Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október"

Átírás

1 XV. évfolyam 10. szám Meghívó Nagykálló Önkormányzata tisztelettel meghívja önt, kedves családját és barátait az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségre, amelyet október 23-án 18 órától tartunk a művelődési központban. Himnusz Köszöntőt mond: Juhász Zoltán polgármester Ünnepi beszédet tart: Takács Péter történész Talán Teátrum (Nyírbátor-Nagykálló) Népek Krisztusa Magyarország, hangok, szavak és szívek Rendezte: Buzogány Béla színművész Fáklyás felvonulás és koszorúzás a Szabadság kertben Szózat Döntések az egyetértés jegyében Önkormányzatunk képviselő-testülete lapzártakor, október 12-én tartotta soros ülését, amelynek meghívójában húsz napirendi pont szerepelt. A testületi munkát érintette két beszámoló: az egyik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a másik a bizottságok idén végzett munkájáról szólt (ezekről legközelebb). Ismételten módosították a képviselők az idei költségvetést. Megszavaztak 14 millió forintot Nagy erővel folyik a főtér rendezése A TARTALOMBÓL: Egészségünkért dolgoznak 2. oldal Soron kívül 4. oldal Kállai KettősNéptáncfesztivál 6. oldal Foci, kosár, tájfutás, kerékpár 9. oldal Idõsek Világnapja Bensőséges ünnepségen köszöntötték október 1-jén városunk idős lakóit a művelődési központban. Juhász Zoltán polgármester szavaiból kiderült, az önkormányzat megkülönböztetett figyelmet fordít rájuk. A szórakoztató műsor felidézte a résztvevők ifjúságát, együtt énekeltek a fellépő művészekkel.köszönet illeti az Egyesített Szociális Intézet Gyermekjóléti és Családsegítő Központ dolgozóit, akik ajándéktárgyakat készítettek. Emlékmûavatás Horváth György református lelkész köszönti az időseket Az önkormányzat 1200 forintos vásárlási utalványát 1730 idős nagykállói kapta meg. November 1-jén délután 4 órakor a temetőnél lévő dombon felavatják az I. és II. világháború nagykállói áldozatainak emlékművét. Balogh Géza szobrászművész alkotását Juhász Zoltán polgármester leplezi le,az egybegyűlteket dr. Pucsok József professzor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baráti társaság elnöke köszönti, s áldást mondanak a református, a római és görög katolikus, valamint az izraelita felekezet képviselői. a Forrás dűlő energiaellátására, valamint 2,1 milliót a Mártírok útja teljes közvilágítására. (A jegyzőkönyvből: Juhász Zoltán: Mivel a költségvetésünkről van szó, itt szeretném elmondani, hogy 1 milliárd forintja van lekötve a városnak. Több, mint amivel a testület átvette a büdzsét, tehát nem azt a pénz költöttük el, amit az előző testület úgymond félretett szeptemberétől 300 millió forintja volt az önkormányzatnak lekötve, 2004 januárjától 500 millió, ami később csak növekedett. Tavaly több száz millió forintot már felhasználhatott volna az önkormányzat, sajnos nem tette. Tehette volna és több engedélyt kérhetett volna építési beruházokra, mint ahogy most csináljuk közös akaratból és képviselő-társaim segítségével. Az idén 35 építési engedélyt sikerült képviselő-társaim és a hivatal apparátusa segítségével megszervezni, 2003-ban és 2004-ben egy kicsit restellem is mondani 3-4 engedély volt. Annak ellenére, hogy több száz millió forint volt a számlákon. Nem tudom, hogy mi befolyásolta az alkotókedvet, de nem történt semmi más. Úgy gondoltuk, a hibákat megpróbáljuk kiküszöbölni, és azokat a munkálatokat, melyekre a városnak szüksége van elvégezzük és ütemezve,a képviselő-testület beleegyezésével és tudtával elkezdjük. Biztos vagyok abban, hogy a munkák nem mindig úgy történnek, hogy mindenkinek megfeleljen, de megpróbáljuk szívvel, lélekkel, becsülettel és az önkormányzat érdekeit szem előtt tartva intézni. Tehát van pénzünk, így lehet gondolkodni a jövőt illetően. Olyan takarékosan, ahogy tettük az idén is, úgy gondolom fejleszthetjük a várost). Beszámolt idei munkájáról a könyvtár és a művelődési központ is, majd az Önkéntes Tűzoltó Egyesület következett. Munkájukat bírálat is érte, aktívabb munkát várnak tőlük. Az állattartás szabályairól és az állati hulladék ártalmatlanná tételéről két és fél éve fogadott el rendeletet a testület. Most időszerűvé vált néhány szabályozás átgondolása, ezért kezdeményezték a rendelet módosítását. Ezt követően megismerték a képviselők a szeptember 5-én megalakult szociálpolitikai kerekasztal üléséről szóló tájékoztatót, (ezügyben a civil szervezetek bevonását kérték).

2 Nagykállói 2 Egészségünkért dolgoznak Előző számunkban szó esett arról, hogy a szeptember közepén tartott testületi ülés elfogadta a Városi Szociális és Egészségügyi Központ éves munkájáról szóló beszámolót. A dr. Vonza Tibor igazgató főorvos által jegyzett előterjesztés számos érdekes adatot, megállapítást tartalmaz, ezek némelyikét nyújtjuk át olvasóinknak. A központ három intézményegységből áll: az Egyesített Szociális Intézet (a Gondozási Központ a Kossuth, a Gyermekjóléti Szolgálat a Bajcsy-Zsilinszki utcán), a Városi Bölcsőde, valamint az Egészségügyi Központ. A felnőtt háziorvosi szolgálatok száma négy, a gyermekorvosi kettő, az iskolaorvosi egy, fogorvosi és járóbeteg szakrendelés három-három, járóbeteg szakrendelés öt, a védőnői körzetek száma négy. Bölcsődei ellátást 30 gyerek számára tudnak nyújtani, átmeneti elhelyezést 24 rászorulónak, nappali szociális ellátást 31 személynek. A családok átmeneti otthonában 14 hely van. Az év első felében a felnőtt háziorvosi rendeléseken 30 ezer 79-en fordultak meg, gyermekorvosnál 8061-en, fogászaton 7827-en jártak. A beszámoló nyomatékosan szól arról, hogy múlhatatlanul szükséges a telephelyek, épületek rekonstrukciója, hiszen korszerűtlenek, elöregedtek. A lakosság igényeinek kielégítése érdekében szükség lenne új szakfeladatok létrehozására is. Ezek között említi az előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a közösségi pszichiátriai ellátást. Végül álljon itt néhány érdekes, elgondolkodtató adat: a két iskolavédőnő összesen 2713 gyerek gondozását látja el; az első félévben az ügyeleti ellátást 6281 beteg vette igénybe; a veszélyeztetett gyerekek száma 81; a szociálisan rászorulók étkeztetését 145-en igényelték. Okmányirodai változások Október 6-án a nagykállói körzetközponti okmányirodának kihelyezett okmányirodája nyílt Balkányban. Dr. Szilágyi Zsolt vezetésével Nagy Lászlóné, Sunyavecz Istvánné és Áncsák János fogadja az útlevél, személyi igazolvány, lakcímkártya, mozgásában korlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel és gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügyekben a lakosságot, valamint a körzetközponthoz tartozó lakosokat (Biri, Bököny, Geszteréd, Szakoly, Kállósemjén). Barabás Zsuzsanna irodavezető Homokbánya A képviselő-testület újból napirendre tűzte a homokbánya megnyitásának ügyét (gondoljunk csak az autópálya folytatódó építésére!). Most ott tartunk, hogy a Kristóf kertben rendelkezésre áll egy 10 hektáros, egybefüggő, alkalmas és önkormányzati tulajdonban lévő terület. Egy miskolci cég ajánlatot tett arra, hogy vállalkozik a homokbánya létesítésével kapcsolatos kutatási, tervezési és engedélyeztetési munkák elvégzésére. Ennek költsége hozzávetőlegesen 6 millió forint (az idei költségvetés céltartalékából megoldható), a bánya megnyitása a megbízástól számítva egy éven belül várható. Folytatódik városunk úthálózatának rendbetétele A szociális ellátás számokban A képviselő-testület elfogadta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló helyi rendelet alkalmazásának tapasztalatairól szóló előterjesztést. Az alábbi számok érzékeltetik, hogy az önkormányzat költségvetésének milyen jelentős hányadát fordítja erre a célra, hiszen a költségek részben vagy teljes mértékben reá hárulnak. Időskorúak járadéka: átlagosan havonta 13-an részesülnek támogatásban; Rendszeres szociális segély: átlagosan havonta 17 (67 százalékos rokkant), s további 181 aktív korú; Lakásfenntartási támogatás: normatív 565, helyi 21 fő; Ápolási díj: átlagosan havonta 92 fő; Átmeneti segély: 439 esetben; Temetési segély: 45 esetben; Átmeneti gyógyszertámogatás: 34 esetben; Közgyógyellátás: 345 igazolványt adtak ki; Köztemetés: 1 fő. A fenti adatok augusztus végéig értendők, a szociális csoport négy munkatársához összesen mintegy tízezer (!) ügyirat érkezett (a polgármesteri hivatal teljes ügyirat forgalmának egyharmada). A fenti célokra kifizetett összeg az év nyolcadik hónapjának végéig elérte a 70 millió forintot. Nagykállói A Nagykállói Önkormányzat és a város lapja Felelős szerkesztő: dr.fekete Antal. Tel.: 06/ Kiadja: a Heti Szó Plusz Bt. Nyíregyháza-Sóstó, Mackó u. 32. Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal Nagykálló, Somogyi B. u Készült a Fuzyon Nyomdában. Felelős vezető: Kéri József tulajdonos. ISSN:

3 Nagykállói Soron kívül Hovatovább rendszeresnek tekinthető, hogy két rendes testületi ülés között egy rendkívülire is összetrombitálják a képviselőket. Ez történt szeptember utolsó napján is, amikor délelőtt (ez is rendhagyó) hét előterjesztésről kellett dönteni (plusz egyebek és a zárt ülés két témája). Elsőként az önkormányzat által megvalósítandó beruházások műszaki ellenőrzéséről született határozat. Eszerint a városban folyó, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez, a szegélykövek elhelyezéséhez, a járdák építéséhez, valamint a főtér rekonstrukciójához kapcsolódó munkák műszaki ellenőrzésére Vass András kapott megbízást (javadalmazása havi bruttó 40 ezer forint). Az előterjesztésből az is kiderült, hogy a már megvalósult beruházásokra önkormányzatunk eddig mintegy 64 millió forintot költött. Ezután az idei költségvetés módosítása következett. Ennek egy része technikai jellegű (a normatív hozzájárulások és támogatások egy részéről való lemondás, illetve többletigény nyomán az önkormányzatot kár nem érte). Megszavazták a képviselők azt a 300 ezer forintot, amelyet a kulturális bizottság céltartalékából kap a cigány kisebbségi önkormányzat hagyományőrző fellépő ruhák vásárlására. A temetőben egy lélekharang készül, erre félmilliót, a fásításra másfél milliót szán az önkormányzat. Az ingatlanügyekkel kapcsolatban olyan döntés született, hogy az önkormányzat 12 millió forintért megvásárolja a Debreceni út 3. szám alatti ingatlant. A távlati elképzelések szerint itt épülhet fel a majdani polgármesteri hivatal. A jogalkotásról szóló törvény előírásai miatt kellett módosítani a gyermekek részére nyújtott személyes gondoskodás formáiról, valamint a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet. A korrekciók érdemi, tartalmi változást nem jelentenek. Újdonság viszont a talajterhelési díjról szóló rendelet. Ennek célja, hogy csökkentse a környezet szennyezését, óvja környezetünket és a természetet, arányosabbá tegye a teherviselést az önkormányzat és a környezethasználók között. Az új rendelet azokat az ingatlantulajdonosokat érinti, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Nagykállóban ugyanis jelenleg összesen 3358 lakást lehet a szennyvízcsatornára csatlakoztatni, de csak 2068 (61,5 százalék) van a közcsatornákra rákötve. Az egységdíj mértéke köbméterenként 120 forint, minden további részlet megtudható a rendeletből (a hivatalban megtalálható). Végül a Kisebbségi Önkormányzati Iroda működtetéséről kellett dönteni, hiszen az ott foglalkoztatott öt közhasznú dolgozó munkaszerződése szeptember végén lejárt. A döntés értelmében az év végéig abban az esetben működhet az iroda, ha a költségek felét a kisebbségi önkormányzat állja. A művelődési ház előtt is újjá varázsolják a járdát 3 Iroda a romákért Tavasz óta működik a Titász egykori épületében a Bogdán Zoltán vezette Cigány Kisebbségi Önkormányzati Iroda. Az elmúlt fél év munkáját így összegezték: Elkezdődött a lakókörnyezet higiénikusabbá tétele (a szemét eltakarítása, szemléletformáló előadások); Elkészült a cigányság szociális felmérése, folyamatban van a környezettanulmányok készítése; Megalakult a cigány táncegyüttes és egy hagyományőrző cigány zenekar, amely máris rangos rendezvényekre kapott meghívást; Létrejött a Dragon Sportegyesület (roma és nem roma gyerekek részvételével), beléptek az országos kick-x szövetségbe); Segítik az iskolák, a szülők, a gyerekek harmonikusabb együttműködését, csökkent a bukott, évismétlő tanulók,nőt az óvodába, iskolába járók aránya, elkezdődött a felnőttképzés, a felzárkóztatás; Szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi intézményekkel; Az iroda működése óta elindult a roma és nem roma lakosság közötti pozitív szemléletváltozás. Egy budapesti alapítvány jóvoltából Finnországból érkezett ruhaneműket kapott az Idősek Szociális Intézete. Az adományt szeptember 29-én adták át. (fotó. J.A.) Tankönyvtámogatás a diákoknak Juhász Zoltán polgármester szóbeli tájékoztatása szerint a 2005/2006-os tanévet 2291 általános és középiskolai tanuló kezdte meg. Közülük 1453-an jogosultak ingyenes tankönyvellátásra, ennek költsége 13 millió 810 ezer forint. Ebből állami normatív támogatás 7 millió 59 ezer forint, a többi(6 millió 751 ezer forint) az önkormányzat költségvetését terheli. Közlemény Szeptember közepéig a hivatalba 866 kérelem érkezett,s ebből 65-öt dolgoztak fel(1025 diákra vonatkozóan,közülük 733 az általános iskolás, akik fejenként 3000 forintot kaptak, 286-an középiskolások, az ő támogatásuk 4500 forint, s hat főiskolás kapott egyenként 6000 forintot). A feldolgozás folyamatos, tehát a fenti számok azóta változtak. A Nagykállói I. számú Általános Iskola diákjaiért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották. A befolyt összeget, 153 ezer forintot az alapító okiratban meghatározott célra használja fel az alapítvány.

4 Nagykállói Kedves nagykállói Nézõink! Akik rendszeres nézői a Kölcsey Televízió műsorának, tudhatják, hogy folyamatosan megújulásra, jobbításra törekszünk a nézők minél teljesebb kiszolgálása érdekében. A következő időszak is ennek jegyében telik, ezúttal hírszolgáltatásunk újul meg, és a közéleti témáknak szeretnénk az eddiginél is bőségesebb teret szentelni. Alapelveink természetesen változatlanok: minél több megyei hírt eljuttatni Szabolcs-Szatmár-Bereg lakosságához minél hamarabb, s mindezt tárgyilagosan, pártatlanul. Október 17-étől, hétfőtől új műsorelemmel bővülts a hírpaletta. Minden hétköznap délután 17,30 és 18 órakor elmondjuk a legfrissebb híreket, ami természetesen a változatlanul 19 órakor kezdődő Híradó témáinak távirati stílusú kivonata. Hétfőtől csütörtökig pedig egy új közéleti magazinnal bővül a műsorstruktúra. Látószög címmel Kanalas Ottília járja körül rövid helyszíni riportok és a stúdióba hívott vendégek segítségével a megyében élő embereket foglalkoztató aktualitásokat. Mindemellett a nézői kéréseknek és elvárásoknak megfelelve gyakoribbá és ez által bővebbé tesszük sporttal kapcsolatos hírszolgáltatásunkat is. November elsejétől hétfőtől szombatig minden nap 4 19,25 órakor (és ismétlésben késő este) jelentkezik majd az Eredményjelző című sporthíradó, amely a megyével kapcsolatos sporthíreken túl a témák hátterébe is bepillantást enged Hájer Zsigmond jóvoltából. Az alkalmanként negyedórás összeállítás reményeink szerint még teljesebben kiszolgálja majd az ilyen irányú igényeket. Mindezek következményeképpen az esti filmsáv picit későbbre csúszik, így ezután jellemzően 20,45 órától láthatják majd a tengerentúli, európai és magyar filmtermés darabjait. Reméljük, hogy változtatásaink elnyerik az Önök tetszését. Ismert elérhetőségeinken várjuk visszajelzéseiket és további kellemes televíziózást kívánunk Önöknek! Jubileumi kiállítás Tûzoltó szaktábor éves a magyar légoltalom címmel tekinthetett meg kiállítást minden érdeklődő Nyíregyházán, az Evangélikus Általános iskola nagytermében. Városunkból a Szilágyi 22 tanulója tekintette meg a kiállítás anyagát Gelsi András és Veres László tanár kíséretében, Szórádi Miklós katasztrófavédelmi irodavezető segítségével Jelen volt a évi Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megyei 3. helyezett csapatának tagja Nagy Tibor, aki ebben az évben már csapatkapitányként fog versenyezni. Tartalmas történeti áttekintést kaptak a gyerekek, és makettek segítségével a katasztrófahelyzetek esetén használt mentesítő állomás élethű 1:10 arányú másolatát láthatták. Megtekinthették az ismeretlen veszélyes anyagokkal szennyezett terepen használatos, hermetikusan záró védőfelszerelést és a sugárzásmérő műszerek fejlődését től napjainkig. Köszönjük a lehetőséget a segítőinknek és a városi önkormányzatnak a rendelkezésünkre bocsátott autóbuszért. Június 20-a és 26-a között rendezte meg a Megyei Tűzoltószövetség és a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület az első Ifjúsági Tűzoltó Szaktáborát a strandfürdő területén. A tábor vezetője és ötletadója Móré Sándor tűzoltó őrnagy, a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzvédelmi előadója volt. A tábori programok lebonyolításában és a tábori élet vezetésében részt vett Móré Sándorné óvónő, Csányi Sarolta tanárnő, és Veres László tanár úr, a nagykállói Önkéntes Tűzoltók nemrégiben kinevezett parancsnoka is. A programok között szerepelt a nagykállói önkéntes tűzoltság megtekintése és a tűzoltó fecskendő kipróbálása. A nyíregyházi tűzoltóság központi épületében Dombrádi János tűzoltó ezredes tartott előadást, majd egy tűzoltó mutatta be a különféle eszközöket. A nyíregyházi repülőtéren betekinthettek a repülőmérnök és pilótaképzés gyakorlati repülési bemutatóiba. A repülők felújítását és karbantartását végző hangárokba is bemehettünk, s a megyei sárkányrepülő egyesület gépeibe is beülhettünk. Ugyanitt a Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedési vezetéstechnikai oktatását is érdeklődéssel figyelhettük. A bemutató zárásakén mindenki beülhetett egy Ancsának becézett repülőgép pilótafülkéjébe. A strandfürdő nagymedencéjében a miskolci speciális mentők és vízimentők mentették ki táborlakóinkat, majd a fogások elsajátítása után a táborozó gyerekek menthették az oktatókat és egymást. Még ezen a napon a kutyásmentés rejtelmeibe is belekóstolhattunk. A Harangodon a kilátó tetejéről a magasból mentést próbálhatták ki a gyerekek. Az Országos Mentőszolgálat megyei mentőállomásának orvosa az elsősegélynyújtás fogásait oktatta majd a diákok páronként láthatták el egymás imitált sebeit. A nagykállói rendőrőrs rendőrei drogmegelőzési és egészségmegőrzési programjukkal tették még tartalmasabbá a tábori életet. Ezúton is köszönjük az önkormányzatnak és Juhász Zoltán polgármesternek az anyagi támogatást és a strandfürdő rendelkezésünkre bocsátását. Köszönjük Hizsnyik Zoltánnak és a fürdő minden dolgozójának a türelmét, munkáját. Veres László tanár, DÖK vezető, tűzoltóparancsnok

5 Nagykállói 5 A Metzingen-Nagykálló Baráti Egyesület taggyûlése A már 13 éve fennálló Metzingen-Nagykálló Baráti Egyesület nagy létszámú taggyűlésén amelyen vezetőségi választásra is sor került Eckart Ruopp visszapillantott az egyesület múlt évi tevékenységeire, s egyben összefoglalta a év programját. A metzingeni egyesületi tagoknak újfent számos lehetőségük nyílt arra, hogy az említett időszakban ápolják a Nagykállóval fenntartott testvérvárosi kapcsolatot. Ennek köszönhetően vett részt egy kállói tánccsoport a Glems 750 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen. Viszonzásként Nagykálló várossá avatásának 15. évfordulóján Eckart Ruopp tett látogatást a testvérvárosban. Metzingen város díszpolgári címet adományozott Nagykálló egykori polgármesterének, Fodor Jánosnak, a magyar partneregyesület elnökének. Áprilisban Nagykálló új polgármestere, Juhász Zoltán tett bemutatkozó látogatást Metzingenben, megtekintette városunk számos intézményét, valamint bővebb információt szerzett az egyesület működéséről. Az idei tavaszi vásáron részt vett a Metzingenben már jól ismert üvegfújó, Garai József. Emlékezetes marad a noyoni testvérvárosi Csipkeverő táborban voltam az idei nyáron július 15-étől 21- éig. Félegyháziné Anikó néni és Marjánné Erzsike néni vezették a foglalkozásokat. kapcsolat 25 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség, melyen egy magyar delegáció szintén jelen volt. A vendégeket minden esetben sikerült egyesületi tagoknál, illetve barátoknál elszállásolni. Különösen nagy öröm, hogy Metzingen város vezetése é- vente lehetővé teszi egy nagykállói fiatalnak, hogy részt vegyen a Tübingeni Nyári Egyetem négyhetes képzésén. Az egyesület évente támogatást nyújt németül már megfelelő szinten beszélő diákok számára, hogy nyáron városunk üdülőjében dolgozhassanak, s ez igen közkedvelt tevékenység a tanulók körében. Bár a tagok száma némileg csökkent, az anyagi ügyekért felelős személyek kiegyensúlyozott helyzetről számolhatnak be. Az egyesületi ülésen az elnökséget egyhangúlag felmentették, a választás megtörtént, s a többség bizalmát ismét az előző vezetőség nyerte el. Tíz évi elnökség után újból Eckart Ruopp lett az elnök, helyettesei Christiane Hauber és Rosa Schulz, jegyzőkönyvvezető Nora Zschiesche, kincstárnok Anneliese Lipp, ifj. Fodor János pedig az ülnökségi tisztséget látja el. Írta: Eckart Ruopp Fordította: Babosi Tünde Vertük a csipkét A csipkeverő táborozók 15-en voltunk a helyi és más általános iskolákból, 11-en teljesen kezdők, 4-en pedig haladók. Minden nap valami újat tanultunk, s néhány nap múlva már csodálatos dolgok kerültek ki a kezünk közül. A hét végére könyvjelzőket, karkötőket, szívecskét, hattyút stb. tudtunk készíteni. Nagyon jó volt a hangulat, jól összebarátkoztunk és más iskolából jövőkkel, akik Balkányból, Budapestről, Nyírbátorból érkeztek. Legmesszebbről egy pécsi kislány jött. A lelkesedés oly nagy volt, hogy szinte állandóan csipkéztünk, még akkor is, amikor tanár néniék mondták, hogy most szünetet tartunk. Két délután kivittek minket a Harangodra, ahol bekapcsolódhattunk a Kaláris tábor programjaiba, illetve megmutattuk, hogyan kell csipkét verni. Tágra nyílt szemmel néztek minket, és azt kérdezték, hogyan tudtátok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HÍRDET Bázisintézmények (óvoda és általános iskola kivételével)működésének támogatására, Intézményvezetők idegen nyelvi felkészítésének támogatására, 1100 fő alatti települések informatikai fejlesztésének támogatására, A megyében működő nevelési-oktatási intézmények határon átnyúló tanulmányi kapcsolatainak támogatására. A pályázatok beadási határideje: 31. Részletes információ a honlapon található, ill. érdeklődni a 06-42/ as telefonszámon lehet! A Városi Bölcsőde nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az intézetünkben szeptember 14-én a Szolnoki Regionális Bölcsőde Igazgatóság és a Közigazgatási Hivatal gyámügyi csoportja által végzett szakmai ellenőrzésre való felkészülést segítették. A Teszovál Kft. és Vislóczki Zoltán szakemberei a belső Köszönet felújításokat, átalakításokat végezték. A bölcsőde megszépülését segítette Rohodi Róbert vállalkozó, Takács Gábor bútorasztalos, a szülők, a gondozónők, a bölcsődei dolgozók munkája. Dankó László gondoskodott az ellenőrzést végző személyek vendéglátásáról. Köszönettel tartozunk a szakmai és gazdaságivezetésnek is. megtanulni ezt a bonyolult kézimunkát? Mi büszkén néztünk egymásra és tanár néniékre, mert mi már tudjuk, ez nemcsak megtanulható, de nagyon sok örömet adó szórakozás. Aki megtanul vertcsipkét készíteni, annak többé nincs gondja, milyen ajándékot adjon szeretteinek vagy bárkinek, hogy az szép is, értékes is legyen. Elhatároztuk, jövőre is jövünk, sőt aki tud, az évközben is fog járni a csipkeverő szakkörbe, ahol továbbfejlesztheti tudását. Nagyon gyorsan elszaladt a hét nap, s mi boldogan vittük haza az általunk készített csipkéket anyának, testvérnek, nagymamának. Mindnyájunk nevében köszönöm a tanár nénik munkáját és türelmét. Vass Andrea Fanni

6 Nagykállói 6 Büszkék lehetnek a kállaiak Az önkormányzat és a művelődési központ október 7-e és 9- e között immár 22. alkalommal rendezte meg a Kállai Kettős Néptáncfesztivált. A program főtámogatói, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma, valamint a helyi önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága mellett számos vállalkozó és magánszemély járult hozzá az ország egyik legrangosabb, e műfajban szervezett fesztiválja sikeréhez. Hangol a zenekar, kezdődthet a tánc a Kállai kettőssel Lengyel testvérvárosunk táncosai is nagy sikerrel szerepeltek. A német táncosok az utcán is ropták, a nézőket is megforgatták. Juhász Zoltán és Pesovár Ernő megnyitja a fesztivált A megnyitón telt ház és vastaps köszöntötte a Martin György Emlékplakettel elismert Kállai Kettős Néptánc Klubot, majd Gelsiné Uri Valéria mb. igazgató üdvözlő szavai után Juhász Zoltán polgármester lépett a mikrofonhoz. Egyebek összekapcsoljuk a jövendővel. Hangsúlyozta, hogy városunk legnagyobb ereje a közösségben, az összefogásban van, végül azt kérte mindenkitől: légy olyanná, amilyennek látni szeretnéd magad körül az embereket! Szépen, érzéssel fújta a nótát A kicsik bemutatója megalapozta a jó hangulatot Táncol a város között elmondta: szerencsésnek érzem városunkat, mert otthont adhat egy ilyen rangos rendezvénynek, mert 29 együttes tartotta érdemesnek, hogy eljöjjön. Ez késztet bennünket arra, hogy a régmúltat A fesztivált Pesovár Ernő, a néptánctudományok kandidátusa nyitotta meg, aki előljáróban úgy fogalmazott, hogy Nagykálló mindannyiunk számára emlékés zarándokhely, hiszen a Kállai Kettős három és fél évszázada él a köztudatban. A történeti visszatekintés után így zárta mondandóját: Ezen fesztiválon hitet tehetünk e vidék kultúrája mellett. Büszkék lehetnek a kállaiak, hogy ilyen értéket őriznek. Ezek után a polgármester felszólításának eleget téve (Kezdődjék hát a tánc!) Szederkényiné Ferencz Katalin színpadra szólította az utánpótlás remek kis táncosait, akiket követtek a többiek két napon át a ház minden zugában, az utcán és a sportcsarnokban, Balkánytól Újfehértóig sokak gyönyörűségére. Mivel sok-sok munkájuk nélkül a fesztivál nem valósulhatott volna meg, álljon itt a csapat névsora: Jónás Angéla, Juhászné Ambrus Valéria, Kovács Attila, Mészáros Mikósné,(szervezők), Szabó István, (technikus), Bihari András, Vizi Péter, Szederkényi István (színpadi ügyeletesek), Papp Enikő, Sarkadiné Juhász Enikő, Bereczki Csabáné, Vass István, Tordai János (segítők), Szederkényiné Ferencz Katalin (konferansz) és Gelsiné Uri Valéria (fesztiváligazgató).

7 Nagykállói Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy öt alkalommal 230 nagykállói lakost és városunkhoz kötődő személyt szerveztem be kirándulni megfizethető áron Erdélybe, a Székelyföldre, megismertetve ennyi emberrel Erdély történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi értékeit. Ez az öt utazás októberében, májusában, júliusban és kétszer augusztusban történt. A kirándulók életkora különböző volt, idősek, középkorúak, fiatalok, egyetemisták, diákok, gyerekek, családok jöttek együtt. Az utazás autóbusszal történt, sok-sok kilométert tettünk meg a gondos, odafigyelő sofőrök vezetésével. A szállásunk a Bucsin-tetőn volt, egy 1300 méter magas hegyen, fenyvesekkel körülvett panzióban, mellyel szemben eredt a Kis-Küküllő folyó. Az étkeztetésünket egy nagyon kedves ottani házaspár, Terike és Dénes látta el, napi háromszori élelmet kaptunk, minden nap meleg vacsorával vártak minket, az éhes kirándulókat. A hangulat jellemzői a vidámság, a jókedv voltak. A szórakozásra is nyílt lehetőség Zsolt hangulatos vendégfogadójában, a Bújdosó székelyben. Az apró ajándékokat megvásárolhattuk a szállással szemben, Annamáriánál és Hajnalkánál. Utoljára hagytam, amiért főleg érdemes volt elmenni erre a kirándulásra: a látványt és az ott élő embereket. Megcsodálhattuk a Hargita A szívünkbe zárt Erdély A Gyikos tó a hegyek közé zárva vadregényes hegyeit, ahol Ábel nyomába eredhettünk, az eddig csak a mesékből ismert rengeteget, a sötét fenyőerdőket, a zuhogó vízeséseket, a Gyilkos tó fenséges környezetét. Megismerkedtünk a Békásszoros mindenkit lenyűgözött természeti csodáival, a magas, szinte félelmetes kősziklákkal, végig az út mellett habosan folyó, zúgó, kristálytiszta Békás patakkal, a harapnivaló levegővel. Parajd sóbányájában a földalatti város az ott gyógyuló betegekkel felejthetetlen élményt jelentett mindenkinek. Kolozsvár, a Szent Mihály templom és a Mátyás szobor, a Házsongárdi temető, Farkaslaka, Tamási Áron sírja, Madéfalva, mind-mind a történelem egy-egy szeletét rakta elénk tálcán. Korond a világhírű cserépedényeivel, székelykapuival, kirakodóvásáraival mindenkinek a szívébe lopta magát, 7 mint ahogy Koszta Zoli is, az ott élő kereskedők gyöngye, aki show-műsornak is beillő köszöntőt mond az odaérkező magyaroknak, ajándékokat, és szilvapálinkát ad a betérő vásárlóknak. A faluvégi házban juhtúrót, füstölt, sós és natúr sajtokat vásárolhattunk. Csíksomlyó, Gyergyóditró templomai az áhitat helyei voltak, a pihenés, az elmélkedés órái a hosszas utazásban. A májusi csoport részt vett a csíksomlyói búcsúban is. Júliusban a csíksomlyói templomban elhelyeztük egy nagykállói nő fekete márvány hálatábláját. Felejthetetlen élmény volt Szovátán a Medve-tóban való fürdés is. A tó vize ugyanis olyan sós, hogy fenntartja a benne fürdőzőket. Brassó, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda hangulata, szép épületei, terei fogják meg a turistákat. A Mikó-vár, a Lázárkastély kiállításainak gazdag anyaga, a Peleskastély csodálatos termei, a Drakulavár félelmetes érdekessége ébreszt csodálatot az emberekben. A székely emberek humorát, becsületességét, jószívűségét is tapasztalhattuk. A mi utunkat a pusztító árvíz nem akadályozta, de láttuk sajnos a nyomait. Láttuk hazafelé jövet a hegyekről lehozott sártömeget, a földön fekvő kukoricatáblákat, a vízben álló házakat, az éppen ott dolgozó tűzoltókat. Reméljük, hogy sok jó ember segítségével rendeződik a helyzetük. A kirándulócsoportok tagjai azóta ha Nagykállóban találkoznak egymással még nagyobb örömmel üdvözlik egymást, hiszen a sok együttes élmény közösséggé formálta a csoportokat. Azóta a már elkészült fényképeket és videofelvételeket nézegetjük, élményeinket meséljük, megállapítva, hogy azt a szépséget, amit láttunk, sem a fénykép, sem a video, sem az elbeszélés nem adja vissza. Ezt látni kell! Sokan érdeklődtek tőlem, hogy lesz-e még ilyen kirándulás. A jövő nyárra tervezünk még utat Erdélybe és a román tengerpartra is. Lehet jelentkezni nálam, a es telefonszámon. Megköszönöm azoknak a kedves kirándulótársaknak az írásait, akik hazatérve tollat ragadtak és megírták élményeiket. Klániczáné Erdőhegyi Karolina Kirándulás Berekfürdõn A nagykállói Református Egyház és a Kékkereszt Egyesület szervezésében egy kellemes hetet töltöttünk el augusztus 8- ától Berekfürdőn. Berekfürdő egy kisváros Jász- Nagykun-Szolnok megyében, Karcagtól nem messze. A szívében található, kiváló gyógyvizéről nevezetes. A kirándulás megszervezését nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta Juhász Zoltán polgármester, Horváth György nagytiszteletű úr, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Nem utolsó sorban köszönjük a fáradozásait Marján Lászlónénak, mindenki Rózsika nénijének. A Kékkereszt Egyesület egy világszervezet, mely Nagykállóban mintegy húsz éve működik, s amely segítséget nyújt a szenvedélybetegeknek, a depresszióval és lelki gondokkal küszködő embereknek Jézus Krisztus gyógyító ereje által. A Kékkereszt Egyesület minden hétfő este 6 órától várja a segítséget kérő embereket a Kossuth utcai Missziós Házban. Perje Pálné, a Nagykállói Kékkereszt és Református Iszá-kosmentő Misszió tagja. Cukertanyasi vigasság A városrészi szórakoztató programok részeként október 1-jén Cukertanyán tartottak vigasságot. A rendezvény házigazdája Oroszné dr.nagy Matild képviselő volt.

8 Nagykállói 8 Nádasi Árpádné Ibolya emlékére! Nyugodj békében.

9 Nagykállói Labdarúgás: harmatos Az őszi fociszezon eddig legalábbis finoman fogalmazva is gyengécskére sikeredett. Az öt fordulóban egy vereséget és négy döntetlent könyvelhettünk el, s a folytatás sem volt szívderítő. Szeptember 18-án itthon az újonc(ugyanakkor a megyei I.osztály tabellájának élén tanyázó!) Nyírmadától kaptunk ki Nagy a zsúfoltság a sportcsarnokban tájékoztatott Polyák Sándor az intézmény igazgatója. Reggel 8-tól 17 ó- ráig az iskolások birtokolják, itt tartják a testnevelés órákat, a szakköröket és a tömegsport rendezvényeket. Ezután helyet kapnak a helyi sportegyesületek, az edzések és a bajnoki mérkőzések megtartására. Heti egy edzésre és a bajnoki mérkőzésekre bérli a termet a Kállósemjén NB II-es női kézilabda csapata. A maradék időben rendezzük a kispályás terembajnokságot. Október 11- én két kategóriában indult a bajnokság, majd a végén szu- 1-0-ra itthon, majd egy héttel később Tiszalökön következett egy újabb, 3-2-es zakó. A 8. fodulóban, október első vasárnapján aztán megtört a jég: a Nagyhalász együttese ellen itthon 5-1-re győztünk! Az öröm korai volt: egy héttel később Nyírbélteken 2-0-ra kikaptunk. Némi vigasz: a 10.fodulóban 4-1-re vertük Záhonyt. Indul a kispályás foci perkupa döntőt tartunk, a harmadik helyéért pedig a két második helyezett mérkőzik meg. Díjazás: Amatőr: 1.helyezett Ft +kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft Profi: 1.helyezett Ft + kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft Ezen kívül a gólkirályt mindkét kategóriában Ft-tal jutalmazzuk. Szuperkupa: 1.helyezett Ft + kupa 2.helyezett Ft 3.helyezett Ft 9 Tájfutók nemzetközi versenye ökörsütéssel Csaknem háromszázan vettek részt október 1-jén és 2-án Harangodon a Kelet-EKO Kupa nemzetközi tájékozódási futóversenyen. A megyei, nyíregyházi és nagykállói önkormányzat támogatásával létrejött küzdelemben jó futóidőben, néhány kategóriában szoros eredménnyel dőlt el a helyezések sorsa. A megyei indulók közül kiemelkedik Hrenkó Ivett teljesítménye, aki válogatotthoz és országos listavezetőhöz méltóan nyerte meg az ifjúsági lányok versenyét. Az indulókat köszöntötte, majd másnap az eredményhirdetés után a versenyt zárta Juhász Zoltán polgármester, aki kiemelte, hogy ilyen színvonalas versenynek Harangod máskor is lehet az otthona. A versenyezők szombaton este tészta-partyn, vasárnap a helyben sült ökör húsának elfogyasztásával áldoztak a gasztronómiának. Köszönet illeti a megrendezés helyi támogatóit. A Czimre és Társa Kft., a BSN-BS Kft. Béni Sándor tulajdonossal, Sőrés László és családja, Balogh József vállalkozó, a Dohy és Társa Kft.. és a Sza-Pa Kft. járult hozzá a rendezéshez. Kerékpárverseny Látványos lovasparádé Szeptember 16-a és 18-a között Nagykálló-Birketanyán rendezték meg az észak-kelet magyarországi reigonális és a megyei kettes fogathajtó bajnokságot. Az ünnepélyes megnyitót díjhajtás követte, szombaton pedig következett a maratonhajtás. Este az eredményhirdetés után fogadás, élőzene szórakoztatta az egybegyűlteket. Vasárnap volt az akadályhajtás, az ünnepélyes ered- ményhirdetés a bajnokavatást pedig lovaskarusszel koronázta meg. A programot az önkormányzaton, a Nagykállói Erdész Lovassport Egyesületen és a megyei szövetségen kívül számos vállalkozó támogatta. Korányi Kosárlabda Kupa Szeretettel várunk minden volt kosaras korányist november 26- án, szombaton. Délután 14 órától a lányoknak és külön a fiúknak szervezünk mérkőzéseket. Helyszín: A Korányi F. Gimnázium tornaterme. A mérkőzések után, az esti órákban kötetlen beszélgetésre várunk mindenkit! A kollégiumban a szállás: Ft/fő Megjelenésedre számítunk, értesítsd volt diáktársaidat is! Bővebb információ: Papp László, testnevelés tanár, Tel.: 06-30/ Szeptember 28-án, és 29-én csütörtökön 83 résztvevővel iskolai kerékpárversenyt szervezett a testnevelés munkaközösség Sándor Attila vezetésével. A létszám jól mutatja az érdeklődést, és alapja volt a jó hangulatnak a színvonalas versenynek. A vetélkedő két részből állt, egy ügyességi és egy gyorsasági versenyből. Eredmények: oszt. Fiú kategória: 1. Pocsai Dávid 2. Kabai Tibor 3. Izsák Norman oszt. Lány kategória: 1. Jécsák Vivien 2. Seres Alexandra 3. Diósi Gréta oszt. Fiú kategória: 1. Kiss Zoltán Indulásra készen a résztvevők 2. Vályogos Dávid 3. Oláh Tamás oszt. Lány kategória: 1.Szabó Lilla 2. Dzsurbán Fanni 3. Patkós Eszter oszt. Fiú kategória: 1. Kígyósi József 2. Stekler Dávid 3. Oláh István oszt. Lány kategória: 1. Szabó Anna 2. Szilágyi Szilvia 3. Fodor Noémi oszt. Fiú kategória: 1. Mező László 2. Jelentős Miklós 3. Tóth Márton Minden eredményes versenyző oklevéllel és egy kellemes délutáni élménnyel térhetett haza. A többi résztvevő pedig egy újabb lépést tett az egészséges életmód érdekében.

10 Nagykállói 10 A programokban esetlegesen bekövetkezett változásokat újságunk megjelenési gyakoriságából adódóan nem tudja naprakészen követni. A programváltozásokról, és új programokról a honlap,, Hírek,információk menüpontja alatt értesülhetnek. Nõszövetségi hírek Szervezetünk az Oktatási és Kulturális Bizottság részére benyújtott pályázati keretből hat színházbérletet vásárolt, melyek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház új évadjának előadásain használhatóak fel. A bérleteket előadásonként felosztjuk, így több embernek is lehetősége nyílik azok valamelyikének megtekintésére. Ezúton kérjük az érdeklődőket nem feltétlenül tagjainkat bérletigényüket jelezzék az alábbi telefonszámokon. Elsősorban egyedülállók, nagycsaládosok, nyugdíjasok, illetve azok jelentkezését várjuk, akik szűkös anyagi helyzetük, vagy a társaság hiánya miatt ritkán jutnak el színházba. Az első előadás október 24-én lesz. Bartháné Vágó Ágnes 06-20/ Czérnáné Vass Mónika 06-30/

11 11 Nagykállói Mininagykálló A művelődési központ kamaratermében szeptember 12- e és 22-e között láthatják az érdeklődők Dohy Sándor mekettkészítő Nagykálló főtere és fontosabb épületei című kiállítását AnyakönyV Születtek: Kiss Viktória Nóra aug. 21. Csordás Simon István aug. 23. Tóth Vivien aug. 21. Bodnár Patrik Mihály szept. 5. Molnár Márk Sándor szept. 13. Házasságot kötöttek: Rézműves Károly Szilágyi Tímea Varga Sándor Szántó Bernadett Papp Miklós Bódi Brigitta Császári János Róbert Teremi Mária Erdei Sándor Demeter János Germán László Horváth László Idaházi Mihály Elhunytak: Kovács Lajos Plajos János Péter József Radeczki Jánosné Szalma Endréné Vékony Ferencné Programok mindenkinek Október 24-én 17 órától: Irodalmi presszó: A Kárpátok alatt Hetényi György író könyvbemutatója. 26-án 17 órától: Egészségünkért sorozat Szívbetegség mindennapjainkban. Előadó: Dr. Jagamos Endre, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének szívsebész doktora. 27-én fél 11-től és negyed 3-tól: Meseszínház bérleti sorozat: Móra Ferenc: Körtemuzsika című műve a Forrás Színház előadásában. 28-án és 29-én: A csipke útnak indul Nagykállóból Csipkekészítők Regionális Találkozója 28-án 17 órától: A Magyar Csipkekészítők Egyesülete csipkekiállításának megnyitója tól: Műsoros est divatbemutatóval, helyi népművészeti csoportok közreműködésével. Öltözék kiállítás 29-én 9 órától: Csipkekészítő mesterség bemutató. 11 órától: Előadás Mátray Magdolnától, a NESZ Csipkebizottságának elnökétől. 14 órától: Erdei Lilla múzeológus, az Iparművészeti Múzeum munkatársának előadása: Vertcsipkés népviselet a történelmi Magyarországon. 28-án 14 órától: Játszóház - üvegfestés. November 2-án 18 órától: Sant Mat a türelem és kitartás. 7-én 18 órától: Festményvásár. 9-én 18 órától: Sant Mat vegetáriánus étkezés. 11-én 14 órától: Játszóház kosárfonás. 14-én 17 órától: Gazdafórum 16-án 8,45 órától: Filharmónia 16-án 18 órától: Sant Mat önzetlen szolgálat. 17-én 10,30 és 14,15 órától: Meseszínház bérleti sorozat: Lusta Henrik a Grimm-Busz színház előadásában. 19-én 18 órától. Házaspárok bálja. A gyöngy-világ is az én világom Aki Hengsperger Cecília kiállítását megnézte csodaszép, művészi ruhákölteményeket láthatott. Művészi, de mi is szívesen viselnénk... Juhászné Ambrus Valéria munkáit a könyvtárban tekinthették meg az érdeklődők (Janics Attila felvételei)

12 Nagykállói 12 Keresse reklámszervezõnket Bednárikné Irén Tel.: 06-30/ , hu

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

hírmondó 2013. OKTÓBER

hírmondó 2013. OKTÓBER HALÁSZTELKI Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a Rákosiuralmat, kivívta a nép szabadságát és az ország függetlenségét Büszkék vagyunk arra, hogy a fegyveres felkelésben és

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus

Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja. Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. augusztus A fesztivál részletes programja lapunk 4. oldalán olvasható. MEGHÍVÓ Szent István király

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén

illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius

HÁROMNAPOS KAVALKÁD. Miki Manó és Paff a bűvös sárkány történetét több mint ezer kisgyereknek tolmácsolta a 100 Folk Celsius A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Freddy Padilla de León, Kolumbia Bécsbe akkreditált nagykövete látogatott el szeptember 28-án Nagykállóba. A diplomata - nem hivatalos - látogatása során

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor

RENDeletmódosítás. Tiszta portákat szeretnénk! Pap Pál lett a MAME elnöke. A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor XXIII. évf. 5. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 10. RENDeletmódosítás Tiszta portákat szeretnénk! A Napközi Otthon felújításáról Bán Tibor Pap Pál lett a MAME elnöke A Klima Mihály Emlékestről Répászky

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben