JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes közgyűléséről Dr. Orbán István ügyvezető igazgató a jelenlevők köszöntése után javaslatot tesz a közgyűlés elnöki posztjára: Kovács Andort, a társaság felügyelőbizottságának elnökét javasolja. Kovács Andor a jelölést elfogadja. A részvényesek ill. képviselőik részéről nem érkezik javaslat más személyre vonatkozóan. A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek. Ezután az ügyvezető igazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének. Kovács Andor megnyitja az EGIS Gyógyszergyár Rt évi éves rendes közgyűlését. Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdésről kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás szavazógéppel történik, a szavazásra jogosultak az eszközt a használati utasítással együtt a regisztrációnál megkapták. A rendszer működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el. Felhívja a figyelmet arra, hogy angol nyelvű szinkrontolmácsolás folyik. A jegyzőkönyv hitelessége érdekében kéri a részvényeseket, hogy kérdéseik, hozzászólásuk esetén mutatkozzanak be. A nem-részvényes jelenlevők hallgatóimegfigyelői státuszban vehetnek részt a közgyűlésen. A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a társaság közgyűlésének összehívása az Alapszabályban előírtak szerint történt: az igazgatóság hívta össze; 30 nappal megelőzően nyilvánosan közzé lett téve az Alapszabályban megjelölt 2 napilapban, a Magyar Tőkepiac-ban, a Magyar Hírlap-ban; az előírt személyek névre szóló meghívót kaptak. Megállapítja továbbá, hogy a társaság részvényéből a számítógépes regisztráció szerint jelen van részvénynek a tulajdonosa, azaz a részvényesek 64,49 %-a. Így a közgyűlés határozatképes, mert a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van. Az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire: - jegyzőkönyvvezetőnek Pálovicsné Ladnai Mártát és Varga Tímeát (a jegyzőkönyv gyorsírás és hangfelvétel segítségével készül), - a közgyűlés jegyzőkönyvének és határozatainak hitelesítésére Hazafi Lászlót, a HVB Bank Hungary Rt. részvényesi képviselőjét, - a szavazatszámláló bizottság tagjainak Sztraka Zsuzsannát, dr. Ujfalussy Györgynét, Zima Mihálynét javasolja.

2 Az egyenkénti szavazás eredménye: Pálovicsné Ladnai Mártát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Varga Tímeát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Hazafi Lászlót "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Sztraka Zsuzsannát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", dr. Ujfalussy Györgynét "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Zima Mihálynét "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett a közgyűlés megszavazza. A közgyűlés elnöke tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy mindegyik napirendi pontról határozathozatal lesz; a 13. napirendi pontnál (az Alapszabály módosítása) ¾-es, a többi napirendi pontnál egyszerű többség szükséges. Felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság üzleti éve a október 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakot foglalja magába. Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak akkor lenne lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvénytulajdonos vagy képviselője résztvenne. A közgyűlés a napirendi pontokat "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadja. 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Az írásos előterjesztés kiegészítéseképpen Marosffy dr. elmondja, hogy a részvénytársasági forma létrejötte óta a jelenlegi közgyűlés az EGIS Rt. 13. éves rendes közgyűlése, és egyben a 8. olyan üzleti évről számolunk be, amely már a SERVIER-EGIS közötti kooperációban teljesült. Egyúttal ez a második üzleti évünk az új üzleti év szisztéma szerint. A társaság stratégiája és ez a stratégia hosszabb ideje változatlan azt tartalmazza, hogy az EGIS Gyógyszergyár gyorsan fejlődő, versenyképes, korszerű és jövedelmező vállalkozás legyen. Erre törekedtünk az elmúlt üzleti év során is. Ennek a stratégiának a meghatározó elemei teljesültek az elmúlt üzleti év során. A vállalat fő piacain elérte forgalmi célkitűzéseit, piaci eredményeinket kifejezetten jónak értékeljük. A belföldi piacon a társaság forgalma 10 %-kal növekedett, exportja pedig 20 %-kal lett nagyobb, mint a korábbi üzleti évben. Legreményteljesebb piacainkon még ennél is nagyobb bővülést tudtunk elérni: az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon 27 %-kal, Kelet-Európában 31 %-kal, míg gyógyszereink nyugati piacokra történő exportja 35 %-kal emelkedett. A 2002/2003. évi növekedés jó szerkezetben valósult meg. Azokon a piacokon nőtt elsősorban az EGIS forgalma, amelyek a legjövedelmezőbb piacai a társaságnak, és ennek eredménye, hogy a forgalomnövekedést a forgalomnál alacsonyabb ütemű költségnövekedéssel tudtuk teljesíteni. Ahogy korábban is, 2002/2003-ban is sokat dolgozott az EGIS a fejlesztés területén a társaság jövőjének építése érdekében. Közel 5 milliárd forintot fordítottunk kutatásra 2

3 és fejlesztésre, és közel 7 milliárd forintot a vállalat műszaki rendszereinek, kapacitásainak szintentartására és fejlesztésére. Ahogy az lenni szokott, nemcsak jó folyamatok kísérték a vállalat működését, nem várt negatív eseményekkel is meg kellett küzdenünk. Ezek közül az előadó hármat emelt ki: - további és jelentős mértékben gyengült az amerikai dollár, amelynek árfolyama a vállalat teljesítményére és a vállalat exportjának értékére igen nagy hatással van; - különösen az üzleti év utolsó hónapjaiban igen feszült, zavart volt a magyarországi gyógyszerpiac, nem volt módunk termékeink árát emelni, és nem kis összeggel kell/kellett hozzájárulnunk a költségvetésnek a gyógyszerek támogatására adott kiadásaihoz; - jelentős esemény volt a deramciclane fejlesztésében bekövetkezett megtorpanás, mivel partnerünk elállt a további fejlesztéstől. Az üzleti év során a vállalat forgalmának már 21 %-a kapcsolódott az EGIS- SERVIER kooperációhoz, ez 12 milliárd forintértéket jelent, és több mint 30 %-kal nőtt a korábbi évekhez képest. Az EGIS-részvények elég viharos pályát futottak be az elmúlt 12 hónapban. Az üzleti év első szakaszában folyamatos erősödéssel forintig nőtt a részvények árfolyama, majd februártól a deramciclane-fejlesztés megtorpanásának hírére igen nagymértékben visszaesett, egészen forintig, majd az év végén a részvények árfolyama forint körül stabilizálódott. Mindezen mozgások mellett bizalmat tapasztaltunk az EGIS befektetői részéről, meg tudtuk értetni és ők elfogadták azokat a tényezőket, amelyek erre vezettek. Az előadó kéri a közgyűlést, hogy az üzleti jelentést fogadja el. Kérdés, észrevétel nincs, így az elnök előterjeszti a határozati javaslatot az 1. napirendi ponthoz: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a társaság október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a napirendi pontokat egybevonva tárgyalják és az 5. napirendi pont keretében hozzanak ezekről határozatot. A javaslatot a közgyűlés "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadja. 2. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2002/2003. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag 3

4 Az igazgatóság azt javasolja, hogy az EGIS Rt. a lezárt üzleti év eredményéből 934 MFt osztalékot fizessen, azaz egy részvényre 120 Ft-ot, a részvények névértékére vetítve 12 %-ot. Kérdés, hozzászólás nincs. 3. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése Előadó: Dr. Lempert Károly, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság az év elején kialakított munkaterve alapján kísérte figyelemmel az EGIS Rt. működését. A negyedéves jelentések értékelésén túl a felügyelőbizottság - többek között - megtárgyalta a kereskedelmi és marketingtevékenység alakulását, valamint a kereskedelmi tevékenység kontrolling rendszerét. Foglalkozott az élőmunka termelékenységének alakulásával, a társaság számviteli politikájával és a konszolidáció alapelveivel. A felügyelőbizottság tájékozódott az EU-hoz történő csatlakozás környezetvédelmi hatásairól. Külön tárgyalta a felügyelőbizottság a kutatás-fejlesztés kérdéseit, különös tekintettel a deramciclane kapcsán kialakult helyzetre. Az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT a alapján döntést hoznia. A felügyelőbizottság az EGIS Rt. 2002/2003. évi tevékenységében a törvényes működés feltételeinek történő megfelelés szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Rt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést, és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. A felügyelőbizottság megállapította, hogy a társaság értékesítése mind a hazai (10 %), mind pedig az exportpiacokon (dollárban 20 %) dinamikusan bővült. Ez a volumennövekedés csak részben jelenik meg az árbevételben (6 %), azt negatívan befolyásolták az árfolyammozgások (forint és dollár), ami a tevékenység eredményességét jelentősen csökkentette. Emellett néhány egyszeri tétel - pl. a deramciclane K+F-jének 428 millió forintértékű leírása - negatív hatása is hozzájárult ahhoz, hogy a társaság üzleti eredménye az előző évhez viszonyítva 27 %-kal csökkent. A felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező, ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az adózott eredménynek ezer forintban történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt osztalék kifizetésének nincsen akadálya. Kérdés, hozzászólás nincs. 4

5 4. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése Előadó: Gion Gábor okleveles könyvvizsgáló, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30-án záródó pénzügyi évéről készült éves beszámoló könyvvizsgálatát a magyar könyvvizsgálati standardok - ami lényegében a nemzetközi könyvvizsgálati standardok-kal azonos - alapján. Ezen könyvvizsgálat alapján arra a megállapításra jutottak, hogy az éves beszámoló a társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet mutat, azzal a technikai korlátozással, hogy ezt a beszámolót a közgyűlésnek még el kell fogadnia, beleértve az ott kimutatott osztalékfizetési kötelezettséget is. A könyvvizsgáló jelentése teljes terjedelmében megtalálható a közgyűlési tájékoztatóban. Kérdés, hozzászólás nincs. 5. napirendi pont: A 2002/2003. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása Határozathozatal Ebben a napirendi pontban a pontokról hozunk határozatot. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság indítványát a október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti év eredményének megállapítására, és a társaság mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban, mérleg szerinti eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság ezer forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 6. napirendi pont: A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása Előadó: Dr. Orbán István vezérigazgató, igazgatósági tag A felügyelőbizottság megbízása február 29-én lejár, ezért a közgyűlésnek a felügyelőbizottsági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő 3 éves időszakra, amely a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart. 5

6 Az Alapszabály értelmében a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát a társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki. Az Üzemi Tanács ez év január 16-án ezt a munkát elvégezte, és dolgozói képviselőként Berta Józsefet, Jani Sándort és Nagy Imrét javasolja a felügyelőbizottságba. Törvényi előírás szerint az Üzemi Tanács által kijelölt dolgozói képviselőket a közgyűlés köteles megválasztani. Tekintettel arra, hogy Jani Sándor új jelöltként szerepel, dr. Orbán István röviden ismerteti életrajzát: 1961-ben született Marcaliban, érettségi után a Budapest Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán tanult, ahol 1983-ban üzemmérnöki, 1985-ben okleveles vegyészmérnöki diplomát szerzett gyógyszerkémiai ágazaton. Ebben az évben kezdett el dolgozni az EGIS Gyógyszergyár Kémia-4 üzemében, először művezetőként, 1993 óta üzemtechnológusként ben gyógyszerkémiai szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nős, felesége szintén az EGIS-ben dolgozik, három gyermekük van. A közgyűlés elnöke a 3 főre elrendelt egybevont szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, tartózkodás mellett a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig Berta Józsefet, Nagy Imrét újraválasztotta, Jani Sándort ugyanerre az időszakra megválasztotta. A közgyűlés által a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig megválasztandó tagokra vonatkozóan Dr. Orbán István ezután javasolja az eddig hivatalban lévő 5 felügyelőbizottsági tag Bálint Konrádné dr., Kovács Andor, Dr. Lempert Károly, Georges Radvanyi, Dr. Reszegi László újraválasztását. A jelöltek elfogadják a tisztséget. A jelölt személyekkel kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs. Az egyenkénti szavazás eredménye: Bálint Konrádné dr "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Kovács Andor "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Lempert Károly "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Georges Radvanyi "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Reszegi László "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés elnöke az alábbi határozatokat hirdeti ki: A közgyűlés újraválasztotta Bálint Konrádné dr.-t a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Kovács Andort a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Lempert Károlyt a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 6

7 A közgyűlés újraválasztotta Georges Radvanyit a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Reszegi Lászlót a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 7. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Az igazgatóság azt a javaslatot teszi, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává a következő üzleti év lezárásáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg. Dióslaki Gábor a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ), mint részvényesnek a képviseletében megjegyzi, hogy a könyvvizsgáló díjazását más társaságoknál a közgyűlés szokta megszavazni. Ez az EGIS-nél nem gyakorlat vagy csak véletlenül maradt ki? Dr. Marosffy László közli, hogy nem véletlenül maradt ki. A könyvvizsgálóval szerződéses kapcsolatba lép az EGIS Rt. és ennek keretében határozzák meg a felek a könyvvizsgáló díjazását. Véleménye szerint ugyanannyi lesz reálértékben a díjazás, mint amennyi az elmúlt időszakban volt. Határozati javaslat a 7. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK ), és ezen belül, mint természetes személyt, Gion Gábor okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK ) választja meg, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK ) helyettesként jár el. A megbízás a társaság 2003/2004. üzleti évet záró rendes közgyűlésének időpontjáig szól. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 8. napirendi pont: A tisztségviselők 2003/2004. évi díjazásának megállapítása Előadó: Mihályi György igazgatósági tag Az elmúlt üzleti évre a tisztségviselők díjazása az igazgatóság részére 13,65 MFt, a felügyelőbizottság részére 22,68 MFt volt. Az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a október 1-től szeptember 30-ig terjedő üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás az igazgatóság részére 14,33 MFt-ot és a felügyelőbizottság részére 23,81 MFt-ot tesz ki. Kérdés, észrevétel nincs. 7

8 Határozati javaslat a 8. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek a 2003/2004. üzleti évi tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke, hasonlóan a társaság mérlegének elfogadásához, javasolja, hogy a napirendi pontokat egybevonva tárgyalják és a 12. napirendi pont keretében hozzanak ezekről határozatot. Az elnök javaslatát a közgyűlés "igen", "nem" szavazattal, "tartózkodás" mellett elfogadja. 9. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Ahogy az EGIS Rt., úgy az EGIS többségi tulajdonában lévő vállalatok is elkészítették jelentéseiket az elmúlt évről. Megfelelő formában feldolgoztuk és összekapcsoltuk ezeket a jelentéseket. Így jött létre az EGIS Rt. konszolidált üzleti beszámolója és ezen belül üzleti jelentése, amely úgy mutatja be az EGIS és egységeinek tevékenységét, mintha ez egy vállalat volna. Az EGIS-csoport konszolidációs szempontból és a tevékenységeket tekintve nem nagyon komplikált egység. Az érdekkörünkbe tartozó vállalatok egy részét az a három, kelet-európai piacon dolgozó kereskedelmi leányvállalat alkotja, amely az EGIS Rt. helyi kereskedelmi tevékenységét folytatja. Ezeknek a vállalatoknak a feladata a magas színvonalú marketing- és kereskedelmi tevékenység. A vállalatok egy másik csoportja négy Medimpex nevű vállalatot foglal magába, ezek önálló üzleti tevékenységet végeznek. Abból adódóan, hogy ezek a vállalatok részben az EGIS tevékenységét folytatják, részben az EGIS-hez képest kis volumenű a tevékenységük, nagyon szoros a kapcsolat a konszolidált számok és az önálló EGIS-számok, a konszolidált eredmények változása és az EGIS eredményének változása között. Csak a legfontosabb változásokat kiemelve: 80 milliárd forint feletti konszolidált forgalmat ért el az EGIS-csoport az EGIS Rt. saját forgalma 58 milliárd forint volt -, de a forgalom mindkét esetben 6 %-kal növekedett. 6,1 milliárd forintot tett ki az EGIScsoport üzleti eredménye, ez teljesen azonos az EGIS önálló eredményével, tehát a vállalatközi kapcsolatok gyakorlatilag kiegyenlítik egymást. 8

9 Az EGIS és talán ezeknek a vállalatoknak is érdeke, hogy a társaság és a leányvállalatok között jó, kiegyensúlyozott kapcsolat legyen és az EGIS részéről erős kontroll érvényesüljön e vállalatok tevékenysége fölött. Ez 2002/2003-ban megvalósult és az EGIS érdekkörébe tartozó vállalatok javuló eredményeket mutattak a múlt évhez képest. Az előadó kéri a közgyűlést, hogy a konszolidált üzleti jelentést fogadja el. A konszolidált beszámolóval kapcsolatban a részvényeseknek kérdése, hozzászólása nincs. 10. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről Előadó: Dr. Lempert Károly, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság december 11-i ülésén megtárgyalta az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. éves konszolidált beszámolóját, meghallgatta a könyvvizsgáló állásfoglalását, és ezek alapján javasolja a társaság közgyűlésének a beterjesztett konszolidált beszámolónak a mérleg ezer forintos főösszeggel, az eredménykimutatásnak ezer forint árbevétel mellett, ezer forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. Kérdés, észrevétel nincs. 11. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2002/2003. évi konszolidált beszámolójáról Előadó: Gion Gábor okleveles könyvvizsgáló, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte a szeptember 30-án végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát, szintén a magyar könyvvizsgálati standardoknak megfelelően. Ennek alapján ugyanarra a következtetésre jutottak, mint az egyedi beszámoló vonatkozásában, azaz a konszolidált beszámoló a konszolidált csoport tevékenységéről megbízható és valós képet nyújt a 2002/2003-as pénzügyi év vonatkozásában. Ismételten azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a konszolidált beszámolót a közgyűlésnek még jóvá kell hagynia. A könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. 12. napirendi pont: A 2002/2003. évi konszolidált mérleg elfogadása Határozathozatal Ebben a napirendi pontban a pontokról hozunk határozatot. 9

10 Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a konszolidálásba bevont vállalati csoportnak a október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről, és a társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban, mérleg szerinti eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 13. napirendi pont: Javaslat az Alapszabály módosítására Előadó: Dr. Orbán István vezérigazgató, igazgatósági tag Az Alapszabály módosítása a következőkre terjed ki: I. fejezet, 2. pont: A 1087 Budapest, Kerepesi út 19. cím alatti irodaépület a közelmúltban értékesítésre került, ezért ez a telephely az Alapszabályból törlendő. V. fejezet, 25. pont: A tőzsdei szabályzat változása miatt a pont a következőképpen módosul: A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló, illetve azok kivezetését eredményező egyéb közgyűlési határozat csak abban az esetben hozható, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó, a tőzsdei szabályoknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek). XI. fejezet, 66. pont: A tőzsdei szabályzat változása miatt a pont a kiegészül a következő mondattal: Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező (közgyűlési vagy igazgatósági) határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. 10

11 XII. fejezet, 69. pont: A Magyar Tőkepiac c. újság a Budapesti Értéktőzsdének már nem hivatalos lapja, így a pont a következőképpen módosul: A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac c. napilapokban egy ízben teszi közzé. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében megjegyzi, hogy társaságuk 1 db EGIS-részvény tulajdonosa, és ezzel jogalapot kívántak teremteni ahhoz, hogy a közgyűlésen esetleg felszólalhassanak. Társaságuk kifejezetten jogi érdekképviselettel foglalkozik. Módosító javaslata az Alapszabály hirdetményi helyeire vonatkozik. A tőkepiaci törvény előírja, hogy a társaságok közleményeiket egy országos napilapban, illetve a felügyelet által jóváhagyott, és az EGIS Alapszabályában is nevesített Magyar Tőkepiac-ban jelentessék meg. A Magyar Hírlap, ami szintén nevesítve van az EGIS Alapszabályában, nem felel meg az országos napilap kategóriájának. A felszólaló szerint a törvény úgy írja elő, hogy országos napilapnak az számít, amelyből naponta legalább példányt vagy 10 megyében példányt adnak el. A Magyar Terjesztésellenőrzők Szövetsége, amelyet a kiadók alapítottak, ellenőrzi és auditálja a lapok megjelenési és eladott példányszámát. A Magyar Hírlap ennek a es példányszámnak nem felel meg, az eladott példányszám a 3. negyedévben átlag napi példány volt. Dióslaki Gábor javaslata, hogy az ilyen szisztémának megfelelő es napi példányszámmal megjelenő Népszabadságot nevesítse az EGIS Alapszabálya a Magyar Hírlap helyett. A másik, külön kezelendő javaslata, hogy lehetőség szerint a BÉT honlapját is nevesítse a társaság Alapszabálya. Dr. Orbán István megjegyzi, hogy az EGIS korábban hirdetményeit a Népszabadságban jelentette meg, de a költségek emelkedése miatt inkább a Magyar Hírlapot választottuk. Mivel a részvényesi felszólalás az Alapszabály módosítására vonatkozó igazgatósági javaslat négy pontja közül csak az utolsót érinti, a közgyűlés elnöke az első három módosítási javaslatot szavazásra bocsátja. Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy ennél a napirendi pontnál a szavazásnál ¾-es többség szükséges. A szavazás eredménye: "igen" (95,42 %), "nem", "tartózkodás". 11

12 A közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki: A közgyűlés a társaság Alapszabályában javasolt négy módosítás közül az első hármat (telephely címének törlése, az EGIS-részvények tőzsdei kivezetésére és az osztalékfizetésre vonatkozó szövegezés módosítása) az igazgatósági előterjesztésben foglaltakkal egyező formában elfogadja, a negyedik módosítást részvényesi felszólalást követően külön szavazásra utalva. A közgyűlés ezután szavaz az igazgatóság által javasolt alapszabályi módosításról a hirdetményi helyekre vonatkozóan. A szavazás eredménye: "igen" (92,81 %), "nem", "tartózkodás". A közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki: A közgyűlés a hirdetményi napilap váltására tett Alapszabály-módosítási javaslatot az igazgatósági előterjesztésben foglaltakkal egyező formában elfogadja. A közgyűlés elnöke ezután indítványozza, hogy a közgyűlés szavazzon a részvényesi felszólalásban említett módosító javaslatról, azaz az EGIS Rt. hirdetményei a Magyar Hírlap helyett a Népszabadságban és ezenkívül a tőzsde honlapján jelenjenek meg. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében kifogásolja a szavazás sorrendjét. Véleménye szerint előbb kellett volna módosító javaslatáról és csak utána a igazgatóság eredeti javaslatáról szavazni. Dr. Vas Antal, az EGIS Rt. vezető jogtanácsosa közli, hogy az előterjesztések sorrendjére vonatkozóan sem törvényi, sem alapszabályi rendelkezések nincsenek, ezért a javaslatok elhangzási sorrendjében történő szavazást tartja megfelelőnek. A közgyűlés a részvényesi módosító javaslatot "igen", "nem" (96,60 %), "tartózkodás" mellett elutasítja. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében felhívja a figyelmet arra, hogy az EGIS Rt. Alapszabályában az V. fejezet 16. e) pontja kimondja, hogy a könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés határozza meg. A 7. napirendi ponttal kapcsolatban (A könyvvizsgáló megválasztása) kiegészítő szavazást javasol a könyvvizsgáló díjazására vonatkozóan. Dr. Marosffy László közli, hogy az EGIS és a konszolidált beszámoló vizsgálatának együttes könyvvizsgálói díja USD, ami annyi forint, mint amennyi a könyvvizsgálat megkezdése időpontjában a forint árfolyama. A közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában hozott határozatát úgy egészíti ki, hogy a könyvvizsgáló díjazását a 2003/2004. üzleti évre USD nettó összegben állapítja meg, "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett. 12

13 Több hozzászólás, észrevétel nem lévén a közgyűlés elnöke megköszöni a részvényesek jelenlétét és mindazok munkáját, akik segítették a közgyűlés lebonyolítását. Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Gyógyszergyár Rt évi éves rendes közgyűlését. A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja: Kovács Andor levezető elnök Hazafi László HVB Bank Hungary Rt. Pálovicsné Ladnai Márta jegyzőkönyvvezető Varga Tímea jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte: dr. Vas Antal vezető jogtanácsos Melléklet: Jelenléti ívek Meghatalmazások Hirdetmények Alapszabály 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2014. április 30. A Felelős Társaságirányítási jelentést a

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA AZ ÉSZAK VOLÁN ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító részvényes zártkörűen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tájékoztató. A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tájékoztató A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13.536.000 darab 100 forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben