Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérlegképes könyvelők továbbképzése. Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája 2009."

Átírás

1 Mérlegképes könyvelők továbbképzése Mérlegképes továbbképzés tematika 2009 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.2. fejezetpont] dr. Adorján Csaba [1.3. fejezetpont] Lucz Zoltánné [2.1. fejezetpont] Papp Julianna [2.2. fejezetpont] Lektorálta Mészáros László Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, Aktuális számviteli kérdések (8 óra)

2 1.1. A számviteli előírások változásai (1 óra) A számviteli törvény többszöri módosításának indoka Az évközben hatályba lépett módosítások A január 1-jétől hatályos változások (a évi beszámoló készítésekor is alkalmazhatók) kapott fejlesztési támogatás visszafizetése értékesítés nettó árbevétele kerekítési különbözet értékesített és később visszavett eszközök befektetett pénzügyi eszközök kamatai a teljesítés időpontja ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok A évi számviteli beszámoló közzétételéhez kapcsolódó változások (a Cégtörvény módosult előírásai szerint) o ha a közzététel április 30-áig megtörtént o ha a közzététel május 1-je vagy azt követően történik A számviteli beszámoló közzétételének megváltozott szabályai o elektronikus úton, kormányzati portálon keresztül o elektronikus űrlap tartalma, szerepe o a küldő felelőssége o az elektronikus úton megküldött beszámoló részei, formája, jóváhagyása o az állami adóhatóság szerepe o a cég megszűntnek nyilvánítása A január 1-jétől hatályos változások (csak a üzleti évben alkalmazhatók) o devizában történő könyvvezetés, beszámolókészítés feltételei o az összevont (konszolidált) beszámolókészítés alóli mentesülés o a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása (a nyilvántartás adatai: kötelező, önkéntes, nyilvános, továbbképzés)

3 Átlagos készpénzkészlet megállapítása o a számviteli törvény új előírása o kire terjed ki o a készpénz naptári hónaponként számított napi átlagának kiszámítása (az átlagszámításnál figyelembe veendő, példával) o a naptári hónaponként számított napi átlag és a napi készpénz záró állomány maximális értéke közötti kapcsolat, összefüggés o indokolt esetben a pénzkezelési szabályzat módosítása Sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítése o lényege, részei o kik alkalmazhatják? milyen feltételek mellett? meddig? o nem lehet alkalmazni vagy csak korlátozottan a számviteli törvény előírásai közül o az áttéréshez kapcsolódó feladatok o az ezt választókra vonatkozó egyéb egyszerűsítő előírások 1.2. A számviteli törvény és az áfa-törvény összefüggései a számlázás, a bizonylatolás tekintetében (1 óra) A számviteli bizonylattal szembeni követelmények: o mi a számviteli bizonylat o mikor és hogyan kell kiállítani o mit kell tartalmaznia o a számla mikor lehet számviteli bizonylat Az áfa-törvény szerint: o a számla fogalma o a számla adattartalma o számlakibocsátási kötelezettség o mikor nem kell számla

4 A számla adatainak helyesbítése: számlával egy tekintet alá eső okirat helyesbítő, stornó számla mikor kell kiállítani és mit tartalmazzon o az áfa-törvény, illetve a számviteli törvény szerint árengedmények érvényesítése A teljesítés helye és időpontja o mikor azonos, mikor eltérő az áfa-törvény, illetve a számviteli törvény szerint kapcsolata az áfa-fizetési kötelezettség keletkezése időpontjával az áfa könyvelése, ha eltér a teljesítés időpontja a számla, mint az áfa elszámolásának, illetve a könyvelés bizonylata A devizában kiállított számla forintra történő átszámítása a számviteli előírások szerint az adó alapjának meghatározása az áfa-törvény szerint eltérő árfolyamok használatának következményei 1.3. Az átalakulás számvitele (6 óra) Az átalakulások általános szabályai Az átalakulások fogalma, fajtái Az átalakulások jogszabályi háttere Az átalakulás fogalma Az átalakulások fajtái, jellemzői Társasági forma változtatása lehetőségek, felelősségi viszonyok változása Egyesülés beolvadás, összeolvadás

5 Szétválás különválás, kiválás Az átalakulások közös szabályai Az átalakulások alapítástól eltérő szabályai előtársasági időszak felszámolás, végelszámolás időszaka jegyzett, de még be nem fizetett tőke problémája részvénytársaság létrehozása átalakulással általában csak zártkörűen Az átalakulási folyamat (főbb teendők, határidők) áttekintése első döntés az átalakulásról időpont meghatározásának lehetőségei vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek elkészítése átalakulási terv kell, nem kell, készítésének szabályai tartalma jogutód társasági szerződésének tervezete (jogelőd társasági szerződésének módosítása) második döntés az átalakulásról, a tervezetek elfogadása (egy döntéssel történő átalakulás) átalakulás közzététele átalakulási dokumentumok cégbírósághoz történő benyújtása cégbírósági bejegyzés (átalakulás napjának meghatározása) végleges vagyonmérlegek elkészítése megszűnő társaságoknál tevékenységet lezáró beszámoló, adóbevallás elkészítése számviteli nyilvántartások rendezése végleges vagyonmérlegek, illetve beszámoló(k) letétbe helyezése A vagyonmérleg-tervezetek Vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek összeállításának főbb kérdései Fordulónap meghatározásának gyakorlati problémái Vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérleg-tervezetek elfogadásának határideje A vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet könyvvizsgálata kizáró feltételek Felügyelő bizottság szerepe az átalakulásban

6 Az átalakuló társaság (jogelőd) vagyonmérleg-tervezete A nyilvántartások zárása nélkül kritérium alkalmazásának gyakorlati problémái A vagyonleltár és a fordulónapi értékelés kapcsolata A vagyonmérleg-tervezet összeállítása előtt kiszűrendő mérlegtételek Az Szt. szerinti beszámoló mérlegének felhasználási szabályai Piaci értéken történő értékelés lehetősége kizáró okok Piaci értéken történő értékelés szempontjai Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezetének utolsó (átértékelt) oszlopa, több jogutód kezelése Az átalakulással létrejövő társaság (jogutód) vagyonmérleg-tervezete Az átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezetének tagolása A jogelőd társaság (társaságok) vagyonának elhelyezése A tőkeemelések kezelése a tervezetben Kötelező tőkeemelések esetei A tőkeleszállítások kezelése a tervezetben Kiadandó vagyonérték meghatározásának problémái Kiadandó vagyon és a részesedés névértéke közötti különbség kezelése pozitív, illetve negatív eredménytartalék esetén Lekötött tartalék tőkekivonásra jutó részének problémái Kilépő (tőkeleszállítás) tulajdonosokkal történő elszámolás határideje A saját tőke önkéntes vagy kötelező átrendezése A rendezés oszlop szerepe Várható veszteségre fedezet képzés oka, elmaradásának veszélyei, következményei Negatív eredménytartalék megszüntetése a probléma megoldásának lehetőségei Jogelőd(ök) eredménytartalékának módosítási lehetősége (tiltása) a jogutód(ok) vagyonmérlegében. Az átalakulással kapcsolatos adófizetési kötelezettségre fedezet képzés Teendők a tervezetek összeállítását követően Második döntés az átalakulásról társasági szerződésben rendezendő témák Az átalakulás napjának meghatározása A munkavállalói érdekképviseleti szervek tájékoztatása Az átalakulás közzétételének szabályai Biztosíték a hitelezőknek

7 lehetőségek, kizáró feltételek Átalakulás bejelentése a cégbíróságnak mikor, hova Cégbírósági bejegyzéshez/átalakulás napjához kapcsolódó teendők Cégbírósági bejegyzés határideje Átalakulás napjának meghatározása Teendők az átalakulás bejegyzésének megtagadása esetén A végleges vagyonmérlegek (vagyonleltárak) Jogelőd, jogutód gazdasági eseményei elhatárolásának gyakorlati problémái A jogelőd nevére szóló bizonylatok kezelése az átalakulás napját követően Végleges vagyonmérleg összeállításának szabályai beolvadás esetén az átvevő gazdasági társaságnál, illetve kiválás esetén annál a gazdasági társaságnál, amelyikből kiválnak Átalakulással megszűnő gazdasági társaságok beszámoló összeállítási teendői és határidők adóbevallási teendői és határidők A végleges vagyonmérlegek összeállítási szabályainak eltérése a vagyonmérleg tervezettől jogelődnél jogutódnál A tőkeemelések, tőkeleszállítások eltérő kezelése (a vagyonmérleg tervezetben, végleges vagyonmérlegben) ennek okai. Végleges vagyonmérlegek alátámasztása vagyonleltárral Átértékelés gyakorlati problémái a végleges vagyonmérlegben Saját tőke követelmény érvényesülése a végleges vagyonmérlegben Vagyonmérleg tervezet szerinti saját tőke és végleges vagyonmérlegben megjelenő saját tőke vizsgálata az eltérések kezelése Teendők, ha nem teljesülnek a saját tőkével szembeni követelmények (tervezet, bejegyzés, Gt.) Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata Végleges vagyonmérlegek elfogadása, közzététele, letétbe helyezése Társasági forma váltással történő átalakulás specialitásai A vagyonmérlegek felépítése társasági forma váltás esetén Az átalakulással kapcsolatos számviteli elszámolások társasági forma váltás esetén a jogelődnél a jogutódnál A jogelőd és jogutód vagyona eltéréseinek kezelése

8 átértékelés, különbözetek, és ezek rendezése Tárgyi eszközök, immateriális javak (stb.) értékének a kezelése a jogutódnál Átalakulás egyesüléssel Az egyesülések általános szabályai Az átalakulások általános szabályain kívül az egyesülésekre vonatkozó speciális szabályok: A versenytörvény (1996. évi LVII. számú tv.) egyesülésekkel kapcsolatos előírásai Az egyesülő gazdasági társaságok legfőbb szerveinek üléseivel kapcsolatos szabályok Az egyesülő gazdasági társaságok vagyonmérlegeinek könyvvizsgálati szabályai Egyesülési szerződés összeállítása, főbb tartalmi elemei Az egyesülés szükségességének indoklása Részvénytársaságok egyesülése esetén a részvények cserearányának, kiegészítő készpénzfizetés mértékének meghatározása módszerek, számítási problémák Az egyesülés esetén a jogelődök vagyonmérlegeinek specialitásai Összeolvadás esetén az összeolvadók vagyonmérlegei Beolvadás esetén a beolvadó és az átvevő vagyonmérlegének az eltérései Az egyesülés esetén a jogutód vagyonmérlegének specialitásai Több jogelőd kezelése a vagyonmérlegben Kölcsönös részesedések kiszűrése beolvadás, összeolvadás esetén, különbözetek kezelése A kölcsönös követelések, kötelezettségek kiszűrése beolvadás, összeolvadás esetén, különbözetek kezelése Az egyesülésekkel kapcsolatos számviteli elszámolások A beolvadó gazdasági társaság teendői. Az átvevő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegének összeállítási szabályai Az átvevő gazdasági társaságnál a beolvadás elszámolása bruttó módszer nettó módszer Különbözetek és rendezés oszlop adatainak kezelése

9 Összeolvadás esetén a számviteli teendők Átalakulás szétválással A szétválások általános szabályai Szétválási szerződés készítése, főbb tartalmi elemei. Egyszemélyes gazdasági társaság szétválásának specialitásai Vagyon megosztásának gyakorlati problémái Jogok és kötelezettségek megosztása a jogutódok között Részvénytársaságok szétválásának specialitásai A szétválási vagyonmérleg (jogelőd) specialitásai Vagyon több jogutódra történő megosztásának bemutatása Kiválás esetén a vagyonmérleg felépítése Különválás esetén a vagyonmérleg felépítése A szétválás esetén a jogutódok vagyonmérlegeinek specialitásai Kiválás esetén (akiből kiváltak) a kiválás után rendezendő tételek tőkeemelés tőkekivonás saját tőke rendezése A kiválással létrehozott társaság vagyonmérlegének felépítése átértékelések kezelése tőkeemelés, tőkekivonás saját tőke átrendezése (esetlegesen a felértékelés adójára tartalékképzés) A szétválásokkal kapcsolatos számviteli elszámolások A különválás esetén a jogelőd és a jogutódok számviteli teendői A kiválás esetén annak a társaságnak az elszámolása, amelyből kiválnak végleges vagyonmérleg összeállítása kiválással létrehozott társasághoz átkerült vagyon kivezetése különbözetek, saját tőke rendezés oszlopokban szereplő vagyonváltozások könyvelése gyakorlatban felmerülő problémák bemutatása A kiválással létrejött társaság számviteli teendői Kiválás és beolvadás kombinációja

10 Kombinált átalakulás bemutatása (kiválással, beolvadással történő összehasonlítás) Jogelőd gazdasági társaságok Jogutód gazdasági társaságok Kombinált átalakulás esetén a vagyonmérlegek felépítésének a specialitásai A vagyon átértékelésével kapcsolatos kérdések Számviteli teendők az átalakuló társaság tulajdonosánál Az elszámolások időpontjának meghatározásával kapcsolatos gyakorlati problémák A megszűnő részesedések kivezetésének szabályai (kiválás, beolvadás specialitásai) A jogutód társaság részesedésének állományba vétele (értékek meghatározása) Az esetleges tőkekivonás miatti eszközátvétel elszámolása Kedvezményezett átalakulások miatti nyilvántartások Átalakulások adózási specialitásai Társasági adótörvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Kedvezményezett átalakulás fogalma alkalmazásának feltételei alkalmazásának következményei alkalmazásának hatása a társasági szerződésre Jogelőd kötelezettségei felértékelés miatti adóalap korrekciók megszűnés miatti adóalap korrekciók Jogutód kötelezettségei felértékelés miatti adóalap korrekció kiválás esetén tárgyi eszközök, immateriális javak miatti adóalap korrekciók kedvezményezett átalakulás esetén, illetve ha nem kedvezményezett az átalakulás (döntési lehetőségek bemutatása) Negatív adóalap (elhatárolt veszteség) figyelembe vételének szabályai Az átalakuló társaság tulajdonosának adóalap korrekciói kedvezményezett, illetve nem kedvezményezett átalakulás esetén Egyéb jogszabályok átalakulásokkal kapcsolatos előírásai Áfa törvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Áfa mentes, áfa köteles átalakulás Az adózás rendjét érintő szabályok (minden adónemnél) Adóbevallási, illetve adó befizetési kötelezettségek a jogelődnél, jogutódnál Bejelentési kötelezettségek Adóelőleg bevallásával kapcsolatos kötelezettségek

11 Illetéktörvény átalakulásokkal kapcsolatos szabályai Illetékmentesség feltételei Mely esetek során nem érvényesül az illetékmentesség Az átalakulásokkal kapcsolatos eljárási illetékek HIPA bevallással, bejelentéssel kapcsolatos feladatok Speciális átalakulások Szövetkezetek átalakulásával kapcsolatos specialitások Egyéni vállalkozó/egyéni cég társasággá történő átalakulásának specialitásai Ügyvédi iroda, alapítvány átalakulásának specialitásai Kht. megszűnésével, illetve társaságként történő továbbműködésével kapcsolatos szabályok Zrt. és Nyrt. közötti társasági forma váltással kapcsolatos szabályok 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (8 óra) 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai (6 óra) Személyi jövedelemadó Adótábla, adójóváírás Adókedvezmények Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények Háztartási adókedvezmény Adómentes juttatások Művelődési intézményi szolgáltatás juttatása Személygépkocsi magáncélú használata

12 Költségtérítések Hivatali, üzleti utazás költségtérítése Képzés költsége Természetbeni juttatások Munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások Adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés Az adó megállapítása, megfizetése Egyszerűsített bevallás Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül Munkáltatói adómegállapítás Az adókötelezettség keletkezése, a jövedelem megszerzésének időpontja, nyilvántartási szabályok Egyéni vállalkozókat érintő változások Fejlesztési tartalék, kedvezményes adókulcs Rendezett munkaügyi kapcsolatok Egyéni vállalkozó osztalékadózása Az új cégautó adóval összefüggő változások Átalányadózás Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások Kistermelői értékhatár Saját bor értékesítése Mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozata Cégautó Tőkejövedelmek Kamatjövedelem Osztalékjövedelem Árfolyamnyereség Tagi kölcsön elengedése Külföldről hazahozott jövedelmek

13 Társasági adó Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei Európai Uniós támogatásokra irányadó rendeletek Közhasznú társaságok jogállásának megszűnése Egyszerűsített vállalkozói adó Számlatartási kötelezettség Cégautó adó Fordított adózás Különadó Magánszemélyek adóelőlege Általános forgalmi adó Ingatlanra vonatkozó szabályozás változásai Ingatlan-bérbeadás Fordított adózás Importtal, adóraktározással kapcsolatos módosulások Adómentes termékimport Import áfa önadózással történő megállapítása Adóraktározási eljárás

14 Import áfa önadózással történő megállapítására vonatkozó engedély Számlázással kapcsolatos módosítások Nyugtakibocsátás alóli mentesülés Számla adattartalma Számla-kibocsátási kötelezettség Ésszerű idő fogalmának bevezetése a számlázási határidők tekintetében Adólevonási tilalmak Adófizetési kötelezettség keletkezése Utazásszervezés Az utazásszervezési szolgáltatás Az utas fogalma A pozíciószámra összesíthető árrés-számítás Helyi adók Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség Építményadó Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség Az adókötelezettség keletkezése Helyi iparűzési adó Adóhatóságok együttműködése Illetékek Követelés elengedése, tartozásátvállalás, engedményezés Illetékmentesség Személyes illetékmentesség Illetékmentesség örökléskor

15 Telek feltételes mentessége A visszterhes vagyonátruházási illeték Ingatlan- és gépjármű forgalmazók illetéke A feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetéke Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetéke Illetékmentességek, illetékkedvezmények Az államigazgatási eljárási illetékek Illetékmentesség Az igazgatási és bírósági szolgáltatások díja Az államigazgatási eljárási illeték és bírósági eljárási illeték megfizetése Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése Gépjárműadó Az adó alanya, adófizetésre kötelezett Autóbuszok adómentessége Adóhatósági beazonosítás Cégautóadó Az adó tárgya Az adó alanya Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése Adómentesség Az adó mértéke A kétszeres adóztatás kizárása Az adó megállapítása, bevallása, megfizetése

16 Társadalombiztosítás Járulékmértékek Egészségügyi szolgáltatási járulék összege Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése Többes kiegészítő tevékenységet folytató egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése Kiegészítő tevékenységet folytató baleseti ellátásának alapja Jogviszony-ellenőrzéssel kapcsolatos változások Járulékalap meghatározás tartósan külföldön történő foglalkoztatásnál tanulók, hallgatók, Külföldi biztosítás bejelentése NYENYILAP Egészségügyi hozzájárulás Az egészségügyi hozzájárulás elszámolása, bevallása Közteher alapok egységesítése Szakképzési hozzájárulás Adózás rendje Egyszerűsítés, adóadminisztráció Képviseleti szabályok Munkáltatói adómegállapítás Új egyszerűsített bevallás magánszemélyeknek Bevallással egyenértékű elektronikus nyilatkozat Az adóbevallás kijavítása Csoportos áfa-alanyiság bevallási kötelezettsége Igazolás kiadásának a határideje Nyilatkozattal választható pótlékmentes részletfizetés Súlyosítási tilalom Elektronikus ügyintézés körének bővülése Adótartozás Éves bevallás, befizetés határidejének változása Bevallás ideiglenes iparűzési tevékenység esetén Külföldi munkavállaló munkaviszonyának megszűnése Székhely-szolgáltatás esetén bejelentendő adatkör bővülése

17 Biztosítotti státusz tisztázása Bejelentés foglalkoztatotti jogutódlásnál Egészségügyi járulékfizetés megszűnése Szankciórendszer szigorodása, ellenőrzés változásai, feketegazdaság visszaszorítása Közbeszerzéses kifizetéshez kapcsolódó felelősségi szabályok, nullás adatbázis Igazolás kifizetésekről Kapcsolódó vizsgálat Próbavásárlás jegyzőkönyve Az elévülés nyugvása Szigorúbb adóbírság szándékos adórövidítés esetén Szigorúbb adóhiány megállapítás Bírságolható személyek körének bővítése Számlatartási kötelezettség megsértése Igazolatlan eredetű áru forgalmazása Készpénzforgalom korlátozása Adószám-felfüggesztés szabályainak módosulása Cégjoggal összefüggő módosulások, végelszámolás felszámolás TEÁOR osztályozás régi-új rendje Számviteli beszámolók közzétételének új rendje Új végelszámolási záró-bevallási határidők Végelszámolás befejezésekor alkalmazandó új szabályok Végrehajtás Átvezetés E-árverés ingatlanokra Egyéb Módosítások A hallgatás beleegyezés elv kizárása Kézbesítési szabályok változása

18 Az elévülés megszakadása végrehajtásnál Előtársaság 2.2. A környezetvédelmi termékdíj (2 óra) A környezetvédelmi termékdíj szabályozás elemei 2009-től Főbb területek: a termékdíj mint közgazdasági szabályozóeszköz célja, jogszabályi háttér, fogalmak, a termékdíjköteles termékek köre (kiemelten a csomagolás), a termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, a kötelezettség keletkezési időpontjára vonatkozó szabályok, a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásának jogszabályi lehetőségei, mentesség a termékdíjfizetés alól, a termékdíj visszaigénylésének jogcímei, termékdíjkedvezmény, vállalkozások tipikus kötelezettségei, változások január 1-jétől Stratégiák és eljárások a környezetvédelmi termékdíj területén a termékdíj megállapításának, bevallásának és befizetésének ellenőrzése egyéni mentesség a gyakorlatban, csatlakozás koordináló szervezethez, a termékdíj átvállalása a gyakorlatban, a termékdíj ellenőrzése, a VPOP eljárása, a jogalkotó szándékai, a szabályozás jövője, várható változások, újrahasználható csomagolással kapcsolatos stratégiák Értelmezési dilemmák, gyakori kérdések a problematikus jogszabályi előírások értelmezése, a gazdálkodók gyakori kérdései (és a válaszok) Gyakorlati teendők: bejelentés, bevallás, nyilvántartás

19 a nyilvántartás módja (külön kiemelve a göngyölegek, visszaváltható csomagolások, raklapok), gyakori nyilvántartási dilemmák, bejelentés és bevallás a VPOP felé, a termékdíj visszaigénylése, számlán való feltüntetési kötelezettség, egyéb gyakorlati kérdések, részletes példák: o termékdíj-fizetési kötelezettség összegének kiszámítása, o bejelentés, bevallás nyomtatványainak kitöltése, o számlafeliratok A múlt rendezése a lényeges változások áttekintése 2004-ig visszamenően, a legjellemzőbb elmaradások, ellenőrzési szempontból kockázatos területek, teendők határidők elmulasztása esetén visszamenőleges bevallás és beszámolás Konzultáció AJÁNLOTT SZAKIRODALOM A Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) A gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. tv.) A cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (2006. évi V. tv.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (1996. évi LXXXI. tv.) Az általános forgalmi adóról szóló törvény (2007. évi CXXVII. tv.) Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. tv.) Az illetékekről szóló törvény (1990. évi XCIII. tv.) A helyi adókról szóló törvény (1990. évi C. tv.) A szövetkezetekről szóló törvény (2006. évi. X. tv.)

20 A tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) ˆˆˆˆˆ M

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

1. Aktuális számviteli kérdések

1. Aktuális számviteli kérdések Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. A számviteli előírások (a számviteli törvény) 2007. évi változásai (1 óra) indoka megjelenése hatálybalépés a)

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája. Vállalkozási szakterület Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület 2012. 2012. A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont]

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004. 2004. A tematika összeállítói dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné

Részletesebben

Az átalakulás eredmény hatásai

Az átalakulás eredmény hatásai Az átalakulás eredmény hatásai I. ÁTALAKULÓ TÁRSASÁGOKNÁL (SZT tv.) KÖZVETLEN átalakuláskori eredményhatás nincs, nem lehet! VAGYONMÉRLEG(EK)-ben (különbözeteknél rendezendő az eltérés) KÖZVETETT átalakulást

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra

Részletesebben

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Adóhírlevél KAPCSOLAT 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK Adóhírlevél 2013/20 2013. 11. 22. KAPCSOLAT Szmicsek Sándor Partner Adó- és jogi szolgáltatások tel.: + 36 1 429 30 10 @: sandor.szmicsek@mazars.hu 2014. ÉVI ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK A parlament november

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben