Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET"

Átírás

1

2 2

3 Ve s z p r é m Me gy e i J o g ú Vá r o s m i n ő s í t ő el ő p á lyá z a t a I. FEJEZET 1 2. Veszprém szerepe a múltban és a jelenben, kötődései térséghez, régióhoz, nemzethez. Jelentősége Európa kulturális életében A város szerepe a történelemben Veszprém földrajzi fekvése alapján alkalmas hely volt ahhoz, hogy kisebb-nagyobb emberi közösségek letelepedjenek ezen a tájon, hiszen minden ismert történelmi korban lakott hely volt. Komolyabb emlékek az antik világból maradtak fenn, noha érdekes módon, ezek nem Veszprémhez, hanem közvetlen közelében, a mai nevén Balácaként ismert római villagazdasághoz kötődnek. Veszprém igazi történelmi szerepe a középkorban jött el. A honfoglalás kezdetétől éppen ez a térségi helyzet és múlt hatalmi szervező pozícióhoz, regionális szerepkörhöz jutatta a várost. Az állami és egyházi szervezetek kereteinek kialakításakor, így nem túlzás azt állítani, hogy európai hatalmi központ lett a koraközépkortól kezdve. Az európai monarchiák uralkodó családjainak legmagasabb szintjén vannak jelen a városban. Szent István király felesége, a bajorországi Gizella egy olyan európai kapcsolatrendszert hozott magával, amelynek hatása elsődlegesen nemzeti jelentőségű volt, de mivel Veszprém királynéi székhely lett, így ez a város fejlődésében és lehetséges európai kapcsolataiban is éreztette hatását. Ennek megfelelően alakult ki Veszprém, az európai városfejlődéshez csatlakozó, és azt sajátosságaival kiegészítő városépítészeti és várostörténeti karaktere. Ide sorolandó tér- és utcaszerkezete, középületei, városrészei, piaci szerepe és vonzáskörzete, iparosainak letelepülése, stb. Vallás és a barokk jelenléte Veszprém a középkori európai vallásos világkép egyik meghatározó magyarországi helyszíne is lett. Ezer esztendő alatt folyamatos a katolicizmus hatása építészetben, művészetben, zenében. Ez egyúttal jelentős városképi kihatású is volt (lásd: a barokk jelentétét), ugyanakkor tovább erősítette a város európai kapcsolatrendszerét, lévén a veszprémi püspökök között több idegen, azaz más országból származó. Csak néhány név: Robertus (vallon), Mesko (lengyel), Galard (francia), Maternus (német), Castillione de Branda (olasz). Éppen ebből kiindulva kell megemlíteni Veszprém kiemelkedő helyét az európai értékrendben, melyben elsősorban a barokk művészet biztosítja a kontinuitását. Ez valóságos művészeti kapcsolódást jelent, hiszen európai építők hozták létre a barokk város meghatározó épületeit, ami egyértelműen látszik a vár harmonikus építészeti látványán: püspöki palota, káptalani ház, Szentháromság szobor, stb.. A barokk művészeti elemei azonban feltalálhatók a veszprémi épületeken is, akárcsak Európa hasonló korban és hasonló stílusban keletkezett épületein. Ami persze nem véletlen, hiszen több olyan városi építőművészünk volt, akik Európa egyes országaiból érkezve, hozták magukkal a kor általános művészeti stílusát és eszközeit is. (Semmiképpen ne feledkezzünk meg a reneszánsz művészet jelenlétéről, amely bár tárgyi emlékeiben szegényes, de művészeti hatásában értékes és állandósult. Elsősorban a Mátyás-korabeli Veszprémnek jutott ilyen szerep, pl. Vetési Albert püspök jóvoltából.) 3

4 A céhes ipar Sajátos európai értékrendi elem a kézműves ipar megléte, tradíciói és kapcsolódása a hasonló európai városokhoz. A magyar köztörténetben Veszprém úgy szerepel, mint a középkori céhes ipar egyik meghatározó települése, s ennek számos tárgyi emlékét őrzi a városi múzeum gyűjteménye. A céhes ipar erős jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy állandó európai kapcsolatban állt a vándorlások, a tanulóévek jóvoltából az európai iparfejlődés jelenségeivel, szintereivel. Mint kézműves város, egyúttal regionális szerepet is betöltött a kezdetektől, amelyet mind a mai napig megőrzött. Ugyancsak ide sorolandó a kereskedelmi kapcsolatrendszere, amely egyszerre regionális, hazai és európai összefüggésű. (Ennek hatása jelen volt és van a technológia folyamatos megújulásában, az innovációs készség állandóságában, a pénzkapcsolatok meglétében és a nyelvtudásban.) Képzés, oktatás, tudomány Veszprém sajátságos európai kontextust alakított ki a hadtörténetben. A város kétszáz éve a katonai képzés egyik magyarországi centruma, s akkori közjogi helyzetéből fakadóan az OsztrákMagyar Monarchia egész területével kapcsolatban állt. E katonai oktató illetve városalakító szerepe folyamatos mind a mai napig, noha ennek a kiterjedése és hatása már más, mint a Monarchia idején. Veszprém szellemiségének alapvető európai értékrendjét az oktatásban kell és lehet kimutatnunk. A helyi hagyomány által csak egyetemnek ismert, magas szintű egyházi iskola a kora középkortól, 1267-től indítja ezt az ívet. További folytatása a 300 évvel ezelőtt alapított piarista gimnázium, majd ezt követi a félévszázados jubileumán túl lévő Veszprémi Egyetem. Az egyetem indulásakor a régióba telepített nehéziparnak, illetve vegyipari jellegű üzemeknek és kutatóintézeteknek köszönhetően műszaki jellegű volt, mára azonban már a humán tudás univerzitását nyújtja a kilencezer hallgatónak, s működési területe regionális, több magyar megyére terjed ki, európai kapcsolatai pedig mind az oktatásban, mind a kutatás-fejlesztésben meghatározóak. Megjegyzendő, hogy az oktatásban a kezdetektől jelen vannak az akkori Európa országainak tudós egyházi személyiségei, tanárai is. Ennek az egyházi oktatásnak ma is meghatározó központja Veszprém, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jelenlétével, s amely intézménynek rendkívül kiterjedt európai intézményi, oktatási kapcsolata van Itália, Ausztria, Németország, stb. hasonló intézményein keresztül. Az oktatáson is alapuló innovatív értéke Veszprémnek a tudomány. Természetesen alapvetően az egyetemen folyó képzésre, annak intézményi, személyi, kapcsolati tőkéjének felhasználására támaszkodik, de a városban az elmúlt évszázadokban kialakult ennek intézményrendszere, kutató háttere, publikálási fóruma. A múzeum és annak kutatási, gyűjteményi területei már százesztendősek. Ma már olyan európai projektekben vesznek részt, mint a néprajz, a gazdaságtörténet kutatásai, illetve a régészetben a római kori, immáron két évtizedes közép- és nyugat-európai együttműködés. De ide kell sorolnunk a hasonló múltú levéltárat, a könyvtárat is. Ugyancsak ide tartozik a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi regionális központja, s meg kell említenünk Veszprém oktatási intézményeit is, amelyekből a magyar tudományos utánpótlás folyamatosan bekapcsolódik az európai kutatási programokba is. A város tudományos intézetei hazai és nemzetközi projektekben vesznek részt, konferenciákat szerveznek és nagyon komoly szakmai publikációs tevékenységet végeznek. Zenei kultúra Veszprém újabb folyamatos európai karakterét és egyúttal jelenlétét az európai kulturális folyamatokban a művészetek jelentik. A sajátságos magyar történelemből adódóan (török háborúk, osztrák megszállás, erőszakos idegen-nyelvűség) a művészetek meghatározó jelenléte csak a 19. 4

5 századtól válik nemzeti értékké. Veszprém azonnal ott van ennek az első vonalában. Ez leghangsúlyosabban a zenében mutatható ki től beszélhetünk hivatalosan is zenei életről, amikor is az első hivatásos muzsikusok, szám szerint hatan, letelepedtek a városban, s kezdetét vette M.Tóth Antal szóhasználatával a szimfonikus egyházzene százada, hiszen az integráló, minden újat felkaroló és támogató erő a püspökség volt. Az európai műveltségű főpapok külföldi útjaik során megismerték az európai műzenét, és városukban is megteremtették kortársaik Haydntől Rossiniig műveinek bemutatási lehetőségét, részben külföldi muzsikusok letelepítésével, részben hiteles kották beszerzésével. A 19. század elején Kemény Ferenc személyében kiváló szakember és termékeny zeneszerző vette át a zeneélet irányítását, amely óriási léptekkel fejlődött. A francia származású Kemény igazi magyar, s ezen belül veszprémi iskolát teremtett, követői közül Ruzitska Ignác neve a legismertebb. A 19. század népszerű világi műfaja, a verbunkos, mintha egyenest Veszprémben gyökerezett volna olyan neves mesterekkel, mint Csermák Antal és Rózsavölgyi Márk. Ruzitska szerkesztésében itt jelent meg a kor zenei kincsestára, a Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből 15 kötetben. Az 1850-es évek változásai következtében a világi és az egyházi zenei élet elkülönült, utóbbiban a liturgiát jobban szolgáló gyakorlat és a gregorián vált dominánssá, és lassanként a világi hangversenyek is gyakorlattá váltak az 1813-as első nyilvános koncertet követően, amely az egykori Megyeháza nagytermében zajlott. Itt kell megemlíteni a város szülötte, Auer Lipót ( ) nevét, aki világhírű hegedűművész és karmester volt Csajkovszkij neki ajánlotta Hegedűversenyét. Ám még jelentősebb szerepe a modern hegedűiskola megteremtésében, új hegedűművész generációk felnevelésében Szentpétervártól a New York-i Juilliardig (növendéke volt többek között Nathan Milstein és Jasha Heifetz is). A zenei képzés városi intézményeinek megteremtése, a legújabbkori magyar zenekultúrában való aktív, kezdeményező és európai szervező szerep vállalása. Veszprémnek van zeneiskolája, amely Csermák Antal nevét viseli, ének-zenetagozatos osztályai a Simonyi Általános Iskolában, és zeneművészeti szakközépiskolája, amelyet Dohnányi Ernőről neveztek el. A jelenkori művészeti helyzetet a sokszínűség jellemzi: a városnak jelenleg számos kórusa és több zenekara van a komolyzene, jazz, könnyűzene, népzene, katonazene területén. A kóruséletet továbbra is a város két nemzetközileg is elismert és rendszeres európai szereplésekre meghívott 5

6 vezető kórusa fémjelzi: Veszprém Város Vegyeskara és a Liszt Ferenc Kórustársaság. Ez utóbbi kórus Kollár Kálmán vezetésével több évtizede jelentős szerepet játszik Veszprém kulturális életében. Házigazdája a Nemzetközi Romantikus Kóruszenei Találkozónak, ez országhatáron túli kisugárzásuk legszebb példája. Legújabb vállalkozásuk több nemzet polgárainak századokon átívelő együttműködésére mutat példát: a Szent Mihály Bazilika egykori cseh, német és osztrák karnagyainak kiadatlan műveit énekelte CD-re a kórus, évvel keletkezésük után. Veszprém Város Vegyeskara 1956-ban alakult, és fennállásának első 25 éve az alapító, Zámbó István Liszt-díjas karnagy nevével fonódott egybe, akinek keze alatt a kórus és az azóta sajnálatos módon megszűnt Veszprémi Szimfonikus Zenekar rövid időn belül nemzetközi rangú együttessé vált és a hazai oratóriumélet igen jelentős tényezőjévé válhatott. A nemzetközi pódiumokon elért hangos sikereikkel, gyakorlatilag a hatvanas évektől jelen van Veszprém Európa kórus-vérkeringésében: az Europa Cantat nemzetközi kórusszervezet fesztiváljain és Éneklő Hetein való részvételükkel pedig megtört a politikai elszigeteltség. E fesztiválokon a vegyeskar tagjai olyan személyes humán- és művészeti kapcsolatokat építettek ki vendéglátóikkal, amely minden szlogennél többet mondott a magyar értékek külföldi prezentálása és reprezentálása terén. Pár évre rá, 1968ban, majd pedig 1971-ben Magyarországon először Veszprém adott otthont Európa énekeseinek az Europa Cantat Éneklő Hetek megrendezésével. Hosszú és kényszerű szünet után 1992-ben, immár a jelenlegi karnagy, Erdélyi Ágnes vezetésével működő énekkar meghatározó szerepet játszott az Éneklő Hetek gyakorlatának felújításában. Ennek jegyében 1992-ben, majd 1996-ban rendezett kiemelkedő sikerű Europa Cantat Nemzetközi Éneklő Hetet városunk. Hazai zeneszerzők gyakran dedikálják műveiket Veszprém Város Vegyeskarának, valamint több ősbemutató fűződik a kórus nevéhez (pl. Csemiczky Miklós, Karai József, Kocsár Miklós, Orbán György, Vajda János műveiből). A magyar amatőr énekkarok közül elsőként kapták meg 2003-ban a NKÖM által alapított Csokonai-díjat óta minden évben vállalták, hogy nemzetközi kórusprojektek házigazda-kórusaként európai és tengerentúli együttesekkel közösen építsék tovább a hidat a művészet által nemzettől nemzetig, embertől emberig. Ezek: az Amerikai Magyar Kórusnapok, az Európai Ifjúsági Kórus, a Fiatal Karnagyok Európai Akadémiája, a Vox Juventae Ifjúsági Kórustalálkozó és 2000-től a Vivace Nemzetközi Kórusfesztivál. Ez utóbbi projekt még a korábbiaknál is fontosabb jelet hagyott, hiszen fókuszában az élet örömeit állította, és a hagyományosan búskomornak elkönyvelt magyar néplélek megítélésén jelentősen javított. A hangszeres együttesek közül kiemelkedik az 1985-ben alakult Mendelssohn Kamarazenekar, amely Kováts Péter hegedűművész irányításával működik. Rendszeres szereplői a hazai hangversenyéletnek. Külföldi vendégszerepléseik színhelye Európa legtöbb országa, valamint az USA, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Aruba. A klasszikus repertoáron kívül szívesen játszanak jazz formációk partnereként. A zenekar 1988-ban elnyerte A legjobb együttes címet az Országos Kamarazenei Fesztiválon. Kiváló vendég-dirigensekkel és szólistákkal muzsikálnak együtt, számos CD-jük jelent meg. A kortárs veszprémi zenei élet bővelkedik sajátos hangú, egyedi stílusú alkotókban. Ilyen például Kovács Attila, akinek itthon rock-musicaljei arattak nagy sikert, ám Veszprémi miséjét Belgiumban is bemutatták, vagy Kövi Szabolcs, aki zeneszerzőként és elsőrangú fuvolásként a magyarországi world-music egyik eminense. A Veszprémi Klezmer Band is a műfaj hazai élvonalába tartozik, a Magyar Légierő Fúvószenekara rendszeresen szerepel európai katonazenekari fesztiválokon is. Meg kell említenünk a Csermák Antal Zeneiskolához kötődő Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekart és a Gárdonyi Kamarazenekart, amely egyrészt műhely az ifjú hangszeresek számára, másrészt önálló és színvonalas produkciókra, hangversenyekre művészileg felkészült testület. 6

7 Végezetül ne hagyjuk említetlenül, hogy pár éves kihagyással hosszú évtizedek óta a város ad otthont az Országos Kamarazenekari Fesztiváloknak, amely jelenleg az amatőr kamaraegyüttesek egyetlen országos fóruma. A színház A legrégebbi ismert veszprémi színlap 1814-ből származik. E tájon épült fel a Dunántúl első kőszínháza 1831-ben Füreden, az első pápai kőszínház pedig 1881-ben nyílt meg. Az 1870-es évektől több társulat is felkereste Veszprémet, ahol az ország legkiválóbb művészei is szerepeltek: Blaha Lujza, Jászai Mari, Újházi Ede és mások. Az 1908-ban épült, európai színvonalú szecessziós színházat Medgyaszay István tervezte, mégpedig elsőként alkalmazva a vasbeton szerkezeteket. Az szeptember 17-én megnyílt Veszprémi Nemzeti Színháznak nem volt önálló társulata. A színház mai nevét 1926-ban kapta, ettől kezdve Veszprémi Petőfi Színház néven hirdette előadásait. (A névadó, Petőfi Sándor 1841-ben Pápán és Veszprémben volt vándorszínész.) A Veszprémi Petőfi Színház önálló társulatának első bemutatója október 13-án volt. A régi épületben új magyar színház született. A Veszprémi Petőfi Színház az elmúlt évtizedekben társadalmi cselekményű, közérdekű színház akart lenni, de a nagyobb megrázkódtatástól megóvta, a tévúttól megvédte, hogy sorsa egyre inkább összeforrott a magyar dráma sorsával. Az elmúlt negyven évadban összesen több mint száz (klasszikus és kortárs) magyar író több darabját játszották. Természetesen a világirodalom jelentős művei is színre kerültek. A klasszikus és kortárs drámairodalom lenyűgöző színdarabtárából a veszprémi színházban születtek világpremierek, magyarországi ősbemutatók is. Mintegy száz rendező csaknem 500 előadást hozott létre, melynek során háromszáz színész játékát zárhattuk szívünkbe. Olyan jelentős a névsor, hogy egyetlen kiragadott felsorolás sem lenne teljes. S vannak, már nem is kevesen, akik Veszprémben fejezték be pályájukat, életüket. A színház melletti játékszín Latinovits Zoltán nevét viseli, aki két évadban, között játszott és rendezett Veszprémben. E művészeti ágnak az állandó társulat óta vannak európai folyamatos kapcsolatai. Meghatározó ebben a kortárs lengyel és román színházművészettel való együttműködés, de gyakorlatilag olasz, francia, német, osztrák, angol művészeti kapcsolatok is kimutathatók. Ezek nem csak a darabválasztást jelentik, hanem a közreműködő európai rangú színházi személyeket: rendezőket, koreográfusokat, tervezőművészeket, stb. Mindemellett Veszprém előadásaival maga is folyamatosan részt vesz európai fesztiválokon, és európai meghívásokat.is teljesít. Irodalmi élet Veszprém sajátos módon volt jelen a magyar irodalom történetében, s ez a jelenlét ugyancsak ezer éves időtávlatban mérhető. Hiszen az un. Gizella-kereszten megjelenő latin nyelvű felirat maga is irodalmi értékű és minőségű, vagy az un. veszprémvölgyi hexameterek is a latin költészethez sorolhatók, s ezek a királyi paláston találhatók. Egyes álláspontok szerint a Ómagyar Mária siralmat is Veszprémben írták volna, s másolták bele a kódexbe. A magyar legendáriumtörténet első alkotásaiban is ott találjuk Veszprémet és a városalapítás históriáját. De ezen a környéken, a mai régió területén számos egyházi intézmény, elsősorban kolostor létesült, amelyekben mindenütt komoly írásbeliség nyomait lehet megtalálni a bakonybéliektől a vázsonyi pálosokig. A sajátosságot fokozza, hogy Veszprém az irodalmi művekben is szereplő helyszín lett, nemegyszer inspirálva azok megszületését. Benyák Bernát piaraista tanár a 18. században un. városleíró versben adja vissza Veszprém pontos helyzetét, állapotát. Francsics Károly borbélymester naplójában a 19. századi Veszprém állapotait rögzíti kimagasló irodalmi értékű teljesítménnyel. De a 20. századból is lehet említeni Krúdy 7

8 Gyulát, akinél (maga is megyei kötődésű volt) számos helyen szerepel Veszprém, még a Vörös postakocsiban is, vagy a Templárius című kisregényében, stb. Természetesen az önálló, az irodalomtörténetben nyilvántartott alkotók sora is jelentős. Kiemelendő Eötös Károly író, aki a magyar anekdotizmushoz sorolandó műveiben (Utazás a Balaton körül, a Bakony) Veszprém izgalmas és sokszínű históriáit is leírja. A 19. század végén indult a három Cholnoky testvér, akik közül Viktor és László mára már a magyar próza meghatározó személyiségeivé váltak, s említendő Jenő is, aki ugyan földrajztudós volt, de Veszprémre vonatkozó leírásai kimondottan szépirodalmi értékkel rendelkeznek. A múlt század második felének Veszpréméből sokan indulnak, és még többen érkeznek ide az irodalom művelői közül. A Kárpát medencei migráció jóvoltából jelentős alkotók telepednek le és jelentős művek is megjelennek. Ez utóbbiaknak kialakult a folyóirat háttere is, hiszen az 1950-es években megindult a Veszprémi Szemle, két évtizedes múltú az Új Horizont című folyóirat, néhány szám erejéig kísérletező irodalmi műhelyként volt jelen a Visszhang című folyóirat, majd ide telepedett át az egykori jugoszláv Új Symposium szerkesztősége, és Ex Symposium címmel új lapot alapítottak, melynek főszerkesztője Tolnai Ottó tól indult a Művészetek Háza keretében a Vár Ucca 17 Kiadó, amely Géczi János főszerkesztő által elindított könyvsorozatával a kortárs, negyedévkönyveivel a helyi szellemi élet jelentős történeti vonulatát exponálva, a város régi és új értékeire hívta fel a figyelmet a művelődés minden ágából. (Vetési László reneszánsz püspök és író, Auer Lipót zeneszerző, Eötvös Károly író stb.). A kiadó 2000-ben átalakult, és elindította a Vár Ucca Műhely című folyóiratot is, amely a közép-európai szellemiség ápolását, fiatal tehetségek segítését, szellemi műhelyek ösztönzését tűzte célul, Fenyvesi Ottó főszerkesztői elképzeléseinek mentén. Kiadványokkal jelentkezik több intézmény is, mint a múzeum, a könyvtár, s igen erős a magánkiadás is. Ha az itt élők nem is szerveződtek szakmai közösségé, mint a képzőművészek, együttes jelenlétük ma is meghatározó, elsősorban a líra területén. Kemény Géza, Botár Attila, Széki Patka László, Búzás Huba, Szokoly Tamás költészetével folyamatosan jelen van a kortárs magyar lírában. A prózaírók közül megemlítendő Martinovics Tibor, Bozsik Péter, Sarusi Mihály, vagy Balogh Elemér, aki a kortárs magyar drámairodalom egyik legtöbbet játszott művének, a Csiksomlyói passiónak a szerzője. Külön kell említeni Géczi Jánost, aki a kortárs magyar irodalom érdekes személyisége: gazdag életműve egyaránt köthető a lírához, a szépprózához, az esszéhez, vagy az irodalomtörténethez. A Balaton közelségének köszönhetően, gyakorlatilag a magyar irodalomtörténet minden jelese járt itt, élt itt, írt e tájról, élményeiről. A sort kezdhetjük Csokonaival és befejezhetjük Keresztury Dezsővel, hogy a kortársak seregéről már ne is szóljunk. De sorolhatjuk Vörösmartyt és Jókait, Krúdyt és Adyt, Illyés Gyulát és Németh Lászlót, Déry Tibort és Szabó Lőrincet. A pannon szellemiség hatását leginkább talán e vonatkozásban érhetjük utol. Képző- ipar- és fotóművészet A történetiségének első jelei kétségkívül az egyházi művészethez kötődnek. A nemzeti építészettörténet jelentős értékei maradtak meg Veszprémben és a régióban is. Itt említendő a veszprémi székesegyház, amelyet ugyan jelentősen átépítettek, mégis őrzi középkori formáit, belső díszítésében pedig európai párhuzamokat mutat fel, de megemlítendő többek között a felsőőrsi vagy az ösküi templom is. A freskófestészet olyan korai remekeivel is találkozunk, mint amelyek a veszprémi Gizella kápolnában találhatók. A veszprémi képzőművészeti múltból meg kell említeni az életképfestészet jelesét, Krusnyák Károlyt, a jellegzetesen sötét tónusú színvilágot használó Ircsik Józsefet, vagy Bognár Zoltánt, Bojtor Károlyt, a félbeszakadt életműve ellenére is maradandót alkotó Csikász Imrét. Köztéri alkotá- 8

9 sokban is rendkívül gazdag Veszprém. Ennek eredete a 20. század kezdetére nyúlik, ekkor avatták Veszprém első köztéri szobrát, az Erzsébet királynőt ábrázoló alkotást. Az eltelt évszázad számos művészeti hatása jelen van a veszprémi köztereken, olyan művészek kaptak megbízást, mint Csikász Imre, R. Kiss Lenke, Marton László, Vigh Tamás, Somogyi József, vagy a mai szobrászművészet egyik meghatározó személyisége: Lugossy Mária. A képző- ipar- és fotóművészet az utóbbi évtizedekben vált a városon túlmutató tevékenységgé. Ez részben nemzetközi kontextusba is helyezhető, részben regionális keretű. Ez utóbbihoz nagyrendezvények is csatlakoztak: őszi és tavaszi tárlatok sora, meghívásos országos tárlatok (Orbis pictus), közép-európai tárlatok. Alkotóink kölcsönös meghívásokkal jelen vannak európai művészeti eseményeken Dánia, Németország, Finnország, Hollandia, stb. városaiban, és a város is fogad külföldi művészeket. Folyamatos európai kapcsolódást jelent a Vass-gyűjtemény veszprémi elhelyezése is. (Itt állították ki pl. a Bauhaus német mesterének Josef Albersnek is a Németországból kölcsönözött anyagát). Ugyancsak iemelkedő program volt a Közép-Kelet-Európai Tárlat és Szimpózium. Veszprém vonzáskörzetében a magyar piktura közelmúltjának és jelenkorának számos személyisége élt és él. Egry József, Bernáth Aurél, Borsos Miklós neve mellett említsük meg a Kossuthdíjas Udvardy Erzsébetet. A régióhoz vagy a Veszprémi Művész Céhhez kötődő képzőművészek többnyire kiállítások mentén, generációs szemlélet vagy stílus szerint szerveződnek csoporttá. Vágfalvi Ottó a Balaton szerelmese, Horváth Lajos, Kádár Tibor a szikár és filozófikus, Szotyori László a romantikus vagy lírai felhangú figurális festészetet műveli. Péterfy Gizella súlyos gondolatokból, míg Györgydeák György fadarabokból és a Balaton hordalékából készít objekteket, tárgyegyütteseket. Felhősi Istvánt a barokkos ívű természeti jelenségek, Somogyi Győzőt a hitet sugárzó élénk koloratúra jellemzi, míg Raffay Bélát marokszobrai és vízköpői. Hegyeshalmi László, Környei Ágota és Somody Péter a helyi sorból kilógva egy újabbkori festészetet és művészgenerációt képviselnek, míg a fiatal Tarczi István és Zachar István a figurák és terek újragondolt egyszerűségét. És végül, de semmiképp nem utolsósorban kell megemlíteni a David Bowie alapította képzőművészeti díjat elnyerő art-punkot, városunk szégyenét : Szilágyi Lászlót is. A fotográfusok közül kiemelkedik a fiatal Áfrány Gábor és a műtárgyfényképezésben, illetve turisztikai albumok sorában élenjáró Szelényi Károly. A városban több évtizede működik az amatőr fotográfusokat tömörítő Bakony Fotóklub, amelynek tagjai jelentős nemzetközi sikereket értek el. A régióban élő helyi vagy Erdélyből áttelepült szobrász- és iparművészek (pl. Horváth László, Vásárhelyi János, Diénes Attila vagy a Lugossy házaspár) elsősorban a tárgykultúra, a bútorkészítés, a belső építészet és a design területén vívtak ki szakmai elismeréseket és nemzetközi kapcsolatokat. A kortárs magyar fotó- és képzőművészet Veszprémhez kötődő szellemi műhelye 1979 óta a Dokumentum elnevezésű projekt-sorozat, melynek a városban élő alapítója és animátora: Jokesz Antal fotográfus-képzőművész. Kiállítások és konferenciák szervezésével, elméleti kiadványok szerkesztésével, neves kurátorok és szakemberek (Beke László, Bán András, Petrányi Zsolt, Horányi Attila, Sebők Zoltán, Lucia Benicka, Antonin Dufek, stb.) közreműködésével hozzák létre Veszprémben vagy az ország különböző intézményeiben projektjeiket, melyek a vizualitás és az optikai leképezés mediális viszonyait és kommunikációs vetületeit vizsgálják nem csupán európai, de globális rálátással. A Dokumentum-kiállításokon eddig Európa hat országából, mintegy félszáz kortárs művész vett részt, jelentős hazai és közép-európai szakmai figyelem és sajtóvisszhang kíséretében. Tánc- és összművészet Veszprém legújabbkori művészeti életében egyre meghatározóbban van jelen a táncművészet, annak is elsősorban a folklór területén. Ezt jelzik a város meglévő néptánc együttesei, a legkisebb 9

10 korosztálytól a felnőttekig (számuk több mint tíz). Ugyancsak itt említendő, hogy a legjobb és több évtizedes múltú együtteseink nemcsak a város, a régió és Magyarország színpadain lépnek fel, hanem gyakorlatilag minden földrészen folyamatosan szerepelnek. Ugyanakkor ezek az együttesek szervezik a város nemzetközi folklór fesztiváljait, amelyek nemcsak európai, de távolabbi országok együtteseit is elhozzák Veszprémbe. Itt legelsőként említendő a Veszprém Táncegyüttes. Összművészeti jelenségként kell értékelnünk a város számos fesztivál jellegű produkcióját, amelyek az eltelt évtizedekben egyre markánsabban vannak jelen, s egyre több hazai és külföldi vendéget vonzanak. Ezek között van helyi jellegű, mint pl. a Gizella-napok sorozata, de felnőtt mellette pl. a Veszprémi Utcazene Fesztivál hazai és európai szereplőkkel, meghatározó esemény lett a táncfesztivál, amely ugyancsak ide hozza a kortárs táncművészet európai jeleseit. Nem lehet említés nélkül hagyni a bábfesztivált, amelynek közönségsikere valahol a művészeti befogadók folytonosságát jelenti, a főleg Kelet-Európára kiterjedő gyermekművészeti fesztiválok sorával. Sajátos regionális, egyúttal nemzetközi kapcsolatok meglétét és gyakorlatát is feltételező program a múzeum által szervezett Európa kicsinyben című sorozat, amely a megyében élő nemzetiségek művészetét mutatja be komplex és populáris formában. S a leginkább európai léptékű, szervezettségű, minőségű és hatású a Veszprémi Művészeti Fesztivál, amelynek 2010-ig minden bizonnyal már értékelhető európai rangja és vonzereje lesz. Sport és mozgáskultúra, természet Semmiképpen sem elhanyagolható Veszprém értékrendjében a sport jelenléte és eredményessége. A testedzés és egészségőrzés előnyei mellett, még nagyobb hatása van a városi közösség formálásában. Ez elsősorban a jelenre vonatkozik, ahol a város európai rangú kézilabdacsapata, a Fotex Veszprém város-kép meghatározó szerepet jelent, más tevékenységgel párhuzamosan. Ez jelenti az európai sport legjobb csapatainak Veszprémben való megjelenését, de még inkább az állandó média jelenlétet. Maga a városi sporttörténet, a magyar sporttörténethez hasonlóan a 19. században alakult ki. Nagy szerepe volt a vívásnak, atlétikának, kézilabdának és labdarúgásnak. Jelenleg is több országos sportesemény ismétlődő helyszíne Veszprém és környéke, kihasználva a táj nyújtotta lehetőségeket, mint pl. a tájfutás, a rallye autóversenyzés, a kerékpározás, stb. 10

11 A környezetvédelem és természetvédelem meghatározó intézménye a veszprémi Állatkert, amelynek tevékenysége fél évszázaddal alapítása után mára már komplex környezetvédelmi jellegűvé vált. Egyfelől nagyon komoly és sokrétű európai kapcsolatai alakultak ki szakterületein, másfelől olyan bemutató programokat szervez, amelyek napjaink legfontosabb öko kérdéseire adnak választ vagy indítják el, egészítik ki az ilyen jellegű nevelő, oktató tevékenységet. Maga a város is rendelkezik számos természetvédelmi területtel és értékkel, amely sajátos földrajzi helyzetéből is fakad. (Séd völgye, dolomit sziklák és fennsík, stb.) Építészet, műemlékek Veszprém városképét ezer esztendő műemléki látványegyüttese is meghatározza a táji különlegességen kívül. Ezek a műemlékek az európai jelenlét egyértelmű bizonyítékai, legyenek bár romos állapotúak vagy épek. A város közepén magasodó Vár épületei s maga az erődítmény is ezt szimbolizálják, benne persze a város hadtörténeti szerepét a török háborúk idején, amelynek a következménye lett a középkori város csaknem teljes elpusztulása. (Megjegyzendő, hogy a Vár megerősítésében német és olasz hadmérnökök vettek részt: Bernardo Gallo, Orban Süess, Giulio Turco stb.) De a Vár körüli völgyekben ott a középkor számos emléke is: a Miklós szeg templomromja, a Gizella hagyományt megtartó görögkeleti apácák kolostorának romjai, a Szent Margit nevéhez kötődő domokos rendi kolostor stb. Karakteres műemléki jelleget ad a Séd patak partján kialakult városrész, különleges épületeivel, mint a malmok, vendégfogadók stb., amelyek maguk is több száz évesek. De ezt a művészeti múltat őrzik a város közgyűjteményei, főleg egyházművészeti vonatkozásokban. Ezek a tárgyak gyakran szerepelnek európai kiállításokon (pl. Bécs, München, Vatikán múzeumaiban). Egyedi műemléki védelem alatt áll 105 ingatlan, műemléki környezetben pedig mintegy 220 ingatlan fekszik Kortárs fesztiválok és programsorozatok A évi fesztiválok, rendezvények a már évekkel ezelőtt megkezdődött szerkezeti átalakulás folyamatának minőségi változásához, az elvárt és elvárható különböző kulturális igények és érdeklődési formák megvalósulásához vezetett. A Közgyűlés előzetes kötelezettségvállalása megteremtette a lehetőségét annak, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények az egyesületek, non-profit szervezetek szervezésében és rendezésében, minőségében és mennyiségében is kiemelkedő programsorozat szerveződjön. Az évről-évre minden érdeklődést kiszolgáló sőt igényt teremtő programok, turisztikai kiadványok, az internet biztosította információs lehetőségek mutatják, hogy az önkormányzatnak, intézményeinek, a civil szervezeteknek fontos volt, hogy bemutassuk helyi hagyományainkat, szellemi és művészeti értékeinket. A programok tervezésekor alapvető szempontnak tekintettük, hogy a közönségnek lehetősége legyen a műfajok sokszínűsége között válogatni. Kiemelkedő szerepet kapott az az alapelv, hogy a kistérségben, a régióban ismertté váljanak ezen rendezvények, sőt egyes fesztiváljaink már országosan és külföldön is érdeklődésre számítható eseményekké váltak. Gizella Napok Művészeti Fesztivál 2004-ben már 13. alkalommal rendeztük meg a veszprémi Gizella-napokat. E tizenhárom év alatt az országban és külföldön is ismertté vált a rendezvénysorozat, kiváló művészek, együttesek, tudósok sora jelent meg előadóként, kiállítóként, közreműködőként a közönség előtt. E fesztivál vált Veszprém polgárainak, a régió lakóinak, testvérvárosi vendégeinknek és az idelátogató 11

12 külföldi turistáknak a szezonnyitás eseményévé. A Gizella Napokat első királynénkról Boldog Gizelláról neveztük el, azzal a céllal, hogy minden alkalommal az eseményeken a város ezer éves történelme, hagyományaink megjelenjenek. Boldog Gizella és Szent István találkozását egy történelmi játék keretében idézzük fel, de rangos koncertek, népművészeti események, képzőművészeti kiállítások, konferenciák és az itt élő kisebbségek hagyományőrző programjai alkotják a fesztivál állandó elemeit. Csermák Napok Zenei Fesztivál óta kapcsolódik a Gizella Napokhoz, önálló zenei fesztiválként, évről-évre bővülő zenei kínálattal. A programok valamennyi korosztályhoz szólnak, évente mind több zenebarát és érdeklődőt szólít meg, fejlesztve a közízlést a koncertek gazdag kínálatával. A fesztivál regionális versenyeire az ország számtalan városából érkeznek zenekarok, zenei együttesek. A Tánc Fesztiválja Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó Fesztiválunk ez évben öt művészeti ág speciális kifejezési formáinak adott teret, melyek kivétel nélkül a tánc műfajának ihletésére simultak egymáshoz. A Találkozó 2004-ben már jelentős turisztikai projektként valósult meg, az előszezon ígéretes kulturális-idegenforgalmi eseményeként. A kortárs táncművészet kiemelkedő, régóta ismert együttesei mellett /Szegedi Kortárs Balett, L.A. Dance Company, Bozsik Yvette Társulat, Közép-Európa Táncszínház, Artus Táncszínház, BM. Duna Táncegyüttes, Budapest Táncszínház mellett új formációk /Miskolci Nemzeti Színház, PR-evolution, Duda Éva társulata, Finita la Commedia/ jelentek meg, kiemelkedő szakmai és közönségsikert aratva. Külön öröm, hogy a fesztivál erősödő nemzetközi jellege két kiváló izraeli koreográfus munkájával /Carmen, Giselle/ mutatkozott meg. Az elmúlt évben gyökerezett meg fesztiválunkon a mozgókép műfaja. Az idei seregszemlén három kiemelkedő klasszikus táncfilm /Carlos Saura Carmen és Vérnász, valamint Banovich Tamás Életbe táncoltatott lány/ került bemutatásra. Kabóciádé Gyermekfesztivál Kabóca Bábszínházunk éves műsorrendje és egyéb rendezvényei közül minden esztendőben kiemelkedő KABÓCIÁDÉ Gyermekfesztiválja. Indokolja ezt a fesztivál nagyszabású, többnapos rendezvény volta, melyen több ezres közönséget fogadunk nem csak Veszprém városából, hanem a megyéből, a régióból és azon túlról is. Rendezvényünk fontosságát a közönség által megfogalmazott véleményben látjuk: komplex, három napos, óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek és családjaiknak szervezett színes, változatos programok szervezésével egyedülálló programkínálatként vagyunk jelen a nyári kulturális ajánlatban. Fesztiválunk keresett, egész évadban érdeklődésre számot tartó programsorozat. Ez a fentieken túl adódik abból is, hogy jelentős hagyománya van, hiszen az idei már a 11. volt a sorban. Veszprémi Nyári Fesztivál Immár negyedízben rendeztük meg a Veszprémi Nyári Fesztivált, amely az évek során finomodott, műfajilag letisztult, kimunkált struktúrájú eseménysorozat, amelyen a belépődíjas ingyenes rendezvények kiegyenlített arányban szerepelnek. A 2004-es Veszprémi Nyári Fesztiválnak egyedi sajátosságot adott az a tény, hogy egy nemzetközi fesztivállal Vivace Kórusfesztivál kezdődik. E színes kezdő és záró forgatag közé sorolódott az a műfajilag és tartalmilag változatos eseményfolyam, amelyet Veszprémi Nyári fesztiválnak neveztünk. A multikulturális karakter mindvégig meghatározónak bizonyult a 20 fesztiválnap alatt összesen nem kevesebb, mint 28 nemzet kultúrájából adhattunk illetve kaphattunk ízelítőt. VIVACE NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL: Ötödik éve kerül megrendezésre. Sajátos struktúrája a kórusfesztivál és verseny kombinációja. Beküldött jelentkezések és hangzóanyag 12

13 alapján évente 8 versenyző együttest fogadunk. A külföldiek létszáma 300 fő volt. A fesztivál története során Ausztrálián kívül minden kontinensről fogadtunk vendég-együtteseket. Mind a közönség, mind a résztvevők körében páratlanul pozitív volt a rendezvény visszhangja. VESZPRÉMI VIGASSÁGOK: A hagyományosan augusztus első vasárnapján megrendezésre kerülő u.n. (képzőművészeti) Cserépvásárt évek óta programokkal tesszük vonzóvá és még érdekesebbé. VILÁGJAVA ESTEK: Tavaly indítottuk útjára, amelyek minden elképzelést felülmúlóan sikeresek és látogatottak voltak. Idén Afrika! Afrika!, Karibi éjszaka és Kelta varázs címmel kínáltunk ingyenes zenés-táncos szórakozást az Óváros térre látogató, összességében több ezer fős publikumnak. ZENÉLŐ UDVAR KAMARAKONCERTEK: A nagy közönségérdeklődésre számot tartó várszínpadi és Óváros téri programok mellett valljuk, hogy szükség van kisebb léptékű, intimebb hangulatú rendezvényekre is, amelyek egy kisebb, de markáns igényességgel bíró réteget szólítanak meg. Rendezvényei sorában ilyenek voltak a Zenélő Udvar kamarakoncertek.. A hangversenyek jellege részben komoly, részben szórakoztató volt, de minden esetben népszerű, könnyen hallgatható produkciókat kínáltunk. NYÁRESTÉK A VÁRSZÍNPADON: A sort a Fesztiválnyitány címet viselő hangversenyünk nyitotta, majd a Honvéd Művészegyüttes Mozgásőrületek című műsora rendkívül igényes, hatásos és részleteiben tökéletes kimunkált produkció, joggal került az első helyre a belépődíjas nagyrendezvényeink sorába. Az ExperiDance hagyományos meghívottunk. A Nyáresték a Várszínpadon 2004-es rendezvénysorozatának vitathatatlanul legnagyobb közönségsikerű eleme a Boban Marković Orkestar koncertje volt. Veszprémi Utcazene Fesztivál Az immáron ötödik alkalommal lebonyolított Utcazene Fesztivállal 2004-ben is igyekezett a fesztivál civil szervezősége a veszprémi lakosok és a turisták zenei étvágyát csillapítani, és egyben a várost a lehető legnagyobb mértékben megmozgatni. A rendezvény alapját idén is a belváros különböző pontjain felépített színpadok biztosították, melyeken már koradélutántól kisebb-nagyobb koncertek, fellépések zajlottak. A meghívott zenészek és az idetévedt muzsikusok rögtönzött fellépése pedig nagyszerű hangulatot eredményezett, amely felejthetetlenebbé és még emlékezetesebbé tette az egész fesztivált. Az idei évben 2 nagyszínpadon és 6 kisebb színpadon zajlottak a fellépések. Az este is működő helyszínek koncertjei érdeklődők ezreit vonzották, de a délután fellépő muzsikusok is sokszor óriási sikert arattak. A fesztivál programjait összességében a hat nap alatt mintegy érdeklődő látogatta. Veszprémi Ünnepi Játékok augusztus 5-én először gördült fel a függöny a Veszprémi Ünnepi Játékok színpadán. A függöny azért képzeletbeli, mert a nagy eseménynek a veszprémi Vár európai mércével mérve is kiemelkedő központi tere, a Szentháromság tér adott otthont. Különleges, a középvárosok kulturális életében szokatlan léptéket célzott meg a Veszprémi Ünnepi Játékok programja. A három nap három zenei karaktert, de egységes színvonalat, a világ zenei életének külön-külön is mértékadó személyiségeit hozta el az ünnepi játékok színpadára. Az első napon Kocsis Zoltán vezénylete mellett az argentin operacsillag, Jose Cura énekelte többek között 13

14 Verdi és Puccini operáinak részleteit, majd az est második felében Jose Cura vezénylete mellett Kocsis Zoltán Rachmanyinov 2. Zongoraversenyét játszotta. A következő napon Roby Lakatos és a szerte Európában ismert Lakatos zenészdinasztia további négy tagja találkozott a veszprémi színpadon. A Tony Lakatos, Szakcsi Lakatos Béla, Christian Lakatos nevével is fémjelzett együttest Európa közönsége eddig mindössze egyszer láthatta ilyen összeállításban. Végül a harmadik napon Al DiMeola és az őt kísérő zenészek léptek az ünnepi játékok közönsége elé. A számok ismeretében elmondhatjuk, hogy az első alkalommal megrendezett fesztivál minden várakozást felülmúló sikernek bizonyult. A mintegy tízezer látogató kevesebb mint fele volt veszprémi, egynegyede Budapestről, másik negyede Magyarországról, de nem Budapestről, mintegy tizede pedig határainkon túlról érkezett. Ezzel eldőlt, hogy a Veszprémi Ünnepi Játékok hosszú távon fenntartható fesztivállá válhat. Virágos Veszprémért Az Európai Közösség Idegenforgalmi Bizottságának felkérésére év nyarán Veszprém városa részt vett az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén, amely a város polgárainak igényességét is tükröző rendezett, vonzó városképnek volt köszönhető. Az évente ismétlődő verseny ötlete 18 évvel ezelőtt született Anglia és Franciaország kezdeményezésére. Magyarország akkor már negyedik éve indult az eseményen a kelet-európai országok közül egyedül. A verseny kettős feladat elé állította Veszprémet: 1. Be kellett bizonyítani, hogy Veszprém város is képes egy közös cél érdekében a teljes lakossági összefogásra. 2. Helyt kellett állni az európai mezőnyben év őszén az írországi Dublinban Veszprém polgármestere büszkén vehette át az Eu- rópai Virágos Városok és Falvak versenyének különdíját, az Európa-díjat, melyet az Európában máshol nem tapasztalt lakossági összefogásért és sikeres helytállásért kapott a város. A verseny minden év tavaszán kerül meghirdetésre, különböző kategóriákban (családi ház, társasház, erkély, intézmény, vendéglátóhely, vállalkozás). Ezt követi a nevezett kertek elő- és városi zsűrizése, ahol országos szaktekintélyű kertészeti szakemberek rangsorolják a jelentkezőket. 14

15 Irodalmi Nagyhét Az Európai Irodalmi Nagyhatalmak sorozatban a francia és a német irodalom előző években megvalósított rendhagyó bemutatása után, idén az olasz-itáliai literatúrát volt téma. A fő rendezőelv most is az volt, hogy az iskolai tananyagban is szereplő, nagy hírű olasz-itáliai íróktól, költőktől eljussunk a kortárs alkotókig. Az irodalmi előadások a városháza aulájában rendezett kiállítással, számos filmvetítéssel, archív és turisztikai szempontból is érdekes látnivalóval egészültek ki. A fesztiválok és rendezvények szerkezete az évek során alakult ki, és a közönség igénye és elvárása formálta ilyenné a programokat. A rendezvények szervezésekor alapvető szempont volt, hogy egyensúly legyen a populáris programok és a rétegigényeket kiszolgáló események, valamint a mindenki számára elérhető ingyenes és a megfizethető belépőjegyes rendezvények között Kulturális tevékenység az intézmények tükrében Városi kulturális intézmények a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában Művészetek Háza Az 1993-ban alapított Művészetek Háza a kortárs művészetek, a vizuális kultúra, irodalom szellemi műhelyeként jött létre. A Művészetek Háza négy kiállítóhellyel (Vass-Gyűjtemény, Csikász Galéria, Várgaléria, Pincegaléria) rendelkezik, melyek helyileg a veszprémi Várban, a Várkapu és a Tűztorony szomszédságában találhatók. Az Alapító Okirat művelődési központként sorolja be az intézményt, de speciális szakfeladat ellátásával, nevezetesen a kortárs művészeti élet fejlesztésével, annak színterei biztosításával bízta meg. Ennek során meghatározóan a minőséget kell előnyben részesíteni, ahol a tevékeny alkotás, a művek befogadása, értelmezése megvalósulhat, ahol a társas együttlét révén szakmai vitákat folytathatnak az alkotók, a közönség, az érdeklődők. Az intézmény, melyben a munkatársak szellemi műhelyt teremtenek, napi alkotómunkájuk révén az intézményhez tudják kötni a városban élő művészeket, vonzzák a megyeszékhelyhez kötődő alkotókat, bevonják a határokon túli magyarság szellemi tőkéjét, s nem utolsósorban a nemzetközi alkotókat. A Művészetek Háza rendezi kétévenként a Tavasz Tárlatot, és évente kortárs festőművészek részvételével a Szabadtéri Festészeti Akciót. Ez az akció sok látogatót vonz, akik bekapcsolódhatnak az alkotás folyamatába, véleményt cserélhetnek a művészekkel és egymással, az esemény az alkotóművészeket is közelebb hozza egymáshoz. Az intézmény működteti a képzőművészeti utánpótlás és a fiatal befogadók képzésében fontos szerepet játszó Veszprémi Vizuális Műhelyt. (W.I.M.) Az utóbbi években a Művészetek Háza biztosította az országos vagy nemzetközi Dokumentum-projektek, kiállítások és konferenciák infrastrukturális hátterét is. A kortárs művészet elméleti kérdéseinek tisztázására, a művek befogadásának az intézmények és a közönség kapcsolatának aktívabbá tételére rendszeresen Országos Vizuális Művészeti Konferenciát rendezett galeristák, kurátorok és közművelődési szakemberek részére. A Tűztorony tövében működő intézményben jött létre 1993-ban a Vár Ucca Tizenhét Kiadó, amely 2000-ben Vár Ucca Kiadóvá és társadalomtudományi művészeti periodikaként a Vár Ucca Műhely folyóirattá alakult át. A Vár Ucca Kiadó egyrészt a Veszprémhez, illetve a megyéhez kötődő korábban élt jelentős művészek, tudósok bemutatását vállalta fel, másrészt az a törekvése, hogy az országos kortárs, illetve helyi irodalom képviselőinek fóruma legyen. Az intézmény a művészet lehető legtöbb területén igyekszik nyilvánosságot biztosítani a környék és Európa alkotóinak, igényes művelődési feltételeket adni az érdeklődőknek. 15

16 Városi Művelődési Központ és Könyvtár A VMK tevékenysége a 65 ezer lakosú Veszprém és környéke közművelődésében, kulturális programokkal történő ellátásában kiemelkedő fontosságú. A központi épületen kívül hat fiókintézményt működtet, ezek: a Március 15. úti Klubkönyvtár, a Dózsavárosi Klubkönyvtár, a Jutas Lakótelepi Klubkönyvtár, a Cholnoky Klubkönyvtár, a Gyulafirátóti Művelődési Ház és Kádártai Faluház. Így a megyeszékhely egész területét átfogja, és a központi épülettől távolabb fekvő városrészek valamint a városkörnyéki agglomeráció művelődésében, kulturális ellátásában is meghatározó szerepet játszik. Az intézmény művelődési központ jellegéből adódóan a kulturális alapellátáson kívül sokszínű, a lakosság legkülönfélébb rétegeit és korosztályait érdeklő tevékenységet folytat, következetesen közvetítve a különböző korok magyar illetve egyetemes értékeit. A társadalom-, a természettudományi, a művészeti ismeretterjesztésen kívül egyre több komplex módon feldolgozott tematikus programot valósít meg. Széles teret ad a civil kezdeményezéseknek, segíti a civil közösségek munkáját. (Összesen 61 klub, kör, társaság működik az intézményhez kötődően, illetve támogatásával.) A művészeti nevelés terén is figyelemreméltó, szisztematikus munkát fejt ki. Évente átlagosan 30 különféle (ipar-, nép-, képző- és fotóművészeti) kiállítást rendez falai között. Tematikus rajzpályázatokat ír ki, értékes bel- és külföldi alkotói kapcsolatokkal rendelkezik. A Veszprém Városi Művelődési Központ országosan, sőt nemzetközi viszonylatban is jelentős rangot vívott ki az elmúlt évtizedekben ének-zenei rendezvényeivel, fesztiváljaival. Ezek mind a bel-, mind pedig a nemzetközi turizmus szempontjából is jelentős kulturális események. Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht. A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark augusztus 1.-én nyílt meg a nagyközönség számára, alig hat hónapi építés, előkészítés után, de csak 1963-tól vált a város tulajdonává és fenntartásában működő intézménnyé. Ettől az időponttól számíthatjuk az állatkerti típusú fejlődés kezdetét, amely nagyjából évig tartott. Az intézmény az ország második (és első vidéki) állatkertjeként egyre népszerűbbé vált, látogatottsága gyors ütemben növekedett. Nevezetes állatai: Maugli, a farkas, Nóra, az oroszlán, Böbe, a csimpánz személyes ismerőseivé váltak az embereknek országszerte. Az intézmény ismertsége egyben a város népszerűségét is növelte, nagymértékben járult hozzá az idegenforgalom fellendüléséhez. Statisztikák a 70-es évek végétől állnak rendelkezésünkre, ezek és a korábbi esztendők beszámolóiban található adatok alapján mintegy millió főre tehető az alapítás óta itt megfordult látogatók száma (éves átlagban több mint 300 ezer fő, vannak adataink ezres évekről is). Napjainkban az éves látogatottság 200 ezer fő körül ( ) ingadozik. Az intézmény alapítása óta kiemelt feladatának tekintette és tekinti a természeti ismeretek terjesztését, a környezet-, természet- és állatvédelmi kultúra népszerűsítését, az adott kor kulturális és technikai lehetőségei által meghatározott színvonalon és minőségben. Az állatkert tagja az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA). Ennek a kapcsolatnak köszönhetően több fajmegmentő és/vagy törzskönyvezési programban vesz részt, amelyek célja az állatkerti populációk fenntartása, visszatelepítési programok megvalósítása (szibériai tigris, szumátrai tigris, oryx, vari, hiúz, mexikói katonaara stb.). Aktív részese azoknak az EAZA által meghirdetett felvilágosító, esetenként adománygyűjtő kampányoknak, amelyek egy-egy globális jelentőségű ökológiai veszélyhelyzetre irányítják rá a közfigyelmet, hozzájárulva azok megoldáshoz (Bushmeat, Atlanti esőerdők, Tigrisek, Shellshock). 16

17 Tourinform Iroda A Tourinform Veszprém április 1-je óta működik Veszprémben, fő fenntartója Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Az iroda gyűjtőterülete: Veszprém, Bánd, Csehbánya, Herend, Kislőd, Márkó, Nemesvámos-Baláca, Szentgál, Városlőd, Úrkút, Veszprémfajsz. A Tourinform Veszprém a város és környékének turisztikai non-profit információs- és marketing irodája, mely a Tourinform lánc több mint 140 tagjával együtt ellátja a bel- és külföldi turisták naprakész, versenysemleges és átfogó tájékoztatását. A Gazdasági Minisztériumhoz tartozó Magyar Turizmus Rt. szakmai felügyelete alatt működő irodák folyamatos kapcsolatban vannak a Regionális Marketing Igazgatóságokkal és az ország többi Tourinform irodájával. A Tourinform Veszprém minden évben teljes körű adatbázis-frissítést végez gyűjtőterületén a Magyar Turizmus Rt. számára Megyei kulturális intézmények a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Az 1993-ban létrehozott intézmény alapfeladata a megye önkormányzatainak, közművelődési intézményhálózatának, a települések közösségi művelődésének módszertani segítése és az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás. A Megyei Közművelődési Intézet összekötő kapocs az országos módszertani intézmények és a megye települései között, ezen túl szervezője, kezdeményezője, színhelye megyei-regionális-országos és nemzetközi kulturális eseményeknek, továbbá fontos katalizátora a megyében folyó művelődési folyamatoknak. Fontos szerepet vállal egy-egy tájegység kulturális arculatának kialakításában, s mindazokban a törekvésekben, amelyek a kultúrát a településés térségfejlesztés szerves részévé teszik. Veszprém megyét elsősorban aprófalvak és kistelepülések alkotják; ez meghatározza az intézmény tevékenységének súlypontjait. Egyik fontos funkciója a képzés, továbbképzés, amely a művelődési otthonokban dolgozó szakemberekre, a helyi önkormányzatok kulturális referenseire, a művészeti csoportok vezetőire, a civil szervezetek vezetőire terjed ki. A kulturális szféra szakembereinek képzése mellett részt vállal a szélesebb körű felnőttoktatásban. Elsősorban a vidékfejlesztéshez kapcsolódó, 17

18 EU-s támogatású SAPARD-programok kimunkálásában, megvalósításában működik együtt a hátrányos helyzetű térségekkel. A kistelepülések mindennapi életét is segítve több civil szervezet mellett kiemelten támogatjuk a Falugondnokok Megyei Egyesületét. Szintén civil szervezetek a partnereink az egyes korosztályok elsősorban a gyermekek és a szépkorúak művelődésének segítésében. A kormányprogrammal és Veszprém Megye Önkormányzatának elképzelésével összhangban támogatjuk a roma közösségek kulturális törekvéseit, hagyománygyűjtést, rendezvényeket illetve tehetséggondozó táborokat szervezünk számukra. Az intézet fontos szerepet tölt be az amatőrművészeti mozgalom gondozásában. Képzéseket szervez a művészeti csoportok vezetőinek, és bemutatkozási lehetőséget biztosít az alkotó közösségek számára kisebb településeken, megyei versenyeken, országos fesztiválokon és nemzetközi találkozókon egyaránt. Az intézmény tevékenységében fontos helyet foglal el a népi kultúra, a népművészet értékeinek feltárása, ápolása, felelevenítése, különös figyelmet fordítva a nemzetiségek, kisebbségek sajátos kultúrájára is. Ezt fémjelzi az intézet tevékenysége nyomán megélénkült néptáncmozgalom, a népdalkörök sokasága, a tárgyalkotó népművészet iránt megnövekedett érdeklődés és a népi kismesterségek felelevenítését szolgáló Kézműves Iskola. Intézetünk szorosan együttműködik a megye tárgyalkotó népművészeti hagyományait gondozó, átörökítő Veszprém megyei Népművészeti Egyesülettel és a Veszprémi Kézműves Műhellyel. Az intézmény fontos szerepet vállal a civil társadalom fejlesztésében, illetve a nemzetközi kulturális kapcsolatok alakításában. Segítséget nyújt a megyét reprezentáló művészeti csoportok, előadóművészek, egyéni alkotók külföldi bemutatkozásához, illetve külföldi partnerek fogadásához. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság a megye egész területére kiterjedően beleértve ebbe Veszprém várost is gyűjtő, bemutató, módszertani és szakhatósági szereppel rendelkezik. Kiállításaihoz, bemutatóhelyeihez kapcsolódóan közművelődési programokat, kulturális rendezvényeket is szervez. A múzeum történeti, néprajzi, iparművészeti, képzőművészeti és irodalomtörténeti témájú tárgyakat, dokumentumokat gyűjt és tart nyilván. Szakhatósági jogkörében együttműködve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szervezetével beruházásokhoz kapcsolódóan leletmentő és megelőző régészeti feltárásokat végez, illetve rendszeresen ellenőrzi a régészeti jelentőségű földterületeket. Restaurátorbázisa amely az idei évben költözött be Veszprémbe, egy felújított épületberészint konzerválja, részint bemutatásra alkalmassá teszi az anyagot. Raktárbázisa (betelepítése Veszprémbe szintén folyamatban van) szakszerűen tárolja a gyűjteményébe tartozó, de nem kiállított anyagokat. Régészet, néprajz, történeti muzeológia és képzőművészet témakörökben országos és nemzetközi konferenciákat szervez. Kiadványai a Veszprém Megyei Múzeumi Közlemények és a Balácai Közlemények- éves gyakorisággal jelennek meg. Nemzetközi kapcsolatokat ápol a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal, a komáromi Duna Menti Múzeummal, az olaszországi Pordenone város múzeumával és a szlovéniai Ptuj város múzeumhálózatával. Eötvös Károly Megyei Könyvtár A könyvtár kettős feladatkörének megfelelően -megyei módszertani központ és városi könyvtár- végzi feladatát. A könyvtárak az infor mációhoz jutás alapintézményei, különösen áll ez a megyei könyvtárakra. Kiterjedt számítógépes rendszere van, adatbázisa és dokumentum nyilvántartása elektronikus úton is elérhető. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) egyik alapintézménye, amely nem csak kölcsönzést, de sokrétű könyvtárközi szolgáltatást végez. Helytörténeti 18

19 adatbázissal rendelkezik, ami komoly segítség a kutatásban érdekelteknek.részt vesz a megyei és országos szakfelügyeleti munkában. Kiadói tevékenységet és feladatköréhez kapcsolódó közművelődési tevékenységet is végez: könyvbemutatókat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat szervez. Épületén belül működik az Európai Információs Pont és a Vállalkozásfejlesztési Központ. Veszprém Megyei Levéltár A Veszprém Megyei Levéltár az évi LXVI. Törvény alapján, mint közfeladatot ellátó szerv végzi tevékenységét. Levéltári anyagot derít fel, vesz át, biztosítja védelmüket, megőrzésüket, végzi nyilvántartásukat, rendezésüket, selejtezésüket. Szakfelügyeleti tevékenysége kiterjed gyűjtőterülete (Veszprém és Veszprém megye) irattermelő szerveit, engedélyezi a selejtezéseket, véleményezi az iratkezelési szabályzatokat. Hivatalos és magánügyfél szolgálatot biztosít, felvilágosítást ad. Szakkönyvtárat és segédgyűjteményt tart fenn. Tudományos és közművelődési szakmai-módszertani kutató és fejlesztő tevékenységet is végez, kiadványokat ad ki, tudományos és közművelődési rendezvényeket szervez. Veszprém Petőfi Színház Az 1961-ben alapított színházat a Megyei Önkormányzat tartja fent, önként vállalt kulturálisművészeti feladatként, de működését Veszprém város is támogatja. A színház alapfeladata prózai, zenés és táncszínházi előadások bemutatása Veszprém megye és város felnőtt és gyermek közönségének. Jelenlegi bérleteseinek száma 25 ezer fő. Alapfeladatához kapcsolódóan végez díszlet-, jelmez- és kellékgyártást és kölcsönzést (műhelyház és jelmeztár működtetésének keretében), reklám és propaganda tevékenységet, hang- és videó felvételeket készít. Színészházat tart fenn. Szakmai műhelyként működteti a Latinovits Zoltán Játékszínt, ahol kísérleti jellegű darabok bemutatójára kerül sor. Színházi és egyéb közművelődési tevékenységet (pl. kiállítások, koncertek szervezése) is végez. Kabóca Bábszínház A Kabóca Bábszínházat január 1-ei indulással, a korábban városi keretekben működő Kabóca Bábstúdióból hozta létre a Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ország 13. bábszínházaként. Legfiatalabb kulturális intézményünket társulás formájában tartja fent a két alapító, az önkormányzatokat 6 fős Társulási Tanács képviseli. A fenntartási költségek megoszlása %-os, az együttműködést társulási megállapodás rögzíti. A Kabóca Bábszínház előadásokat hoz létre és mutat be Veszprém megye és Veszprém város gyermekközönségének, elősegítve ezzel a korosztály igényes nevelését és szórakoztatását. Jelenlegi bérleteseinek száma 8000 fő. Segíti a megye amatőr bábmozgalmában tevékenykedők szakmai képzését, továbbképzését. Bábszínházi és szakmai programokat szervez amatőr és hivatásos szakemberek, társulatok közreműködésével. Évente megrendezi a Kabóciádé elnevezésű, részint szakmai, részint a nagyközönségnek szóló nagyszabású, egyre nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényét Veszprémben Nem önkormányzati fenntartású intézmények A HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Veszprémi Intézménye Több mint 4000m2-en, egyhektáros parkban nyitotta meg kapuit március 1-jén a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Veszprémi Intézménye. Az intézményt a Honvédelmi Minisztérium 100 %-os tulajdonában lévő HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. működteti. 19

20 Az alapító Honvédelmi Minisztérium szándéka szerint intézmény kiemelt fő feladata a hadsereg tagjainak és családtagjainak kulturális szolgáltatások nyújtása, a katonai szervezetek meghatározott rendezvényeinek kiszolgálása. A speciális, a honvédség körében végzendő szolgáltatási feladataink mellett a művelődési központ léptékű városi és lakóterületi, esetenként régiós vagy országos hatókörű közművelődési szolgáltatásokat jelenléte, fejlesztése, szervezése és értékesítése. Vendéglátói és kereskedelmi szolgáltatásokat biztosít (szerződéses bérleti rendszerben). A veszprémi intézmény sokrétű kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket, a tánc és a zene műfajához kapcsolódó színpadi produkciókat, színházi előadásokat, rendszeres filmvetítéseket szervez. Számos alkotó- és előadó-művészeti csoportot, klubot, szakkört tart fenn. Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Kht. A Pannon Várszínház február 16-án alakult. Szervezetünk regionális jellegű, elsősorban a Közép-Dunántúl és a Balaton- Régió kulturális-idegenforgalmi arculatának színesítését, programkínálatának bővítését, új műfajok, sajátos fesztiválok létrehozását, meghonosítását tekinti feladatának. Célrendszerében központi szerepet játszik a Közép-Dunántúl páratlan vár- és kastélyrendszerének kulturális-turisztikai hasznosítása, történelmi múltunk, kultúránk elemeiből építkező korszerű produkciók létrehozása. A kőszínházi szezonban mindenekelőtt az összművészetiségen alapuló, a kortárs művészetek eredményeit egyesítő, hagyományainkat újszerű szemlélettel frissítő színházi előadásokat kínál. A Pannon Várszínház meghatározó tevékenysége a fesztiválszervezői munka. A Tánc Fesztiválja elnevezésű Összművészeti Találkozó a tánc-, a zene-, a film-, a fotó- és képzőművészet országos hírű és nemzetközi jellegű évenkénti seregszemléje. A Pannon Várszínház egyik alapítója a 2004-ben létrehozott Veszprémi Ünnepi Játékoknak. NYÁRI FESZTIVÁLOK, RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÓINAK SZÁMA, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Látogatók Látogatók évi Rendezvény neve száma /fő/ száma /fő/ önkorm. támogatás Gizella Napok Csermák Zenei Fesztivál A Tánc Fesztiválja Kabóciádé Utcazene fesztivál Veszprémi Nyári Fesztivál eft-ban Vivace Folkloriade Veszprémi Ünnepi Játékok Művészetek Háza kiállításai, rendezvényei HEMO nyári programja Összesen: 20

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz A közhasznú minősítésű Fészek Művészklub már 112 éve az országban, de a világban is egyedülálló összművészeti művelődési központként és most már befogadó színházként

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Közpénzekből nyújtott támogatások

Közpénzekből nyújtott támogatások Ugrás a tartalomhoz! Közpénzekből nyújtott támogatások Az oldal menüje Főoldal Tájékoztató Jogszabályi háttér Adatlap ellenőrzés Kapcsolat Tájékoztató pályázóknak Tájékoztató pályázat kiíróknak Tájékoztató

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000

Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Miskolci Nemzeti Miskolc Trilógia című meghívásos verseny megrendezésének támogatása fiatal koreográfusok számára 25 1 000 000 Kortárs Táncért és Jelelő ért 0 ker. A Frenák Pál Társulat Oda munkacímű új

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Együtt Európában VARGA TAMÁS

Együtt Európában VARGA TAMÁS Együtt Európában 147 Együtt Európában 2006 nyarán nagy lépést tettünk a nemzetközi (szlovén, román, cseh, szlovák és horvát) partnereinkkel való együttműködésben: lebonyolítottuk első igazi projektünket,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2002. (VI.1.) számú. r e n d e le t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2002. (VI.1.) számú r e n d e le t e a Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 7/1999. (IV.1.) számú helyi önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen

Felelősséggel. szellemi kincseinkért. az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen Felelősséggel szellemi kincseinkért az E.ON vállalati mecenatúrája kulturális és oktatási területen A magyarországi E.ON vállalatcsoport elkötelezetten támogat kulturális eseményeket, oktatási és kulturális

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

27. megállapítja az ülnök megbízatásának megszűnését, ha a megbízatás az ülnök 70. életévének betöltése miatt szűnt meg.

27. megállapítja az ülnök megbízatásának megszűnését, ha a megbízatás az ülnök 70. életévének betöltése miatt szűnt meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben