26/2011. számú november 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (XI.30.sz. Kth.) 20-22/2011. (XII.1.) sz. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26/2011. számú. 2011. november 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 190-201/2011. (XI.30.sz. Kth.) 20-22/2011. (XII.1.) sz. rendelet"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú november 30-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2011. (XI.30.sz. Kth.) 20-22/2011. (XII.1.) sz. rendelet

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: november 30-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Kelemen Márk polgármester Csertő Attila képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Gyurkovics Balázsné képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő Szabó Sándor képviselő (8 fő) Igazoltan távol: Bodor József képviselő (1 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Papp Gézáné műszaki ügyintéző Meghívottak: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Németh Mariann művelődési ház vezető Szabó Marianna HSZK vezető Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen 8 fő képviselő jelen van. A polgármester megkérdezte a képviselőktől, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e módosító indítványuk. Mivel módosító indítvány nem hangzott el, ezért a kiküldött meghívó szerinti napirendet szavazásra bocsátotta. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el: 2

3 Közérdekű bejelentések N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester évi Víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 4. Kerekegyháza Város Önkormányzatának háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 5. Kerekegyháza Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának tárgyalása, rendezvényterv elfogadása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 6. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár évi célkitűzései és munkaterve Előadó: Németh Mariann intézményvezető 7. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítása, a társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 8. Kerekegyházi Városgazdasági Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítása, a társasági szerződésének módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 9. Közvilágítási lámpatest felszerelése a Kerekegyháza, Jász u. 19. számú lakóház előtt Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 10. Helyi Sportfejlesztési Koncepció tárgyalása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 11. Kerekegyháza Város Önkormányzata támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzatának módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 12. Tervezett öntözőcsatornán kikötő létesítése Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester 13. Tájékoztató a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 3

4 14. Tájékoztató a Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról Előadó: Ferencz Péter ügyvezető 15. Egyebek Közérdekű bejelentések Közérdekű bejelentés nem hangzott el. 1. Napirend tárgyalása Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta az előterjesztés támogatását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta. 190/2011. (XI.30.) sz. Kth. Beszámoló elfogadásáról Határozat Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a 143/2011. (VIII.22.), 145/2011. (VIII.22.) 151/2011. (IX.14.) 155/2011. (IX.14.) 157/2011. (IX.14.) 162/2011. (IX.28.), 173/2011. (X.26.) sz.163/2011. (IX.28.) 164/2011. (IX.28.) 165/2011. (IX.28.) 166/2011. (IX.28.) 167/2011. (IX.28.) 168/2011. (IX:28.) 171/2011. (IX.28.) 172/2011. (IX.28.) 176/2011. (X.26.)180/2011. (X.26.) 181/2011. (X.26.) 57/2011. (III.30.) sz. határozatok végrehajtásáról és a legfontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 2. Napirend tárgyalása Tárgy: évi Víz- és csatorna szolgáltatási díjak megállapítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete 4

5 Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza az ivóvíz és csatorna szolgáltatások díjemelésére tett javaslatot, figyelembe véve a Kormány szándékát, a jövő évi általános forgalmi adó kulcsának 2%-os emelésére. A Bácsvíz Zrt.-vel többszöri egyeztetés során megállapodtak abban, hogy az ÁFA kulcs emelkedése miatti terhet a szolgáltató átvállalja a lakosságtól, így az emelés mértékére 2,48 % lesz. Vincze Miklós jegyző elmondta, hogy a díjemelés mértékére tett javaslatot az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete is véleményezte, és azzal egyetértett. Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a víz és csatorna szolgáltatás díjainak elfogadását. Először szavazásra bocsátotta az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdoni érdekeltségében lévő vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díj alkalmazás feltételeiről rendelkező, az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a évre vonatkozóan a következők. a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban ÁFA nélkül: 5

6 Vízszolgáltatás A L A P D Í J Ft/hó Vízmérő mérete év NA (nem üdülőkörzetben) 137 NA 13 (üdülőkörzetben) 274 NA NA NA NA NA NA NA Alapdíjat a fogyasztási helyen beépített bekötési vízmérő után kell megfizetni. - A bekötési vízmérők és elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők estében a bekötési vízmérőre kell alapdíjat felszámítani a bekötési vízmérő mérete alapján - Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell alapdíj számlázásnál alapul venni. - Közkifolyóknál a beszerelt mérők mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni. b.) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági vízdíj ÁFA nélkül: Díj Szolgáltatás díja Ft/m év Ivóvízdíj (2) Az R. 2.. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: (4) Az (1) bekezdésben megállapított hatósági díjak korrekciója a 4. sz. mellékletben foglalt díjszámítási képlet szerint történik. 2. (1) Az R. 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Az R. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) Jelen rendelet a december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Jelen rendelet január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, december 1. 6

7 Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 1. melléklet a 20/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és Kerekegyháza Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) a fogyasztásfüggő vízdíjakról évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik: Kerekegyháza Város Önkormányzata a 20/2011.(XII.1.) számú rendeletével megállapította a évre érvényes hatósági vízdíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal a fogyasztásfüggő vízdíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg. A évre vonatkozó vízdíjat az alábbi táblázat tartalmazza: A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m év Lakossági, közületi vízdíj 230 A megállapodás évre érvényes, határozott idejű. Kecskemét, december Kerekegyháza, december... BÁCSVÍZ Zrt.. Kerekegyháza Város Önkormányzata 7

8 2. melléklet a 20/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 24/2006. (VIII. 21.) számú önkormányzati rendelethez A díjemelési index számítása: d v =( i * m + k + j) / (1- f) A díjak számítása: D n = D n0 * d v DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KÉPLETE ahol: D n a szolgáltatás díja (vízdíj) fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a tárgy időszakban D n0 a fajlagos fejlesztési hányaddal csökkentett szolgáltatási díj fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a bázis időszakban d v a díjemelés indexe i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe településenként, üzemegységenként egységes m a volumenváltozás hatása k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás j jövedelemkiegyenlítés mértéke f fejlesztési hányad a változódíjból származó árbevétel %-ában Inflációs tényező A szolgáltatási díjak számítása során az alábbi inflációs indexet javasoljuk: i = (0,15*Ie 0 + 0,35*Ib 0 + 0,5*Ii 0 ) ahol: i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe (lakosság, közület, vállalkozás), településenként, üzemegységenként egységes Ie 0 a villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás árának inflációs, a KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ib 0 a bruttó nominálbérek, keresetek KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ii 0 az ipari, belföldi termelői árak KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Költségváltozás A többletköltség díjemelési indexbe épülésének számítása: k=tk / (M *D 0 ) ahol: k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás, mely jogszabályi változás (pl. környezetterhelési, vízterhelési díj), illetve a BÁCSVÍZ Rt. tulajdonos 8

9 önkormányzatainak kezdeményezése alapján keletkező többlet költség (pl.: bérleti díj képlet feletti emelkedése új közműberuházások következtében). A költség beépül a következő év díjszámításának bázisába. TK a többlet költség ezer Ft-ban M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban D 0 a díjelőterjesztés időszakában érvényes az értékesített mennyiségekkel súlyozott víz, illetve csatornadíjak átlaga forintban Megj: a képlet többi eleméből adódóan a k értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A költségváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, csak akkor kell e mutatót alkalmazni, ha értéke 2,5 %-nál nagyobb mértékben téríti el a díjat ( k<0,975; vagy k>1,025). Volumenváltozás A volumenváltozás díjemelési indexbe épülésének számítása: m= M 0 / M ahol: m a volumenváltozás hatása M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban az értékesített víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a bázis időszakban M 0 Megj: a képlet többi eleméből adódóan m értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A volumenváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. A mutató figyelembe vétele kompenzálhatja a fogyasztás csökkenés hatását. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, a volumentől függő költségváltozást csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a volumen index abszolút értéke 2,5 %-nál nagyobb ( m<0,975; vagy m>1,025). Fejlesztési hányad A fejlesztési hányad nem képlettel, hanem a díj arányában meghatározott. A hányadot (f) településenként kell számításba venni. A fejlesztési hányadról az önkormányzat dönt. Ezt követően dr. Kelemen Márk polgármester szavazásra bocsátotta a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. 9

10 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezetének véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el: 1. (1) A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 34/2007. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak: Csatorna alapdíjak ÁFA nélkül: A L Csatornaszolgáltatás A P D Í J Ft/hó Vízmérő mérete év NA NA NA NA NA NA NA

11 NA b.) Fogyasztás mennyiségétől függő csatornadíj ÁFA nélkül: Díj Szolgáltatás díja Ft/m év Csatornadíj 282 (2) Az R. 2. -a kiegészül egy új (4) bekezdéssel: (4) Az (1) bekezdésben megállapított hatósági díjak korrekciója a 2. sz. mellékletben foglalt díjszámítási képlet szerint történik. 2. (1) Az R. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) Az R. kiegészül egy új 2 sz. melléklettel, amely jelen rendelet 2. sz. melléklete. 2. (3) Jelen rendelet a december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Jelen rendelet január 2. napján hatályát veszti. Kerekegyháza, december 1. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 11

12 1. melléklet a 21/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 34/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS a hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és Kerekegyháza Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a., képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) a fogyasztásfüggő csatornadíjakról évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik: Kerekegyháza Város Önkormányzata a 21/2011. (XII.1.) számú rendeletével megállapította a évre érvényes hatósági csatornadíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal a fogyasztásfüggő csatornadíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg. A évre vonatkozó csatornadíjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Szolgáltatás díja DÍJ Ft/m év Lakossági, közületi csatornadíj 244 A díj az ÁFA-t nem tartalmazza. A lakossági, közületi csatornadíj nem tartalmazza továbbá a évi LXXXIX. törvényben foglaltak szerint évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat. A megállapodás évre érvényes, határozott idejű. Kecskemét, december. Kerekegyháza, december. BÁCSVÍZ Zrt.. Kerekegyháza Város Önkormányzata 12

13 A díjemelési index számítása: d v =( i * m + k + j) / (1- f) A díjak számítása: D n = D n0 * d v 2. melléklet a 21/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 34/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelethez DÍJMEGÁLLAPÍTÁS KÉPLETE ahol: D n a szolgáltatás díja (csatornadíj) fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a tárgy időszakban D n0 a fajlagos fejlesztési hányaddal csökkentett szolgáltatási díj fogyasztói csoportonként Ft/m 3 -ben kifejezve a bázis időszakban d v a díjemelés indexe i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe településenként, üzemegységenként egységes m a volumenváltozás hatása k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás j jövedelemkiegyenlítés mértéke f fejlesztési hányad a változódíjból származó árbevétel %-ában Inflációs tényező A szolgáltatási díjak számítása során az alábbi inflációs indexet javasoljuk: i = (0,15*Ie 0 + 0,35*Ib 0 + 0,5*Ii 0 ) ahol: i a tárgyévi díjemelés inflációs indexe (lakosság, közület, vállalkozás), településenként, üzemegységenként egységes Ie 0 a villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás árának inflációs, a KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ib 0 a bruttó nominálbérek, keresetek KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Ii 0 az ipari, belföldi termelői árak KSH által a díjelőterjesztés időszakáig közzétett, legfrissebb, előző 12 hónapra vonatkozó tény indexe Költségváltozás A többletköltség díjemelési indexbe épülésének számítása: k=tk / (M *D 0 ) ahol: k egységnyi szolgáltatási díjra jutó többlet költségváltozás, mely jogszabályi változás (pl. környezetterhelési, vízterhelési díj), illetve a BÁCSVÍZ Rt. tulajdonos önkormányzatainak kezdeményezése alapján keletkező többlet költség (pl.: bérleti díj képlet feletti emelkedése új közműberuházások következtében). A költség beépül a következő év díjszámításának bázisába. TK a többlet költség ezer Ft-ban M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban 13

14 D 0 a díjelőterjesztés időszakában érvényes az értékesített mennyiségekkel súlyozott víz, illetve csatornadíjak átlaga forintban Megj: a képlet többi eleméből adódóan a k értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A költségváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, csak akkor kell e mutatót alkalmazni, ha értéke 2,5 %-nál nagyobb mértékben téríti el a díjat ( k<0,975; vagy k>1,025). Volumenváltozás A volumenváltozás díjemelési indexbe épülésének számítása: m= M 0 / M ahol: m a volumenváltozás hatása M a tervezett víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a tárgy időszakban az értékesített víz, illetve szennyvíz mennyiség (ezer m 3 -ben) a bázis időszakban M 0 Megj: a képlet többi eleméből adódóan m értékét is százalékos értékben kell kifejezni. A volumenváltozást településenként, üzemegységenként (díjkalkulációs egységenként) kell számításba venni. A mutató figyelembe vétele kompenzálhatja a fogyasztás csökkenés hatását. Annak érdekében, hogy csak a lényeges ezért indokolható változások hatása jelenjen meg, a volumentől függő költségváltozást csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a volumen index abszolút értéke 2,5 %-nál nagyobb ( m<0,975; vagy m>1,025). Fejlesztési hányad A fejlesztési hányad nem képlettel, hanem a díj arányában meghatározott. A hányadot (f) településenként kell számításba venni. A fejlesztési hányadról az önkormányzat dönt. 3. Napirend tárgyalása Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezet a korábban hozott Képviselő-testületi döntések átvezetését tartalmazza, melyet elfogadásra javasol. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester a költségvetés módosítását szavazásra bocsátott. 14

15 A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi rendeletet alkotta. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (5) bekezdése alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft ban határozza meg. 1)Költségvetési bevételek összegét ezer Ft 2)Költségvetési kiadások összegét ezer Ft 3)Költségvetési hiány összegét ezer Ft 4)Finanszírozási célú kiadások összegét ezer Ft 5)Költségvetés összesített hiányát ezer Ft-ban állapítja meg. 6)A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból Ft-tal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével ezer Ft összegben biztosítja 7)Az önkormányzat működési céltartaléka ezer Ft, felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft (2) R 2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 1) Személyi Juttatások ezer Ft 2) Munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft 3) Dologi kiadások ezer Ft 15

16 2. (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete, az R melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete, valamint az R melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet december 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző 16

17 1. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei évben ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód I. Működési bevételek eredeti ei. mód.ei. 1. Intézményi működési bevételek Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók (1.2.sz.melléklet) Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) Gépjárműadó Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel Hitelek összesen

18 Bevétel+Hitel összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 18

19 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben ezer Ft 2011.évi előirányzat Változás B E V É T E L E K mód.ei mód.ei I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz

20 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei Működési célú Fejlesztési célú X. Hitelek Működési célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú BEVÉTELEK ÖSSZESEN: melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2010. (II.11.). számú önkormányzati rendelethez 20

21 Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei Ft Jogcím eredeti változás mód.ei Normatív állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok 0 Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 0 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat 0 Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai és inform. Feladatok Összesen Normatív, kötött támogatás 0 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Szociális továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Összesen Önkormányzatot megillető SZJA megosztás 0 21

22 SZJA településre kimutatott SZJA jövedelemdiff. Mérséklés Összesen Mindösszesen:

23 4. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Lakossági közműfejlesztési támogatás ÖNHIKI Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) Összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatás és normatív SZJA részesedés ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Óvodáztatási támogatás Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Ápolási díj Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartásit ámogatás Sajátos nevelési igényű gyerm oktatás támogatása Osztályfőnöki pótlék támogatása Szociális célú gyermek étkeztetés Keresetkiegészítés/kompenzáció Gyógypedagógiai pótlék támogatása Összesen

24 6. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Gyermektartási díj megelőlegezése TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Könyvtár átvett pe Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Iskola alma fogyasztás támogatás LEADER nemzetközi e. műk. Támogatás Népszámlálás Működésre átvett bevételek összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés ezer Ft 2011.évi Módosított ei. Változás mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal Móra Ferenc Ált. Iskola Napközi Otthonos Óvoda Humánszolgáltató Központ Művelődési Ház és Könyvtár Összesen:

25 8. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Szennyvíz hozzájárulás Összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) eredeti ei. mód.ei. - Személyi Juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Működési céltartalék I Kiadások összesen

26 10. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai ezer Ft Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi Összesen je- cím Juttatás terhelő kiadás zet járulékok Változás V.mód évi évi eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Változás V.mód 2011.évi eredeti ei mód.ei. Változás V.mód 2011.évi eredeti ei mód.ei. Változás V.mód 1. Kerekegyháza Város Önk Polgármesteri Hivatal Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ÁROP Igazgatás Közvilágítás VKG Bölcsőde létesítés Vízgazdálkodás Piac Népszámlálás Háziorvosi alapellátás Labor Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Köztemető Környezet védelmi alap Móra Ferenc Általános Iskola

27 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk Iskolai Int.étk Munkahelyi étkeztetés COMENIUS Iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt Napközi ellátás TÁMOP tov.képzés Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés TÁMOP tov.képzés Humán Ellátó Szolgálat Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Katona József Művelődési Ház Művelődési Ház Könyvtár Ifjúsági klub Kerekegyerdő bölcsőde Kerekegyerdő bölcsőde

28 11. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár Rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Útravaló Ösztöndíj prgram Iskola alma program Lengyelországi sérültek támogatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen

29 12. melléklet a 22/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. mód.ei. TÖT támogatás Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog Belső Ellenőri Társulás KEOP Táborozás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés ezer Ft 2011.évi Módosított ei. Változás mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató központ Móra Ferenc Általános Iskola Összesen:

30 14. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása Saubermacher Kft-nek átadott pe Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Szennyvíz hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

31 16. melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód eredeti ei. mód.ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) Lakossági közműhozzájárulás Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen melléklet a 22/2011. (XII.1.) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai ezer Ft Megnevezés 2011.évi Változás V.mód Felújítás eredeti ei. mód.ei. Toronyóra helyreállítás Széchenyi utca felújítás Lakóingatlanaok felújítása Összesen Felhalmozás, beruházás Könyvelő program beszerzés Bem utca kialakítása Támogató szolgálat számítógépbeszerzés Tejüzem tervdokumentáció Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. számítógép beszerzés Jelzőrendsz. Házi segíts.ny. kerékpár beszerzés Nyomtató beszerzés közmunka Térfigyelőrendszer kialakítása Móczár síremlék állítás Új óvoda tervdokumentáció LEADER Kunpuszta temető térburkolat Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

4/2012. számú. 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet

4/2012. számú. 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012. (III.1.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 1554-2/2012. 4/2012. számú 2012. február 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 17-25/2012. (II.29.sz. Kth.) 5-10/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére 693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.)

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S

1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S 1105-2/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) sz. rendelet

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

(2) Az irányító szerv az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft ban határozza meg.

(2) Az irányító szerv az önkormányzat évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft ban határozza meg. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.) 16-18/2010. (IX.16.) sz.

16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.) 16-18/2010. (IX.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 11.515-2/2010. 16/2010. számú 2010. szeptember 15.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 169-190/2010. (IX.15.sz. Kth.)

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2009. (X. 22.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 12.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz.

23/2011. számú. 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.) 18-19/2011. (IX.29.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6502-2/2011. 23/2011. számú 2011. szeptember 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 159-171/2011. (IX.28.sz. Kth.)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben