Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322 cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre."

Átírás

1 Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322 cím: Tudományos minősítés: Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel) Doktori értekezés címe: Az állam és a civil társadalom kapcsolatának jogi aspektusai Magyarországon (KRE ÁJK Doktori Iskola) Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Államigazgatási Főiskola / Igazgatásszervező ELTE ÁJK / jogász Strasbourgi Állami Egyetem (Université Robert Schuman) / Master in Minority Rights (MA) fokozat ELTE ÁJK Doktori Iskolájában doktori képzés / abszolutórium (jeles minősítéssel) Ösztöndíjak: Jogklinika program - A Magyar Helsinki Bizottság ösztöndíjával ELTE ÁJK állami ösztöndíjas Ph.D. hallgató (Közigazgatási Jogi Tanszék) Université Robert Schuman (Strasbourg, Franciaország) ösztöndíja 2002 Bolzano (Olaszország) European Academy of Bolzano ösztöndíja Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért ösztöndíja 2004 Delhi (India) MÖB államközi ösztöndíja (University of Delhi) 2012-től MTA Bolyai Ösztöndíj A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban; Bevezetés az állam- és jogtudományokba; Foglalkoztatáspolitika (2001), Kormányzat és civil társadalom kapcsolata; Közigazgatás alapintézményei (Közigazgatás 1.); Közigazgatási eljárásjog (Közigazgatás 3); Közigazgatási jog (Közigazgatás 2.), Kulturális igazgatás; Nemzetközi közjog (2002); Oktatási igazgatás; Szakigazgatás I-II. (Közigazgatás 4); Vallás és jog, Vallás és politika. Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Ügyvédjelölt (Madari Ügyvédi Iroda, Budapest) 2000 SOROS Alapítvány kisebbségi szakértő a Roma 886 programban Esély Családsegítő Szolgálat (Budapest, VII. kerület) jogász munkatársa Nonprofit Vállalkozásokért Alapítvány (Budapest) jogász munkatársa Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán óraadó (Kormányzat és civil társadalom kapcsolata c. alternatív tárgy oktatása) Nyelvtudás: Angol középfok C Orosz felsőfok C Cseh alapfok

2 Szervezeti tagságok: MTA Köztestületének tagja, illetve tagja az MTA Közigazgatás-tudományi albizottságának. További tagságok: Magyar Vallástudományi Társaság, illetve a Magyar Politikatudományi Társaság Díjak, elismerések: Pro Juventute Facultatis díj (1998, ELTE ÁJK) XXI. OTDK Politikatudományi Szekció, különdíj (1993) Publikációinak száma: 3 db idegen nyelven megjelent könyv 10 db idegen nyelven megjelent könyvrészlet 9 db magyar nyelven megjelent könyv 51 db magyar nyelven megjelent könyvrészlet 7 db idegen nyelvű folyóiratcikk 31 db magyar nyelvű folyóiratcikk (elektronikus is) 3 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 4 db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 6 db idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg) 22 db magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 5 db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Idegen nyelven megjelent önálló könyv: 1. Religion and Law Vallás és jog Jog és állam c. sorozat 13. kötete, KRE ÁJK, Budapest, 2010, 193 p. 2. Features of the Hungarian Legal System after 2010 Patrocinium, Budapest, p. 3. Health Law and Health Administration in Hungary Patrocinium, Budapest, p. Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Civil society /társszerző Sasvári Nórával/ In: Corruption Risks in Hungary National Integrity System Country Study (Part One). Hungary 2007., A Transparency International kiadványa, 2007., o., illetve azonos tartalommal: Civil society /társszerző Sasvári Nórával/ In: Corruption risks in Hungary 2007 National Integrity System Country Study, Part One, Transparency International. Nyitott Könyvműhely, Budapest old., illetve azonos tartalommal: Civil társadalom In: Korrupciós kockázatok Magyarországon. Nemzeti integritás tanulmány (Első rész Összefoglaló) 2007., 23. o. Transparency International Transparency International Secretariat Alt Moabit Berlin Germany; 2. Crisis and Law In: Studia in honorem Lajos Lőrincz De iuris peritorum meritis 6. KRE ÁJK, Budapest, o. 3. Historical Background of the Relationship between the State and Churches in Hungary In: János Wildmann (szerk.) Religions and Churches in a Common Europe. Bremen: Europaeischer Hochschulverlag GmbH & Co., pp Editors and Authors of the Book In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Rixer Ádám - Patyi András: Editors' Preface In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, p p. 6. Introduction In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp

3 7. Some features of the foreign language literature of Hungarian public administration in the past quarter century In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp The relationship between civil organisations and public administration in Hungary, with special regard to their participation in legislation In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp English - Hungarian Vocabulary In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Hungarian - English Vocabulary In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. A joghallgató c. didaktikus napló-regény. Tansegédlet a Bevezetés az állam- és jogtudományba c. tárgyhoz. Novum Publishing Kiadó, Sopron, p. 2. Humán közszolgáltatások igazgatása. /Egyetemi jegyzet/ Bethlen-sorozat. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. 3. A közhasznú szervezetekről szóló törvény kommentárja, /második, javított és bővített kiadás/ Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007., 235 p. 4. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény magyarázata /kommentár/, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, p. 5. Közigazgatási jog /Jogi szakvizsga tankönyvek sorozat, társszerző Hoffman Istvánnal és Szilvási György Péterrel/ Novissima Kiadó, Budapest, p. 6. A történeti alkotmány helye mai jogunkban Patrocinium, Budapest, p. 7. A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után Patrocinium, Budapest, p. 8. A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Vitasorozat III. KRE ÁJK, Budapest, p. 9. A köz természete. Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. Budapest: Patrocinium Kiadó, p. ISBN: Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Jogérvényesülés. In: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.): Jogi alapismeretek. Budapest, Patrocinium, pp Rixer Ádám Téglási András: A sport igazgatása Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből III. Humán közszolgáltatások igazgatása. Complex Kiadó, Budapest, A jogászelit léte és szerepe mint a kormányzati kapacitás egyik kulcskérdése. In: Antalóczy Péter (szerk.): Hagyomány és érték. KRE ÁJK, Budapest, pp A magyar jogpolitika és jogrendszer egyes jellegzetességei. Kísérletek a jog és morál közelítésére. In: dr. Sepsi Enikő (szerk.): Tudomány és etika. Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan, Budapest, "Írország közigazgatása" In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, o. Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 6. "Málta közigazgatása" In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, o. Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 7. Becsület és szegénység /Móricz Zsigmond: Hét krajcár c. művének elemzése társszerző Rixer Bártfai Félegyházi - Horváth/ In: Kiss Anna Kiss Henriett Tóth J. Zoltán (szerk.): Csíny vagy bűn? Complex Kiadó, o.

4 8. Kisebbségi jogérvényesítés. In: Jogérvényesítés-jogalkalmazás (szerk. Jakab András). KGRE ÁJK kiadványa, Budapest, p., pp A nyugdíjas munkavállalás és a nyugdíjasok által végzett vállalkozási tevékenység hatályos jogi háttere (elemzés) In: A diplomás munkanélküliek életkori diszkriminációja (szerk.: Dr. Gayer Anikó), OFA; Budapest, 2003., pp Felsőoktatás és diszkrimináció, avagy törések a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában. Diszkrimináció és információ a hallgatók szemszögéből In: A diplomás munkanélküliek életkori diszkriminációja (szerk.: Dr. Gayer Anikó), OFA; Budapest, pp Idegenrendészet és menekültügy c. rész In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 12. "A helyi önkormányzatok c. rész. In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 13. A közigazgatási hatósági eljárás" In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 14. Civil szervezetek szerepe a jogvédelemben és az igazságszolgáltatásban. /tanulmány/, In: Civil szervezetek támogatása a DKMT Eurorégióban., a Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központ kiadványa, A nonprofit szervezetnél alkalmazott jogász feladatai. Kézikönyv az állástalan diplomásokkal foglalkozók számára. OFA - Nonprofit Vállalkozásokért Alapítvány közös kiadványa, Budapest, 2001., oldal. /könyvrészlet/ 16. Teljesítményértélés a magyar közigazgatásban. In: Lőrincz Lajos (szerk.): Eredményesség és eredménytelenség a magyar közigazgatásban. MTA Jogtudományi Intézet kiadványa Budapest, 2009., pp A vörösiszap-katasztrófa miatti felelősség In: Studia in honorem Endre Tanka De iuris peritorum meritis 7. KRE ÁJK, Budapest, o. 18. Civilszervezetek a közfeladat-ellátásban. In: Lőrincz Lajos (szerk.): Látleletek a magyar közigazgatásról. MTA Jogtudományi Intézet kiadványa Budapest, 2007., o. 19. Írország közigazgatása MTA Jogtudományi Intézete számára Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 35 p. megjelenés alatt 20. Málta közigazgatása MTA Jogtudományi Intézete számára Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 21 p. megjelenés alatt 21. Nonprofit jog c. jegyzet (társszerző dr. Való Viktorral). Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak jegyzete, KRE ÁJK, p. 22. A kérelem alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások In: Balla Zoltán Buzás Gábor Rixer Ádám Szilvásy György Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. Rejtjel Kiadó, Budapest, VII. fejezet 7.1. és 7.2. alfejezetei; o. 23. Egészségügyi, oktatási és kulturális igazgatás c. jegyzet. Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak jegyzete, KRE ÁJK, p. 24. A közigazgatás fogalma. In: A közigazgatás alapintézményei c. egyetemi jegyzet (szakirányú továbbképzési szak egységes jegyzete). Bp., KRE ÁJK, 2008., o. 25. A paraadminisztráció In: A közigazgatás alapintézményei c. egyetemi jegyzet (szakirányú továbbképzési szak egységes jegyzete). Bp., 2008., o. 26. Jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban c. fejezet. In: Balla Zoltán (szerk.): Közigazgatási eljárásjog. RTF jegyzet, 2008., o. 27. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Nemzeti Közigazgatási Intézet, Budapest, 2010., o. Negyedik, javított kiadás 28. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 2007., o. Harmadik, javított kiadás

5 29. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 2007., o. Második, javított kiadás 30. Civil szervezetek a jogvédelemben, igazságszolgáltatásban In: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária: Non-profit szervezetek joga (DemNet könyvek 6) Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, o. 31. Jelentősebb jogvédő szervezetek Magyarországon In: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária: Non-profit szervezetek joga (DemNet könyvek 6) Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, 2006., o. 32. A civil szervezetek és az igazságszolgáltatás. In: dr. Tóth Judit (szerk.): NONPROFIT JOG c. egyetemi jegyzet önálló fejezete; JATE ÁJK, 2005., 22 p. 33. Jogvédő szervezetek Magyarországon. In: dr. Tóth Judit (szerk.): NONPROFIT JOG c. egyetemi jegyzet melléklete, JATE ÁJK, 2005., 5 p. 34. A civil társadalom fogalma. Oktatási segédlet/ KGRE ÁJK, p. 35. Az államigazgatás fogalmi elemei c. fejezet /társszerző/ In: Államigazgatás Közigazgatási szakvizsga tankönyv Magyar Közigazgatási Intézet, Bp o. 36. "A jogászképzésről és a jogászi létről" In: Gerencsér Balázs Takács Péter (szerk.): Ratio Legis Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szent István Társulat, Budapest, p. 37. Vallási szervezetek nyilvántartása In: Antalóczy Péter (szerk.) Az állami egyházjog alapjai. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Egyházak és vallási célú egyesületek gazdálkodása In: Antalóczy Péter (szerk.) Az állami egyházjog alapjai. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Az európai kulturális politika egyes kérdései In: Sepsi Enikő (szerk.) Studia Caroliensia: A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Egyetem - L'Harmattan, pp A történeti alkotmány helye mai jogunkban In: Rixer Ádám (szerk.) Állam és közösség: Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, pp A mai közigazgatás a jó állammal szembeni elvárások tükrében In: Frivaldszky János - Szigeti Szabolcs (szerk.) Jó kormányzás. Elmélet és kihívások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, pp Ket. jogorvoslati rendszere ( fejezetek) In: Balla Zoltán, Buzás Gábor, Rixer Ádám, Szilvásy György Péter Balla Zoltán (szerk.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. Budapest: Rejtjel Kiadó, pp Balázs István; Gyergyák Ferenc; Hoffman István; Jakab András; Rixer Ádám; Nagy Marianna, Szalai Éva, Szilvásy György Péter; Temesi István; Virág Rudolf: Közigazgatási szakvizsga: Államigazgatás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, p. ISBN: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban. In: Birher Nándor (szerk.): Döntéshozatalelemzés. Budapest: Patrocinium Kiadó, p ISBN: Újrafelvételi eljárás. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 46. Fellebbezés, fellebbezési eljárás. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog: Jogi szakvizsga kézikönyvek. Budapest: Novissima Kiadó, pp (ISBN: ) 47. Bírósági felülvizsgálat. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 48. A Ket. jogorvoslati rendszere, In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 49. A magyar közigazgatás átalakulása. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog: Jogi szakvizsga kézikönyvek. Budapest: Novissima Kiadó, pp (ISBN: )

6 50. A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon,különös tekintettel az államszocializmus időszakára. In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.) Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. 627 p. Budapest: Akadémiai Kiadó (Wolters Kluwer), pp Az előzetes hatásvizsgálatok jelentősége a vallási szféra szabályozásában In: Dr Erdélyi László (szerk.) II. Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia: május Konferenciakötet 2.. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Az Adventista Egyház és a Keresztény - Zsidó Társaság szervezésében. Budapest: Boldog Élet Alapítvány, pp Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. The Scientific Analysis of Hungarian Public Administration: New Trends and Methods INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW XII:(1) pp (2014) 2. Hungary's Fundamental Law and the Concept of the Historical Constitution Journal on European History of Law Vol. 4/2013. pp The relationship between the state and religious communities in Hungary. Methods of research. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 5., 2010., p. 4. The Roles and Functions of the State in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 2., 2009., pp CSOs and Corruption in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 3., KGRE kiadványa; o. 6. Legal aspects of the relationship between the Government and the Civil Society in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia,I., KGRE kiadványa, pp. 7. Rixer Ádám: Roma civil Society in Hungary. JOURNAL OF CONSTITUTIONALISM AND HUMAN RIGHTS 3: pp (2013) Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás 2013/ Jog és szépirodalom IUSTUM AEQUUM SALUTARE VIII.:(2) pp (2012) 3. "Az új egyházügyi törvényről" /Fórum/ Fundamentum 2011/ o. 3. A jog válsága a válság joga és az új természetjog Jogtudományi Közlöny. 2011/3. sz o. 4. Írország közigazgatásának sajátosságai Új Magyar Közigazgatás május. 3. évfolyam 5. szám o. 5. Málta közigazgatása Új Magyar Közigazgatás szeptember-október. 3. évfolyam 10. szám o. 6. Megjegyzések Jakab András jogi oktatásra vonatkozó reformjavaslatához Magyar Jog 57. évf. 9. sz./ o. 7. Mai jogunk jellegadó vonásai Iustum Aequum Salutare VI. 2010/ o. 8. Jog és vallás Theologiai Szemle LIII. évf. 2010/4. sz., o. 9. Új közigazgatás - változó társadalom. In: Közigazgatási Szemle 2007/2., o. 10. A civil társadalom fogalma. In: Collega XI. évf. 2. sz., o. 11. A kormányzat és a civil szervezetek kapcsolata. Collega, április, pp Az egyház mint civil szervezet. Collega, december; p. 13. Kisebbségi jogérvényesítés, Collega, február, oldal 14. Rixer Ádám: A civil szervezetek program- és jogalkotásban való részvételének egyes kérdései Magyarországon. DEBRECENI JOGI MŰHELY (ISSN: X) 4: pp (2013) 15. A civil szervezetek kapcsolata a közigazgatással Magyarországon In: Csefkó Ferenc (szerk.): A közigazgatás és az emberek. Pécs: "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, pp (Pécsi Közigazgatás-tudományi Közlemények; 5.) 16. A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS I.:(3.) pp (2013) 17. Rixer Ádám - Udvary Sándor: Köszöntő GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 1:(1) p p. (2014)

7 18. A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása: Vitaindító GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 1:(1) pp (2014) Elektronikus folyóiratcikkek: 1. Az újabb jogalkotás jellegzetességei. Kodifikáció 2012/ A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre. Kodifikáció és Közigazgatás 2013/ Roma Civil Society in Hungary. DIEIP 2013/ A hatásvizsgálatok jelentősége és egyes szempontjai a vallási szervezetek szabályozása körében. Kodifikáció 2013/ Az állam felelősségének egyes kérdései De iurisprudentia et iure publico 2011/1. sz. 23 p. 6. Law and culture Glossa Iuridica 2011/1. sz. 24 p. 7. Legal education and legal professions in Hungary Glossa Iuridica 2009/1. 10 p. (www. glossaiuridica.hu) 8. Jog és válság De iurisprudentia et iure publico 2010/3-4. szám 42 p. 9. A jogértelmezés és a Biblia-értelmezés módszerei közötti külünbségek. Jogelméleti Szemle 2009/1. 24 p. 10. Egy új társadalmi szerződés körvonalai a roma kérdés ürügyén De iurisprudentia et iure publico 2009/3. sz. 11 p. (www.dieip.hu) 11. Isteni jog és emberi törvény Káin és Ábel történetében. De iurisprudentia et iure publico (internetes jogi folyóirat) 2008/1. sz., o. 12. Jogászok a közigazgatásban. In: De iurisprudentia et iure publico 2007/3. sz., o. 13. Az orosz helyi közigazgatás In: De iurisprudentia et iure publico 2011/3. sz., 20 p. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: 1. Law and Culture In: Tuka Ágnes (szerk.): Borderless Europe. JPTE BTK, Pécs, o. 2. Crisis and Law In: Collection of 2010 CEPSA conference papers. Comenius University, Bratislava, 2011., 9. p.) 3. The Relationship Between Civil Organisations and Public Administration in Hungary, With Special Regard to Their Participation in Legislation Presented Papers from the 22nd NISPAcee Annual Conference. Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. From Pre- Weberianism to Neo-Weberianism? Budapest, Hungary, May 22 - May 24, NISPAcee Press, Bratislava, (E) ISBN Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében In: Kendeffy Gábor, Kopeczky Rita (szerk.) Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november ) előadásai. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Az orosz helyi önkormányzatok főbb jellegzetességei In: Fábián Adrián (szerk.): 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények 3. A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, o. 3. Globalizáció, avagy a köz igazgatása. In: Globalizáció avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre c. [(tanulmánykötet, a Doktoranduszok és fiatal kutatók konferenciája c. rendezvény utókiadványa)}, Budapest, KRE ÁJK Doktori Iskola kiadványa, 2006., o. 4. Beszámoló a Jogpolitika szekció munkájáról, Magyar Igazságszolgáltatás 2010 c. kiadvány /Collega különszám/, Budapest, 1999., o. Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Rights enforcement. Minorities and Autonomies in Europe c. tudományos ülés. Bolzano, augusztus 24., European Academy of Bolzano előadás / angol nyelven 2. Epistle to the Philippians Ch. 1 London, augusztus 6. ICOC Ch. Serv. előadás / angol nyelven

8 3. "Hungarian Civil Society: New Tendencies" c. előadás a CONSTITUTIONAL AND POLITICAL PROCESSES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: TWENTY YEARS AFTER c. nemzetközi konferencián (Institute of Law and Public Policy, Moscow, of February 2012) - konferencia-előadás 4. Crisis and Law Elhangzott: From Crisis to Recovery? Domestic and International Responses in a United Europe. CEPSA Annual Conference, Pozsony, október 15 - konferenciaelőadás 5. Health Services in Hungary előadássorozat ( és között ERASMUS keretében a portugáliai Universidade de Nova Lisboa egyetem jogi fakultásán, a Prof. Helena Pereira de Melo által gondozott Health law and bioethics c. kurzus keretében, több résztémában ( Legal background, Features beyond law, Health services ) angol nyelven 6. The relationship between civil organisations and public administration in Hungary, with special regard to their participation in legislation c. konferencia-előadás. 22nd NISPACEE Annual Conference, "Government vs. Governance in Central and Eastern Europe" Budapest, May PA Reform szekció, angol nyelven Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Kisebbségi jogok Magyarországon. Budapest, 1999/2000. Előadássorozat az Európai Jogakadémia szervezésében., ELTE ÁJK (3 alkalom). 2. Kisebbségi jogérvényesítés. Jogérvényesítés-jogalkalmazás c. tudományos ülés. Budapest, dec 14., KGRE ÁJK konferencia-előadás 3. A vállalkozási tevékenység egyes jogi kérdései. Budapest, február 4., Fővárosi Munkaügyi Központ rendezvénye előadás. 4. Diszkrimináció a munkaerőpiacon. Nagykovácsi, április 15., Országos Foglalkoztatási Közalapítvány rendezvénye - előadás. 5. Jogi eszközök a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához. Hajdúdorog, szeptember 15., Soros Alapítvány rendezvénye előadás. 6. Jogi eszközök a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához. Balmazújváros, január 8., Soros Alapítvány rendezvénye előadás. 7. Jogászok a közigazgatásban. Kecskemét, november 14., Tíz éves a Károli Gáspár Református Egyetem c. ünnepi ülés előadás. 8. Civil szervezetek szerepe a jogvédelemben és az igazságszolgáltatásban. Szeged, január 20., Civil szervezetek támogatása a DKMT Eurorégióban c. konferencia (Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központ rendezvénye) előadás. 9. A kormányzat és a civil szervezetek kapcsolata. Budapest, Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, március előadás. 10. A közigazgatási szerződés. Budapest, május 6. Közfeladatok átvállalása a civilek által c. konferencia (EMLA Egyesület rendezvénye) felszólalás. 11. A civil szervezetek szerepe a közfeladat-ellátásban c. tanulmány ismertetése, MTA Jogtudományi Intézete által szervezett, A magyar közigazgatás Európában című kutatás eredményeit ismertető szakmai tanácskozás, április előadás 12. Vallás és politika a mai Magyarországon címmel előadás a KRE BTK Szabad bölcsész szak Vallástudomány szakirányú képzésének keretében, november előadás 13. Teljesítményértékelés a magyar közigazgatásban c. tanulmány ismertetése, MTA Jogtudományi Intézete által szervezett, A magyar közigazgatás Európában című kutatás eredményeit ismertető szakmai tanácskozás, december 9. - konferencia-előadás 14. Vallás és jog elhangzott: Szent és profán A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája május 15. Debreceni Egyetem BTK, Debrecen. - konferencia-előadás 15. A válság joga a jog válsága és az új természetjog Elhangzott: Magyar Politikatudományi Társaság XVI. Vándorgyűlése. Szeged, június konferenciaelőadás 16. Jog és vallás Elhangzott: Septemberfest (Népliget), KME előadássorozat, szeptember 5.) - előadás

9 17. Az állami egyházjog és az egyházak komplex jogalanyisága Elhangzott: Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága c. Ph.D. értekezésének kutatóhelyi vitáján (2011. január 21. PPKE JÁK) - felkért hozzászólás 18. Az állami egyházjog és az egyházak komplex jogalanyisága Elhangzott: Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága c. Ph.D. értekezésének nyilvános védésén (2011. november 9. PPKE JÁK) - opponensi vélamény ismertetése 19. "A köztestületi működés mai jellegzetességei" Dr. Patyi Gergely: Ügyvédség a köz- és magánjog határán c. doktori értekezésének munkahelyi vitáján (PPKE JÁK Doktori Iskola, november 23.) - felkért hozzászólóként 20. Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben c. előadás. Elhangzott: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia a Keresztény Zsidó Társaság és a Boldog Élet Alapítvány szervezésében. Budapest, november 21. (Fővédnök. Sólyom László) - konferencia-előadás 21. A vallás jogi fogalma c. előadás. Elhangzott: Vallásfogalmak sokfélesége c. konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szabadbölcsészet Tanszéke és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke szervezésében november 12-én. - konferencia-előadás 22. A magyar nyelv és a magyar jogi műnyelv megújulása. Vitaindító Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely áltsal szervezett A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása c. nemzetközi konferencián elhangzott előadás. KRE BTK, Budapest, december 5. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: 1. Legyen-e becsületkódexe a Karnak? Jurátus, XII. évf. 2. sz., o. 2. Etikai kódex? Reflexiók I. Jurátus, XII. évfolyam 4. sz. 11. o. 3. Miért nincsenek romák a Jogi Karon? Jurátus, 1997/4. 3. o. 4. Diplomás Módszertani Centrum tervezete. /tanulmány/ OFA, Budapest, 2001., 24 p. 5. EU Foglalkoztatás és diszkrimináció. Munkásképviselet Alapítvány kiadványa, p. Budapest, február 25.

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu

elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Elek Balázs PhD elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu magyar Születési dátum 1973. 08. 17 Neme Szakmai tapasztalat férfi Időtartam

Részletesebben

DR. EMBER ALEX önéletrajz

DR. EMBER ALEX önéletrajz DR. EMBER ALEX önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név Iroda Aliroda Telefon Fax E-mail Web Dr. Ember Alex ügyvéd, egyetemi adjunktus, PhD tanszékvezető helyettes 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 20. 6900 Makó,

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

Rixer Ádám. A köz természete

Rixer Ádám. A köz természete Rixer Ádám A köz természete Rixer Ádám A köz természete Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban Patrocinium Kiadó Budapest, 2013 Feleségemnek, Juditnak és gyermekeimnek, Enikőnek,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA

HÍRLEVÉL E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS D O K T O R I ISKOLA MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 3. szám HÍRLEVÉL 2011. június 20. E L Ő Z E T E S FELHÍVÁS A T A R T A L O M B Ó L : Megemlékezés Konferencia beszámolók 2 3 Albizottsági vitaülés 6 PhD

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben