Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I."

Átírás

1 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 1 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I.

2 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 2

3 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 3 KÜLÖNLEGES BETONOK ÉS BETONTECHNOLÓGIÁK I. DR. BALÁZS GYÖRGY okl. mérnök prof. emeritus a mûszaki tudomány doktora Széchenyi-díjas A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

4 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 4 Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, az Építés Fejlôdéséért Alapítvány és a Magyar Közút Kht. támogatásával Lektor DR. KAUSAY TIBOR PHD okl. mérnök okl. vasbeton-építési szakmérnök a BME tiszteleti egyetemi tanára a mûszaki tudomány kandidátusa ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsô magyar nyelvû kiadás: 2007 Balázs György, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elôadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetôen is. Printed in Hungary

5 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 5 Tartalom Elôszó Jelölések Különleges betonokról és betontechnológiákról általában A beton alkotói és vizsgálatuk A beton alkotóiról általában A cementek A homogén portlandcementek és jellemzésük A heterogén portlandcementek és jellemzésük A cementszilárdulás sebessége A cement hidratációs alakváltozásai A cementkô porozitása és tulajdonságai A porozitás fogalma A porozitás és a szilárdság A cementkô és a vízzáróság, fagyállóság A cementkô zsugorodása, lassú alakváltozása A hidratáció mértéke A cementminôsítés alapjául szolgáló tulajdonságok és vizsgálatok A kötési idô Az ôrlési finomság A kötôerô A térfogatállandóság A hidratációhô A hidratációhôrôl általában A vizsgálati módszerek Az új cementszabványok és a cementek új megnevezése A cementek jelölése korábbi szabványok szerint A cementek jelölése az érvényes szabvány szerint elején gyártott cementfajták

6 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page Az adalékanyag Az adalékanyagok jellemzése Az adalékanyagok tulajdonságai A tulajdonságokról általában A tisztasági jellemzôk és vizsgálatuk Szemszerkezeti vizsgálatok A szemmegoszlási görbe A szemmegoszlási görbe minôsítése A szemmegoszlás javítása és tervezése több frakcióból Adalékanyag-halmazok szilárdságának vizsgálata Los Angeles-vizsgálat Mikro-Deval-vizsgálat Hummel szétaprózódási vizsgálat Halmazszilárdság vizsgálata A szemalak vizsgálata A szemalak jellemzése a tengelyméretek alapján A homok szemalakjának a jellemzése A víztartalom meghatározása és jellemzése A cementkô és az adalékanyag közötti tapadás A tapadásról általában A tapadási szilárdság Határfelületi reakciók a betonban Adalékszerek Adalékszerek fogalma Konzisztenciajavító adalékszerek Képlékenyítô adalékszerek Folyósító adalékszerek Vízzáróságot fokozó adalékszerek Fagyállóságot fokozó adalékszerek Kötés- és szilárdulásgyorsító adalékszerek Kötéskésleltetôk, kötésgátlók Fagyásgátló adalékszerek Injektálást segítô adalékszerek Stabilizáló adalékszerek Korrózió ellen védô adalékszerek A beton korrózióját gátló adalékszerek Az acélbetét korrózióját gátló adalékszerek Biológiai korrózió ellen védô szerek Az adalékszerek összeférhetôsége Az adalékszerekkel szemben támasztott követelmények

7 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page A beton egyéb anyagai Színezô anyagok Elektromosan vezetô anyagok Gázképzôk, habképzôk Felületi kezelôszerek Kiegészítô anyagok A beton és vizsgálata Az új betonszabvány Fogalmak A frissbeton A megszilárdult beton A frissbeton vizsgálata A frissbeton konzisztenciájának vizsgálata A roskadásmérés A tömörödési tényezô mérése Az átformáláshoz szükséges vibrációs idô meghatározása Vebe-méterrel A terülésmérés Az átformálási ütésszám A tömörítési mérték A régi és az új konzisztenciaosztályok összehasonlítása A betonalkotók mennyiségének meghatározása A víztartalom meghatározása A testsûrûség meghatározása A cementtartalom meghatározása A víz cement tényezô számítása Az adalékanyag-tartalom kiszámítása A légbuborék-tartalom meghatározása A keverési arány számítása A keverési arány számítása az alapanyagok fizikai jellemzôi ismeretében A keverési arány meghatározása a frissbeton testsûrûségének elôzetes becslésével A péptelítettség közelítô számítása A megszilárdult beton tulajdonságai és azok vizsgálata A testsûrûség meghatározása A nyomószilárdság vizsgálata A húzószilárdság és vizsgálata A hidrotechnikai tulajdonságok és vizsgálatuk A víztartalom

8 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page A vízfelvétel A vízzáróság és vizsgálata A vízáteresztés és vizsgálata A fagyállóság és vizsgálata A kopásállóság és vizsgálata Böhme-koptatás Gary-homokfúvási koptatás A Duna-módszer A beton hôtechnikai jellemzôi és mérésük A hômérséklet és mérése A lineáris hôtágulási együttható A hô terjedését kifejezô anyagjellemzôk A fajhô Ajánlás a betonösszetétel határértékeire A beton szilárdulása hidegben Az egyenértékû kor Az egyenértékû kor heterogén portlandcementekre A kísérlet A kísérleti eredmények és értékelésük A hômérséklet alakulása a bedolgozott betonban Egyszeri megfagyás hatása a beton természetes szilárdulására A kritikus szilárdság Kutatásaink Tömegbetonok hidratációhô okozta repedései és megelôzésük A tömegbeton fogalma A kéreg- és átmenô repedések fogalma A hidratációhôt befolyásoló tényezôk A hidratációhô meghatározása hôáramlásos kaloriméterben A cement hidratációhôjét befolyásoló tényezôk A cement kémiai és ásványi összetételének hatása Az ôrlési finomság hatása a hidratációhôre A kezdeti hômérséklet hatása a hidratációhôre A kötésszabályozó adalékszerek hatása a hidratációhôre A víz cement tényezô hatása a hidratációhôre A cementek hidratációhôje és a cementhabarcs szilárdsága közötti összefüggés A tömegbetonok hôtechnikai vizsgálata A tömegbetonok hôtechnikai jellemzôi

9 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page A betonban keletkezô hômérséklet közelítô számítása A legnagyobb hômérséklet meghatározására szolgáló közelítô képletek Kéregrepedések veszélyének közelítô számítása Kényszerfeszültségek és átmenô repedések közelítô számítása A repedésveszély becslése gépi számítással Bevezetés A hômérséklet-számítás elve A kéregrepedések keletkezése valószínûségének vizsgálata Az egyes tényezôk hatása a kéregrepedés veszélyére A kéregrepedésekrôl a tapasztalat alapján Az átmenô repedések veszélyének számítása A tömegbetonban kialakuló repedésveszély csökkentésének lehetôségei A csökkentés lehetôségei általában A hidratációhô csökkentése A beton alkotóinak hûtése A beton belsô csôhûtése A csôvezetékes hûtôrendszer számítása A hômérséklet okozta feszültségek csökkentése a betonfelület védelmével Az építéstechnológia megfelelô megválasztása Nagy szilárdságú cementek (550 pc) felhasználásában rejlô lehetôségek Bevezetés A cementgyártás energiafelhasználása Az elôregyártás helyzete hazánkban a 80-as évek végén Az évi laboratóriumi kísérletek Kísérletek külföldi cementekkel Kísérletek 550 pc-tel ben Laboratóriumi kísérletek A hidratációhô energiatartalma Az 550 pc öregedése Félüzemi kísérletek az egykori BVM (Beton és Vasbetonipari Mûvek) Alsózsolcai Gyárában Félüzemi kísérletek a volt Szolnok megyei ÁÉV elôregyártó telepén A nagy cementtartalom hatása a szilárdságra Az évi laboratóriumi kísérletek

10 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page A beton gôzölése A gôzölés fogalma A gôzölési diagram A struktúraromlás kémiai okai A struktúraromlás fizikai okai A beton alkotóinak eltérô hôtágulási együtthatója Vízforgalom a beton és a gôztér között Hômérsékleti feszültségek és repedések A hômérsékleti feszültségek számítása számítógéppel A hômérsékleti feszültségek közelítô számítása Hogyan védekezzünk a fizikai struktúraromlás ellen? A cementek gôzölhetôsége Egyenletek a gôzölhetôség elôrebecslésére A cementfajta hatása a gôzölés hatásfokára Optimális gôzölési hômérséklet Az ôrlési finomság hatása a gôzölhetôségre A gôzölés szabályai A beton szilárdulása gôzölés után Milyen mértékû utókezelést igényel a gôzölt beton? A fagy hatása a gôzölt beton szilárdulására Irodalom

11 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 11 Elôszó 1950-ben szereztem mérnöki oklevelet. Attól kezdve mindig ugyanazon a tanszéken dolgoztam, bár neve változott és 1963 között II. sz. Hídépítéstani Tanszék, 1963 és 1999 között Építôanyagok Tanszék, 1999 óta Építôanyagok és Mérnökgeológia Tanszék a neve. A sokféle építôanyag közül elsôsorban betonnal foglalkoztunk. Kutatásainkat szerényen támogatta a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Tudományok Osztálya, és igen jó kapcsolat alakult ki a Tanszék oktatói és az építôipari vállalatok között. Megengedték, hogy konkrét gyakorlati feladatok megoldását tudományosan megalapozzuk. A II. sz. Hídépítéstani Tanszéken elkészített kutatási jelentéseinket Balázs György: Beton és vasbeton V. A kutatás története (2004) c. könyv mellékletében, az Építôanyagok, majd Építôanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken készítetteket a mellékletében foglaltam össze. A 45 oldalnyi felsorolásból jól látható, hogy a kutatások többsége a különleges betonokkal és betontechnológiákkal foglalkozott. 200-nál több kötetnyi kutatási jelentés tartalmazza csak azokat a kutatásokat, amelyeket irányítottam vagy amelyekben közremûködtem. Ujhelyi János: Mûszaki elôírás. Beton és vasbeton készítésére c. kitûnô könyvsorozatban (1955) 22. füzetben, logikai rendben felépített tanácsokat ad a beton tervezésével, építésével és ellenôrzésével foglalkozóknak a közönséges és a különleges betonok területérôl. Dr. Ujhelyi János: Betonismeretek (2005) c. tankönyvében ehhez az elvi alapokat is megadta. Azonban egyre inkább úgy éreztem, hogy közkinccsé kell tennem kutatási eredményeinket (szükség szerint másokéval kiegészítve), amelyek különösen a különleges betontechnológiák területén sok újat tartalmaznak. Ebben az is megerôsített, hogy évrôl évre nô azok száma, akik a Betontechnológia c. 2 éves szakmérnöki tanfolyamot elvégezik és megítélésem szerint kellô mélységben akarnak és tudnak foglalkozni a betontechnológiával. Egyébként nekik a különleges betonok és betontechnológiák c. könyvsorozat tankönyv is lesz. Persze meg kellett küzdenem olyan nehézséggel, hogy az elmúlt évtizedekben változtak a cementek, változtak a szabványok, változtak a jelölések. Gondoljunk csak arra, hogy forradalmi változást hozott az MSZ 4798:2004 szabvány, amely a tartósságra tervezés alapján áll és áttérve az EN szabványokra magával hozott új jelöléseket. De sem a szabványok, sem a jelölések nem forrtak ki, állandóan változhatnak. 11

12 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 12 Én azonban a 80. évemmel már nem várhatom meg, hogy mindez nyugvópontra kerüljön. A könyv megírásához a Tanszéken készített tanulmányokat, szakcikkeket, korábban megjelent könyveimet használtam fel. Köszönetet mondok mindazoknak, akik ezekben a kutatásokban közremûködtek, külön köszönettel tartozom a tanszéki technikusoknak a fegyelmezett, pontos kutatási munkáért. Az Építôanyagok és Mérnökgeológia Tanszék vezetôjének, dr. Balázs L. Györgynek és a Tanszék dolgozóinak a könyv írásához nélkülözhetetlen nyugodt légkört, Sántha Gyuláné titkárnônek az adminisztratív segítséget köszönöm meg. A könyv kéziratát Polányi Aladárné gépelte tükörbe, a pausz ábrákat Bubb Zsuzsanna rajzolta, a cirill betûk latin betûkre ültetését Czenczi Ferencné általános iskolai tanár segítette. Segítségüket köszönöm. A kéziratot dr. Kausay Tibor PhD, a mûszaki tudomány kandidátusa, tiszteleti egyetemi tanár lektorálta. Lelkiismeretes munkájával, tanácsaival mint kiváló betontudósunk, az EN szabványok egyik legjobb ismerôje, sokat segített. Megengedte azt is, hogy néhány ábráját felhasználjam a könyvhöz. Segítségét köszönöm. A kötet szép kiállítása az Akadémiai Kiadó érdeme. Megköszönöm Nagy Tibor szerkesztônek, Tárnok Irén felelôs szerkesztônek és Hesz Margit termékmenedzsernek, a Kiadó és a Nyomda munkatársainak fegyelmezett segítôkész közremûködését. A szerzô 12

13 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 13 Jelölések Az itt nem található jelöléseket elôfordulási helyükön adjuk meg. A cement kémiai és ásványi alkotói, cementhidratáció Jel Mennyiség Mértékegység C = CaO kalcium-oxid m% S = SiO 2 szilícium-dioxid m% A = Al 2 O 3 alumínium-oxid m% F = Fe 2 O 3 vas-oxid m% M = MgO magnézium-oxid m% Cs = CaSO 4 2H 2 O gipszkô (amit általában gipsznek neveznek) m% H = H 2 O víz m% C 3 S = 3CaO SiO 2 trikalcium-szilikát m% C 2 S = 2CaO SiO 2 béta-dikalcium-szilikát m% C 3 A = 3CaO Al 2 O 3 trikalcium-aluminát m% C 4 AF = 4CaO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 tetrakalcium-aluminát-ferrit m% CH = Ca(OH) 2 kalcium-hidroxid m% MH = Mg(OH) 2 magnézium-hidroxid m% CSH kalcium-szilikát-hidrát m% E = C 3 A 3Cs H 32, ill. C 3 AF 3Cs H 32 triszulfo-aluminát-hidrát = ettringit m% MS, ill. FMS = C 3 A Cs H 12, ill. C 3 AF Cs H 12 monoszulfo-aluminát (ferrit)-hidrát = monoszulfát m% T = C 3 A 3CaCl 2 H 30 trikloro-aluminát-hidrát m% F = C 3 A CaCl 2 H 10 monokloro-aluminát-hidrát = Friedel-só m% P H hidratáció mértéke a portlandit víztartalma alapján % CSH H E hidratáció mértéke a CSH szerkezeti víztartalma alapján Jirku szerinti optimális gipsztartalom, amelyet egyensúlyinak neveztünk és SO 3 (m%) = 6, C 3 A (m%) (cm 2 /g) képletbôl számítottunk. % m% 13

14 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page Feszültség, szilárdság F terhelôerô kn, MN terhelôfeszültség c kohézió súrlódási szög fok crit kritikus feszültség ct központos húzófeszültség f c, cube a beton nyomószilárdsága 150 mm élhosszú kockán vizsgálva a nyomószilárdság egyedi értéke 150 mm élhosszú kockán f ci, cube vizsgálva a nyomószilárdság átlagértéke 150 mm élhosszú kockán f cm, cube vizsgálva a nyomószilárdság tapasztalati átlagértéke 150 mm élhosszú f cm, cube, test kockán vizsgálva a nyomószilárdság elôírt jellemzô értéke 150 mm élhosszú f ck, cube kockán vizsgálva a nyomószilárdság tapasztalati jellemzô értéke 150 mm élhosszú kockán vizsgálva f ck, cube, test f c, cyl a beton nyomószilárdsága 150/300 mm hengeren vizsgálva a beton nyomószilárdság egyedi értéke 150/300 mm-es f ci, cyl hengeren vizsgálva a nyomószilárdság elôírt átlagértéke 150/300 mm-es hengeren vizsgálva f cm, cyl a nyomószilárdság tapasztalati átlagértéke 150/300 mm-es f cm, cyl, test hengeren vizsgálva a nyomószilárdság elôírt jellemzô értéke 150/300 mm-es f ck, cyl hengeren vizsgálva a nyomószilárdság tapasztalati jellemzô értéke 150/300 f ck, cyl, test mm-es hengeren vizsgálva f ti a beton hasító húzó szilárdságának az egyedi értéke (ha egy mintából 3 próbatest készült, annak átlaga egy vizsgálati eredménynek számít) a beton jellemzô hasító húzó szilárdságának elôírt jellemzô f tk értéke 150/150 mm méretû hengeren vizsgálva a beton hasító húzó szilárdságának tapasztalati átlagértéke f tm, test 150/150 mm-es hengeren vizsgálva f ci, fl a beton egyedi hajlító húzó szilárdsága f c, pr a beton hasábszilárdsága f ct központos húzószilárdság f ct, fl hajlító-húzószilárdság f ct, sp hasító-húzószilárdság f, tap nyíró tapadási szilárdság f,t húzó tapadási szilárdság

15 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 15 Alakváltozás fajlagos hosszváltozás x fajlagos hosszváltozás a terhelôerô irányában y fajlagos hosszváltozás a terhelôerô irányára merôlegesen μ = y x Poisson-tényezô 1 t szakadó nyúlás c törési összenyomódás c, sh a cementkô, a beton zsugorodása el a beton rugalmas alakváltozása c, l (t) a beton lassú alakváltozása t idôpontban () t = c, l (t) el a beton kúszási tényezôje t idôpontban E 0 kezdeti rugalmassági modulus E 0, t kezdeti rugalmassági modulus központos húzásból GPa E 0, c kezdeti rugalmassági modulus központos nyomásból GPa E terhelô feszültségtôl függô rugalmassági modulus GPa E a ill. E h az adalékanyag, ill. a habarcs rugalmassági modulusa GPa E id Eo a lassú alakváltozást figyelembe vevô, = 1+ ún. ideális rugalmassági modulus GPa 15

16 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 16 Geometriai és tömegjellemzôk l támaszköz m, cm, mm d henger átmérôje, szita, ill. rosta lyukbôsége mm h henger hossza mm m tömeg kg/m 3 m w, m c, m h a víz, a cement, ill. a homok tömege kg/m 3 m% az anyag tömegére vonatkoztatott eredmény mw x = mc víz cement tényezô x o redukált víz cement tényezô sûrûség kg/m 3 t testsûrûség kg/m 3 V térfogat l, m 3 V% az anyag térfogatára vonatkoztatott eredmény V c, V w, V h, ill. V l, a cement, a víz, a homok, ill. a levegô térfogata l, m 3 V p pépmennyiség l, m 3 V p,0 péptelítettséghez tartozó pépmennyiség l, m 3 A Blaine szerinti fajlagos felület (alsó indexben a kötôanyag, pl. A c = cement fajlagos felülete cm 2 /g d max legnagyobb névleges adalékszemcse-méret mm m A Az Abrams szerinti finomsági modulus, a szabványos szitasoron fennmaradt tömegszázalékban kifejezett összege osztva 100-zal optimális finomsági modulus, ill. a finomsági modulus, m 0 amelyhez a pépigény minimális p = t porozitás V% p krit extrapolált porozitás zérus szilárdság esetére V% 16

17 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page A különleges betonokról és betontechnológiákról általában A közönséges betonok csoportjába azokat a betonokat soroljuk, amelyeket szokványos technológiával (keverés, szállítás, bedolgozás) állítanak elô, és velük szemben elôírt követelmény a betonkonzisztencia, valamint a testsûrûség és a nyomószilárdság, követelmény továbbá vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek esetében az acélbetétek korrózió elleni védelme, amit rendszerint tömör beton készítésével és megfelelô betonfedéssel érünk el. Az ettôl eltérô betonok lehetnek különleges rendeltetésû és különleges technológiával készített betonok. A különleges rendeltetésû betonok: vízzáró beton, kopásálló beton, nagy nyomószilárdságú beton, nagy húzószilárdságú beton, könnyûbeton, szálerôsítésû beton, fagy- és sózásálló beton, agresszív hatásnak ellenálló beton, kis zsugorodású és kis kúszású beton, sugárvédô beton, hôálló és tûzálló beton, átlátszó beton. Különleges technológiával készített betonok: a beton szilárdulása hidegben, nagy szilárdságú cementek felhasználásában rejlô lehetôségek, gôzölt beton, nagy tömegû beton, látszóbeton, dermesztett beton, lövellt beton, kolkrétbeton, prepakt beton, pörgetett beton, 17

18 Balazs_beton_impr 6/8/07 2:23 PM Page 18 vákuum-, vibrovákuum beton, víz alatti beton, szövetszerkezetes építés, No-fines beton. Továbbiakban ismertnek tételezzük fel a szokványos betonok tervezését és tulajdonságait. Röviden ismertetjük a különleges rendeltetésû betonok tárgyalásához nélkülözhetetlen anyagismeretet, valamint betontulajdonságokat és azok vizsgálati módját. 18

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1258/2007 számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Építõanyagok és Mérnökgeológia

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1258/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy)

Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) Anyagtan II. Építőanyagok (2014) kiemelt vizsgakérdések (ismeretük nélkül, elégtelen az érdemjegy) 1. A mész szilárdulása, cementszerű kötése (képlet) - A cement pernyetartalma miért csökkenti a beton

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm

A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány. Megszilárdult beton vizsgálata. vízáteresztés. 1-5 bar, 0-150 mm Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1331/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság, Útállapot vizsgálati

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium (Budapesti egység: 1151 Budapest, Károlyi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1728/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: CRH Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton. Beton (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon Dr. Józsa Zsuzsanna Beton 1 Beton 2 2 A beton fogalma Első vasbeton Lambot-féle betoncsónak 1854 Rostock 2003

Részletesebben

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE KOVÁCS József műszaki oktató DE-MK Építőmérnöki Tanszék Dr. Salem Georges NEHME egyetemi docens BME Építőanyagok És Mérnökgeológia Tanszék Dr. KOVÁCS Imre tanszékvezető, főiskolai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Győri Minőségvizsgálati Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 4 - Betondiagnosztika 2018 szakmérnöki előadás BME Vizsgálatok típusai Mikor van rá szükségünk? kivitelezés ellenőrzése nem ismert szerkezet teherbírásának meghatározása

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1796/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. Vizsgálólaboratórium 1034 Budapest,

Részletesebben

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai:

A BETON ÖSSZETÉTELE. Elsősorban cement, de alkalmazható őrölt égetett mész vagy egyéb hidraulikus kötőanyag is Adalékanyagai: BETON BETON FOGALMA A beton egy mesterséges építőanyag, amely kötőanyagból (cementből), vízből és természetes vagy mesterséges adalékanyagokból, esetleg adalékszerekből és egyéb kiegészítő anyagokból készül.

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1331/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati

Részletesebben

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére

Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyag MSC Szerkezet-építőmérnök MSC hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái

Részletesebben

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO

Részletesebben

Betonadalékszerek deszközeizei

Betonadalékszerek deszközeizei Betonadalékszerek A minőség g segédeszk deszközeizei M6 egyik alagútja 2008. július Asztalos István SZTE Mérnöki szerkezetek Budapest, 2009. február 17. 2 Beton - Concrete Bevezetés A beton minősége tartóssága

Részletesebben

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.

A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele. MMK Szakmai továbbképzés A Tartószerkezeti Tagozat részére Tatabánya, 2019. márc. 28. A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele. Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter,

Részletesebben

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA CSÍKSOMLYÓ 2011 Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz y, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1743/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Geotechnika

Részletesebben

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb;

vagy 0,1 tömeg%-nál (feszített vb. esetén) nagyobb; A beton jele 1 A beton jele Magyarországon, az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerint a következőket tartalmazza: a beton nyomószilárdsági osztályának jelét; a nehézbetonok jelölésére a HC (heavy concrete) betűjelet;

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR (6065 Lakitelek. külterület 0115/32. hrsz.; 5600 Békéscsaba, Berényi út 142.;

Részletesebben

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése Subosits Judit Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Ásványtani Tanszék 2010 Témavezető: dr. Weiszburg Tamás

Részletesebben

A BETON KONZISZTENCIÁJA

A BETON KONZISZTENCIÁJA Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A BETON KONZISZTENCIÁJA Finom szemek fogalma A friss beton tulajdonságainak minősítése, 2. rész Dr. Kausay Tibor 2016. február 1 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1331/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és Információs Kht. (1024 Budapest, Fényes Elek u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1741/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Útlabor Laboratóriumi és Technológiai Kft. (9151 Abda, Bécsi út 15.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1691/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Colas Hungária Építőipari Zrt. Technológiai Igazgatóság Keleti laboratórium

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák

Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Előkészítő munkák (bontás és irtás) Tereprendezés és földmunkák Talajosztályok: 1 Homok, laza termőtalaj 2 Nedves homok, kavics, tömör termőföld 3 Homokas agyag, száraz lösz 4 Tömör agyag, nagyszemű kavics

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1151/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág

Részletesebben

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények:

Betonadalékszerek. Betontechnológiai igények: Betonadalékszerek Betontechnológiai igények: - bedolgozhatóság, szivattyúzhatóság - nagy kezdőszilárdság - fagyállóság, vízzáróság, stb. Felhasználásuk célja: - betonkeverék tulajdonságának javítása -

Részletesebben

PCE bázisú adalékszerek

PCE bázisú adalékszerek 1 PCE bázisú adalékszerek Új betontechnológiai lehetőségek 48. Hídmérnöki Konferencia, 2007. október 8-11. Salgótarján Eger Asztalos István Bevezetés Alapanyagok Adalékszerek Képlékenyítők, folyósítók

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1383/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MÉLYÉPÍTÕ LABOR Mûszaki Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS - 1 - Építőanyag, 1954. 9. pp. 307-312 Az ÉTI 1953. évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS 1. Bevezetés Az Építéstudományi Intézet Minősítő Laboratóriumába 1953.

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4

Kémiai összetétel (%) SiO 2 6,0 Al 2 O 3 50 53 Fe 2 O 3 3,0 CaO 40,0 MgO 1,5 SO 3 0,4 Általános Az normál dermedésű, de gyorsan kikeményedő, magas korai szilárdsággal rendelkező bauxitcement. Gyártási eljárásának, kémiai összetételének és szilárdulási képességének köszönhetően lényegesen

Részletesebben

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában

Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában Kausay: BETON című könyv megvásárolható a Budapest, IX. Angyal u. 1-3. alatti irodájában MÉRNÖKI KAMARA NONPROFIT KFT. BETON A BETONSZABVÁNY NÉHÁNY FEJEZETÉNEK ÉRTELMEZÉSE Oktatási és továbbképzési kiadvány

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1728/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Holcim Magyarország Kft. Műszaki Szolgáltató Központ Építőanyag-vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1077/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építőipari Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1046/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. HÓDÚT LABOR Telephelyek címe: Központi Mobil

Részletesebben

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 55. kötet, (2001)p. 113-125 'Tiszta Környezetünkért" Szénerőműi pernyék hasznosításával tudományos konferencia PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN Prof.

Részletesebben

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok

Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok Építőanyagok 1. minimumkérdések és válaszok 1. Adalékszerek Mind a friss, mind a megszilárdult beton tulajdonságai különleges rendeltetésű vegyi anyagokkal, ún. adalékszerekkel befolyásolhatók. Az adalékszerek

Részletesebben

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint Hódmezővásárhely 2014. november 6. Kovács József BTC Kft. Speciális betonok: Piaci igények alacsonyabb

Részletesebben

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE

ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLÁSÁNAK TERVEZÉSE Ismeretek a BME házi feladat elkészítéséhez Dr. Kausay Tibor Kausay 1 Kausay 2 Kausay 3 Ugyanebből a meggondolásból alkalmazzák a négyzetlyukú szitákat, ugyanis

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1413/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: HE-DO Kft. Közúti Minőségvizsgáló Laboratórium 3261 Abasár, 339/5 hrsz. 2)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1736/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FUGRO Consult Kft Geotechnikai Vizsgálólaboratórium 1115 Budapest, Kelenföldi

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 1 - Betontervezés 2018 szakmérnöki előadás BME Tartalom Betontechnológia 1. óra A beton alkotói Betontervezés alapjai Speciális betonok: Öntömörödő beton Fagyáló beton

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján Dr. Czoboly Olivér Beton Technológia Centrum Kft. Budapest, 2018.04.13. MSZ 4798:2016 újszerűsége Beton. Műszaki követelmények,

Részletesebben

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1174/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Részletesebben

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr.

ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. ÉPKO, Csíksomlyó, 2011. június 4. A beton nyomószilárdsági osztályának értelmezése és változása 1949-től napjainkig Dr. Kausay Tibor 1 Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Konferencia! Számtalanszor kerülünk abba

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1659/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe Talaj

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné A beton minősítések, minőség ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-30

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet

Részletesebben

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1249/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztõ Kft. Vizsgálati Iroda (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402)

e-ut 07.02.11:2011 (ÚT 2-3.402) (ÚT 2-3.402) Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek Tóth Emília VIA-PONTIS Kft. Útügyi Szabályozási Napok, Sopron, 2011. május 3-4. Az Eurocode-nak megfelelő tervezés

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere

XT - termékadatlap. az Ön megbízható partnere XT termékadatlap az Ön megbízható partnere TARTALOMJEGYZÉK Általános tulajdonságok 3. oldal Mechanikai tulajdonságok 4. oldal Akusztikai tulajdonságok 5. oldal Optikai tulajdonságok 5. oldal Elektromos

Részletesebben

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI

TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI Magyar Mérnöki Kamara Székesfehérvár, 2018. nov. 30. TÖRTÉNETI VASBETON SZERKEZETEK DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATAI DR. ARANY PIROSKA ÉPÍTŐMÉRNÖK, C. EGYETEMI DOCENS 1 AZ ELŐADÁS VÁZLATA: 1. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1271/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE

AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE AZ ÚJ EURÓPAI BETON- SZABVÁNY ISMERTETÉSE ÉPÍTMÁNYEINK 2018 KONFERENCIA Velence 2018.03.27. ASZTALOS ISTVÁN Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség AZ ÚJ EURÓPAI BETONSZABVÁNY (MSZ EN 206:2014) CÍME:

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1151/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedéstudományi Üzletág Tudományos Igazgatóság

Részletesebben

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig Falazatok anyagai A tégla története szárított tégla i.e. 6000 babilóniaiak, asszírok, hettiták, kínaiak Dr. Józsa Zsuzsanna 2006. november. A tégla története Teretes kövektől a mesterségesekig kőzet pl.

Részletesebben

Különleges betontechnológiák

Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Különleges betontechnológiák Lőtt beton Öntömörödő beton Pörgetett beton Tömegbeton Vákuum beton Ciklop- és úsztatott beton Víz alatti betonozás Dermesztett beton Betonozás

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 01 - alkotóanyagok szakmérnöki előadás BME Beton alkotói Beton: - mesterséges építőanyag - amely áll: - kötőanyagból (cement) - vízből - adalékanyagokból - (adalékszer

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése Dr. Kászonyi Gábor főiskolai tanár Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Budapest 1. A dermesztett beton szerkezet és építésmód rövid története A

Részletesebben

gyors egyszerű egyedülálló

gyors egyszerű egyedülálló Rapid Set cementes technológia gyors egyszerű egyedülálló CEMENT ALL sokoldalú javítóhabarcs MORTAR MIX gyorskötő habarcs CONCRETE MIX gyorskötő betonkeverék KORODUR és CTS Cement Két erős partner Kizárólagos

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT () a NAT-1-18/007 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Budapest Laboratórium (1116 Budapest, Építész u. 0-.; 678

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1220/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (Dunakeszi Vizsgálóhely: 2120 Dunakeszi,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1676/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. Minőségvizsgáló Laboratórium (6750 Algyő, Külterület

Részletesebben

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1

Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Betontechnológia Dr. Bálint Julianna, PhD. Főiskolai tanár 2010. Bálint J: Betontechnológia 1 Szakirodalom Bálint J: Építőanyagok I Jegyzet. SZIE YMÉK. 2005 MSZ 4798-1: 2004 MSZ 4798-1: 2004. Alkalmazási

Részletesebben

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére

PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC. Építőmérnök MSc hallgatók részére PTE Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány út 2. Építőanyagok MSC Építőmérnök MSc hallgatók részére Betonok minősítése és jelölése (MSZ 4798 szabvány) - Cementek fajtái és

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1046/2009 számú akkreditált státuszhoz A Hódmezõvásárhelyi Útépítõ Kft. HÓDÚT LABOR (6728 Szeged, Budapesti út 0146 hrsz., 5600 Békéscsaba, Berényi

Részletesebben

Víz-cement tényező, víz/cement tényező

Víz-cement tényező, víz/cement tényező Víz-cement tényező, víz/cement tényező Németül: Wasserzementwert, Wasserzementfaktor, w/z-wert Angolul: Water/cement factor, Water-cement ratio Franciául: Rapport eau/ciment, rapport E/C A víz-cement tényező

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1077/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Építõipari Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található.

(A táblázat értékeinek magyarázata a A normál és nehéz betonok nyomószilárdsági osztályai, küszöb és átlag értékei című dolgozatban található. Zúzottkő vagy zúzottbeton (betontörmelék) adalékanyagú beton tervezése a Bolomey-Palotás féle képletek alapján, az MSZ EN 206-1:2002 szabvány követelményeinek figyelembevételével MEGJEGYZÉS: A hivatkozott

Részletesebben

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben