Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal"

Átírás

1 Városfejlesztési Stratégia, célhierarchia konkrét projektjavaslatokkal A város hosszú távú jövőképe A jövőkép a város - funkcionális kapcsolatban lévő környezetével együtt értelmezett - hosszú távon (15-20 év alatt) elérendő céljait határozza meg. Ez egyrészt demográfiai jellegű, másrészt a város vonzáskörzetébe tartozó települések feladatmegosztására vonatkozik (különös tekintettel a kistérségi feladatok ellátásának koordinációjára, mekkora gazdasági potenciál bővülésre számítanak a városban, milyen szektorban, és mely városi területeken, mely városi térségüket neveznék válságtérségnek, és miért, hogyan kívánják átalakítani a közszolgáltatási rendszerüket, városi környezet, életminőség, kultúra stb.). A jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása E dokumentum egy összefoglaló a hosszú távon fenntartható városfejlesztési stratégiáról, amely előtérbe helyezi a gazdasági fejlődés mellett a környezetvédelem-, a táj- és természetvédelem, az örökségvédelem-, a társadalmi integráció, az etnikai és kulturális kohézió szempontjait. Zsámbék stratégiája szerint az átfogó cél kiindulópontja a város lakossága jólétének biztonságának biztosítása és életminőségének növelése, a térség népesség megtartó és vonzó képességének erősítése, a magyarországi és európai városhálózatban betöltött szerepének meghatározása és megfelelő funkciók magas színvonalú ellátása, Zsámbék kulturális, történelmi, és természeti adottságainak kiaknázása. A jólét fogalmába beletartozik a stabil és fejlődőképes gazdasági alapok megteremtése és megőrzése, a minőségi és jövedelmező munkahelyekhez való hozzáférés elősegítése, valamint az élhető természetes és épített környezet létrehozása, a környezet tudományosan prognosztizált változásaira való felkészülés, társadalmi felkészítés, a városra jellemző egyedi történelmi értékek és kulturális javak megőrzése, illetve modern közösségi terek kialakítása. A stratégiai átfogó célból levezethető tematikus célkitűzések és részcélok olyan reális és középtávon megvalósítható prioritásokat jelentenek, amelyek összetett, ugyanakkor konzisztens rendszert alkotnak, a közöttük lévő szinergia kapcsolatok révén egymás hatásait erősítik. Ennek megfelelően az átfogó cél az elkövetkezendő év vonatkozásában: Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése. Az élhetőség szó alatt értjük az igazi 1

2 városi funkciók kialakítását, a meglévő funkciók megerősítésével, illetve a hiányzó funkciók pótlásával. Zsámbék várossá válása óta probléma, hogy a városközpont relatíve gyengén funkcionál, nincs igazi városmag. A városhálózatban betöltött szerep maradéktalan érvényesülése érdekében ki kell alakítani az európai mércével is színvonalas, modern, zöld belvárost, továbbá az újonnan lehatárolt városrészi alközpontokat is. A Budapesti Agglomerációs Rendezési Terv a főváros agglomerációjához sorolta a Zsámbékot és a Zsámbéki-medencét. Az agglomeráció külső gyűrűje melynek dél-nyugati ívének része Zsámbék és környéke táji, természeti, épített örökségét őrző terület, melynek a küldetése a Közép-Magyarországi Régió egész területének, mint élhető régiónak a Budapest zöld gyűrű-green belt övezeteként a nagyváros rekreációs igényeit elégíti ki. Ennek a külső övezetnek táj, természet, örökségvédelmi tevékenysége és az erre épülő turizmusfejlesztés központja (már most is) Zsámbék. CÉLRENDSZER Az átfogó célból levezethető tematikus célok három nagyobb csoportba sorolhatók, amely csoportokat tematikus célkitűzéseknek nevezünk, és amelyeken belül lesznek értelmezhetőek az egyes konkrét tematikus részcélok. A három csoport jól lehatárolható célrendszert alkot, ugyanakkor a kölcsönhatások révén lehetnek bizonyos átfedések a csoportok között, de ezek döntő többsége inkább a várható szinergiahatásokat jelzi előre. A pályázat első ütemében, a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében megvalósuló projekteket vastagított betűtípus jelzi. Átfogó cél: Az élhető és versenyképes kultúrváros feltételeinek megteremtése. Középtávú (7-8 éven belüli) tematikus célkitűzések és az azokon belül értelmezhető tematikus részcélok: 1. számú tematikus cél: 1. A városi funkciók megerősítése, az élhetőség, a fogyasztói- és közszolgáltatások színvonalának tovább javítása, a helyi kulturális, történelmi és természeti, táji adottságok kihasználásával a turizmus fejlesztése. Ezen belül a tematikus részcélok: 1.1 Zsámbék történelmi örökségén alapuló, helyi igényeket és a turizmus követelményeit kiszolgáló városközpont és történelmi sétaút kialakítása, a városközpont 2

3 funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése A. Akadémia utca- Szent István tér homlokzat, -és burkolatfelújítás (RTC) 1.1. B. Romtemplom-lépcső és a templon közvetlen környezetének felújítása (R- KTC) 1.1. C. Zárdakert rehabilitációja (RTC) 1.1. D. Óvodaépületbe új funkció telepítése (RTC) 1.1. E. Zsámbék történelmi főterének korhű felújítása (RTC) (közőptávú célkitúzés az Immaculata szobor restaurációja, és visszahelyezése, rendezvények megtartására alkalmassá tétele 1.1. F. Új belvárosi szolgáltatóház létesítése a 877. hrsz-ú épúlet korszerűsítése révén (KTC) 1.1. G. Egységes városi arculat kialakítása (útjelzőtáblák, információs táblák, egyéb a város arculatát befolyásoló elemek összehangolása révén) (RTC) 1.1. H. Közösségi közlekedés fejlesztése keretében buszváró épület kialakítása (HTC) 1.2 Zsámbék iskolaváros jellegének megerősítése. Korábban működött felsőfokú oktatás a városban. E tevékenység újraindítása hozzájárulhat a regionális, illetve országos vonzerején keresztül a tudás alapú tőke gyarapodásához A. Kastély épület oktatási funkciójának visszaállítása (K-HTC) 1.2. B. A város bölcsődéjének, óvodáinak, általános iskoláinak fejlesztése (RTC) 1.3 A lakókörnyezet minőségi szintjének emelése. A családi házas jellegű lakóövezetek bővítése a szabad területek szűkössége miatt nemcsak a városon belül, hanem a környező településekkel együttműködve A. A parkolási lehetőségek rendezése minden városrészben (KTC) 1.3. B. Ady Endre lakótelep rehabilitációja (KTC) 1.3. C. Lakóövezetek fejlesztése, bővítése (K-HTC) 3

4 1.4 A környező településekkel a harmonikus együttélést a kölcsönös előnyökön alapuló funkciómegosztás elve alapján kell biztosítani. A kistérségi együttműködést erősíteni, a társulási formában ellátandó feladatok körét bővíteni szükséges A. A társulási formában fenntartott intézmények körének bővítése (KTC) 1.4. B. A területfejlesztési célú együttműködés erősítése (RTC) 1.5 A városrészek hálózatának és hierarchiájának megfelelően a funkcióbővítést és a funkciótisztítást együttesen kell elvégezni, amely a belváros szerepének újradefiniálásán túlmenően további alközpontok fejlesztését is jelenti. A városrészek esetében minőségi fejlesztéseket kell végrehajtani különösen a lakófunkciók, a kereskedelem és szolgáltatások, a kulturális- és közjavak hozzáférhetősége vonatkozásában A. Zichy Iskola alatti városrészen alközpont kialakítása (KTC) 1.5. B. Városkapu projekt. Bevásárló és szolgáltató központ (magánbefektetés) (KTC) 1.6 A földrajzi centrális fekvésből adódó előnyökre építeni kell, a magyarországi városhálózatba való integrálódásnál ezt figyelembe kell venni. (HTC) 2. számú tematikus cél: 2. A helyi gazdaság fejlesztése, a versenyképesség javítása a tudás-intenzív és innovatív húzóágazatok letelepítésével és megtartásával, a humán erőforrás ennek megfelelő fejlesztésével. Ezen belül a tematikus részcélok: 2.1 Olyan helyi innovációs rendszert kell létrehozni és erősíteni, amely szorosan kapcsolódik a regionális és nemzeti innovációs rendszerekhez, és elősegíti a tudásés technológiatranszferek létrejöttét A. Régiós jelentőségű kutatási-fejlesztési központ kialakítása (HTC) 2.2 A helyi érdekeltségű mikro- és kisvállalkozásokat segíteni kell annak érdekében, hogy közepes méretű vállalattá fejlődhessenek, és bekapcsolódhassanak a 4

5 szerveződő klaszterekbe a beszállítói kapcsolataik és a magas szintű szolgáltatások révén, ezáltal jobban integrálva a nagyvállalatainkat a helyi gazdaságba A. Szolgáltatóház, inkubátorház kialakítása az 1. sz. óvoda épületből (RTC) 2.2. B. Belvárosi kereskedelmi egységek felújítása (RTC) 2.2. C. Mezőgazdasági tevékenységgel rendelkező vállalkozások segítése (KTC) 2.3 Új, illetve tematikus, környezetkímélő, megújuló energiákra támaszkodó ipari parkok létrehozásával, a meglévők fejlesztésével kedvező feltételeket kell teremteni újabb vállalatok betelepüléséhez, a már ittlévők helyben maradásához. Ösztönözni kell őket a helyi K+F kapacitásaik növelésére, innovációs potenciáljuk emelésére A. Ipari park lehatárolása (KTC) 2.3. B. Új logisztikai központ kialakítása (KTC) 2.3. Kutatási központ betelepítése a jelenlegi bölcsőde épületbe (RTC) 2.4 A humán erőforrás fejlesztésnek elsősorban az aktuális vállalati igényekhez kell igazodnia, ugyanakkor különös tekintettel kell lenni az innovációs rendszer fejlődése alapján prognosztizálható, várható jövőbeni igényekre is A. A szakképzés fejlesztése (KTC) 2.4. B. Kastély épületbe oktatási funkció visszatelepítése (KTC) 3. számú tematikus cél: 3. Az egészséges életmód feltételeinek, a vonzó természetes és épített környezetnek a kialakítása a szabadidő helyben történő tartalmas eltölthetősége érdekében. Ezen belül a tematikus részcélok: 3.1 A város rendelkezzen a helyi adottságokra épülő, innovatív, vonzó sport, rekreációs és szórakozási lehetőségekkel A. Kulturális központ felújítása, színterek, kiállító terek építése, múzeumok felújítása, létesítése (RTC) 5

6 3.1. B. Sportpályák felújítása (RTC) 3.1. C. Közösségi terek, játszóterek kialakítása felújítása (RTC) 3.1. D. Kerékpárutak építése (RTC) 3.1. E. Kastély épületben uszoda rekonstrukció-ppp keretében (KTC) 3.1. F. A 3645/2 hrsz-ú területnek rehabilitációja, fejlesztése, hogy a kultúra és turizmus színterévé válhasson (KTC) 3.2 A műemlékvédett környezet megóvása, rehabilitációja, lehetőség szerint bővítése 3.2. B. Romtemplom-lépcső valamint a templom közvetlen környezetének felújítása (R-KTC) 3.2. C. Zárdakert rehabilitációja (RTC) 3.2. D. Törökkút-tér felújítása (RTC) 3.2. E. Sűrűn beépült új városrész egyetlen zöldfelületének, a műemlékvédelem alatt álló Józsefvárosi pinceterületnek fokozott oltalma és rehabilitációja (RTC) 3.2. F. Határ úti véderdő rehabilitációja (KTC) 3.3 A turizmus alapvető feltételeinek javítása, hogy a turizmus, ezen belül is kulturális,- fesztivál,- konferencia-, külföldi hallgató-, és szabadidő- turizmus a város gazdaságában mérhető tényezővé válhasson A. Konferencia központ kialakítása (KTC) 3.3. B. Turisztikai potenciál növelése Zsámbék népszerűségét eddig is növelő, meglévő hagyományos turisztikai események (pl. nyáriszínház, koncertek, egyházi ünnepek, Napfordulók) és látványosságok (műemlékek, múzeumok) fejlesztése, nemzetközi hírűvé tétele. (R-KTC) 3.3. C. A hazai és nemzetközi turisztikai piacon való megjelenés támogatása (R-KTC) 3.4 A város egészségügyi intézményei az alapellátásokon túl bizonyos specializációkban érjenek el eredményeket A. Rendelő átalakítása, hasznosítása (RTC) 6

7 3.5 Az esélyegyenlőséget biztosítani kell minden zsámbéki lakos számára, különös tekintettel az akadálymentesítésre, a lakóközösségen belüli kohézió és társadalmi aktvitás erősítésére A. A középületek, helyi szolgáltatók akadálymentesítése (R-KTC) 3.5. B. A város terjeszkedésével arányos mértékű, ökológiailag értékes zöldterületek fenntartása, kialakítása. Közparkok, közterek és játszóterek rekonstrukciója, bővítése. A zöldterületek gondozására, civilek bevonása közmunka keretében. (R-KTC) 3.5. C. Helyi együttműködési formák, önszerveződő, önsegélyező csoportok, folyamatok erősítése (R-KTC) 3.6 Zsámbék urbanizációs fejlesztésénél alapvető cél a korszerű, megújuló energiákat felhasználó új, környzetkímélő technológiák alkalmazása, a közbiztonság és közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése 3.6. A. A település csapadék-, és ivóvíz-gazdálkodásának modernizálása, az elöregedett vízvezetékek és csatornarendszerek felújítása, víztartalékok képzése az éghajatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében, az ivóvízhez való tartós hozzájutás biztosítása, lehetőleg külső függőségek nélkül, korszerű szennyvíztisztítás és visszanyerés tervezése (KTC) 3.6. B. Az energiahatékonyság növelése (az új beruházásoknál és a már meglévő épületeknél is (szigetelés, megújuló energiák hasznosítása, zöldtetők, passzív/aktív nap-, szél-, víz- energia-hasznosítás, alacsony energia-felvételű házak stb.), felhasználási arányuk folyamatos növelése. A közvilágítás fejlesztésénél szolártechnika alkalmazása. (RTC) 3.6.C. A közúthálózat felújítása, a közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtése a veszélyes útszakaszokon (RTC) 3.6. E. Közösségi közlekedés fejlesztése és racionalizálása autóbuszvégállomás és autóbuszvárók áthelyezésével (RTC) 3.6. F. Közbiztonság feltételeinek megteremtése, térfigyelőkamera rendszer kiépítése (RTC) 3.6. G. Meglévő erdők, erdősávok rehabilitációja Jelmagyarázat: 7

8 RTC- Rövid Távú Célkitűzés KTC- Közép Távú Célkitűzés HTC- Hosszú Távú Célkitűzés A fent felsorolt részcélok döntő többségükben magukban foglalják a már most körvonalazódni látszó fontosabb városrészi, illetve akcióterületi célokat is, illetve azok szintetizálásából származtatható tematikus célokat, ugyanakkor nyitva hagyják annak lehetőségét, hogy a későbbiekben további részcélokkal lehessen kiegészíteni az egyes városrészi és akcióterületi tervek, projektek és pályázatok pontosítása során. Ennek megfelelően a fent javasolt célhierarchia vázlata: A javaslat a célhierarchia fölső szintjein található átfogó célkitűzést ( Élhető és versenyképes kulturális város ) és (1. 2. és 3. pont) stratégiai célok rögzítését szolgálja annak érdekében, hogy az integrált városfejlesztési stratégiában az előírásoknak megfelelően, ugyanakkor reálisan középtávon is megvalósítható prioritásokkal összhangban lévő célkitűzések kerüljenek elfogadásra. Az integrált városfejlesztési stratégiában és az akcióterületi tervekben ezeknek a stratégiai céloknak a további alábontása és kidolgozása történik meg. Célrendszer koherenciája Az IVS célrendszerének megfogalmazásakor a legfontosabb szempont az újonnan várossá nyilvánított település városi funkciókkal való feltöltése volt, úgy hogy az újonnan lehatárolt városrészekre megfogalmazott célok egymáshoz illeszkedjenek. Tudatosan került megtervezésre a városrészekre kitűzött célrendszer úgy, hogy az a legtöbb városrész esetben funkcióbővítést eredményezzen a legkisebb mértékű funkcióvesztés mellett. A város körültekintően, az egyes városrészek célkitűzéseit összehangolva alakította ki célrendszerét az egyes fejlesztési területek és projektek figyelembe vételével. Minden városrészt fejlesztése a meghatározott célrendszer mentén fog megvalósulni tekintettel arra, hogy a városvezetés által meghatározott projektportfolói akár bővülhet is. A fejlesztések szükségességét a célhierarchia alapján felállított fontossági rangsor határozza meg. 8

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJÉR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2013. április 24. Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2009. május Készült a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben