Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről Jelen jegyzőkönyv június 24-én, kedden 17 órakor készült Besnyőn, az Iskola köz 2. szám alatt működő Faluház helyiségben. A jegyzőkönyvet Sólyom Balázs készítette, Nyersné Vajda Márta és Germán Márton hitelesítette. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 17 fő. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató az Egyesület megalakulásával kapcsolatos teendők elvégzéséről. 2. A Sziront Art Közhasznú Egyesület anyagi helyzete és lehetőségei. 3. A évi működési és költségvetési terv megalkotása és elfogadása. 4. A Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésével kapcsolatos teendők megvitatása. 5. Alapszabálymódosítás. Nyersné Vajda Márta megnyitotta az ülést, majd felkérte Sólyom Balázst a jegyzőkönyv-vezetésre, Germán Mártont pedig annak hitelesítésére. A jelenlévők ezt egyhangúlag elfogadták. Nyersné Vajda Márta megállapította, hogy az egyesület Közgyűlése határozatképes, a 13 tagból 11 az ülésen megjelent. Emellett örömét fejezte ki, hogy az ülésen további 6 fő is részt vett. Az ülés megnyitását követően felkérte Sólyom Balázst, hogy vezesse le az ülést és adja elő a napirendi pontokat. Ezt a jelenlévők egyhangúlag támogatták. 1. Tájékoztató az Egyesület megalakulásával kapcsolatos teendők elvégzéséről. Sólyom Balázs előadta, hogy az Egyesület nyilvántartásba vételét kimondó végzés április 25-én emelkedett jogerőre, melyet április 29-én személyesen vettek át a bíróságon. Az átvételt követően elkészíttették az elnökségi tagok aláírási címpéldányait, kiváltották az egyesület adószámát, megigényelték a KSH számot. Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesület az adóhatóság felé teljesítendő bevallásait elektronikus úton intézi, így Nyersné Vajda Márta ügyfél-kapu regisztrációját is elvégezték. Jelezte azt is, hogy az elnökség többi tagjának már volt érvényes ügyfélkapuregisztrációja. Ezt követően az elnökség döntése alapján a CIB Bank Zrt.-nél megnyitották az egyesület bankszámláját, elkészíttették a bélyegzőjét. Előadta továbbá, hogy a fentebb vázolt intézkedések megtételét követően az egyesület jogszerű működését előkészítették, a soronkövetkező elnökségi ülésen, május 26-án pedig elfogadták az egyesületi működéshez szükséges határozatokat: Az Elnökségi és Közgyűlési Határozatok vezetéséről A Sziront Art Közhasznú Egyesület iratkezelési rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület számviteli politikájáról A költségvetési rend szabályozásáról A fegyelmi eljárások rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak és tevékenységének nyilvánosságáról A Sziront Art Közhasznú Egyesület együtteseinek hiányzási rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület leltározási rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület pénzkezelési szabályzatáról Az APEH felé az elnökségi tagok a bevallások benyújtására és az ügyintézésre vonatkozóan állandó meghatalmazást kaptak, valamint határozat született a postai küldemények átvételének szabályozásáról is. Verzió: jk_080624kgy Detailed report 1/8

2 Sólyom Balázs kitért arra is, hogy az egyesület könyvelését egyszeres könyvvitelben vezeti, melyet képesítéséből eredően ő maga lát el. Hangsúlyozta, hogy bár könyvelési tapasztalatai és ismeretei vannak és az egyesület könyveit szakszerűen tudja vezetni, de mérlegképes könyvelői képesítés hiányában az éves beszámolót könyvvizsgáltatni kell. Kifejtette továbbá, hogy a könyveléshez szükséges bizonylatokat beszerezték, a pénztárat megnyitották. Elmondta továbbá az egyesület közhasznú jellegét és alapszabályában megfogalmazott céljait, kifejtette a közhasznúság előnyeit és hátrányait. Előadta azt is hogy immár mindhárom domain nevük, a szironta.hu, a csengettyu.hu és a handbells.hu domainek az Egyesület fenntartása alatt működnek. Ezt követően szavazásra bocsátotta az első napirendi pont beszámolójának elfogadását. A jelenlévők egyhangúlag jóváhagyták a megalakulásról szóló tájékoztatást. 2. A Sziront Art Közhasznú Egyesület anyagi helyzete és lehetőségei. Sólyom Balázs előadta, hogy egy szűk költségvetéssel gazdálkodó faluban civil szervezetnek lenni nem a legkedvezőbb feltétel. Elmondta, hogy az egyesület szerencsére induló vagyonnal tudta kezdeni működését, hiszen az együttesek hangszereinek egy része, technikai eszközök (vezetéknélküli mikrofon, diktafon, nyomtató stb.) már az egyesület megalakulása előtt rendelkezésre álltak, így az egyesület könyveinek megnyitásakor ezen eszközöket egyesületi tulajdonba vették és az elnökség határozata alapján az indulóvagyonként könyvelt tárgyi eszközök értékét ,- Ft-ban állapították meg. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzati pályázati forrásból az egyesületnek tartós használatba adott három citerát, az együttes tagjainak egy teljes garnitúra fellépőruhát, cipőt, a csengettyűknek tokot, melynek könyv szerinti értéke ,- Ft. Emellett a tagdíjakból ,- Ft készpénz, valamint tagi adományból ,- Ft került az egyesület pénztárában befizetésre. A helyi önkormányzat a 2008-as évben ,- Ft-tal támogatta az egyesület tevékenységét, így az egyesület indulóvagyonát az elnökség ,- Ft készpénzben ,- Ft saját tulajdonú tárgyi eszközben és ,- Ft idegen tulajdonú, de tartós használatú tárgyi eszközben határozta meg. Az egyesület által működtetett együttesek tevékenységéből származó fellépési díjak, a II. Országos Csengettyűs Találkozó megszervezésére kiadott 500,- Ft-os pártolójegyek értékesítése valamint a fesztivál regisztrációs díjából származó bevételek tették lehetővé, hogy a ,- Ft-os összköltségvetésű fesztivál sikeres lebonyolítását. A fesztiválon a közreműködő segítők további ,- Ft értékű társadalmi munkával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Sólyom Balázs ezt követően az egyesület lehetőségeiről tartott beszámolót. Elmondta, hogy a fellépések tiszteletdíjából próbálják fedezni költségeiket valamint tartalékot szeretnének képezni rendezvényeik megvalósítására és pályázatok önerejére. Elmondta, hogy augusztusban egy szlovéniai fellépésre már a szerződéseket előkészítették, valamint Észtországból jelezték igényüket a következő évi csengettyűs találkozón való részvételre. Emellett a HandbellCommunity amerikai közösséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a kétévente, Larry Sue nevével fémjelzett csengettyűs fesztiválra is meghívták a Szironta Csengettyűegyüttest. Elmondta, hogy ezeket csak megfelelő források bevonásával tudják megvalósítani, azonban reményét fejezte ki az ősszel induló Leaderpályázatokkal kapcsolatosan. Elmondta, hogy az egyesület egy huszonöt millió forintról szóló, öt évet átöltelő projekttel kíván elindulni a pályázatokon, mely amerikai hangszerek beszerzésére, az eddig saját autókkal, sokszor igen körülményesen megoldott szállítás kiváltására egy kisbusz megvásárlására, valamint a térségben évente két országos (egy citerás fesztivál és az országos csengettyűs találkozó) és négy helyi (zenei, irodalmi, kulturális estek, hangszerbemutatók stb.) rendezvény megvalósítását, kották és ismertetőanyagok kiadását, valamint fellépőruhák és a működéshez szükséges tárgyi eszközök (fényképező, kamera, számítógép) beszerzését fedezné. A pályázat 10%-os önerőt kíván meg, mely egy részét önkormányzati segítséggel, a másik részét támogatásokból, cél szerinti tevékenységből és önerőből kívánják majd fedezni. Elmondta továbbá, hogy a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelik, már két pályázatot is benyújtottak, azonban egyik sem szerepelt sikerrel. Az egyik pályázatot Fejér Megye Önkormányzatnak címezték, a II. Országos Csengettyűs Találkozó költségeihez való hozzájárulást kértek, azonban olyan indokkal utasították el a pályázatot, hogy túl komplex, összetett rendezvény, és 2/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

3 ha utófinanszírozásra is meg tudta oldani az egyesület a rendezvényt [mert így pályázták meg], akkor nincs szükségük a támogatásra. A másik pályázat a Pesti Vigadó Művészeti és Szabadművelődési Alapítványához címzett, az őszi rendezvények költségvetéséhez való hozzájárulásról szólt. Itt nem derült ki az elutasítás oka. Emellett pályázatot nyújtottak be a Biogreen Alapítványhoz is, itt tárgyi eszközök térítésmentes biztosítását szeretnék elérni (nyomtató, fénymásoló), mely a működési költségeket csökkenthetné. A pályázatról döntés július hónapban várható. Sólyom Balázs előadta továbbá, hogy igaz megfeszített munkatempóban tevékenykednek az együttesek (hiszen fellépési naptárukban már több, mint húsz előadás szerepel), a maratoni próbák és az éjszakákig tartó rendezvények bizony megviselik a fiatalabb tagjait az együtteseknek. Előadta továbbá a jelenlévő szülőknek, hogy türelmüket kéri, hiszen mint látják, az együttes három éves működése alatt igen szép eredményeket értek már el, emellett hangsúlyozta, hogy a próbák és fellépések egyeztetésénél maximális kompromisszumra törekednek, melyet a diák-tagok tanulmányi eredményei alá is támasztanak. Az együttesben tevékenykedő diákok mindegyikének tanulmányi átlaga 4,5 felett volt. Sólyom Balázs hangsúlyozta továbbá, hogy a hatékonyan csak úgy tudnak a civil szervezetek pályázni, ha együttműködésre törekednek. Jelezte a jelen lévő Besnyői Népdalkör Egyesület vezetője felé is együttműködési szándékukat, és kifejtette, hogy az együttműködés lényege a programok közös szervezéséről, megvalósításáról szólna. Emellett elmondta, hogy már van érvényes együttműködési megállapodásuk, hiszen a Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel egy elvi együttműködést már aláírtak, de további negyven civil szervezettel vették fel a kapcsolatot együttműködés kialakítására. A napirendi pont tárgyalásának végeztével még előadta, hogy a Sziront Art sikere a támogatásokon múlik, hiszen a tagok sokszor erejükön túl áldoznak az egyesület működéséért, fennmaradásáért és előrejutásáért. Előadta, hogy bízik az önkormányzat támogatásában, és kifejtette, hogy az önkormányzat szűkös lehetőségei miatt érzi szükségét egy olyan szervezetnek, amely felvállalja az önkormányzat kötelező feladatai közül a kultúra területét. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirend alapján a tájékoztató elfogadását, melyet a jelenlévők egyhangúlag jóváhagytak. 3. A évi működési és költségvetési terv megalkotása és elfogadása. Sólyom Balázs előadta, hogy az első két napirendi pont alapján már vázolhatók a lehetőségek a működésre vonatkozóan. Elsődleges feladat, hogy az egyesület működéséhez, fenntartásához, a fellépések helyszínére jutásához, valamint a tervezett rendezvények megvalósításához szükséges forrásokat előteremtsék. A 2008-as évben nagy feladatok előtt áll még a szervezet, hiszen a nyári szabadságok előtt júliusban még két fellépésük lesz, részt vesznek a Tisza-Folk Alapítvány Népzenei táborában (7 nap), valamint a Balatonföldvári Tér-Zene Fesztiválra (3 nap) is ellátogatnak. Július 20. és augusztus 12-e között az együttesek nyári szünetet tartanak, majd augusztus 13-ától kezdődnek az őszi szezon próbái, augusztus 16. és 20. már fellépési időpont. Szlovéniába az előkészített szerződés alapján augusztus 23-án lépnek fel a 46. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron. Szeptemberben a diákokra való tekintettel csak korlátozottan vállalnak fellépéseket, de bíznak benne, hogy idén is meghívást kapnak a Suli-Buli rendezvényre és részt vehetnek a Parlament előtt az országos tanévnyitón. Október-november hónap a téli, karácsonyi főszezonra való előkészületet jelenti, valamint tervezik újabb CD-jük kiadását is immár az egyesület keretein belül. December 22-éig vállalnak fellépést, majd a téli szabadságok után január 2-ától kezdik a 2009-es évet. Az együttesek programterve mellett október végi-november elejei dátummal egy Birinyi-hangszerbemutatót terveznek, amit egy népzenei előadással kötnek össze. Emellett egy népzenei estet is tervbe vettek, de ez az anyagi lehetőségek függvényében, ősszel konkretizálható. Sólyom Balázs a 2008-as év költségvetéseként előadta, hogy ebben az évben az Egyesület elsősorban a tagok, magánszemélyek és szervezetek adományaiból gazdálkodhat, hiszen számos pályázatból a lezárt pénzügyi év hiánya miatt ki van zárva. Emellett bevételi forrás a fellépések tiszteletdíja. Költségeik a fellépések útiköltsége, valamint az egyesület működésével kapcsolatos költségek (telefon, irodaszerek, nyomtatványok, kották stb.) Emellett csengettyűkészletüket bővítik az idén Verzió: jk_080624kgy Detailed report 3/8

4 bemutatott mély és magas harangokkal, mely ,- Ft-os költséget jelent. A közreműködő tagok sem munkabért, sem tiszteletdíjat nem vesznek fel, személyi juttatást az egyesület a 2008-as évben nem fizet. Az egyesület kizárólag az igazolt költségeket téríti, azt is csak a törvényben meghatározott keretek között és mértékig. Ezt követően Sólyom Balázs szavazásra bocsátotta a működési tervet, majd a költségvetési tervezetet. A működési tervet a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, és megalkotta a KH.006/2008. (VI. 24.) számú határozatával, indoklás mellőzésével a Sziront Art Közhasznú Egyesület évi működési rendjét. Ezt követően a költségvetési tervet is egyhangúlag hagyta jóvá a Közgyűlés, és megalkotta a KH.007/2008. (VI. 24.) számú határozatával, indoklás mellőzésével a Sziront Art Közhasznú Egyesület évi költsévetési koncepcióját. Ezzel a napirendet megtárgyalták. 4. A Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésével kapcsolatos teendők megvitatása. Sólyom Balázs előadta, hogy az egyesület lehetőségei szerint önkormányzati kötelező feladatokat is végez, mert a helyi önkormányzat minimálisan tud hozzájárulni a kulturális élet kialakításához, fenntartásához. Az önkormányzattal egyeztetve létre kíván az egyesület hozni egy kulturális koncepciót, amely megvalósítása az egyesület feladata. Az alapszabály kisebb módosításával a szervezet a Fejér Megyei Bíróságtól kérheti az önkormányzati kötelező feladatok átvállalása miatt a kiemelten közhasznú minősítését, ezáltal az adófizetők által felajánlható 1%-okat előbb kezhetik el gyűjteni, mely nagyban hozzájárulna a sikeres működéshez. Előadta, hogy az alapszabályban csak a beszámolók és a gazdálkodás adatainak közzétételi módját kell módosítani, majd szavazásra bocsátotta, hogy a Közgyűlés támogatja-e a szervezet kiemelten közhasznú státuszú szervezetté történő minősítését. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a javaslatot, és ezzel, indoklás mellőzésével megalkották a KH.008/2008. (VI. 24.) számú, a Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésére és az önkormányzattal önkormányzati kötelező feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötésére szóló határozatukat. Ezt követően Sólyom Balázs előadta, hogy a kiemelten közhasznú szervezetté minősítés miatt alapszabály-módosításra van szükség, így rátérhetnek a következő napirendi pontra. 5. Alapszabálymódosítás A 4. napirendi pont alapján Sólyom Balázs előadta, hogy az Alapszabály azon pontjai, amely az egyesület gazdálkodási és beszámolói közzétételére vonatkoznak pontosításra szorulnak. A kiemelten közhasznú szervezetnek sajtó útján kell nyilvánosságra hozni beszámolóit és gazdálkodásának adatait, a sajtó fogalma pedig egy, a szervezettől független kiadású nyomtatott vagy online médiumot jelent. Ez alapján javasolta, hogy a térségben működő, havi megjelenésű Kistérségi Kapocs kiadványt, a Fejér Megyei Hírlapot valamint az MTI Országos Sajtószolgálatát nevezzék meg a közzététel helyének. A jelenlévők támogatták a javaslatot, így az Alapszabályt az alábbiak szerint módosították: a) Az Alapszabály 2. (4) bekezdése szerint: Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát elsődlegesen a honlapon, valamint lehetőségei szerint szórólapokon, szakfolyó-iratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. Ezen pontot a Közgyűlés a KH.009/2008. (VI. 24.) határozatával egyhangú jóváhagyással az alábbira módosította: Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület fenntartásában üzemelő honlap mellett a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül, valamint lehetőségei szerint szórólapokon, szakfolyó-iratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. b) Az Alapszabály 3. (6) pontját ( Az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait elsősorban honlapja, a oldalon valamint a helyi, megyei vagy kistérségi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. ) a Közgyűlés 4/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

5 a KH.010/2008. (VI. 24.) határozatával egyhangú jóváhagyással törölte. A határozatot azzal indokolja, hogy ez pont az Alapszabály tagokkal kapcsolatos szekciójában található meg, azonban az adott pont nem a tagsággal, tagokkal összefüggő kötelezettséget ír elő, valamint a közzététel módja már a 2. (4) bekezdésében konkrétan le van írva. Ugyanezen határozatban technikai jelleggel rendelkezett a Közgyűlés arról is, hogy a 3. (6) bekezdése alatt található további bekezdések sorszáma eggyel csökken, így a (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) és (14) bekezdés rendre (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) és (13) bekezdésszámra módosul. Emellett a Közgyűlés, szintén technikai jelleggel rendelkezett arról is, hogy az egységes szerkezetű alapszabályban az új számozás szerint a 3. (13) bekezdés szövegezésében is módosítani kell a számozást, hogy jó bekezdésre hivatkozzon, ezáltal a 3. (13) bekezdésében az eredetileg hivatkozott (11) és (12) bekezdés (10) és (11) bekezdésekre módosult. c) Az Alapszabály 6. (6) bekezdése a közhasznúsági jelentés közzétételét szabályozza, azonban a kiemelten közhasznú fokozat eléréséhez szükséges törvényi rendelkezésekkel nincs összhangban, így a Közgyűlés a 6. (6) bekezdésének utolsó mondatát egyhangú jóváhagyással a KH.011/2008. (VI. 24.) határozatával Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig a saját honlapján és/vagy a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni. szövegről az alábbira módosította: Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig a honlapján, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül a nyilvánosság részére közzétenni. d) Az Alapszabály 7. (9) bekezdése az elfogadott beszámoló nyilvánosságra hozatalát szabályozta az alábbiak szerint: Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésen köteles beszámolni éves munkájáról, az Egyesület gazdálkodásáról. A Közgyűlés által elfogadott beszámolót, a gazdálkodás adatait az Elnök az Egyesület honlapján és/vagy helyi, megyei vagy kistérségi lapban nyilvánosságra hozza. A Közgyűlés egyhangú határozatával, KH.012/2008. (VI. 24.) határozati számon a 7. (9) bekezdését az alábbira módosította: Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésen köteles beszámolni éves munkájáról, az Egyesület gazdálkodásáról. A Közgyűlés által elfogadott beszámolót, a gazdálkodás adatait a Titkár az Egyesület által fenntartott honlapon, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül nyilvánosságra hozza. e) Az Alapszabály 11. (11) bekezdésének utolsó mondata ( Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján és/vagy egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. ) nem definiálta kellőképpen a nyilvánosság fogalmát, ezért a Közgyűlés KH.013/2008. (VI. 24.) számú határozatával, egyhangúlag az alábbiak szerint módosította az Alapszabály ezen pontjának utolsó mondatát: Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig a honlapján, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül a nyilvánosság részére közzétenni. A Közgyűlés a KH.009, 011, 012 és 013/2008. (VI. 24.) határozatát azzal indokolta, hogy a kiemelten közhasznú fokozat megszerzéséhez szükséges kritériumokat törvény szabályozza, és az egyik ilyen kritérium az, hogy a kiemelten közhasznú minősítést megpályázó szervezet gazdálkodásának és közhasznúságának adatait a szervezettől független sajtó útján hozza nyilvánosságra. Verzió: jk_080624kgy Detailed report 5/8

6 Ezt követően Sólyom Balázs elmondta, már az adószám megigénylésekor problémába ütköztek, ugyanis a nyilvántartásba vételt elrendelő bírósági végzésen az Egyesület rövidített neve nem volt megtalálható. Emellett az elmúlt pár hónap tapasztalatai alapján kéri a Közgyűlést, hogy a szervezet rövidített nevét Sziront Art Közhasznú Egyesület illetve Sziront Art KHE megnevezéssel használják és ezt jelöljék meg alapszabályukban, valamint kérjék a t. Bíróságot, hogy végzésében a rövidített nevek valamint a külföldi elnevezés meglétét is jegyezze be. A jelenlévők ezt egyhangúlag támogatták, így a KH.014/2008. (VI. 24.) számú határozatukkal az Alapszabály 1. (3) bekezdésében a Sziront Art Egyesület megnevezést törlölték, és megjelölték a Sziront Art Közhasznú Egyesület valamint a Sziront Art KHE megnevezést. A határozatot Sólyom Balázs által elmondottakkal indokolta a Közgyűlés. Sólyom Balázs előadta továbbá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján szükségszerű a 7. (3) és (5) pontjának módosítása is. A (3) bekezdés szerint: Az Elnökségi ülések nyilvánosak, az Elnökségi ülések időpontját, helyét és napirendjét az Egyesület köteles honlapján az Elnökségi ülés időpontját megelőző 15. nappal közzétenni., míg az (5) bekezdés arról rendelkezik, hogy az Elnökségi üléseket miként kell összehívni. ( Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. ) Elmondta, hogy szeretné, ha az összehívás módját aszerint módosítanák, hogy az elnökségi ülést a Titkár, elnöki utasításra hívhassa össze, valamint kifejtette, hogy akár pályázati, akár gazdálkodási kérdésben kellene gyorsan dönteni, az elnökségi ülések összehívására vonatkozó 15 napos közzétételi idő és 8 napos meghívó-küldési idő nagyban megnehezíti a munkát, így javasolja, hogy az elnökségi ülés összehívását és a meghívók továbbítását 5 napon belül lehessen kezdeményezni. A jelen lévő Farkas Magdolna megkérdezte, hogy általában 8 nap az összehívás határideje, és nem okoz-e problémát, hogy az Egyesület ennél rövidebb időt határoz meg. Sólyom Balázs válaszában előadta, hogy törvényi rendelkezést nem talált az összehívás idejére vonatkozóan és elégségesnek találálja az öt napos közzétételt, hiszen honlapjuk a nap huszonnégy órájában elérhető, a három elnökségi tagot pedig útján értesíteni tudják, így ők is azonnal értesülnek az elnökségi ülésekről. Az elmondottak alapján a Közgyűlés a KH.015/2008. (VI. 24.) határozatában egyhangúlag döntött arról, hogy az Alapszabály 7. (3) bekezdését az alábbira módosítja: Az Elnökségi ülések nyilvánosak, az Elnökségi ülések időpontját, helyét és napirendjét az Egyesület köteles honlapján az Elnökségi ülés időpontját megelőző 5. nappal közzétenni., míg a 7. (5) bekezdése az alábbira módosul: Az elnökségi ülést az Elnök utasítására a Titkár hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Határozatát Sólyom Balázs által elmondottakkal indokolta. Emellett technikai módosításként Sólyom Balázs javasolta a Záró rendelkezések időszerűsítését, amely során a Közgyűlés egyhangú határozatával KH.016/2008. (VI. 24.) számon jóváhagyta, hogy a 14. (2) bekezdése Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Besnyőn, április 2. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. szövegezésről az alábbira módosuljon: Az Egyesület január 19-én megalkotott, majd április 2-án módosított Alapszabályát a tagok a Besnyőn, június 24. napján tartott Közgyűlése módosította. Ezzel együtt az Alapszabály 14. (3) bekezdését a Közgyűlés jelen határozatában egyhangú jóváhagyással annak időszerűtlensége miatt törölte, hiszen az Egyesületet a t. Bíróság már nyilvántartásba vette. A Közgyűlés ezután egyhangúlag jóváhagyta, hogy az Alapszabály-módosításokat kimondó határozatokat a Határozatok könyvébe KH /2008. (VI. 24.) összevont határozati számmal, összesítve vezessék be. 6/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

7 Ezt követően Sólyom Balázs elmondta, hogy az Alapszabályt módosították, egységes szerkezetbe foglalta a módosított Alapszabályt, majd az ülés jegyzőkönyvével, a jelenléti ívvel valamint a további szükséges dokumentumok csatolásával együtt az Elnökkel intézkedett a módosított Alapszabály bírósági jóváhagyásáról valamint a kiemelten közhasznú fokozat igényléséről, majd a szót visszaadta Nyersné Vajda Márta Elnöknek. Nyersné Vajda Márta megköszönte Sólyom Balázsnak az ülés levezetését, majd a jelenlévőkhöz fordult, hogy kívánnak-e kérdést intézni az egyesület elnökségéhez, tagjaihoz. Szuszán Jánosné, a Besnyői Népdalkör Egyesület elnöke szót kért és kapott, majd elmondta, hogy ő szervezetük nevében sok sikert kíván a Szironta munkásságához, valamint a felajánlott partnerségi kapcsolatot tagjaikkal megbeszélik és később döntenek róla. Nyersné Vajda Márta köszönetét fejezte ki a kedves szavak hallatán, majd mivel további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést bezárta. Kelt Besnyőn, június 24-én.... Nyersné Vajda Márta Elnök Előttünk, mint tanúk előtt: 1. tanú 2. tanú Sólyom Balázs, Titkár Germán Márton, Elnökségi Tag 2456 Besnyő, Gorkij utca Besnyő, Petőfi Sándor utca Verzió: jk_080624kgy Detailed report 7/8

8 1. számú Melléklet Jelenléti ív A Sziront Art Közhasznú Egyesület alakuló ülésén, április 2-án 18 órakor, Besnyő, Iskola köz 2. Zeneterem helyiségben, jelenlévők névsora és kézjegye: Jelen volt: Név Lakcím Aláírás /8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért Alapítvány a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Támogatásáért (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály u. 1.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2014. augusztus 25-i A l a p í t ó

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben