Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008."

Átírás

1 ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/ /2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK TERVEZÉSI SZINT KÉSZÍTŐ NEVE ÉS CÍME AZ ÉRDEKELT ADATAI A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A TERVEZÉS ALAPJAI, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, A TERVEZÉSBE BEVONT HATÓSÁGOK, EGYÉB SZERVEZETEK BÉKÉSCSABA VÁROSBAN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTHATÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE, EREDETE ÉVES KELETKEZETT HULLADÉK MENNYISÉG Veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok FELHALMOZOTT HULLADÉK Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A településen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSAI ÉS MENNYISÉGÜK A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉS ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A HELYI HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Általánosan alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásban Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések A hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelkezések A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ELŐÍRÁSOK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok A HULLADÉKGYŰJTÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GYŰJTŐ-SZÁLLÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA, MŰSZAKI-TECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE, A GYŰJTÖTT HULLADÉKOT ÁTVEVŐ KEZELŐ MEGNEVEZÉSE Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Folyékony hulladék gyűjtése-szállítása Egészségügyi hulladék Állati eredetű veszélyes hulladékok gyűjtése szállítása A TELEPÜLÉSEN FOLYTATOTT HULLADÉKKEZELÉSI (HASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI) TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE, JELLEMZÉSE Nem veszélyes hulladékkezelő telepek Veszélyes hulladékkezelők A városban található, nagyobb, engedéllyel rendelkező, nem Önkormányzati tulajdonú, ill. működtetésű kezelőtelepek: A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK HELYZETÉNEK ISMERTETÉSE. FEJLESZTÉST VAGY FELSZÁMOLÁST, ILL. REKULTIVÁLÁST IGÉNYLŐ KEZELŐTELEPEK, LERAKÓHELYEK MEGHATÁROZÁSA Régi szilárd kommunális hulladéklerakó... 29

3 Városi gyepmesteri telep A TELEPÜLÉSI HULLADÉK RÉSZEKÉNT KELETKEZŐ ZÖLD- ÉS BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ SZERVES HULLADÉK KEZELÉSE A MÁSODNYERSANYAG VISSZANYERÉS ÉS AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS ARÁNYA Szelektív hulladékgyűjtés AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, A TERVIDŐSZAKBAN VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK MENNYISÉGI PROGNÓZISA Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM A HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSÉNEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK LEHETŐSÉGEI Környezettudatos gondolkodásra nevelés A települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiterjesztése Települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentése Kommunális szennyvíziszap A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS CÉLKITŰZÉSÉNEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiterjesztése Biológiailag lebomló hulladékok, komposztálható hulladékok Kommunális szennyvíziszap A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ ÉS ILLEGÁLIS KEZELŐ, LERAKÓ TELEPEK REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI Települési régi szilárd hulladéklerakó A gyepmesteri telep Illegális hulladéklerakók felszámolása A FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK MEGKEZDÉSÉNEK PRIORITÁSI RENDJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEK MELLÉKLETEK MELLÉKELT IRATANYAGOK RAJZI MELLÉKLETEK... 50

4 4 1. Általános adatok 1.1. Tervezési szint Békéscsaba Megyei Jogú Város A település statisztikai azonosító száma: Készítő neve és címe neve: Erbo-Plan Kft. címe: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. telefonszáma: (66) , faxszáma: (66) Az érdekelt adatai neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. telefonszáma: (66) , Tervezés időtartama: Tervezés báziséve: A település bemutatása Békéscsaba a Békés-Csongrádi síksághoz tartozó Békési síkon helyezkedik el. A város demográfiai mutatói az elmúlt években kedvezőbben alakultak, bár csökken a békési megyeszékhely lélekszáma, de nem olyan mértékben, mint az ország más településein. Lakosságszáma alapján Békéscsaba nem tartozik a legnagyobb megyeszékhelyek közé a város lakóinak száma az utóbbi évtizedben fő körül stabilizálódott. Békéscsaba elérhetőségét jelenleg a Szegedet Orosházán és Békéscsabán át Debrecennel összekötő 47-es út, a Budapest-Szarvas-Békéscsaba-Gyula-országhatár összeköttetést megteremtő 44-es főút biztosítja. Békéscsabán halad keresztül a 120-as

5 5 számú vasúti fővonal, amely Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon teremti meg az összeköttetést Romániával. Ez az ország legjelentősebb kelet-nyugati irányú vasútvonala, amely ráadásul az európai szabványokat is kielégíti. A térséget a hazánk egész területét meghatározó kontinentális éghajlat jellemzi. A szárazföldi hatások mellett azonban időszakosan mediterrán és óceáni hatások is érvényesülnek. A napsütéses órák száma megközelíti az 2000 óra/év mennyiséget. Az évi középhőmérséklet 10,5-11 Celsius fok között van. A csapadék mennyisége évi milliméter, egyes években ez rapszodikusan változik. Az év egészében - a közeli Erdélyi-szigethegység miatt az Alföldön megszokottól eltérően - az északias, észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. Békés megye székhelye jellegzetesen ártérperemi település, a kiváló termőtalajú Körös-völgy középpontjában fekszik. A tengerszint feletti átlagos magasság méter. A környék lakosságának megélhetése szempontjából döntő fontosságú a mezőgazdasági termelés. A szántóföldi művelés hatására leginkább a Békéscsaba tágabb környezetéhez tartozó ártereken a megszaporodott természetvédelmi, nemzeti parki területeken maradt meg az eredeti növénytakaró A tervezés alapjai, alkalmazott módszerek, a tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek A hulladékgazdálkodás területén a törvény kötelező közszolgáltatási feladatként írja elő az Önkormányzatok számára, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezett hulladék kezelésére közszolgáltatását köteles szervezni és fenntartani. A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon keletkező és összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, települési folyékony hulladék elszállítására, ill. a települési szilárd és folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló mű létesítésére és üzemeltetésére. A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító telepek létesítésére és működtetésére is. A települési önkormányzat rendeletben előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, ill. az erre vonatkozó részletes szabályokat.

6 6 A város hulladékgazdálkodásában elsődleges cél a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladék minél nagyobb mértékű hasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése, a települési hulladékkal kapcsolatos fejlesztések, beruházások megvalósítása, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban, azzal együtt kell tervezni. A hulladékgazdálkodási terv készítése során a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet pontjait követtük, külön kiemelve a települést érintő hulladékfajtákat. Amennyiben nem állt rendelkezésünkre adat, vagy az adott hulladékfajta keletkezésével nem kell számolni a településen, megállapításunkat több hulladékfajtára összevontan, egy alfejezet ill. bekezdés keretén belül írtuk le. Jelen dokumentáció elkészítése a beszerzett adatok, információk feldolgozása alapján történt. A tervezés során alapvető cél, hogy a település hulladékgazdálkodási terve illeszkedjen a regionális és országos hulladékgazdálkodási tervekbe, ill. hosszú távra megoldja a település hulladékokkal kapcsolatos problémáit. A terv készítése során a következő hulladékokkal foglalkoztunk: a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő települési szilárd és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók (veszélyes és nem veszélyes), az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok a kiemelten kezelendő hulladékáramok, valamint a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok. A hulladékgazdálkodási terv a települési szilárd és folyékony hulladékokra, szelektíven gyűjtött hulladékokra helyez kiemelt hangsúlyt, mivel ezek a hulladékok játszanak főszerepet a város hulladékgazdálkodásában. A város hulladékgazdálkodási tervének elkészítéséhez szükséges adatok beszerzéséhez igénybe vettük egyes hatóságok, szervezetek segítségét. A tervezésbe bevont hatóságoktól, szervezetektől levélben, telefonos, ill. személyes megkeresés útján jutottunk információkhoz.

7 7 A tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek: -Békéscsaba város Önkormányzata -Tappe Kft -ÁNTSZ Békéscsaba Városi Intézete -Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség -Békés Megyei Vízművek, A településen található vállalkozásoktól, és gazdálkodó szervezetektől kérdőíves megkeresés útján történt az adatgyűjtés. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítése során felsorolás szintjén bemutatásra kerülnek az egyedi hulladékgazdálkodási tervek is. Békéscsaba városban az alábbi gazdálkodó szervezetek készítettek egyedi hulladékgazdálkodási tervet: - Békés Megyei Rendőr-főkapitányság - Bonduna Zöldségfeldolgozó Kft. - Normon-Tool Gép- és Szerszámgyártó Kft. - Békéscsabai Hűtőipari Rt. - Állategészségügyi Labor Kft. - EuroCare Rt., 5. sz. Dialízisközpont - Wienerberger Téglaipari Rt. - Tondach Magyarország Rt. - Hungária Nyomda Rt. - Technogravura Hungary Kft.

8 8 2. Békéscsaba városban keletkező, hasznosítható vagy ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége, eredete 2.1. Éves keletkezett hulladék mennyiség Termelési hulladék A TAPPE Kft. termelési hulladékok néven tartja nyilván az ipari, élelmiszer-ipari és mezőgazdasági tevékenységek során keletkező gazdálkodói nem veszélyes hulladékokat. A hulladékok összegyűjtése 5 m 3 -es konténerekben történik. A TAPPE Kft. nyilvántartása szerint a év folyamán, a településen, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett és begyűjtött gazdálkodói (termelési) nem veszélyes hulladékok mennyisége t volt Települési szilárd hulladék Békéscsabán a települési szilárd hulladék gyűjtésével a TAPPE Kft. van megbízva. A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A TAPPE Kft. adatszolgáltatása alapján a városban, 2002-ben keletkezett szilárd hulladék (EWC ) mennyisége t volt. Ebbe a kategóriába soroltuk a szennyvíztisztítóban keletkezett rácsszemetet, ill. a lomtalanítási hulladékot is, hiszen ezek is a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben kerülnek lerakásra. A lomtalanításból származó lomhulladék (EWC ) mennyisége 533 t, a 2002-ben keletkezett rácsszemét (EWC ) mennyisége 10,5 t volt Települési folyékony hulladék Békéscsaba városban keletkezett folyékony hulladék (szippantott szennyvíz EWC ) mennyisége 2002-ben a békéscsabai szennyvíztisztító telep nyilvántartása szerint összesen m 3 volt.

9 9 A szippantást a FAUN Kft. végzi. A folyékony hulladék elhelyezése az engedéllyel rendelkező települési szennyvíztelepen történik. A városban képződő folyékony hulladék mennyiségéről nincs pontos információnk, csak a tisztító telepre kihordott mennyiséget lehet pontosan megadni Kommunális szennyvíziszap A Békés Megyei Vízművek Rt. nyilvántartása szerint 2002-ben a településen keletkezett szennyvíziszap mennyisége m 3, 1,5 %-os szilárd anyag tartalommal Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A Tappe Kft. által 2002-ben begyűjtött törmelék mennyisége a szolgáltató által közölt adatok alapján t volt. Békéscsabán, 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége ,5 t volt. A 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége Hulladék EWC Mennyiség (t) Termelési hulladék 5.702,0 Települési szilárd hulladékok* ,5 Települési folyékony hulladékok (szippantott szennyvíz) ,0 Kommunális szennyvíziszap ,0 Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok ,0 Összesen ,5 * - a lomhulladékkal (EWC ) és a szennyvíztelepi rácsszeméttel (EWC ) együtt Veszélyes hulladékok A veszélyes hulladékok kapcsán a tervben a település területén, a települési hulladékból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. Veszélyes hulladékok Önkormányzat által szervezett szelektív gyűjtése nem működik a településen.

10 10 A gazdálkodó szervezetek az egyénileg kötött szerződéseik alapján szállítatják el a telephelyükön keletkezett veszélyes hulladékokat. Tehát nem tartoznak az Önkormányzat felelősségi körébe Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szelektív gyűjtésük csak az állati eredetű hulladékok, az elemek és a csomagolási hulladékok (papír, műanyag, üveg) esetében valósul meg a településen Állati eredetű (lakossági) veszélyes hulladék A lakosságnál keletkező állati tetemek átmeneti tárolása a városi gyepmesteri telepen történik a kezelőbe való elszállításig. A közterületekről a gyepmester gyűjti be a tetemeket, a lakosságnál elhullott állatok beszállítása egyrészt a lakosok, másrészt a gyepmester által történik. A hulladékot a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben tárolják. Mennyiségük 2002-ben az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint ~ 50 t volt. Az állati eredetű hulladékok elszállítása a telepről heti két alkalommal történik. Az elszállítást az ATEV Rt. végzi, a hulladék kezelése és feldolgozása a hódmezővásárhelyi telepen történik Hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok, kiselejtezett gépjárművek, biomassza, azbeszt, gumihulladékok, növényvédő szerek és csomagolóeszközeik Az intézményesített, szelektív gyűjtésük csak az elemek esetében megoldott a településen, ezek begyűjtött mennyisége 2002-ben 2 t volt. A szárazelemek gyűjtése az Önkormányzati közintézményeknél iskolák, közintézmények történik. A gyűjtést a TAPPE Kft. végzi, az elemeket a Fecó-Ferr-Fém Bt. Telephelyére szállítják Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék A szelektív hulladékgyűjtés keretében külön gyűjtött frakciók a papír, műanyag (PET) flakon, natúr üveg, színes üveg.

11 11 A Tappe Kft. által szolgáltatott adatok alapján a szelektíven gyűjtött frakciók összes feldolgozott mennyisége 2002-ben 113 t volt. Azonban meg kell jegyezni, hogy a begyűjtött és a feldolgozott mennyiségek között jelentős eltérések vannak. A begyűjtött műanyag hulladéknak %-a nem PET anyag, így feldolgozóipar híján nem lehet az előkezelését elvégezni. A papírgyűjtő konténerekből beszállított hulladékok szintén %-a alkalmatlan a kezelésre Egészségügyi hulladék Ezen típusú hulladékok Önkormányzat által működtetett, szervezett gyűjtése nem működik a településen. Az Önkormányzat tulajdonát képező városi kórház az egyénileg kötött szerződése alapján szállítatja el az intézményben keletkezett veszélyes hulladékokat. A városban az önkormányzati tulajdonú intézményekben (városi kórház) keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok éves mennyisége ben 50,366 t volt. A gyűjtést-szállítást a Septox Kft. végzi. Az egészségügyi hulladékok mennyisége részletes bontásban: Hulladék megnevezése EWC kód Mennyiség (kg) injekciós tű, fecskendő V vérrel, váladékkal szennyezett anyagok alkohol vegyszerrel szennyezett kannák hulladékégetőből származó salak halogénmentes oldatkeverék formalin xilol Elhasznált előhívó-folyadékok Használt fixír A 2002-ben keletkező, a települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok összes mennyisége 215,366 t volt.

12 12 A települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladék EWC Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladék Elemek Állati eredetű V Egészségügyi* 50,366 Nem veszélyes Csomagolási hulladékok összesen szelektíven gyűjtött üveg szelektíven gyűjtött műanyag szelektíven gyűjtött papír Összesen 215,366 *- Önkormányzati intézményekben (városi kórház) keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok EWC kódszámuk a fejezetben Felhalmozott hulladék Nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok A régi kommunális hulladéklerakó telep az 1970-es évek elején létesült Békéscsaba külterületén a 0164 hrsz.-ú ingatlanon, 12,93 ha területen. A telepen a múltban végzett tevékenységek szilárd kommunális hulladék ártalmatlanítása lerakással és olajos hulladékok FTV-Biokör eljárással történő ártalmatlanítása. Az Önkormányzat által közölt adatok szerint a telepen elhelyezett hulladék összes mennyisége mintegy m 3. Ez mintegy 100 %-os telítettséget jelent. A hulladéklerakó1996 év végéig üzemelt. Jelenleg felhagyott, felülvizsgálata 2000-ben elkészült, rekultivációja az engedélyezési szakaszban tart Kommunális szennyvíziszap A keletkező kommunális szennyvíziszap nagy része, mintegy m 3, az iszaprothasztó tavakba kerül. Kisebb hányada, mintegy m 3, centrifugálással történő víztelenítés után a telepen kerül deponálásra.

13 Veszélyes hulladékok A településen nem jellemző a veszélyes hulladékok felhalmozása A településen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes hulladék (állati tetemek) a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben kerül tárolásra az elszállításig. Az elszállítás rendszeres, így az állati eredetű veszélyes hulladékok hosszú idejű felhalmozása nem lehetséges A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusai és mennyiségük A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok Beszállított hulladékok 2002-ben Békéscsabára nem történt más településekről hulladék beszállítás Kiszállított hulladékok A termelési, települési szilárd hulladék, a kommunális szennyvíziszap és az inert hulladék a Hulladékkezelő Műben kerül lerakásra. A települési folyékony hulladékot a városi szennyvíztelepre szállítják. A településről tehát nem szállítanak ki ilyen típusú hulladékot. Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) Termelési hulladék 0 0 Települési szilárd hulladékok 0 0 Települési folyékony hulladékok (szippantott szennyvíz) 0 0 Kommunális szennyvíziszap 0 0 Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 0 0 Összesen 0 0

14 Kiemelten kezelendő hulladékáramok Egészségügyi veszélyes hulladék A településre nem történik ilyen típusú hulladék beszállítás. A településről kiszállított hulladékok mennyisége megegyezik a településen keletkező hasonló típusú hulladékok mennyiségével Állati eredetű (lakossági) veszélyes hulladék A településre nem történik ilyen típusú hulladék beszállítás. A településről kiszállított hulladékok mennyisége megegyezik a településen keletkező hasonló típusú hulladékok mennyiségével Csomagolási hulladékok 2002-ben a Békéscsabán szelektíven gyűjtött hulladék (113 t) mellett a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére került Dévaványa és Szeghalom szelektíven gyűjtött hulladéka is. Ennek mennyisége 20,8 t. A tovább hasznosítható hulladékot az előkezelés után az erre specializálódott felhasználóknak adják tovább. Ez jelenti a kiszállított hulladékmennyiséget. Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) Veszélyes hulladék Egészségügyi * 0 50,366 Állati eredetű 0 50 Nem veszélyes Csomagolási hulladékok összesen hulladék - szelektíven gyűjtött üveg - szelektíven gyűjtött műanyag 20,8 133,8 - szelektíven gyűjtött papír Összesen 20,8 234,166 - az önkormányzati intézményekben keletkezett (kórházi) hulladék

15 2.4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása 15 Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) Beáramló 0 Kiáramló 0 Keletkező Hasznosított 0 Ártalmatlanított (lerakott) Összesen Összesen Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok (veszélyes és nem veszélyes) Beáramló 20,80 Kiáramló 234,166 Keletkező 215,366 Hasznosított 2 Lerakott 0 Összesen 236,166 Összesen 236,166 Települési hulladékok (veszélyes+ nem veszélyes) Beáramló 0 Kiáramló 0 Keletkező ,5 Hasznosított 0 Lerakott ,5 Összesen ,5 Összesen ,5

16 16 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 3.1. A helyi hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: Általánosan alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásban évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 213/2001. (XI.14.) korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

17 17 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 71/2003. (VI.27) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól A hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelkezések 31/1998. (XII.17.) Önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 11/1999. (IV.22.) Önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről 3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi műszaki követelmények, előírások A városban nincsenek speciális helyi műszaki követelmények.

18 18 4. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 4.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása Nem veszélyes hulladékok Termelési hulladék Az ipari, élelmiszer-ipari és mezőgazdasági tevékenységek során keletkező gazdálkodói nem veszélyes hulladékok, mint termelési hulladék összegyűjtését a Tappe Kft. végzi, majd a begyűjtés után a Békéscsabai Hulladékkezelő Műbe szállítják Települési szilárd hulladékok Békéscsabán a települési szilárd hulladék gyűjtésével a TAPPE Kft. van megbízva. A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A szolgáltató a megfelelő célgépek segítségével, heti rendszerességgel szállít. Ez a kukás és zsákos gyűjtési típusnál heti egyszeri szállítást jelent, a BOBR és nagykonténeres gyűjtés esetén pedig heti kétszeri ürítést végez a szolgáltató. Évente egyszer a nagydarabos hulladékok elszállítására lomtalanítást szerveznek. A hulladékok lerakása a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben történik Települési folyékony hulladékok A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtését a FAUN Kft. végzi. A szennyvíz elhelyezése a szennyvíztisztító telepen történik Építési és bontási hulladékok Az építési és bontási hulladékok összegyűjtését a Tappe Kft. végzi, majd a begyűjtés után a Békéscsabai Hulladékkezelő Műbe szállítják.

19 19 Nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek 2002-ben Hulladék 2002-ben Begyűjtő, Székhely begyűjtött szállító neve (település) hulladékmennyiség Kezelő megnevezése (t) Termelési hulladék TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Települési szilárd hulladékok TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Települési folyékony Békéscsabai Szennyvíztisztító FAUN Kft. Újkígyós hulladék Telep Rácsszemét TAPPE Kft. Békéscsaba 10,5 Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Lomhulladék TAPPE Kft. Békéscsaba 533 Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok Állati eredetű hulladékok A közterületekről a gyepmester gyűjti be a tetemeket, a lakosságnál elhullott állatok beszállítása egyrészt a lakosok, másrészt a gyepmester által történik. A hulladékot a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben tárolják. Az állati eredetű hulladékok elszállítása a telepről heti két alkalommal történik. Az elszállítást az ATEV Rt. végzi, a hulladék kezelése és feldolgozása a hódmezővásárhelyi telepen történik Csomagolási hulladékok Az szelektív hulladékgyűjtő edényekben lévő másodnyersanyag Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott felhasználóknak adja tovább. A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepén tehát csak a válogatás, bálázás és tárolás történik. A hulladékkezelő és feldolgozó a papír esetében a Dunapack Rt. (Dunaújváros, Papírgyár u ), a műanyag esetében a Lamba Rt.(Győr, Reptéri u. 2.), az üveg esetében az Avermann-Holvex Kft. (Miskolc, Csaba vezér u. 76.).

20 Egészségügyi hulladék Az önkormányzati intézményekben keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtését és szállítását Septox Kft. végzi. Az elszállított hulladék a Septox Kft. budapesti hulladékégető művében kerül ártalmatlanításra Hulladék Állati eredetű veszélyes hulladékok Egészségügyi veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött hulladékok Begyűjtő, szállító neve Székhely Begyűjtött hulladékmennyiség (t) Kezelő, feldolgozó megnevezése ATEV Rt Hódmezővásárhely 50 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt., Hódmezővásárhely Septox Kft. Budapest 50,366 Tappe Kft. Békéscsaba 113 Septox Kft. hulladékégető műve, Budapest Dunapack Rt. (papír) Avermann Holvex Kft. (üveg) Lamba Rt. (műanyag) 4.2. A hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Békéscsabán a települési szilárd hulladékkal (szelektíven, és nem szelektíven gyűjtött hulladékok) kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást a Tappe Kft. végzi. A városban a képviseleti tevékenység mellett 1992 októberétől 1994 decemberéig a város, és a környező városok útjait tisztították től szemétszállítási közszolgáltatást végeztek, lakás és ca. 50 közületi megrendelő részére. A békéscsabai szerződésük december 31.-én lejárt, de az önkormányzati tulajdonban volt Városüzemeltetési Kft. privatizációjával újabb 15 évre koncessziót szereztek Békéscsaba 100 %-nak szolgáltatására, valamint a hulladéklerakó-telep üzemeltetésére ( lakás, regionális lerakó). Szintén ez év januárjától öt éves időtartamra Békéscsaba városüzemeltetési tevékenysége is a TAPPE feladata.

21 21 A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységek: A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A keletkezett hulladékok összegyűjtése speciális célgépekkel történik. A szolgáltató a megfelelő célgépek segítségével, heti rendszerességgel szállít. Ez a kukás és zsákos gyűjtési típusnál heti egyszeri szállítást jelent, a BOBR és nagykonténeres gyűjtés esetén pedig heti kétszeri ürítést végez a szolgáltató. Évente egyszer a nagydarabos hulladékok elszállítására lomtalanítást szerveznek. A hulladékok lerakása a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben történik. A megsemmisítési technológia dombépítéses, kompaktorral napi rendszerességgel tömörített, földtakarással ellátott. A szelektív hulladékgyűjtés keretében külön gyűjtött frakciók a papír, műanyag (PET) flakon, natúr üveg, színes üveg. Az edényekben lévő másodnyersanyag a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott felhasználóknak adják tovább. A komposztáló telepen a zöld hulladékot aprítják, darálják, prizmába rakják. Technológiai locsolással, átforgatással gyorsítják a komposztálódás folyamatát. Műszaki felkészültségének ismertetése: A hulladékgyűjtési közszolgáltatást a cégcsoport által üzemeltetett, 1:5 tömörítési arányú nagyteljesítményű céljárművekkel végzik. A hulladéklerakó telep napi karbantartása dombépítéses technológiával, hulladéktömörítő kompaktor alkalmazásával történik. (A szállítójárművek, gépek, berendezések ismertetését, részletes leírását ld. Mellékletek című fejezetben) Engedélyezett tevékenység: A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten és az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényessége: május 31.

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre 1. sz. melléklet Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. évekre K o m l ó 2 0 11. Készítette: Kádas Miklós Környezetvédelmi szakért Engedély száma: SZKV-hu/02-1195

Részletesebben

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, 2003. június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben