A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül."

Átírás

1 ne s A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készül. ÚJRA FORDULT A KOCKA A HOMOKHÁTSÁGBAN Ásotthalom ifjúsági önkormányzata vette át a kistérségi soros elnökséget Szeptember 19-én, szombaton este a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat szervezésében kerül megrendezésre a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának soros elnökség átadó ünnepsége. A ZIÖ-sök a programot nagyon ügyesen összevonták az ugyancsak általuk szervezett Szüreti Mulatsággal, így a kistérség ifjúsági önkormányzatai egy igazi helyi folklórba kerülhettek. A zákányszéki tornateremben zajló eseményre a helyi vendégek mellett a Homokháti Kistérség települési szintû gyermek és ifjúsági önkormányzatainak képviselõ testületeit, és a tizenhárom településen mûködõ ifjúsági civil szervezetek vezetõit várták. A leköszönõ zákányszékiek az Ásotthalmi Ifjúsági Önkormányzatnak adták tovább a stafétát. A Kókai Ágnes ifjúsági polgármester vezette testület az idei év végéig tölti be a soros elnökség szerepét a Homokhátságon, hiszen a mûködési alapokmány szerint egy-egy ifjúsági testület egy negyed évig birtokolhatja a címet. Ez többek között azt jelenti, hogy az Ásotthalmi Ifjúsági Önkormányzatnak van joga összehívni a kistérség ifjúsági önkormányzatát, ifjúsági polgármesterük jogosult képviselni a kistérség fiataljait. Az elnököt adó település az elnökség ciklusában egy nagyobb kistérségi szintû rendezvényt is szervez, a korábbi elnöki tisztséget betöltõ Bordányi testület májusban egy gyermek- és ifjúsági napot szervezett, a Zákányszékiek egy szüreti bállal kedveskedtek. Az ásotthalmiak a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzatnak fogják továbbadni a kistérség irányító szerepét, várhatóan december utolsó hetében. Fiatal gazdák támogatása szeptember közepétõl Van Más Kép Ifjúsági Film- és Videoklip Fesztivál Október Mobilitás Ifjúsági Hét Sikeres volt a II. Homokháti Ifjúsági Találkozó A kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, most már az Országgyûlésen a sor Új korszakba lép az európai uniós ifjúságpolitika * Erasmus Fiatal Vállalkozóknak * A hangsúly a rész, a tét az egész. - Indul Állampolgári Részvétel Hete Zákányszék leköszönt Se több, se kevesebb

2 Fiatal gazdák támogatása szeptember közepétõl Fiatal gazdálkodók pályázhatnak 10 millió forintos vissza nem térítendõ állami támogatásra az FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjából. Támogatási kérelmet szeptember 15. és október 15. között nyújthatnak be az érdeklõdõk! Megjelent a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl. Az intézkedés célja a fiatal mezõgazdasági termelõk gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának elõmozdítása, a mezõgazdasági munkaerõ korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezõgazdasági tevékenység hoszszú távú fenntartása. A programot elõször 2007-ben indította el a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. A rendkívül népszerû pályázatra 2500 kérelem érkezett be, ebbõl 1400-at tudott támogatni az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból lehívott program. Ez a pályázat egyszeri vissza nem térintendõ támogatás, ami a vállalt gazdaság méretének a függvényében 20 és 40 ezer euró közötti összeget jelent, azaz 5 és 10 millió forintot. A feltételek között szerepel, hogy olyan fiatalok pályázhatják meg a támogatást, akik a mezõgazdasággal szeretnének foglalkozni, akiknek van legalább középfokú mezõgazdasági végzettsége, illetve azok, akik 18 és 40 év közötti fiatalok és korábban mezõgazdasági tevékenységet nem végeztek. Támogatási kérelmet szeptember 15. és október 15. között nyújthatnak be az érdeklõdõk! Az elõzõ kérelemhez képest kicsit változtak a feltételek. Most már azok is pályázhatnak, akik az elmúlt 12 hónapban valamilyen gazdálkodást folytattak, illetve gazdasággal már rendelkeznek. Változik továbbá a pontrendszer is, elsõsorban azokat a pályázókat részesítik elõnyben, akik vidéken élnek, felsõfokú végzettséggel rendelkeznek valamint 25 és 29 év közötti gazdálkodók. A jelentkezõk közül elõnyben részesítik a hátrányos helyzetû térségben élõket és a 4000 fõ alatti településen lakó fiatal gazdákat. Van Más Kép Ifjúsági Filmés Videoklip Fesztivál A Kép-Szín-Ház Mûvészmozi Kiemelten Közhasznú Alapítvány és a Csongrád Megyei Közmûvelõdési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK Közmûvelõdési Intézményegysége országos film- és videoklip pályázatot hirdet fiatal filmkészítõk számára az alábbi korcsoportok szerint: M kategóriás versenyzõk: éves korig L kategóriás versenyzõk: éves korig. Nevezni lehet bármely után készült film- vagy videoalkotással, az alábbi kategóriák valamelyikébe: 1. dokumentumfilm, maximum 15 perces idõtartamban 2. kisjátékfilm, maximum 10 perces idõtartamban 3. videoklip, maximum 5 perces idõtartamban A kiírók 3 tematikus blokk indításával az alábbi, kötetlen mûfajú témakörökbe is várnak nevezéseket, maximum 5 perces idõtartamban: 1. Szeretem/nem szeretem a városom 2. Pen-drive 3. Veled Nevezni csak DVD-formátumban beküldött alkotásokkal lehet, a pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lap kitöltésével együtt. Jelentkezési lapok igényelhetõk az elektronikus címrõl, Csabai Ferenc projektmenedzsertõl, vagy letölthetõk a és a honlapokról. Nevezési díj nincs! A beérkezett alkotásokat háromtagú szakértõ zsûri bírálja el a filmszemle ideje alatt. Jó hír, hogy a versenyen elõválogatás sincs, viszont minden pályázó figyejen ara, hogy kizáró ok lehet a játékidõ túllépése! Nevezési határidõ: október 30. A nevezéseket, kérjük, a következõ címre eljuttatni: Csongrád Megyei Közmûvelõdési, Pedagógiai és Sportintézmény ÁMK Közmûvelõdési Intézményegysége Dohorné Kostyál Zsuzsanna 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. A versenyfilmek vetítése után a zsûri interaktív szakmai konzultációt tart, melybe bárki bekapcsolódhat! Mindkét korcsoportban értékes, a filmkészítéshez kapcsolódó tárgynyereményeket osztunk ki az egyes kategóriák gyõztesei között.

3 Október Mobilitás Ifjúsági Hét A tavalyi Európai Ifjúsági Hét sikerein felbuzdulva a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat idén is szakmai programokkal, rendezvényekkel kívánja felhívni a fiatalok és a társadalom figyelmét az ifjúságra, az ifjúsági szakmára ben a Mobilitás Ifjúsági Hét keretén belül is a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák koordinálásával valósulnak meg a különbözõ regionális programok, elõsegítve azt, hogy a fiatalok számára minél jobban elérhetõek és személyre szabottak legyenek. Az elmúlt év irányvonalát folytatva a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodák által szervezett fórumokon résztvevõ fiatalokból, szervezeteik képviselõibõl és szakemberekbõl álló csoportok részvételével a Parlamentben konzultációt tervezünk európai, országos és helyi politikusokkal és egyéb állami, önkormányzati döntéshozókkal. Ezen a napon az európai parlamenti választások eredményeire, a fiatalok részvételének értékelésére is hangsúlyt kívánunk fektetni A Hét programjának célja 2009-ben a fiatalok és közösségeik által felvetett problémáknak, problémaorientált tevékenységeiknek, kezdeményezéseiknek és az azok által elért eredményeknek a felnõtt társadalommal történõ megismertetése, bemutatása, különös tekintettel a ma társadalmi problémáira fókuszáló, kreatív megközelítésekre, a Kreativitás és Innováció Európai Évének jegyében. A Hét középpontjában a Parlamenti Ifjúsági Nap áll, ahol a fiatalok választ kapnak a Tudod-EU? kampány során feltett kérdéseikre is. Az Európai Bizottság nyitott minden fiatal meghallgatására, és számos lehetõséget teremtett arra, hogy ezt segítse, melyek közül a legfontosabb a strukturált párbeszéd folyamata. A TUDOD-EU?" információs kampány célja egyrészt a fiatalok megszólítása arra fókuszálva, hogy miért fontos nekik az Európai Unió, illetve milyen lehetõségek léteznek számukra Európában, másrészt célja minden fiatal bátorítása arra, hogy hallassa a hangját, mondja el a véleményét európai szinten is. A Hét során a dél-alföldi régióban is számtalan program zajlik, amelynek Irodánk szeretne teret és nyilvánosságot nyújtani. Ezért amennyiben tudnak kapcsolódni projektjükkel a Héthez, látnak kapcsolódási, vagy együttmûködési lehetõségeket, akkor azt kérjük, jelezzétek a Mobilitás felé. A bejelentkezéseket a címre, vagy a 62/ as telefonszámra várják. (forrás: Sikeres volt a II. Homokháti Ifjúsági Találkozó Sikeresen zajlott le a II. Homokháti Ifjúsági Találkozó. A Mórahalmi Ifjúsági Szervezet (MISZ) szervezésében, a Homokháti Sokadalom keretében zajló rendezvényen szinte minden homokháti település ifjúsági szervezete képviseltette magát. A program a Cacao Club Ifjúsági Házban kezdõdött, ahol Mórahalom város polgármesterének rövid köszöntõje után a fiatalok kötetlen beszélgetés keretében ismertették a településeken zajló ifjúsági eseményeket. Minden szószóló összefoglalta a velük történteket. A fiatalok megállapodtak abban, hogy szükség van az összefogás erõsítésére, ennek érdekében szeptembertõl mûködtetni fognak egy kistérségi ifjúsági fejlesztõ mûhelyt, amelynek munkájában a települések ifjúsági polgármesterei, ifjúságsegítõi, ifjúsági vezetõi vesznek majd részt. Ennek a szakmai mûhelynek lesz a feladata a kistérségi programok koordinálása, valamint mind a soros elnökség, mind a kistérségi ifjúsági önkormányzat számára olyan szakmai anyagok, koncepciók elõkészítése, amelyek a közös, hosszabb távú tervek megvalósulását szolgálhatják. A beszélgetést követõen a fiatalok Mórahalom város vendégszeretetét élvezhették, a fesztiválsátorban vacsorára voltak hivatalosak, ahol a helyiek makarónival kedveskedtek a fiatal sokadalomnak, majd ezt követõen a Backdoor zenekar koncertjére került sor. A fiúzenekar elsõsorban az ásotthalmi lányok nagy örömére ízelítõt adott az amerikai alternatív rock és pop-rock világából. A kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, most már az Országgyûlésen a sor A kormány elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, s jövõ héten benyújtja az errõl szóló országgyûlési határozati javaslatot a parlamentnek - jelentette be Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára. Korózs Lajos elmondta, hogy a stratégia általános célja: az ifjúságban rejlõ erõforrások kibontása, e korosztály társadalmi integrációjának elõsegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a kirekesztettség, kine s

4 Ifjúság2008 gyorsjelentés Az Ifjúság2008 kutatás immáron a harmadik a négyévente lefolytatott nagymintás ifjúságkutatások sorában. A éves korosztályt vizsgáló adatfelvétel célja, hogy rögzítse - az elõzõekhez képest - az ifjúsági korosztályok iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit befolyásoló társadalmi tényezõk változását. Bemutatja továbbá, hogy ezek a hatások hogyan tükrözõdnek a fiatalok életmódjában, szabadidõs tevékenységében, kulturális fogyasztásában. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Gyermek- és Ifjúságkutatási Fõosztálya által készített Ifjúság2008 kutatás gyorsjelentése betekintést ad a vizsgálat alapadataiba addig is, amíg a részletes elemzések és tanulmányok meg nem jelennek. Letölthetõ a dokumentum innen: /1/hirek/2382/fajlok/ifjusag2008_g yorsjelentes_ pdf Új korszakba lép az európai uniós ifjúságpolitika sodródás megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését - rögzítette az államtitkár. Kiemelte, hogy a stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok társadalmi, egyéni felelõsségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz szükséges feltételek, a munkavállalás, otthonteremtés elõsegítése. Korózs Lajos hangsúlyozta, hogy a stratégia átfogja a 812 évesektõl kezdõdõ és a évesekig tartó korosztályt; ide a magyar népesség több mint 27 százalék sorolható, s ez ma megfelel az európai átlagnak. Az államtitkár megjegyezte, hogy néhány évtized múlva más lesz a társadalom szerkezete, év múlva már minden második ember idõsnek számít majd. A "jövõ ifjúságára" vonatkozó jellemzõk között Korózs Lajos többek között felsorolta: ismeri és vallja a demokratikus értékeket, jogaival és lehetõségeivel tudatosan él, zökkenõmentesen beilleszkedik a társadalomba, innovatív, befogadó, toleráns, környezet - és egészségtudatos, nemzeti és európai identitása van, ismeri a legkorszerûbb technikákat, segítõkész, s beszél idegen nyelvet, fõként az angolt. Az Ifjúság 2008 kutatásról szólva az államtitkár közölte, hogy ezt a feladatot közbeszerzéssel a Marketing Centrum végezte, az erre szánt 37 millió forintból végül 34,2 millió forintot használtak fel. A kutatás fõbb megállapításaiból idézve Korózs Lajos kiemelte, hogy négy év alatt hozzávetõleg 200 ezer fõvel csökkent az ifjúsági korosztályba tartozók száma. Míg 2000-ben e korosztály kétharmada végzett fizikai munkát, nyolc év alatt ez az arány egyharmadra csökkent. Az államtitkár elmondta: a fiataloknál az elmúlt évben elõtérbe került a fogyasztás, a státuszszimbólummá váló tárgyak birtoklása, illetve mára már többet interneteznek, mint televízióznak. A dokumentum teljes szövege innen tölthetõ le: 38/09965/ pdf Forrás: MTI A Bizottság elfogadta a következõ évtized ifjúságpolitikájának új közösségi stratégiáját. Az Ifjúság - Befektetés és az érvényesülés elõsegítése" címû új stratégia tényként állapítja meg, hogy (1) a fiatalok képezik a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját, különösen a mostani gazdasági és pénzügyi válság idején, másrészt rávilágít arra, hogy (2) a fiatalok öregedõ társadalmunk értékes erõforrásai. Az új átfogó stratégia rövid és hosszú távra szóló intézkedései az európai fiatalokat érintõ szakpolitikai területeket ölelik fel, különös tekintettel a fiatalok oktatására, a foglalkoztatásra, a kreativitásra és a vállalkozói készségre, a társadalmi befogadásra, az egészségre és a sportra, a civil részvételre és az önkéntes munkára. Az új stratégia hangsúlyozza továbbá az ifjúsági munka fontosságát, és meghatározza az uniós szintû ifjúságpolitika hatékonyabb végrehajtásához szükséges megerõsített intézkedéseket. A fiatalok generációja egy apadó erõforrás, a népességen belüli jelenlegi 20%os arányuk az elõrejelzések szerint 15% -ra fog csökkeni 2050-re. Az ifjúság értékes erõforrás, a mostani gazdasági és pénzügyi válság pedig elõtérbe helyezi a fiatalok képviselte humántõke gondozásának szükségességét. Miközben az Európai Unió fiataljai számára ma jobbak a lehetõségek, komoly kihívásokkal is szembesülnek: sokan idõ elõtt abbahagyják a tanulmányaikat, illetve munkanélkülivé válnak, vagy a szegénység és a társadalmi kirekesztés fenyegeti õket.

5 A felmérések szerint a fiatalokat manapság leginkább az oktatás, a munkahely, a társadalmi befogadás és az egészséget érintõ kérdések foglalkoztatják. Európa fiataljai számára lehetõvé kell tenni, hogy profitálhassanak a civil és politikai részvétel, az önkéntesség, a kreativitás és a vállalkozói készség, a sport és a globális szerepvállalás nyújtotta lehetõségekbõl. Az ilyen kihívásoknak való megfelelés és a lehetõségeknek az összes fiatal számára történõ biztosítása érdekében a Bizottság megújított közösségi ifjúságstratégiát javasol, a- melyben szerteágazó intézkedéseket körvonalaz. Az Ifjúság - Befektetés és az érvényesülés elõsegítése" elnevezésû stratégia az Európai Bizottság által 2008-ban meghirdetett megújított szociális menetrend folytatása, és az alábbi célokat tûzi ki: * több lehetõséget kell teremteni az ifjúság számára az oktatásban és a munkahelyeken; * jobb hozzáférést kell biztosítani valamennyi fiatal számára, és ösztönözni kell társadalmi szerepvállalásukat; valamint * erõsíteni kell az ifjúság és a társadalom közötti szolidaritást. A stratégia kiemelt helyen kezeli az ifjúsági munka fontos szerepét a munkanélküliséggel, az iskolaelhagyással és a társadalmi kirekesztéssel szembeni küzdelemben, illetve a készségfejlesztésben és szabadidõs tevékenységként. A Bizottság az ifjúságot érintõ kérdések kezelésére átfogó megközelítés alkalmazását javasolja az új stratégiában, melyben különbözõ intézkedéseket vázol fel a Bizottság és a tagállamok részére. Ily módon a stratégia részét képezi a mostani válságra adott koordinált uniós válaszlépéseknek. A stratégia hatékonyabb, rugalmasabb és egyszerûbb módszert javasol az ifjú- ságpolitika tagállamok közötti koordi- nációjára, egyúttal szorosabb kapcsolatot teremt a növekedés és foglalkoztatás lisszaboni stratégiájával. Az új ifjúságstratégia kapcsán Jàn Figel¾, az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelõs európai biztos a következõket mondta: Az ifjúság a jelenünk és a jövõnk - összehangolt erõfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy fiatal polgáraink elõtt annyi utat nyissunk meg, amennyit csak lehetséges, különösen a mostani gazdasági és pénzügyi válság tükrében. A legfon- tosabb, hogy lehe- tõséget adjunk fia- taljaink s z á m á r a, hogy foglalkozhas- sanak a kihívások- kal, amelyekkel mai globalizál t világunk szembesíti õket. Új stratégiánk idõszerû válasz ezen kihívásokra, egyben új korszak kezdetét is jelenti a közösségi szintû ifjúságpolitika fejlõdésében." Az új ifjúságstratégia elfogadását megelõzõen a Bizottság 2008-ban széleskörû konzultációt folytatott, amelyben a nemzeti hatóságok, az Európai Ifjúsági Fórum, az ifjúsági szervezetek és további érintett felek vettek részt. Maguk a fiatalok az interneten keresztül fejthették ki álláspontjukat, és most felkérést kapnak arra, hogy az EU és fiataljai közötti állandó párbeszéd új szakaszában reagáljanak a Bizottság javaslataira. Szintén a mai napon teszi közzé a Bizottság az elsõ Jelentését az EU ifjúságáról", amely az EUROSTAT által összeállított részletes adatokat és elemzéseket is tartalmaz. Ilyen jelentéseket mostantól háromévente közzétesznek, hozzájárulva ezzel az ifjúságpolitika területéhez kapcsolódó tájékozottság javításához. További információk az Európai Unió ifjúságpolitikájáról: Az Európai Bizottság Ifjúság-honlapja: Ifjúság-portál: Jelentés az EU ifjúságáról: Erasmus Fiatal Vállalkozóknak Új mobilitási programot indít az Európai Unió fiatal kulturális vállalkozóknak Erasmus Fiatal Vállalkozóknak címmel. (on-the-move) Az Európai Unió Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus Fiatal Vállalkozóknak) címmel új mobilitási programot indít fiatal kulturális vállalkozóknak. A csereprogramban résztvevõ fiatalok egy hasonló tevékenységû nagyobb európai vállalatnál bõvíthetik gyakorlati ismereteiket és építhetnek ki kapcsolatokat. A program keretében 2010-ben legalább 900 fiatal szerezhet tapasztalatot egy másik tagország vállalatánál. Az Európai Unió ezzel a programmal a kis- és középvállalkozásokat kívánja támogatni. Bõvebb információ:

6 Nem mindig mérhetõ pénzben a segítségnyújtás Jásztelek esetében a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara (SZIE ABK) is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyet Hankiss Elemér Új Reformkor mozgalma is javasol: fogadjunk örökbe egy települést. A J ás zberény közvetlen szomszédságában lévõ Jásztelek településsel is így teszünk mondta Szarvák Tibor szociológus, tanszékvezetõ, aki reméli, hogy a kutatás eredményeinek összegzésével, hallgatói és oktatói-kutatói erõforrások bevonásával egy újabb közösségépítõ, kohéziónövelõ értékkeresés indulhat el a Jászságban. A SZIE ABK szociálpedagógiai tanszékének vezetõje elmondta, hogy kollégájával dr. Tóth János szociológussal közösen vezetik azt a kutatást, amelynek keretében Jásztelek helyi társadalmának mindennapjairól állítanak össze tudományos alapossággal egy helyzetelemzést. A kutatásról a szoljon.hu oldalán találhatnak információkat. Ennek kapcsán vetõdött fel az, hogy az országos mozgalomhoz csatlakozva örökbe is fogadják a települést. A kutatás kapcsán jártunk a községben épp akkor, amikor kiderült, hogy fizetésképtelenné ha idõlegesen is vált Jásztelek. Ekkor vetõdött az fel, hogy a magunk eszközeivel, de segítséget nyújthatnánk a falunak. Nem pénzügyi támogatásról van szó, hanem például arról, hogy a készülõ elemzést a helyi társadalomról a helyiek rendelkezésére bocsátjuk, adott esetben tájékoztatókat tartunk az önkormányzat részére, vagy akár falugyûlésen ismertetjük az eredményeket. Itt találhatnánk meg a kapcsolatot a kutatásfejlesztés, illetve egy rászoruló település igényei között. Illetve késõbb a szociális munkás hallgatóink közül néhányan gyakorlati idejüket is tölthetnék a településen. A szociológus elmondta, hogy a SZIE ABK más tanszékeinek segítségét is be lehet vonni, hiszen mind az andragógia (felnõttoktatás), mind a tanítóképzés, vagy épp a turisztikai menedzser képzés szakterületein szükség van a hallgatóknak gyakorlati hely kiválasztására. Már az is segítséget támogatást jelenthetne, ha ezek a fiatal szakemberek frissen szerzett tudásukat itt próbálnák alkalmazni. Kisbakonyi Zoltánné polgármester asszony elmondta, hogy a kezdeményezésrõl egyelõre az önkormányzatban még nem tárgyaltak, de a maga részérõl nagyon örült neki. Egyrészt a kutatás valóban segítséget jelenthet ahhoz, hogy a kívülállók szemével láthatják településeket, amely esetleg olyan területekre is rávilágít, amelyet helyben addig kevesebb figyelem jutott. Amennyiben pedig a jövõben is mûködhet ez a segítségnyújtás úgy, hogy valóban érkeznek a faluba fiatal szakemberek, az még inkább a település javára válhat. Az önsegítõ közösségekre szükség van Az úgynevezett nyugati világban sok önsegítõ közösség létezik olvasható Hankiss Emelér egy interjújában a nana.hu oldalon. Hasonló helyzetben lévõ (elvált, rokkant, munkanélküli) emberek összejárnak. Elõször csak beszélgetnek, elsírják bánatukat, de fölmerülnek ötletek, segítenek egymásnak. A fiatalok is összeállhatnak, és vállalhatnak valamilyen feladatot. Örökbe fogadhatnak például egy idõs házaspárt. Bevásárolhatnak nekik, elkísérhetik õket az orvoshoz, odafigyelhetnek rájuk. A miskolci egyetem egyik tanszéke, Pankucsi Márta profeszszor vezetésével örökbefogadott egy kis borsodi falut. Nem került pénzbe: egyszerûen csak ott tartották tanszéki értekezleteiket, segítettek pályázatot írni, néhány gyereknek ösztöndíjat szereztek. A faluba egy-két év alatt visszatért az élet. Miért ne tehetnék ezt meg mások is, például a nagyvállalatok? Sok lehetõség van, csak gondolkodni kell, és egy kicsit odafigyelni azokra, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak. Forrás: (Banka Csaba írása) A hangsúly a rész, a tét az egész. - Indul Állampolgári Részvétel Hete 2009-ben szeptember 21. és 27. között ötödik alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon a 17 országban szervezõdõ Állampolgári Részvétel Hete. A színfalak mögött országszerte számos iskola, helyi közösség és civil szervezet készül arra, hogy idén is tanúságot tegyen a társadalmi fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen tudatos és felelõs állampolgári és közösségi cselekvés mellett. Az idén elõször az ÁRH minden napján egy neves közéleti személyiség is elmondja véleményét az állampolgári cselekvés és a civil részvétel tartalmáról, jelentõségérõl. Keressük annak lehetõségét, hogy Hankiss Elemér, szociológus, Rutkai Bori, képzõ- és elõadómûvész,

7 lehetõséget ad a helyi és az országos szervezkedés párhuzamos kiszélesítésére! 3. Az önkormányzatok nagyobb fokú bevonása: építsünk kapcsolatot az EWLD-val (Helyi Demokrácia Európai Hete)! A két eseménysorozat néhány hét különbséggel valósul meg, hasonló céllal, de más iránnyal. Itthon eddig nagyon kevés történt az EWLD során, de az EWLD kezdeményezõinek támogatása, illetve az ÁRH szervemi az Állampolgári részvétel hete? zõinek helyi bevonása, nyomása révén aktívabbá Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok válhatnak az önkormányzatok valamelyik eseményegyüttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak sorozat során. érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erõteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban. Azért érdemes részt venni, mert: Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, országszerte olyan témákról esik szó, melyek az mindenki által érzékelhetõen hívják fel a szûkebb és emberekrõl és közösségeikrõl szólnak, nem az állandóan tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi és mesterségesen gerjesztett politikai, illetve médiatemademokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltõ tikákról, hanem helyi, kistérségi ügyekrõl, problémákról jellegûek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil és megoldási alternatívákról. Terítékre kerül maga a cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, részvétel, illetve a demokrácia fogalma, az aktív államhogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos polgáriság, a beleszólás és a helyi cselekvés lehetõségei, akciók, szakmai és civil talál- láthatóvá válnak a hazai jó gyakorlatok. kozók m é d i a e s e m é - Hivatalos honlap: nyek nyilvános gyûl é s e k Szegénység és társadalmi a d j á k össze a z kirekesztés elleni küzdelem Állameurópai éve naptára polgári részvétel A Magyar Szegénységellenes Hálózat rajzpályázatot hetének proghirdet évfolyamos fiatalok számára a a ramját. Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve naptárába kerülõ mûvek elkészítésére. Kristin Faurest, tájépítész, a Corvinus Egyetem oktatója, Varnus Xavér orgonamûvész, Ferge Zsuzsa, szociológus, Sebõ Ferenc, népzenekutató és Lányi András író, ökopolitikus interjúit (magas minõségû kép-, hang és írott anyag) megosszuk a széles nyilvánossággal. Idén kiemelt helyet kap az ifjúság ügye is. Hogyan csatlakozhatsz? Kedves Gyerekek, Fiatalok! Rajzoljátok le, mi jut eszetekbe a szegénységrõl? Mit gondoltok, mit tehettek Ti magatok a szegénység ellen? Mit tehetnek ellene családtagjaitok, barátaitok, a környezetetekben élõ gyerekek és felnõttek? Kérjük, hogy adjatok címet is a rajzotoknak, amibõl kiderül, hogy mi az az üzenet" vagy gondolat, ami a képeteken megjelenik. Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erõsítését. Örömmel fogadjuk olyanok érdeklõdését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévõ, vagy futó kezdeményezéseikhez. Bármilyen grafikai Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki technikával (rajz, festés, montázs stb.) elõállított A4-es ellátogat az ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a méretû mûvel pályázhattok. Mozgassátok meg a részvétel hetén. fantáziátokat! Tegyetek ezzel a szegénység ellen! A beérkezõ rajzok közül a legjobbat értékes ajándékkal Témajavaslatok, közös irányvonalak a díjazzuk. További 51 rajzot beválogatunk a 2010-es évre szervezkedéshez 2009-ben készülõ naptárunkba. A Magyar Szegény1. Az ifjúság ügye: szólítsuk meg a rendszerváltás ségellenes Hálózat (továbbiakban: Hálózat) a szülötteit, a most 20 éves fiatalokat! A téma kapcsán Szociális és Munkaügyi Minisztériummal számos, a fiatalokhoz kapcsolódó megközelítés együttmûködve rajzpályázatot hirdet a a felmerülhet, ebbõl az egyik az ifjúsági törvényhez Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni kapcsolódó kampány és aláírásgyûjtés felkarolása, vagy a európai év kommunikációjának elõkészítéfiatalok képviseleti és részvételi lehetõségei. seként. A pályázatra beérkezõ rajzok közül 2. Az esélyegyenlõség kérdése, megjelenítése: választjuk ki azt az 52 legjobbat, amelyek az év mûködjünk együtt az Országos Esélyegyenlõségi naptárjában megjelennek. A 2010-es európai év Hálózattal, az Esélyek Házaival az ÁRH során, amely céljai alapvetõen a szegénységben élõk

8 méltóságteljes élethez és társadalmi szerepvállaláshoz való jogának elismerése, az összetartó társadalom megteremtésének elõsegítése annak tudatosításával, hogy mindenki javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a szegénységet és senki sem szorul a társadalom peremére. Pályázhatnak: a közoktatásban évfolyamon tanulók, akár közös mûvekkel is. A rajzot, festményt, illetve a hozzá kapcsolódó szöveges üzenetet a Magyar Szegénységellenes Hálózat 1094 Budapest Liliom utca 8. címére várjuk október 5. postára adási határidõvel. A mûvek eredetijeit postán kérjük elküldeni fenti címre. Kérjük, beszkennelve, elektronikus másolatban is juttassák el a pályázatokat, valamint a kísérõ elektronikus levélben ( ben) a szöveges üzenetet, szintén október 5-éig a címre. A postai borítékon, a mûvek hátoldalán, valamint a kísérõ elektronikus levélben írják meg a következõket: az alkotó(k) neve, életkora, lakcíme és címe vagy telefonszáma az alkotók segítõje/segítõi, felkészítõje/felkészítõi (tanár, szülõ stb.) neve, címe, címe és/vagy telefonszáma, amennyiben releváns, az iskola vagy más támogató szervezet neve, címe, címe. Az év naptára kétféle formátumban készül: 52+1 lapos asztali naptár, oldalanként egy héttel, egy képpel és egy üzenettel lapos, laponként egy hónapot, valamint egy képet és egy mondatos szöveges üzenetet" tartalmazó, borítólapos falinaptár. Az elsõ helyezettet értékes ajándékkal díjazzuk és mûve az asztali és a falinaptár címlapjára kerül. A naptárak eljutnak a hazai és uniós parlament képviselõihez, a civil és piaci szektor, a kormányzat és az államigazgatás szereplõihez, idehaza és az Európai Unióban egyaránt. A beküldött mûveket megõrizzük, de nem küldjük vissza! A pályázatok beküldése egyben hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Hálózat az alkotásokat az alkotók nevének feltûntetésével a 2010-es naptárakhoz, valamint a késõbbiekben egyéb célokra felhasználja. Ifjúsági Nap Öttömösön Ifjúsági Napot tartanak Öttömösön szeptember 26-án, ahová minden sportolni és kikapcsolódni vágyót szeretettel várnak. A rendezvény az Öttömösi Fiatalok Szövetsége szervezésében valósul meg. NCA Civil Õsz 2009 Ezúton ajánljuk tisztelt partnereink figyelmébe az alábbi, a tervezettek szerint szeptember és október hónapban megrendezésre kerülõ, széleskörû civil érdeklõdésre számot tartó konferenciáinkat: Kreativitás és innováció: civil a neved A Civilkomp Társadalmi célú kommunikáció immár hatodik fórumaként kerül megrendezésre a meghívott szakértõk civil kreativitás, támogatói bizalom elnyeréséhez vezetõ út témái köré csoportosított elõadássorozata, illetve az azt követõ, civil kommunikációval, illetve hatékony civil kampánnyal foglalkozó két szekció. A konferencia védnöke: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter. Helyszín és idõpont: Hungexpo Budapesti Vásárközpont, szeptember Egy lépés elõre. Sokszemközt a Civil Kamaráról A Civil Kamara néven ismertté vált társadalmi kezdeményezés támogatottságának felmérésében részt vevõ civil szervezetek, országgyûlési képviselõk és az államigazgatás civil ügyekkel foglalkozó vezetõ munkatársai részvételével a felmérés lezárásaként elkészült tanulmány következtetései, fõbb mutatói kerülnek elemzésre. A konferencia védnöke: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter. Helyszín és idõpont: MTA központi épülete (Bp. V., Roosvelt tér 9.) szeptember éves az NCA pályázati rendszere, pályázat az NCA rendszerében A rendezvény fórumot jelent a Nemzeti Civil Alapprogram 2003-tól napjainkig elért eredményeinek, tapasztalatainak - többek között meghívott elõadók, volt és jelenlegi testületi tagok, pályázó szervezeti képviselõk tolmácsolásában - illetve az új kihívások, új stratégiai irányok, célok megbeszélésére, összegzésre. A rendezvény védnöke: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter. Helyszín és idõpont: Országház, Felsõházi Terem, október 7. Bõvebb információ a honlapon. A Van Villany Vidéken Programiroda havonta megjelenõ hírlevele. Megjelenik Ásotthamon, Bordányban, Forráskúton, Mórahalmon, Öttömösön, Pusztamérgesen, Ruzsán, Üllésen, Szegeden és Zákányszéken összesen 1800 példányban. A kiadásért felel: Dr. Juhász Anikó, a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség elnöke. Szerkesztõség címe: Bordány, Petõfi utca 22/1. Levélcím: 6795 Bordány, Pf.: 13. Telefon: (62) ; Számítógépes szerkesztés, tördelés, sokszorosítás: Bordányi Ifjúsági Információs Pont 6795 Bordány, Park tér

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/4 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Foglalkoztatás, család, nõk,

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben