ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27"

Átírás

1 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, december 16-ról december 20-ra módosult. A határidı módosuláshoz tartozó rendelet módosítás folyamatban van.

2 Nemzetközi Fórumok 2009 november 13., péntek 13:03 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft és a Pays Civraisian, francia LEADER akciócsoport közös egyeztetése. A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft vendégül látta 2009.október 7. és 10. között a franciaországi Pays Civraisian akciócsoportjának 12 fıs delegációját. A két küldöttség találkozója lehetıséget adott a vidékfejlesztési elképzelések átgondolását illetıen, ahol mindkét fél kölcsönös együttmőködési szándékát nyilvánította ki, s a további együttmőködés jegyében a következı három célterületet jelölte ki: Kultúra, Mezıgazdaság és Turizmus. A francia delegációnak rövid itt tartózkodása alatt volt lehetısége megtekinteni több falu, ill. város életét, egyúttal megismerkedni az ottani elıjárókkal, akik készséggel tájékoztatták ıket a településeik legfontosabb paramétereirıl, mind gazdasági, mind társadalmi szempontokból. Kitüntetett figyelmet fordítottak a mezıgazdasági termények és a kulturális értékek megırzésének megismerésére október 8.-án és 9.-én fórumot tartott a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. abból a célból, hogy a francia delegáció minél nagyobb rálátást nyerhessen térségünk gazdasági, társadalmi, szociális, helyzetérıl. Az október 8-i Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban címő konferenciá, olyan neves elıadók kaptak lehetıséget, mint Kıváriné dr. Bartha Ágnes Bács-Kiskun-Megyei Agrárkamara elnöke, Kovács Miklós Kékfestı. Az október 9-i A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. területén lévı települések nemzetközi együttmőködésének lehetıségei nevű fórumát Pap Sándor Nyárlırinc polgármestere, és a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft ügyvezetıje nyitotta, majd dr. Kelemen Márk Kerekegyháza polgármestere, Szabó Tibor Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje tartott elıadást, míg a prezentációk sorát M. André Senecheau, a francia delegáció vezetıje zárta október 9.-én a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft munkatársai és a francia delegáció tagjai közösen kidolgozták a együttmőködési szándéknyilatkozatot, mely három fı közös együttmőködési pontot tartalmaz; nevezetesen a kultúra, mezıgazdaság és turizmus. Az együttmőködés véglegesítése érdekében a magyar delegációt, várhatóan elején fogadja a pays civraisian-i akciócsoport.

3 Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban 2009 október 16., péntek 07:46 Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban A október 8-án Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. által szervezett nemzetközi szakmai egyeztetı fórumok elsı napi témája a Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban volt. Cégünk látta vendégül Bács- Kiskun megye franciaországi Vienne testvérmegyéjének delegációját. A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft több oldalról kívánta bemutatni a francia delegáció részére és térségünket; ennek megfelelıen különbözı érdekeltségő és szakmai tapasztalattal rendelkezı elıadók kaptak lehetıséget a fórumon. Az elıadók sorát a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke, Kıváriné dr. Bartha Ágnes nyitotta a " Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban" címmel, majd ıt követte a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal részérıl Kertész Péter, akinek beszédéjének témájául a "Nemzetközi kapcsolatok lehetısége a vidékfejlesztésben"- t választotta. A magyar elıadók sorát Kovács Miklós kékfestı zárta a "Kulturális érték, mint piacképes termék" címő elıadásával. A francia delegáció részérıl Andre Sénéchau, Vienne megye alelnöke, és a delegáció vezetıje beszélt a két ország, és azon belül is a két megye együttmőködési lehetıségeirıl, kiváltképpen a mezıgazdaságban rejlı tartalékokról.

4 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. Nemze közi Fórumai október 07., szerda 09:38 Szakmai egyeztetı fórum: Bács-Kiskun megye helye a globalizált világban Helyszín: Három Gúnár Étterem, 6000 Kecskemét,Batthyány u. 1-7., Idıpont: csütörtök Szakmai egyeztetı fórum: A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. területén lévı települések nemzetközi együttmőködésének lehetıségei Helyszín: Varga Tanya Lovas Panzió, H-6041 Kerekegyháza,Kunpuszta 150 Idıpont: péntek

5 Kunbaracsi Szüreti Mulatság 2009 október 01., csütörtök 12:18 Kunbaracsi Szüreti Mulatság Helyszín: Kunbaracs Résztvevık: önkormányzat, civil szervezetek, HVI, HACS-ok, lakosság Kunbaracsi Szüreti Mulatság szeptember 19-én vette kezdetét 13 órakor szüreti felvonulással a község utcáin. 12 órakor nyitott meg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sátra is a látogatók elıtt. Az ÚMVP képviseletében részt vett a kistérségi HVI irodavezetı Polánszki Sándor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft-tıl Vén Gabriella és Petromán Csaba. Az ÚMVP sátor vendégül látta többek között a település polgármesterét Tóth Ferencet és a helyi egyesületek képviselıit.14 órától került megrendezésre, ÚMVP totó, ahol nagy számban vettek részt. Eredmény hirdetésre, a ÚMVP sztárvendégét,aki 19 órától tartotta meg elıadását, több ismert magyar slágert adott elı.15: ig adott helyet ÚMVP sátor Vidékfejlesztési mőhelybeszélgetés a civil szervezetek vezetıivel, a HVI vezetıjével, HACSok munkatársaival, a következı témákban: 1. alternatív jövedelemszerzési lehetıségek 2. megújuló energiaforrások használata3. természeti értékek szerepe a turizmusban 4. LEADER források és jogcímek kínálta pályázati lehetıségek 5. civil szervezetek jelentısége és lehetıségei a vidékfejlesztésben 16 órától kezdıdött a színpadon a programok, aminek keretén belül a Tóth Ferenc község polgármestere átadta a falu gyermekeit köszöntı DíszokleveleketTöbb népi hagyományokat ırzı csoport lépett fel: Boróka Asszonykórus, Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klub, Dabas-Sári Hagyományırzı Rozmaning Népdalkör, Bócsai Citerazenekar, Ráczalmási Néptánccsoport, Langaléta Garabonciások gólyalábasok. 20:00-tól tartották meg a Szüreti Bálat a Borbély Zenekar és Rita közremőködésével, aki táncdalokat énekelt a mulatozó lakosoknak. Nagy érdeklıdés követte a Szüreti Mulatságot, falu apraja-nagyja jól szórakozott, mintegy 400 vettek részt a rendezvényen. Kecskemét, szeptember 21.

6 LEADER célterületek 2009 szeptember 25., péntek 07: augusztus 7-én a Tiszától a Homokhátságig LEADER HACS taggyőlése egyhangúlag elfogadta a tervezett jogcímeket és a hozzájuk tartotó alábbi 6 célterületet: 1. célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés célterület: A térség közösségi helyeinek fejlesztése 2. célterület jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés célterület: Önkormányzati tulajdonban lévı külterületi földutak karbantartása, javítása 3. célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés célterület: Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával 4. célterület jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttmőködés célterület: Nemzetközi együttmőködések 5. célterület jogcím: Térségen belüli együttmőködés célterület: Térségen belüli együttmőködés 6. célterület jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés célterület: A 4 EUME üzemméret alatti kistermelık, családi gazdaságok fejlesztése A pályázatok részletes leírásai, feltételei az MVH közleményben, illetve a HPME katalógusban lesznek elérhetıek várhatóan szeptember közepétıl.

7 Ágasegyháza falunap 2009 szeptember 24., csütörtök 13:50 Ágasegyháza falunap szeptember 19-én Ágasegyházán a Kossuth Lajos tér körül került megrendezésre a falunap. Korán reggel, már 8 órakor kezdetét vette a fızıverseny és a korosztályos labdarúgó kupa. Délelıtt a sportcsarnok és a faluház névadó ünnepségén már több százan gyülekeztek a téren. Az intézményeket a település helyi legendás pedagógusa után nevezték el. A délelıtt további részét egy izgalmas konferencia tarkította, melyen olyan neves elıadók taglalták a rendezvény fı témáját, a Homokhátság gondjait, mint Dr. Csatári Bálint a Magyar Tudományos Akadémia RKK osztályvezetıje, kutatója, Dr. Iványosi - Szabó András, Kecskemét alpolgármestere, vagy Kıváriné dr. Bartha Ágnes a Bács- Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke. A rendezvényt a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatta. Az illetékes HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA (HVI) vezetıje és a LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) munkaszervezet munkatársainak közremőködésével a rendezvény területén elhelyezett ÚMVP-sátorban 10 órától információt nyújtottak és tájékoztatták az érdeklıdıket, illetve a LEADER HACS munkájához kapcsolódó szóróanyagokhoz juthattak a látogatók. A gyermek rajz -, és színezı verseny óriási sikernek örvendett, hiszen az UMVP sátrat megszállták a 3 és 12 év körüli gyerekek, a dobogós helyezettek a színpadon vehették át nyereményeiket. A konferencia résztvevıit 5 lovas kocsi szállította az ebéd helyszínére, a falu határán elhelyezkedı tanyára. Fél háromkor indultak a délutáni programok a Kossuth Lajos téren, a Szüreti felvonulással, majd a színpadon egymást követve váltakoztak a programok, melyek közül minden korosztály megtalálhatta a magának leginkább megfelelıt. A rendezvényt a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatta. Az illetékes HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA (HVI) vezetıje és a LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT (HACS) munkaszervezet munkatársainak közremőködésével a rendezvény területén elhelyezett ÚMVP-sátorban 10 órától információt nyújtottak és tájékoztatták az érdeklıdıket, illetve a LEADER HACS munkájához kapcsolódó szóróanyagokhoz juthattak a látogatók. A gyermek rajz -, és színezı verseny óriási sikernek örvendett, hiszen az UMVP sátrat megszállták a 3 és 12 év körüli gyerekek, a dobogós helyezettek a színpadon vehették át nyereményeiket. Az este hangulatát tovább emelte a kecskeméti Grapevine táncegyüttes színvonalas mősora, majd Bodnár Gyula elıadásában történı népszerő nótaslágerek. A hajnalig tartó szüreti bált egy szemkápráztató tüzijáték vezetett fel, amely méltó koronája volt az egésznapos Ágasegyházi falunapnak.

8 LEADER célterületek 2009 szeptember 24., csütörtök 13:32 A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. HPME katalógusa az alábbi linken keresztük tekinthetı meg:

9 HOSSZABBÍTÁS 2009 június 30., kedd 17:25 AZ AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI PÁLYÁZATOT JÚLIUS 25-IG LEHET BEADNI. Megjelent az FVM Irányító Hatóság (IH) 46/2009.(VI.29.) közleménye. A 61/2009.(V.14.) FVM rendelet módosítása elsısorban a támogatási kérelmek pontozásával kapcsolatos, nem érinti az egyes célprogramok elıírásait, kivéve az évelı takarmánynövények esetét. Amennyiben a teljes támogatási idıszak alatt évelı szálas pillangós takarmánynövény (pl. lucerna) termesztése történik, nem kell a zöldtrágyázásra és a középmély lazításra vonatkozó elıírásokat alkalmazni szántó célprogramok esetében. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-tıl földet bérlık legkésıbb május 15-ig kell rendelkeznie a teljes támogatási idıszakra vonatkozóan bejegyzett földhasználati jogosultsággal, illetve az MNV Zrt. vagy a vagyonkezelı arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a támogatható földterületet a teljes támogatási idıszak alatt használhatja. Az integrált ültetvény célprogramban meghatározták a levélanalízisben vizsgálandó elemeket, melyek a következıek: N, P, K, Ca, Mg. Fontos, hogy a támogatási kérelmek rangsorolása a többletpontok alapján, nem pedig a beérkezés sorrendjében történik. A támogatási kérelem kitöltését a gazdálkodók ne siessék el, azt a jogszabály és a mellékelt módosítás-tervezet áttanulmányozása után készítsék el, vegyék igénybe a falugazdászok, a kamarai tanácsadók és szaktanácsadók segítségét. A 2009-ben kötött szaktanácsadói szerzıdésért 5 pont jár, amely a bírálatkor sorsdöntı lehet. Pontozási rendszerhez kötıdıen a családi gazdaság esetén az agrárvégzettség igazolásához mellékelni kell az MgSZH határozatának másolatát, mely a családi gazdaság elismerésérıl szól. A másolatokat a gazdálkodó saját aláírásával hitelesíti. Ez alól csak az ıstermelıi igazolvány másolata kivétel, amelyet a falugazdász vagy közjegyzı hitelesíthet. Ezt a dokumentumot július 25. után nem lehet hiánypótolni! Ha a pályázó az elektronikus kérelmet, valamint a pontozáshoz szükséges igazolásokat és dokumentum másolatokat már benyújtotta az MVH felé, de azok módosulása további többletpontra is jogosult, a támogatási kérelem idıszakának végéig, azaz július 25-ig lehetısége van az igazolások pótlólagos benyújtására. Kérem, forduljanak szakemberhez, mert a pontozás a pályázat eredményét határozza meg! Kecskemét, június 30. Szabó Tibor Kecskeméti HVI irodavezetı

10 MEGHÍVÓ június 23. kedd 08:39 Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. Székhely: 6032 Nyárlırinc, Dózsa Gy. u. 34. Adószám: , Cégjegyzékszám: FÓRUM Pályázati lehetıségek a vidékfejlesztés területén Helyszín: Lajosmizse, Mővelıdési Ház Idıpont: június Program: Megnyitó: Pap Sándor Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. ügyvezetı Elıadások: Vágó Gábor: A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és az abban rejlı lehetıségek Vén Gabriella: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének intézkedései Petromán Csaba: A Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. együttmőködése által elérhetı pályázati és finanszírozási megoldások Kecskemét, június 16.

11 Sajtóközlemény 2009 április 24., péntek 15:01 SAJTÓKÖZLEMÉNY- azonnal közölhetı július LEADER-térségben már kézbesítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidékfejlesztési jogcímeinek támogatási határozatait, ami feljogosítja a kedvezményezetteket beruházásaik megkezdésére. A feldolgozás folyamatos, de az utolsó határozatokat is szeptember 30-áig kézhez kapják a kedvezményezettek országszerte. Mindez azt jelenti, hogy milliárd forintos támogatási összeg érkezik a vidéki térségek önkormányzataihoz, vállalkozóihoz, civil és társadalmi szervezeteihez, várhatóan milliárd forint értékő fejlesztésnek teret nyitva az elkövetkezı egy évben.az ÚMVP vidékfejlesztési intézkedéseire (mikrovállalkozás-fejlesztés, turisztikai tevékenyég ösztönzése, falumegújítás és vidéki örökség megırzése) október 18. és január 10. között lehetett támogatási kérelmet benyújtani. Ezen idıszakban a négy jogcímre összesen 5844 db kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt támogatási összeg Ft, melynek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: Jogcímek Benyújtott kérelmek (db) száma Igényelt támogatás összege (millió Ft) Falumegújítás és -fejlesztés , Vidéki örökség megırzése , Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Turisztikai tevékenységek ösztönzése , , Összesen: , Elızetes helyszíni szemlére kijelölt ügyfél (db) Az ÚMVP III. tengelyének jogcímei esetében 2986 ügyfél vonatkozásában, összesen 3814 megvalósulási helyen került sor elızetes helyszíni szemle lefolytatására, mivel az építési beruházások esetében csak nem-megkezdett beruházok megvalósításához nyújtható támogatás. Összesen 4468 esetben történt hiánypótlás-kérés az értékelések jogszabályszerő lefolytatása érdekében. A végsı döntések meghozatalakor az ÚMVP Irányító Hatósága figyelembe vette a 96 LEADER Helyi Akciócsoport által meghatározott források akcióterületenkénti nagyságát, valamint az általuk meghatározott minimum pontszámokat. Az Irányító Hatóság a jelenlegi döntési szakaszban a falumegújítási jogcím alatt 44 kérelmet hagyott jóvá a leghátrányosabb helyzető térségekben (LHH) Ft támogatással, a nem LHH-s térségekben pedig 25 kérelmet Ft támogatást odaítélve. 9 vidéki örökség megırzését célzó fejlesztés részesült összesen Ft támogatásban, melyekbıl nyolc LHH-s térségben fog megvalósulni.

12 Globális agrárpiac létrehozása a cél 2009 április 24., péntek 15:00 A nemzeti agrárpiacok megnyitását és világszintő összekapcsolását sürgeti, egyúttal elutasítja a protekcionizmust a világ hét legfejlettebb ipari államát és Oroszországot tömörítı G8 csoport. A Nyolcak agrárminisztereinek hétfın befejezett tanácskozásán elfogadott nyilatkozata szerint a csoport még igen távol áll attól, hogy teljesítse az éhezık számának 50 százalékos csökkentését 2015-re elıirányzó ENSZ-célkitőzéstıl. A világszervezet adatai szerint jelenleg közel egymilliárdan éheznek a Földön. A bolygó valamennyi lakójának megfelelı mennyiségő és minıségő élelmiszer és ivóvíz biztosítása érdekében le kell számolni a protekcionizmussal, meg kell nyitni a nemzeti agrárpiacokat és globális, közös teret szükséges teremteni a mezıgazdasági termékek kereskedelmének - áll a nyilatkozatban. A jövıbeni világpiacon folytatott kereskedelmet ugyanakkor szabályozni kell egyebek között az árak vad ingadozása és a spekuláció megakadályozása érdekében. A G8 csoport agrárminiszterei most üléseztek elsı alkalommal. A háromnapos tanácskozáson - amelyet a soros G8-elnök Olaszország egy kastélyban rendezett Treviso közelében - részt vettek a feltörekvı országok G5 néven ismert csoportjának - Brazília, Kína, India, Dél-Afrika, Mexikó - képviselıi, valamint több ENSZ-ügynökség és az Európai Bizottság küldöttsége. A megbeszélések eredményeit a G8 júliusi csúcstalálkozóján tárgyalják az állam- és kormányfık. A zárónyilatkozat szerint ösztönözni kell az állami- és a magántıke bevonását a fenntartható mezıgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetvédelem területén, növelni szükséges a biomassza-alapú energiatermelést, és támogatni kell az újgenerációs bio-üzemanyagok kifejlesztését és piaci bevezetését. Forrás: MTI

13 Európai konferencia a vidékfejlesztésrıl 2009 április 24., péntek 14:59 A találkozó célja elımozdítani a versenyképességet, az esélyegyelıséget és fenntarthatóságot. Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centruma október A Európai Vidékfejlesztési Hálózat Rendezı Bizottsága (ERDN) minden érdeklıdıt ezúton is meghív a VII. ERDN Konferenciára. A Konferencia a Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centrumában lesz megtartva október között. "Méltányosság és fenntarthatóság összekapcsolása a versenyképességgel: új ötletek társadalmi-gazdasági fejlesztésekre vidéki térségekben" Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ERDN) összehozza a különbözı európai tudományos kutatóintézeteket, amelyek részt vesznek a vidéki térségek átalakulási folyamatának elemzésében, különös tekintettel a Közép-Európai Egyetemre. A találkozó célja A találkozó célja olyan elméleti és tapasztalati vitákkal serkenteni a jelenlegi és várhatóan újonnan érkezı szemléleteket, melyek elımozdítják a versenyképességet, az esélyegyelıséget és fenntarthatóságot a különbözı régiók és nemzetek vidéki térségeiben. A meghívott közgazdászok, szociológusok, politikusok és természettudósok különbözı távlatokból nézve vitatják meg a hozott témákat, ezzel gazdagítva a találkozót. A különbözı kutatási területekkel foglalkozó szakértık, valamint a különbözı régiókból és nemzetekbıl nagyszámban érkezık megjelenése a legelınyösebb elıfeltétele annak, hogy inspiráljuk a légkört. Új betekintéseket, ötleteket és együttmőködést ajánlunk fel, melyek a teóriákból gyakorlati alkalmazásokat fejleszthetnek. A mezıgazdasági fejlesztéseknek elı kell mozdítani az emberek általános jólétét. A konferencia témáinak célja minél több tudományág szakértıjét megszólítani, egyben megkérjük a leendı résztvevıket egy átfogó szemléletmód alkalmazására. Az együttmőködési okmányokat szívesen fogadjuk, de nem szükségesek. A konferencia témái a következık: természeti, emberi, szociális, fizikai és fizetési tıkék fejlesztése a vidéki térségekben regionális fejlesztések eredménye a vidéki térségekben lehetséges, intenzív-tudású munkalehetıségek teremtése vidéki térségekben politikai szemléletmód, annak érdekében, hogy összeköthessük a versenyképességet a fenntarthatósággal jelenjen meg közösségi szemléletmód a szoció-gazdasági vidéki területek fejlesztésében

14 Témák A találkozó két napja alatt, három tematikus ülés és egy városnézı túra van beütemezve. A tematikus ülések száma és súlya a kérelmek és preferenciák függvényében változhat. A nemvégleges témák a következıek: Elméleti-akadémikus párbeszéd, amely mint eszköz támogatja a vidékfejlesztést és jogosságát Tőrhetı munka: a vidéki munkalehetıségekben rejlı új szemléletmódok az utómezıgazdasági érában Fenntarthatóság versenyképesség: Local Agenda 21 és LEADER+ összekötése Módszertani-teoretikus és tapasztalati hangsúlyokat kiemelı dokumentumokat egyaránt szívesen fogadunk. Fontosabb dátumok, határidık: április 15: Együttmőködési kivonatok benyújtása április 30: Értesítés az elfogadott kérelmekrıl május 30: A regisztráció határideje és az utazási kedvezmény őrlap benyújtása június 30: Értesítés az elfogadott utazási engedményekrıl október 1: A teljes dokumentáció benyújtása október : ERDN Konferencia Debrecenben Prezentációk Minden résztvevı egy 20 perces, szóbeli elıadást tart (PowerPoint igénybevételével). Az elıadás prezentációjához szükséges technikai támogatás részleteit a következı címre: szükséges megküldeni a szervezıknek, egy héttel a konferencia kezdete elıtt. További információ ugyanezen címen kérhetı! A konferencia nyelve angol! Regisztrációs díj Az elıadók, a meghívott vendégek és a konferencia szponzorai mentességet kapnak a regisztrációs díj alól. Minden további résztvevınek a konferencia idıtartama alatt naponta 30 euro napidíjat szükséges fizetni, mely magába foglalja az ebédet és konferencia asztal bérlése. A résztvevık száma korlátozott. A publikálás módja A konferencia után a résztvevıknek négy hetet kapnak arra, hogy elkészítsék a dokumentumaik javított kiadását. Az konferencia eljárásmódja szerint a dokumentumok a sorozat 7. kötetében, Vidéki térségek és fejlesztések a Mezıgazdaságsági és Élelmiszeripari Intézet, a Földrajztani Intézet és a Lengyel Tudományos Akadémia Területi Szervezetének

15 gondozásában jelenik meg. Információ és jelentkezés: Antal József, Andrew Fieldsend, Katona-Kovács Judit Debreceni Egyetem, Agrár és Mőszaki Tudományok Centruma Böszörményi út Debrecen/, Magyarország Tel: Fax:

16 Agrártámogatás neten 2009 április 24., péntek 14:58 Indul az idei területalapú és több más közvetlen, valamint vidékfejlesztési támogatás egységes kérelmének elektronikus kitöltési és benyújtási idıszaka. A jövı héten kezdıdı és május 15- ig tartó kérelmezési szezonban idén elıször minden érintett agrárgazdálkodónak elektronikus úton kell beadnia támogatási igényét. Soproni Horváth Lajos, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szóvivıje elmondta: kérelmezésre és adatváltoztatásra is kizárólag az MVH honlapján elérhetı kitöltıfelület használható. (Esetenként a kérelmek mellékleteit továbbra is papíron várja a hivatal.) Az elektronikus eljárás nagy elınyének tartják, hogy kiszőri a formai hibákat, emiatt tehát nem kell szankciótól tartani. A tavalyi tízzel szemben idén már tizenhat támogatást lehet így igényelni. Segítségre számíthat az, aki még idegenkedik a számítógéptıl, nem tudja, hogyan kapcsolódjon elektronikusan a hivatalhoz. Hozzávetılegesen 800 falugazdász és agrárkamarai tanácsadó nyújt ingyenes segítséget az ügyfeleknek. A csaknem 900 "e-ponton" elıre egyeztetett idıpontban már megkezdıdött az egységes kérelmek elektronikus kitöltése, és április közepétıl az addigra véglegesített kérelmeket be is nyújthatják. Csak az juthat támogatáshoz, aki regisztrált ügyfélként szerepel a hivatal nyilvántartási rendszerében, és a falugazdásztól átvette zárt borítékban az ügyfélkapu használatára jogosító azonosító számot. Aki ilyen számot falugazdászától vagy postán nem kapott, az az MVH megyei kirendeltségein juthat hozzá. Figyelem: E-kérelem benyújtással kapcsolatos kék szám: 40 / (6-tól 22 óráig) Czauner Péter Népszabadság

17 A miniszter ismertette válságkezelı programját 2009 április 24., péntek 14:54 Támogatta Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszterré történı kinevezését az Országgyőlés mezıgazdasági bizottsága szerdán, 12 igen, 10 nem szavazat mellett. A miniszterjelölt - jelenlegi agrárminiszter - egyéves válságkezelı programját ismertetve kiemelte az agrárágazat finanszírozhatóságának biztosítását. Elmondta azt is, hogy az út a munkához program keretében az agrárágazatban mintegy 3-5 ezer új munkavállalót lehet majd alkalmazni szezonális munkákra. További 5-10 ezer munkahely jöhet létre Gráf József szerint az ágazathoz kapcsolódó közmunkaprogramoknak köszönhetıen. Célnak nevezte a munkaintenzív alágazatok, például a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés gyorsabb fejlıdését is. Gráf József nagy eredménynek tartotta, hogy az ágazattól a válságkezelés költségeihez való hozzájárulás címén a kezdetben tervezett 57 milliárd forinttal szemben, csak 33 milliárd forintot vonnak el. Az ágazat finanszírozhatósága érdekében a tárca a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) közösen hitelprogramot dolgozott ki, amelynek keretében 60 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdálkodók finanszírozásának támogatására. A hitelprogramok között megemlítette a búza forgóeszköz-hitelt, továbbá a termelıi értékesítı szervezetek (TÉSZ-ek) számára biztosított forgóeszköz-hitelt, valamint a fejlesztéseket segítı hitelprogramot is. Gráf József jelezte: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében ugyancsak számos fejlesztési cél valósulhat meg, a gépberuházástól az állattartó telepek korszerősítésén át, a falusi turizmus fejlesztésén keresztül, a vidéki örökség megırzéséig. Erre a célra eddig mintegy 103 milliárd forintot fizetett ki a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). Az idén még az UMVP forrásaiból további 150 milliárd forintot kaphatnak pénzügyi segítségként a gazdálkodók, jövıre pedig ez az összeg eléri majd a tervek szerint a 160 milliárd forintot. A miniszter képviselıi kérdésekre válaszolva közölte: a területalapú támogatás mértéke az idén nem csökken, valamelyest növekszik is a múlt évhez képest: 2009-ben az egy hektárra jutó támogatás összege eléri a forintot, míg 2008-ban forint volt hektáronként. Az ágazat támogatása összességében eléri a 258 milliárd forintot, szemben a múlt évi 233 milliárd forinttal. Aláhúzta: a válság a többi ágazatnál kevésbé sújtja a mezıgazdaságot, ezen a területen nem lehet nagy visszaeséssel számolni sem bel-, sem külföldön. A miniszter mindezt azzal támasztotta alá, hogy a múlt évben az ágazat exportteljesítménye soha nem látott mértékőre nıtt, elérte az 5,7 milliárd eurót. Ebbıl 1,9 milliárd euró volt a többlet. Gráf József úgy vélte ez a tendencia az idén is folytatódhat az elsı három hónap adatai alapján. A magyar árukra ugyanis mind bel-, mind pedig külföldön van fizetıképes kereslet.

18 Ezért szerinte az ágazatot nem visszafogni, hanem fejleszteni kell. Képviselıi kérdésekre válaszolva elmondta azt is: a tejkvóta uniós növelésekor Magyarországnak nem volt mozgástere, ezért szavazta meg az emelést. Jelezte, hogy újra tüzetesen megvizsgálja az MVH mőködését annak érdekében, hogy a kifizetı ügynökség minden gazdálkodó számára lehetıleg idıben fizessen. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az MVH éves pénzforgalma egy közepes magyarországi bank pénzforgalmával, azaz mintegy 500 milliárd forinttal egyenlı. Forrás: fvm.hu

19 MEGHÍVÓ 2009 április 16., csütörtök 14:14 Vidékfejlesztési források és pályázati lehetıségek a kistérségben címő rendezvényre. Helyszín: Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar, 6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1-3 Idıpont: április 29. szerda 8.00 óra 1., Megnyitó és a Helyi Akció Csoport bemutatása: Pap Sándor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, Nyárlırinc polgármestere 2., Integrált közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) által nyújtott lehetıségek a kistelepüléseken: Ditzendy Károly Arisztid igazgató, Közösségi Társadalomfejlesztési Központ, Kecskemét 3., ÚMVP III. tengely és a LEADER- vidékfejlesztési források 2009-ben Vágó Gábor, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft koordinátora szünet 4., A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat bemutatása Szabó Tibor, a Kecskeméti Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje 5.,Pályázati Lehetıségek az ÚMFT-ben: GOP és DAOP Molnár Zoltán, Új Magyarország Fejlesztési Terv Kecskeméti kistérségi koordinátora

20 A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben 2009 április 03., péntek 09:29 A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki térségekben történı kommunikációja címő konferencia a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. szervezésében március 31-én került megrendezésre Kecskeméten. Régiónk vállalkozásaink, önkormányzatainak életképességét, mozgásterét és lehetıségeit a gazdasági válság teszi próbára, legyen szó finanszírozásról, fejlesztésrıl, vagy akár a munkahelyek megırzésérıl. Konferenciánk megoldási alternatívákat kínált a válság által gerjesztett problémák orvoslására, többek közt a munkahelyek megırzésére, pályázati lehetıségekre, hitelek igénybevételével történı forrásbıvítésre. Dr. Kelemen Márk, a Homokhátság Fejlıdéséért Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Kerekegyháza város polgármestere nyitotta meg a konferenciát. Beszédében hangsúlyozta, hogy a kialakult gazdasági helyzetben nagy szükség van a közvetlen kommunikációra, az igények pontos megfogalmazására: a vállalkozók, önkormányzatok, valamint a civil szféra területein. I. téma: A munka világa a vidéki térségekben: fókuszban a munkahelyek megırzése Elıadó: Bálint István (Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ vezetıje) Bálint István a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ vezetıje A munka világa a vidéki térségekben: fókuszban a munkahelyek megırzése címő elıadásában vázolta a térségi munkaerı aktuális piaci helyzetét, valamint a munkahelyek megırzéséhez kapcsolódó pályázati lehetıségeket. Kifejtette, hogy már most nagy hangsúlyt kell fektetni a minıségi szakmunkás képzésre a régióban, többek között a Mercedes-Benz kecskeméti beruházása miatt, mivel a munkaerıpiac nem rendelkezik megfelelı szakembergárdával. Emellett számos hiány szakma jelenik meg a térségben: lakatos, esztergályos, ács. A munkaügyi központokon keresztül elérhetı pályázati lehetıségek megoldást kínálnak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Már mőködı programok Start kártya, Munkahely megırzı támogatás nyújtanak garanciát a Központ által kínált lehetıségek életképességére. II. téma: A vállalkozásösztönzési programok hatékony lebonyolítása a vidéki térségekben Elıadó: Nyerges Tibor (Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) A témáról Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetıje A vállalkozásösztönzési programok hatékony lebonyolítása a vidéki térségekben címő elıadásában adott tájékoztatást a kamara által kínált programokról, együttmőködési lehetıségekrıl, melyek a régió vállalkozóit juttatják számos elınyhöz. Elsı helyen a Gazdasági Operatív Programot emelte ki, amelyen belül technológiai és informatikai fejlesztés támogatására nyílik pályázati lehetıség. Továbbá bemutatta a Hírıs Beszállítói Klaszter-t, mely augusztusi megalakulásakor céljául tőzte ki a megbízható, magas minıségő áruellátást megrendelıi számára. III. téma: Segítség a vállalkozásoknak, mikro-hitel programok

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012/3. MEGJELENIK: NEGYEDÉVENTE Nagy segítség kisvállalkozásoknak Ingyenes és sokrétű szolgáltatással várja a cégeket a BKIK új irodája Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére

Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére Szabadkai Andrea Jogszabály-módosító javaslatok a vidékgazdaság ösztönzésére 2011-ben Magyarország lesz az EU soros elnöke. Az elnökségi periódus kommunikált prioritásai között találjuk a kulturális sokszínőséget

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben