Kivonat. Mohács előtt Magyarország állandó török támadásoknak volt kitéve a kérdés az, hogy mekkora volt az akkori ország hadi potenciálja?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. Mohács előtt Magyarország állandó török támadásoknak volt kitéve a kérdés az, hogy mekkora volt az akkori ország hadi potenciálja?"

Átírás

1 KUBINYI András: A hadszervezet a késő középkori Magyarországon. In: VESZPRÉMY László (szerk.): Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Budapest, Kivonat Mohács előtt Magyarország állandó török támadásoknak volt kitéve a kérdés az, hogy mekkora volt az akkori ország hadi potenciálja? Elvileg a véres kard és a véres nyíl körbehordozásával a lakosság nagy része mozgósítható volt, de a gyakorlatban az egyre növekvő tűzfegyverekkel szemben a harci erejük csekély volt. Magyarország lakossága a 15. században: A központi országrész = 2,2 millió Erdély = Szlavónia = A) A hadakozók rendje, a nemesség Elvileg minden nemesi háztartásból egy férfinak kötelező volt hadba vonulni háború idején. A király csak védelemre használhatta őket, de számos esetben, külföldi hadjáratokban is részt vettek. A probléma az volt, hogy a nemesek 2/3-a egytelkes volt, akik nagyjából paraszti körülmények között éltek, így nem tudták megvásárolni a drága páncélzatot és fegyvereket. bár a század folyamán többször változtatták a jogszabályokat, többnyire engedélyezték, hogy 10 egytelkes nemes állítson ki 1 íjászt. B) A telekkatonaság A magyar haderő egyik legjelentősebb részét képezte, mert jobbágy szám alapján állították ki a nemesek. Zsigmond hozta létre az telekkatonaság intézményét az 1396-os hadjárata után az 1397-es ogy. fogadta el. Többször változott az a jobbágy szám, ami után ki kellett állítani 1 lovast de nagyjából ez a szám 20 és 36 jobbágy között mozgott. Azt nem lehet tudni viszont, hogy a kiállított katona valóban egy képzett zsoldos volte, vagy pedig a földesúr jobbágyai közül került-e ki. A telekkatonaság esetén különbség volt bizonyos országrészek és a birtokok között: - az egyházi birtokoknak például nem a jobbágyszám alapján kellett, hanem egy előre meghatározott bandériumot (zászlóaljat) kellett kiállítani, - Erdélyben pedig már a kezdetektől kezdve szigorúbb rendszer volt érvényben mert az ottani jobbágyok mentesek voltak a kamarahasznától. C) A királyi bandérium A királyi bandérium nagyjából 1000 lovast jelentett. 1

2 Ezenfelül a Mohácsot közvetlenül megelőző évtizedekben a végvárakban még ott volt 1-1 huszáralj, ami szintén a királyi bandérium részét képezte. A király feladata volt továbbá biztosítani 1-1 bandériumot: - erdélyi vajdának, - székely ispánnak, - temesi ispánnak, - horvát bánnak. D) Királyi városok A fejős tehén általában a király innen kunyerált hadianyagot, fegyvert, ágyút stb. Gyakran adtak a városok gyalogos zsoldosokat is. A Mátyás-kori hadszervezet nagyjából 23 királyi városra számíthatott (a szászokat leszámítva) ez városonként átlagosan 50 zsoldost jelentett 1150 fő (nem egy meghatározó szám) E) A végvárakban tartott katonaság Mint fentebb említettem a végvárakban szolgáló katonák is a király hadsereg részét képezték. A végvári katonák jelentették a legnagyobb problémát az uralkodónak az 1470-es évekre alakul ki teljesen, és 1521-ig áll fent. A végvárrendszer két védelmi övezetre tagolódott: - Szörénytől NY-ra ALSÓ RÉSZEK KAPITÁNYA = temesi ispán, - Szrebeniktől a tengerpartig a horvát bán alá tartozott Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy nagyjából olyan fő volt mozgósítható az országban, de ez nem jelenti azt, hogy ennyit ténylegesen lehetett. Mátyás alatt ez a szám nagyjából olyan ( végvári katona) között mozoghatott, II. Lajos alatt nem érte el a főt. Mátyás kapcsán Badurio, velencei követ és von Rotthan német lovag leírása alapján tudjuk, hogy nagyjából fős hadsereggel rendelkezhetett. Mátyás seregében viszonylag nagy számban idegen zsoldosok (cseh, morva, német, sziléziai) is szolgáltak. a végvárakban is találunk zsoldosokat (vojnikok, naszádosok), de azok más kategóriába estek, mivel szolgálataikért cserébe adómentességet kaptak. A Fekete sereg és zsoldos sereg: Haugwitz után jelenik meg a fekete sereg elnevezés, korábban és Mátyás korában ismeretlen volt az elnevezés. Az 1460-as években számos nagybirtokos magánhadsereg működik az ország területén ezekből formált egy nagy hadsereget Mátyás (pl. Jan Griskra-val kötött 1462-es megállapodása, korábban Griskra a Felvidéket tartotta a kezében). A zsoldos hadsereg általában mindig problémát okozott az uralkodónak rendszerint a zsold kifizetése, valamint az elszállásolás: - vagy beszállásolást rendelt el számos esetben tiltakozás az egyházi és nemesi birtokosok részéről. 2

3 - vagy külföldön tartotta a sereget ezt az évente akár kétszer is kivetett rendkívűli adókból fizette. Mátyás halálát követően a fekete sereg fellázad: ben Mo-n fosztogat, ben áthelyezik őket a török elleni frontvonalakra, itt is folytatták a fosztogatást, - végül Kinizsi Pál veri le a fosztogató sereget ekkor nagyjából olyan 8000 nehézlovast foglalhatott magában, ebből csak 2000 éli túl Kinizsi csapását. A zsoldosokról: - vagy közvetlenül bérelte fel őket a király ezzel az volt a baj, hogy sokszor alacsony volt a harcértékük - vagy előfordult, hogy egy kapitányt bízott meg toborzással előnye: a kapitány számára egy jövedelmező üzleti vállalkozás + király számára pedig egy ütőképesebb hadsereg. Mátyás 1480 után kísérletezett a zsoldossereg és az általános hadkötelezettség összekapcsolásával a hol a császár, hol a szultán ellen hívta harcba a nemeseket, ilyenkor adott napon fel kellett vonulni ha már felvonultak nem mentek haza + Mátyás ígéretet tett zsoldfizetésre. Az 1491-es pozsonyi békével ill. János Albert trónkövetelő elűzésével Magyarország csak a törökkel állt hadban és 1520 között Szelim többször megerősíti a békét így a déli végeken is egy békésebb periódus köszöntött be. Ez az állapot azonban csak ideiglenesen állt fent, és ezt a Jagellók is nagyon jól tudták, ezért egyre sürgetőbbé vált a hadsereg reformja as hadügyi reform: Telekkatonasági kulcson alapuló decentralizált zsoldossereget állítottak fel. Éles határt húzott a nagybirtokosok és a nemesség többsége között. Elvileg a sereg állandó, zsoldos és külföldön is bevethető volt, de ez csak a látszat: valójában a nagybirtokosok és a megyékbe tömörült nemesek legális magánhadsereghez jutottak. A katonai problémák a bandériumok szervezetéből adódtak. A bandérium túlnyomórészt lovascsapatokból állt: Ez úgy nézett ki, hogy általában egy nemes elszegődött katonának és vitt magával bizonyos számú lovast ezt bizonyítja az is, hogy a zsoldjegyzékben annak a neve szerepelt mindig, aki elszegődött, ő kapta a zsoldot, amit szétosztott lovasai között. Az elszegődött nemes a kapitánynak engedelmeskedett, a lovasai pedig neki. A bandérium kapitánya: - nagyúri bandériumoknál általában a familiárisai közül egy kiemelkedő nemes - megyei bandériumok esetén pedig a megye által választott, általában a megyei politikában meghatározó személy volt. A banderiális katona béke idején is kapott bizonyos mennyiségű összeget cserébe állandóan készenlétben kellett lennie. (~ hópénz) Sokszor előfordult azonban, hogy felvették a pénzt, de a mustrákon nem jelentek meg. Ez a rendszer nem volt olyan hatékony, mint Mátyás zsoldosserege, ahol legalább a vezérkar képzett katonákból állt, viszont hatékonyabb volt, mint a nemesi felkelés. 3

4 F) A hadsereg ellátása: 1) Élelmezés: Két elemből tevődött össze: - katonák élelmezése, - lovak élelmezése a) A lovak élelmezése: Télen száraz takarmánnyal látták el a lovakat, nyáron viszont füveltetni kellett őket (ezzel a szükséges vitaminbevitelt is biztosították), emiatt májusban gyakran szüneteltetni kellett a harcokat. A takarmányon kívül azonban zabra is szüksége volt a lónak: - 1 ló = 7,1 l / nap lovas l ez naponta 294 mázsa zabot jelentett - ezt a mennyiséget oda kellett szállítani jórészt, Nem lehet figyelmen kívül hagyni a zab árát sem: - 1 quartel (negyed?) = aratás előtt 10 Ft / aratás után 5 Ft - ráadásul sokszor az aratás előtt nem is tudták biztosítani a kellő mennyiségű gabonát Ezzel részben magyarázható talán az is, hogy 1526 augusztusában (tehát aratás előtt), miért csak Mohácsig jutnak el a magyar csapatok. b) Katonák élelmezése: Átlagosan egy katonának: - 0,5 kg húsra - 0,5 kg kenyérre - 0,5-0,75 l borra volt szüksége naponta Ezt általában szekerekre pakolt élelmiszer utánpótlással biztosították, de számos esetben ez már akkor elfogyott, mire a gyülekező helyre értek. A további ellátás biztosítására ezért egyéb források szolgálhattak: - rablás - vásárlás de sokszor a nagy kereslet miatt felment a termékek ára az uralkodó gyakran fordult ármaximalizáló rendeletekhez (pl. II. Lajos is adott ki ilyet 1526-ban) - mozgó piac főleg ezzel kísérletezett Mátyás (+ folyók kihasználása) - markotányosok 2) Hadszer-ellátás: A zsoldosoknak saját fegyvereikkel kellett megjelenniük. A toborzott katonák esetén, azonban a királynak kellett biztosítania a fegyver- és hadszer-ellátást általában ilyenkor a király a városokhoz fordult. Szintén a városoktól kölcsönözte a király a tüzérséget is, de a királynak volt saját tüzérsége is. Mátyásét pl. Marienwerderi Jakab, porosz tűzmester volt, aki egyben a budai fegyveröntöde vezetője is volt. 4

5 Gyakran fizették ki a zsold egy részét posztóban, ezzel biztosítva a megfelelő ruházatot a katonáknak. A királyt terhelték a várépítési és karbantartási munkálatok költségei is. - konkrétan persze pl. a horvát bán volt aki végrehajtatta, ban elrendelik, hogy a nádor és az országbíró küldjön ki 1-1 embert a (vég)várak felülvizsgálatára, - gyakori volt a magánvárak ellenőrzése is, - a várleltárakból kitűnik, hogy viszonylag kevés volt a rendelkezésre álló ágyúgolyók mennyisége ebből arra lehet következtetni, hogy nem számoltak tartós ostrommal, addig kellett kitartaniuk, amíg a másod vonalból megérkezett a felmentő sereg Szintén a királynak kellett biztosítani a hadsereg segéderőit: - utászok, - kocsisok, - kereskedők, - ácsok, asztalosok, - ezek gyakran éltek az adott végvárban. G) A mozgósítás A mozgósítást megbízott toborzó végezte általában valami méltóság (ispán, alispán), de lehetett egy egyszerű királyi megbízott is. - Ők állították össze a hadkötelesek listáját gondoskodtak a szervezésről (mikor, hova kell menni), - Ők büntették meg azokat, akik nem teljesítették a király parancsát. Mohácsnál június 1-én adták ki a királyi parancsot, ami júl. 2-ra Tolnát jelölte meg gyülekezési helynek. Voltak azonban olyan területek, ahova a parancsot még június 12-én sem küldték el. Aztán június 23-én a kamara hirtelen 78 címzettnek küldte szét a parancsot és már a véres kard körbehordozását is elrendelte. Bevonultak, de a bandériumok hiányosak voltak, aug. 29-én: - épp megérkeztek a szlavóniai csapatok, - a horvát csapatok Zágrábnál voltak, - az erdélyiek Szegednél jártak amúgy ott aug. 15-re Tordára tűzték ki a gyűlést, - cseh-német segédcsapatok Győrnél jártak. Gyakori volt az is, hogy a hadsereg vonulásának biztosítására a helyi jobbágyokat berendelték közmunkára ez számos esetben felháborodást okozott. Kimondott vezérkar ekkor még nincs, ezt a szerepet a: - a király tanács, - és a kincstár töltötte be. Magyarországnak már a 15. században is kiterjedt és elég jó kémhálózata volt tudjuk, pl hogy Szapolyai már 1520-tól állandó kémeket tartott Konstantinápolyba. Sokszor azonban direkt téves információval látták el őket, emiatt gyakran születtek ellentétes döntések a királyi tanácsban (különböző forrásokra támaszkodva hoztak döntést) A legnagyobb problémát mindig a hadsereg kifizetése jelentette. A Mátyás alatti nagy hadsereg és a bevételek korlátoltságának ellentétét (kb. 80%-t vitte volna el a költségvetésnek) csak úgy lehetett feloldani, hogy nem kapták meg a kialkudott zsoldjukat a katonák. 5

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka

MÁTYÁS BEVÉTELEI. Mátyás üvegserlege, velencei munka MÁTYÁS BEVÉTELEI Mátyás üvegserlege, velencei munka A MILÁNÓBA KÜLDÖTT MAGYARORSZÁGI KÖVET, Francesco Fontana 1476. május 10-én Páviában átadta Mátyás megbízólevelét. Az ünnepélyes ceremónia után az itáliai

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István)

AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) AZ ADÓZÁS TÖRTÉNETE (Összeállította: dr. Juhász István) Az adózás története majdnem egyidős az emberiség történetével. Amióta létezik az, hogy emberek nagyobb csoportjai együtt, közösségben élnek, és valamiféle

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A Nógrád Megyei Levéltár anyagában valamivel több, mint 9 iratfolyómétert tesznek ki a feudális kori összeírások. Ezek közül az alábbi,

Részletesebben

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere

UNYADI MÁTYÁS. Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere UNYADI MÁTYÁS Ülőfülke-részlet Mathias rex (Mátyás király) felirattal a budai Várban. (Fotó: Szikits Péter) A Hunyadiak címere 199 Hunyadi Mátyás Mátyás király: Rex invictissimus a legyőzhetetlen király*

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON sállami (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben

A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben LÁCZAY MAGDOLNA: A szabolcsi nemesség rétegződése 797-ben i. A francia forradalmat követő háborúk alakulása új helyzet elé állította a Habsburg uralkodót. Vissza kellett térni a fél évszázaddal korábbi

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában

Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Portré: Labanc Imre őrnagy Missziós feladatok Ruandában és Ugandában Az interjút készítette: Besenyő János PhD alezredes, a hadtudományok doktora A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának főtisztje

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT

LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Horváth Zita Pázmány Péter Katolikus Egyetem LELKÉSZEK A KATONÁK KÖZÖTT Absztrakt Isten Katonái mindig is jelentős szereppel bírtak a hadseregek vallási nevelésében

Részletesebben

A ROMANOMÁNIA ÁRNYOLDALAI

A ROMANOMÁNIA ÁRNYOLDALAI A ROMANOMÁNIA ÁRNYOLDALAI Mottó: Bennem egy román lakozik, viszont sohasem oly mértékben, hogy hozzájáruljak a romanománia növekedéséhez, vagyis ahhoz a mániához, hogy rómainak nevezzük magunkat Kogalniceanu,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben