Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) Projekt Készítette: Gruberné Rácz Katalin Feladatellátási hely: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája Sükösd, június 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ PROBLÉMA A PROJEKT FOGALMA Szociális kompetenciák kialakítása AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT CÉLJA FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK Képességfejlesztés - Szocializáció, biztonság, felelősség Az Egészséges életmód című projekt kiemelt fejlesztési területei: A PROJEKT TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A ráhangolódás időszaka Tervezés időszaka a projekt megvalósításában (2009.november ig) A téma előkészítése A projekt előkészítő időszaka (2009. november 30- december 4-ig) A projekt előkészítése, szervezése Feladat- és tevékenységterv Kivitelezés A projekt kivitelezése (2009. december 7-11-ig) december december december december december A projekt értékelés, kiállítás elkészítése (2009.december 14.) A projekt értékelése ÖSSZEGZÉS, KORREKCIÓ MELLÉKLETEK BIBLIOGRÁFIA... 47

3 1. BEVEZETŐ Intézményünkben a 2. évfolyamon bevezetésre került a Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen a kompetencia alapú oktatási program, programcsomag. Célja a szociális kompetenciák fejlesztése és a környezetei kompetenciák és az ehhez kapcsolódó kognitív készségek fejlesztése. A programcsomag alkalmazásával szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ismerjék meg a mindennapi életük során adódó problémákat, sajátítsák el a biztonságos és felelősségteljes viselkedést. Szeretnénk elősegíteni, hogy a programban részt vevő gyerekek fejlett problémamegoldó képességgel rendelkező, együttműködésre képes személyiséggé váljanak. Megőrizzék kreativitásukat, nyitottak legyenek mások problémáira, tudjanak kritikusan gondolkodni, és képesek legyenek azokat betartani. A modulok várható eredménye, hogy az említett kompetenciákra építve a tanulók felismerik az ember és környezete közötti kölcsönhatásokat. Az életkori sajátosságoknak és a mindennapi élményeknek megfelelően figyelmet fordítunk az életmód, az életvitel és a fogyasztói szokások alakítására. A témák között feldolgozásra kerül az egészséges életmód. Ezek a körülmények ösztönöztek arra, hogy osztályommal kidolgozzak egy projektet, melynek címe: Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend). 2. PROBLÉMA A tudatosan élő emberek erre a témára nagyon odafigyelnek. Minden ember szeretne egészséges lenni, azonban a népesség csupán 10%-a tesz is érte, hogy egészségét megőrizze. Az egészséges életmód eléréséhez fontos, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra, valamint eleget mozogjunk. Főként az ősz végén valamint a téli hónapokban nagyon fontos, hogy megfelelően pótoljuk a szervezet számára a vitaminokat. Táplálkozásunk során a következőket kell 3

4 figyelembe venni: egészséges étkezés és az élelmiszerek összetevőinek ismerete. A testmozgás is fontos ahhoz, hogy egészséges életet éljünk. A mai világban kevés idő jut a rendszeres mozgásra, de az esteli vagy reggeli kocogással olyan szokásokat alakíthatunk ki, amelyek beépülnek a mindennapjainkba. A napirend az egymást követő, napi rendszerességgel végzett tevékenységek sorozata. A tanulók napirendjének kialakítását befolyásolják a család életritmusa és szokásai, az iskolai időkeretek és az iskolán kívüli tevékenységek. A gyermek szükségleteihez igazított egészséges napirend kialakításáért felelősség hárul az iskolára is. Iskolánkban a 7-14 évesek körében is jelentkeznek a felnőttkorra jellemző rossz táplálkozási szokások. A túlzott zsírfogyasztás, az ajánlást többszörösen meghaladó sóbevitel, vagy a nem kellő mennyiségű tej, tejtermék, zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A helyes táplálkozásnál fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele, és a változatosság. Fontos, hogy az étel, amit eszünk legyen elegendő, tápláló, változatos, és finom, hogy élvezettel tudjuk elfogyasztani. A helyes táplálkozásban az ételek összetevői közül figyelembe kell venni: a szénhidrátokat, a zsírokat, fehérjéket, a vitaminokat és az ásványi anyagokat. Összefoglalva: A diákok többsége mozgásszegény életmódot él, nem végez rendszeres testmozgást és keveset tartózkodik a szabad levegőn. A tanulók nagy részének nincs ismerete az egészséges napirend kialakításáról. A helytelen táplálkozás túlsúlyhoz, betegséghez vezethet. A projekt megvalósításának célja, hogy kialakítsuk a gyerekekben az egészséges életmód elemi szabályait, amelyek a családban is könnyen megvalósíthatók. A család szerepe nagyon fontos, hiszen az életmódbeli szokásaink nagy részét otthonról hozzuk. 3.A PROJEKT FOGALMA A projekt a gyakorlati életből származó komplex téma, probléma megoldásához, feldolgozásához szükséges célok, tevékenységek együttese. A 4

5 téma meghatározásától kezdve a produktum létrehozásáig a diákok érdeklődése és önállósága a döntő. A pedagógusok és a szülők feladata ennek az önállóságnak a segítése. A projektek témája, időtartama, a feladat bonyolultsága nagyon különböző lehet. Foglakozhatunk egyetlen óráig, de akár egész tanéven keresztül is ugyanazzal a témával. Célja: új produktum létrehozása, illetve maga a folyamat, amely a produktum létrejöttéhez vezet. Tevékenységek, módszerek, új ismeretek, fejlődő készségek, alakuló kompetenciák, személyiségfejlődésben bekövetkezett változások sorozatát jelenti. 3.1 Szociális kompetenciák kialakítása 1. Gyerekeket érdeklő problémákat vessünk fel: építsünk az érdeklődésre. 2. Gyakorlatot szerezhetnek a tanulók a közös tervezésben: növeli a végrehajtás felelősségét. 3. A megfogalmazott megoldás lehetőséget nyújt valóságos helyzetek megismerésére és megváltoztatására: fejleszti a diákok valóság iránti érzékét. 4. Az önálló, egyéni munkavégzésre nyújt lehetőséget: fejleszti az önismeretet. 5. Az együttműködésre, az egymástól tanulásra nyújt lehetőséget: együttműködve munkálkodnak a közös siker érdekében. 6. A tanulás körülményeit maguk választják meg. 7. Tantárgyi integrációt valósít meg: a készségek, képességek elsajátítása tevékenységek során valósul meg. 8.A pedagógusok és diákok munkatársként működnek együtt: a tanulói önállóságot a pedagógus hagyományos szerepének csökkentésével lehet biztosítani. 9. A szülői részvétel erősíti az iskola és a külvilág kapcsolatát. 10.A gyerekek önálló döntési lehetőséget kapnak, felelősek a terv megvalósításáért, eredményességéért. 11. A céltudatos, nyitott, komoly projektrendszerű tanítást a pedagógus irányítja. 12. Erősek a gyerekek közötti kapcsolatok, a sikerélmények biztosítása. 5

6 Ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen meg kell tervezni a feladatokat, helyszíneket, eszközszükségletet és a munkaformákat. Nagyon fontos, hogy az iskolán kívül is dolgozzanak a csoportok. A projekt megvalósítását értékelés követi, majd korrekció. Meghatározzuk, hogy elértük-e a kezdetben felállított célokat. Ha igen, akkor a projektet alkalmazhatjuk a tanítás-tanulás folyamatában. Ha nem, akkor ismét fel kell mérni a szükségleteket: a tanulók elvárásait, eszközszükségletet, végzéskor mit kap a tanuló. Iskolánkban először alkalmaztuk ezt az új tanulásszervezési eljárást. Megvalósítottuk a kitűzött célokat, a levont következtetéseket pedig felhasználjuk a későbbi munkánkban. 4. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT CÉLJA Az egészséges életmód projekt célja: Helyes táplálkozási szokások kialakítása: zöldségfélék, gyümölcsök, gyümölcslevesek fogyasztása. A táplálkozáshoz szükséges esztétikus, nyugodt környezet kialakítása. A mozgás megszerettetése. A gyerekeknek öröme teljék a mozgásban. A rendszeres testmozgás beépítése mindennapi életünkbe. A helyes napirend kialakítása. Az egészséges életmód betartásával a betegségek megelőzése. 5. FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK Szociális kompetenciákhoz tartozik az olyan társas képesség, készség, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Összetevője az egyénnek az az érzése, hogy ő képes valamire, a belső biztonság és magabiztosság érzete. Elemei: 1. az ember képes a társas környezetben eligazodni, arra hatást gyakorolni; 6

7 2. olyan attitűd- és képesség, amely a társas kör viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását jelenti. 5.1 Képességfejlesztés - Szocializáció, biztonság, felelősség A 6-8 éves gyerekek információt, elsősorban érzékszervi tapasztalatszerzés útján szereznek. Viselkedési formákat családjukban, az iskolában és a környezetükben mintakövetés útján sajátítanak el. Gondolkodásuk elsősorban képi gondolkodás, tapasztalataikról képeket őriznek meg emlékezetükben. Az ilyen korú gyerekek a mesét és a játékot szeretik. Számukra most még nem a törvényszerűségek megállapítása a cél, hanem maga a tevékenység. Az értékszocializációt, a társas magatartást tevékenységek révén, modellnyújtással segítjük elő. Célok: Segítsük a gyerekeket eligazodni a hétköznapi életben, ezért valós helyzeteket teremtünk. A diákok a tapasztalatszerzés közben megőrizzék kíváncsiságukat, érdeklődésüket. Az alkotó készség, kreativitás fejlesztése. Az összefüggések, a rendszerszemléletet, a holisztikus megközelítés képességének fejlesztése. A rendszeres mozgásos tevékenység, aktivitás a testi fejlődéshez járuljon hozzá. A mozgás igényét kell felkelteni a gyerekekben. A differenciálás módszereivel élve tekintettel kell lenni a diákok fejlettségére. 5.2 Az Egészséges életmód című projekt kiemelt fejlesztési területei: környezettudatos magatartás kritikai gondolkodás a biztonságos életvitel kialakítása felelősségtudat. 7

8 Fejlesztési feladatok: Egészséges életmód szokásainak kialakítása. Az egészség megőrzésében mindenkinek saját felelőssége van. Törekedjen az egészségkárosító anyagok elutasítására. A mindennapi élethelyzetekben törekedjen a megismert sportmozgások tudatos alkalmazására. Önismerettel összefüggő kompetenciák fejlesztése. Önszabályozás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése. 6. A PROJEKT TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE A tervezés a célok megfogalmazását, a feladatok meghatározását jelenti, a szervezés pedig a tárgyi, személyi feltételek biztosítását. Szükséges az előzetes ismeretek számbavétele és a hozzá kapcsolódó témák kiválasztása. A munkamegosztás érdekében a felelősöket meg kell választani, a tevékenységeket át kell gondolni. Fontos a források és a helyszínek számbavétele. Fel kell mérni az eszközszükségletet. A témát össze kell kapcsolni az oktatás tartalmával. Időtervet kell készíteni és meg kell tervezni az eredmények bemutatásának módját. Meghatározásra kerül a külső kapcsolatok köre, a kapcsolattartás módja. Folyamatterv készítése szükséges. A projekt központjában valamilyen probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása hanem az összefüggésnek a feltárása, amely az adott problémához szervesen kapcsolódik. A tervezés során meghatározott készségeket, kompetenciákat akarunk alakítani, ismeretekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. Kapcsolódnak a témához, a tantervben meghatározott általános és tantárgyi követelményekhez, az osztályhoz, a csoporthoz és az egyéni fejlesztési feladatokhoz. A tervezés a projektek konkrét megtervezését is jelenti. A háromhetet meghaladó projekt témájához kapcsolódó tevékenységek, ismeretek, készségek, kompetenciák. 8

9 A projekt mindig komplex. Jelen van a tantárgyjelleg, a hozzá kapcsolódó tudatosan megtervezett ismeret, készség fejlesztése. A téma kifejtéséhez, kibontásához, folyamatos bővüléséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül több tudományt és szakterületet érint. 7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 7.1 A ráhangolódás időszaka Ebben a szakaszban történik a projekt megvalósításának közös tervezése a gyerekekkel. A pedagógus előkészítő munkája segíti a ráhangolódást. Sok múlik azon, hogy mennyire tudja irányítani a gyerekek javaslatait. Fontos a diákok érdeklődésének, a munka lendületének fenntartása, a motiváció. ig) 7.2 Tervezés időszaka a projekt megvalósításában (2009.november Ebben az időszakban az volt a cél, hogy a gyerekeket ráhangoljam a témára, felkeltsem az érdeklődésüket és motiváljam őket. A testnevelés órán sorverseny és akadályverseny után mértük a pulzusszámot. Érezték a gyerekek, hogy jobban tudnak figyelni, nyugodtabban ülnek a következő órákon. Megállapították, hogy a mozgás jót tett a szervezetükre. Énekórán olyan dalokat gyűjtöttünk és énekeltünk el, amelyben zöldség, gyümölcs neve szerepelt. Pl. Ettem szőlőt; Méz, méz, méz; Hej Vargáné Környezetismeret órán egy 18 perces videofilmet néztünk meg a helyes táplálkozásról. Magyarórán beszélgetőkör formájában a család szokásairól mondták el véleményüket a gyerekek. Ki milyen cselekvéssel tölti el a szabadidejét? A családnak milyen közös programja van? Járnak-e együtt kerékpározni, kirándulni, úszni, szánkózni, korcsolyázni? Étkezések (vasárnapi) hogyan telnek a családjukban? A beszélgetőkört a tanterem szabad részében valósítjuk meg. A tanulók a székeket körben helyezik el, hogy mindenki mindenkit lásson. Nagy szerepe van a 9

10 csoportformálásban, a szociális, a kommunikációs készség alakításában és viselkedési szabályok megtanulásában. Ezt a módszert gyakran alkalmaztam a projekt megvalósítása során. 7.3 A téma előkészítése A téma előkészítésére érdemes több időt szánni. A beszélgetőkör egyik témájává lehet választani, valamint a kapcsolódó tanórákba illeszthetjük. Egy projektfalat érdemes kinevezni, ahova az előkészítő időszakban a leendő témával kapcsolatban feltehet a pedagógus képeket, figyelemfelhívó feliratokat, plakátokat, könyv-film- és zenecímeket. A gyerekek által összegyűjtött anyagot, valamint a projekt megvalósítása során keletkezett produktumok is feltehetjük a projektfalra. A tanulókat a téma átgondolására ösztönözzük azzal, ha kérdéseket teszünk fel nekik. Pl.: Mit szeretnénk a témáról megtudni? Nagyon fontos, hogy a gyerekeket bevonjuk a projekt tervezési fázisába, hiszen így motiválhatjuk őket és nem marad el a munka sikere sem. A projektfalat a folyosón helyeztük el, a tanteremmel szemben. Így az iskola tanulói is megtekinthették a folyamatosan bővülő anyagot. 7.4 A projekt előkészítő időszaka (2009. november 30- december 4-ig) Ebben az időszakban több gyűjtőmunkát tervezetünk be az Egészséges életmód témával kapcsolatban. Technika órán szalvétahajtogatási módokat tanultunk, gyakoroltunk. Sporteszközöket hoztak a gyerekek, amivel otthon is jól tudnak mozogni, játszani (tollaslabda, ugrálókötél, kerékpár, görkorcsolya, labda, pin-pong ütő). Rajz órán könyvtárba látogattunk el. Olyan könyveket, kazettákat, CD-t gyűjtöttünk, amely a helyes táplálkozásról, mozgásról, helyes életmódról szóltak. A könyvtárban sportolók, olimpikonok életéről, eredményeiről, fényképeiről szóló könyveket is kerestek a gyerekek. Kikölcsönözték néhány napra és ismerkedtek a magyar sportolók életével, eredményeivel. 10

11 7.5 A projekt előkészítése, szervezése A projekt előkészítésével, szervezésével több feladat merült fel: A projekt megvalósítása során tervezett feladatlapokat szerkeszteni és sokszorosítani kellett. A szükséges anyagok, eszközök beszerzése és az iskolába szállítása. Telefonos egyeztetés Dr. Csábi Bettina bokszoló bajnokkal az időpontról és a feladatokról. A menüsor egyeztetése a Pepita Saláta Bár tulajdonosával. Autóbusz rendelése a gyerekek szállítására. Szülői értekezlet szervezése: a projekt céljainak, feladatainak ismertetése; közös tevékenységek megbeszélése. Megbeszélés a pedagógus kollégákkal a közös feladatokról és az alsó tagozatos gyerekeknek a programba való bevonásáról. Osztálykép kialakítása, rendezése. A fényképész és az oktatástechnikus felkérése. Mielőtt a következő heti programunkat elkezdtük volna, a tanulókkal közösen megbeszéltük a feladatokat és az ezekhez szükséges felszereléseket. 7.6 Feladat- és tevékenységterv A tevékenységek, feladatok megtervezése közösen történik a gyerekekkel. Felelősöket kell választani, valamint határidőket kell megállapítani. A vállalásokat önállóan, párban és kisebb csoportokban is meg lehet tenni. Az alábbi táblázat összefoglalja a tervezés, az előkészítés és a kivitelezés időszakát. A terv három hetet meghaladó időszakot ölel át. 11

12 Időpont Tevékenység Fejlesztendő Munkaform Szükséges Megjegyz kompetencia a eszközök és XI.23. (hétfő) XI. 24. (kedd) XI. 25. (szerda) XI. 27. (péntek) Sor-és akadályversenyek Éneklés: dalok, amelyben a zöldség, gyümölcsnevek szerepelnek Videofilm megtekintése a helyes táplálkozásról Beszélgetőkör: Mit Kommunikáció, szerepe van Frontális Tanulói székek. Fontos vársz el a projekttől? Szociális a projekt készségek témájának kiválasztásában. Figyelem Sorverseny Stopperóra A mozgás Együttműkö- Pad jót tesz a dés Empátia Labda Kötél Szőnyeg szervezetünknek. Gondolkodás Frontális Könyv A Zenei Egyéni Magnó népdalok, a emlékezet Kazetta vidámság, az éneklés szerepe életünkben. Figyelem Frontális Tv Kép, Szövegértés Kazetta zene, hang, Együttműkö- média dés szerepe. XI. 30. Étlapok, menüsorok Kitartás Frontális Étlapok Mit kínál 12

13 (hétfő) gyűjtése éttermekből Együttműködé s XII. 2. (szerda) XII. 3. (csütörtök) XII. 4. (péntek) XII. 7. (hétfő) Sporteszközök Kitartás gyűjtése, amely a Öntevékenytestmozgást segíti ségi vágy (Pl.: kerékpár, labda, kötél, tollasütő, görkorcsolya, teniszütő, korcsolya). Könyvtárban látogatás: Kreativitás Könyvek, kazetták, Anyanyelvi gyűjtése, a helyes Megfigyelés táplálkozásról Sportolók, olimpikonok: Önállóság híres magyar sportolók Gondolkodás képei, eredményei Megfigyelés Az asztalnál nem Hangulati illik c. játék előkészítés Figyelem Meserészlet Szövegértés meghallgatása: Richard Figyelem Scarry: Tesz-vesz város Egyéni az embereknek a közétkeztetés? Egyéni Sporteszközök Mindennapi mozgás, játék közösen a családdal. Frontális Könyvek Önálló Csoportos Kazetták tapasztalatgyűjtés, Egyéni kutatás, tanulás. Egyéni Képek Elődeink; Könyvek példaképeink. Frontális Illemszabá- Játék lyok Csoportmunka Frontális Mesekönyv Érzelmi Tanítói ráhangolódás felolvasás 13

14 (Mi illik? Mi nem?) Étrendnapló Kézügyesség Egyéni Színes lap, Esztétikus Napirend napló Öntevékeny- Frontális fehér lap, ragasztó, színválasz- készítése ségi vágy Csoport- olló, filctoll tás. (Minden este önállóan Emlékezés munka Naplóírás Otthoni töltik ki) Önismeret Kapcsolódó munka pont: technika pontossága. Banánturmix készítése Egészségvé- Frontális Banán, tej, Új ízek Gyümölcslé (100%) dő képesség Csoport turmixgép, pohár elkészítés Tízórai gyümölcs Megfigyelés Gyümölcsital módja fogyasztása Alkotókészség Gyümölcs Csábi Bettina (Baja, női Egészségvé- Frontális az Erősítés, zene Tv-ből bokszoló bajnok) dő képesség alsó tagozatos ismert élménybeszámolója, Kitartás gyerekek sportember egészséges életmóddal Figyelem részére megismeré- kapcsolatos előadása, se közös torna az személyesen. irányításával. Példakép választás. XII. 8. Ismétlés: a táplálék útja Együttműkö- Csoport- Rajz (könyv Tavaly (kedd) (feladatlap kitöltése) dés munka 32.o.) tanultak Tolerancia Kooperatív Fénymásolat feleleveníté- Emlékezet munka Ceruza se Gondolkodás Asztal berendezés az Esztétikum Frontális Tányérok, Megtanul- esztétikus, kultúrált Ízlés evőeszközök, ták az 14

15 étkezéshez pohár, szalvéta eszközök, Helyes viselkedés az pohár, asztalnál szalvéta helyét.. Ők terítettek meg. Heti étrend készítése Empátia Frontális Műszaki karton, Új ételek az egészséges étkezést Tolerancia Egyéni filctoll megismeré- figyelembe véve Együttműködé se. s Mindennapos Együttműködé Egyéni Labda, Mozgás testnevelés (játék, mozgás s Frontális zsámoly, karika, után jobb a a sportcsarnokban) Csoport ugráló kötél közérzeted! Érintő fogó Gyümölcslé (100%) Gyümölcs fogyasztása Önismeret Egyéni Gyümölcsital, pohár, gyümölcs Csoportokban Gondolkodás Kooperatív 4 fehér lap, két Közös gyűjtenek zöldség- és Beszédkész- Csoport- részre bontva munka+kö- gyümölcsneveket, majd ség munka zös szóforgóval körbeadják Döntési gondolkodás képesség = jobb Empátia eredmény 15

16 Otthoni gyűjtőmunka: Önállóság Egyéni Szakácsköny- Búvárko- olyan receptkönyv, leírás Gondolkodás vek, receptek dás, kutatás, gyűjtése, amelyben Megfigyelés önálló egészséges étkezéshez Emlékezet ismeretgyűj- találhatók receptek tés öröme XII. 9. Gyűjtött anyag Együttműkö- Csoport- Gyűjtött (szerda) értékelése dés munka, szakácskönyvek megbeszélés Páros munka Az egészséges ételek Empátia Kooperatív Írólap, ceruza Egymástól leírásának kiválasztása, Egymásra is tanulsz, alapanyagok figyelés szerzel összegyűjtése ismereteket Minden csoport ír hozzá és tovább küldi Rajz: a tegnapi napon Kézügyesség Csoport- Nagy alakú Esztéti- összegyűjtött zöldségek, Empátia munka fehér karton, kum gyümölcsök lerajzolása Tolerancia Egyéni színes ceruza fejlesztése, egy nagy gondolatbeli Emlékezet Kapcsolódó közös munka tálba, színezéssel Kreativitás pont: rajz eredménye Mérés: minden gyerek Összefüggés- Frontális Mérleg, füzet, Megisme- Tömegét, magasságát, kezelő képesség Egyéni mérőléc, rik saját vérnyomását lejegyezni. Rendezőké- Kapcsolódó mérőszalag, testük 16

17 pesség pont: vérnyomásmérő adatait. matematika Mérések gyakorlása Összefüggés- Kapcsolódó Matematika (magas- (testrészek mérése), kezelő képesség pont: könyv ság, tömeg) átváltások (m, dm, cm) Gondolkodás Matematika o. Egyéni Matematika fgy. 28. o. Egészséges Figyelem Egyéni Feladatlap, Eddigi életmóddal kapcsolatos Gondolkodás ceruza tapasztalata- TOTO kitöltése Emlékezőké- id, pesség megfigyelé- Rendszerezés seid, az egészséggel kapcsolat- ban. Salátabár (Baja) Egészségvé- Frontális Autó Kulturált látogatása dő képesség Szülőkkel viselkedés Egészséges Kulturált közösen étteremben! zöldségekből készült táplálkozás saláták kóstolása Mindennapos Kitartás Egyéni Szőnyeg, A testnevelés: futás, Egészségvé- Csoport zsámoly, pad, mindennapos gimnasztika, játék, dő képesség labda mozgás sorverseny fontossága. XII. 10. Séta a piacra! Figyelem Frontális (csüt.) (decemberben kapható Emlékezet Séta 17

18 zöldségek, gyümölcsök, Szókincsfej- magvak megfigyelése, lesztés összegyűjtése) Autóbusszal utazás a Önfegyelem Frontális Busz Új Mikulás-hajóra Empátia Kirándulás élmények! Gyümölcslé (100%), Rostos ital, gyümölcs fogyasztása pohár, gyümölcs Mindennapos Egészségvéé Egyéni Edzőgépek A testnevelés: 20 perces dő képesség Csoportos mindennapos játék a friss levegőn, 20 Kitartás mozgás percben az iskolai Fegyelem fontossága. edzőgépek használata adj király katonát! XII. 11. Táplálékpiramis Együttműkö- Közös Nagyalakú Az ételek (péntek) rajzolása dés, Kreativitás munka fehér karton, filctoll összetevő- Kooperatív inek kiválasztása. Gyümölcssaláta Kreativitás Frontális Gyümölcsök, Finom készítése a gyerekekkel Megfigyelés Egyéni tál,kés,vágódeszka édesség közösen, majd Empátia Csoportos kanál, tányér közös elfogyasztása elkészítése. (megkínáljuk az alsó tagozatos gyerekeket!) Napirend napló Összefüggés- Egyéni Naplók Szüleid értékelése, kezelő képesség élete, 18

19 Összehasonlítás: a te Következtetés munkája a napirended miben Összehason- mindenna- különbözik egy óvodás és lítás pokban. egy felnőtt napirendjétől Összefoglalás: rajzos Kommunikatív Önálló Munkafüzet 35. Az egész feladattal összefoglalás, képesség munka o. heti ismereta- amit az egészségünkkel Emlékezet nyag kapcsolatban feleleveníté- elsajátítottunk se, összefogla- lása Sorverseny az alsó Bizalom Frontális Eszközök a Az tagozatos gyerekek Egymásrau- Csoportala- sorversenyekhez együttlét részére, zenés- táncos taltság kítás Zene, erősítés öröme, a jó mozgással összekötve (4 Közösségi hangulat csapat fővel) Siker öröme fontossága Ajándékozás: gyümölcs, gyümölcslé, müzli szeletek XII. 14. A projekt értékelése, Együttműkö- Frontális A héten Önértéke- (hétfő) kiállítás elkészítése dés Egyéni elkészített lés (reálisan Kritikai produktumok és hogyan látod képesség fényképek magadat?) Empátia 19

20 7.7 Kivitelezés A tervező-szervező időszak után következik a kivitelezés, a megvalósítás. Ebben az időszakban történik az ismeretátadás, ismeretszerzés. A tanulók egyéni, páros és csoportmunkában dolgoznak, a tanár megfigyel, irányít. A tanár kézben tartja a projekt működési rendszerét, indirekt tanácsadó, időnként direkt beavatkozó. A kooperatív módszer nyújtja a legjobb feltételeket a szociális kompetenciák kialakításához. A tanulók fős vegyes (heterogén) csoportokban dolgoznak. Minden tagnak a feladata, hogy megtanulja az aktuális ismeretet. A csoport tagjai együtt dolgoznak, segítik egymást, ugyanakkor ellenőrzik is egymást, hogy mindenki elkészült-e a feladattal. A kooperatív módszer alkalmazásával a diákok erősebben motiváltak, többet tanulnak és több ismeret marad meg bennük. Jók a társaikkal kialakult kapcsolataik, érzelmileg fejlettebbek. Ez a munkaforma a szociális készségek mellett fejleszti a problémamegoldás, elemzés, kutatás képességet. 7.8 A projekt kivitelezése (2009. december 7-11-ig) 2009.december 7. A hangulati előkészítés egy játékkal és egy meserészlet meghallgatásával indult. Olyan könyvsorozat (Richard Scarry: Tesz-vesz város) egy darabját választottam, amely évtizedek óta több kisgyermeket vezet be a mindennapi élet rejtelmeibe, a világ hétköznapi titkaiba. Az illemszabályok betartása az asztalnál és az érzelmi ráhangolódás a Mi illik és mi nem megbeszélésével kezdődött. Az étrendnaplót és a napirend naplót mindenki saját magának elkészítette, amit minden este otthon kitöltött. Másnap megbeszéltük, röviden értékeltük, hogy ki és miért fogyasztott előző nap egészséges táplálékot. Ugyanígy értékeltük az előző nap napirendjét is egymásnak, és javaslatot tettek a gyerekek azoknak, akik nem helyesen és egészségesen töltötték a szabadidejüket. 1. számú melléklet Étrendnapló 2. számú melléklet Napirend napló 20

21 A téli időszakban fontos odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre. A gyümölcsök segítenek egészségesnek és energikusnak maradni. Banán és tej turmixolásával minden gyerek készített magának banánturmixot, amit szívesen elfogyasztott, sőt a többi osztály tanulói is megkóstolhatták. Az ital vitaminokban gazdagabbá és ízletesebbé vált. Dr. Csábi Bettina többszörös kick boksz világ és thai boksz magyar bajnok látogatott el iskolánkba. A sportcsarnokban először élménybeszámolót tartott eddigi pályafutásáról. Ezután az egészséges táplálkozás és mozgás szükségességéről beszélt az alsó tagozatos gyerekeknek. Végül zenés tornát tartott fél órában, amelyet a gyerekek nagyon élveztek és a felnőttekkel együtt szívesen végezték. ÉRTÉKELÉS 21

22 2009. december 8. A napot a tavaly tanult ismeretek felelevenítésével kezdtük. Egy feladatlapot töltöttek ki a gyerekek a táplálék útja témában, amit csoportmunkában oldottak meg. Az étkezéshez szükséges eszközökkel (tányérok, pohár, evőeszközök, szalvéta, asztaldísz) elkészítettek egy esztétikus, kulturált étkezéshez illő asztalt. Megtanulták az evőeszköz, pohár, szalvéta helyét, valamint az asztalnál a helyes ülés, kartartás és lábtartás módját. A terítés jó alkalmat adott arra, hogy tudatosítsuk a jobb és a bal fogalmát, amikor megmutatjuk nekik, hogy a villát a tányér bal oldalára, a kést pedig a jobb oldalára kell tenni. A megterített asztalt minden nap megtekinthették a tanulók, mert a projekt végéig nem bontottuk le. Ezen a napon olyan heti étrendet állítottak össze a gyerekek a napközi számára (tízórai, ebéd, uzsonna), amely az egészséges étkezés alapelveit vette figyelembe. Sok gyümölcs, zöldség, baromfihús és hal szerepelt ezen az étlapon. Próbáltunk odafigyelni arra is, hogy az ételek változatosak legyenek, nem utolsó sorban amit a gyerekek szívesen megesznek. 22

23 Megállapítottuk, hogy az egészséges táplálkozási szokásokat már gyermekkorban el kell kezdeni kialakítani. Az egészségtelen táplálkozás elősegíti az érelmeszesedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, agyvérzés kialakulását a felnőtt korban. Az egészséges életmódhoz az állandó mozgás, játék hozzátartozik a gyerekek életéhez is, ezért minden nap a szabadban vagy a sportcsarnokban mozogtunk, versenyeztünk. Kipróbáltuk a sporteszközöket is. A mindennapos mozgás biztosítja a gyerekek mozgástapasztalatainak bővítését, fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, a testi képességeiket, az ügyességüket, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet. A játékok elősegítik a gyerekek helyes testtartásának, szép mozgásának kialakulását, s megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást. Megállapítottuk, hogy a rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet és a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növelését. Fontos személyiségtulajdonságokat is kialakítanak: a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás, egymás segítése és együttműködés. Mozgás után jobb a közéérzet. 23

24 Ezen a napon gyümölcsturmix segítségével gyümölcslevet készítettünk. A friss gyümölcslé nagyon egészséges még a szomjúságot is oltja, épp ezért érdemes rendszeresen fogyasztani. Rostban és ásványi anyagokban gazdagok, energia tartalma alacsony és tele van vitaminnal. Megállapítottuk, hogy a boltban is lehetőleg 100%-os gyümölcslevet vásároljunk, de a legjobb, ha mi magunk készítjük el friss gyümölcsből. Minden tanulónak nagyon ízlett. Kooperatív munkában dolgoztunk. Egy lapot kétfelé osztva egyik felére zöldség, másik felére gyümölcs neveket gyűjtöttek a gyerekek, majd szóforgóval körbeadták a lapot és a másik csoport írt hozzá még neveket. A szóvivők ezután az osztály előtt felolvasták az így összegyűjtött neveket. A kooperatív módszer együttműködő tanulást jelent. Egyenlő esélyt biztosít a lassabban haladók számára. Egymás segítésére nevel, örömmel végzett munkát, aktív tanulást eredményez. Az összegyűjtött zöldség-és gyümölcsnevek között olyan is szerepelt, amit nem ismert minden tanuló. A következő napra gyűjtőmunkát kaptak a gyerekek. Olyan receptkönyveket, leírásokat kellett gyűjteni, amelyben az egészséges étkezéshez találhatók receptek december 9. A gyűjtött anyag értékelésével nyitottuk a napot. Sok szakácskönyveket hoztak a gyerekek és olyan recepteket gyűjtöttek, amely az egészséges életmód követelményeinek megfelel. Az interneten is kutattak a tanulók. Megtalálhatók voltak a vegetáriánus, a fogyókúrás és a diétás ételek receptjei. A szükséges alapanyagokat kigyűjtötték a gyerekek. Minden csoportból egy egy recept alapanyagait a szóvivő ismertette az osztály előtt, és a táblára felírta az egészséges alapanyagok neveit. A feladatsort azzal folytattuk, hogy a kigyűjtött alapanyagokat további anyagokkal egészítettük ki. A gyerekek csoportmunkában dolgoztak. A munka 24

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta

A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta A megvalósítás ideje: 2011. június 20 június 24. Készült: Ábrányi Emil Általános Iskola, Nyírábrány Szerkesztette: Borza Beáta 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... A. Nyári napközis tábor a Pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...5 2. Az iskola általános jellemzése...5 2.1. Iskolánk helye és helyzete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben