ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27"

Átírás

1 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, december 16-ról december 20-ra módosult. A határidı módosuláshoz tartozó rendelet módosítás folyamatban van.

2 Nemzetközi Fórumok 2009 november 13., péntek 13:03 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft és a Pays Civraisian, francia LEADER akciócsoport közös egyeztetése. A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft vendégül látta 2009.október 7. és 10. között a franciaországi Pays Civraisian akciócsoportjának 12 fıs delegációját. A két küldöttség találkozója lehetıséget adott a vidékfejlesztési elképzelések átgondolását illetıen, ahol mindkét fél kölcsönös együttmőködési szándékát nyilvánította ki, s a további együttmőködés jegyében a következı három célterületet jelölte ki: Kultúra, Mezıgazdaság és Turizmus. A francia delegációnak rövid itt tartózkodása alatt volt lehetısége megtekinteni több falu, ill. város életét, egyúttal megismerkedni az ottani elıjárókkal, akik készséggel tájékoztatták ıket a településeik legfontosabb paramétereirıl, mind gazdasági, mind társadalmi szempontokból. Kitüntetett figyelmet fordítottak a mezıgazdasági termények és a kulturális értékek megırzésének megismerésére október 8.-án és 9.-én fórumot tartott a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. abból a célból, hogy a francia delegáció minél nagyobb rálátást nyerhessen térségünk gazdasági, társadalmi, szociális, helyzetérıl. Az október 8-i Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban címő konferenciá, olyan neves elıadók kaptak lehetıséget, mint Kıváriné dr. Bartha Ágnes Bács-Kiskun-Megyei Agrárkamara elnöke, Kovács Miklós Kékfestı. Az október 9-i A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. területén lévı települések nemzetközi együttmőködésének lehetıségei nevű fórumát Pap Sándor Nyárlırinc polgármestere, és a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft ügyvezetıje nyitotta, majd dr. Kelemen Márk Kerekegyháza polgármestere, Szabó Tibor Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje tartott elıadást, míg a prezentációk sorát M. André Senecheau, a francia delegáció vezetıje zárta október 9.-én a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft munkatársai és a francia delegáció tagjai közösen kidolgozták a együttmőködési szándéknyilatkozatot, mely három fı közös együttmőködési pontot tartalmaz; nevezetesen a kultúra, mezıgazdaság és turizmus. Az együttmőködés véglegesítése érdekében a magyar delegációt, várhatóan elején fogadja a pays civraisian-i akciócsoport.

3 Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban 2009 október 16., péntek 07:46 Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban A október 8-án Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. által szervezett nemzetközi szakmai egyeztetı fórumok elsı napi témája a Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban volt. Cégünk látta vendégül Bács- Kiskun megye franciaországi Vienne testvérmegyéjének delegációját. A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft több oldalról kívánta bemutatni a francia delegáció részére és térségünket; ennek megfelelıen különbözı érdekeltségő és szakmai tapasztalattal rendelkezı elıadók kaptak lehetıséget a fórumon. Az elıadók sorát a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke, Kıváriné dr. Bartha Ágnes nyitotta a " Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban" címmel, majd ıt követte a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal részérıl Kertész Péter, akinek beszédéjének témájául a "Nemzetközi kapcsolatok lehetısége a vidékfejlesztésben"- t választotta. A magyar elıadók sorát Kovács Miklós kékfestı zárta a "Kulturális érték, mint piacképes termék" címő elıadásával. A francia delegáció részérıl Andre Sénéchau, Vienne megye alelnöke, és a delegáció vezetıje beszélt a két ország, és azon belül is a két megye együttmőködési lehetıségeirıl, kiváltképpen a mezıgazdaságban rejlı tartalékokról.

4 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. Nemze közi Fórumai október 07., szerda 09:38 Szakmai egyeztetı fórum: Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban Helyszín: Három Gúnár Étterem, 6000 Kecskemét,Batthyány u. 1-7., Idıpont: csütörtök Szakmai egyeztetı fórum: A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. területén lévı települések nemzetközi együttmőködésének lehetıségei Helyszín: Varga Tanya Lovas Panzió, H-6041 Kerekegyháza,Kunpuszta 150 Idıpont: péntek

5 Kunbaracsi Szüreti Mulatság 2009 október 01., csütörtök 12:18 Kunbaracsi Szüreti Mulatság Helyszín: Kunbaracs Résztvevık: önkormányzat, civil szervezetek, HVI, HACS-ok, lakosság Kunbaracsi Szüreti Mulatság szeptember 19-én vette kezdetét 13 órakor szüreti felvonulással a község utcáin. 12 órakor nyitott meg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sátra is a látogatók elıtt. Az ÚMVP képviseletében részt vett a kistérségi HVI irodavezetı Polánszki Sándor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft-tıl Vén Gabriella és Petromán Csaba. Az ÚMVP sátor vendégül látta többek között a település polgármesterét Tóth Ferencet és a helyi egyesületek képviselıit.14 órától került megrendezésre, ÚMVP totó, ahol nagy számban vettek részt. Eredmény hirdetésre, a ÚMVP sztárvendégét,aki 19 órától tartotta meg elıadását, több ismert magyar slágert adott elı.15: ig adott helyet ÚMVP sátor Vidékfejlesztési mőhelybeszélgetés a civil szervezetek vezetıivel, a HVI vezetıjével, HACSok munkatársaival, a következı témákban: 1. alternatív jövedelemszerzési lehetıségek 2. megújuló energiaforrások használata3. természeti értékek szerepe a turizmusban 4. LEADER források és jogcímek kínálta pályázati lehetıségek 5. civil szervezetek jelentısége és lehetıségei a vidékfejlesztésben 16 órától kezdıdött a színpadon a programok, aminek keretén belül a Tóth Ferenc község polgármestere átadta a falu gyermekeit köszöntı DíszokleveleketTöbb népi hagyományokat ırzı csoport lépett fel: Boróka Asszonykórus, Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klub, Dabas-Sári Hagyományırzı Rozmaning Népdalkör, Bócsai Citerazenekar, Ráczalmási Néptánccsoport, Langaléta Garabonciások gólyalábasok. 20:00-tól tartották meg a Szüreti Bálat a Borbély Zenekar és Rita közremőködésével, aki táncdalokat énekelt a mulatozó lakosoknak. Nagy érdeklıdés követte a Szüreti Mulatságot, falu apraja-nagyja jól szórakozott, mintegy 400 vettek részt a rendezvényen. Kecskemét, szeptember 21.

6 LEADER célterületek 2009 szeptember 25., péntek 07: augusztus 7-én a Tiszától a Homokhátságig LEADER HACS taggyőlése egyhangúlag elfogadta a tervezett jogcímeket és a hozzájuk tartotó alábbi 6 célterületet: 1. célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés célterület: A térség közösségi helyeinek fejlesztése 2. célterület jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés célterület: Önkormányzati tulajdonban lévı külterületi földutak karbantartása, javítása 3. célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés célterület: Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával 4. célterület jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés célterület: Nemzetközi együttmőködések 5. célterület jogcím: Térségen belüli együttmőködés célterület: Térségen belüli együttmőködés 6. célterület jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés célterület: A 4 EUME üzemméret alatti kistermelık, családi gazdaságok fejlesztése A pályázatok részletes leírásai, feltételei az MVH közleményben, illetve a HPME katalógusban lesznek elérhetıek várhatóan szeptember közepétıl.

7 Ágasegyháza falunap 2009 szeptember 24., csütörtök 13:50 Ágasegyháza falunap szeptember 19-én Ágasegyházán a Kossuth Lajos tér körül került megrendezésre a falunap. Korán reggel, már 8 órakor kezdetét vette a fızıverseny és a korosztályos labdarúgó kupa. Délelıtt a sportcsarnok és a faluház névadó ünnepségén már több százan gyülekeztek a téren. Az intézményeket a település helyi legendás pedagógusa után nevezték el. A délelıtt további részét egy izgalmas konferencia tarkította, melyen olyan neves elıadók taglalták a rendezvény fı témáját, a Homokhátság gondjait, mint Dr. Csatári Bálint a Magyar Tudományos Akadémia RKK osztályvezetıje, kutatója, Dr. Iványosi - Szabó András, Kecskemét alpolgármestere, vagy Kıváriné dr. Bartha Ágnes a Bács- Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke. A rendezvényt a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatta. Az illetékes HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA (HVI) vezetıje és a LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) munkaszervezet munkatársainak közremőködésével a rendezvény területén elhelyezett ÚMVP-sátorban 10 órától információt nyújtottak és tájékoztatták az érdeklıdıket, illetve a LEADER HACS munkájához kapcsolódó szóróanyagokhoz juthattak a látogatók. A gyermek rajz -, és színezı verseny óriási sikernek örvendett, hiszen az UMVP sátrat megszállták a 3 és 12 év körüli gyerekek, a dobogós helyezettek a színpadon vehették át nyereményeiket. A konferencia résztvevıit 5 lovas kocsi szállította az ebéd helyszínére, a falu határán elhelyezkedı tanyára. Fél háromkor indultak a délutáni programok a Kossuth Lajos téren, a Szüreti felvonulással, majd a színpadon egymást követve váltakoztak a programok, melyek közül minden korosztály megtalálhatta a magának leginkább megfelelıt. A rendezvényt a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatta. Az illetékes HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA (HVI) vezetıje és a LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) munkaszervezet munkatársainak közremőködésével a rendezvény területén elhelyezett ÚMVP-sátorban 10 órától információt nyújtottak és tájékoztatták az érdeklıdıket, illetve a LEADER HACS munkájához kapcsolódó szóróanyagokhoz juthattak a látogatók. A gyermek rajz -, és színezı verseny óriási sikernek örvendett, hiszen az UMVP sátrat megszállták a 3 és 12 év körüli gyerekek, a dobogós helyezettek a színpadon vehették át nyereményeiket. Az este hangulatát tovább emelte a kecskeméti Grapevine táncegyüttes színvonalas mősora, majd Bodnár Gyula elıadásában történı népszerő nótaslágerek. A hajnalig tartó szüreti bált egy szemkápráztató tüzijáték vezetett fel, amely méltó koronája volt az egésznapos Ágasegyházi falunapnak.

8 LEADER célterületek 2009 szeptember 24., csütörtök 13:32 A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. HPME katalógusa az alábbi linken keresztük tekinthetı meg:

9 HOSSZABBÍTÁS 2009 június 30., kedd 17:25 AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PÁLYÁZATOT JÚLIUS 25-IG LEHET BEADNI. Megjelent az FVM Irányító Hatóság (IH) 46/2009.(VI.29.) közleménye. A 61/2009.(V.14.) FVM rendelet módosítása elsısorban a támogatási kérelmek pontozásával kapcsolatos, nem érinti az egyes célprogramok elıírásait, kivéve az évelı takarmánynövények esetét. Amennyiben a teljes támogatási idıszak alatt évelı szálas pillangós takarmánynövény (pl. lucerna) termesztése történik, nem kell a zöldtrágyázásra és a középmély lazításra vonatkozó elıírásokat alkalmazni szántó célprogramok esetében. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-tıl földet bérlık legkésıbb május 15-ig kell rendelkeznie a teljes támogatási idıszakra vonatkozóan bejegyzett földhasználati jogosultsággal, illetve az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelı arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a támogatható földterületet a teljes támogatási idıszak alatt használhatja. Az integrált ültetvény célprogramban meghatározták a levélanalízisben vizsgálandó elemeket, melyek a következıek: N, P, K, Ca, Mg. Fontos, hogy a támogatási kérelmek rangsorolása a többletpontok alapján, nem pedig a beérkezés sorrendjében történik. A támogatási kérelem kitöltését a gazdálkodók ne siessék el, azt a jogszabály és a mellékelt módosítás-tervezet áttanulmányozása után készítsék el, vegyék igénybe a falugazdászok, a kamarai tanácsadók és szaktanácsadók segítségét. A 2009-ben kötött szaktanácsadói szerzıdésért 5 pont jár, amely a bírálatkor sorsdöntı lehet. Pontozási rendszerhez kötıdıen a családi gazdaság esetén az agrárvégzettség igazolásához mellékelni kell az MgSZH határozatának másolatát, mely a családi gazdaság elismerésérıl szól. A másolatokat a gazdálkodó saját aláírásával hitelesíti. Ez alól csak az ıstermelıi igazolvány másolata kivétel, amelyet a falugazdász vagy közjegyzı hitelesíthet. Ezt a dokumentumot július 25. után nem lehet hiánypótolni! Ha a pályázó az elektronikus kérelmet, valamint a pontozáshoz szükséges igazolásokat és dokumentum másolatokat már benyújtotta az MVH felé, de azok módosulása további többletpontra is jogosult, a támogatási kérelem idıszakának végéig, azaz július 25-ig lehetısége van az igazolások pótlólagos benyújtására. Kérem, forduljanak szakemberhez, mert a pontozás a pályázat eredményét határozza meg! Kecskemét, június 30. Szabó Tibor Kecskeméti HVI irodavezetı

10 MEGHÍVÓ június 23. kedd 08:39 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. Székhely: 6032 Nyárlırinc, Dózsa Gy. u. 34. Adószám: , Cégjegyzékszám: FÓRUM Pályázati lehetıségek a vidékfejlesztés területén Helyszín: Lajosmizse, Mővelıdési Ház Idıpont: június Program: Megnyitó: Pap Sándor Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. ügyvezetı Elıadások: Vágó Gábor: A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és az abban rejlı lehetıségek Vén Gabriella: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének intézkedései Petromán Csaba: A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. együttmőködése által elérhetı pályázati és finanszírozási megoldások Kecskemét, június 16.

11 Sajtóközlemény 2009 április 24., péntek 15:01 SAJTÓKÖZLEMÉNY- azonnal közölhetı július LEADER-térségben már kézbesítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidékfejlesztési jogcímeinek támogatási határozatait, ami feljogosítja a kedvezményezetteket beruházásaik megkezdésére. A feldolgozás folyamatos, de az utolsó határozatokat is szeptember 30-áig kézhez kapják a kedvezményezettek országszerte. Mindez azt jelenti, hogy milliárd forintos támogatási összeg érkezik a vidéki térségek önkormányzataihoz, vállalkozóihoz, civil és társadalmi szervezeteihez, várhatóan milliárd forint értékő fejlesztésnek teret nyitva az elkövetkezı egy évben.az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéseire (mikrovállalkozás-fejlesztés, turisztikai tevékenyég ösztönzése, falumegújítás és vidéki örökség megırzése) október 18. és január 10. között lehetett támogatási kérelmet benyújtani. Ezen idıszakban a négy jogcímre összesen 5844 db kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt támogatási összeg Ft, melynek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: Jogcímek Benyújtott kérelmek (db) száma Igényelt támogatás összege (millió Ft) Falumegújítás és -fejlesztés , Vidéki örökség megırzése , Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése , , Összesen: , Elızetes helyszíni szemlére kijelölt ügyfél (db) Az ÚMVP III. tengelyének jogcímei esetében 2986 ügyfél vonatkozásában, összesen 3814 megvalósulási helyen került sor elızetes helyszíni szemle lefolytatására, mivel az építési beruházások esetében csak nem-megkezdett beruházok megvalósításához nyújtható támogatás. Összesen 4468 esetben történt hiánypótlás-kérés az értékelések jogszabályszerő lefolytatása érdekében. A végsı döntések meghozatalakor az ÚMVP Irányító Hatósága figyelembe vette a 96 LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározott források akcióterületenkénti nagyságát, valamint az általuk meghatározott minimum pontszámokat. Az Irányító Hatóság a jelenlegi döntési szakaszban a falumegújítási jogcím alatt 44 kérelmet hagyott jóvá a leghátrányosabb helyzető térségekben (LHH) Ft támogatással, a nem LHH-s térségekben pedig 25 kérelmet Ft támogatást odaítélve. 9 vidéki örökség megırzését célzó fejlesztés részesült összesen Ft támogatásban, melyekbıl nyolc LHH-s térségben fog megvalósulni.

12 Globális agrárpiac létrehozása a cél 2009 április 24., péntek 15:00 A nemzeti agrárpiacok megnyitását és világszintő összekapcsolását sürgeti, egyúttal elutasítja a protekcionizmust a világ hét legfejlettebb ipari államát és Oroszországot tömörítı G8 csoport. A Nyolcak agrárminisztereinek hétfın befejezett tanácskozásán elfogadott nyilatkozata szerint a csoport még igen távol áll attól, hogy teljesítse az éhezık számának 50 százalékos csökkentését 2015-re elıirányzó ENSZ-célkitőzéstıl. A világszervezet adatai szerint jelenleg közel egymilliárdan éheznek a Földön. A bolygó valamennyi lakójának megfelelı mennyiségő és minıségő élelmiszer és ivóvíz biztosítása érdekében le kell számolni a protekcionizmussal, meg kell nyitni a nemzeti agrárpiacokat és globális, közös teret szükséges teremteni a mezıgazdasági termékek kereskedelmének - áll a nyilatkozatban. A jövıbeni világpiacon folytatott kereskedelmet ugyanakkor szabályozni kell egyebek között az árak vad ingadozása és a spekuláció megakadályozása érdekében. A G8 csoport agrárminiszterei most üléseztek elsı alkalommal. A háromnapos tanácskozáson - amelyet a soros G8-elnök Olaszország egy kastélyban rendezett Treviso közelében - részt vettek a feltörekvı országok G5 néven ismert csoportjának - Brazília, Kína, India, Dél-Afrika, Mexikó - képviselıi, valamint több ENSZ-ügynökség és az Európai Bizottság küldöttsége. A megbeszélések eredményeit a G8 júliusi csúcstalálkozóján tárgyalják az állam- és kormányfık. A zárónyilatkozat szerint ösztönözni kell az állami- és a magántıke bevonását a fenntartható mezıgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetvédelem területén, növelni szükséges a biomassza-alapú energiatermelést, és támogatni kell az újgenerációs bio-üzemanyagok kifejlesztését és piaci bevezetését. Forrás: MTI

13 Európai konferencia a vidékfejlesztésrıl 2009 április 24., péntek 14:59 A találkozó célja elımozdítani a versenyképességet, az esélyegyelıséget és fenntarthatóságot. Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centruma október A Európai Vidékfejlesztési Hálózat Rendezı Bizottsága (ERDN) minden érdeklıdıt ezúton is meghív a VII. ERDN Konferenciára. A Konferencia a Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centrumában lesz megtartva október között. "Méltányosság és fenntarthatóság összekapcsolása a versenyképességgel: új ötletek társadalmi-gazdasági fejlesztésekre vidéki térségekben" Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ERDN) összehozza a különbözı európai tudományos kutatóintézeteket, amelyek részt vesznek a vidéki térségek átalakulási folyamatának elemzésében, különös tekintettel a Közép-Európai Egyetemre. A találkozó célja A találkozó célja olyan elméleti és tapasztalati vitákkal serkenteni a jelenlegi és várhatóan újonnan érkezı szemléleteket, melyek elımozdítják a versenyképességet, az esélyegyelıséget és fenntarthatóságot a különbözı régiók és nemzetek vidéki térségeiben. A meghívott közgazdászok, szociológusok, politikusok és természettudósok különbözı távlatokból nézve vitatják meg a hozott témákat, ezzel gazdagítva a találkozót. A különbözı kutatási területekkel foglalkozó szakértık, valamint a különbözı régiókból és nemzetekbıl nagyszámban érkezık megjelenése a legelınyösebb elıfeltétele annak, hogy inspiráljuk a légkört. Új betekintéseket, ötleteket és együttmőködést ajánlunk fel, melyek a teóriákból gyakorlati alkalmazásokat fejleszthetnek. A mezıgazdasági fejlesztéseknek elı kell mozdítani az emberek általános jólétét. A konferencia témáinak célja minél több tudományág szakértıjét megszólítani, egyben megkérjük a leendı résztvevıket egy átfogó szemléletmód alkalmazására. Az együttmőködési okmányokat szívesen fogadjuk, de nem szükségesek. A konferencia témái a következık: természeti, emberi, szociális, fizikai és fizetési tıkék fejlesztése a vidéki térségekben regionális fejlesztések eredménye a vidéki térségekben lehetséges, intenzív-tudású munkalehetıségek teremtése vidéki térségekben politikai szemléletmód, annak érdekében, hogy összeköthessük a versenyképességet a fenntarthatósággal jelenjen meg közösségi szemléletmód a szoció-gazdasági vidéki területek fejlesztésében

14 Témák A találkozó két napja alatt, három tematikus ülés és egy városnézı túra van beütemezve. A tematikus ülések száma és súlya a kérelmek és preferenciák függvényében változhat. A nemvégleges témák a következıek: Elméleti-akadémikus párbeszéd, amely mint eszköz támogatja a vidékfejlesztést és jogosságát Tőrhetı munka: a vidéki munkalehetıségekben rejlı új szemléletmódok az utómezıgazdasági érában Fenntarthatóság versenyképesség: Local Agenda 21 és LEADER+ összekötése Módszertani-teoretikus és tapasztalati hangsúlyokat kiemelı dokumentumokat egyaránt szívesen fogadunk. Fontosabb dátumok, határidık: április 15: Együttmőködési kivonatok benyújtása április 30: Értesítés az elfogadott kérelmekrıl május 30: A regisztráció határideje és az utazási kedvezmény őrlap benyújtása június 30: Értesítés az elfogadott utazási engedményekrıl október 1: A teljes dokumentáció benyújtása október : ERDN Konferencia Debrecenben Prezentációk Minden résztvevı egy 20 perces, szóbeli elıadást tart (PowerPoint igénybevételével). Az elıadás prezentációjához szükséges technikai támogatás részleteit a következı címre: szükséges megküldeni a szervezıknek, egy héttel a konferencia kezdete elıtt. További információ ugyanezen címen kérhetı! A konferencia nyelve angol! Regisztrációs díj Az elıadók, a meghívott vendégek és a konferencia szponzorai mentességet kapnak a regisztrációs díj alól. Minden további résztvevınek a konferencia idıtartama alatt naponta 30 euro napidíjat szükséges fizetni, mely magába foglalja az ebédet és konferencia asztal bérlése. A résztvevık száma korlátozott. A publikálás módja A konferencia után a résztvevıknek négy hetet kapnak arra, hogy elkészítsék a dokumentumaik javított kiadását. Az konferencia eljárásmódja szerint a dokumentumok a sorozat 7. kötetében, Vidéki térségek és fejlesztések a Mezıgazdaságsági és Élelmiszeripari Intézet, a Földrajztani Intézet és a Lengyel Tudományos Akadémia Területi Szervezetének

15 gondozásában jelenik meg. Információ és jelentkezés: Antal József, Andrew Fieldsend, Katona-Kovács Judit Debreceni Egyetem, Agrár és Mőszaki Tudományok Centruma Böszörményi út Debrecen/, Magyarország Tel: Fax:

16 Agrártámogatás neten 2009 április 24., péntek 14:58 Indul az idei területalapú és több más közvetlen, valamint vidékfejlesztési támogatás egységes kérelmének elektronikus kitöltési és benyújtási idıszaka. A jövı héten kezdıdı és május 15- ig tartó kérelmezési szezonban idén elıször minden érintett agrárgazdálkodónak elektronikus úton kell beadnia támogatási igényét. Soproni Horváth Lajos, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szóvivıje elmondta: kérelmezésre és adatváltoztatásra is kizárólag az MVH honlapján elérhetı kitöltıfelület használható. (Esetenként a kérelmek mellékleteit továbbra is papíron várja a hivatal.) Az elektronikus eljárás nagy elınyének tartják, hogy kiszőri a formai hibákat, emiatt tehát nem kell szankciótól tartani. A tavalyi tízzel szemben idén már tizenhat támogatást lehet így igényelni. Segítségre számíthat az, aki még idegenkedik a számítógéptıl, nem tudja, hogyan kapcsolódjon elektronikusan a hivatalhoz. Hozzávetılegesen 800 falugazdász és agrárkamarai tanácsadó nyújt ingyenes segítséget az ügyfeleknek. A csaknem 900 "e-ponton" elıre egyeztetett idıpontban már megkezdıdött az egységes kérelmek elektronikus kitöltése, és április közepétıl az addigra véglegesített kérelmeket be is nyújthatják. Csak az juthat támogatáshoz, aki regisztrált ügyfélként szerepel a hivatal nyilvántartási rendszerében, és a falugazdásztól átvette zárt borítékban az ügyfélkapu használatára jogosító azonosító számot. Aki ilyen számot falugazdászától vagy postán nem kapott, az az MVH megyei kirendeltségein juthat hozzá. Figyelem: E-kérelem benyújtással kapcsolatos kék szám: 40 / (6-tól 22 óráig) Czauner Péter Népszabadság

17 A miniszter ismertette válságkezelı programját 2009 április 24., péntek 14:54 Támogatta Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterré történı kinevezését az Országgyőlés mezıgazdasági bizottsága szerdán, 12 igen, 10 nem szavazat mellett. A miniszterjelölt - jelenlegi agrárminiszter - egyéves válságkezelı programját ismertetve kiemelte az agrárágazat finanszírozhatóságának biztosítását. Elmondta azt is, hogy az út a munkához program keretében az agrárágazatban mintegy 3-5 ezer új munkavállalót lehet majd alkalmazni szezonális munkákra. További 5-10 ezer munkahely jöhet létre Gráf József szerint az ágazathoz kapcsolódó közmunkaprogramoknak köszönhetıen. Célnak nevezte a munkaintenzív alágazatok, például a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés gyorsabb fejlıdését is. Gráf József nagy eredménynek tartotta, hogy az ágazattól a válságkezelés költségeihez való hozzájárulás címén a kezdetben tervezett 57 milliárd forinttal szemben, csak 33 milliárd forintot vonnak el. Az ágazat finanszírozhatósága érdekében a tárca a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) közösen hitelprogramot dolgozott ki, amelynek keretében 60 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdálkodók finanszírozásának támogatására. A hitelprogramok között megemlítette a búza forgóeszköz-hitelt, továbbá a termelıi értékesítı szervezetek (TÉSZ-ek) számára biztosított forgóeszköz-hitelt, valamint a fejlesztéseket segítı hitelprogramot is. Gráf József jelezte: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében ugyancsak számos fejlesztési cél valósulhat meg, a gépberuházástól az állattartó telepek korszerősítésén át, a falusi turizmus fejlesztésén keresztül, a vidéki örökség megırzéséig. Erre a célra eddig mintegy 103 milliárd forintot fizetett ki a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Az idén még az UMVP forrásaiból további 150 milliárd forintot kaphatnak pénzügyi segítségként a gazdálkodók, jövıre pedig ez az összeg eléri majd a tervek szerint a 160 milliárd forintot. A miniszter képviselıi kérdésekre válaszolva közölte: a területalapú támogatás mértéke az idén nem csökken, valamelyest növekszik is a múlt évhez képest: 2009-ben az egy hektárra jutó támogatás összege eléri a forintot, míg 2008-ban forint volt hektáronként. Az ágazat támogatása összességében eléri a 258 milliárd forintot, szemben a múlt évi 233 milliárd forinttal. Aláhúzta: a válság a többi ágazatnál kevésbé sújtja a mezıgazdaságot, ezen a területen nem lehet nagy visszaeséssel számolni sem bel-, sem külföldön. A miniszter mindezt azzal támasztotta alá, hogy a múlt évben az ágazat exportteljesítménye soha nem látott mértékőre nıtt, elérte az 5,7 milliárd eurót. Ebbıl 1,9 milliárd euró volt a többlet. Gráf József úgy vélte ez a tendencia az idén is folytatódhat az elsı három hónap adatai alapján. A magyar árukra ugyanis mind bel-, mind pedig külföldön van fizetıképes kereslet.

18 Ezért szerinte az ágazatot nem visszafogni, hanem fejleszteni kell. Képviselıi kérdésekre válaszolva elmondta azt is: a tejkvóta uniós növelésekor Magyarországnak nem volt mozgástere, ezért szavazta meg az emelést. Jelezte, hogy újra tüzetesen megvizsgálja az MVH mőködését annak érdekében, hogy a kifizetı ügynökség minden gazdálkodó számára lehetıleg idıben fizessen. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az MVH éves pénzforgalma egy közepes magyarországi bank pénzforgalmával, azaz mintegy 500 milliárd forinttal egyenlı. Forrás: fvm.hu

19 MEGHÍVÓ 2009 április 16., csütörtök 14:14 Vidékfejlesztési források és pályázati lehetıségek a kistérségben címő rendezvényre. Helyszín: Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar, 6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3 Idıpont: április 29. szerda 8.00 óra 1., Megnyitó és a Helyi Akció Csoport bemutatása: Pap Sándor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, Nyárlırinc polgármestere 2., Integrált közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) által nyújtott lehetıségek a kistelepüléseken: Ditzendy Károly Arisztid igazgató, Közösségi Társadalomfejlesztési Központ, Kecskemét 3., ÚMVP III. tengely és a LEADER- vidékfejlesztési források 2009-ben Vágó Gábor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft koordinátora szünet 4., A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat bemutatása Szabó Tibor, a Kecskeméti Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje 5.,Pályázati Lehetıségek az ÚMFT-ben: GOP és DAOP Molnár Zoltán, Új Magyarország Fejlesztési Terv Kecskeméti kistérségi koordinátora

20 A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben 2009 április 03., péntek 09:29 A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történı kommunikációja címő konferencia a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. szervezésében március 31-én került megrendezésre Kecskeméten. Régiónk vállalkozásaink, önkormányzatainak életképességét, mozgásterét és lehetıségeit a gazdasági válság teszi próbára, legyen szó finanszírozásról, fejlesztésrıl, vagy akár a munkahelyek megırzésérıl. Konferenciánk megoldási alternatívákat kínált a válság által gerjesztett problémák orvoslására, többek közt a munkahelyek megırzésére, pályázati lehetıségekre, hitelek igénybevételével történı forrásbıvítésre. Dr. Kelemen Márk, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Kerekegyháza város polgármestere nyitotta meg a konferenciát. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kialakult gazdasági helyzetben nagy szükség van a közvetlen kommunikációra, az igények pontos megfogalmazására: a vállalkozók, önkormányzatok, valamint a civil szféra területein. I. téma: A munka világa a vidéki térségekben: fókuszban a munkahelyek megırzése Elıadó: Bálint István (Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ vezetıje) Bálint István a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ vezetıje A munka világa a vidéki térségekben: fókuszban a munkahelyek megırzése címő elıadásában vázolta a térségi munkaerı aktuális piaci helyzetét, valamint a munkahelyek megırzéséhez kapcsolódó pályázati lehetıségeket. Kifejtette, hogy már most nagy hangsúlyt kell fektetni a minıségi szakmunkás képzésre a régióban, többek között a Mercedes-Benz kecskeméti beruházása miatt, mivel a munkaerıpiac nem rendelkezik megfelelı szakembergárdával. Emellett számos hiány szakma jelenik meg a térségben: lakatos, esztergályos, ács. A munkaügyi központokon keresztül elérhetı pályázati lehetıségek megoldást kínálnak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Már mőködı programok Start kártya, Munkahely megırzı támogatás nyújtanak garanciát a Központ által kínált lehetıségek életképességére. II. téma: A vállalkozásösztönzési programok hatékony lebonyolítása a vidéki térségekben Elıadó: Nyerges Tibor (Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) A témáról Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetıje A vállalkozásösztönzési programok hatékony lebonyolítása a vidéki térségekben címő elıadásában adott tájékoztatást a kamara által kínált programokról, együttmőködési lehetıségekrıl, melyek a régió vállalkozóit juttatják számos elınyhöz. Elsı helyen a Gazdasági Operatív Programot emelte ki, amelyen belül technológiai és informatikai fejlesztés támogatására nyílik pályázati lehetıség. Továbbá bemutatta a Hírıs Beszállítói Klaszter-t, mely augusztusi megalakulásakor céljául tőzte ki a megbízható, magas minıségő áruellátást megrendelıi számára. III. téma: Segítség a vállalkozásoknak, mikro-hitel programok

Archívum. Ünnepi nyitvatartás 2010 december 23., csütörtök 15:31

Archívum. Ünnepi nyitvatartás 2010 december 23., csütörtök 15:31 Archívum Ünnepi nyitvatartás 2010 december 23., csütörtök 15:31 A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. irodája 2010. 12. 27-2010. 12. 31. között is a hagyományos nyitvatartás szerint mőködik: Hétfı:

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület MEZİKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI HÍRLEVELE 2009 JANUÁR A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a Mezıkovácsházi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Magyar Agrárkamara Mezıkovácsházi

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 19. szám szeptember 9. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 19. szám 2008. szeptember 9. Tartalomjegyzék Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye (ÚMVP)... 2 Fiatal gazdák

Részletesebben

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó

Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága. Meghívó Az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottsága Erdészeti albizottsága Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklıdı munkatársait az Országház Felsıházi Termében 2010. október 8-án 10.30 órakor kezdıdı Erdészeti

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Már István. Keszthely, 2007. december 11.

Már István. Keszthely, 2007. december 11. HELYI KÖZÖSSÉGEK területközi és nemzetközi együttmőködési lehetıségei Már István Referensi Hálózat vezetıje Magyarországi LEADER Központ Keszthely, 2007. december 11. Bevezetés EU áttekintés A LEADER hét

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. december Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A közhasznú civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2012. év 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7. homokhatsag.egyesulet@gmail.com A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására

Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Bordány Község Polgármesterétıl T/93/2011. E l ı t e r j e s z t é s Nemzetközi Kulturális Kavalkád Bordányban címő pályázat benyújtására Tisztelt Képviselıtestület! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben