Nemzeti Érdekért Párt. Program. Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Érdekért Párt. Program. Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget."

Átírás

1 Nemzeti Érdekért Párt Program Pártunk a politikai palettán középen helyezkedik el. Kerülünk minden szélsőséget. Azért alakultunk, mert úgy érezzük, hogy a nemzet és a nép érdekeit jelenleg komoly szándékkal sem pártok, sem szövetségek nem képviselik. Legfontosabb célunk a valós demokrácia és a tisztes boldogulás lehetősége. Az 1989-ben kikiáltott új köztársaság megbukott. Megteremtette ugyan a többpártrendszert, a jogállamot, és biztosította az alapvető szabadságjogokat. Ezen kívül azonban nem sokat ért el. Az önkormányzatiság nem ad lehetőséget a közösségek önigazgatásra. A közügyekben való társadalmi részvétel lehetősége szinte nincs is meg. A pártok nem képviselték a valós népakaratot, helyette egy szűk politikai elit és az üzleti érdekek érvényesültek. Az új gazdasági rendszer a tisztes megélhetésnek még a lehetőségét sem tudta biztosítani mindenkinek. Újra megjelent szegénység és a nyomor. Két évtized elmúltával az ország egyes részein harmadik világbeli állapotok uralkodnak. A társadalmi mobilitás megszűnt. A rendszerváltás nyertesein kívül a társadalom többsége létbizonytalanságban él Tömegeknek nem jut munka. A gazdasági modellek kizárólag a külföldi működőtőke idecsábításával képzelik el a gazdaság fejlesztését. A magyar gazdaság kettészakadt: egy exportképes multinacionális szektorra és a hazai kis és középvállalkozásokra. A KKV-k gyengék és az irreális, kiszámíthatatlan adók külön sújtják őket. Ebben a rendszerben a többség csalásra kényszerül a túlélés érdekében, és ahol tisztességesen lehetetlen előbbre jutni, és a kapcsolatrendszeren múlik az ember boldogulása. Az óriási szürkegazdaság miatt az állam meggyengült, egyre kevésbé képes a közszolgáltatások kielégítő fenntartására. Belemerült az adósságspirálba, mozgásterét a hazai oligarchia és a külföldi befektetők határozzák meg. Magyarországnak alapvető változásra van szüksége, amelynek egyszerre kell politikainak, gazdaságinak és társadalminak lennie. A jogállamiság A valós demokráciában az állam felépítésének és működésének rendező elve a jogállamiság. A jogállamiság azt jelenti, hogy a közhatalom jogilag szabályozottan működik. A jogállamban minden állampolgár egyenlő feltételekkel vállalhat közfeladatot, lehet politikai szerveződés tagja. A politikai erők a jog által meghatározott kereteken belül működhetnek, és ezeket a kereteket nem alakíthatják át (jogbiztonság, nincs visszamenőleges törvényhozás). Pártunk közjogi célja egy új, széles társadalmi konszenzuson alapuló, demokratikus alkotmányozási folyamat során és népszavazással jóváhagyott új alkotmány megteremtése, amely helyreállítja a jogállamiság és a népszuverenitás érvényesülését.

2 Biztosítani kell az állampolgári kontrollt az állam működése felett. Ennek érdekében ismét biztosítani kell minden állampolgár számára, hogy közvetlenül, szabadon fordulhasson az Alkotmánybírósághoz. Meg kell erősítenie a hatalmi ágak szétválasztását, és teljesen ki kell zárni a pártokat az állam közvetlen irányításából. Biztosítania kell a helyi közösségek önrendelkezését, meg kell szüntetni a központosító törekvéseket. Helyre kell állítania a független alkotmányossági kontrollt, az Alkotmánybíróság jogkörét. Szabályoznia kell a választott képviselői tisztségek összeférhetetlenségét. Folyamatosan és hatékonyan ellenőrizni kell a közhatalmat gyakorlókat. A négy évenként leadott szavazaton túl is biztosítani kell a lehetőséget, hogy az ország polgárai demokratikus módon, népszavazással vagy akár a képviselő visszahívásával is, véleményt nyilváníthassanak a legfontosabb kérdésekben. A legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy az emberek minden szinten (egyéni, családi, társadalmi) biztonságban érezzék magukat. Munkát kell biztosítani minden dolgozni akaró ember számára! A CSALÁDOK A jelenlegi családpolitika nem megfelelő. Nem működik a családtámogatás. Ösztönözni kell a gyermekvállalást. Jelenleg csak a jelszavak szintjén működik. Az önérdek lett a legfontosabb, széthullnak a családok. A demográfiai válság is ide vezethető. A valódi családi adózást be kell vezetni. Ösztönözni fogjuk a törvényileg az anyák (rész- ill. távmunka) visszatérését a munkaerőpiacra. Ezt a munkaadók járulékainak jelentős, akár teljes csökkentésével kell ösztönözni. Gyest, a Gyedet a gyermek három éves koráig kell folyósítani. A bölcsődei, óvodai helyek számát az igényeknek megfelelően kell növelni, ez állami feladat. A NÖK A nők, anyák meghatározó szerepet töltenek be az élet minden területén. Ehhez méltó módon a jövő alakításában is kiemelt és a férfiakkal azonos politikai részvételt, gazdasági elismertséget, egyenlő esélyeket ajánlunk. A FIATALOK Jövőkép és biztonság. Munkalehetőség és megélhetés. Család és gyermekvállalás. Lehet e, ennél fontosabb dolog a fiatalok, fiatal nők számára. Ők a jövő letéteményesei. A társadalom fennmaradásának, a nemzet kihalásának és elvándorlásának megállítása azonnal. A NYUGDÍJASOK A nyugdíjrendszer átalakítása a politikusoknak a nyugdíjasokat választópolgárként megnyerni akaró magatartásán rendre elsikkadt. A kötelező magánnyugdíj rendszer nem tartható fenn. A nyugdíj állami feladat de egyéni elszámolással. Ki kell dolgozni egy olyan módszert, amellyel a nyugdíjat emelni lehet.

3 A jelenleg a magyar nyugdíjrendszer hosszabb távon fenntarthatatlan. A szürke és fekete gazdaságban dolgozó tömegek nem lesznek jogosultak nyugdíjra, mert az aktív időszakukban nem fizetnek nyugdíjjárulékot. Ezért a legfontosabb a legális munkavállalók számának növelése, hogy minél többen fizessenek nyugdíjjárulékot, és járuljanak hozzá a közszolgáltatások költségeihez. A másik hatalmas probléma a társadalom elöregedése (egyre kevesebb aktív munkavállalónak kell megtermelnie egyre több nyugdíjas ellátását), ez nagyon komoly terhet jelent az állam számára. Ezért az államnak aktív, vállalatokban résztulajdonnal rendelkező, így plusz bevételhez jutó politikát, gazdálkodást kell folytatnia, így ezen bevételeinek egy részét is a nyugdíjkiadásokra fordíthatja. Mindezek együtt és a még aktív korúaknál bevezetett egyéni elszámolás megoldhatják a problémát. A MUNKAERŐ KIVÁNDORLÁSA Az Európai Unióhoz való csatlakozás után felgyorsult a munkaerő kiáramlása az országból, ami a hazai körülmények folyamatos romlásával várhatóan tovább fog erősödni. Az ezredforduló óta nem csak képzett munkaerő keresi külföldön a boldogulást. Ennek a folyamatnak a hazai egészségügyre és a felsőoktatásra nézve beláthatatlan következményei lehetnek. Vissza kell fordítani az elvándorlást, nem büntetésekkel, hanem munkalehetőséggel és a megélhetés biztosításával. Az államnak az a feladata, hogy állampolgárait különböző ösztönzők és kedvezmények segítségével Magyarországon tartsa. A tapasztalatszerzésből való kiköltözést hasznosnak tartjuk, mivel a visszatérők által az országot új, pozitív hatások érhetik. A már kint dolgozók számára vonzóvá kell tenni és elő kell segíteni a visszatelepülést a külföldön szerzett tapasztalataik hasznosítását. ÉRDEKVÉDELEM Vissza kell fordítani a rendszerváltás óta erősödő tendenciát, hogy folyamatosan növekszik a munkavállalók kiszolgáltatottsága. Biztosítani kell a munkavállalók juttatásait, biztonságát, szerveződési jogait. A cél elérése érdekében a szakszervezeteknek a jelenleginél nagyobb súlyt kell biztosítani a társadalmi és gazdasági érdekegyeztetési folyamatokban. Elengedhetetlen az ellenőrző, szabályozó hatóságok megerősítése, hatékonyságuk növelése annak érdekében, hogy a munkavállalói jogok a gyakorlatban is érvényesülni tudjanak. Ahhoz, hogy egy társadalmi szempontokat integráló gazdaság alakuljon ki, szükség van a dolgozói résztulajdonon bevezetésére, illetve bővítésére. AZ ADÓRENDSZER A magas adóterhekre azért van szükség, hogy a szürke-, ill. feketegazdaság miatt kieső adóbevételeket pótolni lehessen. Ugyanakkor ez visszahat és a magas adóterhek tovább gyengítik az adófizetési hajlandóságot. Így továbbra is fenntartják a feketegazdaságot. A legfontosabb célkitűzés a gazdaság fehérítése, vagyis az adófizetők számának növelése. A magas adóterhek mellett a rossz magyarországi adófizetési morál másik oka az adórendszerrel, az állammal szembeni bizalmatlanság. Ezt a bizalmat helyre kell állítani! Az adóbevételek felhasználása mindenki számára látható, megismerhető kell legyen. A helyi adók fontosságának növelését nagyon fontosnak tartjuk. A kiszámíthatóság és a bizalom érdekében hosszú távú adóreformot kell végrehajtani. Az át nem gondolt, kapkodó adópolitika a folyamatos és kiszámíthatatlan változásokkal tovább rontotta az adórendszerrel szembeni bizalmat. Ugyanilyen fontos szempont az adórendszer egyszerűsítése; az elmúlt húsz év adópolitikája csak a jelszavak szintjén tette ezt meg. A foglalkoztatottság növelése érdekében elsősorban a munkáltatói járulékokat kell csökkenteni. Megfizethető adók, de mellettük szigorú ellenőrzés.

4 Az adórendszer egyik funkciója a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ezt a funkciót az egykulcsos adó nem látja el jól, mert tovább növeli a jövedelemkülönbségeket, és nem képes növelni az adófizetési hajlandóságot. Az egykulcsos adórendszernél sokkal igazságosabb a progresszív személyi jövedelemadózás. Növelni kellene a vagyoni típusú adók szerepét. A többkulcsos rendszer a forgalmi adók esetében is be kell vezetni; az alapvető szükségleti cikkek alacsonyabb kulccsal adózzanak. AZ ÁLLAM FELADATA Az ország olyan mély gazdasági-társadalmi válságban van, amiből kizárólag a piaci folyamatokra hagyatkozva nem képes kilábalni. A válság sikeres kezeléséhez és egy új fejlődési pálya kijelöléséhez határozott, aktív állami szerepvállalásra van szükség. Az államnak szakmai és társadalmi egyeztetésen alapuló gazdasági stratégia alapján aktívan kell irányítania az ország fejlődését. A gazdaságpolitikának, a gazdaságfejlesztésnek összhangban kell lennie az állam célkitűzéseivel és társadalompolitikájával. A gazdaságpolitika nyilvánvalóan hatással van a részpolitikákra, éppen ezért nem különíthető el azoktól. Az államnak átfogó gazdaságfejlesztési stratégiát kell kidolgoznia, ami magába foglalja az összes részpolitikát. Ez a gazdaságfejlesztési stratégia meghatározza az állam legfontosabb célkitűzéseit, és a gazdaságpolitikának ezen célok elérését kell szolgálnia. Az államnak tulajdonosként a jelenleginél aktívabb szerepet kell vállalnia. Az állami vállalatok RT formában működhetnek, ahol a kisrészvényesek (dolgozói résztulajdonosok) 49 százalékot birtokolhatnának, az 51 százalékot állami tulajdonban tartunk meg. Ezek kapcsolódhatnak más hazai gazdasági szereplőkhöz, például szövetkezetekhez és KKV-khoz, bedolgozói, de akár közös K+F-programok segítségével. A gazdaságfejlesztési stratégia alapvető célja, hogy az ország kitörjön a jelenlegi félperifériás helyzetből, csökkentse az egyes országrészek közötti nagy különbségeket, felszámolja a kettős gazdaságot (erős multik, gyenge KKV-k), és a társadalom minden tagja számára adja meg a boldogulás lehetőségét. Szakítani kell a gyakorlattal, amely szerint a gazdaságpolitika szinte mindent a külföldi működőtőke Magyarországra vonzásának rendel alá. Magyarország ma túlzottan függ a nyugateurópai felvevőpiacoktól. Az egyoldalú függés megszüntetéséhez újra kell gondolni külgazdasági kapcsolatainkat és új gazdasági partnereket kell keresni (Távol-Kelet, Balkán, Dél-Amerika). A fejlődéshez a hazai állami és kis- és közepes vállalkozásokat erősebbé, versenyképessé kell tenni. A gazdaságfejlesztési stratégiának ki kell jelölnie azokat az ágazatokat, amelyekben nemzetközi szinten is versenyképesek lehetünk. Ezeket az ágazatokat az államnak minden lehetséges eszközével támogatnia kell. Plusz erőforrások kutatás-fejlesztés támogatása stb. A stratégiai húzóágazatok kijelölése világos helyzetet, hosszú távon kiszámítható üzleti környezetet jelentene a gazdasági szereplők számára. A gazdaságfejlesztés egyik fontos feladata a túlburjánzott, alacsony hatékonyságú bürokrácia leépítése, racionalizálása. Különösen fontos a vállalkozások beindításának megkönnyítése, az adminisztráció és az adózás egyszerűsítése. Egy hatékonyabb, egyszerűbben működő állam költségcsökkentést jelent a költségvetés számára. Ezzel elérhetjük állami hatóságok hatékonyabb működését és ellenőrző feladatuk jobb ellátása. Az államnak hosszú távú korrupcióellenes stratégiát kell kidolgoznia. Létre kell hozni egy finanszírozó és ellenőrző irodát (országosan tízezer fővel). A legkisebb megrendelést is csak ezen az irodán keresztül lehet végezni. A megrendelő köteles a pénzt, vagy banki igazolást ide letétbe helyezni, egyben köteles a

5 vállalkozást megnevezni, aki a munkát végzi. Amennyiben a vállalkozónak alvállalkozója, annak is alvállalkozója stb. van, kötelesek az összes érintett alvállalkozót bejelenteni. Kifizetést a munkavégző vállalkozó felé, a megrendelő teljesítés igazolásának becsatolása után az Iroda teljesíti. A tízezer munkahely is nagyon fontos, de a feketegazdaság visszaszorítása ennél jóval nagyobb hasznot jelent. A közbeszerzési pályázatoknál az átláthatóság feltételei mellett az állami, dolgozói tulajdonban levő cégeknek előnyt kell élvezniük a magántulajdonban levő cégekkel szemben. Az államnak a közvagyon kárára megvalósult bűncselekmények ellen határozottan fel kell lépnie a jogalkotáson keresztül is. A közvagyon elleni bűncselekménynél súlyosabb legyen a büntetési tétel. Az ország hatalmas államadóssága egyrészt kiszolgáltatottá teszi az országot, másrészt gátolja a gazdasági növekedést. Ezért az államadósságot csökkenteni kell. Ez megoldhatatlan, ha folytatjuk az elmúlt 20 év gyakorlatát, a folyamatos megszorításokat. A megszorítások em oldották meg a problémát, viszont növelték a társadalmi különbségeket és rontották a gazdaság teljesítményét. Egy olyan gazdaságpolitika, amelyben az állam aktív szerepet vállal, növeli a bevételeket és hozzájárulhat az államadósság csökkentéséhez. Az államadósság csökkentéséhez szükséges a gazdaság kifehérítése, az állam adóbevételeinek növekedése. Maga az állam ma pazarlóan, nem hatékonyan működik. Jól strukturált, hatékonyan működő államigazgatással, a közpénzek szigorúbb ellenőrzésével jelentős megtakarítás érhető el. MEZŐGAZDASÁG A mezőgazdaság kiemelten fontossá vált. Magyarország adottságai kiemelkedően jók, azonban ezeket jelenleg nem használjuk ki hatékonyan. Alapvető cél, hogy a hazai mezőgazdaság ki tudja szolgálni a hazai élelmiszeripart, ki tudja elégíteni Magyarország élelmiszer-szükségleteit. Fontos cél, hogy Magyarország független és önellátó legyen. Természeti kincseinket, így az ivóvízkészletet állami tulajdonban kell tartani. A föld legyen azé, aki megműveli. Jelenleg a föld ismeretlen, névtelen emberek kezében van, akik munka nélkül, megművelés nélkül is komoly hasznot húznak belőle. Ez megengedhetetlen!!! Javaslatunk az új földreform, amely ha csak ideiglenesen is, de a föld valódi megművelőjének adná a földet. Példa lehet a svéd földtörvény: csak az vásárolhat földet, aki legalább 5 éve él ott, és csak kizárólagosan hazai értékesítésre termel. A műveletlenül hagyott földre bármelyik gazda bejelenthetné művelési szándékát. A föld eredeti tulajdonosa, aki azt parlagon hagyta, bizonyos időre elvesztené a tulajdonjogok gyakorlásának jogát. Így a föld tényleges megművelője ingyen, díjtalanul, bérmentve használhatja, művelheti a földet. Természetesen gondos gazdaként-ellenőrzés mellett. A szektor tőkeigényének kielégítésében fontos szerepe lehet a szövetkezeteknek, például közös tulajdonban lévő feldolgozó üzemekkel, gépparkokkal. További állami kedvezmény: a megműveléshez szükséges gépek üzemanyag, gázolaj szükségletét áfa mentesen kapnák, szoros elszámolásban. A csalásokat, visszaéléseket extrém mértékű büntetésekkel kell visszaszorítani. A terményfelvásárlás és tovább értékesítés kizárólagos állami monopólium! (A kedvezményes üzemanyag, és az értékesítésnél az áfa elkerülhetetlensége miatt.) A jól megszervezett feldolgozóiparral együtt exportképes, fejlődő ágazata lesz a magyar gazdaságnak. A mezőgazdasági üzemeinket újra indítjuk! Találmányok hasznosítása fokozottan a teljes nyereség elérése érdekében. Pl. a cukorgyártás, konzervgyárak. De be kell indítani a savanyító és más, mezőgazdasági termékeinket feldolgozó üzemeinket, és a mezőgazdasági gépgyártást.

6 Az országot kizárólag csak minimum félkész termék hagyhatja el, de inkább késztermék. A jól működő, fejlett mezőgazdaság sok embernek és térségnek lehet kitörési pont a szegénységből. Az államnak ösztönöznie és támogatnia kell a szövetkezetek létrehozását. IPAR, KÖRNYEZETVÉDELEM Fokozottan ügyelni kell környezetünk védelmére, vissza kell szorítani az ipari szennyezést, a légszennyezést. Előnyben kell részesíteni az újrahasznosítható energiák különböző formáit. Az egykori gyárak, csavargyár, akkumulátor, öntöde, autó-motor, busz, teherautó, vagon, villamos, vonat, és egyéb gyárak megszűntek, ezzel együtt ezeknek a termékeknek gyártása is. Ezeket az üzemeket újra kell indítani, mégpedig RT formában, ahol a kisrészvényesek 49 százalékot birtokolhatnának, az 51 százalékot állami tulajdonban tartunk meg. A kisrészvényesek, főleg dolgozói résztulajdonosok lesznek. Ez pénzforrást, bizalmat és hitet kölcsönözne. Kilátást a jövőre! Be kell indítani a megújuló energia termelését, a bioenergia, szélenergia és napenergia előállításához szükséges üzemeket, nem pedig a veszélyes és környezetkárosító atomenergiát kellene preferálni, ki tudja milyen érdekek miatt. Ezek a megújuló energiát termelő viszonylag kisméretű ipari üzemek is RT formájában működnének. A felsorolt üzemek megépítése eddig nem látott perspektíva az építőiparnak is. Az üzemek munkaerő felvétele több százezer fő, akik szintén az adózók közé visszavezethetők. Magyar találmányok kiemelt felhasználása az iparban, így a szellemi tőke valódi pénzügyi értéket tud teremteni. Az energiapolitikában konszenzuson alapuló, hosszú távú energiastratégiára van szükség. Alapvető cél energiaimport minimalizálása. A megújuló energiaforrások szerepének növelése a helyi lehetőségekhez igazodva. Mindezek mellett a hosszú távú stratégia részeként népszerűsíteni kell a környezettudatos életmódot, és támogatni kell a zöld energiát, valamint az erre szakosodott vállalkozásokat. MULTI LEVEL MARKETING Százezres nagyságrendben munkalehetőséget biztosít. Bejelentési kötelezettséggel, és a külföldről származó jövedelemnek megfelelő adózással legálissá tesszük. Szükségtelenné válik a vállalkozás kiváltása, és áttekinthetővé az adózás. A TB befizetésére is megoldást kínálunk. DEVIZAHITELESEK Teljes körű felülvizsgálat, és olyan jogi megoldás kell, amely megszünteti a hitelesek elszegényedését, és ellehetetlenülését. ÖNKORMÁNYZATOK Jelentősen lehetne csökkenteni az önkormányzatok állami támogatását az adók nagyobb mértékű visszaforgatásával. Parkolási díjat csak az önkormányzatok szedhetnek. Ezt semmilyen leányvállalatnak, önkormányzati kft.-nek vagy bárminemű egyéb társaságnak ki nem adható. BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Jelenleg egy elítélt fogva tartási költsége havi szinten akár többszázezer Forint is lehet, amit az

7 állampolgárok, a becsületes emberek fizetnek. Ezen változtatna Pártunk. Az elítéltnek kötelező munkavégzést rendelne el, azaz lehetőséget, utat vissza a munka világába. Ezzel elérhető lenne, hogy a rabtartás, és maga az intézmény nem ráfizetéses, hanem jövedelmező, nyereséges volna. Be lehetne vonni őket az állattenyésztésbe, földművelésbe. Ki lehetne rendelni őket parlagfű irtásra, vízelvezető árkok karbantartására. A munkához való hozzáállás alapján lehetne eldönteni a kedvezményes szabadlábra helyezést. A rabok viszonylag komoly tőkével rendelkezve kerülnének vissza a társadalomba. Így megteremthető lenne az újrakezdésük anyagi feltétele. EGÉSZSÉGÜGY A hazai egészségügyi rendszerben valódi reformok nem történtek, a mindenkori kormányok folyamatosan vonták ki az állami forrásokat a területről. Ennek az eredménye egy korrupcióval átitatott, egyszerre pazarló és alulfinanszírozott egészségügy lett, mely sok esetben nem képes ellátni a feladatát, miközben egyébként (a költségvetési és a hálapénz, a magánellátás díja miatt) rengeteg pénzbe kerül. Az egészségügy helyzetének javítása szempontjából kulcsfontosságú az orvosok elvándorlásának megállítása, illetve visszafordítása. Ezt hosszú távú, kiszámítható életpályamodell létrehozásával, és a hatalmas tényleges bérkülönbségek kiegyenlítésével lehet elérni. Végre rendet kell tenni! Az egészségügyben dolgozók fizetését drasztikusan emelni kell. A kórházakat korszerűsíteni kell. Magyarország a gyógyvizek országa. Akkor építsük fel! Legyünk a gyógyturizmus országa. Nálunk minden olcsó, használjuk ezt ki, húzzuk ki az egészségügyet a bajból. Legyenek meg a feltételek, összekötve a gyógyfürdői ellátással. Ha a gyógyturizmust fel tudjuk pörgetni, az egészségügyben soha nem látott mértékű lehetőséget állnak rendelkezésre. Az egészségügy megújulását nem bízhatjuk csak a piacra, abban az államnak főszerepet kell játszania. Az államnak fel kell számolnia a pazarlást és a hálapénzrendszert. Az állam feladata egy átfogó társadalmi egészségprogram létrehozása, aminek az egészséges étkeztetés, az egészségügyi szűrések, a tömegsport lehetőségek biztosítása is része kell legyen. OKTATÁS Az egyik legfontosabb feladat a pedagógusok társadalmi és anyagi elismertségét megteremtése, és számukra kiszámítható életpályamodell nyújtása. Az oktatásnak ingyenesnek kell lennie, nemcsak a jelszavak szintjén. Az oktatási rendszerrel kapcsolatos egyik legfontosabb elvárás, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, hiszen a társadalmi mobilitás egyik kulcsa. A felsőoktatásnak is ingyenesnek kell lennie, és tömegessé kell tenni. Felvételi nélkül, mindenkit fel kell venni, a tanulási lehetőséget a tanulmányi szinthez kell kötni. Magyarán, aki szorgalmas, aki akar, az kapjon ingyen diplomát. A többiek fizessenek érte. A finanszírozás mellett az oktatási rendszer maga is megújulásra szorul. A mostani oktatási rendszer nem készíti fel az életre a diákokat, nem juttatja őket olyan tudáshoz, amellyel helyt állhatnának a mai környezetben. Az oktatási rendszert össze kell hangolni az átfogó gazdaságfejlesztési stratégiával, az oktatást a jelenleginél sokkal gyakorlatiasabbá kell tenni. Az oktatási rendszer átalakítását össze kell hangolni a gazdaságfejlesztési stratégiával. Egy jól megszervezett, hosszú távra tervező K+F-rendszer mind az oktatás, mind a hazai vállalkozások számára rendkívül fontos.

8 A jelenleginél hatékonyabb, racionálisabban megszervezett egészségügy és oktatás nemzetközileg is versenyképessé, azaz exportcikké válhat. A gazdasági szereplőket is be kell vonni az oktatás finanszírozásába. Az innováció, a K+F támogatása alapvető össztársadalmi érdek. A magyar találmányokat itthon kell tartani, szabadalmaztatni és gyártani. A szabadalmakból és találmányokból exportcikk válhat, ami tovább növelheti az állam bevételeit. NEMZETISÉGI POLITIKA A nemzetiségi politikában eddig látszatmegoldások születtek. Ezen azonnali hatállyal változtatni kell. A megoldásokat a tagozatok külön tanulmánya elemzi. KÜLPOLITIKA, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Teljesen újra kell gondolni Magyarország helyzetét és új irányokat kell kijelölni. A legfontosabb, hogy a magyarság érdekekeit tartsuk szemünk előtt minden esetben. Magyarország alárendelt, egyes hatalmaktól és országoktól túlságosan függő külpolitikáját egy kiegyensúlyozott külpolitikával kell felváltani. A világ több nagyhatalomból áll, nem csak az USA-ból. Az eddigi egypólusú világ helyett több erőközpont kialakulását figyelhetjük meg, ezért alapvetően át kell értékelnünk Magyarország külpolitikai stratégiáját. Földrajzi helyzetünk és történelmi örökségünk miatt Európa (EU), illetve Oroszország az a két hatalmi tényező, amellyel együtt kell a jövőben is élnünk. Oroszország hatalmas piaca és erőforrásai gazdaságpolitikai szempontból is rendkívüli jelentőséggel bírnak. A feltörekvő, új hatalmakkal (Kína, India) egyenrangú, prosperáló kapcsolatokat kell kiépítenünk. Magyarország kül- és biztonságpolitikai, nemzetpolitikai, gazdasági törekvéseinek kiemelt területe a szomszédokkal kialakított kapcsolatrendszer. Közvetlen környezetünkben a külpolitika legfontosabb feladata a határon túli magyarság érdekeinek legmesszebb menőkig való képviselete. Minden erővel elő kell segíteni az autonómia törekvéseket. Történelmi hagyományainknak megfelelően újra ki kell alakítanunk a magunk Balkán-politikáját. Komoly szerep vár a magyar tőkére és termékekre a Balkánon. Ezek megvalósítása esetén beszélhetnénk hosszú évtizedek után ismét magyar külpolitikáról

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS A Negyedik Köztársaság Párt választási programja 2014 A 4K!-nak nincs más programja, csak a fű legalizálása. Ismeretlen kommentelő TARTALOM GAZDASÁG Tisztességes megélhetést és

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért Radikális változás A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért 1 Tartalom I. Morvai Krisztina államfőjelölt köszöntője 5 II. Vona Gábor kormányfőjelölt

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

Belyó Pál * A KSH XXI. elnöke; tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola Belyó Pál * A REJTETT GAZDASÁG ELÕRETÖRÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGPOLITIKAI GYAKORLAT KÖVETKEZTÉBEN A rejtett gazdaság ** a sajátos magyar kapitalizmus kialakulásának, erõsödésének szoros velejárója, sõt mozgásformája.

Részletesebben

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Otthonteremtési Program

Otthonteremtési Program Oldal: 1 / 83 Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne! Tamási Áron Szakmai, társadalmi szervezetek javaslata a Kormányzat részére Készült az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság által

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

Négy változat egy témára

Négy változat egy témára Négy változat egy témára A neoliberalizmus továbbéltetési változatai az MDF-SzDSz, FIDESz, a JOBBIK és az MSzP választási programjában A Magyar Nemzeti Ígéretbehajtók kézikönyve Szent Koronát Szolgálók

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 /Tervezet/ Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

268 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIII. ÉVF. 2010/6 SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK. Az Új Széchenyi Terv vitaanyag átfogó értékelése. Bevezetés

268 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIII. ÉVF. 2010/6 SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK. Az Új Széchenyi Terv vitaanyag átfogó értékelése. Bevezetés A TMTE ágazati észrevételei és javaslatai az Új Széchenyi Terv vitairatához (Kivonat) A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületet, mint társadalmi szervezetet, felkérték, hogy alkosson véleményt az

Részletesebben