OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára"

Átírás

1 Pálné Juhász Edit OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Kilencedik kiadás CELLDÖMÖLK, 2004 B/4-re: AP 116/9

2 Lektorálta MÉSZÁROS LAJOSNÉ Illusztrálta BÁRÁNY ZSUZSA Szerkesztette ESZTERGÁLYOS JENÔ A kiadó minden jogot fenntart. AP 116/9 Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18. Tel.: 95/ ; fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Média Color Kft., Gyôr

3 KEDVES KIS OLVASÓNK! Ez a Te Olvasónaplód. Írd ide a neved: Lapozd végig, ez a sok-sok érdekes feladat mind rád vár. Ne késlekedj! A következô olvasnivalókat ajánljuk az 1 2. osztályosoknak: Mesék, versek, mai történetek Az Ablak Zsiráf gyermeklexikon Benedek Elek: Szélike királykisasszony Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról Ezeket a mûveket neked külön-külön is bemutatjuk. Olvasd csak végig, milyen izgalmasak! Ha már a kezedben van a könyv, tedd mellé az Olvasónaplót is! Mire megoldod a feladatokat, lesz egy szép, színes emlékkönyved, és gazdagabb leszel sok-sok élménnyel. Kellemes szórakozást, jó munkát kíván: A szerzô és a szerkesztô 3

4 AZ ABLAK ZSIRÁF KÉPES GYERMEKLEXIKON A lexikonból érdekes és fontos dolgokat lehet megtudni az emberekrôl, állatokról, növényekrôl, országokról, gépekrôl stb. Ez a könyv sok mindent megmagyaráz. Egy-egy oldalon két hasábot találsz. Azt a szót, amelynek a magyarázatát megtalálod benne, címszónak nevezzük. A címszavak ábécésorrendben következnek egymás után. Ebben a lexikonban 1231 címszó van. 1. Írd le, milyen címszavakat találsz az Ablak Zsiráf 28. oldalán az 1. és 2. hasábban! 2. Keresd meg a lexikonban a mese címszót! a) Hányadik oldal, hányadik hasáb, hányadik címszava? oldal, hasáb, címszó b) Sorold fel, milyen szereplôi lehetnek egy mesének! 4

5 A HÁROM HANGYA Egy kis hangyát láttam. Talált egy búzaszemet. El akarta vinni, de nem bírta el. A búzaszem nagy volt, ô meg kicsi. Felmászott egy fûszálra. Körülnézett. Meglátta két társát. Odaszaladt hozzájuk. Gyertek, nézzétek, mit találtam! Odamentek mind a hárman. Vonszolni kezdték 1 a búzaszemet. Amit egy nem bírt, három elvégezte. (Népmese) 1 vonszolni kezdték = erôlködve, a földön húzva vitték 1. Húzd alá! Mit talált a hangya? Kikhez fordult segítségért? 2. Mondd el! Mi történt a búzaszemmel, amikor hárman cipelték? 3. Igaz (I)? Nem igaz (N)? A hangya nagyobb, mint a búzaszem. A búzaszem nagyobb, mint a hangya. Három hangya erôsebb, mint egy hangya. Egy hangya erôsebb, mint három hangya. 4. Mit jelent? A nagy teher is könnyû, ha sokan emelik. 5. Keresd meg a hangya szót az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban! Olvasd el a hangyáról szóló leírást! Mondd el saját szavaiddal is! 5

6 A RÓKA MEG A RÁK Azt mondta a róka a ráknak: Hallod-e, rák, fussunk versenyt! Jól van róka, én nem bánom! Eliramodott 1 a róka, a rák meg utána: ollójával belecsimpaszkodott 2 a róka farkába. Célba ért a róka, visszafordult, hátranézett, megcsóválta a farkát. A rák akkorra már eleresztette, talpra állt, és így szólt: Már régóta várlak. Ugyan hol maradtál? (Népmese) 1. Válaszd ki a helyes választ! Hogyan gyôzte le a rák a rókát? Húzd alá! A rák olyan gyorsan futott, hogy megelôzte a rókát. A rák felült a róka hátára, de az nem vette észre. A rák ollójával belecsimpaszkodott a róka farkába. 2. Húzd alá a mesében azokat a mondatokat, amelyek a képekhez tartoznak! 1 eliramodott = nagyon gyorsan futott 2 belecsimpaszkodott = belekapaszkodott, belefogódzott 6

7 A RÓKA ÉS A KACSÁK Egyszer a róka séta közben a tópartra ért. A tóban kacsák úszkáltak. Amint meglátta a róka a kacsákat, mindjárt kacsapecsenyére fájt a foga. Gondolkozott, hogyan foghatna meg csak egyet is. Tudta, hogy a kacsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott nekik: Gyertek csak közelebb, majd szép mesét mondok! Halljuk mi innen is felelték a kacsák, csak mondjad! De messze vagytok ám, nem tudok akkorát kiáltani. Jöjjön ki közületek egy, annak majd a fülébe súgom, az azután elmondja a többieknek. De okos jöjjön ám ki, mert a szamár elfelejti! A kacsák mind kijöttek a partra, mert mind okosnak tartotta magát. A róka azután, amelyik legközelebb volt hozzá, megfogta, a többi pedig szétrebbent 1. (Népmese) 1. Kik a mese szereplôi? Mondd el! 2. Hogyan járt túl a róka a kacsák eszén? 3. Húzd alá, milyenek voltak a kacsák! okosak, buták, hiúak, bátrak, kíváncsiak 4. Játsszátok el a mesét! 5. Mondd el, te hogyan viselkedtél volna a kacsák helyében? 6. Keresd ki a róka és a kacsa címszavakat az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban! Olvasd el a címszavak magyarázatát! Mondd el! 1 szétrebbent = szétrepült 7

8 RÓKA A KÚTBAN A róka elindult ennivalót keresni. Talált egy kutat. A kút vizében egy sárga sajtot látott. Jó lenne nekem ez a sajt gondolta. Beleült a vödörbe, lement a kútba. Ott lenn rájött, hogy nem sajt van a vízben, hanem a hold tükörképe. A róka most már szeretett volna kijönni a kútból. Mi lesz velem, ha reggel itt találnak az emberek? gondolta. Szerencsére arra jött a farkas. Amint odaért, belenézett a kútba. Adj nekem is a sajtból! kérte a rókát. Adok szívesen, csak ülj bele a vödörbe és gyere le! A farkas beleült a másik vödörbe és leszállt a kútba. Közben a róka meg felemelkedett. Gyorsan kiugrott a vödörbôl és elfutott. Az oktondi farkas pedig lent maradt a kútban. (Népmese) oktondi = buta, aki nem gondolkodik 1. Húzd alá! Mit látott a róka a kút vizében? Mi volt az valójában? Min gondolkodott a róka ezután? Hogyan mentette ki az oktondi farkas a rókát? 2. Mi a véleményed a róka viselkedésérôl? (Nem illik cserbenhagyni azt, aki segít rajtunk!) 3. Mondd el úgy a mesét, mintha te lettél volna a róka helyében! Utána úgy, hogy te vagy a farkas! 8 4. Gyakoroljátok szerepek szerint: mesélô, róka, farkas, majd játsszátok is el!

9 MADÁRETETÔ Cinkék, cinegék, feketerigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan-amilyen éneken-szerzett kenyerem. Csettegess, rigóm, járd a kerteket, jöjjetek, csókák, varjak, verebek: vendégül látok minden itt maradt, velünk telelô madarat. Terítve már patyolat abroszom, kenyeremet elétek morzsolom. Nem várok érte, nem kell félnetek, ordas télben ujjongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen sem voltak embertelenek. Kányádi Sándor 1. Tapsold el többször is a vers elsô sorának ritmusát! ( = hosszú, = rövid) 2. Kapcsold össze a rímpárokat! kerteket abroszom itt maradt félnetek morzsolom verebek éneket madarat 3. Megtalálod-e a madáretetô címszót az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban? 9

10 NEM MINDEN FEKETERIGÓ FEKETE A rigó fent ült a diófa tetején, és gyönyörûen énekelt. Szép fekete tollai voltak és aranylóan sárga csôre. Csak a hímek ilyenek. A tojók barnák, és a fiatal rigók ilyen színûek addig, amíg tollat nem váltanak. A fákra, bokrokra épített fészkekben 4-6 utódot nevelnek a szülôk. A fiókák kezdetben nem tudnak még repülni. Ott ülnek a bokor alatt, míg a tollaik egészen ki nem nônek. Sok-sok évvel ezelôtt minden feketerigó az erdôben élt. Az erdôk csökkenésével keresték fel a gyümölcsöskerteket. Rovarokkal, gilisztával, bogyókkal és gyümölccsel is táplálkoznak. Egy részük itt telel. Védett madár. (Schmidt Egon) 10

11 1. Írd a keretbe, igaz vagy hamis az állítás! A feketerigó az erdôben és a kertekben is él. Minden példány fekete. Odúban lakik. A rovarokat és a gyümölcsöt is megeszi. Védett madarunk. 2. Pótold a hiányzó betûket! A sz_lôk 4-6 fi_kát nev_lnek fel. Kezd_tben még nem t_dnak rep_lni. 3. Álló vonalkákkal tagold szavakra! Szépfeketetollaivoltak. 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonból a fészek címszót! Hányadik oldalon találtad meg? Húzd alá, milyen állatok építenek még fészket! egér, veréb, mókus, nyúl, ürge, gólya, darázs 11

12 Tarka, élô virágszirmok keringenek a napfényes réten. Különös lények ezek a színes szárnyú rovarok. Testük középsô részében lévô parányi izmaik viszonylag nagy felületû szárnylapokat mozgatnak, melyek gyors repülésre, irányváltoztatásra teszik képessé ôket. Szárnyaik az erekbe tóduló levegôtôl terülnek szét és merevednek meg. Rendkívül jó a szaglásuk és a tájékozódásuk. A LEPKÉK A nagy gonddal lerakott petékbôl kikelô utódok, a hernyók, egyáltalán nem hasonlítanak a szülôkhöz. Egyetlen gondjuk az evés. Átalakulás után válnak lepkévé. A kifejlett lepke nem táplálkozik, esetleg nyelvével csak nedveket szívogat. A virágról virágra libbenô lepkék nagy hasznot hajtanak a beporzással. Csak néhány éjjeli lepke hernyója okoz kárt. A nappali lepkék védelmet érdemelnek. Ne irtsuk tehát ôket! (Szindnainé Csete Ágnes) 12

13 1. Igaz vagy nem igaz? A lepkék nem okoznak kárt. Nagy szárnyaikkal lassan tudnak irányt változtatni. A petékbôl átalakulással fejlôdik ki a lepke. Jól tájékozódnak és a szaglásuk is fejlett. 2. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikbôl kiderül, hogyan válik alkalmassá szárnyuk a repülésre! 3. Pótold a hiányzó betûket! sz_rnyl_p_k_t á_a_a_u_á e_e_ô_ô_ b_p_rz_ss_l 4. Tagold szavakra a mondatot! Anappalilepkékvédelmetérdemelnek. 5. Kapcsold össze a lepkék képét a hozzá kapcsolódó szöveggel! Ritka csüngôlepke Szárnyai világoskék színûek, amelyeken élénkpiros foltok vannak. Potroha kissé szôrös. Arany-tûzlepke Színe aranyló vörös. Szárnyai szegélyén keskeny fekete csík van. Hátul fekete pettyek láthatók. Gyászlepke Cakkos szárnyain apró nyúlványok vannak. Nevét sötétbarna színérôl kapta, melyet halványkék és fehér keret szegélyez. 13

14 Mikor én iskolás gyerek voltam, de sok szép lepkét fogtam! Egyszer egy vén fa mohos tövében elnyomott az álom. Nem tudom, meddig aludtam, de mikor kinyitottam a szememet, azt hittem, még csak most kezdek álmodni. Egy hajításnyira tôlem, vadliliom kelyhében ott ült a pillangókirály. Piros bársonycsipkével szegett kék selyemszárnya kiterjesztve, nagy pörge bajusza tele virágmézzel. Szárnya égett, mint a tûz, ragyogott, mint a szivárvány. Valami tíz pille, mindenféle fajtájú, rajzott körülötte. Lábujjhegyen surrantam a liliombokor mögé. Reszketve kinyújtottam a kezemet. Ahogy visszahúztam, már benne volt a pillangókirály. A PILLANGÓK KIRÁLYA Repülvést mentem haza. Megvan, megvan! rohantam be a szobába nagy ujjongva. A húgom hörögve hánykolódott kis fehér ágyában. Arca olyan volt, mint a láng, pedig a nyitott ablakon tódult befelé a hûvös esti levegô. Felém fordította bágyadt szemét. Mi van meg? A pillangókirály. Hirtelen fölvillant a tekintete. Mutasd meg, bácsikám! Add nekem, bácsikám! A világ egyet fordult velem. De mikor olyan szívrehatóan könyörög. Hát nem szereted Margitkát? Nem adod ide? Nagyot sóhajtottam, és lesoványodott kezébe tettem a lepkét. 14

15 Nézte, nézte a gyönyörû teremtést, szelíden megsimogatta, aztán a tenyerébe fektette, és földobta a levegôbe. Eredj haza, szegény pillangókirály, a magad országába. Mért bántanálak téged, mikor te se bántasz senkit. Azt hittem, meghasad a szívem. Behúzódtam a sarokba. Margitkát elôvette a láz, sírt, kiabált, félrebeszélt, kis testét egyre jobban gyújtogatta a forróság. Hiába rakosgatták rá a jeges borogatást, de nem használt semmi. Magam maradtam a beteggel. Egyszerre valami zúgást hallok az ablak felôl. Odatekintek, hát látom ám, hogy visszajött a pillangókirály. De nem egyedül, hanem egész országával. Nagy pávaszemek, rókapillék, gyászpillék, tarka szárnyú szenderek százával jöttek, tódultak be az ablakon. Legelöl a koronás pillangókirály. Odaszálltak Margitka fölé, s harmatos szárnyukkal elkezdték legyezni, hûsíteni. A pillangókirály a szeme fölé repült, s addig legyezgette, cirógatta, míg szép csendesen le nem csukódott. Akkor aztán zümmögtek, búgtak szelíden, lágyan, s egyenként kirepültek az ablakon. Margitka nyugodtan, csendesen aludt. Reggelre nem volt semmi baja. Pár nap múlva már virágot is szedett anyukának. Én sohase mondtam el senkinek, mit láttam azon az éjszakán, de azóta többet sohase fogtam pillangót. (Móra Ferenc nyomán) 15

16 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Melyik a pillangók királya? Jelöld X-szel! 3. Húzd alá a helyes választ! Miért engedte el Margitka a pillangókirályt? Mert félt tôle. Nem akarta bántani. A testvérét akarta bosszantani vele. 4. Húzd alá a mondatban a kérdésre felelô választ! Sikerül megfogni a pillangókirályt. Margitka elengedte. A kislány nagyon beteg volt. A pillangók legyezgették. Mit sikerült megfogni? Mit csinált Margitka? Mi baja volt a kislánynak? Mit csináltak a pillangók? 5. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyek a pillangókirályt mutatják be! 6. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonból a lepke címszót! Hányadik oldalon találtad meg? Hogyan fejlôdik ki a lepke? Számozd meg! hernyó lepke pete 16

17 Benedek Elek ( ) SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY Székelyföldön, Kisbacon nevû falucskában született. Évszázados meséket, történeteket meséltek ott az emberek pihenés és munka közben egyaránt. Pesten tanárnak készült, de író lett belôle. Ô alapította a Cimbora címû irodalmi gyermeklapot ben munka közben érte a halál. Elek nagyapó hatalmas mesekincsébôl olvashatjátok ezt a gyûjteményt. AZ ARANYTOJÓ MADÁR 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Számozd meg a mondatokat az események sorrendjében! Elajándékozta a királynak. A madár visszarepült a fészekbe. A vadász megfogta az aranytojó madarat. Az udvarmester tanácsára szabadon engedte a király a madarat. 3. Fejezd be a mondatot! Ha a madár a fészkére vissza nem repült volna, MACKÓ ÚR MEG ORDAS KOMA 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Fordítsd le a maci halandzsanyelvét! Segítek egy kicsit. burgutargafargakargas: 17

18 3. Húzd alá, milyennek ismerte Mackó úr Ordas komát! bátor, szelíd, ideges, kedves, buta, okos, ravasz, figyelmes 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a farkas címszót! Igaz vagy hamis? Jelöld! A farkas ligetes domboldalakon él. 42 foga van. Ha nagyon éhes, az embert akkor sem támadja meg. 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Miért púpos a kecskebéka? A KECSKEBÉKÁK KIRÁLYA A BESZÉLÔ BARLANG 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Húzd alá a helyes választ! Az oroszlán azért felelt a barlang helyett, mert azt hitte, hogy beszél a barlang. tudta, hogy a barlang hívja a rókát. hallani akarta a saját hangját. 3. Kösd össze az állatok nevét a tulajdonságukkal! 18 telhetetlen ravasz oroszlán buta Rókáné asszony hiszékeny ötletes

19 PITYI PALKÓ 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Mit jelent Pityi Palkó neve? a) Okos Palkó b) Lusta Palkó c) Dolgos Palkó 3. Nyíllal jelöld, hogyan nô Palkó képzeletében a vagyona! tehén ló juh tyúk 4. Írd a képek alá a nevüket! A KUTYA, A MACSKA MEG AZ EGÉR 1. Igaz vagy hamis? A kutya a gomba miatt haragudott meg a macskára. Az egér elrágta a szerzôdést, ezért haragudott meg a kutya a macskára. Amióta a kutya haragszik a macskára, azóta eszi meg a macska az egeret. 2. Húzd alá a helyes választ! mestergerenda = szálka, léc, tartógerenda 19

20 A SZILVÁS GOMBÓC 1. Húzd alá a helyes választ! Hol tartották a lakomát? Hány vendéget hívott? Kik voltak ôk? királynál, gazdag embernél, földesúrnál százat, ötvenet, kettôt favágók, földesurak, hazugok 2. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a hazudik címszót! A hazudik ellentéte: 1. Keretezd be a szereplôk nevét! BOHÓKÁS MESE 2. Számozd meg a szavakat az események sorrendjében! elaludt fejbe vágta kinyargalt evett-ivott átkelt mulatott 3. Mit jelent a bohókás szó? Húzd alá! a) tréfás b) vidám c) igaz A TEVE MEG AZ EGÉR 1. Kösd össze az állatok nevét tulajdonságukkal! hencegô türelmes egér bûnbánó teve kíváncsi elnézô 2. Fejezd be a verset! 20 Esküszóval fogadom, Magam többre nem, mint amennyit ér egy kicsi.

21 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a teve címszót! Húzd át azt a szót, amelyik nem igaz! A teve Sokáig meg tud lenni Ismerünk emlôsállat, háziállat, vadállat. víz nélkül, táplálék nélkül, gazda nélkül. egypúpú, kétpúpú, hárompúpú tevét is. A KIS GÖMBÖC 1. Keretezd be, kiket kapott be a kis gömböc! 2. Húzd alá a mesékre jellemzô szereplôket! szegény ember, három lány, malac, tehén, kiskondás, ház 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az állatok kicsinyei címszót! Kösd össze a szülôket kicsinyeikkel! tyúk malac szamár csibe disznó gida medve csacsi ôz bocs 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Rajzold a keretbe, miket fognak! KÁKÁNBUKI halász vadász madarász 21

22 3. Jelöld a helyes választ! Kínálni vagy kérni kellett volna elôbb? a) Elôször a vadásznak kellett volna kérni az öreganyótól. b) Elôször az öreganyónak illett volna megkínálni a vadászt. 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Húzd alá a mondatba illô szót! ARANYKOCSI A királynak mindene volt már, csak nem volt még a) aranykakasa, b) aranyalmája, c) aranykocsija. Egy szegény ember azt mondta neki, hogy telik aranykocsira, ha a) a föld gazdagon terem, b) sok gabonát vet, c) jönnek a fagyosszentek. 3. Fejezd be a szólást! Májusi esô 1. Keretezd be a szereplôket! 2. Húzd alá, milyen mese! a) tündér, b) állat, c) tréfás AZ ÓRIÁS RÉPA 3. Sorold fel, milyen csodálatos dolgok történnek a mesében! 22

23 1. Húzd alá a választ a mesében! HÁZASODIK A DARU Hol lakott a daru és a kácsa? Miért akart megházasodni a daru? Mivel utasította el mindig a kácsa? 2. Miért nem illett össze a daru és a kácsa? daru lába szárnya repülése kácsa 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a daru címszót! Rajzold le a szó két különbözô jelentését! KUTYA SZERETNE LENNI 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Számozással rendezd sorba az eseményeket! Ismét ember szeretne lenni. A kamasz fiú kutya szeretne lenni. Ebédre és vacsorára kenyérhéjat kap. 3. Fejezd be a mondatot! Az ember legyen ember, a kutya legyen. 4. Húzd alá a szavak közül, melyik szó szerepel az elsô bekezdésben! ravasz, verejték, foltozott, kamasz, keverték, dolgozott 23

24 AFARKAS, A RÓKA, A NYÚL MEG A VARJÚ 1. Karikázd be a helyes választ! Ki szedte rá a farkast? a) a róka és a varjú b) a nyúl c) a varjú és a nyúl 2. Húzd alá a kérdésekre válaszoló állatneveket! a) Melyik állat húzta ki a farkast a verembôl? farkas, róka, nyúl, varjú b) Melyik állat szabadult ki fogságából ravaszsággal? farkas, róka, nyúl, varjú c) Melyik állat tudta átugrani a vermet? farkas, róka, nyúl, varjú d) Melyik állat nevét nem húztad még alá? farkas, róka, nyúl, varjú 3. Mit jelenthet ez a közmondás a farkas szerint? Cseberbôl vederbe került. FÉLSZ 1. Keretezd be a mese szereplôinek nevét! 2. Számozással rendezd sorba az eseményeket! A kutya neve: Félsz. Kiderül az igazság. Elveszik a király kutyája. 3. Találd ki, mit jelent az inas mondata! Azért küldött engem az, mondd meg nekem azt, minek hívják azt. 24

25 1. Keretezd be a szereplôk nevét! A NYULACSKA HARANGOCSKÁJA 2. Melyik láncszem hiányzik a mesébôl? harangocska fa balta víz bika vadász lába egér macska tejecske 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a harang címszót! Kapcsold össze a szópárokat! kicsi harang nagy csengettyû LUDAS MATYI 1. Húzd alá a mesében, kit ver el Matyi háromszor! 2. Írd be a négyzetbe, milyen álruhában páholja el az uraságot! 1. lókupec 2. ácsmester 3. doktor 3. Húzd át azt a szót, amely tartalmilag nem illik a sorba! Matyi jószágai: Matyi büntetése: Matyi álruhái: liba, pipe, csirke 25 botütés, 25 lehúzás, 25 guggolás orvos, ács, lótenyésztô 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a baromfi címszót! Igaz vagy hamis? A tyúk, a liba, a kacsa a baromfiudvarban él. Tollát nem használjuk fel semmire. Húsából pecsenyét készítünk. 25

26 A RÉGI MEG AZ ÚJ KULCS 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Kösd össze a szereplôket az eseményekkel! királyfi próbára teszi a királyfit oroszlán felismeri a kedvesét 12 vadász felismeri az álruhás lányokat fejér királykisasszony széttapossák a borsót 3. Mit jelentenek a királyfi üzenetében a kulcsok? új kulcs: régi kulcs: SZÉPIKE 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Miért szerette meg Szépike a csúf szörnyeteggé varázsolt királyfit? a) A szörnyeteg jóságos volt. b) Gazdagságot ígért Szépikének. c) Szépike tudta, hogy ô egy elvarázsolt királyfi. 3. Sorold fel, mibôl volt három a mesében! KÍGYÓS JANCSI 1. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Mit ígértek a szereplôk, akik megtartották szavukat? 26 a) Jancsi b) A kígyólány c) A kígyókirály

27 AZ ARANYPÁLCA 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Rajzold le, mit tudott a kis királyfi varázsolni az ajándékba kapott tárgyakkal! tündérkendô köpönyeg aranypálca 3. Jelöld a szavakat álló vonalakkal a mondatban! Jótéthelyébejótvárj! 1. Kapcsold össze a szavakat! fekete öregember kincses ember ôsz bojtárlegény A KINCSES BOJTÁR 2. Karikázd be a helyes választ! A kutyakölykök után mászott le a kisbojtár a) a barlangba, b) a pincébe, c) az odúba. A fekete ember rájuk akart ijeszteni, de ôk a) nem értették, b) nem ijedtek meg, c) nem kergették el. A mérhetetlen sok kincset a) megtartották, b) a királynak adták, c) elköltötték. 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a pásztor címszót! Kapcsold össze az állatot a pásztorával! juhász kanász csikós csordás ló tehén juh disznó 27

28 A CSILLAGSZEMÛ JUHÁSZ 1. Írd le, milyen szerepük van a történetben a következô élôlényeknek, dolgoknak! a) fehér medve b) ezüsterdô tíz óriás sündisznó aranyvár száz kaszával kirakott kút gyémánterdô 2. Hogyan szerzett országot a feleség mellé a csillagszemû juhász? 3. A Magyar népmesék címû rajzfilmsorozatban megtalálod ezt a mesét is. Nézzétek meg közösen! AZ ARANYSZÔRÛ BÁRÁNY 1. Számozd meg, milyen sorrendben ragadtak az emberek a bárányhoz! sütôasszony pap leány a falu népe 2. Húzd alá a szavak megfelelôjét! a) orozkodott = lélegzett, lopakodott, szagolt b) meggyaláz = megszid, megszól, megszégyenít 3. Mivel nevettette meg a juhászlegény a királylányt? 28

29 SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY 1. Kapcsold össze a szereplôk nevét és tulajdonságukat! Pótold a hiányzót! János királyfi Villámgyors Hegyhordó Péter Jótaláló Fúvó Szélike királykisasszony zömök ember nyilas ember gyönyörûségesen szép hosszú, vékony széles mellû serdülô legény 2. Válaszd ki a jelentések közül a mesébe legjobban illôt! pallérozódik = csiszolódik, fényesedik, mûvelôdik pozdorja = törmelék, hulladék, alkotórész 3. Mirôl árulkodik Villámgyors, Hegyhordó, Fúvó és Jótaláló neve? PRÜCSÖK 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Egészítsd ki a hiányos vázlatot! 1. A bíró lovai 2. A királynô gyûrûje Párosítsd az azonos jelentésû szavakat! kifundál elegyez silabizál megbeszél kitalál okoskodik 4. Tudod-e, mit készít a csizmadia? 29

30 1. Keretezd be a mese szereplôit! AZ ARANYLÚD 2. Melyik mese hasonlít ehhez a könyvben? 3. Számozással rendezd sorba, milyen próbákat kellett Tökfejnek kiállni! szárazon, vízen járó hajót szerezzen egye meg a kenyérhegyet igyon ki egy pince bort AZ ARANYVESSZÔ 1. Rendezd a betûket jól sorba, és a mese három szereplôjének nevét kapod! EIPTKE ÜÉTNDR RZSBTEÉE RÉDNÜTYNÁL 2. Húzd alá a helyes választ! Petike volt a szegény ember a) legkisebb fia, b) legnagyobb fia, c) legkedvesebb fia. A nyárfa ágacskája a csobogós kútban átváltozott a) ezüstvesszôvé, b) aranyvesszôvé, c) gyémántvesszôvé. Tündér Erzsébet felfogadta a) udvarmesternek, b) fôlovásznak, c) fôvadásznak. 3. Egészítsd ki a verset! Vidd el ezt az ágat, vidd el, sok hasznát veszed még, 30

31 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Igaz vagy hamis? VILÁGSZÉP SÁRKÁNY RÓZSA A királyfit a tündérkirálynô segítette célja elérésében. A sárkánykirállyal az ezüstréten vívtak meg. A királyfinak kétszer kellett legyôznie a sárkánykirályt. Világszép Sárkány Rózsa a királyfi felesége lett. 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a sárkány címszót! Asárkánynak feje van, lángot fúj és nagyon. Készíthetünk vékony falécekbôl és papírból is. 1. Keress olyan meséket, amelyben: a) három gyerek van, ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK b) három próbát kell kiállni, c) három veszéllyel kell szembenézni! 2. Neked melyik mese tetszett a legjobban? Miért? 31

32 Kormos István ( ) MESE VACKORRÓL, EGY PISZE KÖLYÖKMACKÓRÓL Kormos István Mosonszentmiklóson született. Az ottani dunántúli nyelv jellemzi mûveit. Elsô verseskötete 1974-ben jelent meg. Az égigérô fa, A tréfás mackók, A repülô osztály, az Ej, haj, csibekas, A muzsikás kismalac címû verses meséi a gyerekek népszerû olvasmányai lettek, akárcsak a pisze kölyökmackóról írt mesék. Meséit több nyelvre lefordították. Az ifjúság számára írt mûveiért József Attiladíjat kapott. I. rész Megismerünk egy pisze kölyökmackót 1. Milyen volt Vackor külseje? Egészítsd ki a szavakat! _ o o _, _ o o s és _ o _ o o _ 2. Húzd alá a helyes választ! A vackor vadon termô erdei vadkörte, szeder, vadalma. Mikor indult el Vackor kószálni? reggel alkonyatkor este Miért tévedt el? elvesztette társait besötétedett nem ismerte az utat 3. Hogyan végzôdött a kaland? 32

33 II. rész Vackor elindul az óvodába 1. Milyen Vackor orra? Egészítsd ki a szavakat! h _ r _ s, n _ v _ s, n _ v _ z _ t _ s 2. Húzd át, amelyik tartalmilag nem illik a sorba! reggelije: tejeskávé, édes málé, csalamádé, csokoládé, vackor reggelid: kakaó, vajas zsemle, párizsi, húsleves, sajt 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az óvoda címszót! Mit csinálnak a gyerekek az óvodában? Sorold fel! III. rész Vackor az óvodába érkezik 1. Írd le Vackor csoporttársainak nevét! 2. Hogyan ismerkedik Vackor az ajtóval? Kapcsold össze a szavakat! a kilincset az üveget a lábtörlôt a csengôt kerülgeti markolássza végignyalja karmolássza IV. rész Vackor bemutatkozik 1. Hogyan lép be Vackor az óvodába? Egészítsd ki a szavakat! _ i e _ e _, sz _ p _ g, sz _ p _ g 33

34 2. Te már iskolás vagy, könnyebb lesz bemutatkoznod! Neved: Korod: 3. Vackor mit árult el magáról? Hány éves? Hol született? Mi a kedvenc szórakozása? V. rész Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet 1. Milyen az óvoda? Egészítsd ki a szavakat! k _ ny _ s, f _ ny _ s, gy _ nggy _ l _ k _ s 2. Húzd alá a helyes választ! Mit csináltak a gyerekek az óvodában? a) énekeltek b) fára másztak c) vacsoráztak Mi a kedvenc étele Vackornak? a) a méz b) a vadkörte c) a málna Mi volt az ebéd az óvodában? húsleves, pörkölt, tökfôzelék, gombóc, nokedli, túrós rétes 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a mancs címszót! 34 Fejezd be a mondatot! A mancs a medve

35 VI. rész Vackor elalszik 1. Mit akart csinálni ebéd után Vackor? Egészítsd ki a mondatot! F _ r _ m _ szn _ v _ n _ j _! 2. Hányszor kérlelték, hogy aludjon végre? 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az álmodik, álom címszót! Igaz vagy hamis? Alvás közben néha képeket lát az ember. Amirôl álmodom, azt mindenki látja. Álmomban minden lehetséges. 4. Szerinted Vackor mirôl álmodhatott? VII. rész Betörik Vackor orra 1. Számozással rendezd sorba, hogyan botladozott a sötétben Vackor! lapogatva botorászva tapogatva kotorászva 2. Hogy hívják az orvost? 3. Mi lesz Vackorból a balesete után? Egészítsd ki a mondatot! _ e _ ö o ú _ ö ö a ó. 35

36 VIII. rész Vackor honvágyat érez 1. Rajzold le, mi minden jutott Vackor eszébe! 2. Hogyan játszott a csöpp medve? Másold le! IX. rész Vackor megtanul játszani 1. Írd le a játékok alá a nevüket! 2. Sorold fel, milyen játékokat ajánl az óvó néni Vackornak! 3. Ki tanítja meg Vackort játszani? Rakd össze a betûket! DMKSOOO MTYAI 36

37 X. rész Egy mulatságos tornaóra 1. Milyen gyakorlatokat végeznek az óvodások? Egészítsd ki a szavakat! t _ r _ k _ l _ s, ny _ j t _ z k _ d _ s, m _ sz _ s 2. Melyik gyakorlat tetszik legjobban Vackornak? 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a játék, játszik címszót! Válaszd ki a mondatba illôt! Játszani mindenki tud, akar, szeret. Játékból lehetek autó, egér, bármi. A játék kötelesség, szórakozás, unalmas. XI. rész Vackor elsô napossága 1. Mi volt Vackor vágya? Egészítsd ki a szavakat! _ a _ o e _ e e _ 2. Húzd alá a helyes szót! Melyik nap kapott feladatot Vackor? a) hétfôn b) kedden c) pénteken Milyen jel volt a napostáblán? a) napocska b) mézescsupor c) virág Hány bögrét tört el Vackor? a) egyet se b) kettôt c) négyet 37

38 3. Kapcsold össze a kifejezéseket a magyarázatukkal! szíve vágya elöljáró fôkolompos haszontalan semmirekellô óhaja, kívánsága XII. rész Doktor Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése 1. Mi szakította meg a gyermekek játékát? Egészítsd ki a szavakat! o o _ i _ i á _ a _ 2. Fejezd be a mondatokat! Amikor a doktor belépett, Vackor éppen Vackor orrát is XIII. rész Fölkerekedik az óvoda 1. Hová vitte a vonat az óvodásokat? 2. Számozd meg a nap eseményeit! fára mászás bújócska ebéd utazás 3. Fejezd be Vackor mondatát! Hóha, hó! M _ st m _ g _ szn _ v _ n _ j _! 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a tó címszót! Kapcsold össze a kettévágott mondatok részeit! Magyarország legnagyobb tava állóvíz. A tó vize A tónak körös-körül partja van. a Balaton. 38

39 XIV. rész Vackor fürdik a Balatonban 1. Mivel ébred aznap Vackor? Egészítsd ki a szavakat! M _ st f _ r _ dn _ v _ ln _ j _! 2. Mitôl félt Vackor? XV. rész Vackor medvést játszik 1. Mit építettek a gyerekek? Egészítsd ki a mondatot! E é é _ e _, _ é é _ e é a a o _. 2. Milyen dallal csalogatják ki a medvét a barlangból? XVI. rész Vackor levelet írat haza 1. Mikor ébredt fel a Balatonnál Vackor? Egészítsd ki a mondatot! R _ gg _ l h _ tk _ r. 2. Milyen eseményekrôl számol be levelében a kis medve? Írd le! 39

40 XVII. rész Hazatérés a Balatonról 1. Egészítsd ki Vackor búcsúszavait a Balatontól! Brumma, brumma, brumm, buborék! E it ú i é e _ e _ é _! XVIII. rész Vackor születésnapja 1. Milyen nevezetes nap van az óvodában? Egészítsd ki a szavakat! V_ ck _ r h _ t _ d _ k sz _ l _ t _ sn _ pj _ 2. Rajzold le, mivel köszöntik a gyerekek Vackort! Kováts Vicu 3. Neked mikor van a születésnapod? Varga Bence XIX. rész Mesék napja az óvodában 1. Kirôl szól az óvó néni meséje? Egészítsd ki a mondatot! Az a _ a a _ a á _ ó _ é _ a u _ á _ ó _. 2. Hány mesét hallottak a gyerekek összesen? XX. rész Vackor elbúcsúzik az óvodától Fejezd be a mondatokat! Holnap mi már nem jövünk az ó _ o _ á _ a. Jövôre ti is jöttök az _ sk _ l _ b _. 40

41 Tartalomjegyzék Kedves kis olvasónk!... 3 Az Ablak Zsiráf képes gyermeklexikon... 4 A három hangya (népmese)... 5 A róka meg a rák (népmese)... 6 A róka és a kacsák... 7 Róka a kútban (népmese)... 8 Madáretetô (Kányádi Sándor)... 9 Nem minden feketerigó fekete A lepkék A pillangók királya Szélike királykisasszony (Benedek Elek) Az aranytojó madár Mackó úr meg ordas koma A kecskebékák királya A beszélô barlang Tréfás mesék Pityi Palkó A kutya, a macska meg az egér A szilvás gombóc Bohókás mese A teve meg az egér A kis gömböc Kákánbuki Aranykocsi Az óriás répa Házasodik a daru Kutya szeretne lenni A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú Félsz A nyulacska harangocskája Ludas Matyi A régi meg az új kulcs Szépike Kígyós Jancsi Az aranypálca Akincses bojtár A csillagszemû juhász Az aranyszôrû bárány Szélike királykisasszony Prücsök Az aranylúd Az aranyvesszô Világszép Sárkány Rózsa Összefoglaló feladatok Mese vackorról, egy pisze kölyökmackóról (Kormos István) I. rész Megismerünk egy pisze kölyökmackót II. rész Vackor elindul az óvodába III. rész Vackor az óvodába érkezik IV. rész Vackor bemutatkozik V. rész Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet VI. rész Vackor elalszik VII. rész Betörik Vackor orra VIII. rész Vackor honvágyat érez IX. rész Vackor megtanul játszani X. rész Egy mulatságos tornaóra XI. rész Vackor elsô napossága XII. rész Doktor Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése XIII. rész Fölkerekedik az óvoda XIV. rész Vackor fürdik a Balatonban XV. rész Vackor medvést játszik XVI. rész Vackor levelet írat haza XVII. rész Hazatérés a Balatonról XVIII. rész Vackor születésnapja XIX. rész Mesék napja az óvodában XX. rész Vackor elbúcsúzik az óvodától... 40

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy ... Iskola neve, osztály:...

Olvasók királya. Pályázati lap. Név:... Cím:... Telefonszám vagy  ... Iskola neve, osztály:... Olvasók királya Pályázati lap Név:...... Cím:...... Telefonszám vagy e-mail:...... Iskola neve, osztály:...... 1 1. Békés Pál: A Félőlény A feladatok megoldásához olvasd el a meseregény első öt fejezetét!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park

Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Marica Bábszínház- Holnemvolt Park Játszók: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mária bábművészek Június 6. péntek 15.00 Vásárosdi (3-8 éveseknek) Játszók : Tatai Zsolt és Tatai Amál 15 perces bábelőadások. Belépő:

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Az ablak

Gárdonyi Géza. Az ablak Gárdonyi Géza Az ablak Egy tizenöt éves fiú is járt az iskolába. Daninak hívták. Leány is volt három olyan nagyocska. De azok mind vidámak voltak és kedvesek. Csak ez a Dani! Ült fakó arccal az első helyen,

Részletesebben

Gyûjtômunka! Keresd meg az Ablak zsiráf gyermeklexikonban a sport címszót! Olvasd el, írd le! Készíts rajzot egy futballmérkôzésrôl!

Gyûjtômunka! Keresd meg az Ablak zsiráf gyermeklexikonban a sport címszót! Olvasd el, írd le! Készíts rajzot egy futballmérkôzésrôl! Olvasd el a szavakat, majd mondj velük mondatokat! Ötöt írj is le! stadionban, válogatottat, sporttörténeti, futballgyôzelmek, csapatkapitánya, nyilvánította, becenevén, labdarúgó, Aranycsapat, kapitánya,

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 6. év f olyam Az iskola Név:...

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

Szövegek címe: A Dörmögő Dömötör márciusi számának tartalmából Forrás:

Szövegek címe: A Dörmögő Dömötör márciusi számának tartalmából Forrás: Szövegek címe: A Dörmögő Dömötör márciusi számának tartalmából Forrás: http://dormogo.semic.hu/ Szövegtípus: dokumentum/elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz,

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest!

6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 6. o. FELADATLAP Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió, Budapest! 1. forduló Az egész szottyos dili hat napja kezdődött, mikor a családom átment sivatagi tevekaravánba. Tényleg pont úgy néztünk ki, mint azok

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Élt egyszer egy nagyon szegény család. Olyan szegények voltak,

Élt egyszer egy nagyon szegény család. Olyan szegények voltak, A sarló, a kakas és a fehér rigó Francia népmese 1. rész Élt egyszer egy nagyon szegény család. Olyan szegények voltak, hogy majdnem mindig éheztek. Amikor este lefeküdtek, sohasem tudták, kerül-e másnap

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak

Az éjszaka csodái. KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Az éjszaka csodái KönyvtárMozi foglalkozás 3-4. osztályosoknak Idő: 45 perc Szükséges eszközök: toll, papír, összekevert vers, rím-memória kártyák, nagy csomagolópapír, zsírkréták, nagy papírra felírni

Részletesebben

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor

7 mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2015/ forduló Feladatsor Mese: Kicsi Jóska 1. Villámkérdések (Válaszoljatok röviden! ) 1. Ki mesélt a csodaforrásról? 2. Hol ültek, akik a mesét hallgatták? 3. Hol volt a csodaforrás? 4. Kit változtatott királlyá a csodaforrás?

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben