(Magyar Narancs, XXIV. évfolyam 26. szám, június 28.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Magyar Narancs, XXIV. évfolyam 26. szám, 2012. június 28.)"

Átírás

1 A kiábrándulás lassú folyamat Bokros Lajos az antireformokról (Magyar Narancs, XXIV. évfolyam 26. szám, június 28.) Magyar Narancs: Nem érzi személyes sikerének, hogy a második Széll Kálmán terv az öntől ismert kifejezést, a reformok kritikus tömegét hangoztatja? Bokros Lajos: Ennek semmi köze ahhoz, amit én gondolok, itt inkább antireformok kritikus tömegéről van szó. A reformságnak tudniillik három fontos követelménye van. Az egyik, hogy a piaci verseny erősödésének irányába mutasson. Már 1968-ban, amikor elkezdték Magyarországon a reformokat, az volt az irány, hogy nagyobb legyen a vállalkozói szabadság, a vállalatok önállósága, a verseny. A rendszerváltás utáni átmenet idején minden ország, amikor reformokat vezetett be, akkor a célja a piacgazdaság kiépítése, megerősítése, a verseny fokozása volt. A Széll Kálmán tervben megbúvó, és az azon kívül meghozott intézkedések a szektorális adók és egyebek alapvetően a verseny szennyezését, torzítását, nem pedig élesítését és egyenlő esélyűvé formálását szolgálják. Másrészt vannak olyan területei a gazdaságnak, amelyeket nem kizárólag, esetleg nem is elsősorban a piac működtet. Az olyan közszolgáltatásoknál, mint az egészségügy vagy az oktatás, vannak olyan területek, amelyek nem vethetők alá a színtiszta piaci versenynek, hanem az államnak is komoly szerepe van. Itt a reform kritériuma az, hogy vajon javul-e a szóban forgó közszolgáltatás minősége és költséghatékonysága. Az iskolák, kórházak centralizációjától kezdve egészen a munkaügyi vagy a nyugdíj-intézkedésekig azt lehet látni, hogy a bevezetett lépések mindenhol a minőségromlás irányába hatnak. MN: A központosítás nem definíciószerűen rontja a költséghatékonyságot, sőt, éppen ennek érdekében akarják mindig mindenhol bevezetni. BL: Igen, de a költséghatékonyság mellett a minőségjavulás ugyanolyan fontos. Ha az önkormányzatok helyett az oktatási minisztérium nem csak szakmai-tartalmi felügyeletet gyakorol, hanem tulajdonolja és pénzügyileg is irányítja az iskolákat, attól vajmi kevés változást lehet várni. Attól még, hogy az iskolák nem profitorientált magánvállalkozások, hanem költségvetési intézmények, van közöttük verseny. Pozitív változást attól lehet remélni, ha a fogyasztók a tanulók és a szülők igényeit egyre inkább beemelik az iskola működését meghatározó érdekeltségi rendszerbe. Ha az iskolák a központi kormányzat jóindulatától fognak függeni, továbbra sincs semmi garancia a minőség javulására. Végül a reformok harmadik jellegzetessége az, hogy a növekedést és a felzárkózást segítsék. Magyarországnak az a senki által nem vitatott társadalompolitikai, sőt, nemzetpolitikai célja, hogy képesek legyünk elérni a nyugat-európai életszínvonalat, amihez jóval magasabb szintű termelékenység, versenyképesebb munka, nagyobb hatékonyság szükséges. Megint csak nem lehet a nemrég bevezetett intézkedéseket reformnak nevezni, ha a nyugati felzárkózás helyett még a visegrádi országoktól is leszakadunk. Megjegyzem, ez a folyamat már tizenkét éve tart. Akkor kezdődött, amikor az ezredfordulón az első Fidesz-kormány szabadjára engedte a költségvetési túlköltekezést, ami lassította a gazdasági növekedést és elrontotta a külső és belső pénzügyi egyensúlyt. MN: Minden változtatást egy kalap alá lehet venni? Például az önmagában nem volna baj, hogy a mostani kormány a korai és rokkantnyugdíjazás visszafogásával a munkakínálatot ösztönzi. Az előző kormányok idején pedig a közoktatásban nagyon 1

2 lassan, de mégis csak elindultak olyan változások, amelyeket a legutóbbi PISAfelmérések is visszaigazoltak az más kérdés, hogy éppen manapság indultunk el visszafelé. BL: A munkakínálat növelésekor az a kérdés, hogy a munkát kereső embertömeg talál-e költséghatékony és jövedelmező foglalkoztatást. Ha nincsenek olyan intézkedések, amelyek a foglalkoztatás növelését a magánszektor érdekévé teszik, akkor marad a közmunka, ami a költségvetés bevételeit nem termeli, hanem pusztítja. A Medgyessy- és Gyurcsánykormányok idején a felelőtlen túlköltekezés miatt iszonyatosan megnövekedett az állam adóssága, ami alapvetően aláásta a reformszellemet. Lehet tehát mérlegelni, hogy voltak olyan reformszilánkok, amelyek bizonyos területeken részleges előrelépést hoztak, de sajnos ezek jelentőségét elhomályosítja, hogy más területeken durva visszalépések történtek. MN: Összességében tehát az elmúlt tizenkét évben folyamatosan rossz irányba tartott az ország? BL: Javaslom, hogy menjünk vissza a rendszerváltásig. Az átmenet első évtizedében Magyarország folyamatosan és következetesen élenjáró reformország volt. Az Antall-, a Horn- és kezdetben még az első Orbán-kormánynak voltak olyan reformintézkedései, amelyeket hazánk elsőként vezetett be a volt szocialista tábor országai közül. Gondoljunk például a privatizációra, a bankszektor átalakítására, az adóreformra, vagy az 1998-ban indult nyugdíjreformra. Az ezredforduló után már egyetlen olyan intézkedés sem volt, ami az említett három követelményt kielégítette volna. Éppen ellenkezőleg, a bevezetett reformok megfordítása következett be, amit szépen befejezett a magánnyugdíjpénztárak államosítása. Ez a folyamat éppen fordítva történt Szlovákiában, Romániában, Horvátországban vagy Szerbiában ahol a rendszerváltás utáni első nyolc-tíz évet sikerült tökéletesen elvesztegetni, de a második évtizedben nem csak hogy felzárkóztak a magyarországi reformokhoz, de a szlovákok láthatóan meg is előztek minket. MN: Miben látja ennek a magyarázatát? A 2006-ban kezdődő ciklus idején például kifejezetten volt kormányzati akarat a szerkezeti átalakítások megvalósítására. BL: Ennek előzménye az, hogy a 2002-es választások eredményeként hatalomra jutott szocialista-szabaddemokrata kormány megvalósította a jóléti rendszerváltásnak nevezett választási ígéreteit. Ez több mint bűn, óriasi hiba volt. Hihetetlen mértékű bérnövekedést hajtottak végre elsősorban a közalkalmazotti szférában anélkül, hogy elindítottak volna reformokat ban azért állt elő újból a reformok kényszere, mert a megelőző négy év szétrombolta az ország pénzügyi egyensúlyát anélkül, hogy ebből komoly növekedés szárba szökkent volna. Majd jött az őszödi beszéd és 1956 ötvenedik évfordulójának szégyenletes eseményei és ezek kellően elbátortalanították a bimbózó reformtörekvéseket. Végül az egésznek gyalázatosan véget vetett a márciusi népszavazás, amikor a Fidesz vezette ellenzék demagóg és populista fellépésével sikerült végleg elgyengíteni a kormány mégoly bátortalan reformhajlandóságát is. Ez pedig az ellenzék történelmi hibája, avagy épp bűne. MN: A mostani koalíciónak viszont nincs ilyen ellenzéke, és olyan felhatalmazást is kapott, hogy már tényleg semmi nem gátolná az értelmes munkában. BL: 2010-ben a Fidesz kétharmados többségével egyedülálló történelmi lehetőséget kapott a reformok megvalósítására. Viszont elolvasván a párt választási programját, vagy emlékezve korábbi viselkedésére, világos, hogy itt nem egy piaci reformokat megvalósítani kívánó 2

3 politikai erőről van szó. A mai kormány egyáltalán nem hisz a piacgazdaságban, nem hisz a kapitalizmusban, utálja a piacot, a tőkét, különösen a külföldit. Ezzel éppen szöges ellentétben szereti a minden önálló mozgást elakasztó államot, az állam méretét növelő magas, piactorzító és versenykorlátozó adókat és támogatásokat, szereti maga alá gyűrni mindazokat a szabad kezdeményezéseket, amelyeket a piac minden nap kitermel magából. Ettől hiába várunk reformokat, hiszen eleve reformellenes a világnézete. MN: A választások előtt sokan azzal számoltak, hogy a Fidesz populizmusa csak a hatalom megszerzéséhez szükséges, és majd teszik, amit muszáj tenniük. BL: Sajnos van jelentősége annak, ha a közvélemény úgy gondolja, hogy a választási ígéretek eleve olyanok, amiket nem kell teljesíteni. Ez már egyfajta cinikus világfelfogást tükröz. Az pedig a politikai osztály mérhetetlen erkölcstelenségét jelzi, hogy lehet és érdemes hazudni, becstelenül ígérgetni a választóknak. Aki úgy gondolja, hogy ez a hatalom megragadásának egyetlen módja, az mélységesen lenézi a társadalmat. Ez a demokrácia gyermekbetegsége, ami a válság következtében újra erősödik néhány nyugat-európai országban is. MN: Lám, a nyugat tényleg követ minket. BL: Az a helyzet, hogy a válság nagymértékben aláásta a politikai osztályba és a politikai intézményekbe vetett közbizalmat és termékeny talajra hullnak azok a magok, amelyek a populista csodavárást, az erős ember világmegváltó szerepét képviselik. De majd ebből is lesz kijózanodás. MN: Mi kényszerítené ki a mentalitás megváltozását? BL: A demokrácia tanulási folyamat. Egyrészt a választóknak a saját bőrükön kell érezniük, hogy csodafegyver-ihletésű intézkedésekkel és minden szakmai összefüggésnek fittyet hányó unortodox gazdaságpolitikával nem lehet munkahelyeket, növekedést és jólétet varázsolni. MN: Még ennél is jobban kell a bőrünkön érezni? BL: A kiábrándulás lassú folyamat. Van, aki szinte vallásos hittel szavazott a Fideszre, és az egyénnek érzelmileg sokszor nehéz feldolgozni, hogy esetleg rosszul döntött, áldozatául esett a hamis ígéreteknek. Ennél is lényegesebb, hogy Magyarországon sajnos történelmi horderejű változás történt: vége van a harmadik köztársaságnak. Az új alaptörvény és a hozzá tapadó sarkalatos törvények élesen kifejezik azt törzsi-nacionalista-etatista ihletésű világképet, ahol a kegyosztó állam által kijelölt hazai vállalkozók által létrehozott oligarchikus berendezkedés a társadalmi rendszer alapja. Ezt most divat új civilizációs alternatívaként felmutatni a szitokszóként is használt liberális piacgazdasággal és az elfáradt jogállammal szemben. Oroszországban és Kínában hasonló modell működik, és úgy tűnik föl, mintha csak az intézményeit kellene adaptálni: nemzeti akaratot képviselő erős emberek majd megoldják a válságot az idegen és pusztító pénzügyi-banki erőkkel szemben. Ebből is ki kell ábrándulni, rá kell jönni, hogy szabadon fejlődő és ezért versenyképes piacgazdaságot nem keretezhet illiberális intézményrendszer. Az új alkotmánynak tehát meg kell buknia a gyakorlatban! Ez nagyon fontos, mert az alkotmányos jogállamot, a fékek és egyensúlyok finom rendszerét, az intézményeket a Parlamenttől az Alkotmánybíróságig, a Számvevőszéktől a Költségvetési Tanácsig, a Nemzeti Banktól a Versenyhivatalig csak akkor lehet majd újjáépíteni, ha ez az alkotmányos berendezkedés megváltozik, és meg lehet alapítani Magyarországon a negyedik köztársaságot. 3

4 Az ország gazdaságát megfelelő szerkezeti reformok elindításával három év alatt emelkedő pályára lehetne állítani, de a jogi-alkotmányos válság és a mögötte meghúzódó kulturáliserkölcsi válság kezeléséhez legalább egy emberöltő szükséges. További tényező, hogy az esztelen szabadságharccal és öncélú kuruckodással sikerült hazánkat teljesen elszigetelni a nemzetközi világtól. Nemcsak szomszédainkkal, hanem az egész európai és észak-atlanti civilizációval folyamatosan perben-haragban állunk. Orbán Viktort ma már szinte nem hívja meg senki, aki számít a világpolitikában. Ez azért nagyon veszélyes, mert egy kicsi, teljesen nyitott, nyersanyagban szegény gazdaság nem tud nemzetközi együttműködés nélkül fejlődni. A mi magyarok majd megmutatjuk, hogy különbek vagyunk típusú erőszakos, fennhéjázó, pökhendi működésre alapozó gazdasági-társadalmi-politikai modell pedig fából vaskarika. Nos, ennek a belátása is sok időt vesz igénybe. MN: Többször említette a kijózanodást, pedig ez azért nem törvényszerű. A bezárkózó, átlagban egyre szegényebb, de azon belül növekvő jövedelmi különbségekkel jellemezhető társadalomban önmagukat gerjesztő folyamatok is elindulhatnak. BL: A kiábrándulás nem föltétlenül azonnal és egyenes vonalú fejlődés eredményeképpen valósul meg. És valóban, a gazdasági kudarc végén bizony ott settenkedik a fasizmus. Mélyülő válságból táplálkozó reményvesztettség, totális kiábrándulás nyomán könnyen előkerül, hogy egy még nem elhasználódott, a korrupcióval még nem megégetett párt is jelentheti a jövő reménységét. A történelem alternatívákban fejlődik, a tapasztalatok sajnos nem adódnak össze, és el lehet követni ugyanazokat a hibákat többször is. De mégis csak abban kell bízni, hogy a magyar társadalomnak vannak egészséges ösztönei! A magyar társadalom nem csak gazdaságilag, hanem kulturálisan, szellemileg is nyitott, azért csak beáramlanak a nyugati civilizáció értékei és vívmányai. MN: Vagy az is lehet, hogy aki erre a civilizációs hatásra fogékony, az inkább elmegy. BL: Ez már zajlik is sok országban, elsősorban tőlünk keletebbre. A demográfiai problémát nem is annyira az alacsony születésszám okozza, hanem a társadalom fiatal, leginkább mozgékony, legképzettebb csoportjai egyszerűen nem vállalják a rendszer otthoni megújításához szükséges áldozatot. De azért nyugaton sem kolbászból van a kerítés. MN: Ha úgy adódna, az ország kollektív öngyilkosságát az uniós tagságunk meg tudja gátolni? Vagy az európai közösség inkább megszabadulna egy ilyen problémás tagállamtól? BL: Remélem, hogy meg tudja akadályozni, de nem tudhatom. Ilyen kihívás előtt még nem volt az Európai Unió. A legutóbbi időszak megnyilvánulásai arra engednek következtetni, hogy a Fidesz már most kulturális koalícióban van a Jobbikkal. És ha úgy hozza a politikai szükség, akkor nyílt kormánykoalíciót fog kötni vele. Ez lesz az a pillanat, amikor az Európai Unió falhoz lesz állítva, és fel fog merülni a kérdés, vajon mit lehet még tolerálni. Ha szabad és kiegyensúlyozott választások eredményeképpen jut hatalomra szélsőjobboldali elemekkel megtűzdelt kormány, akkor nehéz elképzelni, mit tehet ellene az EU, azon kívül, hogy kifejezi erkölcsi nemtetszését. Inkább bízzunk abban, hogy ez nem következik be. MN: Akkor vegyük a pozitív forgatókönyvet. Ha az ország újjáépítésére hajlandó koalíció kerül hatalomra, akkor hol kellene kezdenie? 4

5 BL: A legsürgetőbb, hogy a gazdaságpolitika hitelességét helyreállítsák. A piacgazdaság azon alapul, hogy a vállalkozók, munkavállalók, fogyasztók, megtakarítók önállóan döntenek gazdasági tevékenységük tartalmáról. Nekik el kell hinni, hogy a kormány igazat mond és tevékenysége azt az eredményt fogja hozni, amit a kormány mond. Én a mai napig büszke vagyok arra, hogy ban ez így volt: nem volt szakadék a szavaink és tetteink között, másrészt az lett az eredmény, amit mondtunk. Ha a kormányzás hitelessége helyreáll, akkor az önmagában anyagi erővé válik. Ha a társadalom elkezd hinni abban, hogy a kormány által megjelölt út helyes, akkor a cél megvalósításáért hajlandó lesz eredményesen dolgozni. Ez elemeiben jól kimunkált, szakmailag megalapozott gazdaságpolitikát igényel. Továbbá az évtizede halasztott vagy visszafordított szerkezeti reformokat a maguk kritikus tömegében végre vagy újra el kell indítani a nyugdíj, az egészségügy, az oktatás, a közteherviselés és a közigazgatás területén. Az a helyzet, hogy szinte mindenütt a visszájára kell fordítani azt, ami a Fidesz kormányzása alatt eddig történt. Minden új intézkedésnek a szabadság és az azzal együtt járó felelősség fokozása irányába kell mutatni. Sokkal kisebb méretű és étvágyú, ámde okosabb államra van szükség. Ez a garanciája annak, hogy Magyarország gazdasága valamikor ismét erőteljesen növekedjen, és a hőn áhított fölzárkózás megvalósuljon. MN: Ez jól hangzik, csak mindig a megvalósítással vannak gondok. A reform mindig a részleteken bukik el. BL: A részleteket ki lehet dolgozni. A reformok rendszerint nem a szakmai részletek, hanem a politikai akarat hiányán buknak el. A rendszerváltás óta Magyarországnak még nem volt olyan kormánya, amelyik következetesen el tudta-merte volna mondani, hogy a reformoknak mi az értelme és azok milyen eredményt fognak hozni. A politikusok nem a habzó szájú reformellenes tömegtől félnek, hanem saját maguktól, a bizonytalanságuktól, a szakmai felkészületlenségüktől. Attól, hogy elveszítenek bizonyos előjogokat, kiváltságokat, korrupt bevételi forrásokat. A társadalmat bűnbaknak tekinteni a reformok hiányáért éppen a politikai osztály erkölcsi züllését fejezi ki. A magyar nép 1998-ban például egyáltalán nem ellenezte a magánnyugdíjpénztári rendszert. Éppen ellenkezőleg, nem bízott az államban, ezért olyanok is átléptek, akiknek ez egyáltalán nem érte meg. A hazai politikai osztálynak kellene őszintének és becsületesnek lenni. Előbb-utóbb a magyar társadalom is el fog jutni oda, hogy ezt kiköveteli. MN: Honnan teremtődik meg ez az állhatatos politikus réteg? BL: Ehhez kell a kiábrándulás azokból a megoldásokból, amelyek erőfeszítés nélkül ígérik a Kánaánt. Olyan politikai pártok kellenek, amelyek határozottan és őszintén felmutatják a piaci alapvetésű demokrácián alapuló felzárkózást. Látni kell, hogy Magyarországon ennek kevés hagyománya van. Van nem csekély nosztalgia a szocializmus iránt, ami persze a nem túl magas jólétet, létbiztonságot, munkahelyeket vagy azok illúzióját külföldi eladósodással biztosította. Margaret Thatcher azt mondta, a szocializmus akkor ér véget, amikor elfogy a másoktól elvehető pénz. Így is történt, amikor nem volt kitől elvenni pénzt sem belül, sem kívül, akkor fel kellett szabadítani új alkotó energiákat. Ennek pedig alapja a piaci szabadság és demokrácia, ahol az önérdeket igyekszünk összehangolni az önként vállalt társadalmi szolidaritással ahelyett, hogy ideologikus ihletésű, törzsi-nacionalista jellegű és állami kényszerszolidaritást erőltetnénk a társadalomra. A szabadság kis köreiből kell összeállnia a nemzeti szintű jogállami demokráciának, ahol az állam szerepe többek között azért korlátozott, mert rengeteg feladatot átvállal tőle a szabad polgárok önkéntes szövetkezése, a civil társadalom. Államközpontú centrális erőtér helyett éppen erre van szüksége hazánknak. 5

6 Mészáros Bálint 6

Emeld fel a fejed, Magyarország!

Emeld fel a fejed, Magyarország! Emeld fel a fejed, Magyarország! 2013. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 1. NEGYEDSZÁZADOS HINTA MAGYARORSZÁG MAI ROMLÁSA 2. Három év pusztítás alkotmányos és jogállami kudarc 3. Három

Részletesebben

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról

Megegyezés. Magyarország megújításának lehetséges irányáról Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról Az alábbi írás javaslat Magyarországnak arra, hogy merre menjen a következő években. Cselekvést szolgáló terv, de több annál. Azt is bemutatom,

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 /Tervezet/ Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június)

Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június) Bokros Lajos: A politika uralma a gazdaság felett (Közgazdasági Szemle, 2012. június) Neményi Judit és Oblath Gábor nagyszerű elemzése igyekszik mind a szerzőket, mind pedig az olvasót távol tartani a

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát

Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát 67 Ennek a válságnak ki kell kényszerítenie egy stratégiát Interjú Inotai Andrással, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének igazgatójával Nemzet és Biztonság: A nemzetközi biztonsági tanulmányok tradicionális

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Miért beteg a magyar gazdaság?

Miért beteg a magyar gazdaság? 724-737_MihÆlyi-knyv_Szakolczai.qxd 2008.11.11. 17:38 Page 724 Mihályi Péter Miért beteg a magyar gazdaság? Diagnózis és terápia HVG KÖNYVEK, 2008 A 2006. évi választások után a követendõ gazdaságpolitikáról

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma A HVG ez év január közepén vitát kezdeményezett a szociálpolitikáról, s ezt március 18- án zárta le. A kérdés nem kavart fel szenvedélyeket,

Részletesebben

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA A dolgok rendje TARTALOM A második forduló hétvégéjén tanácskozott egyesületünk vezetôsége. A téma a Nemzeti Gyermekegészségügyi

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták

balegyenes most www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták balegyenes most A www.balegyenes.info aktuális szemléje Megjelenik: szükség szerint Szerkesztik: L.A. és barátai Terjesztik: a demokraták 225. szám 2014. február 27. Kéri László Új rendszer kovácsa Tőlem

Részletesebben

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban

Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban VIII. évfolyam 2011/1-2. TANULMÁNY Pánovics Attila: A nemzetközi jogban és különösen az Európai Unió jogában is megfigyelhető, hogy a környezet állapotának javítására irányuló erőfeszítések sikertelensége

Részletesebben

Gondolatok a felzárkózási programhoz

Gondolatok a felzárkózási programhoz Gondolatok a felzárkózási programhoz A szegénység felszámolása, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása a politikusok számára egy olyan kiváló örökzöld témakör, amire hivatkozással várhatóan

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira.

VI./3. Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei. Nemzeti forráselosztás a határon túli magyarság fejlesztési programjaira. VI./3. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2005. JÚLIUS SZEPTEMBER A politikum viszonyulása a civil szférához Kolumbán Gábor: A közösségi önkormányzás esélyei Sebestény István: A civil társadalom a politika ölelésében

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015

Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015 1 Csizmadia Ervin A következő Magyarország Politikai együttműködés, nagykoalíció és társadalmi kohézió Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015 ISBN 978-615-80187-1-5

Részletesebben