Vitorlás oktatók I. konferenciája Előadó: Brencsán Ábel. Kezdő vitorlástáborok szervezése, feltételei, tematikája.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vitorlás oktatók I. konferenciája Előadó: Brencsán Ábel. Kezdő vitorlástáborok szervezése, feltételei, tematikája."

Átírás

1 Kezdő vitorlástáborok szervezése, feltételei, tematikája.

2 Koncepció kidolgozása Célcsoport meghatározása 8 16 éves, úszni tudó, a vitorlázás iránt érdeklődő egészséges gyermek. Cél Intenzív, valóban aktív sporttábor lebonyolítása A sportág megismertetése, megkedveltetése Önálló vitorlázás megtanítása Sportos életmód bemutatása a fizikai és sporttevékenység révén Hazai utánpótlás versenyzők létszámának növelése Találékonyság fejlesztése Kíváncsiság, érdeklődés felkeltése Kommunikációs képességek fejlesztése Iskolai eredmények javítása Közösségi létre nevelés A természet megismertetése A célok meghatározásba vonjuk be Klub vezetését, szakembereket Gyerekeket Szülőket

3 Erőforrások, igények és lehetőségek felmérése Belső erőforrások Személyi feltétel Edző, oktató Szabadidő szervező Segítő Technikai szakember Technikai feltétel Hajópark Motorosok Oktatási eszközök Kivetítő, TV, Kamera Bóják Külső erőforrások Szolgáltatók (infrastruktúra, szállás, étkezés) Civil szervezetek bevonása Szponzorok, támogatók Pályázati lehetőségek Táborba jelentkezők Várható létszáma Várható igények Szociális helyzetük Életkoruk Fiú lány arány Vitorlás előképzettségük (kezdő haladó)

4 Javasolt személyi feltételek az akkreditált iskola vezetéséhez Az iskola vezetéséhez alapfokú, vagy magasabb vitorlás edzői képesítés szükséges, aki folyamatosan jelen van az oktatásokon. Kereseti vagy szolgálati célú hajóvezetői engedély, minden motoros vezetőjének, ahol ezt a hatóságok előírják. Minden megkezdett 10 fő résztvevő esetén egy edző és egy aktív segítő szükséges. A segítő lehetőség szerint pedagógus, vagy animátor végzettségű/beállítottságú személy. Éjszakai felügyelet min. 1 fő 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

5 A sportról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 2. A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény alapján bejegyzett fő tevékenysége Egyéb sporttevékenység, Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység vagy Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató, sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető animátor, aqua tréner, fitness instruktor, gyermekkori mozgásprogram-vezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és wellness tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár vagy gyógytornász képesítéssel rendelkeznek. 4. A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet tagjai tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések Jegyzékéről (képesítések.docx)

6 Javasolt technikai feltételek Minden gyereknek lehetőség szerint külön hajó biztosítása, amely a jelenleg elfogadott ifjúsági versenyosztályoknak megfelelő, vagy arra alkalmas előkészítő oktató hajó, elsősorban OP, Laser, Sikló, Cadet, Pille, vagy egyéb méretben alkalmas oktatóhajó Szabályoknak megfelelő mentőmellényt minden résztvevő számára az iskolának kell biztosítani. Minden megkezdett 10 hajó mellé egy kísérőmotoros, mely feleljen meg a Hajózási előírások által meghatározott feltételeknek. Könnyen kezelhető, eltérő színű bóják. min 4 db. Kiegészítő sport eszközök: labdák, egyensúly pad, egyensúly szalag (slack line), swiss ball, TRX, Javasolt a gyerekek saját sport eszközei Honlapon meghirdetni, megjelentetni a vitorlástáborokat és feltüntetni az MVSZ akkreditációt.

7 Ellátási feltételek Az ide vonatkozó rendeleteknek megfelelő, érvényes szakhatósági engedélyekkel rendelkező szállás és kiszolgáló létesítmények biztosítása, bentlakás esetén. Öltöző és kiszolgáló létesítmények biztosítása bejáró táborosok esetén. Folyamatos felügyelet biztosítása. Szervezett min. 3 x étkezés biztosítása, bentlakásos táborosok esetén. Szervezett ebéd biztosítása bejáró táborosok esetén. Megfelelő oktatási helység biztosítása, tábla, kivetítő, vagy egyéb az oktatáshoz szükséges berendezésekkel. Kiegészítő sport foglalkozásokhoz használható sportpálya vagy szabad terület.

8 Népegészségügyi feltételek A tábort szervezőjének írásban kell bejelenteni, a nyitása előtt legalább 6 héttel a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél. A táboroztatás közegészségügyi követelményeit a 12/1991. (V. 18.) NM, valamint a 37/2007. (VII. 23.) EüM-SzMM rendeletek és mellékleteik tartalmazzák. A bejelentő részére Igazolást állítanak ki, a bejelentett tábor pedig nyilvántartásba kerül. Az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság értesítésére akkor kerül sor, ha az adott táborban étkeztetést is nyújtanak. Szülői nyilatkozat egészségügyi alkalmasságáról A szervezőknek a táborvezetőket tájékoztatni kell arról, hogy szükség esetén a nap bármely szakában hol biztosítható a táborozók orvosi ellátása. A táborokban biztosítani kell a létszámnak megfelelő elsősegélynyújtó felszerelést és kiképzett elsősegélynyújtó jelenlétét a táborozás teljes időtartama alatt. A betegek elkülönítésére betegszobát (elkülönített helyiséget) kell kialakítani. A szülői felügyelet átadása és a táboroztató felelőssége, nyilatkozat. Vízi közlekedés általános tudnivalói a mellékletben (Vízi közlekedés fontosabb tudnivalói_ab.pdf)

9 Bevételek költségvetés készítése Kiadások Szülői befizetés (részvételi díj) Szponzor Pályázat Támogatás A meghirdetett tábor díja az áfa összegét is tartalmazza! A költségvetést a táborszervező hagyja jóvá. Bérek, juttatások, tiszteletdíj, munkadíj, egyesületi társadalmi munka Hajók, motorosok, technikai eszközök biztosítása, karbantartása, amortizáció Oktatás, edzés, éjszakai felügyelet költségei Ellátás, szállás, étkezés, mosatás, terület - kikötőhasználat, egészségügyi ellátás, Adók, közterhek Szabadidős programok szervezése A költségvetést és a tényleges teljesítést a táborszervező és az általa megbízott gazdasági apparátus, valamint globálisan a jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ellenőrzik.

10 Programterv készítése Rendezvényterv Részletes programterv Feladatok szétosztása Felelősök megnevezése Helyszín feltételei Kikötő, épület és környezete Szobák, ágyak, szekrények száma és elhelyezkedése, fiú lány arány figyelembevételével Étkezés lehetőleg helyben, időpontok pontos betartása, fontos a minőség, étlap, speciális igények, vegetáriánus, liszt érzékeny, tejallergia Zuhanyzók, illemhely és egyéb higiéniás szempontok Közösségi helységek (foglalkozások, esti programok) Hajók elhelyezésének lehetősége a parton Megfelelő sólya Sportolással összefüggő lehetőségek (sportpályák, úszás-fürdési, kirándulás lehetőség) Igénybe vehető egyéb eszközök

11 A szülői felügyelet átadása és a táboroztató felelőssége Amikor a szülő jelentkezik a táborba nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét. A tábor szervezőjének a feladata a 18 éves koráig kiskorú gyermek, testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, a tábor területére történő belépéstől a tábor jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a táboron kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt. A szülő tulajdonképpen átadja felügyeleti jogát a tábor felelős vezetőjének, amit ajánlott egy kétoldalú szerződésben rögzíteni. (VITORLÁS TÁBOR MEGÁLLAPODÁS MINTA_AB.pdf) Javasolt felsorolni a gyermekek tulajdonságait és szokásait, pl.: Nagyon fontos, annak rögzítése, hogy a gyermek tud-e úszni és mennyire; Írásban kell rögzíteni, hogy szed-e állandó jelleggel valamilyen gyógyszert; Allergiás- e valamire; Vannak-e olyan élelmiszerek, ételek-italok, amelyek egészségügyileg tiltva vannak szánára; Nehezen illeszkedik be a közösségbe; Fizikailag gyenge, lassúbb az átlagnál; Egyéb betegség (nagyot hall, rosszabbul lát); Vegetáriánus;

12 Tájékoztatás Értesítés, tájékoztatás a szervező honlapján Felhívások, szóróanyagok Megjelenés elektronikus és írott sajtóban Kör A táborlakók (szülők) előzetes informálása A tábor célja, tervezett programja A tábor helye, időpontja Táborvezető edző adatai, elérhetősége Az elhelyezés körülményei, az ellátás rendje A részvételi költség befizetésének határideje és módja Utaztatási lehetőségek Feltétlenül elhozandó és a javasolt tárgyak, eszközök, ruházat Úszástudás, minimum 50 m Táborrend, táborelhagyás, veszélyforrások Különféle dokumentumok és igazolások Nyilvántartás, adminisztráció Résztvevőkről Szobabeosztásról Hajóbeosztásról Mentőmellény kiosztásról

13 Jelentkezési lap, regisztráció Tábor adatai, elérhetősége A tábor szervezőjének adatai elérhetősége Felelős táborvezető adatai és elérhetősége Résztvevő, táborozó adatai, szokásai, esetleges érzékenysége Szülői (törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata) Szülő / képviselő egészségügyi nyilatkozata Szülő / képviselő elérhetősége TAJ kártya száma vagy másolata Táborvezető további feladata, intézkedési kötelezettsége Betegség, rosszullét, baleset esetén Táborozó eltűnése, megbeszélt időre és helyre való vissza nem érkezés A táborrend megsértése Alkohol- drogfogyasztás Korábbi eltávozás a táborból (szülői kérésre, úszni nem tudás, betegség vagy fegyelmi ügyben) Károkozás, lopás Különböző dokumentumok hiánya (egészségügyi nyilatkozat, részvételi díj befizetés igazolása)

14 Ellenőrzés, értékelés Megvalósultak a célok? Mit lehetett volna jobban csinálni? Mi sikerült nagyon jól? Mire kell legközelebb jobban figyelni? Hogyan lehetett volna takarékoskodni a minőség megtartásával? Hol végeztünk felesleges munkát? A táborzárás után Beszámoló a szervezők felé (szóban, vagy írásban) Közös értékelés a táborvezetőkkel Dokumentáció: o összefoglaló jelentés készítése o tanulságok, eredmények, o költségvetési beszámoló és kimutatás készítése

15 Vitorlás táborok tematikája Ez a leirat tartalmazza a min. 6-7 napos vitorlás kezdő és haladó táborokkal szemben támasztott általános követelményeket. Az alábbi elvárások átlagos időjárási körülmények mellett a vitorlázásban teljesen kezdő, egészséges, sportos, úszni tudó gyerekeket feltételezve készült. Korosztály 8-16 év, létszám max. 30 fő. Elméleti oktatás elvárásai Naponta két elméleti oktatás Reggel és délben vízre menet előtt általános elmélet, majd a következő gyakorlati foglalkozás teendőit átbeszélni. A vacsora után, az esti foglakozásokon rövid vitorlás filmek vetítése o olimpiai és a táborban használt hajóosztályok versenyeiről, versenyzőiről, o napi edzéseken rögzített filmek visszajátszása, elemzése. Javasolt minden elméleti előadást villámkérdésekkel kezdeni és visszakérdezni a tanulókat az addig tanultakból. Lényegesen hatékonyabb módszer, mint a dolgozatok, vagy egyéb tesztfeladatok alapján történő számonkérés.

16 1. A hajónak és tartozékainak ismerete. 2. A szélrózsa ismerete. 3. Alapvető haladási irányok 4. Vitorlás versenyszabályok alapvető ismertetése a kornak megfelelően 5. A Hajózási Szabályzat, a VMSZ és a Vízirendőrség szerepe 6. A vitorlássporttal kapcsolatos viselkedési normák 7. Alapvető meteorológiai ismeretek 8. A viharjelzés és az azzal kapcsolatos szabályok ismerete 9. Vitorlás ruházat 10. Biztonsági ismeretek 11. Az olimpiai hajóosztályok és hazánk eredményes vitorlázóinak bemutatása filmvetítéseken.

17 Gyakorlati oktatás elvárásai 1. A hajó előkészítése, felszerelése a vitorlázáshoz. (segítséggel) 2. A hajókezelés szárazföldi gyakorlatai 3. Be és kiszállás partról 4. Szabályos evezés 5. Félszeles hosszú menetek és bóják kerülése fordulással, perdüléssel. 6. Leejtés, élesedés, haladási irányok 7. Szélbeállás 8. Kikötés motoroshoz, parthoz 9. Borulási gyakorlat mentőmellénnyel 10. Minimum három csomó önálló megkötése és kötél felszedés, eldobás 11. Kreutz, éles menet, félszél, háromnegyed, hátszél bóják kerülése önállóan a tábor végére Vitorlás iskolák tematikája részletesen (Iskaola_tematikája_2014_AB.pdf)

18 Séma a fenti feladatok megvalósításához (tájékoztató jellegű) Általános napirend: ébresztő reggeli torna reggeli elméleti oktatás gyakorlati foglalkozás ebéd pihenő elméleti foglalkozás gyakorlati foglalkozás vacsora filmvetítés takarodó Első nap elméleti oktatás úszáspróba hajók bemutatása, kiosztása ebéd elméleti oktatás hajók felszerelése be és kiszállás evezés gyakorlása, bóják kerülése 1 csomó megkötése

19 Második nap elméleti oktatás félszelezés bóják között különböző kerülési módon szélbeállás, csoportos hosszú menetek ebéd elméleti oktatás félszelezés bóják között különböző kerülési módon szélbeállás, csoportos hosszú menetek 2. csomó megkötése Harmadik nap elméleti oktatás szélbeállás, csoportos hosszú menetek félszélhez egy rövid kreutz bója (kreutzraum-félszél) ebéd félszélhez egy rövid kreutz bója (kreutzraum-félszél) csoportos hosszú menetek borulási gyakorlat 3. csomó megkötése

20 Negyedik nap elméleti oktatás háromszög pálya csoportos hosszú menetek ebéd elméleti oktatás háromszög pálya csoportos hosszú menetek (közben egyesével kikötés a motoroshoz) borulási gyakorlat Kötéldobás és felszedés Ötödik nap elméleti oktatás háromszög pálya, hátszelezéssel ebéd csoportos túra vontára kötés, vontázás gyakorlása Hatodik nap elméleti oktatás háromszög pálya csoportos hosszú menetek ebéd háromszög pálya csoportos hosszú menetek hajók leszerelése, elpakolása

21 Köszönöm a figyelmeteket.

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011.

Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2011. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a ta Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút,

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája.

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés

Használat célja. 4 felkészülés és versenyeztetés. 4 felkészülés. felkészülés. felkészülés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FGKC SZEKSZÁRD 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5.

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA. 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. HÁZIREND MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 HÁZIREND 2 OM azonosítója:

Részletesebben

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03098/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03098/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Újszilvás Központi

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 HÁZIREND 1 OM azonosítója: 200175 Intézményvezető/igazgató:.. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Elfogadta:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben