Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009."

Átírás

1 Mérlegképes könyvelők továbbképzése Mérlegképes továbbképzés tematika 2009 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.2. fejezetpont] dr. Adorján Csaba [1.3. fejezetpont] Lucz Zoltánné [2.1. fejezetpont] Papp Julianna [2.2. fejezetpont] Lektorálta Mészáros László Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, Aktuális számviteli kérdések (8 óra)

2 1.1. A számviteli előírások változásai (1 óra) A számviteli törvény többszöri módosításának indoka Az évközben hatályba lépett módosítások A január 1-jétől hatályos változások (a évi beszámoló készítésekor is alkalmazhatók) kapott fejlesztési támogatás visszafizetése értékesítés nettó árbevétele kerekítési különbözet értékesített és később visszavett eszközök befektetett pénzügyi eszközök kamatai a teljesítés időpontja ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok A évi számviteli beszámoló közzétételéhez kapcsolódó változások (a Cégtörvény módosult előírásai szerint) o ha a közzététel április 30-áig megtörtént o ha a közzététel május 1-je vagy azt követően történik A számviteli beszámoló közzétételének megváltozott szabályai o elektronikus úton, kormányzati portálon keresztül o elektronikus űrlap tartalma, szerepe o a küldő felelőssége o az elektronikus úton megküldött beszámoló részei, formája, jóváhagyása o az állami adóhatóság szerepe o a cég megszűntnek nyilvánítása A január 1-jétől hatályos változások (csak a üzleti évben alkalmazhatók) o devizában történő könyvvezetés, beszámolókészítés feltételei o az összevont (konszolidált) beszámolókészítés alóli mentesülés o a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása (a nyilvántartás adatai: kötelező, önkéntes, nyilvános, továbbképzés)

3 Átlagos készpénzkészlet megállapítása o a számviteli törvény új előírása o kire terjed ki o a készpénz naptári hónaponként számított napi átlagának kiszámítása (az átlagszámításnál figyelembe veendő, példával) o a naptári hónaponként számított napi átlag és a napi készpénz záró állomány maximális értéke közötti kapcsolat, összefüggés o indokolt esetben a pénzkezelési szabályzat módosítása Sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítése o lényege, részei o kik alkalmazhatják? milyen feltételek mellett? meddig? o nem lehet alkalmazni vagy csak korlátozottan a számviteli törvény előírásai közül o az áttéréshez kapcsolódó feladatok o az ezt választókra vonatkozó egyéb egyszerűsítő előírások 1.2. A számviteli törvény és az áfa-törvény összefüggései a számlázás, a bizonylatolás tekintetében (1 óra) A számviteli bizonylattal szembeni követelmények: o mi a számviteli bizonylat o mikor és hogyan kell kiállítani o mit kell tartalmaznia o a számla mikor lehet számviteli bizonylat Az áfa-törvény szerint: o a számla fogalma o a számla adattartalma o számlakibocsátási kötelezettség o mikor nem kell számla

4 A számla adatainak helyesbítése: számlával egy tekintet alá eső okirat helyesbítő, stornó számla mikor kell kiállítani és mit tartalmazzon o az áfa-törvény, illetve a számviteli törvény szerint árengedmények érvényesítése A teljesítés helye és időpontja o mikor azonos, mikor eltérő az áfa-törvény, illetve a számviteli törvény szerint kapcsolata az áfa-fizetési kötelezettség keletkezése időpontjával az áfa könyvelése, ha eltér a teljesítés időpontja a számla, mint az áfa elszámolásának, illetve a könyvelés bizonylata A devizában kiállított számla forintra történő átszámítása a számviteli előírások szerint az adó alapjának meghatározása az áfa-törvény szerint eltérő árfolyamok használatának következményei 1.3. Az átalakulás számvitele (6 óra) Az átalakulások általános szabályai Az átalakulások fogalma, fajtái Az átalakulások jogszabályi háttere Az átalakulás fogalma Az átalakulások fajtái, jellemzői Társasági forma változtatása lehetőségek, felelősségi viszonyok változása Egyesülés beolvadás, összeolvadás

5 Szétválás különválás, kiválás Az átalakulások közös szabályai Az átalakulások alapítástól eltérő szabályai előtársasági időszak felszámolás, végelszámolás időszaka jegyzett, de még be nem fizetett tőke problémája részvénytársaság létrehozása átalakulással általában csak zártkörűen Az átalakulási folyamat (főbb teendők, határidők) áttekintése első döntés az átalakulásról időpont meghatározásának lehetőségei vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek elkészítése átalakulási terv kell, nem kell, készítésének szabályai tartalma jogutód társasági szerződésének tervezete (jogelőd társasági szerződésének módosítása) második döntés az átalakulásról, a tervezetek elfogadása (egy döntéssel történő átalakulás) átalakulás közzététele átalakulási dokumentumok cégbírósághoz történő benyújtása cégbírósági bejegyzés (átalakulás napjának meghatározása) végleges vagyonmérlegek elkészítése megszűnő társaságoknál tevékenységet lezáró beszámoló, adóbevallás elkészítése számviteli nyilvántartások rendezése végleges vagyonmérlegek, illetve beszámoló(k) letétbe helyezése A vagyonmérleg-tervezetek Vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek összeállításának főbb kérdései Fordulónap meghatározásának gyakorlati problémái Vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek elfogadásának határideje A vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet könyvvizsgálata kizáró feltételek Felügyelő bizottság szerepe az átalakulásban

6 Az átalakuló társaság (jogelőd) vagyonmérleg-tervezete A nyilvántartások zárása nélkül kritérium alkalmazásának gyakorlati problémái A vagyonleltár és a fordulónapi értékelés kapcsolata A vagyonmérleg-tervezet összeállítása előtt kiszűrendő mérlegtételek Az Szt. szerinti beszámoló mérlegének felhasználási szabályai Piaci értéken történő értékelés lehetősége kizáró okok Piaci értéken történő értékelés szempontjai Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezetének utolsó (átértékelt) oszlopa, több jogutód kezelése Az átalakulással létrejövő társaság (jogutód) vagyonmérleg-tervezete Az átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezetének tagolása A jogelőd társaság (társaságok) vagyonának elhelyezése A tőkeemelések kezelése a tervezetben Kötelező tőkeemelések esetei A tőkeleszállítások kezelése a tervezetben Kiadandó vagyonérték meghatározásának problémái Kiadandó vagyon és a részesedés névértéke közötti különbség kezelése pozitív, illetve negatív eredménytartalék esetén Lekötött tartalék tőkekivonásra jutó részének problémái Kilépő (tőkeleszállítás) tulajdonosokkal történő elszámolás határideje A saját tőke önkéntes vagy kötelező átrendezése A rendezés oszlop szerepe Várható veszteségre fedezet képzés oka, elmaradásának veszélyei, következményei Negatív eredménytartalék megszüntetése a probléma megoldásának lehetőségei Jogelőd(ök) eredménytartalékának módosítási lehetősége (tiltása) a jogutód(ok) vagyonmérlegében. Az átalakulással kapcsolatos adófizetési kötelezettségre fedezet képzés Teendők a tervezetek összeállítását követően Második döntés az átalakulásról társasági szerződésben rendezendő témák Az átalakulás napjának meghatározása A munkavállalói érdekképviseleti szervek tájékoztatása Az átalakulás közzétételének szabályai Biztosíték a hitelezőknek

7 lehetőségek, kizáró feltételek Átalakulás bejelentése a cégbíróságnak mikor, hova Cégbírósági bejegyzéshez/átalakulás napjához kapcsolódó teendők Cégbírósági bejegyzés határideje Átalakulás napjának meghatározása Teendők az átalakulás bejegyzésének megtagadása esetén A végleges vagyonmérlegek (vagyonleltárak) Jogelőd, jogutód gazdasági eseményei elhatárolásának gyakorlati problémái A jogelőd nevére szóló bizonylatok kezelése az átalakulás napját követően Végleges vagyonmérleg összeállításának szabályai beolvadás esetén az átvevő gazdasági társaságnál, illetve kiválás esetén annál a gazdasági társaságnál, amelyikből kiválnak Átalakulással megszűnő gazdasági társaságok beszámoló összeállítási teendői és határidők adóbevallási teendői és határidők A végleges vagyonmérlegek összeállítási szabályainak eltérése a vagyonmérleg tervezettől jogelődnél jogutódnál A tőkeemelések, tőkeleszállítások eltérő kezelése (a vagyonmérleg tervezetben, végleges vagyonmérlegben) ennek okai. Végleges vagyonmérlegek alátámasztása vagyonleltárral Átértékelés gyakorlati problémái a végleges vagyonmérlegben Saját tőke követelmény érvényesülése a végleges vagyonmérlegben Vagyonmérleg tervezet szerinti saját tőke és végleges vagyonmérlegben megjelenő saját tőke vizsgálata az eltérések kezelése Teendők, ha nem teljesülnek a saját tőkével szembeni követelmények (tervezet, bejegyzés, Gt.) Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata Végleges vagyonmérlegek elfogadása, közzététele, letétbe helyezése Társasági forma váltással történő átalakulás specialitásai A vagyonmérlegek felépítése társasági forma váltás esetén Az átalakulással kapcsolatos számviteli elszámolások társasági forma váltás esetén a jogelődnél a jogutódnál A jogelőd és jogutód vagyona eltéréseinek kezelése

8 átértékelés, különbözetek, és ezek rendezése Tárgyi eszközök, immateriális javak (stb.) értékének a kezelése a jogutódnál Átalakulás egyesüléssel Az egyesülések általános szabályai Az átalakulások általános szabályain kívül az egyesülésekre vonatkozó speciális szabályok: A versenytörvény (1996. évi LVII. számú tv.) egyesülésekkel kapcsolatos előírásai Az egyesülő gazdasági társaságok legfőbb szerveinek üléseivel kapcsolatos szabályok Az egyesülő gazdasági társaságok vagyonmérlegeinek könyvvizsgálati szabályai Egyesülési szerződés összeállítása, főbb tartalmi elemei Az egyesülés szükségességének indoklása Részvénytársaságok egyesülése esetén a részvények cserearányának, kiegészítő készpénzfizetés mértékének meghatározása módszerek, számítási problémák Az egyesülés esetén a jogelődök vagyonmérlegeinek specialitásai Összeolvadás esetén az összeolvadók vagyonmérlegei Beolvadás esetén a beolvadó és az átvevő vagyonmérlegének az eltérései Az egyesülés esetén a jogutód vagyonmérlegének specialitásai Több jogelőd kezelése a vagyonmérlegben Kölcsönös részesedések kiszűrése beolvadás, összeolvadás esetén, különbözetek kezelése A kölcsönös követelések, kötelezettségek kiszűrése beolvadás, összeolvadás esetén, különbözetek kezelése Az egyesülésekkel kapcsolatos számviteli elszámolások A beolvadó gazdasági társaság teendői. Az átvevő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegének összeállítási szabályai Az átvevő gazdasági társaságnál a beolvadás elszámolása bruttó módszer nettó módszer Különbözetek és rendezés oszlop adatainak kezelése

9 Összeolvadás esetén a számviteli teendők Átalakulás szétválással A szétválások általános szabályai Szétválási szerződés készítése, főbb tartalmi elemei. Egyszemélyes gazdasági társaság szétválásának specialitásai Vagyon megosztásának gyakorlati problémái Jogok és kötelezettségek megosztása a jogutódok között Részvénytársaságok szétválásának specialitásai A szétválási vagyonmérleg (jogelőd) specialitásai Vagyon több jogutódra történő megosztásának bemutatása Kiválás esetén a vagyonmérleg felépítése Különválás esetén a vagyonmérleg felépítése A szétválás esetén a jogutódok vagyonmérlegeinek specialitásai Kiválás esetén (akiből kiváltak) a kiválás után rendezendő tételek tőkeemelés tőkekivonás saját tőke rendezése A kiválással létrehozott társaság vagyonmérlegének felépítése átértékelések kezelése tőkeemelés, tőkekivonás saját tőke átrendezése (esetlegesen a felértékelés adójára tartalékképzés) A szétválásokkal kapcsolatos számviteli elszámolások A különválás esetén a jogelőd és a jogutódok számviteli teendői A kiválás esetén annak a társaságnak az elszámolása, amelyből kiválnak végleges vagyonmérleg összeállítása kiválással létrehozott társasághoz átkerült vagyon kivezetése különbözetek, saját tőke rendezés oszlopokban szereplő vagyonváltozások könyvelése gyakorlatban felmerülő problémák bemutatása A kiválással létrejött társaság számviteli teendői Kiválás és beolvadás kombinációja

10 Kombinált átalakulás bemutatása (kiválással, beolvadással történő összehasonlítás) Jogelőd gazdasági társaságok Jogutód gazdasági társaságok Kombinált átalakulás esetén a vagyonmérlegek felépítésének a specialitásai A vagyon átértékelésével kapcsolatos kérdések Számviteli teendők az átalakuló társaság tulajdonosánál Az elszámolások időpontjának meghatározásával kapcsolatos gyakorlati problémák A megszűnő részesedések kivezetésének szabályai (kiválás, beolvadás specialitásai) A jogutód társaság részesedésének állományba vétele (értékek meghatározása) Az esetleges tőkekivonás miatti eszközátvétel elszámolása Kedvezményezett átalakulások miatti nyilvántartások Átalakulások adózási specialitásai Társasági adótörvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Kedvezményezett átalakulás fogalma alkalmazásának feltételei alkalmazásának következményei alkalmazásának hatása a társasági szerződésre Jogelőd kötelezettségei felértékelés miatti adóalap korrekciók megszűnés miatti adóalap korrekciók Jogutód kötelezettségei felértékelés miatti adóalap korrekció kiválás esetén tárgyi eszközök, immateriális javak miatti adóalap korrekciók kedvezményezett átalakulás esetén, illetve ha nem kedvezményezett az átalakulás (döntési lehetőségek bemutatása) Negatív adóalap (elhatárolt veszteség) figyelembe vételének szabályai Az átalakuló társaság tulajdonosának adóalap korrekciói kedvezményezett, illetve nem kedvezményezett átalakulás esetén Egyéb jogszabályok átalakulásokkal kapcsolatos előírásai Áfa törvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Áfa mentes, áfa köteles átalakulás Az adózás rendjét érintő szabályok (minden adónemnél) Adóbevallási, illetve adó befizetési kötelezettségek a jogelődnél, jogutódnál Bejelentési kötelezettségek Adóelőleg bevallásával kapcsolatos kötelezettségek

11 Illetéktörvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Illetékmentesség feltételei Mely esetek során nem érvényesül az illetékmentesség Az átalakulásokkal kapcsolatos eljárási illetékek HIPA bevallással, bejelentéssel kapcsolatos feladatok Speciális átalakulások Szövetkezetek átalakulásával kapcsolatos specialitások Egyéni vállalkozó/egyéni cég társasággá történő átalakulásának specialitásai Ügyvédi iroda, alapítvány átalakulásának specialitásai Kht. megszűnésével, illetve társaságként történő továbbműködésével kapcsolatos szabályok Zrt. és Nyrt. közötti társasági forma váltással kapcsolatos szabályok 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (8 óra) 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai (6 óra) Személyi jövedelemadó Adótábla, adójóváírás Adókedvezmények Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények Háztartási adókedvezmény Adómentes juttatások Művelődési intézményi szolgáltatás juttatása Személygépkocsi magáncélú használata

12 Költségtérítések Hivatali, üzleti utazás költségtérítése Képzés költsége Természetbeni juttatások Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások Adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés Az adó megállapítása, megfizetése Egyszerűsített bevallás Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül Munkáltatói adómegállapítás Az adókötelezettség keletkezése, a jövedelem megszerzésének időpontja, nyilvántartási szabályok Egyéni vállalkozókat érintő változások Fejlesztési tartalék, kedvezményes adókulcs Rendezett munkaügyi kapcsolatok Egyéni vállalkozó osztalékadózása Az új cégautó adóval összefüggő változások Átalányadózás Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások Kistermelői értékhatár Saját bor értékesítése Mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozata Cégautó Tőkejövedelmek Kamatjövedelem Osztalékjövedelem Árfolyamnyereség Tagi kölcsön elengedése Külföldről hazahozott jövedelmek

13 Társasági adó Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei Európai Uniós támogatásokra irányadó rendeletek Közhasznú társaságok jogállásának megszűnése Egyszerűsített vállalkozói adó Számlatartási kötelezettség Cégautó adó Fordított adózás Különadó Magánszemélyek adóelőlege Általános forgalmi adó Ingatlanra vonatkozó szabályozás változásai Ingatlan-bérbeadás Fordított adózás Importtal, adóraktározással kapcsolatos módosulások Adómentes termékimport Import áfa önadózással történő megállapítása Adóraktározási eljárás

14 Import áfa önadózással történő megállapítására vonatkozó engedély Számlázással kapcsolatos módosítások Nyugtakibocsátás alóli mentesülés Számla adattartalma Számla-kibocsátási kötelezettség Ésszerű idő fogalmának bevezetése a számlázási határidők tekintetében Adólevonási tilalmak Adófizetési kötelezettség keletkezése Utazásszervezés Az utazásszervezési szolgáltatás Az utas fogalma A pozíciószámra összesíthető árrés-számítás Helyi adók Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség Építményadó Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség Az adókötelezettség keletkezése Helyi iparűzési adó Adóhatóságok együttműködése Illetékek Követelés elengedése, tartozásátvállalás, engedményezés Illetékmentesség Személyes illetékmentesség Illetékmentesség örökléskor

15 Telek feltételes mentessége A visszterhes vagyonátruházási illeték Ingatlan- és gépjármű forgalmazók illetéke A feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetéke Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke Illetékmentességek, illetékkedvezmények Az államigazgatási eljárási illetékek Illetékmentesség Az igazgatási és bírósági szolgáltatások díja Az államigazgatási eljárási illeték és bírósági eljárási illeték megfizetése Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése Gépjárműadó Az adó alanya, adófizetésre kötelezett Autóbuszok adómentessége Adóhatósági beazonosítás Cégautóadó Az adó tárgya Az adó alanya Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése Adómentesség Az adó mértéke A kétszeres adóztatás kizárása Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése

16 Társadalombiztosítás Járulékmértékek Egészségügyi szolgáltatási járulék összege Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése Többes kiegészítő tevékenységet folytató egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése Kiegészítő tevékenységet folytató baleseti ellátásának alapja Jogviszony-ellenőrzéssel kapcsolatos változások Járulékalap meghatározás tartósan külföldön történő foglalkoztatásnál tanulók, hallgatók, Külföldi biztosítás bejelentése NYENYILAP Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulás elszámolása, bevallása Közteher alapok egységesítése Szakképzési hozzájárulás Adózás rendje Egyszerűsítés, adóadminisztráció Képviseleti szabályok Munkáltatói adómegállapítás Új egyszerűsített bevallás magánszemélyeknek Bevallással egyenértékű elektronikus nyilatkozat Az adóbevallás kijavítása Csoportos áfa-alanyiság bevallási kötelezettsége Igazolás kiadásának a határideje Nyilatkozattal választható pótlékmentes részletfizetés Súlyosítási tilalom Elektronikus ügyintézés körének bővülése Adótartozás Éves bevallás, befizetés határidejének változása Bevallás ideiglenes iparűzési tevékenység esetén Külföldi munkavállaló munkaviszonyának megszűnése Székhely-szolgáltatás esetén bejelentendő adatkör bővülése

17 Biztosítotti státusz tisztázása Bejelentés foglalkoztatotti jogutódlásnál Egészségügyi járulékfizetés megszűnése Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai, feketegazdaság visszaszorítása Közbeszerzéses kifizetéshez kapcsolódó felelősségi szabályok, nullás adatbázis Igazolás kifizetésekről Kapcsolódó vizsgálat Próbavásárlás jegyzőkönyve Az elévülés nyugvása Szigorúbb adóbírság szándékos adórövidítés esetén Szigorúbb adóhiány megállapítás Bírságolható személyek körének bővítése Számlatartási kötelezettség megsértése Igazolatlan eredetű áru forgalmazása Készpénzforgalom korlátozása Adószám-felfüggesztés szabályainak módosulása Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás felszámolás TEÁOR osztályozás régi-új rendje Számviteli beszámolók közzétételének új rendje Új végelszámolási záró-bevallási határidők Végelszámolás befejezésekor alkalmazandó új szabályok Végrehajtás Átvezetés E-árverés ingatlanokra Egyéb Módosítások A hallgatás beleegyezés elv kizárása Kézbesítési szabályok változása

18 Az elévülés megszakadása végrehajtásnál Előtársaság 2.2. A környezetvédelmi termékdíj (2 óra) A környezetvédelmi termékdíj szabályozás elemei 2009-től Főbb területek: a termékdíj mint közgazdasági szabályozóeszköz célja, jogszabályi háttér, fogalmak, a termékdíjköteles termékek köre (kiemelten a csomagolás), a termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, a kötelezettség keletkezési időpontjára vonatkozó szabályok, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásának jogszabályi lehetőségei, mentesség a termékdíjfizetés alól, a termékdíj visszaigénylésének jogcímei, termékdíjkedvezmény, vállalkozások tipikus kötelezettségei, változások január 1-jétől Stratégiák és eljárások a környezetvédelmi termékdíj területén a termékdíj megállapításának, bevallásának és befizetésének ellenőrzése egyéni mentesség a gyakorlatban, csatlakozás koordináló szervezethez, a termékdíj átvállalása a gyakorlatban, a termékdíj ellenőrzése, a VPOP eljárása, a jogalkotó szándékai, a szabályozás jövője, várható változások, újrahasználható csomagolással kapcsolatos stratégiák Értelmezési dilemmák, gyakori kérdések a problematikus jogszabályi előírások értelmezése, a gazdálkodók gyakori kérdései (és a válaszok) Gyakorlati teendők: bejelentés, bevallás, nyilvántartás

19 a nyilvántartás módja (külön kiemelve a göngyölegek, visszaváltható csomagolások, raklapok), gyakori nyilvántartási dilemmák, bejelentés és bevallás a VPOP felé, a termékdíj visszaigénylése, számlán való feltüntetési kötelezettség, egyéb gyakorlati kérdések, részletes példák: o termékdíj-fizetési kötelezettség összegének kiszámítása, o bejelentés, bevallás nyomtatványainak kitöltése, o számlafeliratok A múlt rendezése a lényeges változások áttekintése 2004-ig visszamenően, a legjellemzőbb elmaradások, ellenőrzési szempontból kockázatos területek, teendők határidők elmulasztása esetén visszamenőleges bevallás és beszámolás Konzultáció AJÁNLOTT SZAKIRODALOM A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) A gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. tv.) A cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (2006. évi V. tv.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. tv.) Az általános forgalmi adóról szóló törvény (2007. évi CXXVII. tv.) Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. tv.) Az illetékekről szóló törvény (1990. évi XCIII. tv.) A helyi adókról szóló törvény (1990. évi C. tv.) A szövetkezetekről szóló törvény (2006. évi. X. tv.)

20 A tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) ˆˆˆˆˆ M

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzintézeti szakterület 2009.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzintézeti szakterület 2009. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzintézeti szakterület 2009. 1 A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. fejezetpont 1.1.1.-1.1.6. fejezetalpont és

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba

Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata. Előadó: dr. Adorján Csaba Gazdasági társaságok átalakulásának könyvvizsgálata Előadó: dr. Adorján Csaba egyetemi adjunktus A fordulónapra készített mérleg összeállítása során érvényesül a vállalkozás folytatásának elve, összeállításának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Aktuális számviteli kérdések 2017.

Aktuális számviteli kérdések 2017. Aktuális számviteli kérdések 2017. I. Számviteli törvény változásai 2016 évközi és a 2017-es változások I.1. A számviteli törvény 2016 évközi változásai 1. Az IFRS-ekkel összefüggő módosítások 2. Jogharmonizációs

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről tölti ki! Benyújtás, postára adás napja év hó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1999. (XII.19.) Önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2013.01.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Adózás 2009. tervezett változások

Adózás 2009. tervezett változások Adózás 2009 (az építési szakmát leginkább érintő) tervezett változások XXIII. TÉGLÁS NAPOK Balatonfüred, 2008. november 6-7. Dr. Juhász István Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉS/BEVALLÁS PÓTLÁS. adóévről POGÁNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről VISEGRÁD önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év...

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: év hó nap megnevezése:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:... év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Az adóhatóság címe: 2213 Monorierdő, Béke köz 13. Az iparűzési adószámla

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Gyöngyösoroszi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig.

II./ Bevallási időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévről HALMAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap

Bevallási határidő: 2009. 06. 02. ev hó.nap Bevallási határidő: 2009. 06. 02. Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Tokaj Város Jegyzője Adóiroda ev hó.nap Adóhatóság azonosító száma: 1. AZONOSÍTÓ AATOK

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. Bejelentés jellege (iparűzési adó évközi bevezetése: 2013.07.01-től) Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

I. Bejelentés jellege (iparűzési adó évközi bevezetése: 2013.07.01-től) Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az Osli Község Önkormányzat 5/2013.(05.22) rendelete alapján

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó..

2.8. A Htv. 37. (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési törvény szerint mezőgazdasági. 4. Bevallási időszak..év hó.. naptól.. év. hó.. tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 200... év..hó..nap átvevő aláírása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről a karcagi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben