Analóg modulációk. akkor szögmodulációról beszélünk. akkor amplitúdó modulációról, ha Θ ( t)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Analóg modulációk. akkor szögmodulációról beszélünk. akkor amplitúdó modulációról, ha Θ ( t)"

Átírás

1 Analóg odulációk Analóg odulációk Ahol a oduláló jel, az a odulál jel, H a csaorna áieli üggénye, z addií Gaussi-zaj, r a e jel és d a deodulál jel. A oduláció célja: kisugározhaóság, csaornaegoszás rekenciában időben, kódban. d deodulál jel legyen orzíalan [kapjuk issza -], sászélessége legyen iniális B RF, adóeljesíény legyen iniális energiaakarékosság, a kienei jel-zaj iszony legyen axiális /N d. Az álalános odulál jel: a cos Θ [ ] Ha a akkor apliúdó odulációról, ha Θ akkor szögodulációról beszélünk. Apliúdó oduláció AM: Θ Φ ahol Φ lehe nulla. Ekkor a cos. Ha ez Fourierranszoráljuk, akkor a köekező kapjuk elhasznála a cos üggény Euler-éle egyenleé: I j { } e d A A AM-DB-NC: Apliúdó Moduláció Ké Oldalsáos Ne Elnyoo Viőel: [ ] cos cos cos a A spekrua pedig: δ * δ δ ahol a iő jelszinje. Ha a oduláló jel szinuszos, akkor: cos ahol a oduláló jel jelszinje. Behelyeesíe ez a odulál jel kiejezésébe:

2 Analóg odulációk [ ] [ ] { } cos cos cos cos cos cos Ennek egyoldalas spekrua pedig: [ ] [ ] { } δ δ δ A odulál jel időaroánybeli alakja a köekező: Ebben az eseben a odulációs élység a köekező: 00% Az előbbi jel spekrua:

3 Analóg odulációk A iőrekenciáal orgó koordináa rendszerben ekoriálisan pedig: A oduláor és a deoduláor gyakorlai egalósíásai a köekezők: A oduláor egy olyan dierenciál erősíő, elynek erősíésé a oduláló jel üeében álozajuk a ké első ranziszor eieráraa egálozik, és ennek haására a okoza erősíése is. 3

4 Analóg odulációk R5,0M R3,k AM jel V R,k R4,0M iõ T BC547BT BC547B V,0 oduláló jel V 3,0 T3 BC547B R,k A oduláor A oduláor be- és kienei jelei D N448 AM jel R,0k C 00,0u V deodulál AM A diódás deoduláor 4

5 Analóg odulációk A deodulál AM jel Az előző ábrán láhaó AM jel eseén a iőrekencia 7, a oduláló rekencia 3 Hz ol. Ilyen rekenciák elle az aluláeresző szűrő ne képes haékonyan szűrni, azonban a gyakorlaban a oduláló és a iőjel rekenciája közö legalább ké nagyságrend különbség szoko lenni. Ha a iő rekenciájá 0-szeresére eeljük, akkor a deodulál jel a köekező lesz: 5

6 Analóg odulációk Ai a bekapcsolási ranziens lecsengése uán orzíalannak ondhaó. AM-DB-C Elnyoo iőjű kéoldalsáos AM jel: Miel a iő ne hordoz inoráció, eia energiá spórolunk, ha ne sugározzuk ki csak a ké oldalsáo. Az ennek egelelő oduláló jel: a. A odulál jel cos. A odulál jel spekrua pedig: * δ δ. Ha a oduláló jel szinuszos, akkor: cos. Behelyeesíe ez a odulál jel kiejezésébe: cos cos { cos[ ] cos[ ] } Ennek egyoldalas spekrua pedig: δ { δ [ ] [ ]} Fázisugrások a oduláló jel null-áeneeinél. A jel spekrua: 6

7 Analóg odulációk Nincs iő, csak ké oldalsá A eljes rendszer blokkázlaa: 7

8 Analóg odulációk A eőben leő aluláeresző szűrő LPF a készeres rekenciájú koponenseke hiao kiszűrni alapsára keerünk issza. Az előbbi ábrán láhaó szorzók ala a köekező árakör ére: oduláló jel iõ TR D N448 D N448 D3 N448 D4 N448 TR R,0k V AM-DB-C jel 8

9 Analóg odulációk A odulál jel spekrua Miel indké oldalsá ugyanaz az inoráció hordozza, ezér elegendő csak az egyike kisugározni. Ekkor kapjuk a köekező jele: AM-B-C egyoldalsáos elnyoo iőjű AM jel: cos[ ± ] és ha első B, - ha alsó LB oldalsá. Ennek egyoldalas spekrua pedig: δ [ ± ] A szinuszodulál B és LB jelek a köekezők: 9

10 Analóg odulációk Az B oduláor és deoduláor a köekező: 0

11 Analóg odulációk Az adóban az összegzőnél a B-, a LB eredényez Az AM jel sászélessége: B AM,ax zögodulációk PM és : a állandó Fázisoduláció: Θ Φ Φ k PM cos [ Θ ] cos[ k ] ahol k PM a ázisodulációs ényező. zinuszos oduláló jel eseén: cos cos PM [ k cos ] cos[ Φ cos ] PM A ázislöke deiníció szerin: Φ D k PM Egy leheséges PM adó-eő lánc a köekező: D

12 Analóg odulációk ahol re a reerencia rekencia, PD a ázisdeekor digiális jelek eseén egy XOR kapu, VCO pedig a eszülség ezérel rezgéskelő.

13 Analóg odulációk 3 Frekenciaoduláció: [ ] [ ] Θ Θ d k d k k p cos cos π π ahol k a rekencia odulációs ényező. zinuszos oduláló jel eseén:

14 Analóg odulációk 4 [ ] k d k π π sin cos cos cos cos k k k D π π π ahol D a rekencialöke, pedig a odulációs index. Az új jelölésekkel az jel: [ ] sin cos sin cos D

15 Analóg odulációk Az jel sászélessége: B D D 0, 0 D 0, 0 A gyakorlaban a 99%-os jelenergiához arozó sászélessége a Carson-képle haározza eg: B D,ax Egy leheséges adó-eő srukúra blokkázlaa a köekező: 5

16 Analóg odulációk ahol ind az adó, ind pedig a eő PLL-en ázis zár hurok alapul. A oduláló jele, in zaaró jele a VCO-ba csaoljuk, a deodulál jele pedig a eő oldali aluláeresző szűrő LPF kieneéről esszük le. Egy leheséges eszülség ezérel oszcilláor VCO kapcsolása a köekező: T BC557B R,0k rekencia ki T BC557B V V 5,0 R,0M VD BB3 C 33,0p L 00,0n hangoló eszülség,0 A PLL-ben használ aluláeresző szűrő ipikus kapcsolása: PD-rõl R3 VCO-ra C R4 6

17 Analóg odulációk A száíásokhoz használ MATLAB progra kódja a köekező: close all clear all clc %AM u; u0.5; 7; 3; 0:0.0005:; sau*cos*pi**u*cos*pi**.*cos*pi**; igure; plo,sa;grid ile'am jel 50%-os odulációs élységgel'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; nlenghsa; sasa/n; asa*abssa; saanglesa; d/-; 0:d:n*d-d/n; igure; bar,asa;grid ile'am jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; or i:n i sai>0 sdaisai; end; i sai<0 sdai0; end; end; nu; den[. ]; sdalsinu,den,sda,; igure3; plo,sda;grid ile'a deodulál AM jel'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; %DB 30; ; sdsbu*cos*pi**.*cos*pi**; igure4; plo,sdsb;grid ile'kéoldalsáos elnyoo iöjü AM jel'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; sdsbsdsb/n; asdsb*abssdsb; sdsbanglesdsb; igure5; bar,asdsb;grid ile'az AM-DB-C jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; slsbslsb/n; aslsb*absslsb; slsbangleslsb; igure7; bar,asusb;grid ile'az B jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; igure8; bar,aslsb;grid ile'az LB jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; %PM kp3; spu*cos*pi**kp*u*cos*pi**; igure9; plo,sp;grid ile'fázisodulál jel'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; spsp/n; asp*abssp; spanglesp; igure0; bar,asp;grid ile'a ázisodulál jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; % k9; dk*u; ; 3; su*cos*pi**d/*sin*pi**; igure; plo,s;grid ile'frekenciaodulál jel'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; ss/n; as*abss; sangles; igure; bar,as;grid ile'a rekenciaodulál jel spekrua'; xlabel'rekencia [Hz]'; ylabel'eszülség [V]'; %B 0; 4; susbu*cos**pi*; slsbu*cos-**pi*; igure6; plo,susb,,slsb;grid ile'egyoldalsáos elnyoo iöjü AM jel - kék B, zöld LB'; xlabel'idö [sec]'; ylabel'eszülség [V]'; susbsusb/n; asusb*abssusb; susbanglesusb; 7

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos.

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos. Az aplitúdóoduláció (AM) Aplitúdó oduláció esetén a iő hullá pillanatnyi aplitúdója a oduláló jel pillanatnyi aplitúdójáal arányos. u = [ + cos( ωt)]cos( ωt). Egyenlet Apl. Modulálatlan iőhullá időfüggénye

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi felépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

AM vétel. Mesélnék kicsit a rádió működéséről:

AM vétel. Mesélnék kicsit a rádió működéséről: AM vétel Mesélnék kicsit a rádió működéséről: Ha hangot szeretnénk továbbítani távolra, azt megtehetjük vezetéken: mikrofonnal rögzítve, egy egyszerű erősítővel megnövelve a jelet akár több száz méter

Részletesebben

Az asztrolábium és használata

Az asztrolábium és használata Az asztrolábium és használata Szerkesztette: Matisz Attila (2010) Szétszedett asztrolábium a 18. századból. 1 Az asztrolábium Asztrolábiumot (görögül: ἁστρολάβον) már az ókori görögök is használtak ( i.

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár)

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Feltételek: Félévközi jegy pótlása esetén (ez esetben is aláíráspótló típusú vizsgára kell jelentkezni): elégtelen bejegyzés

Részletesebben

2.1. A zajos jelátvitel modellje

2.1. A zajos jelátvitel modellje Sajnálatos módon a folyamat és főként a környezet nem csak szép arcát mutatja a számítógép felé, hanem rút vonásai is lépten-nyomon kiütköznek. Ezek a rút vonások a zavarjelek. Figyelemreméltó tény, hogy

Részletesebben