OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára"

Átírás

1 Pálné Juhász Edit OLVASÓNAPLÓ 1 2. osztály számára Kilencedik kiadás CELLDÖMÖLK, 2004 B/4-re: AP 116/9

2 Lektorálta MÉSZÁROS LAJOSNÉ Illusztrálta BÁRÁNY ZSUZSA Szerkesztette ESZTERGÁLYOS JENÔ A kiadó minden jogot fenntart. AP 116/9 Apáczai Kiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18. Tel.: 95/ ; fax: 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Média Color Kft., Gyôr

3 KEDVES KIS OLVASÓNK! Ez a Te Olvasónaplód. Írd ide a neved: Lapozd végig, ez a sok-sok érdekes feladat mind rád vár. Ne késlekedj! A következô olvasnivalókat ajánljuk az 1 2. osztályosoknak: Mesék, versek, mai történetek Az Ablak Zsiráf gyermeklexikon Benedek Elek: Szélike királykisasszony Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról Ezeket a mûveket neked külön-külön is bemutatjuk. Olvasd csak végig, milyen izgalmasak! Ha már a kezedben van a könyv, tedd mellé az Olvasónaplót is! Mire megoldod a feladatokat, lesz egy szép, színes emlékkönyved, és gazdagabb leszel sok-sok élménnyel. Kellemes szórakozást, jó munkát kíván: A szerzô és a szerkesztô 3

4 AZ ABLAK ZSIRÁF KÉPES GYERMEKLEXIKON A lexikonból érdekes és fontos dolgokat lehet megtudni az emberekrôl, állatokról, növényekrôl, országokról, gépekrôl stb. Ez a könyv sok mindent megmagyaráz. Egy-egy oldalon két hasábot találsz. Azt a szót, amelynek a magyarázatát megtalálod benne, címszónak nevezzük. A címszavak ábécésorrendben következnek egymás után. Ebben a lexikonban 1231 címszó van. 1. Írd le, milyen címszavakat találsz az Ablak Zsiráf 28. oldalán az 1. és 2. hasábban! 2. Keresd meg a lexikonban a mese címszót! a) Hányadik oldal, hányadik hasáb, hányadik címszava? oldal, hasáb, címszó b) Sorold fel, milyen szereplôi lehetnek egy mesének! 4

5 A HÁROM HANGYA Egy kis hangyát láttam. Talált egy búzaszemet. El akarta vinni, de nem bírta el. A búzaszem nagy volt, ô meg kicsi. Felmászott egy fûszálra. Körülnézett. Meglátta két társát. Odaszaladt hozzájuk. Gyertek, nézzétek, mit találtam! Odamentek mind a hárman. Vonszolni kezdték 1 a búzaszemet. Amit egy nem bírt, három elvégezte. (Népmese) 1 vonszolni kezdték = erôlködve, a földön húzva vitték 1. Húzd alá! Mit talált a hangya? Kikhez fordult segítségért? 2. Mondd el! Mi történt a búzaszemmel, amikor hárman cipelték? 3. Igaz (I)? Nem igaz (N)? A hangya nagyobb, mint a búzaszem. A búzaszem nagyobb, mint a hangya. Három hangya erôsebb, mint egy hangya. Egy hangya erôsebb, mint három hangya. 4. Mit jelent? A nagy teher is könnyû, ha sokan emelik. 5. Keresd meg a hangya szót az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban! Olvasd el a hangyáról szóló leírást! Mondd el saját szavaiddal is! 5

6 A RÓKA MEG A RÁK Azt mondta a róka a ráknak: Hallod-e, rák, fussunk versenyt! Jól van róka, én nem bánom! Eliramodott 1 a róka, a rák meg utána: ollójával belecsimpaszkodott 2 a róka farkába. Célba ért a róka, visszafordult, hátranézett, megcsóválta a farkát. A rák akkorra már eleresztette, talpra állt, és így szólt: Már régóta várlak. Ugyan hol maradtál? (Népmese) 1. Válaszd ki a helyes választ! Hogyan gyôzte le a rák a rókát? Húzd alá! A rák olyan gyorsan futott, hogy megelôzte a rókát. A rák felült a róka hátára, de az nem vette észre. A rák ollójával belecsimpaszkodott a róka farkába. 2. Húzd alá a mesében azokat a mondatokat, amelyek a képekhez tartoznak! 1 eliramodott = nagyon gyorsan futott 2 belecsimpaszkodott = belekapaszkodott, belefogódzott 6

7 A RÓKA ÉS A KACSÁK Egyszer a róka séta közben a tópartra ért. A tóban kacsák úszkáltak. Amint meglátta a róka a kacsákat, mindjárt kacsapecsenyére fájt a foga. Gondolkozott, hogyan foghatna meg csak egyet is. Tudta, hogy a kacsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott nekik: Gyertek csak közelebb, majd szép mesét mondok! Halljuk mi innen is felelték a kacsák, csak mondjad! De messze vagytok ám, nem tudok akkorát kiáltani. Jöjjön ki közületek egy, annak majd a fülébe súgom, az azután elmondja a többieknek. De okos jöjjön ám ki, mert a szamár elfelejti! A kacsák mind kijöttek a partra, mert mind okosnak tartotta magát. A róka azután, amelyik legközelebb volt hozzá, megfogta, a többi pedig szétrebbent 1. (Népmese) 1. Kik a mese szereplôi? Mondd el! 2. Hogyan járt túl a róka a kacsák eszén? 3. Húzd alá, milyenek voltak a kacsák! okosak, buták, hiúak, bátrak, kíváncsiak 4. Játsszátok el a mesét! 5. Mondd el, te hogyan viselkedtél volna a kacsák helyében? 6. Keresd ki a róka és a kacsa címszavakat az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban! Olvasd el a címszavak magyarázatát! Mondd el! 1 szétrebbent = szétrepült 7

8 RÓKA A KÚTBAN A róka elindult ennivalót keresni. Talált egy kutat. A kút vizében egy sárga sajtot látott. Jó lenne nekem ez a sajt gondolta. Beleült a vödörbe, lement a kútba. Ott lenn rájött, hogy nem sajt van a vízben, hanem a hold tükörképe. A róka most már szeretett volna kijönni a kútból. Mi lesz velem, ha reggel itt találnak az emberek? gondolta. Szerencsére arra jött a farkas. Amint odaért, belenézett a kútba. Adj nekem is a sajtból! kérte a rókát. Adok szívesen, csak ülj bele a vödörbe és gyere le! A farkas beleült a másik vödörbe és leszállt a kútba. Közben a róka meg felemelkedett. Gyorsan kiugrott a vödörbôl és elfutott. Az oktondi farkas pedig lent maradt a kútban. (Népmese) oktondi = buta, aki nem gondolkodik 1. Húzd alá! Mit látott a róka a kút vizében? Mi volt az valójában? Min gondolkodott a róka ezután? Hogyan mentette ki az oktondi farkas a rókát? 2. Mi a véleményed a róka viselkedésérôl? (Nem illik cserbenhagyni azt, aki segít rajtunk!) 3. Mondd el úgy a mesét, mintha te lettél volna a róka helyében! Utána úgy, hogy te vagy a farkas! 8 4. Gyakoroljátok szerepek szerint: mesélô, róka, farkas, majd játsszátok is el!

9 MADÁRETETÔ Cinkék, cinegék, feketerigók, megosztom veletek e fél cipót, megosztom az én olyan-amilyen éneken-szerzett kenyerem. Csettegess, rigóm, járd a kerteket, jöjjetek, csókák, varjak, verebek: vendégül látok minden itt maradt, velünk telelô madarat. Terítve már patyolat abroszom, kenyeremet elétek morzsolom. Nem várok érte, nem kell félnetek, ordas télben ujjongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen sem voltak embertelenek. Kányádi Sándor 1. Tapsold el többször is a vers elsô sorának ritmusát! ( = hosszú, = rövid) 2. Kapcsold össze a rímpárokat! kerteket abroszom itt maradt félnetek morzsolom verebek éneket madarat 3. Megtalálod-e a madáretetô címszót az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban? 9

10 NEM MINDEN FEKETERIGÓ FEKETE A rigó fent ült a diófa tetején, és gyönyörûen énekelt. Szép fekete tollai voltak és aranylóan sárga csôre. Csak a hímek ilyenek. A tojók barnák, és a fiatal rigók ilyen színûek addig, amíg tollat nem váltanak. A fákra, bokrokra épített fészkekben 4-6 utódot nevelnek a szülôk. A fiókák kezdetben nem tudnak még repülni. Ott ülnek a bokor alatt, míg a tollaik egészen ki nem nônek. Sok-sok évvel ezelôtt minden feketerigó az erdôben élt. Az erdôk csökkenésével keresték fel a gyümölcsöskerteket. Rovarokkal, gilisztával, bogyókkal és gyümölccsel is táplálkoznak. Egy részük itt telel. Védett madár. (Schmidt Egon) 10

11 1. Írd a keretbe, igaz vagy hamis az állítás! A feketerigó az erdôben és a kertekben is él. Minden példány fekete. Odúban lakik. A rovarokat és a gyümölcsöt is megeszi. Védett madarunk. 2. Pótold a hiányzó betûket! A sz_lôk 4-6 fi_kát nev_lnek fel. Kezd_tben még nem t_dnak rep_lni. 3. Álló vonalkákkal tagold szavakra! Szépfeketetollaivoltak. 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonból a fészek címszót! Hányadik oldalon találtad meg? Húzd alá, milyen állatok építenek még fészket! egér, veréb, mókus, nyúl, ürge, gólya, darázs 11

12 Tarka, élô virágszirmok keringenek a napfényes réten. Különös lények ezek a színes szárnyú rovarok. Testük középsô részében lévô parányi izmaik viszonylag nagy felületû szárnylapokat mozgatnak, melyek gyors repülésre, irányváltoztatásra teszik képessé ôket. Szárnyaik az erekbe tóduló levegôtôl terülnek szét és merevednek meg. Rendkívül jó a szaglásuk és a tájékozódásuk. A LEPKÉK A nagy gonddal lerakott petékbôl kikelô utódok, a hernyók, egyáltalán nem hasonlítanak a szülôkhöz. Egyetlen gondjuk az evés. Átalakulás után válnak lepkévé. A kifejlett lepke nem táplálkozik, esetleg nyelvével csak nedveket szívogat. A virágról virágra libbenô lepkék nagy hasznot hajtanak a beporzással. Csak néhány éjjeli lepke hernyója okoz kárt. A nappali lepkék védelmet érdemelnek. Ne irtsuk tehát ôket! (Szindnainé Csete Ágnes) 12

13 1. Igaz vagy nem igaz? A lepkék nem okoznak kárt. Nagy szárnyaikkal lassan tudnak irányt változtatni. A petékbôl átalakulással fejlôdik ki a lepke. Jól tájékozódnak és a szaglásuk is fejlett. 2. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikbôl kiderül, hogyan válik alkalmassá szárnyuk a repülésre! 3. Pótold a hiányzó betûket! sz_rnyl_p_k_t á_a_a_u_á e_e_ô_ô_ b_p_rz_ss_l 4. Tagold szavakra a mondatot! Anappalilepkékvédelmetérdemelnek. 5. Kapcsold össze a lepkék képét a hozzá kapcsolódó szöveggel! Ritka csüngôlepke Szárnyai világoskék színûek, amelyeken élénkpiros foltok vannak. Potroha kissé szôrös. Arany-tûzlepke Színe aranyló vörös. Szárnyai szegélyén keskeny fekete csík van. Hátul fekete pettyek láthatók. Gyászlepke Cakkos szárnyain apró nyúlványok vannak. Nevét sötétbarna színérôl kapta, melyet halványkék és fehér keret szegélyez. 13

14 Mikor én iskolás gyerek voltam, de sok szép lepkét fogtam! Egyszer egy vén fa mohos tövében elnyomott az álom. Nem tudom, meddig aludtam, de mikor kinyitottam a szememet, azt hittem, még csak most kezdek álmodni. Egy hajításnyira tôlem, vadliliom kelyhében ott ült a pillangókirály. Piros bársonycsipkével szegett kék selyemszárnya kiterjesztve, nagy pörge bajusza tele virágmézzel. Szárnya égett, mint a tûz, ragyogott, mint a szivárvány. Valami tíz pille, mindenféle fajtájú, rajzott körülötte. Lábujjhegyen surrantam a liliombokor mögé. Reszketve kinyújtottam a kezemet. Ahogy visszahúztam, már benne volt a pillangókirály. A PILLANGÓK KIRÁLYA Repülvést mentem haza. Megvan, megvan! rohantam be a szobába nagy ujjongva. A húgom hörögve hánykolódott kis fehér ágyában. Arca olyan volt, mint a láng, pedig a nyitott ablakon tódult befelé a hûvös esti levegô. Felém fordította bágyadt szemét. Mi van meg? A pillangókirály. Hirtelen fölvillant a tekintete. Mutasd meg, bácsikám! Add nekem, bácsikám! A világ egyet fordult velem. De mikor olyan szívrehatóan könyörög. Hát nem szereted Margitkát? Nem adod ide? Nagyot sóhajtottam, és lesoványodott kezébe tettem a lepkét. 14

15 Nézte, nézte a gyönyörû teremtést, szelíden megsimogatta, aztán a tenyerébe fektette, és földobta a levegôbe. Eredj haza, szegény pillangókirály, a magad országába. Mért bántanálak téged, mikor te se bántasz senkit. Azt hittem, meghasad a szívem. Behúzódtam a sarokba. Margitkát elôvette a láz, sírt, kiabált, félrebeszélt, kis testét egyre jobban gyújtogatta a forróság. Hiába rakosgatták rá a jeges borogatást, de nem használt semmi. Magam maradtam a beteggel. Egyszerre valami zúgást hallok az ablak felôl. Odatekintek, hát látom ám, hogy visszajött a pillangókirály. De nem egyedül, hanem egész országával. Nagy pávaszemek, rókapillék, gyászpillék, tarka szárnyú szenderek százával jöttek, tódultak be az ablakon. Legelöl a koronás pillangókirály. Odaszálltak Margitka fölé, s harmatos szárnyukkal elkezdték legyezni, hûsíteni. A pillangókirály a szeme fölé repült, s addig legyezgette, cirógatta, míg szép csendesen le nem csukódott. Akkor aztán zümmögtek, búgtak szelíden, lágyan, s egyenként kirepültek az ablakon. Margitka nyugodtan, csendesen aludt. Reggelre nem volt semmi baja. Pár nap múlva már virágot is szedett anyukának. Én sohase mondtam el senkinek, mit láttam azon az éjszakán, de azóta többet sohase fogtam pillangót. (Móra Ferenc nyomán) 15

16 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Melyik a pillangók királya? Jelöld X-szel! 3. Húzd alá a helyes választ! Miért engedte el Margitka a pillangókirályt? Mert félt tôle. Nem akarta bántani. A testvérét akarta bosszantani vele. 4. Húzd alá a mondatban a kérdésre felelô választ! Sikerül megfogni a pillangókirályt. Margitka elengedte. A kislány nagyon beteg volt. A pillangók legyezgették. Mit sikerült megfogni? Mit csinált Margitka? Mi baja volt a kislánynak? Mit csináltak a pillangók? 5. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyek a pillangókirályt mutatják be! 6. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonból a lepke címszót! Hányadik oldalon találtad meg? Hogyan fejlôdik ki a lepke? Számozd meg! hernyó lepke pete 16

17 Benedek Elek ( ) SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY Székelyföldön, Kisbacon nevû falucskában született. Évszázados meséket, történeteket meséltek ott az emberek pihenés és munka közben egyaránt. Pesten tanárnak készült, de író lett belôle. Ô alapította a Cimbora címû irodalmi gyermeklapot ben munka közben érte a halál. Elek nagyapó hatalmas mesekincsébôl olvashatjátok ezt a gyûjteményt. AZ ARANYTOJÓ MADÁR 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Számozd meg a mondatokat az események sorrendjében! Elajándékozta a királynak. A madár visszarepült a fészekbe. A vadász megfogta az aranytojó madarat. Az udvarmester tanácsára szabadon engedte a király a madarat. 3. Fejezd be a mondatot! Ha a madár a fészkére vissza nem repült volna, MACKÓ ÚR MEG ORDAS KOMA 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Fordítsd le a maci halandzsanyelvét! Segítek egy kicsit. burgutargafargakargas: 17

18 3. Húzd alá, milyennek ismerte Mackó úr Ordas komát! bátor, szelíd, ideges, kedves, buta, okos, ravasz, figyelmes 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a farkas címszót! Igaz vagy hamis? Jelöld! A farkas ligetes domboldalakon él. 42 foga van. Ha nagyon éhes, az embert akkor sem támadja meg. 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Miért púpos a kecskebéka? A KECSKEBÉKÁK KIRÁLYA A BESZÉLÔ BARLANG 1. Keretezd be a szereplôket a mesében! 2. Húzd alá a helyes választ! Az oroszlán azért felelt a barlang helyett, mert azt hitte, hogy beszél a barlang. tudta, hogy a barlang hívja a rókát. hallani akarta a saját hangját. 3. Kösd össze az állatok nevét a tulajdonságukkal! 18 telhetetlen ravasz oroszlán buta Rókáné asszony hiszékeny ötletes

19 PITYI PALKÓ 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Mit jelent Pityi Palkó neve? a) Okos Palkó b) Lusta Palkó c) Dolgos Palkó 3. Nyíllal jelöld, hogyan nô Palkó képzeletében a vagyona! tehén ló juh tyúk 4. Írd a képek alá a nevüket! A KUTYA, A MACSKA MEG AZ EGÉR 1. Igaz vagy hamis? A kutya a gomba miatt haragudott meg a macskára. Az egér elrágta a szerzôdést, ezért haragudott meg a kutya a macskára. Amióta a kutya haragszik a macskára, azóta eszi meg a macska az egeret. 2. Húzd alá a helyes választ! mestergerenda = szálka, léc, tartógerenda 19

20 A SZILVÁS GOMBÓC 1. Húzd alá a helyes választ! Hol tartották a lakomát? Hány vendéget hívott? Kik voltak ôk? királynál, gazdag embernél, földesúrnál százat, ötvenet, kettôt favágók, földesurak, hazugok 2. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a hazudik címszót! A hazudik ellentéte: 1. Keretezd be a szereplôk nevét! BOHÓKÁS MESE 2. Számozd meg a szavakat az események sorrendjében! elaludt fejbe vágta kinyargalt evett-ivott átkelt mulatott 3. Mit jelent a bohókás szó? Húzd alá! a) tréfás b) vidám c) igaz A TEVE MEG AZ EGÉR 1. Kösd össze az állatok nevét tulajdonságukkal! hencegô türelmes egér bûnbánó teve kíváncsi elnézô 2. Fejezd be a verset! 20 Esküszóval fogadom, Magam többre nem, mint amennyit ér egy kicsi.

21 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a teve címszót! Húzd át azt a szót, amelyik nem igaz! A teve Sokáig meg tud lenni Ismerünk emlôsállat, háziállat, vadállat. víz nélkül, táplálék nélkül, gazda nélkül. egypúpú, kétpúpú, hárompúpú tevét is. A KIS GÖMBÖC 1. Keretezd be, kiket kapott be a kis gömböc! 2. Húzd alá a mesékre jellemzô szereplôket! szegény ember, három lány, malac, tehén, kiskondás, ház 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az állatok kicsinyei címszót! Kösd össze a szülôket kicsinyeikkel! tyúk malac szamár csibe disznó gida medve csacsi ôz bocs 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Rajzold a keretbe, miket fognak! KÁKÁNBUKI halász vadász madarász 21

22 3. Jelöld a helyes választ! Kínálni vagy kérni kellett volna elôbb? a) Elôször a vadásznak kellett volna kérni az öreganyótól. b) Elôször az öreganyónak illett volna megkínálni a vadászt. 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Húzd alá a mondatba illô szót! ARANYKOCSI A királynak mindene volt már, csak nem volt még a) aranykakasa, b) aranyalmája, c) aranykocsija. Egy szegény ember azt mondta neki, hogy telik aranykocsira, ha a) a föld gazdagon terem, b) sok gabonát vet, c) jönnek a fagyosszentek. 3. Fejezd be a szólást! Májusi esô 1. Keretezd be a szereplôket! 2. Húzd alá, milyen mese! a) tündér, b) állat, c) tréfás AZ ÓRIÁS RÉPA 3. Sorold fel, milyen csodálatos dolgok történnek a mesében! 22

23 1. Húzd alá a választ a mesében! HÁZASODIK A DARU Hol lakott a daru és a kácsa? Miért akart megházasodni a daru? Mivel utasította el mindig a kácsa? 2. Miért nem illett össze a daru és a kácsa? daru lába szárnya repülése kácsa 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a daru címszót! Rajzold le a szó két különbözô jelentését! KUTYA SZERETNE LENNI 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Számozással rendezd sorba az eseményeket! Ismét ember szeretne lenni. A kamasz fiú kutya szeretne lenni. Ebédre és vacsorára kenyérhéjat kap. 3. Fejezd be a mondatot! Az ember legyen ember, a kutya legyen. 4. Húzd alá a szavak közül, melyik szó szerepel az elsô bekezdésben! ravasz, verejték, foltozott, kamasz, keverték, dolgozott 23

24 AFARKAS, A RÓKA, A NYÚL MEG A VARJÚ 1. Karikázd be a helyes választ! Ki szedte rá a farkast? a) a róka és a varjú b) a nyúl c) a varjú és a nyúl 2. Húzd alá a kérdésekre válaszoló állatneveket! a) Melyik állat húzta ki a farkast a verembôl? farkas, róka, nyúl, varjú b) Melyik állat szabadult ki fogságából ravaszsággal? farkas, róka, nyúl, varjú c) Melyik állat tudta átugrani a vermet? farkas, róka, nyúl, varjú d) Melyik állat nevét nem húztad még alá? farkas, róka, nyúl, varjú 3. Mit jelenthet ez a közmondás a farkas szerint? Cseberbôl vederbe került. FÉLSZ 1. Keretezd be a mese szereplôinek nevét! 2. Számozással rendezd sorba az eseményeket! A kutya neve: Félsz. Kiderül az igazság. Elveszik a király kutyája. 3. Találd ki, mit jelent az inas mondata! Azért küldött engem az, mondd meg nekem azt, minek hívják azt. 24

25 1. Keretezd be a szereplôk nevét! A NYULACSKA HARANGOCSKÁJA 2. Melyik láncszem hiányzik a mesébôl? harangocska fa balta víz bika vadász lába egér macska tejecske 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a harang címszót! Kapcsold össze a szópárokat! kicsi harang nagy csengettyû LUDAS MATYI 1. Húzd alá a mesében, kit ver el Matyi háromszor! 2. Írd be a négyzetbe, milyen álruhában páholja el az uraságot! 1. lókupec 2. ácsmester 3. doktor 3. Húzd át azt a szót, amely tartalmilag nem illik a sorba! Matyi jószágai: Matyi büntetése: Matyi álruhái: liba, pipe, csirke 25 botütés, 25 lehúzás, 25 guggolás orvos, ács, lótenyésztô 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a baromfi címszót! Igaz vagy hamis? A tyúk, a liba, a kacsa a baromfiudvarban él. Tollát nem használjuk fel semmire. Húsából pecsenyét készítünk. 25

26 A RÉGI MEG AZ ÚJ KULCS 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Kösd össze a szereplôket az eseményekkel! királyfi próbára teszi a királyfit oroszlán felismeri a kedvesét 12 vadász felismeri az álruhás lányokat fejér királykisasszony széttapossák a borsót 3. Mit jelentenek a királyfi üzenetében a kulcsok? új kulcs: régi kulcs: SZÉPIKE 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Miért szerette meg Szépike a csúf szörnyeteggé varázsolt királyfit? a) A szörnyeteg jóságos volt. b) Gazdagságot ígért Szépikének. c) Szépike tudta, hogy ô egy elvarázsolt királyfi. 3. Sorold fel, mibôl volt három a mesében! KÍGYÓS JANCSI 1. Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Mit ígértek a szereplôk, akik megtartották szavukat? 26 a) Jancsi b) A kígyólány c) A kígyókirály

27 AZ ARANYPÁLCA 1. Keretezd be a szereplôk nevét! 2. Rajzold le, mit tudott a kis királyfi varázsolni az ajándékba kapott tárgyakkal! tündérkendô köpönyeg aranypálca 3. Jelöld a szavakat álló vonalakkal a mondatban! Jótéthelyébejótvárj! 1. Kapcsold össze a szavakat! fekete öregember kincses ember ôsz bojtárlegény A KINCSES BOJTÁR 2. Karikázd be a helyes választ! A kutyakölykök után mászott le a kisbojtár a) a barlangba, b) a pincébe, c) az odúba. A fekete ember rájuk akart ijeszteni, de ôk a) nem értették, b) nem ijedtek meg, c) nem kergették el. A mérhetetlen sok kincset a) megtartották, b) a királynak adták, c) elköltötték. 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a pásztor címszót! Kapcsold össze az állatot a pásztorával! juhász kanász csikós csordás ló tehén juh disznó 27

28 A CSILLAGSZEMÛ JUHÁSZ 1. Írd le, milyen szerepük van a történetben a következô élôlényeknek, dolgoknak! a) fehér medve b) ezüsterdô tíz óriás sündisznó aranyvár száz kaszával kirakott kút gyémánterdô 2. Hogyan szerzett országot a feleség mellé a csillagszemû juhász? 3. A Magyar népmesék címû rajzfilmsorozatban megtalálod ezt a mesét is. Nézzétek meg közösen! AZ ARANYSZÔRÛ BÁRÁNY 1. Számozd meg, milyen sorrendben ragadtak az emberek a bárányhoz! sütôasszony pap leány a falu népe 2. Húzd alá a szavak megfelelôjét! a) orozkodott = lélegzett, lopakodott, szagolt b) meggyaláz = megszid, megszól, megszégyenít 3. Mivel nevettette meg a juhászlegény a királylányt? 28

29 SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY 1. Kapcsold össze a szereplôk nevét és tulajdonságukat! Pótold a hiányzót! János királyfi Villámgyors Hegyhordó Péter Jótaláló Fúvó Szélike királykisasszony zömök ember nyilas ember gyönyörûségesen szép hosszú, vékony széles mellû serdülô legény 2. Válaszd ki a jelentések közül a mesébe legjobban illôt! pallérozódik = csiszolódik, fényesedik, mûvelôdik pozdorja = törmelék, hulladék, alkotórész 3. Mirôl árulkodik Villámgyors, Hegyhordó, Fúvó és Jótaláló neve? PRÜCSÖK 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Egészítsd ki a hiányos vázlatot! 1. A bíró lovai 2. A királynô gyûrûje Párosítsd az azonos jelentésû szavakat! kifundál elegyez silabizál megbeszél kitalál okoskodik 4. Tudod-e, mit készít a csizmadia? 29

30 1. Keretezd be a mese szereplôit! AZ ARANYLÚD 2. Melyik mese hasonlít ehhez a könyvben? 3. Számozással rendezd sorba, milyen próbákat kellett Tökfejnek kiállni! szárazon, vízen járó hajót szerezzen egye meg a kenyérhegyet igyon ki egy pince bort AZ ARANYVESSZÔ 1. Rendezd a betûket jól sorba, és a mese három szereplôjének nevét kapod! EIPTKE ÜÉTNDR RZSBTEÉE RÉDNÜTYNÁL 2. Húzd alá a helyes választ! Petike volt a szegény ember a) legkisebb fia, b) legnagyobb fia, c) legkedvesebb fia. A nyárfa ágacskája a csobogós kútban átváltozott a) ezüstvesszôvé, b) aranyvesszôvé, c) gyémántvesszôvé. Tündér Erzsébet felfogadta a) udvarmesternek, b) fôlovásznak, c) fôvadásznak. 3. Egészítsd ki a verset! Vidd el ezt az ágat, vidd el, sok hasznát veszed még, 30

31 1. Keretezd be a mese szereplôit! 2. Igaz vagy hamis? VILÁGSZÉP SÁRKÁNY RÓZSA A királyfit a tündérkirálynô segítette célja elérésében. A sárkánykirállyal az ezüstréten vívtak meg. A királyfinak kétszer kellett legyôznie a sárkánykirályt. Világszép Sárkány Rózsa a királyfi felesége lett. 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a sárkány címszót! Asárkánynak feje van, lángot fúj és nagyon. Készíthetünk vékony falécekbôl és papírból is. 1. Keress olyan meséket, amelyben: a) három gyerek van, ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK b) három próbát kell kiállni, c) három veszéllyel kell szembenézni! 2. Neked melyik mese tetszett a legjobban? Miért? 31

32 Kormos István ( ) MESE VACKORRÓL, EGY PISZE KÖLYÖKMACKÓRÓL Kormos István Mosonszentmiklóson született. Az ottani dunántúli nyelv jellemzi mûveit. Elsô verseskötete 1974-ben jelent meg. Az égigérô fa, A tréfás mackók, A repülô osztály, az Ej, haj, csibekas, A muzsikás kismalac címû verses meséi a gyerekek népszerû olvasmányai lettek, akárcsak a pisze kölyökmackóról írt mesék. Meséit több nyelvre lefordították. Az ifjúság számára írt mûveiért József Attiladíjat kapott. I. rész Megismerünk egy pisze kölyökmackót 1. Milyen volt Vackor külseje? Egészítsd ki a szavakat! _ o o _, _ o o s és _ o _ o o _ 2. Húzd alá a helyes választ! A vackor vadon termô erdei vadkörte, szeder, vadalma. Mikor indult el Vackor kószálni? reggel alkonyatkor este Miért tévedt el? elvesztette társait besötétedett nem ismerte az utat 3. Hogyan végzôdött a kaland? 32

33 II. rész Vackor elindul az óvodába 1. Milyen Vackor orra? Egészítsd ki a szavakat! h _ r _ s, n _ v _ s, n _ v _ z _ t _ s 2. Húzd át, amelyik tartalmilag nem illik a sorba! reggelije: tejeskávé, édes málé, csalamádé, csokoládé, vackor reggelid: kakaó, vajas zsemle, párizsi, húsleves, sajt 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az óvoda címszót! Mit csinálnak a gyerekek az óvodában? Sorold fel! III. rész Vackor az óvodába érkezik 1. Írd le Vackor csoporttársainak nevét! 2. Hogyan ismerkedik Vackor az ajtóval? Kapcsold össze a szavakat! a kilincset az üveget a lábtörlôt a csengôt kerülgeti markolássza végignyalja karmolássza IV. rész Vackor bemutatkozik 1. Hogyan lép be Vackor az óvodába? Egészítsd ki a szavakat! _ i e _ e _, sz _ p _ g, sz _ p _ g 33

34 2. Te már iskolás vagy, könnyebb lesz bemutatkoznod! Neved: Korod: 3. Vackor mit árult el magáról? Hány éves? Hol született? Mi a kedvenc szórakozása? V. rész Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet 1. Milyen az óvoda? Egészítsd ki a szavakat! k _ ny _ s, f _ ny _ s, gy _ nggy _ l _ k _ s 2. Húzd alá a helyes választ! Mit csináltak a gyerekek az óvodában? a) énekeltek b) fára másztak c) vacsoráztak Mi a kedvenc étele Vackornak? a) a méz b) a vadkörte c) a málna Mi volt az ebéd az óvodában? húsleves, pörkölt, tökfôzelék, gombóc, nokedli, túrós rétes 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a mancs címszót! 34 Fejezd be a mondatot! A mancs a medve

35 VI. rész Vackor elalszik 1. Mit akart csinálni ebéd után Vackor? Egészítsd ki a mondatot! F _ r _ m _ szn _ v _ n _ j _! 2. Hányszor kérlelték, hogy aludjon végre? 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban az álmodik, álom címszót! Igaz vagy hamis? Alvás közben néha képeket lát az ember. Amirôl álmodom, azt mindenki látja. Álmomban minden lehetséges. 4. Szerinted Vackor mirôl álmodhatott? VII. rész Betörik Vackor orra 1. Számozással rendezd sorba, hogyan botladozott a sötétben Vackor! lapogatva botorászva tapogatva kotorászva 2. Hogy hívják az orvost? 3. Mi lesz Vackorból a balesete után? Egészítsd ki a mondatot! _ e _ ö o ú _ ö ö a ó. 35

36 VIII. rész Vackor honvágyat érez 1. Rajzold le, mi minden jutott Vackor eszébe! 2. Hogyan játszott a csöpp medve? Másold le! IX. rész Vackor megtanul játszani 1. Írd le a játékok alá a nevüket! 2. Sorold fel, milyen játékokat ajánl az óvó néni Vackornak! 3. Ki tanítja meg Vackort játszani? Rakd össze a betûket! DMKSOOO MTYAI 36

37 X. rész Egy mulatságos tornaóra 1. Milyen gyakorlatokat végeznek az óvodások? Egészítsd ki a szavakat! t _ r _ k _ l _ s, ny _ j t _ z k _ d _ s, m _ sz _ s 2. Melyik gyakorlat tetszik legjobban Vackornak? 3. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a játék, játszik címszót! Válaszd ki a mondatba illôt! Játszani mindenki tud, akar, szeret. Játékból lehetek autó, egér, bármi. A játék kötelesség, szórakozás, unalmas. XI. rész Vackor elsô napossága 1. Mi volt Vackor vágya? Egészítsd ki a szavakat! _ a _ o e _ e e _ 2. Húzd alá a helyes szót! Melyik nap kapott feladatot Vackor? a) hétfôn b) kedden c) pénteken Milyen jel volt a napostáblán? a) napocska b) mézescsupor c) virág Hány bögrét tört el Vackor? a) egyet se b) kettôt c) négyet 37

38 3. Kapcsold össze a kifejezéseket a magyarázatukkal! szíve vágya elöljáró fôkolompos haszontalan semmirekellô óhaja, kívánsága XII. rész Doktor Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése 1. Mi szakította meg a gyermekek játékát? Egészítsd ki a szavakat! o o _ i _ i á _ a _ 2. Fejezd be a mondatokat! Amikor a doktor belépett, Vackor éppen Vackor orrát is XIII. rész Fölkerekedik az óvoda 1. Hová vitte a vonat az óvodásokat? 2. Számozd meg a nap eseményeit! fára mászás bújócska ebéd utazás 3. Fejezd be Vackor mondatát! Hóha, hó! M _ st m _ g _ szn _ v _ n _ j _! 4. Keresd ki az Ablak Zsiráf gyermeklexikonban a tó címszót! Kapcsold össze a kettévágott mondatok részeit! Magyarország legnagyobb tava állóvíz. A tó vize A tónak körös-körül partja van. a Balaton. 38

39 XIV. rész Vackor fürdik a Balatonban 1. Mivel ébred aznap Vackor? Egészítsd ki a szavakat! M _ st f _ r _ dn _ v _ ln _ j _! 2. Mitôl félt Vackor? XV. rész Vackor medvést játszik 1. Mit építettek a gyerekek? Egészítsd ki a mondatot! E é é _ e _, _ é é _ e é a a o _. 2. Milyen dallal csalogatják ki a medvét a barlangból? XVI. rész Vackor levelet írat haza 1. Mikor ébredt fel a Balatonnál Vackor? Egészítsd ki a mondatot! R _ gg _ l h _ tk _ r. 2. Milyen eseményekrôl számol be levelében a kis medve? Írd le! 39

40 XVII. rész Hazatérés a Balatonról 1. Egészítsd ki Vackor búcsúszavait a Balatontól! Brumma, brumma, brumm, buborék! E it ú i é e _ e _ é _! XVIII. rész Vackor születésnapja 1. Milyen nevezetes nap van az óvodában? Egészítsd ki a szavakat! V_ ck _ r h _ t _ d _ k sz _ l _ t _ sn _ pj _ 2. Rajzold le, mivel köszöntik a gyerekek Vackort! Kováts Vicu 3. Neked mikor van a születésnapod? Varga Bence XIX. rész Mesék napja az óvodában 1. Kirôl szól az óvó néni meséje? Egészítsd ki a mondatot! Az a _ a a _ a á _ ó _ é _ a u _ á _ ó _. 2. Hány mesét hallottak a gyerekek összesen? XX. rész Vackor elbúcsúzik az óvodától Fejezd be a mondatokat! Holnap mi már nem jövünk az ó _ o _ á _ a. Jövôre ti is jöttök az _ sk _ l _ b _. 40

41 Tartalomjegyzék Kedves kis olvasónk!... 3 Az Ablak Zsiráf képes gyermeklexikon... 4 A három hangya (népmese)... 5 A róka meg a rák (népmese)... 6 A róka és a kacsák... 7 Róka a kútban (népmese)... 8 Madáretetô (Kányádi Sándor)... 9 Nem minden feketerigó fekete A lepkék A pillangók királya Szélike királykisasszony (Benedek Elek) Az aranytojó madár Mackó úr meg ordas koma A kecskebékák királya A beszélô barlang Tréfás mesék Pityi Palkó A kutya, a macska meg az egér A szilvás gombóc Bohókás mese A teve meg az egér A kis gömböc Kákánbuki Aranykocsi Az óriás répa Házasodik a daru Kutya szeretne lenni A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú Félsz A nyulacska harangocskája Ludas Matyi A régi meg az új kulcs Szépike Kígyós Jancsi Az aranypálca Akincses bojtár A csillagszemû juhász Az aranyszôrû bárány Szélike királykisasszony Prücsök Az aranylúd Az aranyvesszô Világszép Sárkány Rózsa Összefoglaló feladatok Mese vackorról, egy pisze kölyökmackóról (Kormos István) I. rész Megismerünk egy pisze kölyökmackót II. rész Vackor elindul az óvodába III. rész Vackor az óvodába érkezik IV. rész Vackor bemutatkozik V. rész Vackor megmondja, hogy nem szereti a mézet VI. rész Vackor elalszik VII. rész Betörik Vackor orra VIII. rész Vackor honvágyat érez IX. rész Vackor megtanul játszani X. rész Egy mulatságos tornaóra XI. rész Vackor elsô napossága XII. rész Doktor Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése XIII. rész Fölkerekedik az óvoda XIV. rész Vackor fürdik a Balatonban XV. rész Vackor medvést játszik XVI. rész Vackor levelet írat haza XVII. rész Hazatérés a Balatonról XVIII. rész Vackor születésnapja XIX. rész Mesék napja az óvodában XX. rész Vackor elbúcsúzik az óvodától... 40

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Tél. Mit hozott a postás?

Tél. Mit hozott a postás? Tél Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék, verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a szánkót. Áll már a hóember

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011

Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011 Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011 Kedvenc állatmesém A program nem jött volna létre támogatóink nélkül: Megyei Könyvtár A mese az az ábécéskönyv,amelybõl a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni.

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával.

nak, hogy ajánlata nagyon megörvendeztetett A követ örömmel sietett haza az Alomhoz, hogy a jó hírt mielőbb tudathassa királyával. 1927. aug. 7. Napsugár n.oidai Álommenyasszony. Lilaégboltos, csodás ország a Nap leányának birodalma. Zenélő fák vannak a kertekbe ültetve és rajtuk a legszebb- \ hangú, piros-, kék- és aranytollú madarak

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár.

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM 10 2005. OKTÓBER Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. Én meg kihúzom magam, elegánsan, finoman átmegyek az udvaron, tudom, hogy a puma, párduc, a

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz A Farkasréti Általános Iskola diáklapja Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz 2012. április-május-június Hogy mit láttam? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd, csak nézd a

Részletesebben

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Arany László: Fehérlófia (feldolgozás) Népmesék o A hiú király o Mátyás király meg az igazmondó

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

2015. április. gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám

2015. április. gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám gyermekirodalmi lap l LIX. évfolyam l 660. szám 4. 2015. április nagyálmos ildikó Hagymahéjas pirostojás Nálunk, otthon, az a szokás, nem piros a pirostojás, hanem inkább rozsdabarna, hóvirágok vannak

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám Vukov Johanna rajza Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában Kerékpáron a környezetvédők Az idén is Jó Pajtás sakkverseny Bajsán, november 15-én Jó Pajtás szerkesztősége

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak AIÓ Tankönyvkiadó Budapest, 2011 Ez a tankönyv a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben