Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák."

Átírás

1

2

3

4 Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre. A kiadvány anyagi haszonszerzés célját kivéve változatlan formában és tartalommal szabadon terjeszthető, felhasználható, nyomtatható, sokszorosítható és korlátozás nélkül közzétehető. Kérjük, hogy felhasználáskor, idézéskor szakszerűen hivatkozzanak a kiadványra és a szerzőre. A kiadvány elektronikus változata a oldalról Pdf formátumban bárki számára szabadon letölthető. A kiadványban szereplő esettanulmányok valós alapjú, ám kitalált példák. A kiadványt lektorálta: dr. JÁSPER ANDRÁS jogász, SZILÁGYI GYŐZŐ szakértő Kiadja: Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány Kiadó címe: 1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 16. Web: A kiadvány jogtulajdonosa: IKF Alapítvány Korrektor: Nagy Melinda A könyvet tervezte: Biró Mari, Rilart Stúdió A kézirat lezárási időpontja: május 14. ISBN: I

5 Tartalomjegyzék Előszó 7 A civil szektor értelmezése és helye, szerepe a projektek megvalósításában / 9 Projektmenedzsment jelentése / 14 Projektek előkészítése (Előzményfeltárástól a tervezésig) / 29 Projekttervezés (Ötletelés után, indítás előtt) / 44 Projektvégrehajtás (Tervezés után, lezárás előtt) / 68 Projektzárás (A megvalósítás után) / 80 Melléklet I. / 91 Melléklet II. / 92 Záró gondolatok / 145 Irodalomjegyzék / 147 5

6

7 Előszó Amikor bemegyünk egy nagy könyvesboltba, biztosan találunk vagy fél tucat projektmenedzsment kiadványt a polcokon. Ha ezeket az olvasó a kezébe veszi és végiglapozza, rögtön látni fogja, hogy szinte mind üzleti nyelven íródott, a gazdasági szféra szereplőinek, akik szakkönyvként akarják bővíteni meglévő projektmenedzsment ismereteiket. Találhatunk még tankönyveket is a polcokon, illetve hozzájuthatunk különböző tréningek írásos anyagaihoz, melyek szintén ezt a témát dolgozzák fel a maguk módján. Úgy gondoltuk, hogy készítünk egy kissé rendhagyó kiadványt kifejezetten a civil szféra számára, amely alapozó, bevezető célzattal szól azoknak, akik egyesületükben, alapítványukban, helyi szervezetükben akarnak egy egyszerű civil projektet megvalósítani sikeresen, átgondoltan, megfelelően dokumentáltan. Nem pályázatírói kézikönyvet készítettünk, és nem is tudományos műnek szántuk írásunkat. Inkább az hajtott bennünket, hogy legyen végre valami olyan hiánypótló kiadvány a civil szervezetek kezében, amely valóban gyakorlati segítséget nyújt munkájukhoz. A fent említett könyvek mind kiváló irodalmak, mi is felhasználtuk a jelen kiadvány elkészítéséhez, a könyv végén pedig az irodalomjegyzékben valamennyit hivatkozásokkal együtt megjelöltük. Ezek között van 364 oldal terjedelmű, német illetve angol fordításból elénk kerülő kiadvány, amely a projektet úgy közelíti meg, mintha egy olajtársaság új fúrótornyot építene milliárdos költségekkel és ennek kell valamennyi ágas-bogas problémáját végigelemezni. Van köztük tankönyvként használt 376 oldalas eredeti magyar szerzőtől származó könyv is, amely képletekkel, hálótervekkel és indexekkel operál. És van köztük 424 oldalas, több kiadást megélt publikáció is, mely ábrákkal, példákkal és sillabuszokkal segíti a megértést és csinál 7

8 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT kedvet az olvasáshoz. Valamennyi remek olvasmány a maga módján, de egy kezdő civil szervezeti vezető számára vétek lenne bármelyiket is elsőre kézbe venni, hiszen túl tömény lesz számára. Az, aki soha nem hallott projektmenedzsmentről, aki számára ez egy eddig ismeretlen terület, azonnal elborzad, ha változtatási bizottságról, megtermeltérték-görbéről, mátrix struktúráról, munkafolyamat-interdependenciáról, projektportfólió-menedzsmentről olvas. Valószínűleg akkor és ott be is csukja azt a könyvet. Márpedig a civil szektorban sok autodidakta személy önkéntesként, nulla forint képzési és szakkönyvbeszerzési kerettel kell, hogy megismerje a projektmenedzsment alapjait. Szervezetük ráadásul kicsi, néhány (legfeljebb 10-15) aktív tagból áll, mind az anyagi források, mind a szervezeti struktúra esetleges, változó. Ők egy egyszerű, jól emészthető olvasmányra vágynak, ami az ő területükről hoz példákat, amely nem termékfejlesztési ciklusról, hanem például szociális képzések megvalósításának projektjéről beszél. Amelyben nem a részletek vannak kidolgozva tudományos mélységben, hanem az alapok vannak összekapcsolódóan bemutatva szemléletes példákkal. Hisszük, hogy egy ilyen kiadványt készítettünk, amelyet mi is csak bevezetésnek ajánlunk. Aki ennél többre vágyik és mélyebb ismeretekre akar szert tenni, ne habozzon bemenni egy könyvesboltba és megvásárolni az ott fellelhető szakkönyveket, majd elolvasni mindet! És még valami! Könyvünk mellékletében egy kis tükröt talál az olvasó. Megkérdeztük ugyanis a nagy állami pályázatkezelő szervezeteket, hogy mondják el a tapasztalataikat, véleményüket a civil szervezetek pályázatainak megvalósításáról, ezáltal adjanak egy képet nekünk a civil szervezetek projektmenedzsmentjéről. A véleményeket azonos struktúrában, kérdőíves módszerrel gyűjtöttük össze és valamennyit az ő engedélyükkel, változatlan formában tettük közzé a könyv végén. Bízunk benne, hogy a civil szerveztek számára érdekes, hasznos segédanyagot hoztunk létre, melyet olvasni és használni fognak munkájuk során! Budapest, május Milicz Ákos 8

9 A civil szektor értelmezése és helye, szerepe a projektek megvalósításában Mivel kiadványunk a civil szervezetekről szól, szükséges definiálni, hogy mi kiket is tekintünk civilnek, nonprofitnak, közhasznúnak. Nos, ezen a területen egyértelmű definícióval nem találkozhatunk. Ennek egyik oka, hogy a civil szó jelentése nyelvkultúránként eltérő. A civil eredetileg latin szó és polgárit jelentett, azaz nem egyenruhában szolgálót és nem is az egyházat képviselőt. Ha modern szervezetekben gondolkodunk, akkor a civil biztosan nem üzleti és nem is az államháztartás (közigazgatás) része. Ilyenkor azt halljuk a rádióban, hogy a civilek tiltakoznak, az XY civil szervezet aláírást gyűjt, stb. Ha viszont a nonprofit szót próbáljuk megmagyarázni, odajutunk, hogy nem nyereségérdekelt, azaz nem profitért működik. Ilyen értelemben a közigazgatás is nonprofit elven működik, meg egy egyesület is. Ha pedig közhasznú szervezeteket keresünk, akkor találunk olyan gazdasági társaságot is, amely közhasznú és találunk olyan egyesületet is, amely nem közhasznú. Ráadásul van olyan közalapítvány, amely közhasznú és az állam hozta létre, de létezik olyan gazdasági társaság is, amely nem nyereségérdekelt, s mégsem rendelkezik közhasznú minősítéssel. Ez így meglehetősen kaotikusnak tűnik. Félretéve minden nemzetközi és hazai definíciót és kutatási jelentést, mi alapvetően a következő oldal tetején található ábrából indultunk ki: Azaz szerintünk az civil, aki nem üzletszerzési és nem nyereségszerzési céllal, az államtól függetlenül működve segíti tagjai, szimpatizánsai, ügyfelei szükségleteinek kielégítését. A meghatározásunk egyes elemei magyarázatra szorulnak: 9

10 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT ÜZLETI SZEKTOR ÁLLAMI SZEKTOR CÉL: Profit, nyereség GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁLLAMI, ÖNKORMÁNY- ZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖZTESTÜLET CÉL: Közfeladat ellátása Ábra 1. KÖZALAPÍTVÁNY (MAGÁN) ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET TÁRSADALMI SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE, SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG CIVIL SZEK TOR CÉL: Tagok, kliensek szükségleteinek kielégítése INFORMÁLIS CSOPORTOK, EGYHÁZAK, PÁRTOK 1. Nem üzletszerzés és nyereségszerzés értelmezése: bár a hatályos magyar jog lehetőséget ad a kiegészítő vállalkozási tevékenység lefolytatására, ill. nincs akadálya annak sem, hogy egy civil szervezet számviteli nyereséget érjen el, a mi felfogásunkban a civil nem törekszik tudatosan profit elérésére, így aztán nem is forgatja azt kötelezően viszsza. A mi felfogásunkban a civil szervezet nagyjából nulla körüli eredményt igyekszik elérni, ahol a bevételei a mindenkori költségeket fedezik. Ilyen értelemben a nem pro- 10

11 A CIVIL SZEKTOR ÉRTELMEZÉSE ÉS HELYE, SZEREPE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN fitorientált kifejezés illik rá. Így a mi felfogásunkban nem civil szervezet a szövetkezet, a kölcsönös önsegélyező pénztár, vagy az erdőbirtokossági társulat, mert ők valamennyien tudatosan gazdasági hasznon elérésére törekednek működésük során. 2. Független az államtól: azaz nem tartozik a kormányzat, az államigazgatás és az önkormányzatok irányítása alá sem, azaz nem költségvetési szerv és nem is költségvetési szerv alapította őket. Ilyen értelemben nem civil szervezet a mi felfogásunkban a közalapítvány, a köztestület, de a művelődési ház vagy az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság sem. Mert bár ezek mind tudnak nem nyereségérdekelten működni, mindegyikük felett valahol végső soron az állam van. És ugyancsak ezen szűkítés miatt kiesnek a pártok is, melyek általában a mindenkori állami hatalom megszerzésért harcolnak. 3. Tagjai, szimpatizánsai, ügyfelei szükségleteit elégíti ki: vagyis van olyan jól körülhatárolható kör, akiknek az érdekében, akiknek a hasznára folyamatosan tevékenykedik. Ilyen kör lehet az egyesület tagsága, a falu lakossága, a tanácsadásra betérő panaszos, az ételt elfogadó rászoruló, vagy a jogaiban megsértett bármely más szervezet vagy állampolgár. Azt mindig a szervezet létesítő okiratából lehet levezetni, hogy melyek azok a szakterületek, ágazatok, amelyben az adott civil szervezet tevékenykedik. Emiatt nem tekinthetjük civilnek az egyházi szervezeteket, mivel ott nem a tagok, a hívők szükségleteinek kielégítése, hanem a hitéleti tevékenység megszervezése történik. Mindezek után felmerül a kérdés, hogy akkor ki maradt a civilek halmazában? Nos itt maradtak az egyesületek, az alapítványok, a társadalmi szervezetek szövetségei, a sportági szakszövetségek, valamint a szakszervezetek (munkavállalói érdekképviseleti szervezetek). Ez a megkülönböztetés pontosabban fogalmazva lehatárolás jogi természetű, szervezetszociológiai megközelítésű. Természetesen a projektek menedzsmentje szempontjából érdemi különbség nincs egy vállalkozás, egy egyesület, egy egyházi szerv és egy polgármesteri hivatal között, mind a négy azonos elvek mentén fogja munkáját végezni a projekt során. Azonosak a módszertanok, azonosak az elvek, azonosak a használt dokumentumsémák, azonosak a veszélyek és az elkövethető hibák is. Más azonban a nagyságrend, a projekt tárgya, a haszonélvezők és az a közeg, azok a körülmények, ahol a projektek zajlanak. 11

12 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Egy vállalkozó számára a projekt egy későbbi nyereségszerzés érdekében zajló aktuális feladat. Ő befektet, pénzt áldoz arra, hogy kapacitása bővüljön (pl. új gépsort vásárol), többlet erőforráshoz jusson (pl. belső képzési projektet indít), vagy hatékonyabbá váljon (pl. ERP vállalatirányítási rendszert vezet be). Végeredményét tekintve valamennyi ilyen projekt megtérül neki (elvileg) évek alatt és profitot eredményez azután. Egy önkormányzat lényegében keretgazdálkodást folytat, a jogszabályokból eredő feladatokat látja el, ezért minden egyes projektjének az a célja, hogy az önkormányzati feladatok hatékonysága, színvonala javuljon. Végeredményben az iskola felújítási, az útépítési, a hivatali szervezetfejlesztési, és a községi honlap megújítási projektje is azt szolgálja, hogy feladatait egyre jobb színvonalon tudja ellátni. Ehhez képest a civil szervezetek projektjei saját stratégiai fejlesztési célokat valósítanak meg, ahol nincs projektmegtérülés és nincs állami kötelező feladatellátás sem a háttérben. A civil szervezeteknek 3,9 millió tagja volt hazánkban 2007-ben. A ma bejegyzett magyar civil szervezetek száma formálisan meghaladja a 62 ezret, ebből a KSH feltételezései szerint ezer nem működik. A szektor bevételei ennek ellenére meghaladták az 1000 milliárd forintot. (Összehasonlításul: a központi költségvetés összes személyi jövedelemadó bevétele ennek kb. a kétszerese volt 2008-ban.) A szektor kb. 78 ezer embert foglalkoztat éves szinten főállásban, a többi mintegy 35 ezer embert részmunkaidőben. Ezen felül mintegy 472 ezer fő volt önkéntes tagja, részese a nonprofit szektor működésének ben a klasszikus civil szervezetek állami és magán szervezettől elnyert támogatási bevétele meghaladta a 247 milliárd forintot. Becslések szerint évente mintegy 8-10 ezer szervezet vesz részt aktívan programok, pályázatok lebonyolításában helyi vagy akár nemzetközi szinten. Ezek a civil szervezetek tehát több tízezer projektet hajtanak végre évről évre és ez a szám növekvő tendenciát mutat. Az alábbiakban néhány projektgeneráló forrást összegzünk. Az NCA pályázati adattárában napjainkig több mint 131 ezer benyújtott civil pályázat szerepel 2003 óta, a nyertes pályázatok kb. 65 milliárd forintot tehettek ki az elmúlt időszakban (forrás: Az NFT és az UMFT pályázati adattára alapján db pályázat került be- 12

13 A CIVIL SZEKTOR ÉRTELMEZÉSE ÉS HELYE, SZEREPE A PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN nyújtásra, ebből db nonprofit pályázat lett nyertes projekt. Ezekre összesen 67,9+144,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg 2004-től (forrás: A Norvég Alap 2008 és 2010 között 1941 beérkezett pályázatból 240-et támogatott, mintegy 1,58 milliárd forintot meghaladó értékben (forrás: A korábbi MÁTRA programokon hasonló projektek indultak el és kerültek kifizetésre. A korábbi PHARE pályázatok keretében között a civil szervezetek kb. 200 pályázati programban vettek részt és kb. 93,7 milliárd forintnak megfelelő támogatást kaptak (forrás: A civil szervezetek számára számos projektgeneráló forrás került kiírásra az elmúlt évtizedben. Lényeges források érkeztek a nagy elosztó civil szervezetektől (Soros, Demnet, Ökotárs, Trust, DIA, stb.), minisztériumoktól és háttérintézményeiktől, szakosított EU-s és más közösségi programokból (EQUAL, Interreg, Youth), közalapítványoktól és alapoktól (OFA, GYIA, NKTH, OTKA, NKA, Fogyatékosokért, OMAI, stb.), költségvetési szervektől (OMSZ, KVFI, OGYI, ÁNTSZ, PSZÁF, stb.), nagykövetségektől (kanadai, amerikai, svájci, brit), mecénás és karitatív gazdasági társaságoktól (bankok, telekom és informatikai vállalkozások, közműcégek, kozmetikai cégek, dohánygyárak, stb.), valamint a helyi önkormányzatoktól (helyi, megyei és fővárosi). A fentiek alapján megállapítható, hogy a civil szervezetek több mint százezer projekt kidolgozásában vettek részt 1990 óta. Tagjaik jelenleg is, továbbá számos jövőbeni NCA, EUs, hazai és egyéb pályázati kiíráson dolgoznak. Prognosztizálható, hogy több mint 15 ezer civil pályázati projekt születik meg évente a szektorban. Ezért nem mindegy, hogy a hazai civil szektor mennyire ismeri a projektmenedzsment jelentőségét, eszközeit, filozófiáját és nehézségeit! 13

14 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Projektmenedzsment jelentése A projekt eredeti jelentése a latin projicere (=előredob) szóra vezethető vissza. Ez a szó eredetileg az eldobott tárgy röppályáját, annak időbeli lefutását jellemezte. A XVI. századtól azonban elvont fogalomként is kezelték, amely először az építészetben jelent meg, mint a templomokat és katedrálisokat megépítő folyamatok több résztevékenységre bontása (finanszírozási forrás, megtervezés, megépítés, lezárás). Később a beruházások előkészítése és megvalósítása okán a vezetés- és a műszaki tudomány használta fel először, végül a XX. században az oktatásban és a közigazgatásban is megjelent. Ennek ellenére szakkönyvenként eltérő a pontos definíció, hiszen ahányféle megközelítés, annyiféle meghatározás született az elmúlt évtizedekben. Ezért is nehéz egyértelműen körülhatárolni, hogy mit is jelent a projekt szó pontosan. Ennek ellenére most egy szintetizáló definícióval mégis meg kell, hogy határozzuk. A projekt olyan cselekvéssorozat, mely egyszeri, nagy horderejű, meghatározott eredmény(ek) érdekében pontos idő- és erőforrásterv szerint zajlik. A projekt tehát egy egyszeri, azaz a szervezet életében egyszer fordul elő, hiszen valami új létrehozására irányul, és befejeződik, amikor az elkészült. Ilyen értelemben egy építkezés egyszeri tevékenység, hiszen a ház elkészültével befejeződik az új dolog előállítása. Egy képzés lebonyolítása ugyancsak lehet projekt, hiszen azt korábban nem volt, megvalósítjuk és a tanúsítványok átadásával, a kiértékeléssel az be is fejeződik. 14

15 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE nagy horderejű, azaz jelentősen befolyásolja a szervezet életét és ha a projekt elbukik, az igen káros a szervezetre nézve is anyagiakban, presztízsben, jogilag egyaránt. Így például egy félbe maradt pályázati projekt számos negatív következménnyel jár: kizárnak minket a későbbi támogatási körből, visszakövetelik a már kifizetett támogatási összeget, szégyenlistára kerülünk. Nyilvánvaló, hogy ez komolyan befolyásolja a szervezet későbbi élet is, ezért az mindent meg fog tenni a pályázati projekt lebonyolítása során, hogy a káros szervezeti kockázatokat tompítsa. meghatározott eredmény(ek) érdekében, azaz a végeredményhez konkrét elképzelés, elvárás társul. Ez azt fejezi ki, hogy létre kell jönnie olyan produktumnak a projekt végére, amelyet a terveinkben megfogalmaztunk, leírtunk. Ennek pedig kézzel foghatónak, igazolhatónak kell lennie. Ilyen produktum lehet egy konkrét ház, 12 kiképzett fiatal, 1 mázsa öszszeszedett hulladék, egy új kiadvány, stb. pontos idő- és erőforrásterv szerint zajló cselekvéssorozat, azaz van egy kezdő és egy végpontja, amely kijelöli az időtartamát, ezáltal a befejezés időpontját is, és társul hozzá egy költségterv illetve költségeket, embereket, gépeket, eszközöket felsorakoztató terv (ezek alkotják a teljes projekttervet), amely bemutatja, hogy a projekt céljainak elérése érdekében ki, mikor, milyen eszközzel, milyen költséggel és mit tesz. Bizonyos szakkönyvek még kiemelik, hogy a projekt komplex, azaz összetett tevékenység, mivel nehezen átlátható, megvalósításában sok tevékenység elvégzésére kerül sor, és sok szereplő végez munkát benne. Mások szerint a szervezetek esetében a komplexitás nem csak a projektek sajátossága. A napi működés is lehet komplex, összetett, sokszereplős, ez a szervezet tevékenységétől, méretétől függ. Néhány szakkönyv azt is kiemeli, hogy a projekt valami új létrehozására irányul, mivel a projekt eredménye valamely eddig nem létező dolog létrehozását, kialakítását, elkészítését kívánja meg. Hiszen ha az a dolog kiinduláskor létezne, nem lenne szükség magára a projektre sem. Belátható, hogy a konkrét eredmény magában foglalja azt az újdonságot is, amit el kell érni. Másrészről az újdonság bizonyos szinten megkérdőjelezhető. Egy ifjúsági szervezet számára az első nyári tábor megszervezése biztosan valami új létrehozását jelenti, azonban a negy- 15

16 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT venedik tábor már nem annyira tekinthető újdonságértékűnek a szervezet életében, pedig önmagában ez a tábor sem létezett a megvalósítás előtti pillanatig. A PROJEKT DEFINÍCIÓJA EGYSZERI PONTOS + NAGY HORDEREJŰ + EREDMÉNYELVÁRÁS + PONTOS IDŐ ÉS ERŐFORRÁSTERV Nem ismétlődik és valami új dolog létrehozására irányul Ábra 2. Van tétje, súlya a szervezetre nézve, a tevékenységek összete ek és komplexek (?) A produktum, a végtermék előre meghatározo Van kezdő (induló) és záró (befejező) időpontja, van költségvetése Hol van szükség projektekre? A fentiekből következően ott, ahol valami újszerű, egyszeri tevékenységet kell végrehajtani és annak eredményét látni, láttatni kell. Mindezek után nézzünk néhány élő példát is, beazonosítva benne a projekt definíciójának elemeit. Ennek a könyvnek az elkészítése egy projekt keretében történik. Egyszeri a kiadó életében, mert még ilyen kiadványa nincsen. Kockázatos tevékenysége, mert az alapítvány jövőbeli fejlesztései múlhatnak rajta, ha nem sikerül megfelelő minőségben, példányszámban, stb. elkészíteni. Ráadásul a megjelenését pályázati forrás támogatja, amely összeggel pontosan el kell számolnunk, sikertelensége anyagi kárt jelent, ami ugyancsak kockázat. Meghatározott eredmény fűződik hozzá, hiszen 2000 példányban kell kiadnunk és van neki pontos ütemterve és költségterve, ami szerint a megvalósítást végre kell hajtanunk. Egy ifjúsági szervezet roadshow projektet valósít meg, ahol új tagokat toboroz magának. Ilyen korábban a szervezet életében nem volt, és egyelőre nem is tervezik megismételni. A roadshow nélkül a szervezet utánpótlása válik nehezebbé, végső esetben maga a szervezet fel is oszolhat, ezért mindenki úgy érzi, hogy ez egy jelentős, nagy horderejű, komoly követ- 16

17 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE kezményekkel járó tevékenység. A roadshow-nak összesen 16 állomása van, állomásonként 2 órás bemutatkozót tartanak a szervezet résztvevői. Ezek képezik a roadshow eredményeit, a siker mutatószámait. A helyszínek egy láncolatra vannak felfűzve, az első és az utolsó állomás időpontja tehát kijelöli a roadshow kezdő és a befejező dátumát. A szervezők állomásokra bontott költségvetéssel és forgatókönyvvel rendelkeznek, amely megszabja, hogy ki, mikor, mivel, hol, mit csinál, mit cselekszik. Ha pedig ezt kiegészítjük az egyes előkészítő és lezáró tevékenységekkel, akkor áll össze a teljes projektterv. Egy fogyasztóvédelemi segítségnyújtással foglalkozó szervezet úgy határoz, hogy saját irodát alakít ki. A projektjük mindenképpen egyszeri, hiszen eddig nem volt irodájuk és nem is tervezik, hogy minden héten új iroda kialakítását indítsák el a szervezeten belül. Az iroda a szervezet lelke, magja, ezért ha nem sikerül jó ingatlant találni, azt jól kialakítani és belakni, akkor a klienseik elpártolnak tőlük és ez jelentős kockázatot jelent számukra. A projekttől elvárt konkrét eredmény a frissen átvett, berendezett iroda. A szervezet komplett projekttervvel, benne meghatározott költségvetéssel, megvalósítási ütemtervvel, indul neki a projektnek, a beruházás megvalósításának természetesen ütemterve és végső határideje is van. Egy kulturális egyesület alternatív színházi programot indít fogyatékosok számára. Az egyesület korábban fogyatékosokkal nem foglalkozott, számára ez az első ilyen kezdeményezés. A projekt negatív következménye az a csalódás, amelyet a sérült, értelmi fogyatékosoknak tudnak okozni, ha a projekt maga gyengén valósul meg. A eredménye az a sikeres színházi előadás, melyet maguk a fogyatékos gyermekek adnak elő a program végén. A projektben konkrét egyesületi munkatársak vesznek részt, köztük sok konduktor, művelődésszervező illetve gyógypedagógus. A kezdeményezés elindításakor a szervezet vezetői a költségeknek is konkrét keretet szabtak, ebből tudtak a megvalósítás során gazdálkodni. Néhány további projekt más szektorokból: Komoly létesítmények építése, kivitelezése, ahol tervezési, engedélyeztetési, építési feladatok merülnek fel. Vállalatirányítási szoftver bevezetése (nem beszerzése, hanem bevezetés!), mellyel lecserélik a korábbi pénzügyi-számviteli szoftverüket. 17

18 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT K+F projekt, melynek várt eredménye egy új hatóanyag, új vegyület egy gyógyszergyárban, amelyet aztán új gyógyszerek alapanyagát jelenthetik. Termékfejlesztés egy autóipari konszernnél, melynek nyomán egy új autótípus, vagy új márka kerül piacra. Szervezetfejlesztés (pl. polgármesteri hivatalé), melytől hatékonyabb működést, gyorsabb ügyintézést várnak el. Tananyagfejlesztés, melynek során új oktatási tananyag jön létre, ahhoz kapcsolódó új módszerek alkalmazása történik meg. Szuperprojektek (más néven megaprojektek), melyek a fentiek közül kettőt vagy akár többet is magukban tartalmaznak. Mi nem projekt? A napi és folyamatos működésnek egyetlen eleme sem tekinthető projektnek. Az ugyanis nem újszerű, nem egyszeri tevékenység, hanem éppen egy ismétlődő, rutinszerű cselekvés. Ezért erre a projekt definíciója nem is illeszthető, hiszen nincs konkrét befejező időpont, nem tűzhető ki egyetlen egyedi eredménycél sem. Egy tárgy, egy tevékenységhez használt eszköz (pl. bútor, fénymásoló, laptop) beszerzése. A használati tárgy ugyanis egy erőforrás, tehát itt egy szükséges erőforrás megszerzéséről van szó. Ráadásul nem világos az eredmény, hiszen van mögöttes cél, ami érdekében megveszem az adott eszközt, hiszen azt a napi működéshez és egy-egy projekthez is használhatom. Egy szervezet folyóiratot ad ki havi rendszerességgel. A folyóirat egy számának megjelentetése nem projekt, mivel nincs benne érdemi újdonság. Természetesen a lap maga új információkat fog tartalmazni, de a lap számainak kiadása egymásután egy folyamatos tevékenységsorozatnak tekinthetők, melynek ez egy állomása, epizódja. Egy egyszerű szórólap, egy rövid bemutatkozó brossúra létrehozása a szervezetről. Ez ugyanis nem egy kockázatos és nagyhorderejű tevékenység. Bár valóban van elkészült eredmény, ráadásul újszerű és időben, költségben kötött a mozgástér, de a létrejött eredmény nem befolyásolja radikálisan a szervezet későbbi működését. 18

19 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE Döntéselőkészítő bizottság felállítása és működtetése. Bár a bizottságokban több ember vesz részt meghatározott feladatok elvégzésével, a bizottságok általában költségkeret és erőforrásterv nélkül működnek. Mandátumuk csak egy meghatározott (nem feltétlenül egyszeri) ügyben való döntésre szól. A bizottságok nem vesznek részt az operatív munkában, mivel a döntés megszületése után feloszlanak. Ha pedig állandó bizottságról, teamről, csoportról beszélünk, akkor nem beszélhetünk az egyszeri és újszerű cselekményről. Ábra 3. EGYSZERI NAGY HORDEREJŰ PONTOS EREDMÉNYELVÁRÁS PONTOS IDŐ ÉS ERŐFORRÁSTERV PROJEKTEK FOLYAMATOS MŰKÖDÉS ESZKÖZ BESZERZÉSE FOLYÓIRAT EGY SZÁMÁNAK KIADÁSA SZÓRÓLAP, BROSSÚRA LÉTREHOZÁSA BIZOTTSÁG, TEAM, CSOPORT MŰKÖDTETÉSE Nem egyszeri és újszerű Van mögö es cél amihez beszerezhetünk Kiadássorozat, folyamatosan ismétlődik, begyakorlo Önmagában nincs nagy tétje, hordereje Lehet állandó ill. hiányzik az erőforrás terv 19

20 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT Meg jegyzés 1. Vannak olyan pályázati kiírások, ahol a fenti tevékenységeket mint egy-egy pályázat tudjuk mégis beadni és támogatást kérni rá. Ennek oka, hogy a pályázatok kiírói olykor működési tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzést is támogatnak (pl. NCA, GYIA), illetve egy folyamatosan végzett tevékenységsorozat egy-egy elemét kiragadva támogatják (pl. NKA). Meg jegyzés 2. Van néhány olyan kivételes eset, amikor mégis megfontolandó egy projekt indítása, még akkor is, ha elméletileg a tervezett tevékenység nem projektszerű. Ennek oka lehet például az igen nagy anyagi keret és az ebből fakadó jelentős kockázat (lásd irodavásárlás), vagy éppen a szervezet belső kultúrája, azaz hogy mindent projektszerűen old meg (lásd bizottságok felállítása). Az is elképzelhető, hogy a tevékenységünket, vagy annak egy részét pályázati, szponzori pénzből vitelezzük ki és az adományozó megköveteli, hogy a tevékenységet projektmódszertan keretében végezzük. Ha ilyen megfontolások alapján projektesítünk egy nem projektszerű tevékenységsorozatot, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a projektmenedzsment módszereit és eszközeit ezekben a kényszerprojektekben csak korlátozottan tudjuk majd alkalmazni! Néhány további megfontolandó szempont a civil szervezetek által megvalósított projektekhez. Vizsgálandó, hogy ki a projekt eredményeinek haszonélvezője. Civil szervezet, közhasznú szervezet esetében az eredménynek legalább a tagok szükségleteit kell szolgálniuk, de elképzelhető, hogy szélesebb értelemben a helyi közösség, a lakosság, a kliensek érdekét is szolgálják. Öncélú az a projekt, amely csak a szervezet vezetőinek egyéni érdekeit helyezi előtérbe, és csak az ő gazdagodásukat szolgálja, miközben a szervezet tagsága, támogatói, ügyfelei, önkéntesei számára semmilyen pozitív hozadékkal sem szolgálnak. 20

21 PROJEKTMENEDZSMENT JELENTÉSE Az erőforrások között kiemelt jelentősége van az önkénteseknek, akik a civil szervezetekben a fizetett munkaerőt helyettesítik. Az önkéntes munkát végzők saját munkaidejüket bocsátják a szervezet rendelkezésére anyagi elvárás (fizetés, bér, megbízási díj) nélkül. Nélkülük az eredmények csak később, vagy egyáltalán nem lennének elérhetők, ezért őket az erőforrástervek összeállításakor számba kell venni. Projektről beszélünk akkor is, ha 100%-ban saját forrásból valósul meg a tevékenység, azaz nincs pályázati támogatása szervezetnek. Sokszor azt gondoljuk, hogy projektről csak pályázatok esetében beszélhetünk. Ez téves elképzelés. A pénzügyi terveink bevételi oldalán pályázati támogatást nem fogunk tudni feltüntetni, de ettől még a projekttevékenységünkre a saját, korábban megspórolt egyesületi, alapítványi pénzünket használjuk fel. Az erőforrásterv, az időbeli határ és a konkrét eredmény ettől még ugyanúgy kritérium, mintha más forrásból valósítanánk meg a projektet. Tisztázandó mindezek után, hogy ki számít a projekt szponzorának. Ha egy tisztán üzleti projektet nézünk, akkor a szponzor mindig az a személy, aki az erőforrásokat (alaptőke, pénzbeli támogatás, esetleg kulcsemberek, már elkészült tervek, tanulmányok, stb.) biztosítja a projektcélok eléréséhez, és aki a megvalósulás hasznát élvezi, aki számára a befektetett tőke megtérül, illetve ő az, aki a projekt sikerét, sikertelenségét végső soron megítéli. A civil szervezetek projektjei azonban nem üzleti projektek, így a projektszponzor személyének megtalálása sem magától értetődő. Azért, mert a szervezetben betöltött szerepek bár jól elkülöníthetők, de azt gyakran ugyanazon személy tölti be a projektben. Egy egyesület tagjainak javára indított projektben szponzor lehet minden egyes tag külön-külön. Ekkor ők a döntéshozói szerepben vannak. Egy szolgáltatást megvalósító alapítvány esetében a valódi haszonélvező az a célcsoport, aki a szolgáltatást igénybe veszi, mint ügyfél, kliens, rászoruló. Ők nem szponzorok. S mindkét esetben elképzelhető, hogy a pénzügyi forrás más csatornából érkezik (pl. önkormányzati költségvetésből, pályázati forrás útján, adományozó által). Így tehát a haszonélvező, a szponzor és a finanszírozó mint szerepek gyakorta elválnak egymástól. Éppen ezért projektenként eltérő, hogy ki lehet az a személy, aki a projekt szponzorá- 21

22 CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT nak tekinthető (aki egyébként egy másik szerepben lehet megvalósító projekttag, egy másik szerepben pedig az eredmények haszonélvezője) 1! ESETTANULMÁNY: Egy vidéki egyetemen működő hallgatói szervezet (mely egyben bejegyzett jogi személyként működő egyesület is) elhatározta, hogy a korrepetálásra szoruló hallgatók érdekében egy projektet indít. Saját költségvetésük terhére megszerveztek egy korrepetálási hálózatot, melynek lényege, hogy az adott tárgyból sikeres vizsgát tett hallgató jelentkezhetett és elvállalhatta az alsóbb éves hallgatók korrepetálását, felkészítését a vizsgákra. A korrepetálásra szoruló az egyesület honlapján adhatta le igényét, az egyesület pedig kiközvetítette számára a megfelelő segítő személyt. Az első öt ilyen korrepetálás óradíjában a felek maguk egyeztek meg, de annak 10%-át a segítő köteles volt a hallgatói szervezetnek befizetni közvetítési díj címén, amelyből az a felmerült költségeket (honlap programozás, telefonköltségek, stb.) fedezték. Kérdések az eset kapcsán: 1. Az eset projektnek tekinthető-e vagy sem? 2. Civil (nonprofit) alapokon nyugszik-e a szolgáltatás? 3. Miben tekinthető újszerűnek ez a kezdeményezés? 4. Mi a fejlesztés konkrét eredménye és kiknek a hasznát szolgálja ez? 5. Ha Ön lenne ennek a szervezetnek a vezetője, mit csinálna másképpen? 1. A pályázati projekteknél az okozza félreértést, hogy ezek a projektek valójában állami szinten egy program (több projektből felépülő, hosszú távú tevékenység együttes) részei, és ezeket már felsőbb szinten megalapították, van szponzoruk is (pl. egy Minisztérium), sőt az irányításukra is szerződtek irányító szervezetek (IH, Educatio, ESZA, stb.). Valójában ezekben a projektekben megvalósító szervezeteket (az ő szempontjukból szakmai erőforrásokat) keresnek a megvalósításukra a kiírt pályázatok útján. Ettől még a mi szervezetünkben is megalapításra kerül a projekt. Ez esetben már van egy felsőbb szintű szponzor, mi pedig megvalósítók vagyunk, de persze ettől még a szervezetben is alapításra kerül a projekt, és a szervezetünkben is lesz egy szponzora. Ez okozza a gondolati problémát. Ezt úgy lehet feloldani, hogy bevezetjük a szervezetben a projekt horizont fogalmát. Amit projektként megalapítunk, az projekt, amit nem, az nem az. A felsőbb szintű szponzor ez esetben viszont a mi szempontunkból vagy megrendelő (ha vele közvetlenül szerződünk) vagy felhasználó (ha valamelyik irányító szervezettel szerződtünk). A projektszerepek nézőpontok alapján is változhatnak, és egyszerre akár több szerepben is játszhatnak a résztvevők. 22

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Pályázati kisokos. Első lépés

Pályázati kisokos. Első lépés Pályázati kisokos Első lépés Az első legfontosabb dolog, hogy tisztában legyünk saját lehetőségeinkkel, céljainkkal. Ehhez állítottunk össze egy kérdéssort, amely segít elindulni. 1. Mikor alapították

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A TÁMOP-2.3.6. konstrukció célja A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése 1) a vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Milyen gyorsan, és milyen hatékonyan fogod elérni céljaidat, legyen szó akár. 1. előléptetésről, 2. saját vállalkozás indításáról, vagy

Milyen gyorsan, és milyen hatékonyan fogod elérni céljaidat, legyen szó akár. 1. előléptetésről, 2. saját vállalkozás indításáról, vagy Milyen gyorsan, és milyen hatékonyan fogod elérni céljaidat, legyen szó akár 1. előléptetésről, 2. saját vállalkozás indításáról, vagy 3. már létező vállalkozásod felfuttatásáról? Boér Tamás www.sikertervezes.com

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. FEBRUÁR 26. 117/2008. (II.26.) sz. határozat Döntés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

Magyar Projektmenedzsment Szövetség Magyar Projektmenedzsment Szövetség A projektmenedzsment szerepe az irányításban Ulicsák Béla Műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. bela@brit-tech.hu Budapest, 2010. március 17. Tartalom Bevezető

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége

Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szertelen Egyesület 2009 évi tevékenysége Szervezetünk 2004 tavaszán jött létre fiatal, szenvedélybeteg-ellátás területén dolgozó szakemberek,gyógyult szenvedélybetegek és ifjúságpolitikai szakemberek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben