Број: СТРАНА 1. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 1. OLDAL szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 14/11. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg 17/11. és 19/02. sz.) alapján a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 21/12. sz.) összhangban a meghozza az alábbi D Ö N T É S T bıl származó hallgatók részére a 2012/2013. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összegének mértékérıl I A 2012/13. tanévben bıl származó hallgatók részére folyósítandó ösztöndíjak havi összegét 9.293,00 (kilencezer-kettıszázkilencvenhárom) dinárban ÁLLAPÍTOM MEG. II Az elızı pontban írt összegő ösztöndíjak folyósítása január 1-jével kezdıdik. III A Községi Közigazatási Hivatal oktatási ügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége köteles elkészíteni az ösztöndíjszerzıdésekhez csatolandó függeléket, majd azok egy példányát az ösztöndíjasok által történı aláírás után eljuttatni a Községi Közigazatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egységének. IV Az e döntés I. pontjában írt ösztöndíjat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szervezeti egysége 9 (kilenc) havi részletben, legkésıbb a rákövetkezı hónap 10. napjáig folyósítja az ösztöndíjas folyószámlájára. V. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: 67-2/2013-I/A Kelt: én Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 15. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/10. sz.) és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályától kikért vélemény alapján a Magyarkanizsai Község Tanács meghozta az alábbi Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról 1. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja évfolyamba tartozó valamennyi kiadványának éves elıfizetési díja 5.000,00 dinár. 2. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja egy példányának eladási ára 2013-bаn 150,00 dinár. 3. Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjából térítésmentesen kell juttatni: a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak 5 példányt

2 Број: СТРАНА 2. OLDAL szám a község által alapított vállalatoknak és intézményeknek egy-egy példányt, amikor Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja e vállalatok és intézmények aktusait közli, vagy ha a községi szervek olyan aktusai jelentek meg benne, amelyek érintik a vállalatok és intézmények mőködését, továbbá azon helyi közösségnek, amelynek általános aktusa megjelent Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában 1 példányt. 4. Az aktusok, hirdetések és reklámok Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételének díja 2012-ben szabványmérető betővel gépelt soronként 25,00 dinár. Ezt a közzétételi díjat a község szervei, a község által alapított vállalatok és intézmények, valamint ha a helyi közösségekrıl szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 3/12. sz.) összhangban tesznek közzé aktust a helyi közösségek nem kötelesek fizetni. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsai Községi Tanács Szám: 02-20/2013-I/C Kelt: én Nyilas Mihály s. k., a Községi Tanács elnöke Ú T M U T A T Ó a projektumok Magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárásáról és módjáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Ez az útmutató a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárását és módját szabályozza: a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmek átvételét, a projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásáról szóló döntés meghozatalának eljárását, módját és illetékes szerveit. A projektumok magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásán a megfelelı projektum kötelezı önrészéhez szükséges eszközök, illetve az elıfinanszírozási eszközök biztosítása értendı. A projektumok községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmet községi szervek és szervezetek, a község által alapított közvállalatok és intézmények, oktatási intézmények (iskola, óvoda), helyi közösségek, civilszervezetek, állampolgári egyesületek stb. nyújthatnak be. Ennek az útmutatónak az értelmében a projektum fogalmán értendı minden olyan projektum, amellyel a Szerb Köztársaságban, illetve külföldön kiírt hirdetményre pályáznak. Ez a fogalom magában foglalja a szomszédsági együttmőködési (IPA) projektumokat is. A PROJEKTUMOK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁNAK ELİZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA ÉS MÓDJA 1. A magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatás iránti kérelmet kellı idıben, pályázás elıtt kell benyújtani. 2. A kérelem formanyomtatványának tartalma: a projektum benyújtójának alapvetı adatai, a projektum tömör ismertetése, a projektum megvalósításához szükséges eszközök teljes összegének, a projektum benyújtója által

3 Број: СТРАНА 3. OLDAL szám biztosított összegnek és a magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl teljes vagy résztámogatással biztosítandó eszköznek a táblázatos kimutatása. 3. A jelen útmutató elválaszthatatlan részét alkotó formanyomtatványon a kérelmet a képviselı-testület titkárához kell benyújtani. 4. A képviselı-testületi titkár a formanyomtatványon benyújtott kérelmet a kézhezvétel napján véleményezésre továbbítja a projektumban érintett szakterülettel megbízott községitanács-taghoz vagy polgármesteri tanácsnokhoz és a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi fıosztályának vezetıjéhez. 5. A községitanács-tag vagy polgármesteri tanácsnok, illetve a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi fıosztályának vezetıje a formanyomtatványon benyújtott kérelem kézhezvételét követı legföljebb két napon belül írásban megküldi véleményezését a képviselı-testületi titkárnak. 6. A Magyarkanizsai Községi Tanács (a továbbiakban: Községi Tanács) a nyomtatványon benyújtott kérelmet és a jelen útmutató 5. pontjában írt véleményezést a soron következı elsı ülésén megvitatja. 7. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek helyet ad, a projektum a községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának jóváhagyásáról döntést hoz. A döntésnek kötelezıen tartalmaznia kell indokolást is. 8. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek nem ad helyt, úgy a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyását elutasító, indokolással ellátott döntést hoz. A PROJEKTUM MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁNAK ELJÁRÁSA ÉS MÓDJA 9. A projektum magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyása iránt kérelmet be nem nyújtott kérelmezı a projektum magyarkanizsai községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyását nem kérelmezheti. 10. Az esetben, ha a projektum beterjesztıje sikeresen pályázik, a Községi Tanács viszont a projektum községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának elızetes jóváhagyását elutasító döntést hozott, a projektum benyújtója a Községi Tanácsnál kérelmezheti a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról szóló döntés meghozatalát. 11. A projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala iránti kérelmet a községi képviselı-testületi titkárhoz kell benyújtani, és a jelen útmutató 1 6. pontjában írt eljárás szerint és módon kell elbírálni. 12. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek helyt ad, a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyásáról indokolással ellátott döntést hoz. 13. Ha a Községi Tanács a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelemnek nem ad helyt, a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatásának utólagos jóváhagyását elutasító döntést hoz. A PROJEKTUMOK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖKBİL VALÓ RÉSZTÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÉRCÉI 14. A projektumok községi költségvetési eszközökbıl való résztámogatása iránti kérelmek mérlegelésének mércéi: a községi költségvetés eszközeinek terhére kért összeg mértéke a pénzügyi lehetıségek és a községi költségvetésben e célra rendelkezésre álló eszközök a projektum jelentısége az önkormányzat, a lakosság, illetve egyes lakossági kategóriák részére. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

4 Број: СТРАНА 4. OLDAL szám 15. Ez az útmutató kötelezı jellegő; a projektumok községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránti kérelmek minden lehetséges benyújtója részére meg kell küldeni, valamint közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. 16. Ha a projektum benyújtója a projektum községi költségvetési eszközökbıl való teljes vagy résztámogatása iránt a jelen útmutató rendelkezéseiben megállapított módon és eljárás szerint nem nyújt be kérelmet, a községi költségvetésbıl teljes vagy résztámogatásra szolgáló eszközök nem biztosíthatók. Szám: /2012-I/А Kelt: én A mővelıdésrıl szóló törvény 11. szakaszának 2. bekezdése és 76. szakaszának 6. bekezdése (a SZK Hivatalos Közlönyének 72/09 száma) és a Magyarkanizsai községi költségvetésbıl finanszírozott vagy részben támogatott mővelıdési programok és projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és kritériumairól szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjának 6/10 száma) alapján a közzéteszi az alábbi P Á L Y Á Z A T O T mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2013 évben, dinár értékben A Magyarkanizsai Községi költségvetésébıl finanszírozott mővelıdési programok és projektumok alatt azok a mővelıdési programok és projektumok, mővészeti projektumok és a mővelıdés terén végzett szakmai és tudományos mővelıdési kutatások értendık, amelyek az alábbiakra vonatkoznak: a kulturális azonosság megırzése és a községbeli mővelıdési élet fejlesztése szempontjából jelentıs községi mővelıdési események (mősorok, hangversenyek, fesztiválok, versenyek, tanácskozások, találkozók és kiállítások) szervezése népszokások megırzése és ápolása versenyeken és fesztiválokon való részvétel mőkedvelı mővelıdési tevékenység serkentése könyv- és folyóirat kiadása könyvfordítás kompaktlemez, hang- és képhordozók kiadása A mővelıdési programok és projektek finanszírozására vagy támogatására pályázhatnak: mővelıdési intézmények, mőkedvelı mővelıdési egyesületek és egyéb mővelıdési szereplık, úgymint: mővelıdési alapítványok, mővelıdési tevékenység ellátására bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók, valamint egyéb, jogi személyiséggel bíró mővelıdési szereplık. A kulturális tevékenységgel foglalkozó jogalanyok abban az esetben pályázhatnak a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására, ha bejegyzett székhelyük területén van. A pályázatot a Mővelıdési eszközöket odaítélı bizottsághoz a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra (1. számú adatlap) elnevezéső nyomtatványon kell benyújtani. Minden programra illetve projektre külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen mellékelnie kell: - a pályázót azonosító okmányt annak a cégjegyzéknek a kivonatát, ahol a pályázót bejegyezték;

5 Број: СТРАНА 5. OLDAL szám - a pályázóra vonatkozó alapvetı adatokat (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és - a mővelıdési program illetve projekt részletes leírását, melynek támogatására vagy részbeni támogatására pályázik. A pályázók a Jelentkezési lap a mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványt letölthetik a község hivatalos honlapjáról is. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatában, vagy elküldhetık postán is a Magyarkanizsa, Fı tér 1. címre, megjelölve, hogy pályázati dokumentációt tartalmaz. A hiányos és késve beérkezett pályázatokat a Bizottság nem fogja elbírálni. A jelentkezési határidı: február 7. Magyarkanizsa Község magyarkanizsai pogármester Мagyarkanizsai polgármester Iktatószám: /2013-I/A Kelt: én A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) alapján, a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel összefüggésben a meghirdeti az alábbi N Y Í L T P Á L Y Á Z A T O T mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak támogatására a magyarkanizsai községi költségvetésbıl A mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt, föl nem osztott eszközök teljes összege: ,00 dinár. A jelen pályázat szerinti eszközöket a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban mezıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek kapják, olyan gazdasági tevékenységek ösztönzése és fejlesztése céljából létrehozott projektumok megvalósítására, mint amilyen a rendezvények szervezése, ismeretterjesztı anyagok kiadása, érdekvédelem, edukáció és szaktanácsadás, marketing, kiállításokon való részvétel, önszervezıdés serkentése (szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi farmok), határon átívelı programok lebonyolítása és hasonlók. A pályázaton olyan civil szervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi mint, községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civil szervezetek). Egy-egy civil szervezet legfeljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot december. 31-éig be kell fejezni és ugyanezen határidın belül a projektum tételes elszámolását is át kell adni. A jóváhogyott pénzeszközök nem rendeltetésszerő felhasználása esetében, a pénzeszközöket igénybe vevık, a számukra kifizetett pénzeszközöket kötelesek viszafizetni. Az a civil szervezet, amely az eszámolást nem nyújtja be, a következı három évben nem részesülhet ilyen támogatásban, illetve a pályázati részvételét figyelmen kívül kell hagyni. A civilszervezet a projektérték 10%-ának megfelelı pénzbeli önerıt köteles biztosítani.

6 Број: СТРАНА 6. OLDAL szám A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció munkanapokon 7.00 és óra között a Magyarkanizsai Közigatási Hivatal (Fı tér 1) ügyfélfogadó központjában (2. szoba - 7. asztal) vehetı át, illetve letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs). A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza: 1. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban MEZİGAZDASÁGI CIVIL SZERVEZETEK NYILT PÁLYÁZATA megjelöléssel a Fı tér 1 szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélfogadó irodájában átadva kell benyújtani. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a os telefonszám 303-as mellékén, ifj. Bimbó Mihálytól kapható. Pályázási határidı: február 07., óra. A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága 3. a civilszervezet taglétszáma 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése. A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. A 2013-ban támogatandó projektumok kiválasztásáról szóló rendelet meghozatala után az önkormányzat a projektum megvalósításának támogatásáról szerzıdést köt a pályázóval. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-ban támogatandó civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követı 15 napon belül kell meghozni. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandónak ítélt civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet legkésıbb a szerzıdéskötést követı 14 napon belül közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján. Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa polgármestere Nyilas Mihály s. k. Szám: /2013-I/A Kelt: január 23-án A közszolgáltatási tájékoztatásra szánt támogatások odaítélésérıl szóló szabályzat 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 20/11. sz.) alapján a meghirdeti az alábbi P Á L Y Á Z A T O T a közszolgálati tájékoztatásra 2013-ban szánt eszközök odaítélésérıl I. A helyi jelentıségő tömegtájékoztatási eszközök által a területén hivatalos használatban levı nyelveken készített mősorok és projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására a községi költségvetésbıl az önkormányzat ,00 dinár összegő eszközt ítél oda.

7 Број: СТРАНА 7. OLDAL szám II. Közszolgálati tájékoztatási mősorok, illetve projektek túlnyomó vagy részbeni támogatása iránt kérelmet benyújtani azoknak a közszolgálati tájékoztatási eszközöknek (hírlap, rádió- és televíziós mősor stb.) az alapítói intézmények, gazdasági társaságok, alapok, alapítványok, civilszervezetek és egyéb tömegtájékoztatási szervezetek jogosultak, amelyek a község területén hivatalos használatban levı nyelveken közszolgálati tájékoztató tevékenységet folytatnak. III. A pályázati jelentkezés feltétele, hogy a közszolgálati tájékoztatási eszköz alapítójának: 1. területén legyen a bejegyzett székhelye, 2. az esetben, ha bejegyzett székhelye nem a község területén van: naponta kell tájékoztatnia a község lakosságát érintı idıszerő kérdésekrıl, illetve mősorának/projektjének hozzá kell járulnia a médiumtartalmak sokszínőségéhez az eszmék és értékek többszólamúságához, és meg kell felelnie a magas etikai és minıségi követelményeknek. Televíziós mősor alapítójának az alábbi követelményeket is teljesítenie kell: a televíziós jel jó minıségő vétele a község területén elı lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet); a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; a törvénynek megfelelıen rendelkezzen érvényes mősorszórási engedéllyel vagy kábelszolgáltatóval kötött szerzıdéssel. Rádiómősor alapítójának az alábbi feltételeket is teljesíteni kell: a rádiós jel jó minıségő vétele a község területén elı lakosság legalább 60%-a részére biztosítva legyen (kívánatos vételkörzet); a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezzen megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; a törvénynek megfelelıen rendelkezzen érvényes mősorszórási engedéllyel. IV. A községi költségvetésbıl túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesített közszolgálati tájékoztatási mősorok és projektek kiválasztásának mércéi és ismérvei a következık: olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek az önkormányzat mőködésével és tevékenységeivel különösen a község lakosságának általános érdekeit képviselı önkormányzati rendezvényekkel, mővelıdési és egyéb programokkal foglalkoznak; olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek a község lakosságának általános érdekeit képviselı hétköznapi kérdésekkel foglalkoznak; olyan mősorok, projektek és cikkek, amelyek a község területén hozzájárulnak az együttélés, a kulturális és vallási sokszínőség értékeinek megerısítéséhez. V. A pályázati jelentkezést a bizottsághoz Jelentkezési lap a közszolgálati tájékoztatási mősorok/projektek túlnyomó vagy részbeni támogatására meghirdetett pályázatra nyomtatványon (1. sz. adatlap) kell benyújtani, amely letölthetı hivatalos honlapjáról is (www.kanjiza.rs), vagy pedig hétköznap 7 és 14 óra között személyesen átvehetı a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal 21. sz. irodájában. A jelentkezési lapokat nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fı tér 1, Sajtótámogatási bizottság részére megjelöléssel. Minden mősorra/programra illetve projektre külön jelentkezést kell benyújtani. A jelentkezési laphoz a pályázónak kötelezıen csatolnia kell: a pályázót azonosító okmányt a pályázó bejegyzésérıl tanúskodó cégjegyzékkivonatot; a pályázó alapadatait (története, tevékenységének leírása, eddigi projektek, stb.), amit a pályázó készít el, és a túlnyomó vagy részbeni támogatásban részesíteni kért közszolgálati tájékoztatási mősor, illetve projekt részletes leírását. A felsorolt bizonyítékokon kívül a pályázó ha az televíziós mősor alapítója köteles még csatolni: annak bizonyítékát, hogy a törvénynek vagy kábelszolgáltatóval kötött szerzıdésnek megfelelıen rendelkezik mősorszórási engedéllyel, és nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással.

8 Број: СТРАНА 8. OLDAL szám Rádiós mősor alapítója köteles még csatolni: nyilatkozatot arról, hogy a kívánatos vételkörzet lefedéséhez rendelkezik a megfelelı mőszaki és személyzeti kapacitással; annak bizonyítékát, hogy a törvénynek megfelelıen rendelkezik mősorszórási engedéllyel. VI. A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: február 7. A pályázatot Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.kanjiza.rs) kell közzétenni. VII. A kedvezményezettek a költségvetésbıl támogatott mősor, illetve projekt befejezését követı 15 napon belül, de legkésıbb a következı évi január hó 31. napjáig a bizottságnak kötelesek megküldeni az adott közszolgálati tájékoztatási mősorok, illetve projektek megvalósításáról szóló beszámolót és a pénzeszközök rendeltetésszerő felhasználását tanúsító iratokat az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján elérhetı formanyomtatványon (2. sz. adatlap). A beszámolót nyomtatott formában kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton erre a címre: Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Magyarkanizsa, Fı tér 1, Sajtótámogatási bizottság részére megjelöléssel. Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: /2013-I/A Kelt: január 23-án Nyilas Mihály s. k., A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet által elılátott pozíció alapján (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 22/2012. sz.) a meghirdeti az alábbi N Y Í L T P Á L Y Á Z A T O T civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására A civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására szánt eszközök összege: ,00 dinár. A jelen pályázat szerinti eszközöket a civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/2008. sz.) összhangban civilszervezetek (állampolgári egyesületek) kapják az alábbi szakterületekhez tartozó projektumaik megvalósítására: 1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttmőködés erısítését célzó tevékenységek 2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése 3. a helyben élı közösség fejlesztése 4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem 5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése 6. a közoktatás programjai 7. ifjúsági programok 8. idıskorúak programjai 9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése 10. a civil társadalom fejlesztése 11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, idıskorúak, fogyatékkal élık, sérültek stb. támogatása) 12. mővelıdési örökség, történelmi emlékek ápolása 13. jószolgálati munka

9 Број: СТРАНА 9. OLDAL szám 14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme 15. függıségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése 16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége 17. nem iskolarendszerő képzés 18. a nıi jogok érvényesítése 19. a tömegtájékoztatás fejlesztése 20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlıdésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elısegítı egyéb tartalmak. A december 26-án kelt /2012-I/A számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-ban nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsıbbséget élvezı szakterületeivé a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 13. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította. A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári csoportok) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve községi mint községközi, köztársasági szervezetek a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki mőködésüket (a továbbiakban: civilszervezetek). Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, melyek mőködési területe nem elsısorban kulturális vagy mezıgazdasági jellegő, és ez a bejegyzési okiratukból is kitőnik. Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésbıl pedig csak egy projektumának támogatására ítélhetı oda eszköz. A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani. A projektumot a költségvetési év végéig, azaz éig be kell fejezni. A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani. A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthetı a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve munkanapokon 7.00 és óra között a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület épületének (Fı tér 1) 26. sz. irodájában vehetı át. A pályázati dokumentáció a következıket tartalmazza: 1. pályázati nyomtatvány 2. a projektkoordinátor és a fı munkatársak életrajza 3. a szervezet bejegyzési határozatának fénymásolata 4. az alapító okirat (az alapszabály) fénymásolata. A pályázatokat zárt borítékban CIVILSZERVEZETI NYÍLT PÁLYÁZAT megjelöléssel a Fı tér 1 szám, Magyarkanizsa címre postai úton vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában átadva kell benyújtani. A nyílt pályázatról további felvilágosítás a es telefonszámon Jenei Ervintıl kapható. Pályázási határidı: február 7., óra. A projektjavaslatok értékelésének mércéi: 1. a projektum mennyire áll összhangban az összes pályázati követelménnyel 1-10 pont 2. a civilszervezet elızı években elért eredményei, anyagi és szakember-ellátottsága 1-10 pont 3. a projektum fenntarthatósága 1-10 pont 4. a helybeli közösséggel való együttmőködése 1-10 pont A bizottság nem veszi figyelembe azokat a pályázatokat: amelyek elkéstek, amelyek hiányosak, amelyeket nem a rendszeresített formanyomtatványon vagy nem a pályázatban megfogalmazott célra nyújtottak be, továbbá amelyet faxon vagy ben küldtek el, valamint amelyet nem írtak alá. A hiányos pályázati anyagokat a bizottság nem értékeli és nem pontozza. A pályázati anyagot a pályázók nem kapják vissza. A 2013-bаn támogatandó projektumok kiválasztásáról szóló rendelet meghozatala után az önkormányzat a projektum megvalósításának támogatásáról szerzıdést köt a pályázóval. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl 2013-bаn támogatandó civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet a pályázat lezárását követı 15 napon belül kell meghozni. A magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandónak ítélt civilszervezeti projektumok kiválasztásáról szóló rendeletet legkésıbb a szerzıdéskötést követı 14 napon belül közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján.

10 Број: СТРАНА 10. OLDAL szám Ezt a nyílt pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben és a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján. Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Szám: /2013-I/А Kelt: január 23-án Nyilas Mihály s. k., polgármester án meghozza az alábbi eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök az 1. költséghelyrend, 1.1. fejezet, 110-es jogcímcsoport, 481-еs közgazgazdasági osztályozás, 1002-os tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A Kelt: én polgármester án meghozza az alábbi eszközökbıl ,44 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem.

11 Број: СТРАНА 11. OLDAL szám 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 15. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 421-еs közgazgazdasági osztályozás, 1810-es tétel (politikiai tevékenységek pénzellátását szolgáló eszközök) аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,44 dinár. Szám: /2012-I/A Kelt: án eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 421-es jogcímcsoport, 424-еs közgazgazdasági osztályozás, 4002-es tétel (politikiai tevékenységek pénzellátását szolgáló eszközök) аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A

12 Број: СТРАНА 12. OLDAL szám eszközökbıl ,89 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök а 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 451-es jogcímcsoport, 423-as közgazgazdasági osztályozás, 4701-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,89 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 630-as jogcímcsoport, 424-еs közgazgazdasági osztályozás, 5301-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,58 dinár. Szám: /2012-I/A

13 Број: СТРАНА 13. OLDAL szám eszközökbıl ,60 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 630-as jogcímcsoport, 511-es közgazgazdasági osztályozás, 5501-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,77 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 090-es jogcímcsoport, 472-es közgazgazdasági osztályozás, 7303-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege dinár.

14 Број: СТРАНА 14. OLDAL szám Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 6.4. fejezet, 912-es jogcímcsoport, 463-as (424) közgazgazdasági osztályozás, 6055-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 6.4. fejezet, 912-es jogcímcsoport, 463-as (416) közgazgazdasági osztályozás, 6051-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár.

15 Број: СТРАНА 15. OLDAL szám Szám: /2012-I/A eszközökbıl ,88 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 7. fejezet, 920-as jogcímcsoport, 463-as (416) közgazgazdasági osztályozás, 6051-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,88 dinár. Szám: /2012-I/A

16 Број: СТРАНА 16. OLDAL szám eszközökbıl ,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 13. fejezet, 560-as jogcímcsoport, 424-es közgazgazdasági osztályozás, 1574-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A eszközökbıl 3.410,00 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök a 2. költséghelyrend, 15. fejezet, 473-as jogcímcsoport, 482-es közgazgazdasági osztályozás, 1860-as tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,00 dinár. Szám: /2012-I/A

17 Број: СТРАНА 17. OLDAL szám eszközökbıl ,35 dinár összértékő eszköz átcsoportosítását engedélyezem. 2. Az e határozat 1. pontja szerinti eszközök az 1. költséghelyrend, 1. fejezet, 110-es jogcímcsoport, 422-es közgazgazdasági osztályozás, 0701-es tétel аlatt kapnak helyet, és velük együtt az elıirányzat összege ,35 dinár. Szám: /2012-I/A T A R T A L O M DÖNTÉS bıl származó hallgatók részére a 2012/2013. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összegének mértékérıl...1 HATÁROZAT Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja éves elıfizetési díjának, valamint a reklámok és hirdetések közzétételi díjának meghatározásáról...1 ÚTMUTATÓ a projektumok Magyarkanizsai községi költségvetésbıl való teljes vagy résztámogatásának eljárásáról és módjáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg...2 PÁLYÁZAT mővelıdési programok és projektumok támogatására vagy résztámogatására a 2013 évben, dinár értékben...4 NYÍLT PÁLYÁZAT mеzıgazdasági tevékenységet folytató civil szervezetek projektumainak támogatására a magyarkanizsai községi költségvetésbıl...5 PÁLYÁZAT a közszolgálati tájékoztatásra 2013-ban szánt eszközök odaítélésérıl...6 NYÍLT PÁLYÁZAT civilszervezeti projektumoknak a évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására...8 HATÁROZAT...10 HATÁROZAT...10 HATÁROZAT...11 HATÁROZAT...12 HATÁROZAT...12 HATÁROZAT...13 HATÁROZAT...13 HATÁROZAT...14 HATÁROZAT l...14 HATÁROZAT...15 HATÁROZAT...15

18 Број: СТРАНА 18. OLDAL szám HATÁROZAT...16 HATÁROZAT...17 Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete, Magyarkanizsa, Fı tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám

Број: 1. 19.01.2015. СТРАНА 1. OLDAL 2015.01.19. 1. szám Број:. 9.0.205. СТРАНА. OLDAL 205.0.9.. szám Az aktusoknak Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételérıl szóló rendelet 5. szakaszának 2. és 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 1. szám

Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 1. szám Број: 1. 20.01.2012. СТРАНА 1. OLDAL 2012.01.20 Az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl szóló

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám

Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám Број: 5. 24.03.2014. СТРАНА 128. OLDAL 2014.03.24. 5. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja és 42. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 48/94.

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST. tesz közzé A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 4. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl

D Ö N T É S T magyarkanizsai ingatlan elidegenítésérıl Број 18. 30.11.2011. СТРАНА 677. OLDAL 2011.11.30. 18. szám A köztulajdonról szóló törvény 80. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. sz.), és az ingatlanforgalomról szóló törvény 14. szakasza (Az

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

Број: СТРАНА 418. OLDAL szám

Број: СТРАНА 418. OLDAL szám Број: 15. 15.10.2015. СТРАНА 418. OLDAL 2015.10.15. 15. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. javítás,

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám

Број: СТРАНА 40. OLDAL szám Број: 3. 24.02.2014. СТРАНА 40. OLDAL 2014.02.24. 3. szám Az egészében vagy részben a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatott mővelıdési projektumok kiválasztásának módjáról, mércéirıl és ismérveirıl

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÉS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT NYÍLT FÖLHÍVÁST A foglalkoztatásról és a munkanélküliségi biztosításról szóló törvény 43. szakasz 1. bekezdés 5. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 36/09. és 88/10. sz.), a fogyatékkal élık szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására

P Á L Y Á Z A T O T a köztájékoztatás területéről szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok 2015. évi társtámogatására SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TOPOLYA KÖZSÉGI ELNÖKE Szám: 453-62/2015-V Kelt: 2015.07.27. Topolya A köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 18. és 19. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Szabályzat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben