J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről."

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska Miklós, Rózsa Lajos, Sebestyén Ferenc, Sebestyén László, Szórád Róbert Mihály, Balogh Béla Tibor, Dr. Jernei Zoltán, Rózsa Endre, Serfőző István, Tokajiné Demecs Katalin, Soós Antalné Molnár Erzsébet, Soós Antal, Szathmári Norbert és Szecsei Attila, a Közgyűlés tagjai. Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója, Baráth Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Csoór György, a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke, Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló, Dr. Horváth László Csaba pályázó, Patocskai László pályázó, Kiss Róbert, a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója, Székely László, a Megyei Agrárkamara titkára, Szabó Endre, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségének vezetője, a Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői, közigazgatási szervek megyei vezetői, a sajtó képviselői, meghívottak. Kovács Sándor köszönti a Megyei Közgyűlés tagjait, a meghívott szervezetek képviselőit, a Közgyűlés valamennyi résztvevőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Megyei Közgyűlés tagjai határozatképes számban jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak, a Közgyűlés ülését megnyitja. Bejelenti, hogy a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartani. A jelen közgyűlés közmeghallgatással egybekötött. Ez alkalomból köszönti az ülésen megjelent állampolgárokat, azonban senki sem kíván kérdést, közérdekű bejelentést, felvetést előterjeszteni, így a közmeghallgatást lezárja. Interpelláció, kérdés nem hangzik el. Indítványozza, hogy a Közgyűlés vegye fel napirendjére és elsőként tárgyalja meg a megyei önkormányzatok konszolidációjához kapcsolódó egyes feladatokról szóló előterjesztést, amely elektronikusan kiküldésre, valamint az ülés előtt kiosztásra került. A Közgyűlés a módosított napirendi javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

2 2 Az ülés napirendje a következő: 1. Előterjesztés a megyei önkormányzatok konszolidációjához kapcsolódó egyes feladatokról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 3. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Előadó: Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 6. Előterjesztés a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet területén a parkolási rend megállapításáról szóló, többször módosított 6/2004. (II. 23.) KR számú rendelet módosítására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 7. Előterjesztés a Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói pályázatának elbírálására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 8. Előterjesztés a Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatának elbírálására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató a megye mezőgazdaságának helyzetéről Előadó: Kiss Róbert, a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója, Dr. Kalmár Sándor, a Megyei Agrárkamara alelnöke, Szabó Endre, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségének vezetője, Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke 10. Előterjesztés a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 11. Előterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt. részvényének értékesítésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 12. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulásban lévő tagság felmondására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

3 3 13. Előterjesztés alapítvány támogatására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 14. Előterjesztés a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok és az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 15. Előterjesztés a TIOP keretében gyermek- és ifjúságvédelmi bentlakásos intézmények korszerűsítését célzó pályázat támogatására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 16. Előterjesztés a művese állomás bővítésére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 17. Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező évi célok meghatározására Előadó: Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 18. Előterjesztés a Megyei Közgyűlés évi munkatervére Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Zárt ülés: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak adományozására Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke 1./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a megyei önkormányzatok konszolidációjához kapcsolódó egyes feladatokról Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Tokajiné Demecs Katalin a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. Kérdésre tájékoztatást kaptak a Bizottság ülésén a Megyeházának a megyei önkormányzat általi jövőbeli arányos területhasználatáról, - amelyet a Kormányhivatallal történő egyeztetéseket követően a Közgyűlés fog jóváhagyni, - továbbá a dolgozók béréről, a törvényes határidőn belüli kifizetés napjáról. Kovács Sándor elmondja, hogy a kifizetések késésének oka, hogy új típusú hitelszerződést köt az önkormányzat az OTP-vel, melyhez a Közgyűlés mostani döntése szükséges, az előkészített dokumentumok aláírását követően haladéktalanul utalásra kerülnek a bérek. Rózsa Endre örül annak, hogy a Közgyűlés napirendjére tűzte a megyei önkormányzatok konszolidációját. Nehezményezi azt, hogy a megyei elnökök által október elején aláírt megállapodás nem áll rendelkezésre, s ennek előző ülésen történő kérésére is csak egy

4 4 semmitmondó válasz érkezett. Véleménye szerint a Közgyűlés elnökének nem volt joga ezt a megállapodást aláírni. Arról sincs információjuk, hogy mekkora vagyont ad át az államnak a megye, szerintük jóval nagobbat, mint amekkora adósságállománnyal rendelkezik. Frakciójuk ellenzi az intézmények átadását. Úgy gondolja, hogy az intézmények államnak történő átadásával a helyi közösségek nem tudnak ráhatással lenni az iskolák, intézmények fennmaradására, így az átszervezések iskolák bezárásához vezetnek. Sajtóértesülésre hivatkozással elmondja, hogy a helyi önkomrányzati fenntartásban lévő iskolák 2013-tól, a megyei önkormányzati fenntartásban lévők jövő év elejétől kerülnek az államhoz és az önkormányzatok a korábbi hírekkel ellentétben nem kérhetik, hogy egyes intézmények maradjanak a fenntartásukban. Úgy gondolja, a vonatkozó jogszabályok megszületése előtt kellő összefogással, lobbival, egységes megyei fellépéssel el lehetne érni a jogszabályok formálását és ezáltal egyes intézmények megyei fenntartásban működhetnének továbbra is. Kéri, tegyenek meg mindent azért, hogy a megyei intézmények ne kerüljenek állami fenntartásba. Idéz az Elnök 2010 októberi székfoglaló beszédéből, amely a megye fejlesztéséről, ingatlanainak felújításáról, a vagyon gyarapításáról szólt. Véleménye szerint az intézményátadás melletti döntés nem a jó gazda gondosságára vall. Az MSZP frakció továbbra is határozottan ellenzi az intézmények átadását, úgy gondolják, hogy annak beláthatatlan negatív következményei lesznek a megyére vonatkozóan. Szecsei Attila a rendszerváltás időszakáról, annak vívmányairól beszél, ide sorolva a szabad választásokat, az önkormányzatiságot. A Jobbik frakció véleménye szerint a konszolidációs törvény az önkormányzatiság feladását, megszüntetését jelenti, amellyel a demokrácia intézménye sérül. A Jobbik frakció semmiképpen sem tudja elfogadni az említett törvényt, nem hajlandóak ebben a kérdésben kompromisszumot kötni. Tokajiné Demecs Katalin véleménye szerint, ha egy kormány, egy párt a Parlamentben, vagy a Közgyűlésben többséggel rendelkezik, az arra ad felhatalmazást, hogy mindazt megtegye, amit az ország, a megye érdekében szükségesnek tart. Ha azoknak az értékrendeknek a mentén hoz döntést egy megyei közgyűlés, amiket korábban is vallott, akkor az legitimálja az intézkedéseket. Véleménye szerint a jelenlegi kormány és az itt ülő FIDESZ frakció teljesen ellentétes nézeteket vall, mint amit ellenzékként hirdetett. Idéz Gyurcsány Ferenc Balatonöszödi beszédéből. Hangsúlyozza azt a Kormánnyal szembeni elvárást, hogy világos szabályozás szerint történjenek az intézményátadások, az érintettek időbeni pontos tájékoztatása mellett. Az intézkedést a Kormány részéről el tudja fogadni, de saját részéről nem ért vele egyet. Borbás Zsolt adatokat említ az ország 2002-évi és 2008-évi adósságállományával, a megyei önkormányzatok hitelállományával kapcsolatban. Véleménye szerint az MSZP kormányzása alatt felvett jelentős hitelek tették tönkre az országot, melynek helyreállítása sokkal nagyobb feladat, mint bárki gondolná.

5 5 Elismeri, hogy több vagyont ad át a megyei önkormányzat, mint amekkora a hitelállomány, amit adatokkal támaszt alá. Az iskolabezárásokat törvényszerűnek látja a gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt. Sajnálatosnak tartja a születések számának, Magyarország lakosságának csökkenését. Leszögezi, hogy változásokra van szükség. Dr. Jernei Zoltán hivatkozik Borbás Zsolt alelnök álláspontjára, miszerint az államosítási folyamatnak az indoka az óriási államadósság, amely 17 ezer milliárd forintos volt a kormányváltáskor. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg ez 21 ezer milliárd forint, holott a Kormány az államadósság radikális csökkentését tervezte. A miniszterelnök által adott televíziós interjúból idéz, amelyben a magyar gazdaság helyzetéről beszélt. Ezt követően retorikai fordulatot hirdetett a Kormány az államadósság ellen, mely alig egy évig tartott. Tudomása szerint a Matolcsy György miniszter által beterjesztett törvényjavaslat alapján elég 2016-ban elkezdeni az államadósság csökkentését. Úgy gondolja a Kormány ezzel feladta a küzdelmet. Beszél a fejlettebb európai országos GDP növekedéséről, szembe állítva azt a Kormány előrejelzésével. Tokajiné Demecs Katalin emlékeztet, hogy 2010-ben 120 milliárd forint hiányzott az önkormányzati rendszer finanszírozásához, a FIDESZ kormányra kerülését követően azonban ez nem került pótlásra, hanem további 86 milliárd forinttal kevesebbet kaptak az önkormányzatok, megnövelve ezzel az adósságállományt. Felhívja a figyelmet a különböző időszakokban végrehajtott intézkedések szükségességére. Molnár Imre álláspontja szerint nem országos szintű dolgokkal kell foglalkozni a Megyei Közgyűlésnek, hanem megyei szintűekkel. Véleménye szerint a baloldal azt a látszatot akarja kelteni, hogy a változások, az intézkedések rosszak, holott még elfogadott törvények sincsenek. A két baloldali hozzászólásra reagálva elmondja, hogy véleménye szerint jó gazdája volt a megyei önkormányzat az intézményeknek, hiszen rengeteg fejlesztés valósult meg. Tokajiné Demecs Katalin Gyurcsány féle idézetét kiegészíti. Emlékeztet a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziummal kapcsolatos bírósági ügyre, annak anyagi következményeire. Balogh Béla Tibor nehezményezi, hogy az előző testületi ülésen feltett kérdésére nem megfelelő írásos választ kapott, és nem is az Elnök, hanem a Főjegyző válaszolt. A konszolidációs törvény 2. -át idézi, amely szerint a törvény alapja a megyei önkormányzatok és a Kormány közötti megállapodás. Továbbra sem érti, hogy mi alapján írhatta alá a nyilatkozatot az Elnök testületi döntés nélkül, mikor és ki adhatott erre felhatalmazást. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi intézkedésekkel a magyar demokrácia, az önkormányzatiság elve sérül. Véleménye szerint az előző években jobban gazdálkodott a vezetés, - amelyet a kötvényből megvalósított fejlesztésekkel is alátámaszt -, a jelenlegi ciklusban azonban még nem hozott létre semmit és az intézmények átadását követően már nem is lesz arra lehetősége. Az előterjesztést nem tudja elfogadni és támogatni, erre kéri képviselőtársait is.

6 6 Dobos László véleménye szerint a baloldal nagyon negatívan állítja be a jelenlegi időszakot, mintha az MSZP vezetése alatt minden rendben lett volna. Meggyőződése, hogy az ország nem így gondolta, különben nem kapott volna a FIDESZ 2/3-os támogatottságot. A Kormány él a kapott lehetőséggel, nem visszaél. Beszél a különböző intézkedésekkel kapcsolatos FIDESZ-en belüli vitákról is. Visszafogottságra inti Rózsa Endre frakcióvezetőt. Soós Antal Borbás Zsolt szavaira reagálva elmondja, hogy az 1950-es években a falvak rombolása buldózerekkel folyt, most alattomos törvényekkel. Figyelmeztet, hogy a 2000 fős települések szétzilálása nem vezet jóra, a FIDESZ munkahelyeket ígért, mely nem került betartásra. Úgy véli, a megyében vannak olyan települések, amelyek el lesznek lehetetlenítve, lehetőségük sem lesz a felemelkedésre. A FIDESZ igéreteit - mint például létbiztonság, biztos megélhetés - a nép számon fogja kérni. Nem létbizonytalanságot kellene nyújtani, hanem biztos megélhetést, azonban ha ez nem így történik, majd az igazi jobboldal megpróbálja azt megteremteni. Beszél arról, hogy a Jobbik hogyan küzd a 2000 fős települések megmentéséért. Serfőző István felhívja a figyelmet a kritika tényszerűségére, és arra, hogy a dolgok nem fehérek, vagy feketék, a szürkék különböző árnyalataiból tevődnek össze. Emlékeztet rá, hogy a megyei és települési önkormányzatok az elmúlt években is nehéz helyzetben voltak. Az elmúlt időszakot is a kettősség jellemezte, a megyék mégis tudtak gyarapodni, mert része voltak a gazdaságnak, de a működési költségek finanszírozása nehéz volt, mert nem volt bőkezű az akkori kormányzat. A konszolidációs törvény céljával egyetért, mivel az intézmények működőképességének feltételeire megoldást kell találni, de a végrehajtás eszközét, vagyis az intézmények, a teljes vagyon átadását azonban nem tartja megfelelőnek, árnyaltabban végig kellene gondolni a megoldás módját, így azt nem támogatja. Rózsa Endre véleménye szerint a Kormány elvesztette az államadósság ellen indított szabadságharcot. A demográfiai adatok alapján jelentős a gyermeklétszám csökkenése, de nem akkora, hogy a tervezet szerinti 600 iskola bezárása szükséges lenne. Úgy gondolja, olyan forráskivonást terveznek az oktatásból, amit nem indokol a gyermeklétszám csökkenése. Kéri, hogy személyeskedést ne vigyenek bele a vitába. Pontosítja, hogy nem a múltra, hanem a jövőre vonatkozóan gondolja, hogy nem jó gazdához méltó döntést hoz a Közgyűlés az intézményekkel kapcsolatban. Sebestyén Ferenc az elhangzottakat meddő és értelmetlen vitának tartja. A hiányos történelmi ismeretekre világít rá, az MSZP-SZDSZ önkormányzatok átalakításával kapcsolatos 2002-es kormányprogramjából, majd Lampert Mónikától idéz a regionális önkormányzatokkal kapcsolatosan. Dr. Csoór György felhívja a figyelmet arra, hogy a közel egy órás vitában az előterjesztéshez kapcsolatosan nem hangzott el vélemény. Ez a napirend a megyei intézmények megmentését szolgálja. Közel évtizedes probléma az intézmények finanszírozása. Ez az előterjesztés az elfogadott vagyonátadási törvény végrehajtásaként született, amelyre véleménye szerint csak igennel lehet szavazni.

7 7 Az ellenzék által elhangzott idézetre reagálva elmondja, hogy olyan bukott, büntetőeljárás alatt álló személyektől nem helytálló idézni, akik az országot ilyen helyzetbe juttatták. Balogh Béla Tibor elmondja, hogy kormányzásuk ideje alatt valóban volt elképzelés az önkormányzatiság átalakítására, a régiók megerősítésére, a megyék szerepének csökkentésére, amely a szintek megerősítésével, és nem tönkretételével kezdődött volna. Nem fogadja el azt, hogy leépítik a megyei és helyi önkormányzatokat úgy, hogy nem hoznak létre kistérségeket. Sebestyén László úgy gondolja, azért került ez az előterjesztés elsőként megtárgyalásra, hogy a dolgozók mielőbb megkaphassák a bérüket. Kéri képviselőtársait, hogy csak a napirendi ponthoz kapcsolódó véleményüket mondják el, tanúsítsanak önmérsékletet a vitában. Kovács Sándor elmondja, hogy a szavazást követően szünetet rendel el, mely alatt aláírja az OTP-vel megkötendő szerződést, hogy a dolgozók fizetésének utalása megtörténhessen, de a demokráciát nem kívánta csorbítani a vélemény-nyilvánítások korlátozásával. A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy az intézményátadás, vagyonátadás nem privatizációt jelent, nem veszik el a magyar emberektől, azok az állam kezelésébe, működtetésébe kerülnek. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzatok erőn felül fejlesztettek, de mivel a fejlesztésekhez az önerőt a magyar állam nem tudta biztosítani, azok uniós forrásból történtek. A jelenlegi átadás nem a vagyon elherdálását jelenti, az érték nem az iskola, az intézmények, hanem az, hogy a gyermekek tanulnak, a betegek gyógyulnak, az intézményeket működtetni kell. Tokajiné Demecs Katalin idézetére elmondja, hogy ha a FIDESZ-en belül a vezetők közül valaki ilyen kijelentést tett volna, szégyellné magát és nem idézné azt. Dr. Jernei Zoltán hozzászólására reagálva elmondja, hogy az államadósság nagyságát az euro mozgása jelentősen meghatározza. Az MSZP-Kormány a 2008-as válságban euró alapú hitelt vett fel az IMF-től 20 milliárd forint összegben, melynek törlesztése ez évben történik. Balogh Béla Tibor hozzászólására reagálva az önkormányzatiság csökkenésével kapcsolatban elmondja, hogy ha 1990-ben nem történtek volna meg a szükséges változások, nem következett volna be fejlődés az országban. Jelenleg sajnos vannak problémák az önkormányzatisággal, ami ilyen szinten tovább nem tartható fenn. Érdeklődik, hogy a Jobbik mit véd a falvakkal kapcsolatban, hiszen a 2000 fős települések megmaradnak. A polgármesteri funkciót, az önkormányzati pozíciókat, vagy a hivatalokban dolgozók munkáját? mert ezek nem maradnak meg. Ez is fontos dolog, de a településeken élők helyzetét nem változtatja meg. Rózsa Endre hozzászólásához kapcsolódva megállapítja, hosszú idő az, amire a gyermeklétszám csökkenésén lehet változtatni, de kismértékű változás már van a statisztikák alapján a gyermeklétszám növekedésében.

8 8 Egyetért Serfőző István álláspontjával, miszerint együtt kell működni, együtt kell dolgozni a világ jobbítása érdekében. Felhívja Balogh Béla Tibor figyelmét arra, hogy a Megyei Közgyűlés nem a megye, ha attól jogokat vonnak el, azt nem a megye lakosságától vonják el, a lakosok ugyanúgy élnek, mint eddig és a megye erősödni fog. Sebestyén Ferenc úgy gondolja, hogy ha az MSZP kormányzása idején rendelkezett volna 2/3-os többséggel, már régen megszüntette volna a megyéket. Balogh Béla Tibor szerint lehet, hogy megszüntetésre kerültek volna a megyék, de ez rajta nem kérhető számon. A spórolással összefüggésben megemlíti a megyei önkormányzati elnökök Azori szigeteki látogatását. Hozzáteszi, hogy előző hozzászólásában nem a megye leépítéséről, hanem az önkormányzati rendszer, a demokrácia leépítéséről beszélt. Serfőző István úgy gondolja, hogy amikor állami kézben összpontosult minden, nem volt egy szerencsés időszak. Megfontolandónak tartja, jelenleg mi az, ami át kell, hogy kerüljön állami kézbe. Véleménye szerint az intézmények ugyan a megyében maradnak, de az azokkal kapcsolatos döntések joga elkerül. Nem tartja kedvezőnek, ha a helyet, vagy a körülményeket nem ismerő emberek szólnak bele az intézmények jövőbeni sorsába. Megállapítja, hogy az önkormányzatiságnak van értelme, de meg kell húzni a határt az állam és az önkormányzatok szerepvállalása között. Kovács Sándor egyetért Serfőző Istvánnal, miszerint a fontos dolgok megyei szinten, helyben dőljenek el. Ismeretei szerint meg fogja kapni a megye a területfejlesztést, valamint az uniós pályázatokról történő döntés jogát. Balogh Béla Tibornak az egyes megyei elnökök külföldi kiutazásával kapcsolatosan elmondja, hogy az elmúlt két hétben a megyei önkormányzat képviseletében tett látogatást a Kárpátalján, ahol könyvadományt adott át Aknaszlatinában egy iskolának, valamint a Vajdasági Parlamenttel történő megállapodás aláírására utazott ki. Az a véleménye, hogy mindenki vállalja a saját tetteiért a felelősséget. Soós Antal álláspontja szerint a Jobbik törekvései nem hozhatók összefüggésbe az apparátusok megmaradásával, ők a munkahelyek megtartásáért küzdenek. Nem támogatják azonban azt, hogy több állása legyen polgármestereknek, országgyűlési képviselőknek. Érdeklődik - ahhoz képest, hogy az IMF-el nem akartak megállapodni - a FIDESZ Kormány milyen összeget fog kérni az IMF-től. Kovács Sándor nincs olyan helyzetben, hogy bármit is kérjen az IMF-től. A több állásra vonatkozóan elmondja, hogy dolgozzon mindenki amennyit képessége, ideje enged. Nem az a követendő példa, ha valakinek nincs állása. Felhívja a figyelmet az OTP-vel kötendő szerződés aláírásának fontosságára, sürgősségére. Rózsa Endre kérdezi, hogy a megye nyilvánossága, illetve a Közgyűlés mikor juthat hozzá az aláírt megállapodáshoz. Elfogadja, hogy ha nem áll a hivatal rendelkezésére, kéri annak beszerzését és nagyon szeretné, ha ez a dokumentum nyilvánosságra kerülne.

9 9 Kovács Sándor ismételten elmondja, hogy azért nem áll az Önkormányzati Hivatal rendelkezésére a megállapodás, mivel az egy politikai nyilatkozat volt, de be fogja szerezni. Dr. Jernei Zoltán elmondja, hogy a konszolidációs törvényben van olyan megfogalmazás, mely szerint a feladatátadás és jogutódlás alapvető feltételeiről szóló, a megyei önkormányzatok és a kormány közötti megállapodás az irányadó. Amennyiben ez az a nyilatkozat, akkor véleménye szerint nem minősül politikai nyilatkozatnak és arról tájékoztatni kellett volna a testületet. Az adósságállományok megítélésénél javasolja az objektív mércével történő mérést. Tokajiné Demecs Katalin a szándéknyilatkozattal kapcsolatosan érdeklődik, hogy a közgyűlési elnöki politikai tisztség-e, ha nem akkor a megyei közgyűlés elnöke hogyan tehet politikai szándéknyilatkozatot a megyei önkormányzatot illetően. Azonban ha a közgyűlés elnökeként írta azt alá, akkor nem érti, hogy a testület miért nem látta. Kovács Sándor válaszában az emberek különböző pozíciókban történő különböző döntési lehetőségeiről beszél. A vitát követően a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 175/2011. (XII. 9.) számú határozata a kötvény átalakításáról és a kötvényből eredő adósság állam által történő átvállalásával kapcsolatos intézkedésekről A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzatok konszolidációjáról, a Megyei Önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a Jászkunság Fejlesztéséért elnevezésű, HU kódszámú, CHF összértékű kötvényt kölcsönjogviszonnyá nem kívánja átalakítani, azt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként tartja fenn. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a konszolidációs törvény 5. (1) bekezdése alapján a Megyei Közgyűlés elnökét, valamint a hivatal jogi és pénzügyi ellenjegyzésre jogosult köztisztviselőit, hogy a kötvénylejárat előtti visszaváltásából eredő adósság kötelezettség állam által történő átvállalásával összefüggő jognyilatkozatokat megtegyék és a kapcsolódó szerződéseket aláírják. Határidő: december 30. Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2) Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 3) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 4) Raiffeisen Bank, 1054 Budapest, Akadémia u. 6. sz. értesülnek.

10 10 A Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 176/2011. (XII. 9.) számú határozata a fejlesztési célú hitelből eredő adósság átvállalásáról A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzatok konszolidációjáról, a Megyei Önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 5. (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, valamint a hivatal jogi és pénzügyi ellenjegyzésre jogosult köztisztviselőit, hogy az szerződés számú, fejlesztési célú hitelből eredő adósság átvállalással összefüggő jognyilatkozatokat megtegyék és a kapcsolódó szerződést aláírják. Határidő: december 30. Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1.) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2.) Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 3.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 4.) OTP Bank Nyrt, 1051 Budapest, Nádor u. 16. értesülnek. A Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 177/2011. (XII. 9.) számú határozata a folyószámlahitel és a megelőlegezési hitel átalakításáról, valamint az ebből eredő adósság átvállalásáról A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzatok konszolidációjáról, a Megyei Önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 5. (4) bekezdése alapján felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, valamint a hivatal jogi és pénzügyi ellenjegyzésre jogosult köztisztviselőit, hogy a folyószámlahitel és a megelőlegezési hitel (munkabérhitel) állomány működési hitellé történő átalakításával és az ebből eredő adósság átvállalással összefüggő jognyilatkozatokat megtegyék és a kapcsolódó szerződéseket aláírják. Határidő: azonnal és december 30. Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1.) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2.) Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 3.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető 4.) OTP Bank Nyrt, 1051 Budapest, Nádor u. 16. értesülnek.

11 11 A Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 178/2011. (XII. 9.) számú határozata az átadás-átvétel alól kivételt képező vagyonelemek köréről A Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzatok konszolidációjáról, a Megyei Önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (4) bekezdése alapján felhatalmazza a Megyei Közgyűlés elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a melléklet szerint az átadás-átvételi eljárásból kivett ingatlan és a kapcsolódó ingó vagyonról. Határidő: azonnal és december 30. Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1.) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2.) Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 3.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető értesülnek. A Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 179/2011. (XII. 09.) számú határozata a Remondis Szolnok Zrt. részvényének értékesítéséről A Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat piaci értéken ajánlja fel vételre részvényét a Remondis Szolnok Zrt. tulajdonosainak. A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december 15., illetve folyamatos Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Erről: 1.) Megyei Közgyűlés tisztségviselő 2.) Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 3.) REMONDIS Kft Budapest, Szállító utca 6. 4.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 5.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 6.) Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző 7.) Hajdúné Gácsi Mária irodavezető értesülnek. Ezt követően a Megyei Közgyűlés minősített többséggel - 11 igen és 9 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja meg:

12 12

13 13 Borbás Zsolt elmondja, hogy még nem érkezett válasz, amennyiben lesz információ, arról a Közgyűlés tájékoztatást fog kapni. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 16 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 180/2011. (XII. 9.) számú határozata az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 1.) A Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Megyei Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott következő döntéseit: a /2011. (XI. 02.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet használatában lévő Szolnok, Dózsa Gy. út 6. I/5. szám alatti lakás öt év határozott időtartamra történő bérbeadásának meghosszabbításáról dr. Apró Dezső részére, 411-7/2011. (XI. 02.) számú határozatát a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet gépjárművének bérbeadásáról szóló /2009. (XII. 10.) számú határozata módosításával a KIA K2500 típusú emelőhátfalas gépjármű három év határozott időtartamra történő bérbeadásáról, /2011. (X. 24.) számú határozatát a Tóparti Otthon Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére használhatatlanná vált, gazdaságosan nem javítható számítástechnikai eszközök, fénymásoló és fax készülék selejtezéséről, 771-3/2011. (XI. 02.) számú határozatát a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola részére használhatatlanná vált, gazdaságosan nem javítható szoftverek, számítástechnikai eszközök, műszaki cikkek és oktatási eszközök selejtezéséről, /2011. (XI. 03.) számú határozatát az Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére használhatatlanná vált műszaki cikkek, berendezések és kerti traktor pótkocsival történő selejtezéséről, selejtezést követő hulladék anyagként való értékesítéséről, alkatrészként való felhasználásáról, az egyéb eszközök megsemmisítéséről, illetve veszélyes anyagként történő elszállításáról, /2011. (XI. 15.) számú határozatát a Kastély Otthon Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye részére Molnár Sándor ,- Ft összegű személyi térítési díj tartozásának leírásáról,

14 /2011. (XI. 16.) számú határozatát a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat részére Megyaszó Polgármesteri Hivatal ,- Ft összegű, valamint Ricse Polgármesteri Hivatal ,- Ft összegű számla tartozásának leírásáról, /2011. (XI. 16.) számú határozatát a Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium részére a Budapesti Készenléti Mentők ,- Ft összegű, valamint a Jászberényi Yakuzák SE ,- Ft összegű számla tartozásának leírásáról, a 161/2008. (X. 31.) KH. számú határozattal jóváhagyott, a devizapolitika és likvidpénzeszközök kezeléséről szóló szabályzat V. fejezete alapján a kötvénnyel kapcsolatosan az alábbi átruházott hatáskörben hozott tranzakciókat: rövidlejáratú betétlekötések HUF = , szeptember december 30. = , november december 16. = , november november /2011. számú határozatát a jászapáti Fehér Akác Otthon szakmai programjának és házirendjének jóváhagyásáról, /2011. számú határozatát a törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola házirendjének, /2011. számú határozatát a törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola minőségirányítási programjának, /2011. számú határozatát a törökszentmiklósi Lábassy János Szakközépiskola és Szakiskola pedagógiai programjának, /2011. számú határozatát a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium pedagógiai programjának, /2011. számú határozatát a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium kollégiumi pedagógiai programjának, /2011. számú határozatát a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium minőségirányítási programjának, /2011. számú határozatát pedig a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium házirendjének jóváhagyásáról, a 9 fő esetében megállapított személyi térítési díjat, /2011. számú döntését Jánoshida község Önkormányzatának szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának véleményezéséről, 2163/2011. számú döntését pedig a mezőtúri székhelyű Berettyó-Körös Társulás szociális szolgáltatás-tervezési koncepciójának véleményezéséről.

15 15 A Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntését a roma származású fiatalok tanulmányi támogatásáról, amely a Megyei Önkormányzat című honlapján megtalálható. 2. A Megyei Közgyűlés a 167/2008. (X.31.), 5/2011. (II.11.), 60/2011. (IV.29.), 101/2011. (VI.24.), 110/2011. (VI.24.), 121/2011. (IX.29.), 130/2011. (IX.29.), 131/2011. (IX.29.), 132/2011. (IX.29.), 139/2011. (IX.29.), 144/2011. (IX.29.), 148/2011. (XI.11), 149/2011. (XI.11), 150/2011. (XI.11), 152/2011. (XI.11), 164/2011. (XI.11), 165/2011. (XI.11), 169/2011. (XI.11), 170/2011. (XI.11), 171/2011. (XI.11), 172/2011. (XI.11), 173/2011. (XI.11), valamint a174/2011.(xi.11) számú határozatokban meghatározott határidős feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Erről: 1. A Megyei Közgyűlés bizottságainak elnökei 2. A Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetői értesülnek. 3./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Kovács Sándor köszönti az East-Audit Zrt. képviseletében megjelent Nagy Tünde Mária könyvvizsgáló asszonyt. Tokajiné Demecs Katalin a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében elfogadta azt. Szecsei Attila szerint a évi költségvetési koncepció tárgyalása során a Jobbik frakció több ponton jelezte a költségvetés buktatóit. Számukra a mostani előterjesztés azt mutatja, hogy félelmeik, figyelemfelhívásaik jogosak voltak, beigazolódtak aggályaik. Bíznak benne, hogy a következő költségvetés tárgyalásakor, tervezésekor jobban figyelembe veszi majd a Közgyűlés építő észrevételeiket. Kovács Sándor elmondja, hogy figyelembe fogják venni az építő kritikákat, észrevételeket, hiszen közös érdek az önkormányzat működtetése. Borbás Zsolt megköszöni a szakmai irodának a munkáját. Úgy gondolja, hogy ha a költségvetésben nem került volna betervezésre ilyen mértékű illetékbevétel, már akkor működésképtelenné válhatott volna a megyei önkormányzat. A Közgyűlés az írásos előterjesztés alapján 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

16 16 181/2011. (XII. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről és a további feladatokról 1. A Megyei Közgyűlés a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, ezer Ft kiadással és ezer Ft bevétellel, az 1/a., 2/a., 2/b., 2/c., 2/g., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 4/a., 4/b. mellékletek szerint elfogadja. A kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését: személyi juttatások ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft dologi kiadások ezer Ft támogatásértékű kiadások ezer Ft áht-n kívüli pénzeszköz átadás ezer Ft előző évi maradványok átadása ezer Ft ellátottak juttatásai ezer Ft felújítások ezer Ft fejlesztési kiadások ezer Ft felhalmozási célú kamatkiadás ezer Ft kölcsönök nyújtása ezer Ft hitelek kiadásai ezer Ft összeggel fogadja el. A kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését intézményi működési bevételek ezer Ft illetékbevételek ezer Ft átengedett SZJA ezer Ft felhalmozási bevételek ezer Ft központi költségvetési támogatás ezer Ft támogatásértékű bevételek ezer Ft pénzeszközátvételek ezer Ft előző évi maradványok visszatérülése ezer Ft pénzmaradványok felhasználása ezer Ft kölcsönök bevételei ezer Ft hitelek bevételei ezer Ft összegben fogadja el. A Megyei Közgyűlés megköszöni az intézmények vezetőinek és alkalmazottainak, a hivatal dolgozóinak, valamint a közgyűlés bizottságainak a költségvetés időarányos teljesítése érdekében tett intézkedéseiket és tevékenységüket. 2. A Megyei Közgyűlés felhívja az intézmények, a hivatal vezetőinek figyelmét a takarékos gazdálkodásra, a kiadási előirányzatok és a kötelezettségvállalási korlátok betartására a költségvetés végrehajtása során. A pénzügyi feltételek további romlása esetén a pénzügyi egyensúly fenntarthatósága érdekében újabb bevételnövelő és

17 17 kiadáscsökkentő intézkedéseket szükséges előterjeszteni, valamint felül kell vizsgálni a beruházásokat és egyéb kötelezettségeket. A költségvetési rendeletben előírtaknak megfelelően kiemelt figyelmet kell fordítani a szállítói tartozások figyelemmel kísérésére és elemzésére. Határidő: Felelős: december 31. és folyamatos Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői Intézményvezetők Erről: 1.) Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2.) Megyei Önkormányzati Hivatal Irodavezetői 3.) Intézményvezetők értesülnek. 4./ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Előadó: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Tokajiné Demecs Katalin a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egy nem szavazat ellenében elfogadta azt. Az elhangzott vélemények egymásnak ellentmondóak voltak. Hihetetlenül alacsonynak találták azt a főösszeget, amely a megyei közgyűlések jövő évre várható költségvetését jelzi, mely bizonytalanságot jelent a hivatali dolgozói létszámban is. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén feltett kérdések túlnyomóan a megyei önkormányzat jövő évi feladataira, az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, illetve a szükséges munkahelyekre vonatkoztak, melyekre a bizottsági tagok megfelelő válaszokat kaptak. A kormányzati munkát illető egy órás vita után a Bizottság 4 igen és 2 ellenszavazat mellett a koncepciót elfogadta. Dobos László tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottság és azt 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. Molnár Imre tájékoztat, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadta azt. Tokajiné Demecs Katalin szól a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is felvetődött kérdésről, és érdeklődik, hogy a jelenlegi helyzetben a költségvetési koncepció milyen hatással lesz a hivatali dolgozók sorsára. Balogh Béla Tibor a költségvetési koncepció beajánlását kéri, mivel a beajánlásokból mindig sugárzik az optimizmus.

18 18 Szecsei Attila szerint a konszolidációs törvény következtében teljesen új költségvetésre kell készülni a következő évre. Megszűnnek bizonyos bevételek, normatívák, átengedett jövedelemadó, illetékbevétel, illetve azok a kiadások, amelyek meghatározták a működést. Mivel nincsenek pontos információk a jövőre betöltendő feladatokról, a költségvetési koncepció kevés konkrétumot tartalmaz, ezért a Jobbik az előterjesztést nem tudja támogatni. Rózsa Endre az országos politikai kérdéskör érintését indokoltnak látja, mivel meghatározza a megye működési kereteit, hogy mi történik az országban. Felhívja a figyelmet az előterjesztésben helytelen makrogazdasági adatra. A évi GDP plusz 1,2% volt, mely a Bajnai kormány utolsó negyedévében indult növekedésnek. Tudomása szerint a évre vonatkozó GDP adat sem helytálló, ugyanígy a 2012-re vonatkozó prognózis sem. Az adatok korrigálását kéri. Kovács Sándor kiegészíti a Rózsa Endre képviselő által elmondottakat azzal, hogy az előzőleg recesszióba kormányzott ország - a környező, gazdaságilag erőteljesen fejlődő országok mellett - egy féléves-¾ éves gazdasági növekedést mutatott a Bajnai kormány ideje alatt. Molnár Imre érdeklődéssel várja, hogy a koncepció kapcsán milyen böszmeségekről, országos politikai dolgokról beszél az ellenzék. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy megyei koncepcióról van szó, és még el nem fogadott törvények hatásairól beszélnek. Egyetért azzal, hogy nem a legmegfelelőbb időszakban készül ez a koncepció, de teljes. A Kormány nagy ütemben vágott bele a törvények átalakításába, de legalább elkezdték, elfogadásra javasolja a koncepciót. Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy a GDP adatok már nem felelnek meg a jelenlegi állapotoknak. Véleménye szerint már nem helytállóak a koncepcióban foglalt számok. Megállapítja, hogy a jelen helyzetben növekedéssel számolni komolytalan. Emlékeztet arra is, hogy az átszervezések kapcsán történő létszámleépítéseket riogatásnak tartották, most be lehet bizonyítani, hogy ez így van. Rózsa Endre úgy gondolja, hogy ha szerepelnek az anyagban országos adatok, akkor a hozzá kapcsolódó gondolatát mindenki mondhassa el. Úgy gondolja, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az országos politikai környezetet. Kéri, hogy az ide kötődő országos kérdéseket a jövőben is kapcsolni lehessen a napirendi pontok tárgyalásához. Kovács Sándor ismételten felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a megye nem a megyei önkormányzat, a megyei közgyűlés, a megye ennél sokkal több. Válaszolva Tokajiné Demecs Katalin kérdésére elmondja, hogy a Hivatalban dolgozóknak igyekeznek a továbbiakban is munkalehetőséget biztosítani, de van, akinek nem tudnak. Vannak, akik máshol szeretnének elhelyezkedni, illetve nyugdíjba vonulnak, jelenleg ez 7-8 főt jelent. Elfogadja Szecsei Attila álláspontját. Serfőző István megérti, hogy a koncepció szerény ismeretek birtokában készült, a rendelkezésre álló adatokból ezt lehetett kihozni. Sértőnek tartja Molnár Imre hozzászólását az ellenzék hozzászólásaival kapcsolatban. Kéri, hogy amennyiben úgy érzi, hogy butaságot mondott, akkor világítson arra rá. Megnyugtatásra vonatkozó kijelentése kapcsán elmondja, hogy az nem sikerült, önmagában az, hogy sokat dolgoznak, nem érv.

19 19 Kovács Sándor szerint a megyei önkormányzat feladatainak megváltoztatása, átrendezése hosszú folyamat. Vannak olyan elképzelések, hogy a vagyonhoz kell ragaszkodni, saját álláspontja szerint a feladatokhoz ragaszkodna, a megyei önkormányzatok több feladathoz való jutását kívánná elérni. Örül, hogy a törvénytervezetben a megyei területfejlesztési tanács munkáját a megyei önkormányzat fogja ellátni. Úgy látja, nagyon fontos feladatot kap ezzel az önkormányzat, szakmai döntéseket fog hozni a megyei közgyűlés, így optimista a hozzáállása, mert nagy teher fenntartani úgy intézményrendszert, ha nem áll rendelkezésre hozzá elegendő anyagi eszköz. Balogh Béla Tibor szerint az első napirendi pont kapcsán lezajlott véleménycsere kapcsolódik ehhez a napirendi ponthoz is. Véleménye szerint a pontos ismeretek hiányában szakmai bravúr volt a koncepció elkészítése. Egyetért az Elnökkel abban, hogy a megye nem azonos a megyei közgyűléssel, a kérdés az, hogy mekkora ráhatással van a közgyűlés a megye életére, a megyében lakók életminőségének javítására. Az intézmények átadásával véleménye szerint ez jelentősen szűkül. Fél attól, hogy a jövőben több intézmény, intézményi épület kerül majd értékesítésre. Szeretne az Elnök optimizmusával azonosulni. Ha több konkrétabb feladat lenne, több bevételi lehetőséggel, akkor érdemi koncepcióról lehetne beszélni. Kovács Sándor örül az elismerésnek. Leszögezi, hogy az intézmények továbbra is maradnak a megyében, az intézmények irányítása változik. A jövőbeni döntések fogják megmutatni a közgyűlés hatását a megyére vonatkozóan. A mostani kormányzat koncepciója, hogy ami a közösség érdekeit szolgálja, azt szeretné visszavenni állami tulajdonba. Bízik benne, hogy a magyar állam jó tulajdonos lesz, és ez a vagyon nem csökkenni, hanem növekedni fog. A koncepció a közgyűlés költségeit, a hivatali dolgozók bérét, a rezsiköltségeket tartalmazza, nincsenek benne egyéb bevételek. Jövő év elejére kiderül, hogy mik lesznek a feladatok és ez a pénz a feladatok függvényében mire lesz elég. Molnár Imre böszmeség alatt azt értette, hogy az Elnök többször felhívta a figyelmet arra, hogy több százan, ezren várnak a fizetésükre és itt két órás vitába torkollott az első napirendi pont az államadósság mértékéről. Természetesen mindent meg kell beszélni, de úgy gondolja, hogy nagyon el lett húzva az idő, mivel mindenki más aspektusból közelítette meg a témát. Kovács Sándor elmondja, hogy több, mint 3500 dolgozó várta a mai napon a fizetést, és nem örült annak, hogy a szavazás alkalmával volt olyan, aki nem szavazta meg a határozatot. Tokajiné Demecs Katalin a Sebestyén Ferenc által felolvasott idézetre reagál. Az a FIDESZ akkori álláspontját nem tartalmazta, amikor is a párt az intézmények megmentését szorgalmazta, most pedig ezzel ellentétesen cselekszik. Véleménye szerint 2010-ben az önkormányzati képviselőket más feladatok ellátására választották meg, mint amit a jövőben el fognak látni. Megítélés kérdése, hogy az mennyire lesz komoly feladat. Leszögezi, hogy a dolgozók nem a két órás vita miatt, hanem a kormányzati döntések késlekedése miatt kapták meg később a bérüket. Kovács Sándor szerint, ha sokkal nehezebb lenne a helyzet, mint amikor megválasztották a közgyűlést, akkor sem mondhatnák a képviselők, hogy nem ilyen nehéz feladatra választották meg. Az a véleménye, hogy listás képviselőként bárki visszaadhatja a mandátumát.

20 20 Rózsa Endre kiigazítást tesz Molnár Imre hozzászólásával kapcsolatosan, miszerint az MSZP nem törődik az intézményi dolgozók sorsával - ezt határozottan cáfolja. Sebestyén Ferenc elmondja, hogy valóban nem szavazták meg annak idején a regionális önkormányzatokat. A költségvetési koncepcióhoz elmondja, hogy az MSZP vezetése alatt a FIDESZ kritikáira csak azt a választ kapták, hogy ez csak egy koncepció. Most ő is ezt tudja mondani, és azt, hogy a koncepció a vonatkozó jogszabályoknak, törvényi feltételeknek megfelel. Borbás Zsolt leszögezi, hogy a megyék megerősödtek, politikailag sokkal erősebbek, mint egy évvel ezelőtt voltak. Felháborítónak tartja, hogy voltak, akik nem szavazták meg a dolgozók bérének kifizetését, amelyet felelőtlenségnek tart, pedig csak a hitelszereződés átformálásáról kellett dönteni. A vitát követően a Megyei Közgyűlés 11 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 182/2011. (XII. 9.) számú határozata a Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 1. A Megyei Közgyűlés a évi költségvetésének elkészítése során célul tűzi ki a működéssel összefüggő kiadások forrásának biztosítását, a kötelező feladatok ellátását és az önként vállalt feladatok pénzügyi lehetőségtől függő biztosítását, amelyek figyelembevételével a évi költségvetéséről szóló rendeletet a évi bevételi források alapján alkotja meg. 2. A költségvetési rendelettervezet előkészítése során biztosítani kell a jogszabályokban előírt fórumokkal történő egyeztetést, valamint a hatályos jogszabályokban előírt feltételrendszert, továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi tényezőkre: a jogszabályi változásokkal összhangban felül kell vizsgálni a közgyűlés és a hivatal szervezeti és működési szabályzatát, a kapcsolódó kiadásokat; felül kell vizsgálni a személyi juttatások körében a tiszteletdíjakat, az illetményeket, a béren kívüli juttatásokat; a dologi kiadások csökkentése érdekében felül kell vizsgálni a beszerzési, szolgáltatási szerződéseket, kommunikációs és nemzetközi kiadásokat; felül kell vizsgálni az idegenforgalmi, környezetvédelmi feladatokat, jogi tagsági díjakat, támogatási rendszereket, alapokat; 3. A jogszabályi lehetőségektől függően gondoskodni kell az áthúzódó pályázatok befejezéséről, valamint a megmaradó vagyon működtetéséről. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke Rentzné dr. Bezdán Edit megyei főjegyző Erről: 1. Megyei Közgyűlés tisztségviselői 2. Rentzné Dr. Bezdán Edit megyei főjegyző értesülnek.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XXI. évfolyam 7. szám 2011. december 12. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2011. (XII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2008. február 8-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 13-i rendkívüli - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága december 2-ai üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága december 2-ai üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2011. december 2-ai üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság november 24-i üléséről

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága. Jegyzőkönyv a bizottság november 24-i üléséről Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága Jegyzőkönyv a bizottság 2010. november 24-i üléséről Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem (Szolnok, Kossuth Lajos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság szeptember 12-i üléséről

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság szeptember 12-i üléséről 195/2007. (09.12) JÜB határozat 3 igen szavazattal 5 tartózkodással nem fogadta el, hogy napirendre vegye a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötött letéti szerződés napirendre vételét. 196/2007. (09.12)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

M EGHÍVÓ BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE

M EGHÍVÓ BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1185/2011. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti dísztermében 2011. november 29-én (kedden) 9.00

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben