Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft május hó. szb_kozszolg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12."

Átírás

1 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft május hó szb_kozszolg

2 Tartalom: 1 Általános információk A szervezet főbb adatai A SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. Minőségpolitikája Bevezetés, előzmények A hulladékgyűjtő szállító rendszer bemutatása Települési szilárd hulladék gyűjtése Szelektív hulladékgyűjtési módok Hulladékgyűjtő sziget Hulladékgyűjtő udvar Szárazelemgyűjtő tartályok Lomtalanítás Egyéb gyűjtési akciók Zöldhulladék Gyűjtött és kezelt mennyiségek A lerakó létesítményei Jogszabályi háttér Részletező tervfejezet A fejlesztési elképzelések, lehetőségek költségei A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei Összegzés... 36

3 1 Általános információk 1.1 A szervezet főbb adatai megnevezés: SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. székhely: 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. telefon: Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ telefaxszám: Fax: 23/ e mail cím: az üzem tulajdonosának megnevezése, címe, telefonszáma Százhalombatta város Önkormányzata Százhalombatta, Szent István tér 3. Telefon: (23) Cégjegyzék szám: KSH statisztikai számjel: Adószám: KÜJ szám: telephely (lerakótelep) címe: Százhalombatta, hrsz.: 096 A lerakó KTJ száma: Súlyponti EOV koordináták X: , Y: Tevékenység megnevezése (TEÁOR szám): 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tevékenység (NOSE P KÓD): megnevezése Hulladéklerakók (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon) működési, üzemeltetési engedélyének száma: a Közép Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV KTVF) által KTVF: /2012 (ápr.19.). számon kiadott Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC engedély). 3/36.oldal

4 az intézkedésre jogosult vezetők neve, beosztása, címe, telefon és telefaxszáma Valkai György ügyvezető igazgató és Tőke Gyula csoportvezető 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ Fax: 23/ e mail: a környezetvédelmi megbízott neve, beosztása, címe, telefon és telefaxszáma Tőke Gyula csoportvezető 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ Fax: 23/ e mail: 1.2 A SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. Minőségpolitikája A SZÁKOM Kft. vezetősége a stratégiai célja elérése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezet be, melyet minden dolgozó konstruktív együttműködésével folyamatosan működtet és tökéletesít. A SZÁKOM Kft. vezetősége arra törekszik, hogy a Kft. Százhalombatta városban a távfűtés, melegvíz szolgáltatás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, köztisztaság és ingatlankezelés viszonylatában magas színvonalon biztosítani tudja szolgáltatásait. Tevékenységünk során valósuljanak meg a jogszabályi előírásokkal egyeztetett vevői igények. Célunk a megbízható szolgáltatások biztosításával Vevőink bizalmának megnyerése és megőrzése, tevékenységünk folyamatos jobbítása. Ösztönözzük a szakmai és minőségügyi ismeretek bővítését, a nem megfelelőségek feltárását, megelőzését a saját munkánk és a szerződött partnerek körében. Szállítóinktól és alvállalkozóinktól is elvárjuk a minőségpolitikai irányelvek iránti elkötelezettséget, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá a jó minőségű termékek előállításához és a szolgáltatások teljesítéséhez. A megrendelői igények legteljesebb kielégítése mellett törekszünk a hatékonyság javítására, a vevőink és más érdekelt felek bizalmának megszerzésére. 4/36.oldal

5 A SZÁKOM Kft. vezetése elkötelezett abban, hogy a jövő kihívásainak maximálisan megfeleljen és ennek szellemében fejlessze és szélesítse a gazdálkodó közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenységi köreit. 5/36.oldal

6 2 Bevezetés, előzmények január 01 től Százhalombatta Város Képviselő Testülete a közüzemi tevékenység végzésére két céget hozott létre 100% os önkormányzati tulajdonnal: a SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft t, valamint a Százhalombattai Távhőszolgáltató Rt t, mely február 27 én a Százhalombattai Távhőszolgáltató Kft vé alakult, szintén 100% os önkormányzati tulajdonnal. Miután a cégek megerősödtek, a tulajdonos Képviselő Testület azokat gazdaságossági szempontok miatt május 1 től összevonta. A beolvadás után a Távhő Kft. jogutódja a SZÁKOM Kft. lett. Az összeolvadt cég SZÁKOM Kft. néven működött a továbbiakban év végéig a SZKOM Kft. tevékenységi körei az alábbiak voltak: Távhőszolgáltatás Ivóvíz szolgáltatás Szennyvízkezelés és felszíni csapadékvíz elvezetés Köztisztasági tevékenység Ingatlankezelés, temető fenntartás és piacüzemeltetés Kéményseprés ipari közszolgáltatás A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény évi módosításának megfelelően év végétől átszervezték a szolgáltatást nyújtó, száz százalékos önkormányzati tulajdonú SZÁKOM Kft. A cégből kivált a Battai Víziközmű Kft., amely a törvényi előírásoknak megfelelően kizárólag az ivóvízhálózat működtetésével, szolgáltatásával, hibaelhárítással, a szennyvíz elvezetésével, tisztításával foglalkozik. A SZÁKOM Kft. beolvadt a szintén száz százalékos önkormányzati Batta Invest Kft be, majd egy névmódosítást követően továbbra is SZÁKOM Kft. néven működik. A cég felépítése is módosult, az eddigi részlegek megszűntek, és helyettük csoportok jöttek létre. Ezek egyike a Közműcsoport, amelynek feladatai közzé tartozik a távfűtési szolgáltatás biztosítása, karbantartása és kapcsolattartás az energiaszolgáltatóval. 6/36.oldal

7 A következő az Ipari Park Ingatlan Csoport, amelyhez a park működtetése, az önkormányzati tulajdonú területek, ingatlanok kezelése tartozik. A Csapadékvíz és Park Csoport látja el a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkákat, beruházásokat, gondozza a zöldterületeket és véderdőket, gondoskodik a szúnyog és rágcsálóirtásról, valamint a főtér üzemeltetése is feladatai közé tartozik. A Köztisztasági Csoport feladata a hulladékkezelés, szállítás, a zöld és a szelektív hulladék gyűjtése, a hulladékudvar és a komposztáló működtetése, a konténerszállítás, valamint a SZÁKOM Kft. gépjárműveivel kapcsolatos ügyintézés és karbantartás. A titkárság tevékenysége a PR és honlapfrissítés feladataival bővült. 7/36.oldal

8 3 A hulladékgyűjtő szállító rendszer bemutatása A települési szilárdhulladék begyűjtését, valamint a szelektív hulladék gyűjtést a SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. végzi. A Köztisztasági Csoport által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékok fajtájától függően kiterjed a hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére, ártalmatlanítására és hasznosítására egyaránt. 3.1 Települési szilárd hulladék gyűjtése A lakosságtól történő ömlesztett (nem szelektív) hulladékgyűjtést a családi házas és üdülő övezetekben heti egy, két ill. a lakótelepi részeken heti három alkalommal végzi a közszolgáltató. A begyűjtéshez 50, 80, 110 és 120 l es edényzetet alkalmaznak. A hulladékok begyűjtéséhez használt járműpark megfelelő, jelentősebb fejlesztésre nincs szükség. A vegyesen gyűjtött hulladékokat tömörítőfeltétes tehergépkocsikkal gyűjtik (SISU, Iveco, Mercedes, Kamaz). A szolgáltató 4 db konténeres teherautóval is rendelkezik (Liaz, Skoda, 2 db Mercedes), valamint plató+darus teherautóval, több kisteherautóval, traktorral és pótkocsival végzi a hulladékgyűjtést. A begyűjtött hulladékokat a százhalombattai hulladéklerakóba szállítják, ahol azt lerakással ártalmatlanítják. 3.2 Szelektív hulladékgyűjtési módok Hulladékgyűjtő sziget A településen jelenleg 43 db szelektív hulladékgyűjtő sziget van telepítve. A szigeteken egységesen 1,1 m 3 es edények vannak kihelyezve a papír, az üveg, a műanyag és a fém frakcióknak. 8/36.oldal

9 A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket egy Mercedes típusú teherautóval ürítik, amely a szelektív gyűjtőjáratok mellett az ömlesztett hulladékgyűjtésben is részt vesz. A begyűjtött hulladékokat a százhalombattai hulladéklerakóba szállítják, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatáson, préselésen és bálázáson esnek át, majd hasznosító cégnek átadásra kerülnek Hulladékgyűjtő udvar A város 2006 óta rendelkezik hulladékgyűjtő udvarral, amely a hulladéklerakó telephelyén található. A gyűjtőudvar a városi hulladéklerakó telep régi I. kazettáján kialakított, kerítéssel, portaépülettel, ellátott önálló telep. Az udvar 2007 óta fogadja az alábbi települési hulladékokat a lakosságtól. műanyag (PET, HDPE), üveg (színes és fehér), papír (vegyes papír és csomagoló anyagok), alumínium italos dobozok, Tetra Pack italos kartonok, nagyobb, nem zsákolható zöldhulladékok (heti max. 1 m 3 /ingatlan), lakossági kommunális hulladékok, elhasználódott étolaj, sütőzsiradék, elektromos és elektronikai hulladékok. A településen önkormányzati intézményben 5 db szárazelemgyűjtő tartály van kihelyezve Szárazelemgyűjtő tartályok Lomtalanítás Lomtalanítást az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a SZÁKOM Kft évente 2 alkalommal bonyolít le. A lomok többsége deponálásra kerül. 9/36.oldal

10 Mint az ország több településén, Százhalombattán is gondot okoz a lomtalanítás kivitelezése, első sorban a más településekről érkező lomizók miatt. A civil szervezetek javaslata szerint zárt rendszerű lomtalanítást célszerű bevezetni, ahol a lakosok folyamatosan leadhatják a hulladékudvarban nagydarabos hulladékaikat, illetve igény szerint a szolgáltatóval egyeztetve az elszállítást is egész évben igényelni lehessen Egyéb gyűjtési akciók A településre az évi két alkalommal lebonyolított lomtalanítással egy időben veszélyes hulladékgyűjtési akciót is hirdetnek a lakosság részére. A veszélyes hulladékokat a tevékenységre engedéllyel rendelkező Palota Környezetvédelmi kft. szállítja el és gondoskodik az előírásoknak megfelelő ártalmatlanításáról. A hulladékok leadása két gyűjtőponton történhet. Az éves begyújtött mennyiség 2012 ben 16 tonna volt, melyből a legnagyobb mennyiséget az olajos, festékes göngyölegek és hulladékok (kb. 8 tonna) és az azbeszt tartalmú szigetelési, építési hulladékok (kb. 6) tonna) tették ki Zöldhulladék Az Önkormányzati rendelet szerint a város területén 2002 től tilos a zöldhulladék égetése, ezért az Önkormányzat a város területén bevezette a szelektív és a zöldhulladékgyűjtés szabályozott megoldását. A zöldhulladék háztól történő szelektív elszállítása a családi házas övezetekből történik heti egy alkalommal, évente 42 héten keresztül (március 15. és november 15. között) bár az időjárás függvényében a gyakorlatban ez általában meghosszabbodik néhány héttel. 3.3 Gyűjtött és kezelt mennyiségek A 2012.évi gazdálkodási adatok alapján a szelektíven gyűjtött hulladékok évi mennyisége: papír és karton ALU doboz 250,15 t 19,76 t 10/36.oldal

11 műanyag csomagolási hulladék: fa csomagolási hulladék üveg összesen: 155,66 t 76,39 t 79,44 t 581,45 t Ezek a mennyiségek jelentősen, összességében 57 % kal (!) haladják meg a korábbi évek mennyiségeit, tehát a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségében jelentős előrelépés történt. Ezenkívül kis mennyiségű elektronikai hulladékok beszállítására is sor került a évben korszerűsített gyűjtőhelyre. A szervesanyag tartalom csökkentése érdekében Üzemeltető nem rakja le a szervesanyag tartalmú hulladékokat (gally, kaszálék), hanem azt novemberétől kezdve a komposzttelepen kezeli ben a szelektíven beszállított zöldhulladék mennyisége 2242,565 t/év volt, ami közel háromszorosa a megelőző évi mennyiségnek. A többi kezelt hulladék inert jellegű sitt és bontási törmelék, kommunális hulladék, lom és takaróföld lerakásra került, összesen 4.335,6 tonna mennyiségben. A fentieken kívül a kommunális hulladékból további tonna is begyűjtésre került, melyet a MOL Nyrt. Százhalombattai égetőművébe szállítottak be ártalmatlanításra. 3.4 A lerakó létesítményei A következőkben csoportosítva megadjuk a lerakó meglévő létesítményeit: 11/36.oldal

12 Főlétesítmények: III. kazetta, mint hulladék lerakótér, műszaki védelemmel kiépítve III. kazetta csurgalékvíz akna Zöldhulladék komposztáló Zöldhulladék komposztáló csurgalékvíz medencéje IV. kazetta üzembevétel előtt, lehajtó rámpával IV. kazetta csurgalékvíz akna 12/36.oldal

13 Lakossági hulladékudvar Kiszolgáló létesítmények: Üzemviteli terület: Komposztáló telep és hulladékudvar üzemviteli konténer egysége Portakonténer (sorompóval) Gépjármű mosótér Hídmérleg 13/36.oldal

14 Szelektíven gyűjtött hulladék átmeneti tároló (nyitott fedett szín) Nyitott szóróanyag tároló Konténeres gázolaj üzemi töltőállomás Rakodó rámpa Állatihulladék gyűjtőhely Elektronikai hulladék gyűjtő gyűjtőhely (nyitott fedett szín, burkolattal, kármentővel) 14/36.oldal

15 Munkagépek: - 1 db 27 t ás HANOGMAG kompaktor - 1 db Landini Landpower 135 TDI homlokrakodó - WILLIBAD Midishaker laprosta - WILLIBAD TBV 3P keverő és prizmaátrakó Szállítójárművek: - 1 db SISU 16 m 3 es tömörítős gépkocsi - 1 db LIAZ 15 m 3 es forgódobos tömörítős gépkocsi - 1 db MERCEDES 8 m 3 es tömörítős gépkocsi - 1 db OPEL kisteherautó, platós rácsos felépítménnyel - 4 db Konténer szállító gépkocsi WILLIBAD MZA 2400 aprítógép 2 kamrás AVERMANN bálázógép (PET palack, alu doboz) Területi létesítmények - Kerítés - Üzemviteli terület bejárati kapu - Hulladékudvar bejárati kapu - Üzemviteli terület sorompója - Hulladékudvar sorompója - Védőerdősáv 15/36.oldal

16 Felújított kerítés szakasz a IV. kazettánál Hulladékudvar és komposztáló teherkapuja Utak és térburkolatok - aszfalt burkolatú bejáró út és térburkolat - makadám jellegű út a lerakóhoz - makadám burkolat a hulladékudvarban - aszfaltburkolat a komposzttelepen Csapadékvíz rendszer: - övárok Vízgazdálkodási rendszerek - Ivóvíz vezeték - Mosóvíz derítő medence (olaj és iszapfogóval) - Kommunális szennyvíz gyűjtő medence Aszfaltburkolatú bejárati rész Makadámút a IV. kazettához 16/36.oldal

17 Mosóvíz derítő medence Ivóvíz akna és csap és tűzivíz csap Konténeres gázolaj üzemi töltőhely csapadékvíz gyűjtőtartálya (olajfogóval) Elektromos energia ellátó rendszer és térvilágítás Távközlés (mobiltelefon) Talajvíz monitoring kutak IV. kazetta geofizikai szenzor SZ 1 figyelőkút kútfeje SZ 2 figyelőkút 17/36.oldal

18 SZ 3 figyelőkút IV. kazetta geofizikai szenzor mérődoboza 18/36.oldal

19 4 Jogszabályi háttér A január 1 én hatályba lépett új, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) jelentős változásokat hozott a hazai hulladékgazdálkodási szabályozásában, így a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával összefüggő normákban is. Ennek egyik megnyilvánulása a Ht. 78. (1) bekezdésében életre hívott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, melyet a közszolgáltató A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési programokban foglalt, valamint az e törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében 3 évente köteles a helyi önkormányzatokkal egyeztetve elkészíteni és az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. nek és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni. A terv részletes tartalmi elemeit a Ht. végrehajtására kiadott a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 11. (1) bekezdés a) g) pontjai tartalmazzák. A terv készítése során a közszolgáltató köteles bemutatni a Ht. ban, valamint a magasabb szintű tervekben foglalt hulladékgazdálkodási elvek végrehajtására, megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. A tervezés nehézségét az jelenti, hogy egyrészt napjaink gazdasági környezete koránt sem tekinthető átlagosnak, így az elmúlt néhány év tapasztalatainak alapul vétele hosszú távú tervezés esetén téves becslések megfogalmazására és hibás következtetések levonására ad lehetőséget. Másik nehézséget az jelenti, hogy olyan hulladékáramokat kell számba venni, melynek keletkezésére roppant összetett gazdasági és társadalmi folyamatok jelentős hatást gyakorolnak, továbbá a hulladékáramok mennyiségének befolyásolására a közszolgáltatóknak direkt módon nincs, indirekt módon elhanyagolható ráhatása van. 9 A fentiekre és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel jelen terv részletező fejezete tartalmazza a Ht. 78. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően mindazon intézkedések tervét, melyeket a közszolgáltató az elkövetkező időszakban meg kíván valósítani, hogy teljesítse a környezet védelme érdekében megfogalmazott célokat. 19/36.oldal

20 A Ht. 92. alapján a gazdálkodónk tevékenységét érintő célok: (1) december 31 ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír, fém, műanyag és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50% ra kell növelni. (2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve az 1995 ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag mennyiséghez képest július 1 jéig 35% ra, azaz tonna alá kell csökkenteni /36.oldal

21 5 Részletező tervfejezet A Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv II.2. fejezete részletesen kifejti mindazon tervezett intézkedések sorát, mellyel a SZÁKOM Kft. törekszik arra, hogy a Ht. 92. ban megfogalmazott célokat a Rend. 11. (1) bekezdésében foglalt részterületek tekintetében teljesíteni tudja. A Rend. 11. (1) bekezdésében foglalt részterületek és a hozzájuk kötődő intézkedések terveit a következőkbe vesszük sorra. a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések így különösen a lakossági tájékoztatás módjának részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők A SZÁKOM Kft. kezdettől fogva nagy hangsúlyt helyez a szelektív hulladékgyűjtésre történő ösztönzésre és szemléletformálásra az alábbi főbb módokon: a helyi média útján (Halom TV, Százhalombattai Hírtükör, Rádió 6) saját honlapján: esetileg kiadott Hírlevelekkel, Tájékoztató füzetekkel közvélemény kutatással a számlalevelek mellé elhelyezett tájékoztató anyagok útján rendszeresen informálja a lakosságot a közszolgáltatással összefüggő valamennyi érdemi információról és szemlelet formáló jellegű tudnivalókról. A SZÁKOM Kft. Nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, így minden városi iskolai és óvodai kérésnek igyekszik eleget tenni. Két példa 2012 ből: 21/36.oldal

22 A Napsugár Óvoda kérésére gépbemutatót tartott június 7 én a délelőtti órákban 55 kisgyermeknek. Az óvodai nevelés részeként nem csak a hulladékgazdálkodás, de a helyes közlekedés témáját is oktatják, ezért e két témához kapcsolódóan a köztisztasággal foglalkozó cég bemutatott három úttisztító, takarítógépet, amelyre a gyermekek és az óvónők egyaránt felülhettek. Betekintést nyertek a kukásautó működésébe, és a város legnagyobb útporszívóját is megnézhették. Mindezek után hasznos kiadványokkal és társasjátékkal térhettek vissza óvodájukba, hogy még jobban elmélyíthessék a szolgáltató tevékenységéből a tudásukat június 12 én pedig a Körösi Csoma Általános Iskola második osztályosai nézhetik meg, hogy mi történik a szelektív hulladékokkal begyűjtés után a hulladékudvaron. Jövőbeni terveink között szerepel a fenti szemléletformáló tevékenységek fokozása, azzal a céllal, hogy lakosok a hulladékra továbbiakban már ne szemétként, hanem tudatos szelektálás eredményeként hasznosítható másodnyersanyagként tekintsenek. Terveink között szerepel az is, hogy óvodai, általános és középiskolai szinten is megjelenjünk és részt vegyünk az óvónők, tanárok környezettudatosságra képző előadásain, óráin; szaktudásunkkal segítsük és támogassuk a nevelők felkészülését az ilyen jellegű programokra, ezáltal hozzájárulva a jövő generációk környezettudatos neveléséhez. Felkérés esetén továbbra is szívesen bemutatjuk telephelyünk üzemelését, technológiáját az összetett kezelési rendszer könnyebb megértése és a környezettudatosság mélyítése érdekében. Itt jegyeznénk meg azt is, hogy megkeresés esetén egyéb lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon is szívesen biztosítjuk szakképzett kolléganőik és kollégáink megjelenését, hogy az idősebb korosztály szemét kezeléssel kapcsolatos régi beidegződéseit valamelyest oldani tudjuk. Tervezzük, hogy megjelenjünk a nagyobb érdeklődésre számot tartó városi rendezvényeken, továbbá ahogy eddig is lehetőségeinkhez mérten támogatunk minden környezetvédelmi célú civil megmozdulást is (pl.:teszedd!, vagy hasonló helyi megmozdulások). Elképzeléseink között szerepel az is, hogy szintén a fiatalabb korosztályt megcélozva környezetvédelmi tárgyú pályázatokat hívjunk életre, mely figyelemfelhívó erején keresztül szintén képes a környezetvédelemre, a hulladékkezelésre és ezen belül a szelektív hulladékke 22/36.oldal

23 zelés fontosságára a figyelmet felhívni. Erre korábban is volt példa, pl. rajzpályázat meghirdetése a Víz világnapja rendezvénysorozatához kapcsolódva. Összegezve a fent említett már használatban lévő kommunikációs csatornákat továbbra is fenn kívánjuk tartani, mivel tapasztalataink szerint ezeken keresztül valamennyi korosztályt el tudtuk érni és képesek voltunk a megfelelő tájékoztató és szemléletformáló információk a célközönséghez eljuttatni. Azonban ahogy írtam bővíteni kívánjuk a Kft. részvételét a társadalmi tudatformálásban éppúgy, mint a felnövő ifjúság környezetközpontú nevelésében. Megítélésünk szerint az előbbiekben felsorolt intézkedések és a megfelelő tartalmú és rendszerességű kommunikáció eredményeként megértethető a lakossággal a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, ezáltal a lakosság megnyerhető ezen ügy elkötelezett támogatása iránt /36.oldal

24 b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; Ahogy azt az előzőekben ismertettük, a SZÁKOM Kft. saját komposzttelepét már óta üzemelteti. A településen keletkező zöldhulladékokat zsákos módszerrel szelektíven gyűjtik (csak a családi házas övezetben), majd a közszolgáltatás keretein belül a SZÁKOM Kft. szállítja saját telephelyére. A lakosságnak ezen kívül lehetősége van ingyen beszállítani a komposztáló telepre 1 m 3 mennyiségig kötegelt zöldhulladékot. A telephelyen egy aprítógép is rendelkezésre áll a zöldhulladékok előkezelésére. Az Önkormányzati rendelet szerint a város területén 2002 től tilos a zöldhulladék égetése, ezért az Önkormányzat a város területén bevezette a szelektív és a zöldhulladékgyűjtés szabályozott megoldását. Ugyancsak beszállításra kerül a komposzttelepre az Önkormányzati zöldterületek, parkok, temető zöldhulladéka. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a SZÁKOM Kft. élen jár a zöldhulladék gyűjtésében. A tennivalók ezek a területen a következőkben foglalhatók össze: 1. Tovább kell szélesíteni a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés területét, lehetővé téve a lakótelepi övezetben is azt. 2. A komposztáló nyitott rendszerű, ezért viszonylag hosszú érlelési és utóérlelési idő szükséges a hulladékok kezeléséhez. A komposzt rostálásához jelenleg egy síkrosta áll rendelkezésre, amelynek sem technológiája sem kapacitása nem alkalmas a nagyobb mennyiségű komposzt rostálására. 3. Komposztáló telep bővítése új területen (az un. régi inerthulladék lerakón), ill. eszközfejlesztéssel (dobrosta telepítése) 24/36.oldal

25 4. Az előállított komposzt hasznosítása/értékesítése jelenleg nem megoldott. Ez komoly problémát jelent, hiszen a technológiai folyamat előbb utóbb bedugul. ha nincs végkimenete. 5. Az előállított komposzt hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. Ennek kézenfekvő módjai a következők: lerakón történő hasznosítás zöldfelületeken történő hasznosítás. Ezt lehetővé teszi, hogy más helyen alkalmazott gyakorlattal ellentétben a gyűjtésre használt zsákok nem kerülnek ledarálásra, azaz idegen anyag nem keveredik a komposzt közé. A zöldhulladéknak a Százhalombattai szennyvíztisztító telep védőerdősávjában történő kihelyezését a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 22.3/9218/2/2010 (dec. 14.) sz. Határozatában engedélyezte. Ez azonban csak átmeneti megoldást jelentett és a keletkező komposzt mennyiségnek csak egy kis részét kezelte. Mindezeknek a megoldásoknak azonban a hosszútávú működése bizonytalanságokat hordoz. a komposzt termékként való értékesítése a zöldhulladék biomasszaként, erőműben való hasznosítása. Megítélésünk szerint ez utóbbi jelenthet egy hosszútávú megoldást. 6. Mindezekkel párhuzamosan alternatív megoldást jelenthet a zöldhulladék komposztáló telepről való eltérítése házi komposztáló berendezések ingatlanonkénti telepítésével. Ennek a megoldásnak azét van létjogosultsága, mert így az un. barna hulladék (azaz a háztartásokban keletkező szerves maradékok) jelentős része is helyben hasznosulhat. Mindezek a látszólag egymásnak ellentmondó lehetőségek együttes alkalmazása jelenthet tartós megoldást a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására. 25/36.oldal

26 Mindez a jelenlegihez mérten hatalmas előrelépést fog jelenteni a biológiailag lebomló hulladékfrakció lokális kezelésében és a helyben keletkező értékes szerves anyag helyben tartásában és hasznosításában. Ezen új hulladékkezelési módszerek bevezetésével kívánunk még jobban megfelelni a Ht. 3. f) pontjában foglalt hulladékgazdálkodási alapelvnek, mely a következőket tartalmazza: f) a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen; E tekintetben fontos és előremutató szabályozás jelent meg a Ht. 12. (3) bekezdésében, mely alapot teremt arra, hogy az ingatlantulajdonosnak előírásra kerülhessen ezen frakció elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettség, mely kibontásra kerül a Ht. 39. (4) bekezdésben: Ha az ingatlantulajdonos a biohulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a biohulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a biohulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. és 42. (1) bekezdés a) pontjában: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is. Fontosnak tartjuk azonban megemlíteni, hogy bárminemű közszolgáltatás bővítés csak úgy valósítható meg, hogy a feladat előírásával egy időben a szolgáltatók a közszolgáltatás új elemének fenntartási költségeit a közszolgáltatási díjban is érvényesíthetik. Ez biztosítja azt, hogy a közszolgáltatási rendszer hosszú távon is fenntartható legyen. 26/36.oldal

27 c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; Ahogy azt a megelőző részben ismertettük, a településen önkormányzati intézményben 5 db szárazelemgyűjtő tartály van kihelyezve. A településre az évi két alkalommal lebonyolított lomtalanítással egy időben veszélyes hulladékgyűjtési akciót is hirdetnek a lakosság részére. Megítélésünk szerint ezek a lehetőségek szinkronban vannak az igényekkel, a szolgáltatás bővítése nem szükséges. Ugyanakkor folyamatos feladat ezen a területen is a lakosság tudatformálása. Ennek eszköze a weblapon keresztüli rendszeres információ adás, melyet a SZÁKOM Kft. PR csapata eddig is végzett és jövőben is végezni fog. Ennek keretében számoltak be a őszi veszélyes hulladék gyűjtésről: Már hagyomány, hogy a városlakók a tavaszi és őszi lomtalanítást megelőzve leadhatják veszélyes hulladékaikat Százhalombatta két kijelölt pontján. Az őszi környezetet károsító anyagok begyűjtésére október 13 án került sor, amelynek költségét az önkormányzat biztosította. A begyűjtött 8,10 tonna hulladékból a legnagyobb mennyiséget az olajos, festékes göngyölegek és hulladékok (4010 kg) és az azbeszt tartalmú szigetelési, építési hulladékok (2890 kg) tették ki. Ezen kívül jelentősebb mennyiség fáradt olajból 414 kg, növényvédő szerekből és göngyölegeiből 115 kg, háztartási vegyszerekből 104 kg és vegyes gumi hulladékból 90 kg került begyűjtésre. A fennmaradó 643 kiló pedig hajtógázas sprayflakonok, oldószerek, hígítók, gyógyszer és gyógyszer jellegű hulladékok, hűtő és klíma, illetve elektronikai és fényforrásból eredő hulladékok voltak. A begyűjtésre került hulladék a tavaszi mennyiséghez képest 129 kilogrammal nőtt, mely adatból is érezhető, hogy továbbra is szükség van a lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére. A két gyűjtőpont közül a Dunafüredi és Damjanich utca találkozásánál lévő gyűjtőpont volt a forgalmasabb, a veszélyes hulladékok 61 % át vitték oda a városlakók. 27/36.oldal

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben