Készítette: Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány"

Átírás

1 INTERAKTÍV BEAVATÓ PROGRAM FELDOLGOZÓ DRÁMAFOGLAKOZÁSSAL Módszertani tanulmány Készítette: Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány A Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány a TANDEM Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően tudta megvalósítani projektjét. Az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programja a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósult meg.

2 Pályázat azonosító száma: Tandem Kedvezményezett neve: Projekt címe: Interaktív beavató program feldolgozó drámafeldolgozással Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány Település: Budapest Cím: 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 26. Köszönetet mondunk partner intézményünknek a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársainak és a további együttműködő oktatási intézményeknek, szervezeteknek és minden projekt résztvevőnek, hogy az Interaktív beavató program - feldolgozó drámafoglalkozással c. projekt megvalósítását támogatták. A Módszertani tanulmány szerzői: Takácsné Mandics Gabriella, Juhász Nikolett A módszertani tanulmány szakértője: Keresztúri József TARTALOM BEVEZETŐ I. NEM BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT II. INTERNETFÜGGŐSÉG III. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

3 Bevezető A Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány ösztönzi a dráma-, és színházi nevelés törekvéseit, illetve a drámapedagógia eszközével megoldási lehetőségeket kínál a fiatalokat leginkább érintő problémákra. A közhasznú alapítvány az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM fejlesztési Alaphoz pályázatot nyújtott be az Interaktív beavató program feldolgozó drámafoglalkozással címmel és Ft megítélésével, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt a pályázati ütemterv szerint között kerül megvalósításra a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közreműködő szervezet segítségével. A pályaorientációs tanácsadók Keresztúri József drámapedagógiai szakemberrel együttműködve kidolgoztak egy olyan új preventív jellegű szakmai módszertani tematikát, amely a biztonságosabb internet használatra és az internet függőségre hívja fel a figyelmet. A tanulók szituációs gyakorlatok segítségével beavatottá válnak az online tér megfelelő használatára. A programot osztályos tanulók és szülők bevonásával valósították meg. Az internetes beavató program egy tanulási folyamat, amely megismerteti a résztvevőkkel az internet nyelvét, illetve segíti őket a tudatos felhasználói gondolkodásban. Úgy is mondhatnánk, hogy beavatja a diákokat a cyber világába, működésébe, és megtanítja őket a veszélyek felismerésére, a jelek és szimbólumok értelmezésére. A projekt újszerűsége a drámapedagógiai megközelítésben rejlik, a résztvevő diákok drámajátékos keretekben, játszva ismerkedhettek meg az internethasználaton keresztüli a korosztályra leselkedő veszélyekkel, illetve a biztonságos internethasználat módszereivel. A program erejét az a drámapedagógiai a megközelítésű interaktivitás adja, amelyben a résztvevő fiatalok nem felnőtt kioktatásként, hanem közös játékként élik meg az ismeretek elsajátítását. Ezzel a módszerrel külső kényszerek nélkül válnak képessé az átadott ismeretek mély megélésére, a vészhelyzetek tét nélküli saját bőrőn kipróbálásra. A program szervesen építi be a feldolgozó foglalkozásba az alapvető drámajátékot, a népszerű helyzetgyakorlatokat és az improvizációs gyakorlatokat. A preventív típusú programok általában hosszú távon érik el a céljukat, nehezen mérhetőek az eredmények. Programunk eredményességét PISI kérdőívvel mértük. A kérdőív eredményei alapján nemcsak a felhasználók tudatos internet használata fejlődött felismerve az internetfüggőség jeleit -, hanem a résztvevők kontrollérzése, koherenciaérzése, társas mobilizálás képessége és szociális alkotóképessége is. Rövidtávon: 93 fő diák (és osztályfőnökeit), illetve 42 fő szülő bevonása valósult meg. Hosszú távú cél: Az internetes beavató program, széles körben ismertté váljon, és alkalmazásra kerülhessen országos szinten osztályos tanulók számára. A pályázat felvállalta, hogy az interaktív beavató program feldolgozó drámafoglalkozással című program mintaként szolgáljon, melynek tapasztalatait módszertani tanulmányban teszi közzé azzal a céllal, hogy hasonló témakörben tervezett programok megvalósítását szorgalmazza. A tanulmány azt a célt szolgálja, hogy a programot bemutassa és útmutatással, ötletekkel szolgáljon más oktatási és szociális intézmények számára.

4 Nem biztonságos internet használat Interaktív beavató program - feldolgozó dráma-foglakozással A tematikához tartozó használati útmutató: A tematika egyes feladatait nem sorrendben, hanem a foglalkozásvezető döntése alapján a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően lehet használni, alkalmazni. A foglakozás témája: A diákoknak és szüleik számára alapvető internetes szavak és fogalmak jelentésének tisztázása. Web kettes szolgáltatások használatának meghatározása, saját érdeklődési területeken való használat feltárása, tevékenységekkel való összekapcsolása. A foglakozás eszközigénye: projektor, prezentáció, toll, feladatlapok A foglakozás célja: Az internettel kapcsolatos fogalmak tisztázása, ismeretek bővítése, a közösségi oldalak elemzése. A program menete Bemutatkozás: a foglalkozásvezetők megismerése. Pár mondatban bemutatkozás, a lényeges információk elmondása. Bevezetés: Keretek megbeszélése, közös normák definiálása (pld.: mobiltelefonok kikapcsolása, egymás meghallgatása, titoktartás) A foglalkozás céljának megfogalmazása: A mai alkalommal a biztonságos internet használattal és az internetfüggőséggel fogunk foglakozni..

5 1. Hangulatteremtés: Vetítés és annak a feldolgozása a. Vetítés. Erős érzelmi hatást kiváltó film vetítése. (Internetes zaklatások) b. Egyéni reakciók vizsgálata a látottakkal kapcsolatban. c. A film elemzése, értelmezése: Kiemelni egy részt, és elgondolkodni azon, mit kellett volna másképpen csinálni? Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása. d. A kiválasztott problémára reakciók. Kiscsoportban emeljétek ki azt a részt a filmből, amit megváltoztatnának, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tragédia. 2. Mit nevezünk online zaklatásnak? Fogalmak tisztázása a. trágár kommentek b. kéretlen képek közzététele c. zaklató jellegű üzenetek d. személyes adatokkal való visszaélés e. szexuális zaklatás online térben f. zaklatás mobiltelefonon A zaklatás fogalmának kialakítása érdekében a tréning vezetője és a diákok között improvizációval mélyíteni lehet a fogalmat. Játsszuk el! pl.: folyton hívogat valaki, vagy kutya képét rakják be a képed helyett a közösségi oldalakon. 3. Ha zaklatás ér, mit tehetek a zaklatóm ellen? Hová fordulhatok? Megoldási lehetőségeket kiscsoportban kidolgozni. Az eredmények dramatikus improvizációkkal bemutatásra kerülhetnek. (Pl.: A csoportvezetőt online zaklatás éri, mind mondotok neki? Ha a barátnőddel történne meg egy online zaklatás, akkor mit mondanál? Javaslatok a párbeszédre: a. Mondd el, hogy ezt ne tegye, mert ez nem esik jól! b. Mentsd el a bizonyítékokat (pl. t, a videót, üzenetet stb.), azt is őrizd meg, hogy mikor kaptad ezeket! c. Lehetőleg kérjen bocsánatot! d. Te ne támadj! e. Ne generálj újabb konfliktust. f. Ne vedd a szívedre! g. Mondd el, hogy ez neki sem esne jól, ha bármiért gúnyolnák. h. Törekedj a közös megegyezésre! i. Mielőtt kommunikálsz, gondold végig a megoldási lehetőségeket. j. Barátaiddal védjétek egymást! k. Kérj segítséget - felnőttől! (A segítéskérés nem a gyengeség jele!) A Pszichodráma a mint módszer használatával, rejtett dolgok is felszínre kerülnek, és ezek megjelenítve a tudatos feldolgozás folyamatába vonhatók. Nemcsak a feldolgozás maga megy végbe, hanem a részvevőben egy mintát is kialakít, mely által a további hasonló problémákat sikeresebben oldhatja meg. Mivel nem csak egy szereplő van jelen, több mintát és ötletet is jelent ez a fajta beavatás a nézők és megvalósítók számára egyaránt. 4. Milyen hivatalos szervhez fordulhatok, ha online zaklatás ér? Gondolatok megbeszélése. A kiosztott feladatlappal bemutatásra kerülnek az online zaklatással foglalkozó szervezetek. a. Fordulj a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványhoz Internet Helpline-hoz telefonon: ben vagy chaten b. A szüleiddel együtt forduljatok a rendőrséghez, és tegyetek feljelentést a zaklató ellen! c.

6 5. Mi a különbség az online és az iskolai bántalmazás között? Megbeszélés 6. Internettel kapcsolatos általános tudás felmérése. Totó feladat. Karikázd be a megfelelő választ! a. Az internet milyen szervezet fejlesztése hatására alakult ki? Egészségügyi fejlesztés Katonai fejlesztés Sport fejlesztés b. Az internet kifejezés első megjelenése? c. Hol lehet facebook -nak nevezni a gyereket? Angliában USA-ban Indiában Egyiptomban d. A google kifejezés először 1913-ban jelent meg, mi volt a jelentése akkor? szörny kereső tudástár e. A facebook alapításának dátuma? f. 1 milliárd felhasználót mikor érte el a facebook? g.mely országokban blokkolják a facebookot? Magyarország Svájc Szíria h. A google szolgáltatásai mire használhatóak? Térkép Pénzváltó Helyesírás ellenőrző 7. Internetes szolgáltatások gyűjtése. a. Ki tud több web kettes szolgáltatást összegyűjteni? Csoportos foglalkozás, ismeretfeldolgozás: A csoportban való munka segít a biztonságos feldolgozásban, hiszen a csoport, mint közeg védelmet nyújt. Több forrás mozgósítható, és ezáltal a társas megküzdés is elősegíthető. A csoporttagok problémája adaptálható egyéni szinten is, így több oldalról megtámogatható a megküzdés. A normák, melyek a csoport életét szabályozzák kiszélesíthetők a témával kapcsolatban is, így sokkal eredményesebben alakítható a tagok viselkedése, reakciója. 8. Interneten megjelenő kifejezések értelmezése, kiskártyákon internetes fogalmak. a. Minden diákpár kap egy kis kártyát, amin az interneten megjelenő szavak szerepelnek. Hol találkozunk ezekkel a szavakkal és mi a jelentésük? Internettel kapcsolatos fogalmak tisztázása: online, offline, kibertér, web 2.0, sharing, post, downloads 9. Közösségi oldalak jellemzőinek feltárása. a. Gyűjtési módszerrel, egyéni gondolatok megosztása kiscsoportban. A közösségi oldalakról egyik csoport a pozitívumokat, a másik a negatívumokat gyűjtse össze! b. Asszertív kommunikációt és érvelési technikákat fejlesztő gyakorlat. Vádló Védőügyvéd szituációs játék. Bírósági helyszínt elképzelve érveljen mellette vagy ellene: blokkolják-e Magyarországon a közösségi oldalakat? Az esküdtszék az osztály vagy a közönség. A színházi nevelés hozzájárul és fejleszti több olyan kulcskompetenciának számító készséget, mint, az anyanyelvi kommunikáció, kulturális kifejezőképesség vagy az állampolgári ismeretek.

7 Internetfüggőség Interaktív beavató program - feldolgozó dráma-foglakozással Az előadás témája: a diákoknak és szüleiknek alapvető internetes szavak az internetfüggőséggel kapcsolatos fogalmak és jelentésének tisztázása. Szerepjátékokban való részvétel, beavatás. Az előadás célja: Az internetes függőséggel kapcsolatos fogalmak tisztázása, ismeretek bővítése, élménynyújtás a drámapedagógia eszközeivel. 1. A függőség definíciójának meghatározása a látott kép alapján. a. A függőség definíciójának kialakítása b. Ötletbörze: kinek van még ehhez kapcsolódóan gondolata? 2. Biztonsági beállítások megbeszélése. Mikor kell frissíteni? Hogyan lehet? 3. Az internet nem felejt A látott képek megbeszélése. Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező megbeszélésében a. Digitális lábnyom: A digitális lábnyom fogalma azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, amelyek a felhasználó online jelenléte után maradnak, és amelyekből következtetni lehet a tevékenységére. A speciálisan az online környezetben keletkező nyomokat internet lábnyomnak, kibervagy digitális b. Max Schrems kikérte a Facebooktól, mit tárolnak róla a rendszerben, és válaszul egy 496 megabájtos PDF fájlt kapott postán, CD-n a cég kaliforniai központjából. Ez 1222 oldalnyi személyes adatot jelent. A Facebook állításaival ellentétben nem törli az adatainkat, jóllehet a felhasználó kifejezetten ezt szeretné, ha a törlés gombra kattint, akkor valóban töröljön a facebook. Eredmények megbeszélése, zárás, búcsúzás. Az aznapi munka értékelése. Csoportvezető megnyilatkozása a csoport előtt, visszajelzés az aznapi munkáról, annak összevetése az óra elején megfogalmazott céllal. Visszajelzés kérése a csoporttól. Számotokra milyen volt?

8 Fotódokumentáció Frontális előadás Csoportmunka Szituációs játék Improvizációs gyakorlat Totó feladatok Rendhagyó szülői értekezlet

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója

A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója A fiatalok bűnelkövető magatartásának és szerfogyasztásának prevenciója Segédanyag a Rendőrség számára Tóth Olga Albert Fruzsina YouPrev Co-financed by the European Commission within the Daphne III programme

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások

Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások Összefogás a gyermekek szexuális bántalmazása ellen Ajánlások a magyarországi helyzetről készített jelentés alapján, a PANDÓRA SZELENCÉJE nemzetközi projekt részeként Független Médiaközpont Budapest, 2011

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Bevezető HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Az általános iskola informatika orientáltságú osztály 5 8. évfolyama számára (1+2+2+2 órás változat) Óraterv a kerettantervhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető

HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Bevezető HELYI TANTERV Informatika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika 1 1 1 1 Bevezető Az informatika

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt óraszám

INFORMATIKA Emelt óraszám INFORMATIKA Emelt óraszám Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 1 Cím: Zsókavár u 61. 1157, Budapest Hungary Telefon/fax: (061) 410-79-61 06-30-996-1421 E-mail cím: feherildiko@hetszinvilag.hu Honlap:

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

iskola Microsoft Innovatív Pedagógus Program Microsoft Innovatív Iskola Program

iskola Microsoft Innovatív Pedagógus Program Microsoft Innovatív Iskola Program www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2014/1. 580 Ft Microsoft Innovatív Pedagógus Program A képzés, mely a mindennapi tanításra épül, sok százezer tanár tapasztalatát egyesíti,

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2014. évről

ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2014. évről ÉLETREVALÓ KARITATÍV EGYESÜLET SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről Készítette: Preszl Éva szakmai vezető 1 Céljaink Budapest és Pest megye területén élő mentális, szociális vagy egyéb (elemi csapás, bántalmazás,

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben