Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005"

Átírás

1 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: Számlaszám: Adószám:

2 A MAGYAR KOLLÉGIUMRÓL A Magyar Kollégium ötlete egy, a határainkon túl élő magyarok részére novemberében - megszervezett népművelés-szakmai képzés átütő sikere kapcsán fogalmazódott meg. A népművelői (közművelődési, kultúraközvetítői, kulturális szervezői, stb.) szakma az elmúlt évtizedekben Magyarországon - két évszázados hagyományra építve - értékes eredményeket hozott létre, használható módszereket fejlesztett ki. Ezek megismertetése a határainkon túl élő magyarsággal az anyaország feladata. Ennek a munkának egyik "napszámosa" a Magyar Kollégium. A Magyar Kollégium az egyetemes magyar kultúra értékeit őrző és gyarapító szellemi műhely. A Magyar Kollégium a magyarországi közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíti a határainkon túl élő magyarság számára. A Magyar Kollégium az aktuálisés pártpolitikától független, nemzeti intézmény. A Magyar Kollégium elnevezése Bécsben működik egy intézet, - neve Collegium Hungaricum -, amelynek az a feladata, hogy a magyar kulturális értékeket hozzáférhetővé tegye a bécsiek, az osztrákok számára. A latin nyelvű elnevezés magyar megfelelője: Magyar Kollégium. Szervezetünk, - mely ezt a nevet viseli - Budapesten székel és az a vállalt feladata, hogy segítse a magyar kultúra értékeit hozzáférhetővé tenni minden kisebbségben élő magyar számára. A Magyar Kollégium alapelvei A Magyar Kollégium közművelődés-szakmai szervezet. Politikával nem foglalkozik sem határon belül, sem azon túl. A Magyar Kollégium által felkért szakemberek a szervezet nevében nem nyilvánítanak véleményt határon túli, helyi vitás kérdésekben. A Magyar Kollégium nyitott szervezet. Minden más szakmai szervezettel kész az együttműködésre, ha az kölcsönös érdekeken nyugszik s a partner tiszteletben tartja a Magyar Kollégium alapelveit. A Magyar Kollégium feladatának tartja, hogy olyan találkozókat szervezzen, amelyeken különböző, határon túli régiók szakemberei közvetlenül tudnak eszmét cserélni. A Magyar Kollégiumnak nem feladata az adományozás. A segítséget tanítással adja. Más helyen bevált módszereket ajánl. A szakmai tapasztalatokat képzéssel közvetíti. (Nem halat visz, hanem segít jobban halászni.) A képzések során az együttgondolkodás a legfőbb módszer. A Magyar Kollégium munkatársai, szakemberei tanácsot adhatnak, de nem vállalkoznak arra, hogy megmondják a helyi szakembereknek; mit kell tenniök.

3 A Magyar Kollégium kialakulása A Magyar Kollégium által végzett tevékenység egyértelmű elkülönülése más munkáktól, a Magyar Kollégium nevének - mint védjegynek - szerepeltetése az esztendő elejére esik. Mindazonáltal a Magyar Kollégium intézményének alapvetése már februárjában elkészült, ekkor született az elnevezés is. A tartalmi- és személyi azonosság, valamint a munka folyamatossága miatt az 1990-es első rendezvény megszervezése óta végzett tevékenységet a Magyar Kollégium teljes joggal vallja magáénak. A Magyar Kollégium működéséhez a jogi hátteret 1992 és 1996 között a Budapesti Népművelők Egyesülete adta július 1-én megalakult a Magyar Kollégium Alapítvány és a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület. A Fővárosi Bíróság mindkét társadalmi szervezetet bejegyezte. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület célja A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület célja a magyar kulturális értékek őrzése és gyarapítása. Az MKKE szellemi műhely, nemzeti intézmény, melynek feladata: a magyar közművelődési szakma eredményeit, módszereit közvetíteni a határon túl élő magyarság számára. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület - az évi CLVI. törvény 26.. c) pontja 4., 5., 6. és 13. pontjában megjelölt tartalmú, alábbi közhasznú - cél szerinti tevékenységei: a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; b) kulturális tevékenység; c) kulturális örökség megóvása; d) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túl élő magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület céljának megvalósítását szolgáló eszközök: a) szakmai cseréket, szakemberképzéseket, szakmai tanácskozásokat szervez és intézményesít; b) magyarországi kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak határon túli közreműködését, szereplését szervezi; c) határon túli kulturális szakemberek, művészek és tudósok, illetve ezek csoportjainak magyarországi közreműködését, szereplését szervezi; d) kiállításokat szervez; e) szakmai kiadói tevékenységet folytat; f) tájékoztatót ad ki az MKKE munkájáról, terveiről; g) szorgalmazza a hozzá hasonló célú szervezetek együttműködését; h) jogszabályok alkotását kezdeményezi, véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről; i) együttműködik más szervezetekkel; j) szociális- és kulturális létesítményeket tart fenn és működtet; k) pályázatokat hirdet; l) önálló elismerési formát alapít; m) vállalkozik és részt vesz vállalkozásokban.

4 A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a évre 1. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Számviteli beszámolóját a Közgyűlés június 9-én elfogadta. A Számviteli beszámolót az egyesület elnöke és gazdasági vezetője írta alá. 2. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a esztendő folyamán nem részesült költségvetési támogatásban. Az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos mérleget és eredmény-kimutatást mellékletként csatoljuk. 3. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a esztendőben a Székelyföldi Közművelődés-szervezők Egyesülete által szervezett Édes hazám, Székelyföld honismereti vetélkedő támogatására Ft összeg cél szerinti juttatást nyújtott. 4. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a esztendőben működési célra a Nemzeti Civil Alapprogramtól Ft-os, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától Ft-os támogatásban részesült. Az összegek felhasználásra kerültek. Az Advent a felvidékiekkel program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma összesen Ft-tal, a Nemzeti Kulturális Alap Ft-tal támogatta. a helyi önkormányzattól (Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzata Igazgatási Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Főbizottsága) összesen Ft támogatásban részesült, melyet a Wekerlei Székelykapu-Nap (benne a Kós Károly házai 3 kiállítás), illetve a Kós Károly házai 4 kiállítás egyes költségeinek fedezésére használt fel. Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága Ft összeggel támogatta az Advent a felvidékiek-kel programot. a "Budapest Bank Budapestért Alapítványtól Ft-ot kapott, hogy fedezze az Advent a felvidékiekkel egyes program költségeit. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Ft-tal járult hozzá a Térzene a Wekerlén 3 előadásának költségeihez. 5. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a pályázati úton elnyert összegekkel határidőre elszámolt, illetve az elszámolás folyamatban van. A Nemzeti Civil Alapprogram az elszámolásból Ft-ot nem fogadott el. Ez az összeg visszautalásra került, de az eljárás igazságtalansága miatt per várható. Hét határon túli szervezet, tizenhét pályázatának, összesen Ft értékben volt magyarországi lebonyolítója. 6. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a esztendőben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást. A működési költségeket (posta, telefon, Internet stb.) minimális szintre korlátozta. 7. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület a esztendőben követelésként tart nyilván Ft visszaigényelhető ÁFA összeget, melyet a törvény értelmében kiutalni nem lehet; illetve 3.470,- Ft TB-járulék túlfizetést. 8. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület kötelezettsége ,- Ft, mely az év végén befolyt, - de idő hiányában - tovább nem utalt támogatási összegekből (Heltai A. 200, Eufónia A. 800, András A. 300 e Ft ) és az Illyés Alapítványhoz benyújtott módosítás (saját pályázatunk) összegéből tevődik össze. 9. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót az Éves Jelentés tartalmazza. Eredmény-kimutatásunk ebben az évben veszteséget mutat. A jelen Közhasznúsági Jelentést a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Közgyűlése június 9-én jóváhagyta.

5 A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület egyszerűsített éves beszámoló mérlege a esztendőben 1. ESZKÖZÖK ezer forintban 2004 Az előző év 2005 helyesbítése 1.1. Befektetett eszközök Nem anyagi javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Befektetett eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök Készletek 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 2.1. Saját tőke Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás ebből tárgyévi eredmény Értékelési tartalék Céltartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN A mérleg könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

6 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület egyszerűsített éves beszámolója és erdemény-kimutatása a esztendőben ezer forintban A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól 500 d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 32 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

7 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/H)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 277 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 34 Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ÉVES JELENTÉS A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET

8 2005-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Sok, - de nem elegendően - sikeres pályázat; a hagyományos, és új, együttműködéssel megvalósuló nagyrendezvények; valamint a wekerlei-kispesti kötődés erősödésének éve volt a Magyar Kollégium működésének tizenhatodik esztendeje. Számszerű adatok A Magyar Kollégiumnak 2005-ben 8 számottevő projektje volt, 7 előadás megtartására való felkérésnek tett eleget, 2 kapcsolatépítő útja volt. Ez nagyjából azonos az előző évi teljesítménnyel. Az egyes munkák előnyeit közvetlenül élvezők száma több mint 1300 fő, míg áttételesen több mint személy látta ezek hasznát. A tevékenység pénzben mérhető értéke több, mint 6,5 milló Ft. (Ugyanez vállalkozói alapon közel 14,5 millió forintot ér.) (Bizonyos munkák értéke egyáltalán nem becsülhető!) (Ld. az A Magyar Kollégium tevékenysége 2005-ben című táblázatot!) A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 2005-ben pályázati úton Ft támogatásban részesült. (37,6 %-os siker) Helyzetelemzés A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán elnyert összeg lehetővé tette a biztonságos működést, más sikeres pályázatok pedig néhány fontos rendezvény megszervezését. Ugyanakkor nem tudta megvalósítani a Hargita Nemzeti Népi Együttes Közép-európai művészkörútját. A Magyar Kollégium idén ismét meg tudta szervezni tervezett nagyrendezvényeit, s a Wekerlei Székelykapu-Nap megszervezésével új elemmel bővült a hagyományos rendezvények sora ben tovább nőtt az előadások megtartására való felkérések száma. A Magyar Kollégium egyre növekvő szerepet vállal a határon túli szervezetek által benyújtott pályázatok lebonyolításában. Ez a munka nagyon hasznos a partnerek számára. Vannak, akiknek ez az egyetlen lehetőségük a pályázásra. Az ezzel kapcsolatos munka ugyanakkor egyre nehezedő terhet ró az ebben közreműködőkre. A Magyar Kollégium folytatta 2004-től felújított pályázatfigyelői szolgáltatását, melynek egyre nagyobb a dicsérő visszhangja. A Magyar Kollégium ázsiója a esztendőben a pályázat-lebonyolítások, a pályázatfigyelők küldése, az előadások tartása, illetve a sikeres nagyrendezvények megszervezése, és a CD újabb megjelentetése miatt - elsősorban a határon túl - tovább javult. Különösen fontos, hogy - részben személyes átfonódás révén - a Magyar Kollégiumnak három jelentős munkája is úgy valósult meg, hogy annak érdekében összefogott más szervezetekkel. Szervezeti élet A formális találkozások száma a legszükségesebbekre korlátozódott. A Magyar Kollégium április 22-én tartotta közgyűlését. Ezen a tagság, az egyesület előző esztendei munkáját értékelte és elfogadta a közhasznúsági jelentést. Az október 10-én megtartott kibővített vezetőségi ülés napirendjének legfontosabb témája a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület megalakulásának 10. évfordulójára valófelkészülés volt. A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület sajátos működése miatt (kis létszámú tagságának tevékenysége nem önmagára, hanem más célcsoportra irányul) természetesnek mondható a szervezeti élet ilyen mértéke. Kiemelkedő jelentőségű események Az 5. Budakalászi Találkozó az eddigi fórumok között a legsikeresebb volt. A Magyar Kollégium és a Magyar Művelődési intézet által évről-évre megszervezett tanácskozás résztvevői minden korábbinál nagyobb létszámban voltak jelen, akik a fórum végén szövetség létrehozását határozták el. A találkozó intézménnyé vált; a kisebbségben élő, a

9 kulturális életben tevékenykedő kollegák elvárják évenkénti megrendezését. Erre az alkalomra a Magyar Kollégium a - Magyar Művelődési intézettel közösen - újra kiadta a friss információkat is tartalmazó, bővített tartalmú, Adatok, információk, módszertani anyagok, cikkek kisebbségben működő magyar kulturális szervezetek számára című CD-t. A Magyar Művelődési Intézettel közös munkában jött létre a Civil Akadémia VI. képzés is. Helyszíne ezúttal Pélmonostor volt. A harmadik rendező szerv a Sztárai Mihály Magyar Egyesületek Szövetsége volt. A képzés résztvevői, - akik az összes eddigi tanácskozás között idén voltak a legtöbben - újra és újra hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos számura a megszerzett rengeteg információ, ugyanakkor a közöttük ilyen alkalmakkor létrejövő eszmecserének, beszélgetéseknek van a legnagyobb hozamuk, mert azok semmi mással nem pótolhatók. A Magyar Kollégium folytatta Advent a sorozatát. Ezúttal a pozsonyi Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes vendégszerepelt Budapesten, a műsor címe pedig megint Advent a felvidékiekkel volt. A december 16-án, a Pesti Magyar Színházban a nagyközönség számára rendezett, míg december 17-én a Magyar Kultúra Alapítvány székházában lezajlott zártkörű műsor sikeres volt. E programok tovább növelték a Magyar Kollégium ismertségét, emelték ázsióját. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a lendület most megtörni látszik: a szokásosnál és a vártnál kevesebben voltak kíváncsiak az előadásokra. A Magyar Kollégium 2005-ben több helyi rendezvény szervezője is volt. Szűkebb pátriájában, a Wekerle-telepen első alkalommal jelentkezett egész napos nagyrendezvény megszervezésével: a Wekerlei Székelykapu-Nappal. A hagyományteremtő szándékkal létrehívott esemény nagy siker volt. A Magyar Kollégium 2005-ben két alkalommal is kiállítást rendezett a Wekerlei Társaskör helyiségében, hasonló tartalommal. Májusban a Kós Károly házai 3, míg decemberben a Kós Károly házai 4. című fényképtárlatot nyitotta meg. Ezen kiállításoknak további jelentőségük is van: a fényképek készítői a Magyar Kollégium tagjai. (Ugyanezen anyagból válogatva decemberben pedig Szilágysomlyón nyitotta meg első külföldi tárlatát Kós Károly házai címmel.) A Magyar Kollégium 2005-ben folytatta a Térzene a Kós Károly téren elnevezésű sorozatot. A pályázati pénzekből és a szervezőerőből ezúttal 3 tavaszvégi-koranyári rendezvényre futotta. A helyi kapcsolatrendszert erősítik ezek a rendezvények, ez pedig növeli az esetleges helyi támogatók számát. A Magyar Kollégium 2005-ben nem kapott meghívást a - hagyományosan általa szervezett - Wekerlei Napok-béli bábszínház-előadás lebonyolítására. A Honismeret lapban folytatódott a Magyar Kollégium történeteiből című sorozat. Ez a periodika jó lehetősége arra, hogy a Magyar Kollégium Magyarországon is propagandát fejthessen ki. A Magyar Kollégium munkájának jelentősége a visszajelzések szerint elsősorban a napi kapcsolattartásban és az azonnali segítségnyújtásban mutatkozik meg. Idén is sok határon túli szervezet volt hálás a pályázati- és egyéb információk gyors továbbításáért. Különösen jó visszhangja volt a - most a Budapesti Művelődési Központtal együtt - újraindított pályázatfigyelői szolgáltatásnak, melynek során a kisebbségben élő kollegák olyan pályázatkiírásokról kapnak információt, melyeket határon túliaknak (is) írtak ki.

10 Finanszírozás A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület három pályázatot nyújtott be működési költségeinek fedezésére. Ezek közül mind eredményes volt. A megpályázott összegnek 15,3 %-át sikerült elnyerni. A siker nagyrészt annak köszönhető, hogy néhány kuratóriumban a döntéshozó grémium egy-egy tagja ismeri a Magyar Kollégium munkáját. Különösen örvendetes, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram által második alkalommal kiírt pályázaton a Magyar Kollégium ismét sikerrel szerepelt. Bár az elnyert összeg most csak fele volt az előző évinek, a biztonságos működést lehetővé tette. Konkrét projekt támogatásának elnyerésére a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület tíz pályamunkát adott be, ezek közül kettő volt sikertelen. Az így megpályázott összegnek 23,3 %-át sikerült elnyerni. (Ha nem számítjuk bele a megismételt pályázatot akkor 26,5 %- os a siker.) A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a Magyar Kollégium által szervezett nagyrendezvények mérete és költségvetése akkora, hogy azok finanszírozása csak úgy lehetséges, hogy több helyre is be kell nyújtani pályázatot, s az is fontos, hogy azok nagyobbik része sikeres is legyen. S még így is szükséges a más szervezetekkel való összefogás. (Aminek - persze - további előnyei is vannak.) (Ld. még az A Magyar Kollégium által benyújtott pályázatok 2005-ben c. táblázatot!) A pályázatok lebonyolításáért felszámítható 5 % átalányból a Magyar Kollégiumnál maradt összeg Ft. A Magyar Kollégium továbbra sem mondhat le a pályázatokon elnyerhető összegekről. Ezért fontos, hogy a pályázással járó munka megosztódjék. A Magyar Kollégium pártok segítségét továbbra sem kívánja igénybe venni. Tervek A Magyar Kollégium a jövőben a korábbinál is jobban igyekszik együttműködni más szervezetekkel, illetve elősegíteni ezek kapcsolatát. A konkrét tevékenység ezután is elsősorban a már működő folyamatok folytatása, illetve az alkalomszerűen jelentkező igények kielégítése lesz. A Magyar Kollégium továbbra is elsősorban az egész Kárpát-medence kisebbségben élő magyarságát kívánja segíteni kulturális munkájában. Feltétlenül meg akarja rendezni ezután is a Budakalászi Találkozót és a Civil Akadémiát. Ismét meg kívánja szervezni a Wekerlei Székelykapu-Napot. Bízik abban, hogy 2006-ban is lesz lehetősége az Advent-program folytatására és újra rendezhet kiállítást Kós Károly házainak fényképeiből, valamint Térzenét a Kós Károly téren. (Ld. még: Tervek 2007-re)

11 Támogatók A Magyar Kollégiumnak a esztendőben végzett munkáját a következők segítették: A Nemzeti Civil Alapprogram, a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázatain elnyert öszszegek. Ezek tették lehetővé a szervezet működését. A Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának anyagi támogatása továbbá fontos konkrét programok (Wekerlei Székelykapu-Nap, a Kós Károly házaikiállítások) megvalósulását is lehetővé tette. A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz, a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszteréhez, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Főosztályához, valamint a Budapest Bank Budapestért Alapítványhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek nélkül nem valósulhatott volna meg az Advent a felvidékiekkel program. A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatása a Térzene a Wekerlén programok létrehozását tették lehetővé. A Magyar Művelődési Intézet több program társszervezőjeként azok sikerét segítette elő. Szolgáltatásaival további segítséget is nyújtott. A Magyar Kultúra Alapítvány kedvezményes szállás-áraival járult hozzá az Advent a felvidékiekkel rendezvény sikeréhez. A Wekerlei Társaskör Egyesület, helyiségének térítésmentes rendelkezésére bocsátásával segítette a Magyar Kollégiumot. Többek között a Budapesti Művelődési Központ szolgáltatása tette lehetővé, hogy a kisebbségben élő kollegák a lehető leghamarabb értesüljenek a legfrissebb pályázati kiírásokról. A Civil Rádió a propagandamunkában nyújtott segítséget. A Magyar Kollégium köszönetet mond a fenti szervezeteknek és mindazoknak, akik egyéb módon támogatták évi munkáját. Budapest, június 9-én Romhányi András a Magyar Kollégium Kulturális Egyesület elnöke

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2014. év Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Uri utca 49 Budapest, 2015.05.01. Társadalmi szervezet vezetője 1 Közhasznúsági jelentés részei 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben