Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában"

Átírás

1 Vázlat 3. Emberi jogok regionális védelme Európában I. Regionális védelem modellje II. Európa Tanács a) történet b) feladat c) szervezet III. Dokumentumok a) Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai Szociális Charta IV. Más dokumentumok (kisebbségvédelem) V. EJEE ellenırzési mechanizmusa VI. VII. ESZCh ellenırzése Emberi jogi biztos I. Regionális védelem ENSZ univerzális védelem Alap: Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) : nincsenek szerzıdések nincsenek univerzális nemzetközi jogok, nincs hatékony védelem 1966 után: módszerek: jelentések (reporting system) ez elég? Elég hatékony? és ha nem Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Emberi jogok (világ)bírósága A létezı szerveknek több hatáskör Mit tehetnek az államok? Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten és ha nem Mit tehetnek az államok? és ha nem Mit tehetnek az államok? Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Hatékonyabb ellenırzés Univerzális szinten Emberi jogok (világ)bírósága Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten Emberi jogok (világ)bírósága Hatékonyabb ellenırzés regionális szinten A létezı szerveknek több hatáskör A létezı szerveknek több hatáskör Ez lehetséges-e? Regionális védelem modellje Regionális védelem modelje 1

2 Regionális védelem a model Európa Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) Ellenırzési mechanizmust állít fel Regionális nemzetközi szervezet ET Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) EJEE, ESZCh Ellenırzési mechanizmust állít fel EJEB, Szociális Jogok Eu-i Bizottsága II. Európa Tanács 1. Megalakítás W. Churchill Hidegháború totális küzdelem ideológia is május 5., London NEM: Európai Tanács, Európai Unió Tanácsa!!! Regionális nemzetközi szervezet általános hatáskörrel 2. Tagság Székhely: Strasbourg Hivatalos nyelvek: angol, francia Költségvetés: állami hozzájárulásokból (állam nagysága alapján) 10 alapító állam: Belgium, Luxemburg, Hollandia, Fro, Íro, Olaszo, Norvégia, Svédország, GB, Dánia Ma: 47 állam 2

3 Tagság feltételei: Felvételi eljárás Európai állam képesek és hajlandók elfogadni a közös európai örökséget alkotó eszményeket és elveket (a jog uralmát, az emberi jogok tiszteletét, plurális demokráciát) A meghívót a Miniszterek Bizottsága küldi A meghívást a Parlamenti Közgyőlés elızetesen véleményezi A meghívott állam londoni statútumot ratifikálja és a ratifikációs okmány letétbe helyezésének napjától lesz az Európa Tanács tagja Kilépés, felfüggesztés, kizárás Kilépés: lehetséges, nyilatkozattal Felfüggesztés: ha pénzügyi kötelezettségeinek nem tesz eleget Kizárás: Ha az állam megsérti az emberi jogokat vagy más alapelveket Felfüggesztik a jogait, majd kizárják 3. Szervezete A. Parlamenti Közgyőlés Összetétel: nemzeti parlamentek delegáltjai Politikai csoportok Évente 4 plenáris ülés Határozatait 2/3-os többséggel hozza Határozatai: ajánlások a Miniszterek Bizottságához határozatok a Közgyőlés jegyzıjének utasítások a bizottságok részére Group of the European People's Party (EPP/CD) Socialist Group (SOC) Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) European Democrat Group (EDG) Group of the Unified European Left (UEL) Representatives not belonging to a Political Group (NR) B. Miniszterek Bizottsága Kivétel: minden állam képviselve Kmin. + állandó képviselık Szinte állandó ülésezés egyhangú döntést hoz a kormányoknak intézett ajánlások tárgyaiban 2/3-os többségével dönt a tagfelvételrıl a leadott szavazatok 2/3-val dönt a költségvetés kérdésében egyszerő többséggel az ügyrendrıl 3

4 C. Titkárság Fıtitkár + helyettes fıtitkár + személyzet (kb fı) Fıtitkárt a Parlamenti Közgyőlés nevezi ki a Miniszterek Bizottságának ajánlására 5 évre Egyéb szervek: Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa Emberi jogi fıbiztos EJEB 4. Tevékenysége A tagállamok közötti szorosabb egység megteremtése, a közös örökségüket alkotó eszmények és elvek biztosítása és elımozdítása, valamint a gazdasági és szociális haladás könnyítése Gyakorlat konkretizálta: demokrácia elımozdítása, majd emberi jogok III. Emberi jogi dokumentumok a) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms = Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) b) Európai Szociális Charta a) EJEE 1950 november 4, Róma (1953) Regionális szerzıdés, elsı generációs jogokat véd 47 szerzıdı fél (az ET minden tagja) Módosítás: jegyzıkönyvekkel (14) 2 típus: eljárási szabályok, + emberi jogok b) Európai Szociális Charta Article 2: Right to life Article 3: Prohibition of torture or inhuman or degrading treatment Article 4: Prohibition of slavery and forces labour Article 5: Right to liberty and security Article 6: Right to fair trial Article 8: Right to respect for private and family life Article 9: Freedom of thought, conscience and religion Article 10: Freedom of expression Article 11: Freedom of assembly and association Article 12: Right to marry Article 14: Prohibition of discrimination Article 1 of Protocol No. 1.: Protection of property Article 2 of Protocol No. 1.: Right to education Article 3 of Protocol No. 1.: Right to free elections Article 2 of Protocol No. 4.: Freedom of movement Article 4 of Protocol No. 4.: Prohibition of collective expulsion of aliens Article 7: No punishment without law Article 13: Right to an effective remedy 1961, Torino, újrafogalmazás: 1996, Strasbourg Regionális szerzıdés, 2.generáció 40 szerzıdı fél Felépítése: Elvek és jogok részletek Kötelezettségvállalások rendszere 4

5 Jogok katalógusa (pl.) Everyone shall have the opportunity to earn his living + right to choose employment freely right to just conditions of work right to safe and healthy working conditions right to social security right to social and medical assistance right to benefit from social welfare services All workers have the right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the grounds of sex. Every elderly person has the right to social protection All workers have the right to protection in cases of termination of employment Kötelezettségvállalás Kötelezı kör: 6 jog a következı 9-bıl: 1. Munkához való jog 5. Szervezkedéshez való jog (munka) 6. Kollektív alkuhoz való jog 7. Szellemi és morális veszélyektıl való védelem 12. Jog a szociális biztonsághoz 13. Jog a szociális és egészségügyi ellátáshoz 16. A család jogi, szociális és gazdasági védelme IV. Más dokumentumok 19. A vendégmunkások joga a védelemhez 20. Egyenlı esélyek és egyenlı elbánás a munkában nemre való tekintet nélkül További 10 jog biztosítása a maradékból : minimum: 16 jog biztosítása Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája (1992) Nemzeti kisebbségek védelmének évi keretegyezménye a) Emberi Jogok Európai Bírósága V. EJEE ellenırzési mechanizmusa EJEE cikkek A Magas Szerzıdı Felek által az Egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzıkönyvekben vállalt kötelezettségek tiszteletben tartásának biztosítása céljából az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) létesül. A Bíróság állandó jelleggel mőködik. 19. cikk 5

6 Létrehozása 1959 ben választották az elsı bírókat 1960: elsı ítélet, Lawless v. Ireland (2008: 10,000. ítélet) Eredeti rendszer: EJEB, EJEBiz., MB Bírák 47 minden szerzıdı félnek egy bírája Sajó András Megválasztás feltételei: (21. cikk) Morális követelmény Legmagasabb bírói poszt feltételei / elismert szaktekintély Függetlenség, pártatlanság Összeférhetetlenség szabályozása választás: jelölés: 3 fıt a részes államok Parlamenti Kgy. Választ egyszerő többséggel 9 évre nem újraválasztható rotáció Hivatalos nyelv: angol, francia Munkanyelv: francia Kérelmek mindegyik hivatalos nyelvén a szerzıdı feleknek b) Eljárás 2 típus 1. Tanácsadó vélemény MB kérésére jogi kérdésekben (EJEE és jk-k értelmezésével kapcsolatban) nagyon ritka (3 eddig), fıként technikai kérdések Nagykamara dönt (17 bíró) 2. Peres eljárás 2 típusú kérelem: államközi szerzıdı fél v. szerzıdı fél ritka, pl: Ciprus v. Töröko. (2001) 33. cikk KÉRELEM államtól Nagykamara (17 bíró) ÍTÉLET (ügy befejezése) 6

7 KÉRELEM államtól Kamara(7 bíró) Elfogadhatósági vizsgálat Nagykamara ÍTÉLET Egyéni kérelem (11. jk hatályba lépéséig fakultatív volt) A Bíróság kérelmeket vehet át bármely természetes személytıl, nem-kormányzati szervezettıl vagy személyek csoportjaitól, akik vagy amelyek azt állítják, hogy az Egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzıkönyvekben biztosított jogok valamely Magas Szerzıdı Fél részérıl történt megsértésének áldozatai. A Magas Szerzıdı Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy semmilyen módon nem akadályozzák e jog hatékony gyakorlását. 34. cikk Rendkívül sok kérelem Eljárás egyéni kérelmek esetén Elfogadhatósági feltételek ( cikk) 1959 óta 3 variáció: 1998 November 1-ig Június 1 (11. jk) 2010 Június 1 után (14. jk) Természetes személytıl, NGO-tól, vagy személyek csoportjától származó kérelem + áldozat EJEE + jk-k megsértése Nemzeti jogorvoslatok kimerítése 6 hónap Res iudicata Nyilvánvalóan alaptalan kérelem A kérelem joggal való visszaélés Névtelen kérelem Hatályba lépés elıtti jogsértés Szervek: c) 1998 elıtt Emberi Jogok Európai Bírósága (set up: 1959) Emberi Jogok Európai Bizottsága (elızetes vizsgálat) Miniszterek Bizottsága (vh) ez a modell még mőködik Amerikában + Afrikában mőködött rövid ideig d) jk hatályba lépés: 1998 November 1 EJEBiz. megszőnt szervek: EJEB MB (végrehajtás) 7

8 Bármikor Felek megakadályozhatják N a g y k a m a r á h o z u t a l á s Kísérlet a békés rendezésre Sikeres Békés rendezés Ügy bef. ELUTASÍTÁS Jogerıs ítélet Ügy bef. Ha az EJEE értelmezését érinti VÉGSİ DÖNTÉS - Ha fontos kérdést vet fel - Ellentétes a korábbi esetjoggal e) Eljárás 2010 június 1 után 14. jk nem volt hatályban 14bis jk Probléma: urgent need to introduce certain additional procedures to the Convention in order to maintain and improve the efficiency of its control system Aláírás: 27. May 2009, 3 ratifikáció után lép hatályba Cseho. Íro. Norvégia hatályba lépett: 2009 október 1 Új eljárás Hatályát vesztette a 14. jk hatályba lépésével Fı változások 9 évre választják, nem lehet újraválasztani Új formáció: egyesbíró Elfogadhatósági kritérium: ha nem szenvedett súlyos hátrányt Fıbiztos írásban hozzászólhat Az eljárás minden szakaszában lehetıség van megegyezésre 8

9 Végrehajtás: MB o Értelmezési problémák miatt nem hajtják végre MB értelmezést kérhet o Állam elutasítja az ítélet vh-t jelzés az államnak B-hoz furdulás: megsértette-e az állam az 1. cikkben foglalt kötelezettségét? IGEN MB dönt az alkalmazandó eszközökrıl NEM MB lezárja az eljárást Bármikor Felek megakadályozhatják - Ha fontos kérdést vet fel - Ellentétes a korábbi esetjoggal Az ítélet ELUTASÍTÁS Jogerıs ítélet Ügy bef. Ha az EJEE értelmezését érinti VÉGSİ DÖNTÉS szótöbbséggel Különvélemény lehetséges Szerkezete: adatok Eljárás részletei Tények Eset körülményei Nemzeti jogszabályok elfogadhatóság indokolás döntés 9

10 Szociális Jogok Európai Bizottsága VI. ESZCh. Ellenırzési mechanizmusa Az alap nem a szerzıdés maga, hanem a MB-nak döntése kiegészítı jk. feladat: a szerzıdı felek betartják-e a szerzıdés rendelkezéseit Összetétel: 15 független szakértı MB választja 6 évre, egyszer újraválaszthatók Eljárás: Jelentések vizsgálata Kollektív panaszok jelentések Chartát 4 témakörre osztották éves jelentés 1 csoportról 1. Csoport: Employment, training and equal opportunities (Articles: 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24, 25) 2. Csoport: Health, social security and social protection (Articles: 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30) 3. Csoport: Labour rights (Articles: 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28, 29) 4. Csoport: Children, faimilies, migrants (Articles: 7, 8, 16, 17, 19, 27, 31) Kollektív panaszok (1995. kiegészítı jk) szervezetek fordulhatnak a Biz-hoz szervezetek: Munkavállalói szervezetek, szakszervezetek Megfigyelıi státuszú NGO-k összegzések: ComplaintSummaries/SummariesIndex_en.asp Emberi jogi biztos VII. Emberi jogi biztos 1999 Nem jogi intézmény Feladat: promotálás 6 évre választja a Parlamenti Kgy Morális követelmény + szakmai hozzáértés Független és pártatlan 10

11 Ajánlott irodalom Thomas Hammarberg (Svédo.) Éves jelentés Ajánlások, vélemények About the Court Facts and figures Country fact sheets ction/information+documents/ Thematic fact sheets +sheets/factsheets/ Rules of the Court her+texts/rules+of+court/ Statistics istics/statistics/statistical+information+by+year/ European Court of Human Rights ECHR case-law HUDOC database kin=hudoc-en European Social Charter harter/ On the site: charts about the porcedures of the ECHR 4. Emberi jogok regionális védelme az Amerikai kontinensen VÁZLAT I. A regionális védelem modellje II. AÁSZ (OAS) III. Emberi jogi dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmusok 1. Egyezmény 2. Jegyzıkönyv I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) Ellenırzési mechanizmust állít fel 11

12 Amerikai kontinens Regionális nemzetközi szervezet AÁSZ Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi katalógus) EJAE, Jk. Ellenırzési mechanizmust állít fel EJABiz., EJAB Az amerikai kontinens és az emberi jogok A Nyugat USA-ra gondolunk demokrácia-mánia the historic mission of America is to offer to man a land of liberty and a favorable environment for the development of his personality and the realization of his just aspirations Az 1990-es évektıl prioritás a felsı vezetésben az emberi jogok és a demokrácia terjesztése ellenállás (leghatékonyabb Ázsia és az Iszlám világ részérıl) Ázsiai ellenállás: gazdasági fejlıdés magabiztosság human rights must be considered in the context... of national and regional particularities and various historical religious and cultural backgrounds (Bankok, 1993) univerzalizmus v. kulturális relativizmus a) Története b) Tagsága c) Felépítése d) Tevékenysége II. AÁSZ a) Az AÁSZ megalakítása Legrégibb regionális kormányközi szervezet (1890: Amerikai Köztársaságok Nemzetközi Uniója) ötlet: Simón Bolivar (1926 Panamai Kongresszus) Sokáig az USA befolyása hegemonisztikus 1948 április 30., Bogota: alapító szerzıdés aláírása (+ ekkor fogadták el a nyilatkozatot!) b) Az AÁSZ tagsága Eredetileg: 21 tag, ma 35 tagállam Felvétel feltétele: Független amerikai állam elfogadja a Chartából folyó kötelezettségeket, különösen a kollektív biztonságra vonatkozókat Felvételi eljárás: Állandó Tanácsban és a Közgyőlésben 2/3 ratifikáció 12

13 Tagsági jogok felfüggesztése: ha democratically constituted government has been overthrown by force Közgyőlés 2/3 Feloldása ugyanígy 1954-es határozat: ha vmely állam kommunista uralom alá kerül, a többi tagállam közösen intézkedik Kuba tagságának felfüggesztése ( ) E.g.: Honduras (2009) c) Az OAS szervezete The General Assembly; The Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs; The Councils; The Inter-American Juridical Committee; The Inter-American Commission on Human Rights; The General Secretariat; The Specialized Conferences; and The Specialized Organizations. Közgyőlés Fıszerv (korábban Amerika-közi Konferencia) A fı politikai irányvonal meghatározása, szervezeti döntések, költségvetés elfogadása (2/3) Egy állam egy szavazat Szavazás: ½ vagy 2/3 Rendes ülésszak rendkívüli (2/3) Ülések között: Külügyminiszterek Konzultációs Találkozója (Állandó Tanács abszolút többséggel hívja össze sürgıs esetben) Állandó Tanács Képviselık (kormány által küldött, nagyköveti rang) Elnökség: 6 hónap (spanyol ABC szerint) Feladat: jó kapcsolatok feletti ırködés, viták békés rendezése (ad hoc bizottságok), ajánlások a Közgyőlésnek a szervezete mőködésével kapcsolatban Titkárság - fıtitkár 5 évre a Közgyőlés választja; 1x újraválasztható, de 3x nem követheti egymást ugyanaz a személy vagy ugyanazon állam állampolgára Szervekben felszólalhat, de nem szavazhat Fıtitkár-helyettes Adminisztratív feladatok Elmozdítható! (Közgyőlés 2/3) függetlenség d) Az OAS tevékenysége Célok: Béke és biztonság kollektív biztonsági rendszer Viták békés rendezése (meglehetısen hatékony) Gazdasági, szociális, kulturális együttmőködés, fejlıdés (gazdasági felzárkóztatás) Sokoldalú politikai, gazdasági, kulturális együttmőködés, de nagyban átpolitizált (fıleg az USA politikai igényei szerint) 13

14 Elvek (3. cikk) Szuverenitás, államok függetlensége Minden állam maga választhatja meg saját politikai, gazdasági és szociális rendszerét külsı beavatkozás nélkül Beavatkozás tilalma (politikai, katonai, gazdasági) Viták békés rendezése Emberi jogok védelme Elv: The American States proclaim the fundamental rights of the individual without distinction as to race, nationality, creed, or sex A kezdetektıl fontos: 1948, Ember Jogainak és Kötelességeinek Amerikai Nyilatkozata Intézményesített védelem (Chartában: Bizottság) III. Emberi Jogi tárgyú dokumentumok a) Ember Jogainak és Kötelességeinek Amerikai Nyilatkozata (1948) b) Emberi Jogok Amerikai Egyezménye ( Pact of San José, 1969) c) Kiegészítı jegyzıkönyv a gazdasági, szociális és kulturális jogok védelmérııl ( Protocol of San Salvador, 1988) d) egyéb emberi jogi egyezmények a) Nyilatkozat 1948, Az Amerikai Államok 9. Konferenciáján fogadták el (Charter of Bogota) emberi jogok védelme elsıdleges cél a kezdetektıl nyilatkozat Fı elv: All men are born free and equal, in dignity and in rights Jogok katalógusa (I. fejezet) PP és GSZK jogok együtt Pl.: Right to life, liberty and personal security Right to equality before law Right to religious freedom and worship Right to education Right to the benefits of culture Általános korlát: a jogok élvezetét korlátozza Mások jogainak tiszteletben tartása A biztonság Az általános jólét követelménye 14

15 Kötelességek (II. fejezet) (EJENY: Mindenkinek vannak kötelességei a közösség felé meghatározatlan) A kötelességek teljesítése a jogok élvezetének elıfeltétele Társadalmi kötelességek: olyan viselkedés mások felé, amely lehetıvé teszi, hogy mindenki kibontakoztathassa a saját személyiségét Kötelességek a gyerekekkel és szülıkkel szemben: segítség,támogatás, tisztelet, iskoláztatás, védelem Oktatásban való részvétel: legalább alapfokú oktatás (oktatáshoz való jog másik oldala nemcsak jog!) szavazás: saját államában részvétel az általános választásokon (a választáshoz való jog) Jognak való engedelmesség A közösség és a nemzet szolgálata: polgári és katonai szolgálat (képességeknek megfelelıen; védelem, természeti katasztrófa) Amerikai Nyilatkozat - EJENY A szociális biztonság tiszteletben tartása: együtt kell mőködni az állammal adófizetés munka: amennyire képességei engedik (munkához való jog) Politikai jellegő tevékenységtıl való tartózkodás idegen országban 1948 legöregebb emberi jogi dokumentum (nki) Kötelességek The fulfillment of duty by each individual is a prerequisite to the rights of all. Rights and duties are interrelated Részletes rendelkezések feltétel 1948 Kötelességek: Everyone has duties to the community Nem részletezett Kötelezettség nem feltétel annak is vannak jogai, aki nem teljesíti kötelezettségeit JOGOK: ugyanaz a lista (más sorrend) b) Emberi Jogok Amerikai Egyezménye aláírás: 1969, San José (Costa Rica) Hatályba lépés: 1978 Szerzıdı felek: 24 (common spirit?) hivatkozás: Bogotai Charta Amerikai Nyilatkozat EJENY Polgári és politikai jogok Általános kötelezettség (államoknak emberi jog = állami kötelesség): biztosítani a jogok élvezetét a joghatóságok alatt lévık számára + diszkrimináció tilalma Ha az Egyezménnyel ellentétes nemzeti szabályozás van hatályban meg kell változtatni! 15

16 Katalógus Right to Juridical Personality Right to life Right to Humane Treatment Freedom from slavery Right to Personal Liberty Right to a Fair Trial Freedom from Ex Post Facto Laws = nullum crimen sine lege Right to Compensation (miscarriage of justice) Right to Privacy Freedom of Conscience and Religion Freedom of Thought and Expression Right of Reply Right of Assembly Freedom of Association Rights of the Family Right to a Name Rights of the Child Right to Nationality Right to Property Freedom of Movement and Residence Right to Participate in Government Right to Equal Protection Right to Judicial Protection Egyéb rendelkezések GSZK jogok a Szerzıdı felek vállalják, hogy intézkedéseket tesznek e jogok elismeréséért Garanciák felfüggesztése (háború idején, kivéve, notifikációs kötelezettség) Jogok és kötelességek közötti kapcsolat: Mindenkinek vannak kötelezettségei a családja, a közösség és az emberiség felé nem részletez! (~ EJENY, Amerikai Nyilatkozat, EJEE: nem is említi) A védelem eszközei Amerikai Charta jellegzetességei Élethez való jog (2. hely) a halálbüntetést nem lehet visszaállítani, politikai jellegő bőncselekményekért nem lehet kiszabni, nem lehet 18 éven aluli, 70 éven felüli és terhes nı ellen, kegyelmi kérelem elbírálásáig nem lehet végrehajtani jk a halálbüntetés eltörlésérıl (11 szerzıdı fél) Válaszadáshoz való jog (Right of Reply) Névhez való jog Állampolgársághoz való jog (~ EJENY) Tulajdonhoz való jog (eredetileg az egyezményben) c) Kiegészítı jk. 1988, hatályba lépés: 1999 = Protocol of San Salvador Szerzıdı felek: 14 the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights as well as his civil and political rights" limit: a demokratikus társadalom jóléte Jogok katalógusa Munkához való jog cél: teljes foglalkoztatás Trade Union Rights sztrájkhoz való jog Szociális biztonsághoz való jog Egészséghez való jog általános védelem (oltás) a fertızı betegségek ellen, oktatás 16

17 d) Egyéb szerzıdések Ételhez való jog Right to Education Right to the Benefits of Culture Right to the Formation and the Protection of Families Right of Children Protection of Elderly Egészséges környezethez való jog Fogyatékos személyek védelme Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish Death Penalty, 1990 (entry into force: 1991, 11 Contracting Parties) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, 1985 (entry into force: 1987, 17 Contracting Parties) Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women, 1994 (entry into force: 1995, 32) Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities, 1999 (entry into force: 2001, 17) Inter-American Convention on Forced Disappreance of Persons, 1994 (entry into force: 1996, 13 Contracting Parties) Hasonlóságok és különbségek: Eu-i dok.-k v. Am-i dok.-k a) Hasonlóságok: a model 2 generáció két külön dokumentumban Egyéb emberi jogi dokumentumok: tárgyukat a speciális körülmények határozzák meg Derogáció lehetısége DE a nem érinthetı jogok listája Amerikában hosszabb b) különbségek jogok listája Élethez való jog (1. hely) Tulajdnohoz való jog: jkben Fogyatékosok védelme: más szerzıdésben (bıvebb) Élethez való jog (2. hely) Halálbüntetés Új elemek: right to Reply, right to a name, right to strike, right to food, right to health, right to healthy environment Tulajdonhoz való jog (egyezményben) Fogyatékosok védelme az egyezményben IV. Ellenırzési mechanizmusok 1. Amerikai Egyezmény a) Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága Bogotai Charta (106. cikk) Eljárási Szabályzat a) Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága Egyezmény (a Bogotai Charta nem említi) 17

18 a) Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága létrehozás: 1959 feladat: Az emberi jogok megfigyelésének és védelmének elımozdítása Az AÁSZ-nek konzultatív szerve emberi jogi kérdésekben Módszerek: Ajánlások a kormányoknak Tanulmányok, jelentések készítése tanácsadás Kérelemre eljár Éves jelentés a Közgyőlésnek fıszerv székhely: Washington D.C. Tagjai Az AÁSZ összes országát képviselik 7 tag: morális követelmény + szakmai hozzáértés Közgyőlés választja (tagállamok jelölése) 4 évre (1x úrjaválasztható, különbözı állampolgárságúak) függetlenség, nem a saját államuk érdekeit képviselik + saját titkárság: az általános Titkárság egy egysége b) Emberi Jogok Amerikaközi Bírósága létrehozás: 1979, Egyezmény! tagság: 7 bíró Morális követelmény + szakértelem Az egyezmény tagállamai választják (mint a Közgyőlés egy bizottsága) jelölés: államok (3 személy) 6 évre (1x újraválasztható) saját titkárság székhely: San José (Costa Rica) eljárásai: Peres eljárás Véleményezı eljárás: tagállamok Szerzıdések értelmezése vagy A nemzeti jog összeegyeztethetı-e a nemzetközi szerzıdésekkel gyakori Éves jelentés a Közgyőlésnek Peres eljárás 2 fajta kérelem: egyéni természetes személy, személyek csoportja, NGO államközi kell hozzá két nyilatkozat, nem automatikus! Elfogadhatósági feltételek Belsı jogorvoslati lehetıségek kimerítése kivéve: Nincs megfelelı belsı jogi eljárás Az állam megtagadja a jogorvoslathoz való hozzáférést Indokolatlan késés a döntésben 6 hónap Nincs folyamatban más bírói eljárás Nem joggal való visszaélés Nyilvánvalóan megalapozatlan 18

19 KÉRELEM (egyéni/állami) Elfogadhatósági feltétel (egyéni kérelem = petitions): Kérelemnek tartalmaznia kell: név, állampolgárság, foglalkozás, lakhely, aláírás Elfogadhatósági feltétel (államközi kérelem = communications): Nyilatkozatok! Elfogadás Békés rendezés kísérlete JELENTÉS (tények, nem kötelezı vélemény) A feleknek Bizottság Elfogadhatósági vizsgálat Elutasítás (ügy vége) Békés rendezés jelentés Ítélet Bíróság (Bizottság vagy állam) ÍTÉLET Szerkezete: Adatok (az ügy elnevezése, kérelem száma, bírák, ítélet meghozatalának dátuma) Bevezetés az ügybe és a kérelem célja joghatóság Bíróság elıtti eljárás Ideiglenes intézkedések Elızetes kérdések elfogadhatóság tények bizonyítékok Rendelkezı/érdemi rész (döntés, kártérítés) Párhuzamos vagy különvélemény Különbségek bírói ellenırzés Végsı döntés! Ha nincs egyetértés az értelmezésben bármely fél kérelmére a Bíróság értelmezheti (90 napon belül) Az Egyezmény minden szerzıdı felének el kell küldeni! Európa Egyéni kérelem: áldozat Államközi kérelem: automatikus Ítélet szerkezete Kérelem elnevezése: Application (Inter- State and individual) Szerzıdés értelmezése: 14. jk Amerikai kontinens Nem csak áldozat 2 nyilatkozat szükséges Ítélet szerkezete Petition és communication egyezményben 19

20 2. Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok reporting system jelentés Fıtitkár Protocol of San Salvador hozta létre Jelentéstételi kötelezettség Fıtitkárnak, aki továbbítja a kompetens bizottsághoz Inter-American Economic and Social Council Inter-American Council for Education, Science and Culture Inter-American Commission on HR Specialized organizations Közgyőlés + bírói rendszer használata!!! különbségek GSZK jogok Bizonyos jogok megsértése esetén (szakszervezet alapítása és ahhoz való csatlakozás, oktatáshoz való jog) Ha a jogsértés valamelyik szerzıdı félnek betudható Csak egyéni kérelem! may give rise, through participation of the Inter-American Commission on Human Rights and, when applicable, of the Inter- American Court of Human Rights Európa Egy szerv (Szociális Jogok Európai Bizottsága) jelentéstétel + kollektív panaszok Amerikai kontinens (min.) 2 szerv jelentéstétel + bírói rendszer használata 20

Emberi Jogi tárgyú dokumentumok. Regionális védelem modellje. Amerikai kontinens. 6. Emberi jogok regionális védelme az Amerikai kontinensen

Emberi Jogi tárgyú dokumentumok. Regionális védelem modellje. Amerikai kontinens. 6. Emberi jogok regionális védelme az Amerikai kontinensen 6. Emberi jogok regionális védelme az Amerikai kontinensen Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi szervezet Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések felsorolja a védendı jogokat (emberi jogi

Részletesebben

8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok. Történeti kérdések. Rendszertani kérdések

8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok. Történeti kérdések. Rendszertani kérdések 8. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más regionális emberi jogi bíróságok Nemzetközi jogi esettanulmányok 2010. október 28. Történeti kérdések II. világháború után (bár voltak elızményei, pl. ILO) rossz

Részletesebben

A kurzus FONTOS! VÁZLAT. A II. VH hatása az emberi jogokra. I. Nemzetközi kapcsolatok a II. VH után. nemzeti és a nemzetközi jogban

A kurzus FONTOS! VÁZLAT. A II. VH hatása az emberi jogokra. I. Nemzetközi kapcsolatok a II. VH után. nemzeti és a nemzetközi jogban 1. Emberi jogok védelmének kezdetei a nemzeti és a nemzetközi jogban A kurzus Emberi és polgári jogok nemzetközi rendszere 1. Polgári jogok = emberi jogok emberi jogok polgári jogok 2. Rendszer védelmének

Részletesebben

3. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása, kisebbségvédelem

3. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása, kisebbségvédelem 3. Állampolgárság, honosság, külföldiek jogállása, kisebbségvédelem 2011. február 24. Nemzetközi jog II. 1. Állampolgárság Állam területén tartózkodó emberek: állampolgárok vagy külföldiek Állampolgárság-emberi

Részletesebben

VÁZLAT 5. Emberi jogok regionális védelme Afrikában I. A modell + Afrika jellegzetességei II. AU III. Emberi jogi Dokumentumok IV. Ellenırzési mechanizmus I. Regionális védelem modellje Regionális nemzetközi

Részletesebben

Afrika 8. Emberi jogok regionális védelme Afrikában Regionális nemzetközi szervezet Afrikai Unió (Afrikai Egységszervezet) Regionális nemzetközi szerzıdés/szerzıdések Banjul Charta (1981) felsorolja a

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

VÁZLAT. 6. Emberi jogok védelme az iszlám világban. II. Az Arab Liga. Az iszlám civilizáció jellegzetességei. I. Regionális védelem a modell

VÁZLAT. 6. Emberi jogok védelme az iszlám világban. II. Az Arab Liga. Az iszlám civilizáció jellegzetességei. I. Regionális védelem a modell VÁZLAT 6. Emberi jogok védelme az iszlám világban I. Regionális védelem hogyan mőködik? Emberi jogok az iszlám világban II. Arab Liga III. Iszlám Konferencia Szervezete IV. Emberi jogi dokumentumok a)

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzıkönyvének

2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzıkönyvének 1988. évi 3. törvényerejő rendelet a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérıl 2011. évi CXLIII. törvény a kínzás és más kegyetlen,

Részletesebben

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Rövidítések listája... 3 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 5 A. FEJEZET: Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről... 7 I) AZ EMBERI JOGI JOGVÉDŐK VÉDELMÉT MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A Szociális Karta dióhéjban

A Szociális Karta dióhéjban A Szociális Karta dióhéjban Council of Europe Európai Szociális Karta az Európa Tanács egyik emberi jogi egyezménye 5 Az Európai Szociális Karta (a továbbiakban: Karta ) jogosítványokat és szabadságjogokat

Részletesebben

Az Európa Tanács és az emberi jogok

Az Európa Tanács és az emberi jogok EURÓPA TANÁCS Az Európa Tanács és az emberi jogok 50 éves az Emberi Jogok Európai Egyezménye A z Európa Tanács szilárd meggyôzôdése, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok és minden demokratikus

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A javaslatról általában

A javaslatról általában A TASZ VÉLEMÉNYE A 2013. ÉVI... TÖRVÉNY A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ T/11200. TÖRVÉNYJAVASLAT 2. -ÁRÓL 2013. május 18-án dr. Cser-Palkovics András, Gulyás

Részletesebben

Az alapjogok védelme és korlátozása

Az alapjogok védelme és korlátozása Az alapjogok védelme és korlátozása Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Az alapjogvédelmi intézményrendszer Nemzetközi egyezmények fórumok Hazai általános szervek speciális szervek Az alapjogvédelmi intézményrendszer

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA Kétnyelvű változat SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2001. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPVETŐ JOGOK CHARTÁJA 1 CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

Részletesebben

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok

Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok ENSZ dokumentumok Vogel Sándor: Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok 1. Az Egyesült Nemzetek Alapítóokmánya (The Charter of the United Nations) (1945). 1, 55, 56. 73-74. cikk 2. Az Emberi Jogok Egyetemes

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség

Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség Dr. Vermes Attila: Szállítmánybiztosítás és felelısség A szállítmánybiztosítás alapvetıen három módozatot ölel fel, a fuvarozott áru biztosítását, a fuvareszköz biztosítását, valamint a fuvarozó, illetve

Részletesebben

2007. évi XCII. törvény. a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről

2007. évi XCII. törvény. a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Egyesült

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus. JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus. JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Előadók: dr. Gurbai Sándor dr. Fliegauf Gergely dr. Rostás Rita dr. Sárközy István dr. Zeller

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

Az alkotmányos demokrácia

Az alkotmányos demokrácia Az alkotmányos demokrácia Az alkotmányos demokrácia Demokrácia meghatároz rozása A nép uralma, a nép által, a népért való kormányzás (Lincoln: government of the people, for the people, by the people )

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. júl i us 6., péntek 90. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: XCII. tv. A Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról szó ló egyez mény és az ah hoz kap

Részletesebben

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés)

Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Az EU környezetvédelmi jogának végrehajtása: az Európai Bizottság és a nemzeti bíróságok szerepe (bevezetés) Budapest, 2010. január 11. Koller Péter Európai Bizottság Környezetvédelmi Fıigazgatóság EU

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(97)36 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 2: A RASSZIZMUS, AZ IDEGENGYŐLÖLET, AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS AZ INTOLERANCIA

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

T/5841. számú törvényjavaslat

T/5841. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5841. számú törvényjavaslat a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International

Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek. Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International Korrupció az igazságszolgáltatásban Világtrendek Marschall Miklós Regionális Igazgató Európa és Közép-Ázsia Transparency International TI s Global Corruption Report 2007 Korrupció az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

T/8717. számú. törvényjavaslat. a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

T/8717. számú. törvényjavaslat. a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8717. számú törvényjavaslat a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről Előadó: Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. február 2009. évi.. törvény

Részletesebben

CIG 87/04 ADD 2 REV 2

CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 25. (OR. fr) CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A CIG 87/04 DOKUMENTUM 2. FÜGGELÉKE REV 2 Tárgy: A kormányközi konferencia záróokmányához csatolandó

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1395, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi VI. tör vény A Mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta ki hir de té sé rõl... 7254 Oldal 55/2009.

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok Emberi Jogok Európai Bírósága Kérdések és Válaszok Kérdések és Válaszok MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? A Kérdések és válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, és az nem köti a Bíróságot. Rendeltetése,

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában. 2009. április 28.

Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában. 2009. április 28. Budapesti Corvinus Egyetem Diplomáciatörténet II. Rendszerváltások Kelet-Közép Európában 2009. április 28. Paragi Beáta beata.paragi@uni-corvinus.hu Az emberarcú szocializmus és a prágai tavasz (1968)

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

AZ EURÓPA TANÁCS május 5-én, Londonban aláírt

AZ EURÓPA TANÁCS május 5-én, Londonban aláírt AZ EURÓPA TANÁCS 1949. május 5-én, Londonban aláírt 1951. május 22-i, 1951. december 18-i, 1953. május 4-i, 1958. május 30-i, 1961. november 3-i, 1963. május 6-i, 1965. május 24-i, 1970. október 14-i,

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(98)29 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 3: HARC A ROMÁKAT/CIGÁNYOKAT SÚJTÓ FAJGYŐLÖLET ÉS INTOLERANCIA

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

1999. évi XXXIV. törvény

1999. évi XXXIV. törvény 1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL (A) ÉS OPCIONÁLIS JEGYZÕKÖNYV-TERVEZET (B)

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL (A) ÉS OPCIONÁLIS JEGYZÕKÖNYV-TERVEZET (B) AFOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ SZEMÉLYEK JOGAINAK ÉS MÉLTÓSÁGÁNAK VÉDEL- MÉRÕL ÉS ELÕSEGÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ, ÁTFOGÓ ÉS TELJES, NEMZETKÖZI EGYEZ- MÉNY ELKÉSZÍTÉSÉÉRT FELELÕS AD HOC BIZOTTSÁG (NYOLCADIK ÜLÉSSSZAK): EGYEZMÉNYTERVEZET

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3.

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3. Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei Dr. Alexin Zoltán SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK. I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista AZ EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÔDÉSHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK I. MELLÉKLET Az Alkotmány III-226. cikkében hivatkozott lista 1. A kombinált nómenklatúrában 2. A termékek leírása szereplô vámtarifaszám

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

7603/15 tk/zsm/kk 1 DG D 2B

7603/15 tk/zsm/kk 1 DG D 2B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. március 31. (OR. en) 7603/15 COPEN 83 EUROJUST 69 EJN 31 FELJEGYZÉS Küldi: az egyesült királysági delegáció Dátum: 2015. március 26. Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben