;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ";.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT"

Átírás

1 ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/ / Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a FE-GROUP INVEST Zrt. (székhely és telephely: 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.,42518/35,42518/6, 42518/7 hrsz., KÜJ: , KTJ: , KSH azonosító: , adószám: , nyilvántartási szám: 315/2KER/20 14., a továbbiakban: Engedélyes) részére - kéreimének helyt adva - engedélyezi veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szallítását és kereskedelmét az alábbiak szerint. 1.) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: Szállítási és kereskedelmi tevékenység végzése veszélyes és nem veszélyes hulladékok tekintetében. 2.) A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: Magyarország területe. 3.) A hulladék fajtája, típusa és mennyisége: Nem,~,:szélycs hulladékok szállítása és kereskedelme esctén: Azonosító kód 15 Megnevezés Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott fel itató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat Mennyiség (t/év) 15 Ol csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) papír és karton csomagolási hulladék műanyag csomagolási hulladék fa csomagolási hulladék fém csomagolási hulladék vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék egyéb, kevert csomagolási hulladék üveg csomagolá~i h.ulladék textil csomagolási hulladék 20 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott 16 hulladék a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármí1 (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjárrnü bontásából, valamint 16 Ol karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a és a alcsoportokban meghatározott hulladék) hulladékká vált gumiabroncs ok 500

2 vas fémek nem vas fémek műanyagok üveg elektromos és elektronikus berendezések hulladéka kiselejtezett berendezés, amely különbözik a től ig terjedő hulladéktípusoktói kisel ejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a től 1606 elemek és akkumulátorok lúgos akkumulátorok (kivéve a ) egyéb elemek és akkumulátorok Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt fóltlet is) 1702 fa, üveg és műanyag fa ~ f műanyag fémek (beleértve azok ötvözeteit is) vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium cink vas és acél ón fémkeverék II kábel, a~eli: különbözik a től 1000 Hulladékkezelő létesítményekből, aszennyvizet képződésének 19 telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék 1901 hulladék égetéséből vag)' Qirolíziséből származó hulladék kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék vas- és acélhulladék nemvas fém hulladék 500 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék papír és karton fém vas nem vas fémek műanyag és gumi üveg fa, amely különbözik a tól egyéb, a ll-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

3 Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási 20 hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is 2001 elkülönitetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 2001 Ol papír és karton üveg 10000,- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től, a 20 Ol 23-tói és a től műanyagok ,01 40 fémek egyéb települési hulladék 2003 Ol egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 2000 Összesen t Veszélyes hulladékok szállítása és kereskedelme esetén:. Azonosító kód f - Mennyiség Megnevezés (t/év) Olaj hulladék és a folyékony üzemanyag (kivéve az étolajokat, 13 valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot) 1302 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék * ásványolaj alapú, klórvegyűletet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) 1406 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék * klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, RFC 20 Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott 15 fel itató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 1501 csomagolási.hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 1602 ylektromos és elektronikus berendezések hulladéka * PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok * klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, * amely különbözik a tő ig tetjedő 2000 hulladéktípusoktói * kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag

4 1606 elemek és akkumulátorok * L ólomakkumulátorok * nikkel-kadmium elemek 500 Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről. 17- kitermelt fóldet is) 1704 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) * veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 100 Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási 20 hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is 2001 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve alsol) * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék * k1ór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés * olaj és zsír>.amely különbözik a től 50 f elemek és akkumulátorok, amelyek között a , a * vagy a azonosító kóddal jelölt elemek és 2000 akkumulátorok is megtalálhatók veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és * elektronikus berendezések, amelyek különböznek a től 6000 és a tóI Összesen: ) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények: Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok közúton történő szállítása Magyarország területén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével- az illetékes környezetvédelmi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. A termelőtől akkor kerülhet átvételre a hulladék, amikor Engedélyes meggyőződik arról, hogy a hulladék szállítható, ennek keretében ellenőrzésre kerül a hulladékra vonatkozó kísérőj egy, valamint kitöltésre kerül a fuvarokmány, illetve szemrevételezéssel ellenőrzik a hulladékot. A szállítás során a veszélyes hulladékhoz a jogszabályban előírt kísérő dokumentációt kell mellékelni. A szállító a veszélyes hulladék szállítását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltött "SZ" kísérőj egyet, és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállók. A szállító csak az "SZ" kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek adhatja át a veszélyes hulladék szállítmányt. Rakodás és szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj- és a levegőterhelés megelőzését. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel. A. szállító járművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely arra megfelelő engedél yekkel rendelkezik. 4

5 A szállító járművek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biztosítani, hogy qsepegés, elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen. 5.) Az en~edély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos. 6.) Az engedélyezett tevékenység bemutatása: a) A hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenység lényeges jellemzői:. Közszolgáltatóktói, hulladékkereskedőktől, ipari űzemektől, közintézményektől, szolgáltatói és áruház láncoktói Engedélyes tulajdonában és űzemeltetésében lévő gépjárművekkel történik meg Engedélyes bérelt telephelyére a hulladék szállítás. Továbbá Engedélyes telephelye és átvevők telephelyei között. Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell szállítani., Engedélyes bérelt telephelyén hulladék kezelési és hasznosítási tevékenységet is végez. A telephelyen tervezett tevékenység csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. - b) A hulladékszállítási tevékenység környezetvédelmi jellemzői: A szállítójárművek tisztítását a WAYSIDERS Kft. és a Mega-Truck Kft., karbantartását a JUKA autójavító és szolgáltató Bt. végzi szerződés alapján. A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegőterhelése, illetve zaj kibocsátása elhanyagolható a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett. A szállítási tevékenység szennyeződését. előírás szerinti végzése kizárja a felszíni és felszín alatti vizek és a talaj 7.) A tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételek, előírások: a) személyi feltételek: Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenység felügyeletére. Engedélyes a veszélyes hulladék szállítási tevékenységgel kapcsolatos feladatait a HUNGÁRlA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Kft. látja el. A hulladék szállítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. A veszélyes hulladékok szállítását végző sofőrök ADR vizsgával rendelkeznek. b) tárgyi feltételek: 16 db Engedélyes tulajdonában és üzemeltetésében lévő tehergépjármű (rendszámok: LPU-909, LPV-871, ILS-474, IVC-944, KCZ-724, HNM-476, KSC-295, LGX-820, LPZ-403, LXG-445, LTE-959, KYM-174, LGX-733, JMY-448, LPK-579, MNM-528), 5 db Engedélyes tulajdonában és üzemeltetésében lévő pótkocsi (rendszámok: XYL-925, XXV-736, XWN-639, XWS-J17, XXF-330). 66 db Engedélyes tulajdonában lévő multifilteres konténer: o 54 db 34 m 3, o 2 db 20 m 3, o 8 db 10 m 3, o 2 db bálaszállító konténer. 30 db Engedélyes tulajdonában lévő láncos konténer: o 2 db 12 m 3. o 5 db 8 m 3, o 8 db 6 m 3, o 15 db 5 m 3. 5

6 650 db' Engedélyes tulajdonában lévő ADR minősítéssel rendelkező duplafalú akkumulátor hulladék szállítására alkalmas láda, 100 db Engedélyes tulajdonában lévő rácsos ketrec, A hulladékok 'szálutására alkalmas üres tehergépjárművek tárolása a METALLOGLOBUS-IMMO Ingatlanberuházó és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól bérelt telephelyen (11 08 Budapest, -Sírkert u, /35, 42518/6, 42518/7 hrsz.) történik. c) pénzügyi feltételek: Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából Engedélyes a Generali-Proviclencia Biztosító Zrt.-nél kötvényszámon általános felelősségbiztosítás részeként környezetszennyezési felelősségbiztosítássál rendelkezik. 8.) Az eljárásban közreműködő szakhatóságok megnevezése és az állásfoglalásuk rendelkező része: A Budapest Főváros Kormánylii~atala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nem veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához BPRl012/ /2014. ügyiratszámú szakhatóságiállásfoglalásában közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.. i Az Állami Népegészségügyi és- Tisztiorvosi Sioigálat Országos Tisztiorvosi Hivatala a veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadásához KEF-I0694-2/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalás ával kikötés nélkül hozzájárult. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szakhatósági eljárást /2014/HAT. számú végzésével megszülltette. 9.) Előírások: 1. Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjámlűvön kell tartani. 2. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig (nem veszélyes hulladékok esetén 5 évig, veszélyes hulladékok esetén 10 évig) meg kell őrizni. 3. A hulladék szállítójának, kereskedőjének a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett, illetve a tevékenysége során képződő hulladékról típus szerint a telephelyén naprakész nyilvántartást kell vezetnie: 4. Engedélyes az általa szállított hulladékot a hulladék termelője, birtokosa által meghatározott, átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállítani. Kereskedő a hulladékot csak, engedéllyel rendelkező kezelő részére, változatlan formában adhatja át. Ha a kezelő a szállított hulladékot nem veszi át, azt az Engedélyesnek a termelőhöz vissza kell szállítania. 5. Engedélyes telephelyére bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott megfelelő engedély birtokában történhet. 6. Amennyiben nem Engedélyes kezeli a hulladékokat, abban az esetben a hulladékok kizárólag olyan kezelőnek adhatóak át, amely rendelkezik áz adott azonosító kódszámú hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, az engedélyében szereplő átvételi mennyiség erejéig. 7. Tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mennyiséget. 8. Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhat ja meg, adhatja el, szállíthatja, kivéve, ha kezeli is a hulladékot. 9. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 10. A hulladék szállítását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, 'hogy a kiporzást megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenység során a környezetszennyezés ne következzen be. ' 6

7 10.) A veszélyes hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi előírások: 1. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vag y hígítani. 2. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/200l. (VI. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) előírásait kell betartani. 3. Az ADR Megállapodás - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 20 ll. évi LXXIX. törvény - hatálya alá tartozó veszélyes hulladékok szállítása során, jelen engedélyben rögzített előírásokon túl az ADR előírásokat is be kell tartani. 4. A veszélyes hulladékok kizárólag zárt, a hulladék kémiai hatásának, illetve a szállítás mechanikai igénybevételének ellenálló edényzetben, a környezet szennyeződését kizáró módon csomagolva vehetők át. 5. Sérült, vagy szivárgó veszélyes hulladékot tartalmazó küldeménydarabokat a szállítójárművön elhelyezni tilos! 6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni! 7. A veszélyes hulladékot szállító jármű útvonalát lakott területen belül úgy kell megválasztani, hogy az - a célállomás kivételével - lehetőleg a nagyobb közösségi épületeket, lakótelepeket elkerülje. Ilyen területeken forgalmi ok kivételével megállni és várakozni nem szabad. 8. A szállítójármű személyzetének a szállított veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell biztosítani. 9. A veszélyes hulladék szállítása során a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) szállításra vonatkozó előírásai mellett a Vhr. előírása it is be kell betartani. 10. A szállítójárművet el kell látni az ADR és a KRESZ előírásai szerinti kötelező felszerelésekkel. Fentieken túlmenően a szállítójárműveken rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikerült (kifolyt, kiszóródott) hulladékok felszedéséhez, felitatásához szükséges eszközökneklanyagoknak, továbbá a hulladékkal szennyezett felitató anyag elszállítására alkalmas, erős falú, PE zsákoknak. ll. A szállítójárművön el kell helyezni a szállított veszélyes hulladék kezelésére, semlegesítésére vonatkozó írásbeli utasítást A veszélyes hulladék szállításról vezetett bizonylatoknak ki kell elégíteni a Vhr. előírásait, különös tekintett el a rendelet 2. számú mellékletében foglalt, az, SZ' kíséröjegyekre vonatkozó előírásokra. 13. Engedélyesnek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia a 2/2002. (1. ll.) Korm. rendelet előírásainak betartásával. A tanácsadó alkalmazásának tényét, alkalmazásának megszünését és személyének esetleges változását a NKH KözútI Gépjármű-közlekedési Hivatal felé 15 napon belül írásban be kell jelenteni. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve BPRlO 12/ / ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni felülvizsgál~t keretében támadható meg. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni felülvizsgálat keretében támadható meg. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság /2014/HAT. számú végzése a határozat elleni felülvizsgálat keretében támadható meg. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a Főfelügyelőséghez a közléstöl számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. 7

8 A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban kérheti. INDOKOLÁS Engedélyestől kérelem érkezett a Főfelügyelőséghez veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szál~ításának, kereskedelmének és gyüjtésének engedélyezése iránt.. A Főfelügyelőség Engedélyes nem veszélyes hulladék gyüjtési tevékenységéről szóló engedélykérelmét 14/1742-3/2014. Számú végzésében a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. (2) bekezdése és 12. (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet IV. rész 10. pontjának Ale) alpont ja értelmében áttette a területilegilletékes Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és TermészetJédelmi Felügyelőségre. Engedélyes a szállítási és kereskedelmi a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi megbízott által készített engedélyezési dokumeri.i~ciót és igazolta, hogy ,- Ft (azaz háromszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díj jogc1mén megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairólszóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 2. (1) bekezdésének előírása, valamint 1. számú melléklete pontj a és 11. alapj án. A Főfelügyelőség közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 34. (1) és (3) bekezdése, továbbá a 6. számú melléklete alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, mint szakh3tóséígot, (a továbbiakban: Szakhatóság) amely a következő állásfoglalást adta ki: A Szakhatóság BPRlO 12/ / ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül megadta szakhatósági hozzájárulását. A szakhatósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat tartal.mazza: "Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/1742-8/2014. számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalásomat kérte. A FE-GROUP Invest Zrt. (továbbiakban: Kérelmező a 1108 Budapest, Sírkert u. 2-4 szám alatti telephelyén. a nem veszélyes, lakossági és ipari eredetű papír, műanyag-, fém- és üveg csomagolási. veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok előkezelését, műanyag hulladékok esetében előkezelést és hasznosítást, továbbá akkumulátor hulladékok gyűjtését végzi. A hulladékgyűjtés saját beszállítással, illetve partnerei által történő beszállítással valósul meg. A Kérelmező az ország egész területén a kérelmemben megnevezett nem veszélyes hulladékok szállítását és kereskedelmét kívá'1ja végezni. A szállítójárművek tárolása a telephelyen történik. A tisztításra, karbantartásra vonatkozó szerződéseket a benyújtott dokumentáció tartalmazza. A felephelyen felhasznált veszélyes anyagok tárolása a biztonsági adatlapon meghatározott tárolása feltételek teljesítésévei történik. A munkavállalókfoglalkozás egészségügyi ellátása, valamint az egyéni védőfelszerelés biztosított. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a közegészségügyi hatóság részéről az engedély kiadásának jogszabályi akadálya nincs, így a nem veszélyes hulladékok szállítására és kereskedelm ére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 8

9 - Az önálló jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése zárja ki. Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló evl XI. törvény 10. (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi,. természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló ~fj1/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 34. (1) és (3) bekezdései, illetve a 6. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészsegugyi szakigazgatási fe lada tok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki. ". A Ket. 44. (1) bekezdése, valamint a Konn. rendelet 35. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a Főfelügyelőség megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatalát, mint szakhatóságot, (a továbbiakban: OTH) amely a következő állásfoglalást aata ki: Az OTH KEF /20l4. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül megadta 1" szakhatósági hozzájárulását: A szakhatósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat tartalmazza: f "A Fe-Group Invest Zrt. (továbbiakban: Zrt.) benyújtotta az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: OKTF) a veszélyes hlj.lladék országos szállítási és kereskedelmi engedélye iránti kérelmét. Az OKTF ezt követően 14/1742-7/2013. számú megkeresésében az Országos Tisztifőorvosi Hiv.ataltól (továbhiakban: OTR) elsőfokú szakhatósági á{lásfoglalás kiadását kérte. Az OKTF egyúttal tájékoztatta az OTH-t az eljárás megindításának napjáról, mely március 12. A Zrt. az AUami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiértfizetendő díjakról szóló 1/2009. (L 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet X1/l4. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (24.200,-Ft) meghaladó összeget (27.700,- Ft) befizette, a különbözet visszautalásáról hivatalból intézkedtem. A környezetvédelmi; természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint:,,35. (1) A Kormány - a min ősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelőség veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában, a)- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatásokfelmérése, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hul/adék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítése kérdésében - az első fokú eljárásban a fővárosi és inegyei kormányhivatal.népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Al/ami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát, (2) A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - az OKTF veszélyes hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési tevékenység engedélyezésében az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakkérdésben szakhatóságként jár el. " Fenti jogszabályi rendelkezések alapján az OKTF veszélyes hulladékokkal kapcsolatos elsőfokú engedélyezési eljárásaiban - a minősítési eljárás és a bírság kiszabása kivételével - az OTH elsőfokú szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. 9

10 A Zrt. az ország egész teroletén veszélyes hulladékok (elektromos és elektronikai hulladékok, akkumulátor) szállítását és kereskedelmét kívánja végezni, a begyűjtöit hulladékokat a budapesti telephelyén tárolja. A hulladékok egy részét előkezeli, í hulladék akkumulátorokat pedig export engedélye alapján hasznosítónak átadja. A szállításhoz szükséges saját járművekkel rendelkezik, a járművek tárolása, tisztítása megoldott, szerződésekkel igazolt. A veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenységnek a dokumentációban foglaltak alapján jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem.,. keletkezik, ezáltal szignifikánsan humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell sz~molni.... A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44-45/A. -ainak rendelkezései alapján adtam ki. Allásfoglalásomat a Rendelet 35. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben, az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészsegugyi szakigazgatási felada tok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XlI 27.) Korm. rerjdelet 3. (4) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljárva adtam meg. Az elsőfokú szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. (9) bekezdés ére figyelemmel adtam tájékoztatási;'. Engedélyes megfizette a szakhatósági közreműködés ért járó igazgatási szolgáltatási díjakat. A Ket. 44. (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 35. (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése alapján a Főfelügyelőség megkereste az ügyben hatáskorrel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint szakhatóságot, (a továbbiakban: FM KI) amely a következő állásfoglalást adta ki: Az FMKI /2014/HAT. számú végzésében az eljárást megszüntette. A végzés indokolása az alábbiakat tartalmazza: "A Hatóság által megküldött megkeresés áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 22. (1) bekezdése és a természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XlI 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35.. (2) bekezdése- A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelőség veszélyes hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki. értelmében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi tevékenységekben nem rendelkezik hatáskörrel, mivel a hulladék szállítása és kereskedelme nem minősül hulladékkezelési tevékeny~égnek. Végzésem a Ket. 71. (1) bekezdésén alapul. Tárgyi ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. A fellebbezési lehetőségét a Ket. 44. (9) b~kezdése alapján zártam ki. " A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdése 26. pontja szerint: " hulladékgazdálkodás: a hulladék [...} szállítása [...} az ilyen műveletek felügyelete,.a kereskedőként [...} végzett tevékenység [...]. " A Rt. 62. (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:,,(1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...} alapján végezhető. ",,(3) A hulladékgazdálkodási engedély [...} iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal. " 10

11 A Rt. 13. szerint:,,(1) A kereskedő és a közvetítő a kereskedelem, illetve a közvetítés tárgyát képező hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet nyilvántartásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a hulladék a birtokába kerül. (2) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a kereskedelem, illetve a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak kereskedelemre, illetve közvetítésre vonatkozó hulladékgazdálkodási " engedéllyel végezheti. (3) A kereskedő és a közvetítő a hulladékot c;sak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át, illetve közvetítheti. (4) A kereskedő és a közvetítő - ha a hulladék a birtokába kerül - az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan formában adja áto (5) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a hulladék nem kerül a birtokába, a hulladék hulladékkezelőhöz történő eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha a hulladék a birtokába kerülne. (6) A kereskedő és a közvetítő - a 39. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladékgazdálkodási közszolg{jltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében, eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, szállíthatja, közvetítheti, kivéve, ha kezeli is a hulladékot. ': A Rt. 14. az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:,,(1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve ha a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja, valamint b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot. hulladékkezelő létesítménybe szállítja. (2) A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. (3) Szállításból eredő szennyezé~ esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról. (4) Ha a hulladék szállításáról a kereskedő [...} saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre [...} a szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell. " A Rt. 56. és 57. veszélyes hulladékok tekintetében az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:,,56, (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet. (2) Veszelyes hulladékot nem lehet hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen. (3) Ha a hulladék keverésére hulladékgazdálkodási engedély nélkül kerül sor, az összekevert hulladékot - amilyen mértékben műszaki, környezetvédelmi szempontból és az ésszerű költségráfordítás figyelembevételével megvalósítható - szét kell választani. (4) A környezetvédelmi hatóság - a megvalósíthatóságtól foggően - a hulladékbirtokost a hulladék szétválasztására kötelezi, ha a (3) bekezdésbenfoglalt kötelezettségének nem tesz eleget. (5) A veszélyes hulladék keverése és hígítása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére akkor engedélyezhető, ha aj a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység összhangban van a 6, (1) bekezdésében foglaltakkal, b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkennek vagy nem növekednek, valamint c) a keverési művelet megfelel az elérhető legjobb technikának. ",,57. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és ada tszo Igáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, a) a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről anyagmérleget készít, b) a veszélyes hulladék képződését, gyűjtését, átadását és átvételét, szállítását és kezelését nyilvántart ja, azt bizonylattal igazolja, továbbá c) tevékenységéről a környeze~édelmi hatóságnak adatot szolgáltat. " 11

12 A Ht. 71. szerint: "A tevékenységévei okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, "b) amelye törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [...] kötött tevékenységet végez [...]. " Engedélyesnek az alábbi jogszabályi helyeknek is meg kell felelnie a tevékenység végzése során: Ht. 65., Ht. 79., Ht. 80., Ht. 84., Ht A Vhr. szerint: :,9. (1) Tilos a veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy bármilyen más anyaggal keverni, ha e tevékenység kizárólag a szennyező összetevők hígítására irányul. 14. (1) A szállító, illetve a begyűjtő csak olyan veszélyes hulladékot szállíthat, amelyre az engedélye je ljogosítja, és amelyre vonatkozik a szerződése. A veszélyes hulladék begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az a környezetben sz;ennyezést ne idézzen elő. Szennyezés bekövetkezése esetén az illetékes hatóság intézkedik a szennyezés megszüntetéséről. A szennyezés okozója köteles a szennyezett ternietet megtisztítani (megtisztíttatni). Az intézkedő hatóság az eseményt haladéktalanul bejelenti környezetvédelmi, természetvédelmi. és vízügyifelügyelőségnek. (2) A veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabályok hatálya alá tartozó hulladékok szállítása során e rendelet előírásain túlmenően a külön jogszabályok előírásait is be kell tartani. A veszélyes hulladékok belfoldi szállítási szabályzatát a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) A szállítás során a veszélyes hulladékhoz a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dokumentáció mellett a 2. számú mellékletben meghatározott kísérő dokumentációt kell mellékelni. A szállító a veszélyes hulladék szállítását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltött "SZ" kísérőjegyet, és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállók. A szállító csak az "SZ" kísérőjegyen feltüntetett kezelőnek adhatja át a veszélyeshulladék-szállítmányt., 15. (1) A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a hul/adék termelőjének kötelessége. (2) A veszélyes hulladék átadásával afelelősség átszáll az átvevőre. (3) A veszélyes hul/adék szállítója felelős azért, hogy a hulladék az átvett mennyiségben, csomagolásban és összetételben, a szállítási dokumentumokban jeltüntetettek szerint jusson el rendeltetési helyére. (4) A' szállító felelőssége a szállítás közben az általa szállított veszélyes hulladékkal a veszélyes áruk szállítására, illetve a közúti közlekedésre, vasúti és vízi úton történő szállítás esetén az erre vonatkozó szabályok megszegésével okozott környezetszennyezésért áll fenn, valamint azért, hogy a veszélyes hulladékot a rendeltetési helyére az átvett és a szállítási dokumentumokban rögzített állapotban eljuttassa. " Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Főfelügyelőség megállapította az alábbiakat: A hulladék szállítása és kereskedelme hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység - a Ht. -ben megh~tározott kivételektől eltekintve - kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. Engedélyes által benyújtott kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)' 6. és 7. -ában foglalt előírásoknak, 14/1742-4/2014. és 14/1742-6/2014. számon hiánypótlásokat rendelt el. Engedélyes a hiánypótlásokat a megadott határidőben teljesítette. Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök meglétét. Engedélyes a hulladék szállításához és kereskedelinéhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a jármű műszaki és környezetvédelmi jellernzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta. Engedélyes igazolta, hogyaszállítójárművek tárolására szolgáló METALLOGLOBUS-IMMO Ingatlanberuházó és Kezelő Kft.-től bérelt telephelye telepengedéllyel rendelkezik, Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Jegyzője által kiadott Kl19621/8/2013NII. ügyiratszámon. 12

13 Engedélyes csatolta a JUKA autójavító és szolgáltató Bt.-vel a gépjánnű~ek karbantartására kötött szerződést. Engedélyes csatolta a WAYSIDERS Kft.-vel, illetve a Mega-Truck Kft.-vel a gépjánnűvek tisztítására kötött szerződéseket. Engedélyes csatolta a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárítására vonatkozó tervet. Engedélyes csatolta a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát. Engedélyes benyújtotta a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot. Engedélyes a 439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 7. k) és m) pontjában foglaltaknak azzal tett eleget, hogy környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a környezetvédelmi feladatok ellátásra. Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, (XII. 29.) Ko~. rendelet 11. szerinti nyilatkozatot. Engedélyes igazolta, hogy a köztartozásmentes adatbázisban szerepel. Fentiek alapján a Főfelügyelőség rp.egállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának, a jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs. A Főfelügyelőség Engedélyest, mint engedéllyel rendelkező hulladék kereskedőt 315/2KER/2014. számon jelen engedély kiadásával :egyidejűleg nyilvántartásba vette. A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett. Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását. és annak indokolási részét a Ket. 72. (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. (1) bekezdése alapján került meghatározásra. Amennyiben a hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a külön jogszabályban elő írt szankciók alkalmazása mellett - a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korláto?:ása vagy felfüggesztése mellett. A 439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 15. (1) és (2) bekezdése szerint:,,(1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha a) az engedély jogosult ja nem tesz eleget a hulladékkal kapesolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, e) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélybenjoglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. (2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha a) az engedély megadásához előírtfeltételek már nem állnakfenn, b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgelfelhagy, azt megszünteti, valamint ej a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szeimyezésével, károsításával jár. " Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodás sal kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A Főfelügyelőség határozatát a Ht. 62. (1) bekezdése alapján hozta meg. 13

14 A Főfelügyelőség hatáskörét és illetékességét a Konn. rendelet 1. (1) bekezdés ének d) pontja és 12. (3) bekezdése alapozza meg. A rendelkező rész 3.) pontjában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Főfelügyelőség a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIlI. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. (1) bekezdés e) pontján alapulnak; az 5.) pöntban foglaltak jogalapja a Ht. 80. (1) bekezdés f) pont; a 6.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 7. (2) bekezdés a) pontján alapul; a 7.) pontja a 439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 7. (2) bekezdés b) pontján alapul; a 8.) pontja a Konn. rendelet 34. (1) és (3) bekezdése és 35. (1) és (2) bekezdése, valamint a Ket (1) bekezdés db) alpontján alapul; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 439/2012. (XII. 29) Konn. rendelet 5. (1) bekezdése, Ht. 65. (1) és (4) bekezdése és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Konn. rendelet 28. (2) bekezdése, a 10.) pontja a Vhr. rendelkezésein alapul. A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Konnány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 1. (2) bekezdésének g) pontja, 5. (2) és (3) bekezdése, a Ket '(1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, 109. (1) bekezdésének a) pontjában, a 481/2013. (XII. 27.) Künn. rendelet 1. (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon alapul. : f A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Főfelügyelőség a polgári perrendtartásról szóló évi Ill. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. (7) bekezdése, hatáskörét a Pp. 22. (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp (2) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp án alapul. Az illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban:!tv.) 43. (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az Itv. 59. (1) bekezdése, illetve a 62. (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik. Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által e1őírt egyéb engedélyek megszerzése alól., A határozat a Ket. 73/A. (1) bekezdés ének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlésseljogerős. Budapest, dr. Szentmiklóssy Zoltán mb. főigazgató megbízásából Címzettek: (T). FE-GROUP INVEST Zrt. (1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.) 2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tisztifőorvosi Hivatala (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) 3. Budapest Főváros Konnányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (1138 Budapest, Váci út 174.) 4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1903 Budapest, Pf. 314.) 5. Felügyelőségek HK 6. HNYR 7. Irattár 14

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

3ja\pri%. ÉRKEZÉT! 2013 OEC, 0 2

3ja\pri%. ÉRKEZÉT! 2013 OEC, 0 2 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI,. TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG w W f m ű Főigazgató Iktat ószám: 14/6902- J 4/2013 Ügyintéző: Váexi József 3ja\pri%. ÉRKEZÉT! 2013 OEC, 0 2 Tárgy: HATÁROZAT Várpalotai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI A határozat jogerős: 2016-04-01 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI Iktatószám: 4004-2/2016. Tárgy: Ügyintéző: Dr. Kuller Gábor / Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám: - Almásfüzitői Iparfejlesztő

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató Iktatószám: 14/4864-23/2013. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyintéző: Varga Barnabás hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató HATÁROZAT. engedélyezi

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató HATÁROZAT. engedélyezi ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 0 % Főigazgató Iktatószám: 14/8416-7/2013. Ügyintéző: Paracki Gábor Tárgy: A Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T.

Iktatószám: /2011. Hiv. szám: Tárgy: Tata, ÉDV Zrt. hulladékkezelési engedélye Előadó: Dr. Reiner Viktória/ Kelemenné Sz. T. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: év: 2011 hó: 12. Nap:15. KÜJ: 102 863 732 KTJ: 101 696 530 Iktatószám: 10908-19/2011. Hiv. szám: - Tárgy: Jánossomorja, Előadók: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZAT BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: BE/40/ 25044-009/2016. Ügyintéző: Csukás Krisztina Gombosné Csepregi Katalin Telefon: (66) 362-944 Tárgy: Gyula, nem veszélyes hulladé kok gyűjtésének engedélyezése

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Batya Kft. (szh.: 9012 Győr, Cédrus u. 23., statisztikai azonosító jel: ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. március 5. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 1337-1/2016. Tárgy: BRONZ METAL Kft. kt. a. Hulladékgazdálkodási bírság Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Hajdu Judit

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. június 22. Iktatószám: 9876-2/2016. Tárgy: V-TERRA Kft. (Tata) Hulladékgazdálkodási kötelezés Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Dr. Giczi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 5409/2014. Iktatószám: 34623/2014. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: OKTF-KP/9392-8/2016. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Ügyintéző: Gábriel Edit Felelősségű Társaság minősítési engedélye

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év:2011 hó:11. nap:14. KÜJ: KTJ: Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: Iktatószám: 1206-11/2011 Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20914/2014. Iktatószám: 84038/2014. Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: telephelyenként H A T Á R O Z A T

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: telephelyenként H A T Á R O Z A T A határozat jogerős: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 1850/2014. Iktatószám:47477/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A Kormány 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl

A Kormány 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 184. szám 38721 9. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 13. E rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20913/2014. Iktatószám: 80850/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18442/2014. Iktatószám:69797/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 27069/2012. Iktatószámunk: 58199/2013. Ügyintézőnk: Görög Annamária Melléklet: Település lista Tárgy: Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25525/2014. Iktatószám: 6941/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2014.12.31 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

HATÁROZAT. Örményes településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm az alábbiak szerint:

HATÁROZAT. Örményes településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm az alábbiak szerint: Szám: 36600/2891-36/2015.ált. Tárgy: Örményes község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 20885/2014. Iktatószám: 182/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 19504/2014. Iktatószám: 80830/2014. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 13241/2014. Iktatószám: 50837/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11120/2013. Iktatószámunk: 78431/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 933-30/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Bedők László Melléklet: STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. KÜJ: 100753563 KTJ: 100334949

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14741/2014. Iktatószám: 70333/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A határozat jogerős: 2016. december 15. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14191-3/2016. Tárgy: Mosonmagyaróvár, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Hajdu Judit Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20916/2014. Iktatószám: 82514/2014. Ügyintéző: Donka Ibolya Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszámunk: 22611/2013. Iktatószámunk: 108781/2013. Ügyintézőnk: Fábián

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

HATÁROZAT. figyelmeztetem. kötelezem:

HATÁROZAT. figyelmeztetem. kötelezem: Iktatószám: 12149-4/2015. Előadó: Biczó Zsolt dr. Kövér András Tárgy: KÜJ: KTJ: Figyelmeztetés 103 420 457 102 609 511 HATÁROZAT A Baranto Mezőgazdasági Kft.-t (8718 Tapsony, Kossuth L. u. 31.; a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: /2009. Hiv. szám: - Tárgy: Komárom, dr. Kovács Bernadett/ Tóth Judit H A T Á R O Z A T

Iktatószám: /2009. Hiv. szám: - Tárgy: Komárom, dr. Kovács Bernadett/ Tóth Judit H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20917/2014. Iktatószám: 84204/2014. Ügyintéző: Donka Ibolya Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 267-6/2016. Tárgy: Győr, Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. Győr, Martin u. 1. sz. alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14776/2014. Iktatószám: 70933/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 19490/2014. Iktatószám: 82737/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS:

A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: JOGERŐS: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: (96) 524-000; Fax: (96) 328-031 Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Ügyfélfogadás:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben