A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék, Andragógia szak Tanár: dr. Brachinger Tamás PhD A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Készítette: Molnár Attila Károly Andragógia BA III. évfolyam Felnőttképzési szervező szakirány

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK Civil társadalom Civil (nonprofit) szervezet A háromszektorú gazdaság A közhasznúság jogi fogalma A SZERVEZET TÖRTÉNETE A létrehozás körülményei, okai, az alapítók köre A SZERVEZET BEMUTATÁSA A szervezet felépítése. Az szervezeti egységek feladata A szervezet működési szabályai, ügyrendje Döntéshozatal Munkaszervezet A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA Saját bevételek Az állami-önkormányzati támogatás szerepe A magántámogatás szerepe (szponzoráció-mecenatúra) Adománygyűjtés ÖNKÉNTES MUNKA MARKETING A KEDVEZŐ TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS ÉRDEKÉBEN TÁVLATOS GONDOLKODÁS A CÉLOKNAK MEGFELELŐ MŰKÖDÉS KÖZHASZNÚSÁG A SZERVEZET VISZONYA A HATALOMMAL A SZERVEZET TÁRSADALMI-SZAKMAI KÜLDETÉSE A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE A TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK BIBLIOGRÁFIA MELLÉKLET

3 1. FOGALMAK 1.1. Civil társadalom A magyar nyelv sokszínűsége megengedi, hogy a nem-kormányzati szervezetek kissé nyers hangzású kifejezésétől (mely angolul leginkább az NGO betűszóval írható le ez a nongovernmental organization rövidítése) megérkezzünk a civil társadalom elnevezésig. KUTI ÉVA munkájában találkozunk még többek között az öntevékeny szervezetek, az alapítványi és egyesületi szféra, a harmadik szektor, valamint a társadalmi önszerveződés kifejezésekkel, melyek mind-mind a civil társadalom megnevezésére születtek Civil (nonprofit) szervezet A nonprofit szervezetek Magyarországon az 1950-es évektől kezdve alakultak. Ugyanakkor hasonló szerveződésekre már sokkal előbbről is van példa, hiszen a jótékonyság, az önkéntes segítségnyújtás az emberi természet ősi jellemzője. Az államalapítás korára visszatekintve, láthatunk példát birtokok tartós közérdekű célra történő adományozásra. Géza fejedelem és István Király rendelkezései előképét mutatták a későbbi alapítványtételnek tevékenységük minden olyan követelménynek eleget tett, amelynek a mai alapítványoknak is meg kell felelniük. A nonprofit szervezetekre a legjellemzőbb tulajdonságok az alábbiak mentén jellemezhetők: a profitszétosztás tilalma (a nyereség maga nincs kizárva, de az sem a tagok, alapítók, sem a vezetők, támogatók között nem osztható fel azt eredeti célok elérésére használják fel); szervezeti elkülönülés a kormányzati szektortól (közvetlenül nem függenek a kormányzattól, de ez nem zárja ki, hogy közfeladatokat lássanak el); intézményesültség (hivatalosan bejegyzett, valamint dokumentumokban rögzített működési szabályzatnak megfelelően tevékenykedik) A háromszektorú gazdaság Hazánkban az alapítványok és egyesületek jogi státusának rendezése megelőzte a politikai rendszerváltást, az egyesületek újjászerveződése már jóval 1989 előtt megkezdődött. A magyar társadalom és a kormány már a hetvenes években némi kompromisszumra jutott, 3

4 amelyből bizonyos együttműködés nőtt ki, s a már születőben lévő relatív autonómiák segítettek a szervezeteknek abban, hogy megragadják az egyszektorosból háromszektorossá átalakuló gazdaság lehetőségeit A közhasznúság jogi fogalma A évi CLXXV. törvény szerint közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez A SZERVEZET TÖRTÉNETE 2.1. A létrehozás körülményei, okai, az alapítók köre Eredetileg létezett a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, melyet a Közoktatási Törvény hozott létre 1997-ben. Az FSZK, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány jogelődjét az évi XXVI. törvény, a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló törvény hozta létre. Majd néhány évekkel később a Fogyatékos a Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt és az FSZK-t összevonták FSZK néven, s ez a szervezet hosszú ideig közalapítványként működött. A 2010-es kormányváltás után lehetőség nyílt arra, hogy azokat a szervezeteket, amelyek az államhoz köthetőek voltak, és amelyeknek egy adott célterületen volt feladata, nonprofit Kft.-kké szervezzék át (így 2012-ben az FSZK-t is). Ezeket a szervezeteket tehát az állam vagy az önkormányzat hozza létre viszonylagos önállósággal, civil szervezeti keretben azért, hogy a saját feladatinak egy részét ne az állami hivatalok végezzék. 1 Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak... Nonprofit Alapítvány, Budapest évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról bek., utolsó letöltés: :01 4

5 3. A SZERVEZET BEMUTATÁSA A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye Budapesten, a VII., Damjanich utca 4. szám alatt található. A szervezet 2012-ben keltezett Alapító okirata szerint kiemelten közhasznú jogállású. A társaságot az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseli. Az FSZK Nonprofit Kft. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza. A Szervezet átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex rehabilitációjának elősegítése. A nyújtott támogatás rendszerint szakmai és anyagi jellegű, melynek irányai (további szervezeteken keresztül): a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek; a korai fejlesztés; a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök; az érintett gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése; tanulók középiskolai tanulmányaira való felkészülés segítése; a fogyatékos gyermekek szülei részére szülősegítő szolgáltatások A szervezet felépítése. Az szervezeti egységek feladata Felügyelő bizottság: ellenőrzi a Társaság működésének törvényességét. Könyvvizsgáló: ellenőrzi a gazdasági műveletek elszámolását. Belső ellenőrzés: vizsgálja a Társaság tevékenységének szabályszerűségét. Konzultációs Testület: a fejlesztések minőségének magas szinten tartása. Ügyvezető: ellátja a Társaság operatív irányítását. Ügyvezető helyettes: közreműködik a Társaság vezetési feladatainak ellátásában. Csoportvezetők és programiroda vezetők: irányítják és felügyelik csoportjaikat. Titkárság: a Társaság működésének operatív támogatása. Gazdasági és Üzemeltetési Csoport: gazdasági és pénzügyi irányítás. Stratégiai és Szakmai Fejlesztési csoport: stratégiai tervezések megtétele. 3 utolsó letöltés: :27 5

6 Nemzetközi Csoport: a szakmai fejlesztési koncepció nemzetközi fejezetének kidolgozása. Kommunikációs Csoport: kommunikációs tevékenységek tervezése. Felnőttképzési Csoport: a felnőttképzés magas színvonalú megvalósítása. Magyar Jelnyelvi Programiroda: térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatások Osztálya: szakmai programok lebonyolítása. Kiemelt projekteket megvalósító programirodák: kiemelt projektek megvalósítása. Hazai Támogatások Programirodája: szülősegítő szolgáltatások fejlesztése. A kiemelt projektekhez három projektiroda tarozik: az autizmus programban működő Nyolc Pont Iroda, a foglalkoztatási rehabilitációt végző Rév Iroda, illetve az Akadálymentesítési Programiroda. További programirodák: a jelnyelvi tolmácsszolgálatok finanszírozásáért működő Magyar Jelnyelvi Programiroda, valamint a Hazai Pályázati Programiroda. A szervezetnek van egy konzultációs testülete és a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek állandó tanácskozása A szervezet működési szabályai, ügyrendje A társaság képviseletét az ügyvezető látja el, melyet átruházhat a társasággal teljes munkaidejű munkaviszonyban álló személyre. A Társaság nevében az ügyvezető egy személyben jogosult az aláírásra ezt átruházhatja az gazdasági vezetőre, illetve az ügyvezető helyettesre. A társaság bankszámlája feletti rendelkezésre az ügyvezető, illetve a Társaság számláját kezelő, a Magyar Államkincstárhoz bejelentett munkavállalók jogosultak. A működés során kötelezettség-vállalásra és utalványozásra az ügyvezető jogosult Döntéshozatal Ügyrendi döntéshozatal munkaszervezet: vezetői értekezletek vannak, ahol döntést az ügyvezető hoz, illetve a programirodák esetében a projektvezetők. A vezetői értekezletek heti rendszerességgel, a stáboknál a munkafolyamatoktól függően gyakrabban. 4 Az FSZK Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. %C3%A9s-M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-Szab%C3%A1lyzat pdf utolsó letöltés: :54 6

7 3.4. Munkaszervezet A Szervezet további egységei: a Felnőttképzési Csoport, az Önálló nemzetközi Csoport, a Gazdasági Üzemeltetési ügyvezető helyettes, a Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok, PR. 4. A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 4.1. Saját bevételek Mint non-profit Kft. saját szolgáltatásain keresztül, a gazdasági tevékenysége eredményeképpen bevételhez jut Az állami-önkormányzati támogatás szerepe Az állam által létrehozott Szervezet költségvetési támogatásban és éves működési támogatásban részesül, emellett pályázati rendszerű projekt-támogatást tudhat magáénak A magántámogatás szerepe (szponzoráció-mecenatúra) Mivel állami szervezetről van szó, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. magánszponzorációt, mecenatúrát jogilag nagyon nehezen tud kezelni Adománygyűjtés Egyrészt a szervezeti keretek nem teszik lehetővé az adománygyűjtést, másrészt maga a Szervezet tevékenysége alapvetően nem szociális karitatív tevékenységre épül a fogyatékos személyek érdekében való tevékenység sem közvetlen érintik a személyeket, hanem a fogyatékos személyekkel foglalkozó civil szervezek támogatását, szakmai fejlesztését tűzte ki céljául. 7

8 5. ÖNKÉNTES MUNKA Évente vannak gyakorlati programok, melyekben hallgatói gyakornokok működnek közre ez nem a tiszta, konkrét önkéntes munka. Önkéntes munkavégzést, bizonyos szakmai feladatok miatt meglehetősen nehezen tud kezelni a Szervezet; a pályázati projektek nem teszik lehetővé önkéntesek foglalkoztatását. A Szervezet saját rendezvényein saját munkatársak végzik a feladatokat munkaidőben, ami annyit jelent, hogy nincs rászorulva önkéntesek munkájára. Ugyanakkor vannak események, melyek során alkalmilag együtt dolgoznak önkéntesekkel. 6. MARKETING A KEDVEZŐ TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉS ÉRDEKÉBEN Az összes programnak van kommunikációs felülete (óriásplakát, Facebook). Hagyományos PR-tevékenység folyik részint a civil szervezetek felé, akik igénybe veszik a Szervezetet, részint a cégek felé. A szakmai munkának megvannak a marketing eszközei. Szolgáltatásait leginkább konferenciákon, találkozókon, szakmai programokon keresztül mutatja be, kínálja. Programjait, ha lehet, a sajtó nyilvánossága előtt szervezi, s jó kapcsolatot tart a megfelelő minisztériumi főosztályokkal, államtitkárságokkal, valamint havi rendszerességgel ad ki hírlevelet. 7. TÁVLATOS GONDOLKODÁS A megelőző EU tervezési időszakra ( , illetve ezen belül ) még a Közalapítványnál készült el a stratégia. A most induló időszakra a A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. készít stratégiát. Ennek célja, hogy illeszkedjen Magyarország fejlesztési terveihez, illetve hogy ezekben meghatározza a szervezet szerepvállalását. Ezenkívül a hétéves stratégiai tervek mellett a Szervezet rendelkezik 1-1,5 éves időszakokra vonatkozó, rövidtávú stratégiákkal, adott esetben még rövidebb, átmeneti időszakokat felölelő stratégiákkal, melyek egy-egy rendelet, intézkedés kezelésére vonatkoznak. 8

9 8. A CÉLOKNAK MEGFELELŐ MŰKÖDÉS A Szervezet az alapdokumentumokban megfogalmazott céloknak megfelelően működik. A fogyatékos-ügynek van egy szemléleti kérdése, amelyet a Szervezet igyekszik betartani úgy önmagára, mint a programjaira, illetve az együttműködő partnereire vonatkozóan. 9. KÖZHASZNÚSÁG A Szervezet a törvénynek megfelelően közhasznú szervezet, mely a nevében is benne van. A Társaság cél szerinti, kiemelkedően közhasznú tevékenységei: információs szolgáltatás; tudományos kutatás, fejlesztés; oktatás; szociális ellátás bentlakás nélkül. 10. A SZERVEZET VISZONYA A HATALOMMAL Mivel a Szervezetet maga az állam alapította, így a hatalomhoz való viszony vizsgálata ebben az összefüggésben nehezen értelmezhető. A szervezet együttműködik az állammal (elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériumával), ami sok esetben programok kezdeményezését, vagy jogszabályok véleményezését jelenti A SZERVEZET TÁRSADALMI-SZAKMAI KÜLDETÉSE A Szervezet társadalmi-szakmai küldetését be tudja tölteni, melyre az erősségek, a gyengeségek, a lehetőségek és a veszélyek összehasonlításával következtethetünk. S: Szakértelem, állami támogatottság W: Jó kapcsolatrendszer O: Újabb területek felkutatása T: Politikai, jogszabályi változások 5 Nagy Géza, a Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatás-fejlesztés Részleg vezetője szíves közlése alapján 9

10 12. A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE A Guruló, a mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat által szervezett konferencián elhangzottak szerint, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. napi kapcsolatban van közel 700 szakemberrel, szoros együttműködésben tevékenykedik közel ugyanennyi szakmai szolgáltatóval és az országos érdekvédelmi szervezetekkel. A fogyatékos-ügyi szerepvállalás tekintetében, a szervezet számos hiánypótló helyzetfeltárást és kutatást végzett a partnerszervezetekkel közösen ( ), valamint számos szolgáltatásfejlesztést hajtott végre. Részt vett a tudásbázis összegyűjtésében, a tudás hozzáférhetővé tételében. Eredmények: 70 képzési program kidolgozása és mintegy 50 akkreditáció; országosan egyedülálló eszközpark kialakítása ; szakirodalom beszerzése, könyvtár kialakítása; tudástár létrehozása: akadálymentes webes környezet kialakítása a tananyagok számára (elearning lehetőség); akkreditált felnőttképző intézmény. Képzések beillesztése a hazai képzési rendszerekbe (felsőoktatás és felnőttképzés, ): kommunikáció és lobbi, az új kiemelt projekt során képzések lebonyolítása TÁMOP pályázati konstrukcióban, minőségbiztosítás A TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lelkiismeretes munkát végez a fogyatékos személyek életének megkönnyítéséért fáradozó szervezetek támogatásában. Minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források közül a lehető legtöbbet a rászorulók érdekében mozgasson meg. A szervezet szemléletében tükröződik az ember tisztelete, az életminőség javítása iránti elkötelezettség, melyet eszmeként terjeszt mind tevékenységével, mind megnyilvánulásai által. 6 utolsó letöltés: :43 10

11 11

12 14. BIBLIOGRÁFIA Kuti Éva (1998): Hívjuk talán nonprofitnak... Nonprofit Alapítvány, Budapest évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról bek., utolsó letöltés: :01 Az FSZK Nonprofit Kft. Alapító okirata. utolsó letöltés: :27 Az FSZK Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. content/uploads/szervezeti-%c3%a9s-m%c5%b1k%c3%b6d%c3%a9si- Szab%C3%A1lyzat pdf utolsó letöltés: :54 utolsó letöltés: :43 12

13 15. MELLÉKLET Szervezeti felépítés 13

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Készült: 2003. április 25. 1./ Módosítva: 2005. április 18. 2./ Módosítva: 2007. szeptember 17. 3./ Módosítva: 2010. március 27. 4./ Módosítva: 2010. október

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben