Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) Projekt Készítette: Gruberné Rácz Katalin Feladatellátási hely: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája Sükösd, június 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ PROBLÉMA A PROJEKT FOGALMA Szociális kompetenciák kialakítása AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT CÉLJA FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK Képességfejlesztés - Szocializáció, biztonság, felelősség Az Egészséges életmód című projekt kiemelt fejlesztési területei: A PROJEKT TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A ráhangolódás időszaka Tervezés időszaka a projekt megvalósításában (2009.november ig) A téma előkészítése A projekt előkészítő időszaka (2009. november 30- december 4-ig) A projekt előkészítése, szervezése Feladat- és tevékenységterv Kivitelezés A projekt kivitelezése (2009. december 7-11-ig) december december december december december A projekt értékelés, kiállítás elkészítése (2009.december 14.) A projekt értékelése ÖSSZEGZÉS, KORREKCIÓ MELLÉKLETEK BIBLIOGRÁFIA... 47

3 1. BEVEZETŐ Intézményünkben a 2. évfolyamon bevezetésre került a Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetencia területen a kompetencia alapú oktatási program, programcsomag. Célja a szociális kompetenciák fejlesztése és a környezetei kompetenciák és az ehhez kapcsolódó kognitív készségek fejlesztése. A programcsomag alkalmazásával szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ismerjék meg a mindennapi életük során adódó problémákat, sajátítsák el a biztonságos és felelősségteljes viselkedést. Szeretnénk elősegíteni, hogy a programban részt vevő gyerekek fejlett problémamegoldó képességgel rendelkező, együttműködésre képes személyiséggé váljanak. Megőrizzék kreativitásukat, nyitottak legyenek mások problémáira, tudjanak kritikusan gondolkodni, és képesek legyenek azokat betartani. A modulok várható eredménye, hogy az említett kompetenciákra építve a tanulók felismerik az ember és környezete közötti kölcsönhatásokat. Az életkori sajátosságoknak és a mindennapi élményeknek megfelelően figyelmet fordítunk az életmód, az életvitel és a fogyasztói szokások alakítására. A témák között feldolgozásra kerül az egészséges életmód. Ezek a körülmények ösztönöztek arra, hogy osztályommal kidolgozzak egy projektet, melynek címe: Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend). 2. PROBLÉMA A tudatosan élő emberek erre a témára nagyon odafigyelnek. Minden ember szeretne egészséges lenni, azonban a népesség csupán 10%-a tesz is érte, hogy egészségét megőrizze. Az egészséges életmód eléréséhez fontos, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra, valamint eleget mozogjunk. Főként az ősz végén valamint a téli hónapokban nagyon fontos, hogy megfelelően pótoljuk a szervezet számára a vitaminokat. Táplálkozásunk során a következőket kell 3

4 figyelembe venni: egészséges étkezés és az élelmiszerek összetevőinek ismerete. A testmozgás is fontos ahhoz, hogy egészséges életet éljünk. A mai világban kevés idő jut a rendszeres mozgásra, de az esteli vagy reggeli kocogással olyan szokásokat alakíthatunk ki, amelyek beépülnek a mindennapjainkba. A napirend az egymást követő, napi rendszerességgel végzett tevékenységek sorozata. A tanulók napirendjének kialakítását befolyásolják a család életritmusa és szokásai, az iskolai időkeretek és az iskolán kívüli tevékenységek. A gyermek szükségleteihez igazított egészséges napirend kialakításáért felelősség hárul az iskolára is. Iskolánkban a 7-14 évesek körében is jelentkeznek a felnőttkorra jellemző rossz táplálkozási szokások. A túlzott zsírfogyasztás, az ajánlást többszörösen meghaladó sóbevitel, vagy a nem kellő mennyiségű tej, tejtermék, zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A helyes táplálkozásnál fontos az elfogyasztott ételek mennyisége, minősége, összetétele, és a változatosság. Fontos, hogy az étel, amit eszünk legyen elegendő, tápláló, változatos, és finom, hogy élvezettel tudjuk elfogyasztani. A helyes táplálkozásban az ételek összetevői közül figyelembe kell venni: a szénhidrátokat, a zsírokat, fehérjéket, a vitaminokat és az ásványi anyagokat. Összefoglalva: A diákok többsége mozgásszegény életmódot él, nem végez rendszeres testmozgást és keveset tartózkodik a szabad levegőn. A tanulók nagy részének nincs ismerete az egészséges napirend kialakításáról. A helytelen táplálkozás túlsúlyhoz, betegséghez vezethet. A projekt megvalósításának célja, hogy kialakítsuk a gyerekekben az egészséges életmód elemi szabályait, amelyek a családban is könnyen megvalósíthatók. A család szerepe nagyon fontos, hiszen az életmódbeli szokásaink nagy részét otthonról hozzuk. 3.A PROJEKT FOGALMA A projekt a gyakorlati életből származó komplex téma, probléma megoldásához, feldolgozásához szükséges célok, tevékenységek együttese. A 4

5 téma meghatározásától kezdve a produktum létrehozásáig a diákok érdeklődése és önállósága a döntő. A pedagógusok és a szülők feladata ennek az önállóságnak a segítése. A projektek témája, időtartama, a feladat bonyolultsága nagyon különböző lehet. Foglakozhatunk egyetlen óráig, de akár egész tanéven keresztül is ugyanazzal a témával. Célja: új produktum létrehozása, illetve maga a folyamat, amely a produktum létrejöttéhez vezet. Tevékenységek, módszerek, új ismeretek, fejlődő készségek, alakuló kompetenciák, személyiségfejlődésben bekövetkezett változások sorozatát jelenti. 3.1 Szociális kompetenciák kialakítása 1. Gyerekeket érdeklő problémákat vessünk fel: építsünk az érdeklődésre. 2. Gyakorlatot szerezhetnek a tanulók a közös tervezésben: növeli a végrehajtás felelősségét. 3. A megfogalmazott megoldás lehetőséget nyújt valóságos helyzetek megismerésére és megváltoztatására: fejleszti a diákok valóság iránti érzékét. 4. Az önálló, egyéni munkavégzésre nyújt lehetőséget: fejleszti az önismeretet. 5. Az együttműködésre, az egymástól tanulásra nyújt lehetőséget: együttműködve munkálkodnak a közös siker érdekében. 6. A tanulás körülményeit maguk választják meg. 7. Tantárgyi integrációt valósít meg: a készségek, képességek elsajátítása tevékenységek során valósul meg. 8.A pedagógusok és diákok munkatársként működnek együtt: a tanulói önállóságot a pedagógus hagyományos szerepének csökkentésével lehet biztosítani. 9. A szülői részvétel erősíti az iskola és a külvilág kapcsolatát. 10.A gyerekek önálló döntési lehetőséget kapnak, felelősek a terv megvalósításáért, eredményességéért. 11. A céltudatos, nyitott, komoly projektrendszerű tanítást a pedagógus irányítja. 12. Erősek a gyerekek közötti kapcsolatok, a sikerélmények biztosítása. 5

6 Ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen meg kell tervezni a feladatokat, helyszíneket, eszközszükségletet és a munkaformákat. Nagyon fontos, hogy az iskolán kívül is dolgozzanak a csoportok. A projekt megvalósítását értékelés követi, majd korrekció. Meghatározzuk, hogy elértük-e a kezdetben felállított célokat. Ha igen, akkor a projektet alkalmazhatjuk a tanítás-tanulás folyamatában. Ha nem, akkor ismét fel kell mérni a szükségleteket: a tanulók elvárásait, eszközszükségletet, végzéskor mit kap a tanuló. Iskolánkban először alkalmaztuk ezt az új tanulásszervezési eljárást. Megvalósítottuk a kitűzött célokat, a levont következtetéseket pedig felhasználjuk a későbbi munkánkban. 4. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROJEKT CÉLJA Az egészséges életmód projekt célja: Helyes táplálkozási szokások kialakítása: zöldségfélék, gyümölcsök, gyümölcslevesek fogyasztása. A táplálkozáshoz szükséges esztétikus, nyugodt környezet kialakítása. A mozgás megszerettetése. A gyerekeknek öröme teljék a mozgásban. A rendszeres testmozgás beépítése mindennapi életünkbe. A helyes napirend kialakítása. Az egészséges életmód betartásával a betegségek megelőzése. 5. FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK Szociális kompetenciákhoz tartozik az olyan társas képesség, készség, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Összetevője az egyénnek az az érzése, hogy ő képes valamire, a belső biztonság és magabiztosság érzete. Elemei: 1. az ember képes a társas környezetben eligazodni, arra hatást gyakorolni; 6

7 2. olyan attitűd- és képesség, amely a társas kör viselkedésminták elsajátítását és gyakorlását jelenti. 5.1 Képességfejlesztés - Szocializáció, biztonság, felelősség A 6-8 éves gyerekek információt, elsősorban érzékszervi tapasztalatszerzés útján szereznek. Viselkedési formákat családjukban, az iskolában és a környezetükben mintakövetés útján sajátítanak el. Gondolkodásuk elsősorban képi gondolkodás, tapasztalataikról képeket őriznek meg emlékezetükben. Az ilyen korú gyerekek a mesét és a játékot szeretik. Számukra most még nem a törvényszerűségek megállapítása a cél, hanem maga a tevékenység. Az értékszocializációt, a társas magatartást tevékenységek révén, modellnyújtással segítjük elő. Célok: Segítsük a gyerekeket eligazodni a hétköznapi életben, ezért valós helyzeteket teremtünk. A diákok a tapasztalatszerzés közben megőrizzék kíváncsiságukat, érdeklődésüket. Az alkotó készség, kreativitás fejlesztése. Az összefüggések, a rendszerszemléletet, a holisztikus megközelítés képességének fejlesztése. A rendszeres mozgásos tevékenység, aktivitás a testi fejlődéshez járuljon hozzá. A mozgás igényét kell felkelteni a gyerekekben. A differenciálás módszereivel élve tekintettel kell lenni a diákok fejlettségére. 5.2 Az Egészséges életmód című projekt kiemelt fejlesztési területei: környezettudatos magatartás kritikai gondolkodás a biztonságos életvitel kialakítása felelősségtudat. 7

8 Fejlesztési feladatok: Egészséges életmód szokásainak kialakítása. Az egészség megőrzésében mindenkinek saját felelőssége van. Törekedjen az egészségkárosító anyagok elutasítására. A mindennapi élethelyzetekben törekedjen a megismert sportmozgások tudatos alkalmazására. Önismerettel összefüggő kompetenciák fejlesztése. Önszabályozás fejlesztése. Társas kompetenciák fejlesztése. 6. A PROJEKT TERVEZÉSE - SZERVEZÉSE A tervezés a célok megfogalmazását, a feladatok meghatározását jelenti, a szervezés pedig a tárgyi, személyi feltételek biztosítását. Szükséges az előzetes ismeretek számbavétele és a hozzá kapcsolódó témák kiválasztása. A munkamegosztás érdekében a felelősöket meg kell választani, a tevékenységeket át kell gondolni. Fontos a források és a helyszínek számbavétele. Fel kell mérni az eszközszükségletet. A témát össze kell kapcsolni az oktatás tartalmával. Időtervet kell készíteni és meg kell tervezni az eredmények bemutatásának módját. Meghatározásra kerül a külső kapcsolatok köre, a kapcsolattartás módja. Folyamatterv készítése szükséges. A projekt központjában valamilyen probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása hanem az összefüggésnek a feltárása, amely az adott problémához szervesen kapcsolódik. A tervezés során meghatározott készségeket, kompetenciákat akarunk alakítani, ismeretekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. Kapcsolódnak a témához, a tantervben meghatározott általános és tantárgyi követelményekhez, az osztályhoz, a csoporthoz és az egyéni fejlesztési feladatokhoz. A tervezés a projektek konkrét megtervezését is jelenti. A háromhetet meghaladó projekt témájához kapcsolódó tevékenységek, ismeretek, készségek, kompetenciák. 8

9 A projekt mindig komplex. Jelen van a tantárgyjelleg, a hozzá kapcsolódó tudatosan megtervezett ismeret, készség fejlesztése. A téma kifejtéséhez, kibontásához, folyamatos bővüléséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül több tudományt és szakterületet érint. 7. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 7.1 A ráhangolódás időszaka Ebben a szakaszban történik a projekt megvalósításának közös tervezése a gyerekekkel. A pedagógus előkészítő munkája segíti a ráhangolódást. Sok múlik azon, hogy mennyire tudja irányítani a gyerekek javaslatait. Fontos a diákok érdeklődésének, a munka lendületének fenntartása, a motiváció. ig) 7.2 Tervezés időszaka a projekt megvalósításában (2009.november Ebben az időszakban az volt a cél, hogy a gyerekeket ráhangoljam a témára, felkeltsem az érdeklődésüket és motiváljam őket. A testnevelés órán sorverseny és akadályverseny után mértük a pulzusszámot. Érezték a gyerekek, hogy jobban tudnak figyelni, nyugodtabban ülnek a következő órákon. Megállapították, hogy a mozgás jót tett a szervezetükre. Énekórán olyan dalokat gyűjtöttünk és énekeltünk el, amelyben zöldség, gyümölcs neve szerepelt. Pl. Ettem szőlőt; Méz, méz, méz; Hej Vargáné Környezetismeret órán egy 18 perces videofilmet néztünk meg a helyes táplálkozásról. Magyarórán beszélgetőkör formájában a család szokásairól mondták el véleményüket a gyerekek. Ki milyen cselekvéssel tölti el a szabadidejét? A családnak milyen közös programja van? Járnak-e együtt kerékpározni, kirándulni, úszni, szánkózni, korcsolyázni? Étkezések (vasárnapi) hogyan telnek a családjukban? A beszélgetőkört a tanterem szabad részében valósítjuk meg. A tanulók a székeket körben helyezik el, hogy mindenki mindenkit lásson. Nagy szerepe van a 9

10 csoportformálásban, a szociális, a kommunikációs készség alakításában és viselkedési szabályok megtanulásában. Ezt a módszert gyakran alkalmaztam a projekt megvalósítása során. 7.3 A téma előkészítése A téma előkészítésére érdemes több időt szánni. A beszélgetőkör egyik témájává lehet választani, valamint a kapcsolódó tanórákba illeszthetjük. Egy projektfalat érdemes kinevezni, ahova az előkészítő időszakban a leendő témával kapcsolatban feltehet a pedagógus képeket, figyelemfelhívó feliratokat, plakátokat, könyv-film- és zenecímeket. A gyerekek által összegyűjtött anyagot, valamint a projekt megvalósítása során keletkezett produktumok is feltehetjük a projektfalra. A tanulókat a téma átgondolására ösztönözzük azzal, ha kérdéseket teszünk fel nekik. Pl.: Mit szeretnénk a témáról megtudni? Nagyon fontos, hogy a gyerekeket bevonjuk a projekt tervezési fázisába, hiszen így motiválhatjuk őket és nem marad el a munka sikere sem. A projektfalat a folyosón helyeztük el, a tanteremmel szemben. Így az iskola tanulói is megtekinthették a folyamatosan bővülő anyagot. 7.4 A projekt előkészítő időszaka (2009. november 30- december 4-ig) Ebben az időszakban több gyűjtőmunkát tervezetünk be az Egészséges életmód témával kapcsolatban. Technika órán szalvétahajtogatási módokat tanultunk, gyakoroltunk. Sporteszközöket hoztak a gyerekek, amivel otthon is jól tudnak mozogni, játszani (tollaslabda, ugrálókötél, kerékpár, görkorcsolya, labda, pin-pong ütő). Rajz órán könyvtárba látogattunk el. Olyan könyveket, kazettákat, CD-t gyűjtöttünk, amely a helyes táplálkozásról, mozgásról, helyes életmódról szóltak. A könyvtárban sportolók, olimpikonok életéről, eredményeiről, fényképeiről szóló könyveket is kerestek a gyerekek. Kikölcsönözték néhány napra és ismerkedtek a magyar sportolók életével, eredményeivel. 10

11 7.5 A projekt előkészítése, szervezése A projekt előkészítésével, szervezésével több feladat merült fel: A projekt megvalósítása során tervezett feladatlapokat szerkeszteni és sokszorosítani kellett. A szükséges anyagok, eszközök beszerzése és az iskolába szállítása. Telefonos egyeztetés Dr. Csábi Bettina bokszoló bajnokkal az időpontról és a feladatokról. A menüsor egyeztetése a Pepita Saláta Bár tulajdonosával. Autóbusz rendelése a gyerekek szállítására. Szülői értekezlet szervezése: a projekt céljainak, feladatainak ismertetése; közös tevékenységek megbeszélése. Megbeszélés a pedagógus kollégákkal a közös feladatokról és az alsó tagozatos gyerekeknek a programba való bevonásáról. Osztálykép kialakítása, rendezése. A fényképész és az oktatástechnikus felkérése. Mielőtt a következő heti programunkat elkezdtük volna, a tanulókkal közösen megbeszéltük a feladatokat és az ezekhez szükséges felszereléseket. 7.6 Feladat- és tevékenységterv A tevékenységek, feladatok megtervezése közösen történik a gyerekekkel. Felelősöket kell választani, valamint határidőket kell megállapítani. A vállalásokat önállóan, párban és kisebb csoportokban is meg lehet tenni. Az alábbi táblázat összefoglalja a tervezés, az előkészítés és a kivitelezés időszakát. A terv három hetet meghaladó időszakot ölel át. 11

12 Időpont Tevékenység Fejlesztendő Munkaform Szükséges Megjegyz kompetencia a eszközök és XI.23. (hétfő) XI. 24. (kedd) XI. 25. (szerda) XI. 27. (péntek) Sor-és akadályversenyek Éneklés: dalok, amelyben a zöldség, gyümölcsnevek szerepelnek Videofilm megtekintése a helyes táplálkozásról Beszélgetőkör: Mit Kommunikáció, szerepe van Frontális Tanulói székek. Fontos vársz el a projekttől? Szociális a projekt készségek témájának kiválasztásában. Figyelem Sorverseny Stopperóra A mozgás Együttműkö- Pad jót tesz a dés Empátia Labda Kötél Szőnyeg szervezetünknek. Gondolkodás Frontális Könyv A Zenei Egyéni Magnó népdalok, a emlékezet Kazetta vidámság, az éneklés szerepe életünkben. Figyelem Frontális Tv Kép, Szövegértés Kazetta zene, hang, Együttműkö- média dés szerepe. XI. 30. Étlapok, menüsorok Kitartás Frontális Étlapok Mit kínál 12

13 (hétfő) gyűjtése éttermekből Együttműködé s XII. 2. (szerda) XII. 3. (csütörtök) XII. 4. (péntek) XII. 7. (hétfő) Sporteszközök Kitartás gyűjtése, amely a Öntevékenytestmozgást segíti ségi vágy (Pl.: kerékpár, labda, kötél, tollasütő, görkorcsolya, teniszütő, korcsolya). Könyvtárban látogatás: Kreativitás Könyvek, kazetták, Anyanyelvi gyűjtése, a helyes Megfigyelés táplálkozásról Sportolók, olimpikonok: Önállóság híres magyar sportolók Gondolkodás képei, eredményei Megfigyelés Az asztalnál nem Hangulati illik c. játék előkészítés Figyelem Meserészlet Szövegértés meghallgatása: Richard Figyelem Scarry: Tesz-vesz város Egyéni az embereknek a közétkeztetés? Egyéni Sporteszközök Mindennapi mozgás, játék közösen a családdal. Frontális Könyvek Önálló Csoportos Kazetták tapasztalatgyűjtés, Egyéni kutatás, tanulás. Egyéni Képek Elődeink; Könyvek példaképeink. Frontális Illemszabá- Játék lyok Csoportmunka Frontális Mesekönyv Érzelmi Tanítói ráhangolódás felolvasás 13

14 (Mi illik? Mi nem?) Étrendnapló Kézügyesség Egyéni Színes lap, Esztétikus Napirend napló Öntevékeny- Frontális fehér lap, ragasztó, színválasz- készítése ségi vágy Csoport- olló, filctoll tás. (Minden este önállóan Emlékezés munka Naplóírás Otthoni töltik ki) Önismeret Kapcsolódó munka pont: technika pontossága. Banánturmix készítése Egészségvé- Frontális Banán, tej, Új ízek Gyümölcslé (100%) dő képesség Csoport turmixgép, pohár elkészítés Tízórai gyümölcs Megfigyelés Gyümölcsital módja fogyasztása Alkotókészség Gyümölcs Csábi Bettina (Baja, női Egészségvé- Frontális az Erősítés, zene Tv-ből bokszoló bajnok) dő képesség alsó tagozatos ismert élménybeszámolója, Kitartás gyerekek sportember egészséges életmóddal Figyelem részére megismeré- kapcsolatos előadása, se közös torna az személyesen. irányításával. Példakép választás. XII. 8. Ismétlés: a táplálék útja Együttműkö- Csoport- Rajz (könyv Tavaly (kedd) (feladatlap kitöltése) dés munka 32.o.) tanultak Tolerancia Kooperatív Fénymásolat feleleveníté- Emlékezet munka Ceruza se Gondolkodás Asztal berendezés az Esztétikum Frontális Tányérok, Megtanul- esztétikus, kultúrált Ízlés evőeszközök, ták az 14

15 étkezéshez pohár, szalvéta eszközök, Helyes viselkedés az pohár, asztalnál szalvéta helyét.. Ők terítettek meg. Heti étrend készítése Empátia Frontális Műszaki karton, Új ételek az egészséges étkezést Tolerancia Egyéni filctoll megismeré- figyelembe véve Együttműködé se. s Mindennapos Együttműködé Egyéni Labda, Mozgás testnevelés (játék, mozgás s Frontális zsámoly, karika, után jobb a a sportcsarnokban) Csoport ugráló kötél közérzeted! Érintő fogó Gyümölcslé (100%) Gyümölcs fogyasztása Önismeret Egyéni Gyümölcsital, pohár, gyümölcs Csoportokban Gondolkodás Kooperatív 4 fehér lap, két Közös gyűjtenek zöldség- és Beszédkész- Csoport- részre bontva munka+kö- gyümölcsneveket, majd ség munka zös szóforgóval körbeadják Döntési gondolkodás képesség = jobb Empátia eredmény 15

16 Otthoni gyűjtőmunka: Önállóság Egyéni Szakácsköny- Búvárko- olyan receptkönyv, leírás Gondolkodás vek, receptek dás, kutatás, gyűjtése, amelyben Megfigyelés önálló egészséges étkezéshez Emlékezet ismeretgyűj- találhatók receptek tés öröme XII. 9. Gyűjtött anyag Együttműkö- Csoport- Gyűjtött (szerda) értékelése dés munka, szakácskönyvek megbeszélés Páros munka Az egészséges ételek Empátia Kooperatív Írólap, ceruza Egymástól leírásának kiválasztása, Egymásra is tanulsz, alapanyagok figyelés szerzel összegyűjtése ismereteket Minden csoport ír hozzá és tovább küldi Rajz: a tegnapi napon Kézügyesség Csoport- Nagy alakú Esztéti- összegyűjtött zöldségek, Empátia munka fehér karton, kum gyümölcsök lerajzolása Tolerancia Egyéni színes ceruza fejlesztése, egy nagy gondolatbeli Emlékezet Kapcsolódó közös munka tálba, színezéssel Kreativitás pont: rajz eredménye Mérés: minden gyerek Összefüggés- Frontális Mérleg, füzet, Megisme- Tömegét, magasságát, kezelő képesség Egyéni mérőléc, rik saját vérnyomását lejegyezni. Rendezőké- Kapcsolódó mérőszalag, testük 16

17 pesség pont: vérnyomásmérő adatait. matematika Mérések gyakorlása Összefüggés- Kapcsolódó Matematika (magas- (testrészek mérése), kezelő képesség pont: könyv ság, tömeg) átváltások (m, dm, cm) Gondolkodás Matematika o. Egyéni Matematika fgy. 28. o. Egészséges Figyelem Egyéni Feladatlap, Eddigi életmóddal kapcsolatos Gondolkodás ceruza tapasztalata- TOTO kitöltése Emlékezőké- id, pesség megfigyelé- Rendszerezés seid, az egészséggel kapcsolat- ban. Salátabár (Baja) Egészségvé- Frontális Autó Kulturált látogatása dő képesség Szülőkkel viselkedés Egészséges Kulturált közösen étteremben! zöldségekből készült táplálkozás saláták kóstolása Mindennapos Kitartás Egyéni Szőnyeg, A testnevelés: futás, Egészségvé- Csoport zsámoly, pad, mindennapos gimnasztika, játék, dő képesség labda mozgás sorverseny fontossága. XII. 10. Séta a piacra! Figyelem Frontális (csüt.) (decemberben kapható Emlékezet Séta 17

18 zöldségek, gyümölcsök, Szókincsfej- magvak megfigyelése, lesztés összegyűjtése) Autóbusszal utazás a Önfegyelem Frontális Busz Új Mikulás-hajóra Empátia Kirándulás élmények! Gyümölcslé (100%), Rostos ital, gyümölcs fogyasztása pohár, gyümölcs Mindennapos Egészségvéé Egyéni Edzőgépek A testnevelés: 20 perces dő képesség Csoportos mindennapos játék a friss levegőn, 20 Kitartás mozgás percben az iskolai Fegyelem fontossága. edzőgépek használata adj király katonát! XII. 11. Táplálékpiramis Együttműkö- Közös Nagyalakú Az ételek (péntek) rajzolása dés, Kreativitás munka fehér karton, filctoll összetevő- Kooperatív inek kiválasztása. Gyümölcssaláta Kreativitás Frontális Gyümölcsök, Finom készítése a gyerekekkel Megfigyelés Egyéni tál,kés,vágódeszka édesség közösen, majd Empátia Csoportos kanál, tányér közös elfogyasztása elkészítése. (megkínáljuk az alsó tagozatos gyerekeket!) Napirend napló Összefüggés- Egyéni Naplók Szüleid értékelése, kezelő képesség élete, 18

19 Összehasonlítás: a te Következtetés munkája a napirended miben Összehason- mindenna- különbözik egy óvodás és lítás pokban. egy felnőtt napirendjétől Összefoglalás: rajzos Kommunikatív Önálló Munkafüzet 35. Az egész feladattal összefoglalás, képesség munka o. heti ismereta- amit az egészségünkkel Emlékezet nyag kapcsolatban feleleveníté- elsajátítottunk se, összefogla- lása Sorverseny az alsó Bizalom Frontális Eszközök a Az tagozatos gyerekek Egymásrau- Csoportala- sorversenyekhez együttlét részére, zenés- táncos taltság kítás Zene, erősítés öröme, a jó mozgással összekötve (4 Közösségi hangulat csapat fővel) Siker öröme fontossága Ajándékozás: gyümölcs, gyümölcslé, müzli szeletek XII. 14. A projekt értékelése, Együttműkö- Frontális A héten Önértéke- (hétfő) kiállítás elkészítése dés Egyéni elkészített lés (reálisan Kritikai produktumok és hogyan látod képesség fényképek magadat?) Empátia 19

20 7.7 Kivitelezés A tervező-szervező időszak után következik a kivitelezés, a megvalósítás. Ebben az időszakban történik az ismeretátadás, ismeretszerzés. A tanulók egyéni, páros és csoportmunkában dolgoznak, a tanár megfigyel, irányít. A tanár kézben tartja a projekt működési rendszerét, indirekt tanácsadó, időnként direkt beavatkozó. A kooperatív módszer nyújtja a legjobb feltételeket a szociális kompetenciák kialakításához. A tanulók fős vegyes (heterogén) csoportokban dolgoznak. Minden tagnak a feladata, hogy megtanulja az aktuális ismeretet. A csoport tagjai együtt dolgoznak, segítik egymást, ugyanakkor ellenőrzik is egymást, hogy mindenki elkészült-e a feladattal. A kooperatív módszer alkalmazásával a diákok erősebben motiváltak, többet tanulnak és több ismeret marad meg bennük. Jók a társaikkal kialakult kapcsolataik, érzelmileg fejlettebbek. Ez a munkaforma a szociális készségek mellett fejleszti a problémamegoldás, elemzés, kutatás képességet. 7.8 A projekt kivitelezése (2009. december 7-11-ig) 2009.december 7. A hangulati előkészítés egy játékkal és egy meserészlet meghallgatásával indult. Olyan könyvsorozat (Richard Scarry: Tesz-vesz város) egy darabját választottam, amely évtizedek óta több kisgyermeket vezet be a mindennapi élet rejtelmeibe, a világ hétköznapi titkaiba. Az illemszabályok betartása az asztalnál és az érzelmi ráhangolódás a Mi illik és mi nem megbeszélésével kezdődött. Az étrendnaplót és a napirend naplót mindenki saját magának elkészítette, amit minden este otthon kitöltött. Másnap megbeszéltük, röviden értékeltük, hogy ki és miért fogyasztott előző nap egészséges táplálékot. Ugyanígy értékeltük az előző nap napirendjét is egymásnak, és javaslatot tettek a gyerekek azoknak, akik nem helyesen és egészségesen töltötték a szabadidejüket. 1. számú melléklet Étrendnapló 2. számú melléklet Napirend napló 20

21 A téli időszakban fontos odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre. A gyümölcsök segítenek egészségesnek és energikusnak maradni. Banán és tej turmixolásával minden gyerek készített magának banánturmixot, amit szívesen elfogyasztott, sőt a többi osztály tanulói is megkóstolhatták. Az ital vitaminokban gazdagabbá és ízletesebbé vált. Dr. Csábi Bettina többszörös kick boksz világ és thai boksz magyar bajnok látogatott el iskolánkba. A sportcsarnokban először élménybeszámolót tartott eddigi pályafutásáról. Ezután az egészséges táplálkozás és mozgás szükségességéről beszélt az alsó tagozatos gyerekeknek. Végül zenés tornát tartott fél órában, amelyet a gyerekek nagyon élveztek és a felnőttekkel együtt szívesen végezték. ÉRTÉKELÉS 21

22 2009. december 8. A napot a tavaly tanult ismeretek felelevenítésével kezdtük. Egy feladatlapot töltöttek ki a gyerekek a táplálék útja témában, amit csoportmunkában oldottak meg. Az étkezéshez szükséges eszközökkel (tányérok, pohár, evőeszközök, szalvéta, asztaldísz) elkészítettek egy esztétikus, kulturált étkezéshez illő asztalt. Megtanulták az evőeszköz, pohár, szalvéta helyét, valamint az asztalnál a helyes ülés, kartartás és lábtartás módját. A terítés jó alkalmat adott arra, hogy tudatosítsuk a jobb és a bal fogalmát, amikor megmutatjuk nekik, hogy a villát a tányér bal oldalára, a kést pedig a jobb oldalára kell tenni. A megterített asztalt minden nap megtekinthették a tanulók, mert a projekt végéig nem bontottuk le. Ezen a napon olyan heti étrendet állítottak össze a gyerekek a napközi számára (tízórai, ebéd, uzsonna), amely az egészséges étkezés alapelveit vette figyelembe. Sok gyümölcs, zöldség, baromfihús és hal szerepelt ezen az étlapon. Próbáltunk odafigyelni arra is, hogy az ételek változatosak legyenek, nem utolsó sorban amit a gyerekek szívesen megesznek. 22

23 Megállapítottuk, hogy az egészséges táplálkozási szokásokat már gyermekkorban el kell kezdeni kialakítani. Az egészségtelen táplálkozás elősegíti az érelmeszesedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, agyvérzés kialakulását a felnőtt korban. Az egészséges életmódhoz az állandó mozgás, játék hozzátartozik a gyerekek életéhez is, ezért minden nap a szabadban vagy a sportcsarnokban mozogtunk, versenyeztünk. Kipróbáltuk a sporteszközöket is. A mindennapos mozgás biztosítja a gyerekek mozgástapasztalatainak bővítését, fejleszti cselekvő- és feladatmegoldó képességüket, a testi képességeiket, az ügyességüket, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet. A játékok elősegítik a gyerekek helyes testtartásának, szép mozgásának kialakulását, s megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást. Megállapítottuk, hogy a rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet és a csont- és izomrendszer teherbíró képességének növelését. Fontos személyiségtulajdonságokat is kialakítanak: a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás, egymás segítése és együttműködés. Mozgás után jobb a közéérzet. 23

24 Ezen a napon gyümölcsturmix segítségével gyümölcslevet készítettünk. A friss gyümölcslé nagyon egészséges még a szomjúságot is oltja, épp ezért érdemes rendszeresen fogyasztani. Rostban és ásványi anyagokban gazdagok, energia tartalma alacsony és tele van vitaminnal. Megállapítottuk, hogy a boltban is lehetőleg 100%-os gyümölcslevet vásároljunk, de a legjobb, ha mi magunk készítjük el friss gyümölcsből. Minden tanulónak nagyon ízlett. Kooperatív munkában dolgoztunk. Egy lapot kétfelé osztva egyik felére zöldség, másik felére gyümölcs neveket gyűjtöttek a gyerekek, majd szóforgóval körbeadták a lapot és a másik csoport írt hozzá még neveket. A szóvivők ezután az osztály előtt felolvasták az így összegyűjtött neveket. A kooperatív módszer együttműködő tanulást jelent. Egyenlő esélyt biztosít a lassabban haladók számára. Egymás segítésére nevel, örömmel végzett munkát, aktív tanulást eredményez. Az összegyűjtött zöldség-és gyümölcsnevek között olyan is szerepelt, amit nem ismert minden tanuló. A következő napra gyűjtőmunkát kaptak a gyerekek. Olyan receptkönyveket, leírásokat kellett gyűjteni, amelyben az egészséges étkezéshez találhatók receptek december 9. A gyűjtött anyag értékelésével nyitottuk a napot. Sok szakácskönyveket hoztak a gyerekek és olyan recepteket gyűjtöttek, amely az egészséges életmód követelményeinek megfelel. Az interneten is kutattak a tanulók. Megtalálhatók voltak a vegetáriánus, a fogyókúrás és a diétás ételek receptjei. A szükséges alapanyagokat kigyűjtötték a gyerekek. Minden csoportból egy egy recept alapanyagait a szóvivő ismertette az osztály előtt, és a táblára felírta az egészséges alapanyagok neveit. A feladatsort azzal folytattuk, hogy a kigyűjtött alapanyagokat további anyagokkal egészítettük ki. A gyerekek csoportmunkában dolgoztak. A munka 24

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.oszt. Résztvevők száma:13 fő (6 leány, 7

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szervezeti formák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szervezeti formák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az osztály-, tantárgy- és tanórarendszer Az osztályrendszer az intézmény közel azonos életkorú és fejlettségű tanulóit szervezi közösséggé az évfolyamon belül. Az

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben