Elektronikus ügyintézés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus ügyintézés"

Átírás

1

2 Impresszum: E könyv készítése során a Szerz k és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák el fordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerz k felel sséget nem vállalnak. A könyvben el forduló cég és termékmegnevezések, legyenek akár bejegyzett védjegyek vagy sem, kizárólag az egyértelm hivatkozás, vagy magyarázat céljából kerültek feltüntetésre. A Szerz knek és a Kiadónak nem állt szándékában azok kisajátítása, illetve jogtalan felhasználása. Szándékuk szerint, ilyen esetekben a jogos tulajdonos érdekinek szem el tt tartásával jártak el. A programot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium NETreKész Programja támogatta. E kiadvány a számítástechnikai tanfolyamok támogatására hivatott. Kiadja a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 2

3 Tartalom: 1. LECKE ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS A MEGOLDÁS LEHET SÉGE AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS SZEREPE Az elektronikus aláírás szabályozása Mi az elektronikus aláírás? Az elektronikus aláírás technológiája Az elektronikus aláírás fajtái LECKE FELADAT LECKE AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA AZ ALÁÍRÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Melyek az elektronikus aláírás költségei? AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS ALKALMAZÁSÁNAK ALAPELVEI LECKE MIT JELENT AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS FOGALOM? TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Korai megoldások az EU-ban és hazánkban MÉRFÖLDKÖVEK HAZAI VISZONYLATBAN Elektronikus ügyintézés stermel e-bevallása Elektronikus Vám-ügyintézés az interneten Elektronikus ügyintézés a Budaörsi Önkormányzatnál E-adózás: nem büntet az APEH Dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma Népszer az internetes adóbevallás Személyi kölcsön az interneten keresztül E-közigazgatási portál Veszprémben Ügyintézés tanyán, mobilról Az internetre kerül az összes magyar jogszabály Egyre jobban megy az online ügyintézés Mintaprojektté vált a XIII. kerületi e-önkormányzat Els Hazai Mobilkormányzati Konferencia: e-ügyintézés telefonon Internetes cégbejegyzés E-ügyintézés a felvi.hu-n LECKE AZ MSZH E-ÜGYINTÉZÉSI RENDSZERE A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ ALAPJÁN M KÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK Technikai feltételek Az azonosítás feltételei Beadványtípusok M VELETEK AZ RLAPOKKAL LECKE BEADVÁNY BENYÚJTÁSÁNAK FOLYAMATA El készítés Alapadatok Hibalehet ségek rlapfeltöltés Mellékletek feltöltése Hibahelyek Díjkalkuláció

4 6.2. BEKÜLDÉS Beküldés ügyfélkapun keresztül Beküldés elektronikus aláírással Visszaigazolás Ügykövetés Ügykövetési táblázat GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK LECKE ÜGYFÉLKAPU MIRE JÓ AZ ÜGYFÉLKAPU? Ki használhatja az Ügyfélkaput? Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során? Mennyi ideig érvényes a személyes ügyfélkapum? REGISZTRÁCIÓ AZ ÜGYFÉLKAPUN Mi szükséges ügyfélkapu nyitásához? Meg kell-e jelenni személyesen? Regisztráció indítása interneten: ideiglenes regisztráció Regisztráció elektronikus aláírással Az Ügyfélkapu által elfogadott elektronikus tanúsítványok Aktiválás, ügyfélkapu nyitása Lehet-e több személyes ügyfélkapum? LECKE ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS REGISZTRÁCIÓ AZ ÜGYFÉLKAPUN DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL AZ ÜGYFÉLKAPURA TÖRTÉN BELÉPÉS DIGITÁLIS ALÁÍRÁS HASZNÁLATÁVAL LECKE ADMINISZTRÁCIÓ HOGYAN VÁLTOZTATHATOM MEG A JELSZAVAM? MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM JELSZAVAM? HATÁROZAT ÁTVÉTELE ELEKTRONIKUS ÚTON HOGYAN SZÜNTETHETEM MEG ÜGYFÉLKAPUMAT? HOGYAN HOSSZABBÍTHATOM MEG AZ ÜGYFÉLKAPUM ÉRVÉNYESSÉGÉT? LECKE ÜGYFÉLKAPUS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓ- ÉS JÁRULÉKBEVALLÁS Értesítési tárhely üzenetei: LECKE INTERNETES OKMÁNYIRODA ADATSZOLGÁLTATÁS LETILTÁSA E-FELVÉTELI OEP-SZOLGÁLTATÁSOK LECKE KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK ÉS AZ E-ÜGYINTÉZÉS GÁZMÉR ÁLLÁS BEJELENT FELÜLET ÉGÁZ DÉGÁZ ZRT ÁRAMSZOLGÁLTATÓ, E-ON ÜGYINTÉZÉS Id pontfoglalás ügyfélszolgálati irodákba Havi részszámla összegének módosítása SMS mér állás-bejelentés LECKE BANKI ÜGYINTÉZÉS CIB INTERNET BANK INTERNET BANK M KÖDÉSE

5 14. LECKE BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS GÉPJÁRM KÁRBEJELENTÉS LECKE KÖZIGAZGATÁSI ÉS ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZPONTI HIVATALA SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY GÉPJÁRM OKMÁNYOK ÉRTESÍTÉS KÜLDÉS OKMÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉNEK LEJÁRTÁRÓL A tájékoztató levél GÁZÁRTÁMOGATÁS ÜGYINTÉZÉS LECKE IDEGENFORGALOM, UTAZÁS LECKE ELEKTRONIKUSUGYINTEZES.LAP.HU ELEKTRONIKUSUGYINTEZES.LAP.HU MELLÉKLET /2005. (IX. 22.) KORM. RENDELET AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

6 1. lecke Elektronikus ügyintézés 1.1. A megoldás lehet sége A közösségi és gazdasági élet egyre több területén a szervezetek, szolgáltatók lehet vé teszik a részleges, vagy teljes elektronikus ügyintézést. Ha ma az elektronikus ügyintézést említjük, legtöbbeknek az Ügyfélkapu jut eszébe, mely a webcímen érhet el. Itt az okmányirodai ügyek, az adózással, társadalombiztosítással kapcsolat ügyek intézése mellett olyan témákban is eljárhatunk, kaphatunk információkat, mint például a cégek, gépjárm vek nyilvántartása, vagy személyi okmányok beszerzése, megújítása. Az oldalon jelenleg az egyik legkeresettebbek rovatban a gázár-támogatással kapcsolatos témát is megtaláljuk. Ha ellátogatunk az oldalra, regisztráció nélkül is számos információt kaphatunk, azonban az ügyintézés igénybevételéhez okmányirodai regisztráció és ehhez kapcsolódóan digitális aláírásra van szükség. A közigazgatásban megjelen megoldások mellett, a piaci élet egyre több szerepl je fedezi fel az elektronikus ügyintézésben rejl lehet ségeket, annak gyorsaságát és nem utolsó sorban alacsonyabb költségét. Ilyen megoldásokat látunk az energiaszolgáltatók, a bankok (e-banking) ügyfélkapcsolataiban, de itt említhetjük meg az elektronikus vásárlás lehet ségét, amely mára külön kategóriaként e-vásárlás önállósodott Az elektronikus aláírás szerepe Fontosabb szerepet kap mindennapi életünkben az elektronikus kereskedelem, az elektronikus okmányok és szerz dések használata. Az elektronikus aláírás alkalmazása lehet séget nyújt arra, hogy akár egymást nem ismer felek távközl és informatikai hálózatokon keresztül ügyeiket biztonságosan intézhessék. Különös fontosságú az elektronikus aláírások szerepe az elektronikus közbeszerzés, az elektronikus banki m veletek és a közigazgatással kapcsolatos hivatalos ügyek intézésében. Elektronikusan aláírható minden elektronikus dokumentum, legyen az szöveg, hang, vagy akár kép. Az elektronikus aláírásról szóló törvény háromféle elektronikus aláírást különböztet meg. Ezek mindegyike arra szolgál, hogy az "aláíró" személyét azonosítsa, azonban különböz biztonsággal, hitelességi szinttel rendelkeznek. A legtágabb fogalom az ún. egyszer elektronikus aláírás, amelybe minden olyan aláírás beletartozik, amikor valaki egy elektronikus dokumentum alatt elhelyezi, "odaírja" a nevét, vagy valami más jelet, ami t azonosítja. A következ két kategória a fokozott biztonságú és a min sített elektronikus aláírás, amelyek biztosítják az aláíró azonosíthatóságát és a dokumentum sértetlenségét. Mindezt az teszi lehet vé, hogy kizárólag az aláíró rendelkezik a személyéhez kötött egyedi kódsorozattal, a magánkulccsal (egy kulcspár két összetartozó kódsorozatának egyikével, amelyet az aláírás el állításához használ, míg a másikat, a nyilvános kulcsot a dokumentum címzettje kezeli az aláírás hitelességének ellen rzésénél). A kulcspár és az aláíró személyének az összetartozását az üzletfelek által ismert harmadik fél, a hitelesítés-szolgáltató ún. tanúsítvánnyal 6

7 garantálja. A fokozott biztonságú és a min sített elektronikus aláírás technikailag azonos módon m ködik (a min sített elektronikus aláírás is fokozott biztonságú), a közöttük lév különbséget egyrészt a tanúsítvány, illetve a mögötte álló szolgáltató min sítése (lásd. kés bb), másrészt az aláíráshoz használt aláíró eszköz biztonsági besorolása jelenti Az elektronikus aláírás szabályozása A törvényi szabályozás legf bb célja az volt, hogy a csak elektronikus formában létez iratok ugyanolyan bizonyító er vel rendelkezzenek, ugyanolyan joghatást váltsanak ki, mint a papíralapú társaik. Ehhez azonban nem elég, hogy a megfelel technológiával létre lehessen hozni a hiteles elektronikus aláírást, az is fontos, hogy azokat a jogrendszer elismerje, hiszen bizonyos ügyletekhez a jogszabályok alaki követelményként írásbeli formát írnak el. A jogszabályi háttér megteremtésével tehát a jöv ben lehet ség nyílik arra, hogy akár a közigazgatási ügyintézés során is lehet elektronikus aláírást és elektronikus iratokat alkalmazni úgy, hogy a papír alapú ügyintézésre ne legyen szükség. Emellett természetesen az üzleti életben is lehet majd szerz déseket kötni elektronikus úton. Bár a törvény a lehet ségekhez képest technológia-semleges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések megalkotásakor elkerülhetetlen volt, hogy a világban legelterjedtebb technológiát, az ún. nyilvános kulcsú technológiát (ezt az angol nyelv elnevezés, a Public Key Infrastructure alapján szokták PKI-nak nevezni) vegyék alapul a jogszabályok alkotói. A törvény legfontosabb funkciója, hogy egyrészt meghatározza az egyes elektronikus aláírás típusokhoz tartozó jogkövetkezményeket, illetve azok bizonyító erejét, másrészt pedig felhasználásuk lehet ségeit, illetve korlátait. A biztonsági követelmények teljesülésének függvényében kapcsol a törvény különböz jogkövetkezményeket az elektronikus aláírások használatához. A törvény végezetül felhatalmazásokat ad végrehajtási rendeletek (kormány, miniszteri és önkormányzati rendeletek) megalkotására és tartalmazza a szükséges jogszabály módosításokat, amelyek megteremtik az általuk szabályozott területen az elektronikus dokumentumok felhasználásának lehet ségét Mi az elektronikus aláírás? Az elektronikus aláírás olyan, a dokumentumhoz csatolt digitális jelsorozat, amely a dokumentum tartalmából és az aláíró kizárólagos tulajdonában lév egyedi kulcsból (ami szintén digitális kód) bonyolult matematikai eljárással áll el. Az érvényes aláírás a fogadó fél számára garancia a küld személyére nézve és arra, hogy a dokumentum az aláírás elhelyezése óta nem változott meg. 7

8 Az elektronikus aláírás technológiája A nyílt távközl hálózatok (mint például az Internet) felépítéséb l adódóan az üzenetek különböz szolgáltatók által kontrollált rendszereken haladnak keresztül. A biztonság növeléséhez arra van szükség, hogy a küld fél személye egyértelm en azonosítható legyen, és hogy az eredeti üzenet ne változhasson meg. Erre a problémára jelenleg világviszonylatban a legelterjedtebb technikai megoldás az aszimmetrikus, más néven a nyilvános kulcsú eljárásokra alapozott elektronikus aláírás. Az ilyen eljárásokra alapozott elektronikus aláírás f tulajdonságai: egy adott elektronikus aláírásnak egy és kizárólag egy tulajdonosa lehet, lehet vé teszi az aláíró személyének egyértelm meghatározását, az aláírónak kizárólagos lehet sége van aláírásának elkészítésére, egyértelm en megállapítható az elektronikus úton aláírt elektronikus dokumentum valamely, az aláírást követ véletlen vagy szándékos módosulása, további technológiai elemek, illetve szolgáltatások alkalmazásával az aláírás hiteles id pontja is csatolható az elektronikus úton aláírt irathoz (id bélyegz ). A nyilvános kulcsú eljárások esetén az elektronikus aláíráshoz két kulcs tartozik. A kulcspár létrehozásakor megfelel hogy matematikai algoritmusok biztosítják, a nyilvános kulcs ismeretében a hozzá tartozó magánkulcsot ne lehessen visszafejteni, az aláírást ne lehessen a nyilvános kulcs ismeretében hamisítani. 8

9 A kulcsok egyikével kódolt adatsort csakis a hozzátartozó másik kulccsal lehet dekódolni. A kulcspár egyik felét, az aláíró kizárólagos birtokában lév ún. magánkulcsot (ezt szokás aláírás-létrehozó adatnak is nevezni) az aláírás létrehozására használják, a kulcspár másik fele, a bárki által megismerhet nyilvános kulcs (ezt szokás aláírás-ellen rz adatnak is nevezni) az aláírás ellen rzésére használható. Az aláírás létrehozása úgy történik, hogy az eredeti üzenetb l készített lenyomatot az üzenet aláírója magánkulcsával kódolja. Ez a digitális aláírás, amely az eredeti üzenethez csatolva kerül továbbításra. A lenyomat egy, az eredeti üzenetb l ismert matematikai módszerrel (ún. Hash algoritmussal) készített kód, amelyet a magánkulcs felhasználásával tovább kódolunk (rejtjelezünk), ez adja az üzenet és a magánkulcs által egyértelm en meghatározott aláírás kódot. 9

10 Az aláírás ellen rzésénél két folyamat zajlik automatikusan: egyrészt újra kiszámításra kerül az eredeti üzenet lenyomata ugyanazzal a hash függvénnyel, amit a küld is alkalmazott, másrészt a digitális aláírásból a nyilvános kulccsal szintén helyreállításra kerül az üzenet lenyomata. Amennyiben a két lenyomat azonos, gyakorlatilag biztosra vehet, hogy az üzenet tartalma nem változott a továbbítás során és hogy a digitális aláírást valóban a küld birtokában lév magánkulccsal hozták létre. 10

11 A magánkulcsot tartalmazó adathordozó fizikai megjelenési formája sokféle lehet - megfelel óvintézkedések mellett - tárolható file-ban, floppy lemezen, vagy biztonságos módon intelligens kártyán, vagy ún. USB tokenben. A nyilvános kulcsot a szolgáltató teszi közzé, például az Interneten, illetve az üzenethez a küld is csatolja az ún. tanúsítványt, amely tartalmazza a nyilvános kulcsot. Bár az elektronikus aláírás elkészítése és ellen rzése meglehet sen bonyolult matematikai folyamat, amelyet azonban az erre szolgáló programok a felhasználó számára egy "gombnyomásra" végeznek el Az elektronikus aláírás fajtái Az elektronikus aláírásról szóló törvény az elektronikus aláírások három típusát különbözteti meg. Ezek az "egyszer " elektronikus aláírás, a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és a min sített elektronikus aláírás. 11

12 1. "Egyszer " elektronikus aláírások közé tartozik mindenfajta, akár technikai biztonságot nélkülöz eljárás is, amikor az aláíró egy elektronikus szöveg, vagy elektronikus levél (pl. ) végére odaírja a nevét, vagy más azonosítóját. A törvény kimondja, hogy az aláírás elfogadását megtagadni nem lehet kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formában létezik. 2. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthet, olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és a dokumentum tartalmához technikailag olyan módon kapcsolódnak, hogy azokon érzékelhet, ha az aláírás elhelyezését követ en bármilyen módosítás történt. A technika jelenlegi állása mellett ez már a nyilvános kulcsú aláírási technológián alapuló elektronikus aláírást jelenti. Az elektronikus aláírás ezen fajtáját is hitelesítés-szolgáltató tanúsítja, de az aláírás technológiája, biztonsági foka vagy a hitelesítés-szolgáltatóval szembeni elvárások eltérnek (pl.: kevésbé szigorúak) a min sített aláírással szembeni követelményekt l. 3. A min sített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, mely megfelel a törvényben és végrehajtási rendeletében el írt magas szint technológiai és a min sített hitelesítés-szolgáltatóval szemben támasztott szakmai és megbízhatósági követelményeknek. 12

13 2. lecke Feladat Regisztráljunk elektronikus aláírást egy olyan szolgáltatónál, ahol ingyenesen, vagy teszt célja igényelhetünk digitális aláírást. Keressünk ilyen szolgáltatást a neten. A TrustCenter ingyenes tanúsítványa egy évig érvényes, tetszés szerint meghosszabbítható, és a tanúsítványba felvehetjük saját nevünket is. Új tanúsítvány igénylése A titkos elektronikus kommunkációhoz használatos tanúsítvány beszerzését Windows XP-n, Microsoft Internet Explorer 6 és Outlook Express 6 használatával mutatjuk be. A lépések hasonlóak más operációs rendszeren, illetve levelez programokban is. A példában a TrustCenter-t l igénylünk tanúsítványt, mivel ez a szolgáltató ingyenesen biztosítja, a nevünket is belefoglalhatjuk személyes megjelenés nélkül (a szolgáltató ugyanis csak az címünket ellen rzi). Fontos megemlíteni, hogy az ilyen ingyenes tanúsítvánnyal semmilyen biztosíték, garancia nem jár. Ha pénzügyi garanciával szeretnénk bebiztosítani magunkat, válasszunk fizet s szolgáltatót. 1. lépés A tanusítvány igénylést angolul vagy németül indíthatjuk: TrustCenter Express Certificate angol nyelven: https://www.trustcenter.de/csbin/mycert.cgi/en/55 TrustCenter Express Certificate német nyelven: https://www.trustcenter.de/csbin/mycert.cgi/de/55 Az els lépésben egy egyszer rlapot látunk, amivel megadhatjuk adatainkat: Gender: a kérelmez neme First name, Last name: a kérelmez neve. A tanúsítványban First Last sorrendben lesz látható a nevünk, ezért ha a magyar sorrendben szeretnénk a nevünket viszontlátni, a vezetéknevünket írhatjuk a First name mez be és fordítva. 13

14 Country: Hungary az az cím, amivel a tanúsítványt használni fogjuk (valódi, m köd e- mail fióknak kell lennie, mert a szolgáltató egy ellen rz -t fog küldeni). 2. lépés A második lépésben válasszunk jelszót ("Emergency password") - ennek ismeretében a szolgáltatás webes felületén visszavonhatjuk tanúsítványunkat, ha lejárta el tt kompromittálódna (azaz attól kellene félnünk, hogy valaki a nevünkben aláír egy levelet, mert rizetlenül hagytuk a gépünket, elvesztettünk vagy elfelejtettük a jelszavunkat, stb). Ugyanitt a "private key protection" négyzet bejelölésével védhetjük a privát kulcsunkat; ha bejelöljük, az operációs rendszer minden esetben figyelmeztetni fog, ha tanúsítványunkat használjuk (vagy esetleg egy rosszindulatú alkalmazás a nevünkben használni akarná). A "Cryptographic Service Provider" választólistában kijelölhetjük, hogy melyik - az operációs rendszerben elérhet - titkosító modult szeretnénk használni. A Microsoft Enhanced Cryptographic Provider kiválasztása javasolt. Az "Exportable private key" szekcióban a privát kulcsunkat exportálhatóként jelölhetjük. Tegyük meg abban az esetben, ha a privát kulcsunkról biztonsági másolatot szeretnénk készíteni vagy több gépen is szeretnénk használni (ilyenkor viszont ügyelni kell, hogy az exportált fájl ne kerülhessen illetéktelen kezekbe). Ezek után létrehozhatjuk a tanúsítványhoz tartozó privát és nyilvános kulcsunkat ("Generate key pair"). A böngész figyelmeztet, hogy a weboldal a nevünkben új kulcspárt fog generálni, de mivel pontosan ezt szeretnénk, kattintsunk az Igen gombra. 14

15 Ezután a szolgáltató megkezdi a kérés feldolgozását. 3. lépés Indítsuk el a levelez programunkat; a példában az Outlook Express 6-ot használjuk, de a m velet Outlook-ban, Mozillában, Mozilla Tunderbird-ben és Operában is hasonló. A tanúsítvány igénylése után néhány percen belül t kapunk, mely tartalmazza azt az URL-t, amit a böngész ben betöltve telepíthetjük az új tanúsítványunkat. Ha ez az els elektronikusan aláírt , amit valaha kaptunk, az Outlook Express felhívja rá a figyelmünket. Olvassuk el a tájékoztatót, majd kattintsunk a Tovább gombra. A levélben szerepl instrukcióknak megfelel en válasz- -t kell küldenünk. Ezt legegyszer bben a levélben szerepl linkre kattintva ("Or simply click...") tehetjük meg. Küldjük el a levelet. 4. lépés Néhány percen belül újabb -t kapunk, melyben a TrustCenter értesít arról, hogy a tanúsítványunk elkészült. Nyissuk meg a levélben látható internet-címet a böngész ben (azaz kattintsunk rá). 15

16 Kattintsunk az Install certificate gombra. A böngész figyelmeztet, hogy a weboldal a nevünkben új tanúsítványt fog hozzáadni a tanúsítvány-tárunkhoz. Pontosan ezt szeretnénk tenni, kattintsunk az Igen gombra. Ezzel telepítettük az új tanúsítványunkat (Installation of your certifiacte was successful), már használatba is vehetjük. 5. lépés Az Outlook Express-ben nyissuk meg a postafiókunk beállításait. (Eszközök -> Fiókok... -> postafiók -> Tulajdonságok) A "Biztonság" fülön a "Kijelölés" gombokra kattintva kiválaszthatjuk az aláírásra és titkosításra használt tanúsítványt. Ebben a példában ugyanazt a tanúsítványt használjuk mindkét célra a kényelem kedvéért. Az operációs rendszer a tanúsítványainkat a bennük foglalt címek alapján sz ri a listában, tehát ha több tanúsítvánnyal rendelkezünk, itt csak azokból választhatunk, melyek az aktuális postafiókhoz rendelt -címet tartalmazzák. Az "OK" gombra kattintva fogadjuk el a módosításokat. 16

17 17 Elektronikus ügyintézés

18 3. lecke Az elektronikus dokumentumok gyakorlati alkalmazása A min sített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat teljes bizonyító erej magánokiratnak min sül, vagyis az ellenkez bizonyításáig bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta, vagy magára nézve kötelez nek ismerte el. A törvény minden elektronikus dokumentum esetében úgy rendelkezik, hogy amennyiben azon min sített aláírás szerepel, és az aláírás ellen rzésének eredményéb l más nem következik, vélelmezni kell, hogy a dokumentum tartalma az aláírás óta nem változott. A szövegben a "nem változott" kifejezés, azt jelzi, hogy mind a szándékos módosítástól, mind a kezelés során bekövetkez technikai hibától mentesnek kell tekinteni a dokumentumot. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott irat esetében a törvény szintén felállít egy vélelmet, mely szerint, ha a fokozott biztonságú elektronikus aláírás ellen rzésének eredményéb l más nem következik, a dokumentum adatait meg nem hamisítottnak kell tekinteni. Fontos megjegyezni, hogy az elektronikus dokumentum kinyomtatott változatához nem f z dnek ugyanezen joghatások Az aláíró jogai és kötelezettségei Az elektronikus aláírással kapcsolatosan nemcsak a szolgáltatónak, hanem az aláírónak is vannak kötelezettségei. Az aláíró köteles haladéktalanul tájékoztatni a hitelesítés-szolgáltatót az azonosításához szükséges adatokról, továbbá ezek változásáról, az aláírás-létrehozó adatnak illetéktelen személy tudomására jutásáról vagy elvesztésér l, az általa észlelt, törvényben meghatározott rendellenességekr l, a tanúsítvánnyal ellátott elektronikus dokumentummal kapcsolatos jogvita megindulásáról. Amennyiben ezen kötelezettségeit elmulasztja, az ebb l ered kárért felel. Mind az aláíró, mind a képviselt személy, vagy szervezet kérheti a tanúsítvány felfüggesztését, visszavonását. Az aláíró az aláírás-létrehozó adatot kizárólag az aláírás létrehozására használhatja, betartva a tanúsítványban jelzett esetleges egyéb korlátozásokat is Melyek az elektronikus aláírás költségei? Az elektronikus aláírás költsége jellemz en két részb l tev dik össze: Az elektronikus aláíró eszköz és az illeszt befektetést igényel, egység beszerzése egyszeri 18

19 Az elektronikus aláírás tanúsítása, illetve annak fenntartása a tanúsítvány típusától, biztonsági fokozatától függ en évi fix költséget jelent. Az egyes tranzakciók aláírásáért többnyire külön már nem kell fizetni Az elektronikus aláírás alkalmazásának alapelvei Az elektronikus aláíráshoz f z d legfontosabb jogkövetkezmény, hogy az elektronikus aláírás, illetve dokumentum bizonyítási eszközként történ alkalmazását megtagadni, illetve joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet kizárólag amiatt, hogy az aláírás (akár "egyszer " elektronikus aláírás formában is), illetve az irat, vagy dokumentum elektronikus formában létezik. A törvény azonban megállapít e fontos szabály alól bizonyos kivételeket is - az öröklési, házassági, családi és gyámsági ügyeket -, ahol a jogviszonyok súlyából és jellegéb l adódóan sérülne a jogbiztonság, ha a kizárólag elektronikus formát a törvény lehet vé tenné. A bírósági, illetve a hatóságok által lefolytatott államigazgatási eljárásokban akkor lehet kizárólag elektronikus formában eljárási lépéseket tenni (pl.: eljárást kezdeményezni, kérelmet benyújtani, hiánypótlást teljesíteni, nyilatkozatot tenni, stb.), a bizonyítási eszközként való felhasználáson túlmen en, ha azt a vonatkozó jogszabály - államigazgatási eljárásokban, illetve önkormányzat az illetékességi területére nézve - rendeletben kifejezetten lehet vé teszi. Ezekben az esetekben, ha az adott jogszabály írásos formát ír el, akkor e követelménynek elektronikus irat használatával is eleget lehet tenni. A min sített tanúsítványt pedig bármely fenti eljárásban el kell fogadni. Fontos alapelve a törvénynek, hogy a jogszabály - az adókötelezettség teljesítését megállapító törvény kivételével - nem teheti kötelez vé elektronikus aláírás használatát az ügyfél részére. A kivételként meghatározott jogszabály (Az adózás rendjér l szóló törvény) azonban sz k körben, az ún. kiemelt adózók körében, kötelez vé teszi azt, meghatározott felkészülési id t követ en. A központi és helyi önkormányzati közigazgatási szervek által készített elektronikus dokumentum, vagy aláírás, az ezekhez tartozó tanúsítvány, és az ezeket hitelesít szolgáltató tekintetében a Kormány rendeletben további követelményeket írhat el. A fentebb ismertetett korlátozásokkal, illetve a törvény által el írt feltételek mellett a jogszabály által el írt írásba foglalási kötelezettségnek eleget lehet tenni a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus iratba foglalással is. 19

20 4. lecke Mit jelent az elektronikus ügyintézés fogalom? Az elektronikus ügyintézés a hatósági vagy a gazdasági élet különböz területén keletkez ügyek elektronikus úton történ ellátása, az eközben felmerül tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége. Tehát az eddig papíron elkészített formanyomtatványok kitöltése helyett elektronikus iratok jelennek meg. Ennek következtében a teljes ügymenet elektronikus alapokra kell helyezni. Az e-ügyintézés nem feltétlen számítógépet igényl megoldás, bármely olyan eszköz, amely alkalmas elektronikus adatok kezelésére - tárolására, felhasználható, így például a mobiltelefon, vagy a PDA is. Az elektronikus szolgáltatások els lépcs je az egyszer információközlés. A hazai portálok nagy része még csupán erre alkalmas. Ezt követi az ügyfelek és a hivatalok, szervezetek on-line kommunikációja, az rlapok letöltésének lehet sége, különböz témákban indított fórumok m ködtetése. A harmadik szint az interakció, ilyen például az rlapok elektronikus kitöltése és elküldése. Ehhez már szükséges az ügyfelek egyértelm azonosítására alkalmas elektronikus aláírás. Nézzük a közigazgatásban megfigyelhet változásokat az EU területén Az Európai Unió az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban keretszabályokat határozott meg, így az egyes tagállamok maguk alakíthatják ki saját országukra szabott rendszereiket Történeti visszatekintés Korai megoldások az EU-ban A finn eid kártyát 1999-ben vezették be Észtország els PKI alapú eid kártyát január, egy év múlva volt forgalomban Az olasz eid kártyát (CIE) 2001-ben mutatták be el ször ban és ben kísérleti jelleggel vezették be és hazánkban a közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyfél számára biztosítani kell az elektronikus ügyintézés lehet ségét. Eszerint az elektronikus ügyintézés az állampolgároknak nem lesz kötelez, a hatóságok azonban nem tagadhatják majd meg a világhálón érkez ügyek intézését. A hatóságoknak meg kell teremteniük az elektronikus úton érkezett adatok sérthetetlenségének a feltételeit is. További el írás, hogy az ügyintézés során felmerült technikai problémákról az önkormányzat köteles lesz tájékoztatni az ügyfelet. Az üzemzavar idejét figyelmen kívül kell majd hagyni a határid k számításánál. 20

21 4.2. Mérföldkövek hazai viszonylatban A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény el írása szerint a közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyfél számára biztosítani kell az elektronikus ügyintézés lehet ségét. A törvény szövegét lásd mellékletben Elektronikus ügyintézés A korszer elektronikus ügyintézés segíti az együttm ködést a különböz államigazgatási szervek között, hozzájárul a költségvetési kiadások lefaragásához, valamint gyors és egyszer ügyintézést biztosít a vállalatok és a lakosság számára - mondta Paál Péter, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) Informatikai Bizottságának elnöke. Az AmCham állásfoglalásában kifejti, a hatóságok közti adatáramlás érdekében meg kell újítani az adatvédelmi törvényt, segíteni kell az elektronikus aláírás elterjedését. A csak elektronikus úton történ ügyintézést választó ügyfelek részére kedvezmények biztosítását ajánlja a szervezet. Emellett növelni kell a közhiteles szolgáltatások hozzáférhet ségét az ügyintéz rendszerek számára, javítani kell az ügyfélkapu szolgáltatási színvonalát és felhasználói felületét, valamint be kell vezetni az elektronikus fizetést az elektronikus ügyintézéshez. (PB) stermel e-bevallása A biztosítottnak min sül stermel k a fizetend járulékokról január 1-jét l negyedévente, a negyedévet követ hónap 12. napjáig kötelesek az e célra rendszeresített számú bevallást elektronikus úton megküldeni az állami adóhatóságnak. (DM) Elektronikus Vám-ügyintézés az interneten november 1-jén hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerint lehet ség nyílt a vám- és pénzügy rség hatáskörébe tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyeinek elektronikus ügyintézésre. Az on-line vámszolgáltatásnak ma már egyre nagyobb a jelet sége. (PC)

22 Elektronikus ügyintézés a Budaörsi Önkormányzatnál Budaörsi Önkormányzat a napokban e-ügyintézést indított útjára. Az E-Group Services Kft. fejlesztésében elkészült elektronikus ügyfélszolgálat az önkormányzat honlapjáról (www.budaors.hu) érhet el. Segítségével a helyi adóinformációkat lehet megtekinteni, illetve a rendszeren keresztül az adónyilatkozatok is továbbíthatók. Tervek szerint hamarosan további szolgáltatások is elérhet k lesznek a Budaörsi Önkormányzat portálján. (TF) A könyvel k már bebiztosították magukat az e-bevallások ellen Az e-bevallások üzemszer vé válása miatt egyre nagyobb szüksége lesz védelemre, így kollektív felel sségbiztosítást kötött tagjai részére a Magyar Könyvel k Országos Egyesülete. A biztosítás 19 ezer forintba kerül, ami 500 ezer forintos kárösszegig nyújt fedezetet. A keret azonban újra feltölthet, amennyiben év közben kimerítik azt, vagy akár pótdíj ellenében nagyobb limitet is vásárolhatnak a könyvel k. (TF) E-adózás: nem büntet az APEH Az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal (APEH) a Központi Rendszeren keresztül május 31-ig feladott hibás, illetve késedelmes 0608, 06081K és számú, az egyéni járulékokra vonatkozó bevallásokat és adatszolgáltatásokat a bevallási késedelem, illetve a bevallás hibája miatt nem fogja mulasztási bírsággal sújtani. (PB) Dinamikusan emelkedik az internetbanki ügyfelek száma A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile a Sun Microsystems Kft.-val együttm ködve - negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejl dését. A bankok várakozásai alapján az internetes bankszolgáltatások közül továbbra is az internetes átutalások aránya növekszik majd a legnagyobb mértékben mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek között. A második, illetve harmadik helyre a tranzakciók ellen rzése, illetve a számlainformációk lekérdezése került. A korábbi negyedévekt l eltér en, a többi online banki szolgáltatás (befektetési termékek, csoportos beszedési megbízás) tekintetében is növekedésre számítanak a válaszoló hitelintézetek. (TF)

23 Népszer az internetes adóbevallás Egyre többen választják az adóbevallás elektronikus módját. Az internetr l letölthet rlapokat magánszemélyek és vállalkozók, munkáltatók is használják már. Az 50 ezer legnagyobb adózónak pedig komoly változtatásokra is fel kell készülnie. (MR) Személyi kölcsön az interneten keresztül Március végét l több új szolgáltatást indít az Erste Bank Hungary Rt. és a T-Online Magyarország Zrt. által közösen m ködtetett az [origo] klikkbank - közölte a hitelintézet. A lakossági és mikrovállalati számlacsomag, lekötött betét és folyószámlahitel mellett az említett id ponttól a lakossági ügyfelek már interneten keresztül, akár otthonról is igényelhetnek személyi kölcsönt. A hónap végét l emellett az [origo] klikkbank kínálata értékpapírszámlával és ingatlan- és pénzpiaci befektetési jegyekkel is b vül. (NO) E-közigazgatási portál Veszprémben Az országban az els k között valósult meg e-közigazgatási rendszer Veszprémben. Veszprém városa hosszú id óta úttör szerepet vállalt a közigazgatási szolgáltatások megújításában és a lakosság kiszolgálásában. A lakosság számára a projekt leglátványosabb eleme az új informatikai rendszert megjelenít kezel felület, azaz egy új honlap megalkotása volt. A rendszer indulásakor az alábbi helyi ügyek intézhet k elektronikusan: átmeneti segély kérelem, fakivágás kérelem, zöldterületek gondozásával kapcsolatos bejelentések, helyi ipar zési adó, közterület-bontási kérelem, lakásfenntartási támogatás, m ködési engedély kérése, mez ri szolgálattal kapcsolatos bejelentések, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérése, telepengedély kiadása. Ezen túlmen en a portálon lehet vé válik a helyi adóegyenleg lekérdezése is. (SG) Ügyintézés tanyán, mobilról Interneten és mobiltelefonon is intézhetik önkormányzati ügyeiket 2006 végét l a homokháti kistérségben él k. Nemcsak interneten, hanem mobiltelefonon keresztül is intézhetik ügyeiket a homokháti kistérségben él k a jöv év végét l. Az integrált e-önkormányzati rendszer létrehozására kiírt közbeszerzési eljárást a budapesti székhely Humansoft 23

24 Kft. nyerte el. Az 536,5 millió forintos beruházás szerz dését tegnap írták alá Budapesten. - fejlesztésnek köszönhet en a térségben teljes kör elektronikus ügyintézésre lesz lehet ség, amely azért különösen jelent s, mert a lakosság negyven százaléka tanyán él - mondta tegnap Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere. A kistérség a rendszer kiépítésére a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programban 470 millió forintot nyert, melyet a Belügyminisztérium 40 millió forinttal, az érintett kilenc település pedig 26 millió forinttal egészített ki. A polgármester hangsúlyozta: az e-ügyintézés azok számára is egyszer lesz, akik egyébként nem használnak számítógépet. A települések teleházaiban és nyilvános internetállomásain létrehozott érint képerny s gépek ugyanis lépésr l lépésre segítik majd az ügyfeleket például adóbevallással, vállalkozói igazolvánnyal, különböz hatósági engedélyekkel kapcsolatos intézkedésben. (DM) Az internetre kerül az összes magyar jogszabály Elvileg január 1-jét l kell elérhet vé tenni az összes hatályos jogszabályt az interneten, az államigazgatás azonban még csak a munka ütemezését tervezi. A közigazgatási szervek három céget bízhatnak meg a feladattal, vagy házon belül oldhatják meg azt. November 1-jét l a közigazgatási szerveknek (az önkormányzatok kivételével) ingyenesen hozzáférhet vé kell tenniük az ügyintézésük során alkalmazott hatályos jogszabályokat az interneten - a közigazgatási eljárásról szóló törvény (ket) szerint. A jöv év elejét l azonban minden hatályos és tervezett jogszabálynak, az ezekhez kapcsolódó koncepcióknak, el terjesztéseknek, indoklásoknak is elérhet vé kell válniuk, regisztráció és díjfizetés nélkül, ráadásul a véleményezési lehet séget is biztosítani kell az állampolgároknak. Az önkormányzati rendeletek kivételével létre kell hozni a naponta frissített hatályos jogszabályok gy jteményét, amelyben biztosítani kell a szám, cím vagy szöveg szerinti keresést. A gy jtemény megjelenésének helye és formája még bizonytalan, rendszere a CompLex CD Jogtáréhoz lesz hasonló. Az önkormányzati rendeleteket a belügyi tárca honlapján teszik közzé, miután a jegyz azokat elektronikus formában megküldte a miniszternek, önálló közzétételre csak során kötelezi a helyi szervezeteket a jogszabály. A január 1-je el tt keletkezett jogszabálytervezetekre, törvényjavaslatokra és a Magyar Közlöny példányainak digitális másolataira nem vonatkozik a közzétételi kötelezettség, ám formájában ezeket is bárki igényelheti majd.(sg)

25 Egyre jobban megy az online ügyintézés Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ hírlevelében érdekes tanulmányról olvashatunk az online ügyintézésr l. A felmérés szerint a csaknem 50 ezer megkérdezett hatvan százaléka azt mondta, nagyon elégedett az elektronikus szolgáltatásokkal. Az Unió tagállamaiban végzett felmérés azt mutatja, hogy mostanra az emberek megbarátkoztak az új technikákkal, megtanulták használni az internetet, és kifejezetten szeretik, hogy megkönnyíti az életüket. A megkérdezettek között voltak magánszemélyek és cégek is, k hasonlóan vélekednek az egyes közszolgáltatásokról. Mindent egybevetve tíz válaszadóból kilenc azt mondja, szerinte érdemes online módon intézni ügyeinket. Persze a megkérdezettek nemcsak szépet és jót mondtak, valamivel egyszer bb, áttekinthet bb felületet szeretnének. Felmérések szerint, ha az Unió mind a huszonöt tagállamában általánosan elterjedtté válik az e-ügyintézés, azzal évente 100 millió órát is megspórolhatunk magunknak. (Click) Mintaprojektté vált a XIII. kerületi e-önkormányzat Másfél évvel ezel tt indította el elektronikus önkormányzati rendszerének kiépítését a XIII. kerületi önkormányzat. A projekt különlegessége, hogy azt saját forrásból, pályázati pénzek nélkül bonyolítják le - az IBM Magyarország mindenkori itköltségvetésüket figyelembe vev ütemezésben szállítja a rendszer elemeit. Finanszírozási és technológiai szempontból is alaposan átgondolt stratégia szerint hozza létre elektronikus önkormányzati rendszerét a budapesti XIII. kerületi önkormányzat. A helyhatóság másfél évvel ezel tt kezdett el érdekl dni az informatikai szállítóknál arról, hogyan építhetne ki egy ilyen technológiát. Végül az IBM Magyarország szakembereivel állapodtak meg: IT-partnerük tudomásul vette, hogy öner b l, pályázati pénzek igénybevétele nélkül akarják megvalósítani a rendszert, ami azt jelenti, hogy kis lépésenként lehet telepíteni annak elemeit. Jelenleg a hagyatéki és az építési ügyek intézhet k el így. További tervük a közeljöv re, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, könyvtárak stb. informatikai menedzsmentjét is bevonják a központi felügyelet alá, ami olcsóbbá és jobb min ség vé teheti azok szolgáltatásait. A MeH-t l most kapott "megbízás" lényege, hogy a XIII. kerületben fog el ször m ködni a kormányzati ügyfélkapu, amelyen - a megfelel adatok megadása után - minden állampolgár egy azonosítóval és jelszóval léphet be az összes közintézmény e-rendszerébe, az APEH-t l az önkormányzatokig (nem kell tehát minden hivatalnál külön kombinációkat használnia). (SG)

26 Els Hazai Mobilkormányzati Konferencia: e-ügyintézés telefonon A megnyitó el adásban Dr. Baja Ferenc, a "Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló törvény (KET) jelent sségér l beszélt. A november elsejét l él törvény szerint minden hatósági ügy intézhet elektronikus formában is, és ehhez kapcsolódóan az érintett szervezetek számára is fontos az, hogy megfelel tájékoztatást nyújtsanak mobil eszközökön keresztül is. A két kulcs-technológia az internet és a mobiltelefon. Mivel hazánkban közel 90 százalékos a mobiltelefonok elterjedése és az internethasználat is egyre n, egyre több állampolgár kapcsolódhat az el reláthatólag gyorsabb és könnyebb elektronikus ügyintézési folyamatokba. (CW) Internetes cégbejegyzés Szeptembert l elektronikus úton lehet benyújtani a cégbíróságokhoz a részvénytársaságok cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeit, valamint a korlátolt felel sség társaságok székhelyének, fióktelepének és tevékenységi körének változásairól szóló bejegyzési kérelmeket. A szolgáltatás a kormányzati portálon keresztül érhet el. A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény idén szeptembert l lehet vé teszi a cégbírósági elektronikus ügyintézést. A szolgáltatás a kormányzati portál Ügyintéz szekciójában érhet el, hátterét az Igazságügyi Minisztérium Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszere biztosítja. (Index) E-ügyintézés a felvi.hu-n A felvételi jelentkezésüket és adataikat is módosíthatják az interneten keresztül mindazok, akik idén felvételiznek f iskolára vagy egyetemre. A honlapon az idén el ször mindenki számára elérhet volt az e- jelentkezés, és nemsokára új szolgáltatásokat is nyújt majd az elektronikus felület. Az e-ügyintézés azok számára jelent segítséget, akik a jelentkezés véglegesítése után meggondolták magukat a választott szakok tekintetében, esetleg valamit rosszul töltöttek ki a jelentkezési lapjukon. Az elektronikus felületen a felvételiz egy alkalommal megváltoztathatja jelentkezéseinek sorrendjét, s t, akár törölheti is azokat. Az e-ügyintézés másik el nye, hogy a felvételiz akár a személyes adatainak változását is maga jegyezheti be. A weboldalon megtalálható felületen egyszer en átgépelheti a módosítani kívánt adatait, majd egy kérvény formájában elektronikusan elküldheti a változtatásokat az OFI-nak. Természetesen továbbra is lehet sége van mindezeket a módosításokat a hagyományos módon, papíron megírt és postázott kérvényekkel intézni, ám elektronikusan egyszer bb és kényelmesebb. 26

27 A jelentkez által kért javításokat el ször az OFI vagy az intézmény bírálja el, majd ezek után frissítik az adatbázist. S t, a felvételiz még azt is nyomon követheti, hol tart a hivatal útveszt iben a kérvénye, ugyanis egy menüpont alatt megtalálja a státuszát: "elküldve", "elbírálás alatt" vagy "elfogadva/elutasítva". Az e-ügyintézés eléréséhez regisztrációra van szükség, ekkor a jelentkez knek az iktatószámukat és a személyi igazolvány számukat is meg kell adniuk a választott azonosító (nicknév), a jelszó és a m köd cím mellett. (Mivel sok nick foglalt már, célszer számokat is használni vagy ponttal elválasztva a saját nevet beírni.) Fontos, hogy a regisztrációkor a célcsatorna a "Felvételizni szeretnék" legyen, mert az e-ügyintézés funkciók csak innen érhet k el. Azok, akik már korábban regisztráltak az OFI honlapján, természetesen utólag is megadhatják az iktatószámukat és a személyi igazolvány számukat. Az e-ügyintézéshez adatvédelmi okokból egy hatjegy biztonsági kódra is szüksége lesz a felhasználónak - akik 2005-ben elektronikus úton intézték a fels oktatási jelentkezésüket is, már rendelkeznek ilyen kóddal, de az e-ügyintézés oldalra lépve mindenki kérheti a saját kódja kiküldését az -címére. Ha a felvételiz belép az e-ügyintézésbe, a személyes oldalán rögtön látni fogja, mi az az adat, amit már kijavított, de azt is, amit esetleg az intézmény kért. Ugyanakkor minden ilyen változásról ben is kap értesítést. Az e-ügyintézés felületén található egy Kérvénytár névre keresztelt menüpont is, innen különböz formaleveleket lehet letölteni és kinyomtatni pl. adatmódosításhoz, hiányzó dokumentumok elküldéséhez vagy a fellebbezéshez. A sablont a rendszer automatikusan, áttekinthet en feltölti a jelentkez adataival, így neki már csak az indoklást kell hozzáírnia. (Educatio Press)

28 5. lecke az MSZH e-ügyintézési rendszere a felhasználói útmutató alapján Az Magyar Szabadalmi Hivatal e-ügyintézési rendszere, amelyben segítséget kapunk a rendszer használatával kapcsolatban, összefoglalva a követelményeket, a m ködési folyamatot, a lehetséges hibaüzeneteket, és választ találunk a gyakran ismétl d kérdésekre. Rövid, pontokba szedett lista a rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Beadvány benyújtásához nem szükséges a rendszerben regisztrálni. Beadvány benyújtásához ügyfélkapu-azonosítóval vagy elektronikus aláírással kell rendelkezni, hogy a felhasználó egyértelm en azonosítható legyen. Az azonosítás csak a beadvány összeállítása után, a benyújtáskor történik. A következ beadványtípusokkal kapcsolatban van lehet ség elektronikus ügyintézésre: védjegybejelentés; védjegymegújítás; szabadalmi bejelentés; topográfiabejelentés; formatervezésiminta-oltalmi bejelentés; használatiminta-oltalmi bejelentés. A beadvány benyújtásához ki kell tölteni az MSZH által el állított, szerkeszthet PDF rlapokat. A kitöltött csatolni. rlap tartalma alapján d l el, hogy milyen további mellékleteket kell A díjkalkuláció során megállapított összeg kizárólag tájékoztató jelleg. A beadvány benyújtása el tt, kérjük, ellen rizze a feltöltött dokumentumokat. A rendszerben lehet ség van az elektronikusan benyújtott beadványokkal kapcsolatos ügykövetésre, azonban ehhez a felhasználónak meg kell adnia személyes adatait a viszontazonosítás érdekében M köd ési követelm ények A rendszer használatához szükséges és javasolt programok ill. beállítások összefoglalása Technikai feltételek A rendszer használatához, a bejelentés sikeres megtételéhez az alábbi technikai feltételeknek kell teljesülniük. 28

29 Operációs rendszer Windows XP Windows 2000 SP4 Internetböngész IE 6.0 vagy újabb változat, javasolt az IE7 verzió használata FireFox, javasolt a 2.0 verzió használata Adobe PDF plugin Java, Javascript engedélyezése Egyéb alkalmazások Adobe Acrobat Reader 8.1 vagy újabb - az rlapok kitöltéséhez E-Szigno kliensoldali aláírószoftver ingyenes (aláírásra nem alkalmas) változata, amivel meg lehet nézni a visszaküldött, aláírt csomagot Internet-hozzáférés A rendszer használatához javasolt a széles sávú internetelérés. Ajánlott programok PDF-el állító program - virtuális nyomtató a szabad formátumú PDFmellékletek el állításához PDF Creator: Képkonvertáló program - a grafikus mellékletek el állításához Irfanview: Az azonosítás feltételei A bejelentés interneten keresztül történ beküldéséhez a beküld nek azonosítania kell magát. Az azonosításnak két lehetséges módja van: kormányzati ügyfélkapun keresztül ekkor a bejelent nek kormányzati ügyfélkapus regisztrációval (felhasználói azonosító + jelszó ) kell rendelkeznie vagy elektronikus aláírással, amelyhez közigazgatási használatra alkalmas, MELASZ-ready elektronikus aláírásra van szükség. 29

30 Az elektronikus aláírás feltételei Amennyiben rendelkezik elektronikus aláírással, és azzal ellátva kívánja azonosítani magát, majd benyújtani beadványát, úgy a rendszer ezt egy tanúsított JAVA Applet segítségével teszi lehet vé. A JAVA Applet a böngész jébe integrálódva írja alá beadványát, viszont használatához JRE (Java Runtime Environment [6]) telepítése szükséges Beadványtípusok Leírás a rendszerben benyújtható beadványtípusok használatához, kitöltéséhez, valamint segítség azok sikeres benyújtásához. A rendszer segítségével különböz beadványtípusok benyújtására van lehet ség. A kiválasztott beadványtípus alapján letölthet az ahhoz tartozó, szerkeszthet PDF rlap, amelyet a felhasználónak a saját gépén kell kitöltenie, majd visszatöltenie a rendszerbe M veletek az rlap okkal Az rlapokkal a következ m veleteket lehet elvégezni. Az rlap letöltése A rendszer a kiválasztott beadványtípus alapján felajánlja letöltésre az ahhoz tartozó legfrissebb verziójú rlapot. Fontos, hogy megjegyezze a letöltött állomány útvonalát, ugyanis azt a kés bbiekben is fel lehet használni. Amennyiben Ön már rendelkezik a legújabb verziójú rlappal az adott típusból, nem szükséges azt újra letöltenie. Az rlap kitöltése Az rlapok kitöltésére vonatkozó részletes útmutatónkat az egyes beadványtípusok részletezésénél olvashatja el. Fontos, hogy az rlap kitöltése után minden esetben végezze el a beépített ellen rzést, és hagyja jóvá a megadott adatokat, mivel a rendszer csak ilyen formában fogadja el azt. Az rlap elmentése A sikeres kitöltés után mentse el az rlapot saját gépére! Javasoljuk, hogy a mentést a Mentés másként... (angolul Save as... ) funkcióval tegye, hogy ne írja felül az rlap eredeti változatát, mivel azt a kés bbiekben is felhasználhatja. Jegyezze meg az elmentett rlap pontos útvonalát, mivel azt ugyanerr l az útvonalról kell majd visszatöltenie a rendszerbe. 30

31 Az rlap feltöltése A rendszerben található Fájl mez segítségével válassza ki a saját gépén elmentett kitöltött rlapot, majd töltse fel a Tovább gomb megnyomásával. Sikertelen feltöltés esetén a következ hibaüzenetek fordulhatnak el : Feltöltend fájl értéke nem felel meg az el írt PDF mintának A feltölteni kívánt fájl nem PDF formátumú. Töltsön fel PDF formátumú fájlt! Fájl mérete túl nagy (max. 512 KB) A feltölteni kívánt rlap mérete meghaladja a maximálisan megengedett 512KByte-os korlátot. Érvénytelen/ismeretlen PDF formátum A feltölteni kívánt PDF nem MSZH rlap. Nem az adott beadványtípushoz tartozó PDF A feltölteni kívánt PDF rlap nem felel meg a kiválasztott beadványtípusnak. Érvénytelen verzió A feltöltött PDF rlap verziószáma már lejárt. Töltse le az rlap felkínált legújabb verzióját, majd töltse fel azt! Az rlap nem lett jóváhagyva A feltöltött rlapban nem lett bejelölve a Beadvány ellen rizve, jóváhagyva mez. Jelölje be ezt a mez t, és töltse fel újra az rlapot! 31

32 6. lecke Beadvány benyújtásának folyamata Bármilyen beadványtípus benyújtása érdekében kezdeményezi egy új ügy indítását, minden esetben ugyanazon folyamat lépésein kell végighaladnia. Ezek a következ k: el készítés, alapadatok, rlapfeltöltés, mellékletek, díjkalkuláció, beküldés, visszaigazolás. A folyamat lépésein végighaladva egy állapotsor nyújt állandó információt arról, hogy pillanatnyilag melyik lépésnél jár, ahol kék szín hátérrel láthatóak a már befejezett, zölddel az aktuális és szürkével pedig a még hátralev lépések El készítés Egy új beavány benyújtásának el készítésével kapcsolatos fontos információk, amelyek felhívják a felhasználó figyelmét a feltétlenül szükséges lépésekre, valamint a rendszerben esetlegesen beállt változásokra Alapadatok Ebben a lépésben a beadványok feldolgozásához szükséges adatokat (jelen esetben csak cím) kell megadni, valamint itt kell kiválasztani a beadványtípust. Értesítési cím: a felhasználó címe, amelynek postafiókját rendszeresen olvassa. Beadványtípus: az elektronikus úton elintézni kívánt beadványtípus Hibalehet ségek Értesítési cím megadása kötelez ki az Értesítési cím mez t. Értesítési cím nem megfelel formátumú nyomja meg a Tovább gombot rlapfeltöltés A Tovább gomb megnyomása el tt töltse Adjon meg helyes címet, és Az rlapfeltöltés lépésben a rendszer felajánlja letöltésre a kiválasztott beadványtípusnak megfelel, szerkeszthet PDF rlapot, amit kitöltés után a Feltöltend fájl mez ben kell visszatölteni a rendszerbe. 32

33 Fontos, hogy amennyiben Ön már rendelkezik az adott beadványtípushoz tartozó, letöltött PDF rlappal, hasonlítsa össze annak verzióját az oldalon megjelenített verziószámmal, és ha azok megegyeznek, nem kell azt újra letöltenie Mellékletek feltöltése A Mellékletek lépésben a rendszer a kitöltött PDF rlap alapján generálja a csatolandó mellékletek listáját. A táblázat mez i a következ k: Megnevezés a melléklet megnevezése, Fájlnév a feltöltend fájl útvonala a lokális számítógépen, Típus a melléklet rendszer által elfogadott típusa, Méret a maximálisan feltölthet fájlméret. Az oldalról addig nem lehet továbblépni, amíg a listában lev feltöltése nem történt meg. összes melléklet A listában lev mellékleteket a Feltölt gomb segítségével lehet feltölteni a rendszerbe. A gomb megnyomásakor azok a mellékletek kerülnek a csatolt fájlok közé, amelyeknél meg lett adva a fájl lokális útvonala. A már feltöltött mellékleteket a Töröl gomb megnyomásával lehet törölni a rendszerb l. A rendszer a következ melléklettípusokat fogadja el: PDF, JPEG, TXT, valamint mindhárom megjelölt melléklettípusnak az elektronikusan aláírt változatát. Fontos, hogy a rendszer csak MELASZ-ready típusú aláírással ellátott állományokat fogad el. A mellékletlistában az elfogadott melléklettípus mellett minden esetben megjelenik a melléklet méretkorlátja is, aminél nagyobb méret állomány feltöltését a rendszer nem fogadja el Hibahelyek Fájl mérete túl nagy A feltöltend fájl mérete meghaladja az el írt méretkorlátot. Töltsön fel kisebb fájlt! Fájl típusa nem megfelel A feltöltend fájl típusa nem felel meg a meghatározott melléklettípusnak. Ennek okai a következ ek lehetnek: 33

34 Nem elfogadott fájltípus A fájltípus nem felel meg az el írtnak. Pl.: JPEG helyett GIF, vagy PDF helyett DOC. Nem megfelel aláírás Amennyiben a feltöltött melléklet elektronikusan alá van írva, el fordulhat, hogy az aláírás nem MELASZ-ready. Az aláírt fájl típusa nem megfelel Az aláírt fájl típusa nem felel meg az el írtnak. Több fájl van aláírva Az elektronikusan aláírt állományban nem egy, hanem több dokumentum is található Díjkalkuláció Ebben a lépésben a rendszer a kitöltött PDF számításokat a fizetend díjra vonatkozóan. rlap alapján automatikusan végez 6.2. Beküldés A beküldés lépésben a felhasználó még leellen rizheti feltöltött dokumentumait (kitöltött rlap + mellékletek + díjkalkuláció) miel tt véglegesen benyújtaná beadványát. A listában a megnevezésekre kattintva a mellékletek letölthet ek és a felhasználó saját számítógépén megtekinthet ek. Amennyiben a felhasználó mindent rendben talál a beadványával kapcsolatban, úgy a Beküldés ügyfélkapun keresztül vagy a Beküldés elektronikus aláírással feliratú gomb megnyomásával indíthatja el az ügyet Beküldés ügyfélkapun keresztül Az ügyfélkapun keresztül történ azonosítás során a rendszer átirányítja a felhasználót a Magyarország.hu ügyfélkapurendszerébe, ahol meg kell adnia regisztrált azonosítóját és jelszavát. Sikeres azonosítás után a vezérlés visszatér az MSZH e-ügyintézési rendszerébe, ahol megjelenik az ügyfélkapu-regisztrációhoz tartozó név és cím Beküldés elektronikus aláírással Elektronikus aláírással történ azonosítás során a rendszer egy JAVA Appletet tölt be a felhasználó böngész jébe, aminek segítségével megtörténhet a kitöltött PDF rlap elektronikus aláírással történ ellátása. A JAVA Applet alkalmazására azért van szükség, mert fontos, hogy a felhasználó számítógépén történjen meg az aláírás létrejötte, nem pedig az MSZH szerverein. Az aláírást az Aláírás készítése gomb megnyomásával lehet kezdeményezni. Ezután a rendszer feltelepíti az aláíráshoz szükséges komponenseket a felhasználó számítógépére. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a felhasználó el ször 34

35 alkalmazza ezt az aláírómodult, vagy annak azóta egy újabb veriója került feltöltésre a rendszerbe. A telepítés után a modul letölti a rendszerb l a felhasználó által kitöltött PDF rlapot, majd felajánlja a felhasználónak, hggy ellen rzésképpen tekintse meg, majd hagyja jóvá. Jóváhagyás után a rendszer megkéri a felhasználót, hogy válassza ki az aláírásra használni kívánt tanúsítványt a számítógépére telepített tanúsítványok közül, majd elkészíti az aláírást. Az aláírás sikeres létrejötte után a Beküld gomb megnyomásával lehet feltölteni azt az e-ügyintézési rendszerbe Visszaigazolás Ebben a lépésben a felhasználó végigkövetheti a beadvány feldolgozásának folyamatát, és sikeres feldolgozás esetén megkapja az ügy érkeztet számát, valamint letöltheti a hivatal által aláírt és id bélyeggel ellátott elektronikus beadványt Ügykövetés A rendszeren keresztül kezdeményezett ügyek követését lehet vé tev leírását itt találja. funkció A rendszer lehet séget ad a felhasználó által elektronikusan kezdeményezett ügyek megtekintésére, követésére. Ahhoz, hogy a kezdeményezett ügy online módon követhet legyen, a beadvány benyújtásakor igényelni kell ezt az opciót, és személyes adatokat kell megadni, amelyek alapján a rendszer viszontazonosítást végez. A funkció megtekintéséhez a felhasználónak a beadvány benyújtásánál megszokott módon azonosítania kell magát ügyfélkapu-regisztrációjával vagy elektronikus aláírásával. Az azonosítás után ismét meg kell adnia személyes adatait a viszontazonosítás végett, hogy a rendszer megbizonyosodhasson arról, hogy az adott felhasználó valóban megegyezik-e az ügyet kezdeményez személlyel Ügykövetési táblázat Sikeres azonosítás és viszontazonosítás után a rendszer egy táblázatot jelenít meg a felhasználó számára, ami a rendszerben kezdeményezett ügyeit mutatja. A táblázat mez i a következ k: Beküldés dátuma Ügyindítás dátuma Ügyszám Beadvány a beadvány beküldésének dátuma, iktatott ügyszám, az ügy iktatásának dátuma, a beadványt tartalmazó elektronikus akta letöltése, 35

36 PIPACS-link link az ügy PIPACS rendszerben található adatlapjára, Státusz az ügy aktuális státusza. Lehetséges státuszok: szemantikai ellen rzés nem történt meg; szemantikailag nem megfelel ; szemantikailag részben megfelel ; szemantikailag megfelel ; iktatott ügy Gyakran feltett kérdések [szerkesztés] Hol tudom igénybe venni az elektronikus szolgáltatást? Hogyan tudok regisztrálni a szolgáltatásra? A szolgáltatást a oldalon tudja igénybe venni, vagy a oldalon az Elektronikus ügyintézés menüpontot kiválasztva. A rendszeren keresztül történ beadványbenyújtáshoz nem kell regisztrálnia magát, kizárólag ügyfélkapu-azonosítóval vagy legalább fokozott biztonságú, közigazgatási használatra alkalmas elektronikus aláírással kell rendelkeznie. Melyek az alapvet technikai feltételek? A szolgáltatás használatához szükséges alapvet technikai feltétel egy személyi számítógép Microsoft Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszerrel. Ezen túlmen en szükséges egy internetböngész, amely a Windows operációs rendszereken megszokott Internet Explorer vagy Mozilla Firefox böngész lehet, a megoldás ezen a két platformon lett teljes kör en tesztelve. A technikai feltételekr l b vebben itt olvashat. A beadványok sikeres benyújtásához szükséges a hitelesítési feltételek teljesítése is, ezek a következ pontban kerültek leírásra. Melyek a hitelesítéshez szükséges feltételek? A beadványok hitelesítése két módon lehetséges. Az egyik az ügyfélkapuazonosítóval történ azonosítás. Ügyfélkapu-azonosítót helyszíni regisztrálás során az ügyfél bármely okmányirodában beszerezhet. A másik hitelesítési mód az elektronikus aláírással történ hitelesítés. Ehhez a felhasználónak közigazgatásban felhasználható, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírói tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A szolgáltatás használatához alkalmas aláírótanúsítványt az ügyfél az NHH oldalán jelzett, bármely magyarországi hitelesítésszolgáltatótól beszerezheti, amely jogosult a közigazgatásban felhasználható tanúsítványok kiadására. Ezek a szolgáltatók jelenleg: Máv 36

37 Informatika Kft., Microsec e-szignó Hitelesítés Szolgáltató, Netlock Kft. Egy jelenleg még megoldatlan szabályozási és ehhez kapcsolódó technikai probléma miatt a Közigazgatási Gyökér Hitelesítés szolgáltatót mint megbízható gyökérhitelesítésszolgáltatót jelenleg a Microsoft operációs rendszerek tanúsítványtára nem ismeri, oda az automatikusan nem települ be az aláírások ellen rzése során probléma léphet fel. A probléma részletezése és feloldásának leírása a 10. pontban található. Elektronikus aláírás alkalmazása során természetesen a hitelesítésszolgáltatótól beszerzett hardvereszközök meghajtó szoftvereit telepíteni kell az ügyfél számítógépére. Ehhez a hitelesítésszolgáltató rendszerint pontos útmutatást ad. Tesztbeadvány benyújtása Amennyiben szeretné egy benyújtás folyamatát végig próbálni az ügy élesben történ kezdeményezése el tt, válassza ki a Tesztbeadvány -t. A Tesztbeadvány benyújtásához szüksége lesz egy JPG és egy PDF típusú mellékletre. 37

38 7. lecke Ügyfélkapu Az Ügyfélkapu a köz- ill. államigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elektronikus azonosító, rajta keresztül kapcsolatba léphet e-ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció Mire jó az Ügyfélkapu? A közigazgatási ügyintézésben célszer és hasznos az egységes, könnyen áttekinthet ügymenet. Ezt az egységességet az Interneten az Ügyfélkapu valósítja meg, egyfajta egyablakos ügyintézésként. Amennyiben Ön létrehozta személyes ügyfélkapuját, azzal olyan elektronikus szolgáltatásokat használhat a Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a különböz közigazgatási szervek nyújtanak. A személyes ügyfélkapu létrehozása tehát még nem jelenti a portálon elérhet szolgáltatás igénybevételét is, az csupán a "kapu" ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói - például az APEH vagy a MeH - szolgáltatásaikkal az "Ügyfélkapu mögött" várják - az Ügyfélkapun keresztül belép - internetes ügyfeleiket. 38

39 Ki használhatja az Ügyfélkaput? Ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. A személyes ügyfélkapu létrehozásához azonban azonosítani kell magát. A felhasználó személyazonosságát igazolhatja: o Személyazonosító igazolvánnyal, o Útlevéllel, o január 1. után kiállított vezet i engedéllyel. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint - ha azzal rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT-tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik év közötti személy esetén a gondvisel jelenlétében - és egyben tudomásával - van lehet ség Ügyfélkapu-regisztráció létesítésére. A év közötti korlátozottan cselekv képes személy az Ügyfélkapun keresztül használható szolgáltatásoknak csak korlátozott körét használhatja. Pl: Felvételi jelentkezés, TAJ-szolgáltatások, Okmányirodai id pontfoglalás Milyen adatokat kell megadnom a regisztráció során? Az elektronikus közigazgatási ügyintézéshez személyes ügyfélkapu létesítésekor szükséges az Ön azonosítása. A folyamat során Önnek a következ ket kell megadnia: o Családi és utónév, o Születési családi és utónév, o Születési hely, o Születési id, o Anyja születési családi és utóneve, o Állampolgárság, o Neme, o Felhasználói név, o Elektronikus levélcím. Amennyiben a megadott adatokban változás következne be, azt az okmányirodában be kell jelenteni. A személyi adatok megváltozását csak személyesen, az elektronikus levélcím változtatására vonatkozó igényt elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül is be lehet jelenteni. 39

40 Mennyi ideig érvényes a személyes ügyfélkapum? Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az Ön által - aktiváláskor adott jelszó érvényességi idejével azonos. Ez alapesetben a rögzítést l számított 5 év. Természetesen az okmányirodai regisztráció során Ön ennél kevesebb id t is megadhat. Az Ön személyes ügyfélkapuja érvényességi idejét az okmányirodában vagy az ügyélkapujában az adatok módosításánál. meghosszabbíthatja. Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta el tt nem rendelkezik személyes ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy aszemélyes ügyfélkapuja automatikusan megsz nik, adatai törl dnek Regisztráció az Ügyfélkapun Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. Személyes ügyfélkapu nyitásához regisztrációs eljárás szükséges, amelyet az ügyfél kezdeményez bármelyik okmányirodában. Az okmányirodai regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell személyazonosságát, aláírásával hozzá kell járulnia adatainak kezeléséhez, majd ezután a Központi Hivatal a megadott adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellen rzi. Amennyiben a felhasználó az adatai kezeléséhez történ hozzájárulását visszavonta, személyes ügyfélkapuját megszüntetjük, és adatait töröljük Mi szükséges ügyfélkapu nyitásához? Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, január 1. után kiállított kártya formátumú vezet i engedély), cím szükséges. Ezen adatok mellett kötelez en szükséges az egyedi felhasználói név és egy elektronikus levélcím ( cím) is, mivel erre a címre kapja meg az els belépéshez szükséges egyszeri kódját. A felhasználói nevet Ön választja, azonban amennyiben az Ön által választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania. A felhasználói név formátumára vonatkozó szabályok: Nem lehet szóköz az elején és végén Minimum 4 karakter hosszú legyen Legalább 3 eltér karaktert tartalmazzon Megengedett karakterek: ÖÜÓ ÚÉÁ ÍQWERTZUIOPLKJHGFDSAYXCVBNM öüó úéá íqwertzuioplkjhgfdsayxcvbnm

41 A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint - ha azzal rendelkezik - a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik Meg kell-e jelenni személyesen? Igen, kivéve, ha rendelkezik érvényes, meghatározott min sítés elektronikus aláírással. Amennyiben nem rendelkezik ilyen aláírással, a regisztrációhoz szükséges a személyazonosság ellen rzése, illetve az Adatkezelési nyilatkozat aláírása. A regisztrációt elindíthatja személyesen bármelyik okmányirodában (és ott egyb l alá is írhatja az Adtakezelési nyilatkozatot), de indíthatja a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül is (a Regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével). El fordulhat, hogy a nyilvántartásban szerepl adatok valamelyike nem egyezik meg a Regisztrációs adatlapon megadott adattal (elgépelés, változás történt, stb.). Amennyiben a nyilvántartásban szerepl adatait szeretné módosítani, a megfelel okmányirodai eljárással ezt megteheti. Ebben az esetben személyes ügyfélkapujának létrehozása csak ezután történhet meg. Amennyiben min sített elektronikus aláírás nélkül az interneten indítja regisztrációját, en azonnal megkapja a belépéshez szükséges egyszeri kódját, ám ezzel csak ideiglenes regisztrálttá válik Regisztráció indítása interneten: ideiglenes regisztráció Önnek lehet sége van - elektronikus aláírás nélkül is - regisztrációját egy elektronikus rlap (Regisztrációs Adatlap) kitöltésével a Kormányzati Portál Ügyfélkapujáról indítania. A Regisztrációs - a fent leírtak szerint - meg kell adnia: o Családi és utónév; o Születési családi és utónév; o Születési hely; o Születési id ; o Anyja születési családi és utóneve; o Állampolgárság; o Felhasználói név; o Elektronikus levélcím; A felhasználói nevet Ön választja, azonban amennyiben az Ön által választott név már létezik a korábban regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, újat kell választania. 41

42 Err l az adatlap elküldése után kap értesítést. Ebben az esetben addig kell folytatnia egy új felhasználói név keresését, amíg olyat nem talál, ami nem foglalt. A felhasználói név kis- és nagybet érzékeny, kizárólag a magyar abc bet ib l állhat, számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter és tartalmaznia kell minimum 3 különböz karaktert. Az adatlap megfelel mez inek kitöltésével, majd elküldésével azonnal megkapja egyszeri belépést biztosító kódját, és amennyiben azt aktiválja az Ügyfélkapu felületén, ideiglenes regisztrálttá válik. Az ideiglenes regisztráció maximum 30 napig él. Aki az rlap elküldését l számított 30 napon belül nem jelenik meg bármelyik okmányirodában azonosítás céljából, annak ideiglenes regisztrációját és adatait töröljük. Amennyiben ezt megteszi és bármelyik okmányirodában aláírásával igazolja, hogy hozzájárul adatainak rögzítéséhez és használatához, ideiglenes regisztrációját hitelesítik, és létrejön végleges ügyfélkapuja. Ideiglenes regisztrációval az elektronikus közigazgatási szolgáltatásoknak csak sz kebb körét veheti igénybe. Azt, hogy ideiglenes regisztrációval milyen szolgáltatást tud használni, nem az Ügyfélkapu rendszere, hanem maguk a közigazgatási szolgáltatók határozzák meg Regisztráció elektronikus aláírással Elektronikus úton regisztrálhat abban az esetben is, ha a megfelel tanúsítvánnyal rendelkezik. biztonságú Az Ügyfélkapu azon aláírás-szolgáltatók tanúsítványát fogadja el, amelyek annak kiadásakor garantálják a személyes megjelenést, azaz a személyazonosság igazolását. Ebben az esetben az elektronikus aláírás tanúsítványának érvényességét ellen rizzük. Ez a folyamat 30 óráig tart, addig az igényl ideiglenes felhasználói jogosultságot kap. Amennyiben az elektronikus aláírás tanúsítványa érvényes, a regisztrációról elektronikus levélben küldünk visszaigazolást a regisztrációt kér által megadott címre. Amennyiben a megadott személyes adatok nem egyeznek a nyilvántartásban szerepl adatokkal, úgy a szolgáltatás használatát megtagadhatják Az Ügyfélkapu által elfogadott elektronikus tanúsítványok o Netlock Kft., Min sített Közjegyz i (Class QA) személyes min sített tanúsítvány; o Netlock Kft., Min sített Közjegyz i (Class QA) munkatársi/szervezeti min sített tanúsítvány; o MÁV Informatika Kft., személyes min sített tanúsítvány; o MÁV Informatika Kft. szervezeti személy min sített tanúsítvány; 42

43 o Matáv Rt. min sített szervezeti tanúsítvány; o Microsec Kft. min sített személyes és üzleti tanúsítványok Aktiválás, ügyfélkapu nyitása 1. Amennyiben bármelyik okmányirodában személyesen indította regisztrációját, az ügyintéz a személyazonosítást követ en hitelesíti regisztrációját. Megkapja választott felhasználói nevét (ha az Ön által kért felhasználói név már létezik, másikat kell választani), és miután aláírta az adatlapot, a rendszer elküldi a megadott címre az egyszer használatos (aktiváló) kódját, amelyet az Ügyfélkapu felületén aktiválnia kell (els belépés). Az okmányirodában ezen kívül kap egy példányt az aláírt adatlapból. Miután elektronikus levélcímére megkapta egyszeri belépésre jogosító kódját, aktiválnia kell regisztrációját. Az aktiválás során meg kell adnia felhasználói nevét és egyszer használatos kódját, amit ott rögtön meg is kell változatnia, új jelszót képezve. (Az új jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes bet, karakter, kis- és nagybet érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybet t egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval.) Kérjük, hogy az aktiválást végezze el az okmányirodai regisztrációt követ 5 napon belül, különben kódja az Ön biztonsága érdekében törl dik! (Ebben az esetben az Elfelejtett jelszó menüpont segítségével kérhet új kódot!) 2. Amennyiben az Ügyfélkapun keresztül indítja regisztrációját, az Ügyfélkapu f oldaláról eljutva ki kell töltenie a Regisztrációs adatlapot. A felhasználói nevet Ön választja, azonban amennyiben az Ön által választott név már létezik az adatbázisban, újat kell választania. Err l az adatlap elküldése után kap értesítést. Ebben az esetben addig kell folytatnia egy új felhasználói név keresését, amíg olyat nem talál, ami nem foglalt. A felhasználói név kis- és nagybet érzékeny, kizárólag a magyar abc bet ib l állhat, számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter és tartalmaznia kell minimum 3 különböz karaktert. Az adatlap elküldése után en, a megadott címre megkapja egyszer használatos belépési kódját, amellyel az ügyfélkapuját aktiválhatja. Amennyiben az Adatlapot nem digitálisan aláírva küldte meg, ideiglenes regisztrálttá válik (lásd : "Regisztráció interneten, ideiglenes regisztráció" pontot!) Az ideiglenes regisztráció csak 30 napig érvényes. Amennyiben az rlap elküldését l számított 30 napon belül nem hitelesíti regisztrációját (azonosítás bármelyik okmányirodában), regisztrációját és adatait töröljük. Ideiglenes regisztrációval csak az elektronikus közigazgatási szolgáltatások sz kebb körét veheti igénybe (A szolgáltatásokról olvassa el a szolgáltatások pontot.) 3. Elektronikus aláíráshoz min sített tanúsítvánnyal rendelkez knek nem kell személyesen megjelenni az okmányirodában. 43

44 Lehet-e több személyes ügyfélkapum? Igen, lehet, de több személyes ügyfélkapu létrehozása már nem ingyenes. Díja a mindenkori általános tétel eljárási illeték összegével megegyez igazgatási szolgáltatási díj, jelenleg 2200 forint. 44

45 8. lecke Elektronikus aláírás A felhasználói útmutató leírja azokat a lépéseket, amelyek segítségével az Ügyfélkapu Regisztrációs Adatlapját - az SDX Browser Edition Aláíró Alkalmazás használatával - digitálisan aláírhatja, majd a sikeres regisztráció után miként használhatja digitális aláírását az Ügyfélkapura történ belépéséhez. Az SDX Browser Edition Aláíró Alkalmazás telepítése után, önnek még szüksége lesz az aláíráshoz egy úgynevezett személyes aláíró tanúsítványra. A személyes tanúsítvány beszerzése el tt ajánlott a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján tájékozódni a tanúsítvány-szolgáltatásról! Figyelem! Csak azzal a felhasználónévvel tudja majd használni az aláíró alkalmazáshoz tartozó tanúsítványokat, amellyel a telepítést végezte! 8.1. Regisztráció az Ügyfélkapun digitális aláírással Az Ügyfélkapu Regisztrációs adatlapjának kitöltése után kattintson a "Küldés" gombra! A következ ablakot láthatja ezután. Az Adatlap kitöltése után ellen rizze az adatok helyességét! A lap tartalmazza az ön által korábban megadott adatokat. Az elektronikus aláírását erre a tartalomra fogja elhelyezni. Ellen rizze helyességüket! A lap XML és HTML Dokumentum nézetében azonos tartalmat talál. XML nézetben - az "XML Dokumentum nézet" fülre kattintva - az ön által ténylegesen aláírandó XML fájl tartalmát tekintheti meg. 45

46 Ezen az oldalon ellen rizheti az ön által ténylegesen aláírandó XML fájl tartalmát HTML nézetben ugyanezeket az adatokat láthatja, az ön számára könnyebben értelmezhet formában. Az SDX aláírás létrehozásához pipálja ki a lap bal alsó sarkában, az Aláírás el tt ellen riztem ezt a tartalmat szöveg mellett található négyzetet! Ezután kattintson az aktívvá váló "Aláírás indítása" gombra! A felugró ablak alján található listából jelölje ki a használni kívánt tanúsítványt! Jelölje ki a használni kívánt tanúsítványt! 46

47 A lap fels részén található Alkalmazott aláírási szabályzat mez mellett található nyílra kattintva az Elektronikus Aláírási Szabályzat (EASZ) áttekintését olvashatja a felugró ablakban. Ha az el z ablakban a nyílra kattint, elolvashatja az Elektronikus Aláírási Szabályzatot (EASZ) Az SDX aláírás létrehozása ablakban, használni kívánt tanúsítvány a kijelölése után kattintson az "Aláír" gombra! Az aláíráskor használt Alkalmazott Aláírási Szabályzat kizárólag az Ügyfélkapu Regisztrációs adatlapjának aláírására készült és a oldalon használható fel. E szabályozásban a kivárási id tartam 24 óra 5 perc, azaz az aláírás után az aláírt dokumentum azonnal nem tekinthet hitelesnek. Az aláírás eredménye regisztrációra felhasználható. Az "Aláír" gomb megnyomása után még egy figyelmeztet ablakot láthat, amely tájékoztatja a védett elemhez történ hozzáférésr l. Kattintson az "OK" gombra! A figyelmeztet ablakban kattintson az OK gombra! 47

48 8.2. Az Ügyfélkap u ra történ belép és d igitális aláírás használatával Sikeres regisztráció után az oldalra történ bejelentkezéshez kattintson a "Bejelentkezés" gombra! Ezután a következ felugró-ablakot láthatja. Ha be akar jelentkezni az Ügyfélkapura, ezt az ablakot látja A lap XML és HTML Dokumentum nézetében azonos tartalmat talál. XML nézetben - az "XML Dokumentum nézet" fülre kattintva - az ön által ténylegesen aláírandó XML fájl tartalmát tekintheti meg. HTML nézetben ugyanezeket az adatokat láthatja, az ön számára könnyebben értelmezhet formában. Aláíráskor a következ szöveget látja el elektronikus aláírásával: "Jelen aláírásomat fel kíván használni a magyarorszag.hu internetes oldalon történ autentikációhoz". Az ön elektronikus aláírása ezen kívül tartalmazni fogja az aláírás id pontját, valamint egy tranzakció azonosítót, amely az ön aktuális belépésének véletlenszer en generált, egyedi száma. 48

49 Az aláírás létrehozásához ki kell pipálnia a lap bal alsó sarkában található Aláírás el tt ellen riztem ezt a tartalmat szöveg mellett található négyzetet Az SDX aláírás létrehozásához pipálja ki a lap bal alsó sarkában, az Aláírás el tt ellen riztem ezt a tartalmat szöveg mellett található négyzetet! Ezután kattintson az aktívvá váló "Aláírás indítása" gombra! A felugró ablak alján található listából jelölje ki a használni kívánt tanúsítványt! Ha kattintott az Aláírás indítása gombra, az új ablak alján található listából jelölje ki a használni kívánt tanúsítványt 49

50 A lap fels részén található Alkalmazott aláírási szabályzat mez mellett található "nyílra" kattintva az Elektronikus Aláírási Szabályzat (EASZ) áttekintését olvashatja a felugró ablakban. Az SDX Aláírás létrehozása ablakban, a használni kívánt tanúsítvány a kijelölése után kattintson az "Aláír" gombra! Az Alkalmazott aláírási szabályzat mez mellett található nyílra kattintva az Elektronikus Aláírási Szabályzat (EASZ) áttekintését olvashatja el Az aláíráskor használt Alkalmazott Aláírási Szabályzat kizárólag az Ügyfélkapu Regisztrációs adatlapjának aláírására készült és a oldalon használható fel. Minden valós szabályozással ellentétben kivárási id nincs. Az aláírás után az aláírt dokumentum hitelesnek tekinthet, eredménye azonosításra felhasználható. Ha nem sikerült az elektronikus aláírás Az elektronikus aláírás jelenleg csak Internet Explorer alól érhet el, más böngész vel nem m ködik együtt az SDX Browser Edition Aláíró Alkalmazás. Ha az elektronikus aláírás folyamata bármilyen okból megszakad, akkor az egész regisztrációs folyamatot elölr l kell kezdeni. Sikertelen lehet a folyamat akkor, ha az SDX aláíró alkalmazásban a Mégse gombra kattintott, vagy véletlenül bezárta az alkalmazást (pl. Esc gomb megnyomásával). Az SDX alkalmazás m ködéséhez engedélyezni kell a böngész ben a Javascript-ek és az ActiveX komponensek futtatását. 50

51 9. lecke Adminisztráció Amennyiben a személyazonosító adatokban (név, állampolgárság) vagy az címben változás következne be, azt a regisztrációs szervezet (okmányiroda) el tt jelentheti be. A név és a felhasználói név megváltozását csak az okmányirodában személyesen, az elektronikus levélcím adatváltoztatására vonatkozó igényt elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül is be lehet jelenteni Hogyan változtathatom meg a jelszavam? Az Ügyfélkapun történ els bejelentkezés (aktiválás) során az okmányirodától kapott egyszer használatos kód helyett egy egyedi azonosítót, jelszót kell megadni, ez lesz az ön jelszava. Ezt a jelszót Ön bármikor megváltoztathatja az Ügyfélkapun található Jelszóváltoztatás cím rlap kitöltésével. Az rlapon meg kell adnia felhasználói nevét, valamint régi jelszavát, és természetesen az újat is. A jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes bet, karakter, kis- és nagybet érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybet t egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval Mit tegyek, ha elfelejtettem jelszavam? Elfelejtett jelszó esetén lehet ség van egy új jelszó megszerzésére. Ehhez ki kell töltenie az elfelejtett jelszó rlapot. Az rlapon meg kell adnia felhasználói nevét és azt az e- mail címet, amelyet a regisztrációkor megadott, vagy azt, amelyre azóta megváltoztatta. Arra az címre küldünk egy új egyszer használatos kódot, amellyel bejelentkezhet. A jelszót a Jelszóválasztás menüpont alatt megváltoztathatja! A felhasználói név kis- és nagybet érzékeny, kizárólag a magyar abc bet ib l állhat, számokat és szóközt tartalmazhat. Minimális hossza 4 karakter és tartalmaznia kell minimum 3 különböz karaktert. A jelszónak legalább nyolc (8) karakternek kell lennie, nem lehet benne ékezetes bet, karakter, kis- és nagybet érzékeny, tartalmaznia kell legalább két számot, valamint kis- és nagybet t egyaránt. A jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználó a felhasználói nevet és a hozzá tartozó jelszót köteles meg rizni és titokban tartani! Amennyiben Ön azt elveszti vagy az jogosulatlan személy birtokába kerül, kérjük változtassa meg vagy töröltesse személyes ügyfélkapuját és hozzon létre újat! A szabályszer en teljesített bejelentés és törlés elmulasztásából ered károkért való felel sség a hatóságokra és a központi rendszer üzemeltet jére nem hárítható át. 51

52 9.3. Határozat átvétele elektronikus úton Személyes ügyfélkapu létrehozásával lehet ség van arra, hogy hivatalok elektronikus formában juttassák el határozataikat az ügyfélkaput létesített felhasználókhoz. Minden személyes ügyfélkapuhoz jár egy biztonságos tárolóhely, ahol az ügyfél át tudja venni az intézmények határozatát. A tárolóhely a posta tértivevényes kézbesítésének felel meg, ahol az ügyfél megfelel kiértesítése az intézmény feladata. A határozatokat, amelynek érkezésér l az ügyfél értesítést kap az címére, ugyanúgy, mint a postai értesítésnél öt napon belül meg kell nyitni (át kell venni), ellenkez esetben a határid lejárta után postai úton kézbesítik. Amennyiben a felhasználó megszünteti az ügyfélkapuját, de még olyan lezáratlan ügye van, amelyben a hivatal határozatban tájékoztatja, úgy ezt az intézmény postai úton teszi meg Hogyan szüntethetem meg ügyfélkapumat? A regisztrációs adatok törlését a regisztráció iránti kérelemmel azonos módon lehet kezdeményezni, azaz: 1. Személyesen okmányirodában - Ezt bármelyik okmányirodában intézheti. A személyazonosítás után a Regisztrációs adatlap törlésre vonatkozó pontjának megjelölésével és aláírásával a hozzáférés haladéktalanul megsz nik, a regisztrált adatokat töröljük. 2. Interneten az Ügyfélkapun keresztül - Ebben az esetben be kell jelentkeznie az Ügyfélkapun, majd ki kell jelölnie a Regisztrációs adatlap törlésre vonatkozó pontját és el kell küldenie az adatlapot. Amint ezt az rlapot elküldi, visszaigazolást kap adatainak törlésér l. 3. Elektronikusan aláírt elektronikus rlapon. - Ebben az esetben be kell jelentkeznie az Ügyfélkapun, majd ki kell jelölnie a Regisztrációs adatlap törlésre vonatkozó pontját és el kell küldenie az adatlapot. Amint ezt az rlapot elküldi, visszaigazolást kap adatainak törlésér l. Ugyancsak törlésre kerülnek az adatai, amennyiben interneten keresztül a Regisztrációs adatlap kitöltésével elindította a regisztrációs folyamatot, azonban annak elküldését l számított 30 napon belül nem jelenik meg a regisztráló szerv el tt azonosítás céljából. Személyes ügyfélkapujának adatai akkor is törl dnek, ha Ön adatai kezeléséhez történ hozzájárulását visszavonja. Ezt az okmányirodákban személyesen teheti meg. Fontos tudnia, hogy bármelyik formában törölteti ügyfélkapuját, a törlés nem érinti a korábban megkezdett ügyindításait vagy az eljárások érvényességét! Figyeljen arra, hogy amennyiben adatai (név, cím, jelszó) megváltoznak, azt személyesen, vagy Ügyfélkapun keresztül lehet bejelenteni (a névváltozást csak személyesen!). Ennek elmulasztása esetén - a változás bejelentési kötelezettsége teljesítéséig - az elektronikus közigazgatási ügyintézésb l kizárható! 52

53 9.5. Hogyan hosszabbíthatom meg az ügyfélkapum érvényességét? Személyes ügyfélkapujának érvényessége a regisztrációs adatlap megfelel pontjának kitöltésével meghosszabbítható. Ezt vagy személyesen bármelyik okmányirodában megteheti, vagy az Ügyfélkapu oldalán - bejelentkezés után - ki kell töltenie a Regisztrációs adatlap megfelel részét! Amennyiben Ön a jelszó érvényességi idejének lejárta el tt nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról (regisztrációs adatlap meghosszabbításával), úgy adatai törl dnek, és személyes ügyfélkapuját megszüntetjük. 53

54 10. lecke Ügyfélkapus szolgáltatások Adó- és járulékbevallás A szolgáltatással a jogszabályok által elrendelt adóbevallási kötelezettségének tehet eleget. Ahhoz, hogy havi bevallását teljesíteni tudja, a következ ket kell tennie: 1. Regisztráljon az Ügyfélkapun! 2. Regisztráljon az APEH-nél! (08T180 és 08T182 nyomtatványok) 3. Töltse le az APEH nyomtatványkitölt programját (ABEV) és a szükséges nyomtatványt gépére az APEH honlapjáról! 4. A kitölt programmal töltse ki a szükséges nyomtatvány(oka)t. 5. Indítsa el a szolgáltatást, és jelentkezzen be az Ügyfélkapun. Töltse fel a fájl(oka)t saját gépér l a Java-alkalmazás segítségével. 6. Nézze meg beérkezett és elküldött üzeneteit az értesítési tárhelyen. Az üzenetek (értesítés-visszaigazolások) 30 nap után törl dnek és nem pótolhatóak! Nyugtái ide is megérkeznek pdf formátumban, melyeket az ebev-rendszerben is letölthet Értesítési tárhely üzenetei: Rendszerüzenetek: (pl: értesítés-visszaigazolások) Megnyitás után és megnyitás nélkül is 30 napig él a tárhelyen, melyek a tartós tárba menthet ek. Hivatali dokumentumok: (pl: határozatok, végzések, nyugták, hiánypótlások stb.) megnyitás után 30 napig kerülnek meg rzésre, illetve a tartós tárba menthet ek. Fél órán belül ellen rizze az APEH ebev-rendszerében bevallásának nyugtáját és folyószámláját. Hibás nyugta esetén, a nyugtában szerepl hibaüzenet alapján gondoskodjon a helyes bevallás újraküldésér l. Amikor az ebev-rendszerben rendben találja a bevallások eredményét, akkor sikeresen teljesítette bevallási kötelezettségét. Megbízás és képviselet esetén az alábbi nyomtatványokat használhatja: 08T180: Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez az elektronikus adóbevallásra kötelezett, valamint az egyes adóügyek elektronikus intézését képvisel útján teljesít adózók, illetve képvisel ik részére Kitöltési útmutató: 08T180.pdf 08T182: Adatlap az adóügyek elektronikus intézésére adott állandó meghatalmazás, megbízás visszavonásának, felmondásának, vagy az adóügyek elektronikus intézésére jogosító törvényes képviseleti jogviszony megsz nésének bejelentéséhez (elektronikusan is beküldhet ) 54

55 11. lecke Internetes okmányiroda Az internetes okmányiroda jelenleg id pontfoglalásra és hatósági ügyek elektronikus el készítésére, és néhány ügy teljes elektronikus ügyintézésére ad lehet séget, attól függ en, hogy Önnek milyen regisztrációja van. Véglegesített regisztrációval az összes internetes okmányirodai szolgáltatást igénybe veheti (id pontfoglaláshoz nem kell használnia személyes ügyfélkapuját!). Ideiglenes regisztrációval egy alkalommal tud csak ügyet indítani. Ebben az esetben az ügyintézéskor az okmányirodában könnyen hitelesítheti regisztrációját. Ne feledkezzen meg arról, hogy az ideiglenes regisztráció csak 30 napig él! A rendszerbe az összes okmányiroda be van kötve, a térképen megtalálhatja a lakóhelyéhez legközelebb es t. A Kormányzati Portál hivatalkeres jével megkeresheti az Önhöz legközelebb es intézményt. Az ügyfél az internetes okmányirodában elektronikus úton el készítheti egyes közigazgatási ügyeinek intézését. A rendszer segíti az ügyfelet az ügy intézéséhez szükséges nyomtatvány kitöltésében, a mellékelend okiratok összegy jtésében, valamint az okmányirodai megjelenéshez szükséges id pont-egyeztetésben. Ügyei intézése céljából id pontot foglalhat a közigazgatási szervnél (pl. okmányirodában), ahol a megadott id pontban az el zetes egyeztetésnek megfelel en intézhet k az ügyek. A tényleges ügyintézési id csökken, mert az internetes okmányiroda segítségével elérhet közigazgatási szervnél el zetesen már megtörténik a hatósági ügy el készítése Adatszolgáltatás letiltása A BM - okmányirodai ügyintézés f cím alatt válassza ki azt az "Adatletiltás" ügycsoportot, majd jelentkezzen be a felugró ablakban ügyfélkapus azonosítóival és válassza az "Adatszolgáltatás letiltása a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból" ügyet, majd az "Új ügy indítása" gombot. Az ügy indításánál - személyes adatainak megadása mellett - szüksége lesz 11 számkarakteres személyi azonosító számára is. Ezt a számot megtalálja kártya formátumú lakcímet igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártya) is E-felvételi Az e-felvételi internetes fels oktatási jelentkezés, amelyet a oldalon keresztül bárki elérhet, aki úgy dönt, hogy elektronikusan szeretné benyújtani jelentkezését. Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés - amennyiben a jelentkez a felhasználási feltételeknek megfelel en járt el - teljes mértékben egyenérték a "hagyományos" (papír alapú) jelentkezéssel. Az e-felvételiz ket a jogszabályok, illetve a fels oktatási intézmények felvételi szabályzatai alapján ugyanazok a jogok 55

56 illetik és ugyanazok a kötelezettségek terhelik a felvételi eljárásban, mint a hagyományos módon jelentkez ket. Az e-felvételi szolgáltatás két nagyobb elemb l áll: az elektronikus jelentkezésb l és az azt követ ügyintézésb l. Az e-felvételi folyamatának megkezdése el tt olvassa el a Fels oktatási felvételi tájékoztató elektronikus jelentkezésr l szóló részét, amely megtalálható a oldalon OEP-szolgáltatások Az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkez állampolgárok számára elérhet elektronikus szolgáltatások: TAJ-szám érvényességének ellen rzése (TAJ autorizáció) Minden ügyfélkapus regisztrációval rendelkez felhasználónak lehet sége nyílik arra, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TAJ-nyilvántartásából az érvényességre vonatkozó információt kapjon. A személyi adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi el írások miatt csak definiált kérdéseket tehet fel, és azokra csak egyszer igen-nem formájában kaphat kétséget eloszlató információt. Lekérdezési lehet ségek: Ellen rizhet bármely TAJ szám érvényessége Ellen rizhet, hogy a megadott személyi adatok alapján van-e nyilvántartott személy a TAJ nyilvántartásban, és az rendelkezik-e érvényes TAJ számmal. Ellen rizhet, hogy a megadott TAJ szám és személyi adatok egyazon személyhez tartoznak-e. Biztosítotti jogviszony lekérdezés A foglalkoztatók, valamint egyéb jogi és természetes személyek bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése eredményeképpen, az OEP nyilvántartási rendszerében kezelt adatokból az Ügyfélkapun bejelentkezett felhasználó a saját biztosítási jogviszonyával kapcsolatosan érhet el tájékoztatást. Az állampolgár e funkció segítségével meggy z dhet arról, hogy foglalkoztatója teljesítette-e jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettségét, amely a biztosítotti jogviszony vizsgálata során alapvet jelent séggel bír (pl. táppénz megállapítást megel z en jogszabály által kötelez en el írt vizsgálata). Lekérdezhet információk: Nyilvántartási szám Bejelent név 56

57 FEOR Jogosultság kezdete Jogosultság vége Betegéletút lekérdezés A "Biztosítotti jogviszony lekérdezés" és a "Betegéletút lekérdezés" szolgáltatások - a szolgáltatott adatok jellegénél fogva - emelt szint biztonsági intézkedéseket és ellen rzéseket követ en (pl. viszontazonosítás az OEP és Ügyfélkapu között) biztosít hozzáférést az információkhoz. Az egészségügyi szolgáltatók által az OEP részére jelentett elszámolási adatokból származó információk elérési lehet sége. A pénzbeli ellátási adatok jelenleg nem tartalmazzák a kifizet helyi adatokat. Az állampolgár e funkció segítségével nyomon követheti, kontrollálhatja az egészségügyi szolgáltatók vele kapcsolatos finanszírozási célú jelentéseit, láthatja azok költségeit. A szolgáltatás a megel z teljes tárgyévre vonatkozó adatokat mutatja be a következ kategóriákba rendszerezve: A) Egészségügyi ellátások (pl. kórházi, szakrendel i, fogászati, diagnosztikai, m vese kezelési, házi szakápolási, gondozói, stb.) ellátási adatok pénzbeli ellátási adatok (jellege, kezdete, vége, folyósított összeg) Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok tartalma a szolgáltatók által az OEP felé jelentett elszámolási adatokból származnak. B) Vényinformációk (pl. gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyfürd szolgáltatások) - vénykiváltási (recept) adatok (vénykiváltás helye, kiváltás ideje, kiváltott termék vagy szolgáltatás, támogatás (Ft), beteg térítési díj (Ft), orvoskód, orvosnév) C) Pénzbeli ellátási adatok (pl. táppénz) A pénzbeli ellátási adatok nem tartalmazzák a kifizet helyi adatokat. Napló A "Napló megtekintés" menüben az a tevékenység-napló érhet el, mely alapján ellen rizhet, hogy személyes ügyfélkapunkkal az OEP rendszerében milyen típusú lekérdezések történtek. A napló az alábbi adatokat rögzíti tevékenységünkr l: Esemény (pl: bejelentkezés ideje, TAJ szám szerinti lekérdezés stb) Id pont (mely id pontban történt a lekérdezés) 57

58 Kérdés (pl. konkrétan mely TAJ számra történt a lekérdezés) Válasz (megtörtént-e a TAJ szám szerinti lekérdezés) Lekérdezési mennyiség TAJ szám és személy adat szerinti lekérdezésre naponta 3 alkalommal van lehet ség. Egyéb lekérdezések (jogviszony lekérdezés, betegéletút, napló megtekintése) korlátlan számban rendelkezésre állnak az Ügyfélkapu-regisztráltak részére. 58

59 12. lecke Közüzemi szolgáltatók és az e-ügyintézés Gázm ér állás bejelent felü let Égáz Dégáz Zrt. Az Égáz Dégáz Zrt. M ködési területén lehet vé tette mind lakossági, mind vállalati fogyasztói számára az elektronikus úton történ ügyintézést, több ügyfélkapcsolati területen. Ilyenek a mér óra-állás bejelentés, a hibabejelentés, vállalati ügyfelek részére pedig a fogyasztási igénybejelentés. Nézzük a mér óra-állás bejelentés lehet ségét a társaság honlapján: egaz-degaz.hu_hu_meroallas A megoldás nem igényel el zetes regisztrációt, pusztán a fogyasztói azonosító melyet a számla is tartalmaz szolgál a bejelent azonosítására. Szükséges a mér óra gyári számának megadása, mivel egy fogasztó akár több mér vel is 59

60 rendelkezhet. Az így bejelentett adatok a tényleges fogyasztás elszámolására szolgálnak, ezáltal az éves fogyasztási terv helyett a fogyasztó a tényleges, bejelentett fogyasztása szerint fizet. egaz-degaz.hu_hu_meroallas2 60

61 12.2. Áramszolgáltató, E-ON Ügyintézés Az áramszolgáltatás területén a választott szolgáltató széleskör, szinte a teljes ügyfélkapcsolati kört felölel megoldást kínál elektronikus formában az ügyfelei részére. Az ügyintézés címszó alatt a képen látható szolgáltatások közül választhatunk. e-on_ugyi Id pontfoglalás ügyfélszolgálati irodákba Az egyik lehet ség el zetes bejelentkezést tesz lehet vé a fogyasztó által megjelölt ügyfélszolgálati irodába, a személyes ügyintézés céljából. Így csökkenthet a várakozási id, illetve az ügyek gyorsabb elintézését is szolgálja, mivel az ügyintéz 61

62 el készítheti az adott témát. A partnerszám itt is az ügyfél azonosítására kialakítított bels azonosító, melyet az ügyfelkapcsolati dokumentációkban szerepeltet a szolgáltató. e-on_ugyfogl Havi részszámla összegének módosítása Az id szaki elszámoló számlák mellett, id arányos, ún. résszámlák a terv szerinti el z évek azonos id szakra vonatkozó átlagából számított számlázást (pl. negyedéves) az egyenletesebb fizetési gyakoriságot biztosítja. A fogyasztónak lehet sége van ezen terv szerinti résszámla fizetési kötelezettségének nagyságát megváltoztatni, bejelentés alapján módosítani. A következ elektronikus rlap ezen id szaki számla alapjául szolgáló fogyasztás bejelentésére használható. 62

63 e-on_szla SMS mér állás-bejelentés Egy másik, talán a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás itt is a mér óra-állás bejelentés elektronikus formája. Az el z kben gázszolgáltató - leírtakhoz hasonló megoldás mellett, lehetséges mobiltelefon segítségével, SMS küldésével is elvégezni a bejelentést. A következ képen az SMS küldés folyamatának ismertetését láthatjuk. 63

64 e-on_meroallas 64

65 13. lecke Banki ügyintézés CIB Internet Bank Milyen szolgáltatásokat nyújt a CIB Internet Bank? A szolgáltatás a Bank honlapján keresztül érhet el, amely lehet séget nyújt Interneten keresztül banki és befektetési (értékpapír) m veletek végzésére, valamint kiegészít szolgáltatások (kezel i, lízing szerz déshez kapcsolódó lekérdezések) igénybevételére. Ki veheti igénybe a szolgáltatást? A szolgáltatást a banknál bank- és/vagy befektetési számlával rendelkez devizabelföldi magánszemélyek, egyéni- és társas vállalkozások, illetve devizakülföldi magánszemélyek és társas vállalkozások, valamint Elszámolási Számlával (bevásárlókártya-számlával vagy hitelkártya-számlával) rendelkez devizabelföldi magánszemélyek vehetik igénybe. Ügyfeleink négy szolgáltatási csomag közül választhatnak (Lekérdezési, Alap, Kártya, Teljes). Befektetési m veletek végzéséhez a CIB Bank Zrt.-vel kötött befektetési számlaszerz dés szükséges. Milyen szolgáltatási csomagokat lehet igényelni? Ügyfeleink négy szolgáltatási csomag közül választhatnak (Lekérdezési, Alap, Kártya, Teljes). A szolgáltatási csomagok összeállításánál kiemelked helyen álltak a biztonsági szempontok. a Lekérdezési szolgáltatási csomaggal csak a lekérdezési funkciók érhet k el a Kártya szolgáltatási csomag a bankkártyákhoz kapcsolódó funkciókat tartalmaz az Alap szolgáltatási csomag a Lekérdezési és a Kártya csomagon túl saját forintszámlák közötti átvezetést is lehet vé tesz, átutalási funkciót nem tartalmaz; a Teljes csomag a CIB Internet Bank valamennyi szolgáltatásának elérését biztosítja. Hogyan igényelhet az CIB Internet Bank szolgáltatás? A szolgáltatás igénylése kezdeményezhet A bank honlapján, CIB24-en keresztül, Bankfiókban, személyesen. A szolgáltatást Telefonos Azonosító Kóddal rendelkez magánszemélyek és egyéni vállalkozók igényelhetik CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon, ahol a szerz dés adatai rögzítésre kerülnek. 65

66 CIB bankszámlával rendelkez ügyfeleinknek írásban igazoljuk vissza az igénylésüket, bankszámlával nem rendelkez devizabelföldi ügyfeleink pedig bármelyik bankfiókban aláírhatják a szerz dést. Társas vállalkozások a szerz dést személyesen köthetik meg bármely bankfiókban. Megbízások teljesülésének feltételei Hogyan kezeli a bank az Internet banki rendszeren benyújtott megbízásokat? A felhasználó által az Internet Bankon keresztül beküldött megbízásokat a Bank az írásban adott megbízásokkal azonos tartalmi követelményeknek megfelel en fogadja be és kezeli. A CIB Internet Bankban kezdeményezett tranzakciók közül az átvezetések, a bankon belüli átutalások, illetve a betétlekötések, módosítások a bank háttérrendszerein azonnal teljesülnek, a hét 7 napjának 24 órájában, melyet követ en a tranzakciók megtörténte azonnal ellen rizhet. Például egy bankbetét feltörése után (akár hajnali 4 órakor) az így felszabaduló pénzösszeg másodperceken belül elutalható, befektethet, vagy bankkártya segítségével felhasználható. Egyéb Internet banki megbízások a befogadási határid k szerint kerülnek teljesítésre Internet Bank m köd ése Hogyan történik a bejelentkezés a CIB Internet Bankba? Az Internet banki rendszerbe történ belépés a szerz déskötéskor rendelkezésére bocsátott felhasználói azonosítóval és normál titkos jelszóval vagy Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történik. 66

67 Normál titkos jelszóval történ bejelentkezés esetén els alkalommal a jelszó megegyezik a felhasználói azonosítóval, amelyet meg kell változtatnia. A rendszer használatához a felhasználói azonosító aktiválására van szükség. Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történ bejelentkezést megel z en a Token PIN kód megadására van szükség. Ezt követ en kérhet a felhasználói azonosító aktiválása. Magánszemély és egyéni vállalkozás CIB Telefonos Azonosító Kóddal a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat felhívásával vagy bankfiókban, társas vállalkozások bankfiókban kérhetik. Ha rendelkezik CIB WAP Bank szolgáltatással és felhasználói jogosultsága aktiválásra került, az Internet banki rendszerbe történ belépés a CIB WAP Bank 67

68 használata esetén alkalmazott felhasználói azonosítóval és normál titkos jelszóval vagy Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval. Egy id ben kizárólag az egyik szolgáltatás rendszerében lehet bejelentkezve. A számlaáttekint együtt, több számla aktuális egyenlegének megjelenítését kínálja. 68

69 Egy megbízás elküldésének menete letisztult, könnyen kezelhet formában adja a banki tranzakció megvalósítását. 69

70 A bankba küldés el tt ellen rizhetjük az el készített tranzakciót 70

71 Hogyan történik a felhasználó azonosítása a CIB Internet Bank rendszerben? Bejelentkezéshez és megbízások hitelesítéséhez kétféle azonosítási mód választható. A felhasználói azonosító és normál titkos jelszó használatán túl megbízások hitelesítése aláírási kódszóval, illetve a felhasználói azonosítón túl Token eszköz által generált jelszóval (belépéshez, illetve megbízások hitelesítéséhez). 71

72 Honnan tudható, hogy a megbízás eljutott a Bankba? Nyújt-e visszaigazolást a Bank a tranzakciókról? A tranzakciók Bankba küldését követ en minden esetben visszaigazolás jelenik meg a képerny n, amely egyúttal automatikusan elküldésre kerül a Postaládába, ahonnan az bármikor el hívható és megtekinthet. 72

73 Milyen gyakran frissülnek a pénzügyi információk, kimutatások? Egyes tranzakciókat követ en azonnal, egyébként a megbízási határid k, illetve a forgalmazási id függvényében kerülnek frissítésre, melyr l minden esetben a megbízás visszaigazolásának képerny jén értesülhet. Milyen költségei vannak az Internet Banknak? Lakossági ügyfeleink esetén, a szolgáltatás igénybevétele magánszemélyek és egyéni vállalkozások részére díjmentes. Az egyes tranzakciók díjtételei minden esetben alacsonyabbak a fiókban és még alacsonyabbak vagy megegyez k más elektronikus csatornán kezdeményezetteknél. 73

74 Van-e id beli korlátja a CIB Internet Bank elérésének, használatának? Az Internet Bank 24 órás elérést biztosít. Rendszerkarbantartáskor, illetve rendszerátálláskor kisebb megszakítások lehetségesek, amelyekr l azonban minden esetben tájékoztatást adunk az Internet banki felületen és Bankunk honlapján. 74

75 14. lecke Biztosítással kapcsolatos ügyintézés A legtöbb biztosító felismerte az elektronikus ügyintését adta el nyöket, így a legtöbb szolgáltatását elektronikus formában is megrendelhet vé tette. Nemcsak a tájékozódás, hanem a szerz déskötés el készítése, a szerz dés ajánlat elkészítése teljesen elektronikus formában elvégezhet. A választott biztosító a tevékenységi köre több területér l áttekint formában kínál választási lehet séget a következ képen, a saját honlapján. Allianz_b GÉPJÁRM KÁRBEJELEN TÉS Egy kiválasztott tevékenység - a gépjárm kárbejelentés - elvégzése a következ két kép szerint hajható végre, melyben a kitöltési útmutató után a bejelentés tehet meg. 75

76 Allianz_gepkar1, 2 A teljes bejelentési folyamat több oldal terjedelm, ebb l az els oldalt nézzük meg, melynek kitöltése után a további oldalakon a káresemény részletezése, leírása következik. Ahol lehet kategorikusan, el re meghatározott listaelemekb l választhatunk, de szabad szerkesztés, szöveges rovat is rendelkezésre áll, az esemény megadására. 76

77 77 Elektronikus ügyintézés

78 15. lecke Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala A közigazgatási hivatal minden állampolgár számára hasznos és szükséges ügyintézési folyamatok elvégzésére. A mellékelt kép egy szórólap, mely népszer síteni igyekszik a szolgálatás ezen formáját, rajta az ügyintézés internetes elérhet ségével. 78

79 XR.pdf 79

80 15.1. Személyazonosító igazolvány A választható tevékenységek bal oldalon, a listából jelölhet k ki, majd a használat ismertetése, tájékoztató után kezdhet el az ügyintézés, az ügyfélkapu igénybevételével. KEK_szig Gép járm okm ányok A gépjárm vek nyilvántartásához kapcsolódó ügyintézés teljes köre elvégezhet az oldalon az ügyfélkapun keresztül. 80

81 KEK_gjo Értesítés küldés okmányok érvényességi idejének lejártáról Az ügyfélkapuval rendelkez állampolgárok részére ingyenes szolgáltatás került bevezetésre, melynek keretében, ben, a polgár ügyfélkapu nyilvántartásban szerepl címére értesítés kerül kiküldésre az okmányai érvényességi idejének lejártáról. Az ügyfelek az értesítést három alkalommal, az érvényességi id lejárta el tt 2 hónappal (útlevél esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül a lejárat napján kapják meg az ügyfélkapu regisztráció során megadott címükre. A szolgáltatás a következ okmányokra terjed ki: a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, a kártyaformátumú gépjárm vezet i engedély valamint, 81

82 az útlevél, gépjárm forgalmi engedély. A szolgáltatás csak azon okmányok esetén teljesül, amelyek lejárati ideje a nyilvántartásban megtalálható, valamint az állampolgár okmányán feltüntetett személyazonosító adatai megegyeznek az Ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásában kezelt adataival. A szolgáltatást minden ügyfélkapuval rendelkez állampolgár részére automatikusan beállításra került, a szolgáltatás lemondására illetve újbóli aktivizálására, a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu), az Ügyfélkapuba történ bejelentkezést követ en, az Adatok módosítása funkció alatt van lehet ség A tájékoztató levél A regisztrált ügyfél az el z ekben leírt módon értesítést kap, melynek formáját az alábbi képen láthatjuk. KEK_gj_mail Gázártámogatás ügyintézés Az ügyintézés részeként egy rlap letöltése, majd kitöltése következik, melyet továbbítani kell a kijelölt átvev helyekre. A megoldás nem teljes kör en elektronikus, a PDF formátumú dokumentumot kézzel kell kitölteni és továbbítani. 82

83 emagyar_gazartam 83

84 16. lecke Idegenforgalom, utazás Az utazási irodák legtöbbje kínál valamilyen elektronikus ügyintézéssel elvégezhet szolgáltatást. Felismerve a az internet adta lehet ségeket, az ügyfelek számára kényelmesebb tájékozódási lehet séget. A hazai irodák ajánlatai mellett, külföldi irodák ajánlatait is elérhetjük. A tájékoztatástól, az akciós ajánlatokon túl, a szállás utazás megrendelése, egy helyen megtehet. A példában egy internetes iroda szállásrendelési folyamatának részletét látjuk. utaz_1 A célpont kijelölése után, a megjelen kínálatból választva rendelhet meg a szálláshely, de további információk is kinyerhet k még a megrendelés el tt. 84

85 A fizetési lehet ségek igazodnak a nemzetközi, e területen alkalmazott normákhoz. Bankkártyával, internetes bankkártyával, vagy átutalással rendezhet a számla. 85

86 86 Elektronikus ügyintézés

87 17. lecke elektronikusugyintezes.lap.hu Legvégül nézzünk néhány további szolgáltatást, melyre nagyszer lehet séget ad az adott témában összegy jtött internetes oldalak közül a képen láthatót. Oldjuk me azt a következ feladatot: Válasszunk egy olyan ügyet, melyre az oldalról találunk elektronikus ügyintézési lehet séget Tájékozódjunk, miként tudjuk elvégezni az ügyet Állítsunk össze tesztadatokat az ügyben Kezdeményezzünk a tesztadatokkal az ügyintézést Ügyeljünk rá, hogy a legvégs lépést általában itt érvényesítjük az el tte kijelölt m veletet ne végezzük el, mert így a mintaadatokkal elindulhat az ügyintézés! Gy jtsük össze tapasztalatainkat, véleményezzük a szolgáltatást Pálda: oldalon végezzünk számítást, kötelez gépjárm felel sségbiztosítás megkötése el tt. Lépjünk be az oldalra Válasszuk ki a KGFB, kötelez gépjárm felel sségbiztosítás díjszámítás funkciót Adjuk meg a szükséges adatokat az rlapot kitöltve Tekintsük át az eredményt, hasonlítsuk össze a biztosítók ajánlatait. A szerz déskötésre NE menjünk tovább. elektronikusugyintezes.lap.hu 87

88 eugylap_hu 88

89 Melléklet / (IX. 22.) Korm. Rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E rendelet hatálya a) az ügyfélre, az eljárás egyéb résztvev jére (a továbbiakban együtt: ügyfél), b) a közigazgatási hatóságra (a továbbiakban: hatóság), c) a központi elektronikus szolgáltató rendszerre (a továbbiakban: központi rendszer), és d) a viszontazonosítást végz szervezetre terjed ki. (2) E rendeletet a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történ intézésére kell alkalmazni. (3) E rendelet alkalmazásában a) regisztrációs szerv: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a körzetközponti feladatokat ellátó jegyz által m ködtetett okmányiroda, vagy kormányrendeletben meghatározott más szerv; b) személy által felügyelt automatizált aláírás: olyan, az elektronikus dokumentumok tömeges aláírását lehet vé tev elektronikus aláírási folyamat, amely során az aláíró személy azt követ en, hogy az aláírás alapjául szolgáló elektronikus dokumentumok mintaszövegének és a mintaszövegben helyettesítésre kerül adatok listájának megtekintése lehet vé vált, a már egyediesített elektronikus dokumentumokat egyenként, automatizált úton min sített elektronikus aláírásával ellátja; c) szervezeti aláírás: olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely hatóság által aláírt elektronikus dokumentumok hitelesítésére szolgál, és amelyet egy informatikai eszköz automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyez el a hatósághoz rendelend elektronikus dokumentumokon; d ) viszontazonosítást végz szervezet: a viszontazonosítást végz hitelesítésszolgáltató vagy a központi rendszer. 89

90 II. Fejezet AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉN VÉGZÉSÉNEK FORMÁI ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS AZONOSÍTÁS SZABÁLYAI Az eljárási cselekmények elektronikus úton történ végzésének formái 2. A hatóság az egyes eljárási cselekmények elektronikus úton történ végzését a Ket ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következ módon biztosítja: a) olyan ügyintézési felület útján, amely az eljárási cselekmény végzése során feltételezi az ügyfél és hatóság közötti kölcsönös és összefügg adatcserét és kétirányú kapcsolatot (a továbbiakban: párbeszédre épül elektronikus ügyintézés); vagy b) olyan csatlakozási felület útján, amelynek használatával a hatóság az ügyféllel fennálló kölcsönös és összefügg adatcsere vagy kétirányú kapcsolat nélkül küldi és fogadja az eljárási cselekményekhez kapcsolódó egyes elektronikus dokumentumokat (a továbbiakban: nem párbeszédre épül elektronikus ügyintézés). Az ügyfél azonosításának általános szabályai 3. (1) Az elektronikus ügyintézés során az eljáró ügyfél személyazonosságát olyan módon kell alátámasztani, hogy az elektronikus azonosítás egy korábban, hitelesítés-szolgáltató vagy a regisztrációs szerv által elvégzett, a (3) és (4) bekezdés szerinti kivétellel az ügyfél személyes megjelenését igényl személyazonosításhoz legyen köthet. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel személyazonosítás feltételeit ügyfélkapu használata esetén a Ket.-ben és e rendelet 5. -ában, illetve a külön jogszabályban meghatározott eljárás biztosítja. (3) Kezel orvos által kiállított igazolás szerint személyes megjelenésében akadályozott ügyfél esetén a hitelesítésszolgáltató vagy a regisztrációs szerv a személyazonosságot az ügyfél lakóhelyén vagy tartózkodási helyén ellen rzi. Az azonosítás különös szabályai a párbeszédre épül esetén elektronikus ügyintézés 4. (1) A hatóság a párbeszédre épül elektronikus ügyintézés biztosítása során az adatkezelés jogszabályi feltételeinek megtartása mellett az ügyfelet a következ módon azonosítja: a) elektronikus aláírás felhasználásával úgy, hogy a kapcsolat létesítési (belépési) szándékát kifejez és az ügyfelet azonosító elektronikus rlapot az ügyfél aláírja; vagy 90

91 b) központi rendszer által biztosított ügyfélkapu igénybevétele útján. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítványt és az elektronikus aláírással ellátott elektronikus rlapot a hatóság csak a mentési és archiválási kötelezettségek teljesítése céljából tárolhatja. A regisztráció általános szabályai ügyfélkapu igénybevétele esetén 5. (1) Az ügyfél az ügyfélkapu létesítését a regisztrációs szerv el tti személyes megjelenésével egyidej leg vagy elektronikus rlapon kezdeményezheti. (2) Ha az ügyfél az ügyfélkapu létesítését elektronikus rlapon kezdeményezi, és azt a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el, az ügyfélkapu létesítését megel z en a központi rendszer a) ellen rzi az elektronikus aláírás érvényességét, b) a hitelesítés-szolgáltatónál viszontazonosítás útján ellen rzi az ügyfél természetes személyazonosító adatait, továbbá c) ellen rzi az elektronikus rlapon megadott adatok és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok egyez ségét. Ha az ellen rzés sikeres volt, a központi rendszer elektronikus levélben tájékoztatja az ügyfelet a regisztráció sikerér l, és megküldi számára az ügyfélkapu létrehozásához szükséges egyszer használható kódot. (3) Az ügyfél az ügyfélkapu létesítését elektronikus rlapon úgy is kezdeményezheti, hogy az nincs elektronikus aláírással ellátva (ideiglenes regisztráció). A központi rendszer az elektronikus rlap benyújtását követ en létrehozza az ügyfélkaput, de az elektronikus ügyintézésre mindaddig nem használható, amíg az ügyfél egy regisztrációs szerv el tt azonosítás végett személyesen meg nem jelenik. Ha az ügyfél az elektronikus rlap elküldését l számított 30 napon belül nem jelenik meg személyesen egy regisztrációs szerv el tt az azonosítás végett, a központi rendszer az ügyfélkapuhoz való hozzáférést megszünteti. (4) Az ügyfél személyes megjelenése esetén a regisztrációs szerv a személyes megjelenéskor vagy a (3) bekezdés szerint elektronikus rlapon megadott adatok és az ügyfél által bemutatott, a külön jogszabályban meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alapján az ügyfelet a Ket ának (6) bekezdése szerint azonosítja. A regisztrációs szerv az ügyfél által megadott, a Ket ának (9) bekezdése b) pontja szerinti adatokat összeveti a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival, valamint ellen rzi a személyes megjelenés során bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány érvényességét. (5) A (4) bekezdésben meghatározott azonosítás és ellen rzés sikere esetén a központi rendszer elektronikus levélben megküldi az ügyfél részére az általa korábbiakban megadott elektronikus levélcímére az ügyfélkapu megnyitásához szükséges egyszer használható kódot, majd a kód ügyfél általi aktiválása után arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy ügyfélkapuja alkalmassá vált az elektronikus ügyintézésre. 91

92 (6) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott ellen rzés sikertelensége esetén a központi rendszer, illetve a regisztrációs szerv az ügyfélkapu létrehozását megtagadja, és az ügyfél adatait helyreállíthatatlanul törli. (7) Az ügyfél több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti, azonban személyenként csak egy ügyfélkapu létesítése díjmentes. Második és minden további ügyfélkapu létesítéséért kapunként a közigazgatási hatósági eljárás általános illetékével megegyez összeg regisztrációs díjat kell fizetni, mely összeg a regisztráló közigazgatási szerv bevételét képezi. (8) E alkalmazásában ügyfélen kizárólag a természetes személyt kell érteni. 6. (1) Ha az ügyfél az ügyfélkapuhoz való hozzáférést biztosító azonosítót elveszti vagy az jogosulatlan személy birtokába kerül, köteles ezt a tényt a központi rendszer ügyfélszolgálatánál vagy a regisztrációs szervnél postai úton, telefaxon, elektronikus levél útján vagy telefonon haladéktalanul jelezni a regisztráció során közölt adatok egyidej megadásával. (2) A központi rendszer ügyfélszolgálata a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189-es hívószámán érhet el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a központi rendszer az ügyfélkapuhoz való hozzáférést megszünteti. (4) Az ügyfél az ügyfélkapuhoz való hozzáférés megszüntetése esetén új, egyszer használható kódot kap. 7. (1) Elektronikus levélcímének megváltozását az ügyfél köteles a központi rendszeren keresztül bejelenteni. (2) A regisztrált adatokat az elektronikus levélcím kivételével a központi rendszer egyezteti a személyi adat- és lakcímnyilvántartó adataival, és azok esetleges eltérése esetén az ügyfél elektronikus levélcímére értesítést küld. Az azonosítás egyes sajátos módjai ügyfélkapu igénybevétele esetén 8. (1) Az ügyfél az ügyfélkapu útján elérhet elektronikus ügyintézési lehet ségeket elektronikus aláírás használatával is igénybe veheti úgy, hogy a belépési szándékát kifejez elektronikus rlapot elektronikus aláírásával látja el. (2) Az (1) bekezdés szerinti használat során a központi rendszer a kapcsolatot azonosító adaton kívül csak az ügyfél nevét és elektronikus levélcímét rögzítheti. A központi rendszer az elektronikusan aláírt rlapot továbbítja a hatóság részére. (3) A tanúsítványt és az (1) bekezdés szerinti elektronikus rlapot a hatóság csak a mentési és archiválási kötelezettségek teljesítése céljából tárolhatja. (4) Az (1) bekezdés szerinti azonosítás kapcsán elvégzend viszontazonosítást - ha az szükséges - a hatóság kérésére a hitelesítés-szolgáltató hajtja végre. 9. Az ügyfélkapu használatával összefüggésben a központi rendszer vagy a hatóság az ügyfél hozzájárulásával az ügyfélkapu útján történ azonosítást 92

93 kiegészít, fokozottabb informatikai biztonsági követelményeket is kielégít azonosítási megoldásokat is alkalmazhat. Elektronikus aláírás útján történ azonosítás szabályai 10. (1) Nem párbeszédre épül elektronikus ügyintézés esetén a hatóság az ügyfél személyazonosságát az e -ban meghatározott módon állapítja meg. (2) Elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum esetén a hatóság akkor tekintheti az ügyfél személyazonosságát alátámasztottnak, ha a) az aláírás hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítványhoz kapcsolódik, b) a tanúsítvány az azonosításkor érvényes, és c) az azonosítás viszontazonosítással történ el zetes ellen rzése esetén a viszontazonosítást végz hitelesítés-szolgáltató a természetes személyazonosító adatok egyez ségét igazolja vissza. (3) Az ügyfél személyazonosságát elektronikus aláírással kizárólag az általa aláírni kívánt tartalmú elektronikus dokumentum útján lehet hitelesíteni. Tilos az elektronikus aláírás olyan azonosítási célú felhasználása, amelynek során az aláírt elektronikus dokumentum tartalmát az aláíró nem ismeri. Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum ügyfélhez rendelése 11. (1) Külön jogszabályban meghatározott esetekben párbeszédre épül elektronikus ügyintézés esetén biztosítani kell, hogy az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum a küldést végz azonosított ügyfélhez hozzá legyen rendelve. Ilyen esetekben a párbeszédre épül elektronikus ügyintézés alapjául szolgáló kapcsolat létesítésekor elvégzett azonosítás önmagában nem biztosítja a kapcsolat tartama alatt végzett egyes eljárási cselekményeknek az azonosított ügyfélhez rendelését. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti követelményt elektronikus aláírással biztosítják, lehet vé kell tenni, hogy az ügyfél az elektronikus aláírás el tt az elektronikus dokumentumot megtekinthesse és arról az elektronikus aláírás után - ha azt jogszabály nem zárja ki - másolat készítését kérhesse. Ha az ügyfél olyan elektronikus rlapot ír alá, amely önmagában nem tartalmazza mindazon információt, ami az elektronikus rlap tartalmának kés bbi, ügyfél általi értelmezéséhez szükséges, a hatóságnak a megtekintés során és a készített másolatban e kiegészít információt is külön meg kell jelenítenie. (3) Ha az ügyfél nem rendelkezik elektronikus aláírási tanúsítvánnyal, az elektronikus dokumentum ügyfél általi elküldését a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módokon lehet az ügyfélhez rendelni. (4) Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum nem elektronikus úton is az ügyfélhez rendelhet, ha a) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus úton el készített elektronikus dokumentumot a hatóság el tti személyes megjelenés során papír alapon aláírja; vagy 93

94 b) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus úton vagy a saját eszközein futó alkalmazás segítségével el készített elektronikus dokumentumot kinyomtatja, azt papír alapon aláírja, és azt megküldi a hatóság részére. (5) Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum - feltéve, hogy az ügyfél a megküldést l számított 3 napon belül nem kéri az így létrejött elektronikus dokumentum helyesbítését - az ügyfél elektronikus aláírása nélkül is az ügyfélhez rendelhet, ha a) az elektronikus dokumentumot a hatóság személy által felügyelt automatizált vagy szervezeti aláírással látja el, vagy b) az eljárási cselekményt tartalmazó elektronikus dokumentumot a hatóság kizárólag valamely közigazgatási szerv által igénybe vehet id bélyegzés szolgáltatás útján látja el id bélyegz vel. (6) A hatóságnak az ügyfél részére biztosítania kell, hogy az (5) bekezdés szerinti eljárások alkalmazásával létrejött elektronikus dokumentumot megtekinthesse, vagy arról másolat készítését, illetve annak helyesbítését kérhesse. (7) Az elektronikus dokumentum (5) bekezdés szerinti ügyfélhez rendelésének megfelel ségéért az ügyfélhez rendelést végz hatóság felel. Az elektronikus dokumentum más hatósághoz vagy egyéb küls szervhez vagy személyhez való továbbítása esetén is vélelmezni kell az elektronikus dokumentum adott ügyfélhez rendeltségét. III. Fejezet AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLEN RZÉSE VISZONTAZONOSÍTÁS ÚTJÁN A viszontazonosítás módjai 12. (1) A hatóság az ügyfél által elektronikus dokumentumban megadott és a személyazonosítása során a viszontazonosítást végz szervezet által ténylegesen rögzített személyazonosító adatok egyez ségét a Ket ának (2) és (10) bekezdésében meghatározott viszontazonosítás útján ellen rzi. (2) A viszontazonosítást hitelesítés-szolgáltató vagy a központi rendszer végzi elektronikus úton. (3) Külföldi hitelesítés-szolgáltató a viszontazonosítást papír alapon is végezheti. Nem alkalmazható a papír alapú viszontazonosítás, ha párbeszédre épül elektronikus ügyintézés során a 13. (2) bekezdése szerint el zetes viszontazonosítás szükséges. 13. (1) Az azonosításnak a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nem feltétele az ügyfél személyazonosságának el zetes ellen rzése viszontazonosítás útján, kétség esetén a hatóság kérheti a viszontazonosítás utólagos elvégzését. (2) A hatóság az ügyfél személyazonosságát viszontazonosítás útján el zetesen ellen rzi, amennyiben az ügyfél személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz kíván hozzáférni. 94

95 A viszontazonosítás elvégzése 14. (1) A viszontazonosítás keretében a hatóság a viszontazonosítást végz szervezetnek megküldi a) a megadott természetes személyazonosító adatokat (vagy azok egy részét), b) a viszontazonosítás alapjául szolgáló ellen rz adatot (tanúsítványt vagy más, a viszontazonosítást végz szervezetnél az ügyfél azonosítására alkalmas adatot), és c) a viszontazonosítási kérést azonosító adatot. (2) A viszontazonosítást végz szervezet összeveti a megadott természetes személyazonosító adatokat az ellen rz által kezelt, beazonosított természetes személyazonosító adatokkal, és válaszként megküldi a viszontazonosítást kér hatóságnak a) az adatok egyez ségének vagy annak hiányának tényét, valamint b) a viszontazonosítási kérést azonosító adatot. 15. (1) A viszontazonosítás elektronikus úton végezhet a) ha az elektronikus úton küldött viszontazonosítási kérést a hatóság elektronikus aláírással látja el, vagy b) a viszontazonosítást kér és a viszontazonosítást végz szerv között, a központi rendszer közrem ködésével létesített zárt adathálózati kapcsolat útján. (2) Elektronikus úton végzett viszontazonosítás esetén a viszontazonosítást végz szervezetnek a választ haladéktalanul, papír alapon végzett viszontazonosítás esetén 5 munkanapon belül meg kell küldenie. IV. Fejezet AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS BEADVÁNYÁNAK FOGADÁSA ÉS ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM ÜGYFÉLLEL VALÓ KÖZLÉSE Az elektronikus beadvány fogadása 16. (1) Párbeszédre épül elektronikus ügyintézési felület esetén biztosítani kell, hogy a hatóság hivatali id n kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus beadványokat. (2) Ha nem párbeszédre épül elektronikus ügyintézési felület esetén a hatóság hivatali id n kívül nem fogad elektronikus beadványokat, az elektronikus visszaigazolást a következ hivatali id kezdetén kell automatikusan megküldeni. (3) A (2) bekezdés szerinti esetben hivatali id n kívül gondoskodni kell arról, hogy rögzítésre kerüljön az az id pont, amikor a hatóság elektronikus levélcímére küldött beadványokat a hatóság képes lett volna fogadni (a beadványok elérhet vé válása a hatóság elektronikus levélcímén). (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a beadvány el terjesztésére irányadó határid t megtartottnak kell tekinteni, ha a (3) bekezdés szerint rögzített id pont a beadvány el terjesztésére nyitva álló határid n belül volt. 95

96 17. Az érkeztetésr l szóló elektronikus visszaigazolásban foglalt érkeztet számot - ha jogszabály eltér en nem rendelkezik - a hatóság e rendelet mellékletében meghatározott szerkezet szerint képezi. 18. (1) A hatóság az elektronikusan aláírt beadvány aláírásának érvényességét a) nem párbeszédre épül elektronikus ügyintézés esetén a Ket a (1) bekezdésének második mondata szerinti határid n belül, b) párbeszédre épül elektronikus ügyintézés esetén, ha az aláíráshoz tartozó tanúsítvány kapcsán a hitelesítés-szolgáltató biztosítja a tanúsítvány állapot (visszavonási nyilvántartás) folyamatos (on-line) közzétételét, az ügyfél által végezni kívánt eljárási cselekmény elvégzését megel z en, c) párbeszédre épül elektronikus ügyintézés esetén - ide nem értve a b) pontban foglalt esetet - a személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz való hozzáférés biztosítását megel z en, illetve d) párbeszédre épül elektronikus ügyintézés során egyéb eljárási cselekmény esetén - ide nem értve a b) és c) pontban foglaltakat - a kérelemnek helyt adó érdemi határozat meghozataláig (2) A hatóság az elektronikus aláírás ellen rzése során megvizsgálja, hogy az elektronikus aláírás a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e. (3) A hatóság a feladót tájékoztatja az azonosítás sikertelenségér l és hiánypótlásra. Felhasznált irodalom, hivatkozások jegyzéke:

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A.

A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. JOGI INFORMATIKA A Z E L E K T R O N I K U S A L Á Í R Á S J O G I S Z A B Á L Y O Z Á S A. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról

Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Gyakran ismétlődő kérdések az elektronikus aláírásról Mi az elektronikus aláírás és mi a célja? A jövő gazdaságában meghatározó szerepet kapnak a papíralapú iratokat, számlákat, megrendeléseket, dokumentumokat

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület. Konferencia-honlap tudnivalók. Fiók létrehozása a honlapon

Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület. Konferencia-honlap tudnivalók. Fiók létrehozása a honlapon Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület Konferencia-honlap tudnivalók Fiók létrehozása a honlapon 1. Látogasson el a http://konferencia.mktudegy.hu címre, ahol a Regisztráció linkre kattintva létrehozhat

Részletesebben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Verziószám 2.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2013. november 6. 1 Változáskövetés Verzió Dátum Változás leírása

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer

Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK. ERA keretrendszer Felhasználói kézikönyv MAGYAR NEMZETI BANK ERA keretrendszer Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 A dokumentum hatásköre... 3 A modul használatának szoftveres követelményei... 4

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Hiánypótlás beküldési útmutató

Hiánypótlás beküldési útmutató Hiánypótlás beküldési útmutató Az alábbiakban néhány lépésben bemutatásra kerül a hiánypótlás megtekintése és annak beküldése. Minden lépéshez csatolva van egy kép is, ami az adott lépést mutatja egy mintán

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ONLINE NEVEZÉS

ÚTMUTATÓ ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ ONLINE NEVEZÉS ÚTMUTATÓ 2016. ÉVI KIHÍVÁS NAPJA NEVEZÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ 1. REGISZTRÁCIÓ A HONLAPRA: ONLINE NEVEZÉS A Kihívás Napja eseményre történő nevezési lap kitöltéséhez először regisztrálnia kell a honlapra. http://www.kihivasnapja.hu/regisztracio

Részletesebben

Adóbevallás leadása elektronikusan

Adóbevallás leadása elektronikusan Adóbevallás leadása elektronikusan Ügyfélkapu regisztráció és bejelentkezés Első lépésben szükségünk lesz Ügyfélkapu fiókra ennek a létrehozásához be kell fáradnunk az okmányirodába, és regisztrációt kell

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései:

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: Elektronikus ügyintézés súgó Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: 1.1 Elektronikus ügyintézés menüpont-, azon belül az Elektronikus ügyintézés

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban

Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban Tapasztó Balázs Vezető termékmenedzser Matáv Üzleti Szolgáltatások Üzletág 2005. április 1. 1 Elektronikus hitelesítés a gyakorlatban 1. Az elektronikus aláírás

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. MiniDriver Manager

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

A Személyes ügyfélkapu. etananyag

A Személyes ügyfélkapu. etananyag A Személyes ügyfélkapu etananyag 1. Bevezetés Miután felhasználói nevével és jelszavával belép az Ügyfélkapun, Személyes ügyfélkapu felületére jut. Itt kezelheti dokumentumait, összegyűjtheti a lapcsalád

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre

Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre Gyökértanúsítványok telepítése Windows Mobile operációs rendszerekre Windows Mobile 2003 / 2003 SE / WM 5 / WM6 rendszerekre 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A Windows

Részletesebben

K&H token tanúsítvány megújítás

K&H token tanúsítvány megújítás K&H token tanúsítvány megújítás felhasználói kézikönyv 2014.10.15. verzió: 1.2 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 Technikai feltételek... 3 3 A tanúsítványok megújításának folyamata Firefox... 6 4 A

Részletesebben

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger)

Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) Segédlet kriptográfiai szolgáltatást beállító szoftverhez (CSPChanger) szoftveres, PKCS#12 formátumú tanúsítvány átalakításához 1(8) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. CSPChanger

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Az Értesítési tárhely. etananyag

Az Értesítési tárhely. etananyag Az Értesítési tárhely etananyag 1 Az Értesítési tárhely 1. Áttekintés A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) tárhelyet biztosít az elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek számára. Az

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Taninform KIR kapcsolat

Taninform KIR kapcsolat Taninform KIR kapcsolat Cél A Taninform KIR adatkapcsolat célja, hogy a mindkét rendszerben megtalálható és tárolt, iskolai adminisztrációval kapcsolatos alapadatokat az intézmények könnyen szinkronban

Részletesebben

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: amennyiben Ön Windows 7 operációs rendszerrel szeretné a programot használni, kérjük,

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

EU Login kézikönyv (rövidített változat)

EU Login kézikönyv (rövidített változat) EU Login kézikönyv (rövidített változat) Az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszere (EU Login, régebbi nevén: ECAS - European Commission Authentication Service) lehetővé teszi a felhasználók

Részletesebben

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard

1 Kezd lépések. 1.1 Felhasználók azonosítása. 1.2 Menüpontok. 1.3 Bejelentkezés. icard 1 Kezd lépések Az Elektronikus Vendégnyilvántartás a Harkányi Kedvezménykártya Rendszer része! A Harkány-Kártyával kapcsolatos további tájékoztatást a Tourinform ad! 1.1 Felhasználók azonosítása Az egyes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA

Hivatal részére küldött iratok elektronikus benyújtása - Segédlet SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA SEGÉDLET HIVATAL RÉSZÉRE KÜLDÖTT IRATOK ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ VERZIÓ SZÁM : 1.0 2013. július 17. 1 Tartalom I. Fontos tudnivalók... 3 II. Portál használata... 4 III.

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8

Tartalom. Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Tartalom Bejelentkezés...2 Feltöltés...3 Dokumentumok...4 Jelszómódosítás...7 Jelszókérés...7 Kijelentkezés...8 Bö ngé szö s Pérkapu haszna lata Bejelentkezés Jelentkezzen be az Ügyfélkapura felhasználói

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

2009. évi adatszolgáltatás javítása

2009. évi adatszolgáltatás javítása 2009. évi adatszolgáltatás javítása Készítette: Tóth Péter Általános leírás Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének ellenőrzése o Ha

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ ÉS AZ INTERNETES BANKKÁRTYÁS FIZETÉSHEZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2.

Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma szeptember 2. PDF dokumentum aláírása és időbélyegzése: Adobe Reader XI és Adobe Acrobat Reader DC Verziószám 2.2 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2016. szeptember 2. Tartalom 1. Bevezető...3 2. Aláíró

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu

Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu Elektronikus számlázás Szabó Zoltán PKI termékmenedzser szabo.zoltan@netlock.hu TARTALOM A NetLock-ról röviden Magyarország első hitelesítés-szolgáltatója Az ealáírásról általában Hogyan, mivel, mit lehet

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2015. február 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1. Belépés a felületre... 4 1.1 Meghatalmazás

Részletesebben

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban

Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Megújított tanúsítvány cseréje a Windows tanúsítványtárban Windows operációs rendszeren 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. Bevezető...3 3. Tanúsítvány megújítása...4 3.1. Megújított tanúsítvány

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! A Minta regisztrációs adatlap szervezetek részére

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány

Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány Baár-Madas Elektronikus Tanúsítvány Az alábbi dokumentum a Baár-Madas Református Gimnázium és Kollégium által használt Elektronikus tanúsítvány telepítéséhez ad útmutatót, Microsoft Windows 7 és Microsoft

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ RÉGEBBI TANFOLYAMON RÉSZT VETT HALLGATÓK BEJELENTKEZÉS UTÁN JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK REGISZTRÁCIÓ Regisztrációra akkor van szükség, ha még nem volt nálunk semmilyen

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra. etananyag

Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra. etananyag Nyomtatványok kitöltése és előkészítése feladásra etananyag 1. Áttekintés Elektronikus adó- és járulékbevallását az Ügyfélkapun belépve, a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános

Részletesebben

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI

e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI User! 12/11/09 2:08 PM Formatted: Font:Times New Roman, e-nhh ELEKTRONIKUS RLAPOK ÜGYFÉLOLDALI FELÜLETEI Dokumentum átvétele VERZIÓ 1.0 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 DOKUMENTUMLETÖLTÉSI FELÜLETEK...

Részletesebben

epos - MOBIL egyenleg feltöltés Felhasználói leírás

epos - MOBIL egyenleg feltöltés Felhasználói leírás epos - MOBIL egyenleg feltöltés Felhasználói leírás Verzió: 2.0.1 Oldal: 1 / 12 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. Az epos MOBIL egyenleg feltöltés lépései 4 III. ÁFÁ-s számla igénylés 9 IV. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa 2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. Által{nos leír{s Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató

Felhasználói tájékoztató Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus

Részletesebben

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN INTERNET FIESTA A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN Ügyintézés otthonról Hasznos linkek ajánlója azoknak, akik szeretnének élni az e-ügyintézés adta lehetőségekkel. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Fogalma: a közigazgatási

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER Felhasználói Kézikönyv Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER 1. Belépés A rendszer indulásakor egy ideiglenes jelszót kapott emailben. Az ennek segítségével történt bejelentkezés után tudja jelszavát

Részletesebben

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv

Védőnői jelentés összesítője modul. eform Felhasználói kézikönyv Védőnői jelentés összesítője modul eform Felhasználói kézikönyv 1. ÁNTSZ eform Védőnői jelentés modul... 3 1.1 Bejelentkezés... 3 1.2. Az eform alkalmazás használata... 4 1.2.1 Területi védőnői jogkörrel

Részletesebben

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8, valamint Windows 2003 operációs rendszeren, PFX fájlban található

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A szoftver/hardver

Részletesebben

2008-2009 VECTRUM Kft. VECTRUM e-számla Felhasználói útmutató 1.2 verzió

2008-2009 VECTRUM Kft. VECTRUM e-számla Felhasználói útmutató 1.2 verzió 2008-2009 VECTRUM Kft. VECTRUM e-számla Felhasználói útmutató 1.2 verzió Tartalomjegyzék Első használat... 3 Felhasználói regisztráció... 8 Szolgáltatói ügyfél regisztráció... 10 Számlalista... 12 2008

Részletesebben

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás

Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás Segédlet ESCHERKÁROLY2016-E Beszámolás 1. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok beszámoló űrlap, beszámoló űrlaphoz az űrlapba épített kitöltési útmutató, tételösszesítő, nyilatkozat fényképfelvétel felhasználási

Részletesebben

Evolution levelező program beállítása tanúsítványok használatához

Evolution levelező program beállítása tanúsítványok használatához Evolution levelező program beállítása tanúsítványok használatához Linux operációs rendszeren, szoftveresen tárolt tanúsítványok esetén 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3.

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben