JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) január 30-án, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes közgyűléséről Dr. Orbán István ügyvezető igazgató a jelenlevők köszöntése után javaslatot tesz a közgyűlés elnöki posztjára: Kovács Andort, a társaság felügyelőbizottságának elnökét javasolja. Kovács Andor a jelölést elfogadja. A részvényesek ill. képviselőik részéről nem érkezik javaslat más személyre vonatkozóan. A közgyűlés nyílt szavazással, kézfeltartással, egyhangúlag megválasztja Kovács Andort levezető elnöknek. Ezután az ügyvezető igazgató átadja a szót a közgyűlés elnökének. Kovács Andor megnyitja az EGIS Gyógyszergyár Rt évi éves rendes közgyűlését. Mindenekelőtt a közgyűlés zavartalan lebonyolítását célzó néhány technikai kérdésről kíván tájékoztatást adni. Közli, hogy a szavazás szavazógéppel történik, a szavazásra jogosultak az eszközt a használati utasítással együtt a regisztrációnál megkapták. A rendszer működésének ellenőrzésére próbaszavazást rendel el. Felhívja a figyelmet arra, hogy angol nyelvű szinkrontolmácsolás folyik. A jegyzőkönyv hitelessége érdekében kéri a részvényeseket, hogy kérdéseik, hozzászólásuk esetén mutatkozzanak be. A nem-részvényes jelenlevők hallgatóimegfigyelői státuszban vehetnek részt a közgyűlésen. A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a társaság közgyűlésének összehívása az Alapszabályban előírtak szerint történt: az igazgatóság hívta össze; 30 nappal megelőzően nyilvánosan közzé lett téve az Alapszabályban megjelölt 2 napilapban, a Magyar Tőkepiac-ban, a Magyar Hírlap-ban; az előírt személyek névre szóló meghívót kaptak. Megállapítja továbbá, hogy a társaság részvényéből a számítógépes regisztráció szerint jelen van részvénynek a tulajdonosa, azaz a részvényesek 64,49 %-a. Így a közgyűlés határozatképes, mert a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes vagy meghatalmazottja jelen van. Az elnök javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire: - jegyzőkönyvvezetőnek Pálovicsné Ladnai Mártát és Varga Tímeát (a jegyzőkönyv gyorsírás és hangfelvétel segítségével készül), - a közgyűlés jegyzőkönyvének és határozatainak hitelesítésére Hazafi Lászlót, a HVB Bank Hungary Rt. részvényesi képviselőjét, - a szavazatszámláló bizottság tagjainak Sztraka Zsuzsannát, dr. Ujfalussy Györgynét, Zima Mihálynét javasolja.

2 Az egyenkénti szavazás eredménye: Pálovicsné Ladnai Mártát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Varga Tímeát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Hazafi Lászlót "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Sztraka Zsuzsannát "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", dr. Ujfalussy Györgynét "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás", Zima Mihálynét "igen", 0 "nem", 0 "tartózkodás" mellett a közgyűlés megszavazza. A közgyűlés elnöke tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy mindegyik napirendi pontról határozathozatal lesz; a 13. napirendi pontnál (az Alapszabály módosítása) ¾-es, a többi napirendi pontnál egyszerű többség szükséges. Felhívja a figyelmet arra, hogy a társaság üzleti éve a október 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakot foglalja magába. Kovács Andor ismerteti az igazgatóság előzetesen meghirdetett javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozóan. Közli, hogy további napirendi pont felvételére csak akkor lenne lehetőség, ha a közgyűlésen valamennyi részvénytulajdonos vagy képviselője résztvenne. A közgyűlés a napirendi pontokat "igen", 0 "nem" szavazattal, 0 "tartózkodás" mellett elfogadja. 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a társaság 2002/2003. évi üzleti tevékenységéről Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Az írásos előterjesztés kiegészítéseképpen Marosffy dr. elmondja, hogy a részvénytársasági forma létrejötte óta a jelenlegi közgyűlés az EGIS Rt. 13. éves rendes közgyűlése, és egyben a 8. olyan üzleti évről számolunk be, amely már a SERVIER-EGIS közötti kooperációban teljesült. Egyúttal ez a második üzleti évünk az új üzleti év szisztéma szerint. A társaság stratégiája és ez a stratégia hosszabb ideje változatlan azt tartalmazza, hogy az EGIS Gyógyszergyár gyorsan fejlődő, versenyképes, korszerű és jövedelmező vállalkozás legyen. Erre törekedtünk az elmúlt üzleti év során is. Ennek a stratégiának a meghatározó elemei teljesültek az elmúlt üzleti év során. A vállalat fő piacain elérte forgalmi célkitűzéseit, piaci eredményeinket kifejezetten jónak értékeljük. A belföldi piacon a társaság forgalma 10 %-kal növekedett, exportja pedig 20 %-kal lett nagyobb, mint a korábbi üzleti évben. Legreményteljesebb piacainkon még ennél is nagyobb bővülést tudtunk elérni: az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon 27 %-kal, Kelet-Európában 31 %-kal, míg gyógyszereink nyugati piacokra történő exportja 35 %-kal emelkedett. A 2002/2003. évi növekedés jó szerkezetben valósult meg. Azokon a piacokon nőtt elsősorban az EGIS forgalma, amelyek a legjövedelmezőbb piacai a társaságnak, és ennek eredménye, hogy a forgalomnövekedést a forgalomnál alacsonyabb ütemű költségnövekedéssel tudtuk teljesíteni. Ahogy korábban is, 2002/2003-ban is sokat dolgozott az EGIS a fejlesztés területén a társaság jövőjének építése érdekében. Közel 5 milliárd forintot fordítottunk kutatásra 2

3 és fejlesztésre, és közel 7 milliárd forintot a vállalat műszaki rendszereinek, kapacitásainak szintentartására és fejlesztésére. Ahogy az lenni szokott, nemcsak jó folyamatok kísérték a vállalat működését, nem várt negatív eseményekkel is meg kellett küzdenünk. Ezek közül az előadó hármat emelt ki: - további és jelentős mértékben gyengült az amerikai dollár, amelynek árfolyama a vállalat teljesítményére és a vállalat exportjának értékére igen nagy hatással van; - különösen az üzleti év utolsó hónapjaiban igen feszült, zavart volt a magyarországi gyógyszerpiac, nem volt módunk termékeink árát emelni, és nem kis összeggel kell/kellett hozzájárulnunk a költségvetésnek a gyógyszerek támogatására adott kiadásaihoz; - jelentős esemény volt a deramciclane fejlesztésében bekövetkezett megtorpanás, mivel partnerünk elállt a további fejlesztéstől. Az üzleti év során a vállalat forgalmának már 21 %-a kapcsolódott az EGIS- SERVIER kooperációhoz, ez 12 milliárd forintértéket jelent, és több mint 30 %-kal nőtt a korábbi évekhez képest. Az EGIS-részvények elég viharos pályát futottak be az elmúlt 12 hónapban. Az üzleti év első szakaszában folyamatos erősödéssel forintig nőtt a részvények árfolyama, majd februártól a deramciclane-fejlesztés megtorpanásának hírére igen nagymértékben visszaesett, egészen forintig, majd az év végén a részvények árfolyama forint körül stabilizálódott. Mindezen mozgások mellett bizalmat tapasztaltunk az EGIS befektetői részéről, meg tudtuk értetni és ők elfogadták azokat a tényezőket, amelyek erre vezettek. Az előadó kéri a közgyűlést, hogy az üzleti jelentést fogadja el. Kérdés, észrevétel nincs, így az elnök előterjeszti a határozati javaslatot az 1. napirendi ponthoz: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a társaság október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a napirendi pontokat egybevonva tárgyalják és az 5. napirendi pont keretében hozzanak ezekről határozatot. A javaslatot a közgyűlés "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett elfogadja. 2. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2002/2003. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag 3

4 Az igazgatóság azt javasolja, hogy az EGIS Rt. a lezárt üzleti év eredményéből 934 MFt osztalékot fizessen, azaz egy részvényre 120 Ft-ot, a részvények névértékére vetítve 12 %-ot. Kérdés, hozzászólás nincs. 3. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése Előadó: Dr. Lempert Károly, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság az év elején kialakított munkaterve alapján kísérte figyelemmel az EGIS Rt. működését. A negyedéves jelentések értékelésén túl a felügyelőbizottság - többek között - megtárgyalta a kereskedelmi és marketingtevékenység alakulását, valamint a kereskedelmi tevékenység kontrolling rendszerét. Foglalkozott az élőmunka termelékenységének alakulásával, a társaság számviteli politikájával és a konszolidáció alapelveivel. A felügyelőbizottság tájékozódott az EU-hoz történő csatlakozás környezetvédelmi hatásairól. Külön tárgyalta a felügyelőbizottság a kutatás-fejlesztés kérdéseit, különös tekintettel a deramciclane kapcsán kialakult helyzetre. Az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT a alapján döntést hoznia. A felügyelőbizottság az EGIS Rt. 2002/2003. évi tevékenységében a törvényes működés feltételeinek történő megfelelés szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Rt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést, és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. A felügyelőbizottság megállapította, hogy a társaság értékesítése mind a hazai (10 %), mind pedig az exportpiacokon (dollárban 20 %) dinamikusan bővült. Ez a volumennövekedés csak részben jelenik meg az árbevételben (6 %), azt negatívan befolyásolták az árfolyammozgások (forint és dollár), ami a tevékenység eredményességét jelentősen csökkentette. Emellett néhány egyszeri tétel - pl. a deramciclane K+F-jének 428 millió forintértékű leírása - negatív hatása is hozzájárult ahhoz, hogy a társaság üzleti eredménye az előző évhez viszonyítva 27 %-kal csökkent. A felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező, ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az adózott eredménynek ezer forintban történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt osztalék kifizetésének nincsen akadálya. Kérdés, hozzászólás nincs. 4

5 4. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése Előadó: Gion Gábor okleveles könyvvizsgáló, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte az EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30-án záródó pénzügyi évéről készült éves beszámoló könyvvizsgálatát a magyar könyvvizsgálati standardok - ami lényegében a nemzetközi könyvvizsgálati standardok-kal azonos - alapján. Ezen könyvvizsgálat alapján arra a megállapításra jutottak, hogy az éves beszámoló a társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet mutat, azzal a technikai korlátozással, hogy ezt a beszámolót a közgyűlésnek még el kell fogadnia, beleértve az ott kimutatott osztalékfizetési kötelezettséget is. A könyvvizsgáló jelentése teljes terjedelmében megtalálható a közgyűlési tájékoztatóban. Kérdés, hozzászólás nincs. 5. napirendi pont: A 2002/2003. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása Határozathozatal Ebben a napirendi pontban a pontokról hozunk határozatot. Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság indítványát a október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti év eredményének megállapítására, és a társaság mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban, mérleg szerinti eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a társaság ezer forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 6. napirendi pont: A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása Előadó: Dr. Orbán István vezérigazgató, igazgatósági tag A felügyelőbizottság megbízása február 29-én lejár, ezért a közgyűlésnek a felügyelőbizottsági tagokat újra vagy újonnan meg kell választania a következő 3 éves időszakra, amely a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig tart. 5

6 Az Alapszabály értelmében a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát a társaság Üzemi Tanácsa jelöli ki. Az Üzemi Tanács ez év január 16-án ezt a munkát elvégezte, és dolgozói képviselőként Berta Józsefet, Jani Sándort és Nagy Imrét javasolja a felügyelőbizottságba. Törvényi előírás szerint az Üzemi Tanács által kijelölt dolgozói képviselőket a közgyűlés köteles megválasztani. Tekintettel arra, hogy Jani Sándor új jelöltként szerepel, dr. Orbán István röviden ismerteti életrajzát: 1961-ben született Marcaliban, érettségi után a Budapest Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán tanult, ahol 1983-ban üzemmérnöki, 1985-ben okleveles vegyészmérnöki diplomát szerzett gyógyszerkémiai ágazaton. Ebben az évben kezdett el dolgozni az EGIS Gyógyszergyár Kémia-4 üzemében, először művezetőként, 1993 óta üzemtechnológusként ben gyógyszerkémiai szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nős, felesége szintén az EGIS-ben dolgozik, három gyermekük van. A közgyűlés elnöke a 3 főre elrendelt egybevont szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, tartózkodás mellett a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig Berta Józsefet, Nagy Imrét újraválasztotta, Jani Sándort ugyanerre az időszakra megválasztotta. A közgyűlés által a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig megválasztandó tagokra vonatkozóan Dr. Orbán István ezután javasolja az eddig hivatalban lévő 5 felügyelőbizottsági tag Bálint Konrádné dr., Kovács Andor, Dr. Lempert Károly, Georges Radvanyi, Dr. Reszegi László újraválasztását. A jelöltek elfogadják a tisztséget. A jelölt személyekkel kapcsolatban a részvényeseknek kérdésük, észrevételük nincs. Az egyenkénti szavazás eredménye: Bálint Konrádné dr "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Kovács Andor "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Lempert Károly "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Georges Radvanyi "igen", 0 "nem", "tartózkodás", Dr. Reszegi László "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés elnöke az alábbi határozatokat hirdeti ki: A közgyűlés újraválasztotta Bálint Konrádné dr.-t a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Kovács Andort a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Lempert Károlyt a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 6

7 A közgyűlés újraválasztotta Georges Radvanyit a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés újraválasztotta Dr. Reszegi Lászlót a társaság felügyelőbizottságába a 2005/2006. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. 7. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Az igazgatóság azt a javaslatot teszi, hogy a közgyűlés a társaság könyvvizsgálójává a következő üzleti év lezárásáig az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg. Dióslaki Gábor a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ), mint részvényesnek a képviseletében megjegyzi, hogy a könyvvizsgáló díjazását más társaságoknál a közgyűlés szokta megszavazni. Ez az EGIS-nél nem gyakorlat vagy csak véletlenül maradt ki? Dr. Marosffy László közli, hogy nem véletlenül maradt ki. A könyvvizsgálóval szerződéses kapcsolatba lép az EGIS Rt. és ennek keretében határozzák meg a felek a könyvvizsgáló díjazását. Véleménye szerint ugyanannyi lesz reálértékben a díjazás, mint amennyi az elmúlt időszakban volt. Határozati javaslat a 7. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma MKVK ), és ezen belül, mint természetes személyt, Gion Gábor okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK ) választja meg, akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK ) helyettesként jár el. A megbízás a társaság 2003/2004. üzleti évet záró rendes közgyűlésének időpontjáig szól. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 8. napirendi pont: A tisztségviselők 2003/2004. évi díjazásának megállapítása Előadó: Mihályi György igazgatósági tag Az elmúlt üzleti évre a tisztségviselők díjazása az igazgatóság részére 13,65 MFt, a felügyelőbizottság részére 22,68 MFt volt. Az igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a október 1-től szeptember 30-ig terjedő üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás az igazgatóság részére 14,33 MFt-ot és a felügyelőbizottság részére 23,81 MFt-ot tesz ki. Kérdés, észrevétel nincs. 7

8 Határozati javaslat a 8. napirendi ponttal kapcsolatban: A közgyűlés a társaság tisztségviselőinek a 2003/2004. üzleti évi tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. Az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke, hasonlóan a társaság mérlegének elfogadásához, javasolja, hogy a napirendi pontokat egybevonva tárgyalják és a 12. napirendi pont keretében hozzanak ezekről határozatot. Az elnök javaslatát a közgyűlés "igen", "nem" szavazattal, "tartózkodás" mellett elfogadja. 9. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről Előadó: Dr. Marosffy László igazgatósági tag Ahogy az EGIS Rt., úgy az EGIS többségi tulajdonában lévő vállalatok is elkészítették jelentéseiket az elmúlt évről. Megfelelő formában feldolgoztuk és összekapcsoltuk ezeket a jelentéseket. Így jött létre az EGIS Rt. konszolidált üzleti beszámolója és ezen belül üzleti jelentése, amely úgy mutatja be az EGIS és egységeinek tevékenységét, mintha ez egy vállalat volna. Az EGIS-csoport konszolidációs szempontból és a tevékenységeket tekintve nem nagyon komplikált egység. Az érdekkörünkbe tartozó vállalatok egy részét az a három, kelet-európai piacon dolgozó kereskedelmi leányvállalat alkotja, amely az EGIS Rt. helyi kereskedelmi tevékenységét folytatja. Ezeknek a vállalatoknak a feladata a magas színvonalú marketing- és kereskedelmi tevékenység. A vállalatok egy másik csoportja négy Medimpex nevű vállalatot foglal magába, ezek önálló üzleti tevékenységet végeznek. Abból adódóan, hogy ezek a vállalatok részben az EGIS tevékenységét folytatják, részben az EGIS-hez képest kis volumenű a tevékenységük, nagyon szoros a kapcsolat a konszolidált számok és az önálló EGIS-számok, a konszolidált eredmények változása és az EGIS eredményének változása között. Csak a legfontosabb változásokat kiemelve: 80 milliárd forint feletti konszolidált forgalmat ért el az EGIS-csoport az EGIS Rt. saját forgalma 58 milliárd forint volt -, de a forgalom mindkét esetben 6 %-kal növekedett. 6,1 milliárd forintot tett ki az EGIScsoport üzleti eredménye, ez teljesen azonos az EGIS önálló eredményével, tehát a vállalatközi kapcsolatok gyakorlatilag kiegyenlítik egymást. 8

9 Az EGIS és talán ezeknek a vállalatoknak is érdeke, hogy a társaság és a leányvállalatok között jó, kiegyensúlyozott kapcsolat legyen és az EGIS részéről erős kontroll érvényesüljön e vállalatok tevékenysége fölött. Ez 2002/2003-ban megvalósult és az EGIS érdekkörébe tartozó vállalatok javuló eredményeket mutattak a múlt évhez képest. Az előadó kéri a közgyűlést, hogy a konszolidált üzleti jelentést fogadja el. A konszolidált beszámolóval kapcsolatban a részvényeseknek kérdése, hozzászólása nincs. 10. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a társaság 2002/2003. évi konszolidált tevékenységéről Előadó: Dr. Lempert Károly, a felügyelőbizottság tagja A felügyelőbizottság december 11-i ülésén megtárgyalta az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. éves konszolidált beszámolóját, meghallgatta a könyvvizsgáló állásfoglalását, és ezek alapján javasolja a társaság közgyűlésének a beterjesztett konszolidált beszámolónak a mérleg ezer forintos főösszeggel, az eredménykimutatásnak ezer forint árbevétel mellett, ezer forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. Kérdés, észrevétel nincs. 11. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2002/2003. évi konszolidált beszámolójáról Előadó: Gion Gábor okleveles könyvvizsgáló, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviselője A könyvvizsgáló cég elvégezte a szeptember 30-án végződő pénzügyi évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatát, szintén a magyar könyvvizsgálati standardoknak megfelelően. Ennek alapján ugyanarra a következtetésre jutottak, mint az egyedi beszámoló vonatkozásában, azaz a konszolidált beszámoló a konszolidált csoport tevékenységéről megbízható és valós képet nyújt a 2002/2003-as pénzügyi év vonatkozásában. Ismételten azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a konszolidált beszámolót a közgyűlésnek még jóvá kell hagynia. A könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. 12. napirendi pont: A 2002/2003. évi konszolidált mérleg elfogadása Határozathozatal Ebben a napirendi pontban a pontokról hozunk határozatot. 9

10 Határozati javaslat: A közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a konszolidálásba bevont vállalati csoportnak a október 1-től szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről, és a társaság konszolidált mérlegét az eszközök és források ezer forintos egyező összegével, adózott eredményét ezer forintban, mérleg szerinti eredményét ezer forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A szavazás eredménye: "igen", 0 "nem", "tartózkodás". A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 13. napirendi pont: Javaslat az Alapszabály módosítására Előadó: Dr. Orbán István vezérigazgató, igazgatósági tag Az Alapszabály módosítása a következőkre terjed ki: I. fejezet, 2. pont: A 1087 Budapest, Kerepesi út 19. cím alatti irodaépület a közelmúltban értékesítésre került, ezért ez a telephely az Alapszabályból törlendő. V. fejezet, 25. pont: A tőzsdei szabályzat változása miatt a pont a következőképpen módosul: A 16.n) pontban meghatározott, a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetéséről szóló, illetve azok kivezetését eredményező egyéb közgyűlési határozat csak abban az esetben hozható, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó, a tőzsdei szabályoknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek). XI. fejezet, 66. pont: A tőzsdei szabályzat változása miatt a pont a kiegészül a következő mondattal: Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező (közgyűlési vagy igazgatósági) határozat kelte és az osztalékfizetés kezdési időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. 10

11 XII. fejezet, 69. pont: A Magyar Tőkepiac c. újság a Budapesti Értéktőzsdének már nem hivatalos lapja, így a pont a következőképpen módosul: A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac c. napilapokban egy ízben teszi közzé. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében megjegyzi, hogy társaságuk 1 db EGIS-részvény tulajdonosa, és ezzel jogalapot kívántak teremteni ahhoz, hogy a közgyűlésen esetleg felszólalhassanak. Társaságuk kifejezetten jogi érdekképviselettel foglalkozik. Módosító javaslata az Alapszabály hirdetményi helyeire vonatkozik. A tőkepiaci törvény előírja, hogy a társaságok közleményeiket egy országos napilapban, illetve a felügyelet által jóváhagyott, és az EGIS Alapszabályában is nevesített Magyar Tőkepiac-ban jelentessék meg. A Magyar Hírlap, ami szintén nevesítve van az EGIS Alapszabályában, nem felel meg az országos napilap kategóriájának. A felszólaló szerint a törvény úgy írja elő, hogy országos napilapnak az számít, amelyből naponta legalább példányt vagy 10 megyében példányt adnak el. A Magyar Terjesztésellenőrzők Szövetsége, amelyet a kiadók alapítottak, ellenőrzi és auditálja a lapok megjelenési és eladott példányszámát. A Magyar Hírlap ennek a es példányszámnak nem felel meg, az eladott példányszám a 3. negyedévben átlag napi példány volt. Dióslaki Gábor javaslata, hogy az ilyen szisztémának megfelelő es napi példányszámmal megjelenő Népszabadságot nevesítse az EGIS Alapszabálya a Magyar Hírlap helyett. A másik, külön kezelendő javaslata, hogy lehetőség szerint a BÉT honlapját is nevesítse a társaság Alapszabálya. Dr. Orbán István megjegyzi, hogy az EGIS korábban hirdetményeit a Népszabadságban jelentette meg, de a költségek emelkedése miatt inkább a Magyar Hírlapot választottuk. Mivel a részvényesi felszólalás az Alapszabály módosítására vonatkozó igazgatósági javaslat négy pontja közül csak az utolsót érinti, a közgyűlés elnöke az első három módosítási javaslatot szavazásra bocsátja. Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy ennél a napirendi pontnál a szavazásnál ¾-es többség szükséges. A szavazás eredménye: "igen" (95,42 %), "nem", "tartózkodás". 11

12 A közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki: A közgyűlés a társaság Alapszabályában javasolt négy módosítás közül az első hármat (telephely címének törlése, az EGIS-részvények tőzsdei kivezetésére és az osztalékfizetésre vonatkozó szövegezés módosítása) az igazgatósági előterjesztésben foglaltakkal egyező formában elfogadja, a negyedik módosítást részvényesi felszólalást követően külön szavazásra utalva. A közgyűlés ezután szavaz az igazgatóság által javasolt alapszabályi módosításról a hirdetményi helyekre vonatkozóan. A szavazás eredménye: "igen" (92,81 %), "nem", "tartózkodás". A közgyűlés elnöke az alábbi határozatot hirdeti ki: A közgyűlés a hirdetményi napilap váltására tett Alapszabály-módosítási javaslatot az igazgatósági előterjesztésben foglaltakkal egyező formában elfogadja. A közgyűlés elnöke ezután indítványozza, hogy a közgyűlés szavazzon a részvényesi felszólalásban említett módosító javaslatról, azaz az EGIS Rt. hirdetményei a Magyar Hírlap helyett a Népszabadságban és ezenkívül a tőzsde honlapján jelenjenek meg. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében kifogásolja a szavazás sorrendjét. Véleménye szerint előbb kellett volna módosító javaslatáról és csak utána a igazgatóság eredeti javaslatáról szavazni. Dr. Vas Antal, az EGIS Rt. vezető jogtanácsosa közli, hogy az előterjesztések sorrendjére vonatkozóan sem törvényi, sem alapszabályi rendelkezések nincsenek, ezért a javaslatok elhangzási sorrendjében történő szavazást tartja megfelelőnek. A közgyűlés a részvényesi módosító javaslatot "igen", "nem" (96,60 %), "tartózkodás" mellett elutasítja. Dióslaki Gábor a TEBÉSZ, mint részvényes képviseletében felhívja a figyelmet arra, hogy az EGIS Rt. Alapszabályában az V. fejezet 16. e) pontja kimondja, hogy a könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés határozza meg. A 7. napirendi ponttal kapcsolatban (A könyvvizsgáló megválasztása) kiegészítő szavazást javasol a könyvvizsgáló díjazására vonatkozóan. Dr. Marosffy László közli, hogy az EGIS és a konszolidált beszámoló vizsgálatának együttes könyvvizsgálói díja USD, ami annyi forint, mint amennyi a könyvvizsgálat megkezdése időpontjában a forint árfolyama. A közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában hozott határozatát úgy egészíti ki, hogy a könyvvizsgáló díjazását a 2003/2004. üzleti évre USD nettó összegben állapítja meg, "igen", 0 "nem", "tartózkodás" mellett. 12

13 Több hozzászólás, észrevétel nem lévén a közgyűlés elnöke megköszöni a részvényesek jelenlétét és mindazok munkáját, akik segítették a közgyűlés lebonyolítását. Kovács Andor, a közgyűlés levezető elnöke berekeszti az EGIS Gyógyszergyár Rt évi éves rendes közgyűlését. A jegyzőkönyv hitelességét tanúsítja: Kovács Andor levezető elnök Hazafi László HVB Bank Hungary Rt. Pálovicsné Ladnai Márta jegyzőkönyvvezető Varga Tímea jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte: dr. Vas Antal vezető jogtanácsos Melléklet: Jelenléti ívek Meghatalmazások Hirdetmények Alapszabály 13

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2003. január 15-én, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZİKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZİKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Rt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2006. január 25-én, a Grand Hotel Hungaria konferenciatermében (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) tartott éves rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2007. január 24-én, a BLIBER rendezvényházban (1051 Budapest, Arany János utca 10.) tartott éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30 38.) 2008. január 30 án, a Novotel Budapest Centrum (1088 Budapest, Rákóczi út 43 45.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2009. január 28-án, a Novotel Budapest Centrum (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2011. január 26-án a Courtyard Budapest City Center (1088 Budapest, József krt. 5.)

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének. 1/2010. számú határozata 1/2010. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak:

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út )

JEGYZŐKÖNYV. az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út ) JEGYZŐKÖNYV az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 2010. január 27-én, a Novotel Budapest Centrum (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT.

A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. ELŐTERJESZTÉSEK A PANNONPLAST MŰANYAGIPARI RT. 2003. ÁPRILIS 30-I RENDES ÉVES KÖZGYŰLÉSÉRE 2003. április 14. Hirdetmény A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság (1225 Budapest, Nagytétényi út 216-218.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva:

19.293.312 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 100%-os szavazati aránnyal elfogadva: A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10- 041037) közzéteszi, hogy a 2010 április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatok

Részletesebben

MOL Évi Rendes Közgyűlés. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1

MOL Évi Rendes Közgyűlés. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Meghatalmazás. .. (a részvényes neve) 1 1 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2014. április 24-i Évi Rendes Közgyűlésen történő felhasználásra... (a részvényes neve) 1 (cím/székhely:...., jogi személy esetén a

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, ügyrendi kérdések

Jegyzőkönyv. 1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, ügyrendi kérdések Jegyzőkönyv az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (a továbbiakban: Társaság ) 2012. január 25-én a Corinthia Hotel Budapest konferenciatermében (1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49.) a részvényesek személyes jelenlétével

Részletesebben

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta:

A BorsodChem Rt. a április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: A BorsodChem Rt. a 2004. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyûlésén az alábbi határozatokat hozta: 01/2004. számú Közgyûlési Határozat A Közgyûlés jegyzõkönyv hitelesítõnek megválasztja a CE Oil

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi

4/2008/KGY számú határozat: A Közgyûlés elfogadta az Igazgatóság éves beszámolóját a társaság évi A BUDAPEST Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-041037) közzéteszi, hogy a 2008 április 24-én megtartott évi rendes közgyûlésén az alábbi határozatok születtek: 1/2008/KGY

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2009. április 29. napjának 11

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl

JEGYZİKÖNYV. a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl JEGYZİKÖNYV a FOTEX Nyrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.) 2008. december 9-én a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyőlésrıl Várszegi Gábor vezérigazgató megnyitja a közgyőlést és javaslatot

Részletesebben

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta:

A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai. A Pannonplast Rt április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: A Pannonplast Rt.közgyûlési határozatai A Pannonplast Rt. 2005. április 29-én megtartott éves rendes közgyûlése az alábbi határozatokat hozta: 1/I/2005. sz. közgyûlési határozat: A Közgyûlés megállapítja,

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése

Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi Forint. Keretösszegű Kötvényprogramja. Összevont Alaptájékoztatójának. 5. számú kiegészítése Az OTP Bank Nyrt. 2014/2015. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogramja Összevont Alaptájékoztatójának 5. számú kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló összevont alaptájékoztató két

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2004. április 14-én (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben