MEGHÍVÓ A BIRTOKPOLITIKA FÖLDKÉRDÉS - VIDÉKFEJLESZTÉS. Hogyan tovább földügyek: magyar vidék, mezőgazdaság? c. ORSZÁGOS SZEMINÁRIUMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ A BIRTOKPOLITIKA FÖLDKÉRDÉS - VIDÉKFEJLESZTÉS. Hogyan tovább földügyek: magyar vidék, mezőgazdaság? c. ORSZÁGOS SZEMINÁRIUMÁRA"

Átírás

1 1. körlevél BIRTOKPOLITIKA - FÖLDKÉRDÉS - VIDÉKFEJLESZTÉS ORSZÁGOS SZEMINÁRIUM Székesfehérvár, november 3-4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

2 MEGHÍVÓ A BIRTOKPOLITIKA FÖLDKÉRDÉS - VIDÉKFEJLESZTÉS Hogyan tovább földügyek: magyar vidék, mezőgazdaság? c. ORSZÁGOS SZEMINÁRIUMÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, NOVEMBER 3-4. (SZERDA, CSÜTÖRTÖK) A KONFERENCIA CÉLJA: Új időszámítás kezdetét szeretnénk életre hívni a megoldatlan földügyek elősegítésével, a magyar vidék életének fellendítési lehetőségeivel. Még mindig kb. negyed millió ha termőföld, erdőterület tulajdonviszonyai rendezetlenek, még mindig több mint másfél millió ha osztatlan közös földtulajdon bénítja a fejlődésre váró gazdaságokat, még mindig kb. 2 millió ha nemzeti termőföld-vagyonnal lehetne racionálisan és igazságosan segíteni, életképesebbé tenni a magyar családi gazdaságokat. Ezek a főbb célkitűzések és ezáltal a falu, a vidék fejlődése, a helyi értékek kiaknázási lehetőségei, a mezőgazdaság húzóágazattá fejlesztése késztették a konferencia szervezőket arra, hogy megfelelő helyen: Egyetemünk Földügyi Tudásközpontjában hívják össze azt a Fórumot, amely hívatott arra, hogy feltárja és előmozdítsa a földügyekhez széleskörűen kapcsolódó; fejlődésre, fejlesztésre váró feladatcsoportokat. A KONFERENCIA VÉDNÖKEI: Nyugat-magyarországi Egyetem, Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság, Barankovics Alapítvány A KONFERENCIA ELNÖKE: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium A KONFERENCIA SZERVEZŐJE: A SZERVEZŐBIZOTTSÁG NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR. ELNÖK: Dr. Mélykúti Gábor dékán, TAGJAI: Dr. Dömsödi János egyetemi docens, Veres Richárd dékáni titkár, Dr. Kovács Miklós intézeti munkatárs KAPCSOLATTARTÁSHOZ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK: 521; Dr. Dömsödi J. tel.: ; Dr. Kovács M ; fax: A KONFERENCIA HELYE: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR, FÖLDÜGYI ÉS TÉRINFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT (B ÉPÜLET) SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI U. 43., ZRÍNYI U. SAROK (lásd a térképvázlaton) A KONFERENCIA VÁRT ÉS JAVASOLT RÉSZTVEVŐI (INTÉZMÉNYEI): Agráregyetemek; agrárfőiskolák; tudományegyetemek; agrárgazdálkodással, vidékfejlesztéssel, gazdaságföldrajzzal stb. foglalkozó intézetei; kutatóintézetek; földhivatalok; mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok; mezőgazdasági és vidékfejlesztési 2

3 hivatalok; mezőgazdasági vállalkozások, gazdakörök társadalmi szervezetei; gazdaságok, üzemek, kistérségi társulások munkatársai. A résztvevők, intézmények köréből várjuk az előadással, poszteres kiállítással érkezőket is. Előadásra, poszter-bemutatásra a következő témakörökben várjuk a jelentkezőket. PLENÁRIS RÉSZ I. TERMŐFÖLD-TULAJDON ÉS HASZNÁLATI VISZONYOK Rendezetlen tulajdonú termőföld- és erdő ingatlanok. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése (problémák, teendők, lehetőségek). Külföldiek tulajdonszerzése, a moratórium megszüntetése utáni időszak földjogi szabályozása. A földprivatizáció birtokpolitikai sajátosságai. Kincstári termőföld- és erdővagyon hasznosítási, elidegenítési, pályázati rendszere. Nagy-, közepes és kisgazdaságok, állattartó üzemek termőföld-tulajdonszerzési kérdései. A termőföld életjáradék programjának tapasztalatai. Földbirtok- és üzemszerkezet. A privatizált erdőterületek üzemeltetése. A kertészeti és szőlészeti ágazat üzemi-, birtokpolitikai szempontjai. A földtulajdon-szerzés és haszonbérlet felső korlátainak ellenőrzési lehetőségei, alkotmányossági kérdések. Az erdészeti ágazat üzemi-, birtokpolitikai kérdései. Támogatási rendszerek. A mezőgazdasági és természetvédelmi földhasználat fenntarthatósága, összefüggései. NATURA 2000-es területek földhasználati kérdései. II. VIDÉKFEJLESZTÉS, FALUFEJLESZTÉS Birtokrendezés. A vidékfejlesztési (kistérségi) programok, fejlesztések helyzete, intenzitása. Támogatási, pályázati rendszerek. Az új uniós költségvetési időszak (2014-) lehetséges vidékfejlesztési prioritásai. Falusi vendéglátás. A vasúti szárnyvonalak hasznosítási lehetőségei. Cigányság integrációja. Mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek környezetvédelmi beruházásainak kérdései. 3

4 Helyi foglalkoztatás; az elvándorlás megakadályozása. Korszerű települési, közigazgatási szerkezet kialakítása. Kistáji, kistérségi adottságok kiaknázási lehetőségei (gasztronómia, borturizmus, gyógyturizmus, helyi védettségű természeti értékek stb.). Az országos védettségű természeti területek földhasználata, turizmusa (természetvédelmi célú földhasználat, ökoturizmus stb.). III. TERMŐFÖLD-, AGRÁR-KÖRNYEZET VÉDELEM Az ingatlan-nyilvántartás jogi, földügyi (földhivatali) tapasztalatai az egyes megyékben, körzetekben. A földhasználati nyilvántartás földügyi, birtokpolitikai vonatkozásai. A MePAR működtetésével kapcsolatos észrevételek, javaslatok. Zöldmezős és barnamezős beruházások termőföldigényei. Hogyan változik az egyes művelési ágak aránya a megyékben. Hogyan követhető (követelhető) az ingatlan-nyilvántartási térkép, tulajdoni lap és a valós művelési ágak egyezősége. Átlagosnál jobb minőségű és a gyengébb minőségű (osztályú) termőföld fogalmának értelmezése. A termőföld más célú hasznosításának megszűnése utáni újrahasznosítás kérdései. A termőföldek belterületbe vonásának kérdései. A termőföldek tényeleges művelési ágban való hasznosításának kérdései, ellenőrzése. Az előadások megtartására egyenként 20 perc áll rendelkezésre. (Lehetőség szerint a poszterek ismertetésére is időkeretet biztosítunk.) A konferencián elhangzó előadások és poszterismertetők kivonatait kiadványban is megjelentetjük. Előadásra, poszterbemutatóra a kivonatok, ill. összefoglalók határidőre történő megküldésével lehet jelentkezni. Az összefoglalók terjedelme min. 1, max. 3 oldal, amelyet a formai követelményeknek megfelelően szerkesztve kérjük lehetőleg elektromos postával a Bizottság címére beküldeni. FORMAI KÖVETELMÉNYEK: Cím, üres sor, szerző(k) neve, üres sor, majd utána az összefoglaló. Microsoft Office Word 2003 document, 1 -es sortávolság, 12-es betűméret, a bekezdések első sorának 1 cm-es behúzása, sorkizárt, a bekezdések után 6 pt térköz, Times New Roman betűtípus, a kiemelt fogalmak formázására a vastagítást javasoljuk. ELŐADÁSSAL, POSZTERREL VALÓ JELENTKEZÉS, ÉS AZ ÖSSZEFOGLALÓK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: szeptember 1. Előadással jelentkezni postán, telefonon, en vagy faxon lehet a Szervezőbizottság címére: NymE Geoinformatikai Kar, Dr. Dömsödi János 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Telefon: , , fax.: , 4

5 A KONFERENCIÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: október 10. JELENTKEZÉS CÍME: NymE Geoinformatikai Kar, Dr. Dömsödi János, 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Telefon: , , fax.: , RÉSZVÉTELI DÍJ: Ft + 25% ÁFA (18000 Ft Ft = Ft), befizetési határidő: október 10. A részvételi díj tartalmazza a rendezvénytermek és technika bérleti díját, a konferencia kiadványkötetét és az ajándékcsomagot. (Számlázást kérő formanyomtatvány és csekk a fenti telefonszámon, ill. -en igényelhető.) A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK SZÁMLASZÁMA: SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS: A szállás (korlátozott számban), étkezés és a konferencia-rendezvény egy helyszínen kerül lebonyolításra: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont (B épület), Székesfehérvár, Budai u. 43., Zrínyi u. sarok. AJÁNLOTT SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont (B épület), Székesfehérvár, Budai u. 43. Zrínyi u. sarok. Tel.: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Kollégium, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 8. Tel.: ÉTKEZÉS: Elérhetőség és közvetlen információ az alábbi webhelyen található: o =view&id=662&itemid=262 A SZÁLLÁSMEGRENDELÉST ÉS KÖLTSÉGET A RÉSZTVEVŐK MAGUK INTÉZIK! Helye: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont (B épület), Székesfehérvár, Budai u. 43., Zrínyi u. sarok. Ebéd: november 3-án A, B és C (vegetáriánus) menü, november 4-én A, B és C (vegetáriánus) menü ital nélkül 1300 Ft/fő/nap november 3-án este baráti vacsorára (állófogadásra) kerül sor, költsége 4400 Ft/fő. Az ÁLLÓFOGADÁS ÉS AZ EBÉD DÍJÁT KÉRJÜK KÖZVETLENÜL AZ ÉTKEZÉST BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÓ CÍMÉN RENDELJÉK MEG, ILL. EGYENLÍTSÉK KI! A SZOLGÁLTATÓ CÉG CÍME ÉS SZÁMLASZÁMA: Lucullus 3 Kft., 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 32/a. (8-as főút) Tel.: , , fax.: , e- mail: web: számlaszám: , a közlemény rovatba kérik beírni: II. Birtokpolitika és Földkérdés konferencia 5

6 ELŐZETES PROGRAM Első nap (2010. november 3. szerda) Regisztráció Megnyitó, üdvözlések Plenáris (bevezető) előadások Ebédszünet. (Ebédelési lehetőség a helyszínen előzetes megrendelés alapján.) I. szekció Kávészünet I. és II. szekció Poszterbemutató Állófogadás, baráti találkozó Második nap (2010. november 4. csütörtök) II. szekció Kávészünet III. szekció Ebéd (Ebédelési lehetőség a helyszínen előzetes megrendelés alapján.) III. szekció tól Hazautazás Székesfehérvár, július 15. Dr. Mélykúti Gábor sk. dékán, a Szervezőbizottság elnöke, NymE Geoinformatikai Kar 6

7 JELENTKEZÉSI LAP * Bejelentjük a november 3-án és 4-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar szervezésében rendezendő BIRTOKPOLITIKA FÖLDKÉRDÉS - VIDÉKFEJLESZTÉS c. konferenciára az alább felsorolt munkatársak részvételét. Munkahely: Nevek (személyek): Levelezési cím: Számlázási cím, adószám: Telefon/ Fax: Előadással vagy poszterrel jelentkező neve, az előadás, vagy poszter címe: Cím: Dr. Dömsödi János vagy dr. Kovács Miklós NYME Geoinformatikai Kar, 8000 Székesfehérvár Pirosalma u Telefon: , , fax: , * A Jelentkezési lap tovább sokszorosítható. 7

8 FTTK: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Földügyi és Térinformatikai Tudásközpont (B épület), Székesfehérvár, Budai u. 43., Zrínyi u. sarok GEO: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Központi (A) épület, Székesfehérvár, Pirosalma u GEO Kollégium: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Kollégium, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. P: Ingyenes parkolási lehetőség 8

A Szolnoki Főiskola. 2014. szeptember 26-27. között. a hagyományokat folytatva megrendezi a

A Szolnoki Főiskola. 2014. szeptember 26-27. között. a hagyományokat folytatva megrendezi a A Szolnoki Főiskola 2014. szeptember 26-27. között a hagyományokat folytatva megrendezi a Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016 XX. JUBILEUMI NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai III. rész

A digitális földhivatal távlatai III. rész A digitális földhivatal távlatai III. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYZETE Az egységes magyar

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. ÁPRILIS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK... 8 Országos Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Belvízvédelmi Konferencia...

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest

II. Országos Gyermekpszichoterápiás Konferencia Szorongás és agresszió. 2006. március 10-11. Budapest II. Országos Szorongás és agresszió 1 Tisztelt Kolléganők/Kollégák! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a sikeres kezdet után megrendezzük a II. Országos Konferenciát Szorongás és agresszió címmel. Várjuk

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra

BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG. Elsô Felhívás Felhívás elôadásra BUDAPEST HOTEL GELLÉRT 2015. MÁRCIUS 10-11. KLENEN 15 KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG Elsô Felhívás Felhívás elôadásra klenen 15 A Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium felhívása. a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben

Földművelésügyi Minisztérium felhívása. a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) A Földművelésügyi Minisztérium

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 8. évfolyam 7 8. szám Hírlevél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Létrejött a kamara egyeztető testülete A beérkezett pályázatok alapján választotta ki 2008. június 20-án az elnökség a kamarán

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK!

KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! ÉRTESÍTŐ 1 KEDVES KOLLÉGANŐK, KOLLÉGÁK! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XIII. Nemzeti Kongresszusának rendezési jogát 2015-ben a Semmelweis

Részletesebben

be/sfphpm01-03067/2015/mksz

be/sfphpm01-03067/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve CSORVÁSI SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja

2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉGI 2012. március 1. Civil szervezetek információs lapja CIVIL FÓRUM VI. évfolyam 1. szám megjelenik negyedévente 500 példányban TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL A kistérség

Részletesebben

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok,

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok, SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteinek közösen készített kiadványa. Itt a tavasz indul a táboroztatás!

Részletesebben

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAM BESZTEREC, DEMECSER, KEMECSE, KÉK, NAGYHALÁSZ, NYÍRBOGDÁNY, TISZARÁD, TISZATELEK, VASMEGYER TELEPÜLÉSEKEN 2008. 1. Előszó Jelen tanulmány témája egy kilenc település alkotta

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben