Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322 cím:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre."

Átírás

1 Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322 cím: Tudományos minősítés: Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel) Doktori értekezés címe: Az állam és a civil társadalom kapcsolatának jogi aspektusai Magyarországon (KRE ÁJK Doktori Iskola) Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Államigazgatási Főiskola / Igazgatásszervező ELTE ÁJK / jogász Strasbourgi Állami Egyetem (Université Robert Schuman) / Master in Minority Rights (MA) fokozat ELTE ÁJK Doktori Iskolájában doktori képzés / abszolutórium (jeles minősítéssel) Ösztöndíjak: Jogklinika program - A Magyar Helsinki Bizottság ösztöndíjával ELTE ÁJK állami ösztöndíjas Ph.D. hallgató (Közigazgatási Jogi Tanszék) Université Robert Schuman (Strasbourg, Franciaország) ösztöndíja 2002 Bolzano (Olaszország) European Academy of Bolzano ösztöndíja Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért ösztöndíja 2004 Delhi (India) MÖB államközi ösztöndíja (University of Delhi) 2012-től MTA Bolyai Ösztöndíj A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban; Bevezetés az állam- és jogtudományokba; Foglalkoztatáspolitika (2001), Kormányzat és civil társadalom kapcsolata; Közigazgatás alapintézményei (Közigazgatás 1.); Közigazgatási eljárásjog (Közigazgatás 3); Közigazgatási jog (Közigazgatás 2.), Kulturális igazgatás; Nemzetközi közjog (2002); Oktatási igazgatás; Szakigazgatás I-II. (Közigazgatás 4); Vallás és jog, Vallás és politika. Korábbi munkahelyek, szakmai életút: Ügyvédjelölt (Madari Ügyvédi Iroda, Budapest) 2000 SOROS Alapítvány kisebbségi szakértő a Roma 886 programban Esély Családsegítő Szolgálat (Budapest, VII. kerület) jogász munkatársa Nonprofit Vállalkozásokért Alapítvány (Budapest) jogász munkatársa Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán óraadó (Kormányzat és civil társadalom kapcsolata c. alternatív tárgy oktatása) Nyelvtudás: Angol középfok C Orosz felsőfok C Cseh alapfok

2 Szervezeti tagságok: MTA Köztestületének tagja, illetve tagja az MTA Közigazgatás-tudományi albizottságának. További tagságok: Magyar Vallástudományi Társaság, illetve a Magyar Politikatudományi Társaság Díjak, elismerések: Pro Juventute Facultatis díj (1998, ELTE ÁJK) XXI. OTDK Politikatudományi Szekció, különdíj (1993) Publikációinak száma: 3 db idegen nyelven megjelent könyv 10 db idegen nyelven megjelent könyvrészlet 9 db magyar nyelven megjelent könyv 51 db magyar nyelven megjelent könyvrészlet 7 db idegen nyelvű folyóiratcikk 31 db magyar nyelvű folyóiratcikk (elektronikus is) 3 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 4 db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 6 db idegen nyelven tartott konferenciaelőadás (kiadványban nem jelent meg) 22 db magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg) 5 db magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk, nyomtatott formában Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= Idegen nyelven megjelent önálló könyv: 1. Religion and Law Vallás és jog Jog és állam c. sorozat 13. kötete, KRE ÁJK, Budapest, 2010, 193 p. 2. Features of the Hungarian Legal System after 2010 Patrocinium, Budapest, p. 3. Health Law and Health Administration in Hungary Patrocinium, Budapest, p. Idegen nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Civil society /társszerző Sasvári Nórával/ In: Corruption Risks in Hungary National Integrity System Country Study (Part One). Hungary 2007., A Transparency International kiadványa, 2007., o., illetve azonos tartalommal: Civil society /társszerző Sasvári Nórával/ In: Corruption risks in Hungary 2007 National Integrity System Country Study, Part One, Transparency International. Nyitott Könyvműhely, Budapest old., illetve azonos tartalommal: Civil társadalom In: Korrupciós kockázatok Magyarországon. Nemzeti integritás tanulmány (Első rész Összefoglaló) 2007., 23. o. Transparency International Transparency International Secretariat Alt Moabit Berlin Germany; 2. Crisis and Law In: Studia in honorem Lajos Lőrincz De iuris peritorum meritis 6. KRE ÁJK, Budapest, o. 3. Historical Background of the Relationship between the State and Churches in Hungary In: János Wildmann (szerk.) Religions and Churches in a Common Europe. Bremen: Europaeischer Hochschulverlag GmbH & Co., pp Editors and Authors of the Book In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Rixer Ádám - Patyi András: Editors' Preface In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, p p. 6. Introduction In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp

3 7. Some features of the foreign language literature of Hungarian public administration in the past quarter century In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp The relationship between civil organisations and public administration in Hungary, with special regard to their participation in legislation In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp English - Hungarian Vocabulary In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Hungarian - English Vocabulary In: Patyi András, Rixer Ádám (szerk.) Hungarian Public Administration and Administrative Law. 552 p. Passau: Schenk Verlag GmbH, pp Magyar nyelven megjelent könyvek: 1. A joghallgató c. didaktikus napló-regény. Tansegédlet a Bevezetés az állam- és jogtudományba c. tárgyhoz. Novum Publishing Kiadó, Sopron, p. 2. Humán közszolgáltatások igazgatása. /Egyetemi jegyzet/ Bethlen-sorozat. Patrocinium Kiadó, Budapest, p. 3. A közhasznú szervezetekről szóló törvény kommentárja, /második, javított és bővített kiadás/ Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2007., 235 p. 4. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény magyarázata /kommentár/, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, p. 5. Közigazgatási jog /Jogi szakvizsga tankönyvek sorozat, társszerző Hoffman Istvánnal és Szilvási György Péterrel/ Novissima Kiadó, Budapest, p. 6. A történeti alkotmány helye mai jogunkban Patrocinium, Budapest, p. 7. A magyar jogrendszer jellegzetességei 2010 után Patrocinium, Budapest, p. 8. A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Vitasorozat III. KRE ÁJK, Budapest, p. 9. A köz természete. Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban. Budapest: Patrocinium Kiadó, p. ISBN: Magyar nyelven megjelent könyvrészletek: 1. Jogérvényesülés. In: Sztárayné Kézdy Éva (szerk.): Jogi alapismeretek. Budapest, Patrocinium, pp Rixer Ádám Téglási András: A sport igazgatása Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből III. Humán közszolgáltatások igazgatása. Complex Kiadó, Budapest, A jogászelit léte és szerepe mint a kormányzati kapacitás egyik kulcskérdése. In: Antalóczy Péter (szerk.): Hagyomány és érték. KRE ÁJK, Budapest, pp A magyar jogpolitika és jogrendszer egyes jellegzetességei. Kísérletek a jog és morál közelítésére. In: dr. Sepsi Enikő (szerk.): Tudomány és etika. Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan, Budapest, "Írország közigazgatása" In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, o. Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 6. "Málta közigazgatása" In: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, o. Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 7. Becsület és szegénység /Móricz Zsigmond: Hét krajcár c. művének elemzése társszerző Rixer Bártfai Félegyházi - Horváth/ In: Kiss Anna Kiss Henriett Tóth J. Zoltán (szerk.): Csíny vagy bűn? Complex Kiadó, o.

4 8. Kisebbségi jogérvényesítés. In: Jogérvényesítés-jogalkalmazás (szerk. Jakab András). KGRE ÁJK kiadványa, Budapest, p., pp A nyugdíjas munkavállalás és a nyugdíjasok által végzett vállalkozási tevékenység hatályos jogi háttere (elemzés) In: A diplomás munkanélküliek életkori diszkriminációja (szerk.: Dr. Gayer Anikó), OFA; Budapest, 2003., pp Felsőoktatás és diszkrimináció, avagy törések a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában. Diszkrimináció és információ a hallgatók szemszögéből In: A diplomás munkanélküliek életkori diszkriminációja (szerk.: Dr. Gayer Anikó), OFA; Budapest, pp Idegenrendészet és menekültügy c. rész In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 12. "A helyi önkormányzatok c. rész. In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 13. A közigazgatási hatósági eljárás" In: Csink Lóránt Rixer Ádám: Alkotmányjog és közigazgatási jog. Jogi szakvizsga kézikönyvek sorozat, Budapest, Novissima Kiadó, 2006., o. 14. Civil szervezetek szerepe a jogvédelemben és az igazságszolgáltatásban. /tanulmány/, In: Civil szervezetek támogatása a DKMT Eurorégióban., a Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központ kiadványa, A nonprofit szervezetnél alkalmazott jogász feladatai. Kézikönyv az állástalan diplomásokkal foglalkozók számára. OFA - Nonprofit Vállalkozásokért Alapítvány közös kiadványa, Budapest, 2001., oldal. /könyvrészlet/ 16. Teljesítményértélés a magyar közigazgatásban. In: Lőrincz Lajos (szerk.): Eredményesség és eredménytelenség a magyar közigazgatásban. MTA Jogtudományi Intézet kiadványa Budapest, 2009., pp A vörösiszap-katasztrófa miatti felelősség In: Studia in honorem Endre Tanka De iuris peritorum meritis 7. KRE ÁJK, Budapest, o. 18. Civilszervezetek a közfeladat-ellátásban. In: Lőrincz Lajos (szerk.): Látleletek a magyar közigazgatásról. MTA Jogtudományi Intézet kiadványa Budapest, 2007., o. 19. Írország közigazgatása MTA Jogtudományi Intézete számára Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 35 p. megjelenés alatt 20. Málta közigazgatása MTA Jogtudományi Intézete számára Az EU tagállamaninak közigazgatási rendszere c kutatás keretében elkészített országtanulmány. Kutatásvezető: Lőrincz Lajos akadémikus [OTKA Tars2008/2. K ÁJP] 21 p. megjelenés alatt 21. Nonprofit jog c. jegyzet (társszerző dr. Való Viktorral). Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak jegyzete, KRE ÁJK, p. 22. A kérelem alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások In: Balla Zoltán Buzás Gábor Rixer Ádám Szilvásy György Péter: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. Rejtjel Kiadó, Budapest, VII. fejezet 7.1. és 7.2. alfejezetei; o. 23. Egészségügyi, oktatási és kulturális igazgatás c. jegyzet. Jogi szakokleveles lelkész szakirányú továbbképzési szak jegyzete, KRE ÁJK, p. 24. A közigazgatás fogalma. In: A közigazgatás alapintézményei c. egyetemi jegyzet (szakirányú továbbképzési szak egységes jegyzete). Bp., KRE ÁJK, 2008., o. 25. A paraadminisztráció In: A közigazgatás alapintézményei c. egyetemi jegyzet (szakirányú továbbképzési szak egységes jegyzete). Bp., 2008., o. 26. Jogorvoslatok a közigazgatási eljárásban c. fejezet. In: Balla Zoltán (szerk.): Közigazgatási eljárásjog. RTF jegyzet, 2008., o. 27. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Nemzeti Közigazgatási Intézet, Budapest, 2010., o. Negyedik, javított kiadás 28. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 2007., o. Harmadik, javított kiadás

5 29. Az államigazgatás fogalmi elemei In: Balázs István (szerk.): Közigazgatási Szakvizsga Államigazgatás. Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Budapest, 2007., o. Második, javított kiadás 30. Civil szervezetek a jogvédelemben, igazságszolgáltatásban In: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária: Non-profit szervezetek joga (DemNet könyvek 6) Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, o. 31. Jelentősebb jogvédő szervezetek Magyarországon In: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária: Non-profit szervezetek joga (DemNet könyvek 6) Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, 2006., o. 32. A civil szervezetek és az igazságszolgáltatás. In: dr. Tóth Judit (szerk.): NONPROFIT JOG c. egyetemi jegyzet önálló fejezete; JATE ÁJK, 2005., 22 p. 33. Jogvédő szervezetek Magyarországon. In: dr. Tóth Judit (szerk.): NONPROFIT JOG c. egyetemi jegyzet melléklete, JATE ÁJK, 2005., 5 p. 34. A civil társadalom fogalma. Oktatási segédlet/ KGRE ÁJK, p. 35. Az államigazgatás fogalmi elemei c. fejezet /társszerző/ In: Államigazgatás Közigazgatási szakvizsga tankönyv Magyar Közigazgatási Intézet, Bp o. 36. "A jogászképzésről és a jogászi létről" In: Gerencsér Balázs Takács Péter (szerk.): Ratio Legis Ratio Iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Szent István Társulat, Budapest, p. 37. Vallási szervezetek nyilvántartása In: Antalóczy Péter (szerk.) Az állami egyházjog alapjai. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Egyházak és vallási célú egyesületek gazdálkodása In: Antalóczy Péter (szerk.) Az állami egyházjog alapjai. Budapest: Patrocinium Kiadó, pp Az európai kulturális politika egyes kérdései In: Sepsi Enikő (szerk.) Studia Caroliensia: A Károli Gáspár Református Egyetem Évkönyve. Budapest: Károli Gáspár Egyetem - L'Harmattan, pp A történeti alkotmány helye mai jogunkban In: Rixer Ádám (szerk.) Állam és közösség: Válogatott közjogi tanulmányok Magyarország Alaptörvénye tiszteletére. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, pp A mai közigazgatás a jó állammal szembeni elvárások tükrében In: Frivaldszky János - Szigeti Szabolcs (szerk.) Jó kormányzás. Elmélet és kihívások. Budapest: L'Harmattan Kiadó, pp Ket. jogorvoslati rendszere ( fejezetek) In: Balla Zoltán, Buzás Gábor, Rixer Ádám, Szilvásy György Péter Balla Zoltán (szerk.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai. Budapest: Rejtjel Kiadó, pp Balázs István; Gyergyák Ferenc; Hoffman István; Jakab András; Rixer Ádám; Nagy Marianna, Szalai Éva, Szilvásy György Péter; Temesi István; Virág Rudolf: Közigazgatási szakvizsga: Államigazgatás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, p. ISBN: A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban. In: Birher Nándor (szerk.): Döntéshozatalelemzés. Budapest: Patrocinium Kiadó, p ISBN: Újrafelvételi eljárás. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 46. Fellebbezés, fellebbezési eljárás. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog: Jogi szakvizsga kézikönyvek. Budapest: Novissima Kiadó, pp (ISBN: ) 47. Bírósági felülvizsgálat. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 48. A Ket. jogorvoslati rendszere, In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog.: Második kiadás. 328 p. Budapest: Novissima Kiadó, pp (Jogi Szakvizsga Kézikönyvek) (ISBN: ) 49. A magyar közigazgatás átalakulása. In: Rixer Ádám (szerk): Közigazgatási jog: Jogi szakvizsga kézikönyvek. Budapest: Novissima Kiadó, pp (ISBN: )

6 50. A civilség általános és jogi jelentése Magyarországon,különös tekintettel az államszocializmus időszakára. In: Patyi András, Lapsánszky András (szerk.) Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. 627 p. Budapest: Akadémiai Kiadó (Wolters Kluwer), pp Az előzetes hatásvizsgálatok jelentősége a vallási szféra szabályozásában In: Dr Erdélyi László (szerk.) II. Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia: május Konferenciakötet 2.. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Az Adventista Egyház és a Keresztény - Zsidó Társaság szervezésében. Budapest: Boldog Élet Alapítvány, pp Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. The Scientific Analysis of Hungarian Public Administration: New Trends and Methods INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW XII:(1) pp (2014) 2. Hungary's Fundamental Law and the Concept of the Historical Constitution Journal on European History of Law Vol. 4/2013. pp The relationship between the state and religious communities in Hungary. Methods of research. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 5., 2010., p. 4. The Roles and Functions of the State in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 2., 2009., pp CSOs and Corruption in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia Vol. 3., KGRE kiadványa; o. 6. Legal aspects of the relationship between the Government and the Civil Society in Hungary. In: Studia Iuridica Caroliensia,I., KGRE kiadványa, pp. 7. Rixer Ádám: Roma civil Society in Hungary. JOURNAL OF CONSTITUTIONALISM AND HUMAN RIGHTS 3: pp (2013) Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek: 1. A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás 2013/ Jog és szépirodalom IUSTUM AEQUUM SALUTARE VIII.:(2) pp (2012) 3. "Az új egyházügyi törvényről" /Fórum/ Fundamentum 2011/ o. 3. A jog válsága a válság joga és az új természetjog Jogtudományi Közlöny. 2011/3. sz o. 4. Írország közigazgatásának sajátosságai Új Magyar Közigazgatás május. 3. évfolyam 5. szám o. 5. Málta közigazgatása Új Magyar Közigazgatás szeptember-október. 3. évfolyam 10. szám o. 6. Megjegyzések Jakab András jogi oktatásra vonatkozó reformjavaslatához Magyar Jog 57. évf. 9. sz./ o. 7. Mai jogunk jellegadó vonásai Iustum Aequum Salutare VI. 2010/ o. 8. Jog és vallás Theologiai Szemle LIII. évf. 2010/4. sz., o. 9. Új közigazgatás - változó társadalom. In: Közigazgatási Szemle 2007/2., o. 10. A civil társadalom fogalma. In: Collega XI. évf. 2. sz., o. 11. A kormányzat és a civil szervezetek kapcsolata. Collega, április, pp Az egyház mint civil szervezet. Collega, december; p. 13. Kisebbségi jogérvényesítés, Collega, február, oldal 14. Rixer Ádám: A civil szervezetek program- és jogalkotásban való részvételének egyes kérdései Magyarországon. DEBRECENI JOGI MŰHELY (ISSN: X) 4: pp (2013) 15. A civil szervezetek kapcsolata a közigazgatással Magyarországon In: Csefkó Ferenc (szerk.): A közigazgatás és az emberek. Pécs: "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, pp (Pécsi Közigazgatás-tudományi Közlemények; 5.) 16. A magyar közigazgatás idegen nyelvű irodalmának egyes jellegzetességei az elmúlt negyedszáz esztendőben. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS I.:(3.) pp (2013) 17. Rixer Ádám - Udvary Sándor: Köszöntő GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 1:(1) p p. (2014)

7 18. A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása: Vitaindító GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT 1:(1) pp (2014) Elektronikus folyóiratcikkek: 1. Az újabb jogalkotás jellegzetességei. Kodifikáció 2012/ A roma érdekek megjelenítésének intézményes csatornái, különös tekintettel egyes koordinatív és javaslattevő szervekre. Kodifikáció és Közigazgatás 2013/ Roma Civil Society in Hungary. DIEIP 2013/ A hatásvizsgálatok jelentősége és egyes szempontjai a vallási szervezetek szabályozása körében. Kodifikáció 2013/ Az állam felelősségének egyes kérdései De iurisprudentia et iure publico 2011/1. sz. 23 p. 6. Law and culture Glossa Iuridica 2011/1. sz. 24 p. 7. Legal education and legal professions in Hungary Glossa Iuridica 2009/1. 10 p. (www. glossaiuridica.hu) 8. Jog és válság De iurisprudentia et iure publico 2010/3-4. szám 42 p. 9. A jogértelmezés és a Biblia-értelmezés módszerei közötti külünbségek. Jogelméleti Szemle 2009/1. 24 p. 10. Egy új társadalmi szerződés körvonalai a roma kérdés ürügyén De iurisprudentia et iure publico 2009/3. sz. 11 p. (www.dieip.hu) 11. Isteni jog és emberi törvény Káin és Ábel történetében. De iurisprudentia et iure publico (internetes jogi folyóirat) 2008/1. sz., o. 12. Jogászok a közigazgatásban. In: De iurisprudentia et iure publico 2007/3. sz., o. 13. Az orosz helyi közigazgatás In: De iurisprudentia et iure publico 2011/3. sz., 20 p. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány: 1. Law and Culture In: Tuka Ágnes (szerk.): Borderless Europe. JPTE BTK, Pécs, o. 2. Crisis and Law In: Collection of 2010 CEPSA conference papers. Comenius University, Bratislava, 2011., 9. p.) 3. The Relationship Between Civil Organisations and Public Administration in Hungary, With Special Regard to Their Participation in Legislation Presented Papers from the 22nd NISPAcee Annual Conference. Government vs. Governance in Central and Eastern Europe. From Pre- Weberianism to Neo-Weberianism? Budapest, Hungary, May 22 - May 24, NISPAcee Press, Bratislava, (E) ISBN Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány: 1. A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében In: Kendeffy Gábor, Kopeczky Rita (szerk.) Vallásfogalmak sokfélesége: A Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november ) előadásai. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, Az orosz helyi önkormányzatok főbb jellegzetességei In: Fábián Adrián (szerk.): 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. Pécsi közigazgatás-tudományi közlemények 3. A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, o. 3. Globalizáció, avagy a köz igazgatása. In: Globalizáció avagy a nemzetközi folyamatok hatása a magyar jogrendszerre c. [(tanulmánykötet, a Doktoranduszok és fiatal kutatók konferenciája c. rendezvény utókiadványa)}, Budapest, KRE ÁJK Doktori Iskola kiadványa, 2006., o. 4. Beszámoló a Jogpolitika szekció munkájáról, Magyar Igazságszolgáltatás 2010 c. kiadvány /Collega különszám/, Budapest, 1999., o. Idegen nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Rights enforcement. Minorities and Autonomies in Europe c. tudományos ülés. Bolzano, augusztus 24., European Academy of Bolzano előadás / angol nyelven 2. Epistle to the Philippians Ch. 1 London, augusztus 6. ICOC Ch. Serv. előadás / angol nyelven

8 3. "Hungarian Civil Society: New Tendencies" c. előadás a CONSTITUTIONAL AND POLITICAL PROCESSES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: TWENTY YEARS AFTER c. nemzetközi konferencián (Institute of Law and Public Policy, Moscow, of February 2012) - konferencia-előadás 4. Crisis and Law Elhangzott: From Crisis to Recovery? Domestic and International Responses in a United Europe. CEPSA Annual Conference, Pozsony, október 15 - konferenciaelőadás 5. Health Services in Hungary előadássorozat ( és között ERASMUS keretében a portugáliai Universidade de Nova Lisboa egyetem jogi fakultásán, a Prof. Helena Pereira de Melo által gondozott Health law and bioethics c. kurzus keretében, több résztémában ( Legal background, Features beyond law, Health services ) angol nyelven 6. The relationship between civil organisations and public administration in Hungary, with special regard to their participation in legislation c. konferencia-előadás. 22nd NISPACEE Annual Conference, "Government vs. Governance in Central and Eastern Europe" Budapest, May PA Reform szekció, angol nyelven Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent teljes értékű anyag esetén): 1. Kisebbségi jogok Magyarországon. Budapest, 1999/2000. Előadássorozat az Európai Jogakadémia szervezésében., ELTE ÁJK (3 alkalom). 2. Kisebbségi jogérvényesítés. Jogérvényesítés-jogalkalmazás c. tudományos ülés. Budapest, dec 14., KGRE ÁJK konferencia-előadás 3. A vállalkozási tevékenység egyes jogi kérdései. Budapest, február 4., Fővárosi Munkaügyi Központ rendezvénye előadás. 4. Diszkrimináció a munkaerőpiacon. Nagykovácsi, április 15., Országos Foglalkoztatási Közalapítvány rendezvénye - előadás. 5. Jogi eszközök a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához. Hajdúdorog, szeptember 15., Soros Alapítvány rendezvénye előadás. 6. Jogi eszközök a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához. Balmazújváros, január 8., Soros Alapítvány rendezvénye előadás. 7. Jogászok a közigazgatásban. Kecskemét, november 14., Tíz éves a Károli Gáspár Református Egyetem c. ünnepi ülés előadás. 8. Civil szervezetek szerepe a jogvédelemben és az igazságszolgáltatásban. Szeged, január 20., Civil szervezetek támogatása a DKMT Eurorégióban c. konferencia (Szegedi Tudományegyetem Európa-tanulmányok Központ rendezvénye) előadás. 9. A kormányzat és a civil szervezetek kapcsolata. Budapest, Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, március előadás. 10. A közigazgatási szerződés. Budapest, május 6. Közfeladatok átvállalása a civilek által c. konferencia (EMLA Egyesület rendezvénye) felszólalás. 11. A civil szervezetek szerepe a közfeladat-ellátásban c. tanulmány ismertetése, MTA Jogtudományi Intézete által szervezett, A magyar közigazgatás Európában című kutatás eredményeit ismertető szakmai tanácskozás, április előadás 12. Vallás és politika a mai Magyarországon címmel előadás a KRE BTK Szabad bölcsész szak Vallástudomány szakirányú képzésének keretében, november előadás 13. Teljesítményértékelés a magyar közigazgatásban c. tanulmány ismertetése, MTA Jogtudományi Intézete által szervezett, A magyar közigazgatás Európában című kutatás eredményeit ismertető szakmai tanácskozás, december 9. - konferencia-előadás 14. Vallás és jog elhangzott: Szent és profán A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája május 15. Debreceni Egyetem BTK, Debrecen. - konferencia-előadás 15. A válság joga a jog válsága és az új természetjog Elhangzott: Magyar Politikatudományi Társaság XVI. Vándorgyűlése. Szeged, június konferenciaelőadás 16. Jog és vallás Elhangzott: Septemberfest (Népliget), KME előadássorozat, szeptember 5.) - előadás

9 17. Az állami egyházjog és az egyházak komplex jogalanyisága Elhangzott: Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága c. Ph.D. értekezésének kutatóhelyi vitáján (2011. január 21. PPKE JÁK) - felkért hozzászólás 18. Az állami egyházjog és az egyházak komplex jogalanyisága Elhangzott: Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága c. Ph.D. értekezésének nyilvános védésén (2011. november 9. PPKE JÁK) - opponensi vélamény ismertetése 19. "A köztestületi működés mai jellegzetességei" Dr. Patyi Gergely: Ügyvédség a köz- és magánjog határán c. doktori értekezésének munkahelyi vitáján (PPKE JÁK Doktori Iskola, november 23.) - felkért hozzászólóként 20. Állam, jog és törvény. Régi szereplők új szerepekben c. előadás. Elhangzott: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia a Keresztény Zsidó Társaság és a Boldog Élet Alapítvány szervezésében. Budapest, november 21. (Fővédnök. Sólyom László) - konferencia-előadás 21. A vallás jogi fogalma c. előadás. Elhangzott: Vallásfogalmak sokfélesége c. konferencia a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szabadbölcsészet Tanszéke és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Vallástudományi Tanszéke szervezésében november 12-én. - konferencia-előadás 22. A magyar nyelv és a magyar jogi műnyelv megújulása. Vitaindító Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely áltsal szervezett A magyar nyelv és magyar jogi műnyelv megújulása c. nemzetközi konferencián elhangzott előadás. KRE BTK, Budapest, december 5. Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában: 1. Legyen-e becsületkódexe a Karnak? Jurátus, XII. évf. 2. sz., o. 2. Etikai kódex? Reflexiók I. Jurátus, XII. évfolyam 4. sz. 11. o. 3. Miért nincsenek romák a Jogi Karon? Jurátus, 1997/4. 3. o. 4. Diplomás Módszertani Centrum tervezete. /tanulmány/ OFA, Budapest, 2001., 24 p. 5. EU Foglalkoztatás és diszkrimináció. Munkásképviselet Alapítvány kiadványa, p. Budapest, február 25.

Prof. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi tanár Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322 cím:

Prof. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi tanár Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: /322  cím: Prof. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi tanár Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Móré Sándor Ph.D. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Móré Sándor Ph.D. európai jogi szakjogász egyetemi adjunktus Közigazgatási Jogi Tanszék Szoba: B/22 E-mai cím: more.sandor@kre.hu Tudományos minősítés: 2012 Állam- és jogtudomány,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója

Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Bűnügyi Tudományok Kutatóműhelye 2014/2015. tanév beszámolója Deres Petronella publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Deres Petronella Domokos Andrea (2014): Büntető anyagi jog III.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Ph.D habilitált egyetemi docens, főállású egyetemi oktató Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettes Szoba: A épület, Magasföldszint 9. Email cím: homicsko.arpad@kre.hu

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Alkotmányjogi Tanszék- Lőrincz Lajos Kutatóműhely 2012/13 tanév

Alkotmányjogi Tanszék- Lőrincz Lajos Kutatóműhely 2012/13 tanév KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Alkotmányjogi Tanszék- Lőrincz Lajos Kutatóműhely

Részletesebben

Dr. Fábián FerencPh.D

Dr. Fábián FerencPh.D Dr. Fábián FerencPh.D egyetemi docens Tudományos minősítés: PhD Állam- és jogtudomány, 2004, summa cum laude Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

Dr. Deres Petronella Ph.D

Dr. Deres Petronella Ph.D Dr. Deres Petronella Ph.D tanszékvezető egyetemi docens Tudományos minősítés: 2008. PhD, állam- és jogtudományok, summa cum laude Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója

Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék 2014/2015. tanév I. félév beszámolója A tanszék főállású oktatói: Dr. Tóth J. Zoltán tszv. egy. docens Prof. Dr. Stipta István egy. tanár Dr. Antalóczy Péter

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója

Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely 2014/2015. beszámolója Csáki-Hatalovics Gyula publikációs tevékenysége Magyar nyelven megjelent publikációk Magyar nyelvű konferencia részvételek Csáki-Hatalovics Gyula

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BESZÁMOLÓ A 2012/13-AS TANÉVBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI EREDMÉNYEKRŐL Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék Dósa

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Tűzvédelmi Szakmai Nap 2016 Tudományos Konferencia Szentendre, 2016. március 2. Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Kuk Enikő Doktorandusz

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója

Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 2014-2015. tanév I. félév tudományos beszámolója 3 főállású oktató: 1. Dr. Deres Petronella tanszékvezető egyetemi docens 2. Prof.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p )

2. Önkormányzati alapjogok Nemzetközi összehasonlításban. In.: Pro Publico Bono. 2011/1. Különszám. (p ) Publikációk jegyzéke: 1. Special Status of Budapest. In.: Hrvatska i komparativna javna uprava. Institut za Javnu Upravu, Novi Informator, Pravni Fakultet Sveucilista u Zagrebu. 2012/1. (p. 5-39). 2012.

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák)

A program címe. Az állam gazdasági szerepvállalásának EU jogi korlátai és lehetőségei, valamint a versenyjogi. tanulmánykészítés (monográfiák) Az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében a 2016/2017. tanévben a következő oktatói hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyvek: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyvek: BOROS Anita: A holtnak nyilvánítási eljárás. Budapest, In: A temetkezéssel kapcsolatos szabályozás. Szerk. Kosza Yvette. Budapest, KRE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005. p.

Részletesebben

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV.

JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév. JOGÁSZ SZAK RÉSZDIŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS II. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. IV. JOGÁSZ SZAK RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS I. ÉVFOLYAM 2014/2015/2. II. félév Alkotmányjog I. Egyháztörténet Latinitás a jogtudományban II. Magyar állam- és jogtörténet Római jog II. Statisztika 03.20 15.00-19.00

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24.

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Sipka Péter Telefonszám) 52/512-700/74812 E-mail iroda@drsipka.hu Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás A munkáltató neve oktatott tárgyak Időtartam

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

Dr. Tóth Zoltán Ph.D

Dr. Tóth Zoltán Ph.D Dr. Tóth Zoltán Ph.D egyetemi docens Tudományos minősítés: Doktori oklevél (PhD): 2008. február Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Felsőfokú tanulmányok és végzettség:

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben