A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet évi közhasznú jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése"

Átírás

1 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt évi közhasznú jelentése Marschall Miklós /A NIOK kuratóriumának elnöke /

2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1024 Budapest, Margit körút Budapest, február 18. képviselő 2

3 NIOK Alapítvány I./1. Mérleg (ezer forintban) december 31. Ssz. Megnevezés Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök 0 0 értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, február 18. Képviselő 3

4 NIOK Alapítvány I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) december 31. Ssz. Megnevezés év Előző évek helyesbítése Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Budapest, február 18. Képviselő 4

5 NIOK Alapítvány I./3. Tájékoztató adatok (ezer forintban) december 31. Megnevezés Összeg E Ft A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíjak 0 Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Budapest, február 18. Képviselő 5

6 Szöveges értékelés Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.tv.) és a 224/2000 (XII.19) Korm. rendelet előírásai valamint a számviteli politikában elfogadott szabályok és elvek alapján készítette el. Az alapítványnak 2006-ban vállalkozási tevékenysége reklámtevékenységből és rendezvényszervezésből származott. Az elért bevétel az összbevételhez viszonyítva nem érte el a bevétel 15%-át, így az alapítványnak társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 6

7 A mérleg tételeinek részletezése 1. Befektetett eszközök összesen Megnevezés Nettó és beszerzések Elszámolt écs Nettó érték Digitális kamera Könyvtárpolc Íróasztal Számítógép Nyomtató Monitorok+szgép Számítógép Számítógép hálózat Notebook Mosogatógép Tervező tábla Spirálgép Fénymásoló Biztonsági rácsok Egér os besz Fénymásoló+adagoló Tárgyi eszk. Össz Projektor Számítógép Adomány összesen Szoftver fefo Pesti civil Önarckép szoft Pesti civil Saját szoftver Szoftver össz eFt alatti eszközök Asus alkatrész Mikrofon Polclapok Gépasztal Lézernyomtató HP nyomtató Számtech. Alk.rész Bútorlap Összesen összesen:

8 Immateriális javak mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó Értékcsökkenés Nettó érték Egyéb eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó érték Értékcsökk Nettó Adományba kapott eszközök mozgástáblája Megnevezés Nyító Növekedés Csökk Egyenleg Bruttó Értékcsökkenés Nettó Eszközök összesen mozgástábla Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Bruttó Értékcsökk Nettó

9 Pénzeszközök összesen: Ft e Ft 3711 Értékpapirhoz Ft- számla Pénztár-számla Valutapénztár-számla euro Valutapénztár-számla usd MKB forgalmazó Trust szla Ofa számla Kamatozó betészámlák Euro számla Mkb Lekötött euro számla Összesen Követelések összesen: Ft e Ft 311 Belföldi követelések forintban Óvadék irodabérlet Követelés összesen Vevők részletezése (Ft) Ft e Ft Humana Neo TIT Életfa Egy Szoc. Eü.M OTP Marschall M Visegrád Adnetwork Mindschare Összesen Aktív időbeli elhatárolások részletezése: Ft e Ft 3911 Diszkont értékpap.időar.kamata Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e Költségek, egyéb fiz.kamat, rá Aktiv időbeli elh. összesen

10 Elhatárolt bevételek részletesen (Ft) (2006-ra járó, de csak 2007-ben befolyt bevételek) Meh Ciszok 4.rész Bankkamatok Fmk bértámogatás Bevételek,kamatok össz Elhatárolt költségek részletesen (2007 évet terheli, 2006-ben előre fizetve, Ft) Folyóiratok rendelés Bérleti dij név Rezsi név Költségek összesen Értékpapírok részletezése: 371 Diszkont kincstárjegy azaz e Ft. Eszközök összesen: eft 10

11 Saját tőke elemek részletezése Megnevezés Ft e Ft Összes kh bevétel Összes váll. Bevétel Bevétel összesen Ktg és ráford. Összesen Tárgyévi eredmény Ebből váll. Eredmény Ebből kh eredmény Előző évek halm tőkev Induló tőke Tárgyévi eredmény össz Saját tőke összesen Kötelezettségek részletezése: Megnevezés Ft e Ft 4621 Szja munkáltatói Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Kulturális járulék Áfa elszámolási számla Apeh egészségbizt alapot terhe Apeh nyugdíjbizt. alapot terh Aranykor Magánnyugdij Hungária Bizt Magánny Otp Magánnyugdij Ing NN Magánnyugdij Évgyűrűk Magány AB Aegon Összesen Passzív időbeli elhatárolások részletezése Ft e Ft 4812 Ktgek ellentét.kapott támog.el , Fordulónap elő.idősz.terh.ktge , Tér.nélk.átvett eszköz értékén ,00 Passzív időbeli. Elh összesen , Bevételek részletezése (2006-ban el nem költött összeg, Ft) 11

12 Megnevezés Ft NCA Nca Nca Nca Nca Active Citizen Soros Alapítvány Sasakawa F Összesen évet terhelő költségek elszámolása (Ft) Megnevezés Ft 13. Havi könyvelés Könyvvizsgálat Bankköltségek Telefon Milan A. egyéb szolg Áramdíj Web lap Tagdíj Nyomdai munka Irodaszer kp-s szla Költségek összesen Térítés nélküli eszközök értéke Ft, amely érték a Soros Alapítvány által ben adományozott eszközök időarányos értéke. Források összesen: eft 12

13 Az eredmény-kimutatás részletezése Bevételek évben Ft e Ft 931 Állami ktgvetésből bevétel Munkaügyi kp bér és járulék /b Központi ktgvetés támogat Önkormányzattól bevétel /c Önkormányzati támogatás Adományok cégektől /d. Egyéb tám./adomány Egyéb szervezettől pályázati b Külföldi támogatás Pályázati támogatás Könyv értékesités Saját szakmai program bevétele Tanácsadás Költségtérítések Oktatás Kh működés bevétele Kerekítési különbözet Egyéb bevétel Ft kamat Deviza kamat DK hozam Egyéb bevétel Hirdetés Rendezvényszervezés B. Vállalkozási bevétel öss Közhasznú bevétel összesen Vállalkozási bevétel összesen Bevétel összesen Kiadások részletezése, amely megegyezik az alapítványi vagyon évi felhasználásával: Megnevezés Ft e Ft Villamos energia és víz felhaszn Nyomtatvány irodaszer Kis értékű irodai eszköz Fogyóanyag, tisztítószer Egyéb vegyes irodai anyag

14 513 Egyéb anyagköltség Belföldi utazás kiküldetés Külföldi utazás kiküldetés Taxiköltség Ingatlan bérleti díjak Eszközök bérleti díja Kamarai tagsági díj Posta, fax kts Vezetékes telefon Mobiltelefon kts Internet,web díjak Szakkönyv, folyóirat, on-line, Film, video, foto Javítás, karbantartás Szoftver frissítés kts-e Számítógép karb kts Könyvelési díj Ügyvéd, közjegyző, perkts Szakértői, pályázati díj Könyvvizsgálat Fénymásolás kts-i Programszervezés,koordinálás Irodai szolgáltatás Hirdetés, kiáll., bemutató, vás Takarítási díj, távfűtés Számítástechnikai szolgáltatás Nyomdai,tipográfia szolg Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybe vett szolg Tagdíjak Bankköltség *kivéve bankkamat* Biztosítási dijak PR, marketing Fordítás, tolmácsolás, lektorálás Nyomdai szolgáltatások Kutatás Konf, rendezv, részvételi díjak Szállás Anyagjellegű ráfordítások Főfoglalkozásúak bére Megbízási díjak Külföldi megb. díjak Üzemorvosi szolgálat Reprezentációs kts Munkába járás bérlettérítés Iskolakezdési támogatás Étkezési hozzájárulás Kis értékű ajándék /3-os táppénz Személyi jellegű kif. szja Szem jellegű kif egyéb adó

15 5 593 Adóköteles juttatás Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Személyi jell. ráfordítások Tervszerinti értékcsökkenési l Értékcsökkenés Szervezetnek támogatás Kerekítési különbözet Árfolyamveszteség Egyéb ráfordítás összesen Elkül. alapokkal elszámolt adó Váll. Tevékenység ráfordítása Költségek és ráf mindösszesen A kiadások részletezése megegyezik az alapítványi vagyon felhasználással. A közvetlen cél szerinti kiadásokat összevontan a mellékelt programok szerinti bontást tartalmazó táblázat mutatja. A programonkénti bontásban szerepel a költségvetésből kapott támogatások bemutatása is. A programok rövid bemutatása és az alapítvány éves tevékenységének bemutatása külön szöveges beszámolóban található. Az alábbi táblázat a programonként érkezett és összevontan elköltött kiadásokat, valamint a következő évre átvitt maradványokat tartalmazza. A előjelű átvitel a évre járó, de csak 2007-ban befolyt bevételt jelenti. 15

16 Az Alapítvány közvetlen cél szerinti kiadásai 2006-ban összevontan 2005-ről áthozat évi bevétel évi költés Szám Megnevezés Átvitel 2007-re Közh.tevékenys.bev 7 NCA NCA Sasakawa F NCA NCA NCA működés Active citizen Sasakawa F SZMM Ciszok Soros Alapítvány Vodafone NCA Fővárosi Önkorm MEH NCA Program összesen A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. Az Alapítvány ügyvezetője munkaviszony keretében látja el feladatát, de nem tagja a kuratóriumnak. Az ügyvezetés bérköltsége évben Ft volt. A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma: Budapest, február

17 A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttérbázis, mely a szervezetek hosszú távú működését elősegíti. INFORMÁCIÓ NONPROFITOKNAK/NONPROFITOKRÓL PROJECT Civil portál: A NIOK 2001 szeptemberében indította el a portált civil szervezetek számára, amely a leghasználtabb civil információs portál, tartalma és látogatottsága folyamatosan növekszik. (Évközben naponta oldalunkat tekintették meg, ami az 1%-os kampány időszakában felemelkedett napi átlag látogatott oldalszámra is.) A portál tartalmának már közel fele a civil szervezetek aktív közreműködéséből származik, amelyet közzététel céljából küldtek el hozzánk. A portál üzemeltetését ben Ft-tal támogatta a Nemzeti Civil Alapprogram, ebből Ft érkezett meg 2007-ben, és Ft volt áthozat 2006-ról, így 2006-ban összesen Ft került felhasználásra, a teljes összeg személyi jellegű kiadás. Hírlevél A elindítása óta annak kivonatává, ajánlójává vált a hírlevél. A NIOK Alapítványhoz beérkező hatalmas hírhalmazt szelektáljuk, rendszerezzük, majd kategorizált módon eljuttatjuk a levelezőlistán szereplő civil szervezetekhez és egyéb érdeklődőkhöz. Ingyenes előfizetőink számát a 2006-os év végére 7300 fölé sikerült vinni, és kidolgoztuk egy új, html alapú hírlevél sablonját. Ez utóbbiban, a fenntarthatóság figyelembe vételével képek, logók és bannerek is elhelyezhetővé válnak. Szinte minden számba sikerült hirdetést elhelyeznünk, amivel nagyot léptük előre a fenntarthatóság felé vezető úton. Továbbra is működött az egyéni hírlevél funkció, ami alapján az olvasót legjobban érdeklő hírekből tudtunk válogatást küldeni. Összefogás.nonprofit.hu A NIOK Alapítvány 2003-ban könnyen használható, demokratikus eszközt hozott létre a szervezett civil együttműködés intézményesített formában való működésének elősegítésére a oldal kialakításával. A program új lendületet kapott 2005-ben, amikor új együttműködési kezdeményezések alakultak a szektorban a Nemzeti Fejlesztési Terv egyeztetésével kapcsolatban, amelynek az oldal megjelenést tudott biztosítani. A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott ről áthozott 1256 e Ft-ból 742 e Ft személyi jellegű kiadás, a többit szolgáltatások igénybevételére költöttük. Civil képzési anyagok a neten Nemzetközi összefogás segítségével egy olyan internetes tankönyvet hozunk létre, amely minden résztvevő ország anyanyelvén szól a civil szervezetekhez a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Egy Internetes tankönyv készül 13 fejezettel magyar, szlovák, cseh, lengyel és angol nyelven. Üdvözlünk a szektorban A program célja a hazai nonprofit szektor új, illetve a már civil szakmai tapasztalattal rendelkező dolgozóinak szakmai felkészítése, továbbképzése, és egy ehhez kapcsolódó oktatási modul kialakítása ban olyan tematika, tananyag, módszertan kialakítása, amely a későbbiekben is szabadon felhasználható ban három háromnapos képzés tartása a célcsoportnak, kettő Budapesten, egy Zalaegerszegen a Landorhegy Alapítvány segítségével. A program finanszírozását a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatokból fedeztük, a os évekre megnyert 3 millió Ft-ból, Ft támogatás érkezett 2006-ban, a 2005-ös évről való áthozattal együtt Ft-ot költöttünk el 2006-ban, amelynek teljes egészét 17

18 dologi kiadásokra költöttük. További Ft-ra szerződtünk a es évekre, ebből befolyt Ft, amelyből 2007-re átvittünk Ft-ot, tehát 2006-ban költöttünk Ft-ot dologi kiadásokra. Adatbázis Nonprofit Önarckép A Nonprofit Önarckép frissítése 1996 óta folyik. Az évenkénti egyszeri adatlap-küldés mellett Interneten folyamatosan zajlott az adatbázis frissítése. Az adatbázisban szereplő szervezetek száma a januári ról ra nőtt, ennek harmada 2006-ban ill ben frissített. Civil fórum határok nélkül A program célja, hogy intézményes segítséget adjon a magyarországi és a határon túli szervezetek kapcsolatépítésének. Programunk elsősorban az Erdélyben és Magyarországon működő szervezetekre összpontosít, de a szolgáltatást használhatják természetesen más határon túli területekről, ezen belül romániai, nem magyar szervezetek is ban a program előkészítése, egyeztetések és a rendszer tervezése zajlott. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta, a teljes pályázati összeg Ft, amelyből 2006-ban Ft folyt be, ebből Ft került elköltésre, dologi kiadásra. Vedd ki a részed! program Program célja az volt, hogy az érdeklődő civilek részére átfogó ismereteket nyújtson a civil ügyek működéséről, az uniós pályáztatási rendről, az európai civil hálózatok programjairól, illetve arról, hogy Magyarországon ezek milyen formában, mely intézményeken keresztül érhetők el. A projekt megvalósulása hét egynapos fórum keretében történt, a helyszínek Magyarország hét régiójának egy-egy megyeszékhelye vagy nagyvárosa. A rendezvénysorozat a központi régióban, Budapesten zárult, egy átfogó jellegű összegző fórum formájában. A program lebonyolítására Ft támogatást biztosított a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya, ebből 34 eft személyi jellegű költség volt. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS TÁMOGATÁSA Aktív állampolgárság TEEN program A program célja, hogy növelje a civil szervezetek és közigazgatási intézmények közötti társadalmi egyeztetés hatékonyságát, azt átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye, ezáltal elősegítse a civil szervezetek részvételét a politikaalkotásban regionális és országos és ágazati szinten.2006-ban számos egyeztető megbeszélést tartottunk a program tanácsadó testületével, partnereinkkel, és a téma szakértőivel, lezajlott az országos és regionális munkacsoport első két ülése, illetve az ágazati munkacsoport első ülése, elkészültek az esetfeltáró interjúk. Tanulmányok készültek, melyekben összegeztük az aktuálisan elvégzett munkák eredményeit, tapasztalatait. Körte program Tapasztalatcserék szervezése és az ezeken való részvétel a különböző szinten működő civil fórumok, kerekasztalok önkéntesei közötti kommunikációs kapcsolatok kialakítása érdekében. Reaction program A program céljai voltak egyrészt a részvételi demokrácia, mint fogalom gyakorlati megfogalmazása az Európai Unión belüli változatos példák nyomán, másrészt a részvételi demokrácia különböző formáinak megismertetése, a helyi gyakorlatok alapján CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CISZOK Program célja, hogy a Központi Régió nonprofit-civil szervezetei szakszerű tanácsokat, információkat, képzéseket kapjanak. A civil szervezeteknek segítség nyújtása információs, infrastrukturális szolgáltatások formájában, valamint képzéseken, rendezvényeken keresztül. A program további célja, hogy a Civil Szolgáltató Központok hálózatának módszertani segítséget nyújtson, a hálózat szakmai fellépését koordinálja mint a támogató, mind külső 18

19 megkeresések esetén. Ezen kívül a hálózatnak teret biztosít a közös munkára is levelezőlista fenntartása és hálózati találkozók, képzések biztosításával. A Központ működtetésére a következő állami forrásokat költöttünk: SZMM Ft (amelyből eft az emberi erőforrások költségei). A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 millió forintos támogatásból fedeztük a Központ helyiségeinek bérleti díját, illetve 824 eft-ot bérköltségre költöttünk. Civil EU Szolgáltató Iroda Cél egy olyan tanácsadási szolgáltatás létrehozása és működtetése, mely a civil szervezetek uniós forrásokra pályázását segíti ban a programot vezető munkatárs kiválasztása zajlott, illetve a program előkészítése mellett a civil szervezetek érintő EU információkról (hírek, pályázatok, kiadványok, operatív programok tervezése) adtunk számot a portálon keresztül. A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja évben. A teljes pályázati összeg Ft, abból 2006-ban befolyt Ft, melyből elköltöttünk Ft-ot bérköltségre. Pesticivil.hu Budapesti és Pest megyei szervezetek számára régió specifikus információ szolgáltatás, valamint általános információk biztosítása a nonprofit szférával kapcsolatban. ADOMÁNYOZÁS ÉS FORRÁSTEREMTÉS SEGÍTÉSE 1 % kampány Célunk a program lebonyolításával évek óta változatlan: minél több szabályos 1 %-os nyilatkozat megszületése a nonprofit szervezetek számára. Továbbá, hogy minél több szervezetnek adjunk lehetőséget a részvételre, illetve az 1%-on keresztül az adományozás gyakorlatának népszerűsítése os kampányunkban internetes portálunk 1%-os oldalán és civil szervezeteket tartalmazó adatbázisunkban megközelítőleg látogatót mértünk, 4000-en hívták telefonon az információs szolgálatunkat, látogatás történt a wap szolgáltatáson. A programra (többek között) a Nemzeti Civil Alapprogramtól kaptunk Ft-ot, amelyből Ft bérköltséget számoltunk el. Díj A díj project adományozás-fejlesztési programjaink egyik igen fontos eleme, melynek célja a magyarországi adományozási kultúra fejlesztése, elősegítése három díj kiosztásával, ezek az Év Vállalati Adományozója, az Év Egyéni Adományozója és az Év Civil Szervezete. A díjak eszmei értékűek, kivéve az Év Civil Szervezete díjat. Ezen túl a Díj a következő célokat is szolgálja: az adományozás díjazása, civilek díjazása, hagyományteremtés, a NIOK saját marketingje, minősítés, a szektorok közötti kapcsolatteremtés június 15-én tartottunk díjkiosztó ünnepséget, melyen közel 150 fő vett részt. A házigazda Katona Klári volt, a zenét az Illúzió zenekar adta. Százalékos adományozás - Percentage Philantropy A program célja, hogy összegyűjtse, és elérhetővé tegye a százalékos adományozási rendszerekről (itthon 1%) megtalálható információkat, és segítséget nyújtson azoknak a kelet-közép-európai szervezeteknek, amelyek érdeklődnek a rendszer kifejlesztése és országukban történő bevezetése iránt, illetve, hogy serkentse a tapasztalatcserét, a rendszert már bevezetett országok szakértői között ban sor került a 2004 elejére elkészített tanulmánykötet aktualizálására is, a rendszert vezetett országok működési mechanizmusában bekövetkezett változások (és a változásokhoz vezető út) leírása szintén megtalálható a oldalon angol nyelven. Adományozás konferencia Phare partnerség A Magyar Természetvédők Szövetsége által elnyert Phare ACCESS Zöldszervezetek kapacitásépítése az élelmiszerbiztonság növeléséért című pályázatban, mint partnerek vettünk 19

20 részt. Az együttműködés két területre terjed ki: egyrészt szakértői együttműködés közvélemény kutatás előkészítésében és üzleti adományszerzés témában, másrészt szeminárium szervezése a program tapasztalatainak összegzése céljából. NIOK FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatóság A NIOK fő fenntarthatósági célja következő években, hogy a nem pályázatokból, támogatásokból származó bevételeinket jelentősen növeljük, miközben a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is kihasználjuk. Feladataink: a NIOK fenntarthatóságának, azaz pénzügyi több lábon állásának kidolgozása, ill. megvalósíthatóságának megtervezése, a gyakorlati megvalósítás beindítása. Nemzeti Civil Alapprogram - Általános költségek A NIOK Alapítvány széles körű tevékenységet folytat, melyhez egy jól működő szervezeti háttér szükséges. A több ezer ügyféllel való kapcsolattartás is jelentős terheket jelent, szervezési és adminisztrációs tevékenységet igényel. Ezek a költségek nem köthetők programhoz, így az általános forrásokból tudtuk a kiadásokat fedezni. A Nemzeti Civil Alapprogram általános működési támogatásából 2006-ben a programra Ft támogatást nyertünk, amelyből Ft-ot használtunk fel, alapvetően személyi jellegű kiadások fedezésére. A NIOK Alapítvány 2006-ban az alábbi költségvetési és önkormányzati támogatásokat kapta Költségvetési támogatás Önkormányzati támogatás e Ft e Ft A költségvetési támogatást a fenti programokban használtuk fel. Pontosan a Civil portál, az Üdvözlünk a szektorban, a Civil fórum határok nélkül, a Vedd ki a részed!, a Civil Szolgáltató Központ, a Civil EU Szolgáltató Iroda, az 1%-os kampány és az általános költségek programjaink részesültek állami támogatásban, ezek pontos felhasználását a programok rövid ismertetése során fejtettük ki. (1 234 e Ft-ot kaptunk bértámogatásként az OFA-tól, és további e Ft-os a Munkaügyi központtól.) A 10 millió Ft Önkormányzati támogatást a CISZOK programban használtuk fel. (Ennek részletezése szintén a programleírásban található.) A tárgyévben a NIOK Alapítvány Ft cél szerinti juttatásban részesítette az Év Nonprofit Szervezete díj győzteseit. Budapest, május 25. A NIOK Alapítvány kuratóriuma elfogadta a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. Marschall Miklós kuratóriumi elnök 20

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2014. év. Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Uri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2014. év Kelet Közép Európai kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Uri utca 49 Budapest, 2015.05.01. Társadalmi szervezet vezetője 1 Közhasznúsági jelentés részei 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV.3. Tel.:(36-1)- 315-315-1

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

Készült: 2009. március 25... aláírás

Készült: 2009. március 25... aláírás Adószám: 18245402-2-41 Statisztikai számjel: 18245402-9312-521-01 Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 29. MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Készült: 2009. március 25.... aláírás I.

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben