Nemzeti Érdekért Párt. Program. Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Érdekért Párt. Program. Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget."

Átírás

1 Nemzeti Érdekért Párt Program Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget. Azért alakultunk, mert úgy érezzük, hogy a nemzet és a nép érdekeit jelenleg komoly szándékkal sem pártok, sem szövetségek nem képviselik. Legfontosabb célunk a valós demokrácia és a tisztes boldogulás lehetősége. Az 1989-ben kikiáltott új köztársaság megbukott. Megteremtette ugyan a többpártrendszert, a jogállamot, és biztosította az alapvető szabadságjogokat. Ezen kívül azonban nem sokat ért el. Az önkormányzatiság nem ad lehetőséget a közösségek önigazgatásra. A közügyekben való társadalmi részvétel lehetősége szinte nincs is meg. A pártok nem képviselték a valós népakaratot, helyette egy szűk politikai elit és az üzleti érdekek érvényesültek. Az új gazdasági rendszer a tisztes megélhetésnek még a lehetőségét sem tudta biztosítani mindenkinek. Újra megjelent szegénység és a nyomor. Két évtized elmúltával az ország egyes részein harmadik világbeli állapotok uralkodnak. A társadalmi mobilitás megszűnt. A rendszerváltás nyertesein kívül a társadalom többsége létbizonytalanságban él Tömegeknek nem jut munka. A gazdasági modellek kizárólag a külföldi működőtőke idecsábításával képzelik el a gazdaság fejlesztését. A magyar gazdaság kettészakadt: egy exportképes multinacionális szektorra és a hazai kis és középvállalkozásokra. A KKV-k gyengék és az irreális, kiszámíthatatlan adók külön sújtják őket. Ebben a rendszerben a többség csalásra kényszerül a túlélés érdekében, és ahol tisztességesen lehetetlen előbbre jutni, és a kapcsolatrendszeren múlik az ember boldogulása. Az óriási szürkegazdaság miatt az állam meggyengült, egyre kevésbé képes a közszolgáltatások kielégítő fenntartására. Belemerült az adósságspirálba, mozgásterét a hazai oligarchia és a külföldi befektetők határozzák meg. Magyarországnak alapvető változásra van szüksége, amelynek egyszerre kell politikainak, gazdaságinak és társadalminak lennie. A jogállamiság A valós demokráciában az állam felépítésének és működésének rendező elve a jogállamiság. A jogállamiság azt jelenti, hogy a közhatalom jogilag szabályozottan működik. A jogállamban minden állampolgár egyenlő feltételekkel vállalhat közfeladatot, lehet politikai szerveződés tagja. A politikai erők a jog által meghatározott kereteken belül működhetnek, és ezeket a kereteket nem alakíthatják át (jogbiztonság, nincs visszamenőleges törvényhozás). Pártunk közjogi célja egy új, széles társadalmi konszenzuson alapuló, demokratikus alkotmányozási folyamat során és népszavazással jóváhagyott új alkotmány megteremtése, amely helyreállítja a jogállamiság és a népszuverenitás érvényesülését.

2 Biztosítani kell az állampolgári kontrollt az állam működése felett. Ennek érdekében ismét biztosítani kell minden állampolgár számára, hogy közvetlenül, szabadon fordulhasson az Alkotmánybírósághoz. Meg kell erősítenie a hatalmi ágak szétválasztását, és teljesen ki kell zárni a pártokat az állam közvetlen irányításából. Biztosítania kell a helyi közösségek önrendelkezését, meg kell szüntetni a központosító törekvéseket. Helyre kell állítania a független alkotmányossági kontrollt, az Alkotmánybíróság jogkörét. Szabályoznia kell a választott képviselői tisztségek összeférhetetlenségét. Folyamatosan és hatékonyan ellenőrizni kell a közhatalmat gyakorlókat. A négy évenként leadott szavazaton túl is biztosítani kell a lehetőséget, hogy az ország polgárai demokratikus módon, népszavazással vagy akár a képviselő visszahívásával is, véleményt nyilváníthassanak a legfontosabb kérdésekben. A legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy az emberek minden szinten (egyéni, családi, társadalmi) biztonságban érezzék magukat. Munkát kell biztosítani minden dolgozni akaró ember számára! A CSALÁDOK A jelenlegi családpolitika nem megfelelő. Nem működik a családtámogatás. Ösztönözni kell a gyermekvállalást. Jelenleg csak a jelszavak szintjén működik. Az önérdek lett a legfontosabb, széthullnak a családok. A demográfiai válság is ide vezethető. A valódi családi adózást be kell vezetni. Ösztönözni fogjuk a törvényileg az anyák (rész- ill. távmunka) visszatérését a munkaerőpiacra. Ezt a munkaadók járulékainak jelentős, akár teljes csökkentésével kell ösztönözni. Gyest, a Gyedet a gyermek három éves koráig kell folyósítani. A bölcsődei, óvodai helyek számát az igényeknek megfelelően kell növelni, ez állami feladat. A NÖK A nők, anyák meghatározó szerepet töltenek be az élet minden területén. Ehhez méltó módon a jövő alakításában is kiemelt és a férfiakkal azonos politikai részvételt, gazdasági elismertséget, egyenlő esélyeket ajánlunk. A FIATALOK Jövőkép és biztonság. Munkalehetőség és megélhetés. Család és gyermekvállalás. Lehet e, ennél fontosabb dolog a fiatalok, fiatal nők számára. Ők a jövő letéteményesei. A társadalom fennmaradásának, a nemzet kihalásának és elvándorlásának megállítása azonnal. A NYUGDÍJASOK A nyugdíjrendszer átalakítása a politikusoknak a nyugdíjasokat választópolgárként megnyerni akaró magatartásán rendre elsikkadt. A kötelező magánnyugdíj rendszer nem tartható fenn. A nyugdíj állami feladat de egyéni elszámolással. Ki kell dolgozni egy olyan módszert, amellyel a nyugdíjat emelni lehet.

3 A jelenleg a magyar nyugdíjrendszer hosszabb távon fenntarthatatlan. A szürke és fekete gazdaságban dolgozó tömegek nem lesznek jogosultak nyugdíjra, mert az aktív időszakukban nem fizetnek nyugdíjjárulékot. Ezért a legfontosabb a legális munkavállalók számának növelése, hogy minél többen fizessenek nyugdíjjárulékot, és járuljanak hozzá a közszolgáltatások költségeihez. A másik hatalmas probléma a társadalom elöregedése (egyre kevesebb aktív munkavállalónak kell megtermelnie egyre több nyugdíjas ellátását), ez nagyon komoly terhet jelent az állam számára. Ezért az államnak aktív, vállalatokban résztulajdonnal rendelkező, így plusz bevételhez jutó politikát, gazdálkodást kell folytatnia, így ezen bevételeinek egy részét is a nyugdíjkiadásokra fordíthatja. Mindezek együtt és a még aktív korúaknál bevezetett egyéni elszámolás megoldhatják a problémát. A MUNKAERŐ KIVÁNDORLÁSA Az Európai Unióhoz való csatlakozás után felgyorsult a munkaerő kiáramlása az országból, ami a hazai körülmények folyamatos romlásával várhatóan tovább fog erősödni. Az ezredforduló óta nem csak képzett munkaerő keresi külföldön a boldogulást. Ennek a folyamatnak a hazai egészségügyre és a felsőoktatásra nézve beláthatatlan következményei lehetnek. Vissza kell fordítani az elvándorlást, nem büntetésekkel, hanem munkalehetőséggel és a megélhetés biztosításával. Az államnak az a feladata, hogy állampolgárait különböző ösztönzők és kedvezmények segítségével Magyarországon tartsa. A tapasztalatszerzésből való kiköltözést hasznosnak tartjuk, mivel a visszatérők által az országot új, pozitív hatások érhetik. A már kint dolgozók számára vonzóvá kell tenni és elő kell segíteni a visszatelepülést a külföldön szerzett tapasztalataik hasznosítását. ÉRDEKVÉDELEM Vissza kell fordítani a rendszerváltás óta erősödő tendenciát, hogy folyamatosan növekszik a munkavállalók kiszolgáltatottsága. Biztosítani kell a munkavállalók juttatásait, biztonságát, szerveződési jogait. A cél elérése érdekében a szakszervezeteknek a jelenleginél nagyobb súlyt kell biztosítani a társadalmi és gazdasági érdekegyeztetési folyamatokban. Elengedhetetlen az ellenőrző, szabályozó hatóságok megerősítése, hatékonyságuk növelése annak érdekében, hogy a munkavállalói jogok a gyakorlatban is érvényesülni tudjanak. Ahhoz, hogy egy társadalmi szempontokat integráló gazdaság alakuljon ki, szükség van a dolgozói résztulajdonon bevezetésére, illetve bővítésére. AZ ADÓRENDSZER A magas adóterhekre azért van szükség, hogy a szürke-, ill. feketegazdaság miatt kieső adóbevételeket pótolni lehessen. Ugyanakkor ez visszahat és a magas adóterhek tovább gyengítik az adófizetési hajlandóságot. Így továbbra is fenntartják a feketegazdaságot. A legfontosabb célkitűzés a gazdaság fehérítése, vagyis az adófizetők számának növelése. A magas adóterhek mellett a rossz magyarországi adófizetési morál másik oka az adórendszerrel, az állammal szembeni bizalmatlanság. Ezt a bizalmat helyre kell állítani! Az adóbevételek felhasználása mindenki számára látható, megismerhető kell legyen. A helyi adók fontosságának növelését nagyon fontosnak tartjuk. A kiszámíthatóság és a bizalom érdekében hosszú távú adóreformot kell végrehajtani. Az át nem gondolt, kapkodó adópolitika a folyamatos és kiszámíthatatlan változásokkal tovább rontotta az adórendszerrel szembeni bizalmat. Ugyanilyen fontos szempont az adórendszer egyszerűsítése; az elmúlt húsz év adópolitikája csak a jelszavak szintjén tette ezt meg. A foglalkoztatottság növelése érdekében elsősorban a munkáltatói járulékokat kell csökkenteni. Megfizethető adók, de mellettük szigorú ellenőrzés.

4 Az adórendszer egyik funkciója a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ezt a funkciót az egykulcsos adó nem látja el jól, mert tovább növeli a jövedelemkülönbségeket, és nem képes növelni az adófizetési hajlandóságot. Az egykulcsos adórendszernél sokkal igazságosabb a progresszív személyi jövedelemadózás. Növelni kellene a vagyoni típusú adók szerepét. A többkulcsos rendszer a forgalmi adók esetében is be kell vezetni; az alapvető szükségleti cikkek alacsonyabb kulccsal adózzanak. AZ ÁLLAM FELADATA Az ország olyan mély gazdasági-társadalmi válságban van, amiből kizárólag a piaci folyamatokra hagyatkozva nem képes kilábalni. A válság sikeres kezeléséhez és egy új fejlődési pálya kijelöléséhez határozott, aktív állami szerepvállalásra van szükség. Az államnak szakmai és társadalmi egyeztetésen alapuló gazdasági stratégia alapján aktívan kell irányítania az ország fejlődését. A gazdaságpolitikának, a gazdaságfejlesztésnek összhangban kell lennie az állam célkitűzéseivel és társadalompolitikájával. A gazdaságpolitika nyilvánvalóan hatással van a részpolitikákra, éppen ezért nem különíthető el azoktól. Az államnak átfogó gazdaságfejlesztési stratégiát kell kidolgoznia, ami magába foglalja az összes részpolitikát. Ez a gazdaságfejlesztési stratégia meghatározza az állam legfontosabb célkitűzéseit, és a gazdaságpolitikának ezen célok elérését kell szolgálnia. Az államnak tulajdonosként a jelenleginél aktívabb szerepet kell vállalnia. Az állami vállalatok RT formában működhetnek, ahol a kisrészvényesek (dolgozói résztulajdonosok) 49 százalékot birtokolhatnának, az 51 százalékot állami tulajdonban tartunk meg. Ezek kapcsolódhatnak más hazai gazdasági szereplőkhöz, például szövetkezetekhez és KKV-khoz, bedolgozói, de akár közös K+F-programok segítségével. A gazdaságfejlesztési stratégia alapvető célja, hogy az ország kitörjön a jelenlegi félperifériás helyzetből, csökkentse az egyes országrészek közötti nagy különbségeket, felszámolja a kettős gazdaságot (erős multik, gyenge KKV-k), és a társadalom minden tagja számára adja meg a boldogulás lehetőségét. Szakítani kell a gyakorlattal, amely szerint a gazdaságpolitika szinte mindent a külföldi működőtőke Magyarországra vonzásának rendel alá. Magyarország ma túlzottan függ a nyugateurópai felvevőpiacoktól. Az egyoldalú függés megszüntetéséhez újra kell gondolni külgazdasági kapcsolatainkat és új gazdasági partnereket kell keresni (Távol-Kelet, Balkán, Dél-Amerika). A fejlődéshez a hazai állami és kis- és közepes vállalkozásokat erősebbé, versenyképessé kell tenni. A gazdaságfejlesztési stratégiának ki kell jelölnie azokat az ágazatokat, amelyekben nemzetközi szinten is versenyképesek lehetünk. Ezeket az ágazatokat az államnak minden lehetséges eszközével támogatnia kell. Plusz erőforrások kutatás-fejlesztés támogatása stb. A stratégiai húzóágazatok kijelölése világos helyzetet, hosszú távon kiszámítható üzleti környezetet jelentene a gazdasági szereplők számára. A gazdaságfejlesztés egyik fontos feladata a túlburjánzott, alacsony hatékonyságú bürokrácia leépítése, racionalizálása. Különösen fontos a vállalkozások beindításának megkönnyítése, az adminisztráció és az adózás egyszerűsítése. Egy hatékonyabb, egyszerűbben működő állam költségcsökkentést jelent a költségvetés számára. Ezzel elérhetjük állami hatóságok hatékonyabb működését és ellenőrző feladatuk jobb ellátása. Az államnak hosszú távú korrupcióellenes stratégiát kell kidolgoznia. Létre kell hozni egy finanszírozó és ellenőrző irodát (országosan tízezer fővel). A legkisebb megrendelést is csak ezen az irodán keresztül lehet végezni. A megrendelő köteles a pénzt, vagy banki igazolást ide letétbe helyezni, egyben köteles a

5 vállalkozást megnevezni, aki a munkát végzi. Amennyiben a vállalkozónak alvállalkozója, annak is alvállalkozója stb. van, kötelesek az összes érintett alvállalkozót bejelenteni. Kifizetést a munkavégző vállalkozó felé, a megrendelő teljesítés igazolásának becsatolása után az Iroda teljesíti. A tízezer munkahely is nagyon fontos, de a feketegazdaság visszaszorítása ennél jóval nagyobb hasznot jelent. A közbeszerzési pályázatoknál az átláthatóság feltételei mellett az állami, dolgozói tulajdonban levő cégeknek előnyt kell élvezniük a magántulajdonban levő cégekkel szemben. Az államnak a közvagyon kárára megvalósult bűncselekmények ellen határozottan fel kell lépnie a jogalkotáson keresztül is. A közvagyon elleni bűncselekménynél súlyosabb legyen a büntetési tétel. Az ország hatalmas államadóssága egyrészt kiszolgáltatottá teszi az országot, másrészt gátolja a gazdasági növekedést. Ezért az államadósságot csökkenteni kell. Ez megoldhatatlan, ha folytatjuk az elmúlt 20 év gyakorlatát, a folyamatos megszorításokat. A megszorítások em oldották meg a problémát, viszont növelték a társadalmi különbségeket és rontották a gazdaság teljesítményét. Egy olyan gazdaságpolitika, amelyben az állam aktív szerepet vállal, növeli a bevételeket és hozzájárulhat az államadósság csökkentéséhez. Az államadósság csökkentéséhez szükséges a gazdaság kifehérítése, az állam adóbevételeinek növekedése. Maga az állam ma pazarlóan, nem hatékonyan működik. Jól strukturált, hatékonyan működő államigazgatással, a közpénzek szigorúbb ellenőrzésével jelentős megtakarítás érhető el. MEZŐGAZDASÁG A mezőgazdaság kiemelten fontossá vált. Magyarország adottságai kiemelkedően jók, azonban ezeket jelenleg nem használjuk ki hatékonyan. Alapvető cél, hogy a hazai mezőgazdaság ki tudja szolgálni a hazai élelmiszeripart, ki tudja elégíteni Magyarország élelmiszer-szükségleteit. Fontos cél, hogy Magyarország független és önellátó legyen. Természeti kincseinket, így az ivóvízkészletet állami tulajdonban kell tartani. A föld legyen azé, aki megműveli. Jelenleg a föld ismeretlen, névtelen emberek kezében van, akik munka nélkül, megművelés nélkül is komoly hasznot húznak belőle. Ez megengedhetetlen!!! Javaslatunk az új földreform, amely ha csak ideiglenesen is, de a föld valódi megművelőjének adná a földet. Példa lehet a svéd földtörvény: csak az vásárolhat földet, aki legalább 5 éve él ott, és csak kizárólagosan hazai értékesítésre termel. A műveletlenül hagyott földre bármelyik gazda bejelenthetné művelési szándékát. A föld eredeti tulajdonosa, aki azt parlagon hagyta, bizonyos időre elvesztené a tulajdonjogok gyakorlásának jogát. Így a föld tényleges megművelője ingyen, díjtalanul, bérmentve használhatja, művelheti a földet. Természetesen gondos gazdaként-ellenőrzés mellett. A szektor tőkeigényének kielégítésében fontos szerepe lehet a szövetkezeteknek, például közös tulajdonban lévő feldolgozó üzemekkel, gépparkokkal. További állami kedvezmény: a megműveléshez szükséges gépek üzemanyag, gázolaj szükségletét áfa mentesen kapnák, szoros elszámolásban. A csalásokat, visszaéléseket extrém mértékű büntetésekkel kell visszaszorítani. A terményfelvásárlás és tovább értékesítés kizárólagos állami monopólium! (A kedvezményes üzemanyag, és az értékesítésnél az áfa elkerülhetetlensége miatt.) A jól megszervezett feldolgozóiparral együtt exportképes, fejlődő ágazata lesz a magyar gazdaságnak. A mezőgazdasági üzemeinket újra indítjuk! Találmányok hasznosítása fokozottan a teljes nyereség elérése érdekében. Pl. a cukorgyártás, konzervgyárak. De be kell indítani a savanyító és más, mezőgazdasági termékeinket feldolgozó üzemeinket, és a mezőgazdasági gépgyártást.

6 Az országot kizárólag csak minimum félkész termék hagyhatja el, de inkább késztermék. A jól működő, fejlett mezőgazdaság sok embernek és térségnek lehet kitörési pont a szegénységből. Az államnak ösztönöznie és támogatnia kell a szövetkezetek létrehozását. IPAR, KÖRNYEZETVÉDELEM Fokozottan ügyelni kell környezetünk védelmére, vissza kell szorítani az ipari szennyezést, a légszennyezést. Előnyben kell részesíteni az újrahasznosítható energiák különböző formáit. Az egykori gyárak, csavargyár, akkumulátor, öntöde, autó-motor, busz, teherautó, vagon, villamos, vonat, és egyéb gyárak megszűntek, ezzel együtt ezeknek a termékeknek gyártása is. Ezeket az üzemeket újra kell indítani, mégpedig RT formában, ahol a kisrészvényesek 49 százalékot birtokolhatnának, az 51 százalékot állami tulajdonban tartunk meg. A kisrészvényesek, főleg dolgozói résztulajdonosok lesznek. Ez pénzforrást, bizalmat és hitet kölcsönözne. Kilátást a jövőre! Be kell indítani a megújuló energia termelését, a bioenergia, szélenergia és napenergia előállításához szükséges üzemeket, nem pedig a veszélyes és környezetkárosító atomenergiát kellene preferálni, ki tudja milyen érdekek miatt. Ezek a megújuló energiát termelő viszonylag kisméretű ipari üzemek is RT formájában működnének. A felsorolt üzemek megépítése eddig nem látott perspektíva az építőiparnak is. Az üzemek munkaerő felvétele több százezer fő, akik szintén az adózók közé visszavezethetők. Magyar találmányok kiemelt felhasználása az iparban, így a szellemi tőke valódi pénzügyi értéket tud teremteni. Az energiapolitikában konszenzuson alapuló, hosszú távú energiastratégiára van szükség. Alapvető cél energiaimport minimalizálása. A megújuló energiaforrások szerepének növelése a helyi lehetőségekhez igazodva. Mindezek mellett a hosszú távú stratégia részeként népszerűsíteni kell a környezettudatos életmódot, és támogatni kell a zöld energiát, valamint az erre szakosodott vállalkozásokat. MULTI LEVEL MARKETING Százezres nagyságrendben munkalehetőséget biztosít. Bejelentési kötelezettséggel, és a külföldről származó jövedelemnek megfelelő adózással legálissá tesszük. Szükségtelenné válik a vállalkozás kiváltása, és áttekinthetővé az adózás. A TB befizetésére is megoldást kínálunk. DEVIZAHITELESEK Teljes körű felülvizsgálat, és olyan jogi megoldás kell, amely megszünteti a hitelesek elszegényedését, és ellehetetlenülését. ÖNKORMÁNYZATOK Jelentősen lehetne csökkenteni az önkormányzatok állami támogatását az adók nagyobb mértékű visszaforgatásával. Parkolási díjat csak az önkormányzatok szedhetnek. Ezt semmilyen leányvállalatnak, önkormányzati kft.-nek vagy bárminemű egyéb társaságnak ki nem adható. BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Jelenleg egy elítélt fogva tartási költsége havi szinten akár többszázezer Forint is lehet, amit az

7 állampolgárok, a becsületes emberek fizetnek. Ezen változtatna Pártunk. Az elítéltnek kötelező munkavégzést rendelne el, azaz lehetőséget, utat vissza a munka világába. Ezzel elérhető lenne, hogy a rabtartás, és maga az intézmény nem ráfizetéses, hanem jövedelmező, nyereséges volna. Be lehetne vonni őket az állattenyésztésbe, földművelésbe. Ki lehetne rendelni őket parlagfű irtásra, vízelvezető árkok karbantartására. A munkához való hozzáállás alapján lehetne eldönteni a kedvezményes szabadlábra helyezést. A rabok viszonylag komoly tőkével rendelkezve kerülnének vissza a társadalomba. Így megteremthető lenne az újrakezdésük anyagi feltétele. EGÉSZSÉGÜGY A hazai egészségügyi rendszerben valódi reformok nem történtek, a mindenkori kormányok folyamatosan vonták ki az állami forrásokat a területről. Ennek az eredménye egy korrupcióval átitatott, egyszerre pazarló és alulfinanszírozott egészségügy lett, mely sok esetben nem képes ellátni a feladatát, miközben egyébként (a költségvetési és a hálapénz, a magánellátás díja miatt) rengeteg pénzbe kerül. Az egészségügy helyzetének javítása szempontjából kulcsfontosságú az orvosok elvándorlásának megállítása, illetve visszafordítása. Ezt hosszú távú, kiszámítható életpályamodell létrehozásával, és a hatalmas tényleges bérkülönbségek kiegyenlítésével lehet elérni. Végre rendet kell tenni! Az egészségügyben dolgozók fizetését drasztikusan emelni kell. A kórházakat korszerűsíteni kell. Magyarország a gyógyvizek országa. Akkor építsük fel! Legyünk a gyógyturizmus országa. Nálunk minden olcsó, használjuk ezt ki, húzzuk ki az egészségügyet a bajból. Legyenek meg a feltételek, összekötve a gyógyfürdői ellátással. Ha a gyógyturizmust fel tudjuk pörgetni, az egészségügyben soha nem látott mértékű lehetőséget állnak rendelkezésre. Az egészségügy megújulását nem bízhatjuk csak a piacra, abban az államnak főszerepet kell játszania. Az államnak fel kell számolnia a pazarlást és a hálapénzrendszert. Az állam feladata egy átfogó társadalmi egészségprogram létrehozása, aminek az egészséges étkeztetés, az egészségügyi szűrések, a tömegsport lehetőségek biztosítása is része kell legyen. OKTATÁS Az egyik legfontosabb feladat a pedagógusok társadalmi és anyagi elismertségét megteremtése, és számukra kiszámítható életpályamodell nyújtása. Az oktatásnak ingyenesnek kell lennie, nemcsak a jelszavak szintjén. Az oktatási rendszerrel kapcsolatos egyik legfontosabb elvárás, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, hiszen a társadalmi mobilitás egyik kulcsa. A felsőoktatásnak is ingyenesnek kell lennie, és tömegessé kell tenni. Felvételi nélkül, mindenkit fel kell venni, a tanulási lehetőséget a tanulmányi szinthez kell kötni. Magyarán, aki szorgalmas, aki akar, az kapjon ingyen diplomát. A többiek fizessenek érte. A finanszírozás mellett az oktatási rendszer maga is megújulásra szorul. A mostani oktatási rendszer nem készíti fel az életre a diákokat, nem juttatja őket olyan tudáshoz, amellyel helyt állhatnának a mai környezetben. Az oktatási rendszert össze kell hangolni az átfogó gazdaságfejlesztési stratégiával, az oktatást a jelenleginél sokkal gyakorlatiasabbá kell tenni. Az oktatási rendszer átalakítását össze kell hangolni a gazdaságfejlesztési stratégiával. Egy jól megszervezett, hosszú távra tervező K+F-rendszer mind az oktatás, mind a hazai vállalkozások számára rendkívül fontos.

8 A jelenleginél hatékonyabb, racionálisabban megszervezett egészségügy és oktatás nemzetközileg is versenyképessé, azaz exportcikké válhat. A gazdasági szereplőket is be kell vonni az oktatás finanszírozásába. Az innováció, a K+F támogatása alapvető össztársadalmi érdek. A magyar találmányokat itthon kell tartani, szabadalmaztatni és gyártani. A szabadalmakból és találmányokból exportcikk válhat, ami tovább növelheti az állam bevételeit. NEMZETISÉGI POLITIKA A nemzetiségi politikában eddig látszatmegoldások születtek. Ezen azonnali hatállyal változtatni kell. A megoldásokat a tagozatok külön tanulmánya elemzi. KÜLPOLITIKA, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Teljesen újra kell gondolni Magyarország helyzetét és új irányokat kell kijelölni. A legfontosabb, hogy a magyarság érdekekeit tartsuk szemünk előtt minden esetben. Magyarország alárendelt, egyes hatalmaktól és országoktól túlságosan függő külpolitikáját egy kiegyensúlyozott külpolitikával kell felváltani. A világ több nagyhatalomból áll, nem csak az USA-ból. Az eddigi egypólusú világ helyett több erőközpont kialakulását figyelhetjük meg, ezért alapvetően át kell értékelnünk Magyarország külpolitikai stratégiáját. Földrajzi helyzetünk és történelmi örökségünk miatt Európa (EU), illetve Oroszország az a két hatalmi tényező, amellyel együtt kell a jövőben is élnünk. Oroszország hatalmas piaca és erőforrásai gazdaságpolitikai szempontból is rendkívüli jelentőséggel bírnak. A feltörekvő, új hatalmakkal (Kína, India) egyenrangú, prosperáló kapcsolatokat kell kiépítenünk. Magyarország kül- és biztonságpolitikai, nemzetpolitikai, gazdasági törekvéseinek kiemelt területe a szomszédokkal kialakított kapcsolatrendszer. Közvetlen környezetünkben a külpolitika legfontosabb feladata a határon túli magyarság érdekeinek legmesszebb menőkig való képviselete. Minden erővel elő kell segíteni az autonómia törekvéseket. Történelmi hagyományainknak megfelelően újra ki kell alakítanunk a magunk Balkán-politikáját. Komoly szerep vár a magyar tőkére és termékekre a Balkánon. Ezek megvalósítása esetén beszélhetnénk hosszú évtizedek után ismét magyar külpolitikáról

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

A NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PROGRAMJA

A NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PROGRAMJA A NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PROGRAMJA A 4K! NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG MOZGALOM PÁRTPROGRAMJA A pártprogram a párt hosszú távú és általános célkitűzéseit rögzíti, és csak azokra a területekre koncentrál, amelyek

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ az ICT iparág csúcstalálkozója 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ és Magyarország gazdasági folyamatai Dr. Mellár Tamás Egyetemi tanár PTE Közgazdaságtudományi Kar ivsz.hu

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke

Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV PONTBA N. dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓTERV 18 PONTBA N dr. Csiba Gábor Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke 1. E-alap : Egységes, egy nemzeti kockázat közösségen

Részletesebben

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai. Növekedési workshop MTA KRTK KTI. Muraközy Balázs. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Magyar beszállítók - egy vállalati felmérés tanulságai Növekedési workshop MTA KRTK KTI MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet 2015. November 5 Beszállítás és nemzetközivé válás Kis, nyitott, feltörekvő

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT PROGRAMJA

TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT PROGRAMJA TISZTA ENERGIÁVAL MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT PROGRAMJA Jóléti állam megteremtésének pártja, melynek stabil gazdasági alapját a magyar szellemi tőke itthon tartása is biztosítja. I. Elvek Nemzeti megbékélés.

Részletesebben

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei 2010. szeptember 23., Budapest Bencsik János Energiastratégiáért és Otthonteremtésért felelős Államtitkár Korszakváltás küszöbén állunk A

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Települési hőellátás helyi energiával című konferencia ÁLLÁSFOGLALÁSA

Települési hőellátás helyi energiával című konferencia ÁLLÁSFOGLALÁSA A Magyar Tudományos Akadémia (Környezettudományi Elnöki Bizottsága és Energetikai Tudományos Bizottsága), a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Termálenergia

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának közös kezdeményezése a Foglalkoztatói Bónusz Év Program bevezetésére

A VKF munkavállalói oldalának közös kezdeményezése a Foglalkoztatói Bónusz Év Program bevezetésére A VKF munkavállalói oldalának közös kezdeményezése a Foglalkoztatói Bónusz Év Program bevezetésére A 2011-2014-s év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a Magyarországon elindított strukturális, valamint

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Társaság a Lakásépítésért Egyesület 1 2008 a változások éve volt 2004-ben kezdődött Fejlesztők finanszírozása Vevők finanszírozása Állami intézkedések KSH adatok

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018

A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 A Pedagógusok Szakszervezete programja 2013-2018 Június 30-án a Pedagógusok Szakszervezete XX. konresszusa elfogadta a szakszervezet 2013-2018 közötti progamját. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE P R O G R

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben