Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi Nemzeti Parkban és környékén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi Nemzeti Parkban és környékén"

Átírás

1 I (Online) I (Print) 2014, Department of otany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): ; 2014 Védett növényfajok mikroszkopikus gombái az Őrségi emzeti Parkban és környékén JADRAIT László¹* & FICHL Géza² (1) Őrségi emzeti Park Igazgatóság, H-9941 Őriszentpéter, iska szer 26/a.; * (2) H-8360 Keszthely, zent Miklós u. 6. The microscopic fungi of protected plant species in the Őrség ational Park and the surrounding area (W Hungary) Abstract The paper deals with the study of microscopic fungi occurring on protected plant species of the ational Park of Őrség and the surroundings. The survey includes both field observations and laboratory tests. The aim of the study was to identify the microscopic pathogen fungi living on protected plant species. Also spatial and temporal distribution, infection and damage rate of pathogenic fungi infections were determined for some protected plant species. etween 2002 and 2009 mycological research was conducted including 78 protected plant species and near to one hundred fungus species were identified on them. We provided data at the first time of microscopic fungi found on protected plants of Őrség. Key words: anthracnose, microscopic fungi, Őrség ational Park, protected plant species, rust fungi Összefoglalás Dolgozatunkban az Örségi emzeti Park területén és annak környékén előforduló védett növényfajokon fejlődő mikroszkopikus gombákkal kapcsolatos eredményeinket mutatjuk be. Munkánk célja a védett növényfajokon kimutatható kórokozó mikrogombák azonosítása volt. A kimutatott gombataxonok és gazdanövényeik felsorolásán túl néhány példán keresztül bemutatjuk a betegségek térbeli és időbeni előfordulását, elterjedését, a fertőzöttség és a károsítás mértékét és 2009 között mintegy 78 védett növényen közel száz gombafajt észleltünk. Hazánkban elsőként számolunk be az Őrség területén előforduló, védett növényeken fejlődő mikrogombákról. Kulcsszavak: antraknózis, mikroszkopikus gombák, Őrségi emzeti Park, rozsdagomba, védett növényfajok evezetés Magyarországon a növénypatogén gombákkal az 1850-es évek második felétől foglalkoznak behatóan (OGÁR 1994). Ebben az időszakban (és napjainkban is) elsősorban a szántóföldi, erdei, majd a kertészeti növények gombás betegségeit kutatták. Később a gombák morfológiai, élettani ismeretének bővülésével a gyom-, dísz-, gyógy- és fűszernövényeink gomba okozta betegségei is egyre inkább feltérképezésre kerültek. Ugyanakkor védett növényfajokon előforduló, kórokozó mikroszkopikus gombák fajairól, ezek dominancia viszonyaikról, elterjedésükről, károsításuk mértékéről nem rendelkezünk érdemi adatokkal, talán mert ezek számottevő gazdasági potenciállal nem rendelkeznek. A kórokozók és kártevők védett növényfajokra gyakorolt veszélyeztető hatásairól nem, vagy csak igen szűkszavúan tesz említést a hazai természetvédelmi botanikai szakirodalom (CAPODY 1982, MOLÁR et al. 1995, FARKA 1999, IMO & EREGÉLYE 2001, MOLÁR V. 2011, 187

2 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): ARTHA 2012a, b). Ebben a témában hazánkból ez idáig alig rendelkeztünk tudományos vagy tájékoztató jellegű érdemi adattal (FICHL & ZEGLET 1998, 2001). Kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag nem ismerjük a hazánkban élő védett növényfajok növényegészségügyi és növénykórtani helyzetét. Hazánk nemzeti parkjaiban a gombavilág kutatása legnagyobbrészt a nagygombákra korlátozódik. ODOYI & TÓTH (2004) az Őrségi emzeti Park területéről és udapest környékéről összesen 73 nyálkagomba fajt említ, köztük az Őrségből 7 olyan fajt, amelyet a korábbi szakirodalom innen nem említ. Ezek a fajok azonban az esetek döntő többségében elhalt növényi részekről kerültek izolálásra, így bizonyára nem kórokozó gombák. Emiatt tekinthető úttörő kezdeményezésnek az a vizsgálatsorozat, amelyet védett edényes növényfajok gombás betegségeinek a feltérképezésére indítottunk 2002-ben az Őrségi emzeti Park területén. Kezdetben négy védett növényfaj populációit vettük górcső alá kórokozó gombafajok tekintetében (JADRAIT 2003). Később az ezirányú vizsgálatokat kiterjesztettük több, az Őrségi emzeti Park területén előforduló védett növényfajra (JADRAIT 2011). Jelen dolgozat célja, hogy adatokkal járuljunk hozzá az Őrség mikroszkopikus gombavilágának ismeretéhez és védett növényeink kórtanához. Anyag és módszer A vizsgálatok helyszíne A terepi vizsgálatokra és mintagyűjtésre az Őrségi emzeti Park területén került sor, illetve egyes növényfajok esetében vizsgálatainkat kiterjesztettük az Őrségi emzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő Kőszegi Tájvédelmi Körzet, ághegyi Tájvédelmi Körzet, valamint az Igazgatóság egész Vas megyét, illetve Zala megye néhány határos települését is magába foglaló működési területére. Lelőhely megjelölésként a településnevek mellett erdőrészlet kódokat, néhány esetben a helyrajzi számot tüntettük fel. Alkalmazzuk az 1: méretarányú topográfiai térképen és az erdészeti üzemtervi térképen feltüntetett dűlőneveket, néhány esetben a terület helyben használatos elnevezését is. Laboratóriumi vizsgálatainkat Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Kar, övényvédelmi Intézet növénykórtani laboratóriumában végeztük között. Terepi vizsgálatok Vizsgálatainkat között, védett növényfajok természetes élőhelyein végeztük (a Geranium sibiricum és az Iris sibirica esetében a kőszegi Chernel-kertből is gyűjtöttünk mintákat). A vizsgált növények lelőhelyeinek felkutatásában nagyrészt KIRÁLY et al. (2000) munkájára támaszkodtunk. A növénymintákat a látható tünetek (elszíneződött, foltos levél, elszáradt levél és hajtás, deformálódott levél és hajtás, lehullott levél és ágdarabok, teljesen elszáradt növényi részek) alapján gyűjtöttük be. Gyűjtést a vegetációs- és a nyugalmi időszakban is több alkalommal végeztünk, hogy az év különböző időszakaiban megjelenő gombafajokat is azonosíthassunk (örökzöld fajokon, fa- és cserjefajokon). Összesen 78 növényfajról több mint tüneti fotót készítettünk. 188

3 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Öt növényfaj esetében a gombafertőzöttség alakulását kijelölt állandó mintaterületeken több éven keresztül nyomonkövettük (1. táblázat). 1. táblázat. A gombafertőzöttség időbeli alakulásának mérésére indított tartós vizsgálatok adatai. Table 1. Temporal trends of fungal infection rates based on permanent plot datasets. övényfaj / Plant species Lelőhely / Locality Mintaterületek száma (nagysága) / umber (and size) of sample plots Vizsgált időszak / tudy period Astrantia major Kétvölgy: Hosszú-réten 1 (5 5 m) Erythronium dens-canis Leucojum vernum Alsószölnök: zakonyfalui-patak völgye Alsószölnök: zakonyfalui-patak völgye 3 (3 3 m) (5 5 m) Orchis morio I. Orfalu: Keresztfai-rét (kaszált) 1 (5 5 m) Orchis morio II. Orfalu: Keresztfai-rét (kezeletlen) 1 (5 5 m) Vaccinium vitis-idaea I. zakonyfalu: 71D 1 (5 5 m) Vaccinium vitis-idaea II. Kétvölgy: 92 1 (5 5 m) A gombák károsításának mértékét bonitálással határoztuk meg. A levelek rozsdafertőzöttségét minden alkalommal 0 5 fokozatú bonitálási skála segítségével állapítottuk meg. A betegség súlyosságát tükröző mutatóként fertőzöttségi index %-ot (F i %) számoltunk. A MacKinney-féle fertőzöttségi index % meghatározása: F i %= {Σ(a i f i) / (n k)} 100 ahol: a i = az egyes fertőzési skálaérték (fertőzés intenzitása) f i = az egyes skálaérték gyakorisága (fertőzés gyakorisága) n = mintaterületenként vizsgált tövek száma k = skálafokozat legnagyobb értéke A bonitálási skála fokozatai az alábbiak voltak: 0 tünetmentes levél 3 a levélfelület 31 50%-os borítása 1 a rozsdatelepek a levél 1 15% közötti 4 a levélfelület 51 75%-os borítása felületét borítják 2 a levélfelület 16 30%-os borítása 5 a levélfelület %-os borítása. Laboratóriumi vizsgálatok 78 védett növényfaj több mint 400 db betegséggyanús mintáját vizsgáltuk meg. A minták laboratóriumba szállítását követően a beteg növényi részeket nedveskamrába (22 23 o C) helyeztük. Az így előkészített Petri-csészéket termosztátban 1 7 napig inkubáltuk. Kétnaponként végeztünk vizsgálatokat sztereo- és átvilágítós fénymikroszkóppal. A különböző spóratípusok és konídiumok méretének (hossz, szélesség) meghatározása okulár- és tárgymikrométer segítségével történt. A kaparékkészítést követően közvetlenül mikroszkópi felvételeket készítettünk Flex-cam videokamera segítségével, amelyeket számítógépen rögzítettünk. 189

4 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): éhány esetben tiszta tenyészeteket állítottunk elő a kórokozók makro- és mikromorfológiai jellemzőinek a vizsgálatára. Ehhez DA (urgonya Dextróz Agar) táptalajt használtunk. A telepmorfológiai bélyegeket az oltástól számított 3., 6. és 9. napon mértük. Megmértük az eredeti növényanyagon és a tiszta tenyészetben képződött gombaképletek méreteit. A tiszta tenyészetből származó konídiumokat csapvízben csíráztattuk. A védett növényfajokon található mikroszkopikus gombafajok azonosításához hazai szakirodalom (URIZY & VÖRÖ 1968, ÁHEGYI et al , PITÉR 1997) mellett külhoni forrásmunkákat (UTTO 1980, RADEURGER 1985, VÁKY 1985, HALI 1992, AILEY & JEGER 1992) használtunk. A külföldi határozókönyvek bővebben kitérnek a védett növényfajok gombabetegségeinek felsorolására, míg a hazaiak csak kevés védett fajt tárgyalnak és azokat is érintőlegesen említik. A meghatározott gombafajok gazdanövénykörét FARR et al. (1995) és KÖVIC (2000) munkájával vetettük össze. A gombarendszertant tekintve KIRK et al. (2008) munkáját vettük irányadónak. A gombákról Flex-cam videokamerával számítógépen rögzítettük a különböző szaporítóképleteket (piknídium, acervulusz, konídiumok, stb.). Eredmények Munkánk fontosabb eredményeit a 2. táblázat foglalja össze. A vizsgált védett növényfajokról jelentős számú biotróf, nekrotróf valamint szaprotróf életmódot folytató gombafajt sikerült azonosítanunk. A biotróf életmódot folytató gombák közül a rozsdagombafajokat kell elsősorban kiemelni, köztük számos olyan nemzetség fajait, amelyek hazánkban korábban és napjainkban is a termesztett gazdasági haszonnövényeinknél járványos megbetegedést okoztak, ami jelentős terméskiesést vonhat maga után. Mivel a rozsdagombák kizárólag élő növényt fertőző agresszív paraziták, megjelenésük és felszaporodásuk esetén a védett növényfajaink állományait növényegészségügyi szempontból jelentősen gyengíthetik. Különösen az elszigetelt, kisméretű és esetlegesen már legyengült egyedekből álló populációkban való felszaporodásuk esetén pecsételhetik meg azok sorsát. E növénykórtani szempontból fontos paraziták áttekintését adja a 3. táblázat. Gazdacserés fajok esetében a különböző gazdanövény fajok felsorolását ÁHEGYI et al. ( ) munkájában találtuk meg. 2. táblázat. A vizsgált növényfajokról azonosított gombataxonok listája és lelőhelyadatai. A növényfajok nevezéktana és sorrendje KIRÁLY (2009) munkáját követi. A gomba taxonok ma érvényes és a korábban leírt szinonim neveit a nemzetközileg elfogadott Index Fungorum adatbázisához igazítottuk [1]. Rövidítések: KEF = a Közép-európai flóratérképezés hálórendszerének negyedkavadrátazonosítói (KIRÁLY et al. 2003), Ém = életmód, : biotróf, : nekrotróf, : szaprotróf. Table 2. List of microscopic fungal taxons isolated on protected plant species and their location data. omenclature of plant taxa follows KIRÁLY (2009), and fungus taxa Index Fungorum [1]. Abbreviations: KEF = reference to Central European Flora Mapping grid (KIRÁLY et al. 2003), Ém = life-form, : biotrophic, : nekrotrophic, : saprotrophic. Vizsgált növényfaj / Plant species Lelőhely / Locality 190 KEF Azonosított gomba taxonok / Fungal taxa identified phagnum sp. Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Diphasium complanatum Kétvölgy 104 erdőrészlet Phacidina gracile Rhizoctonia solani Dinemasporium sp. zalafő 11J1 erdőrészlet Ém

5 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Diphasium complanatum Lycopodium clavatum Ophioglossum vulgatum Apátistvánfalva, Támesz-erdő Apátistvánfalva, Agyagos Kétvölgy, Katalin-domb szlovén-magyar határsáv zakonyfalu, Pap-erdő Kétvölgy 104 erdőrészlet Phacidina gracile Rhizoctonia solani Dinemasporium sp. Rhizoctonia solani Periconia sp. temphylium sp. Kétvölgy 105 erdőrészlet Kétvölgy 105C erdőrészlet Kétvölgy, Katalin-domb szlovén-magyar határsáv Apátistvánfalva, Támesz-erdő zentgotthárd, Város-erdő Orfalu, Fekete-tói erdő Alsószölnök, égyeskapu osztrák-magyar határsáv Alsószölnök, Götz-major erdő Felsőszölnök, rezden osztrákmagyar határsáv zentgotthárd, Zsidai-erdő Apátistvánfalva, Koponya egykori kavicsbánya Apátistvánfalva, Agyagos zakonyfalu, Pap-erdő Rhizoctonia solani zalafő, Csörgőszer ivák porta

6 Matteuccia struthiopteris Polystichum aculeatum Dryopteris carthusiana lechnum spicant alix aurita JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Felsőszölnök, Gáj alatt zölnöki-patak völgye Kőszegi TK, Gyöngyös-patak völgye zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi erdeifenyves Fusarium sp Alsószölnök, Cselin-völgy zentgotthárd, Város-erdő Kondorfa, Hegyvölgyi-erdő zakonyfalu 743 erdőrészlet Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp zentgotthárd-farkasfa, Lugos-völgy zentgotthárd, Zsidai-patak völgye zentgotthárd-máriaújfalu, Ördög-tó tőzegmohaláp Melampsora epitea Phoma salicicola Cytospora sp. Fusarium sp Melampsora epitea Melampsora epitea Melampsora epitea etula pubescens Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Cylindrosporium sp. Alnus viridis zakonyfalu 71D2 erdőrészlet Kétvölgy 104A erdőrészlet Armillaria mellea Phragmotrichum rivoclarinum Passalora bacilligera Cryptodiaporthe pyrrhocystis Asteroma alneum Phoma sp. Pollacia sp. Cytospora sp. Rhizoctonia solani Gibberella avenacea Corynespora sp. Cryptodiaporthe pyrrhocystis Asteroma alneum Phoma sp. Cytospora sp. 192

7 Alnus viridis Persicaria bistorta Dianthus superbus JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Kétvölgy 104D erdőrészlet Kétvölgy, Ropos-ház szlovénmagyar határsáv Felsőszölnök, Hármashatár osztrák- magyar határsáv Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente zentgotthárd, Zsidai-völgy Apátistvánfalva, alázsfalu Hársas-patak mente Őriszentpéter, Keserűszer kutatóházi gyep ajánsenye, enyeháza, Kerka-patak menti láprét Phoma sp. otryosphaeria sp. Cytospora sp. Hypoxylon sp Phyllosticta polygoni tagonospora sp. Ramularia bistortae Gibberella avenacea Ramularia bistortae otrytis sp. eptoria polygonorum Alternaria sp. L Cladosporium sp. Dianthus deltoides Orfalu, Keresztfai-rét Trollius europaeus Apátistvánfalva, alázsfalu Hársas-patak mente Hepatica nobilis Zalalövő, Alsócsödei-erdő Thalictrum aquilegiifolium zalafő, vízmű zala-patak mente Drosera rotundifolia Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Parnassia palustris Aruncus dioicus Petőmihályfa, árvíz menti láprét Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Alsószölnök, határátkelői út mente zentgotthárd-rábatótfalu, Tótfalusi út erdőszél Potentilla palustris zőce, tőzegmohás láp Alchemilla xanthochlora zakonyfalu Hosszú-rét zakonyfalu, Erdészházi-rét 193

8 Vicia oroboides Geranium sylvaticum Daphne cneorum subsp. arbusculoides Daphne mezereum JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Csákánydoroszló, Hilton bükkös Kőszeg, Chernel-kert védett növények gyűjteménye zalafő, Pityerszer Falumúzeumi gyep zentgotthárd 0813 hrsz út szegélyében zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet szélében Apátistvánfalva, alázsfalu Kürnyek-rét zentgotthárd-farkasfa 97C2 erdőrészlet szegélyében eptoria sp. Fusarium equiseti Uromyces viciae-fabae Colletotrichum gloeosporioides Uromyces geranii Phoma sp. Fusicoccum sp. Pithomyces sp. Helicomyces sp Alsószölnök, Cselin-völgy zentgotthárd, zakonyfalu Lőtér-völgy üzemi út mentén Apátistvánfalva, focipálya melletti erdősítés zentgotthárd, Császár-tanya zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Aureobasidium sp. Kétvölgy, ulics-házi erdő Gnomonia sp. Hypericum barbatum orokpolány, Tilos-erdő Trapa natans Csörötnek, Mocsári-rét kavicsbánya-tó zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-tó eimatosporium hypericinum

9 Astrantia major Pyrola minor Pyrola chlorantha Pyrola rotundifolia JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): zakonyfalu Hosszú-rét eptoria sp. Apátistvánfalva, Háromházi-rét zakonyfalu, Öreg-rét zentgotthárd-jakabháza, Hegy üzemi út rézsű tetején Kétvölgy, Katalindomb szlovén-magyar határsáv Alsószölnök, égyeskapu osztrák-magyar határsáv eptoria sp zalafő 11J1 erdőrészlet Discosia sp. Kétvölgy 95 erdőrészlet Phyllosticta pyrolae zentgotthárd-farkasfa 201D1 erdőrészlet zalafő 11J1 erdőrészlet Kétvölgy, Katalin-domb szlovénmagyar határsáv Colletotrichum gloeosporioides zakonyfalu, erdőrezervátum Orfalu, Dolányi út mentén Discosia sp. Kondorfa 55 erdőrészlet Phyllosticta pyrolae zalafő 4E1 erdőrészlet szegélyében zentgotthárd-farkasfa 55C2 erdőrészlet phaeropsis sp Phyllosticta pyrolae Orthilia secunda Őriszentpéter 55A erdőrészlet Moneses uniflora Chimaphila umbellata zalafő 4E1 erdőrészlet szegélyében Discosia sp. Apátistvánfalva, Agyagos Mycosphaerella sp. Kétvölgy 104A erdőrészlet Discosia sp. Phomopsis sp. Kétvölgy 92D2 erdőrészlet Discosia sp. Kétvölgy 92F erdőrészlet Phomopsis sp. zakonyfalu 743 erdőrészlet Discosia sp. zalafő 17 erdőrészlet Kétvölgy 105 erdőrészlet Felsőszölnök, Kakasdomb szlovén-magyar határsáv zentgotthárd-farkasfa 33C4 erdőrészlet Vaccinum vitis-idaea Kétvölgy 92 erdőrészlet Exobasidium vaccinii eimatosporium sp. Discosia strobilina Truncatella angustata 195

10 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Vaccinum vitis-idaea Primula vulgaris Cyclamen purpurascens zakonyfalu 71D2 erdőrészlet zentgotthárd, Város-erdő zakonyfalu 75A erdőrészlet Kétvölgy Katalin-domb szlovén-magyar határsáv zentgotthárd-rábatótfalu 2 erdőrészlet Kétvölgy, ulics-házi-erdő zentgotthárd, Zsidai-erdő és ennek közút menti szegélyében aohidemyces vacciniorum Podosphaera myrtillina Exobasidium vaccinii Myxothyrium leptideum Exobasidium vaccinii Truncatella angustata Phyllosticta vaccinii Discosia strobilina Rhizoctonia solani Exobasidium vaccinii Truncatella angustata Discosia strobilina zentgotthárd-zsida, belterület zentgotthárd, Zsidai-völgy Alsószölnök, zölnöki-patak mente zakonyfalu, zakonyfalui-patak völgye Exobasidium vaccinii Discosia strobilina Truncatella angustata Exobasidium vaccinii Discosia strobilina eptoria sp. Gyoerffyella sp. Fusarium incarnatum Gyoerffyella sp. eptoria cyclaminis Alsószölnök, Cselin-völgy zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) eptoria cyclaminis 196

11 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Cyclamen purpurascens Gentiana pneumonanthe zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Felsöszölnök, Hármashatár bükkös eptoria cyclaminis Zalalövő, Alsócsödei bükkös eptoria cyclaminis zakonyfalu Hosszú-rét Felsőszölnök, Hampó-völgy zakonyfalu, Öreg-rét Kétvölgy 022/23 hrsz Apátistvánfalva, Lőtér-völgy Velemér, zentgyörgyvölgyipatak mente ( sárgaliliomos rét ) Magyarszombatfa, fokozottan védett Haranglábi gyep Fusarium incarnatum eptoria gentianicola Fusarium incarnatum Alsószölnök 025c hrsz Csörötnek, Csikólegelő temphylium sp. Rhizopus sp. Fusarium incarnatum zalafő 015/25 hrsz

12 Gentiana asclepiadea JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): zakonyfalu, Erdészházi-rét szélében 198 Fusarium equiseti zakonyfalu, Öreg-rét Alsószölnök, Cselin-völgy Alsószölnök, égyeskapu út mente és határsáv Felsőszölnök, Hármashatár turistaút mente Felsőszölnök, zabó-völgyi erdőrezervátum Menyanthes trifoliata Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Teucrium scorodonia Inula helenium Achillea ptarmica Felsőszölnök, rezden szlovénmagyar határsáv zentgotthárd-jakabháza, Alsósánta-völgy Csörötnek, Csikólegelő rét és üzemi út szélében zakonyfalu, Hosszú-rét Fusarium equiseti Mucor sp. Epicoccum sp. Epicoccum sp. Epicoccum sp. eptoria sp Coleosporium inulae Fusarium incarnatum Apátistvánfalva, Lőtér-völgy Petasites albus Kőszegi TK, Hörmann-forrás Arnica montana Doronicum austriacum Kétvölgy 95 erdőrészlet (telepített, vegetatívan) zakonyfalu, Grajka-patak mente Mucor sp. Ramularia sp Ascochyta sp. zőce, tőzegmohás láp Felsőszölnök, Hampó-völgy zölnöki-patak mente

13 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Carlina acaulis Kőszegi TK, Cák Pincesori gyep zentgotthárd-rábatótfalu, Kisvölgyi gyep Kétvölgy 024/10 hrsz Veratrum album zakonyfalu, Öreg-rét Asphodelus albus itke, Öregcser Hemerocallis lilioasphodelus zakonyfalu, zakonyfalui-patak völgye zentgotthárd, Zsida-patak mente Velemér, zentgyörgyvölgyipatak mente ( sárgaliliomos rét ) Puccinia calcitrapae eptoria sp. Fusarium incarnatum Rhizoctonia solani Gibberella avenacea Acremonium sp. eptoria sp. Leptosphaeria sp. Fusarium sp. Periconia sp. Gaeumannomyces sp. Gibberella avenacea otrytis sp. Ornithogalum sphaerocarpum cilla drunensis zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-patak mente emesmedves, 062/6 hrsz y-i, tölgyes szegélyében Davidiella macrospora Fusarium incarnatum Horvátnádalja, Dobogó-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente eptoria sp. 199

14 Erythronium dens-canis JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Alsószölnök, zakonyfalui-patak völgye zakonyfalu zakonyfalui-patak völgye 200 Zalalövő, Alsócsödei- erdő Apátistvánfalva 60E erdőrészlet zentgotthárd-máriaújfalu, Hársas-patak menti erdő Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii zentgotthárd, Zsidai-völgy Uromyces erythronii zentgotthárd-rábatótfalu, Völgy Apátistvánfalva, Lőtér-völgy és közút mente zentgotthárd-máriaújfalu 30C, 31A erdőrészlet zentgotthárd-máriaújfalu 8 erdőrészlet Fritillaria meleagris Csákánydoroszló, üksi-rét Lilium martagon Leucojum vernum zalafő, zala-patak mente (szennyvíz átemelőnél) Alsószölnök, zakonyfalui-patak völgye Alsószölnök, Rába-völgy határsáv Rhizopus sp. Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces erythronii Uromyces aecidiiformis Fusarium sp. Rhizopus sp. Fusarium equiseti Periconia sp. Puccinia schmidtiana eptoria malisorica Ramularia septata

15 Leucojum vernum Galanthus nivalis JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Alsószölnök, égyeskapu zölnöki-patak mente Horvátnádalja, Dobogó-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente Ramularia septata Mucor sp Kétvölgy, ulics-házi erdő Zalalövő, Alsócsödei-erdő Csákánydoroszló, trem-patak mente árvár, Rába-folyó mente (szennyvíztelepnél) arcissus radiiflorus zentgotthárd, Zsidai-völgy Iris sibirica Alsószölnök, temetőtől É-ra fekvő fokozottan védett gyep Felsőszölnök, Gáj alatt zölnöki-patak mente Apátistvánfalva, Hársas-patak mente zentgotthárd, Zsida-patak mente Melampsora galanthifragilis otrytis sp Fusarium poae Fusarium sporotrichioides Trichoderma sp. Mucor sp. Periconia sp. Apátistvánfalva, edi-domb Fusarium sporotrichioides Kőszeg, Chernel-kert védett növények gyűjteménye Puccinia iridis Felsőszölnök Hampó-völgy Puccinia iridis Felsőszölnök Trajbár-völgy Iris variegata ághegyi TK, ághegy K-i oldala Puccinia iridis Eudarluca caricis eptoria iridis Cladosporium sp. Pythomyces sp. 201

16 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Gladiolus imbricatus Ják, Monyorókeréki-erdő Acorus calamus Eriophorum angustifolium Eleocharis carniolica zalafő, Felsőszer tefanich-ház tóka zatta, belterület tóka Orfalu Fekete-tó tőzegmohaláp Orfalu, közút mentén a 8. sz. házzal átellenben zentgotthárd-farkasfa, Fekete-tói erdő Apátistvánfalva, edi-dombi kilátónál Epicoccum sp. Alternaria sp. Cercospora sp. Fusarium sp. Ramularia sp. Aureobasidium sp Apátistvánfalva Támesz-erdő Ascochyta sp. Fusarium incarnatum Fusarium sporotrichioides Carex fritschii orokpolány, Tilos-erdő chizonella melanogramma Cephalanthera longifolia Listera ovata eottia nidus-avis Epipactis palustris Epipactis helleborine zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet zentgotthárd-farkasfa 78J1 erdőrészlet szegélyében zentgotthárd-farkasfa, Ördög-tó melletti árokszél zentgotthárd-farkasfa 78C, 56 G erdőrészlet Petőmihályfa, árvíz menti láprét zentgotthárd-rábatótfalu, Cena lucos zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi lucos zentgotthárd- Rábatótfalu, "Paraszterdő" zentgotthárd-máriaújfalu, Felső-erdő Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum gloeosporioides Cercospora sp. Mucor sp. Phomopsis sp.

17 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Epipactis helleborine piranthes spiralis Platanthera bifolia zentgotthárd- Jakabháza, Hegy üzemi út menti erdő zentgotthárd-farkasfa, alázs dűlő lucos zalafő, Őserdő erdőrezervátum Őriszentpéter 072/7 hrsz Orfalu, yíres zentgotthárd-farkasfa, Meteorológiai Állomás kertje zentgotthárd, Tótok erdeje Discosia strobilina Orfalu, Keresztfai-rét Alsószölnök, Götz-majori erdő zentgotthárd-rábatótfalu, Majczán-házi lucos zentgotthárd-rábakethely, Templom-domb Magyarszombatfa-Gödörháza, fokozottan védett Haranglábi gyep Apátistvánfalva, Támesz villanysáv mellett zentgotthárd-máriaújfalu 6A erdőrészlet szélében zentgotthárd-farkasfa 392 erdőrészlet Colletotrichum gloeosporioides eptoria sp. Colletotrichum gloeosporioides Phomopsis sp eptoria sp Colletotrichum gloeosporioides Phoma sp. Fusarium incarnatum Kétvölgy 105 erdőrészlet zakonyfalu, Erdészházi-erdő (ükkös) Periconia sp. 203

18 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): Platanthera bifolia Platanthera chlorantha zakonyfalu Hosszú-rét Alsószölnök, égyeskapu felső nyomsáv zentgotthárd-farkasfa 1E, F erdőrészletek szegélyében zentgotthárd, 0608/2 hrsz árok szegélyében Colletotrichum gloeosporioides Gymnadenia conopsea Orfalu, Keresztfai rét Dactylorhiza majalis Orchis ustulata subsp. ustulata Orchis morio Őriszentpéter, Keserűszer Kutatóházi gyep Orfalu, focipálya melletti láprét zalafő, Pityerszer zala-patak mente Mucor sp. Rhizoctonia solani Kétvölgy, orovnyák-házi gyep Alsószölnök, temetőtől É-ra, fokozottan védett gyep Felsőszölnök, Hampó-völgy zölnöki-patak mente Felsőszölnök, Gáj 0188/12a hrsz Fusarium incarnatum Heterosporium sp. Felsőszölnök, Alsó János-hegy zalafő, Pityerszer gyep Cladosporium sp. Őriszentpéter 072/1 hrsz Felsőszölnök, Gáj 0188/12a hrsz Orfalu, Keresztfai rét Őriszentpéter, Keserűszer Kutatóházi gyep zalafő, Pityerszer gyep zentgotthárd-rábakethely, Templom-domb Drechslera sp. Colletotrichum gloeosporioides Trichoderma sp. 204

19 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): táblázat. Védett növényfajokról kimutatott rozsdagombák az Őrségi emzeti Parkban. Rövidítések [GLIT & FOLK (1993) nyomán]: 0 = permogónium, I = Ecidiospóra, II = Uredospóra, III = Teleutospóra, IV = azidiospóra. 0 I II III IV = Autoecikus, teljes fejlődésmenetű, 0 II III IV = Autoecikus, hiányos fejlődésmenetű, 0 I/II III IV = Heteroecikus, teljes fejlődésmenetű. Table 3. Rust causing species detected on protected plant species in Őrség ational Park. Abbreviations [according to GLIT & FOLK (1993)]: 0 = permogonium, I = Ecidiospore, II = Uredospore, III = Teleutospore, IV = asidiospore. 0 I II III IV = Autoecious, complete development cycle, 0 II III IV = Autoecious, incomplete progress of development, 0 I/II III IV = Heteroecious, complete progress of development. Gazdanövény / Host plant Főgazda / Definitive host Köztesgazda / Intermediate host Rozsdagomba faj / Rust species Fejlődésmenet / Progress of development Vaccinium vitis-idaea Tsuga canadensis aohidemyces vacciniorum 0 I/II III IV Phalaris arundinacea Leucojum vernum Puccinia schmidtiana 0 I/II III IV Erythronium dens-canis Uromyces erythronii 0 I III IV Fritillaria meleagris Uromyces aecidiiformis 0 I III IV Carlina acaulis Puccinia calcitrapae. 0 II III IV alix fragilis Galanthus nivalis Melampsora galanthifragilis 0 I/II III IV Iris sibirica Urtica sp., Valeriana sp. Puccinia iridis 0 I/II III IV Vicia oroboides Uromyces viciae-fabae 0 I II III IV Geranium sylvaticum Uromyces geranii 0 I II III IV alix aurita alix fragilis alix alba Melampsora epitea 0 I/II III IV Inula helenium Pinus sylvestris Coleosporium inulae 0 I/II III IV A kakasmandikón (Erythronium dens-canis) előforduló Uromyces erythronii rozsdagombafaj okozta fertőzöttség évközi járványgörbéje megközelítőleg egycsúcsú és maximumát április hónap utolsó napjaiban éri el (1. ábra). A három kijelölt mintaterület közül a c jelűben mértük a legnagyobb fertőzöttségi értékeket a három vizsgálati év átlagában (2007: 75,6%, 2008: 66%, 2009: 70,4%, átlag: 70,66%). Az a jelű kvadrátban a fertőzöttségi értékek a három vizsgálati év átlagában mindösszesen 2%-kal maradtak el a c jelű kvadrátétól (2007: 69,2%, 2008: 72%, 2009: 64,8%, átlag: 68,66%). Míg a legkisebb fertőzöttséget a b jelű kvadrátban mértük (2007: 54%, 2008: 32,4%, 2009: 47,2%, átlag: 44,53%), melynek átlaga 26,13%-kal marad el a legnagyobb értékkel rendelkező c jelű mintaterületétől. A zakonyfalui-patak völgyében gyűjtött ( E ) rozsdával fertőzött európai kakasmandikó levélminták (2. ábra A, ) herbáriumi anyagát a Magyar Természettudományi Múzeum övénytárába megküldtük és azokat P99423 (Uromyces erythronii, , ecídiumos forma) és P99424 (Uromyces erythronii, , teleuto alak) azonosító számmal letétbe helyezték (gyűjtötte: Jandrasits László, határozta: Fischl Géza). Ezzel a övénytárban őrzött hazai minták száma a korábbi három mintával (őszénfa 1, Jósvafő 2 minta) együtt összesen ötre bővült (RÉVAY Á. ex verb.). 205

20 JADRAIT & FICHL (2014) Kitaibelia 19 (2): ábra. Az Erythronium dens-canis Uromyces erythronii rozsdafertőzöttségének változása az idő függvényében három mintaterületen ( a, b, c ) három egymást követő évben ( ). Fig. 1. Temporal changes in the rate of Uromyces erythronii rust infection of Erythronium dens-canis measured in three permanent plots ( a, b, c ) in three consecutive years ( ). 206

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Gáborjányi Richard egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok doktora DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOKON ELŐFORDULÓ COLLETOTRICHUM FAJOK AZ ŐRSÉGBEN

VÉDETT NÖVÉNYFAJOKON ELŐFORDULÓ COLLETOTRICHUM FAJOK AZ ŐRSÉGBEN Mikológiai Közlemények, Clusiana 47(1): 5 13. (2008) TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES VÉDETT NÖVÉNYFAJOKON ELŐFORDULÓ COLLETOTRICHUM FAJOK AZ ŐRSÉGBEN JANDRASITS László 1 és FISCHL Géza 2 1 Őrségi

Részletesebben

A KAKASMANDIKÓ (ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.) ROZSDA- BETEGSÉGE AZ ÔRSÉGI NEMZETI PARKBAN

A KAKASMANDIKÓ (ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.) ROZSDA- BETEGSÉGE AZ ÔRSÉGI NEMZETI PARKBAN NÖVÉNYVÉDELEM 44 (1), 2008 19 A KAKASMANDIKÓ (ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.) ROZSDA- BETEGSÉGE AZ ÔRSÉGI NEMZETI PARKBAN Jandrasits László 1 és Fischl Géza 2 1 Fertô-Hanság és Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság,

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Gáborjányi Richard egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok doktora DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei

Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei BODONCZI László Őriszentpéter H-9941 Keserűszer 17. Munkámban az Őrségi Tájvédelmi Körzetben 1994-től folytatott saját kutatásaim és ezen időszakban

Részletesebben

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről

4/2002. (II. 27.) KöM rendelet. az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, 57. -ának (2) bekezdésében, valamint 85. b) pontjában

Részletesebben

Man-Made Plant diseases

Man-Made Plant diseases Fotó: Vajna László Mottó! CeCil Yarwood: Man-Made Plant diseases science, vol. 168. 218-200. 10 April 1970: (Cecil E. Yarwood, Department of Plant Pathology, University of California, Berkeley... ) 1907-1981

Részletesebben

A bogyós gyümölcsök betegségei

A bogyós gyümölcsök betegségei A bogyós s gyümölcs lcsök betegségei gei (Kertész) 1 Szamóca nyálkagombás károsodása Kórokozó: Diachea leucopodia (Myx) Képek: internet 2 Szamóca mikoszferellás levélfoltossága Kórokozó: Mycosphaerella

Részletesebben

LEVÉLFOLTOSSÁG TÜNETEKET OKOZÓ GOMBÁK EL FORDULÁSA ÉS FELSZAPORODÁSA SZI BÚZÁN MAGYARORSZÁGON BAN

LEVÉLFOLTOSSÁG TÜNETEKET OKOZÓ GOMBÁK EL FORDULÁSA ÉS FELSZAPORODÁSA SZI BÚZÁN MAGYARORSZÁGON BAN Növénynemesítés a megújuló mez gazdaságban LEVÉLFOLTOSSÁG TÜNETEKET OKOZÓ GOMBÁK EL FORDULÁSA ÉS FELSZAPORODÁSA SZI BÚZÁN MAGYARORSZÁGON 2001-2013-BAN CS SZ LÁSZLÓNÉ 1, MATUZ JÁNOS 1, KERTÉSZ ZOLTÁN 1,

Részletesebben

Új adatok a Soproni-hegység flórájához

Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR G.-SZMORAD F.: Új adatok a Soproni-hegység flórájához 17 KITAIBELIA I. évf. pp.:17 24. Debrecen 1996. május Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR Gábor SZMORAD Ferenc Erdészeti és Faipari

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI ÉS SZEREPÜK A FŰMAGTERMESZTÉSBEN

FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI ÉS SZEREPÜK A FŰMAGTERMESZTÉSBEN PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FONTOSABB TERMESZTETT FŰFAJOK ÉS FAJTÁK GOMBABETEGSÉGEI

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

A kabakosok betegségei

A kabakosok betegségei A kabakosok betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Uborka mozaik vírus Cucumber mosaic virus (CMV) Gazdanövények: Sárgadinnye Görögdinnye Uborka Tökfélék Paradicsom Gyomnövények Dísznövények stb.

Részletesebben

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA

2011.03.10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A NEMZETI PARK KORÁBBI LOGÓJA VÍZTANI ÉRTÉKEK A NEMZETI PARK ÚJ LOGÓJA ŐRSÉGI NEMZETI PARK...Amolyan zug, erdőország-féle. Népét ezer éve tették e posztra, hogy a gyepűt betöréstől óvja... Nagyrákosi Batha Kálmán http://www.leica-point.hu/orvidek.htm http://www.ceglokator.hu/map.php,

Részletesebben

Dr. Vajna László és Dr. Rozsnyay Zsuzsanna. 2013. május 11. fotó: Vajna L.

Dr. Vajna László és Dr. Rozsnyay Zsuzsanna. 2013. május 11. fotó: Vajna L. Dr. Vajna László és Dr. Rozsnyay Zsuzsanna 2013. május 11. fotó: Vajna L. Sok gond van a meggyel telepítés rosszul sikerül korai fapusztulások verticilliumos hervadás monilia fertőzés, járvány blumeriellás

Részletesebben

A kalászosok betegségei

A kalászosok betegségei A kalászosok betegségei gei 1 Gabona (fűfélék) lisztharmata Kórokozó: Erysiphe graminis f.sp. tritici (A) syn.: Blumeria graminis f.sp. tritici Gazdanövények: Búza Egyes fűfélék 2 Gabona (fűfélék) lisztharmata

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés Florisztikai adatok Sárvár környékérõl KULCSÁR László Polgármesteri Hivatal 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Bevezetés Növénytani szempontból Vas megye az ország egyik legjobban kutatott területe. Sárvár környékét

Részletesebben

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Ouanphanivanh-Kiss Noémi ELTE KDI Környezetbiológia program III. évfolyam Témavezető: Dr. Szigeti Zoltán

Részletesebben

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A 6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Boglárkafélék családja - Ranunculaceae Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris: Mészkedvelı faj, mészkedvelı

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Budapest 60. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2014. február 18-19. ii Szerkesztőbizottság Tóth Miklós

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33.

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33. Adatok a Dunántúl északi részének flórájához RIEZING Norbert H-2851 Környe, Bem J. u 33. Bevezetõ Írásomban az 1992-2001 között a Dunántúl északi részén összegyûjtött adataim közül ismertetek 57 különbözõ

Részletesebben

PDF created with FinePrint pdffactory trial version

PDF created with FinePrint pdffactory trial version A ok összeszmei e a védett növényfajok becsült állományméretei alapján 15. melléklet Védett növényfajok Csörögi-rét Nagy-Tece Egervári - Reveteki- (úszóok) Szadai-rét Sikárosi- Álom-hegyi 1. Lápi rence

Részletesebben

Impatiens wallerianat sújtó járvány söpört végig Európán

Impatiens wallerianat sújtó járvány söpört végig Európán Impatiens wallerianat sújtó járvány söpört végig Európán a betegséggel kapcsolatos hazai vizsgálatok, adatok Vajna László - 2013 január A törpe- vagy rózsás nebáncsvirág közkedvelt egynyári dísznövény.

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon

Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Két új stressz-patogén Botryosphaeria-faj előfordulása Magyarországon Láday Miklós és Vajna László MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest, Pf. 102. Botryosphaeria fajokról általában Botryosphaeria-fajok

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1994.(VI.21.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról.

Újudvar község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1994.(VI.21.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról. Újudvar község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1994.(VI.21.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról. Újudvar község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.évi

Részletesebben

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók Általános növénykórtan Gombarendszertan Fıbb gombatörzsek Oomycota (oospórás gombák) Jellemzık Vegetatív tenyésztest Ivaros szaporodás Ivartalan szaporodás

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően:

ZÁRÓJELENTÉS. A munkaterv megvalósítása. A munkát három fő területre tagoltuk, a kutatás céljainak megfelelően: ZÁRÓJELENTÉS Az F67908 sz. Növénykórokozó és toxin-termelő gombák levegőmikológiai vizsgálata c. OTKA pályázat tudományos eredményei Futamidő: 2007-07-01-2011-06-30 A légkör szilárd összetevőinek közel

Részletesebben

Mit kell tudni az aranyszínű sárgaság szőlő betegségről?

Mit kell tudni az aranyszínű sárgaság szőlő betegségről? Mit kell tudni az aranyszínű sárgaság szőlő betegségről?,hazánkban a NÉBIH a szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, rövidítve: FD) betegséget 2013 augusztusában azonosította Zala megyében a szlovén

Részletesebben

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti

OTKA NN Szabó András és Balog Kitti Alföldön telepített erdők hatása a talaj sótartalmára és a talajvízre OTKA NN 79835 Szabó András és Balog Kitti 2013. 12. 03. Hipotézis EC max: a sófelhalmozódás maximuma GYz: gyökérzóna Tv: talajvízszint

Részletesebben

gei Kép: internet Fotó: internet

gei Kép: internet Fotó: internet A keresztes virágúak betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Káposztafélék gyökérgolyválya (Kertész) Plasmodiophora brassicae (Protozoa) Gazdanövények: Keresztesek, pl.: Repce Retek Torma Karalábé,

Részletesebben

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai szerológiai molekuláris biológiai (DNS alapú technikák)

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig

Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig 116 Újabb florisztikai adatok a Duna-mentére, Nagymarostól Dunakesziig PINTÉR Balázs 1 HÁZI Judit 2 SELMECZI KOVÁCS Ádám 3 (1) Tölgy Természetvédelmi Egyesület, H-2103 Gödöllõ, Péter Károly utca 1.; pinyob@gmail.com

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

Tanösvények az Őrségben

Tanösvények az Őrségben Tanösvények az Őrségben Kedves Látogatók! Szeretettel köszöntjük az Őrségi Nemzeti Parkban! Ez a kiadvány a nemzeti park területén létesített tanösvények látogatására invitálja Önöket. Így segítve elő

Részletesebben

A napraforgó betegségei. gei. Fotó: internet

A napraforgó betegségei. gei. Fotó: internet A napraforgó betegségei gei 1 Napraforgó peronoszpóra Plasmopara halstedii A napraforgó egyik legveszedelmesebb betegsége. Korábban a fogékony fajtákon jelentős terméskiesést okozott. Ma a kereskedelemben

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Egyszikőek Monocotyledonopsida Hídırfélék Alismataceae Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 15. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. o: Egyszikőek - Monocotyledonopsida 1. ao: Hídır-alkatúak - Alismatidae az egyszikőek legısibb rendjei tartoznak

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1903 0.2.2 Species name Liparis loeselii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name loesel-hagymaburok 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Hazai szelídgesztenyések helyzete és lehetséges védekezési módozatok a kéregrák (Cryphonectria parasitica) ellen

Hazai szelídgesztenyések helyzete és lehetséges védekezési módozatok a kéregrák (Cryphonectria parasitica) ellen Hazai szelídgesztenyések helyzete és lehetséges védekezési módozatok a kéregrák (Cryphonectria parasitica) ellen Készítette: Csizmár Mihály Környezettan BSc Témavezető: Dr. Bratek Zoltán Egyetemi adjunktus

Részletesebben

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes, kisméretű kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A gyógy- és f szernövényeken el forduló konídiumos gombák. Nagy Géza

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A gyógy- és f szernövényeken el forduló konídiumos gombák. Nagy Géza DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A gyógy- és f szernövényeken el forduló konídiumos gombák Nagy Géza Budapest 2006 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezet je: Témavezet : Kertészettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

CELTIS FAJOK KOMPLEX ETIOLÓGIÁJÚ BETEGSÉGÉNEK DIAGNÓZISA (esettanulmány)

CELTIS FAJOK KOMPLEX ETIOLÓGIÁJÚ BETEGSÉGÉNEK DIAGNÓZISA (esettanulmány) NÖVÉNYVÉDELEM 46 (10), 2010 465 CELTIS FAJOK KOMPLEX ETIOLÓGIÁJÚ BETEGSÉGÉNEK DIAGNÓZISA (esettanulmány) Vajna László MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, 1525 Budapest Pf. 102. Díszfák, erdei fafajok és

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák

Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák Az ANOVA feltételeire vonatkozó vizsgálatok és adatkezelési technikák Esettanulmány Budapesti Corvinus a mentafélék Egyetem illóolaja Ramularia menthicola Prezentáció kórokozó cím elleni in vivo hatékonyságának

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Termesztett filfajok szemtermesen eltifordulo mikroszkopikus gonibik

Termesztett filfajok szemtermesen eltifordulo mikroszkopikus gonibik NOVENYTER_Ivl PIES, 2004. TOM_ 53, No 1-2. 37 Termesztett filfajok szemtermesen eltifordulo mikroszkopikus gonibik VARGA ZSOLT-BONGO ANITA-19SCHL GEZA Wszpremi Egyetem, Georgikon Iviezeigazdasistudomanyi

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Marosán Miklós Igazságügyi szakértő

Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Marosán Miklós Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Marosán Miklós Igazságügyi szakértő Mintaterületek kijelölésének javasolt módjai kapás sortávú növényekre Miért is kell mintatér?

Részletesebben

Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD)

Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD) Közlemény: Megjelent Magyarországon a szőlő legpusztítóbb fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság Grapevine flavescence dorée (FD) Az aranyszínű sárgaság betegség első, azonosított előfordulása Magyarországon

Részletesebben

Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser. Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben

Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser. Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben Tóth Pál Zöldborsó termékmenedzser Rezisztencianemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben A zöldborsó jelentősége Táplálkozás szempontjából Termesztés szempontjából Táplálkozás szempontjából (USDA adatai

Részletesebben

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el. Göd Város Önkormányzatának 16/1999.(IV. 20.) sz. Ök. rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep

Részletesebben

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Kedvezményezett: Sarkpont Zrt. (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.16-18.) Pályázati azonosító: GOP-1.1.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Kedvezményezett: Sarkpont Zrt. (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.16-18.) Pályázati azonosító: GOP-1.1. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ Kedvezményezett: Sarkpont Zrt. (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u.16-18.) Pályázati azonosító: GOP-1.1.1-08/1-2008-0104 Záró Projekt Előrehaladási Jelentés Időszak: 2011.09.30-2012.03.30. Kommunikációs

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007.

VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2007. 1. HELYZETELEMZÉS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területe két, nagyjából egyenlı kiterjedéső részre, az Aggteleki és Zempléni

Részletesebben

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 27-58. Kaposvár, 1992. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei KEVEY BALÁZS - JUHÁSZ MAGDOLNA* - KLUJBER KRISZTINA - BORHIDI ATTILA KEVEY,

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

Újabb adatok Vas megye flórájához

Újabb adatok Vas megye flórájához Újabb adatok Vas megye flórájához BODONCZI László H-9941Õriszentpéter Alszer 28/A. Bevezetés A mostani cikkemben nagyrészt az 1998-ban Vas megye déli részén, a természeti területek és lápok felmérése során

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Füvészkert Utoljára módosítva: 2013-10-08 17:51:05 Megye: Csongrád Községhatár: Szeged A terület kiterjedése: 17.3354 hektár Védetté nyilvánítás év: 1989

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

A pillangósok betegségei. gei. Fotó: internet. Fotó: internet. Fotó: internet

A pillangósok betegségei. gei. Fotó: internet. Fotó: internet. Fotó: internet A pillangósok betegségei gei 1 Bab közönséges mozaik Bean common mosaic virus, BCMV Gyakori. Akár 30-70%-os termésveszteség. Tünetek: Mozaik Fotók: internet 2 Bab közönséges mozaik Bean common mosaic virus,

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 Budapest 6. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 05. február 7-8. ii Szerkesztőbizottság Kiss Levente Horváth

Részletesebben

Vegetáció és magbank A magbank-ökológia alapjai

Vegetáció és magbank A magbank-ökológia alapjai Vegetáció és magbank A magbank-ökológia alapjai Dr. Török Péter Ökológiai alapjai A földfelszín feletti vegetációval foglalkoznak Az utóbbi két évtizedben hódított teret a magbank vizsgálata Elengedhetetlen

Részletesebben

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés

Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások. Összefoglaló. Summary. Bevezetés Talajaink klímaérzékenysége, talajföldrajzi vonatkozások Máté Ferenc 1 Makó András 1 Sisák István 1 Szász Gábor 2 1 Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2 Debreceni Egyetem, Agrártudományi

Részletesebben

Ragadozó atkák előfordulása a Kunsági borvidéken

Ragadozó atkák előfordulása a Kunsági borvidéken Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék Ragadozó atkák előfordulása a Kunsági borvidéken Gál Csaba Növényorvos MSc Konzulensek: Dr. Szabó Árpád Tempfli Balázs Bevezetés Környezetkímélő

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben