Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft május hó. szb_kozszolg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12."

Átírás

1 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft május hó szb_kozszolg

2 Tartalom: 1 Általános információk A szervezet főbb adatai A SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. Minőségpolitikája Bevezetés, előzmények A hulladékgyűjtő szállító rendszer bemutatása Települési szilárd hulladék gyűjtése Szelektív hulladékgyűjtési módok Hulladékgyűjtő sziget Hulladékgyűjtő udvar Szárazelemgyűjtő tartályok Lomtalanítás Egyéb gyűjtési akciók Zöldhulladék Gyűjtött és kezelt mennyiségek A lerakó létesítményei Jogszabályi háttér Részletező tervfejezet A fejlesztési elképzelések, lehetőségek költségei A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei Összegzés... 36

3 1 Általános információk 1.1 A szervezet főbb adatai megnevezés: SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. székhely: 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. telefon: Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ telefaxszám: Fax: 23/ e mail cím: az üzem tulajdonosának megnevezése, címe, telefonszáma Százhalombatta város Önkormányzata Százhalombatta, Szent István tér 3. Telefon: (23) Cégjegyzék szám: KSH statisztikai számjel: Adószám: KÜJ szám: telephely (lerakótelep) címe: Százhalombatta, hrsz.: 096 A lerakó KTJ száma: Súlyponti EOV koordináták X: , Y: Tevékenység megnevezése (TEÁOR szám): 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tevékenység (NOSE P KÓD): megnevezése Hulladéklerakók (szilárd hulladék ártalmatlanítása a talajon) működési, üzemeltetési engedélyének száma: a Közép Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV KTVF) által KTVF: /2012 (ápr.19.). számon kiadott Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC engedély). 3/36.oldal

4 az intézkedésre jogosult vezetők neve, beosztása, címe, telefon és telefaxszáma Valkai György ügyvezető igazgató és Tőke Gyula csoportvezető 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ Fax: 23/ e mail: a környezetvédelmi megbízott neve, beosztása, címe, telefon és telefaxszáma Tőke Gyula csoportvezető 2440 Százhalombatta, Hága L. u. 2. Tel: 23/ , 23/354/498, 23/ Fax: 23/ e mail: 1.2 A SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. Minőségpolitikája A SZÁKOM Kft. vezetősége a stratégiai célja elérése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezet be, melyet minden dolgozó konstruktív együttműködésével folyamatosan működtet és tökéletesít. A SZÁKOM Kft. vezetősége arra törekszik, hogy a Kft. Százhalombatta városban a távfűtés, melegvíz szolgáltatás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, köztisztaság és ingatlankezelés viszonylatában magas színvonalon biztosítani tudja szolgáltatásait. Tevékenységünk során valósuljanak meg a jogszabályi előírásokkal egyeztetett vevői igények. Célunk a megbízható szolgáltatások biztosításával Vevőink bizalmának megnyerése és megőrzése, tevékenységünk folyamatos jobbítása. Ösztönözzük a szakmai és minőségügyi ismeretek bővítését, a nem megfelelőségek feltárását, megelőzését a saját munkánk és a szerződött partnerek körében. Szállítóinktól és alvállalkozóinktól is elvárjuk a minőségpolitikai irányelvek iránti elkötelezettséget, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá a jó minőségű termékek előállításához és a szolgáltatások teljesítéséhez. A megrendelői igények legteljesebb kielégítése mellett törekszünk a hatékonyság javítására, a vevőink és más érdekelt felek bizalmának megszerzésére. 4/36.oldal

5 A SZÁKOM Kft. vezetése elkötelezett abban, hogy a jövő kihívásainak maximálisan megfeleljen és ennek szellemében fejlessze és szélesítse a gazdálkodó közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenységi köreit. 5/36.oldal

6 2 Bevezetés, előzmények január 01 től Százhalombatta Város Képviselő Testülete a közüzemi tevékenység végzésére két céget hozott létre 100% os önkormányzati tulajdonnal: a SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft t, valamint a Százhalombattai Távhőszolgáltató Rt t, mely február 27 én a Százhalombattai Távhőszolgáltató Kft vé alakult, szintén 100% os önkormányzati tulajdonnal. Miután a cégek megerősödtek, a tulajdonos Képviselő Testület azokat gazdaságossági szempontok miatt május 1 től összevonta. A beolvadás után a Távhő Kft. jogutódja a SZÁKOM Kft. lett. Az összeolvadt cég SZÁKOM Kft. néven működött a továbbiakban év végéig a SZKOM Kft. tevékenységi körei az alábbiak voltak: Távhőszolgáltatás Ivóvíz szolgáltatás Szennyvízkezelés és felszíni csapadékvíz elvezetés Köztisztasági tevékenység Ingatlankezelés, temető fenntartás és piacüzemeltetés Kéményseprés ipari közszolgáltatás A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény évi módosításának megfelelően év végétől átszervezték a szolgáltatást nyújtó, száz százalékos önkormányzati tulajdonú SZÁKOM Kft. A cégből kivált a Battai Víziközmű Kft., amely a törvényi előírásoknak megfelelően kizárólag az ivóvízhálózat működtetésével, szolgáltatásával, hibaelhárítással, a szennyvíz elvezetésével, tisztításával foglalkozik. A SZÁKOM Kft. beolvadt a szintén száz százalékos önkormányzati Batta Invest Kft be, majd egy névmódosítást követően továbbra is SZÁKOM Kft. néven működik. A cég felépítése is módosult, az eddigi részlegek megszűntek, és helyettük csoportok jöttek létre. Ezek egyike a Közműcsoport, amelynek feladatai közzé tartozik a távfűtési szolgáltatás biztosítása, karbantartása és kapcsolattartás az energiaszolgáltatóval. 6/36.oldal

7 A következő az Ipari Park Ingatlan Csoport, amelyhez a park működtetése, az önkormányzati tulajdonú területek, ingatlanok kezelése tartozik. A Csapadékvíz és Park Csoport látja el a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkákat, beruházásokat, gondozza a zöldterületeket és véderdőket, gondoskodik a szúnyog és rágcsálóirtásról, valamint a főtér üzemeltetése is feladatai közé tartozik. A Köztisztasági Csoport feladata a hulladékkezelés, szállítás, a zöld és a szelektív hulladék gyűjtése, a hulladékudvar és a komposztáló működtetése, a konténerszállítás, valamint a SZÁKOM Kft. gépjárműveivel kapcsolatos ügyintézés és karbantartás. A titkárság tevékenysége a PR és honlapfrissítés feladataival bővült. 7/36.oldal

8 3 A hulladékgyűjtő szállító rendszer bemutatása A települési szilárdhulladék begyűjtését, valamint a szelektív hulladék gyűjtést a SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft. végzi. A Köztisztasági Csoport által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a hulladékok fajtájától függően kiterjed a hulladékok gyűjtésére, szállítására, kezelésére, ártalmatlanítására és hasznosítására egyaránt. 3.1 Települési szilárd hulladék gyűjtése A lakosságtól történő ömlesztett (nem szelektív) hulladékgyűjtést a családi házas és üdülő övezetekben heti egy, két ill. a lakótelepi részeken heti három alkalommal végzi a közszolgáltató. A begyűjtéshez 50, 80, 110 és 120 l es edényzetet alkalmaznak. A hulladékok begyűjtéséhez használt járműpark megfelelő, jelentősebb fejlesztésre nincs szükség. A vegyesen gyűjtött hulladékokat tömörítőfeltétes tehergépkocsikkal gyűjtik (SISU, Iveco, Mercedes, Kamaz). A szolgáltató 4 db konténeres teherautóval is rendelkezik (Liaz, Skoda, 2 db Mercedes), valamint plató+darus teherautóval, több kisteherautóval, traktorral és pótkocsival végzi a hulladékgyűjtést. A begyűjtött hulladékokat a százhalombattai hulladéklerakóba szállítják, ahol azt lerakással ártalmatlanítják. 3.2 Szelektív hulladékgyűjtési módok Hulladékgyűjtő sziget A településen jelenleg 43 db szelektív hulladékgyűjtő sziget van telepítve. A szigeteken egységesen 1,1 m 3 es edények vannak kihelyezve a papír, az üveg, a műanyag és a fém frakcióknak. 8/36.oldal

9 A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket egy Mercedes típusú teherautóval ürítik, amely a szelektív gyűjtőjáratok mellett az ömlesztett hulladékgyűjtésben is részt vesz. A begyűjtött hulladékokat a százhalombattai hulladéklerakóba szállítják, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatáson, préselésen és bálázáson esnek át, majd hasznosító cégnek átadásra kerülnek Hulladékgyűjtő udvar A város 2006 óta rendelkezik hulladékgyűjtő udvarral, amely a hulladéklerakó telephelyén található. A gyűjtőudvar a városi hulladéklerakó telep régi I. kazettáján kialakított, kerítéssel, portaépülettel, ellátott önálló telep. Az udvar 2007 óta fogadja az alábbi települési hulladékokat a lakosságtól. műanyag (PET, HDPE), üveg (színes és fehér), papír (vegyes papír és csomagoló anyagok), alumínium italos dobozok, Tetra Pack italos kartonok, nagyobb, nem zsákolható zöldhulladékok (heti max. 1 m 3 /ingatlan), lakossági kommunális hulladékok, elhasználódott étolaj, sütőzsiradék, elektromos és elektronikai hulladékok. A településen önkormányzati intézményben 5 db szárazelemgyűjtő tartály van kihelyezve Szárazelemgyűjtő tartályok Lomtalanítás Lomtalanítást az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a SZÁKOM Kft évente 2 alkalommal bonyolít le. A lomok többsége deponálásra kerül. 9/36.oldal

10 Mint az ország több településén, Százhalombattán is gondot okoz a lomtalanítás kivitelezése, első sorban a más településekről érkező lomizók miatt. A civil szervezetek javaslata szerint zárt rendszerű lomtalanítást célszerű bevezetni, ahol a lakosok folyamatosan leadhatják a hulladékudvarban nagydarabos hulladékaikat, illetve igény szerint a szolgáltatóval egyeztetve az elszállítást is egész évben igényelni lehessen Egyéb gyűjtési akciók A településre az évi két alkalommal lebonyolított lomtalanítással egy időben veszélyes hulladékgyűjtési akciót is hirdetnek a lakosság részére. A veszélyes hulladékokat a tevékenységre engedéllyel rendelkező Palota Környezetvédelmi kft. szállítja el és gondoskodik az előírásoknak megfelelő ártalmatlanításáról. A hulladékok leadása két gyűjtőponton történhet. Az éves begyújtött mennyiség 2012 ben 16 tonna volt, melyből a legnagyobb mennyiséget az olajos, festékes göngyölegek és hulladékok (kb. 8 tonna) és az azbeszt tartalmú szigetelési, építési hulladékok (kb. 6) tonna) tették ki Zöldhulladék Az Önkormányzati rendelet szerint a város területén 2002 től tilos a zöldhulladék égetése, ezért az Önkormányzat a város területén bevezette a szelektív és a zöldhulladékgyűjtés szabályozott megoldását. A zöldhulladék háztól történő szelektív elszállítása a családi házas övezetekből történik heti egy alkalommal, évente 42 héten keresztül (március 15. és november 15. között) bár az időjárás függvényében a gyakorlatban ez általában meghosszabbodik néhány héttel. 3.3 Gyűjtött és kezelt mennyiségek A 2012.évi gazdálkodási adatok alapján a szelektíven gyűjtött hulladékok évi mennyisége: papír és karton ALU doboz 250,15 t 19,76 t 10/36.oldal

11 műanyag csomagolási hulladék: fa csomagolási hulladék üveg összesen: 155,66 t 76,39 t 79,44 t 581,45 t Ezek a mennyiségek jelentősen, összességében 57 % kal (!) haladják meg a korábbi évek mennyiségeit, tehát a szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségében jelentős előrelépés történt. Ezenkívül kis mennyiségű elektronikai hulladékok beszállítására is sor került a évben korszerűsített gyűjtőhelyre. A szervesanyag tartalom csökkentése érdekében Üzemeltető nem rakja le a szervesanyag tartalmú hulladékokat (gally, kaszálék), hanem azt novemberétől kezdve a komposzttelepen kezeli ben a szelektíven beszállított zöldhulladék mennyisége 2242,565 t/év volt, ami közel háromszorosa a megelőző évi mennyiségnek. A többi kezelt hulladék inert jellegű sitt és bontási törmelék, kommunális hulladék, lom és takaróföld lerakásra került, összesen 4.335,6 tonna mennyiségben. A fentieken kívül a kommunális hulladékból további tonna is begyűjtésre került, melyet a MOL Nyrt. Százhalombattai égetőművébe szállítottak be ártalmatlanításra. 3.4 A lerakó létesítményei A következőkben csoportosítva megadjuk a lerakó meglévő létesítményeit: 11/36.oldal

12 Főlétesítmények: III. kazetta, mint hulladék lerakótér, műszaki védelemmel kiépítve III. kazetta csurgalékvíz akna Zöldhulladék komposztáló Zöldhulladék komposztáló csurgalékvíz medencéje IV. kazetta üzembevétel előtt, lehajtó rámpával IV. kazetta csurgalékvíz akna 12/36.oldal

13 Lakossági hulladékudvar Kiszolgáló létesítmények: Üzemviteli terület: Komposztáló telep és hulladékudvar üzemviteli konténer egysége Portakonténer (sorompóval) Gépjármű mosótér Hídmérleg 13/36.oldal

14 Szelektíven gyűjtött hulladék átmeneti tároló (nyitott fedett szín) Nyitott szóróanyag tároló Konténeres gázolaj üzemi töltőállomás Rakodó rámpa Állatihulladék gyűjtőhely Elektronikai hulladék gyűjtő gyűjtőhely (nyitott fedett szín, burkolattal, kármentővel) 14/36.oldal

15 Munkagépek: - 1 db 27 t ás HANOGMAG kompaktor - 1 db Landini Landpower 135 TDI homlokrakodó - WILLIBAD Midishaker laprosta - WILLIBAD TBV 3P keverő és prizmaátrakó Szállítójárművek: - 1 db SISU 16 m 3 es tömörítős gépkocsi - 1 db LIAZ 15 m 3 es forgódobos tömörítős gépkocsi - 1 db MERCEDES 8 m 3 es tömörítős gépkocsi - 1 db OPEL kisteherautó, platós rácsos felépítménnyel - 4 db Konténer szállító gépkocsi WILLIBAD MZA 2400 aprítógép 2 kamrás AVERMANN bálázógép (PET palack, alu doboz) Területi létesítmények - Kerítés - Üzemviteli terület bejárati kapu - Hulladékudvar bejárati kapu - Üzemviteli terület sorompója - Hulladékudvar sorompója - Védőerdősáv 15/36.oldal

16 Felújított kerítés szakasz a IV. kazettánál Hulladékudvar és komposztáló teherkapuja Utak és térburkolatok - aszfalt burkolatú bejáró út és térburkolat - makadám jellegű út a lerakóhoz - makadám burkolat a hulladékudvarban - aszfaltburkolat a komposzttelepen Csapadékvíz rendszer: - övárok Vízgazdálkodási rendszerek - Ivóvíz vezeték - Mosóvíz derítő medence (olaj és iszapfogóval) - Kommunális szennyvíz gyűjtő medence Aszfaltburkolatú bejárati rész Makadámút a IV. kazettához 16/36.oldal

17 Mosóvíz derítő medence Ivóvíz akna és csap és tűzivíz csap Konténeres gázolaj üzemi töltőhely csapadékvíz gyűjtőtartálya (olajfogóval) Elektromos energia ellátó rendszer és térvilágítás Távközlés (mobiltelefon) Talajvíz monitoring kutak IV. kazetta geofizikai szenzor SZ 1 figyelőkút kútfeje SZ 2 figyelőkút 17/36.oldal

18 SZ 3 figyelőkút IV. kazetta geofizikai szenzor mérődoboza 18/36.oldal

19 4 Jogszabályi háttér A január 1 én hatályba lépett új, a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) jelentős változásokat hozott a hazai hulladékgazdálkodási szabályozásában, így a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával összefüggő normákban is. Ennek egyik megnyilvánulása a Ht. 78. (1) bekezdésében életre hívott közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, melyet a közszolgáltató A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési programokban foglalt, valamint az e törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása érdekében 3 évente köteles a helyi önkormányzatokkal egyeztetve elkészíteni és az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. nek és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni. A terv részletes tartalmi elemeit a Ht. végrehajtására kiadott a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 11. (1) bekezdés a) g) pontjai tartalmazzák. A terv készítése során a közszolgáltató köteles bemutatni a Ht. ban, valamint a magasabb szintű tervekben foglalt hulladékgazdálkodási elvek végrehajtására, megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. A tervezés nehézségét az jelenti, hogy egyrészt napjaink gazdasági környezete koránt sem tekinthető átlagosnak, így az elmúlt néhány év tapasztalatainak alapul vétele hosszú távú tervezés esetén téves becslések megfogalmazására és hibás következtetések levonására ad lehetőséget. Másik nehézséget az jelenti, hogy olyan hulladékáramokat kell számba venni, melynek keletkezésére roppant összetett gazdasági és társadalmi folyamatok jelentős hatást gyakorolnak, továbbá a hulladékáramok mennyiségének befolyásolására a közszolgáltatóknak direkt módon nincs, indirekt módon elhanyagolható ráhatása van. 9 A fentiekre és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel jelen terv részletező fejezete tartalmazza a Ht. 78. (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően mindazon intézkedések tervét, melyeket a közszolgáltató az elkövetkező időszakban meg kíván valósítani, hogy teljesítse a környezet védelme érdekében megfogalmazott célokat. 19/36.oldal

20 A Ht. 92. alapján a gazdálkodónk tevékenységét érintő célok: (1) december 31 ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír, fém, műanyag és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50% ra kell növelni. (2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyagmennyiséget a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve az 1995 ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag mennyiséghez képest július 1 jéig 35% ra, azaz tonna alá kell csökkenteni /36.oldal

21 5 Részletező tervfejezet A Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv II.2. fejezete részletesen kifejti mindazon tervezett intézkedések sorát, mellyel a SZÁKOM Kft. törekszik arra, hogy a Ht. 92. ban megfogalmazott célokat a Rend. 11. (1) bekezdésében foglalt részterületek tekintetében teljesíteni tudja. A Rend. 11. (1) bekezdésében foglalt részterületek és a hozzájuk kötődő intézkedések terveit a következőkbe vesszük sorra. a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések így különösen a lakossági tájékoztatás módjának részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők A SZÁKOM Kft. kezdettől fogva nagy hangsúlyt helyez a szelektív hulladékgyűjtésre történő ösztönzésre és szemléletformálásra az alábbi főbb módokon: a helyi média útján (Halom TV, Százhalombattai Hírtükör, Rádió 6) saját honlapján: esetileg kiadott Hírlevelekkel, Tájékoztató füzetekkel közvélemény kutatással a számlalevelek mellé elhelyezett tájékoztató anyagok útján rendszeresen informálja a lakosságot a közszolgáltatással összefüggő valamennyi érdemi információról és szemlelet formáló jellegű tudnivalókról. A SZÁKOM Kft. Nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, így minden városi iskolai és óvodai kérésnek igyekszik eleget tenni. Két példa 2012 ből: 21/36.oldal

22 A Napsugár Óvoda kérésére gépbemutatót tartott június 7 én a délelőtti órákban 55 kisgyermeknek. Az óvodai nevelés részeként nem csak a hulladékgazdálkodás, de a helyes közlekedés témáját is oktatják, ezért e két témához kapcsolódóan a köztisztasággal foglalkozó cég bemutatott három úttisztító, takarítógépet, amelyre a gyermekek és az óvónők egyaránt felülhettek. Betekintést nyertek a kukásautó működésébe, és a város legnagyobb útporszívóját is megnézhették. Mindezek után hasznos kiadványokkal és társasjátékkal térhettek vissza óvodájukba, hogy még jobban elmélyíthessék a szolgáltató tevékenységéből a tudásukat június 12 én pedig a Körösi Csoma Általános Iskola második osztályosai nézhetik meg, hogy mi történik a szelektív hulladékokkal begyűjtés után a hulladékudvaron. Jövőbeni terveink között szerepel a fenti szemléletformáló tevékenységek fokozása, azzal a céllal, hogy lakosok a hulladékra továbbiakban már ne szemétként, hanem tudatos szelektálás eredményeként hasznosítható másodnyersanyagként tekintsenek. Terveink között szerepel az is, hogy óvodai, általános és középiskolai szinten is megjelenjünk és részt vegyünk az óvónők, tanárok környezettudatosságra képző előadásain, óráin; szaktudásunkkal segítsük és támogassuk a nevelők felkészülését az ilyen jellegű programokra, ezáltal hozzájárulva a jövő generációk környezettudatos neveléséhez. Felkérés esetén továbbra is szívesen bemutatjuk telephelyünk üzemelését, technológiáját az összetett kezelési rendszer könnyebb megértése és a környezettudatosság mélyítése érdekében. Itt jegyeznénk meg azt is, hogy megkeresés esetén egyéb lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon is szívesen biztosítjuk szakképzett kolléganőik és kollégáink megjelenését, hogy az idősebb korosztály szemét kezeléssel kapcsolatos régi beidegződéseit valamelyest oldani tudjuk. Tervezzük, hogy megjelenjünk a nagyobb érdeklődésre számot tartó városi rendezvényeken, továbbá ahogy eddig is lehetőségeinkhez mérten támogatunk minden környezetvédelmi célú civil megmozdulást is (pl.:teszedd!, vagy hasonló helyi megmozdulások). Elképzeléseink között szerepel az is, hogy szintén a fiatalabb korosztályt megcélozva környezetvédelmi tárgyú pályázatokat hívjunk életre, mely figyelemfelhívó erején keresztül szintén képes a környezetvédelemre, a hulladékkezelésre és ezen belül a szelektív hulladékke 22/36.oldal

23 zelés fontosságára a figyelmet felhívni. Erre korábban is volt példa, pl. rajzpályázat meghirdetése a Víz világnapja rendezvénysorozatához kapcsolódva. Összegezve a fent említett már használatban lévő kommunikációs csatornákat továbbra is fenn kívánjuk tartani, mivel tapasztalataink szerint ezeken keresztül valamennyi korosztályt el tudtuk érni és képesek voltunk a megfelelő tájékoztató és szemléletformáló információk a célközönséghez eljuttatni. Azonban ahogy írtam bővíteni kívánjuk a Kft. részvételét a társadalmi tudatformálásban éppúgy, mint a felnövő ifjúság környezetközpontú nevelésében. Megítélésünk szerint az előbbiekben felsorolt intézkedések és a megfelelő tartalmú és rendszerességű kommunikáció eredményeként megértethető a lakossággal a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, ezáltal a lakosság megnyerhető ezen ügy elkötelezett támogatása iránt /36.oldal

24 b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; Ahogy azt az előzőekben ismertettük, a SZÁKOM Kft. saját komposzttelepét már óta üzemelteti. A településen keletkező zöldhulladékokat zsákos módszerrel szelektíven gyűjtik (csak a családi házas övezetben), majd a közszolgáltatás keretein belül a SZÁKOM Kft. szállítja saját telephelyére. A lakosságnak ezen kívül lehetősége van ingyen beszállítani a komposztáló telepre 1 m 3 mennyiségig kötegelt zöldhulladékot. A telephelyen egy aprítógép is rendelkezésre áll a zöldhulladékok előkezelésére. Az Önkormányzati rendelet szerint a város területén 2002 től tilos a zöldhulladék égetése, ezért az Önkormányzat a város területén bevezette a szelektív és a zöldhulladékgyűjtés szabályozott megoldását. Ugyancsak beszállításra kerül a komposzttelepre az Önkormányzati zöldterületek, parkok, temető zöldhulladéka. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a SZÁKOM Kft. élen jár a zöldhulladék gyűjtésében. A tennivalók ezek a területen a következőkben foglalhatók össze: 1. Tovább kell szélesíteni a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés területét, lehetővé téve a lakótelepi övezetben is azt. 2. A komposztáló nyitott rendszerű, ezért viszonylag hosszú érlelési és utóérlelési idő szükséges a hulladékok kezeléséhez. A komposzt rostálásához jelenleg egy síkrosta áll rendelkezésre, amelynek sem technológiája sem kapacitása nem alkalmas a nagyobb mennyiségű komposzt rostálására. 3. Komposztáló telep bővítése új területen (az un. régi inerthulladék lerakón), ill. eszközfejlesztéssel (dobrosta telepítése) 24/36.oldal

25 4. Az előállított komposzt hasznosítása/értékesítése jelenleg nem megoldott. Ez komoly problémát jelent, hiszen a technológiai folyamat előbb utóbb bedugul. ha nincs végkimenete. 5. Az előállított komposzt hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. Ennek kézenfekvő módjai a következők: lerakón történő hasznosítás zöldfelületeken történő hasznosítás. Ezt lehetővé teszi, hogy más helyen alkalmazott gyakorlattal ellentétben a gyűjtésre használt zsákok nem kerülnek ledarálásra, azaz idegen anyag nem keveredik a komposzt közé. A zöldhulladéknak a Százhalombattai szennyvíztisztító telep védőerdősávjában történő kihelyezését a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 22.3/9218/2/2010 (dec. 14.) sz. Határozatában engedélyezte. Ez azonban csak átmeneti megoldást jelentett és a keletkező komposzt mennyiségnek csak egy kis részét kezelte. Mindezeknek a megoldásoknak azonban a hosszútávú működése bizonytalanságokat hordoz. a komposzt termékként való értékesítése a zöldhulladék biomasszaként, erőműben való hasznosítása. Megítélésünk szerint ez utóbbi jelenthet egy hosszútávú megoldást. 6. Mindezekkel párhuzamosan alternatív megoldást jelenthet a zöldhulladék komposztáló telepről való eltérítése házi komposztáló berendezések ingatlanonkénti telepítésével. Ennek a megoldásnak azét van létjogosultsága, mert így az un. barna hulladék (azaz a háztartásokban keletkező szerves maradékok) jelentős része is helyben hasznosulhat. Mindezek a látszólag egymásnak ellentmondó lehetőségek együttes alkalmazása jelenthet tartós megoldást a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására. 25/36.oldal

26 Mindez a jelenlegihez mérten hatalmas előrelépést fog jelenteni a biológiailag lebomló hulladékfrakció lokális kezelésében és a helyben keletkező értékes szerves anyag helyben tartásában és hasznosításában. Ezen új hulladékkezelési módszerek bevezetésével kívánunk még jobban megfelelni a Ht. 3. f) pontjában foglalt hulladékgazdálkodási alapelvnek, mely a következőket tartalmazza: f) a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve: elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma csökkenjen; E tekintetben fontos és előremutató szabályozás jelent meg a Ht. 12. (3) bekezdésében, mely alapot teremt arra, hogy az ingatlantulajdonosnak előírásra kerülhessen ezen frakció elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettség, mely kibontásra kerül a Ht. 39. (4) bekezdésben: Ha az ingatlantulajdonos a biohulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a biohulladékot elkülönítetten gyűjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a biohulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen. és 42. (1) bekezdés a) pontjában: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és elszállítja ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is. Fontosnak tartjuk azonban megemlíteni, hogy bárminemű közszolgáltatás bővítés csak úgy valósítható meg, hogy a feladat előírásával egy időben a szolgáltatók a közszolgáltatás új elemének fenntartási költségeit a közszolgáltatási díjban is érvényesíthetik. Ez biztosítja azt, hogy a közszolgáltatási rendszer hosszú távon is fenntartható legyen. 26/36.oldal

27 c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; Ahogy azt a megelőző részben ismertettük, a településen önkormányzati intézményben 5 db szárazelemgyűjtő tartály van kihelyezve. A településre az évi két alkalommal lebonyolított lomtalanítással egy időben veszélyes hulladékgyűjtési akciót is hirdetnek a lakosság részére. Megítélésünk szerint ezek a lehetőségek szinkronban vannak az igényekkel, a szolgáltatás bővítése nem szükséges. Ugyanakkor folyamatos feladat ezen a területen is a lakosság tudatformálása. Ennek eszköze a weblapon keresztüli rendszeres információ adás, melyet a SZÁKOM Kft. PR csapata eddig is végzett és jövőben is végezni fog. Ennek keretében számoltak be a őszi veszélyes hulladék gyűjtésről: Már hagyomány, hogy a városlakók a tavaszi és őszi lomtalanítást megelőzve leadhatják veszélyes hulladékaikat Százhalombatta két kijelölt pontján. Az őszi környezetet károsító anyagok begyűjtésére október 13 án került sor, amelynek költségét az önkormányzat biztosította. A begyűjtött 8,10 tonna hulladékból a legnagyobb mennyiséget az olajos, festékes göngyölegek és hulladékok (4010 kg) és az azbeszt tartalmú szigetelési, építési hulladékok (2890 kg) tették ki. Ezen kívül jelentősebb mennyiség fáradt olajból 414 kg, növényvédő szerekből és göngyölegeiből 115 kg, háztartási vegyszerekből 104 kg és vegyes gumi hulladékból 90 kg került begyűjtésre. A fennmaradó 643 kiló pedig hajtógázas sprayflakonok, oldószerek, hígítók, gyógyszer és gyógyszer jellegű hulladékok, hűtő és klíma, illetve elektronikai és fényforrásból eredő hulladékok voltak. A begyűjtésre került hulladék a tavaszi mennyiséghez képest 129 kilogrammal nőtt, mely adatból is érezhető, hogy továbbra is szükség van a lakossági veszélyes hulladékok begyűjtésére. A két gyűjtőpont közül a Dunafüredi és Damjanich utca találkozásánál lévő gyűjtőpont volt a forgalmasabb, a veszélyes hulladékok 61 % át vitték oda a városlakók. 27/36.oldal

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésének 4. számú A szemétszállítási szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-4071-3/2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás Iktatószám: /2013. Makó Város Önkormányzata. Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: Tájékoztatás Iktatószám: /2013. Makó Város Önkormányzata. Tisztelt Képviselőtestület! FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039 Adószám: 24290054-2-03 Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.. Ügyfélszolgálati irodáink:

Részletesebben

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A BIOKOM Kft. legfontosabb fejlesztési tevékenységei I. 1996: Termékdíjas

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosítására Pásztó Városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Email: forum@paszto.hu Szám:1-3 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben