Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008."

Átírás

1 ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/ /2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK TERVEZÉSI SZINT KÉSZÍTŐ NEVE ÉS CÍME AZ ÉRDEKELT ADATAI A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A TERVEZÉS ALAPJAI, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK, A TERVEZÉSBE BEVONT HATÓSÁGOK, EGYÉB SZERVEZETEK BÉKÉSCSABA VÁROSBAN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTHATÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE, EREDETE ÉVES KELETKEZETT HULLADÉK MENNYISÉG Veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok FELHALMOZOTT HULLADÉK Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A településen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSAI ÉS MENNYISÉGÜK A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉS ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A HELYI HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Általánosan alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásban Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések A hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelkezések A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ELŐÍRÁSOK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Nem veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok A HULLADÉKGYŰJTÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GYŰJTŐ-SZÁLLÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA, MŰSZAKI-TECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE, A GYŰJTÖTT HULLADÉKOT ÁTVEVŐ KEZELŐ MEGNEVEZÉSE Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Folyékony hulladék gyűjtése-szállítása Egészségügyi hulladék Állati eredetű veszélyes hulladékok gyűjtése szállítása A TELEPÜLÉSEN FOLYTATOTT HULLADÉKKEZELÉSI (HASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI) TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE, JELLEMZÉSE Nem veszélyes hulladékkezelő telepek Veszélyes hulladékkezelők A városban található, nagyobb, engedéllyel rendelkező, nem Önkormányzati tulajdonú, ill. működtetésű kezelőtelepek: A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK HELYZETÉNEK ISMERTETÉSE. FEJLESZTÉST VAGY FELSZÁMOLÁST, ILL. REKULTIVÁLÁST IGÉNYLŐ KEZELŐTELEPEK, LERAKÓHELYEK MEGHATÁROZÁSA Régi szilárd kommunális hulladéklerakó... 29

3 Városi gyepmesteri telep A TELEPÜLÉSI HULLADÉK RÉSZEKÉNT KELETKEZŐ ZÖLD- ÉS BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ SZERVES HULLADÉK KEZELÉSE A MÁSODNYERSANYAG VISSZANYERÉS ÉS AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS ARÁNYA Szelektív hulladékgyűjtés AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, A TERVIDŐSZAKBAN VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK MENNYISÉGI PROGNÓZISA Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékok HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM A HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSÉNEK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK LEHETŐSÉGEI Környezettudatos gondolkodásra nevelés A települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiterjesztése Települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentése Kommunális szennyvíziszap A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS CÉLKITŰZÉSÉNEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiterjesztése Biológiailag lebomló hulladékok, komposztálható hulladékok Kommunális szennyvíziszap A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ ÉS ILLEGÁLIS KEZELŐ, LERAKÓ TELEPEK REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI Települési régi szilárd hulladéklerakó A gyepmesteri telep Illegális hulladéklerakók felszámolása A FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK MEGKEZDÉSÉNEK PRIORITÁSI RENDJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BECSÜLT KÖLTSÉGEK MELLÉKLETEK MELLÉKELT IRATANYAGOK RAJZI MELLÉKLETEK... 50

4 4 1. Általános adatok 1.1. Tervezési szint Békéscsaba Megyei Jogú Város A település statisztikai azonosító száma: Készítő neve és címe neve: Erbo-Plan Kft. címe: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. telefonszáma: (66) , faxszáma: (66) Az érdekelt adatai neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. telefonszáma: (66) , Tervezés időtartama: Tervezés báziséve: A település bemutatása Békéscsaba a Békés-Csongrádi síksághoz tartozó Békési síkon helyezkedik el. A város demográfiai mutatói az elmúlt években kedvezőbben alakultak, bár csökken a békési megyeszékhely lélekszáma, de nem olyan mértékben, mint az ország más településein. Lakosságszáma alapján Békéscsaba nem tartozik a legnagyobb megyeszékhelyek közé a város lakóinak száma az utóbbi évtizedben fő körül stabilizálódott. Békéscsaba elérhetőségét jelenleg a Szegedet Orosházán és Békéscsabán át Debrecennel összekötő 47-es út, a Budapest-Szarvas-Békéscsaba-Gyula-országhatár összeköttetést megteremtő 44-es főút biztosítja. Békéscsabán halad keresztül a 120-as

5 5 számú vasúti fővonal, amely Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon teremti meg az összeköttetést Romániával. Ez az ország legjelentősebb kelet-nyugati irányú vasútvonala, amely ráadásul az európai szabványokat is kielégíti. A térséget a hazánk egész területét meghatározó kontinentális éghajlat jellemzi. A szárazföldi hatások mellett azonban időszakosan mediterrán és óceáni hatások is érvényesülnek. A napsütéses órák száma megközelíti az 2000 óra/év mennyiséget. Az évi középhőmérséklet 10,5-11 Celsius fok között van. A csapadék mennyisége évi milliméter, egyes években ez rapszodikusan változik. Az év egészében - a közeli Erdélyi-szigethegység miatt az Alföldön megszokottól eltérően - az északias, észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. Békés megye székhelye jellegzetesen ártérperemi település, a kiváló termőtalajú Körös-völgy középpontjában fekszik. A tengerszint feletti átlagos magasság méter. A környék lakosságának megélhetése szempontjából döntő fontosságú a mezőgazdasági termelés. A szántóföldi művelés hatására leginkább a Békéscsaba tágabb környezetéhez tartozó ártereken a megszaporodott természetvédelmi, nemzeti parki területeken maradt meg az eredeti növénytakaró A tervezés alapjai, alkalmazott módszerek, a tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek A hulladékgazdálkodás területén a törvény kötelező közszolgáltatási feladatként írja elő az Önkormányzatok számára, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezett hulladék kezelésére közszolgáltatását köteles szervezni és fenntartani. A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanon keletkező és összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, települési folyékony hulladék elszállítására, ill. a települési szilárd és folyékony hulladék ártalmatlanítását szolgáló mű létesítésére és üzemeltetésére. A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító telepek létesítésére és működtetésére is. A települési önkormányzat rendeletben előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, ill. az erre vonatkozó részletes szabályokat.

6 6 A város hulladékgazdálkodásában elsődleges cél a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése, a hulladék minél nagyobb mértékű hasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése, a települési hulladékkal kapcsolatos fejlesztések, beruházások megvalósítása, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban, azzal együtt kell tervezni. A hulladékgazdálkodási terv készítése során a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet pontjait követtük, külön kiemelve a települést érintő hulladékfajtákat. Amennyiben nem állt rendelkezésünkre adat, vagy az adott hulladékfajta keletkezésével nem kell számolni a településen, megállapításunkat több hulladékfajtára összevontan, egy alfejezet ill. bekezdés keretén belül írtuk le. Jelen dokumentáció elkészítése a beszerzett adatok, információk feldolgozása alapján történt. A tervezés során alapvető cél, hogy a település hulladékgazdálkodási terve illeszkedjen a regionális és országos hulladékgazdálkodási tervekbe, ill. hosszú távra megoldja a település hulladékokkal kapcsolatos problémáit. A terv készítése során a következő hulladékokkal foglalkoztunk: a településen keletkező - a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő települési szilárd és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciók (veszélyes és nem veszélyes), az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok a kiemelten kezelendő hulladékáramok, valamint a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok. A hulladékgazdálkodási terv a települési szilárd és folyékony hulladékokra, szelektíven gyűjtött hulladékokra helyez kiemelt hangsúlyt, mivel ezek a hulladékok játszanak főszerepet a város hulladékgazdálkodásában. A város hulladékgazdálkodási tervének elkészítéséhez szükséges adatok beszerzéséhez igénybe vettük egyes hatóságok, szervezetek segítségét. A tervezésbe bevont hatóságoktól, szervezetektől levélben, telefonos, ill. személyes megkeresés útján jutottunk információkhoz.

7 7 A tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek: -Békéscsaba város Önkormányzata -Tappe Kft -ÁNTSZ Békéscsaba Városi Intézete -Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség -Békés Megyei Vízművek, A településen található vállalkozásoktól, és gazdálkodó szervezetektől kérdőíves megkeresés útján történt az adatgyűjtés. A helyi hulladékgazdálkodási terv készítése során felsorolás szintjén bemutatásra kerülnek az egyedi hulladékgazdálkodási tervek is. Békéscsaba városban az alábbi gazdálkodó szervezetek készítettek egyedi hulladékgazdálkodási tervet: - Békés Megyei Rendőr-főkapitányság - Bonduna Zöldségfeldolgozó Kft. - Normon-Tool Gép- és Szerszámgyártó Kft. - Békéscsabai Hűtőipari Rt. - Állategészségügyi Labor Kft. - EuroCare Rt., 5. sz. Dialízisközpont - Wienerberger Téglaipari Rt. - Tondach Magyarország Rt. - Hungária Nyomda Rt. - Technogravura Hungary Kft.

8 8 2. Békéscsaba városban keletkező, hasznosítható vagy ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége, eredete 2.1. Éves keletkezett hulladék mennyiség Termelési hulladék A TAPPE Kft. termelési hulladékok néven tartja nyilván az ipari, élelmiszer-ipari és mezőgazdasági tevékenységek során keletkező gazdálkodói nem veszélyes hulladékokat. A hulladékok összegyűjtése 5 m 3 -es konténerekben történik. A TAPPE Kft. nyilvántartása szerint a év folyamán, a településen, a gazdálkodó szervezeteknél keletkezett és begyűjtött gazdálkodói (termelési) nem veszélyes hulladékok mennyisége t volt Települési szilárd hulladék Békéscsabán a települési szilárd hulladék gyűjtésével a TAPPE Kft. van megbízva. A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A TAPPE Kft. adatszolgáltatása alapján a városban, 2002-ben keletkezett szilárd hulladék (EWC ) mennyisége t volt. Ebbe a kategóriába soroltuk a szennyvíztisztítóban keletkezett rácsszemetet, ill. a lomtalanítási hulladékot is, hiszen ezek is a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben kerülnek lerakásra. A lomtalanításból származó lomhulladék (EWC ) mennyisége 533 t, a 2002-ben keletkezett rácsszemét (EWC ) mennyisége 10,5 t volt Települési folyékony hulladék Békéscsaba városban keletkezett folyékony hulladék (szippantott szennyvíz EWC ) mennyisége 2002-ben a békéscsabai szennyvíztisztító telep nyilvántartása szerint összesen m 3 volt.

9 9 A szippantást a FAUN Kft. végzi. A folyékony hulladék elhelyezése az engedéllyel rendelkező települési szennyvíztelepen történik. A városban képződő folyékony hulladék mennyiségéről nincs pontos információnk, csak a tisztító telepre kihordott mennyiséget lehet pontosan megadni Kommunális szennyvíziszap A Békés Megyei Vízművek Rt. nyilvántartása szerint 2002-ben a településen keletkezett szennyvíziszap mennyisége m 3, 1,5 %-os szilárd anyag tartalommal Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A Tappe Kft. által 2002-ben begyűjtött törmelék mennyisége a szolgáltató által közölt adatok alapján t volt. Békéscsabán, 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége ,5 t volt. A 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége Hulladék EWC Mennyiség (t) Termelési hulladék 5.702,0 Települési szilárd hulladékok* ,5 Települési folyékony hulladékok (szippantott szennyvíz) ,0 Kommunális szennyvíziszap ,0 Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok ,0 Összesen ,5 * - a lomhulladékkal (EWC ) és a szennyvíztelepi rácsszeméttel (EWC ) együtt Veszélyes hulladékok A veszélyes hulladékok kapcsán a tervben a település területén, a települési hulladékból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. Veszélyes hulladékok Önkormányzat által szervezett szelektív gyűjtése nem működik a településen.

10 10 A gazdálkodó szervezetek az egyénileg kötött szerződéseik alapján szállítatják el a telephelyükön keletkezett veszélyes hulladékokat. Tehát nem tartoznak az Önkormányzat felelősségi körébe Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szelektív gyűjtésük csak az állati eredetű hulladékok, az elemek és a csomagolási hulladékok (papír, műanyag, üveg) esetében valósul meg a településen Állati eredetű (lakossági) veszélyes hulladék A lakosságnál keletkező állati tetemek átmeneti tárolása a városi gyepmesteri telepen történik a kezelőbe való elszállításig. A közterületekről a gyepmester gyűjti be a tetemeket, a lakosságnál elhullott állatok beszállítása egyrészt a lakosok, másrészt a gyepmester által történik. A hulladékot a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben tárolják. Mennyiségük 2002-ben az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint ~ 50 t volt. Az állati eredetű hulladékok elszállítása a telepről heti két alkalommal történik. Az elszállítást az ATEV Rt. végzi, a hulladék kezelése és feldolgozása a hódmezővásárhelyi telepen történik Hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok, kiselejtezett gépjárművek, biomassza, azbeszt, gumihulladékok, növényvédő szerek és csomagolóeszközeik Az intézményesített, szelektív gyűjtésük csak az elemek esetében megoldott a településen, ezek begyűjtött mennyisége 2002-ben 2 t volt. A szárazelemek gyűjtése az Önkormányzati közintézményeknél iskolák, közintézmények történik. A gyűjtést a TAPPE Kft. végzi, az elemeket a Fecó-Ferr-Fém Bt. Telephelyére szállítják Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék A szelektív hulladékgyűjtés keretében külön gyűjtött frakciók a papír, műanyag (PET) flakon, natúr üveg, színes üveg.

11 11 A Tappe Kft. által szolgáltatott adatok alapján a szelektíven gyűjtött frakciók összes feldolgozott mennyisége 2002-ben 113 t volt. Azonban meg kell jegyezni, hogy a begyűjtött és a feldolgozott mennyiségek között jelentős eltérések vannak. A begyűjtött műanyag hulladéknak %-a nem PET anyag, így feldolgozóipar híján nem lehet az előkezelését elvégezni. A papírgyűjtő konténerekből beszállított hulladékok szintén %-a alkalmatlan a kezelésre Egészségügyi hulladék Ezen típusú hulladékok Önkormányzat által működtetett, szervezett gyűjtése nem működik a településen. Az Önkormányzat tulajdonát képező városi kórház az egyénileg kötött szerződése alapján szállítatja el az intézményben keletkezett veszélyes hulladékokat. A városban az önkormányzati tulajdonú intézményekben (városi kórház) keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok éves mennyisége ben 50,366 t volt. A gyűjtést-szállítást a Septox Kft. végzi. Az egészségügyi hulladékok mennyisége részletes bontásban: Hulladék megnevezése EWC kód Mennyiség (kg) injekciós tű, fecskendő V vérrel, váladékkal szennyezett anyagok alkohol vegyszerrel szennyezett kannák hulladékégetőből származó salak halogénmentes oldatkeverék formalin xilol Elhasznált előhívó-folyadékok Használt fixír A 2002-ben keletkező, a települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok összes mennyisége 215,366 t volt.

12 12 A települési szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladék EWC Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladék Elemek Állati eredetű V Egészségügyi* 50,366 Nem veszélyes Csomagolási hulladékok összesen szelektíven gyűjtött üveg szelektíven gyűjtött műanyag szelektíven gyűjtött papír Összesen 215,366 *- Önkormányzati intézményekben (városi kórház) keletkezett egészségügyi veszélyes hulladékok EWC kódszámuk a fejezetben Felhalmozott hulladék Nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok A régi kommunális hulladéklerakó telep az 1970-es évek elején létesült Békéscsaba külterületén a 0164 hrsz.-ú ingatlanon, 12,93 ha területen. A telepen a múltban végzett tevékenységek szilárd kommunális hulladék ártalmatlanítása lerakással és olajos hulladékok FTV-Biokör eljárással történő ártalmatlanítása. Az Önkormányzat által közölt adatok szerint a telepen elhelyezett hulladék összes mennyisége mintegy m 3. Ez mintegy 100 %-os telítettséget jelent. A hulladéklerakó1996 év végéig üzemelt. Jelenleg felhagyott, felülvizsgálata 2000-ben elkészült, rekultivációja az engedélyezési szakaszban tart Kommunális szennyvíziszap A keletkező kommunális szennyvíziszap nagy része, mintegy m 3, az iszaprothasztó tavakba kerül. Kisebb hányada, mintegy m 3, centrifugálással történő víztelenítés után a telepen kerül deponálásra.

13 Veszélyes hulladékok A településen nem jellemző a veszélyes hulladékok felhalmozása A településen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes hulladék (állati tetemek) a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben kerül tárolásra az elszállításig. Az elszállítás rendszeres, így az állati eredetű veszélyes hulladékok hosszú idejű felhalmozása nem lehetséges A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusai és mennyiségük A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok Beszállított hulladékok 2002-ben Békéscsabára nem történt más településekről hulladék beszállítás Kiszállított hulladékok A termelési, települési szilárd hulladék, a kommunális szennyvíziszap és az inert hulladék a Hulladékkezelő Műben kerül lerakásra. A települési folyékony hulladékot a városi szennyvíztelepre szállítják. A településről tehát nem szállítanak ki ilyen típusú hulladékot. Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) Termelési hulladék 0 0 Települési szilárd hulladékok 0 0 Települési folyékony hulladékok (szippantott szennyvíz) 0 0 Kommunális szennyvíziszap 0 0 Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 0 0 Összesen 0 0

14 Kiemelten kezelendő hulladékáramok Egészségügyi veszélyes hulladék A településre nem történik ilyen típusú hulladék beszállítás. A településről kiszállított hulladékok mennyisége megegyezik a településen keletkező hasonló típusú hulladékok mennyiségével Állati eredetű (lakossági) veszélyes hulladék A településre nem történik ilyen típusú hulladék beszállítás. A településről kiszállított hulladékok mennyisége megegyezik a településen keletkező hasonló típusú hulladékok mennyiségével Csomagolási hulladékok 2002-ben a Békéscsabán szelektíven gyűjtött hulladék (113 t) mellett a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére került Dévaványa és Szeghalom szelektíven gyűjtött hulladéka is. Ennek mennyisége 20,8 t. A tovább hasznosítható hulladékot az előkezelés után az erre specializálódott felhasználóknak adják tovább. Ez jelenti a kiszállított hulladékmennyiséget. Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) Veszélyes hulladék Egészségügyi * 0 50,366 Állati eredetű 0 50 Nem veszélyes Csomagolási hulladékok összesen hulladék - szelektíven gyűjtött üveg - szelektíven gyűjtött műanyag 20,8 133,8 - szelektíven gyűjtött papír Összesen 20,8 234,166 - az önkormányzati intézményekben keletkezett (kórházi) hulladék

15 2.4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása 15 Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) Beáramló 0 Kiáramló 0 Keletkező Hasznosított 0 Ártalmatlanított (lerakott) Összesen Összesen Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok (veszélyes és nem veszélyes) Beáramló 20,80 Kiáramló 234,166 Keletkező 215,366 Hasznosított 2 Lerakott 0 Összesen 236,166 Összesen 236,166 Települési hulladékok (veszélyes+ nem veszélyes) Beáramló 0 Kiáramló 0 Keletkező ,5 Hasznosított 0 Lerakott ,5 Összesen ,5 Összesen ,5

16 16 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 3.1. A helyi hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: Általánosan alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásban évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 213/2001. (XI.14.) korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

17 17 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 71/2003. (VI.27) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól A hulladékgazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendelkezések 31/1998. (XII.17.) Önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 11/1999. (IV.22.) Önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről 3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi műszaki követelmények, előírások A városban nincsenek speciális helyi műszaki követelmények.

18 18 4. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 4.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása Nem veszélyes hulladékok Termelési hulladék Az ipari, élelmiszer-ipari és mezőgazdasági tevékenységek során keletkező gazdálkodói nem veszélyes hulladékok, mint termelési hulladék összegyűjtését a Tappe Kft. végzi, majd a begyűjtés után a Békéscsabai Hulladékkezelő Műbe szállítják Települési szilárd hulladékok Békéscsabán a települési szilárd hulladék gyűjtésével a TAPPE Kft. van megbízva. A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A szolgáltató a megfelelő célgépek segítségével, heti rendszerességgel szállít. Ez a kukás és zsákos gyűjtési típusnál heti egyszeri szállítást jelent, a BOBR és nagykonténeres gyűjtés esetén pedig heti kétszeri ürítést végez a szolgáltató. Évente egyszer a nagydarabos hulladékok elszállítására lomtalanítást szerveznek. A hulladékok lerakása a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben történik Települési folyékony hulladékok A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtését a FAUN Kft. végzi. A szennyvíz elhelyezése a szennyvíztisztító telepen történik Építési és bontási hulladékok Az építési és bontási hulladékok összegyűjtését a Tappe Kft. végzi, majd a begyűjtés után a Békéscsabai Hulladékkezelő Műbe szállítják.

19 19 Nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek 2002-ben Hulladék 2002-ben Begyűjtő, Székhely begyűjtött szállító neve (település) hulladékmennyiség Kezelő megnevezése (t) Termelési hulladék TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Települési szilárd hulladékok TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Települési folyékony Békéscsabai Szennyvíztisztító FAUN Kft. Újkígyós hulladék Telep Rácsszemét TAPPE Kft. Békéscsaba 10,5 Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Lomhulladék TAPPE Kft. Békéscsaba 533 Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok TAPPE Kft. Békéscsaba Békéscsabai Hulladékkezelő Mű Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok Állati eredetű hulladékok A közterületekről a gyepmester gyűjti be a tetemeket, a lakosságnál elhullott állatok beszállítása egyrészt a lakosok, másrészt a gyepmester által történik. A hulladékot a gyepmesteri telepen elhelyezett zárt konténerben tárolják. Az állati eredetű hulladékok elszállítása a telepről heti két alkalommal történik. Az elszállítást az ATEV Rt. végzi, a hulladék kezelése és feldolgozása a hódmezővásárhelyi telepen történik Csomagolási hulladékok Az szelektív hulladékgyűjtő edényekben lévő másodnyersanyag Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott felhasználóknak adja tovább. A Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepén tehát csak a válogatás, bálázás és tárolás történik. A hulladékkezelő és feldolgozó a papír esetében a Dunapack Rt. (Dunaújváros, Papírgyár u ), a műanyag esetében a Lamba Rt.(Győr, Reptéri u. 2.), az üveg esetében az Avermann-Holvex Kft. (Miskolc, Csaba vezér u. 76.).

20 Egészségügyi hulladék Az önkormányzati intézményekben keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtését és szállítását Septox Kft. végzi. Az elszállított hulladék a Septox Kft. budapesti hulladékégető művében kerül ártalmatlanításra Hulladék Állati eredetű veszélyes hulladékok Egészségügyi veszélyes hulladékok Szelektíven gyűjtött hulladékok Begyűjtő, szállító neve Székhely Begyűjtött hulladékmennyiség (t) Kezelő, feldolgozó megnevezése ATEV Rt Hódmezővásárhely 50 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt., Hódmezővásárhely Septox Kft. Budapest 50,366 Tappe Kft. Békéscsaba 113 Septox Kft. hulladékégető műve, Budapest Dunapack Rt. (papír) Avermann Holvex Kft. (üveg) Lamba Rt. (műanyag) 4.2. A hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Békéscsabán a települési szilárd hulladékkal (szelektíven, és nem szelektíven gyűjtött hulladékok) kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást a Tappe Kft. végzi. A városban a képviseleti tevékenység mellett 1992 októberétől 1994 decemberéig a város, és a környező városok útjait tisztították től szemétszállítási közszolgáltatást végeztek, lakás és ca. 50 közületi megrendelő részére. A békéscsabai szerződésük december 31.-én lejárt, de az önkormányzati tulajdonban volt Városüzemeltetési Kft. privatizációjával újabb 15 évre koncessziót szereztek Békéscsaba 100 %-nak szolgáltatására, valamint a hulladéklerakó-telep üzemeltetésére ( lakás, regionális lerakó). Szintén ez év januárjától öt éves időtartamra Békéscsaba városüzemeltetési tevékenysége is a TAPPE feladata.

21 21 A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységek: A hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás Békéscsaba belterületére terjed ki. A települési szilárd hulladék gyűjtése 110, 120, és 240 l-es gyűjtőedényzetben, ill. 5 m 3 -es konténerekben történik. A lakótelepi övezetben az 1,1 m 3 -es edényzet a leggyakoribb. A keletkezett hulladékok összegyűjtése speciális célgépekkel történik. A szolgáltató a megfelelő célgépek segítségével, heti rendszerességgel szállít. Ez a kukás és zsákos gyűjtési típusnál heti egyszeri szállítást jelent, a BOBR és nagykonténeres gyűjtés esetén pedig heti kétszeri ürítést végez a szolgáltató. Évente egyszer a nagydarabos hulladékok elszállítására lomtalanítást szerveznek. A hulladékok lerakása a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben történik. A megsemmisítési technológia dombépítéses, kompaktorral napi rendszerességgel tömörített, földtakarással ellátott. A szelektív hulladékgyűjtés keretében külön gyűjtött frakciók a papír, műanyag (PET) flakon, natúr üveg, színes üveg. Az edényekben lévő másodnyersanyag a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. Mazán L. utcai telepére kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott felhasználóknak adják tovább. A komposztáló telepen a zöld hulladékot aprítják, darálják, prizmába rakják. Technológiai locsolással, átforgatással gyorsítják a komposztálódás folyamatát. Műszaki felkészültségének ismertetése: A hulladékgyűjtési közszolgáltatást a cégcsoport által üzemeltetett, 1:5 tömörítési arányú nagyteljesítményű céljárművekkel végzik. A hulladéklerakó telep napi karbantartása dombépítéses technológiával, hulladéktömörítő kompaktor alkalmazásával történik. (A szállítójárművek, gépek, berendezések ismertetését, részletes leírását ld. Mellékletek című fejezetben) Engedélyezett tevékenység: A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten és az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényessége: május 31.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 www.erbo-plan.hu 49/2004. Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeghalom Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésének 4. számú A szemétszállítási szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e a helyi gazdálkodási tervről Kisvárda város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BESZÁMOLÓ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BESZÁMOLÓ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BESZÁMOLÓ HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Mű Hulladékgyűjtő

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S 2004. június BEVEZETÉS Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. alapján,

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ 2011. december Tartalomjegyzék 1. Érd Megyei Jogú Város 2007-2011 közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója...

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2005./II. 28. / Ör R e n d e l e t e A Hulladékgazdálkodási Tervről Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Elkülönítetten gyűjtött hulladék

Elkülönítetten gyűjtött hulladék Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 8/2010. (IV.29.)

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezetés oldal I. 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk.

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetéséről Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-4071-3/2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben