Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák."

Átírás

1

2

3

4 Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadvány anyagi haszonszerzés célját kivéve változatlan formában és tartalommal szabadon terjeszthető, felhasználható, nyomtatható, sokszorosítható és korlátozás nélkül közzétehető. Kérjük, hogy felhasználáskor, idézéskor szakszerűen hivatkozzanak a kiadványra és a szerzőre. A kiadvány elektronikus változata a oldalról Pdf formátumban bárki számára szabadon letölthető. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák. A kiadványt lektorálta: dr. JÁSPER ANDRÁS jogász, SZILÁGYI GYŐZŐ szakértő Kiadja: Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány Kiadó címe: 1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 16. Web: A kiadvány jogtulajdonosa: IKF Alapítvány Korrektor: Nagy Melinda A könyvet tervezte: Biró Mari, Rilart Stúdió A kézirat lezárási időpontja: május 14. ISBN: I

5 Tartalomjegyzék Előszó 7 A civil szektor értelmezése és helye, szerepe a projektek megvalósításában / 9 Projektmenedzsment jelentése / 14 Projektek előkészítése (Előzményfeltárástól a tervezésig) / 29 Projekttervezés (Ötletelés után, indítás előtt) / 44 Projektvégrehajtás (Tervezés után, lezárás előtt) / 68 Projektzárás (A megvalósítás után) / 80 Melléklet I. / 91 Melléklet II. / 92 Záró gondolatok / 145 Irodalomjegyzék / 147 5

6

7 Előszó Amikor bemegyünk egy nagy könyvesboltba, biztosan találunk vagy fél tucat projektmenedzsment kiadványt a polcokon. Ha ezeket az olvasó a kezébe veszi és végiglapozza, rögtön látni fogja, hogy szinte mind üzleti nyelven íródott, a gazdasági szféra szereplőinek, akik szakkönyvként akarják bővíteni meglévő projektmenedzsment ismereteiket. Találhatunk még tankönyveket is a polcokon, illetve hozzájuthatunk különböző tréningek írásos anyagaihoz, melyek szintén ezt a témát dolgozzák fel a maguk módján. Úgy gondoltuk, hogy készítünk egy kissé rendhagyó kiadványt kifejezetten a civil szféra számára, amely alapozó, bevezető célzattal szól azoknak, akik egyesületükben, alapítványukban, helyi szervezetükben akarnak egy egyszerű civil projektet megvalósítani sikeresen, átgondoltan, megfelelően dokumentáltan. Nem pályázatírói kézikönyvet készítettünk, és nem is tudományos műnek szántuk írásunkat. Inkább az hajtott bennünket, hogy legyen végre valami olyan hiánypótló kiadvány a civil szervezetek kezében, amely valóban gyakorlati segítséget nyújt munkájukhoz. A fent említett könyvek mind kiváló irodalmak, mi is felhasználtuk a jelen kiadvány elkészítéséhez, a könyv végén pedig az irodalomjegyzékben valamennyit hivatkozásokkal együtt megjelöltük. Ezek között van 364 oldal terjedelmű, német illetve angol fordításból elénk kerülő kiadvány, amely a projektet úgy közelíti meg, mintha egy olajtársaság új fúrótornyot építene milliárdos költségekkel és ennek kell valamennyi ágas-bogas problémáját végigelemezni. Van köztük tankönyvként használt 376 oldalas eredeti magyar szerzőtől származó könyv is, amely képletekkel, hálótervekkel és indexekkel operál. És van köztük 424 oldalas, több kiadást megélt publikáció is, mely ábrákkal, példákkal és sillabuszokkal segíti a megértést és csinál 7

8 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT kedvet az olvasáshoz. Valamennyi remek olvasmány a maga módján, de egy kezdő civil szervezeti vezető számára vétek lenne bármelyiket is elsőre kézbe venni, hiszen túl tömény lesz számára. Az, aki soha nem hallott projektmenedzsmentről, aki számára ez egy eddig ismeretlen terület, azonnal elborzad, ha változtatási bizottságról, megtermeltérték-görbéről, mátrix struktúráról, munkafolyamat-interdependenciáról, projektportfólió-menedzsmentről olvas. Valószínűleg akkor és ott be is csukja azt a könyvet. Márpedig a civil szektorban sok autodidakta személy önkéntesként, nulla forint képzési és szakkönyvbeszerzési kerettel kell, hogy megismerje a projektmenedzsment alapjait. Szervezetük ráadásul kicsi, néhány (legfeljebb 10-15) aktív tagból áll, mind az anyagi források, mind a szervezeti struktúra esetleges, változó. Ők egy egyszerű, jól emészthető olvasmányra vágynak, ami az ő területükről hoz példákat, amely nem termékfejlesztési ciklusról, hanem például szociális képzések megvalósításának projektjéről beszél. Amelyben nem a részletek vannak kidolgozva tudományos mélységben, hanem az alapok vannak összekapcsolódóan bemutatva szemléletes példákkal. Hisszük, hogy egy ilyen kiadványt készítettünk, amelyet mi is csak bevezetésnek ajánlunk. Aki ennél többre vágyik és mélyebb ismeretekre akar szert tenni, ne habozzon bemenni egy könyvesboltba és megvásárolni az ott fellelhető szakkönyveket, majd elolvasni mindet! És még valami! Könyvünk mellékletében egy kis tükröt talál az olvasó. Megkérdeztük ugyanis a nagy állami pályázatkezelő szervezeteket, hogy mondják el a tapasztalataikat, véleményüket a civil szervezetek pályázatainak megvalósításáról, ezáltal adjanak egy képet nekünk a civil szervezetek projektmenedzsmentjéről. A véleményeket azonos struktúrában, kérdőíves módszerrel gyűjtöttük össze és valamennyit az ő engedélyükkel, változatlan formában tettük közzé a könyv végén. Bízunk benne, hogy a civil szerveztek számára érdekes, hasznos segédanyagot hoztunk létre, melyet olvasni és használni fognak munkájuk során! Budapest, május Milicz Ákos 8

9 A civil szektor értelmezése és helye, szerepe a projektek megvalósításában Mivel kiadványunk a civil szervezetekről szól, szükséges definiálni, hogy mi kiket is tekintünk civilnek, nonprofitnak, közhasznúnak. Nos, ezen a területen egyértelmű definícióval nem találkozhatunk. Ennek egyik oka, hogy a civil szó jelentése nyelvkultúránként eltérő. A civil eredetileg latin szó és polgárit jelentett, azaz nem egyenruhában szolgálót és nem is az egyházat képviselőt. Ha modern szervezetekben gondolkodunk, akkor a civil biztosan nem üzleti és nem is az államháztartás (közigazgatás) része. Ilyenkor azt halljuk a rádióban, hogy a civilek tiltakoznak, az XY civil szervezet aláírást gyűjt, stb. Ha viszont a nonprofit szót próbáljuk megmagyarázni, odajutunk, hogy nem nyereségérdekelt, azaz nem profitért működik. Ilyen értelemben a közigazgatás is nonprofit elven működik, meg egy egyesület is. Ha pedig közhasznú szervezeteket keresünk, akkor találunk olyan gazdasági társaságot is, amely közhasznú és találunk olyan egyesületet is, amely nem közhasznú. Ráadásul van olyan közalapítvány, amely közhasznú és az állam hozta létre, de létezik olyan gazdasági társaság is, amely nem nyereségérdekelt, s mégsem rendelkezik közhasznú minősítéssel. Ez így meglehetősen kaotikusnak tűnik. Félretéve minden nemzetközi és hazai definíciót és kutatási jelentést, mi alapvetően a következő oldal tetején található ábrából indultunk ki: Azaz szerintünk az civil, aki nem üzletszerzési és nem nyereségszerzési céllal, az államtól függetlenül működve segíti tagjai, szimpatizánsai, ügyfelei szükségleteinek kielégítését. A meghatározásunk egyes elemei magyarázatra szorulnak: 9

10 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT ÜZLETI SZEKTOR ÁLLAMI SZEKTOR CÉL: Profit, nyereség GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁLLAMI, ÖNKORMÁNY- ZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖZTESTÜLET CÉL: Közfeladat ellátása Ábra 1. KÖZALAPÍTVÁNY (MAGÁN) ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE, SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG CIVIL SZEK TOR CÉL: Tagok, kliensek szükségleteinek kielégítése INFORMÁLIS CSOPORTOK, EGYHÁZAK, PÁRTOK 1. Nem üzletszerzés és nyereségszerzés értelmezése: bár a hatályos magyar jog lehetőséget ad a kiegészítő vállalkozási tevékenység lefolytatására, ill. nincs akadálya annak sem, hogy egy civil szervezet számviteli nyereséget érjen el, a mi felfogásunkban a civil nem törekszik tudatosan profit elérésére, így aztán nem is forgatja azt kötelezően viszsza. A mi felfogásunkban a civil szervezet nagyjából nulla körüli eredményt igyekszik elérni, ahol a bevételei a mindenkori költségeket fedezik. Ilyen értelemben a nem pro- 10

11 A CIVIL SZEKTOR ÉRTELMEZÉSE ÉS HELYE, SZEREPE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN fitorientált kifejezés illik rá. Így a mi felfogásunkban nem civil szervezet a szövetkezet, a kölcsönös önsegélyező pénztár, vagy az erdőbirtokossági társulat, mert ők valamennyien tudatosan gazdasági hasznon elérésére törekednek működésük során. 2. Független az államtól: azaz nem tartozik a kormányzat, az államigazgatás és az önkormányzatok irányítása alá sem, azaz nem költségvetési szerv és nem is költségvetési szerv alapította őket. Ilyen értelemben nem civil szervezet a mi felfogásunkban a közalapítvány, a köztestület, de a művelődési ház vagy az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság sem. Mert bár ezek mind tudnak nem nyereségérdekelten működni, mindegyikük felett valahol végső soron az állam van. És ugyancsak ezen szűkítés miatt kiesnek a pártok is, melyek általában a mindenkori állami hatalom megszerzésért harcolnak. 3. Tagjai, szimpatizánsai, ügyfelei szükségleteit elégíti ki: vagyis van olyan jól körülhatárolható kör, akiknek az érdekében, akiknek a hasznára folyamatosan tevékenykedik. Ilyen kör lehet az egyesület tagsága, a falu lakossága, a tanácsadásra betérő panaszos, az ételt elfogadó rászoruló, vagy a jogaiban megsértett bármely más szervezet vagy állampolgár. Azt mindig a szervezet létesítő okiratából lehet levezetni, hogy melyek azok a szakterületek, ágazatok, amelyben az adott civil szervezet tevékenykedik. Emiatt nem tekinthetjük civilnek az egyházi szervezeteket, mivel ott nem a tagok, a hívők szükségleteinek kielégítése, hanem a hitéleti tevékenység megszervezése történik. Mindezek után felmerül a kérdés, hogy akkor ki maradt a civilek halmazában? Nos itt maradtak az egyesületek, az alapítványok, a társadalmi szervezetek szövetségei, a sportági szakszövetségek, valamint a szakszervezetek (munkavállalói érdekképviseleti szervezetek). Ez a megkülönböztetés pontosabban fogalmazva lehatárolás jogi természetű, szervezetszociológiai megközelítésű. Természetesen a projektek menedzsmentje szempontjából érdemi különbség nincs egy vállalkozás, egy egyesület, egy egyházi szerv és egy polgármesteri hivatal között, mind a négy azonos elvek mentén fogja munkáját végezni a projekt során. Azonosak a módszertanok, azonosak az elvek, azonosak a használt dokumentumsémák, azonosak a veszélyek és az elkövethető hibák is. Más azonban a nagyságrend, a projekt tárgya, a haszonélvezők és az a közeg, azok a körülmények, ahol a projektek zajlanak. 11

12 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Egy vállalkozó számára a projekt egy későbbi nyereségszerzés érdekében zajló aktuális feladat. Ő befektet, pénzt áldoz arra, hogy kapacitása bővüljön (pl. új gépsort vásárol), többlet erőforráshoz jusson (pl. belső képzési projektet indít), vagy hatékonyabbá váljon (pl. ERP vállalatirányítási rendszert vezet be). Végeredményét tekintve valamennyi ilyen projekt megtérül neki (elvileg) évek alatt és profitot eredményez azután. Egy önkormányzat lényegében keretgazdálkodást folytat, a jogszabályokból eredő feladatokat látja el, ezért minden egyes projektjének az a célja, hogy az önkormányzati feladatok hatékonysága, színvonala javuljon. Végeredményben az iskola felújítási, az útépítési, a hivatali szervezetfejlesztési, és a községi honlap megújítási projektje is azt szolgálja, hogy feladatait egyre jobb színvonalon tudja ellátni. Ehhez képest a civil szervezetek projektjei saját stratégiai fejlesztési célokat valósítanak meg, ahol nincs projektmegtérülés és nincs állami kötelező feladatellátás sem a háttérben. A civil szervezeteknek 3,9 millió tagja volt hazánkban 2007-ben. A ma bejegyzett magyar civil szervezetek száma formálisan meghaladja a 62 ezret, ebből a KSH feltételezései szerint ezer nem működik. A szektor bevételei ennek ellenére meghaladták az 1000 milliárd forintot. (Összehasonlításul: a központi költségvetés összes személyi jövedelemadó bevétele ennek kb. a kétszerese volt 2008-ban.) A szektor kb. 78 ezer embert foglalkoztat éves szinten főállásban, a többi mintegy 35 ezer embert részmunkaidőben. Ezen felül mintegy 472 ezer fő volt önkéntes tagja, részese a nonprofit szektor működésének ben a klasszikus civil szervezetek állami és magán szervezettől elnyert támogatási bevétele meghaladta a 247 milliárd forintot. Becslések szerint évente mintegy 8-10 ezer szervezet vesz részt aktívan programok, pályázatok lebonyolításában helyi vagy akár nemzetközi szinten. Ezek a civil szervezetek tehát több tízezer projektet hajtanak végre évről évre és ez a szám növekvő tendenciát mutat. Az alábbiakban néhány projektgeneráló forrást összegzünk. Az NCA pályázati adattárában napjainkig több mint 131 ezer benyújtott civil pályázat szerepel 2003 óta, a nyertes pályázatok kb. 65 milliárd forintot tehettek ki az elmúlt időszakban (forrás: Az NFT és az UMFT pályázati adattára alapján db pályázat került be- 12

13 A CIVIL SZEKTOR ÉRTELMEZÉSE ÉS HELYE, SZEREPE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN nyújtásra, ebből db nonprofit pályázat lett nyertes projekt. Ezekre összesen 67,9+144,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg 2004-től (forrás: A Norvég Alap 2008 és 2010 között 1941 beérkezett pályázatból 240-et támogatott, mintegy 1,58 milliárd forintot meghaladó értékben (forrás: A korábbi MÁTRA programokon hasonló projektek indultak el és kerültek kifizetésre. A korábbi PHARE pályázatok keretében között a civil szervezetek kb. 200 pályázati programban vettek részt és kb. 93,7 milliárd forintnak megfelelő támogatást kaptak (forrás: A civil szervezetek számára számos projektgeneráló forrás került kiírásra az elmúlt évtizedben. Lényeges források érkeztek a nagy elosztó civil szervezetektől (Soros, Demnet, Ökotárs, Trust, DIA, stb.), minisztériumoktól és háttérintézményeiktől, szakosított EU-s és más közösségi programokból (EQUAL, Interreg, Youth), közalapítványoktól és alapoktól (OFA, GYIA, NKTH, OTKA, NKA, Fogyatékosokért, OMAI, stb.), költségvetési szervektől (OMSZ, KVFI, OGYI, ÁNTSZ, PSZÁF, stb.), nagykövetségektől (kanadai, amerikai, svájci, brit), mecénás és karitatív gazdasági társaságoktól (bankok, telekom és informatikai vállalkozások, közműcégek, kozmetikai cégek, dohánygyárak, stb.), valamint a helyi önkormányzatoktól (helyi, megyei és fővárosi). A fentiek alapján megállapítható, hogy a civil szervezetek több mint százezer projekt kidolgozásában vettek részt 1990 óta. Tagjaik jelenleg is, továbbá számos jövőbeni NCA, EUs, hazai és egyéb pályázati kiíráson dolgoznak. Prognosztizálható, hogy több mint 15 ezer civil pályázati projekt születik meg évente a szektorban. Ezért nem mindegy, hogy a hazai civil szektor mennyire ismeri a projektmenedzsment jelentőségét, eszközeit, filozófiáját és nehézségeit! 13

14 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment jelentése A projekt eredeti jelentése a latin projicere (=előredob) szóra vezethető vissza. Ez a szó eredetileg az eldobott tárgy röppályáját, annak időbeli lefutását jellemezte. A XVI. századtól azonban elvont fogalomként is kezelték, amely először az építészetben jelent meg, mint a templomokat és katedrálisokat megépítő folyamatok több résztevékenységre bontása (finanszírozási forrás, megtervezés, megépítés, lezárás). Később a beruházások előkészítése és megvalósítása okán a vezetés- és a műszaki tudomány használta fel először, végül a XX. században az oktatásban és a közigazgatásban is megjelent. Ennek ellenére szakkönyvenként eltérő a pontos definíció, hiszen ahányféle megközelítés, annyiféle meghatározás született az elmúlt évtizedekben. Ezért is nehéz egyértelműen körülhatárolni, hogy mit is jelent a projekt szó pontosan. Ennek ellenére most egy szintetizáló definícióval mégis meg kell, hogy határozzuk. A projekt olyan cselekvéssorozat, mely egyszeri, nagy horderejű, meghatározott eredmény(ek) érdekében pontos idő- és erőforrásterv szerint zajlik. A projekt tehát egy egyszeri, azaz a szervezet életében egyszer fordul elő, hiszen valami új létrehozására irányul, és befejeződik, amikor az elkészült. Ilyen értelemben egy építkezés egyszeri tevékenység, hiszen a ház elkészültével befejeződik az új dolog előállítása. Egy képzés lebonyolítása ugyancsak lehet projekt, hiszen azt korábban nem volt, megvalósítjuk és a tanúsítványok átadásával, a kiértékeléssel az be is fejeződik. 14

15 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE nagy horderejű, azaz jelentősen befolyásolja a szervezet életét és ha a projekt elbukik, az igen káros a szervezetre nézve is anyagiakban, presztízsben, jogilag egyaránt. Így például egy félbe maradt pályázati projekt számos negatív következménnyel jár: kizárnak minket a későbbi támogatási körből, visszakövetelik a már kifizetett támogatási összeget, szégyenlistára kerülünk. Nyilvánvaló, hogy ez komolyan befolyásolja a szervezet későbbi élet is, ezért az mindent meg fog tenni a pályázati projekt lebonyolítása során, hogy a káros szervezeti kockázatokat tompítsa. meghatározott eredmény(ek) érdekében, azaz a végeredményhez konkrét elképzelés, elvárás társul. Ez azt fejezi ki, hogy létre kell jönnie olyan produktumnak a projekt végére, amelyet a terveinkben megfogalmaztunk, leírtunk. Ennek pedig kézzel foghatónak, igazolhatónak kell lennie. Ilyen produktum lehet egy konkrét ház, 12 kiképzett fiatal, 1 mázsa öszszeszedett hulladék, egy új kiadvány, stb. pontos idő- és erőforrásterv szerint zajló cselekvéssorozat, azaz van egy kezdő és egy végpontja, amely kijelöli az időtartamát, ezáltal a befejezés időpontját is, és társul hozzá egy költségterv illetve költségeket, embereket, gépeket, eszközöket felsorakoztató terv (ezek alkotják a teljes projekttervet), amely bemutatja, hogy a projekt céljainak elérése érdekében ki, mikor, milyen eszközzel, milyen költséggel és mit tesz. Bizonyos szakkönyvek még kiemelik, hogy a projekt komplex, azaz összetett tevékenység, mivel nehezen átlátható, megvalósításában sok tevékenység elvégzésére kerül sor, és sok szereplő végez munkát benne. Mások szerint a szervezetek esetében a komplexitás nem csak a projektek sajátossága. A napi működés is lehet komplex, összetett, sokszereplős, ez a szervezet tevékenységétől, méretétől függ. Néhány szakkönyv azt is kiemeli, hogy a projekt valami új létrehozására irányul, mivel a projekt eredménye valamely eddig nem létező dolog létrehozását, kialakítását, elkészítését kívánja meg. Hiszen ha az a dolog kiinduláskor létezne, nem lenne szükség magára a projektre sem. Belátható, hogy a konkrét eredmény magában foglalja azt az újdonságot is, amit el kell érni. Másrészről az újdonság bizonyos szinten megkérdőjelezhető. Egy ifjúsági szervezet számára az első nyári tábor megszervezése biztosan valami új létrehozását jelenti, azonban a negy- 15

16 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT venedik tábor már nem annyira tekinthető újdonságértékűnek a szervezet életében, pedig önmagában ez a tábor sem létezett a megvalósítás előtti pillanatig. A PROJEKT DEFINÍCIÓJA EGYSZERI PONTOS + NAGY HORDEREJŰ + EREDMÉNYELVÁRÁS + PONTOS IDŐ ÉS ERŐFORRÁSTERV Nem ismétlődik és valami új dolog létrehozására irányul Ábra 2. Van tétje, súlya a szervezetre nézve, a tevékenységek összete ek és komplexek (?) A produktum, a végtermék előre meghatározo Van kezdő (induló) és záró (befejező) időpontja, van költségvetése Hol van szükség projektekre? A fentiekből következően ott, ahol valami újszerű, egyszeri tevékenységet kell végrehajtani és annak eredményét látni, láttatni kell. Mindezek után nézzünk néhány élő példát is, beazonosítva benne a projekt definíciójának elemeit. Ennek a könyvnek az elkészítése egy projekt keretében történik. Egyszeri a kiadó életében, mert még ilyen kiadványa nincsen. Kockázatos tevékenysége, mert az alapítvány jövőbeli fejlesztései múlhatnak rajta, ha nem sikerül megfelelő minőségben, példányszámban, stb. elkészíteni. Ráadásul a megjelenését pályázati forrás támogatja, amely összeggel pontosan el kell számolnunk, sikertelensége anyagi kárt jelent, ami ugyancsak kockázat. Meghatározott eredmény fűződik hozzá, hiszen 2000 példányban kell kiadnunk és van neki pontos ütemterve és költségterve, ami szerint a megvalósítást végre kell hajtanunk. Egy ifjúsági szervezet roadshow projektet valósít meg, ahol új tagokat toboroz magának. Ilyen korábban a szervezet életében nem volt, és egyelőre nem is tervezik megismételni. A roadshow nélkül a szervezet utánpótlása válik nehezebbé, végső esetben maga a szervezet fel is oszolhat, ezért mindenki úgy érzi, hogy ez egy jelentős, nagy horderejű, komoly követ- 16

17 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE kezményekkel járó tevékenység. A roadshow-nak összesen 16 állomása van, állomásonként 2 órás bemutatkozót tartanak a szervezet résztvevői. Ezek képezik a roadshow eredményeit, a siker mutatószámait. A helyszínek egy láncolatra vannak felfűzve, az első és az utolsó állomás időpontja tehát kijelöli a roadshow kezdő és a befejező dátumát. A szervezők állomásokra bontott költségvetéssel és forgatókönyvvel rendelkeznek, amely megszabja, hogy ki, mikor, mivel, hol, mit csinál, mit cselekszik. Ha pedig ezt kiegészítjük az egyes előkészítő és lezáró tevékenységekkel, akkor áll össze a teljes projektterv. Egy fogyasztóvédelemi segítségnyújtással foglalkozó szervezet úgy határoz, hogy saját irodát alakít ki. A projektjük mindenképpen egyszeri, hiszen eddig nem volt irodájuk és nem is tervezik, hogy minden héten új iroda kialakítását indítsák el a szervezeten belül. Az iroda a szervezet lelke, magja, ezért ha nem sikerül jó ingatlant találni, azt jól kialakítani és belakni, akkor a klienseik elpártolnak tőlük és ez jelentős kockázatot jelent számukra. A projekttől elvárt konkrét eredmény a frissen átvett, berendezett iroda. A szervezet komplett projekttervvel, benne meghatározott költségvetéssel, megvalósítási ütemtervvel, indul neki a projektnek, a beruházás megvalósításának természetesen ütemterve és végső határideje is van. Egy kulturális egyesület alternatív színházi programot indít fogyatékosok számára. Az egyesület korábban fogyatékosokkal nem foglalkozott, számára ez az első ilyen kezdeményezés. A projekt negatív következménye az a csalódás, amelyet a sérült, értelmi fogyatékosoknak tudnak okozni, ha a projekt maga gyengén valósul meg. A eredménye az a sikeres színházi előadás, melyet maguk a fogyatékos gyermekek adnak elő a program végén. A projektben konkrét egyesületi munkatársak vesznek részt, köztük sok konduktor, művelődésszervező illetve gyógypedagógus. A kezdeményezés elindításakor a szervezet vezetői a költségeknek is konkrét keretet szabtak, ebből tudtak a megvalósítás során gazdálkodni. Néhány további projekt más szektorokból: Komoly létesítmények építése, kivitelezése, ahol tervezési, engedélyeztetési, építési feladatok merülnek fel. Vállalatirányítási szoftver bevezetése (nem beszerzése, hanem bevezetés!), mellyel lecserélik a korábbi pénzügyi-számviteli szoftverüket. 17

18 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT K+F projekt, melynek várt eredménye egy új hatóanyag, új vegyület egy gyógyszergyárban, amelyet aztán új gyógyszerek alapanyagát jelenthetik. Termékfejlesztés egy autóipari konszernnél, melynek nyomán egy új autótípus, vagy új márka kerül piacra. Szervezetfejlesztés (pl. polgármesteri hivatalé), melytől hatékonyabb működést, gyorsabb ügyintézést várnak el. Tananyagfejlesztés, melynek során új oktatási tananyag jön létre, ahhoz kapcsolódó új módszerek alkalmazása történik meg. Szuperprojektek (más néven megaprojektek), melyek a fentiek közül kettőt vagy akár többet is magukban tartalmaznak. Mi nem projekt? A napi és folyamatos működésnek egyetlen eleme sem tekinthető projektnek. Az ugyanis nem újszerű, nem egyszeri tevékenység, hanem éppen egy ismétlődő, rutinszerű cselekvés. Ezért erre a projekt definíciója nem is illeszthető, hiszen nincs konkrét befejező időpont, nem tűzhető ki egyetlen egyedi eredménycél sem. Egy tárgy, egy tevékenységhez használt eszköz (pl. bútor, fénymásoló, laptop) beszerzése. A használati tárgy ugyanis egy erőforrás, tehát itt egy szükséges erőforrás megszerzéséről van szó. Ráadásul nem világos az eredmény, hiszen van mögöttes cél, ami érdekében megveszem az adott eszközt, hiszen azt a napi működéshez és egy-egy projekthez is használhatom. Egy szervezet folyóiratot ad ki havi rendszerességgel. A folyóirat egy számának megjelentetése nem projekt, mivel nincs benne érdemi újdonság. Természetesen a lap maga új információkat fog tartalmazni, de a lap számainak kiadása egymásután egy folyamatos tevékenységsorozatnak tekinthetők, melynek ez egy állomása, epizódja. Egy egyszerű szórólap, egy rövid bemutatkozó brossúra létrehozása a szervezetről. Ez ugyanis nem egy kockázatos és nagyhorderejű tevékenység. Bár valóban van elkészült eredmény, ráadásul újszerű és időben, költségben kötött a mozgástér, de a létrejött eredmény nem befolyásolja radikálisan a szervezet későbbi működését. 18

19 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE Döntéselőkészítő bizottság felállítása és működtetése. Bár a bizottságokban több ember vesz részt meghatározott feladatok elvégzésével, a bizottságok általában költségkeret és erőforrásterv nélkül működnek. Mandátumuk csak egy meghatározott (nem feltétlenül egyszeri) ügyben való döntésre szól. A bizottságok nem vesznek részt az operatív munkában, mivel a döntés megszületése után feloszlanak. Ha pedig állandó bizottságról, teamről, csoportról beszélünk, akkor nem beszélhetünk az egyszeri és újszerű cselekményről. Ábra 3. EGYSZERI NAGY HORDEREJŰ PONTOS EREDMÉNYELVÁRÁS PONTOS IDŐ ÉS ERŐFORRÁSTERV PROJEKTEK FOLYAMATOS MŰKÖDÉS ESZKÖZ BESZERZÉSE FOLYÓIRAT EGY SZÁMÁNAK KIADÁSA SZÓRÓLAP, BROSSÚRA LÉTREHOZÁSA BIZOTTSÁG, TEAM, CSOPORT MŰKÖDTETÉSE Nem egyszeri és újszerű Van mögö es cél amihez beszerezhetünk Kiadássorozat, folyamatosan ismétlődik, begyakorlo Önmagában nincs nagy tétje, hordereje Lehet állandó ill. hiányzik az erőforrás terv 19

20 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Meg jegyzés 1. Vannak olyan pályázati kiírások, ahol a fenti tevékenységeket mint egy-egy pályázat tudjuk mégis beadni és támogatást kérni rá. Ennek oka, hogy a pályázatok kiírói olykor működési tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzést is támogatnak (pl. NCA, GYIA), illetve egy folyamatosan végzett tevékenységsorozat egy-egy elemét kiragadva támogatják (pl. NKA). Meg jegyzés 2. Van néhány olyan kivételes eset, amikor mégis megfontolandó egy projekt indítása, még akkor is, ha elméletileg a tervezett tevékenység nem projektszerű. Ennek oka lehet például az igen nagy anyagi keret és az ebből fakadó jelentős kockázat (lásd irodavásárlás), vagy éppen a szervezet belső kultúrája, azaz hogy mindent projektszerűen old meg (lásd bizottságok felállítása). Az is elképzelhető, hogy a tevékenységünket, vagy annak egy részét pályázati, szponzori pénzből vitelezzük ki és az adományozó megköveteli, hogy a tevékenységet projektmódszertan keretében végezzük. Ha ilyen megfontolások alapján projektesítünk egy nem projektszerű tevékenységsorozatot, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a projektmenedzsment módszereit és eszközeit ezekben a kényszerprojektekben csak korlátozottan tudjuk majd alkalmazni! Néhány további megfontolandó szempont a civil szervezetek által megvalósított projektekhez. Vizsgálandó, hogy ki a projekt eredményeinek haszonélvezője. Civil szervezet, közhasznú szervezet esetében az eredménynek legalább a tagok szükségleteit kell szolgálniuk, de elképzelhető, hogy szélesebb értelemben a helyi közösség, a lakosság, a kliensek érdekét is szolgálják. Öncélú az a projekt, amely csak a szervezet vezetőinek egyéni érdekeit helyezi előtérbe, és csak az ő gazdagodásukat szolgálja, miközben a szervezet tagsága, támogatói, ügyfelei, önkéntesei számára semmilyen pozitív hozadékkal sem szolgálnak. 20

21 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE Az erőforrások között kiemelt jelentősége van az önkénteseknek, akik a civil szervezetekben a fizetett munkaerőt helyettesítik. Az önkéntes munkát végzők saját munkaidejüket bocsátják a szervezet rendelkezésére anyagi elvárás (fizetés, bér, megbízási díj) nélkül. Nélkülük az eredmények csak később, vagy egyáltalán nem lennének elérhetők, ezért őket az erőforrástervek összeállításakor számba kell venni. Projektről beszélünk akkor is, ha 100%-ban saját forrásból valósul meg a tevékenység, azaz nincs pályázati támogatása szervezetnek. Sokszor azt gondoljuk, hogy projektről csak pályázatok esetében beszélhetünk. Ez téves elképzelés. A pénzügyi terveink bevételi oldalán pályázati támogatást nem fogunk tudni feltüntetni, de ettől még a projekttevékenységünkre a saját, korábban megspórolt egyesületi, alapítványi pénzünket használjuk fel. Az erőforrásterv, az időbeli határ és a konkrét eredmény ettől még ugyanúgy kritérium, mintha más forrásból valósítanánk meg a projektet. Tisztázandó mindezek után, hogy ki számít a projekt szponzorának. Ha egy tisztán üzleti projektet nézünk, akkor a szponzor mindig az a személy, aki az erőforrásokat (alaptőke, pénzbeli támogatás, esetleg kulcsemberek, már elkészült tervek, tanulmányok, stb.) biztosítja a projektcélok eléréséhez, és aki a megvalósulás hasznát élvezi, aki számára a befektetett tőke megtérül, illetve ő az, aki a projekt sikerét, sikertelenségét végső soron megítéli. A civil szervezetek projektjei azonban nem üzleti projektek, így a projektszponzor személyének megtalálása sem magától értetődő. Azért, mert a szervezetben betöltött szerepek bár jól elkülöníthetők, de azt gyakran ugyanazon személy tölti be a projektben. Egy egyesület tagjainak javára indított projektben szponzor lehet minden egyes tag külön-külön. Ekkor ők a döntéshozói szerepben vannak. Egy szolgáltatást megvalósító alapítvány esetében a valódi haszonélvező az a célcsoport, aki a szolgáltatást igénybe veszi, mint ügyfél, kliens, rászoruló. Ők nem szponzorok. S mindkét esetben elképzelhető, hogy a pénzügyi forrás más csatornából érkezik (pl. önkormányzati költségvetésből, pályázati forrás útján, adományozó által). Így tehát a haszonélvező, a szponzor és a finanszírozó mint szerepek gyakorta elválnak egymástól. Éppen ezért projektenként eltérő, hogy ki lehet az a személy, aki a projekt szponzorá- 21

22 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT nak tekinthető (aki egyébként egy másik szerepben lehet megvalósító projekttag, egy másik szerepben pedig az eredmények haszonélvezője) 1! ESETTANULMÁNY: Egy vidéki egyetemen működő hallgatói szervezet (mely egyben bejegyzett jogi személyként működő egyesület is) elhatározta, hogy a korrepetálásra szoruló hallgatók érdekében egy projektet indít. Saját költségvetésük terhére megszerveztek egy korrepetálási hálózatot, melynek lényege, hogy az adott tárgyból sikeres vizsgát tett hallgató jelentkezhetett és elvállalhatta az alsóbb éves hallgatók korrepetálását, felkészítését a vizsgákra. A korrepetálásra szoruló az egyesület honlapján adhatta le igényét, az egyesület pedig kiközvetítette számára a megfelelő segítő személyt. Az első öt ilyen korrepetálás óradíjában a felek maguk egyeztek meg, de annak 10%-át a segítő köteles volt a hallgatói szervezetnek befizetni közvetítési díj címén, amelyből az a felmerült költségeket (honlap programozás, telefonköltségek, stb.) fedezték. Kérdések az eset kapcsán: 1. Az eset projektnek tekinthető-e vagy sem? 2. Civil (nonprofit) alapokon nyugszik-e a szolgáltatás? 3. Miben tekinthető újszerűnek ez a kezdeményezés? 4. Mi a fejlesztés konkrét eredménye és kiknek a hasznát szolgálja ez? 5. Ha Ön lenne ennek a szervezetnek a vezetője, mit csinálna másképpen? 1. A pályázati projekteknél az okozza félreértést, hogy ezek a projektek valójában állami szinten egy program (több projektből felépülő, hosszú távú tevékenység együttes) részei, és ezeket már felsőbb szinten megalapították, van szponzoruk is (pl. egy Minisztérium), sőt az irányításukra is szerződtek irányító szervezetek (IH, Educatio, ESZA, stb.). Valójában ezekben a projektekben megvalósító szervezeteket (az ő szempontjukból szakmai erőforrásokat) keresnek a megvalósításukra a kiírt pályázatok útján. Ettől még a mi szervezetünkben is megalapításra kerül a projekt. Ez esetben már van egy felsőbb szintű szponzor, mi pedig megvalósítók vagyunk, de persze ettől még a szervezetben is alapításra kerül a projekt, és a szervezetünkben is lesz egy szponzora. Ez okozza a gondolati problémát. Ezt úgy lehet feloldani, hogy bevezetjük a szervezetben a projekt horizont fogalmát. Amit projektként megalapítunk, az projekt, amit nem, az nem az. A felsőbb szintű szponzor ez esetben viszont a mi szempontunkból vagy megrendelő (ha vele közvetlenül szerződünk) vagy felhasználó (ha valamelyik irányító szervezettel szerződtünk). A projektszerepek nézőpontok alapján is változhatnak, és egyszerre akár több szerepben is játszhatnak a résztvevők. 22

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS ELMARADOTT TERÜLETEN TÉNYKEDŐ CIVIL SZERVEZETEK TAGJAI SZÁMÁRA KÉPZÉSI SEGÉDANYAG SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2011

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN

PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN CivilSzle_2011_1-2 5/20/11 6:01 AM Page 69 PÉNZÜGYI KULTÚRA A CIVIL SZEKTORBAN Demeter Endre, Nagy Ádám, Székely Levente Fogalmi keret Mielőtt fejest ugranánk a civilek pénzügyi helyzetének feltárásába,

Részletesebben

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel 1 2 3 4 5 6 7 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel Bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára Dr.

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY

Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat TANULMÁNY TANULMÁNY A program a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. TARTALOM: I. kötet... 4 1. Előzmények...

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben