A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 A TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS KÖZÖSSÉGI ÉTKEZTETÉS MUNKAHELYTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV ÉS A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TÜKRÉBEN A tanulmány a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságának megbízásából készült Morvainé Lovas Erzsébet - dr. Probáld Ákos május hó

2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló Bevezető I. A turizmus és vendéglátás szerepe, súlya a gazdaságban.. 22 (dr. Probáld Ákos) 1. Nemzetközi kitekintés A világ turizmusának alakulása A turizmus súlya az EU tagországokban A hazai helyzetkép A turizmus hazai gazdasági környezete A turizmus és a GDP II. A hazai turizmus szereplői (dr. Probáld Ákos) 1. Alapágazatok Társas vállalkozások az alapágazatokban Egyéni vállalkozók az alapágazatokban Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás melléktevékenységként, más ágazatokhoz tartozó társas vállalkozásaiban A turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak BECSÜLT száma A turizmusra jellemző ágazatok

3 III. Munkaerő-piaci helyzetkép a turizmus alapágazatokban.. 48 (Morvainé Lovas Erzsébet) 1. Foglalkoztatottság alakulása a turizmus alapágazatokban Foglalkoztatási struktúra elemzése az alapágazatokban Foglalkoztatottak a vállalkozások nagysága és szakágazati összetétele szerint Foglalkoztatottak korcsoport és iskolai végzettség szerint Foglalkoztatottak FEOR munkakörök szerint Regionalitás Szezonalitás Foglalkoztatási formák Alkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak Atipikus foglalkoztatási formák Részmunkaidős foglalkoztatás Határozott munkaidejű szerződések Munkaerő-kölcsönzés Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak Tevékenység-kiszervezés és hatása az ágazat foglalkoztatására Munkaerő-forgalom, munkanélküliség Munkaerő-forgalom Munkaerő-forgalomban résztvevők száma Álláskeresők és üres álláshelyek a turizmus alapágazatokban Munkanélküliség alakulása Bérek, jövedelmek, munkaerő-költségek Az alapágazatokban foglalkoztatottak kereseti viszonyai Bruttó átlagkeresetek alakulása A minimálbér és az ágazati keresetek alakulása Szakágazati keresetek Bérek és keresetek az alapágazatok jellemző foglalkozásaiban A munkaerő-költség alakulása Munkajövedelmek alakulása Munkaerő-költségek Az alapágazatok élőmunka-igényessége, az élőmunkához kapcsolódó adóés járulékterhek

4 IV. Turisztikai beruházások munkahelyteremtő hatása Széchenyi tervben támogatott szállodai beruházások munkahelyteremtő hatása (dr. Probáld Ákos) A beruházások hatására létrejött új munkahelyek; a beruházás helye szerinti térség foglalkoztatási helyzetének elemzése Nemzeti Fejlesztési Terv I.-ben támogatott jelentősebb turisztikai beruházások munkahelyteremtő hatása (Morvainé Lovas Erzsébet) Az NFT I.-ben támogatott turisztikai beruházások A megvalósuló beruházások foglalkoztatásra gyakorolt hatásának becslése V. Jövőkép A turizmus várható nemzetközi és hazai trendjei (dr. Probáld Ákos) A hazai turizmus versenyképessége és a foglalkoztatás (Morvainé Lovas Erzsébet) A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia foglalkoztatással közvetlen összefüggésben megfogalmazott céljai és azok megvalósításának lehetőségei Az ágazat megjelenése az Új Magyarország Fejlesztési Tervben, különös tekintettel a támogatással megvalósuló turisztikai beruházások versenyképességre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaira Az alapágazatok versenyképességét és ezen keresztül munkahelyteremtő képességét befolyásoló főbb környezeti feltételek Foglalkoztatást közvetlenül segítő és támogató intézkedési javaslatok A munkaerő-piaci monitoring rendszer hiányosságai, javaslatok ezek orvoslására (dr. Probáld Ákos). 101 Melléklet: Táblázatok Függelék I.: Fogalmi meghatározások 110 Függelék II.: Források, felhasznált irodalom Függelék III.: Szerzők rövid szakmai önéletrajza

5 Vezetői összefoglaló A tanulmány célja Amellett, hogy az elmúlt években több, a turizmus gazdasági szerepét elemző tanulmány született, a terület foglalkoztatási kérdései mindmáig feltáratlanok. Ez a tanulmány ezt a hiányt szeretné részben pótolni. Egy olyan összetett ágazat, mint a turizmus, és annak olyan összetett kérdése, mint a munkaerőpiac teljes vertikumának bemutatása irreális vállalkozás lenne. Jelen tanulmány célja, hogy feltérképezze a turizmus közvetlen szereplőit felölelő főbb munkaügyi folyamatokat, amely megfelelő alapot teremhet a munkaerőpiac további speciális kérdései, részterületei elemzéséhez. Ezt az alapvető célt követve a tanulmány olyan kérdésekre kísérelt meg választ adni, mint: az ún. turizmus alapágazatok szálláshely-, vendéglátás-, utazásszervezésszolgáltatást nyújtók hány főnek biztosítanak jövedelemszerzési lehetőséget Magyarországon, és melyek a legfontosabb foglalkoztatási jellemzők; a fentiekben meghatározott virtuális ágazat milyen súllyal játszik szerepet a hazai foglalkoztatásban; milyenek az ágazatokban foglalkoztatottak kereseti viszonyai, és az ágazatok ezzel milyen pozíciókat foglalnak el a nemzetgazdaságban; hogyan generálnak új munkahelyeket az ágazatok szolgáltatásai iránt megnyilvánuló kereslet pozitív változásai, a fejlesztések; melyek az ágazat munkahelymegtartó és új munkahelyteremtő képességének jövőbeni lehetőségei és feltételei. Az anyag a fenti témák bizonyos részeivel nem a szerzők igénytelensége, hanem adatés információforrások hiánya miatt csak érintőlegesen, mélyebb elemzés nélkül foglalkozik. 5

6 A tanulmány nem tárgyalja a foglalkoztatás néhány nagyon fontos területét, mint a munkaerőigény minőségi és mennyiségi elvárásainak az oktatással, képzési rendszerrel összefüggő kérdését, illetve nem foglalkozik a feketemunka témájával sem. A szerzők megítélése szerint a foglalkoztatás ezen kérdései és jelenségei önálló, nagyobb lélegzetű elemzést, részben empirikus kutatások révén történő feltárást igényelnének. Adatforrások A munka az adatforrások (Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatgyűjtései, KSH Munkaerő-felvétel, KSH Gazdasági Szervezetek regisztere, egyéni vállalkozók adatbázisa stb.) feltárásával, felkutatásával kezdődött. A forráselemzések olyan látszólagos vagy valós ellentmondásokat hoztak felszínre, melyek tisztázása nélkül nem alkotható hiteles kép a meglehetősen sokszereplős turizmus és vendéglátás ágazatokban lezajló valós gazdasági és munkaügyi folyamatokról. Sajnálatos módon az alapágazatokra fellelhető adatok, információk nagyon sok esetben nem állnak rendelkezésre a mélyebb elemzés által igényelt részletességben. Ezt a problémát tovább árnyalják a turizmus összetettségéből adódó, az adatgyűjtések által nem, vagy csak nehezen kezelhető jelenségek, mint például más ágazatok vállalkozásainak egyre bővülő szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás tevékenysége. A tisztánlátást bonyolítja például a munkaadók szerkezete, amely úgy alakult át, hogy meghatározóvá váltak többek között élénk demográfiájuk miatt a nehezebben ellenőrizhető, statisztikai adatszolgáltatásukat tekintve nehezebben kezelhető mikro- és kisvállalkozások. Hasonló jelenség a kiszervezés, a gyors ütemben terjedő bérelt vagy kölcsönzött munkaerő kezelése, mozgásának követése. Különösen a turisztikai kereslet szezonális hullámzása miatt jelen van az alkalmi munkavállalási forma; a munkaerőpiac aktív szereplői lehetnek az egyébként inaktív demográfiai csoportok, mint a tanulók, vagy a 65 év feletti nyugdíjasok, akiknek foglalkoztatására az ún. atipikus formák jellemzőek, amelyekről ugyancsak nehézkes megbízható információkat gyűjteni. Nem követhető nyomon a külföldi állampolgárok foglalkoztatása, a külföld munkaerő-elszívó hatása és a migráció valós mértéke. 6

7 Főbb megállapítások A turizmus nemzetgazdaságban betöltött szerepe A magyar gazdaság szerkezete az utóbbi két évtizedben úgy alakult át követve a világ- és európai trendeket, hogy a primer- és a hagyományos feldolgozóipari ágazatok (kohászat, textilipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság stb.) tért vesztettek, a szolgáltató ágazatok (kereskedelem, szállítás, pénzügyi szolgáltatások, üzleti szolgáltatások, szórakoztatóipar, sport, reklám stb.) bővültek. A turizmust és vendéglátást is magába foglaló szolgáltatási szektor 2007-ben a bruttó hozzáadott érték 66,3%-át adta. Az összes hazai fogyasztás 8-9%-a köszönhető a turizmus belföldi és külföldi alanyainak, a bruttó nemzeti termék 8,3-8,5%-ára becsülhető a turizmus közvetlen és közvetett hatása. Ezen túlmenően az is figyelemre méltó, hogy a szolgáltatás-export egyharmada is a turizmusból származik. A turizmus foglalkoztatásban betöltött szerepe Az ún. alapágazatok statisztikailag kimutatott foglalkoztatottainak száma (közel 166 ezer fő) és a 4,2%-os foglalkoztatási arány nem mutatja reálisan a turizmus foglalkoztatásban betöltött szerepét. Becsléseink szerint mintegy 230 ezer fő a turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak száma, amely a nemzetgazdaságban összesen foglalkoztatottak 5,9%-át teszi ki. A közel 230 ezer főn túl további ezer fő foglalkoztatása kapcsolódik az ún. jellemző ágazatokkal a turizmushoz, ezzel a turizmushoz közvetlenül kötődő foglalkoztatottak számát valamivel több mint 300 ezerre, nemzetgazdaságon belüli foglalkoztatási arányát 7,8%-ra lehet becsülni. 7

8 A turizmus alap- és jellemző ágazatait érintő, 300 ezer főt meghaladó foglalkoztatott mellett a turizmusnak további 180 ezer ember megélhetésében van nem elhanyagolható szerepe. Így a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve 480 ezer főről és 12,3%-os munkaerő-piaci részesedésről beszélhetünk! Ezek a számok már önmagukban is a turizmus foglalkoztatásban betöltött nem elhanyagolható szerepét mutatják. Jelentőségét erősíti, hogy egy nemzetgazdasági szinten stagnáló foglalkoztatottsági volumen és nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően alacsony foglalkoztatási ráta körülményei között a turizmus munkaerőigényének folyamatos növekedése figyelhető meg. A turizmus munkaadói (vállalkozásai) Magyarországon több mint 2 ezer szálláshely- és 11 ezer vendéglátó-szolgáltató működik, valamint több mint ezer vállalkozás rendelkezik utazásszervezői engedéllyel. A társas vállalkozások közül a kisméretű vállalkozások vannak túlsúlyban: a 13 ezer társas vállalkozás között a foglalkoztatottak számát illetően 300 főnél nagyobb vállalkozás csak elvétve van (összesen 19 db). Ezzel párhuzamosan az 5 főnél kevesebbet foglalkoztató társas vállalkozások aránya meghaladja a 70 százalékot. A társas vállalkozások több mint 104 ezer foglalkoztatottjából 25 ezer fő a szálláshelyszolgáltatók, 73 ezer fő a vendéglátó-szolgáltatók (ebből 22 ezer a munkahelyi vendéglátók, közétkeztetők) alkalmazásában áll. A kis- és mikrovállalkozások foglalkoztatják a munkavállalók több mint felét. Az ágazatra a mikrovállalkozások túlsúlya mellett a nagyfokú koncentráltság is jellemző. A koncentráció azt jelenti, hogy olyan kulcsmutatók tekintetében, mint a nettó árbevétel, a bruttó hozzáadott érték, a foglalkoztatottak, a hálózat vagy a vendégforgalom, a piacot lényegében egy-két tucat vállalkozás uralja. Ennek a vállalkozásnak az együttes részesedése a mutatók többsége tekintetében lefedi a piac 80-85%-át. A munkahelyi vendéglátás, közétkeztetés a legkoncentráltabb. 8

9 A nem az alapágazatokban működő (így teljesítményüket és alkalmazottaikat tekintve más ágazatokban kimutatott) szálláshelyek és vendéglátó üzletek melyeket főtevékenységként nem a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban működő vállalkozások üzemeltetnek száma szálláshelyek vonatkozásában megközelíti az 1500-at, kapacitásuk (szoba, férőhely) a teljes hálózat egyharmada, az általuk foglalkoztatottak száma közel 9 ezer fő. A más ágazatokban működő vállalkozások által üzemeltetett kereskedelmi és munkahelyi vendéglátó üzletek száma 18 ezer, ez a teljes üzlethálózat közel egyharmada. A munkahelyi és közétkeztetési szolgáltatást nyújtó vállalkozások és üzletek tekintetében messze a legnagyobb (közel 50%) azoknak az üzleteknek a száma, amelyeket nem az ágazathoz tartozó és nem is a versenyszférában működő vállalkozás üzemeltet. Magyarországon ma 34 ezer magánszálláshely-szolgáltató végez fizető-vendéglátó, és 6,6 ezer falusi szálláshely-szolgáltató tevékenységet. Az alapágazatokra jellemző foglalkoztatási tendenciák között A közötti nemzetgazdasági szintű mindössze 1,9%-os bővülés mellett a turizmus alapágazatokban 18,8%-kal növekedett a foglalkoztatottak száma, amely 2006-ban fő volt, több mint 26 ezer fővel magasabb a évinél. Az alapágazatok nemzetgazdasági szintű foglalkoztatásban betöltött súlyának növekedését mutatja, hogy a évi 4,2%-os részesedése a évinél 0,6 százalékponttal magasabb. Ennél is sokkal erősebb az alapágazatok foglalkoztatásban betöltött szerepvállalása abban az összefüggésben, hogy a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatottak száma elmúlt hatévi növekedésének mintegy egyharmadát ez az ágazatcsoport adta! Összegezve a változások trendjét, jól kivehető, hogy miközben a nemzetgazdaság egészében az alkalmazásban állók száma szinte stagnál, addig a turizmus alapágazatok munkaerőigénye fokozatosan növekszik. 9

10 A turizmus alapágazatok főbb foglalkoztatási jellemzői Az ágazatokban foglalkoztatottak közel 50%-a a mikrovállalkozásoknál jelent meg. Szakágazati összetétel: az összes foglalkozatott közel 75%-a a vendéglátásban, 20%-a a szálláshely-szolgáltatásban, a fennmaradó 5% pedig utazásszervező vállalkozásoknál dolgozik. Korösszetétel: a turizmus ágazatokra is jellemző a év közötti korosztály meghatározó súlya (2006-ban 67%). Nemzetgazdasági szinten a legmagasabb foglalkoztatottsági számot a év közötti korosztály birtokolja, míg a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás ágazatban a év közöttiek száma a legmagasabb (közel 50 ezer). Iskolai végzettség: a turizmus ágazatokban a nemzetgazdasági átlagnál meghatározóbb a szak- és középszintű végzettségűek foglalkoztatása. Számuk 2006-ban 131 ezer fő volt, amely az ágazati összes foglalkoztatottak 79%-át jelenti. A 8 osztályos és annál kevesebb iskolai végzettségűek létszáma alig haladta meg a 20 ezer főt, és részesedésében nem érte el a 13%-ot. A diplomások évi 14 ezer fős létszámában meghatározó a főiskolai végzettség. Az iskolai végzettség szerinti összetétel tekintetében az elmúlt hat évben jelentős elmozdulás nem történt. Foglalkoztatási főcsoportok szerint: a turisztikai jellegű foglalkozásokban dolgozók 87%-a vendéglátásban betöltött munkakör, 95%-a pedig szakképzettséget igényel. Az alapágazatokban évben 92%, évben már csak 83,7% a turisztikai jellegű foglalkozások aránya, ami azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak számának növekedésében egyre meghatározóbb szerepet játszik a hagyományosan nem turisztikai és vendéglátó-ipari munkakörben dolgozók száma. Regionalitás: a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban foglalkoztatottak közel fele (46,5%-a) Közép-Magyarország régióban kerül alkalmazásra (a mutató a valósnál erősebb foglakoztatási koncentráltságot mutat, mivel az adatgyűjtés a fővárosi 10

11 székhelyű, szinte valamennyi régiót érintő egységeket üzemeltető szállodaipari és vendéglátó-ipari cégek létszámát is e régióban veszi számba). Szezonalitás: viszonylag stabilabb, nagyobb kilengésektől mentes az alapágazatban történő foglalkoztatás, mint azt annak jellemzői alapján első megközelítésben feltételeznénk. Nem éri el a 6000 főt a legmagasabb és a legkisebb foglalkoztatotti létszám közötti különbség, s az éves átlagos létszámhoz viszonyítva a legnagyobb kilengés csupán 3,5%-os. Több más tényező mellett a munkahelyi vendéglátás és közétkeztetés foglalkoztatásának éppen a nyári hónapokban (július-augusztus) történő visszaesése mérsékli mintegy fővel - a foglalkoztatottak szezonális hullámzását. Alkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak: az ágazatban a foglalkoztatási jellegben meghatározó az alkalmazotti munkaviszony. Az ágazat foglalkoztatási jellegének nemzetgazdasági átlaghoz való hasonlításában elmondható, hogy a vizsgált időszakban bekövetkezett változásokkal az ágazati összetétel közelített a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatásra jellemző összetételhez. Míg 2000-ben az ágazati alkalmazotti arány 5,5 százalékponttal maradt el a nemzetgazdasági szintűtől, addig 2006-ban ez a különbség 1,1 százalékpontra zsugorodott. Tehát az alapágazatokra, azon belül is legjellemzőbben a vendéglátásra és az utazásszervezésre jellemző mikro- és kisvállalkozói formák mellett is a foglalkoztatás alkalmazotti jogviszonyban ölt formát. Atipikus foglalkoztatási formák: úgymint az állandó vagy szezonális jelleggel alkalmazott részmunkaidős foglalkoztatás, határozott idejű munkaszerződések, munkaerő-kölcsönzés, alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás a turizmus objektív adottságainál fogva idénymunka jelleg, rövidebb távon (napi, heti) is egyenetlen munkaerőigény stb. jó terepe az atipikus formák terjedésének, ami a fekete foglalkoztatás kifehérítése irányába hat. Ezen túlmenően jelentőségüket a nem kvalifikált munkaerő nagyszámú és rugalmas felszívása adja. Ugyanakkor nem hallgatható el az a tény sem, hogy e foglalkoztatási formák eszközül is felhasználhatók a fekete foglalkoztatás legálisnak tűnő álcázására. Ez utóbbi negatívum ellenére az 11

12 atipikus foglalkoztatási formák jelenleginél erőteljesebb ösztönzése (például járulékteher és adminisztratív könnyítések) nemzetgazdasági szinten olyan kívánatos célok, mint a gazdaság kifehérítése és a foglalkoztatási szint emelkedésének irányába hatna, még a turizmus alapágazatok vonatkozásában segítené munkahelyteremtő képességének növelését és jelenlegi versenyképességi problémáinak részbeni feloldását. Tevékenység-kiszervezés: az ágazat közvetlen foglalkoztatása csökkenésének irányába ható kiszervezéssel a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve nem köthető szolgáltatási ágazatok munkaerejének igénybevétele történik, számbavételük még a turizmus különböző statisztikai módszerekkel történő nemzetgazdasági szintű foglalkoztatási mutatóinál sem jeleníthető meg. Egy szűk körű empirikus adatfelvétel eredményeként végzett becslés eredményei szerint a szállodai szolgáltatás területén mintegy 8-9%-os arányú a kiszervezéssel biztosított munkaerő-szükséglet, amely a szakágazatra vetítve mintegy 1500 fős létszámot jelent. Munkaerő-forgalom, munkanélküliség: a munkaerőmozgás ágazatokra legjellemzőbb tendenciái közül kiemelendő, hogy a munkahelyet változtatók magas, 80% körüli arányú, ágazaton belüli mozgása a szakmán belüli mobilitási lehetőséget mutatja. Az általános munkaerő-piaci helyzet (munkanélküliség) mellett a szakma iránti vonzódás is feltételezhető abban a jelenségben, hogy a turizmus jellemző foglalkozásaiban való elhelyezkedési igény magasabb, mint a korábban e foglalkozásokat betöltő álláskeresők száma. Ugyanakkor igen magas (8-10% közötti) az ágazat munkanélküliségi (a munkanélküli utolsó munkahelye szerint mért) rátája. Kereseti viszonyok A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete hosszú évek óta a legalacsonyabb a nemzetgazdaságban. Jól mutatja az ágazat kereseti viszonyait, hogy a 2006-ban elért 12

13 Ft/fő/hó átlagkereset nem érte el a évi nemzetgazdasági átlagot, amely 2006-ban már Ft/fő/hó volt. A vizsgált időszakban a nemzetgazdasági átlaghoz képest a lemaradás tovább növekedett, a évi 64,5%-kal szemben 2006-ban annak csupán csak 60%-át tette ki. Az ágazatban, főleg a mikrovállalkozások körében jelentős a minimálbéren történő, illetve azt csak kismértékben meghaladó foglalkoztatás. Ennek ellenére a minimálbér évi erőltetett ütemű növelése sem változtatta meg az ágazat kereseti rangsorban elfoglalt pozícióját. Ennek oka, hogy a vállalkozások a minimálbérek központilag diktált jelentős emelését a minimálbér felett foglalkoztatottak béremelésének elmaradásával vagy csak nagyon alacsony mértékével ellensúlyozták. Tehát amellett, hogy a minimálbér emelése hozzájárult az ágazati keresetek növeléséhez, egyben csökkentette a javadalmazási különbségeket. A piac által determinált vállalkozói döntések tehát úgymond kiigazították a piacba való mesterséges beavatkozásnak minősíthető központi intézkedést. Az ágazati keresetek addigi és azt követő alacsony volta mögött alapvetően az ágazat alacsony jövedelmezősége húzódik meg, amelynek terhére a minimálbér megemelésével járó drasztikus béremelések nem voltak végrehajthatók. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat szakágazatai között még ma is jelentős különbségek vannak a bruttó keresetekben annak ellenére, hogy az elmúlt éveket egy nagyon erőteljes kiegyenlítődés jellemezte. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat foglalkoztatottainak átlagos, egy ledolgozott munkaórára jutó jövedelme nem éri el a nemzetgazdasági átlag 60%-át, míg a szociális költségek (azaz a jövedelmi terhek) ennél 1,5 százalékponttal magasabb arányt képviselnek, azaz az ágazat munkajövedelmei a nemzetgazdasági átlagnál fajlagosan közel 1 százalékponttal magasabb terhelésűek (ágazat 39,2%, nemzetgazdaság 38,3%). 13

14 Élőmunka-igényesség A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat élőmunka igényességét mutatja, hogy a vállalkozások személyi jellegű kiadásainak összes költségen belüli részesedése 30,9% (kettős könyvvitelt vezetők adatai alapján). Ez a mutató nemzetgazdasági szinten mindössze 20% körüli. Az ágazat fejlődésének, versenyképessége erősödésének, ezen keresztül a foglalkoztatásban mára betöltött szerepe fenntartásának, illetve a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának kulcskérdése a vállalkozások élőmunka terheinek csökkentése. Fejlesztések munkahelyteremtő hatása A szállodafejlesztések munkahelyteremtő hatása két irányból is vizsgálható volt: a jelenleg működő szállodahálózatból kiindulva arra lehet számítani, hogy 1000 szállodaszoba építése közvetlenül új munkahelyet teremt, a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve pedig fő számára teremt kereseti lehetőséget; a Széchenyi terv keretében támogatott szállodaberuházások minden 1 milliárd Ft-ja közvetlenül 52,7 fő új munkahelyet (összesen 817-et) hozott létre. Ez alapján az NFT I. keretében támogatott szálláshely-fejlesztések által közvetlenül létrejövő új munkahelyek száma mintegy 900-ra tehető. E számszerű hatása mellett kiemelendő, hogy jelentős számmal valósultak meg szálláshely-fejlesztések a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás javítása szempontjából is nagyobb prioritást élvező régiókban. 14

15 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia foglalkoztatásra vonatkozó céljai elérésének lehetőségei A turizmusban közvetlenül és közvetve foglalkoztatottak 2013-ra megfogalmazott célértékei (200 ezer ezer fő) már a jelenlegi számokban visszaigazolódnak. A turizmusban közvetlenül, legálisan foglalkoztatottak becsült száma 230 ezer fő, míg a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve 480 ezer fő. Valószínűsíthető, hogy az alapágazatokban foglalkoztatottak létszámának jövőbeni változása nem fogja elérni az elmúlt évek dinamizmusát, de 2013-ra még így is szűkebb körre nézve 180 ezer, tevékenységi szemléletben 250 ezer főt elérő és kedvezőbb helyzetben akár ezt meghaladó is lehet. Várhatóan folytatódik az alapágazatok foglalkoztatása nemzetgazdaságban betöltött súlyának növekedése. Várható az ágazat vállalkozási méret szerinti összetételében a nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások részarányának növekedése, elsősorban a vendéglátás területén a mikrovállalkozások elmúlt években tapasztalt csökkenése tendenciájának folytatódása. Ez a foglalkoztatásra egyrészt a nagyvállalati hatékonysági intézkedéseken keresztül csökkentő irányban hat, másrészt a fekete- és szürkefoglalkoztatás mérséklődésével, a legális foglalkoztatás növekedésével jár (a nagyobb vállalkozások bejelentett munkavégzést, stabilabb foglalkoztatási környezetet biztosítanak). Ami a szezonális és egész éves foglalkoztatásra vonatkozó stratégiacélokat illeti, elmondható, hogy a turizmus keresleti és kínálati tendenciái egyaránt (a főszezoni üdülések hosszának rövidülése és ezzel párhuzamosan az évközbeni egy vagy több rövidebb pihenés, utazás, az üdüléssel éppen ellentétes időszakra eső corporate-, rendezvény- és konferenciaturizmus erősödése, a kínálatban a gyógy-, wellness-, rendezvény- és konferenciaszolgáltatási kapacitás jelentős bővülése) a szezonális ingadozások kiegyenlítődése irányába hatottak és hatnak. Természetesen ettől még az üdülőterületeken a szezonalitás és az ezzel együtt valószínűsíthetően erőteljesebben megjelenő fekete vagy szürke munkavégzés változatlanul jelentős foglalkoztatási kérdést jelent. E témakörbe tartozónak tekintendő a közétkeztetés területén a nyári szünidő miatti foglalkoztatási probléma. Véleményünk szerint ezek megoldását indokolt 15

16 lenne központi munkaerő-piaci eszközökkel is támogatni. Az éves foglalkoztatás ösztönzése beilleszthetőnek tűnik a jelenleg működő úgynevezett START programok működési mechanizmusába. Ez azt jelentené, hogy meghatározott (vagy határozatlan) időre járulékkedvezmény illetné meg a vállalkozást, amennyiben szezonális, illetve nem teljes éves tevékenységéhez a foglalkoztatottat egész évben alkalmazza. Kimondható, hogy a stratégiában egyébként indokolt elvárásként megfogalmazott keresetnövekedés elérése még távolabbra tolódik. Az elkövetkezendő hat év reális célja lehet az eddigi tendencia megfordítása, amennyiben bekövetkezik az adó- és járulékrendszer megreformálása, konkrétan a munkáltatók élőmunkához kapcsolódó járulékterheinek érzékelhető mérséklése. Amíg a Stratégia alapágazatokra és a turizmus egészére, 2013-ra megfogalmazott teljesítményi és a foglalkoztatás mennyiségi célértékeinek elérése illetve megközelítése várható, addig a feketefoglalkoztatás visszaszorítására, a keresetekre, a turizmusban dolgozók életviszonyaira (stabilabb foglalkoztatás, biztos megélhetés stb.) vonatkozóan megfogalmazott célok és célértékek elérésének lehetőségei egy kiszámítható és a hosszabb távon rentábilis működést biztosító vállalkozói környezet meglétének hiánya miatt időben nem prognosztizálható távolságba kerültek. Új Magyarország Fejlesztési Terv és a turizmus Az uniós támogatások célrendszeréből fakadóan a piaci szegmensbe tartozó alapágazati vállalkozások közvetlen támogatásban csak nagyon szűk körben és kismértékben részesülnek, tehát az ÚMFT az ágazatok munkahelyteremtő-képességét közvetlenül csak szerény mértékben, míg a turizmus egészét véve várhatóan igen kedvezően érintik. A régiók a turizmust kitörési pontnak tekintik, amelytől a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való fokozottabb hozzájárulást várnak. Bár a ROP pályázatok elsősorban az adott régiók vonzerejét hivatottak közvetlenül szolgálni, a turisztikai 16

17 termékfejlesztés és a fogadóképesség növelésének egyaránt immanens része az emberi erőforrás gyarapítása és színvonalának növelése. Az uniós pályázatokkal megvalósuló fejlesztésekben jelentős szerepet vállalnak az alapágazatokon kívüli vállalkozások (illetve azok tulajdonosai) és szervezetek. Tehát az eddigieknél nagyobb lesz a polarizáció, azaz várhatóan tovább nő az alapágazatok tevékenységét nem alaptevékenységként végzők vagy a turizmusba újonnan befektetők száma. A megvalósuló projektek által létrejövő munkahelyek a turizmusban közvetlenül foglalkoztatottak számát növelik, még akkor is, ha a statisztikai számbavételi módszerek szerint azok más ágazatokban kerülnek kimutatásra. Versenyképesség és munkahelyteremtő képesség megítélése A jelenlegi magyar adókörnyezet egyre inkább versenyképtelenné teszi a gazdaságot, negatívan hat a foglalkoztatásra. Magyarországon különösen magas a munkáltatók által fizetett ún. munkaerő-költség és az alkalmazottak által felhasználható adózott jövedelem közötti különbség (ún. adóék), ami egyenesen gátja a legális foglalkoztatás bővülésének és ösztönzője a munkajövedelmek láthatatlanná tételének, az adóelkerülési technikák terjedésének. Ez különösen érinti az olyan ágazatokat, mint a turizmus, amelynek bizonyos területein a tevékenységi és működési jelleg nagyobb teret engedhet a rendezetlen munkaügyi kapcsolatoknak. Megítélésünk szerint az ágazat versenyképessége szempontjából a turizmus emberközpontú és egyben hosszú távon is jövedelmező fejlődésének, továbbá ezen keresztül a munkahelymegtartó és -teremtő képességének kulcskérdése a nemzetközi viszonylatban is kimagasló vállalkozói járulékterhek csökkentése. 17

18 Bevezetés Az utóbbi időszakban látványos módon szaporodtak meg a turizmust, és különösen annak gazdasági szerepét tárgyaló, nagyító alá venni igyekvő tanulmányok. A vezető gazdaságelemző intézetek közül a Gazdaságkutató intézet, az ECOSTAT, a GfK Hungária, a KPMG, illetve számos kisebb műhely (ICEG Hungary Kft., Cordi Kht. stb.) is fontos témái között tartja számon a turizmust. Jelen tanulmány igyekezett nem ismételni ezen műhelyek megállapításait, némely ponton azonban nem kerülhette el fontosnak vélt következtetések rögzítését. A hangsúly ezúttal a turizmus munkaerőpiaci helyzetére, munkahelyteremtő képességére került. Elég kézenfekvőnek látszik, hogy a kormányzati foglalkoztatáspolitika mellett (ha van ilyen elfogadott foglalkoztatáspolitika, ha nincs) léteznie kell ágazati foglalkoztatáspolitikai koncepciónak, foglalkoztatáspolitikának, amelynek céljai között meg kell fogalmazni, hogy a (fenntartható) növekedéshez, gazdasági fejlődéshez milyen munkaerő rendelkezésre állása, és ehhez milyen feltételek rendelkezésre állása szükséges. A rendszerváltást követően radikálisan megváltozott a társadalmi, gazdasági környezet, és ebben az átformálódott világban sokkal összetettebb, lényegesen több változó által befolyásolt a munkaerő-piaci helyzet. A munka sokkal bonyolultabb világában lezajló folyamatok mérése, nyomon követése is komoly kihívásokkal kénytelen szembenézni pl. a megváltozott piaci helyzetben a már foglalkoztatottak és így a gazdaságilag aktívak, vagy akár a munkanélküliek számát is sokkal bonyolultabban és nagyobb hibahatárok között lehet mérni, és egyelőre nem tud felmutatni olyan eredményeket, amelyek a foglalkoztatáspolitika számára igazán megnyugtató alapot szolgáltatnának. Ez a megállapítás nemzetgazdasági, még inkább ágazati megközelítésben a foglalkoztatáspolitika formálói körében többnyire elfogadott, közismert. Pedig a foglalkoztatás nagyságát, jövőbeni keresletét meghatározó közgazdasági összefüggések, ezen belül a makrogazdasági környezet olyan elemei, mint az adók, infláció, kamat, árfolyam stb. vagy éppen a munkaadók magatartásának ismerete és jó minőségű előrejelzése, előre látása nehezen nélkülözhető. 18

19 A munkaerőpiac állapotára elvileg lényegében három hiteles információforrás létezik: (1) az ún. intézményi típusú statisztikai felvételek az alkalmazottak számára és kereseteire. Ezek gazdája a KSH (havi, negyedéves és éves adatgyűjtések a 4 főnél többet foglalkoztatók körében, részben teljes körű, részben mintavételes), illetve kisebb részt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) Tarifa adatbázisa a munkáltatók évi egyszeri, májusi mintavételes megkérdezésére építve; (2) a lakossági, interjú technikával készülő felvételek, köztük a tízévenként, utoljára 2001-ben végrehajtott népszámlálás, az ötévenkénti utoljára 2005-ben lezajlott Mikrocenzus és a negyedéves gyakoriságú, negyedévenként 30 ezer főre kiterjedő, a foglalkoztatási változásokat, munkaerő-mozgásokat feltérképező Munkaerő-felmérés, melyek gazdája a KSH; (3) hatósági jellegű adatbázisok, többek között az OEP, ONYF, APEH és az önkormányzati nyilvántartások. Ezekre az adatrendszerekre az a jellemző, hogy mindegyik egy-egy speciális okból jött létre, a felvétel által érintettek köre, módja és adattartalma az adott hatóságra érvényes törvényi változások által determináltak, és a hozzáférés általában különböző szigorú szabályok által korlátozott. A munka jelenlegi fázisában ezek a források, elsősorban a jogszerű hozzáférés és összekapcsolás akadályai miatt nem kerülhettek felhasználásra. A három adatforrás adatai közvetlenül nem egybevethetők, hiszen céljuk, lehetőségeik, vonatkozási köreik, lefedettségük, az általuk érintettek számossága, módszereik, fogalmi készletük, adatgyűjtési technikájuk, kötelező, vagy önkéntes mivoltuk adott esetben merőben különböző, ettől azonban az egyes forrásokat különböző szegmenseinek, problémaköreinek vizsgálatára lehet és érdemes használni. Nem hagyhatók természetesen figyelmen kívül a nemzetközi összehasonlítások, még akkor sem, ha az adatokat egy-egy ország társadalmi-gazdasági adottságainak mélyebb ismeretei, összefüggései hiányában, továbbá a módszertani fogalmi különbözőségek miatt is adott esetben nem könnyű értelmezni. 19

20 A turizmus, annak vélt vagy valós gazdasági szerepe miatt ugyan évek óta áll a viták kereszttüzében, sokat foglalkoznak vele gazdasági és piacelemzők, elméleti és gyakorlati szakemberek, politikusok, ám gyakran feledkeznek meg arról, hogy néhány alapvető sokszor evidenciának tekintett fogalmat egymás között tisztázzanak. Pedig e tisztázások nélkül majdnem kizárt dolog az egy nyelven beszélés, és gyakran éppen ebből keletkeznek felesleges viták. Őszintén szólva jelen dolgozat címében is pontatlannak tűnhet a turizmus ÉS vendéglátás kifejezés használata, és a későbbiekben ki is derül, hogy a szerzők a sok-sok ágazat közös gazdasági teljesítményeként értelmezett turizmusnál szűkebben dolgozzák fel a munkaerőhelyzet és munkahelyteremtő képesség témáját, ám úgy, hogy a vendéglátást a turizmus egyik alapágazatának tekintik. A fogalmi tisztázást már itt, az ágazat értelmezésénél kell kezdeni, hiszen a turizmus nem önálló, legfeljebb virtuális ágazat -ként határozható meg. Közgazdászok, gazdaságelemzők, amikor ágazat -okról beszélnek, elfogadott nemzetközi (az ENSZ és az Európai Unió által jóváhagyott) szabványokból indulnak ki. Ezekkel 100%-ban harmonizált a magyar szabvány, a Gazdasági Tevékenységek Egységes ÁGAZATI Osztályozási Rendszere (TEÁOR), amely igazodva az EU NACE szabványához, éppen január 1-jétől használja pontosított, aktualizált verzióját <25>. Ezt a nomenklatúrát egységesen használja a kormányzati szektor, a független jegybank, az MNB, és hivatkozik rá számos adó- és egyéb jogszabály. A négyszintű (nemzetgazdasági ág / ágazat / alágazat / szakágazat) TEÁOR turizmus ágazatot nem ismer; ennek ellenére, ha teljesítményét más, ezzel a kitüntetéssel rendelkező gazdasági tevékenységgel, tehát önálló ágazatként kezelt entitással össze akarjuk vetni, szükség van a létező tevékenységekből (ágazatokból, alágazatokból, szakágazatokból) álló csoport egyezményes meghatározására, amelyet turizmusnak, vagy virtuális turisztikai ágazatnak tekintünk. Ezzel a megközelítéssel a nemzetközi közgazdasági gyakorlat (és nem csak a turizmus esetében) már viszonylag régen kísérletezik, hogy közelébe kerülhessen a turizmus gazdasági teljesítményei elfogadható becslésének. Ezeket a munkákat a szakirodalom 20

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály

Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben. Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Turizmusgazdaság a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Szántó Balázs KSH Veszprémi főosztály Kérdések Nemzetgazdasági értelemben mit értünk turizmus alatt? Kik alkotják a turizmus gazdaságát? Balaton kiemelt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

A gazdasági válság földrajza 2011/1

A gazdasági válság földrajza 2011/1 Lőcsei Hajnalka A gazdasági válság földrajza 20/1 Budapest, 20. április Az MKIK Gazdaság- es Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Mi okozza a munkanélküliséget?

Mi okozza a munkanélküliséget? Mi okozza a munkanélküliséget? A munkakeresletet és a munkakínálatot meghatározó tényezõk. A munkapiaci egyensúly és a rövidebb oldal elve. A munkanélküliség típusai és kialakulásának okai. A konjunkturális

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar évi teljesítményéről. Tartalom 2016. június Jelentés az építőipar 2015. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. Az építőipar helye a nemzetgazdaságban...2 2.1. Makrogazdasági

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben