Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október"

Átírás

1 XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk a művelődési központban. Himnusz Köszöntőt mond: Juhász Zoltán polgármester Ünnepi beszédet tart: Takács Péter történész Talán Teátrum (Nyírbátor-Nagykálló) Népek Krisztusa Magyarország, hangok, szavak és szívek Rendezte: Buzogány Béla színművész Fáklyás felvonulás és koszorúzás a Szabadság kertben Szózat Döntések az egyetértés jegyében Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október 12-én tartotta soros ülését, amelynek meghívójában húsz napirendi pont szerepelt. A testületi munkát érintette két beszámoló: az egyik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a másik a bizottságok idén végzett munkájáról szólt (ezekről legközelebb). Ismételten módosították a képviselők az idei költségvetést. Megszavaztak 14 millió forintot Nagy erővel folyik a főtér rendezése A TARTALOMBÓL: Egészségünkért dolgoznak 2. oldal Soron kívül 4. oldal Kállai KettősNéptáncfesztivál 6. oldal Foci, kosár, tájfutás, kerékpár 9. oldal Idõsek Világnapja Bensőséges ünnepségen köszöntötték október 1-jén városunk idős lakóit a művelődési központban. Juhász Zoltán polgármester szavaiból kiderült, az önkormányzat megkülönböztetett figyelmet fordít rájuk. A szórakoztató műsor felidézte a résztvevők ifjúságát, együtt énekeltek a fellépő művészekkel.köszönet illeti az Egyesített Szociális Intézet Gyermekjóléti és Családsegítő Központ dolgozóit, akik ajándéktárgyakat készítettek. Emlékmûavatás Horváth György református lelkész köszönti az időseket Az önkormányzat 1200 forintos vásárlási utalványát 1730 idős nagykállói kapta meg. November 1-jén délután 4 órakor a temetőnél lévő dombon felavatják az I. és II. világháború nagykállói áldozatainak emlékművét. Balogh Géza szobrászművész alkotását Juhász Zoltán polgármester leplezi le,az egybegyűlteket dr. Pucsok József professzor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baráti társaság elnöke köszönti, s áldást mondanak a református, a római és görög katolikus, valamint az izraelita felekezet képviselői. a Forrás dűlő energiaellátására, valamint 2,1 milliót a Mártírok útja teljes közvilágítására. (A jegyzőkönyvből: Juhász Zoltán: Mivel a költségvetésünkről van szó, itt szeretném elmondani, hogy 1 milliárd forintja van lekötve a városnak. Több, mint amivel a testület átvette a büdzsét, tehát nem azt a pénz költöttük el, amit az előző testület úgymond félretett szeptemberétől 300 millió forintja volt az önkormányzatnak lekötve, 2004 januárjától 500 millió, ami később csak növekedett. Tavaly több száz millió forintot már felhasználhatott volna az önkormányzat, sajnos nem tette. Tehette volna és több engedélyt kérhetett volna építési beruházokra, mint ahogy most csináljuk közös akaratból és képviselő-társaim segítségével. Az idén 35 építési engedélyt sikerült képviselő-társaim és a hivatal apparátusa segítségével megszervezni, 2003-ban és 2004-ben egy kicsit restellem is mondani 3-4 engedély volt. Annak ellenére, hogy több száz millió forint volt a számlákon. Nem tudom, hogy mi befolyásolta az alkotókedvet, de nem történt semmi más. Úgy gondoltuk, a hibákat megpróbáljuk kiküszöbölni, és azokat a munkálatokat, melyekre a városnak szüksége van elvégezzük és ütemezve,a képviselő-testület beleegyezésével és tudtával elkezdjük. Biztos vagyok abban, hogy a munkák nem mindig úgy történnek, hogy mindenkinek megfeleljen, de megpróbáljuk szívvel, lélekkel, becsülettel és az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva intézni. Tehát van pénzünk, így lehet gondolkodni a jövőt illetően. Olyan takarékosan, ahogy tettük az idén is, úgy gondolom fejleszthetjük a várost). Beszámolt idei munkájáról a könyvtár és a művelődési központ is, majd az Önkéntes Tűzoltó Egyesület következett. Munkájukat bírálat is érte, aktívabb munkát várnak tőlük. Az állattartás szabályairól és az állati hulladék ártalmatlanná tételéről két és fél éve fogadott el rendeletet a testület. Most időszerűvé vált néhány szabályozás átgondolása, ezért kezdeményezték a rendelet módosítását. Ezt követően megismerték a képviselők a szeptember 5-én megalakult szociálpolitikai kerekasztal üléséről szóló tájékoztatót, (ezügyben a civil szervezetek bevonását kérték).

2 Nagykállói 2 Egészségünkért dolgoznak Előző számunkban szó esett arról, hogy a szeptember közepén tartott testületi ülés elfogadta a Városi Szociális és Egészségügyi Központ éves munkájáról szóló beszámolót. A dr. Vonza Tibor igazgató főorvos által jegyzett előterjesztés számos érdekes adatot, megállapítást tartalmaz, ezek némelyikét nyújtjuk át olvasóinknak. A központ három intézményegységből áll: az Egyesített Szociális Intézet (a Gondozási Központ a Kossuth, a Gyermekjóléti Szolgálat a Bajcsy-Zsilinszki utcán), a Városi Bölcsőde, valamint az Egészségügyi Központ. A felnőtt háziorvosi szolgálatok száma négy, a gyermekorvosi kettő, az iskolaorvosi egy, fogorvosi és járóbeteg szakrendelés három-három, járóbeteg szakrendelés öt, a védőnői körzetek száma négy. Bölcsődei ellátást 30 gyerek számára tudnak nyújtani, átmeneti elhelyezést 24 rászorulónak, nappali szociális ellátást 31 személynek. A családok átmeneti otthonában 14 hely van. Az év első felében a felnőtt háziorvosi rendeléseken 30 ezer 79-en fordultak meg, gyermekorvosnál 8061-en, fogászaton 7827-en jártak. A beszámoló nyomatékosan szól arról, hogy múlhatatlanul szükséges a telephelyek, épületek rekonstrukciója, hiszen korszerűtlenek, elöregedtek. A lakosság igényeinek kielégítése érdekében szükség lenne új szakfeladatok létrehozására is. Ezek között említi az előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a közösségi pszichiátriai ellátást. Végül álljon itt néhány érdekes, elgondolkodtató adat: a két iskolavédőnő összesen 2713 gyerek gondozását látja el; az első félévben az ügyeleti ellátást 6281 beteg vette igénybe; a veszélyeztetett gyerekek száma 81; a szociálisan rászorulók étkeztetését 145-en igényelték. Okmányirodai változások Október 6-án a nagykállói körzetközponti okmányirodának kihelyezett okmányirodája nyílt Balkányban. Dr. Szilágyi Zsolt vezetésével Nagy Lászlóné, Sunyavecz Istvánné és Áncsák János fogadja az útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, mozgásában korlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel és gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben a lakosságot, valamint a körzetközponthoz tartozó lakosokat (Biri, Bököny, Geszteréd, Szakoly, Kállósemjén). Barabás Zsuzsanna irodavezető Homokbánya A képviselő-testület újból napirendre tűzte a homokbánya megnyitásának ügyét (gondoljunk csak az autópálya folytatódó építésére!). Most ott tartunk, hogy a Kristóf kertben rendelkezésre áll egy 10 hektáros, egybefüggő, alkalmas és önkormányzati tulajdonban lévő terület. Egy miskolci cég ajánlatot tett arra, hogy vállalkozik a homokbánya létesítésével kapcsolatos kutatási, tervezési és engedélyeztetési munkák elvégzésére. Ennek költsége hozzávetőlegesen 6 millió forint (az idei költségvetés céltartalékából megoldható), a bánya megnyitása a megbízástól számítva egy éven belül várható. Folytatódik városunk úthálózatának rendbetétele A szociális ellátás számokban A képviselő-testület elfogadta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet alkalmazásának tapasztalatairól szóló előterjesztést. Az alábbi számok érzékeltetik, hogy az önkormányzat költségvetésének milyen jelentős hányadát fordítja erre a célra, hiszen a költségek részben vagy teljes mértékben reá hárulnak. Időskorúak járadéka: átlagosan havonta 13-an részesülnek támogatásban; Rendszeres szociális segély: átlagosan havonta 17 (67 százalékos rokkant), s további 181 aktív korú; Lakásfenntartási támogatás: normatív 565, helyi 21 fő; Ápolási díj: átlagosan havonta 92 fő; Átmeneti segély: 439 esetben; Temetési segély: 45 esetben; Átmeneti gyógyszertámogatás: 34 esetben; Közgyógyellátás: 345 igazolványt adtak ki; Köztemetés: 1 fő. A fenti adatok augusztus végéig értendők, a szociális csoport négy munkatársához összesen mintegy tízezer (!) ügyirat érkezett (a polgármesteri hivatal teljes ügyirat forgalmának egyharmada). A fenti célokra kifizetett összeg az év nyolcadik hónapjának végéig elérte a 70 millió forintot. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelős szerkesztő: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ Kiadja: a Heti Szó Plusz Bt. Nyíregyháza-Sóstó, Mackó u. 32. Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelős vezető: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 Nagykállói Soron kívül Hovatovább rendszeresnek tekinthető, hogy két rendes testületi ülés között egy rendkívülire is összetrombitálják a képviselőket. Ez történt szeptember utolsó napján is, amikor délelőtt (ez is rendhagyó) hét előterjesztésről kellett dönteni (plusz egyebek és a zárt ülés két témája). Elsőként az önkormányzat által megvalósítandó beruházások műszaki ellenőrzéséről született határozat. Eszerint a városban folyó, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez, a szegélykövek elhelyezéséhez, a járdák építéséhez, valamint a főtér rekonstrukciójához kapcsolódó munkák műszaki ellenőrzésére Vass András kapott megbízást (javadalmazása havi bruttó 40 ezer forint). Az előterjesztésből az is kiderült, hogy a már megvalósult beruházásokra önkormányzatunk eddig mintegy 64 millió forintot költött. Ezután az idei költségvetés módosítása következett. Ennek egy része technikai jellegű (a normatív hozzájárulások és támogatások egy részéről való lemondás, illetve többletigény nyomán az önkormányzatot kár nem érte). Megszavazták a képviselők azt a 300 ezer forintot, amelyet a kulturális bizottság céltartalékából kap a cigány kisebbségi önkormányzat hagyományőrző fellépő ruhák vásárlására. A temetőben egy lélekharang készül, erre félmilliót, a fásításra másfél milliót szán az önkormányzat. Az ingatlanügyekkel kapcsolatban olyan döntés született, hogy az önkormányzat 12 millió forintért megvásárolja a Debreceni út 3. szám alatti ingatlant. A távlati elképzelések szerint itt épülhet fel a majdani polgármesteri hivatal. A jogalkotásról szóló törvény előírásai miatt kellett módosítani a gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról, valamint a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet. A korrekciók érdemi, tartalmi változást nem jelentenek. Újdonság viszont a talajterhelési díjról szóló rendelet. Ennek célja, hogy csökkentse a környezet szennyezését, óvja környezetünket és a természetet, arányosabbá tegye a teherviselést az önkormányzat és a környezethasználók között. Az új rendelet azokat az ingatlantulajdonosokat érinti, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Nagykállóban ugyanis jelenleg összesen 3358 lakást lehet a szennyvízcsatornára csatlakoztatni, de csak 2068 (61,5 százalék) van a közcsatornákra rákötve. Az egységdíj mértéke köbméterenként 120 forint, minden további részlet megtudható a rendeletből (a hivatalban megtalálható). Végül a Kisebbségi Önkormányzati Iroda működtetéséről kellett dönteni, hiszen az ott foglalkoztatott öt közhasznú dolgozó munkaszerződése szeptember végén lejárt. A döntés értelmében az év végéig abban az esetben működhet az iroda, ha a költségek felét a kisebbségi önkormányzat állja. A művelődési ház előtt is újjá varázsolják a járdát 3 Iroda a romákért Tavasz óta működik a Titász egykori épületében a Bogdán Zoltán vezette Cigány Kisebbségi Önkormányzati Iroda. Az elmúlt fél év munkáját így összegezték: Elkezdődött a lakókörnyezet higiénikusabbá tétele (a szemét eltakarítása, szemléletformáló előadások); Elkészült a cigányság szociális felmérése, folyamatban van a környezettanulmányok készítése; Megalakult a cigány táncegyüttes és egy hagyományőrző cigány zenekar, amely máris rangos rendezvényekre kapott meghívást; Létrejött a Dragon Sportegyesület (roma és nem roma gyerekek részvételével), beléptek az országos kick-x szövetségbe); Segítik az iskolák, a szülők, a gyerekek harmonikusabb együttműködését, csökkent a bukott, évismétlő tanulók,nőt az óvodába, iskolába járók aránya, elkezdődött a felnőttképzés, a felzárkóztatás; Szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi intézményekkel; Az iroda működése óta elindult a roma és nem roma lakosság közötti pozitív szemléletváltozás. Egy budapesti alapítvány jóvoltából Finnországból érkezett ruhaneműket kapott az Idősek Szociális Intézete. Az adományt szeptember 29-én adták át. (fotó. J.A.) Tankönyvtámogatás a diákoknak Juhász Zoltán polgármester szóbeli tájékoztatása szerint a 2005/2006-os tanévet 2291 általános és középiskolai tanuló kezdte meg. Közülük 1453-an jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, ennek költsége 13 millió 810 ezer forint. Ebből állami normatív támogatás 7 millió 59 ezer forint, a többi(6 millió 751 ezer forint) az önkormányzat költségvetését terheli. Közlemény Szeptember közepéig a hivatalba 866 kérelem érkezett,s ebből 65-öt dolgoztak fel(1025 diákra vonatkozóan,közülük 733 az általános iskolás, akik fejenként 3000 forintot kaptak, 286-an középiskolások, az ő támogatásuk 4500 forint, s hat főiskolás kapott egyenként 6000 forintot). A feldolgozás folyamatos, tehát a fenti számok azóta változtak. A Nagykállói I. számú Általános Iskola diákjaiért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották. A befolyt összeget, 153 ezer forintot az alapító okiratban meghatározott célra használja fel az alapítvány.

4 Nagykállói Kedves nagykállói Nézõink! Akik rendszeres nézői a Kölcsey Televízió műsorának, tudhatják, hogy folyamatosan megújulásra, jobbításra törekszünk a nézők minél teljesebb kiszolgálása érdekében. A következő időszak is ennek jegyében telik, ezúttal hírszolgáltatásunk újul meg, és a közéleti témáknak szeretnénk az eddiginél is bőségesebb teret szentelni. Alapelveink természetesen változatlanok: minél több megyei hírt eljuttatni Szabolcs-Szatmár-Bereg lakosságához minél hamarabb, s mindezt tárgyilagosan, pártatlanul. Október 17-étől, hétfőtől új műsorelemmel bővülts a hírpaletta. Minden hétköznap délután 17,30 és 18 órakor elmondjuk a legfrissebb híreket, ami természetesen a változatlanul 19 órakor kezdődő Híradó témáinak távirati stílusú kivonata. Hétfőtől csütörtökig pedig egy új közéleti magazinnal bővül a műsorstruktúra. Látószög címmel Kanalas Ottília járja körül rövid helyszíni riportok és a stúdióba hívott vendégek segítségével a megyében élő embereket foglalkoztató aktualitásokat. Mindemellett a nézői kéréseknek és elvárásoknak megfelelve gyakoribbá és ez által bővebbé tesszük sporttal kapcsolatos hírszolgáltatásunkat is. November elsejétől hétfőtől szombatig minden nap 4 19,25 órakor (és ismétlésben késő este) jelentkezik majd az Eredményjelző című sporthíradó, amely a megyével kapcsolatos sporthíreken túl a témák hátterébe is bepillantást enged Hájer Zsigmond jóvoltából. Az alkalmanként negyedórás összeállítás reményeink szerint még teljesebben kiszolgálja majd az ilyen irányú igényeket. Mindezek következményeképpen az esti filmsáv picit későbbre csúszik, így ezután jellemzően 20,45 órától láthatják majd a tengerentúli, európai és magyar filmtermés darabjait. Reméljük, hogy változtatásaink elnyerik az Önök tetszését. Ismert elérhetőségeinken várjuk visszajelzéseiket és további kellemes televíziózást kívánunk Önöknek! Jubileumi kiállítás Tûzoltó szaktábor éves a magyar légoltalom címmel tekinthetett meg kiállítást minden érdeklődő Nyíregyházán, az Evangélikus Általános iskola nagytermében. Városunkból a Szilágyi 22 tanulója tekintette meg a kiállítás anyagát Gelsi András és Veres László tanár kíséretében, Szórádi Miklós katasztrófavédelmi irodavezető segítségével Jelen volt a évi Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei 3. helyezett csapatának tagja Nagy Tibor, aki ebben az évben már csapatkapitányként fog versenyezni. Tartalmas történeti áttekintést kaptak a gyerekek, és makettek segítségével a katasztrófahelyzetek esetén használt mentesítő állomás élethű 1:10 arányú másolatát láthatták. Megtekinthették az ismeretlen veszélyes anyagokkal szennyezett terepen használatos, hermetikusan záró védőfelszerelést és a sugárzásmérő műszerek fejlődését től napjainkig. Köszönjük a lehetőséget a segítőinknek és a városi önkormányzatnak a rendelkezésünkre bocsátott autóbuszért. Június 20-a és 26-a között rendezte meg a Megyei Tűzoltószövetség és a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület az első Ifjúsági Tűzoltó Szaktáborát a strandfürdő területén. A tábor vezetője és ötletadója Móré Sándor tűzoltó őrnagy, a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzvédelmi előadója volt. A tábori programok lebonyolításában és a tábori élet vezetésében részt vett Móré Sándorné óvónő, Csányi Sarolta tanárnő, és Veres László tanár úr, a nagykállói Önkéntes Tűzoltók nemrégiben kinevezett parancsnoka is. A programok között szerepelt a nagykállói önkéntes tűzoltság megtekintése és a tűzoltó fecskendő kipróbálása. A nyíregyházi tűzoltóság központi épületében Dombrádi János tűzoltó ezredes tartott előadást, majd egy tűzoltó mutatta be a különféle eszközöket. A nyíregyházi repülőtéren betekinthettek a repülőmérnök és pilótaképzés gyakorlati repülési bemutatóiba. A repülők felújítását és karbantartását végző hangárokba is bemehettünk, s a megyei sárkányrepülő egyesület gépeibe is beülhettünk. Ugyanitt a Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedési vezetéstechnikai oktatását is érdeklődéssel figyelhettük. A bemutató zárásakén mindenki beülhetett egy Ancsának becézett repülőgép pilótafülkéjébe. A strandfürdő nagymedencéjében a miskolci speciális mentők és vízimentők mentették ki táborlakóinkat, majd a fogások elsajátítása után a táborozó gyerekek menthették az oktatókat és egymást. Még ezen a napon a kutyásmentés rejtelmeibe is belekóstolhattunk. A Harangodon a kilátó tetejéről a magasból mentést próbálhatták ki a gyerekek. Az Országos Mentőszolgálat megyei mentőállomásának orvosa az elsősegélynyújtás fogásait oktatta majd a diákok páronként láthatták el egymás imitált sebeit. A nagykállói rendőrőrs rendőrei drogmegelőzési és egészségmegőrzési programjukkal tették még tartalmasabbá a tábori életet. Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak és Juhász Zoltán polgármesternek az anyagi támogatást és a strandfürdő rendelkezésünkre bocsátását. Köszönjük Hizsnyik Zoltánnak és a fürdő minden dolgozójának a türelmét, munkáját. Veres László tanár, DÖK vezető, tűzoltóparancsnok

5 Nagykállói 5 A Metzingen-Nagykálló Baráti Egyesület taggyûlése A már 13 éve fennálló Metzingen-Nagykálló Baráti Egyesület nagy létszámú taggyűlésén amelyen vezetőségi választásra is sor került Eckart Ruopp visszapillantott az egyesület múlt évi tevékenységeire, s egyben összefoglalta a év programját. A metzingeni egyesületi tagoknak újfent számos lehetőségük nyílt arra, hogy az említett időszakban ápolják a Nagykállóval fenntartott testvérvárosi kapcsolatot. Ennek köszönhetően vett részt egy kállói tánccsoport a Glems 750 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen. Viszonzásként Nagykálló várossá avatásának 15. évfordulóján Eckart Ruopp tett látogatást a testvérvárosban. Metzingen város díszpolgári címet adományozott Nagykálló egykori polgármesterének, Fodor Jánosnak, a magyar partneregyesület elnökének. Áprilisban Nagykálló új polgármestere, Juhász Zoltán tett bemutatkozó látogatást Metzingenben, megtekintette városunk számos intézményét, valamint bővebb információt szerzett az egyesület működéséről. Az idei tavaszi vásáron részt vett a Metzingenben már jól ismert üvegfújó, Garai József. Emlékezetes marad a noyoni testvérvárosi Csipkeverő táborban voltam az idei nyáron július 15-étől 21- éig. Félegyháziné Anikó néni és Marjánné Erzsike néni vezették a foglalkozásokat. kapcsolat 25 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség, melyen egy magyar delegáció szintén jelen volt. A vendégeket minden esetben sikerült egyesületi tagoknál, illetve barátoknál elszállásolni. Különösen nagy öröm, hogy Metzingen város vezetése é- vente lehetővé teszi egy nagykállói fiatalnak, hogy részt vegyen a Tübingeni Nyári Egyetem négyhetes képzésén. Az egyesület évente támogatást nyújt németül már megfelelő szinten beszélő diákok számára, hogy nyáron városunk üdülőjében dolgozhassanak, s ez igen közkedvelt tevékenység a tanulók körében. Bár a tagok száma némileg csökkent, az anyagi ügyekért felelős személyek kiegyensúlyozott helyzetről számolhatnak be. Az egyesületi ülésen az elnökséget egyhangúlag felmentették, a választás megtörtént, s a többség bizalmát ismét az előző vezetőség nyerte el. Tíz évi elnökség után újból Eckart Ruopp lett az elnök, helyettesei Christiane Hauber és Rosa Schulz, jegyzőkönyvvezető Nora Zschiesche, kincstárnok Anneliese Lipp, ifj. Fodor János pedig az ülnökségi tisztséget látja el. Írta: Eckart Ruopp Fordította: Babosi Tünde Vertük a csipkét A csipkeverő táborozók 15-en voltunk a helyi és más általános iskolákból, 11-en teljesen kezdők, 4-en pedig haladók. Minden nap valami újat tanultunk, s néhány nap múlva már csodálatos dolgok kerültek ki a kezünk közül. A hét végére könyvjelzőket, karkötőket, szívecskét, hattyút stb. tudtunk készíteni. Nagyon jó volt a hangulat, jól összebarátkoztunk és más iskolából jövőkkel, akik Balkányból, Budapestről, Nyírbátorból érkeztek. Legmesszebbről egy pécsi kislány jött. A lelkesedés oly nagy volt, hogy szinte állandóan csipkéztünk, még akkor is, amikor tanár néniék mondták, hogy most szünetet tartunk. Két délután kivittek minket a Harangodra, ahol bekapcsolódhattunk a Kaláris tábor programjaiba, illetve megmutattuk, hogyan kell csipkét verni. Tágra nyílt szemmel néztek minket, és azt kérdezték, hogyan tudtátok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HÍRDET Bázisintézmények (óvoda és általános iskola kivételével)működésének támogatására, Intézményvezetők idegen nyelvi felkészítésének támogatására, 1100 fő alatti települések informatikai fejlesztésének támogatására, A megyében működő nevelési-oktatási intézmények határon átnyúló tanulmányi kapcsolatainak támogatására. A pályázatok beadási határideje: 31. Részletes információ a honlapon található, ill. érdeklődni a 06-42/ as telefonszámon lehet! A Városi Bölcsőde nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az intézetünkben szeptember 14-én a Szolnoki Regionális Bölcsőde Igazgatóság és a Közigazgatási Hivatal gyámügyi csoportja által végzett szakmai ellenőrzésre való felkészülést segítették. A Teszovál Kft. és Vislóczki Zoltán szakemberei a belső Köszönet felújításokat, átalakításokat végezték. A bölcsőde megszépülését segítette Rohodi Róbert vállalkozó, Takács Gábor bútorasztalos, a szülők, a gondozónők, a bölcsődei dolgozók munkája. Dankó László gondoskodott az ellenőrzést végző személyek vendéglátásáról. Köszönettel tartozunk a szakmai és gazdaságivezetésnek is. megtanulni ezt a bonyolult kézimunkát? Mi büszkén néztünk egymásra és tanár néniékre, mert mi már tudjuk, ez nemcsak megtanulható, de nagyon sok örömet adó szórakozás. Aki megtanul vertcsipkét készíteni, annak többé nincs gondja, milyen ajándékot adjon szeretteinek vagy bárkinek, hogy az szép is, értékes is legyen. Elhatároztuk, jövőre is jövünk, sőt aki tud, az évközben is fog járni a csipkeverő szakkörbe, ahol továbbfejlesztheti tudását. Nagyon gyorsan elszaladt a hét nap, s mi boldogan vittük haza az általunk készített csipkéket anyának, testvérnek, nagymamának. Mindnyájunk nevében köszönöm a tanár nénik munkáját és türelmét. Vass Andrea Fanni

6 Nagykállói 6 Büszkék lehetnek a kállaiak Az önkormányzat és a művelődési központ október 7-e és 9- e között immár 22. alkalommal rendezte meg a Kállai Kettős Néptáncfesztivált. A program főtámogatói, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma, valamint a helyi önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága mellett számos vállalkozó és magánszemély járult hozzá az ország egyik legrangosabb, e műfajban szervezett fesztiválja sikeréhez. Hangol a zenekar, kezdődthet a tánc a Kállai kettőssel Lengyel testvérvárosunk táncosai is nagy sikerrel szerepeltek. A német táncosok az utcán is ropták, a nézőket is megforgatták. Juhász Zoltán és Pesovár Ernő megnyitja a fesztivált A megnyitón telt ház és vastaps köszöntötte a Martin György Emlékplakettel elismert Kállai Kettős Néptánc Klubot, majd Gelsiné Uri Valéria mb. igazgató üdvözlő szavai után Juhász Zoltán polgármester lépett a mikrofonhoz. Egyebek összekapcsoljuk a jövendővel. Hangsúlyozta, hogy városunk legnagyobb ereje a közösségben, az összefogásban van, végül azt kérte mindenkitől: légy olyanná, amilyennek látni szeretnéd magad körül az embereket! Szépen, érzéssel fújta a nótát A kicsik bemutatója megalapozta a jó hangulatot Táncol a város között elmondta: szerencsésnek érzem városunkat, mert otthont adhat egy ilyen rangos rendezvénynek, mert 29 együttes tartotta érdemesnek, hogy eljöjjön. Ez késztet bennünket arra, hogy a régmúltat A fesztivált Pesovár Ernő, a néptánctudományok kandidátusa nyitotta meg, aki előljáróban úgy fogalmazott, hogy Nagykálló mindannyiunk számára emlékés zarándokhely, hiszen a Kállai Kettős három és fél évszázada él a köztudatban. A történeti visszatekintés után így zárta mondandóját: Ezen fesztiválon hitet tehetünk e vidék kultúrája mellett. Büszkék lehetnek a kállaiak, hogy ilyen értéket őriznek. Ezek után a polgármester felszólításának eleget téve (Kezdődjék hát a tánc!) Szederkényiné Ferencz Katalin színpadra szólította az utánpótlás remek kis táncosait, akiket követtek a többiek két napon át a ház minden zugában, az utcán és a sportcsarnokban, Balkánytól Újfehértóig sokak gyönyörűségére. Mivel sok-sok munkájuk nélkül a fesztivál nem valósulhatott volna meg, álljon itt a csapat névsora: Jónás Angéla, Juhászné Ambrus Valéria, Kovács Attila, Mészáros Mikósné,(szervezők), Szabó István, (technikus), Bihari András, Vizi Péter, Szederkényi István (színpadi ügyeletesek), Papp Enikő, Sarkadiné Juhász Enikő, Bereczki Csabáné, Vass István, Tordai János (segítők), Szederkényiné Ferencz Katalin (konferansz) és Gelsiné Uri Valéria (fesztiváligazgató).

7 Nagykállói Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy öt alkalommal 230 nagykállói lakost és városunkhoz kötődő személyt szerveztem be kirándulni megfizethető áron Erdélybe, a Székelyföldre, megismertetve ennyi emberrel Erdély történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi értékeit. Ez az öt utazás októberében, májusában, júliusban és kétszer augusztusban történt. A kirándulók életkora különböző volt, idősek, középkorúak, fiatalok, egyetemisták, diákok, gyerekek, családok jöttek együtt. Az utazás autóbusszal történt, sok-sok kilométert tettünk meg a gondos, odafigyelő sofőrök vezetésével. A szállásunk a Bucsin-tetőn volt, egy 1300 méter magas hegyen, fenyvesekkel körülvett panzióban, mellyel szemben eredt a Kis-Küküllő folyó. Az étkeztetésünket egy nagyon kedves ottani házaspár, Terike és Dénes látta el, napi háromszori élelmet kaptunk, minden nap meleg vacsorával vártak minket, az éhes kirándulókat. A hangulat jellemzői a vidámság, a jókedv voltak. A szórakozásra is nyílt lehetőség Zsolt hangulatos vendégfogadójában, a Bújdosó székelyben. Az apró ajándékokat megvásárolhattuk a szállással szemben, Annamáriánál és Hajnalkánál. Utoljára hagytam, amiért főleg érdemes volt elmenni erre a kirándulásra: a látványt és az ott élő embereket. Megcsodálhattuk a Hargita A szívünkbe zárt Erdély A Gyikos tó a hegyek közé zárva vadregényes hegyeit, ahol Ábel nyomába eredhettünk, az eddig csak a mesékből ismert rengeteget, a sötét fenyőerdőket, a zuhogó vízeséseket, a Gyilkos tó fenséges környezetét. Megismerkedtünk a Békásszoros mindenkit lenyűgözött természeti csodáival, a magas, szinte félelmetes kősziklákkal, végig az út mellett habosan folyó, zúgó, kristálytiszta Békás patakkal, a harapnivaló levegővel. Parajd sóbányájában a földalatti város az ott gyógyuló betegekkel felejthetetlen élményt jelentett mindenkinek. Kolozsvár, a Szent Mihály templom és a Mátyás szobor, a Házsongárdi temető, Farkaslaka, Tamási Áron sírja, Madéfalva, mind-mind a történelem egy-egy szeletét rakta elénk tálcán. Korond a világhírű cserépedényeivel, székelykapuival, kirakodóvásáraival mindenkinek a szívébe lopta magát, 7 mint ahogy Koszta Zoli is, az ott élő kereskedők gyöngye, aki show-műsornak is beillő köszöntőt mond az odaérkező magyaroknak, ajándékokat, és szilvapálinkát ad a betérő vásárlóknak. A faluvégi házban juhtúrót, füstölt, sós és natúr sajtokat vásárolhattunk. Csíksomlyó, Gyergyóditró templomai az áhitat helyei voltak, a pihenés, az elmélkedés órái a hosszas utazásban. A májusi csoport részt vett a csíksomlyói búcsúban is. Júliusban a csíksomlyói templomban elhelyeztük egy nagykállói nő fekete márvány hálatábláját. Felejthetetlen élmény volt Szovátán a Medve-tóban való fürdés is. A tó vize ugyanis olyan sós, hogy fenntartja a benne fürdőzőket. Brassó, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda hangulata, szép épületei, terei fogják meg a turistákat. A Mikó-vár, a Lázárkastély kiállításainak gazdag anyaga, a Peleskastély csodálatos termei, a Drakulavár félelmetes érdekessége ébreszt csodálatot az emberekben. A székely emberek humorát, becsületességét, jószívűségét is tapasztalhattuk. A mi utunkat a pusztító árvíz nem akadályozta, de láttuk sajnos a nyomait. Láttuk hazafelé jövet a hegyekről lehozott sártömeget, a földön fekvő kukoricatáblákat, a vízben álló házakat, az éppen ott dolgozó tűzoltókat. Reméljük, hogy sok jó ember segítségével rendeződik a helyzetük. A kirándulócsoportok tagjai azóta ha Nagykállóban találkoznak egymással még nagyobb örömmel üdvözlik egymást, hiszen a sok együttes élmény közösséggé formálta a csoportokat. Azóta a már elkészült fényképeket és videofelvételeket nézegetjük, élményeinket meséljük, megállapítva, hogy azt a szépséget, amit láttunk, sem a fénykép, sem a video, sem az elbeszélés nem adja vissza. Ezt látni kell! Sokan érdeklődtek tőlem, hogy lesz-e még ilyen kirándulás. A jövő nyárra tervezünk még utat Erdélybe és a román tengerpartra is. Lehet jelentkezni nálam, a es telefonszámon. Megköszönöm azoknak a kedves kirándulótársaknak az írásait, akik hazatérve tollat ragadtak és megírták élményeiket. Klániczáné Erdőhegyi Karolina Kirándulás Berekfürdõn A nagykállói Református Egyház és a Kékkereszt Egyesület szervezésében egy kellemes hetet töltöttünk el augusztus 8- ától Berekfürdőn. Berekfürdő egy kisváros Jász- Nagykun-Szolnok megyében, Karcagtól nem messze. A szívében található, kiváló gyógyvizéről nevezetes. A kirándulás megszervezését nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta Juhász Zoltán polgármester, Horváth György nagytiszteletű úr, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Nem utolsó sorban köszönjük a fáradozásait Marján Lászlónénak, mindenki Rózsika nénijének. A Kékkereszt Egyesület egy világszervezet, mely Nagykállóban mintegy húsz éve működik, s amely segítséget nyújt a szenvedélybetegeknek, a depresszióval és lelki gondokkal küszködő embereknek Jézus Krisztus gyógyító ereje által. A Kékkereszt Egyesület minden hétfő este 6 órától várja a segítséget kérő embereket a Kossuth utcai Missziós Házban. Perje Pálné, a Nagykállói Kékkereszt és Református Iszá-kosmentő Misszió tagja. Cukertanyasi vigasság A városrészi szórakoztató programok részeként október 1-jén Cukertanyán tartottak vigasságot. A rendezvény házigazdája Oroszné dr.nagy Matild képviselő volt.

8 Nagykállói 8 Nádasi Árpádné Ibolya emlékére! Nyugodj békében.

9 Nagykállói Labdarúgás: harmatos Az őszi fociszezon eddig legalábbis finoman fogalmazva is gyengécskére sikeredett. Az öt fordulóban egy vereséget és négy döntetlent könyvelhettünk el, s a folytatás sem volt szívderítő. Szeptember 18-án itthon az újonc(ugyanakkor a megyei I.osztály tabellájának élén tanyázó!) Nyírmadától kaptunk ki Nagy a zsúfoltság a sportcsarnokban tájékoztatott Polyák Sándor az intézmény igazgatója. Reggel 8-tól 17 ó- ráig az iskolások birtokolják, itt tartják a testnevelés órákat, a szakköröket és a tömegsport rendezvényeket. Ezután helyet kapnak a helyi sportegyesületek, az edzések és a bajnoki mérkőzések megtartására. Heti egy edzésre és a bajnoki mérkőzésekre bérli a termet a Kállósemjén NB II-es női kézilabda csapata. A maradék időben rendezzük a kispályás terembajnokságot. Október 11- én két kategóriában indult a bajnokság, majd a végén szu- 1-0-ra itthon, majd egy héttel később Tiszalökön következett egy újabb, 3-2-es zakó. A 8. fodulóban, október első vasárnapján aztán megtört a jég: a Nagyhalász együttese ellen itthon 5-1-re győztünk! Az öröm korai volt: egy héttel később Nyírbélteken 2-0-ra kikaptunk. Némi vigasz: a 10.fodulóban 4-1-re vertük Záhonyt. Indul a kispályás foci perkupa döntőt tartunk, a harmadik helyéért pedig a két második helyezett mérkőzik meg. Díjazás: Amatőr: 1.helyezett Ft +kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft Profi: 1.helyezett Ft + kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft Ezen kívül a gólkirályt mindkét kategóriában Ft-tal jutalmazzuk. Szuperkupa: 1.helyezett Ft + kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft 9 Tájfutók nemzetközi versenye ökörsütéssel Csaknem háromszázan vettek részt október 1-jén és 2-án Harangodon a Kelet-EKO Kupa nemzetközi tájékozódási futóversenyen. A megyei, nyíregyházi és nagykállói önkormányzat támogatásával létrejött küzdelemben jó futóidőben, néhány kategóriában szoros eredménnyel dőlt el a helyezések sorsa. A megyei indulók közül kiemelkedik Hrenkó Ivett teljesítménye, aki válogatotthoz és országos listavezetőhöz méltóan nyerte meg az ifjúsági lányok versenyét. Az indulókat köszöntötte, majd másnap az eredményhirdetés után a versenyt zárta Juhász Zoltán polgármester, aki kiemelte, hogy ilyen színvonalas versenynek Harangod máskor is lehet az otthona. A versenyezők szombaton este tészta-partyn, vasárnap a helyben sült ökör húsának elfogyasztásával áldoztak a gasztronómiának. Köszönet illeti a megrendezés helyi támogatóit. A Czimre és Társa Kft., a BSN-BS Kft. Béni Sándor tulajdonossal, Sőrés László és családja, Balogh József vállalkozó, a Dohy és Társa Kft.. és a Sza-Pa Kft. járult hozzá a rendezéshez. Kerékpárverseny Látványos lovasparádé Szeptember 16-a és 18-a között Nagykálló-Birketanyán rendezték meg az észak-kelet magyarországi reigonális és a megyei kettes fogathajtó bajnokságot. Az ünnepélyes megnyitót díjhajtás követte, szombaton pedig következett a maratonhajtás. Este az eredményhirdetés után fogadás, élőzene szórakoztatta az egybegyűlteket. Vasárnap volt az akadályhajtás, az ünnepélyes ered- ményhirdetés a bajnokavatást pedig lovaskarusszel koronázta meg. A programot az önkormányzaton, a Nagykállói Erdész Lovassport Egyesületen és a megyei szövetségen kívül számos vállalkozó támogatta. Korányi Kosárlabda Kupa Szeretettel várunk minden volt kosaras korányist november 26- án, szombaton. Délután 14 órától a lányoknak és külön a fiúknak szervezünk mérkőzéseket. Helyszín: A Korányi F. Gimnázium tornaterme. A mérkőzések után, az esti órákban kötetlen beszélgetésre várunk mindenkit! A kollégiumban a szállás: Ft/fő Megjelenésedre számítunk, értesítsd volt diáktársaidat is! Bővebb információ: Papp László, testnevelés tanár, Tel.: 06-30/ Szeptember 28-án, és 29-én csütörtökön 83 résztvevővel iskolai kerékpárversenyt szervezett a testnevelés munkaközösség Sándor Attila vezetésével. A létszám jól mutatja az érdeklődést, és alapja volt a jó hangulatnak a színvonalas versenynek. A vetélkedő két részből állt, egy ügyességi és egy gyorsasági versenyből. Eredmények: oszt. Fiú kategória: 1. Pocsai Dávid 2. Kabai Tibor 3. Izsák Norman oszt. Lány kategória: 1. Jécsák Vivien 2. Seres Alexandra 3. Diósi Gréta oszt. Fiú kategória: 1. Kiss Zoltán Indulásra készen a résztvevők 2. Vályogos Dávid 3. Oláh Tamás oszt. Lány kategória: 1.Szabó Lilla 2. Dzsurbán Fanni 3. Patkós Eszter oszt. Fiú kategória: 1. Kígyósi József 2. Stekler Dávid 3. Oláh István oszt. Lány kategória: 1. Szabó Anna 2. Szilágyi Szilvia 3. Fodor Noémi oszt. Fiú kategória: 1. Mező László 2. Jelentős Miklós 3. Tóth Márton Minden eredményes versenyző oklevéllel és egy kellemes délutáni élménnyel térhetett haza. A többi résztvevő pedig egy újabb lépést tett az egészséges életmód érdekében.

10 Nagykállói 10 A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,, Hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek. Nõszövetségi hírek Szervezetünk az Oktatási és Kulturális Bizottság részére benyújtott pályázati keretből hat színházbérletet vásárolt, melyek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új évadjának előadásain használhatóak fel. A bérleteket előadásonként felosztjuk, így több embernek is lehetősége nyílik azok valamelyikének megtekintésére. Ezúton kérjük az érdeklődőket nem feltétlenül tagjainkat bérletigényüket jelezzék az alábbi telefonszámokon. Elsősorban egyedülállók, nagycsaládosok, nyugdíjasok, illetve azok jelentkezését várjuk, akik szűkös anyagi helyzetük, vagy a társaság hiánya miatt ritkán jutnak el színházba. Az első előadás október 24-én lesz. Bartháné Vágó Ágnes 06-20/ Czérnáné Vass Mónika 06-30/

11 11 Nagykállói Mininagykálló A művelődési központ kamaratermében szeptember 12- e és 22-e között láthatják az érdeklődők Dohy Sándor mekettkészítő Nagykálló főtere és fontosabb épületei című kiállítását AnyakönyV Születtek: Kiss Viktória Nóra aug. 21. Csordás Simon István aug. 23. Tóth Vivien aug. 21. Bodnár Patrik Mihály szept. 5. Molnár Márk Sándor szept. 13. Házasságot kötöttek: Rézműves Károly Szilágyi Tímea Varga Sándor Szántó Bernadett Papp Miklós Bódi Brigitta Császári János Róbert Teremi Mária Erdei Sándor Demeter János Germán László Horváth László Idaházi Mihály Elhunytak: Kovács Lajos Plajos János Péter József Radeczki Jánosné Szalma Endréné Vékony Ferencné Programok mindenkinek Október 24-én 17 órától: Irodalmi presszó: A Kárpátok alatt Hetényi György író könyvbemutatója. 26-án 17 órától: Egészségünkért sorozat Szívbetegség mindennapjainkban. Előadó: Dr. Jagamos Endre, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének szívsebész doktora. 27-én fél 11-től és negyed 3-tól: Meseszínház bérleti sorozat: Móra Ferenc: Körtemuzsika című műve a Forrás Színház előadásában. 28-án és 29-én: A csipke útnak indul Nagykállóból Csipkekészítők Regionális Találkozója 28-án 17 órától: A Magyar Csipkekészítők Egyesülete csipkekiállításának megnyitója tól: Műsoros est divatbemutatóval, helyi népművészeti csoportok közreműködésével. Öltözék kiállítás 29-én 9 órától: Csipkekészítő mesterség bemutató. 11 órától: Előadás Mátray Magdolnától, a NESZ Csipkebizottságának elnökétől. 14 órától: Erdei Lilla múzeológus, az Iparművészeti Múzeum munkatársának előadása: Vertcsipkés népviselet a történelmi Magyarországon. 28-án 14 órától: Játszóház - üvegfestés. November 2-án 18 órától: Sant Mat a türelem és kitartás. 7-én 18 órától: Festményvásár. 9-én 18 órától: Sant Mat vegetáriánus étkezés. 11-én 14 órától: Játszóház kosárfonás. 14-én 17 órától: Gazdafórum 16-án 8,45 órától: Filharmónia 16-án 18 órától: Sant Mat önzetlen szolgálat. 17-én 10,30 és 14,15 órától: Meseszínház bérleti sorozat: Lusta Henrik a Grimm-Busz színház előadásában. 19-én 18 órától. Házaspárok bálja. A gyöngy-világ is az én világom Aki Hengsperger Cecília kiállítását megnézte csodaszép, művészi ruhákölteményeket láthatott. Művészi, de mi is szívesen viselnénk... Juhászné Ambrus Valéria munkáit a könyvtárban tekinthették meg az érdeklődők (Janics Attila felvételei)

12 Nagykállói 12 Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Tel.: 06-30/ , hu

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: 2015. évi Civil keret felosztása Előterjesztő: Tóth Gyula

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta szabó Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 159/2008 Készült: Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich.u.6.sz.) tárgyaló termében 2008. július. 04. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben