Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv a Sziront Art Közhasznú Egyesület Közgyűléséről Jelen jegyzőkönyv június 24-én, kedden 17 órakor készült Besnyőn, az Iskola köz 2. szám alatt működő Faluház helyiségben. A jegyzőkönyvet Sólyom Balázs készítette, Nyersné Vajda Márta és Germán Márton hitelesítette. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 17 fő. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató az Egyesület megalakulásával kapcsolatos teendők elvégzéséről. 2. A Sziront Art Közhasznú Egyesület anyagi helyzete és lehetőségei. 3. A évi működési és költségvetési terv megalkotása és elfogadása. 4. A Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésével kapcsolatos teendők megvitatása. 5. Alapszabálymódosítás. Nyersné Vajda Márta megnyitotta az ülést, majd felkérte Sólyom Balázst a jegyzőkönyv-vezetésre, Germán Mártont pedig annak hitelesítésére. A jelenlévők ezt egyhangúlag elfogadták. Nyersné Vajda Márta megállapította, hogy az egyesület Közgyűlése határozatképes, a 13 tagból 11 az ülésen megjelent. Emellett örömét fejezte ki, hogy az ülésen további 6 fő is részt vett. Az ülés megnyitását követően felkérte Sólyom Balázst, hogy vezesse le az ülést és adja elő a napirendi pontokat. Ezt a jelenlévők egyhangúlag támogatták. 1. Tájékoztató az Egyesület megalakulásával kapcsolatos teendők elvégzéséről. Sólyom Balázs előadta, hogy az Egyesület nyilvántartásba vételét kimondó végzés április 25-én emelkedett jogerőre, melyet április 29-én személyesen vettek át a bíróságon. Az átvételt követően elkészíttették az elnökségi tagok aláírási címpéldányait, kiváltották az egyesület adószámát, megigényelték a KSH számot. Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesület az adóhatóság felé teljesítendő bevallásait elektronikus úton intézi, így Nyersné Vajda Márta ügyfél-kapu regisztrációját is elvégezték. Jelezte azt is, hogy az elnökség többi tagjának már volt érvényes ügyfélkapuregisztrációja. Ezt követően az elnökség döntése alapján a CIB Bank Zrt.-nél megnyitották az egyesület bankszámláját, elkészíttették a bélyegzőjét. Előadta továbbá, hogy a fentebb vázolt intézkedések megtételét követően az egyesület jogszerű működését előkészítették, a soronkövetkező elnökségi ülésen, május 26-án pedig elfogadták az egyesületi működéshez szükséges határozatokat: Az Elnökségi és Közgyűlési Határozatok vezetéséről A Sziront Art Közhasznú Egyesület iratkezelési rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület számviteli politikájáról A költségvetési rend szabályozásáról A fegyelmi eljárások rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület szolgáltatásainak és tevékenységének nyilvánosságáról A Sziront Art Közhasznú Egyesület együtteseinek hiányzási rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület leltározási rendjéről A Sziront Art Közhasznú Egyesület pénzkezelési szabályzatáról Az APEH felé az elnökségi tagok a bevallások benyújtására és az ügyintézésre vonatkozóan állandó meghatalmazást kaptak, valamint határozat született a postai küldemények átvételének szabályozásáról is. Verzió: jk_080624kgy Detailed report 1/8

2 Sólyom Balázs kitért arra is, hogy az egyesület könyvelését egyszeres könyvvitelben vezeti, melyet képesítéséből eredően ő maga lát el. Hangsúlyozta, hogy bár könyvelési tapasztalatai és ismeretei vannak és az egyesület könyveit szakszerűen tudja vezetni, de mérlegképes könyvelői képesítés hiányában az éves beszámolót könyvvizsgáltatni kell. Kifejtette továbbá, hogy a könyveléshez szükséges bizonylatokat beszerezték, a pénztárat megnyitották. Elmondta továbbá az egyesület közhasznú jellegét és alapszabályában megfogalmazott céljait, kifejtette a közhasznúság előnyeit és hátrányait. Előadta azt is hogy immár mindhárom domain nevük, a szironta.hu, a csengettyu.hu és a handbells.hu domainek az Egyesület fenntartása alatt működnek. Ezt követően szavazásra bocsátotta az első napirendi pont beszámolójának elfogadását. A jelenlévők egyhangúlag jóváhagyták a megalakulásról szóló tájékoztatást. 2. A Sziront Art Közhasznú Egyesület anyagi helyzete és lehetőségei. Sólyom Balázs előadta, hogy egy szűk költségvetéssel gazdálkodó faluban civil szervezetnek lenni nem a legkedvezőbb feltétel. Elmondta, hogy az egyesület szerencsére induló vagyonnal tudta kezdeni működését, hiszen az együttesek hangszereinek egy része, technikai eszközök (vezetéknélküli mikrofon, diktafon, nyomtató stb.) már az egyesület megalakulása előtt rendelkezésre álltak, így az egyesület könyveinek megnyitásakor ezen eszközöket egyesületi tulajdonba vették és az elnökség határozata alapján az indulóvagyonként könyvelt tárgyi eszközök értékét ,- Ft-ban állapították meg. Elmondta továbbá, hogy az önkormányzati pályázati forrásból az egyesületnek tartós használatba adott három citerát, az együttes tagjainak egy teljes garnitúra fellépőruhát, cipőt, a csengettyűknek tokot, melynek könyv szerinti értéke ,- Ft. Emellett a tagdíjakból ,- Ft készpénz, valamint tagi adományból ,- Ft került az egyesület pénztárában befizetésre. A helyi önkormányzat a 2008-as évben ,- Ft-tal támogatta az egyesület tevékenységét, így az egyesület indulóvagyonát az elnökség ,- Ft készpénzben ,- Ft saját tulajdonú tárgyi eszközben és ,- Ft idegen tulajdonú, de tartós használatú tárgyi eszközben határozta meg. Az egyesület által működtetett együttesek tevékenységéből származó fellépési díjak, a II. Országos Csengettyűs Találkozó megszervezésére kiadott 500,- Ft-os pártolójegyek értékesítése valamint a fesztivál regisztrációs díjából származó bevételek tették lehetővé, hogy a ,- Ft-os összköltségvetésű fesztivál sikeres lebonyolítását. A fesztiválon a közreműködő segítők további ,- Ft értékű társadalmi munkával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Sólyom Balázs ezt követően az egyesület lehetőségeiről tartott beszámolót. Elmondta, hogy a fellépések tiszteletdíjából próbálják fedezni költségeiket valamint tartalékot szeretnének képezni rendezvényeik megvalósítására és pályázatok önerejére. Elmondta, hogy augusztusban egy szlovéniai fellépésre már a szerződéseket előkészítették, valamint Észtországból jelezték igényüket a következő évi csengettyűs találkozón való részvételre. Emellett a HandbellCommunity amerikai közösséggel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a kétévente, Larry Sue nevével fémjelzett csengettyűs fesztiválra is meghívták a Szironta Csengettyűegyüttest. Elmondta, hogy ezeket csak megfelelő források bevonásával tudják megvalósítani, azonban reményét fejezte ki az ősszel induló Leaderpályázatokkal kapcsolatosan. Elmondta, hogy az egyesület egy huszonöt millió forintról szóló, öt évet átöltelő projekttel kíván elindulni a pályázatokon, mely amerikai hangszerek beszerzésére, az eddig saját autókkal, sokszor igen körülményesen megoldott szállítás kiváltására egy kisbusz megvásárlására, valamint a térségben évente két országos (egy citerás fesztivál és az országos csengettyűs találkozó) és négy helyi (zenei, irodalmi, kulturális estek, hangszerbemutatók stb.) rendezvény megvalósítását, kották és ismertetőanyagok kiadását, valamint fellépőruhák és a működéshez szükséges tárgyi eszközök (fényképező, kamera, számítógép) beszerzését fedezné. A pályázat 10%-os önerőt kíván meg, mely egy részét önkormányzati segítséggel, a másik részét támogatásokból, cél szerinti tevékenységből és önerőből kívánják majd fedezni. Elmondta továbbá, hogy a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelik, már két pályázatot is benyújtottak, azonban egyik sem szerepelt sikerrel. Az egyik pályázatot Fejér Megye Önkormányzatnak címezték, a II. Országos Csengettyűs Találkozó költségeihez való hozzájárulást kértek, azonban olyan indokkal utasították el a pályázatot, hogy túl komplex, összetett rendezvény, és 2/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

3 ha utófinanszírozásra is meg tudta oldani az egyesület a rendezvényt [mert így pályázták meg], akkor nincs szükségük a támogatásra. A másik pályázat a Pesti Vigadó Művészeti és Szabadművelődési Alapítványához címzett, az őszi rendezvények költségvetéséhez való hozzájárulásról szólt. Itt nem derült ki az elutasítás oka. Emellett pályázatot nyújtottak be a Biogreen Alapítványhoz is, itt tárgyi eszközök térítésmentes biztosítását szeretnék elérni (nyomtató, fénymásoló), mely a működési költségeket csökkenthetné. A pályázatról döntés július hónapban várható. Sólyom Balázs előadta továbbá, hogy igaz megfeszített munkatempóban tevékenykednek az együttesek (hiszen fellépési naptárukban már több, mint húsz előadás szerepel), a maratoni próbák és az éjszakákig tartó rendezvények bizony megviselik a fiatalabb tagjait az együtteseknek. Előadta továbbá a jelenlévő szülőknek, hogy türelmüket kéri, hiszen mint látják, az együttes három éves működése alatt igen szép eredményeket értek már el, emellett hangsúlyozta, hogy a próbák és fellépések egyeztetésénél maximális kompromisszumra törekednek, melyet a diák-tagok tanulmányi eredményei alá is támasztanak. Az együttesben tevékenykedő diákok mindegyikének tanulmányi átlaga 4,5 felett volt. Sólyom Balázs hangsúlyozta továbbá, hogy a hatékonyan csak úgy tudnak a civil szervezetek pályázni, ha együttműködésre törekednek. Jelezte a jelen lévő Besnyői Népdalkör Egyesület vezetője felé is együttműködési szándékukat, és kifejtette, hogy az együttműködés lényege a programok közös szervezéséről, megvalósításáról szólna. Emellett elmondta, hogy már van érvényes együttműködési megállapodásuk, hiszen a Veszprémi Magyar-Finn Egyesülettel egy elvi együttműködést már aláírtak, de további negyven civil szervezettel vették fel a kapcsolatot együttműködés kialakítására. A napirendi pont tárgyalásának végeztével még előadta, hogy a Sziront Art sikere a támogatásokon múlik, hiszen a tagok sokszor erejükön túl áldoznak az egyesület működéséért, fennmaradásáért és előrejutásáért. Előadta, hogy bízik az önkormányzat támogatásában, és kifejtette, hogy az önkormányzat szűkös lehetőségei miatt érzi szükségét egy olyan szervezetnek, amely felvállalja az önkormányzat kötelező feladatai közül a kultúra területét. Ezt követően szavazásra bocsátotta a napirend alapján a tájékoztató elfogadását, melyet a jelenlévők egyhangúlag jóváhagytak. 3. A évi működési és költségvetési terv megalkotása és elfogadása. Sólyom Balázs előadta, hogy az első két napirendi pont alapján már vázolhatók a lehetőségek a működésre vonatkozóan. Elsődleges feladat, hogy az egyesület működéséhez, fenntartásához, a fellépések helyszínére jutásához, valamint a tervezett rendezvények megvalósításához szükséges forrásokat előteremtsék. A 2008-as évben nagy feladatok előtt áll még a szervezet, hiszen a nyári szabadságok előtt júliusban még két fellépésük lesz, részt vesznek a Tisza-Folk Alapítvány Népzenei táborában (7 nap), valamint a Balatonföldvári Tér-Zene Fesztiválra (3 nap) is ellátogatnak. Július 20. és augusztus 12-e között az együttesek nyári szünetet tartanak, majd augusztus 13-ától kezdődnek az őszi szezon próbái, augusztus 16. és 20. már fellépési időpont. Szlovéniába az előkészített szerződés alapján augusztus 23-án lépnek fel a 46. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron. Szeptemberben a diákokra való tekintettel csak korlátozottan vállalnak fellépéseket, de bíznak benne, hogy idén is meghívást kapnak a Suli-Buli rendezvényre és részt vehetnek a Parlament előtt az országos tanévnyitón. Október-november hónap a téli, karácsonyi főszezonra való előkészületet jelenti, valamint tervezik újabb CD-jük kiadását is immár az egyesület keretein belül. December 22-éig vállalnak fellépést, majd a téli szabadságok után január 2-ától kezdik a 2009-es évet. Az együttesek programterve mellett október végi-november elejei dátummal egy Birinyi-hangszerbemutatót terveznek, amit egy népzenei előadással kötnek össze. Emellett egy népzenei estet is tervbe vettek, de ez az anyagi lehetőségek függvényében, ősszel konkretizálható. Sólyom Balázs a 2008-as év költségvetéseként előadta, hogy ebben az évben az Egyesület elsősorban a tagok, magánszemélyek és szervezetek adományaiból gazdálkodhat, hiszen számos pályázatból a lezárt pénzügyi év hiánya miatt ki van zárva. Emellett bevételi forrás a fellépések tiszteletdíja. Költségeik a fellépések útiköltsége, valamint az egyesület működésével kapcsolatos költségek (telefon, irodaszerek, nyomtatványok, kották stb.) Emellett csengettyűkészletüket bővítik az idén Verzió: jk_080624kgy Detailed report 3/8

4 bemutatott mély és magas harangokkal, mely ,- Ft-os költséget jelent. A közreműködő tagok sem munkabért, sem tiszteletdíjat nem vesznek fel, személyi juttatást az egyesület a 2008-as évben nem fizet. Az egyesület kizárólag az igazolt költségeket téríti, azt is csak a törvényben meghatározott keretek között és mértékig. Ezt követően Sólyom Balázs szavazásra bocsátotta a működési tervet, majd a költségvetési tervezetet. A működési tervet a Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta, és megalkotta a KH.006/2008. (VI. 24.) számú határozatával, indoklás mellőzésével a Sziront Art Közhasznú Egyesület évi működési rendjét. Ezt követően a költségvetési tervet is egyhangúlag hagyta jóvá a Közgyűlés, és megalkotta a KH.007/2008. (VI. 24.) számú határozatával, indoklás mellőzésével a Sziront Art Közhasznú Egyesület évi költsévetési koncepcióját. Ezzel a napirendet megtárgyalták. 4. A Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésével kapcsolatos teendők megvitatása. Sólyom Balázs előadta, hogy az egyesület lehetőségei szerint önkormányzati kötelező feladatokat is végez, mert a helyi önkormányzat minimálisan tud hozzájárulni a kulturális élet kialakításához, fenntartásához. Az önkormányzattal egyeztetve létre kíván az egyesület hozni egy kulturális koncepciót, amely megvalósítása az egyesület feladata. Az alapszabály kisebb módosításával a szervezet a Fejér Megyei Bíróságtól kérheti az önkormányzati kötelező feladatok átvállalása miatt a kiemelten közhasznú minősítését, ezáltal az adófizetők által felajánlható 1%-okat előbb kezhetik el gyűjteni, mely nagyban hozzájárulna a sikeres működéshez. Előadta, hogy az alapszabályban csak a beszámolók és a gazdálkodás adatainak közzétételi módját kell módosítani, majd szavazásra bocsátotta, hogy a Közgyűlés támogatja-e a szervezet kiemelten közhasznú státuszú szervezetté történő minősítését. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a javaslatot, és ezzel, indoklás mellőzésével megalkották a KH.008/2008. (VI. 24.) számú, a Sziront Art Közhasznú Egyesület kiemelten közhasznú szervezetté minősítésére és az önkormányzattal önkormányzati kötelező feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötésére szóló határozatukat. Ezt követően Sólyom Balázs előadta, hogy a kiemelten közhasznú szervezetté minősítés miatt alapszabály-módosításra van szükség, így rátérhetnek a következő napirendi pontra. 5. Alapszabálymódosítás A 4. napirendi pont alapján Sólyom Balázs előadta, hogy az Alapszabály azon pontjai, amely az egyesület gazdálkodási és beszámolói közzétételére vonatkoznak pontosításra szorulnak. A kiemelten közhasznú szervezetnek sajtó útján kell nyilvánosságra hozni beszámolóit és gazdálkodásának adatait, a sajtó fogalma pedig egy, a szervezettől független kiadású nyomtatott vagy online médiumot jelent. Ez alapján javasolta, hogy a térségben működő, havi megjelenésű Kistérségi Kapocs kiadványt, a Fejér Megyei Hírlapot valamint az MTI Országos Sajtószolgálatát nevezzék meg a közzététel helyének. A jelenlévők támogatták a javaslatot, így az Alapszabályt az alábbiak szerint módosították: a) Az Alapszabály 2. (4) bekezdése szerint: Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát elsődlegesen a honlapon, valamint lehetőségei szerint szórólapokon, szakfolyó-iratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. Ezen pontot a Közgyűlés a KH.009/2008. (VI. 24.) határozatával egyhangú jóváhagyással az alábbira módosította: Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület fenntartásában üzemelő honlap mellett a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül, valamint lehetőségei szerint szórólapokon, szakfolyó-iratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. b) Az Alapszabály 3. (6) pontját ( Az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait elsősorban honlapja, a oldalon valamint a helyi, megyei vagy kistérségi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. ) a Közgyűlés 4/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

5 a KH.010/2008. (VI. 24.) határozatával egyhangú jóváhagyással törölte. A határozatot azzal indokolja, hogy ez pont az Alapszabály tagokkal kapcsolatos szekciójában található meg, azonban az adott pont nem a tagsággal, tagokkal összefüggő kötelezettséget ír elő, valamint a közzététel módja már a 2. (4) bekezdésében konkrétan le van írva. Ugyanezen határozatban technikai jelleggel rendelkezett a Közgyűlés arról is, hogy a 3. (6) bekezdése alatt található további bekezdések sorszáma eggyel csökken, így a (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) és (14) bekezdés rendre (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) és (13) bekezdésszámra módosul. Emellett a Közgyűlés, szintén technikai jelleggel rendelkezett arról is, hogy az egységes szerkezetű alapszabályban az új számozás szerint a 3. (13) bekezdés szövegezésében is módosítani kell a számozást, hogy jó bekezdésre hivatkozzon, ezáltal a 3. (13) bekezdésében az eredetileg hivatkozott (11) és (12) bekezdés (10) és (11) bekezdésekre módosult. c) Az Alapszabály 6. (6) bekezdése a közhasznúsági jelentés közzétételét szabályozza, azonban a kiemelten közhasznú fokozat eléréséhez szükséges törvényi rendelkezésekkel nincs összhangban, így a Közgyűlés a 6. (6) bekezdésének utolsó mondatát egyhangú jóváhagyással a KH.011/2008. (VI. 24.) határozatával Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig a saját honlapján és/vagy a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni. szövegről az alábbira módosította: Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig a honlapján, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül a nyilvánosság részére közzétenni. d) Az Alapszabály 7. (9) bekezdése az elfogadott beszámoló nyilvánosságra hozatalát szabályozta az alábbiak szerint: Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésen köteles beszámolni éves munkájáról, az Egyesület gazdálkodásáról. A Közgyűlés által elfogadott beszámolót, a gazdálkodás adatait az Elnök az Egyesület honlapján és/vagy helyi, megyei vagy kistérségi lapban nyilvánosságra hozza. A Közgyűlés egyhangú határozatával, KH.012/2008. (VI. 24.) határozati számon a 7. (9) bekezdését az alábbira módosította: Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésen köteles beszámolni éves munkájáról, az Egyesület gazdálkodásáról. A Közgyűlés által elfogadott beszámolót, a gazdálkodás adatait a Titkár az Egyesület által fenntartott honlapon, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül nyilvánosságra hozza. e) Az Alapszabály 11. (11) bekezdésének utolsó mondata ( Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján és/vagy egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. ) nem definiálta kellőképpen a nyilvánosság fogalmát, ezért a Közgyűlés KH.013/2008. (VI. 24.) számú határozatával, egyhangúlag az alábbiak szerint módosította az Alapszabály ezen pontjának utolsó mondatát: Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig a honlapján, a Kistérségi Kapocs (Eng. száma: 2.9/1138-1/2006.) kistérségi havi kiadványban vagy a Fejér Megyei Hírlap (ISSN ) napilapban vagy az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül a nyilvánosság részére közzétenni. A Közgyűlés a KH.009, 011, 012 és 013/2008. (VI. 24.) határozatát azzal indokolta, hogy a kiemelten közhasznú fokozat megszerzéséhez szükséges kritériumokat törvény szabályozza, és az egyik ilyen kritérium az, hogy a kiemelten közhasznú minősítést megpályázó szervezet gazdálkodásának és közhasznúságának adatait a szervezettől független sajtó útján hozza nyilvánosságra. Verzió: jk_080624kgy Detailed report 5/8

6 Ezt követően Sólyom Balázs elmondta, már az adószám megigénylésekor problémába ütköztek, ugyanis a nyilvántartásba vételt elrendelő bírósági végzésen az Egyesület rövidített neve nem volt megtalálható. Emellett az elmúlt pár hónap tapasztalatai alapján kéri a Közgyűlést, hogy a szervezet rövidített nevét Sziront Art Közhasznú Egyesület illetve Sziront Art KHE megnevezéssel használják és ezt jelöljék meg alapszabályukban, valamint kérjék a t. Bíróságot, hogy végzésében a rövidített nevek valamint a külföldi elnevezés meglétét is jegyezze be. A jelenlévők ezt egyhangúlag támogatták, így a KH.014/2008. (VI. 24.) számú határozatukkal az Alapszabály 1. (3) bekezdésében a Sziront Art Egyesület megnevezést törlölték, és megjelölték a Sziront Art Közhasznú Egyesület valamint a Sziront Art KHE megnevezést. A határozatot Sólyom Balázs által elmondottakkal indokolta a Közgyűlés. Sólyom Balázs előadta továbbá, hogy az eddigi tapasztalatok alapján szükségszerű a 7. (3) és (5) pontjának módosítása is. A (3) bekezdés szerint: Az Elnökségi ülések nyilvánosak, az Elnökségi ülések időpontját, helyét és napirendjét az Egyesület köteles honlapján az Elnökségi ülés időpontját megelőző 15. nappal közzétenni., míg az (5) bekezdés arról rendelkezik, hogy az Elnökségi üléseket miként kell összehívni. ( Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. ) Elmondta, hogy szeretné, ha az összehívás módját aszerint módosítanák, hogy az elnökségi ülést a Titkár, elnöki utasításra hívhassa össze, valamint kifejtette, hogy akár pályázati, akár gazdálkodási kérdésben kellene gyorsan dönteni, az elnökségi ülések összehívására vonatkozó 15 napos közzétételi idő és 8 napos meghívó-küldési idő nagyban megnehezíti a munkát, így javasolja, hogy az elnökségi ülés összehívását és a meghívók továbbítását 5 napon belül lehessen kezdeményezni. A jelen lévő Farkas Magdolna megkérdezte, hogy általában 8 nap az összehívás határideje, és nem okoz-e problémát, hogy az Egyesület ennél rövidebb időt határoz meg. Sólyom Balázs válaszában előadta, hogy törvényi rendelkezést nem talált az összehívás idejére vonatkozóan és elégségesnek találálja az öt napos közzétételt, hiszen honlapjuk a nap huszonnégy órájában elérhető, a három elnökségi tagot pedig útján értesíteni tudják, így ők is azonnal értesülnek az elnökségi ülésekről. Az elmondottak alapján a Közgyűlés a KH.015/2008. (VI. 24.) határozatában egyhangúlag döntött arról, hogy az Alapszabály 7. (3) bekezdését az alábbira módosítja: Az Elnökségi ülések nyilvánosak, az Elnökségi ülések időpontját, helyét és napirendjét az Egyesület köteles honlapján az Elnökségi ülés időpontját megelőző 5. nappal közzétenni., míg a 7. (5) bekezdése az alábbira módosul: Az elnökségi ülést az Elnök utasítására a Titkár hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább öt naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Határozatát Sólyom Balázs által elmondottakkal indokolta. Emellett technikai módosításként Sólyom Balázs javasolta a Záró rendelkezések időszerűsítését, amely során a Közgyűlés egyhangú határozatával KH.016/2008. (VI. 24.) számon jóváhagyta, hogy a 14. (2) bekezdése Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Besnyőn, április 2. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. szövegezésről az alábbira módosuljon: Az Egyesület január 19-én megalkotott, majd április 2-án módosított Alapszabályát a tagok a Besnyőn, június 24. napján tartott Közgyűlése módosította. Ezzel együtt az Alapszabály 14. (3) bekezdését a Közgyűlés jelen határozatában egyhangú jóváhagyással annak időszerűtlensége miatt törölte, hiszen az Egyesületet a t. Bíróság már nyilvántartásba vette. A Közgyűlés ezután egyhangúlag jóváhagyta, hogy az Alapszabály-módosításokat kimondó határozatokat a Határozatok könyvébe KH /2008. (VI. 24.) összevont határozati számmal, összesítve vezessék be. 6/8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

7 Ezt követően Sólyom Balázs elmondta, hogy az Alapszabályt módosították, egységes szerkezetbe foglalta a módosított Alapszabályt, majd az ülés jegyzőkönyvével, a jelenléti ívvel valamint a további szükséges dokumentumok csatolásával együtt az Elnökkel intézkedett a módosított Alapszabály bírósági jóváhagyásáról valamint a kiemelten közhasznú fokozat igényléséről, majd a szót visszaadta Nyersné Vajda Márta Elnöknek. Nyersné Vajda Márta megköszönte Sólyom Balázsnak az ülés levezetését, majd a jelenlévőkhöz fordult, hogy kívánnak-e kérdést intézni az egyesület elnökségéhez, tagjaihoz. Szuszán Jánosné, a Besnyői Népdalkör Egyesület elnöke szót kért és kapott, majd elmondta, hogy ő szervezetük nevében sok sikert kíván a Szironta munkásságához, valamint a felajánlott partnerségi kapcsolatot tagjaikkal megbeszélik és később döntenek róla. Nyersné Vajda Márta köszönetét fejezte ki a kedves szavak hallatán, majd mivel további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést bezárta. Kelt Besnyőn, június 24-én.... Nyersné Vajda Márta Elnök Előttünk, mint tanúk előtt: 1. tanú 2. tanú Sólyom Balázs, Titkár Germán Márton, Elnökségi Tag 2456 Besnyő, Gorkij utca Besnyő, Petőfi Sándor utca Verzió: jk_080624kgy Detailed report 7/8

8 1. számú Melléklet Jelenléti ív A Sziront Art Közhasznú Egyesület alakuló ülésén, április 2-án 18 órakor, Besnyő, Iskola köz 2. Zeneterem helyiségben, jelenlévők névsora és kézjegye: Jelen volt: Név Lakcím Aláírás /8 Detailed report Verzió: jk_080624kgy

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Statisztikai számjele: 1 8 5 0 1 4 7 2 9 4 9 9 5 3 9 0 7 Adószáma: 1 8 5 0 1 4 7 2-1 - 0 7 SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2456 Besnyő, Gorkij utca 9. A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A költségvetés tervezett

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

2008.évi. Közhasznúságú Jelentés. Adószám: 19670168-1-43. Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2.

2008.évi. Közhasznúságú Jelentés. Adószám: 19670168-1-43. Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2. Műegyetemi Kórus Egyesület 2008.évi Közhasznúságú Jelentés 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Adószám: 19670168-1-43 Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2. Közhasznúsági végzés kelte, száma:

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26.

Civil változások 2012. Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. Civil változások 2012 Dr. Orosz Ágnes jogász-könyvelő MADÁSZSZ Regionális Fórum 2012. március 26. 2011. évi CLXXV. Tv. fogalmak Közhasznúság fogalma: minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Szent Márton Gyermek Mentőszolgálat Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Szent Márton Gyermek Mentőszolgálat

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2010. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2011. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. 01. 01-2011. 12. 31. - 1 - Tartalom: 1. Kimutatások - A kapott támogatásokról, - a támogatás felhasználásáról, - kötelezettségekről. 2. Pénzügyi elszámolás 3. Beszámoló a közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.év - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. A Szervezet alapadatai 3 II. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú

Részletesebben