Helyi, regionális és globális terrorizmus szeptember 11. megváltoztat mindent > globális lesz a terrorizmus és a terrorizmus elleni harc is Hagyományos terrorizmus (robbantás, lövöldözés, túszejtés, gépeltérítés, emberrablás, merénylet) Újfajta terrorizmus: 1. információs terrorizmus kiberterrorizmus (internethálózatok, informatikai rendszerek blokkolása) 2. ökoterrorizmus (környezet- és állatvédő szervezetek) 3. biológiai terrorizmus, agrárterrorizmus (magvak, föld, gyógyszerek megfertőzése) 4. környezeti terrorizmus: környezeti javak és környezeti infrastruktúra elleni akciók (pl. vízművek) 5. narkoterrorizmus kábítószer eladással és narkotikumok használatával elért eredmények (pl. FARC, ELN) 6. Megaterrorizmus tömegpusztító fegyverek és sugárzó anyag használata

19

20 A terrorizmus 5. Terrorizmus elleni fellépés Megelőzés (multikulturalizmus felszámolása, terroristagyanús csoportok ellenőrzése) védekezés; bűnüldözés; válaszadás A személyi szabadságjogok és a nemzetbiztonság egymással ütköző szempontjai > USA Homeland Security Act (megfigyelés, kínzás, fogva tartás és likvidálás) Szervezett bűnözés elleni harc > fegyver-, ember-, kábítószerkereskedelem Finanszírozás és a csempészútvonalak felszámolása (közös fellépés, NATO, EU, Interpol)

21 Ökoterrorizmus Figyelemfelkeltés, károkozás Nem engedményekre, publicitásra törekszik Szimbolikus célpontok (fakitermelők, építőipar, multik, kutatóintézetek, erőművek, turisztikai célpontok, gyógyszertárak, bankok) Nem az élet elvétele a célja Single issue akciók (politikai, gazdasági)

22 Akcióformák Lobbitevékenység, aláírásgyűjtés, ismeretterjesztés, kampány Demonstráció, polgári engedetlenség Bojkott, rémhírkeltés Közvetlen akciók (direct actions) Közvetlen erőszak (gyújtogatás, rongálás, levélbomba) Fenyegetés, zaklatás, megfélemlítés

23 Mérsékelt és radikális szárny Egyesült Államok, Ausztrália Hippik, radikális zöld csoportok, feministák, pacifisták, vegák (ideológiamentesség) Nincs törvényhozási lehetőségük Európa Egyéb terrorista csoportok Szélsőbaloldali, anarchista ideológiai töltet Parlamenti képviselet lehetősége Mélyökológia, vadonkultusz Aldo Leopold, Arne Naess > ökocentrikus megközelítés

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Jog és etika a nemzetközi Mi a nemzetközi jog? kapcsolatokban 1. Államközi kapcsolatok, magatartási formák, szabályozások és tilalmak összessége Államközi kapcsolatok alanyai: szuverén államok (magánemberek nem!) Betartatása nehézkes > ki tartatja be és hogyan, mivel szankcionálható a be nem tartása? Külső és belső jogrend: jogharmonizáció és a külső jogrend átültetése szükséges (a külső jog a belső felett áll, ha elfogadják) Parafálás és ratifikáció > életbe lépés és végrehajtás + betartatás

37 Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 2. Nincs világkormány, globális rezsimek viszont igen Pl. Kiotói Jegyzőkönyv; tengerjogi egyezmények; Aarhusi Egyezmény; Espoo-i egyezmény; CITES stb. WTO/IMF/Világbank egyezmények, szerződések ENSZ szerepe ENSZ és szakosított szervei + programjai EU szerződések: Római Szerződés (1957) EGK, SEA, Maastricht, Amszterdam, Nizza, Lisszaboni szerződések (2009-) Katonai egyezmények: NATO, SEATO, ANZUS Gazdasági egyezmények: NAFTA, EFTA, ECOWAS

38 Jog és etika a nemzetközi kapcsolatokban 3. A nemzetközi jog érvényesítésének problémája: Ki teszi ezt meg és hogyan? Bi-, tri- és multilaterális egyezmények; Bíróságok szerepe: nemzeti (adott ország) és nemzetközi (Hágai Nemzetközi Bíróság 1946); Fegyveres összecsapások joga: humanitárius szempontok, népirtás, vegyi és biológiai fegyverek bevetésének tilalma, taposóaknák Morális elvek: erőszak szerepe, emberi jogok, gazdasági erőforrások igazságtalan elosztása; erkölcsi rendszer Morális elvek elleni érvek: a morális elvet használó hátrányba kerülhet; az hogy mi a jó és a rossz, ki dönti el? Pl. civilizációs küldetés a gyarmatosítás során

39 Jog és etika a nemzetközi Emberi jogok kapcsolatokban 4. ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Élet és méltóság védelme (szabadság, egyenlőség) Nők védelme (diszkrimináció tilalma, 1981.) Gyermekek védelme Kulturális, gazdasági, szociális jogok (2. generációs jogok) Egészséges környezethez való jog, önrendelkezés, jövő generáció joga (3. generációs jogok) Kérdés: mi a helyzet Kínával? (miért lenne univerzális az emberi jog? Civilizációs fejlődések különbsége)

40 A nemzetközi szervezetek állami szereplő (ENSZ) + megfigyelő státuszok: Vatikán, Máltai Lovagrend, Palesztin Hatóság + tisztázatlan hátterű területek: Nyugat-Szahara, Koszovó 2. Transznacionális vállalatok (kb. 60 ezer) 3. Nem-kormányzati szervek (NGO) nemzetközi nem-kormányzati szervek (INGO) pl. Nemzetközi Vöröskereszt, FIFA, UEFA, Greenpeace, 4. Államközi-kormányközi szervezetek (kb. 300) NATO, EU, AU, ENSZ

41 A nemzetközi szervezetek 2. Funkciójuk: 1. Átfogó kérdésekkel foglalkoznak (arénák, fórumok) 2. Egy kérdéskörrel foglalkoznak (pl. UNESCO, OPEC, NOB) Földrajzi elhelyezkedés: 1. Globális szervezetek (ENSZ, NATO) 2. Regionális szervezetek (EU, AU, ASEAN, Arab Liga stb.)

42 A nemzetközi szervezetek 3. Nem legális nemzetközi szereplők Bűnözői és gerillacsoportok Fegyver-, ember-, kábítószer-, gyémánt és szervkereskedelem Terrorista szervezetek Nemzeti felszabadítási szervezetek (IRA, PFSZ)

43 A nemzetközi szervezetek 4. NGO-k Mi a globalizáció? Nemzetköziesedés Uniformalizálódás Egységesedés Kooperáció Hálózat Csökkenő távolságok Hatalom (döntéshozatal) területének elkülönülése Szabadság fogalmának átértékelődése Információs többlet Átterhelés

44

45

46

47

48

49 Globális civil szervezetek Államtól független hálózatok Politikai nyilvánosság fontossága Valamivel szemben, vagy valaminek a védelmében jönnek létre, rendszerkritikát fogalmaznak meg Értékeket közvetítenek Önkifejezés lehetősége és terepe; posztmateriális értékek elterjedése Ellenőrzés lehetőségének megteremtése (kormányok, vállalatok) Innovatív és cselekvő közeg Ideológiai típusai: Globalizációt támogató szervezetek Globalizációt elutasító szervezetek Globalizációkritikus szervezetek, reformerek Alternatívok

50 Mozgatórugója: a káoszelmélet Többközpontú világ kialakulása (hegemónok és követők) Ismert és ismeretlen bizonytalanságok a nemzetközi rendszerben Érdekek és morális kényszer megjelenése Poszt-environmentalizmus megjelenése (megszűnik az ellenideológia jellege)

51 Politikai aktivitás 1. Információs politika Tiltakozás, alternatív tudások megléte pl. Bázeli Egyezmény (1989) Greenpeace; brazil esőerdőkampány WWF, Sierra Club, FoE 2. Szimbolikus politika Dávid és Góliát harca (ez erős képi világgal párosul) 3. Számonkérés és befolyásolás (hitelesség megteremtése) Politikai befolyás/befolyásolás típusai 1. Agenda meghatározása 2. Tárgyalási alapok meghatározása 3. Intézményi eljárások és politikák megváltoztatása 4. Állami/intézményi magatartás megváltoztatása

52

53

54 Közpolitikai befolyásolás Lobbitevékenység: nemzetközi szervezeteken keresztül (EU, ENSZ, WTO) Erőforrások biztosítása: kormánydelegációk fizetése, adósságfelvásárlás és adósságcsere Betartatják a szabályokat és standardokat alkotnak (magatartási kódexek) CITES-egyezmény (1975. Washington) Name and shame elv (Monsanto, Shell, BP) ISO szabályozások kidolgozása (ISO14001) Fair Trade (méltányos kereskedelem) (kb. 500 millió dollár/év) Etikus kereskedelem (egyenlő szabályok vonatkozzanak mindenkire)

55 Típusai Jogvédő csoportok Humanitárius csoportok Környezetvédők Feministák Kisebbségi csoportok Pacifisták (Békejel) Ifjúsági csoportok Vallási szervezetek Politikai csoportok Média (alternatív híradások) Szakszervezetek Foglaltház mozgalom Ökoterroristák, hackerek Adósságelengedésért küzdő csoportok

56 Történet Párizs NGO-k világtalálkozója Rio de Janeiro (Föld-csúcs) II. WTO-csúcs Seattle-i WTO gyűlés szétválás (mérsékelt és radikális szárny) (a radikális Black Block megjelenése); Prága; Genova; Heiligendamm; Koppenhága; Róma Társadalmi/Szociális Világfórumok (ATTAC) Porto Alegre, Mumbai Nairobi

57 A világgazdaság a globalizáció korában századi gyarmatosítás > áruk és tőke mozgatása > közlekedés fejlődése (kőolaj mint energiaforrás) (szabad piac) (nemzeti piacok, gazdasági válság, New Deal, fasizmus kommunizmus megjelenése) (Nyugat-Európában Marshall-terv és irányított fejlődés; szovjet tömb: KGST tervgazdaság) olajárrobbanások > vége a korlátlan energia időszakának (energiaszűkösség) neoliberális kapitalizmus időszaka 2008 gazdasági válság és vegyes rendszer (állami irányítás erősödése > bankmentő csomagok)

58 A világgazdaság a globalizáció korában újjáépítés időszaka + hidegháború Montánunió Európai Gazdasági Közösség OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Tudományos és technikai forradalom (techno-intenzív gazdaságok létrejötte) A világkereskedelem megtízszereződik EGK bővítése: több lépcsőben, többsebességes EU Maastrichti szerződés: Az Európai Unió létrejötte

59 Neoliberális kapitalizmus Atyja: Milton Friedman Kínálati gazdaságpolitika (Reagan, Thatcher és az as évek) Hármas jelszó (dereguláció, privatizáció, liberalizáció) Restriktív költségvetés az USA letér az aranyalapról > infláció, bankjegykibocsátás és hitelezés élénkítése A jóléti államok vége (kiadáscsökkentés, a szociális kiadások visszavágása) A gazdaság globalizációja > termelés áthelyezése Ázsiába (Kína, Vietnam, India) + környezeti átterhelés: Afrika, Ázsia

60 A globalizáció visszásságai Növekvő egyenlőtlenségek (80-szoros eltérés a leggazdagabb és legszegényebb országok között), a világ népességének 40%-a napi 2 dollárnál kevesebből élt Közjavak problémája: hozzáférés nem biztosított (közjavak beárazása nem végtelen a hozzáférhetőség), kisajátítások Kulturális különbözőségek elmosása: univerzális értékek (főként a fogyasztás) Konzumtársadalom kialakulása (az egyén megítélése a fogyasztás függvénye hitelfelvétel eladósodás), fenntarthatatlan fogyasztási modellek Természeti javak degradációja biztonságpolitikai tényezők(környezeti szűkösség: víz, talaj), mezőgazdaság (monokulturális növénytermesztés vetőmagok és növényvédőszerek) Fedezetlen hitelek és felmérhetetlen adósságállomány válságból válságba sodródás (a válságba jutott rendszer talpra állítása 3100 milliárdos segélycsomag USA) (adósságspirál) Város és vidék viszonyának végleges megváltozása a vidék a város kiszolgálójává válik

61 A globalizáció intézményrendszere 1. Gazdasági intézmények: neoliberális gazdaságpolitika megalapozói (Breton Woods 1944): 1959-től működnek globális szinten, amikor az európai valuták konvertibilissé váltak; a 80-as évektől összefonódva működnek A, IMF (Nemzetközi Valutaalap) B, GATT/WTO (Kereskedelmi Világszervezet) Uruguay C, Világbank (IBRD) Feladatuk: Nemzetközi kereskedelmi korlátok lebontása (egyezmények sora, pl. Lomé (1975), Cotonou (2000), Doha (2001) fejlődő világot érintik) Kollektív gazdasági cselekvések elősegítése Globális gazdasági válság megelőzése; gazdasági segítségnyújtás és újjáépítés (IMF) Strukturális kiigazítások egy adott ország gazdaságpolitikájában (adóemelés, deficitcsökkentés) (IMF) Munkaerőpiac, pénzügyi intézményrendszer és kereskedelempolitika (Világbank) Globális keresletélénkítés (WTO) Áruk és szolgáltatások szabad áramlásának ösztönzése, a kereskedelem liberalizálása (WTO) Vámok eltörlése, protekcionista gazdaságpolitika lebontása, liberalizált piacnyitás (torz struktúrák jönnek létre) Válságból válságba: Tőzsdekrach, Ázsiai kistigrisek, Oroszország, Argentína Globális pénzügyi és gazdasági válság

62 A globalizáció intézményrendszere Transz/ multinacionális vállalatok Áru, tőke, munkaerő és technológia szabad mozgatása Kulturális és gazdasági egységesítésre törekszenek (ez a nézet napjainkban fellazulóban van Mc szürkemarhaburger) Termelékenység növelése (olcsó munkaerő, vagy gépesítés és csúcstechnológia használata) Horizontális és vertikális cégek (egy adott termék, vagy szolgáltatás pl. mobiltelefonpiac) Globális Klíma Koalíció nagy olajcégek ( ) Profitmaximalizálásra törekszik 3. Globális civil társadalom (NGO-k) Határokon átnyúló együttműködések (emberi jogok, környezetvédelem, szegénység elleni harc stb.) Jubilee mozgalom, Greenpeace, WWF, FoE, Vöröskereszt Méltányos kereskedelem (Fair Trade) Transzparencia (átláthatóság) és elszámoltathatóság

63 Megoldási lehetőségek Milyen modellt tekintsünk megoldásnak? Bonyolult és komplex rendszer közpolitikai rendszerszemlélet Újraelosztás rendszerének átgondolása: A, Vállalatok szociális/társadalmi felelősségvállalása B, extraprofit, kamatok, nemzetközi átutalások kis mértékű megadóztatása (pl. Tobin adó) megelőzni a spekulációs pénzmozgást és az extraprofitok kialakulását C, Támogatások átstrukturálása a megelőzésre fektetni a hangsúlyt D, politikai legitimitás, és/vagy hatékonyság technokrata megközelítés (dilemma) Üzleti alapon, a piacra bízva kell megoldani a problémákat, azaz a gazdasági szereplőket érdekeltté kell tenni (fosszilis energiatermelők piaci részesedésének növekedése a megújulók piacán) A, Igényt teremteni B, A társadalom igényeinek megfelelni (pl Seattle után) zöld marketing és zöld piac felívelése; közjavak beárazása és a fogyasztás visszafogása Társadalmi részvétel és konszenzus: szélesíteni a döntéshozatalba bevontak körét és növelni a globális felelősségvállalás szintjét; méltányos kereskedelem; Környezetvédelmi Világszervezet létrehozása Glokalizációs elképzelések: szűkíteni a távolságokat; a termelést, a fogyasztást és a kereskedelmi csatornákat helyi szintekre korlátozni; helyi pénzrendszerek bevezetése;

64 Kauzalitás modell (ok-okozati) 19. század népességnövekedés, higiénés viszonyok lassú javulása, csökken a gyermekhalandóság Ipari forradalom: belépés a szénkorszakba (károsanyag-kibocsátás ugrásszerű növekedése) Iparosítás és modernizáció + a szociális igények megjelenése (biztosítások, gyermekmunka, rabszolgaság felszámolása) Urbanizációs folyamat (nagyvárosok növekedése a centrum területeken) Gyarmatbirodalmak (piacok kiterjesztése) Közlekedés fejlődése (vasút és hajózás, majd légiközlekedés) 20. század Rohamos technikai fejlődés 20-as évtized: belépés az olajkorszakba (kiemelt energiaforrás) Globális stratégiai lépések Tőke allokáció gazdasági és bankszektor összefonódása Természeti erőforrások felértékelődése (globális versenyfutás az energiahordozókért) 2 pólusú világ: eltérő pályák, egységesülő világ Nukleáris energia 1973/1979 olajárrobbanás, reform és tétova fordulat Neoliberális gazdaságpolitika: liberalizáció, dereguláció, privatizáció Szabadpiaci verseny és intézményrendszerének kialakítása Fukuyama: a történelem vége: az örök béke és jólét korszaka?

65 Kauzalitás modell Népességrobbanás (80% a fejlődő világban realizálódik) 2. Víz és élelmiszerkrízis 3. Urbanizáció (megapoliszok és nyomornegyedek létrejötte) 4. Ificsúcs (a lakosság fele 18 évnél fiatalabb) 5. Környezeti degradáció, klímaváltozás 6. Migrációs folyamatok, konfliktusforrás 7. Új gyarmatosítás: környezeti átterhelés, nyugati modell és kínai modell kizsákmányolás (energiahordozók és természeti javak) 8. Az iszlám válasza (modernizációs átmenet demokrácia, vagy irányított modernizáció) 9. Globális tőke érdekei érvényesülnek a regionális érdekek felett, a tőke a kisebb ellenállás felé mozdul el kiszolgáltatottság és szegénység újratermelése

66

67

68

69 A globalizáció és fejlődés Realista iskola (Keohane, Stiglitz): a nemzetközi tér szereplői az államok érdekek, költségek és haszon mozgatják (anarchikus folyamatok, kapcsolódik a hegemón elmélethez); nagy szerepet kap a biztonságpolitikai megközelítés Interdependencia elmélet: szereplők kölcsönhatása függőségi helyzetből fakad Határhaszon elmélet (Kuznets, Daly): igények csökkentése, összfogyasztás növekedése, versenyképesség növelése (paradigmaváltás szükségessége) ellentmondás a reálfolyamatokkal! Fejlettségi szintek eltérősége és felzárkóztatás (Vogel) a fejlett országok szigorú szabályozása megoldja a környezeti problémákat, ezért ezt el kell várni a fejlődőktől is ellentmondás a reálfolyamatokkal! A hegemón modell: Globális vezető szerep kialakítása (USA?) Rezsim modellek (Rosenau, Young): globális döntéshozatali rendszerek létrehozása tudományos konszenzus szükségessége, elvek, normák, szabályozások elfogadása; nem feltétlenül formális aktus

70

71

72 Népsűrűség (fő/km2)

73 Az Észak-Dél szakadék Globális Észak <> globális Dél (fejlett és fejlődő országok) Függőségi helyzet (nyersanyagok, olcsó munkaerő) (interdependencia) Afrika, Ázsia, Dél-Amerika > fenntartásai szükségszerű az Északnak Centrum periféria félperiféria (minden fejlődés a centrumból indul) Modernizáció vs. fejlődés: sajátos kettősség > agrárország marad, de iparosodik (tradíciók szerepe) Segélyezés, vagy fejlesztés? Klímaváltozás, természeti erőforrások romlása, katasztrófák Adósságcsapda és adósságelengedés > cserébe vmi? USA, Kína, vagy valaki más?

74 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 1. Hidegháború > ideológiai szembenállás (elnyomja a kulturális és vallási különbségeket) Globalizáció > elmossa a kulturális különbségeket (mi az egyházak válasza, mi a nemzetállamok válasza? Anti- és alterglob válaszok (tiltakozó mozgalmak > kivonulás és/vagy lázadás) Szekták és új egyházak létrejötte (újkeresztény mozgalmak, szcientológia, Hit Gyülekezete stb.) Az iszlám válasza radikális (új iszlám mozgalmak, bevándorlók Európában és az USA-ban)

75 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/1. Huntington-féle világkép: A civilizációk összecsapása Fukuyama: A történelem vége (a liberalizmus győzelme > hamis tézis) Huntington: a törésvonalak a kulturális különbségek mentén alakulnak ki > civilizációk: kulturális közösségek egysége, vallás, gondolkodásmódok, magatartásformák, érzések, identitások összessége Nagy vallások: római katolikus, ortodox, protestáns, iszlám, judaizmus, hinduizmus, buddhizmus, animista/természeti vallások Civilizációk: nyugati, iszlám, indiai, kínai, japán + ortodox, latin-amerikai, afrikai (?)

76

77 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/2. Civilizációk önmeghatározása Felsőbb/alsóbbrendűség Félelem / bizalomhiány Nyelvi különbségek és kommunikációs félreértések, problémák > mi a közvetítő nyelv Tájékozatlanság, helyi protokoll ismeretének hiánya, tárgyalási módszer nem ismerete Szövetséges / versenytárs / ellenfél / ellenség problematika Létezik civilizációs átjárás? NATO / EU > Töröko.

78 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 2/3. Civilizációs konfliktusok alapjai Globális fejlődésre való hatás (ENSZ, IMF stb.) Relatív katonai erő és beavatkozási képesség Relatív gazdasági hatalom, kereskedelem, befektetések Kisebbségvédelem, emberi jogok, csoportok védelme Értékek és kultúra érvényesítése Területi törésvonal konfliktusok (határterületek)

79

80

81

82

83

84

85 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 3. Nyugat Nyugati kereszténység (zsidó-keresztény kultúrkör) Észak-atlanti érdekcsoport (katonai, gazdasági) Fő fogyasztók (Kína zárkózik); bankrendszer központjai Két központ: London-Párizs-Berlin & Washington A jog uralma, szekularizáció, emberi jogok védelme, képviseleti demokráciák, individualizmus Élen járnak: K+F, űrkutatás, repülés, kommunikáció, hadiipar, hajózás

86 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 4. Kína Konfucianizmus eszmerendszere: helyes viselkedés és erkölcsi kódex > magasabb rendű mint a Nyugat, de kapitalizmus és a tervezés közösen vezet eredményre > állami dotáció és korlátozott piacgazdaság Békére törekvés, de a katonaság fejlesztése A közösség fontossága, az egyén alávetettsége, de az egyéni fejlődés erkölcsi kívánalom A társadalom számára fontos a fejedelem irányítása (császárok, pártfőtitkár) > fenntartás nélkül Modernitás keveredése a tradíciókkal (ősök tisztelete, de modern átalakulás)

87 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 5. Ázsia és Japán A munka elsődlegessége Ázsiai kistigrisek előretörése > fejlesztések, munkamánia, a bizalom erős Kulturális és erkölcsi felsőbbrendűség érzete > 20. sz. végére el kell szakadni az USA-tól és közeledni Ázsiához (identitás zavar, devianciák, aszexuális attitűd kialakulása) Ázsiai belső piac erősítése > Korea, Szingapúr, Vietnam, Japán, Thaiföld (lojalitás, szorgalom, fegyelem) nyugati minták, de ázsiai forma

88 A kultúra és vallás a nemzetközi kapcsolatokban 6. Iszlám Fiatalabb a többi vallásnál (6-7. század) Több ágra oszlik: arab, siíta, szunnita, afrikai, indonéz iszlám Nyugat és az iszlám összecsapása már a 11. sz.-tól Nyugat dominanciája a 20. sz. közepéig > dekolonizációs folyamat (Afrika, Közel-Kelet, India) + a Szu. széthullása (iszlám köztárs-ok) Iszlám periféria országai: harc a globalizáció ellen, a Nyugati dominancia ellen, a kereszténység ellen (saját fejlődési út, de térítő vallás), sária áll a demokrácia felett; az iszlám határai mindig véresek (Afrika, Közel-Kelet, Bosznia) Hanyatló Nyugattal szemben foglal állást > vallási reneszánsz, Európában is (migránsok, együttélés) Modernizált iszlám (Kemal atatürk) <> fundamentalista iszlám Egyiptom, Pakisztán, Irán (muszlim megújulás) > arab tavasz?

Alterglob, antiglob. Glied Viktor. PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium

Alterglob, antiglob. Glied Viktor. PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium Alterglob, antiglob Globális civil szervezetek Glied Viktor PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium Mi a globalizáció? Nemzetköziesedés Uniformalizálódás Egységesedés

Részletesebben

A globalizáció visszásságai

A globalizáció visszásságai A globalizáció visszásságai Alapfogalmak Modernizáció = fejlődés? Jólét = boldogság? Információ = szabadság? Deszakralizáció = technológia uralma? Igény = szükséglet? Mi a növekedés? Munkahelyteremtés,

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Az Európa előtt álló új típusú kihívások

Az Európa előtt álló új típusú kihívások Az Európa előtt álló új típusú kihívások talas.peter@uni-nke.hu NKE NETK SVKK Az előadás vázlata A hatalmi erőviszonyok eredőiről A nemzetközi biztonság struktúrájának változása Az új hatalmi realizmus

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Vegyél elő papírt és tollat!

Vegyél elő papírt és tollat! Vegyél elő papírt és tollat! Válaszolj írásban! 1.Mi a globalizáció? 2.Mi a fogyasztói társadalom? 3.Mi a fenntartható fejlődés? 12. Napjaink globális problémái Témakör Leginkább ennek nézz utána! A globalizálódó

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban USA sztereotípiák 2013 05 02 USA 2 Szerkezet 1. Néhány tény és adat 2. Fejlődés 3. Gazdaságpolitikák 2013 05 02 USA 3 Egyesült Államok néhány adat Világ

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat)

A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) TÓTH ANTAL EKF TTK Földrajz Tanszék A társadalom, mint erőforrás és kockázat I. és II. (előadás + gyakorlat) Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Tantárgy adatlap Nemzetközi szervezetek

Tantárgy adatlap Nemzetközi szervezetek A tantárgy kódja: 4VG32NAK07B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): International Organizations A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4/0 Kreditérték: 5 A

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Politikatudományi alapok II.

Politikatudományi alapok II. Politikatudományi alapok II. Modernizációelméletek és ideológiák Dr. Glied Viktor VÁLSÁG Válságok 1. 1873 pénzügyi válság 1914-1918 I. világháború világ újrafelosztása, a tőkeáramlás biztosítása, USA felemelkedése,

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE 2013/2014-es tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat A tételek 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga. 2. A késő középkor nemzetközi

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez

A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez A szolidáris és szociális gazdaság viszonyulása a város- és vidékfejlesztéshez Budapest, 2013.04.08. Dr. G. Fekete Éva A szolidáris gazdaság (SSE) háttere Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Tálas Péter NKE NETK SVKK

Tálas Péter NKE NETK SVKK Tálas Péter NKE NETK SVKK talas.peter@uni-nke.hu A nemzetközi hatalom forrásai katonai hatalom: jelentős és a világ minden részében bevethető modern hadsereg; gazdasági hatalom: a világgazdaságban való

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása

A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása A nemzetközi kereskedelem szabályai: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer megalkotása 1 2 3 Előszó 4 1. A Multilaterális Kereskedelmi Rendszer születése és a GATT

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok

SZKA_210_46. Terroristák kommandósok SZKA_210_46 Terroristák kommandósok TANULÓI TERRORISTÁK KOMMANDÓSOK 10. ÉVFOLYAM 551 46/1 A TERRORIZMUS A MODERN VILÁGBAN SZEMELVÉNY A tradicionális társadalmi rendhez viszonyítva a modern társadalmak

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2016. február 18. Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Bevezető: miért is van exportellenőrzés? Tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása

Részletesebben

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról.

Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Fodor István Gondolatok a társadalmi, gazdasági, technológiai változásokról, negyedszázad tükrében, pénzen innen és elképzelések a folyatásról. Korok és jellemzőik 55-70 éve: szegénység, újjáépítés, diktatúra

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány Alapozó kurzusok NETN-MA A 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók?

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók? 5. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés Miben látják a siker zálogát a vezérigazgatók Világszerte 1409 Magyarországon 155 vezérigazgató, 7 iparágból vett részt a felmérésben. Vélemények növekedésről,

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS 2015. 11. 06-07. Magyar Mária FONTOS TUDNIVALÓK 2 MINITESZT: Következő órán 2. MINITESZT (4. fejezet társ. kom.) Összesen 4 MINITESZT, 50%-os súllyal

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2.

NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 2. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN. A világgazdaság és a világrend Bacsi - Nemz gazd 1 A VILÁGGAZDASÁG Fİ JELLEMZİI A XXI. SZD. ELEJÉN Komplex rendszer - Lakosság: 6,3milliárd fı Bruttó termelés: -ben > 35 trillió

Részletesebben

A nemzetközi integráció formái

A nemzetközi integráció formái A nemzetközi integráció formái Az előadás vázlata Az integráció, nemzetközi (makroszintű) integráció fogalma Az integráció fő dimenziói Az EU földrajzi dimenziójának bemutatása A nemzetközi integráció

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Európa az új geopolitikai térben. Tálas Péter NKE NETK SVKK

Európa az új geopolitikai térben. Tálas Péter NKE NETK SVKK Európa az új geopolitikai térben Tálas Péter NKE NETK SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az előadás vázlata A nemzetközi hatalom forrásai A nemzetközi hatalom hierarchiája A nemzetközi biztonság struktúrájának

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben